Önce Bunu Oku

Transkript

Önce Bunu Oku
Önce Bunu Oku
Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
Makinenin Güvenlik Bilgileri
Makinenin Başka Bilgileri
Ek
Kağıt kılavuzlarda bulunmayan bilgiler için, web
sitemizden (http://www.ricoh.com/downloads/)
veya Smart Operation Panel ile erişebileceğiniz
online kılavuzlara bakınız.
Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve
ileride ba.vurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. Güvenli
ve doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce bu
kılavuzdaki Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.
İÇİNDEKİLER
Kılavuzlar Hakkında Bilgi...................................................................................................................................2
Kılavuzlarda Kullanılan Semboller............................................................................................................... 2
Feragatname...................................................................................................................................................2
Notlar.............................................................................................................................................................. 3
Makine Tipleri.................................................................................................................................................3
1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
Makine Kılavuzu.................................................................................................................................................5
Kılavuz Listesi.................................................................................................................................................. 7
Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır.................................................................................................................. 9
Kullanım Talimatlarının Formatları.................................................................................................................9
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Bilgisi................................................................................................................................................. 11
Çalıştırma Sırasında Güvenlik.....................................................................................................................11
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri..................................................................................................................... 11
Makinenin Güvenlik Etiketleri..........................................................................................................................18
Tip 1'de UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları................................................................................... 18
Tip 2'de UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları................................................................................... 19
Güç Anahtarı Sembolleri.............................................................................................................................21
3. Makinenin Başka Bilgileri
Kanunlar ve Yönetmelikler...............................................................................................................................23
Kopyalama ve Yazdırma Yasağı................................................................................................................23
Lazer Güvenliği............................................................................................................................................23
Kullanıcılara Notlar (Smart Operation Panel'i Kullanırken)..................................................................... 24
Faks Ünitesinin Kullanıcılarına Notlar........................................................................................................ 24
Denizaşırı Şubeler ve Ses Yayım Bilgileri...................................................................................................24
EMC Yönergesi............................................................................................................................................ 25
13.56MHz'de RFID için Kullanıcı Bilgileri.................................................................................................25
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili Kullanıcı Bilgileri (Hindistan'daki Kullanıcılar İçin).................... 25
4. Ek
Ticari Markalar.................................................................................................................................................27
1
Kılavuzlar Hakkında Bilgi
Kılavuzlarda Kullanılan Semboller
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Makine kullanılırken dikkat edilecek hususları ve kağıt sıkışması, orijinallerin zarar görmesi ya da veri
kaybı için olası nedenlerin açıklamalarını gösterir. Bu açıklamaları okuduğunuzdan emin olun.
Makinenin işlevleriyle ilgili ek açıklamaları ve kullanıcı hatalarının çözümü hakkındaki talimatları
gösterir.
Bu sembol, her bir bölümün sonunda yer alır. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir.
[]
Makinenin görüntü veya kontrol panelindeki tuşların adlarını belirtir.
Smart Operation Panel'de görüntülenen talimatları gösterir.
Kağıt şeklindeki talimatları gösterir.
(başlıca Avrupa)
(başlıca Kuzey Amerika)
A Bölgesi ve B Bölgesi modellerinin işlevlerindeki farklılık iki sembolle gösterilmiştir. Kullanmakta
olduğunuz modelin bölgesiyle eşleşen sembolle gösterilen bilgiyi okuyun. Kullandığınız modele hangi
sembolün karşılık geldiği hakkında ayrıntılar için, bkz. Getting Started .
Feragatname
Geçerli yasalarca izin verilen azami ölçüye göre, üretici hiçbir şekilde bu makinenin bozulmasından,
kayıtlı verilerin kaybından, veya bu ürünün kullanımı veya kullanılmamasından ve onunla birlikte verilen
kullanım kılavuzlarından doğacak hiçbir zarar için sorumlu tutulamaz.
Bu makinede kayıtlı verilerin daima fotokopilerini aldığınızdan veya onları yedeklediğinizden emin olun.
Dokümanlar veya veriler sizin kullanım hatalarınızdan veya makinenin arızalarından dolayı silinebilir.
2
Üretici hiçbir şekilde bu makineyi kullanarak oluşturduğunuz dokümanlardan veya kullandığınız verilerin
sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
Notlar
Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Üretici, ofis ürünlerinizle, üreticiden alınan orijinal parçaların dışındaki parçaların kullanılmasından
doğabilecek hiçbir zarar veya masraftan sorumlu tutulamaz.
İyi çıktı kalitesi için, üretici, üreticiden alınacak orijinal tonerin kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Bu kılavuzdaki bazı resimler, az da olsa makineden farklılık gösterebilir.
Renk anahtarları veya renk dairesinde bulunan renkler gerçek kopyadaki renklerden biraz farklı olabilir.
Bu kılavuzdaki renk örnekleri gerçek kopyalardaki renklerden biraz farklı olabilir.
Makine Tipleri
Kılavuzları okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin.
• Tip 1: MP C401SP
• Tip 2: MP C401SRSP
Bazı ülkelerde belirli tipler bulunmayabilir. Ayrıntılar için, lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.
Bazı ülkelerde bazı seçenekler bulunmayabilir. Ayrıntılar için, lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.
Hangi ülkede bulunduğunuza bağlı olarak bazı üniteler isteğe bağlı olabilir. Ayrıntılar için, lütfen yerel
satıcınızla iletişime geçin.
3
4
1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
Bu bölümde, makine kılavuzları açıklanmaktadır.
Makine Kılavuzu
Makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.
Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kılavuzlara başvurun.
• Medya, kılavuza göre farklılık gösterebilir.
• Kılavuzları PDF dosyası olarak görüntüleyebilmek için Adobe® Reader® kurulu olmalıdır.
• html kılavuzlarını görüntülemek için bir web tarayıcısı kurulu olmalıdır.
Kullanıcı Rehberi
Bu makinenin temel kullanımı, sık kullanılan işlevleri, bir hata mesajı göründüğünde sorun giderme,
vs. gibi konularla ilgili aşağıda her kullanıcı kılavuzu için özetler verilmiştir.
Önce Bunu Oku
Makineyi kullanmadan önce, bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun. Ayrıca her
düzenlemeyi ve çevreye uyumluluğu da açıklar.
Start Guide
Smart Operation Panel'deki kılavuzların nasıl okunacağı anlatılmaktadır. Ayrıca makinede nasıl
oturum açılacağı da anlatılmaktadır.
Easy Search
Ne yapmak istediğinize göre bir açıklama arayabilirsiniz. Ayrıca, bu makinenin kendine özgü
işlevleri de anlatılmaktadır.
Getting Started
Makineyi kullanmak için hazırlıklar, kullanım talimatları, ve karakter giriş yöntemleri
anlatılmaktadır.
Paper Specifications and Adding Paper
Orijinallerin ve yaprakların nasıl yükleneceğini ve teknik özelliklerini tanımlar.
Convenient Functions
Sık kullanılan ayarların nasıl kaydedileceğini, Ana Ekranı'nın nasıl özelleştirileceğini ve kontrol
panelinde bir Web sayfası görüntülemeyi tanımlar. Ayrıca bir işin nasıl yönetileceğini de tanımlar.
Maintenance and Specifications
Yardımcı malzemelerin nasıl değiştirileceğini ve makinenin nasıl kurulup temizleneceğini tanımlar.
Ayrıca ana ünitenin ve seçeneklerinin teknik özelliklerini de tanımlar.
5
1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
Troubleshooting
Genel kullanımla ilgili sorunların çözümü için bir rehber sağlar.
Copy/ Document Server
Fotokopi ve Doküman Sunucusu işlevleri ve işlemlerini açıklar. Ayrıca, orijinaller için ayarların nasıl
belirtileceği hakkında açıklamalar için de bu kılavuza başvurun.
Fax
Faks işlevlerini ve kullanımını açıklar.
Print
Yazıcı sürücüsü kullanılarak nasıl yazdırılacağını tanımlar. Ayrıca yazdırma için kullanılabilir
işlevleri de tanımlar.
Scan
Bu makineyi kullanarak kağıt verilerinin nasıl taranacağını ve taranan verilerin bir bilgisayara nasıl
gönderileceğini ve verilerin nasıl kaydedileceğini tanımlar.
Connecting the Machine/ System Settings
Makineyi bir ağa nasıl bağlayacağınızı ve bir ağ ortamında nasıl yapılandırıp kullanacağınızı
anlatır. Ayrıca, Kullanıcı Araçları ayarlarının nasıl değiştirileceğini ve bilgilerin Adres Defteri'ne
nasıl kaydedileceğini açıklamaktadır.
PostScript 3
PostScript® 3TM'ün nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlatır.
Extended Feature Settings
Kontrol panelini veya Web Image Monitor'ü kullanarak geliştirilmiş özellikleri nasıl
yapılandıracağınızı tanımlar.
Güvenlik Rehberi
Bu kılavuz, makinenin yöneticileri içindir. Makinenin izinsiz olarak kullanılmasını, veriler üzerinde
oynanmasını veya bilgi sızmasını önlemek için kullanabileceğiniz güvenlik işlevlerini açıklar. Daha
yüksek güvenlik için öncelikle aşağıdaki ayarları yapmanızı tavsiye ederiz:
• Aygıt Sertifikası'nı kurun.
• SSL (Güvenli Bağlantı Katmanı) Şifrelemesini etkinleştirin.
• Yöneticinin kullanıcı adı ve parolasını değiştirin.
Ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi .
Bu kılavuzu yüksek güvenlik işlevlerini veya kullanıcı ile yönetici kimlik doğrulamasını
ayarlayacağınız zaman mutlaka okuyun.
Driver Installation Guide
Her bir sürücünün nasıl kurulup yapılandırılacağını tanımlar. Bu kılavuz sürücülerin CD'lerinde
mevcuttur.
6
Makine Kılavuzu
Diğer Kılavuzlar
• Hızlı Referans Kopya Rehberi
• Hızlı Referans Faks Rehberi
• Hızlı Referans Tarayıcı Rehberi
• Ek
• Verilen kılavuzlar makine tiplerine özeldir.
• Bir IT güvenliği sertifikasyon sistemini (bundan sonra CC Sertifikasyonu olarak anılacaktır) baz alan
makinenin sertifikasyonu hakkında bilgileri http://support-download.com/services/device/
ccmanual/mp_c401/en/download_admin.html ve http://support-download.com/services/
device/ccmanual/mp_c401/en/download_user.html adreslerinden indirebilirsiniz. Bu bilgiler
makinenin nasıl kurulacağı hakkındadır. CC Sertifikalı bir makine satın aldıysanız, kullanmadan
önce doğru ayarları yapabilmeniz için makineyi kullanmadan önce bu bilgileri okuduğunuzdan
emin olun.
• Aşağıdaki yazılım ürünleri, genel adlar kullanılarak anılır:
Ürün adı
Genel ad
ScanRouter EX Professional *1 ve
ScanRouterEX Enterprise *1
ScanRouter dağıtım yazılımı
*1 ScanRouter EX Professional ve ScanRouterEX Enterprise artık satılmamakta ve desteklenmemektedir.
Kılavuz Listesi
Sağlanan
Basılı
Kılavuzlar
Sağlanan
HTML
Kılavuzları
Smart
Operation
Panel'de
görüntülenen
kılavuzlar
Kullanıcı Rehberi
Hayır
Evet *1
Evet *1
Evet
Önce Bunu Oku
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Start Guide
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Easy Search
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Getting Started
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Kılavuz Adı
Sağlanan PDF
Kılavuzları
7
1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
Sağlanan
Basılı
Kılavuzlar
Sağlanan
HTML
Kılavuzları
Smart
Operation
Panel'de
görüntülenen
kılavuzlar
Paper Specifications and
Adding Paper
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Convenient Functions
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Maintenance and Specifications
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Troubleshooting
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Copy/ Document Server
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Fax
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Print
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Scan
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Connecting the Machine/
System Settings
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
PostScript 3
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Extended Feature Settings
Hayır
Evet *2
Evet *2
Hayır
Güvenlik Rehberi
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Driver Installation Guide
Hayır
Hayır
Hayır
Evet *2
Hızlı Referans Kopya Rehberi
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hızlı Referans Faks Rehberi
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hızlı Referans Tarayıcı Rehberi
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Kılavuz Adı
Sağlanan PDF
Kılavuzları
*1 Bu kılavuzlar Norveççe, İsveççe, Danca, Fince, Portekizce, Lehçe, Çekçe, Macarca, Katalanca, Türkçe,
Yunanca ve Brezilya Portekizcesi dillerinde mevcuttur.
*2 Bu kılavuzlar İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca ve Rusça dillerinde mevcuttur.
8
Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır
Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır
Bu bölüm, bu makinenin kullanım talimatlarını anlatmaktadır.
Kullanım Talimatlarının Formatları
Bu makinenin kullanım talimatları şu formatlarda sağlanmaktadır:
• Basılı kılavuzlar
• HTML kılavuzları
• Smart Operation Panel'de görüntülenen kılavuzlar
• PDF kılavuzları
Kılavuzların içeriği konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. S.5 "Makine Kılavuzu". Çeşitli kılavuzlar muhtelif
biçimlerde mevcuttur. Kullanılabilirlik hakkında ayrıntılar için, bkz. S.7 "Kılavuz Listesi".
HTML ve PDF kılavuzlarının nasıl okunacağı hakkında ayrıntılar için lütfen Web sitemizi ziyaret edin ya
da yetkili bir bayiye danışın.
Kılavuzların Smart Operation Panel'de nasıl okunacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Start Guide
.
• Tavsiye edilen tarayıcılar:
• Internet Explorer 8 ya da 9
• Firefox 22
• Safari 5.1.7
• Chrome 28
• JavaScript devredışı bırakılmışsa veya tarayıcınız için kullanılabilir değilse, HTML
dokümantasyonunun belirli düğmelerini kullanamayacak ve arama yapamayacaksınız.
• Gerekli ekran çözünürlüğü 1024 × 768 piksel veya daha fazladır.
• PDF kılavuzlarını görüntülemek için bilgisayarınızda Adobe Reader'ın kurulu olması gerekir.
9
1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar
10
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
Bu bölümde güvenlik önlemleri açıklanmaktadır.
Güvenlik Bilgisi
Çalıştırma Sırasında Güvenlik
Bu kılavuzda, aşağıdaki önemli semboller kullanılmaktadır:
Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek olası tehlikeli durumu
göstermektedir.
Talimatlara uyulmazsa, küçük veya orta derecede yaralanmaya veya eşyalarda hasara yol
açabilecek olası tehlikeli durumu belirtmektedir.
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
Bu bölüm, bu makineyi kullanırken daima uyulması gereken güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
Makinenin kullanılabileceği ortamlar
Bu bölüm, makinenin kullanılabileceği ortamlar hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Makine yakınlarında alev alıcı spreyler veya çözücüler kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Makinenin üzerine veya yakınına vazo, bitki saksısı, fincan, makyaj malzemesi, ilaç, küçük
metal nesneler veya su ya da diğer sıvıları içeren kaplar yerleştirmeyin. Dökülme veya bu tür
nesnelerin ya da cisimlerin makine içerisine düşmesi sonucu yangın veya elektrik çarpması
meydana gelebilir.
• Makineyi nem ve tozdan uzak tutun. Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması meydana
gelebilir.
11
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
• Makineyi dengesiz veya eğimli yüzeylerin üzerine koymayın. Devrilirse, yaralanma meydana
gelebilir.
• Makine üzerine ağır nesneler koymayın. Bu makinenin devrilmesine ve yaralanmalara yol
açmasına neden olabilir.
• Makineyi iyi havalandırılan ve ferah bir odada kullanıyor olduğunuzdan emin olun. Özellikle,
makine yoğun olarak kullanıldığında iyi havalandırma önemlidir.
• Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Bu, dahili bileşenlerin aşırı ısınması sebebiyle yangın
riski oluşturur.
Güç kabloları ve elektrik fişlerinin kullanımı
Bu bölüm, güç kabloları ve elektrik fişlerinin kullanılması hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Belirtilen teknik özellikleri karşılayanlar dışında herhangi bir güç kaynağı kullanmayın. Bunu
yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Belirtilen özellikleri karşılayanlar dışında herhangi bir frekans kullanmayın. Bunu yapmak yangın
veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Çoklu priz adaptörü kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
• Uzatma kablosu kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Hasarlı, kırık veya tadil edilmiş güç kablolarını kullanmayın. Ayrıca, ağır nesneler altında
sıkışmış, şiddetle çekilmiş ya da sert bir şekilde kıvrılmış güç kablolarını da kullanmayın. Bunu
yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Güç kablosunun uçlarına metalik herhangi bir cisimle dokunmak yangın ve elektrik çarpması
riskini doğurabilir.
• Ürünle birlikte verilen güç kablosu, yalnızca bu makineyle kullanılmalıdır. Kabloyu diğer
cihazlarda kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Güç kablosu fişini ıslak ellerle ellemek tehlikelidir. Bunu yapmak, elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
12
Güvenlik Bilgisi
• Güç kablosu hasarlıysa ve içindeki kablolar açıkta veya kıvrıksa, değiştirilmesi için servis
temsilcinizle irtibata geçin. Hasarlı güç kablolarının kullanılması yangın veya elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir kere fişi prizden çektiğinizden emin olun ve şunları kontrol edin:
• Fişin üstünde yanık izleri var.
• Fişin dişleri deforme olmuş.
• Yukarıdaki durumlardan biri söz konusuysa, fişi kullanmayın ve bayinize ya da servis
temsilcinize danışın. Fişin kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir kere güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun ve şunları kontrol edin:
• Güç kablosunun iç telleri açığa çıkmış, kırılmış, vs.
• Güç kablosunun kaplamasında çatlak ya da delik var.
• Güç kablosunu eğince güç kapanıp açılıyor.
• Güç kablosunun bir kısmı ısınıyor.
• Güç kablosu hasar görmüş.
• Yukarıdaki durumlardan biri söz konusuysa, güç kablosunu kullanmayın ve bayinize ya da
servis temsilcinize danışın. Güç kablosunun kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
• Güç kablosunun fişinin duvardaki prize tam olarak girdiğine emin olun. Kısmi olarak oturmuş
fişler güvenli olmayan ısı yığılması durumuyla sonuçlanabilecek dengesiz bir bağlantı sağlarlar.
• Makine birkaç gün veya daha fazla bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu
prizden çıkartın.
• Güç kablosunu duvardaki fişten çıkartırken, kablodan değil fişten tutarak çekin. Kablodan
tutarak çekmek güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç kablolarının kullanılması yangın veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir defa fişi duvar prizinden ayırdığınızdan ve uçları ve uçların etrafındaki bölgeyi
temizlediğinizden emin olun. Fişte tozun birikmesi yangın tehlikesine yol açabilir.
• Makinede bakım uygularken, güç kablosunu daima fişten çekin.
Ana makinenin kullanımı
Bu bölüm, ana makineyi kullanma hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
13
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
• Makineyi duvardaki prize mümkün olduğu kadar yakına yerleştirdiğinizden emin olun. Bu, acil
bir durum olduğunda güç kablosunu kolayca çıkarmanıza imkan verecektir.
• Eğer makineden duman veya koku gelirse, ya da alışılmadık bir tepki gösterirse, makine gücünü
derhal kapatmalısınız. Gücü kapattıktan sonra, elektrik fişini duvardaki prizden mutlaka çıkartın.
Daha sonra servis temsilcinizle irtibata geçin ve sorunu bildirin. Makineyi kullanmayın. Bunu
yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Makine içine metal nesneler veya su veya diğer sıvılar girerse, makine gücünü derhal
kapatmalısınız. Gücü kapattıktan sonra, elektrik fişini duvardaki prizden mutlaka çıkartın. Daha
sonra servis temsilcinizle irtibata geçin ve sorunu bildirin. Makineyi kullanmayın. Bunu yapmak
yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yakın bir alana yıldırım düşmesi durumu yaşanırsa, makineye dokunmayın. Bunu yapmak,
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Aşağıda, bu ürünün paketlenmesinde kullanılan plastik torbanın üzerindeki uyarı mesajları
açıklanmaktadır.
• Bu makine ile birlikte verilen polietilen malzemeleri (torbalar vb.) bebeklerden ve küçük
çocuklardan daima uzak tutun. Polietilen malzemeler ağız veya burun ile temas
ettirildiğinde boğulma meydana gelebilir.
• Elektrik fişini, makineyi taşımadan önce duvardaki prizden çıkarın. Makineyi taşırken, güç
kablosunun makinenin altında hasar görmemesine dikkat edin. Bu tedbirlerdeki aksaklık yangın
veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
• Makineyi kaldırmadan önce, dört kolun hepsini tamamen dışarı çektiğinizden emin olun. Aksi
halde, yaralanma meydana gelebilir. Makineyi kaldırdıktan sonra, dört kolu eski konumlarına
geri döndürün.
• İsteğe bağlı kağıt kaseti takılı durumdayken makineyi taşımanız gerekiyorsa, ana ünitenin üst
kısmına baskı uygulamayın. Aksi halde, isteğe bağlı kağıt kaseti yuvasından çıkarak
yaralanmaya yol açabilir.
• Makineyi taşıdıktan sonra, yerine sabitlemek için sabitleme tekerleklerini kullanın. Aksi takdirde,
makine yaralanmaya yol açacak şekilde hareket edebilir veya aşağı gidebilir.
14
Güvenlik Bilgisi
• Alt kağıt kasetinin kurulu olması durumunda kağıt değiştirirken veya takviye ederken ya da
kağıt sıkışmalarını giderirken bir seferde birden fazla kaseti çekip çıkarmayın. Makinenin üst
yüzeyine kuvvet uygulanarak basılması durumunda arızalar ve/veya kullanıcı yaralanmaları
meydana gelebilir.
• Makineyi kaldırmanız gerektiğinde (bir başka katta yeniden konumlandırmak gibi) servis
temsilcinizle irtibat kurun. Servis temsilcinizin yardımı olmaksızın makineyi kaldırmaya
kalkışmayın. Makine devrilir veya düşerse hasar görecektir, bu da bozulmasına ve
kullanıcıların yaralanma riskiyle karşılaşmasına neden olabilir.
• Lambanın içine bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.
• Makineyi taşırken kontrol panelini tutmayın. Aksi halde kontrol paneli zarar görebilir, arızaya
sebep olabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
• ADF'yi indirirken ellerinizi menteşelerden ve şaryo camından uzak tutun. Aksi halde
parmaklarınız ya da ellerinizi sıkışabilir ve yaralanabilir.
Makinenin içinin kullanımı
Bu bölüm, makinenin içinin kullanımı hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Bu kılavuzda açıkça belirtilenlerin dışında herhangi bir kapağı veya vidayı çıkartmayın.
Makinenin içinde, elektrik çarpması tehlikesi taşıyan yüksek voltaj bileşenleri ve körlüğe sebep
olabilecek lazer bileşenleri vardır. Makinenin herhangi bir dahili bileşeni bakım, ayar veya
onarım gerektirirse, satıcınızla veya servis temsilcinizle görüşün.
• Bu makineyi sökmeyi veya modifiye etmeyi denemeyin. Bu, yanık ve elektrik çarpması
tehlikelerini içerir. Makine içerisindeki lazer bileşenler ile temasın körlük riski taşıdığını da
anımsayın.
• Bu makinenin bazı dahili bileşenleri oldukça ısınabilir. Bu nedenle, sıkışan kağıtları çıkartırken
dikkatli olun. Aksi takdirde yanıklar meydana gelebilir.
• Sıkışan kağıdı çıkarırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya veya yaralamamaya dikkat edin.
• Kağıt yüklerken, parmaklarınızı sıkıştırmamak veya yaralamamak için dikkat edin.
15
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
• Kazaları önlemek için güvenlik önlemleri kurulmuş olsa bile çalışma esnasında makinenin
rulolarına dokunmamalısınız. Aksi halde yaralanma meydana gelebilir.
• Makinenin içi düzenli olarak temizlenmezse, toz birikebilir. Yangın ve bozulma, bu makinenin
içinde aşırı miktarda toz birikmesinden meydana gelebilir. Makinenin içinin temizlenmesi ve
bunun ücreti hakkındaki ayrıntılar için satış veya servis temsilcinize danışın.
Makine malzemelerinin kullanımı
Bu bölüm, makine malzemelerinin kullanılması hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Toner (kullanılmış veya yeni) veya toner kaplarını yakmayın. Bu, yanık riski taşır. Toner salt
alevle temas ettiğinde alev alır.
• Toneri (kullanılmış veya yeni) veya toner kaplarını salt aleve yakın bir yerde saklamayın. Bu,
yangın ve yanık riski taşır. Toner salt alevle temas ettiğinde alev alır.
• Dökülen toneri (kullanılmış toner de dahil olmak üzere) temizlemek için elektrik süpürgesi
kullanmayın. Emilen toner elektrik süpürgesinin içinde elektrik temasıyla alevlenmeye sebep
olarak yangın veya patlamaya yola açabilir. Ancak, patlama önleyici ve toz alevlenmesi
önleyici bir elektrik süpürgesi kullanılabilir. Toner yere dökülürse, ıslak bir bez yardımıyla toneri
yavaşça temizleyin, böylece toner etrafa yayılmaz.
• Toner kaplarını sıkıştırmayın veya ezmeyin. Bu; teninizin, elbiselerin veya zeminin kirlenmesiyle
ve kazara yutmayla sonuçlanabilecek toner sızıntısına neden olur.
• Toneri (yeni veya kullanılmış), toner kaplarını ve tonerle temas etmiş parçaları çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklayın.
• Toner veya kullanılmış toner teneffüs edilirse, bol suyla gargara yapın ve temiz hava ortamına
gidin. Gerekirse bir doktora başvurun.
• Toner veya kullanılmış toner gözlerinize gelirse, derhal bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse bir
doktora başvurun.
• Toner veya kullanılmış toner yutulursa, bol miktarda su içerek seyreltin. Gerekirse bir doktora
başvurun.
16
Güvenlik Bilgisi
• Sıkışan kağıdı çıkartırken veya toneri değiştirirken, kıyafetinize toner (kullanılmış veya yeni)
bulaşmasından kaçının. Eğer kıyafetinize toner bulaşırsa, lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkayın.
Sıcak su toneri kumaşa nüfuz ettirecek ve lekeyi çıkarmayı imkansız hale getirecektir.
• Sıkışan kağıdı çıkartırken veya toneri değiştirirken, tonerin (kullanılmış veya yeni) teninize temas
etmesinden kaçının. Toner teninizle temas ederse, temas eden alanı sabun ve suyla iyice yıkayın.
• Toneri, atık toner kabını ya da tonerle ilgili sarf malzemelerini değiştirirken tonerin
sıçramamasına özen gösterin. Atık sarf malzemelerini çıkarıldıktan sonra bir torbaya koyun.
Kapaklı sarf malzemelerinin kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.
• Zımbalı kağıtlara, alüminyum folyoya, karbon kağıda veya herhangi bir iletken kağıda
yazdırma yapmayın. Bu, alev alma riski taşır.
• SD kartları ve USB flash bellek aygıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Bir
çocuk kazara bir SD kart ya da USB flash bellek aygıtı yutarsa, hemen bir doktora başvurun.
17
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
Makinenin Güvenlik Etiketleri
Bu bölümde, makinedeki güvenlik bilgisi etiketleri açıklanmaktadır.
Tip 1'de UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları
Bu makine, aşağıda gösterilen konumlarda UYARI ve DİKKAT etiketlerine sahiptir. Güvenlik
açısından, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun ve makineyi belirtildiği gibi kullanın.
Ana ünite
2
3
4
5
1
DAZ001
1.
Dökülen toner veya kullanılmış toneri yakmayın. Toner tozu, açık aleve maruz kaldığında tutuşabilir.
2, 3, ve 5.
Makinenin içi çok sıcak olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi halde, yaralanma
meydana gelebilir.
4.
Makinenin içindeki voltaj çok yüksek olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi
halde elektrik çarpar.
18
Makinenin Güvenlik Etiketleri
Kağıt kasetleri
1
DAZ002
1.
Makinenin içi çok sıcak olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi halde, yaralanma
meydana gelebilir.
Tip 2'de UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları
Bu makine, aşağıda gösterilen konumlarda UYARI ve DİKKAT etiketlerine sahiptir. Güvenlik
açısından, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun ve makineyi belirtildiği gibi kullanın.
19
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
Ana ünite
3
1
4
5
6
2
DAZ003
1.
Zımba kartuşunu çıkarırken ellerinizi sonlandırıcıdan uzak tutun. Bunu yapmazsanız parmaklarınızı
sıkıştırabilirsiniz.
2.
Dökülen toner veya kullanılmış toneri yakmayın. Toner tozu, açık aleve maruz kaldığında tutuşabilir.
3, 4, ve 6.
Makinenin içi çok sıcak olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi halde, yaralanma
meydana gelebilir.
5.
Makinenin içindeki voltaj çok yüksek olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi
halde elektrik çarpar.
20
Makinenin Güvenlik Etiketleri
Kağıt kasetleri
1
DAZ004
1.
Makinenin içi çok sıcak olabilir. Üzerinde etiket bulunan parçalara dokunmayın. Aksi halde, yaralanma
meydana gelebilir.
Güç Anahtarı Sembolleri
Bu makinedeki anahtarlara ilişkin semboller şu anlamlara gelmektedir:
•
: GÜÇ AÇIK
•
: BEKLEMEDE
21
2. Makinenin Güvenlik Bilgileri
22
3. Makinenin Başka Bilgileri
Bu bölümde bu makineyle ilgili yasa ve düzenlemeler tanımlanmaktadır.
Kanunlar ve Yönetmelikler
Kopyalama ve Yazdırma Yasağı
Çoğaltmanın kanunen yasaklandığı herhangi bir şeyi kopyalamayın veya yazdırmayın.
Aşağıdakileri kopyalamak veya yazdırmak genellikle yerel kanunlar tarafından yasaklanmıştır:
banknotlar, damga pulları, bonolar, tahviller, banka dekontları, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri.
Yukarıdaki liste, sadece rehberlik amaçlıdır, kapsamlı değildir. Bunun eksiksizliği veya doğruluğu
konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bazı belgelerin kopyalama veya yazdırma
işleminin yasal olup olmadığı konusunda sorularınız varsa, yerel danışmanınıza başvurun.
Bu makine, sahte banknotlar basmayı önleyen bir fonksiyon ile donatılmıştır. Bu fonksiyondan ötürü,
banknotlara benzer resimler düzgün şekilde kopyalanmayabilir.
Lazer Güvenliği
Bu makine 1. sınıf lazer ürünü için IEC60825-1:2007 (EN-60825-1:2007) gerekliliklerine uymaktadır.
Bu makine 653-665 nanometre dalgaboyunda iki adet AlGaInP lazer diyotu içerir. Işın sapma açısı
dikey yönde 16 derece (minimum) ve 22 derece (maksimum) ve yatay yönde 7 derece (minimum) ve
11 derece (maksimum) şeklindedir, ve lazer ışınları Sürekli Dalga (CW) modunda oluşturulur. Işık
kaynağının azami çıkış gücü 15 miliwatt'tır.
Aşağıda görülen etiket makinenin arkasına yapıştırılmıştır:
Dikkat:
Kılavuzlarda belirtilenler dışında kontrollerin kullanımı, ayarlamalar ve prosedür uygulamaları tehlikeli
radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
23
3. Makinenin Başka Bilgileri
Kullanıcılara Notlar (Smart Operation Panel'i Kullanırken)
Uygunluk Bildirimi
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı) Ülkelerindeki Kullanıcılara
Uyarı
İşbu ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı radyo
cihazları ve telekomünikasyon bağlantı cihazları ve bunların uyumluluğunun karşılıklı tanınması ile
ilgili yönergesinin temel gerekleri ve hükümleri ile uyumludur.
CE Uygunluk Bildirimi'ne, aşağıdaki URL adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşılabilir:
http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/
Faks Ünitesinin Kullanıcılarına Notlar
Uygunluk Bildirimi
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı) Ülkelerindeki Kullanıcılara
Uyarı
İşbu ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı radyo
cihazları ve telekomünikasyon bağlantı cihazları ve bunların uyumluluğunun karşılıklı tanınması ile
ilgili yönergesinin temel gerekleri ve hükümleri ile uyumludur.
AÇA Ülkelerindeki Analog PSTN'ye Erişen Kullanıcılara Uyarı
Bu ürün, tüm EEA ülkelerindeki analog PSTN'ye erişebilmek üzere tasarlanmıştır. Yerel PSTN
uyumluluğu, yazılım anahtar ayarlarına bağlıdır. Bu cihazı, başka bir ülkeye götürdüğünüz
takdirde, lütfen servis temsilcinizle irtibata geçin. Herhangi bir sorun halinde, ilk önce lütfen servis
temsilcinizle irtibata geçin.
CE Uygunluk Bildirimi'ne, aşağıdaki URL adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşılabilir:
http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/
Denizaşırı Şubeler ve Ses Yayım Bilgileri
TUV “GS Simgesi” gerekliliklerine bağlı olarak, AB ofis veya temsilci şirket bilgileri aşağıda verilmiştir.
Denizaşırı Şubeler
Ricoh Europe PLC
24
Kanunlar ve Yönetmelikler
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom
Ses Yayımı
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779
EMC Yönergesi
Ferrit Çekirdeğini Takma
RF parazitini engellemek için Ethernet arayüz kablosu ve ferrit çekirdeği olan bir telefon hattı kablosu
kullanılmalıdır.
13.56MHz'de RFID için Kullanıcı Bilgileri
Uygunluk Bildirimi
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı) Ülkelerindeki Kullanıcılara
Uyarı
İşbu ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı radyo
cihazları ve telekomünikasyon bağlantı cihazları ve bunların uyumluluğunun karşılıklı tanınması ile
ilgili yönergesinin temel gerekleri ve hükümleri ile uyumludur.
CE Uygunluk Beyanı internet üzerinde şu URL'de mevcuttur:
http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/.
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili Kullanıcı Bilgileri (Hindistan'daki
Kullanıcılar İçin)
Bu ürün "India E-waste Rule 2011" ile uyumludur ve Kuralın Ek 2 kısmında tayin edilen istisnalar dışında
kurşun, cıva, altı değerlikli krom bileşikleri, polibromlanmış bifeniller veya polibromlanmış difenil eterin
konsantrasyonunun ağırlık yüzdesinde 0.1'i ve kadmiyumun konsantrasyonunun da ağırlık yüzdesinde
0.01'i aşması yasaklanmıştır.
25
3. Makinenin Başka Bilgileri
26
4. Ek
Bu ekte makinenin ticari markaları anlatılmaktadır.
Ticari Markalar
Adobe, PostScript, PostScript 3 ve Reader; Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
Macintosh, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
SD; SD-3C, LLC'nin bir ticari markasıdır.
Firefox, Mozilla Foundation'ın tescilli ticari markasıdır.
Google ve ChromeTM tarayıcısı Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
Safari, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Microsoft, Windows, ve Internet Explorer; Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya
diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
Internet Explorer 8 ve 9'un ürün adları şöyledir:
• Windows® Internet Explorer® 8
• Windows® Internet Explorer® 9
Burada kullanılan diğer ürün adları sadece tanım amaçlı olup ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Bu
markalara ait hiçbir hak iddiamız bulunmamaktadır.
27
MEMO
28
TR
TR
D193-7588
© 2013
TR TR
D193-7588

Benzer belgeler

Önce Bunu Oku

Önce Bunu Oku Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzdaki bazı resimler, az da olsa makineden farklılık gösterebilir. Üretici, ofis ürünlerinizle, üreticiden alınan orijinal parç...

Detaylı