cerrahi anabilim dalı analiz fiyat listeleri

Transkript

cerrahi anabilim dalı analiz fiyat listeleri
CERRAHİ ANABİLİM DALI
ANALİZ FİYAT LİSTELERİ
ANALİZ- HİZMET
Kedi-köpek muayenesi
At, Ruminant muayenesi
Küçük kafes kusları, kanatlı muayenesi
Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvanlar
Kontrol muayene
Rapor düzenlenmesi
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 1. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 2. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 3. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 4. derece
( KDV DAHİL )
Günlük Yatak ve Bakım Ücretleri (Yem ve Mama Hariç)
Koyun – Keçi
Kedi - Köpek
Sıgır – At
Kanatlı
Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulama
Enjeksiyonlar –i/m, s/c, i/v
Özel Enjeksiyonlar (serum verme, abdominosentez, sistosentez)
Küçük Cerrahi İslemler (Apse, hematom açma, Drenaj, Anal kese
bosaltılması)
Beyin-Omurilik Sıvı Alınması
Bandajlar (malzemeler hariç)
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
Sedasyon At,
Sıgır
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
TL.
20 TL
20TL
10 TL
20 TL
10 TL
100 TL
50 TL
70 TL
75 TL
100 TL
15 TL
10 TL
15 TL
5 TL
3 TL
10 TL
15 TL
30 TL
30 TL
20 TL
15 TL
20 TL
20 TL
15 TL
15 TL
15 TL
Yara Tedavileri
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
At ve Sıgır
20 TL
20 TL
30 TL
30 TL
Kuyruk Amputasyonu (tedavi amaçlı)
Kedi
Köpek
40 TL
60 TL
Oksijenasyon (1/2 saat)
Fistüllü yaralardan yabancı cisim çıkarma
Ötenazi
Kulak Hastalıkları
Dış kulak kanalından yabancı cisim çıkarma
10 TL
20 TL
30 TL
20 TL
Kulak kanalı temizleme ve ilaç uygulama
Kulak kepçesi kesimi (otektomi) – köpek
15 TL
90 TL
Kulak kepçesi kesimi (otektomi) – kedi
Kulak kanalı drenajı – köpek (tek taraflı)
Kulak kanalı drenajı – köpek (çift taraflı)
60 TL
150 TL
200 TL
Kulak kanalı drenajı – kedi (tek taraflı)
Kulak kanalı drenajı – kedi (çift taraflı)
100 TL
150 TL
Othematom – kedi (tek kulak)
Othematom – köpek (tek kulak)
60 TL
90 TL
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu – Köpek (tek taraflı)
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu – Kedi (tek taraflı)
Bulla osteotomisi – köpek
Bulla osteotomisi – kedi (tek taraf)
Dış kulak kanalı tümör ekstirpasyonu – köpek
Dış kulak kanalı tümör ekstirpasyonu – kedi
Nazofarengeal polip – kedi
Diş ve Çene Cerrahisi
180 TL
150 TL
250 TL
150 TL
150 TL
100 TL
200 TL
Diş tasları temizlenmesi – köpek
Diş tasları temizlenmesi – kedi
Diş çekimi
50 TL
40 TL
50 TL
Diş dolgusu
Kanal tedavisi
Gingivektomi
Epulis
Diş törpüleme – at, Mandibula kırıklarında pin çıkarma
Ortodontik tedavi
Simfizis mandibula kırıgı – kedi, çenede yara revizyonu
Simfizis mandibula kırıgı – köpek
Korpus, ramus mandibula kırıgı – kedi
1.derece (pin)
2.derece (eksternal fiks, plaka)
Korpus, ramus mandibula kırıgı – köpek
1. derece (pin)
2. derece (eksternal fiks plaka)
Temporo-Mandibular luksasyon – kedi (kapalı red)
Temporo-Mandibular luksasyon – köpek (kapalı red)
Kondilektomi-kedi tek taraf
Kondilektomi-kedi çift taraf
60 TL
90 TL
60 TL
60 TL
20 TL
300 TL
50 TL
60 TL
Os palatinum kırıgı köpek -damak Yırtıgı
Kedi – damak Yırtıgı
200 TL
150 TL
Ortopedik Operasyonlar
Kırık Tedavisi Konservatif Köpek – 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kırık Tedavisi Konservatif Kedi
Büyük hayvan Konservatif Kırık Tedavisi (At, sıgır, buzagı)
Spor Atı Konservatif Kırık Tedavisi
Intrameduller pin ile osteosentez – kedi
Plaka ile osteosentez – kedi
40 TL
40 TL
20 TL
50 TL
140 TL
150 TL
200 TL
100 TL
150 TL
100 TL
180 TL
35 TL
60 TL
100 TL
150 TL
Eksternal fiksasyon kırık tedavisi – kedi
İlizarov eksterkal fiksatör uygulama – kedi
150 TL
200 TL
Intrameduller pin ile osteosentez – köpek
200 TL
Plaka ile osteosentez köpek – 10 kg üstü
10 kg altı
300 TL
250 TL
Eksternal fiksasyon köpek
Ilızarov eksternal fiksasyon köpek
200 TL
400 TL
1000
TL
100 TL
Atlarda osteosentez (vida, plaka vs)
Buzagı, koyun, keçi osteosentez
Patella çıkıgı-kedi
Patella çıkıgı – köpek (1. ve 2. derece çıkık)
(3. ve 4. derece çıkık)
Çapraz bağ kopugu kedi
Çapraz bağ kopugu köpek
Ulna Ostektomisi tek taraf
Çift taraf
Artrotomi – Kedi
Artrotomi – köpek
M. Pectineus myektomisi
Çıkık kapalı red – kedi
Çıkık kapalı red – köpek
Çıkık operatif tedavisi – köpek
Tendo kopugu operasyonu – köpek
Çıkık operatif tedavi – kedi
Simfizis pelvis ayrılması – köpek
Eksizyon artroplasti – köpek
Eksizyon artroplasti – kedi
Artrodez – köpek
Artrodez (kedi)
Sakro – iliyak ayrılma – köpek
Sakro iliyak ayrılma – kedi
Triple pelvic osteotomy (TPO)
Kalça protezi – köpek
Simfiziodezis
Kolumna vertebralis kırık ve çıkıkları – köpek
Kolumna vertebralis kırık ve çıkıkları-kedi
Intervertebral Disk Operasyonları – köpek
Intervertebral Disk Operasyonları – kedi
Genu rekurvatum – köpek
Genu rekurvatum – kedi
Ekstremite amputasyonu – köpek
Ekstremite amputasyonu – kedi
100 TL
200 TL
150 TL
200 TL
100 TL
180 TL
100 TL
200 TL
150 TL
50 TL
60 TL
200 TL
200 TL
100 TL
150 TL
200 TL
100 TL
250 TL
140 TL
200 TL
150 TL
400 TL
600 TL
150 TL
350 TL
250 TL
400 TL
300 TL
300 TL
150 TL
200 TL
100 TL
Osteosentez materyalinin çıkartılması (plaka)
Osteosentez materyalinin çıkartılması (intermed-pin, vida)
Osteosentez materyalinin çıkartılması (eks. Fiksator)
Tırnak operasyonu – sıgır
Tırnak operasyonu – at
Tırnak operasyonu – spor atı
Tırnak kesme-sıgır
Koterizasyon – at
Koterizasyon –spor atı
100 TL
50 TL
50 TL
30 TL
90 TL
300 TL
30 TL
120 TL
180 TL
Fıtık Operasyonu
Göbek fıtıgı -(Köpek)
Göbek fıtıgı -kedi
Diyafram fıtıgı –Köpek
Diyafram fıtıgı-Kedi
150 TL
100 TL
200 TL
200 TL
Perinial fıtık-köpek
İnguinal fıtık-köpek
İnguinal fıtık-kedi
Karın fıtıgı-köpek
Karın fıtıgı – kedi
Buzagılarda Fıtık (Göbek vs)
Buzagılarda urachus fistülü
Buzagılarda onfalitis
Göbek ve karın fıtıgı – tay
Karın içi Organları (Sind. Sist Ürogenital Sist) ve Diger Organ
Operasyonları
300 TL
200 TL
100 TL
100 TL
120 Tl
60 TL
90 TL
90 TL
180 TL
Diagnostik laparotomi – köpek
150 TL
Diagnostik laparotomi – kedi
Gastrotomi, enterotomi, sistotomi – köpek
Gastrotomi, enterotomi, sistotomi – kedi
Kolektomi (megakolon) – kedi
Enterektomi – köpek
Enterektomi – kedi
Splenektomi – köpek
Splenektomi – kedi
Nefrotomi – köpek tek taraf
Nefrotomi – kedi
Nefrektomi – köpek
Nefrektomi – kedi
Karaciger ve safra kesesi operasyonları
Prostatektomi – köpek
Periprostatik kist, apse
Penis amputasyonu – köpek
Penis amputasyonu –at
Penis amputasyonu Spor atı
Perineal üretrostomi kedi
Üretrotomi, üretrostomi – köpek
Üretrotomi, üretrostomi – at, sıgır
100 TL
200 TL
150 TL
200 TL
250 TL
200 TL
200 TL
150 TL
250 TL
200 TL
250 TL
200 TL
250 TL
300 TL
250 TL
200 TL
150 TL
450 TL
250 TL
300 TL
100 TL
Prolapsus üretra – köpek
Rektum divertikulumu – köpek
Prolapsus rekti – köpek
Prolapsus rekti – kedi
Prolapsus rekti büyük hayvan
Rektum amputasyonu – köpek
Rektum amputasyonu – kedi
Rektopeksi, kolopeksi , gastropeksi, sistopeksi – köpek
Rektopeksi, kolopeksi , gastropeksi, sistopeksi – kedi
Atresia ani Buzagı – tay
Atresia ani kuzu-oglak-köpek
Gastrik dilatasyon volvulus
Anal kese ekstirpasyonu -tek taraf
Anal kese ekstirpasyonu Çift taraf
Kastrasyon – kedi
Kastrasyon – köpek
Kastrasyon – at
Kastrasyon – Sıgır Burdizzo ile
Kastrasyon – koç, teke
Kriptorsidi abdominal – kedi
Kriptorsidi abdominal – köpek
Kriptorsidi abdominal – at
Rumenotomi
Abomasum Deplasmanı
Boynuz kesimi – koç, teke
Boynuz kesimi – sıgır
Rekonstrüktif yara tedavisi (gref, flep, kaydırma vs.) 1. derece
2. derece
3. derece
Bursa ekstirpasyonu – köpek
Bursa ekstirpasyonu – at
Bursa ekstirpasyonu – sıgır
Salya kisti – köpek
Salya kisti – at
Salya tası –at
Tonsillektomi
Damak yarığı – kedi, köpek
Perineal fistül
Fistülektomi
Tümör Tedavileri
Tümörlerin kemoterapisi (her uygulama için)
Biyopsi alımı (punch, tricut, igne aspirasyon vs)
Yüzlek küçük tümör rezeksiyonu
Yüzlek büyük tümör rezeksiyonu
Torakal ve intraabdominal tümör ekstirpasyonu
Mandibulektomi, maksillektomi
Hemipelvektomi
150 TL
300 TL
100 TL
50 TL
60 TL
250 TL
150 TL
150 TL
100 TL
100 TL
30 TL
300 TL
120 TL
180 TL
50 TL
100 TL
60 TL
30 TL
15 TL
100 TL
150 TL
300 TL
60 TL
60 TL
15 TL
30 TL
250 TL
200 TL
100 TL
150 TL
250 TL
50 TL
200 TL
250 TL
100 TL
150 TL
100 TL
150 TL
100 TL
15 TL
40 TL
60 TL
150 TL
200 TL
250 TL
240 TL
Göz Tedavileri
Fluoroscein testi
Schirmer testi
Göz içi basınç ölçme (Schiotz)
Göz içi basınç ölçme (Tonopen)
Nazolakrimal kanalın sondalanması
Subkonjuktival enjeksiyon
Fundus ve benzer ilave muayeneler
Entropium ve ektropium operasyonu tek taraf
Çift taraf
Göz kapagında rekonstrüktif operasyonlar
Göz kapagında kist, tümör operasyonları
Harder bezi ekstirpasyonu – Tek taraf
Çift taraf
Bulbus oculi ekstirpasyonu – kedi
Bulbus oculi ekstirpasyonu – köpek
Konjonktivitis follikülaris (ezme, küretaj)
Konjonktivitis follikülaris (koterizasyon)
Kist dermoid-tek taraf
Kist dermoid-çift taraf
Tarsorafi , Blefarorafi
Konjuktivoplasti
Lamellar keratektomi
Kornea yırtıgı
Glokom Operasyonu
Ekstrakapsüller katarakt operasyonları
Fakoemülsifikasyon ile katarakt operasyonu
Parotis kanalı transplanstasyonu
15 TL
15 TL
15 TL
20 TL
20 TL
10 TL
20 TL
100 TL
180 TL
200 TL
180 TL
100 TL
180 TL
100 TL
150 TL
20 TL
150 TL
60 TL
120 TL
30 TL
200 TL
200 TL
150 TL
350 TL
350 TL
500 TL
350 TL
Toraks Operasyonları
Megaözofagus , kardiyomyotomi
300 TL
Diagnostik torakotomi
200 TL
Toraks drenajı
100 TL
Lobektomi
300 TL
Kosta kırık operasyonları
200 TL
Kalıcı aorti kart, arterial kanal operasyonu
350 TL
Chylothorax
300 TL
Toraks perforasyonu – köpek
200 TL
Kedi
150 TL
Kanatlı (devekusu hariç).Devekusu Operasyonları Köpek Operasyonları Gibi
Düsünülmelidir
Kırık, çıkık, operatif
30 TL
Kırık, çıkık, konservatif (bandaj)
10 TL
Tümör vs.
20 TL
Taban yastıgı nekrozu
Anestezi Ücretleri
Katı anesteziklerle anestezi kedi im/iv
İnhalasyonla anestezi- kedi
Katı anesteziklerle anestezi köpek 10 kg kadar
10-20 kg arası
20 kg üstü
İnhalasyonla anestezi köpek 10 kg kadar
10-20 kg arası
20 kg üstü
Kanatlı anestezi
At anestezisi
Radyografi Ücretleri
Normal çekim 13x18
18x24
24x30
30x40
Kontrast çekim (anestezi, malzeme, röntgen hariç)
Miyelografi (paket ücret) kedi
Miyelografi (paket ücret) Köpek 10 kg kadar
10 kg üstü
Sistegrafi
Fistülografi
Pneumoperitoneografi
Sindirim sistemi grafisi (Baryum enema dahil)
Piyelografi
Dakriyorinosistografi
Arthroskopi
Artrografi
Ultrasonografi
10 TL
30 TL
70 TL
30 TL
40 TL
50 TL
50 TL
70 TL
90 TL
10 TL
150 TL
10 TL
15 TL
20 TL
25 TL
90 TL
100 TL
150 TL
20 TL
20 TL
20 TL
20 TL
30 TL
25 TL
150 TL
30 TL
30 TL

Benzer belgeler

ANALİZ- HİZMET ÜCRET(TL) Kedi

ANALİZ- HİZMET ÜCRET(TL) Kedi Göz kapagında rekonstrüktif operasyonlar Göz kapagında kist, tümör operasyonları Harder bezi ekstirpasyonu – Tek taraf Çift taraf Bulbus oculi ekstirpasyonu – kedi Bulbus oculi ekstirpasyonu – köpek

Detaylı

İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fakültesi 102.101 EKG – KEDİ, KÖPEK 102.102 EKOKARDİYOGRAFİ DOPPLER USG–KEDİ, KÖPEK 102.103 GASTROSKOPİ - KÖPEK (ANESTEZİ HARİÇ) 102.104 GASTROSKOPİ - KEDİ (ANESTEZİ HARİÇ) 102.105 BRONKOSKOPİ - KÖPEK (ANEST...

Detaylı