Examenul de bacalaureat 2012 Proba E - b) Proba

Transkript

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E - b) Proba
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat 2012
Proba E - b)
Proba scrisă la Limba şi literatura turcă
MODEL
•
•
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
ATATÜRK'TEN ANILAR
Đşte Onun Evrensellik Anlayışı
"Đnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya
milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa
bütün dünya milletlerinin mutluluğuna da hizmet etmeye, elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün
akıllı adamlar takdir ederler ki bu yolda çalışmakla hiçbir şey kaybedilemez. Çünkü dünya milletlerinin
mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir.
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, açıklık ve iyi geçim olmazsa bir millet kendi kendisi için
ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur. Onun için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim:
Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabi evvela kendi milletinin varlığının ve mutluluğunun
yaratıcısı olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lazımdır. Bütün
dünya hadiseleri bunu açıktan açığa ispat eder. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün
temas edeceğini bilmeliyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı
saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organları etkilenir.
Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla
alakadar olmalıyız. Hadise ne kadar zor olursa olsun, bu esastan şaşmamak lazımdır. Đşte bu
düşünüş insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik şahsi olsun, millî olsun
daima fena sayılmalıdır." Ya Atatürk'ün evrensel sevgi ve saygı anlayışı!
Đşte bir gün Çanakkale'ye giden bakanlardan birine: "Orada Mehmetçik anıtının başında
şehitleri anacaksın. Siz olmasaydınız, siz göğüslerinizi çelik kalelere karşı siper etmeseydiniz
boğaz elden gider, Đstanbul elden giderdi diyeceksin." "Evet efendim"
"Ama Çanakkale'de yalnız bizim şehitlerimiz yok. Bu topraklar üzerinde kanlarını döken
insanları da o kahraman düşman savaşçılarını da saygı ile anacaksın."
Bakanın ricası üzerine bu son söylenecekleri Atatürk'ün kendisi kaleme alır. Nutuk şudur: "Bu
memlekette kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur içinde
uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe
gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim
evlatlarımız olmuşlardır."
(Đlknur Güntürkün KALIPÇI)
1. Dünya milletlerinin mutluluğu için çalışmak niçin gereklidir?
2. Bir milletin huzurdan mahrum olmaması için ne yapması gerekir?
3. Parçada insanlık ve millet nelere benzetilmiştir?
4. Düşünüş insanları, milletleri ve hükümetleri hangi kötü duygudan kurtarır?
5. Atatürk kahraman düşman savaşçılarının annelerine nasıl seslenmektedir?
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
„Benim bildiğim, gördüğüm, bu yeryüzünde pek az kimsenin bir fikri vardır. Insanlar, genellikle
gördüklerini, duyduklarını konuşurlar.” Cümlesindeki tezi açıklamak için en az 7 cümleden oluşan
bir yazı yazınız. Yazınızda dikkat edeceğiniz hususlar şunlardır:
1. Uygun bir başlık bulunmasına;
2. Metnin özlü ve düzgün olmasına;
3. Özgün örneklemeler yapmaya;
4. Konu bütünlüğüne;
5. Imla ve noktalamaya.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Bir edebî cereyanın yapı özelliklerini ve söyleyiş unsurlarını belirtiniz. Yazınızda aşağıdaki isteklere
dikkat ediniz:
1. Cereyana ait edebî eserlerin özellikleri;
2. Özelliklerin tespit edilmesi;
3. Cereyanın edebî ortak noktaları.
Probă scrisă la Limba şi literatura turcă
Model

Benzer belgeler

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba E Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba B

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba B Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Detaylı