makrofunguslar

Transkript

makrofunguslar
Yalova İli Makrofungus
Florası
Biyolog Selime Semra Candar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji
Bölümü
[email protected]
Mantar nedir?
Mantarlar, klorofilsiz, heteretrof,
ipliksi yapıda, spor oluşturan, parazit,
saprofit ve simbiyotik olarak yaşayan
eukaryotik organizmalardır..
Şapkalı bir mantarın kesiti:
HİF YAPISI
Çanak şeklindeki bir mantarın
kesiti:
HİF YAPISI
Özetle Mantarlar:
• Ökaryottur.
• Tipik olarak funguslara apikal olarak hifler ile
geişirler ancak bazen maya olarak da
gelişebilirler.
• Heteretrofturlar. Dışarıdan aldıkları organik
besinlere bağımlıdırlar.
• Tipik olarak haploit genoma sahiptirler.
• Hücre duvarları kitin ve glukan ihtiva eder.
• Çözünür besinleri hücre duvarı ve plazma
membranından doğrudan absorbe ederler.
• Spor üretirler.
Spor Tipleri:
• Mantar denince
birçok insanın
aklına hemen
şapkalı mantarlar
yada kültür mantarı
gelir.
• Ancak mantarlar
sadece şapkalı
mantarlardan
ibaret değildir.
Mantarlar oldukça kozmopolit canlılar
olup, mantarlara dünyanın her yerinde
rastlamak mümkündür.
Ekolojik olarak
çeşitlilik gösteren
ülkemiz, zengin bir
mantar florasına
sahiptir. Ancak bu
konuda yapılan
çalışmalar yeterli
değildir.
Mantarların Canlılar Alemindeki
Yeri:
Diğer organizmalardan farklı hücresel organizasyona
ve yaşam tarzına sahip olan mantarlar tüm diğer
organizmalar içerisinde eşsizdir.
Aynı zamanda mantarlar geniş bir aktivite yelpazesine
sahiptir örneğin:
 bitki ve insanlarda patojen olarak,
 dekompresör olarak,
 hücre biyolojisi ve genetik araştırmalarda deneysel
‘model organizma’ olarak
 bazı önemli metabolitlerin üreticisi olarak aktivite
gösterirler.
Mantarların bu eşsiz yapısı onları
bitkiler ve hayvanlar gibi Kingdom
(Alem)
statüsüne taşır. Böylece
funguslar çok hücreli organizmaların
3 ana evrimsel şubesinden
birini
temsil eder.
Biyolojik çeşitlilik açısından 1,5 milyon
farklı mantar türü olduğu tahmin
edilmektedir, ancak şu ana kadar toplam
75.000
tür
tanımlanmıştır, bu da
tahmin edilen tür sayısının yaklaşık
olarak %5’idir. Tahmin edilen artropod
(eklembacaklı) tür sayısı 4,9 milyon ve
tohumlu bitki tür sayısı ise 420.000’dir.
Mantarlar ne zaman çıkar?
ilkbahar
sonbahar
Dünyanın en büyük canlısı nedir?
İşte dünyanın en büyük canlısı!
CHICAGO - ABD'nin Oregon eyaletindeki Malheur
Ulusal Ormanları'nda, 2 bin 200 hektar alanı
kaplayan dev bir mantar keşfedildi. Bir örgü gibi
araziyi saran Armillaria ostoyae (bal mantarı)
adındaki bu canlı, toprağın altını ve ağaçları sarıp
sarmalamıştır. Üç metre yerin altına inebilen dev
mantarın 2 bin 400 yıldan beri 'boy attığı'
hesaplandı. Dev mantarın varlığı ise 1998 yılında
ormandaki büyük ağaçların esrarengiz ölümü
üzerine başlatılan araştırmayla anlaşıldı. Dev
mantar ağaçların besin almasını engelleyerek 15
futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın yok
olmasına neden olmuştu. (aa)
Mantarları
doğada önemli
kılan
özellikleri
nedir?
•Mantarar her yıl milyonlarca dolar zarara
neden olan bitki hastalıklarına ve periyodik
salgın hastalıklara neden olur.
• Mantarlar organik materyallerin yıkımından ve
geri
dönüşümünden
sorumlu
başlıca
organizmalardır. Doğada selülozun yıkımı için
gerekli enzim sistemleri sadece mantarlarda
mevcuttur.
Selülozun kimyasal yapısı
• Mantarlar ticari olarak önemli biyokimyasal
aktiviteye sahiptir. Özellikle antibiyotik, steroid,
siklosporin ve meşrubat endüstrisinde üretimde
kullanılırlar.
• Mantarlar önemli gıda kaynaklarıdır. Gıda olarak
tüketilmelerinin yanında; ekmek yapımında, bazı
geleneksel fermente gıdaların yapımında ve alkollü
içecek üretiminde kullanılırlar.
Funguslar Kaça Ayrılır?
Saccharomyces cervisiae
Hydnum rapandum
Mikrofungus
Makrofungus
Funguslar Nasıl Yaşar?
• Mikorhiza
• Saprofit
• Parazit
Mikorhiza yapan mantarlar:
Mantarlar yüksek bitkilerin köklerine girerek
oluşturdukları mikorhiza denen yapı açısından
önemlidirler.
7
Tricholoma anatolicum- Cedrus libani ile mikorhiza
• Yapılan araştırmalara göre mikorhizalı
bitkiler topraktan fosfor, kalsiyum, ve
potasyumu daha fazla miktarda alırlar.
• Bu avantaj mantarın miselleri sayesinde
sağlanır.
• Mantarlar ise bu ortaklıktan şekerler ve
bazı besin maddelerini sağlarlar.
Odun Tahripçisi Mantarlar:
Odun
tahripçisi
olarak
belirtilen
mantarlar gerek canlı gerekse ölü
ağaçlar ve bunlardan hazırlanan kereste,
ahşap malzeme gibi nesneleri zarara
uğrattığı, verimi azalttığı, mobilyalık
kerestelerde bozulmalara neden olduğu
için mücadele edilmesi gerekli bir
gruptur; aksi bir durumda büyük
ekonomik kayıplara yol açar ve odunlu
bitkileri tehdit ederler.
Parazit Mantarlar:
Parazit mantarlar odunsu bitkiler
üzerinde yetişirler ve parazit olarak
beslendikleri için bitki bünyesindeki
selüloz ve lignini yapılarında bulunan
çeşitli enzimleri kullanarak parçalarlar .
Beyaz Çürüklük:
Ligninin sindirilmesi ile geriye beyaz çürüklük, olarak
bilinen selüloz kalıntıları kalır.
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
beyaz çürüklük etmeni
Kahverengi Çürüklük:
Selülozun sindirilmesi ile kahverengi
çürüklük, olarak bilinen lignin kalıntıları
kalır.
Serpula lacrymans
kahverengi çürüklük etmeni
• Laetiporus
sulphureus
(Bull.)
Murrill
ve
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. gibi bazı parazit
makrofungus türleri ağacın veriminin düşmesine ve
zamanla kurumasına neden olurlar (Allı 2005).
• Parazit makrofunguslar, bitki bünyesinde meydana
gelen yaralanmalar ile bitkileri enfekte ederler.
• Yara yüzeyinde uygun ekolojik koşullarda çimlenen
spor, hızlı bir şekilde misel gelişimini tamamlar ve
furiktifikasyon organı ortaya çıkar.
Parazit makrofunguslar ile nasıl
mücadele edebiliriz?
Mantar fruktifikasyon organını meydana
getirdikten sonra yapılan her türlü
mücadele mantar misellerinin odunsu
bitkinin her tarafını sarmış olması
nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanır.
• Furuktifikasyon organı sürekli koparılsa
bile ağaç gövdesinde kabuğun altında
bulunan misel kütlesi yeni furuktifikasyon
organlarını meydana getirecektir.
• Bu
nedenle
parazit
makrofungusla
mücadeleden daha önemlisi korunmaya
yönelik tedbirlerdir.
Ormanlarımızda yetişen parazit makrofungus türlerinin
tanınması zararlarının önlenmesi ve ekonomik kayıpların
azaltılması açısından oldukça önemlidir.
Ülkemiz makrofungus florasının
zenginliği:
Floristik açıdan oldukça zengin
olan ülkemiz makrofungus türleri
yönünden de oldukça zengindir.
MANTAR ZEHİRLENMELERİ!!!
Mantar zehirlenmelerinin tarihi eski
Romalılara kadar uzanır. Romalılar
mantara asla güvenmemiş ve ona “ölüm
nedeni” adını vermişlerdir. Nitekim
mantarın İtalyancası “Fungo” kelimesi
latince ölüm anlamına gelen “Funus” ile
neden olmak anlamına gelen “agere”
kelimesinden türetilmiştir.
• Zehirli mantarı iyi tanıyan Romalılar bu
bilgilerini
öldürmek
amacıyla
da
kullanmışlardır.
• Roma imparatoru II. Claudius’un Amanita
caesara ya olan zaafını bilen karısı
Agrippine, bu mantarın üzerine öldürücü
bir zehirli tür olan Amanita phalloides’in
öz suyunu dökerek hazırladığı yemeği
imparatora sunmuş ve böylece onun
kuşkulanmasına
fırsat
vermeden
öldürmüştür.
Amanita caesarea (Scop.) Pers.
Amanita phalloides
(KÖY GÖÇÜREN, ÖLÜM MELEĞİ)
Prof.Dr. Mustafa IŞILOĞLU :
“Mantarlar Rus ruletinden çok daha
tehlikeli”
1,5 milyondan fazla türü olan mantarlar
arasında zehirlilerin sayısı sadece 150
civarında ve bunlardan ancak bir düzine
kadarı öldürücü zehirlidir.
Mantar yendikten sonra ortaya çıkan
her rahatsızlık gerçek bir mantar
zehirlenmesi (misetismus) olarak kabul
edilmemelidir. Bunlar “ yalancı mantar
zehirlenmeleri ” olarak isimlendirilirler.
Bazı durumlarda mantar yenilmesi olarak
ortaya çıkarlar ve sonunda ölüm vakaları
olabileceğinden gözardı edilmemelidir.
Bunlar:
1. Aşırı Tüketim
Mantarın sindirimi güç olduğu için,
duyarlı midelere sahip kişilerin küçük
miktarlarda bile yemeleri sindirimlerini
etkileyebilir.
2. Mantar Zehirlenme Kuruntusu
Zehirlenme semptomları pisikosomatik
olarak çoğunlukla zehirli bir mantar
yeme
korkusundan
oluşur.
Böyle
durumlar kültür mantarında bile olabilir.
Titreme, terleme, mide ağrıları, bulantı
ve kusma bile oluşur.
Gerçek mantar zehirlenmelerinden ayırt
etmek hemen hemen imkansızdır.
3. Bozulmuş Mantarlar
Mantarlar yaşlandıkça, nemli havalarda
kurtçuklar
tarafından
zarara
uğratılırlar.
Yada depolama ile de oluşabilir. Bakteri
ve
küfler tarafından işgal edilen
mantarlar zehirli hale gelebilir.
4. Allerjiler
Birkaç mantar yedikten sonra bazı
kişilerde fungal bileşenlere karşı antijen
gibi, ki bunlar protein benzeri maddelerdir,
antikorlar oluşur.
Aynı mantarın daha sonrada yenmesinden
immunolojik reaksiyonlardan kaynaklanan
alerji dediğimiz zehirlenme belirtileri
ortaya çıkar
5. Bazı Şekerlere olan Toleranslık
Çok iyi tanınan, yenen mantarları
tükettikleri
zaman
bazı
kişilerde
zehirlenme belirtileri ortaya çıkmıştır.
Araştırmalar
sonucunda
zehirlenen
kişilerin mantarda sık olarak rastlanan
trihaloz tipi şekerlere doğuştan gelen
bir toleranssızlık olarak tanımlanır.
Bu
intestinal
sistemde
trehalaz
enziminin yoğunluğundan kaynaklanır.
Bunun neticesinde, mantarın yendiği her
zaman veya trehalozun alınmasından
sonra karın ağrıları ve diyare oluşur.
Zehirli Mantarlar Hakkındaki
Yanlış İnanışlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantar koparılınca zehirli ise iç kısmının rengi hemen mavileşir
Mantar gümüş bir kaşık veya para ile kaynatıldığında veya
pişirildiğinde mantar zehirli ise gümüş kararır.
Zehirli mantarları salyangozlar yemezler, böceklerin yediği
mantarlar zehirsizdir.
Çayırlarda yetişen mantar türleri zehirsizdir.
Ağaçlar üzerinde yetişen mantarlar zehirsizdir.
Tuzlu veya sirkeli suda kaynatmak mantarın zehirliliğini ortadan
kaldırır.
Mantarın yanında veya yakınında demir varsa o mantar zehirlidir.
Mantara zehiri yılanlar verir.
Kurutulmuş mantar zehirli değildir.
Pişirmek mantarın zehirliliğini ortadan kaldırır.
Mantarı yoğurt ile birlikte veya ayran içinde bekletip yemek
zehirlenmeyi önler.
Boletus erythropus Pers.
Boletus calopus Pers.
MANTAR TOPLANIRKEN
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN
7 KURAL
KURAL 1. Mantarlar toplanırken bıcakla
kesilerek toplanmalı ve temizlenerek ayrı ayrı
muhafaza edilmelidir.
Mantar Nasıl Toplanır?
Mantar Nasıl Toplanır?
Pazarlarımızdan bir görüntü
İsviçre pazarından bir görüntü
KURAL2.
Mantarlar sık sık ve çiğ olarak
tüketilmesinden mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır.
KURAL 3.
Kuru havalarda az toplanmalı ve kırağı varsa toplanmamalı!
Mantarlar kurtlanmamış ve yaşlanmamış olmalıdır!
Buzdolabında tutulduklarında bile mümkün olduğunca çabuk
tüketilmelidir!
KURAL 4.
Yenir olduğu % 100 bilinen mantar türleri yenilebilir.
KURAL 5.
Mantardan hoşlanmadığını belli eden biri varsa bir defalık
denemesi için asla diretmemeli, bu ısrar özellikle çocuklara
yapılmamalı.
KURAL 6.
Doğadan toplanan ve üzeri zedelendiğinde yada çizildiğinde SARI renk alan
Agaricus türlerinden kaçınılmalı, yol kenarlarındaki, maden ocaklarının
yakınları gibi ağır metal kirliliği olan alanlardan mantar toplanmamalı ve
yenmemelidir.
Agaricus xanthodermus Genev.
KURAL 7.
Bir mikolog veya mantar uzmanı gibi kimseler olmadığı sürece
mantarların yenilebilirliği konusunda kimseye güvenilmemeli
.
Zehirli mantarlardaki zehiri oluşturan bileşikler
farklı kimyasal yapıda olduklarından herbiri farklı
belirtiler meydana getirir.
Mantar yedikten sonra ilk belirtiler ortaya çıkıncaya
kadar geçen süreye Latent peryot yada Kuluçka
süresi denir.
Latent peryot uzunluğuna ve semptomlarına göre
mantar zehirlenmeleri 9 gurupta toplanmıştır.
1.PHALLOİDES SENDROMU
• Latent peryot 8 ila 12 saattir. Sonra şiddetli kusma ve
ishal, daha sonra ise karaciğer zararını gösterir
belirtiler ortaya çıkar.
• Ölümcül mantar zehirlenmelerinden büyük oranda
sorumludur.
• Amanita phalloides, A.verna, A. virosa, Lepiota
helveola gibi türlerde amatoksinler, fallotoksinler ve
virotoksinler bu zehirlenmenin nedenidir.
Amanita phalloides
(KÖY GÖÇÜREN, ÖLÜM MELEĞİ)
Amanita virosa (Fr.) Bertill
Öldüren melek
Amanita verna (Bull.) Lam.
Beyaz öldürücü şapka
Galerina marginata (Batsch) Kühner
2. ORELLANUS SENDROMU
Latent peryot son derece uzun, genellikle günlerce
sürer. Sonra böbrek zararını gösterir belirtiler ve
gastrointestinal bozuklukların ilk belirtileri ortaya
çıkar.
Cortinarius orellanus, C. orellonoides gibi türler
içerdikleri orellanin toksini ile bu tip zehirlenmeyi
ortaya çıkarır.
Cortinarius orellanus Fr.
Cortinarius orellonoides Fr.
3.GYROMİTRA SENDROMU
Bu sendromu phalloides sendromundan ayırt
etmek oldukça zordur ancak zehirlenmeye
neden olan mantarın gösterilmesi tanı için
önemlidir. Genellikle phalloides sendromuna ilave
sentral
nevroz
ve
hemolitik
belirtiler
gözlemlenir.
Gyromitra esculenta, Sarcosphaera crassa’nın
içerdiği
gromitrin
maddesinin
dönüşümü bu zehirlenmeye yol açar.
metabolik
Gyromitra esculenta= Çam Göbeği
Sarcosphaera crassa (Santi) Pouz
4.MUSCARİNE SENDROMU
Latent peryot kısadır. Gastrointestinal bozukluklar,
terleme, tükürük çıkarma ve gözyaşı salgılanması
tipiktir.
Zehirlenmeye Inocybe sp. türleri ve bazı Clitocybe
sp. türlerindeki muscarin yol açar
Inocybe sp.
Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm.
5.PANTHERINA SENDROMU
Latent peryot kısadır, zehirlenme belirtileri
alkol zehirlenmesine benzer. Daha sonra
derin uyku olur.
Amanita
muscaria,
A.
pantherina
türlerin
ibotenik
asit,
muskimol
toksinleri buna neden olur.
gibi
gibi
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Sec
Amanita muscaria (Boud.) Fay
6.PSILOCYBIN SENDROMU
Latent
peryot
kısadır,
belirtiler baskındır. LSD
benzer.
Pisikomimetik
zehirlenmesine
Psilosibin gibi Panaeolus ve
Psilocybe türlerinde bulunan toksinler buna
neden olur.
Psilosin,
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm
7.COPRINUS SENDROMU
• Zehirlenme belirtisi sadece mantar yendikten
sonra içilen alkollü içkilerin etkisiyle görülür.
• Aniden kızarmak, yüzün kızarması, baş ağrısı ve
ağızda metalik tad ortaya çıkar.
• Bu duruma koprin maddesi yol açar.
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
8. PAXILLUS SENDROMU
• Latent peryot kısadır. Gastrointestinal ve hemolitik
belirtiler ortaya çıkar. Zehirlenme aynı yemeği
paylaşan diğer kişilerde ortaya çıkar. Bu sendrom
bir besin alerjisi olarak ele alınmaktadır.
• Çiğ yada iyi pişirilmemiş Paxillus involutus türleri ile
ortaya çıkar.
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
9. GASTROINTESTINAL
SENDROM
Latent peryot kısa ve gastrointestinal bozukluk
belirtileri gözlemlenir.
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Ramaria formosa (Pers.) Quél.
Scleroderma citrinum Pers.
Russula emetica (Schaeff.) Pers.
Lepista nuda (Bull.) Cooke (mavi cincile)
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
MANTAR ZEHİRLENMESİ OLAYINDA
YAPILACAK İLK İŞLEMLER
1. Hemen doktor çağrılmalı.
2. Hasta kusturulmalı.
3. Zehirlenmeye neden olacak mantarı tanımlamak
için gerekli her türlü mutfak artıkları, yemek
kalıntıları ve kusmalar muhafaza edilmeli
GENEL TEDAVİ:
• Mantar zehirlenmelerinde tedavinin prensipleri;
su ve elektrolitlerin kaybını, herhangi bir
simptomatik uyarıyı, krampları veya dolaşım
yetersizliğini dengelemek için mümkün oldukça en
kısa
sürede
zehirin
elemine
edilmesini
başarmaktır.
• İhtiyaç duyulan
teşhisine bağlıdır
özel
tedavi
zehirlenmenin
Bütün bu sebeplerden dolayı konu oldukça
önemlidir fakat ortaya çıkan bu durum halkımızın
zehirli mantarlar konusunda yeterince
aydınlatılmadığını göstermektedir.
Bütün bu sebeplerden dolayı konu oldukça
önemlidir fakat ortaya çıkan bu durum halkımızın
zehirli mantarlar konusunda yeterince
aydınlatılmadığını göstermektedir.
Bu nedenle bu konularda çalışma yapılması ve
ülkemizin yenen ve zehirli mantar türlerinin halka
tanıtılması gereği tartışılmaz bir konudur.
Yöremizde Sık Rastlanan Ytenen
Mantarlar:
Lactarius (Çıntar-Melki-Kanlıca) Türleri
• Lactarius (Çıntar-Melki-Kanlıca) ülkemizde
civarında türle temsil edilmektedir.
60
• Çam türleri ile mikorhizal yaşayan kanlıca türleri
Türkiye’de çamın yayılış gösterdiği her bölgede
yetişmektedir.
• Kanlıca bir sonbahar türü olup sonbahar
yağmurlarının yeterli olduğu sezonlarda ekim
ayında çıkar ve yetişme sezonu ocak sonuna kadar
devam eder.
Lactarius deliciosus (L.) Gray
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr
Russula delica (Ak Çıntar):
• Mantar genç evrede beyaz olması ve
çıntar(kanlıca) ile ayni sezonda ve ayni habitatta
birlikte yetişmesi nedeniyle ak çıntar olarak bilinir.
• Biraz acımsı olan tadı haşlama yapıldıktan
sonra ortadan kalkar ve bundan sonra pişirilerek
tüketilir.
• Toplanarak yöre pazarlarında satılır. Geçtiğimiz
sezondaki satış fiyatı 5-10 TL/kg dır.
Russula delica Fr.
Tuber (Domalan) türleri
•
•
•
•
•
•
Tuber aestivum Chatin
Tuber borchii Vittad.
Tuber brumale Vittad.
Tuber candidum Harkn.
Tuber rufum Pico
Tuber uncinatum Chatin
Tuber aestivum:
Ülkemizdeki
en
yaygın
Tuber
türüdür.
Denizli’nin bazı bölgelerinde yaygın olarak
yetişmektedir. Yöre halkı tarafından toplanarak
yurtdışına 150-200 $/kg dan satılmaktadır.
Tuber aestivum Vittad.
Cantharellus cibarius (Sarıkız Mantarı):
• Bu tür çeşitli bitkilerle mikorhiza oluşturarak
yaşar. Ülkemizde Batı Anadolu, Marmara ve
Karadeniz
bölgelerinde
yoğun
şekilde
sonbaharda yetişir.
• Mevsiminde toplanarak taze olarak, turşusu
yapılarak ve kurutularak tüketilir ve satılır.
Güzel kayısı kokusu ve tadı ile aranan bir
türdür.
Cantharellus cibarius Fr.
Sarıkız mantarı=Kazayağı
Pleurotus eryngii var. eryngii (DC.) Quél.
Çakşır Mantarı
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
Kavak Mantarı=Kayın Mantarı=İstiridye Mantarı
Amanita caesarea
Halk arasında Yumurta
Mantarı olarak bilinen
bu tür, toplanarak
tüketilmektedir .
Amanita caesarea (Scop.) Pers
Boletus betulicola (Ayı Mantarı):
• Dünyada çorba mantarı olarak bilinir.
Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát & Dermek
Çorba Mantarı=Ayı Mantarı
• Kuzu göbeği mantarı aroması nedeniyle sevilerek
tüketilen ticari mantarlar içerisinde yer alır.
• Ülkemizden de her sene toplanarak değişik
ülkelere ihracatı yapılmaktadır ve orman köylüleri
için önemli bir gelir kapısı haline gelmiştir.
Yöremizin Tıbbi Değeri Olan
Mantarları:
Schizophyllum commune
Tıbbi özellikler:
• Antiinflamatuar
• Antitümör
• Antibakteriyal
• Antiparazitik
• Antiimmünomodulating
• Böbrek kuvvetlendirici
• Karaciğer koruyucu
Hericium erinaceus
Dede Sakalı
Tıbbi özellikleri:
Bu mantarın tablet şeklindeki formunun
sindirim
kanalında
meydana
gelen
ülser,intihap ve tümörler üzerinde etkili
olduğu ispatlandı.(Chean 1922) İhtiyarlıktan
dolayı meydana gelen nörolojik tramvanın
tedavisinde kullanılır.
Tramates versicolor=Hindi Kuyruğu
Tıbbi özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antibakteriyal
Antifungal
Antioksidant
Antitümör
Antiviral aktiviteleri vardır.
İmmün sistem kuvvetlendirici
Karaciğer kuvvetlendirici
Böbrek kuvvetlendirici
Diabet ve Hepatit tedavisinde kullanılır.
Ganoderma lucidum (Reishi)
Japoncada Reishi
(Tanrıların Mantarı)
olarak bilinmektedir.
Tıbbi özellikleri:
• X-ray ışınlarına karşı korur.
• Toksik etkisi olmadan günlük sürekli
alınabilen ve kesinlikle yan etkisi
olmayan bir mantardır.
• Günlük alındığı takdirde vücut
fonksiyonlarını normale çevirir.
• Vücudun bağışıklık sistemini düzeltir.
• Reishi ileri ülkelerde solunum yolları
problemlerinin çözücüsü olarak tanınır.
• Karaciğer bozukluklarına,
Hipertansiyona iyi gelir.
• Antialerjik etkilidir.
• Antibakterial ve Antioksidan
(yaşlanmayı geciktirici) etkilidir.
• Fiziksel canlılığı koruma ve geliştirmeye
iyi gelir.
• Her türlü asabi yorgunluktan
korunabilmeye yüksek düzeyde yardımcı
olur.
• Plazma ve karaciğerde kolesterol
sentezini yavaşlatır veya kolesterol
düzeyinde düşüş meydana getirir.
• Akut ve kronik hepatitin tedavisinde
kullanılır.
• Karaciğer sirozuna faydalıdır.
• Karaciğer ve böbreklerin oksidatif
hasarlarını önler.
• Herpes zoster ’den ağrı ve deriyle
ilgili semptomları azaltmaktadır.
• Lökosit, eritrosit, ve trombosit
seviyelerini en kısa sürede normale
dönüştürür.
• Sinir dokusunu koruyucu etkisinin
yanında gelişimini teşvik edici etkiler
gösterir.
• Herpes simplex virüsüne direkt
etkilidir.
• Hepatit A, B, C ‘ ye yüksek derecede
etkilidir.
• Kanı temizler ve besler.
• Ağrı kesici, mantar önleyici, ateş
düşürücü etkileri vardır.
• Kanın damarlar içinde pıhtılaşmasını
engeller.
TEŞEKKÜRLER…

Benzer belgeler

Şimdi Söz sırası Mantarlarda..

Şimdi Söz sırası Mantarlarda.. yaşar. Ülkemizde Batı Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun şekilde sonbaharda yetişir.

Detaylı

MANTAR ZEHĐRLENMELERĐNE (MĐSETĐZĐM) GENEL BAKIŞ A

MANTAR ZEHĐRLENMELERĐNE (MĐSETĐZĐM) GENEL BAKIŞ A hastalarda tablo ağır seyredebilir. Antiemetikler, antispazmotikler ve antidiareikler verilmez. Çünkü toksinin gastrointestinal sistemden eliminasyonunu geciktirirler. Ölüm nadirdir.

Detaylı

mantar zehirlenmesi - Uzm. Dr. Nur YALÇIN

mantar zehirlenmesi - Uzm. Dr. Nur YALÇIN 1.PHALLOİDES SENDROMU • Latent peryot 8 ila 12 saattir. Sonra şiddetli kusma ve ishal, daha sonra ise karaciğer zararını gösterir belirtiler ortaya çıkar. • Ölümcül mantar zehirlenmelerinden büyük...

Detaylı

MANTAR ZEHİRLENMELERİ VE BAŞLICA ZEHİRLİ MANTARLAR

MANTAR ZEHİRLENMELERİ VE BAŞLICA ZEHİRLİ MANTARLAR zaman veya trehalozun alınmasından sonra karın ağrıları ve diyare oluşur.

Detaylı

tamammantar not

tamammantar not için gerekli her türlü mutfak artıkları, yemek kalıntıları ve kusmalar muhafaza edilmeli

Detaylı

Bu alana Reklam Alınacak

Bu alana Reklam Alınacak • Heteretrofturlar. Dışarıdan aldıkları organik besinlere bağımlıdırlar. • Tipik olarak haploit genoma sahiptirler. • Hücre duvarları kitin ve glukan ihtiva eder. • Çözünür besinleri hücre duvarı v...

Detaylı