Asperger Sendromu

Transkript

Asperger Sendromu
Asperger Sendromu
Sosyal etkileşimde anormallikler, kısıtlı, yineleyici hareket ve etkinliklerle karekterli bir
hastalıktır. Bu yönü ile otizme benzer. Ancak dil ve bilişsel gelişmede gecikme ve gerileme
olmaması ilede otizmden ayrılır.
Sebebi bilinmemektedir. Toplumda 1/ 10 000 oranında görülmektedir. Erkeklerde 7-9 kat daha
fazla görülmektedir.
Çeşitli alanlarda üstün becerileri vardır. Örneğin basketbol konusuna, coğrafyanın belli bir
alanına aşırı ilgi duyup bu konularda çok bilgili olabilirler. Motor becerilerinde gecikmeler olur;
gündelik yaşamda hantal, beceriksiz ve motor koordinasyonları kötüdür. Konuşmalarının
şiddetini ve tonlamasını ayarlamazlar. Konuşmalarında konuları yüzeysel olarak yaparlar,
bazen konuşmaları kopuk kopuk ve ilgisiz konulara geçişler olabilir. Konuşmalarında laf
kalabalıklığı olabilir. Konuşmasının karşısındakinin ilgisini çekip çekmediğine bakmaksızın uzun süre konuşabilirler. Katı, esnek olmayan bir süperegoları vardır. Bu nedenle katı ahlaki
değerleri ve esnek olmayan davranışları vardır.
Sosyal işlevlerdeki bozulma ömür boyu sürmektedir. Yüksek işlevli otistiklere göre gidişatı daha
iyidir. Asperger bozukluğu olanlarda, psikotik bozukluklar, duygulanım bozuklukları ve diğer
ruhsal bozuklukların görülme oranı bakımından risk altındadırlar.
1/1

Benzer belgeler

Asperger Sendromu - TED Bursa Koleji

Asperger Sendromu - TED Bursa Koleji 1. İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı, bir ya da birden fazla basmakalıp ve sınırlı  ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma   2. Özgül,  işlevsel  olmayan,  alışageld...

Detaylı