1. TEMA

Transkript

1. TEMA
ÝÇÝNDEKÝLER
TÜRKÇE
1. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
DÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
DÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
3. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
DÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
4. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
DÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
5. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
DÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
6. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
YAZIM BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
TÜR ve ÞEKÝL BÝLGÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
MATEMATÝK
TAM SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
TAM SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
TAM SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ, TAM SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
RASYONEL SAYILARI TANIYALIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
RASYONEL SAYILARI SIRALAYALIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
RASYONEL SAYILARLA ÇARPMA ÝÞLEMÝ - RASYONEL SAYILARLA BÖLME ÝÞLEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
RASYONEL SAYILARDA ADIM ADIM ÝÞLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
RASYONEL SAYI PROBLEMLERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
ÜSLÜ NÝCELÝKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
ÖRÜNTÜLER VE ÝLÝÞKÝLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
CEBÝRSEL ÝFADELERÝ TOPLAMA VE ÇIKARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
CEBÝRSEL ÝFADELERÝ ÇARPMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
BÝR BÝLÝNMEYENLÝ DENKLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
PROBLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
DOÐRUSAL ÝLÝÞKÝLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
KOORDÝNAT SÝSTEMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
DÜZLEMDEKÝ DOÐRULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
DOÐRU ORANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
TERS ORANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
YÜZDE PROBLEMLERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝM ARÝTMETÝÐÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
FAÝZ PROBLEMLERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
ÇOKGENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
AYNA VE DÖNME SÝMETRÝSÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
MOTÝFLE KAPLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
ÇEMBER VE DAÝRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
BAYRAÐIMIZI ÇÝZELÝM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
ÇEMBERDE UZUNLUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
DAÝRENÝN ALANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
ÇOKGENLERÝN EÞLÝÐÝ VE BENZERLÝÐÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
ÝSTATÝSTÝK VE GRAFÝKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
GENEL ÇARPMA KURALI, FAKTÖRÝYEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
PERMÜTASYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
OLASILIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
DÖRTGENLERDE UZUNLUK VE ALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
CÝSÝMLERÝN GÖRÜNÜMÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
DÝK DAÝRESEL SÝLÝNDÝRÝN ALAN VE HACMÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
FEN ve TEKNOLOJÝ
1. ÜNÝTE
VÜCUDUMUZDA SÝSTEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
2. ÜNÝTE
KUVVET VE HAREKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
3. ÜNÝTE
YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
4. ÜNÝTE
MADDENÝN YAPISI ve ÖZELLÝKLERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
5. ÜNÝTE
IÞIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
6. ÜNÝTE
ÝNSAN ve ÇEVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
7. ÜNÝTE
GÜNEÞ SÝSTEMÝ VE ÖTESÝ: UZAY BÝLMECESÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
SOSYAL BÝLGÝLER
1. ÜNÝTE
ÝLETÝÞÝM VE ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
2. ÜNÝTE
ÜLKEMÝZDE NÜFUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
3. ÜNÝTE
TÜRK TARÝHÝNDE YOLCULUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
4. ÜNÝTE
ZAMAN ÝÇÝNDE BÝLÝM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
5. ÜNÝTE
EKONOMÝ ve SOSYAL HAYAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
6. ÜNÝTE
YAÞAYAN DEMOKRASÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
7. ÜNÝTE
ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
ÝNGÝLÝZCE
UNIT 1
HOROSCOPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
UNIT 2
PLACES TO VISIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
UNIT 3
PRESERVING OUR ENVIRONMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
UNIT 4
SURFING THE NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
UNIT 5
FASHION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
UNIT 6
TV PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
UNIT 7
FAMILY ALBUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395
UNIT 8
INVENTIONS AND DISCOVERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
UNIT 9
FOLK TALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
UNIT 10
HARD TO BELIEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401
UNIT 11
PERSONAL SKILLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
UNIT 12
CHANGING LIFE STYLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
UNIT 13
TECHNOLOGY: Friend or Foe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407
UNIT 14
FAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
UNIT 15
MIRACLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
UNIT 16
EMOTIONS AND THOUGHTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
Cevap Anahtarý .............................................................. 415
1. TEMA
ANLAM BÝLGÝSÝ
SÖZCÜK ANLAMI
TEST - 1
1. 1. Çocuklar, bir süre sonra aðaçtan indiler.
4. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi “sarmak”
sözcüðünü mecaz anlamda kullanmýþtýr?
2. Altýn fiyatlarý son günlerde epey indi.
CCC
3. Merdivenden aþaðý yavaþ yavaþ iniyor.
A)
Anneannem mutfakta dolma sarýyor.
B)
Bozulan yumaðý tekrar sarmýþtý.
4. Arabanýn arka lastikleri inmiþti.
“Ýnmek” sözcüðü yukarýdaki cümlelerde
kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr?
CC
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Aþaðýdaki yapboz parçalarýndaki sözcükler,
aralarýndaki anlam iliþkisi dikkate alýnarak
bir yapboz oluþturulduðunda hangi parça
dýþarýda kalýr?
C)
DDD
B)
Kollamak
C)
Korumak
© Coþku Yayýnlarý
A)
Son
okuduðu roman onu
sarmýþtý.
D)
Ekmekleri
bir örtüyle sarmýþlar.
D)
Gözetmek
Acýmak
5. “Oturmak” sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “Birazdan sofraya oturacaðýz.” cümlesindeki anlamýyla kullanýlmýþtýr?
CCC
3. “Diþ” sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanýlmamýþtýr?
BBB
A) Bu insanlara diþ geçirmek kolay deðildir.
B) Diþlerini her gün mutlaka fýrçalamalýsýn.
C) Ay baþýna kadar diþini sýkman gerekecek.
D) Bütün gün, diþe dokunur bir iþ yapmamýþ.
A) Teyzesi otuz yýldýr Ýzmir’de oturuyormuþ.
B) Uzaya gönderdiðimiz yeni uydu yörüngeye oturdu.
C) Okuldan gelince hemen ödevlerinin baþýna oturur.
D) Dayýmýn hediye ettiði ceket üzerime tam
oturdu.
13
1 Test
Sözcük Anlamý
6.
8. Aþaðýdaki deyimlerden hangisinde “þaþýrmak, heyecanlanmak” söz konusudur?
AAA
A) Eli ayaðý dolaþmak
B) Eli ayaðý kesilmek
C) Eli ayaðý buz tutmak
D) Eli böðründe kalmak
9. Birin bilir, birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yar ismini desem olmaz
Düþer dillere dillere
Bu dörtlüðün hangi dizesinde deyim vardýr?
ddd
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
10. Bir þair ve onun þiirleri hakkýnda konuþan
bayanlardan hangisi mecaz anlamlý bir sözcük kullanmýþtýr?
© Coþku Yayýnlarý
CCC
Öðretmenin sorusuna hangi öðrenci doðru
cevabý vermiþtir?
AA
A) Yeþim
B) Dursun
C) Eylem
D) Nadir
7. Aþaðýdakilerin hangisinde altý çizili sözcük
mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr?
BBB
A) Yol açýk olduðundan eve beþ dakikada vardýk.
B) Ufak bir ameliyatla saðlýðýna kavuþtu.
C) Garsondan bir de karýþýk salata istemiþtik.
D) Evde günlük iþlerini yapar, komþularýna giderdi.
14
TEST
2
CÜMLE ANLAMI
1.
4.
Çocuklar, bana “Ne kadar
gizlense de gerçekler ortadadýr.” anlamýnda bir atasözü söyler misiniz?
Görünen köy
kýlavuz istemez.
Aslan yataðýndan belli olur.
Þule, okul servisini kaçýrdýðý için taksi çaðýrmýþtýr. Taksi, Þule’yi okula götürmek için amaç - sonuç iliþkisi olan yolu kullanmýþtýr.
Buna göre taksi, aþaðýdaki yollardan hangisini kullanmýþtýr?
Iþýl
CCC
Cenk
Erdal
A)
Babam, iþini bitiremediði için bugün eve
geç saatllerde geldi.
B)
Cumhurbaþkaný baþarýlý sanatçýlarý bu
yýl da ödüllendirdi.
C)
Ahmet Bey, çocuklarýný okutmak için Ýstanbul’a taþýnmýþ.
D)
Onlar, hava çok soðuk olduðundan parka gitmemiþler.
Melek
Ateþ olmayan
yerden duman
çýkmaz.
Öðrencilerden hangisi, öðretmenin sorusuna doðru cevap vermiþtir?
AAA
A) Iþýl
B) Cenk
C) Melek
D) Erdal
© Coþku Yayýnlarý
Altýnýn kýymetini
sarraf bilir.
2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmamýþtýr?
BBB
A) Ýþçiler, bugün daha fazla çalýþmýþlar.
5. Avcý, üzerindeki cümlede “için” sözcüðünün
“amaç” anlamýnda kullanýldýðý ördekleri avlayacaktýr.
B) Çekingenliði yüzünden baþarýsýz oldu.
C) Ýþ yerine ondan erken gelen biri yoktur.
D) O, sýnýftaki öðrencilerin en hareketlisidir.
3. Aþaðýdakilerin hangisinde ikinci cümle, ilk
cümledeki yargýnýn gerekçesidir?
AAA
A) Hiçbir zaman çýktýðýn kapýyý hýzlý çarpma.
Geri dönmek isteyebilirsin.
B) Akýllý adam, aklýný kullanýr. Daha akýllý adam,
baþkalarýnýn aklýný da kullanýr.
C) Elmas yontulmadan mükemmelleþmez.
Ýnsan da acý çekmeden olgunlaþmaz.
D) Söz aðýzdayken sahibinin esiridir. Aðýzdan
çýktýktan sonra sahibi sözün esiri olur.
Buna göre avcý, kaç ördek avlar?
BBB / 01
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
15
2 Test
Cümle Anlamý
6. Aþaðýdaki dizelerin hangisinde abartma
10.
söz konusudur?
Atasözleri, genellikle gerçek
anlamýnýn dýþýnda, benzetmeli bir anlam taþýr. Þimdi
bunlara örnek verelim:
CC
A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanýk
Evlerin bacasýný kolluyor yýldýrýmlar
B) Ben yaþarsam utlar gibi yaþarým
Eski zamanlarda gül bahçelerinde
C) Aklýma geldikçe durmaz aðlarým
Gözüm yaþý sel olduðu zamandýr
D) Yitirdiðin neyin varsa, anla artýk
Tek baþýna kalan sensin ortada
Hangi öðrencinin verdiði örnek, öðretmenin tahtaya yazdýðý kurala uygun düþmez?
DDD
A)
7. (I) Bu sanatçý ülkemizde, çektiði yüz fotoðraf-
Mum dibine ýþýk
vermez.
larý ile tanýnmýþtýr. (II) Onun edebiyatýmýzýn tanýnmýþ yazarlarýndan oluþan fotoðraflarý bir
kültür merkezinde sergilendi. (III) Bu sergide
Halide Edip, Sait Faik, Orhan Veli, Necip Fazýl,
Tarýk Buðra, Âþýk Veysel gibi sanatçýlarýn fotoðraflarý vardý. (IV) Ziyaretçiler meþhur sanatçýlarýn son derece maharetle çekilmiþ bu fotoðraflarýný ilgiyle inceleme olanaðý buldu.
DDD
A) I
B) II
C) III
D) IV
Aþ taþýnca kepçeye paha olmaz.
© Coþku Yayýnlarý
Numaralanmýþ cümlelerin hangisi kanýtlabilirlik açýsýndan diðerlerinden farklýdýr?
B)
C)
Astar bol olmayýnca yüze gelmez.
D)
8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç iliþkisi söz konusudur?
DDD-04
A) Görevini iyi yapmadýðý için iþten çýkarýldý.
Babanýn sanatý
oðula mirastýr.
B) Hasta olduðu için dün okula gitmedi.
C) Caný sýkýldýðý için parka gitmiþ.
D) Soruyu cevaplamak için söz istedi.
11. Sizler gelecek yýl ----.
9. Belli bir yaþa kadar çocuklarý bilgisayardan uzak tutmalýyýz. (1) Önce balýklarýn, çiçeklerin adýný öðrenmeli çünkü çocuklar. (2) Arkadaþ edinmeyi, sevmeyi ve paylaþmayý bilmeli yaþayarak. (3) Hayal ufkunu geliþtirmek için doðayý ve insaný tanýmalý çocuk. (4) Daha sonra bilgisayardan yararlanabilir.
Numaralanmýþ cümlelerden hangisi ilk cümlede verilen yargýnýn nedenleri arasýna sayýlmamýþtýr?
DDD
A) 1
16
B) 2
C) 3
D) 4
Bu cümle aþaðýdakilerden hangisi ile tamamlandýðýnda koþul-sonuç iliþkisi söz konusu olur?
BBB
A) eðitiminizi yurt dýþýndaki bir üniversitede
sürdüreceksiniz
B) güzel bir lisede okumak istiyorsanýz bu yýl
diþinizi sýkmalýsýnýz
C) bu yýl okuduðunuz okulda okumayacaksýnýz
D) bir yabancý dili gayet güzel konuþuyor olacaksýnýz
TEST
3
PARÇADA ANLAM
1. Trafik kazalarýnda her yýl binlerce insan yaþa-
4. Çeþitli medeniyetlerin meydana getirilmesini
mýný yitirmektedir. Bu, hem topluma hem bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu açýdan
trafik kazalarýnýn en aza indirilmesinde eðitime
önem verilmelidir. Bunun için ciddi bir eðitimle
bilinçli, nitelikli ve sorumluluk duygusu geliþmiþ sürücüler yetiþtirilmelidir.
saðlayan düþünce, geliþmesini dile borçludur.
Dil, millet denilen insan topluluðunun en
önemli sosyal varlýðýdýr, hayat damarýdýr. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Bir milletin bireyleri arasýndaki ortak duygu ve düþünce dille
kurulabilmekte ve sonraki nesillere dille aktarýlmaktadýr. Bundan dolayý dil, ayný zamanda
bir kültür aktarýcýsý, bir kültür taþýyýcýsýdýr.
Bu parçanýn baþlýðý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
aaa
Bu parçada dille ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?
A) Trafik Kazalarý ve Eðitim
ddd
B) Eðitimin Önemi
A) Uluslar için yaþamsal deðerde olduðuna
C) Trafik Kazalarý
B) Kültürün temel unsurlarýndan olduðuna
D) Trafik Kazalarýnýn Nedenleri
C) Düþüncenin dil sayesinde geliþtiðine
D) Diline sahip çýkmayan uluslarýn daðýldýðýna
2. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, vatanseverlik, temiz yüreklilik, fedakârlýk gerekli
olan özelliklerdendir. Fakat bir toplumdaki
hastalýðý görmek, onu tedavi etmek, toplumu
çaðýn gereklerine göre ilerletebilmek için, bu
özelliklerin yanýnda bilim ve fen de lazýmdýr.
ddd
A) Özverili olma
© Coþku Yayýnlarý
Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi,
milleti kurtarmak isteyenlerde olmasý gereken özellikler arasýnda sayýlmamýþtýr?
5.
Hayatýn
her çalýþma safhasýnda olduðu gibi,
özellikle öðretim hayatýnda da disiplin, baþarýnýn esasýdýr.
B) Yurdunu sevme
C) Bilime önem verme
D) Liderlik özelliði taþýma
3. Beyin kanamasý þiddetli bir baþ aðrýsýyla gelir.
Bu baþ aðrýsý genellikle “hayatýmýn en þiddetli
baþ aðrýsý” þeklinde tarif edilir. Fenalaþma, bayýlma, bulantý ve kusma beyin kanamasýnýn diðer bulgularýdýr. Beyin kanamasý geçiren kiþilerde görülen bir baþka bulgu da, boyun hareketinin kýsýtlanmasýdýr. Bu durumda insan,
boynunu öne doðru eðemez. Beyin kanamasýnýn bir diðer bulgusu da kýsmi ya da vücudun bir yarýsýný tutan felç hâlidir.
Bu parçanýn konusu aþaðýdakilerden hangisidir?
DD
A) Beyin kanamasýnýn nedenleri
B) Beyin kanamasýný önlemenin yollarý
C) Beyinin, insan vücudundaki yeri
D) Beyin kanamasýnýn belirtileri
Atatürk’ün bu sözlerinden çýkarýlabilecek
yargý aþaðýdakilerden hangisidir?
dd
A) Eðitimde baþarýlý olmak zordur.
B) Disiplinsiz insanlar eðitimden sýkýlýr.
C) Öðretim, insan yaþamýnýn her safhasýný
kapsar.
D) Disiplin, eðitimde baþarýyý saðlayan en
önemli ögedir.
17