grundfos talimatları

Transkript

grundfos talimatları
GRUNDFOS TALİMATLARI
SP
Montaj ve kullanım kılavuzu
Uygunluk bildirgesi
Uygunluk bildirgesi
EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SP ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin
kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca
bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:
— Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).
Kullanılan standart: EN 809:1998 + A1:2009.
— Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC). Nominal güç 1,5 kW'tan daha düşük
olduğunda uygulanabilir.
Kullanılan standartlar: 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010, 25.1 ve 25.8. bölümleri
hariç.
— Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).
Devirdaim su pompaları:
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan devirdaim su
pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine bakın.
Çıplak şaft pompa
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SP ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin
kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca
bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:
— Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).
Kullanılan standart: EN 809:1998 + A1:2009.
— Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).
Devirdaim su pompaları:
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan devirdaim su
pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine bakın.
Pompa kullanılmaya başlamadan önce pompayla birlikte çalışacak olan tüm makinelerin
ilgili kanunlara uygunluğu beyan edilmelidir.
Bjerringbro, 15 Eylül 2012
Jan Strandgaard
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
EC uygunluk beyanını imzalama ve
teknik dosyaları düzenleme yetkisi olan kişi.
2
İÇINDEKILER
2. Giriş
1.
Bu dokümanda kullanılan semboller
3
2.
Giriş
3
3. Teslimat ve depolama
3.1 Teslimat
3.2 Depolama
3
3
3
4. Uygulama Alanları
4.1 Pompalanan sıvılar
4.2 Ses basıncı seviyesi
3
4
4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Kurulum öncesi hazırlıklar
Motor sıvısını kontrol etme
Konumsal ihtiyaçlar
Pompa/motor çapı
Sıvı sıcaklığı/soğutma
Boru bağlantısı
4
4
6
6
6
7
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Elektrik bağlantısı
Frekans konvertörünün kullanımı
Motor koruması
Yıldırım koruması
Kablo boyutunu belirleme
Tek fazlı MS 402 motorların kontrolü
Tek fazlı motorların bağlanması
Üç fazlı motorların bağlanması
7
8
8
9
9
9
9
10
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Kurulum
Motorun pompaya takılması
Kablo korumasının sökülmesi ve takılması
Dalgıç saplama kablosunun bağlanması
Tesisat kolonu
Su seviyesinin altında maksimum kurulum derinliği [m]
Kablo kelepçeleri
Pompanın alçaltılması
Kurulum derinliği
12
12
12
13
13
13
13
13
13
9.
Bakım ve servis
14
14
14
14
10. Arıza tespiti
15
11. Motorun ve kablonun kontrol edilmesi
16
12. Hurdaya çıkarma
16
Bu talimatlar, MS/MMS veya Franklin 4"-8" tipi Grundfos dalgıç
motorlara sahip SP tipi Grundfos dalgıç pompalar için geçerlidir.
Pompaya Grundfos MS veya MMS başka bir marka motor
takılırsa, motor verilerinin bu talimatlarda belirtilen verilerden
farklı olabileceğini unutmayın.
3. Teslimat ve depolama
3.1 Teslimat
İkaz
Pompa, kurulum sırasında dik konum
yerleştirilene kadar ambalajında kalmalıdır.
Pompayı dikkatli taşıyın.
Bir pompa parçası ve motor ayrı üniteler halinde sağlandığında
(uzun pompalar), motoru pompaya 7.1 Motorun pompaya
takılması bölümünde açıklanan şekilde monte edin.
Not
Pompa ile birlikte verilen ekstra isim etiketinin
kurulum alanına takılması gerekir.
Pompa gereksiz çarpma ve şoklarla maruz bırakılmamalıdır.
3.2 Depolama
Depolama sıcaklığı
Pompa: -20 °C ile +60 °C arası.
Motor: -20 °C ile +70 °C arası.
Motorlar kapalı, kuru ve iyi havalandırılan bir odada
depolanmalıdır.
İkaz
MMS motorları depolanacaksa, şaft ayda en az bir
kez elle çevrilmelidir. Motor montajdan önce bir
yıldan fazla depoda kalmışsa, motorun dönen
parçaları kullanımdan önce demonte edilerek
kontrol edilmelidir.
Pompa, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Pompanın ambalajı açılmışsa, yeterince desteklenerek yatay
depolanmalı veya pompa ayarının bozulmaması için dikey
depolanmalıdır. Pompanın yuvarlanmamasını veya
devrilmemesini sağlayın.
Depolama sırasında pompa şek. 1'de gösterilen şekilde
desteklenebilir.
TM00 1349 2495
Sayfa
8. Başlatma ve çalıştırma
8.1 Başlatma
8.2 Çalışma
Türkçe (TR)
Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu
Uyarı
Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzunu
okuyunuz. Montaj ve işletimin ayrıca yerel
düzenlemelere ve daha önce yapılıp onaylanmış
olan belirli uygulamalara da uyumlu olması
gerekir.
1. Bu dokümanda kullanılan semboller
Uyarı
Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde,
kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Şekil 1
Depolama süresince pompa pozisyonu
3.2.1 Donmaya karşı koruma
Kullanıldıktan sonra pompanın depolanması gerekirse, donma
olmayan bir konumda depolanmalı veya motor sıvısı donmaya
karşı korumalı olmalıdır.
4. Uygulama Alanları
Eğer bu talimatlara dikkat edilmezse, operasyon
personelinin ciddi biçimde yaralanması veya
ölmesi riskiyle sonuçlanabilen elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Grundfos SP dalgıç pompalar, evlere veya su tesisatlarına temiz
su temini, tarım ve bahçecilik için su temini, yer altı suyu düşümü
ve basınç takviyesi ve çeşitli endüstriyel işler gibi geniş bir dizi su
temini ve sıvı transfer uygulaması için kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
İkaz
Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde,
arıza ya da ekipmanların hasarı ile sonuçlanabilir.
Pompa, emme ara bağlantısı daima tamamen suyun içinde
olacak şekilde kurulmalıdır. Pompa yatay veya dikey olarak
kurulabilir. Bkz. bölüm 5.2 Konumsal ihtiyaçlar.
Not
Notlar veya talimatlar işi kolaylaştırır ve güvenilir
operasyonu temin eder.
Uyarı
3
5.1.1 Grundfos MS 4000 ve MS 402 motorlar
Temiz ve ince olan, patlayıcı olmayan, katı partiküller veya lif
içermeyen sıvılar.
•
MS 4000: motorun üzerinde.
•
MS 402: motorun altında.
Suyun maksimum kum içeriği 50 g/m3'ü aşmamalıdır.
Bu miktardan daha fazla kum içeren sular pompanın kullanım
ömrünü kısaltır ve tıkanma riskini artırır.
İkaz
Suyunkinden yüksek yoğunluğa sahip sıvıları
pompalarken, buna uygun olarak daha yüksek
çıkışlı motorlar kullanılmalıdır.
Motor sıvısını doldurma deliği aşağıdaki konumlarda bulunur:
1. Dalgıç pompayı şek. 2'de görülen şekilde yerleştirin.
Doldurma vidası motorun en yüksek noktasında olmalıdır.
2. Vidayı doldurma deliğinden çıkarın.
3. Doldurma deliğinden geri sıvı akana kadar doldurma enjektörü
ile motora sıvı enjekte edin, bkz. şek. 2.
Viskozitesi suyunkinden daha yüksek olan sıvılar
pompalanacaksa, Grundfos ile iletişim kurun.
4. Doldurma deliğine vidayı geri takın ve pompa pozisyonunu
değiştirmeden önce iyice sıkın.
SP A N, SP A R, SP N, SP R ve SPE pompa modelleri,
içme suyundan daha agresif sıvılar için tasarlanmıştır.
Torklar
•
MS 4000: 3,0 Nm.
Maksimum sıvı sıcaklığı, 5.4 Sıvı sıcaklığı/soğutma bölümünde
belirtilmiştir.
•
MS 402: 2,0 Nm.
Dalgıç pompa artık kuruluma hazırdır.
4.2 Ses basıncı seviyesi
MS 4000
MS 402
Ses basıncı seviyesi, 2006/42/EC sayılı AT makine yönergesinde
belirlenen kurallara uygun olarak ölçülmüştür.
Pompaların ses basıncı seviyesi
Pompa tipi
LpA [dB(A)]
SP 1A
< 70
SP 2A
< 70
SP 3A
< 70
SP 5A
< 70
SP 8A
< 70
SP 14A
< 70
SP 17
< 70
SP 30
< 70
SP 46
< 70
SP 60
< 70
SP 77
< 70
SP 95
< 70
SP 125
79
SP 160
79
SP 215
82
TM00 6423 0606
Değerler, harici ayar vanası olmadan suya daldırılmış pompalar
için geçerlidir.
Şekil 2
Doldurma sırasında motor pozisyonu - MS 4000 ve
MS 402
5.1.2 Grundfos MS6 ve MS 6000 motorlar
•
Motor stoktan teslim edilirse, motoru pompaya takmadan önce
motor sıvı seviyesini kontrol edin. Bkz. şek. 3.
•
Pompalar doğrudan Grundfos'tan teslim edildiğinde, seviye
zaten kontrol edilmiştir.
•
Seviyeyi, servis bakımıyla birlikte kontrol edin. Bkz. şek. 3.
Motor sıvısını doldurma deliği motorun üstünde bulunur.
Motorların ses basıncı seviyesi
1. Dalgıç pompayı şek. 3'te görülen şekilde yerleştirin.
Doldurma vidası motorun en yüksek noktasında olmalıdır.
Grundfos MS ve MMS motorlarının ses basıncı seviyesi
70 dB(A)’nın altındadır.
2. Vidayı doldurma deliğinden çıkarın.
Diğer motor markaları: Bu motorlar için kurulum ve kullanım
talimatlarına bakınız.
5. Kurulum öncesi hazırlıklar
Uyarı
3. Doldurma deliğinden geri sıvı akana kadar doldurma enjektörü
ile motora sıvı enjekte edin, bkz. şek. 3.
4. Doldurma deliğine vidayı geri takın ve pompa pozisyonunu
değiştirmeden önce iyice sıkın.
Tork: 3,0 Nm.
Dalgıç pompa artık kuruluma hazırdır.
Üründe çalışmaya başlamadan önce,
gücü kapatın. Güç kaynağının kazara
açılmayacağından emin olun.
5.1 Motor sıvısını kontrol etme
Fabrikada motorlara, -20 °C'ye kadar donmaya karşı dayanıklı,
zehirleyici olmayan özel bir sıvı doldurulmuştur.
Not
Motordaki sıvı seviyesi kontrol edilmeli ve
gerekirse takviye edilmelidir. Temiz su kullanın.
İkaz
Donmaya karşı koruma gerekiyorsa, motoru
tekrar doldurmak için özel Grundfos sıvısı
kullanılmalıdır. Normalde tekrar doldurma için
temiz su kullanılabilir (fakat damıtılmış su
kullanılamaz).
45°
TM03 8129 0507
Türkçe (TR)
4.1 Pompalanan sıvılar
Aşağıda açıklanan şekilde sıvıyı yeniden doldurun.
Şekil 3
4
Doldurma sırasında motor pozisyonu MS6 ve MS 6000
6a
6b
6c
6d
Türkçe (TR)
5.1.3 Grundfos MMS 6000, MMS 8000, MMS 10000 ve
MMS 12000 motorlar
1. Motorun üst kısmı yukarı dönük şekilde 45 ° açıyla yerleştirin.
Bkz. şek. 4.
2. A tapasını sökün ve deliğe bir huni yerleştirin.
3. A tapasından dışarı su akmaya başlayana kadar motoru
musluk suyu ile doldurmaya devam edin.
İkaz
Yağ içerdiğinden dolayı motor sıvısını
kullanmayın.
4. Huniyi çıkarıp A tapasını tekrar takın.
TM00 6422 3695
İkaz
Uzun süre depoda durduktan sonra motoru
pompaya bağlarken, salmastrayı kolay döner hale
getirmek için birkaç damla su ekleyip şaftı
döndürün.
Dalgıç pompa artık kuruluma hazırdır.
Şekil 6
Franklin motorlar
Mesafe doğru değilse, 5.1.5 Franklin motorlar bölümünde
açıklanan şekilde ayarlama yapın.
5.1.5 Franklin motorlar
A
Franklin 8" motorların sıvı seviyesini aşağıdaki şekilde kontrol
edin:
TM03 0265 3605
45°
Doldurma sırasında motor pozisyonu - MMS
5.1.4 3 kW ve üzeri Franklin motorlar
Taban plakasından entegre lastik diyaframa kadar olan mesafeyi
ölçerek, Franklin 4" ve 6" motorlardaki motor sıvısı seviyesini
kontrol edin. Diyaframa dokunana kadar delikten bir cetvel veya
küçük bir çubuk sokarak mesafe ölçülebilir. Bkz. şek. 5.
3. Vanaya karşı doldurma enjektörü noktasına hafif bastırarak
motordaki tüm havayı boşaltın.
4. Dışarı sıvı akmaya başlayana ve diyafram doğru konuma
gelene (Franklin 4" ve 6") kadar sıvı enjekte etme ve havayı
alma işlemini tekrarlayın.
5. Filtreyi geri takın.
Dalgıç pompa artık kuruluma hazırdır.
Diyaframa zarar vermemeye özen gösterin.
TM00 1353 5092
İkaz
2. Doldurma enjektörünü vanaya bastırın ve sıvıyı enjekte edin.
Bkz. şek. 7. Vana konisi çok fazla bastırılırsa, hasar görebilir
ve vanada sızıntıya neden olabilir.
TM00 1354 5092
Şekil 4
1. Motorun üst kısmındaki vananın önündeki filtreyi bir tornavida
kullanarak kaldırın. Filtre kanallı ise, sökün.
Şekil 7'de doldurma vanasının konumu görülmektedir.
Şekil 5
Taban plakası ile diyafram arasındaki mesafenin
ölçülmesi
Şekil 7
Doldurma vanasının konumu
Aşağıdaki tabloda taban plakasının dışından diyaframa kadar
olan doğru mesafe görülmektedir:
Motor
Boyut
Mesafe
Franklin 4", 0,25 - 3 kW
(sek. 6a)
A
8 mm
Franklin 4", 3 - 7,5 kW
(sek. 6b)
B
16 mm
Franklin 6", 4 - 45 kW
(sek. 6c)
C1
35 mm
Franklin 6", 4 - 22 kW
(sek. 6d)
C2
59 mm
5
5.4 Sıvı sıcaklığı/soğutma
5.2 Konumsal ihtiyaçlar
Türkçe (TR)
Uyarı
Pompa erişilebilir bir yere kurulacaksa, insanların
dokunmasına karşı kaplin uygun şekilde
yalıtılmalıdır. Pompa örneğin bir debi gömleğine
entegre edilebilir.
Motor tipine bağlı olarak pompa yatay veya dikey olarak
kurulabilir. Yatay kuruluma uygun motor tiplerinin tam listesi 5.2.1
bölümünde gösterilmiştir.
Pompa yatay olarak kurulursa, basma ağzı asla yatay düzlemin
altına düşmemelidir. Bkz. şek. 8.
Minimum sıvı sıcaklığı ve motordan geçen minimum akış hızı
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Doğru motor soğutmasını sağlamak için motorun kuyu
ızgarasının yukarısına kurulması önerilir.
İkaz
Belirtilen akış hızının sağlanamadığı durumlarda,
bir debi gömleği monte edilmelidir.
Motor çevresinde kum gibi çökelme birikmesi riski varsa, motorun
doğru soğumasını sağlamak için bir debi gömleği kullanın.
5.4.1 Maksimum sıvı sıcaklığı
Pompa ve motordaki lastik parçalar göz önünde bulundurularak,
sıvı sıcaklığı 40 °C (~105 °F) üzerine çıkmamalıdır.
Ayrıca aşağıdaki tabloya bakınız.
Tüm lastik parçaların üç yılda bir değiştirilmesi koşuluyla pompa
40 °C ile 60 °C (~105 °F ile 140 °F) arası sıvı sıcaklıklarında
çalıştırılabilir.
İzin verilir
Kurulum
Motor
Dikey
Yatay
0,15 m/s
40 °C
(~ 105 °F)
40 °C
(~ 105 °F)
Grundfos
MS 4000I*
MS 6000I*
0,15 m/s
60 °C
(~ 140 °F)
Debi gömleği
önerilir
60 °C
(~ 140 °F)
Debi gömleği
önerilir
Pompa yatay olarak örneğin bir tanka kurulursa,
bir debi gömleğine takmanızı öneririz.
Grundfos
MS6T30
0,15 m/s
30 °C
(~ 86 °F)
30 °C
(~ 86 °F)
5.2.1 Yatay kuruluma uygun motorlar
Grundfos
MS6T60
1,0 m/s
60 °C
(~ 140 °F)
60 °C
(~ 140 °F)
0,15 m/s
25 °C
(~ 77 °F)
25 °C
(~ 77 °F)
0,50 m/s
30 °C
(~ 86 °F)
30 °C
(~ 86 °F)
Franklin
4"
0,08 m/s
30 °C
(~85 °F)
30 °C
(~85 °F)
Franklin
6" ve 8"
0,16 m/s
30 °C
(~85 °F)
30 °C
(~85 °F)
İzin verilmez
Şekil 8
TM00 1355 5092
Motordaki
debi
Konumsal ihtiyaçlar
Motor
Çıkış gücü
50 Hz
Çıkış gücü
60 Hz
[kW]
[kW]
MS
Hepsi
Hepsi
MMS 6000
3,7 - 30
3,7 - 30
MMS 8000
22 - 92
22 - 92
MMS 10000
75 - 170
75 - 170
MMS 12000
147 - 220
-
2,2 kW ve altı Franklin 4" motorlar günde 10 seferden fazla
başlatıldığında, yukarı itme diskinin aşınmasını en aza indirmek
amacıyla motorun yatay düzlemin en az 15 ° üstüne doğru
eğilmesini öneriyoruz.
İkaz
Çalıştırma sırasında pompanın emme ara
bağlantısı daima tamamen suyun içinde olmalıdır.
Uyarı
Pompa sıcak sıvıları (40 ile 60 °C arası)
pompalamak için kullanılıyorsa, örneğin bir
muhafaza takarak insanların pompaya ve
kuruluma temas edememesini sağlayın.
5.3 Pompa/motor çapı
Geçişte tıkanıklık olmadığından emin olmak için deliğin bir iç
kaliperle ölçülmesini öneriyoruz.
6
Grundfos
MS 402
MS 4000
MS 6000
Grundfos
MMS
* Minimum 1 bar (1 MPa) ortam basıncında.
Not
37 kW MMS 6000, 110 kW MMS 8000 ve 170 kW
MMS 10000:
Maksimum sıvı sıcaklığı, yukarıdaki tabloda
belirtilen değerlerden 5 °C daha düşüktür.
190 kW MMS 10000:
Sıcaklık 10 °C daha düşüktür.
Türkçe (TR)
5.5 Boru bağlantısı
Borudan binaya gürültü iletilirse, plastik boru kullanılmasını
öneriyoruz.
Not
Plastik boruları sadece 4" pompalar için
öneriyoruz.
Plastik borular kullanıldığında, pompa yüksüz bir germe teli ile
sabitlenmelidir.
Uyarı
Plastik boruların, sıvı sıcaklığına ve pompa
basıncına uygun olduğundan emin olun.
Plastik boru bağlamalarında, pompa ile ilk boru bölümü arasında
ara parça olarak kaplin bağlanması tavsiye edilir.
6. Elektrik bağlantısı
Uyarı
Elektrik tesisatını yaparken, gücün yanlışlıkla
açılamayacağından emin olun.
TM00 7100 0696
Uyarı
Elektrik tesisatı sadece yetkili bir kişi tarafından
yerel düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.
Besleme voltajı, nominal maksimum akım ve cos φ, montaj
alanına yakın bir yerde takılması gereken ayrı veri plakasında
görülmektedir.
Motor terminallerinde ölçülen, MS ve MMS motorları için gereken
voltaj, sürekli çalışma sırasında nominal voltajdan - % 10 /+ % 6
aralığındadır (besleme voltajı kayıpları ve kablolardaki
kayıplardaki değişim dahildir).
Ayrıca güç kablolarında da voltaj simetrisi olduğunu kontrol edin;
yani tek fazlar arasında voltaj farkı aynı olmalıdır. 11. Motorun ve
kablonun kontrol edilmesi bölümünün 2. maddesine bakınız.
Uyarı
Pompa topraklanmış olmalıdır.
Pompa tüm kutuplarında minimum 3 mm kontak
aralığı ile harici bir ana şaltere bağlanmalıdır.
Entegre sıcaklık vericisine (Tempcon) sahip MS motorlar bir
MP 204 veya benzeri Grundfos motor koruması ile kurulmazsa,
AT EMC yönergesi (2004/108/EC) gereksinimlerini karşılamak
için fazdan faza çalışma (IEC 384-14) için onaylanmış bir 0,47 μF
kondansatöre bağlanmalıdır. Kondansatör, sıcaklık ileticisinin
bağlı olduğu iki faza bağlanmalıdır. Bkz. şek. 9.
Şekil 9
Kondansatörün bağlanması
Kabloların renkleri
Kablo
Düz kablo
Tek kablolar
1 = L1
Kahverengi
Siyah
2 = L2
Siyah
Sarı
3 = L3
Gri
Kırmızı
4 = PE
Sarı/yeşil
Yeşil
Motorlar doğrudan yolverme veya yıldız-üçgen yolverme için
sarılmıştır ve çalıştırma akımı, motorun nominal akımının dört ila
altı katı arasıdır.
Pompanın çalışmaya başlama süresi sadece yaklaşık
0,1 saniyedir. Bu nedenle doğrudan yolverme sadece güç
beslemesi şirketi tarafından onaylanmaktadır.
7
Türkçe (TR)
6.1 Frekans konvertörünün kullanımı
6.2 Motor koruması
6.1.1 Grundfos motorlar
6.2.1 Tek fazlı motorlar
Üç fazlı Grundfos motorlar, bir frekans dönüştürücüye
bağlanabilir.
Tek fazlı MS 402 motorları bir termik şaltere sahiptir ve ek bir
motor koruması gerektirmemektedir.
İkaz
Sıcaklık ileticisi olan bir MS motoru frekans
dönüştürücüsüne bağlanmışsa, ileticideki sigorta
erir ve iletici devre dışı kalır. İletici tekrar etkin
hale getirilemez. Bu; motorun sıcaklık ileticisi
olmayan bir motor gibi çalışacağı anlamına gelir.
Bir sıcaklık ileticisi gerekiyorsa, Grundfos dalgıç motor için bir
Pt100 sensör sunmaktadır.
İkaz
Frekans dönüştürücüsünün çalışması sırasında
motor, nominal frekans (50 ila 60 Hz) üzerinde bir
frekansta çalışmamalıdır. Pompanın çalışmasıyla
bağlantılı olarak, frekansı (ve buna bağlı olarak
hızı) asla motordan soğutma sıvısı akışı
sağlanamayacak bir düzeye kadar düşürmeyin.
Pompa kısmının hasar görmesini önlemek amacıyla, pompa
debisi 0,1 x nominal debinin altına düştüğünde motor durmalıdır.
Frekans dönüştürücü türüne bağlı olarak, motoru zararlı pik
voltaja maruz bırakabilir.
Uyarı
440 V’luk ve 440 V'a (bkz. motor etiketi) kadar
besleme voltajına uygun MS 402 motorları,
besleme terminalleri arasında 650 V’dan
(zirve değer) daha yüksek voltaja karşı
korunmalıdır.
850 V'tan yüksek pik voltaja karşı diğer motorların korunmasını
öneriyoruz.
Frekans konvertörü ile motor arasına bir RC filtresi takarak
yukarıdaki sorun azaltılabilir.
Uyarı
Motor termik şalterle kapatıldığına, motor
terminallerinde hala gerilim vardır.
Motor yeteri kadar soğuduğunda otomatik olarak
yeniden başlatılır.
Tek fazlı MS 4000 motorlar korumalı olmalıdır. Koruyucu bir cihaz
kontrol kutusunda birleştirilebilir ya da ayrı olarak kullanılabilir.
Franklin 4" PSC motorlar, bir motor koruyucu devre kesiciye
bağlanmalıdır.
6.2.2 Üç fazlı motorlar
MS motorlar, entegre bir sıcaklık ileticili veya ileticisiz olarak
mevcuttur.
Aşağıdaki motorlar, termik röleli bir motor koruyucu devre kesici
veya bir MP 204 ve kontaktör(ler) ile korunmalıdır:
•
entegre ve sağlam sıcaklık ileticili motorlar
•
sıcaklık ileticisi olmayan veya arızalı olan motorlar
•
Pt100 sensörü olan veya olmayan motorlar.
MMS motorlarında entegre sıcaklık ileticisi yoktur.
Pt100 sensörü aksesuar olarak mevcuttur.
6.2.3 Motor koruyucu devre kesici için gereken ayarlar
Soğuk motorlar için, motor koruyucu devre kesicinin etkinleşme
süresi, motorun maksimum nominal akımının 5 katından
10 saniye düşük olmalıdır. Normal çalışma koşullarında,
motor 3 saniyeden kısa sürede tam devirde çalışıyor olmalıdır.
İkaz
Bu şart yerine getirilmezse, motor garantisi
geçersiz olur.
Motordan olası yüksek gürültü, frekans dönüştürücüden pik
voltajı da engelleyecek olan bir LC filtresi takarak azaltılabilir.
Motorun optimum şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, motor
koruyucu devre kesici aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır:
Bir frekans dönüştürücü kullanırken LC filtresi takılmasını
öneriyoruz. Bkz. bölüm 6.7.6 Frekans konvertörünün kullanımı.
1. Motor koruyucu devre kesiciyi, motorun maksimum nominal
akımına ayarlayın.
Daha fazla bilgi için frekans dönüştürücü sağlayıcınızla veya
Grundfos ile irtibat kurun.
2. Pompayı başlatın ve yarım saat normal performansta
çalıştırın.
6.1.2 Grundfos dışındaki diğer motor markaları
3. Motor devreden çıkarma noktasına ulaşılana kadar ölçü
göstergesini yavaş yavaş aşağıya çekin.
Grundfos veya motor üreticisi ile iletişim kurun.
4. Ayarı % 5 arttırın.
İzin verilen en yüksek ayar, motorun maksimum nominal akımıdır.
Yıldız-üçgen yolverme için sarılmış motorlarda, motor koruyucu
devre kesici yukarıdaki şekilde ayarlanmalı ancak maksimum
ayar maksimum nominal akım x 0,58 olmalıdır.
Yıldız-üçgen yolverme ya da ototransformatör yolverme için izin
verilen en yüksek yolverme süresi 2 saniyedir.
8
Bölgedeki bir yere yıldırım düştüğünde güç besleme hatlarındaki
voltaj yükselmelerine karşı motoru korumak amacıyla kuruluma
özel bir yüksek voltaj koruma cihazı takılabilir. Bkz. şek. 10.
L1
L2
L3
PE
825045
Üç fazlı
TM00 1357 3605
L
N
PE
825017
Tek fazlı
Şekil 10 Yüksek voltajdan koruyucu cihaz takma
Yüksek voltajdan koruyucu cihaz, motoru doğrudan yıldırım
düşmesine karşı koruyamaz.
Türkçe (TR)
6.5 Tek fazlı MS 402 motorların kontrolü
6.3 Yıldırım koruması
Uyarı
Tek fazlı MS 402 motor, motora hala voltaj
sağlanırken bobinde aşırı sıcaklık oluşması
halinde motoru kapatan bir motor korumasına
sahiptir. Motor bir kontrol sisteminin parçasıysa
bu işleme izin verin.
Kontrol sisteminde toprak boyalı filtreyle beraber bir kompresör
varsa, başka özel önlemler alınmadığı takdirde kompresör, motor
koruması motoru devreden çıkardıktan sonra sürekli olarak
çalışacaktır.
6.6 Tek fazlı motorların bağlanması
6.6.1 2 kablolu motorlar
MS 402 2 kablolu motorlar, motor korumasına ve çalıştırma
cihazına sahiptir ve bu nedenle doğrudan şebekeye bağlanabilir.
Bkz. şek. 11.
Yüksek voltajdan koruyucu cihaz montaja, motorun mümkün
olduğunca yakınından bağlanmalıdır ve yerel düzenlemelerle
uyumlu olmalıdır.
Yıldırımdan koruyucu cihazlar için Grundfos’a başvurun.
Dalgıç saplama kablonun, gerçek sıvı ve gerçek sıcaklıkta sürekli
daldırmaya dayanabileceğinden emin olun.
TM00 1358 5092
6.4 Kablo boyutunu belirleme
Siyah
Sarı/yeşil
Grundfos 4" motorlar için entegre aşırı voltaj koruyucu cihaz
olarak özel bir kablo sonlandırma kiti mevcuttur
(ürün no. 799911 veya 799912).
Siyah
Ancak MS 402 motorlar son derece yalıtımlı olduğu için ek
yıldırım koruması gerektirmemektedir.
Grundfos çok çeşitli uygulamalar için dalgıç saplama kabloları
tedarik edebilir.
Kablo kesiti (q) aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
1. Dalgıç saplama kablosu motorun maksimum nominal akımına
(I) uygun boyutta olmalıdır. *
2. Kesit, kablodaki voltaj düşüşünü kabul edilebilir yapmaya
yeterli olmalıdır.
1. ve 2. maddede belirtilen en büyük kesitleri kullanın.
* Aşağıdaki tabloda, maksimum 30 °C ortam sıcaklığında
Grundos dalgıç saplama kablolarının mevcut değeri
(yan saplama kablosunun tolere ettiği maksimum akım)
belirtilmektedir. Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse Grundfos ile
iletişim kurun.
Dalgıç saplama kablosunun boyutunu ayarlarken maksimum
nominal akımın, akım değerini (Is) aşmadığından emin olun.
Ancak yıldız-üçgen yolverme için kabloların boyutunu, 0,58 x
motorun nominal maksimum akımı kabloların akım değerini (Is)
aşmayacak şekilde ayarlayın.
q
[mm2]
Is
[A]
q
[mm2]
Is
[A]
1,5
23
50
202
2,5
30
70
250
4
41
95
301
6
53
120
352
10
74
150
404
16
99
185
461
25
131
240
547
35
162
300
633
Şekil 11 2 kablolu motorlar
6.6.2 PSC motorları
PSC motorları, sürekli çalışma için uygun boyutta bir çalıştırma
kondansatörü vasıtasıyla şebekeye bağlanmalıdır.
Aşağıdaki tablodan doğru kondansatör boyutunu seçin:
Motor
[kW]
Kondansatör
[μF] 400 V, 50 Hz
0,25
12,5
0,37
16
0,55
20
0,75
30
1,10
40
1,50
50
2,20
75
Grundfos dalgıç saplama kabloları kullanılmazsa, kesit mevcut
kabloların akım değerlerine dayalı olarak seçilmelidir.
9
6.7 Üç fazlı motorların bağlanması
Üç fazlı motorlar korumalı olmalıdır. Bkz. bölüm 6.2.2 Üç fazlı
motorlar.
MP 204 vasıtasıyla elektrik bağlantısı için bu ünitenin ayrı montaj
ve çalıştırma talimatlarını inceleyin.
Klasik bir motor koruyucu devre kesici kullanıldığında, elektrik
bağlantısı aşağıda açıklanan şekilde gerçekleştirilmelidir.
İkaz
Pompanın emme ara bağlantısı tamamen suyun
içine batırılana kadar pompa çalıştırılmamalıdır.
Pompa güç beslemesine bağlandığında, dönüş yönünü kontrol
edin:
TM00 1359 5092
Siyah
Kahverengi
Gri
Sarı/yeşil
6.7.1 Dönme yönünün kontrolü
1. Pompayı çalıştırın ve su miktarını ve basma yüksekliğini
ölçün.
2. Pompayı durdurun ve iki fazı değiştirin.
3. Pompayı çalıştırın ve su miktarını ve basma yüksekliğini
ölçün.
4. Pompayı durdurun.
Şekil 12 PSC motorları
5. İki sonucu karşılaştırın. Daha fazla miktarda su ve daha fazla
basma yüksekliği sağlayan bağlantı doğru bağlantıdır.
Bkz. www.franklin-electric.com ve şek. 13.
6.7.2 Grundfos motorlar - doğrudan yolverme
L
Doğrudan yolverme için sarılmış Grundfos motorların bağlantısı
aşağıdaki tabloda ve şek. 14'te görülmektedir.
N
C
TM00 1361 1200
Gri
Siyah
Kahverengi
Ana şebeke
Sarı/yeşil
M
1
Kablo/bağlantı
Grundfos 4" ve 6" motorlar
PE
PE (sarı/yeşil)
L1
U (kahverengi)
L2
V (siyah)
L3
W (gri)
6.7.1 Dönme yönünün kontrolü bölümünde anlatıldığı şekilde
dönüş yönünü kontrol edin.
PE L1 L2 L3
Şekil 13 Franklin motorlar
6.6.3 3 kablolu motorlar
MS 4000 3 kablolu motorlar, motor korumasına sahip bir
Grundfos kontrol kutusu SA-SPM 2, 3 veya 5 vasıtasıyla
şebekeye bağlanmalıdır.
MS 402 3 kablolu motorlar, motor korumasız bir Grundfos kontrol
kutusu SA-SPM 2, 3 veya 5 vasıtasıyla şebekeye bağlanmalıdır.
MS 402 ve MS 4000 motorlarının bağlanması aşağıdaki tablodan
görülmektedir:
Motor
Kablo
0,75 kW'ya
kadar
50 Hz
Gri
Kahverengi
Siyah
Sarı/yeşil
1,10 kW üzeri
50 Hz
Gri
Kahverengi
Siyah
Sarı/yeşil
1,1 - 3,7 kW
(~ 1,5 - 5,0 hp)
60 Hz
10
Sarı
(kırmızı)
Siyah
Sarı/yeşil
Kontrol kutusu
1
N
2
L
Ana
şebeke
N
L
3 SA-SPM 2
PE
1
N
2
L
N
L
3 SA-SPM 3
PE
Y
L1
R
L2
L1
L2
B SA-SPM 5
PE
PE U V W
M
3
Şekil 14 Grundfos motorlar - doğrudan yolverme
TM03 2099 3705
Türkçe (TR)
MS 402 PSC motorları, motor korumasına sahiptir ve şek. 12'de
gösterildiği gibi şebekeye bağlanmalıdır.
Yıldız-üçgen yolverme için sarılmış motorlar
Yıldız-üçgen yolverme için sarılmış Grundfos motorların
bağlantısı aşağıdaki tabloda ve şek. 15'te görülmektedir.
Motor bobinlerini bir ommetre ile belirleyin ve her bir bobinin
kablo setlerini uygun şekilde adlandırın. U1-U2, V1-V2, W1-W2.
Bkz. şek. 17.
Grundfos 6" motorlar
PE
Sarı/yeşil
U1
Kahverengi
V1
Siyah
W1
Gri
W2
Kahverengi
U2
Siyah
V2
Gri
TM00 1367 5092
Bağlantı
6.7.1 Dönme yönünün kontrolü bölümünde anlatıldığı şekilde
dönüş yönünü kontrol edin.
Şekil 17 Belirlenemeyen kablo işareti/bağlantısı - yıldız-üçgen
yolverme için sarılmış motorlar
PE L1 L2 L3
Yıldız-üçgen yolverme gerekiyorsa, kablolar şek. 15'te
gösterildiği gibi bağlanmalıdır.
Doğrudan yolverme gerekiyorsa, kablolar şek. 16'da gösterildiği
gibi bağlanmalıdır.
PE U1
U2
Ardından 6.7.1 Dönme yönünün kontrolü bölümünde anlatıldığı
şekilde dönüş yönünü kontrol edin.
V2
V1 W1
M
3
TM03 2100 3705
W2
6.7.5 Yumuşak yolverici
Sadece üç fazda da voltajı kontrol eden ve bir bypas şalteriyle
birlikte sağlanan yumuşak yolvericilerin kullanılmasını öneriyoruz.
Artış süresi: Maksimum 3 saniye.
Ayrıntılı bilgi için, yumuşak yolverici tedarikçinizle veya
Grundfos’la temas kurun.
Şekil 15 Yıldız-üçgen yolverme için sarılmış Grundfos
motorlar
Doğrudan yolverme gerekiyorsa, motorlar şek. 16'da gösterildiği
gibi bağlanmalıdır.
PE L1 L2 L3
6.7.6 Frekans konvertörünün kullanımı
Üç fazlı MS motorlar, bir frekans dönüştürücüye bağlanabilir.
Not
Motor sıcaklığının izlenmesine imkan tanımak
amacıyla, PR 5714 röle ile birlikte bir Pt100
sensörü takmanızı öneririz.
İzin verilen frekans aralıkları: 30-50 Hz ve 30-60 Hz.
Artış süresi: Başlatma ve durdurma için maksimum 3 saniye.
U2
V2
V1 W1
M
3
TM03 2101 3705
W2
PE U1
Frekans konvertörü, tipine bağlı olarak, motordan gelen yüksek
akustik bir sese neden olabilir. Ayrıca motoru zararlı yüksek
voltajlara maruz bırakabilir. Frekans konvertörü ile motor arasına
bir RC filtresi takarak bu sorun azaltılabilir.
Daha fazla bilgi için frekans dönüştürücü sağlayıcınızla veya
Grundfos ile irtibat kurun.
Şekil 16 Yıldız-üçgen yolverme ve doğrudan yolverme için
sarılmış Grundfos motorlar
6.7.4 Belirlenemeyen kablo işareti/bağlantısı durumunda
bağlantı (Franklin motorlar)
Doğru dönme yönü sağlamak için ayrı uçların ana şebekeye
nereden bağlanacağı bilinmiyorsa, aşağıdakileri uygulayın:
Doğrudan yol vermeye ayarlı motorlar
Pompa doğru olması beklenen şebekeye bağlayın.
6.7.1 Dönme yönünün kontrolü bölümünde anlatıldığı şekilde
dönüş yönünü kontrol edin.
11
Türkçe (TR)
6.7.3 Grundfos motorlar - yıldız-üçgen yolverme
3. Uzatma borusuna takılan boru kelepçesiyle pompayı kaldırın.
Bkz. şek. 20.
Kurulum sırasında pompanın taşınmasını kolaylaştırmak
amacıyla öncelikle pompaya 50 cm uzunluğunda bir boru
takmanızı öneriyoruz.
Ahşap kutudan sökmeden önce pompayı dikey
konuma kaldırın.
TM02 5263 2502
TM05 1617 3311
İkaz
Şekil 18 Pompayı dikey konuma kaldırma
7.1 Motorun pompaya takılması
Şekil 20 Pompanın konumuna kaldırılması
Pompa parçası ve motor ayrı üniteler halinde sağlandığında
(uzun pompalar), motoru pompaya aşağıdaki şekilde monte edin:
4. Pompa parçasını motorun üstüne yerleştirin.
1. Motoru kullanırken boru kelepçeleri kullanın.
5. Somunları yerleştirin ve sıkın. Aşağıdaki tabloya bakın.
2. Motoru sondaj kuyusu ağzına dikey konumda yerleştirin.
Bkz. şek. 19.
İkaz
Pompa ve motor arasındaki kaplinin düzgün
bağlandığından emin olun.
Kayışları pompaya tutturan cıvata ve somunlar aşağıdaki tork
değerleriyle çapraz sıkılmalıdır:
TM00 5259 2402
Türkçe (TR)
7. Kurulum
Cıvata/somun
Tork
[Nm]
M8
18
M10
35
M12
45
M16
120
SP 215, 50 Hz, 8'den fazla kademeli
SP 215, 60 Hz, 5'ten fazla kademeli
150
Motoru pompa kısmına takarken, cıvataları aşağıdaki tork
değerleriyle çapraz sıkın:
Şekil 19 Dikey konumda motor
İkaz
Germe cıvatası çapı
Tork
[Nm]
3/8 UNF
18
1/2 UNF
50
M8
18
M12
70
M16
150
M20
280
Montaj tamamlandığında pompa haznelerinin
hizalı olduğundan emin olun.
7.2 Kablo korumasının sökülmesi ve takılması
Kablo koruması pompaya vidalanırsa, vidalarla sökülmeli ve
takılmalıdır.
İkaz
12
Kablo koruması takıldığında pompa haznelerinin
hizalı olduğundan emin olun.
7.6 Kablo kelepçeleri
7.3.1 Grundfos motorlar
Dalgıç saplama kablosunu ve takılıysa germe telini pompanın
yükseltme borusuna sabitlemek amacıyla her 3 metrede bir kablo
kelepçesi takın.
Dalgıç saplama kablosunu motora bağlamadan önce,
kablo soketinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Kablo bağlantısını kolaylaştırmak amacıyla, kablo fişinin kauçuk
kısımlarını iletken olmayan silikon pasta ile yağlayın.
Kabloyu tutan vidaları aşağıdaki tork değerleriyle [Nm] sıkın:
MS 402:
2,0.
MS 4000:
3,0.
MS6:
6,0.
MS 6000:
4,5.
MMS 6000:
10.
MMS 8000:
18.
İstendiğinde Grundfos kablo kelepçesi setleri sağlamaktadır.
1. Lastik bandı, deliksiz parça mümkün olduğunca uzun olacak
şekilde kesin.
2. İlk deliğe bir düğme takın.
3. Teli, şek. 22'de görüldüğü gibi dalgıç saplama kablosunun
yanına yerleştirin.
MMS 10000: 18.
MMS 12000: 15.
7.4 Tesisat kolonu
TM00 1369 5092
Yükseltme borusu pompaya takılırken boru anahtarı gibi bir alet
kullanılıyorsa, pompa sadece pompa basma haznesinden
tutularak sıkılmalıdır.
Yükseltme borusundaki tüm vidalı bağlantılar iyi kesilmiş olmalı
ve pompanın başlatılması ve durdurulmasından dolayı tork
reaksiyonuna maruz kaldığında gevşemeyecek şekilde birbirine
geçmelidir.
Yükseltme borusunun pompaya vidalanacak olan ilk bölümündeki
yivler, pompadaki yivlerden uzun olmamalıdır.
4. Bandı tel ve kablo etrafında bir tur sarın. Ardından boru, tel ve
kablo çevresinde en az iki tur sıkıca sarın.
Borudan binaya gürültü iletilirse, plastik boru kullanılmasını
öneriyoruz.
Not
Şekil 22 Kablo kelepçelerinin takılması
5. Deliği düğmenin üzerine geçirin ve bandı kesin.
Plastik boruları sadece 4" pompalar için
öneriyoruz.
Geniş kesitli kablolar kullanıldığında, bandın birkaç tur sarılması
gerekir.
Plastik borular kullanıldığında, pompanın basma haznesine
tutturulacak yüksüz bir germe teli ile pompa sabitlenmelidir.
Bkz. şek. 21.
Plastik borular kullanıldığında, yük binip plastik borular
genişlediğinde her bir kablo kelepçesi arasında bir miktar boşluk
kalmalıdır.
Flanşlı borular kullanıldığında, kablo kelepçeleri her bir
bağlantının üstün ve altına takılmalıdır.
7.7 Pompanın alçaltılması
TM00 1368 2298
Geçişte tıkanıklık olmadığından emin olmak için pompayı
indirmeden önce sondaj deliğinin bir iç kaliperle ölçülmesini
öneriyoruz.
Şekil 21 Gergi telinin sabitlenmesi
Plastik boru bağlamalarında, pompa ile ilk boru bölümü arasında
bir kaplin bağlanmalıdır.
Flanşlı borular kullanıldığında, flanşlar dalgıç saplama kabloyu ve
takılmışsa su göstergesi hortumunu alacak şekilde kanallı
olmalıdır.
7.5 Su seviyesinin altında maksimum kurulum
derinliği [m]
Grundfos MS 402:
150.
Grundfos MS 4000: 600.
Grundfos MS6:
600.
Grundfos MS 6000: 600.
Grundfos MMS:
600.
Franklin motorlar:
350.
Motor kablosunun ve dalgıç saplama kablosunun hasar
görmemesine dikkat ederek pompayı sondaj deliğine indirin.
İkaz
Pompayı motor kablolarından tutarak indirmeyi
veya kaldırmayı denemeyin.
7.8 Kurulum derinliği
Dinamik su seviyesi her zaman pompanın emme ara
bağlantısının üstünde olmalıdır. Bkz. bölüm 5.2 Konumsal
ihtiyaçlar ve şek. 23.
Minimum giriş basıncı, pompanın NPSH eğrisinde belirtilmiştir.
Minimum emniyet marjı 1 metre basma yüksekliği olmalıdır.
Optimum soğutma için pompanın, motor kısmı kuyu ızgarasının
üstünde olacak şekilde kurulmasını öneriyoruz.
Bkz. bölüm 5.4 Sıvı sıcaklığı/soğutma.
Pompa istenen derinliğe kurulduktan sonra kurulum bir sondaj
deliği ağzı ile tamamlanmalıdır.
Germe telini yüksüz olacak şekilde gevşetin ve tel kilitleriyle
sondaj deliği ağzına kilitleyin.
Not
Plastik boru takılmış pompalar ile ilgili olarak,
yükleme anında boruların genleşmesi de, pompa
kurulum derinliğini belirlerken dikkate alınmış
olmalıdır.
13
Türkçe (TR)
7.3 Dalgıç saplama kablosunun bağlanması
8.2 Çalışma
8.1 Başlatma
8.2.1 Minimum debi
Motorun yeterince soğumasını sağlamak için, pompanın debisi
asla 5.4 Sıvı sıcaklığı/soğutma bölümünde belirtilen soğutma
gereksinimleri karşılanamayacak kadar düşük ayarlanmamalıdır.
Pompa doğru şekilde bağlandığında ve pompalanacak sıvıya
daldırıldığında, basma vanası maksimum su hacminin yaklaşık
1/3'ü kapalı olarak çalıştırılmalıdır.
8.2.2 Başlatma ve durdurma sıklığı
6.7.1 Dönme yönünün kontrolü bölümünde anlatıldığı şekilde
dönüş yönünü kontrol edin.
Motor tipi
Su kirliyse, su berraklaştıkça vana kademeli olarak açılmalıdır.
Su tamamen temiz olana kadar pompa durdurulmamalıdır, aksi
halde pompa parçaları ve çek valf tıkanabilir.
Dinamik su seviyesi her zaman pompanın emme ara
bağlantısının üstünde olmalıdır. Bkz. bölüm 5.2 Konumsal
ihtiyaçlar ve şek. 23.
L2
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 100.
Günde maksimum 300.
MS 4000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 100.
Günde maksimum 300.
MS6
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 30.
Günde maksimum 300.
MS 6000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 30.
Günde maksimum 300.
MMS 6000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 15.
Günde maksimum 360.
MMS 8000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 10.
Günde maksimum 240.
MMS 10000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 8.
Günde maksimum 190.
MMS 12000
Yılda en az 1 kez önerilir.
Saatte maksimum 5.
Günde maksimum 120.
Franklin
Yılda en az 1 kez önerilir.
Günde maksimum 100.
L3
L4
L5
L1
Şekil 23 Farklı su seviyelerinin karşılaştırılması
L1:
Dinamik su seviyesinin altında minimum kurulum derinliği.
Minimum 1 metre öneriyoruz.
L2:
Dinamik su seviyesine derinlik.
L3:
Statik su seviyesine derinlik.
L4:
Düşüm. Bu, dinamik ve statik su seviyeleri arasındaki farktır.
L5:
Kurulum derinliği.
Pompa, kuyu veriminden daha fazla pompalama kapasitesine
sahipse, Grundfos MP 204 motor koruyucu veya diğer başka tip
kuru çalışma koruması takılmasını öneriyoruz.
Su seviyesi elektrotları veya seviye şalterleri takılmamışsa,
su seviyesi pompanın emme ara bağlantısına düşebilir ve bu
durumda pompa hava çeker.
İkaz
14
Su içeren hava ile uzun çalışması pompaya hasar
verebilir ve motorun ısınmasına neden olur.
Çalıştırma sayısı
MS 402
Vana açılırken, pompanın her zaman su içinde kalmasını
sağlamak amacıyla su seviyesi düşümü kontrol edilmelidir.
TM00 1041 3695
Türkçe (TR)
8. Başlatma ve çalıştırma
9. Bakım ve servis
Tüm pompaların bakımı kolaydır.
Servis kitleri ve servis aletleri Grundfos’tan temin edilebilir.
Pompaların servis ve bakımları Grundfos bakım merkezlerinde
yapılır.
Uyarı
Pompa sağlığa zararlı veya toksik bir sıvı için
kullanıldıysa, bu pompa kontamine olarak
sınıflandırılır.
Grundfos'tan pompada servis işlemi yapması istenirse, pompa
servis için gönderilmeden önce pompalanan sıvı vs. hakkında
ayrıntılarla Grundfos ile irtibat kurulmalıdır. Aksi halde Grundfos
pompayı servis için kabul etmeyebilir.
Pompayı iade etmenin olası masrafları müşteri tarafından ödenir.
Arıza
Nedeni
Çözüm
1. Pompa çalışmıyor.
a) Sigortalar atmıştır.
Atan sigortaları değiştirin. Yeni sigortalar da atarsa,
elektrik tesisatı ve dalgıç saplama kablosu kontrol
edilmelidir.
b) ELCB veya elektrik voltajı ile çalışan ELCB
devreden çıkmıştır.
Akım kesiciyi devreye alın.
c) Voltaj yoktur.
Güç beslemesi şirketiyle irtibat kurun.
d) Motor koruyucu devre kesici atmıştır.
Motor koruyucu devre kesiciyi (otomatik olarak veya
elle) sıfırlayın. Tekrar atarsa, voltajı kontrol edin.
Voltaj normalse, 1e'den 1h'ye kadar olan adımları
kontrol edin.
e) Motor koruyucu devre kesici/kontaktör
arızalıdır.
Motor koruyucu devre kesici/kontaktörü değiştirin.
f)
2. Pompa çalışıyor fakat su
basmıyor.
Çalıştırma cihazı bozuktur.
Elektrik tesisatını kontrol edin.
h) Kuru çalışma koruması, düşük su
seviyesinden dolayı pompanın güç
beslemesini kesmiştir.
Su seviyesini kontrol edin. Normalse, su seviyesi
elektrotları/seviye şalterini kontrol edin.
i)
Pompayı/kabloyu tamir edin veya değiştirin.
a) Basma vanası kapalıdır.
Vanayı açın.
b) Su yoktur veya sondaj kuyusundaki suyun
seviyesi düşüktür.
3a'ya bakınız.
c) Çek valf, kapalı konumda sıkışmıştır.
Pompayı çıkartıp temizleyin veya valfi değiştirin.
d) Emme süzgeci tıkanmıştır.
Pompayı çıkartıp, süzgeci temizleyin.
e) Pompa bozulmuştur.
3. Pompa düşük kapasitede a) Su seviyesi düşümü hızı daha önce
çalışıyor.
belirlenenden daha fazladır.
Pompayı tamir edin veya değiştirin.
Pompa kurulum derinliğini arttırın, pompa hızını
düşürün veya daha düşük kapasiteli bir pompa kurun.
b) Yanlış dönüş yönü.
Bkz. bölüm 6.7.1 Dönme yönünün kontrolü.
c) Basma borusundaki vanalar kısmen
tıkalı/kapalıdır.
Vanaları temizleyin veya değiştirin.
d) Basma borusu kirlerden (toprak) kısmen
tıkanmıştır.
Boruyu temizleyin veya değiştirin.
e) Pompanın çekvalfi kısmen tıkalıdır.
Pompayı çıkartıp temizleyin veya valfi değiştirin.
f)
Pompayı çıkartıp temizleyin veya değiştirin.
Boruları temizleyin.
Pompa ve yükseltme borusu kirlerden
(toprak) kısmen tıkanmıştır.
g) Pompa bozulmuştur.
4. Sık sık devreye girip
çıkıyor.
Çalıştırma cihazını tamir edin veya değiştirin.
g) Kontrol devresi kesilmiştir ya da hatalıdır.
Pompa/dalgıç saplama kablosu arızalıdır.
Pompayı tamir edin veya değiştirin.
h) Borularda kaçak var.
Boruları kontrol edin ve tamir edin.
i)
Boruyu değiştirin.
Yükseltici boru bozuktur.
Türkçe (TR)
10. Arıza tespiti
a) Başlama ve durma basınçları arasındaki
basınç şalteri farkı çok azdır.
Söz konusu farkı artırın. Durma basıncı, basınçlı
tankın çalışma basıncını aşmamalı ve başlatma
basıncı, yeterli su beslemesi sağlayacak kadar yeterli
yükseklikte olmalıdır.
b) Su seviyesi elektrotları veya rezervuardaki
seviye düğmeleri doğru bir şekilde
bağlanmamıştır.
Pompanın devreye girme zamanı ile devreden çıkma
zamanı arasında en uygun süreyi yakalamak için
elektrotların/seviye şalterlerinin aralıklarını ayarlayın.
Elektrotlar/seviye şalterlerinin kurulum ve kullanım
talimatlarına bakınız. Eğer durdurma/başlatma
aralıklarında değişiklik yapılamıyorsa, basma vanası
kısılarak pompanın kapasitesi düşürülebilir.
c) Çek valfte kaçak vardır veya yarı açık halde
sıkışmıştır.
Pompayı çıkartıp temizleyin veya valfi değiştirin.
d) Tank ön şarj basıncı çok küçüktür.
Tankın ön şarj basıncını, kurulum ve kullanım
talimatlarına uygun olarak ayarlayın.
e) Tank çok küçüktür.
Tankı başka bir tankla değiştirerek veya takviye ederek
tank kapasitesini arttırın.
f)
Diyafram tankını kontrol edin.
Tankın diyaframı bozuktur.
15
Bir voltmetreyle fazlar arasındaki voltajı
ölçün. Tek fazlı motorlarda, besleme
tipine bağlı olarak faz ve nötr arasını ya
da iki faz arasını ölçün.
Voltmetreyi, motor koruyucu devre
kesicideki terminallere bağlayın.
Motor yüklü olduğunda voltaj 6. Elektrik bağlantısı bölümünde
belirtilen aralıkta olmalıdır.
Voltajda büyük değişiklik olması halinde motor yanabilir.
Voltajdaki büyük değişimler güç beslemesinin zayıf olduğunu
gösterir ve arıza düzeltilene kadar pompa durdurulmalıdır.
Pompa sabit basma yüksekliğinde
çalışırken (mümkünse motorun en ağır
yüklü olduğu kapasitede) her bir faz
amperini ölçün.
Maksimum çalışma akımı için etikete
bakın.
Üç fazlı motorlarda, en çok tüketime sahip fazın akımı ile en
az tüketime sahip fazın akımı arasındaki fark % 5’i
geçmemelidir.
Geçerse ya da akım nominal akımı aşarsa, aşağıdaki arızalar
meydana mevcut olabilir:
• Motor koruyucu devre kesicinin kontakları yanmıştır.
Tek fazlı işletim için kontakları ya da kontrol kutusunu
değiştirin.
• Kablolarda, muhtemelen bağlantı noktalarında bağlantı
zayıftır. 3. maddeye bakınız.
• Çok yüksek ya da çok düşük besleme voltajı. 1. maddeye
bakınız.
• Motor bobinleri kısa devre yapmış ya da kısmen ayrılmıştır.
3. maddeye bakınız.
• Hasarlı pompa motorun aşırı yüklenmesine yol açıyordur.
Bakım için pompayı çıkartın.
• Motor bobinlerinin direnç değerinde çok fazla sapma vardır
(üç fazlı). Daha düzenli bir yük elde etmek için fazları faz
sırasına taşıyın. Bunun faydası olmazsa, 3. maddeyi
inceleyin.
TM00 1371 5092
1. Besleme voltajı
TM00 1372 5092
2. Akım tüketimi
3. ve 4. madde: Besleme voltajı ve akım tüketimi normal olduğunda ölçüme gerek yoktur.
Dalgıç saplama kablosunu, motor
koruyucu devre kesiciden sökün.
Saplama kablosunun uçları arasındaki
bobin direncini ölçün.
Üç fazlı motorlar için en yüksek ve en düşük değer arasındaki
sapma % 10'u geçmemelidir.
Sapma daha yüksekse, pompayı çıkartın.
Motoru, motor kablosunu ve saplama kablosunu ayrı ayrı
ölçün ve bozuk parçaları tamir edin/değiştirin.
Not: Tek fazlı 3 kablolu motorların çalışma bobinleri en düşük
direnç değerini alacaktır.
Dalgıç saplama kablosunu, motor
koruyucu devre kesiciden sökün.
Her fazdan toprağa (çerçeve) izolasyon
direncini ölçün.
Topraklama bağlantısının dikkatli
yapıldığından emin olun.
İzolasyon direnci 0,5 MΩ altındaysa, motor veya kablo
onarımı için pompa sökülmelidir.
Yerel düzenlemeler izolasyon direnci için başka değerler
belirleyebilir.
TM00 1373 5092
3. Bobin direnci
4. İzolasyon direnci
TM00 1374 5092
Türkçe (TR)
11. Motorun ve kablonun kontrol edilmesi
12. Hurdaya çıkarma
Bu ürünün ve parçalarının hurdaya çıkartılmasında aşağıdaki
kurallara dikkat edilmelidir:
1. Yerel veya özel atık toplama servisini kullanın.
2. Eğer bu mümkün değilse, en yakın Grundfos şirketi veya
servisini arayın.
16
SERVİS ÜNVANI
ADRES
TEL
FAX
GSM
GRUNDFOS MERKEZ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede
Cadde No. 2. Yol 200. Sokak No. 204
KOCAELİ
0262 679 79 79
0262 679 79 05
0530 402 84 84
DAMLA POMPA
1203/4 Sokak No. 2/E
İZMİR
0232 449 02 48
0232 459 43 05
0532 277 96 44
ARI MOTOR
Tuzla Deri Sanayi Karşısı Birmes
Sanayi Sitesi A-3. Blok No. 8
İSTANBUL
0216 394 21 67
0216 394 23 39
0533 523 80 56
CİHAN TEKNİK
Cemal Bey No. 7/B
İSTANBUL
0216 383 97 20
0216 383 49 98
0532 220 89 13
SER GROUP MEKANİK
Nuripaşa Mah. 62/1. Sokak No. 12/C
İSTANBUL
0212 679 57 13
0212 415 61 98
0532 740 18 02
DETAY MÜHENDİSLİK
Zafer Mah. Yeni. Sanayi Sitesi 03/A. Blok No. 10
TEKİRDAĞ
0282 673 51 33
0282 673 51 35
0532 371 15 06
MURAT SU POMPALARI
İvogsan 22. Cadde No. 675. Sokak No. 28
Hasemek Sanayi Sitesi
Yenimahalle / ANKARA
0312 394 28 50
0312 394 28 70
0532 275 24 67
POMSER POMPA
Akdeniz Sanayi Sitesi 5009. Sokak No. 138
ANTALYA
0242 221 35 10
0242 221 35 30
0533 777 52 72
ALTEMAK
Des Sanayi Sitesi 113. Sokak C 04. Blok No. 5
Yukarı Dudullu / İSTANBUL
0216 466 94 45
0216 415 27 94
0542 216 34 00
İLKE MÜHENDİSLİK
Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 29
İSTANBUL
0212 549 03 33
0212 243 06 94
ÖZYÜREK ELEKTRİK
Bahçe Mah. 126. Cadde No. 5/D
MERSİN
0324 233 58 91
0324 233 58 91
0533 300 07 99
DETAY MÜHENDİSLİK
Prof. Muammer Aksoy
Cadde Tanerler Apt. No. 25
İSKENDERUN
0326 614 68 56
0326 614 68 57
0533 761 73 50
ESER BOBİNAJ
Karatay Otoparçacılar Sitesi Koza
Sokak No. 10
KONYA
0332 237 29 10
0332 237 29 11
0542 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 3/A
KAYSERİ
0352 320 19 64
0352 330 37 36
0532 326 23 25
FLAŞ ELEKTİRİK
19 Mayıs Sanayi Sitesi
Adnan Kahveci Bulvarı Krom Cadde 96
Sokak No. 27
SAMSUN
0362 266 58 13
0362 266 45 97
0537 345 68 60
TEKNİK BOBİNAJ
Demirtaşpaşa Mah. Gül. Sokak No. 31/1
BURSA
0224 221 60 05
0224 221 60 05
0533 419 90 51
DİZAYN TEKNOLOJİ
Değirmiçem Mah. Göğüş
Cadde Kıvanç Apt. Altı No. 42
GAZİANTEP
0342 339 42 55
0342 339 42 57
0532 739 87 79
FURKAN BOBİNAJ
Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar
Cadde No. 5/B
ŞANLIURFA
0414 313 63 71
0414 313 34 05
0542 827 69 05
ARDA POMPA
Ostim Mahallesi 37. Sokak No. 5/1
Yenimahalle / ANKARA
0312 385 88 93
0312 385 89 04
0533 204 53 87
ANKARALI ELK.
Cumhuriyet Caddesi No. 41
ADIYAMAN
0416 214 38 76
0416 214 38 76
0533 526 86 70
ÜÇLER MAKİNA
Y. Sanayi Sitesi 18. Çarşı No. 14
KAHRAMANMARAŞ
0344 236 50 44
0344 236 50 45
0533 746 05 57
AKTİF BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cadde No. 8. Sokak No. 3
MALATYA
0422 336 92 08
0422 336 57 88
0535 517 44 17
ATLAS TEKNİK
Reşatbey Mah. 12. Sokak Özkaynak Apt
ADANA
0322 453 83 23
0322 453 75 55
0533 485 93 02
BUXAR
Çobanzade 45/A
BAKÜ (AZERBAYCAN)
994 12 4706 510
994 12 4992 462
994 50 2040 561
BARIŞ BOBİNAJ
Ziya Çakalp. Cadde No. 13/A
MAGOSA (K.K.T.C.)
0392 366 95 55
THERM ARSENAL
Tsereteli Ave. 101, 0119
TBİLİSİ (GEORGIA)
995 32 35 62 01
0533 866 76 82
995 32 35 62 01
Değişime tabidir.
17
Türkçe (TR)
YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ
1
SP A
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 2
Şekil 3
TM00 1323 5092
Şekil 1
SP A
Şekil 1
Şekil 1
18
Şekil 2
Şekil 2
TM00 1324 5092
Ekler
Ekler
Ekler
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3
TM00 1325 5092
SP 17 - SP 30 - SP 46 - SP 60
SP 77 - SP 95 - SP 125 - SP 160 - SP 215
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 3
Şekil 3
TM00 1326 5092
Şekil 2
19
20
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y
Mozart
AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190
Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Finland
Lithuania
Spain
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
France
Malaysia
Sweden
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60
Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
Mexico
HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: [email protected]
Netherlands
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Greece
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
Belgium
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105
Тел.: +(37517) 233 97 65,
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: [email protected]
Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: [email protected]
Brazil
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Hungary
Bulgaria
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
Romania
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 8б,
Тел.:(+38 044) 390 40 50
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Russia
Представительство ГРУНДФОС в
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail [email protected]
Serbia
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: [email protected]
South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Uzbekistan
Revised 27.04.2012
Grundfos şirketleri
Argentina
Sorumlu olmak temel ilkemizdir
İleriye yönelik düşünmek bunu mümkün kılar
Yenilikçilik yaptığımız herşeyin özüdür
98076784 1012
ECM: 1075639
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff be think innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Benzer belgeler

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu ve basınç takviyesi ve çeşitli endüstriyel işler gibi geniş bir dizi su temini ve sıvı transfer uygulaması için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pompa, emme ara bağlantısı daima tamamen suyun için...

Detaylı

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64 aşmamalıdır. Yıkama sıvısının basıncı her zaman pompalanan sıvının basıncından daha az olmalıdır. Yıkama sıvısının maksimum sıcaklığı salmastranın kauçuk malzemesine bağlı olarak değişir. Salmastra

Detaylı

CRK, MTR - Grundfos

CRK, MTR - Grundfos Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu

Detaylı