Deniz Ekşi - Başlangıç

Transkript

Deniz Ekşi - Başlangıç
DENİZ EKŞİ
E-posta: [email protected]
Tel: 0 533 714 77 07
Adres:
Araştırma Konuları
İki boyutlu elektron sistemleri, Düşük boyutlu yapılar, Elektrostatik modellemeler, Kuantum Hall etkisi.
Eğitim Bilgileri
Derece
Bitiş Yılı
Doktora
2012
Üniversite
Danışman
Doç. Dr. Afif Sıddıki
Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans
2007
Trakya Üniversitesi
Lisans
2005
Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ş. Erol Okan
Prof. Dr. Ş. Erol Okan
Tezin Adı
Yarı
iletken
İnterferometresi’nin
tabanlı
sayısal
Mach-Zehnder
yöntemlerle
elektrostatik modellenmesi
Kuantum
Hall
çubuğunda
sıkıştırılamaz
bölgelerdeki elektronun hızı
Akademik / Mesleki Deneyim
Başlangıç Yılı
Bitiş Yılı
Kurum / Kuruluş, Görevi veya Ünvanı
Burs ve Ödül Bilgileri
Yıl
Alınan Kurum, Burs veya Ödül Bilgileri
2013 - ......
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Proje Adı: Kuantum Hall Tabanlı Aharonov-Bohm Spektroskopi: Lineer olmayan Manyeto-Transport
Rejimde Elektron-Elektron Etkileşimleri, Proje no: TBAG: 211T148)
2009 - 2011
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Proje Adı: Yarı İletken Tabanlı Parçacık İnterferometrelerinin Öz-Uyumlu Sayısal Hesaplama
Yöntemleriyle İncelenmesi ve Aygıt Tasarımı, Proje no: TBAG: 109T083)
2010 - 2012
Trakya Üniversitesi (TÜBAP) Doktora Öğrencisi Projesi - Yürütücü - (Proje Adı: Yarı İletken Tabanlı İletken Mach-Zehnder
İnterferometresi’nin Sayısal Yöntemlerle Elektrostatik Modellenmesi)
Akademik Beceriler
İngilizce (iyi), EST3D, Matlab, Fortran, Origin, Latex.
Yayınlar
1
A.Yildiz, D. Ekşi, A. Siddiki, The Consequences of Bulk Compressibility on the Magneto-Transport Properties within the Quantized Hall State,
Journal of the Physical Society of Japan 83, 014704, (2014).
2
D. Eksi, O. Kilicoglu, O. Goektas, A. Siddiki, Screening Model of Metallic Nonideal Contacts in the Integer Quantized Hall Regime, Physical
Review B, 82, 165308, (2010).
3
D. Eksi, O. Kilicoglu, S. Aktas, A. Siddiki, The Current Polarization Rectification of the Integer Quantized Hall Effect, Physica E: Low-dimensional
System and Nanostructures, 42, 1066, (2010).
4
S. Arslan, E. Cicek, D. Eksi, S. Aktas, A. Weichselbaum, A. Siddiki, Modeling of Quantum Point Contacts in High Magnetic Fields and with
Current Bias Outside the Linear Response Regime, Physical Review B, 78, 125423, (2008).
5
A. Siddiki, E. Cicek, D. Eksi, A. I. Mese, S. Aktas, T. Hakioğlu, Where are the Edge-states near the Quantum Point Contacts? A Self-consistent
Approach, Physica E: Low-dimensional System and Nanostructures, 40, 1160, (2007).
6
A.Siddiki, D. Eksi, E. Cicek, A. I. Mese, S. Aktas, T. Hakioğlu, Theoretical Investigation of the Electron Velocity in Quantum Hall Bars in the out of
Linear Response Regime, Physica E: Low-dimensional System and Nanostructures, 40, 1217, (2007).
7
D. Eksi, E. Cicek, A. I. Mese, S. Aktas, A. Siddiki, T. Hakioğlu, Theoretical Investigation of the Effect of Sample Properties on the Electron
Velocity in Quantum Hall Bars, Physical Review B, 76, 075334, (2007).
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar
1
The effects of the contacts in the quantum Hall systems, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul,14-17
Eylül 2010.
2
İnterferometrelerde elektron hızının hesaplanması, V. Nano-elektronik Taşınım Sempozyumu, Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul, 07-11 Şubat 2010.
3
Akım Rektifikasyonunun Kuantum Hall Platoları Üzerindeki Etkisi, Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul, 22-27 Nisan 2009.
4
Çift Tabaka Sistemlerinin Kendinden Tutarlı Poisson Çözümleri, Muğla Üniversitesi II. Akyaka Nano-Elektronik Taşınım Sempozyumu, Muğla, 610 Şubat 2009.
5
Tek Parçaçık Elektron Hızının Nümerik Yöntemlerle Hesaplanması, Muğla Üniversitesi, I. Akyaka Nano-elektronik Taşınım Sempozyumu, Muğla,
13 - 21 Aralık 2008.
6
The electron velocity in incompressible strips in quantum Hall bars, 11.Ulusal Sıvıhal Fizigi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı,
İstanbul, 27-30 Eylül 2007.
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler
1
D. Eksi, Ö. Kiliçoğlu, A. Sıddıki, The theory of Fabry-Perot interferometers: Seeking for the validity regimes at realistic devices, EP2DS19/MSS15
conference to be held in Tallahassee, Florida, 25-29 Temmuz 2011.
2
Deniz Eksi, Ozge Kilicoglu, Afif Siddiki, Electrostatic modeling of contacts considering integer quantum Hall systems, NanoTr6 Konferansı,
Çeşme/İZMİR, 15-18 Haziran 2010.
3
Deniz Eksi, Saban Aktas, S.E. Okan, Afif Siddiki, Current induced rectification of the quantized Hall plateaus, İstanbul Teknik Üniversitesi, 4.Ulusal
Nanobilim Ve Nanoteknoloji Konferansı, 2008.
4
A. Siddiki, D. Eksi, E. Cicek, A.I. Mese, S. Aktas, T. Hakioğlu, Theoretical investigation of the electron velocity in quantum Hall bars in the out of
linear response regime, International Conference on Electronic Properties of Two-dimensional Systems and Modulated Semiconductor Structures,
Genova Magazzini del Cotone, 15-20 Temmuz 2007.
Katıldığı / Düzenlediği Toplantılar, Yaz / Kış Okulları
Kitap Yazarlığı / Kitapta Bölüm Yazarlığı
Yıl
Kitap Bilgisi
Yurtiçi / Yurtdışı Projeler
Yıl
Proje Bilgisi
Tez Danışmanlık Bilgileri
Bitiş Yılı
Derece
Danışmanlık Türü
Tez Bilgisi

Benzer belgeler

Poster Sunumları

Poster Sunumları O. Kilicoglu, D. Eksi, A. Siddiki, Investigation of Geometric and Quantum Capacitances of Fabry-Perot-type Interferometers in the Quantum Hall Regime Considering Real Samples, 31st International Co...

Detaylı

s. emel sokullu - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

s. emel sokullu - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mayıs 2000 B.Sc. Fizik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Bitirme Ödevi Konusu: Modelling of Deterministic Sandpiles – Deteministik Kum Tepelerinin Sönümlenme Davranışını...

Detaylı