sağlık giderlerinizi geri alabilirsiniz

Transkript

sağlık giderlerinizi geri alabilirsiniz
Endișeler ve ekonomik sıkıntılar sağlık sorunlarına yol
açıyor.
Bir sürü yardım imkânları var!
Bașka sorularınız varsa, sağlık
sigortanıza danıșın! Sağlık sigortanızın
en yakın danıșma bürosuna yönlenin
veya servis telefonunu kullanın.
Sorularınızı Almanya Bağımsız Hasta
Danıșmanlığına (UPD) da yöneltebilirsiniz:
UPD Danıșmanlık telefonu:
08000 - 117722
Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat
10:00 ile 18:00 arası
UPD’nin diș hekimliği danıșmanlığı:
06221 - 5221811
Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat
9:30 ile 12:00 arası, ayrıca Salı ve
Perșembe saat 14:00 ile 15:30 arası
Bilinmesi gerekenler ve diğer hizmetler:
www.sozialvital.de
Yakınınızdaki sosyal danıșma servisini
www.dajeb.de adresi altında internette
bulabilirsiniz.
Bu broșürün içerdiği bilgiler Ocak 2013
yılında yürürlükte olan kanuna
dayanıyor. Lütfen, yetkili yerlerden
olağan değișiklikleri öğrenin. Bu broșür
büyük bir titizlikle hazırlanmıștır. Yine de
bu bilgilerin eksiksiz ve kusursuz olduğu
konusunda sorumluluk
üstlenilmemektedir.
Lütfen olası telefon ücretleri hakkında
bilgilenin!
Diese Broschüre wurde erstellt von:
Dies ist ein Partnerprojekt der Stadt der
Wissenschaft 2011
Forschungs- und Dokumentationsstelle für
Verbraucherinsolvenz und Schuldnerberatung Schuldnerfachberatungszentrum (SFZ)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 7
55128 Mainz
Mainz – Stadt der Wissenschaft 2011
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.emz2.de.
In Kooperation mit dem
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
der UNIVERSITÄTSMEDIZIN Mainz
Obere Zahlbacher Str. 67
55131 Mainz
SAĞLIK GİDERLERİNİZİ GERİ
ALABİLİRSİNİZ
Das Projekt wird gefördert durch die Stiftung
Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank
Südwest.
Ein weiteres Projekt im Kooperationsverbund
finden Sie hier: www.finanziell-fit.de.
Sağlık sistemimizde ekonomik durumunuzdan bağımsız olarak ek öde-meler
yapmanız gerekiyor; ama çoğu zaman bu ek ödemeleri geri iade alma olanakları
var. Size ödemeleri geri iade alma imkȃnlarını gösteriyoruz. Yasal sağlık
sigortası üyesi olarak hangi ek ödemeleri geri iade alabileceğinizi ve bunun için
ne yapmanız gerektiğini aşağıda öğrenebilirsiniz. Haklarınızı kullanın!
EK ÖDEMELERDE YARDIM
DİKKAT: Ortodontist, gözlük ve
diş protezleri için yapılan ödemeler bu
uygulamadan hariçt tutuluyor!
Yasal sağlık sigortası üyeleri, ilaçlara,
yardım ve tedavi malzemelerine, hastanede yatarak tedavi görmeye, hasta taşımacılığına ve benzeri sağlık hizmetlerine ek ödeme (Zuzahlung) yapmak zorundalar. Bu ödemeler sizin ekonomik yük
sınırınızın (Belastungsgrenze) üzerinde ise
(bu, kendinizin veya ev idarenizin herhangi
bir ferdinin kronik bir hastalığı varsa, ev
brüt gelirinizin %2'si veya %1'i oluyor),
yaptığınız ödemeleri geri alabilirsiniz.
ÖNERİ:
Bazı sağlık sigortalarda ücretsiz makbuz
defteri bulunuyor! Doktorda ve eczanede
yapılan ek ödemeler direk bu defterin içine
kayıt edilebilir. Gelir şartlarınız sade ise, yıl
başlangıcında ödeme miktarını yük sınırınıza kadar sağlık sigortanızda önceden ödeyebilirsiniz. Böylece, tüm yıl içerisinde ek
ödeme yapmaktan serbest tutulacaksınız.
Hiç doktora gitmezseniz veya nadir giderseniz, önceden ödenmiş parayı geri
alamazsı nız.
Bunun için, yıl başlangıcından itibaren bütün ev halkının doktorlardan, eczanelerden, terapistlerden, hastanelerden ve
benzeri sağlık hizmeti görülen yerlerden
aldığı bütün ödeme makbuzları-nı biriktirip,
ağır mağduriyet formu (Härtefallantrag) ve
gelir bel-geleriyle birlikte sağlık sigortanıza
verme-niz gerekiyor. Ağır mağduriyet
formunu sağlık sigortanızdan alabilirsiniz.
Ekonomik yük sınırınıza ulaştığınız
durumda, bütün ev halkı yürürlükte olan yıl
için ek ödeme yapma mecburiyetinden
serbest kalacaktır. Gereğinden fazla ödeme
yaptıysanız, bu fazladan ödenmiş miktarı
geri alabilirsiniz.
EKONOM İK YÜK SINIRINIZIN
HESAPLANMASI
1
Çalışan iseniz, aynı ev idaresi içinde beraber oturduğunuz fertlerin brüt gelir
miktarını toplayın. Aşağıdakiler, ev halkı
fertleri sayılır:
 Eş, kaydedilmiş hayat ortaklığı
(eingetragener Lebenspartner)
 Aile sigortasına tabi tutlan çocuklar,
torunlar ve üvey çocukları
 Veliler, kayınvalide, kayınpeder
 Kardeşler
Aşağıdakiler, gelir olarak sayılmaz:

Çocuk parası (Kindergeld), öğrenci
kredisi (BAföG)
 Temel emeklilik ler(Grundrenten)
 Oturma parası (Wohngeld)
Bunlardan fertlerinize düşen serbest tutar
(Freibeträge) denilen miktarları çıkarın.
2013 yılında serbest tutar miktarı, birinci fert
için 4.851 €, her bir çocuk için 7.008 € ve
her diğer bir fert için 3.234 € dur. Çıkan sonucun %2'sini veya %1‘ini ek ödeme olarak
ödemelisiniz.
ÖRNEK
Ev idaresinde sizin dışınızda eşiniz, reşit
olmayan iki çocuğunuz ve anneniz yaşıyor.
Yılda 23.900 € brüt geliriniz var, eşiniz bir
ek iş'te (Minijob) 3.700 € kazanıyor ve anneniz yılda 9.900 € emekli maaşı alıyor.
ÖNERİ:
Yıl içinde ödeme yapmaktan serbest tutulmak için ek ödeme miktarını yılın başında
ödeyin. Bu durumda, sosyal yardımı karşılayan kurum (Sozialleistungsträger) size
kredi verebilir
KRONİK RAHATSIZLIKLAR
Eğer bir yıl boyunca her üç aylık sürecin
(Quartal) içinde aynı rahatsızlıktan dolayı
doktora gittiyseniz ve bununla birlikte aşağıdaki kriterlerin biri geçerli ise , kronik hasta
sayılırsınız:
Brüt gelirler:
kendi geliriniz
23.900 €
eşinizin geliri
3.700 €
annenizin emekli maaşı
9.900€
toplam:
37.500 €
Serbest tutarlar:
eşiniz içi n:
4.851 €
çocuklar için: ( 2x 7.008 €)
14.016 €
anneniz için:
3.234 €
toplam:
22.101 €
Brüt gelirler eksi serbest tutarlar:
bunun %2'si:
Bir ev idaresi ferdi İşsizlik Parası 2 (Arbeitslosengeld 2), Sosyal Yardım (Sozialhilfe) veya Temel Güvenlik Yardımı
(Leistungen der Grundsicherung) alıyorsa,
alınan yardım miktarı tümüyle ev idaresi geliri olarak geçer. Ocak 2013'de bu, bekarlar
için ayda 382 € dur. Bundan serbest tutar
miktarı çekilmez. Yıllık brüt gelir miktarı
böylece 4.584 € eder. Bu durumda, ev idareniz 91,68 Euro'luk bir ek ödeme yapması
gerekiyor. Bir ferdin kronik rahatsızIığı varsa, ev idaresi 45,84 € ödemesi gerekiyor.




15.399 €
307,98
Bu yıl, ev idareniz 307,98 Euro' ya kadar ek
ödeme yapmak zorunda. Böylelikle, yılın
geri kalan zamanında ödeme yapmaktan
serbest tutulacaksınız veya fazladan ödediğiniz parayı geri iade alabilirsiniz.
ÖNERİ:
Güncel serbest tutarların hesabı için sağlık
sigortanıza da danışın veya ekonomik yük
sınırınızı (Belastungsgrenze) orada hesaplatın!
2
Bakım derecesi (Pflegestufe) 2 veya 3
Engelli derecesi en az 60 olan
En az %60'lık çalışma engelliliği
(Erwerbsminderung)
Sürekli tedavi görülmediği taktirde
kötüleşen rahatsızlık durumu
DİKKAT:
Bazı kronik rahatsızlıklarda,1.4.1987'den
sonra doğan bayanlarda ve 1.4.1962'den
sonra doğan erkeklerde ekonomik yük sınırı, 1.1.2008 itibariyle aşağıdaki tarama
muayenelerine gidildiği taktirde, sadece
%1'e indiriliyor:
 Rahim ağzı kanseri (20 yaşından
itibaren bayanlar için her yıl)
 Meme kanseri (30 yaşından itibaren
bayanlar için her yıl)
 Bağırsak kanseri (50 yaşından itibaren
yıllık muayene, 55 yaşından itibaren
sinoskopi)
ÖNERİ:
Ücretsiz tarama muayenelerine gidin! Katıldığınızı tarama defterine kayıt ettirin!
ise, fazladan ödediğiniz katılım ödemeleri
geri alacaksınız. Bu sosyal eşitlemeyi
(Sozialausgleich) işveren veya, geliri olan
daha fazla kişi durumunda yada ödemeyi
kendisi yapanlarda, sağlık sigortası üstlenir.
DİŞ PROTEZLERİNDE YARDIM
Diş protezine ihtiyacınız olursa, sağlık sigortası standart bakım (Regelversorgung)
sonucu oluşan masrafların en az %50'sini
karşılıyor. Standart bakım diye normalde
kullanılan diş protezine denir. Daha masraflı, pahalı bir protez isterseniz, fazladan
oluşan masrafları kendiniz ödemeniz gerekiyor. Son beş yıl içinde, yılda bir görülür bir
şekilde diş doktoruna tarama muayenesi
için gittiyseniz, sağlık sigortası standart bakım masraflarının %60'lık bir payını, son on
yılda tarama muayenelere katıldıysanız,
%65'lik bir payını öder.
DİKKAT:
Sağlık sigortanızın gerçek ek katılım ödeme
miktarı ortalama miktarın üzerinde bulunabilir! Bu fazlalığı kendiniz ödemeniz gerekiyor.
ÖNERİ:
Sağlık sigortanız tarafından ilk defa ek katılım ödemesine tabi tutulduğunuzda veya
zam getirirse, sigortanızı direk değiştirebilirsiniz!
BONUS PROĞRAMLARI
Birçok sağlık sigortası bonus proğramları
(Bonusprogramme) sunuyor. Sürekli olarak
ön tanı muayenelerine veya sağlığı koruma proğramlarına (Gesundheitsförderprogramme) katılırsanız, para veya hediye
ikramiyeleri kazanabilirsiniz.
ÖNERİ:
Yılda en az bir kere tarama muayenesi için
diş doktoruna gidin!
Eğer bekar olarak 2013 yılında aylık 1.078
Euro'luk veya bundan az brüt geliriniz
varsa, standart diş protezi için ek ödeme
yapmanız gerekmiyor. Aileler için tüm ev
idaresi fertlerinin gelirleri hesaba katılır.
Böylece, makul sınırı (Zumutbarkeitsgrenze) ilk fert ile birlikte 404,25 € farkla ve her
diğer bir fertle 269,50 € farkla yükselir. Geliriniz makul sınırın altındaysa, sağlık sigortası standart terapi masraflarını karşılar.
Bunun için, sağlık sigortanıza ağır mağdur
durumu talebinde bulunmanız gereki-yor.
ÖNERİ:
Sağlık sigortanıza bonus proğramları veya
size yardımcı olacak bașka proğramlar hakkında danıșın!
AİLE HEKİMİ MODELİ
Çoğu yasal sağlık sigortalar, aile hekimliği
modeli kapsamında (Hausarztmodell) indirimler sunuyor. Buna katılırsanız, bir seneliğine hep aynı aile hekimine gitmek zorunda olacaksınız ve ihtiyaç duyulduğunda bu
doktordan uzman doktora sevk edilebileceksiniz. Diș doktoruna, göz doktoruna ve
kadın doğum uzmanına aile hekimine gitmeden gidebilirsiniz.
ÖNERİ:
Tedaviden önce diş doktorunuza ücretsiz
bir tedavi ve masraf planı çıkarttırın. Bu
planın tedaviye başlamadan önce sağlık
sigortanız tarafından onaylanması gerekiyor!
DÜZENLENMİȘ
TEDAVİ PROĞRAMLARI
EK PRİM ÖDEMELERİNDE YARDIM
Federal sağlık bakanlığı yıllık ortalama ek
katılım ödemelerin (Zusatzbeitrag) miktarını belirliyor (2013: 0 €). Gelirinizin %2'si
olarak ekonomik yük sınırınızın üzerinde
Çoğu sağlık sigortaları kronik hastaların
daha iyi bakımı için, bonus proğramlarına
bağlı katılımı isteğe yönelik proğramlar
sunuyor.
3