Frases: Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas (Turco

Yorumlar

Transkript

Frases: Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas (Turco
bab.la Frases: Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas
Turco-Turco
Gráficos, Figuras y Diagramas : Descripción
Grafiğe göre ... tırmanışa
geçmiş durumda, ...
noktasında zirve yapıyor ve ...
noktasında sabitleşmeye
başlıyor.
Grafiğe göre ... tırmanışa
geçmiş durumda, ...
noktasında zirve yapıyor ve ...
noktasında sabitleşmeye
başlıyor.
Se usa cuando se describe
una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ...
noktaları arasında normal
seyrine dönmeden önce
keskin bir yükseliş yaşıyor.
Diyagrama göre ..., ... ve ...
noktaları arasında normal
seyrine dönmeden önce
keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe
una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir
plato oluşumuna işaret
ediyorlar.
Grafikler ... seviyesinde bir
plato oluşumuna işaret
ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se
nivela
Resmin içinde ... de dahil
durumda.
Resmin içinde ... de dahil
durumda.
Se usa cuando se describe
una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ...
arasında ...'dan daha çok ...
bulunmakta.
Diyagrama bakarsak ... ve ...
arasında ...'dan daha çok ...
bulunmakta.
Se usa cuando se describe la
información de un diagrama
Gráficos, Figuras y Diagramas : Interpretación
...'ı sunan bu diyagram sonuç
olarak gösterir ki ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç
olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una
interpretación más profunda
de un diagrama y para
explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu
şekil...'i gösteriyor.
Grafiğin sahip olduğu bu
şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una
interpretación más profunda
de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu
kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu
kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una
interpretación más profunda
de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde
kullanılabilir.
Bu grafik ...'in tahmininde
kullanılabilir.
Se usa para predecir una
tendencia a futuro en base a
un gráfico
Bu grafik birçok yolla
açıklanabilir. Birinci olarak
grafik ...'i gösteriyor.
Bu grafik birçok yolla
açıklanabilir. Birinci olarak
grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias
formas de explicar un gráfico
Gráficos, Figuras y Diagramas : Leyendas
... figürü ...'yi temsil ediyor.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo
en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo
en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo
en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo
en un diagrama
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Frasi: Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Frasi: Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.

Detaylı

Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.

Detaylı