akademski_dodiplomski_redovni (1)

Transkript

akademski_dodiplomski_redovni (1)
EKONOMSKI FAKULTET
MOSTAR
RANG LISTA
PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
PREZIME I IME
Voloder (Ibro) Edna
Ćeranić (Ajdin) Amila
Duračić (Kemal) Azra
Zubović (Šaćir) Edin
Begluk (Emir) Nermina
Zećo (Semir) Elma
Žuškić (Rasim) Tajma
Kulaglić (Vahid) Elma
Polčić (Emir) Elma
Nimanović (Ismet) Azra
Vojinović (Edin) Mirza
Đuliman (Armin) Amer
Barak (Semir) Adelisa
Pekušić (Salko) Selma
Ćibo (Zaim) Adna
Halilović (Atif) Lamija
Pejak (Suad) Mirza
Pirija (Safedin) Amira
Morić (Huso) Merima
Zulović (Nezir) Amila
Begović (Refik) Naida
Bašić (Junuz) Sanita
Maslo (Ismail) Džejlana
Dajić (Jasmin) Zuhra
Šupić (Muris) Najila
Mutilović (Hamid) Adna
Brzika (Semir) Emina
Mandžuka (Mugdim) Nedim
Sabljić (Džemo) Mirnesa
Tabaković (Džemal) Nejla
Ihtijarević (Muharem) Mirza
Kolašinac (Nedim) Larisa
Dugalić (Asim) Aida
Šahinović (Ramiz) Nejira
Hajdarović (Ramiz) Adnan
BODOVI
50,0
49,3
49,3
48,6
46,5
46,3
44,9
44,9
44,0
43,3
43,3
42,8
42,6
42,6
41,9
41,9
41,6
40,9
40,7
40,5
40,0
39,8
39,8
39,5
39,5
39,3
39,1
38,6
38,4
38,4
38,2
37,9
37,7
37,0
35,8
R. BR.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
PREZIME I IME
Husić (Selim) Alija
Špago (Ibro) Šejla
Idrizović (Ismet) Belmin
Nezirović (Mirsad) Ilma
Kozić (Asim) Aida
Pilav (Ramiz) Almir
Trako (Memnun) Imran
Maksumić (Jasmin) Adna
Lipovac (Ibrahim) Elma
Avdić (Haris) Omar
Maksumić (Mumin) Minela
Novalić (Fikret) Enis
Mrgan (Hamo) Kenan
Šahinović (Ramiz) Omar
Mustafica (Nermin) Aldina
Kozić (Muzafer) Amira
Đulović (Sinen) Samir
Džolota (Safet) Amina
Rahimić (Kemal) Emina
Kozić (Hidajet) Nadira
Špago (Dervo) Azemina
Trkić (Ibrahim) Irhad
Golubić (Armin) Hana
Zukić (Zijad) Merima
Ramović (Sinan) Lejla
Šahović (Avdija) Elvisa
Teletović (Sabit) Armina
Filan (Osman) Hasib
Merdan (Halil) Nedžad
Halilović (Velija) Nejra
Husić (Hamo) Adin
Zukić (Emir) Nedim
Hadžić (Ahmed) Adnan
Mršić (Faruk) Halil
BODOVI
35,8
35,8
35,6
35,6
35,1
34,7
34,4
34,2
33,7
33,3
33,0
32,8
32,8
32,8
31,9
31,9
31,4
30,5
30,0
30,0
29,8
29,3
29,1
28,6
27,9
27,9
27,7
27,7
27,2
27,0
26,5
24,9
24,4
24,2
Svi prijavljeni kandidati su primljeni. Upis će se realizovati od 09.07. do 16.07.2015. godine.
Naknadni upis, za studente koji ne uspiju realizovati upis u navedenom terminu, obavit će se
tokom mjeseca septembra.
Mostar, 08.07.2015.
KOMISIJA ZA RANGIRANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS

Benzer belgeler

DONATORI JUNI glavni (4)

DONATORI JUNI glavni (4) ĆUKLE MUAMER ĆUKLE SULEJMAN ĆULAH MUAMER I VILDANA DEDIĆ ISMET I AIŠA DELALIĆ AJNA DELALIĆ ĆAMIL DELALIĆ DERVIŠA DŽEMAJIL DELIĆ HUSO DELIĆ ISMET DELIĆ SALEM DELIĆ VAHIDA ALDIJANA DEMIROVIĆ ADEM DEM...

Detaylı