Slayt 1 - Mühendislik Fakültesi

Transkript

Slayt 1 - Mühendislik Fakültesi
İş Etüdü / Ergonomi
END208-170209A02- 1
A02: Endüstriyel Organizasyon
Yrd. Doç. Dr. –Ing. Halil İbrahim KORUCA
Arş. Gör. Erdal AYDEMİR
S.D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
32260 Isparta
Tel: 0 246 211 1233 – 1291
Faks: 0 246 237 0759
E-Posta: [email protected]
[email protected]
RWTH-Aachen
Örnek Bir Aktivite Listesi
İşlem
No
İşlem/Görev Adı
END208-170209A02- 2
Öncesi
Sonraki
Operasyonlar
Süre
(1)
Ek Satınalma Malzeme
Planlanması
-
3,4
4
(2)
Planlama Kapasitesi
(Kendi üretiminde)
-
5,6
6
(3)
Malzeme Fiyatlarını
Hesaplama
1
7
4
(4)
Malzemenin Teslim
Zamanı
1
8
8
(5)
Çalışma Planının
Oluşturulması
2
8
4
(6)
İşçilik Ücretlerinin
Hesaplanması
3
7
5
(7)
Orijinal Maliyetlerin
Belirlenmesi
3,6
-
6
(8)
Kapasite Çizelgelemesi
4,5
-
7
Çok Aşamalı Süreç Şebeke Planı
END208-170209A02- 3
Çok Aşamalı Şebeke Planına Bir örnek:
MPM (Metra Potansiyel Metot)
Proses Numarası
Süreç Tasarımı
En Erken Başlama
Zamanı
En Erken
Bitiş Zamanı
İşlem Süresi
En Geç
Başlama Zamanı
En Geç
Bitiş Zamanı
Alıştırma 1: Çalışma Ağ Planını Tamamlayınız
1. Boş Değerleri Hesaplayınız
2. Kritik Yolları İşaretleyiniz ( Bolluk süreleri olmayan yol)
Çalışma Ağı Aktivitesi
END208-170209A02- 4
Süreç tanımı çalışma planına örnek:
Öneri, kapasite ve hesap planlaması
Malzeme Fiyatlarının
Hesaplanması
Ek Satınalma Malzeme
Planlaması
Malzeme Teslim
Zamanı
Orijinal Maliyetleri
Belirle
Başlama
Bitiş
İşçilik Ücretlerini
Hesapla
Kapasite
Planlaması
Kapasite
Çizelgeleme
İş Planını
Yarat
Alıştırma 2: Gantt şemasını oluştur
İşlem Numarası
Alıştırma 2: Çubuk Grafik Şeklinde Çalışma Ağı Planını
Gantt Şemasına Dönüştür
END208-170209A02- 5
Microsoft Project Programı
END208-170209A02- 6
Organizasyon Şeması
END208-170209A02- 7
Bir Organizasyon şemasının grafiksel sunumu :
Yetki Sahibi/Müdür Pozisyonunda
Yardımcı Pozisyonu
Tam yetkiyle alt pozisyonlar
Profesyonel otoriteyle alt pozisyonlar
Müdür pozisyonunun karakteristikleri:
• Yönetim pozisyonu:
• Yönetici pozisyonu:
• Alan kontrolü:
• Derinlik kontrolü:
• Yoğunluk kontrolü:
Tam otorite (diğer pozisyonlar üzerinde karar verici,
talimat verici ve kontrol edici)
Otoriter yetki sahibi
Lider pozisyonu alt çalışan sayısı (hiyerarşi)
Hiyerarşideki yönetim seviyelerinin sayısı
Pozisyonları yönetmek için yönetim oranı
Alıştırma 3
END208-170209A02- 8
Organizasyon Şemasını verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz:
Baskı makinesi üreten kampanya yöneticisinin bir sekreter ve yardımcı personeli var. Aynı
zamanda her bölüm direktörünün bir sekreteri var. Her üretim departmanı her birinde üç işçi
olmak üzere iki takıma ayrılıyor. Pazarlama departmanı da dört işçiyle iki gruba ayrılıyor.
1.
Bölüm Direktörü
Araştırma & Geliştirme
2.
Bölüm Direktörü
Personel &
İşletme
Tasarım Kapasite Ödemeler
İnsan
Muhasebesi İlişkileri
Üretim
Personel
Geliştirme
KM
KM Birimi
3.
Bölüm Direktörü
Satınalma
Yazıcı
Gövde
Organizasyon haritasını doldurduktan sonra soruları cevaplandırın:
1) Her bölüm yöneticisinin kontrolündeki takım ve işçi sayısı
2) Müdürün yönettiği kısımlar
3) Tüm organizasyonun kontrol bölümleri
Yazıcı
Desen
Satış
Ulusal
Pazarlama
Uluslararası