un ve unlu mamuller tanıtım grubu 2013 yılı faaliyet raporu

Transkript

un ve unlu mamuller tanıtım grubu 2013 yılı faaliyet raporu
UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU
2013 YILI FAALİYET RAPORU
04 Nisan 2012 tarih ve 323 sayılı Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile
kurulan ve sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından
yürütülen Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG)'nun faaliyetleri
aşağıda yer almaktadır.
•
Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından 24 Ağustos 2012 tarihinde
buğday unu ithalatına ilişkin açılan korunma önlemi soruşturması
kapsamında 17 Ocak 2013 tarihinde Cakarta/Endonezya'da bir
"hearing (dinleme)" toplantısı gerçekleştirilmiş olup, soruşturmaya
ilişkin olarak avukatlık hizmeti alınan firmadan bir temsilci
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe faaliyet
gösteren 6 İhracatçı Birliği adına söz konusu toplantıya katılmış ve
sektör adına savunmada bulunmuştur. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü'nden yetkililer de toplantıya katılarak ülke
savunması gerçekleştirmiştir.
•
19 Şubat 2013 tarihinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG)
Başkanı Turgay ÜNLÜ Skytürk 360 TV'de canlı yayına katılmıştır.
•
Japonya'nın Tokyo yakınlarındaki Chiba kentinde 05-08 Mart 2013
tarihleri arasında düzenlenen "FOODEX JAPAN 2013 - 38.
Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı"na bir info stand ile katılım
sağlamıştır. Fuara UTG'yi temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Yaşar
SERPİ ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmış olup info stantta
başta Türk un sektörü olmak üzere nişasta, maya, ekmek vb.
sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeşitli unlu mamul ikram
edilmiştir.
•
Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından buğday unu ithalatına
ilişkin açılan korunma önlemi soruşturmasına yönelik olarak UTG
tarafından yürütülen PR çalışması kapsamında uluslararası ticaret,
DTÖ, korunma önlemi ve anti-damping soruşturmaları vb.
konularda uluslararası tecrübe ve saygınlığa sahip bir bir
danışmandan mevcut soruşturmaya ilişkin görüş alınarak basında
kullanılmılştır.
•
UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Buğday Unu Çalışma Komitesi
Üyesi Avşin KAŞIKÇI ve Trade Resources avukatlık firması temsilcisi
18 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da Reuters Haber Ajansı temsilcileri
ile Endonezya'daki koruma önlemi davası ile ilgili bir görüş
gerçekleştirmiştir. Reuters Haber Ajansı tarafından hazırlanan
Türkçe ve İngilizce basın bültenleri çeşitli ulusal ve uluslararası
medyada yayınlanmıştır.
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
•
02-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus-Libya'da düzenlenen
"41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri
Fuarı"na bir info-stand ile katılım sağlanmış olup, fuar
ziyaretçilerine UTG kataloğu ve unlu mamuller yemek kitabı
dağıtılmış ve çeşitli unlu mamuller ikram edilmiştir. Fuara UTG'yi
temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Orhan İLHAN ve Genel Sekreterliğimiz
personeli katılmıştır. Fuarla eşzamanlı olarak Kerimiye Toptancılar
Sitesi ziyaret edilmiş, ayrıca Trablus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi
firmalarla yemekli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
•
04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen
"5.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri
ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı"na UTG'yi temsilen
UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG üyeleri Nurettin DEMİRPOLAT ve
Orhan İLHAN katılmıştır.
•
12 Nisan 2013 tarihinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu tarafından GDO
bulaşığı konusunda yaşanan sorunlarla ilgili olarak Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER ve Müsteşarı Nihat PAKDİL
ile yapılan görüşmelere Birliğimizi ve UTG'yi temsilen Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cansın KAVUKÇU İNAN ile UTG Üyeleri Yaşar SERPİ ve Hakan
ESEN katılmıştır.
•
Filipinli buğday unu üreticilerinin Türk menşeili buğday unu
ithalatına karşı bir ticaret politikası önlemi alınması yönündeki
başvurularına ilişkin hızlıca tavır almak adına hem Filipinler Devleti
nezdinde yetkililerle hem de ilgili özel sektör temsilcileri ile görüşmek
ve Filipinler'de yürütülecek tanıtım faaliyetlerine yönelik çalışmalar
(yerel PR firmaları ile görüşme) yapmak amacıyla 28 Nisan-02 Mayıs
2013 tarihleri arasında Filipinler'e bir heyet düzenlenmiş olup, söz
konusu heyete UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, Buğday Unu Çalışma
Komitesi üyeleri Avşin KAŞIKÇI ve Yüksel TEZCAN, Genel
Sekreterliğimiz ve UTG iletişim danışmanı temsilcileri katılmıştır.
•
TURYID'in sahipliğinde, Türk Mutfağı Derneği'nin (TMD) desteği ve
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde 09-12 Mayıs 2013
tarihleri arasında Türk gıda ürünlerinin etkin bir şekilde tanıtımı
amacıyla Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen Gastro İstanbul
Gastronomi Festivali'ne bir info stand ile katılım sağlanmıştır.
•
11 Mayıs 2013 tarihinde Mersin'de Ekonomi Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN'ın koordinasyonunda Batı Afrika'ya yönelik olarak
başlatılan "yardım kampanyası" çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğü, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu (UTG) ve Türk Kızılayı organizatörlüğünde,
Batı Afrika İnsani Yardım Operasyonu kapsamında "İyilik Gemisi
Batı Afrika Yolunda" isimli gemi uğurlama töreni düzenlenmiş olup,
törene UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, Başkan Yardımcısı Cansın
2
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
KAVUKÇU İNAN ve UTG Üyeleri Nurettin DEMİRPOLAT, Yaşar SERPİ
ve Orhan İLHAN katılım sağlamıştır. Törene Ekonomi Bakanlığı'nın
temsilcilerinin yanı sıra Mersin Valisi Sayın Hasan Basri
GÜZELOĞLU, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Sayın Nihat
ADIGÜZEL, Mersin'de bulunan resmi kurum ve kuruluş temsilcileri,
yardım kampanyasına katılan firmalar ve basın mensupları iştirak
ederken yardımda bulunan firmalara ve Türk Kızılayı ile TİKA'ya
birer plaket takdim edilmiştir. UTG, yardım yapılan 3 ülkeden biri
olan Nijer'e gerçekleştirilen buğday unu yardımını organize etmiştir.
Toplam 25 buğday unu ihracatçısı firma ve 13 nakdi yardım yapan
firmadan yaklaşık 3.000 ton buğday unu temin edilerek Türk
Kızılay'ına teslim edilmiştir.
•
Filipinler'e düzenlenen heyetin değerlendirmelerine ilişkin bilgi
vermek amacıyla 13 Mayıs 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürü
makamında ziyaret edilmiş olup, yapılan görüşmeye UTG Başkanı
Turgay ÜNLÜ katılmıştır.
•
Endonezya Ticaret Bakanlığı'nın buğday unu ithalatına ilişkin açtığı
korunma önlemi soruşturması ile ilgili sürecin değerlendirilmesi
amacıyla 15 Mayıs 2013 tarihinde UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG
Üyeleri Yaşar SERPİ ve Haluk TEZCAN, Ekonomi Bakan Yardımcısı
Sayın Mustafa SEVER'i makamında ziyaret etmiştir. Toplantıya
ayrıca İhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ, İthalat Genel
Müdürü Sayın Mehmet AZGIN, Anlaşmalar Genel Müdürü Sayın
Hüsnü DİLEMRE, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan
AĞAR, Mevzuat Daire Başkanı Sayın Recep ASLAN, İhracat Genel
Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanı Sayın Tayfun KILIÇ, İthalat Genel
Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanı Sayın Mehmet IŞKIN katılmış
olup Endonezya'nın yanı sıra yerli alımlardaki fatura uygulamaları,
telafi edici vergi, TMO'nun buğday alımları ve Nijer çalışması
konuları görüşülmüştür.
•
Tayland'ın Bangkok'ta kentinde 22-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında
düzenlenen "THAIFEX 2013 - World of Food Asia Fuarı"na bir
info stand ile katılım sağlanmıştır. Fuara UTG'yi temsilen Tanıtım
Grubu Başkanı Turgay ÜNLÜ ve Tanıtım Grubu Üyesi M.Surur
AYDIN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılmış olup, info stantta
başta Türk un sektörü olmak üzere nişasta, maya, ekmek vb.
sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeşitli unlu mamul ikram
edilmiş, Tanıtım Grubu kataloğu dağıtılmıştır.
•
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından 31 Mayıs-02 Haziran
2013 tarihinde Mardin'de gerçekleştirilen "Hasat Öncesi Buğdayın
Geleceği" konulu toplantıya UTG adına UTG Üyeleri Surur AYDIN ve
Nurettin DEMİRPOLAT katılım sağlamıştır.
•
Meksika'nın Mexico City kentinde 04-06 Haziran 2013 tarihlerinde
13. kez gerçekleştirilen "Alimentaria Mexico 2013 Fuarı"na bir
3
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
info stand ile katılım sağlanmıştır. UTG'nin ilk kez katıldığı ve ABD,
Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Çin, El Salvador, Endonezya, Fransa,
Guatemala, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İtalya,
Kolombiya, Meksika, Polonya, Portekiz, San Salvador, Sri Lanka,
Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye ve Vietnam olmak üzere 24 ülkeden
200 firmanın katılım sağladığı fuarda başta un olmak üzere maya,
nişasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye'nin potansiyelinin
tanıtımı gerçekleştirildi. UTG'nin info standını gezen ziyaretçilere
İspanyolca ve İngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu
mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog
dağıtılmıştır. Aynı zamanda, fuar süresince çeşitli unlu mamuller
fuar ziyaretçilerine ikram edilmiş ve Tanıtım Grubu'nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıştır.
•
Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu adına Tanıtım Grubu Başkanı
Turgay ÜNLÜ, Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN, Tanıtım
Grubu Üyeleri Yaşar SERPİ, Hakan ESEN, Buğday Unu Çalışma
komitesi Üyesi Avşin KAŞIKÇI ve avukatlık hizmeti alınan Trade
Resouces firması temsilcisi 14 Haziran 2013 tarihinde İhracat Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Savaş MALKOÇ ile Endonezya buğday
unu korunma önlemi soruşturması konusunda bir görüşme
gerçekleştirmiştir.
•
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından 16-23
Haziran 2013 tarihleri arasında 1.000 yabancı işadamının
katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkiyeDünya Ticaret Köprüsü 2013-İnşaat Programı" kapsamında 19-20
Haziran 2013 tarihlerinde kurulan Tanıtım Grupları standında Un
ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu'nun temsilen de görev alınmış ve
tanıtım materyalleri dağıtılmıştır.
•
20 Haziran 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 10 Haziran 2013
tarihinde Filipinler Tarım Bakanlığı tarafından açılan buğday unu
anti-damping soruşturmasıyla ilgili olarak ihracatçı firmaların
katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu toplantıya Yönetim Kurulu ve UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ,
Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN, UTG Üyeleri Yaşar
SERPİ, Surur AYDIN, Haluk TEZCAN, Hakan ESEN ile Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selçuk ÜN,
Uzman Ali Cem ERSOY katılmıştır.
•
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Expo Center Norte'de 25-28 Haziran
2013 tarihlerinde Fispal Food Service Fuarı ile aynı anda ve 29. kez
gerçekleştirilen "Sial Brazil 2013- Uluslararası Otel, Restoran
Ekipmanları, Dondurma Teknolojileri ve Gıda-İçecek Fuarı"na
bir info stand ile katılım sağlanmıştır. 32 ülkeden 500 firmanın
katıldığı fuara TÜYAP tarafından 13 firmanın katılımıyla Türkiye'nin
Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. UTG'nin ilk kez
katıldığı fuarda iştigal alanında yer alan başta un olmak üzere maya,
nişasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye'nin potansiyelinin
4
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
tanıtımını gerçekleştirmiştir. Tanıtım Grubu Başkanı Turgay ÜNLÜ
ile Buğday Unu Çalışma Komitesi Üyesi Avşin KAŞIKÇI'nın iştirak
ettiği fuara info standımızı Sao Paulo Baş Konsolosu Sayın Mehmet
Özgün ARMAN ve Ticaret Müşavirleri Sayın Ramazan KISA ve Sayın
Canan GÜRHAN da ziyaret etmiş, standı gezen ziyaretçilere
Portekizce ve İngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu
mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog,
aynı zamanda, fuar süresince çeşitli unlu mamuller fuar
ziyaretçilerine ikram edilmiştir. Ayrıca, Tanıtım Grubu'nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıştır.
•
ABD'nin New York kentinde 30 Haziran-02 Temmuz 2013
tarihlerinde gerçekleştirilen "Fancy Food Show Fuarı"na bir info
stand ile katılım sağlanmıştır. UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ ile
Tanıtım Grubu Üyesi Surur AYDIN'ın iştirak ettiği ve 80'in üzerinde
ülkeden gıda sektöründe faaliyet gösteren 2.400 firmanın katıldığı
fuarda Türkiye etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmüştür. UTG
tarafından standı gezen ziyaretçilere, Tanıtım Grubu'na ve Tanıtım
Grubu kapsamındaki ürünlere ilişkin bilgiler içeren kataloglar ve söz
konusu ürünlerle yapılabilecek yemek tariflerinin bulunduğu yemek
kitapları dağıtılırken, fuar süresince çeşitli unlu mamuller fuar
ziyaretçilere ikram edilmiştir. Ayrıca, Tanıtım Grubu'nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çantalar dağıtılmıştır.
•
Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından buğday unu ithalatına
ilişkin açılan korunma önlemi soruşturma ile ilgili olarak bilgi
alışverişinde bulunulmak üzere ihracatçı firma temsilcileri, Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç YENAL ve Bakanlık
ilgili personeli ve Yönetim Kurulumuzun katılımıyla 04 Temmuz
2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde bir bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
•
04 Temmuz 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde Filipinler buğday
unu anti-damping soruşturması çerçevesinde ihracatçı firmaların
avukatlık hizmeti alımıyla ilgili olarak ilgili firmaların ve Birliğimiz
tarafından alınan avukatlık teklifi veren firmaların katılımıyla bir
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya
Yönetim Kurulu ve UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, Başkan Yardımcısı
Cansın KAVUKÇU İNAN, UTG Üyeleri Yaşar SERPİ, Hakan ESEN,
Buğday Unu Çalışma Komitesi Üyeleri, Avşin KAŞIKÇI ve Yüksel
TEZCAN, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube
Müdürü Selçuk ÜN, Uzman Ali Cem ERSOY katılmıştır. Söz konusu
toplantıda alınan teklifler değerlendirilmiş ve firmaların avukatlık
firmalarıyla doğrudan iletişime geçmesi sağlanmıştır.
•
Türkiye Milli Katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından
yapılan ve 31 Temmuz-3 Ağustos 2013 tarihlerinde Manila World
Trade Center'da gerçekleştirilen "WOFEX Fuarı"na Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu bir info stand ile katılım sağlamıştır. UTG
Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Üyesi Hakan ESEN, Buğday Unu
5
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Çalışma Komitesi Üyeleri Avşin KAŞIKÇI ve Yüksel TEZCAN'ın
katıldığı fuarla eş zamanlı olarak PR çalışması sürdürülmüştür. Bu
kapsamda basın mensupları, ithalatçı firmalar, dernek temsilcileri,
Büyükelçi Hatice Pınar IŞIK, Ticaret Müşaviri Cezmi BEŞOĞUL'un
katılımıyla bir yemekli toplantı gerçekleştirilerek sektör hakkında ve
soruşturma ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca UTG Başkanı
Turgay
ÜNLÜ Tarım
Bakanı
Müsteşarı
ile bir
görüşme
gerçekleştirerek süre uzatımı talebinde bulunulmuştur. Tarım
Bakanı Müsteşarı konuya sıcak baktıklarını belirtmiştir.
UTG, fuarla eşzamanlı olarak Filipinler'de yürütülmekte olan PR
faaliyetleri kapsamında 2 Ağustos 2013 tarihinde Manila Shangri-La
Otel'de çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir yemek
organizasyonu gerçekleştirmiştir. Manila Büyükelçisi Hatice Pınar
IŞIK'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte UTG Başkanı Turgay
Ünlü ve UTG üyesi Hakan ESEN'in yaptığı konuşmalar ve sunumlar
ile anti-damping soruşturması kapsamında gündeme gelen sorular
yanıtlanmıştır. Söz konusu toplantıda, Türkiye'nin ve Türk buğday
unu sektörünün "değer"i vurgulanmış ve soruşturma ile gündeme
getirilen iddiaların asılsızlığı ortaya konmuştur. Basının oldukça
yoğun ilgi gösterdiği yemeğin oldukça etkili olduğu değerlendirmesi
yapılmıştır.
•
06 Ağustos 2013 tarihinde
Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı
başkanlığında gerçekleştirilen Sektörel Tanıtım Grupları IV.
Koordinasyon Toplantısı'na UTG'yi temsilen UTG Başkanı Turgay
ÜNLÜ katılmıştır.
•
Filipinler buğday unu anti-damping soruşturmasıyla ilgili olarak
firmaların doldurması gereken soru formlarının teslim tarihinin
uzatılması için Birliğimiz tarafından girişimlerde bulunulmuş ve süre
16 Ağustos 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
•
21 Ağustos 2013 tarihinde soruşturma ile ilgili olarak görüşmede
bulunmak üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri
makamında ziyaret edilmiş ve söz konusu görüşmeye UTG Başkanı
Turgay ÜNLÜ, UTG Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN, UTG
üyesi Yaşar SERPİ, UTG üyesi Hakan ESEN ve Buğday Unu Çalışma
Komitesi üyesi Avşin KAŞIKÇI katılmıştır.
•
28 Ağustos 2013 tarihinde UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, Bloomberg
HT TV'de canlı yayına katılmış ve Un ve Unlu Mamuller Tanıtım
Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
•
Filipinler buğday unu anti-damping soruşturmasıyla ilgili olarak
firmaların doldurması gereken soru formlarının teslim tarihinin
uzatılması için Birliğimiz tarafından girişimlerde bulunulmuş ve süre
16 Eylül 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
6
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
•
17-19 Eylül 2013 tarihleri arasında Brezilya Makarna Üreticileri
Birliği (ABIMA)'nin davetine istinaden ikili iş görüşmelerinde
bulunmak üzere Brezilya/Sao Paulo'ya UTG tarafından bir heyet
düzenlenmiş olup, söz konusu heyete UTG'yi temsilen UTG üyeleri
Yaşar SERPİ ve Nurettin DEMİRPOLAT ile Buğday Unu Çalışma
Komitesi Üyesi Avşin KAŞIKÇI ve Genel Sekreterliğimiz personeli
katılım sağlamıştır.
Türkiye'den 8 firma, Brezilya'dan ise 6 firma temsilcisinin katılım
sağladığı heyet kapsamında 18 Eylül 2013 tarihinde Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu ile ABIMA/ANIB arasında bir toplantı
gerçekleştirilmiş olup, 19 Eylül 2013 tarihi ikili iş görüşmelerine
ayrılmıştır. Heyete Ticaret Müşavirleri Canan GÜRHAN ve Ramazan
KISA da eşlik etmiştir.
•
20 Eylül 2013 tarihinde Sabah Gazetesi ile İstanbul'da yapılan
röportaja UTG'yi temsilen UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ katılmıştır.
•
23-25 Eylül 2013 tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı'nda FAPRA (Asya-Pasifik Perakende Dernekleri Federasyonu)
tarafından düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük perakende
organizasyonu olan "16. Asya Pasifik Perakendeci Birlikleri
Kongresi ve Fuarı"na bir info-stand ile katılım sağlanmıştır. APRCE
2013, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Ekonomi Bakanı
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, AMPD Başkanı Mehmet T. NANE ve FAPRA
Başkanı Jannie CHAN'in konuşmaları ile başlamıştır. Açılış
konuşmalarının ardından Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN
fuarın resmi açılışını gerçekleştirdikten sonra UTG'nin info-standını
ziyaret etmiştir. Stantta UTG kapsamındaki ürünler yerli ve yabancı
ziyaretçilere tanıtılarak Türk unundan yapılan kek, börek, kurabiye,
pasta vb. unlu mamul ikram edilmiş, aynı zamanda sektörün
ihracatı ve potansiyeli hakkında bilgi verilmiştir.
•
UTG tarafından Filipinler'de yürütülen PR faaliyetleri kapsamında,
Ağustos ayı içinde Manila ve çevresinde gerçekleşen sel felaketi
dolayısıyla Tanıtım Grubu olarak 4.000 Filipinli aileye gıda paketi
dağıtımı
yapılmıştır.
UTG'nin
bu
yardım
organizasyonuna
Türkiye'nin Manila Ticaret Müşaviri Cezmi BEŞOĞUL da katılırken,
afet mağdurlarına hazır gıda ve şişe sudan oluşan paket
dağıtılmıştır. Söz konusu dağıtıma Filipin-Türk İş Konseyi Başkanı
Ernesto Chua ve Filipin-Çin Fırıncılar Birliği Başkanı Benito LİM de
eşlik etmiştir.
•
01 Ekim 2013 tarihinde korunma önelmi soruşturması ile ilgili
olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç
YENAL ile yapılan görüşmeye UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG
Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN ve UTG Üyesi Yaşar
SERPİ katılmıştır.
7
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
•
05-09
Ekim
2013
tarihleri
arasında
Almanya/Köln'de
gerçekleştirilen ANUGA Fuarı'na Tanıtım Grubu adına ziyaretçi
olarak UTG adına UTG Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN
ve UTG Üyesi Haluk TEZCAN katılmıştır.
•
25 Ekim 2013 tarihinde Makarna Sanayicileri Derneği tarafından
İstanbul'da düzenlenen "Dünya Makarna Günü" toplantı ve gala
yemeğine UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, Başkan Yardımcısı Cansın
KAVUKÇU İNAN, UTG üyeleri Nurettin DEMİRPOLAT, M.Surur
AYDIN,
Adnan
HEKİMOĞLU
ve
Erol
CEYLAN
ile
Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıştır.
•
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Orta Anadolu İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği ile Un ve Unlu Mamuller Tanıtım
Grubu'nun organizasyonunda "buğday unu" alımına yönelik olarak
Brezilyalı 3 firma yetkilisinin katılımı ile 24-28 Ekim 2013 tarihleri
arasında İstanbul'da Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı
gerçekleştirilmiştir.
Alım heyeti programı katılımcısı 3 firma temsilcisinin 25 Ekim 2013
tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Dünya Makarna Günü"
etkinliklerine katılmaları sağlanmıştır. Söz konusu heyet programı
çerçevesinde, 26 Ekim 2013 tarihinde Birliğimiz Yönetim Kurulu
Başkanı ve UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ'nün katılımcı Türk firmalara
yaptığı bilgilendirme toplantısı akabinde 17 Türk ihracatçı firması
Brezilyalı firma yetkilileri ile ikili iş görüşmesi yapma imkanı
bulmuştur. Oldukça verimli geçen ikili iş görüşmelerinin ardından
tüm heyetin katılımı ile bir akşam yemeği organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan organizasyonların akabinde Türk un ihracatçıları Brezilyalı
firmalarla bağlantıya geçerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu ülkeye
buğday unu ihracatı yapılmıştır.
•
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın koordinasyonunda Batı
Afrika'ya
yönelik
olarak
başlatılan
"yardım
kampanyası"
çerçevesinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu ve Türk Kızılayı
organizatörlüğünde Nijer'e yönelik düzenlenen yardım kampanyası
ile ilgili olarak 28-30 Ekim 2013 tarihleri arasında Niamey/Nijer'de
TİKA tarafından düzenlenen teslim törenine Un ve Unlu Mamuller
Tanıtım Grubu'nu temsilen UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ katılmıştır.
•
03 Aralık 2013 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ile
yapılan görüşmeye UTG'yi temsilen UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ, UTG
Başkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU İNAN, UTG Üyeleri Yaşar
SERPİ ve Adnan HEKİMOĞLU katılmıştır.
•
Hedef pazar olarak belirlenen Filipinler'de CID
firmasından PR danışmanlık hizmeti alınmıştır.
Communication
8
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
•
UTG'nin info-stand ile katılacağı fuarlarda Tanıtım Grubu
kapsamındaki ürünlerin tanıtımına yönelik olarak 5 ayrı dilde
(İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Arapça) yemek kitabı
hazırlanmıştır. Ayrıca sektörün tanıtımına yönelik olarak İngilizce
katalog çalışması yapılmıştır.
•
TİM Report Dergisi ve Akşam Gazetesi UTG Başkanı Turgay ÜNLÜ ile
buğday unu sektörü ve UTG'nin faaliyetlerine ilişkin röportaj
yapmıştır.
•
FCBAI (Filipin-Çin Fırıncılar Birliği) ile Filipinler'de Türk unu ve unlu
mamullerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak işbirliği çerçevesinde
FCBAI'ya 2 yıllığına üye olunmuştur.
•
Tanıtım faaliyeti yürütülen ülkelerde sektörle doğrudan ilişkili
kişilere (fırıncılar, vb.) hediye edilmesi amacıyla "eldiven, önlük ve
şapka"dan oluşan promosyon seti hazırlatılmış, ayrıca UTG
logosunun yer aldığı mutfak önlüğü ve çanta yaptırılmıştır.
•
UTG'nin
logo tescilinin Türk Patent Enstitüsü
tarafından
reddedilmesine itiraz edilmesine ilişkin Ankara Patent Bürosu'ndan
vekillik hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.
•
UTG'nin faaliyetlerinin firmalara duyurulması amacıyla e-bülten
çalışması ile sosyal medyada UTG adına hesaplar açılarak hayata
geçirilmiştir. Sosyal medya entegrasyonu projesi için Wag the Dog
firması ile çalışılmaya başlanmıştır.
•
Tanıtım filmi hazırlanmasına ilişkin olarak çalışmalar başlanmış ve
bir firma ile anlaşma sağlanmıştır.
•
Tanıtım faaliyetleri kapsamında 2014 yılında info-stand ile katılacağı
fuarlarda "kum sanatı"nın kullanılmasına karar verilmiş olup, bu
çerçevede kum sanatçısı Veysel ÇELİKDEMİR ile anlaşma
sağlanmıştır. Kum sanatçısı tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde
Genel Sekreterliğimiz Hizmet Binası'nda UTG üyelerine ve Genel
Sekreterelik personeline (buğday unu kullanarak) örnek bir gösteri
sunulmuştur.
9
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU
2013 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ (TL)
BÜTÇE KALEMLERİ
01-EK NİSPİ ÖDEMELER (BİNDE BİR)
GELİR
BÜTÇE KALEMLERİ
2.767.080,67
GİDER
01-YURTDIŞI TANITIM GİDERLERİ
1.239.581
01.01- Ocak Ayı Fon Gelirleri
183.927,50
01.02-03 Şubat-Mart Ayı Fon Gelirleri
363.660,70
* Interfood 2012 Fuarı-ENDONEZYA
01.04- Nisan Ayı Fon Gelirleri
207.381,50
* Foodex 2013
01.05- Mayıs Ayı Fon Gelirleri
231.130,86
* Fancy 2013
01.06-7- Haziran-Temmuz Ayı Fon Ge.
431.497,53
* Tripoli 2013
01.08- Ağustos Ayı Fon Gelirleri
192.120,39
*
01.09- Eylül Ayı Fon Gelirleri
284.190,10
* Alimentaria 2013 Fuarı-
MEKSİKA
69.552,22
01.010- Ekim Ayı Fon Gelirleri
277.805,01
* Alimentaria 2014 Fuarı-
MEKSİKA
22.402,71
01.11 Kasım Ayı Fon Gelirleri
310.654,48
* Filipinler Heyeti
01.12 Aralık Ayı Fon Gelirleri
284.712,60
* WOFEX 2013
02-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVİR
03-DİĞER GELİRLER
1.347.207,86
134.605,78
01.01-Yurtdışı Sergi, Fuar ve Organizasyon Giderleri
(2012'den devam eden)
Fuarı-JAPONYA
140.879,97
Fuarı-LİBYA
102.858,25
ThaifexFr.2013Fuarı-TAYLAND
* ANUGA
104,81
72.579,33
Fuarı-ABD
76.317,59
28.04-02.05.2013
34.803,89
Fuarı-FİLİPİNLER
* SIAL Fuarı 2013-SA0
862.460,98
90.654,18
Paula-BREZİLYA
107.942,15
Fuarı.2013-ALMANYA
11.724,08
03.01-Mevduat Faiz Gelirleri
79.877,55
* GULFOOD 2014
Fuarı.-DUBAİ
40.286,22
03.02-Yatırım Fonu Gelirleri
13.237,23
* SIAL PARİS 2014
Fuarı.-FRANSA
19.487,52
03.03-Kur Farkı Gelirleri
0,00
03.04-FOODEX 2013 Teşvik Geliri
26.985,00
03.05-WOFEKS 2012 Teşvik Geliri
14.506,00
* BREZİLYA HEYETİ-ABIMA/ANIB
2013
Toplantısı
* SIAL Fuarı 2014-SAO Paula-BREZİL YA
01.02- Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Giderleri
* Endonezya Public Hearing Toplantısına Katılım
* Promosyon
48.125,06
24.743,00
Giderleri
Giderleri
110.815,05
16.524,85
94.290,20
01.03- Basın, Yayın, İlan ve Abonelik Giderleri
0,00
01.04- Eğitim Giderleri
0,00
01.05- Seminer Giderleri
0,00
01.06- Reklam ve İlanlar
0,00
01.07- Bilinmeyen, Beklenmeyen Giderler
* Nijer Yardımı
123.785,42
123.785,42
01.08- Diğer Yurtdışı Tanıtım Giderleri
* Endonezya Görüş Alınması-Edmin
Vermults
142.519,55
17.623,50
* Fortune PR Endonezya
56.253,79
* Filipinler PR
64.569,26
Çalışması-CID
* FCBAI Üyelik
4.073,00
YURDIŞI TANITIM GİDERLERİNİN BÜTÇE GİDERLERİ
İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)
02- YURTİÇİ TANITIM GİDERLERİ
02.01- Yurtiçi Sergi ve Fuar Organizasyon Giderleri
* Gastro İstanbul
*APRCE
Festivali
Kongresi
79,43
77.936,44
77.936,44
15.366,95
6.590,98
*BREZİL YA VIP Alım Heyeti
55.978,51
02.02- Reklam ve İlanlar
0,00
02.03- Diğer Yurtiçi Tanıtım Giderleri
0,00
YURTİÇİ TANITIM GİDERLERİNİN BÜTÇE GİDERLERİ
İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)
03- DİĞER GİDERLER(*)
03.01- Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Giderleri
* Toplantı İkram
Giderleri
4,99
243.065,51
3.709,05
3.709,05
03.02- Basın, Yayın, İlan ve Abonelik Giderleri
0,00
03.03- Eğitim Giderleri
0,00
03.04- Seminer Giderleri
0,00
03.05- Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Giderleri
* Konaklama
Giderleri
55.380,39
10.309,68
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
* Ulaşım Giderleri
*Harcırah
44.435,98
Giderleri
634,73
03.06- Bilinmeyen-Beklenmeyen Giderler
03.07- Sair Giderler (Marka ve İletişim Danışmanlığı)
* Atayman PR Danışmanlık
Hizmeti
* Nisbi Aidat İadeleri
* Basılı Materyal
2.501,60
1.075,00
Giderleri
384,50
*Banka Masrafı
423,17
* TİM Ortak Logo ve Slogan
Giderleri
* Logo Tescil Giderleri, Web Sitesi E-Bülten
DİĞER GİDERLERİN BÜTÇE GİDERLERİ İÇERİSİNDEKİ
ORANI (%)
GELİRLER TOPLAMI
4.248.894,31
153.400,00
13.869,03
Giderleri
* Telefon Giderleri
* Demirbaş Alım
0,00
183.976,07
4.567,47
7.755,30
15,58
GİDERLER TOPLAMI
1.560.582,95
GELİR-GİDER FARKI
2.688.311,36
(*)İlgili tanıtım grubunun konusuna giren yurtiçi ve yurtdışına ortak hizmet verecek nitelikteki, sektör ve/veya ürün itibariyle Türk ürünlerinin algısını geliştirme,
markalaşma ve AR-GE'ye yönelik faaliyetler kapsamındaki giderler.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
UN VE UNLU M A M U L L E R TANITIM G R U B U
2014 YILI BÜTÇESİ (TL)
BÜTÇE KALEMLERİ
GELİR
BÜTÇE KALEMLERİ
01-EK NİSPİ ÖDEMELER (BİNDE BİR)
2.600.000
02-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVİR
2.240.000
01-YURTDIŞI TANITIM GİDERLERİ
03-DİĞER GELİRLER
260.000
01.01-Yurtdışı Sergi, Fuar ve Organizasyon Giderleri
GİDER
4.010.000
1.000.000
03.01-Mevduat Faiz Gelirleri
60.000
01.02- Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Giderleri
500.000
03.02-Yatırım Fonu Gelirleri
20.000
01.03- Basın, Yayın, İlan ve Abonelik Giderleri
500.000
100.000
03.03-Kur Farkı Gelirleri
0
01.04- Eğitim Giderleri
03.04-Bağış ve Yardımlar
0
01.05- Seminer Giderleri
50.000
01.06- Reklam ve İlanlar
1.000.000
01.07- Bilinmeyen, Beklenmeyen Giderler
03.05- Ticaret ve Alım Heyeti Organizasyon Gelirleri
0
360.000
01.08- Diğer Yurtdışı Tanıtım Giderleri(Yurtdışı
Danışmanlık Hizmeti Alımları, Hedef Ülkelerdeki Eş
Kuruluşlarla Ortak Tanıtım Faaliyetleri, Promosyon
Ürünleri,vb.)
500.000
YURDIŞI TANITIM GİDERLERİNİN
BÜTÇE GİDERLERİ İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)
78,6
02- YURTİÇİ TANITIM GİDERLERİ
300.000
02.01- Yurtiçi Sergi ve Fuar Organizasyon Giderleri
03.06-Eğitim ve Seminer Gelirleri
0
200.000
02.02- Reklam ve İlanlar
50.000
02.03- Diğer Yurtiçi Tanıtım Giderleri
50.000
YURTİÇİ TANITIM GİDERLERİNİN
BÜTÇE GİDERLERİ İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)
5,9
03- DİĞER GİDERLER(*)
790.000
03.01- Temsil, Ağırlama ve Organizasyon Giderleri
100.000
03.02- Basın, Yayın, İlan ve Abonelik Giderleri
03.07- Özel Projeler kapsamında alınan katkı payları
0
10.000
03.03- Eğitim Giderleri
50.000
03.04- Seminer Giderleri
30.000
03.05- Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Giderleri
200.000
03.06- Bilinmeyen-Beklenmeyen Giderler
03.08- Diğer Gelirler(Fuar Teşvikleri, vb.)
180.000
50.000
03.07- Sair Giderler (Marka ve İletişim Danışmanlığı,
UTG Sözleşmeli Personel Giderleri Dahil)
350.000
DİĞER GİDERLERİN BÜTÇE
GİDERLERİ İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)
GELİRLER TOPLAMI
5.100.000
GİDERLER TOPLAMI
15,5
5.100.000
(*)İlgili tanıtım grubunun konusuna giren yurtiçi ve yurtdışına ortak hizmet verecek nitelikteki, sektör ve/veya ürün itibariyle Türk
ürünlerinin algısını geliştirme, markalaşma ve AR-GE'ye yönelik faaliyetler kapsamındaki giderler.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri
S 2014 yılında info-stand ile katılım gerçekleştirilmesi ve/veya tanıtım
faaliyetleri düzenlenmesi
planlanan
uluslararası fuarlar aşağıda
sıralanmaktadır.
Etkinliğin
Gerçekleştirileceği Yer
Etkinlik Başlangıç ve Bitiş
Tarihi
Gulfood 2014
Dubai/B.A.E.
23-27 Şubat 2014
THAIFEX 2014
Alimentaria México 2014
SIAL Brazil 2014
Uluslararası Luanda Fuarı
2014
WOFEX 2014
SIAL Paris 2014
Ingredients Middle East
2014 Fuarı
Interfood Indonesia Expo
2014
Bangkok/ Tayland
Mexico City/Meksika
Sao Paulo/Brezilya
21-25 Mayıs 2014
03-05 Haziran 2014
24-27 Haziran 2014
Luanda/Angola
Manila/Filpinler
Paris/Fransa
15-20 Temmuz 2014
6-9 Ağustos 2014
19-23 Ekim 2014
Etkinlik Adı
Dubai/B.A.E.
Cakarta/Endonezya
09-11 Kasım 2014
12-15 Kasım 2014
S Yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde, fuarlarda, toplantılarda sunulmak üzere
bir tanıtım filmi hazırlanacaktır. Diğer taraftan, UTG faaliyetlerinde
dağıtılmak üzere katalog, vb. tanıtım materyalleri ile promosyon
malzemeleri yaptırılacaktır.
S Hedef ülke olarak belirlenen Filipinler'de Filipino-Chinese Association, Inc
ile birlikte Türk unu ve Türk unlu mamulleri (simit, ekmek, vs.) ve
Filipinler'e özgü ürün ya da ürünlerin hazırlanışına ilişkin demolar/eğitim
seminerleri verilecek ve afiş, tanıtıcı broşür, promosyon ürünleri, vb.
yaptırılacaktır.
S Filipinler'de başta Türk unu olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin
tanıtılması amacıyla pozitif anlamda yürütülecek PR çalışmaları
kapsamında yazılı ve görsel basında ilan/reklam (sektörel yayınlarda ilan
verilmesi, bilboard çalışmaları vb.) çalışması yapılacaktır.
S Filipinler'de yerleşik bir danışmalık firmasından PR hizmeti alınacak ve
•
•
Medya buluşmaları / toplantıları,
Filipinler'deki UTG kapsamı ürünlerin ithalatçılarına veya
kullanıcılarına (fırıncılar, restoran sahipleri, vb.) yönelik yemek
daveti gerçekleştirilmesi,
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
•
•
•
•
•
Filipinler'deki blog yazarlarına yönelik yemek daveti verilmesi,
Filipinler'de ünlü bir aşçının UTG kapsamı ürünleri (buğday unu,
maya, vb.) ile yemek pişirmesi/medyaya yönelik yemek daveti,
Filipinler'de reklam verilmesi,
Yazılı ve görsel basına ilan ve röportaj verilmesi,
Düzenli olarak Filipinler medyasına yönelik basın bülteni
hazırlanması
çalışmaları yapılacaktır.
S Endonezya'da korunma önlemi soruşturması sonrasında başta Türk unu
olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin tanıtılması amacıyla PR çalışmaları
yürütülecektir.
S Uluslararası basında tanıtım/reklam faaliyetleri yapılacaktır.
S Hedef ülkelerde ve mevcut
araştırmaları yapılacaktır.
pazarlarda
S Türk ürünlerine yönelik karalama
ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
S Sektördeki diğer
sağlanacaktır.
tanıtım
grupları
PR
çalışmaları
kampanyalarının
ile
ortak
ile
pazar
engellenmesine
faaliyetlere
katılım
S Yurtdışından dergi/gazete temsilcileri ülkemize davet edilecek, bu itibarla
ülkemiz un ve unlu mamuller sektörüyle ilgili haber yapılması temin
edilecektir.
S Uluslararası
yapılacaktır.
kongre
ve
muhtelif
etkinliklerde
tanıtım
çalışmaları
Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri
S Yurtiçi fuarlar, kongreler ve sektörel organizasyonlara katılım ve destek
verilmesi planlanmaktadır.
S Medya organlarında UTG'nin ve çalışmalarının tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yürütülecektir.
S UTG kapsamındaki ihracatçı firmalara yönelik eğitim
düzenlenecek
ve
ilgili
kuruluşlarla
birlikte
tanıtım
gerçekleştirilecektir.
seminerleri
faaliyetleri
Araştirma-Geliştirme Faaliyetleri
S Sektörel pazar araştırmaları, rapor, istatistik, atölye çalışmaları
S Buğday Unu Çalışma
Komitesi'nin hedef ve
faaliyetleri geliştirmesi
Komitesi ile UTG Diğer Ürünler Çalışma
mevcut pazarlara yönelik projeler, tanıtım
2
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
S Ar-Ge ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara katılım ve
destekler
3
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1631190712014319103519. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Benzer belgeler

2015 Yılı Faaliyet Raporu 2016 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Faaliyet Raporu 2016 Yılı Çalışma Programı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Özkan AYDIN’ın katıldığı fuarda info standımızı ziyaret eden ziyaretçilere İngilizce hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ...

Detaylı