1 TAR101 UYGARLIKLAR TARİHİ FİNAL SINAVI NOTLARI Kürşad

Transkript

1 TAR101 UYGARLIKLAR TARİHİ FİNAL SINAVI NOTLARI Kürşad
TAR101 UYGARLIKLAR TARİHİ
FİNAL SINAVI NOTLARI
Kürşad Akpınar
eposta: [email protected]
Final sınavı http://kayit.etu.edu.tr/final/_Final_prg_start.php adresinde ilan edilecektir.
Sınavda çıkacak sorular, arasınavdakine benzer bir formatta olacaktır. Final sınavına, dönem başından
itibaren işlediğimiz tüm konular, arasınav notlarında yer alan terimler ve örnek sorular dahildir.
Konu Başlıkları
Arasınavdan sonra ele aldığımız konu başlıkları:
8. Eski Yunan Uygarlığı.
9. Büyük İskender ve Helenistik Dönem
10. Roma Uygarlığı. Roma’nın kökenleri, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri.
Bu konu başlıklarıyla ilgili okuma parçalarının linklerini Piazza’da dersin sayfasından indirebilirsiniz:
https://piazza.com/etu.edu.tr/spring2015/tar101/resources
SINAV SORULARI
Final sınavındaki soru tipleri arasınavla aynı olacak. Birinci tip soru, 30 puan değerinde olacak. Bu
soruda işlediğimiz konularda vurguladığımız önemli terimlerden (tarihi kişiler, karakterler, olaylar,
devletler, uygarlıklar, şehirler, savaşlar, kavramlar vs) 6’sini vereceğim ve sizden bunlardan 4’ünü
kısaca, 2-3 cümle ile tanımlamanızı isteyeceğim.
İkinci tip soruda, size 5-6 olay, kişi veya savaş adı verip bunları kronolojik sıraya koymanızı
isteyeceğim. (10 puan)
Üçüncü tip soruda size boş bir harita vereceğim ve ele aldığımız uygarlık, şehir, savaşlardan 5-6sını
haritada işaretlemenizi isteyeceğim. (10 puan)
Dördüncü tip sorular, klasik tipte, kısa bir makale veya kompozisyon şeklinde cevaplamanızı
istediğim, derste ele aldığımız konular hakkındaki bilgilerinizi kullanarak analiz, karşılaştırma ve
yorum yapmanızı beklediğim sorular olacak. 3 sorudan 2’sini seçip cevaplandırmanızı isteyeceğim. Bu
soruları dikkatlice okuyup sizden istenenleri içeren, kısa makale formatında cevaplar vermenizi
istiyorum.
Birinci tip soru için terim listesi (arasınav listesine ilaveten):
8. Minos, Knossos, Miken, Homeros, İlyada, Odysseus, Truva, Sparta, Atina, Sparta, Korint, Solon,
Pericles, Maraton, polis, Pers Savaşları, Peloponnesus Savaşları, Herodot, Plato (Eflatun), Socrates
(Sokrat), diyalog, tiran, demokrasi, Zeus, akropol, agora, koloni, metropolis, koloni
1
9. İskender, Makedonya, Granicus Nehri Savaşı, Issus Savaşı, Gordion Düğümü, Oracle, Gaugamela
Savaşı, Persepolis, Darius, satrap, İskenderiye, Ay Hanım, Bactria Krallığı, Selevkoslar, Ptolemyler
10. Roma, Etrüskler, Latium, Tiber Nehri, Senato, senatör, patrician, pleb, populus, Roma anayasası,
magistrate, konsül, imperium, tribun, plebisit, SPQR, Pön Savaşları, Kartaca, Hannibal, Julius Caesar,
Cleopatra, Marc Antony, Actium Savaşı, populares, optimatlar, lejyon, lejyoner, Jüpiter, Octavian,
Augustus, Galatya, Pontifex Maximus, diktatör, triumvirate, Hadrian, Adrianopolis, Konstantin,
Konstantinopolis, Caeserea, Gaul (Galya), Dacia
Dördüncü tip sorulara örnekler (Sınavda bu soruların %100 aynıları çıkmayacak, ama bu sorulara
benzeyen sorular çıkacak):
-
Yunan uygarlığı, Arkaik Çağ’dan Helenistik dönem sonlarına kadar Doğu Akdeniz havzasında
ve Asya’da nasıl, hangi şekillerde yayılmıştır?
Helenistik dönemi, Helenistik dönem öncesinden ayıran başlıca özellikler nelerdir?
Roma uygarlığı Yunan uygarlığından nasıl etkilenmiştir? Örneklerle açıklayınız.
Roma anayasasının başlıca özellikleri nelerdir, zaman içinde bu anayasa nasıl değişmiştir?
Roma’nın önce İtalya ardından tüm Akdeniz havzasına genişlemesi ve fetihlerinin askeri ve
siyasal nedenleri nelerdir?
Roma’da cumhuriyetten imparatorluğa geçiş döneminde yaşanan iç karışıklıkların nedenleri
nelerdir?
Roma İmparatorluğu’nun MS ikinci yüzyılda ulaştığı en geniş sınırlarını tarif ediniz. Bu
sınırların ötesinde hangi devlet ve topluluklar bulunuyordu?
Roma Uygarlığının Batı Uygarlığı tarihindeki rolü ve önemi nedir? Roma Uygarlığı yıkıldıktan
sonra Roma mirası Avrupa’da nasıl yaşadı ve devam etti?
Roma Uygarlığı için Akdeniz ne anlam ifade ediyordu?
Şehirlerin uygarlık tarihindeki rolü ve önemi nedir?
Derste ele aldığımız uygarlıkları orduları, askerleri ve kullandıkları askeri teknolojiler
yönünden karşılaştırınız.
Derste ele aldığımız uygarlıkları dinleri, mitolojileri ve inanç sistemleri yönünden
karşılaştırınız.
Derste ele aldığımız uygarlıkları geride bıraktıkları mimari eserler yönünden karşılaştırınız.
Mısır, Mezopotamya, Hitit, Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişmesinde, bulundukları
coğrafyanın nasıl etkileri olmuştur?
2