İSVEÇ ÜLKE RAPORU

Transkript

İSVEÇ ÜLKE RAPORU
İSVEÇ ÜLKE
RAPORU
BÖLÜM I
1. GİRİŞ
Bu raporda, İsveç hakkında genel bilgiler ile ekonomi, dış ticaret, sanayi, tarım, hizmetler,
enerji gibi alanlarda 2014 yılında meydana gelen iç ve dış gelişmelere dair ülkenin kendi
kaynakları kullanılmak suretiyle derlenen bilgi ve değerlendirmelere yer verilmekte, İsveç ile
Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan son gelişmeler, bu bağlamda ikili
ticaret hacmi, yatırım alanındaki faaliyetler ile yeni işbirliği olanakları ele alınmaktadır.
Rakamsal veriler için kaynak olarak büyük ölçüde İsveç İstatistik Ofisi’nin veri tabanından
(http://www.scb.se) yararlanılmış olup, aksi takdirde kullanılan kaynak metin içinde ayrıca
belirtilmiştir.
Raporun ilgili bölümlerinde İsveç Kronu (SEK), ABD dolarına çevrilirken İsveç Merkez
Bankası’nın yıllık ortalama döviz kurları baz alınmıştır (2010, 1 $ = 7,2049 SEK; 2011, 1 $ =
6,4969 SEK; 2012, 1 $ = 6,7754 SEK; 2013, 1 $=6,5140 SEK; 2014, 1 $=6,8569 ). (Bazı
tablolarda aylık ortalama döviz kuru da kullanılmıştır). Verilerin zaman içinde revize
edilebildiğini ve SEK verilerin asıl veriler olduğunu ve ABD Doları verilerine gösterge
niteliğinde (yıllık ortalama kur ile) yer verildiğini, tanımlara/metodolojiye ve veri
kaynaklarına göre farklılıklar olabileceğini özellikle vurgulamak yararlı olacaktır.
İsveç ekonomisi, dış ticareti ve ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin detaylı bilgilere, güncel
haberlere, istatistiklere ve raporlara, Stockholm Ticaret Müşavirliğimizin internet sayfasından
ulaşabilirsiniz (http://www.ekonomi.gov.tr) (>Ülkeler>İsveç).
Rapor, tamamen genel bilgilendirme ve pazar araştırmalarına katkı yapmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Görüş ve önerileriniz için: [email protected]
 İsveç haritası için:
http://www.visitsweden.com/Global/Map/VisitSweden_Map_of_Sweden_EN.pdf
 İsveç hakkında genel ve pratik bilgiler için (Resmi kaynaklar): a)
http://www.visitsweden.com/sweden/ ; b) https://sweden.se/
2
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
BÖLÜM I
1. GİRİŞ
2
2. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
2.1. ÜLKE KİMLİĞİ
2.2. SOSYAL GÖSTERGELER
2.3. EKONOMİK GÖSTERGELER
4
5
6
3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi
3.2. Siyasi ve İdari Durum
3.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus
7
9
11
4. GENEL EKONOMİK DURUMU
4.1. Genel durum
4.2. Tarım
4.3. Sanayi
4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon
4.5. Hizmetler
4.6. Enerji
4.7. Doğal Kaynaklar ve Madencilik
4.8. Para Piyasaları
17
20
22
22
23
24
24
24
5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
5.1. Genel Durum, Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri
5.2. Dış Ticaret Politikası
5.3. Dış Ticaret İstatistikleri
25
28
30
BÖLÜM II
1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
1.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu, Doğrudan Yatırımlar
1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu ve İsveç Kaynaklarına Göre Dış Ticaret İstatistikleri
1.3. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular
1.4. Fuarlar
1.5. Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar
1.6. Diğer Bilgiler
35
36
39
40
40
41
2. SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER
2 1. Sorunlar
2.2. Görüş ve Öneriler
EKLER
KAYNAKÇA
42
42
44
44
3
2.
SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
2.1.
ÜLKE KİMLİĞİ
Devletin Adı
İsveç Krallığı
Başkenti
Stokholm
Yönetim Biçimi
Anayasal Monarşi, Parlamenter Demokrasi
Resmi Dili
İsveççe
Dini (CIA Factbook)
% 87 Lutheryan; %13 Diğer (Katolik, Ortodoks, Müslüman, Yahudi,
Budist)
İsveç Kronu (SEK), 1 SEK=100 Öre
Para Birimi
Üyesi
Olduğu
Uluslararası *AB, WTO, OECD, UN, WB. AfDB, Kuzey Kutbu Konseyi, AsDB,
Kuruluşlar
Avustralya Grubu, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA,
EU, FAO, G-6, G-9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt,
ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol,
IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM (misafir),
NC, NEA, NIB, NSG, OAS (gözlemci), OECD, OPCW, OSCE, Paris
Klübü, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO,
UNMEE, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA,
UNTSO, UPU, WCO, WEU (gözlemci), WFTU, WHO, WIPO,
WMO,WTO, ZC
Döviz Kuru
1 ABD $ = 6,8569 SEK (2014 yılı ortalaması),
1 TL= 3,1326 SEK (2014 yılı ortalaması)
Yüzölçümü
450.295 km² (410.335 km² toprak, 39.960 km² su)
Nüfus
9.747.355 (31/12/2014)
Yıllık Nüfus Artışı
% 1,1 (2013-2014 değişim)
Nüfus Yoğunluğu
21,6 kişi / km²
Büyük Kentler
Stokholm (Merkez: 911.989), Göteborg (541.145), Malmö (318.107)
Büyük Limanlar
Göteborg, Helsingborg, Karlshamn, Luleå, Malmö, Oxelösund,
Stenungsund, Stockholm, Trelleborg
Türkiye ile Saat Farkı
-1 saat (GMT+1)
Haftalık Çalışma Saati
40 saat (Yılda en az 5 hafta ücretli tatil izni)
Resmi Tatiller (2015 yılı)
1 ve 6 Ocak / 2, 3 ve 6 Nisan/ 1 ve 14 Mayıs/ 6 ve 19 Haziran/ 24, 25,
26 ve 31 Aralık (http://www.visitsweden.com/sweden/Sweden-Facts/Worthknowing-about-Sweden/Public-holidays/)
Uluslararası Telefon Kodu
+46 (Stokholm’ün şehir tel. kodu 8, Göteborg’un 31, Malmö ise 40)
4
2.2.
SOSYAL GÖSTERGELER
Ortalama Ömür (Yaş)
·
Kadın
·
Erkek
Okuma Yazma Oranı
Yüksek Öğretim Okul Sayısı
Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı
Hastane Sayısı
Doktor Sayısı
Düzenli Olarak Internet Kullananların
Oranı (Toplam)
Düzenli Olarak Internet Kullananların
Oranı (16-24 yaş)
Sabit Telefon Abonesi
Mobil Telefon Abonesi
Trafikte Bulunan Şahsi Binek Otomobili
Sayısı
Toplam Sağlık Harcamaları/GSMH
Asgari Ücret (uygulama varsa)
84,0 (2014)
80,3 (2014)
99% (2012)
48 (2013)
344.638 (2013 Güz dönemi itibariyle)
102 adet (2014)
38.144 (2012)
92% (2014)
99% (2014)
2,2 milyon (2013)
14,1 milyon (2013)
4,5 milyon (2014 yılı sonu itibariyle)
11,0% (2013)
Asgari ücret, sektörlere göre sendika ve işveren
temsilcileri tarafından belirlenmektedir. Resmi-standart
asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.
5
2.3.
EKONOMİK GÖSTERGELER
Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar SEK)*
Sabit Fiyatlarla (2013=Baz) GSYİH (Milyar SEK)*
Reel GSYİH Artışı (%)*
2009
3.289
3.429
-5.2
2010
3.520
3.634
6.0
2011
3.657
3.731
2.7
2012
3.685
3.720
-0.3
2013
3.776
3.776
1.5
2014
3.907
3.855
2.1
Kişi Başına Düşen Milli Gelir (PPP'ye göre US$)**
Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $)**
40.690
430
42.880
488
44.960
563
45.240
544
45.170
580
…
…
2,8
1.011
384
918
344
195
2,1
1.152
391
1.068
341
212
0,4
1.226
423
1.151
356
252
1
1.193
439
1.118
371
244
0,4
1.108
476
1.045
395
276
0,3
1.125
515
1.113
452
267
131
120
11
1,04
0,94
1,58
1,34
159
149
10
1,04
0,96
1,58
1,29
187
177
10
1,02
0,96
1,64
1,33
173
163
10
0,94
0,88
1,61
1,30
168
158
10
0,89
0,85
1,61
1,31
165
161
4
0,87
0,85
1,54
1,37
12.767
6.411
13.404
7.745
16.530
8.720
13.417
8.862
13.258
8.351
13.095
9.827
1,3
0,7
7,64
1,2
0,7
7,20
1,4
0,8
6,49
1,1
0,8
6,77
1,2
0,8
6,51
1,2
0,9
6,85
Enflasyon (%) (HICP)*
Mal İhracatı (Milyar SEK)*
Hizmet İhracatı (Milyar SEK)*
Mal İthalatı (Milyar SEK)*
Hizmet İthalatı (Milyar SEK)*
Cari İşlemler Dengesi (Milyar SEK)*
İhracat (Milyar $ – Mal Ticareti)***
İthalat (Milyar $ – Mal Ticareti)***
Ticaret Dengesi (Milyar $)***
Dünya Mal İhracatı İçindeki Payı (%)***
Dünya Mal İthalatı İçindeki Payı (%)***
Dünya Hizmet İhracatı İçindeki Payı (%)***
Dünya Hizmet İthalatı İçindeki Payı (%)***
Türkiye ile Ticaret (Milyon SEK)*
İsveç’in Türkiye’ye İhracatı
İsveç’in Türkiye’den İthalatı
Ülke Dış Ticareti İçinde Türkiye’nin Payı (%, SEK)*
İhracat
İthalat
$/SEK Döviz kuru
*İsveç İstatistik Kurumu, Mayıs 2015.
**Dünya Bankası, Mayıs 2015.
***Dünya Ticaret Örgütü, Mayıs 2015.
Veri kaynakları (Mayıs 2015):
 İsveç İstatistik Kurumu: http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/
 Dünya Bankası (İsveç) :
http://databank.worldbank.org/data//reports.aspx?source=2&country=SWE&series=&period=
 DTÖ: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
 İsveç ekonomisine ilişkin data setleri (genel bilgi): http://www.konj.se/764.html
6
3.
ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
3.1.
Ülkenin Kısa Tarihçesi
Günümüzden 40.000 yıl önce, Avrupa kıtasının şu anda İsveç’in yer aldığı kuzey bölgeleri
tamamen buzlarla kaplı olup, gezegenin ikliminin düzenli olarak ısınması sonucunda 15.00020.000 yıllık bir süreçte buzların erimeye başladığına; İsveç’in güney bölgelerine ilk
yerleşimlerin M.Ö. 12.000 yıllarında gerçekleştiğine ve ilk yerleşimcilerin avcılık/balıkçılıkla
geçindiklerine dair işaretler mevcuttur.
İlk yerleşenlerin kimliği hakkında kesin bir kanıt bulunmamasına rağmen birçok araştırmacı
bunların Lapland’da yaşayan Sami ırkının ataları olduğu görüşünde birleşmektedir.
Dilbilimsel olarak İsveç nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Hindu-Avrupalıların göç
dalgasının zamanı tam olarak bilinmemekle birlikte, tarımsal üretimin başladığı M.Ö. 4000
yılları civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. M.Ö. 4000 yıllarında İsveç’te tarım
toplumları görülmeye başlamış ve bunlar güneyden kuzeye doğru yayılmışlardır. Her
durumda, M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü İsveç topraklarında büyük ölçüde Hindu-Avrupa dili
konuşulduğu ve sonradan göç edenlerin ilk yerleşimcilerle kaynaştığı bilinmektedir.
M.S. 3. y.y.’da başlayan ve Roma İmparatorluğu’nun gücünü kaybetmesine denk gelen üçyüz
yıllık süreçte dünyada yaşanan büyük göç seli esnasında İskandinavya ile Kıta Avrupası
arasındaki yakın etkileşim devam etmiştir.
İskandinavya tarihinin diğer uluslar bakımından en çok ilgi çeken kısmı M.S. 800-1050
dönemine rastlayan Viking dönemidir. Viking dönemine dair oldukça kıt yazılı kaynak, buna
karşılık çok sayıda farklı yorum mevcuttur.
İsveç’in ne zaman birleştiği konusunda da kesin bir mutabakat bulunmamakla birlikte, M.S.
10. y.y.’da bugünkü güney ve kuzey bölgelerin haricinde kalan alanda, tek bir kral tarafından
yönetilen ve birbirine oldukça gevşek bağlarla bağlı federatif bir yapının mevcudiyetine dair
işaretler vardır.
M.S. 829 yılında Ansgar isimli bir misyoner İsveç’e gelmiş ancak İsveçlilere Hıristiyanlık
inancını kabul ettirmek konusunda fazla başarı sağlayamamıştır. İlk olarak 1008 yılında Olof
Skötkonung isimli İsveç Kralı Hıristiyanlığı kabul etmiştir. İsveç halkının Hıristiyanlığı
tamamen benimsemesi ise 12. y.y. ortalarını bulmuş ve bu zamana kadar paganizm halk
arasındaki etkisini sürdürmüştür.
Yüzyıllar geçtikçe Kral’ın gücü artmaya başlamış, 1323 yılında İsveç Finlandiya’yı ele
geçirmiş ve 1809 yılına kadar Finlandiya İsveç’in egemenliğinde kalmıştır.
1397 yılında İsveç ve Danimarka tek bir Krallık altında birleşerek Kalmar Birliği’ni (13971523) oluşturmuştur. Anılan dönemde Finlandiya İsveç’in, Norveç ise Danimarka’nın
hakimiyeti altında bulunduğundan Kalmar Birliği esasen tam bir Kuzey Birliğini temsil
etmiştir.
1523 yılında, fazla tanınmayan bir genç olan Gustav Vasa, Birliği yöneten Danimarka Kralına
karşı ayaklanarak askeri bir zafer kazanmış ve ardından kendisini İsveç Kralı ilan etmek
suretiyle Kalmar Birliği’nden ayrılmıştır. Gustav Vasa İsveç’in bağımsızlığını ilan etmenin
ötesinde, tüm iç mücadeleleri bastırmış, İsveç Katolik Kilisesini Lutheran Devlet Kilisesine
7
çevirmiş ve 1560 yılında öldüğünde geride Krallığın soydan soya geçtiği güçlü bir devlet
bırakmıştır.
Gustav Vasa’nın Krallığını izleyen dönemde İsveç’in ekonomik ve politik gücü artmıştır.
Danimarka, Rusya ve Polonya ile girişilen birçok savaş sonucunda 1561’de Talin ve
Estonya’nın bir kısmı; 1629’da Riga ve Letonya’nın bir kısmı; 1655’de ise Polonya’nın
büyük bir kısmı İsveç’in eline geçmiş olup, 1660 itibariyle İsveç Kuzey Avrupa’da egemen
güç haline gelmiştir.
1700 yılında Danimarka, Polonya ve Rusya İsveç’e savaş açmıştır. 1720 yılında Danimarka
ile imzalanan Nystad Anlaşması sonucunda, Baltık bölgesi ve Finlandiya’nın bir kısmı
Rusya’ya bırakılmış ve İsveç’in Kuzey Avrupa’daki hakimiyet süreci sona ermiştir.
Bu parlak dönemin bitişi mutlakiyeti de zayıflatmış ve Kral zorunlu olarak meşruti
anayasaları kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu itibarla, 18. y.y. başı ve ortaları İsveç
tarihinde özgürlük dönemi olarak anılmaktadır. Bahse konu dönemde İsveç tarım ekonomisi
gelişme göstermiştir.
Öte yandan, Rusya ve Prusya ile girişilen savaşların ülkeyi zayıflatması neticesinde 1772’de
Kraliyet tekrar mutlak hakim konumuna gelmiştir. 1809 yılında Rusya ile yapılan barış
sonucunda Finlandiya tamamen kaybedilmiş, 1814 yılında Danimarka ile sağlanan barışın
ardından İsveç’in savaş dönemi tamamen sona ermiştir.
Ülke, 1814 yılından bu yana hiçbir savaşa katılmamıştır. 1865 yılında yapılan anayasal reform
sonucunda daha evvel asiller, ruhban sınıfı, burjuvazi ve köylülerden oluşan Riksdag iki
meclisli hale gelmiştir. Danimarka ile yapılan anlaşma uyarınca Norveç İsveç’in
egemenliğinde kalmış, ancak 1905’te Norveç’in bağımsızlığını ilan etmesiyle bu birlik de
sona ermiştir.
19. y.y. başında büyük ölçüde tarıma dayalı olan İsveç ekonomisinde, 19. y.y. sonu ve 20. y.y.
başında endüstri devrimi yaşanmış, demir ve çelik üretimi hızla artmış, hidro-elektrik güç
kullanımı sayesinde mühendislik ve sanayi gelişmiştir.
İsveç I. ve II. Dünya Savaşlarında tarafsızlığını korumuş olmakla birlikte, iktidara gelen
hükümetler herhangi bir askeri saldırı ihtimaline karşı savunma harcamalarını yüksek
tutmuşlardır.
1921 yılında ülkede tüm vatandaşlara eşit seçme hakkı tanınmış olup, o zamandan bu yana
İsveç modern siyasi partiler sistemi ile yönetilmektedir.
1940’ların sonu 1950’lerin başında emeklilik, çocuk bakımı ve sağlık alanlarında yapılan
reformlar sonucunda İsveç’te güçlü bir refah devleti tesis edilmiştir.
1971’de Riksdag tek meclisli hale gelmiş; 1974’de kabul edilen anayasa ile oy kullanma yaşı
18’e düşürülmüş ve monarşinin statüsü sembolik hale getirilmiştir.
1950 ve 1960’lı yıllarda, İsveç’te işsizliğin neredeyse yok denilecek seviyelere düştüğü bir
refah dönemi yaşanmasına karşılık, 1980’ler ve 1990’ların başında ülkede yüksek işsizlik baş
göstermiştir.
20. y.y. sonunda İsveç, hizmetlerin ağırlık kazandığı, sanayi ve tarımın öneminin görece
8
azaldığı modern bir ekonomi halini almış olup, günümüzde oldukça yüksek refah düzeyine
sahip bir ülkedir.
 Kısaca İsveç tarihi: https://sweden.se/society/sweden-from-ice-age-to-it-age/
https://sweden.se/society/history-of-sweden/
;
İsveç, 28 Şubat 1991 tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik için resmi başvuruda bulunmuş ve
1994 yılında ülkede bu amaçla yapılan referandumun lehte sonuçlanmasını takiben, 1 Ocak
1995 itibariye AB üyesi olmuştur. 14 Eylül 2003’te yapılan Euro’ya geçişi referandumu ise
%56 hayır (olumsuz) oyu ile reddedilmiştir.
3.2.
Siyasi ve İdari Durum
3.2.1. Yasama
İsveç, Kralın rolünün törensel görevlerle sınırlı bulunduğu anayasal bir monarşidir. Bununla
birlikte, halihazırda Bernadotte ailesinden gelen Kral Carl XVI Gustav ve Kraliçe Silvia
tarafından temsil edilmekte olan Kraliyet geniş halk kitlelerinden saygı görmekte ve ülkede
milli birlik duygusunun güçlenmesine katkıda bulunmaktadır (http://www.kungahuset.se/) .
İsveç, gücünü doğrudan halktan alan parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Ulusal
düzeyde halk, yasama yetkisi olan ‘Riksdag’ (Meclis) tarafından temsil edilir. Nisbi temsil
prensibine dayanan tek turlu demokratik genel seçimler her dört yılda bir, Eylül ayınının 2.
Pazar günü (daha önce 3. Pazar günü idi) yapılmaktadır. Seçim günü itibariyle 18 yaşını
dolduran tüm İsveç vatandaşları oy kullanma hakkına sahiptir.
Tek
meclisli
İsveç
Parlamentosu
Riksdag
349
üyeden
oluşmaktadır
(http://www.riksdagen.se/en/). Parlamentodaki 349 sandalyenin 310’u 29 seçim bölgesinde,
geri kalan 39’u ise milli düzeyde nisbi temsil prensibi çerçevesinde siyasi partiler arasında
paylaştırılmaktadır. Bir siyasi partinin mecliste temsil edilebilmesi için ülke genelindeki %
4’lük ve (milletvekilliği için) seçim bölgesi bazında geçerli olan %12’lik oy barajını aşması
gerekmektedir. Parlamentonun herhangi bir nedenden ötürü 4 yıllık görev süresini
tamamlamadan dağılması durumunda, oluşturulacak yeni Meclis yalnızca bir öncekinin görev
süresi dolana kadar görevde kalabilmektedir.
14 Eylül 2014 tarihinde yapılan (son) genel seçimlerde toplam seçmen sayısı 7.330.432 kişi,
seçime katılım oranı ise % 85,8’dir. Bahse konu seçimler neticesinde siyasi partilerin
Meclis’teki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
İsveç parlamentosunda 152 kadın parlamenter bulunmakta olup, % 43’e karşılık gelen bu oran
kadınların siyasetteki rolü bağlamında dünyadaki en yüksek temsil oranıdır.
Müteakip (olağan) genel seçimler Eylül 2018’de yapılacaktır.
 14 Eylül 2014’de yapılan seçim sonuçları:
http://www.val.se/sprak/engelska/previous_elections/2014_riksdag/index.html (İsveç
Seçim Kurumu) ve http://www.riksdagen.se/en/Members-and-parties/ (Parlamento)
 3 Ekim 2014’de kurulan yeni Hükümet
ve Hükümet Programı:
http://www.government.se/sb/d/569
9
TABLO 1- 14 Eylül 2014 Seçimlerine Göre Siyasi Partilerin Oy Oranı ve Meclis’teki Sandalye Sayısı
Oy
Siyasi Parti
Sandalye
Oy Oranı
Oranı
(%)
Sayısı
Siyasi Parti
(%)
Sandalye
Sayısı
Ilımlı Parti
30,06
107
Sosyal Demokrat Parti
30,66
112
Merkez Partisi
6,56
23
Sol Parti
5,60
19
Liberal Halk Partisi
7,06
24
Yeşiller Partisi
7,34
25
Hristiyan Demokrat Parti
5,60
19
Merkez-Sağ Blok (Toplam)
49,28
173
Merkez-Sol Blok (Toplam)
43,60
156
İsveç Demokratları Partisi
5,70
20
Diğerleri
1,43
0
Kaynak:İsveç Seçim Kurumu (http://www.val.se/sprak/engelska/previous_elections/2014_riksdag/index.html).
3.2.2. Yürütme
Ülkenin nasıl yönetileceği konusundaki temel prensipler, bu çerçevede karar alma
mekanizmasıyla yürütme arasındaki ilişki ile kişi hakları ve özgürlükleri Anayasada
belirlenmiştir
(http://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/Laws/The-Constitution/).
Kral devletin başı sayılmakla birlikte hükümette herhangi bir rolü bulunmamaktadır.
Riksdag’a sunulan yasalar büyük ölçüde hükümet tarafından teklif edilmekte, ancak, özel
kişiler, özel çıkar grupları ve kamu otoriteleri tarafından sunulan görüşler çerçevesinde de
yasa tasarısı oluşturulabilmektedir. Başbakan tarafından yönetilen hükümet Riksdag’a karşı
sorumludur.
Hükümet, Meclisin aldığı kararları uygulamakla ve yeni kanun tasarıları veya değişiklik
önerilerini Riksdag’a sunmakla yükümlüdür. Diğer görevlerinin yanısıra hükümet,
vatandaşların bilgi edinme, eylem yapma, siyasi parti kurma ve din ve vicdan hürriyetinin
gereklerini yerine getirme alanlarındaki özgürlüklerini garanti etmekle yükümlüdür.
2014 yılı (14 Eylül) seçimlerine kadar Başbakanlığını Ilımlı Parti üyesi Fredrik Reinfeldt’in
yürüttüğü Merkez-Sağ Koalisyon Hükümeti görev yapmış; seçimleri müteakip Sosyal
Demokrat ve Yeşiller Partilerinden oluşan Merkez-Sol Hükümeti 3 Ekim 2014’te
kurulmuştur. Bakanlar Kurulu temsilcileri ile bağlı bulundukları siyasi partiler EK 1’de yer
almaktadır.
 3 Ekim 2014’de kurulan yeni Hükümet: http://www.government.se/sb/d/569
(Bakanlıklar, görev alanları, son gelişmelere ilişkin basın bültenleri).
3.2.3. Yargı
Yargı sistemi, yasal güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasından sorumlu taraflar
bütünü olarak ele alındığında, İsveç yargı sisteminin temel unsurunu Mahkemeler, yardımcı
unsurlarını ise, Polis Hizmetleri, Savcılık, Hapishaneler, Suç Mağdurları Tazminat ve Destek
Otoritesi gibi diğer kurumlar teşkil etmektedir (http://www.domstol.se/).
Anayasa uyarınca İsveç mahkemeleri bağımsız olup, ne Riksdag’ın ne de diğer herhangi bir
10
merciin mahkemelerin karar alma sürecinde etkisi bulunmamaktadır. İsveç’te üç çeşit
mahkeme mevcuttur: Adliye Mahkemeleri (Bölge Mahkemeleri, Bölge Temyiz Mahkemeleri
ve Yargıtay); İdari Mahkemeler (Bölge İdari Mahkemeleri, İdari Temyiz Mahkemeleri ve
Yüksek İdari Mahkeme) ve özel alanlardaki uyuşmazlıklarla ilgilenen Özel Mahkemeler (İş
Uyuşmazlıkları Mahkemesi, Kira Davaları Mahkemesi vb.).
Hükümet organları içerisinde, bütçe ve resmi makamların idaresi de dahil olmak üzere,
yargıya ilişkin konular Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Adalet Bakanlığı aynı
zamanda medeni hukuk, ceza hukuku, usul hukuku gibi temel mevzuat alanlarından da
mesuldür.
3.3.
Coğrafi Bilgiler ve Nüfus
3.3.1. Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, Akarsular ve Göller, İklim, Bitki Örtüsü
450.295 km² lik yüzölçümü ile İskandinavya’nın en büyük ülkesi olan İsveç, batıda Norveç,
doğuda Finlandiya ile sınır komşusudur. Norveç ile 1619 km, Finlandiya ile ise 614 km sınırı
mevcuttur. Güneybatıda Danimarka ile arasında denizden sadece 4 km mesafe bulunmakta
olup, Malmö ile Kopenhag şehirleri arasında tesis edilmiş olan tünel ve köprü iki ülke
arasında karayolu bağlantısı sağlamaktadır.
Ülkenin kuzeyden güneye uzunluğu 1574 km, doğu-batı genişliği ise ortalama 300 km (en
fazla 499 km) civarındadır. İsveç’in Kuzey Denizi’nde Skagerra’dan başlayıp, Baltık
Denizi’nin iç kesimindeki Bothina Körfezi’ne kadar uzanan toplam 3218 km’lik sahil
şeridinde fiyordlar, adalar ve adacıklar bulunmaktadır. 3001 km² lik yüzölçümü ile Baltık
Denizi’nin en büyük adası olan Gotland, İsveç’e bağlıdır.
Yüzölçümünün % 9’u göllerle kaplı olan ülkede yaklaşık 100.000 adet göl bulunmaktadır.
5585 km² ile Vänern, Batı Avrupa’nın en büyük gölü olma özelliğine sahiptir. Ülkenin %
16’sı dağlıktır. Norveç sınırının 800 km’lik bir kısmı deniz seviyesinden 2000 metreyi aşan
yükseklikteki Kjölen Dağları ile kaplıdır. İsveç’in en yüksek dağı 2111 metre uzunluğundaki
Kebnekaise’dir. Baltık kıyısı ve Stokholm’ün güneyindeki alanlar ise genelde düzlüktür.
Toplam yüzölçümünün % 8’i ekilebilir toprak niteliğinde olup, % 54’ü ise ormanlarla
kaplıdır. İsveç’in yaklaşık 1/6’sı Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer almaktadır.
İsveç’in büyük bir bölümünde tüm mevsimlerde yağış görülen soğuk bir iklim hüküm
sürmekle beraber, güney bölümlerde hava daha ılıktır. Norveç dağları, bir ölçüde de Britanya
ve Danimarka kara kütleleri, ülkeyi Atlantik’in alçak basınç sisteminin olumsuz etkilerine
karşı korumakta olup, sonuç itibariyle yıllık toplam yağış miktarı makul düzeydedir. Rusya
üzerinden gelen yüksek basınç sistemleri yazları ılık ve güneşli, kışları soğuk bir iklime yol
açmaktadır. Ülkenin kuzey kesimlerinde Ekim ayından Nisan ayına kadar sert kış şartları
hüküm sürmekte, sıcaklık -50 santigrad derecenin altına düşebilmektedir. Sıcaklık ortalaması
Ocak ayında güney bölgelerde en yüksek -1, kuzey bölgelerde ise -13 derecedir. Haziranda ise
güney bölgelerde en yüksek 18, kuzey bölgelerde 14 derece civarındadır.
3.3.2. Nüfus
2014 yılı sonu itibariyle İsveç’in toplam nüfusu 9.747.355 kişi olup, ülkenin tarihsel olarak
demografik yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
11
TABLO 2 - İsveç Nüfusunun Tarihsel Olarak Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1000 Kişi)
31 Aralık
İtibariyle
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2000
Nüfus (Kişi)
9.747.355 9.644,80 9.555,90 9.482,80 9.415,50 9.340,60 8.882,70
Erkek
4.872.240 4.814,30 4.765,90 4.726,80 4.690,20 4.649,00 4.392,70
Erkek Pay
Kadın
Kadın Pay
0-17
0-17 Pay
18-64
18-64 Pay
65 ve Üzeri
65 ve Üzeri Pay
49,99%
4.875.115
50,01%
1.985.282
20,37%
5.849.189
60,01%
1.912.884
19,62%
49,92%
4.830,50
50,08%
1.952,40
20,24%
5.820,10
60,34%
1.872,20
19,41%
49,90%
4.790,00
50,10%
1.928,10
20,20%
5.799,50
60,70%
1.828,30
19,10%
49,80%
4.756,00
50,20%
1.919,20
20,20%
5.778,90
60,90%
1.784,60
18,80%
49,80%
4.725,30
20,20%
1.919,00
20,40%
5.759,20
61,20%
1.737,20
18,50%
49,80%
4.691,60
50,20%
1.921,00
20,60%
5.728,80
61,30%
1.690,70
18,10%
49,50%
4.490,00
50,50%
1.937,70
21,80%
5.414,10
61,00%
1.530,80
17,20%
1990
8.590,60
4.244,00
1980
8.317,90
4.119,80
1970
8.081,20
4.045,30
49,40%
4.346,60
50,60%
1.880,30
21,90%
5.184,10
60,30%
1.526,10
17,80%
49,50%
4.198,10
50,50%
1.977,20
23,80%
4.978,60
59,90%
1.362,00
16,40%
50,10%
4.035,90
49,90%
2.007,00
24,80%
4.960,90
61,40%
1.113,20
13,80%
TABLO 3- Ülkelere göre İsveç' te Yaşayan Yabancı Ülke Doğumlular - 2014
Ülke
Kadın
Erkek
Toplam
Finlandiya
63168
95320
158488
Irak
69933
60245
130178
Polonya
36260
45437
81697
İran
35694
32742
68436
Eski Yugoslavya
34210
33682
67892
Suriye
38800
28871
67671
Somali
28934
28972
57906
Bosna
28291
28998
57289
Almanya
23195
26164
49359
Türkiye
25440
20706
46146
Danimarka
22538
19836
42374
Norveç
18758
23543
42301
8283
29846
38129
Çin
11487
17212
28699
Afganistan
17063
11380
28443
Şili
14230
13986
28216
Lübnan
14299
11400
25699
Romanya
11988
12678
24666
İngiltere
16105
8294
24399
Hindistan
11206
10723
21929
Tayland
1.603.551
Toplam (tüm ülkeler)
TABLO 4 - İsveç Nüfusunun Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı (31/12/2014)
Yaş Grubu
Kadın
Pay
Erkek
Pay
Toplam
Pay
0-6
397.103
48,6%
420.268
51,4%
817.371
8,4%
7-15
468.757
48,6%
495.131
51,4%
963.888
9,9%
16-30
913.115
48,6%
965.044
51,4%
1.878.159
19,3%
31-45
916.100
49,1%
950.569
50,9%
1.866.669
19,2%
46-65
1.203.281
49,6%
1.222.865
50,4%
2.426.146
24,9%
66-85
831.686
52,7%
745.762
47,3%
1.577.448
16,2%
85+
145.073
66,6%
72.601
33,4%
217.674
2,2%
4.875.115
50,0%
4.872.240
50,0%
9.747.355
100,0%
Toplam
12
Son 50 yıllık dönemde, ortalama ömrün uzaması, bebek ölümleri ve doğurganlık oranındaki
düşüşler neticesinde İsveç’in nüfusu hızla yaşlanmıştır. 2014 yılı sonu itibariyle İsveç
nüfusunun yaş grupları ile cinsiyete göre dağılımına aşağıdaki tabloda, bölgelere göre
dağılımına ise EK 2’de yer verilmektedir. İsveç, işgücü hareketliliği açısından göreli olarak
açık politika izlemektedir. Göçmen kökenli önemli bir nüfusu barındırmaktadır. Demografik
önemli eğilim, yurtdışından gelen göçmen sayısında son dönemdeki artıştır.
3.3.3. Çalışma ve İşgücü
1930’lardan bu yana, İsveç işgücü piyasasının genel niteliklerini, gerek işçiler gerekse
işverenler bakımından kuvvetli örgütlenmeler ile taraflar arasında uzlaşıya dayanan
anlaşmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ülkede zaman zaman yaygın ve uzun süreli grev
hareketleri de söz konusu olmuştur. 1938 yılında imzalanan Satsbjöbaden Anlaşması devlet
müdahalesi olmaksızın işçi ve işveren dernekleri arasında yapılacak toplu sözleşme
görüşmelerinin ana ilkelerini belirlemektedir. İsveç’teki işçi ve işveren örgütlenmeleri yerel,
bölgesel ve merkezi olmak üzere hiyerarşik bir yapı sergilemekte ve İsveç toplumundaki en
önemli politik güç odaklarından birini temsil etmektedir.
2005-2014 döneminde İsveç’te işgücünün cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Sosyal refah devleti geleneğinin çok sağlam temellere dayandığı İsveç’te ortalama gelir
düzeyi yüksek ve iş kolları arasındaki gelir farkı göreli olarak azdır. 2014 yılında İsveç’te özel
kesim ve kamu kesimi çalışanlarının işkollarına göre ortalama aylık ücretlerini gösterir liste
EK 3’te yer almaktadır.
İsveç’te iş akitlerinde genel prensip olarak süre sınırı bulunmamaktadır. İşverenler işçi
çıkarırken belirli kurallara uymakla yükümlüdür. Bir işyerinde istihdam düşüşü durumunda,
en son işe giren kişi ilk çıkarılmakta, ancak herhangi bir kişi işten çıkarılmadan önce şirketin
başka alanlarında iş imkanı olup olmadığı araştırılmakta ve var ise kişi oraya transfer
edilmektedir.
TABLO 5 – İşgücünün Cinsiyete Göre Dağılımı
Çalışan (1000 Kişi)
İşsiz
Yıl
Toplam
Erkek
Kadın
(1000 Kişi)
4.348
2.281
2.067
366,8
2005
4.429
2.331
2.099
336,3
2006
4.541
2.390
2.150
297,5
2007
4.593
2.422
2.171
304,7
2008
4.499
2.359
2.140
408,3
2009
4.546
2.401
2.145
415,6
2010
4.662
2.444
2.199
378
2011
4.672
2.450
2.221
388
2012
4.704
2.467
2.237
410,9
2013
2014
4.772
2.502
2.269
411
1) İşsizlerin işgücüne oranı;
İşsizlik Oranı % (1)
Toplam
Erkek
Kadın
7,8
7,8
7,7
7,1
6,9
7,2
6,1
5,9
6,5
6,2
5,9
6,6
8,3
8,6
8
9,1
9,3
9
7,5
7,6
7,5
7,7
7,9
7,4
8
8,2
7,9
7,9
8,2
7,7
İşgücü Oranı % (2)
Toplam
Erkek
Kadın
70,8
73,6
67,8
70,8
73,7
67,9
71,1
73,9
68,3
71,2
74
68,3
72,5
74,8
73,6
70,7
73,9
67,4
65,6
68,3
62,9
71,7
73,9
68,3
65,7
68,2
63,3
66,2
68,6
63,8
2) İşgücü (16-74 yaşındaki nüfusun toplam nüfusa oranı)
Haftalık ortalama çalışma süresi, 40 saattir. Fazla çalışma, dört hafta için azami 48, bir yıl için
ise 200 saat ile sınırlıdır. Çalışanların, yılda beş hafta ücretli tatil izni; 16 ay (480 gün) ücretli
doğum izni; çocuklarının hastalığı durumunda her bir çocuk için yılda azami 60 gün normal
ücretin % 80’ini almak suretiyle hastalık izni gibi hakları mevcuttur. Çalışanın hastalığı
durumunda, 1. gün ücretsiz, 2-21 gün arası maaşın % 80’i, 22 günden sonra maaşın % 77,6’sı
13
oranında ücretli izin verilir. İsveç’te ebeveynlerden herhangi birinin doğum izni kullanma
hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede izne ayrılan ebeveyne yılda toplam 289,500 SEK’i
aşmamak suretiyle 390 güne kadar vazgeçilen maaşın % 80’i, 390 günden sonra günde 60
SEK ücret ödenmektedir. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9997804e06d0-4fe3-849e-e53063d71316/Socialforsakring_FK_4000_en.pdf?MOD=AJPERES).
İşsizlik durumunda ise işsiz kalan kişiye ilk 100 gün için 730 SEK’i, 100 günden sonra 680
SEK’i geçmemek üzere azami 300 gün (57 yaşın üzerindekiler için 450 gün) işsizlik öncesi
maaşının % 80’i işsizlik sigortası olarak ödenmektedir.
 İsveç
İstihdam
Kurumu’nun
internet
sayfasıTürkçe
bölümü:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Turkceturkiska.html
Gelecek dönemlerde İsveç işgücü piyasasında beklenen önemli sorunlardan birisi, demografik
yapıya bağlı olarak belirli işkollarında yaşanacak işgücü arzı kısıtlarıdır.
3.3.4. Eğitim ve Kültür
Eğitim ve araştırma, İsveç’in uluslararası alandaki rekabetçi konumunu sağlamasında ve
ülkenin milli kimliğinde önemli unsurlardır.
Sosyal sınıf, cinsiyet, ekonomik durum ve coğrafi konum farkı gözetmeksizin tüm çocukların
okuma yazma öğrenmesini sağlamak amacıyla İsveç’te ilkokul eğitimi 1842 yılında zorunlu
hale getirilmiştir. Devlet tarafından parasız olarak sağlanan zorunlu eğitim, II. Dünya
Savaşı’nın ardından eğitim sisteminde yapılan bir dizi reform sonucunda 7 yaşından başlamak
suretiyle 9 yıla çıkarılmıştır. 9 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan öğrencilerin % 90’ından
fazlası 3 yıllık yüksek orta öğrenime devam etmekte ve bu çerçevede mesleki veya akademik
eğitim seçebilmektedirler (https://sweden.se/society/education-in-sweden/).
Özel okulların fazla yaygın olmadığı ve müfredatın oldukça homojen olduğu İsveç eğitim
sistemi, uluslararası araştırmalara göre oldukça yüksek bir standarda sahip olarak
nitelendirilmektedir (https://sweden.se/society/higher-education-and-research/). Son yıllarda
eğitim kalitesi ile ilgili tartışmaların yaşandığı ve siyasi partilerin bu tartışmalarda aktif
şekilde yer aldığı görülmektedir. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 47 üniversite,
yüksekokul ve enstitü bulunmakta olup, 2014 yılı itibariyle 16-74 yaş arası nüfusun cinsiyete
göre eğitim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
TABLO 6 – İsveç Nüfusunun Eğitim Durumu
İlkokul
Cinsiyet
Nüfus
Bilinmeyen
(< 9 Yıl)
Erkek
3.610.927
2,3%
5,6%
Kadın
3.520.680
1,8%
5,0%
Toplam
7.131.607
2,1%
5,3%
İlkokul
(9 Yıl)
14,9%
11,8%
13,4%
Üst Orta Öğretim
(< 3 Yıl)
(3 Yıl)
21,8%
24,4%
20,8%
21,3%
21,3% 22,9%
Orta Eğitim Üzeri
(< 3 Yıl)
(3 Yıl ve Üstü)
13,4%
16,3%
14,8%
23,7%
14,1%
20,0%
İsveç’te araştırma geliştirmeye (AR-GE) büyük önem verilmektedir. 2013 yılında AR-GE
harcamalarının GSYİH’ye oranı % 3,30 seviyesinde olup (İsveç İstatistik Kurumu), bahse
konu oran AB-28’ler için % 1,92 seviyelerindedir. Bu itibarla İsveç, İsrail, Güney Kore,
Japonya ve Finlandiya’nın ardından dünya beşincisi konumundadır. ARGE harcamalarının
yaklaşık %70’i özel sektör, %27’si yüksek öğretim kurumları ve %3,3’ü kar amacı gütmeyen
özel sektör kuruluşları tarafından yapılmıştır. ARGE harcamalarının yaklaşık %70’i,
Stockholm, Vastra Göteland ve Skane bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. (Statistical Report:
14
R&D in Sweden 2013) (https://sweden.se/business/innovation-in-sweden/).
Nüfusu göreli olarak küçük bir ülke olan İsveç’ten tarihte birçok mucit çıkmıştır. Bu
çerçevede, insan vücudu lenf sistemini bulan Olof Rudbeck; adıyla anılan derece ölçeğinin
mucidi Anders Celsius; günümüzde de kullanılan bitki sınıflandırmasına öncülük eden Carl
Von Linne; havayı ilk olarak oksijen ile nitrojene ayrıştıran ve klorin, molibden ve
oksitlemenin aşamalarını keşfeden Carl Wilhelm Scheele; ilk atom ağırlıkları tablosunu
oluşturan, elementleri iki harfle tanımlama sistemini geliştiren ve selenyum, silikon ve
toryumu bulan Jöns Jacob Berzelius; adıyla anılan ışığın dalga boyunu ölçmekte kullanılan
ölçü birimini bulan Anders Jonas Ångström ilk akla gelen isimlerdir.
1739’da kurulmuş olan İsveç Bilimler Akademisi oldukça prestijli bir kurumdur. İsveç,
TetraPak gıda muhafaza sistemi, gaz ocağı, tek mercekli refleks kamera, otomatik para çekme
makinaları (ATM), emniyetli kibrit, gemi pervanesi, otomatik deniz feneri, ayarlanabilir
civata anahtarı, modern rulman ve dinamit gibi önemli buluşlara da evsahipliği yapmıştır
(https://sweden.se/business/10-innovations-you-didnt-know-were-swedish/).
19. y.y. sonlarında, İsveçli sanayici Alfred Nobel’in patlayıcılar ile suni kimyasallar alanında
kendisinin ve diğer kişilerin buluşlarını ticari olarak kullanmak suretiyle bir servet edinmesi
ve bilahare bu serveti edebiyat, bilim ve barış alanlarında her yıl verilen bir ödüle vakfetmesi,
İsveç’te araştırmayı özendiren önemli bir unsur olmuştur. Her yıl Ekim ayında açıklanan ve
10 Aralık’ta düzenlenen tören ile Edebiyat ve Bilim alanlarında İsveç Kralı tarafından
sahiplerine takdim edilen Nobel dünyanın en prestijli ödüllerindendir (Nobel Ekonomi Ödülü
de İsveç Merkez Bankası tarafından verilmektedir) (http://www.nobelprize.org/).
Uzun yıllar İsveç’in uluslararası alandaki tanıtımı açısından en önemli sanat faaliyeti
edebiyatken (August Strindberg, Astrid Lindberg) günümüzde İsveç müzik endüstrisi ihracat
bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. ABBA, Europe, Roxette, Ace of Base ve
Cardigans müzik alanında, oyuncu Greta Garbo ve yönetmen Ingmar Bergman ise sinema
alanında dünyaca ün yapmış İsveçli isimlerdir (https://sweden.se/culture-traditions/p2/).
Ülkedeki hemen hemen tüm kültür enstitüleri (tiyatro, bale, müzik, vs.) devlet tarafından
desteklenmektedir. 1773’de kurulmuş olan İsveç Kraliyet Balesi dünyanın dördüncü en eski
bale topluluğudur.
3.3.5. Sosyal Güvenlik
20. y.y. da İsveç, dünyada gelir vergisi yükünün en ağır olduğu ülke olmanın karşılığında
eğitim, sağlık, çocuk ve yaşlı bakımı, fiziksel, zihinsel ve psikolojik engellilere sağlanan
yardımlar, işsizlik ve emeklilik gibi alanlarda dünyanın en cömert sosyal refah devleti
sistemini kurmuştur.
Esasen sağlam bir piyasa ekonomisine sahip olmakla birlikte, 20. y.y.’ın çoğunluğunda
iktidarda bulunan Sosyal Demokrat hükümetlerin sosyal devlet prensiplerinden esinlenerek
yürürlüğe koyduğu uygulamalar neticesinde İsveç, refahın topluma yeniden dağıtılması
bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu çerçevede, İsveç’te tüm bireylerin
hayatlarının her aşamasında temel ekonomik ihtiyaçlarının temini devletin garantisi altındadır.
Sosyal mühendislik açısından benzersiz bir örnek oluşturan İsveç refah devleti tüm dünyadan
siyaset bilimcilerin ve siyasetçilerin yoğun ilgisini çekmiş olup, bu sistemi ifade etmek üzere
kullanılan birçok terimden en yaygın olanı “İsveç Modeli”dir.
15
1990’lı yılların başından itibaren daha önceki dönemlerde yaşanan yüksek oranlı ve düzenli
büyümenin sona ermesi üzerine anılan sistemde önemli mali ve yapısal sorunlar ortaya çıkmış
olmakla birlikte İsveç halen oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik ağına sahiptir.
İsveç’te tüm vatandaşların eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit olarak faydalanması
yönündeki temel prensipler merkezi hükümet tarafından belirlenmekte, bu kapsamdaki
hizmetler ise büyük oranda yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır.
7 ile 16 yaş arasındaki çocuklar için eğitim zorunlu ve parasız, daha ileri düzeyde eğitim ise
isteğe bağlı ve parasızdır. Belediyeler, çalışan veya okuyan ebeveynlerin 1 ile 5 yaş arasındaki
çocuklarına resmi tatiller haricinde haftada 5 gün kreş hizmeti sağlamakla yükümlüdür.
Anılan hizmet haftada 15 saate kadar parasız olarak sağlanmakta, 15 saati aşan kısım için
ücretler ise birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için ebeveynlerin aylık gelirinin sırasıyla % 3, % 2
ve % 1’ini geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır.
Gittikçe artan oranda yaşlı bir nüfusa, emeklilik, sağlık ve bakım hizmeti sağlamak; İsveç
refah sisteminin önündeki en önemli meydan okuma konumundadır. 1980’lerden bu yana
sağlık harcamaları GSYİH’nin ortalama % 9’una karşılık gelmektedir. 2013 yılına ait (güncel)
veriler incelendiğinde de toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranın % 11,0 olduğu
görülmektedir. Devlet, bireylerin bu alandaki harcamalarına bir tavan koymuş olup, bu
çerçevede kişi başına yıllık 900 SEK’in (yaklaşık 138 ABD Doları) üzerindeki doktor ve
hastane masrafları ile yıllık 1800 SEK’i (yaklaşık 277 ABD Doları) aşan ilaç masrafları
devlet tarafından karşılanmaktadır. 2012 yılında söz konusu sağlık harcamalarının finansmanı
ise % 82,5 kamu sektörü, % 1,6 merkezi hükümet, % 14,8 hasta ödemeleri, % 0,5 oranında ise
sağlık sigortacılığı alanı dışında faaliyette bulunan diğer kurumlar tarafından
karşılanmaktadır.
İşsizlere sağlanan olanaklar bakımından da İsveç dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.
Sorunsuz işleyen bir işgücü piyasasını ekonomik büyümenin ve başarılı bir sosyal refah
politikasının önkoşulu olarak gören İsveç devleti, işsizlere doğrudan yardım sağlamaktan
ziyade tam istihdam ve esnek bir işgücü piyasası sağlamak amacıyla hem arz hem de talep
yönlü programlar yürürlüğe koyma yolunu seçmektedir.
Bu çerçevede, tüm ülkeyi kapsayan 290 belediyede İstihdam Hizmetleri Ofisleri iş arayanlarla
işverenleri eşleştirmeye yönelik olarak aktif görev yapmakta; işsizlere devlet tarafından
öncelikle işgücü ihtiyacı bulunan alanlara yönelik olarak mesleki egitim verilmekte; iş
yerinde eğitim ve geçici işe almalar özendirilmekte ve son çare olarak nakdi yardım
sağlanmaktadır.
Ayrıca, devlet uzun süredir işsiz olanlara iş imkanı veren işverenlere vergi indirimi
sağlamakta, kendi işini kuran küçük işletmelere ise ilk dönemde ayakta kalabilmelerini
teminen destek vermektedir.
16
4.
GENEL EKONOMİK DURUMU
4.1.
Genel durum
4.1.1. İsveç Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi
Yaklaşık 450.000 km² lik yüzölçümü ile alan bakımından Avrupa’nın en büyük ülkelerinden
biri olan İsveç, 9,8 milyon toplam nüfusu ve nüfus yoğunluğu bakımından göreli küçük
kalmaktadır. Yüksek oranda dışa açıklık, yüksek refah düzeyi, oldukça gelişmiş bir iş dünyası
ile özellikle hizmet sektörlerinde kamu kesiminin payının güçlü varlığı, günümüzde İsveç
ekonomisinin öne çıkan niteliklerini oluşturmaktadır.
1850 yılında Avrupa’nın kıyısında kalmış fakir bir tarım ülkesi konumundaki İsveç, 1970
yılında kişi başına düşen GSYİH bakımından dünyada üçüncü sıraya yükselmiştir. 1850-1970
döneminde İsveç, dünyanın en hızlı büyüyen ve kalkınan ülkelerinin başlarında gelmektedir.
Avrupa ülkelerine yönelik demir cevheri ve orman ürünleri ihracatı; eğitime yapılan
yatırımlar; serbest girişimin desteklenmesi; dışa açıklık; demiryolları başta gelmek üzere
yabancı sermayeden faydalanmak suretiyle yapılan alt yapı yatırımları; liberal politikalar ile
etkin bir bürokratik yapının tesisi bahse konu gelişmenin temelindeki önemli etmenlerdir.
Demir cevheri ve orman ürünleri, tarihsel olarak ülkenin başlıca doğal kaynaklarını
oluşturmaktadır. 19. y.y. sonlarından itibaren bu kaynakların gittikçe artan bir şekilde
gelişmiş ürünlere dönüştürülmesi, ülkenin bugünkü ekonomik faaliyetlerinin de büyük ölçüde
temelini teşkil eden sanayi sektörünün hızla gelişmesine imkan vermiştir.
İsveç imalat sanayi çok erken bir aşamada dışa açılmıştır. Dışa açılma mal ihracatı ile
başlamış, daha sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniyle sanayi şirketleri faaliyetlerini büyük
ölçüde yurt dışına taşımışlardır. Örneğin daha I. Dünya Savaşı öncesinde Ericsson firmasının
çalışanlarının yarısından fazlası İsveç dışında istihdam edilmiştir.
II. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve Avrupa’nın yeniden
yapılanması çerçevesinde İsveç mallarına artan talep ülkenin dışa açılımını daha da
hızlandırmıştır. 1980’ler ve 1990’larda üçüncü dışa açılma dalgası gerçekleşmiş ve İsveç
sanayi firmaları önce ABD, daha sonra AB’de yoğun doğrudan yatırımlar yapmışlardır.
Dördüncü dalga ise başta finans olmak üzere hizmet sektörünün dışa açılmasıyla
gerçekleşmiştir. Günümüzde İsveç dünyanın en dışa açık ülkelerinden biri konumundadır.
İlk olarak İsveç’te kurulmak suretiyle dünyanın önde gelen çok uluslu firmaları arasında yer
alan birçok firma bulunmakta olup, ABB, Akzo Nobel, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux,
Ericsson, H&M, Ikea, Metro, Saab, Sandvik, Scania, SKF, Skanska, Teliasonera, Tetra Pak ve
Volvo bunlar arasında ilk akla gelenlerdir.
 FORBES dergisi tarafından açıklanan geleneksel global ölçekte en büyük 2000
kamuya açık şirket listesinde, 2015 yılı itibariyle İsveç’ten 24 şirketin yer aldığı
görülüyor: http://www.forbes.com/global2000/list/ (Haziran 2015)
1970’lerin ortasından başlayarak, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu üzere İsveç’te de
büyüme yavaşlamıştır. Dünyanın diğer bölgeleri kaynaklı çetin rekabet koşulları, ülkede
uygulanan ücret politikaları ile yüksek vergiler neticesinde azalan rekabet gücü ve artan
maliyetler, 1970 ve 1980’lerde İsveç Kronu’nda (SEK) önemli devalüasyonları kaçınılmaz
17
kılmıştır. Söz konusu devalüasyonlar kısa vadede şirketlerin uluslararası rekabet gücünü
korumaya yardımcı olmuşsa da uzun dönemde enflasyona yol açmak suretiyle ekonomiye
zarar vermiştir. Geleneksel olarak sabit kur sistemine dayanan İsveç Kronu, 1992 yılında
dalgalanmaya bırakılmıştır.
1980’lerde ekonomiyi etkinleştirmeye yönelik olarak, piyasaların işleyişindeki devlet
kontrolünün azaltılması yoluyla, birçok sektörde serbestleşmeye gidilmiştir. Finans
sektöründe başlayan serbestleşme hareketleri, ulaştırma ve enerji piyasaları ile devam
etmiştir. Diğer önemli yapısal reformlar, tamamen devlet tekelinde bulunan eğitim ve sağlık
hizmetlerinde özel sektör iştirakine imkan tanınması, daha sıkı rekabet kurallarının tesisi,
kamu sektörü için harcama tavanı tespiti, Merkez Bankasının bağımsız kılınması, önce
Avrupa Ekonomik Alanı ve 1995 yılında da AB’ne üyelik gibi alanlara yayılmıştır.
1980’lerin ortasından itibaren İsveç ekonomisi ihracata dayalı olarak tekrar büyüme trendine
girmiştir. Bununla birlikte gerek 1970’lerde gerekse 1980’lerde ülkenin ekonomik büyüme
hızı AB ortalamasının altında seyretmiştir.
Kredi piyasalarının serbestleştirilmesi hızlı borçlanmaya ve emlak piyasasına odaklanmaya
yol açmıştır. 1990’ların başında uluslararası ekonomide görülen daralma, uluslararası
rekabete maruz kalan şirketlerde yaşanan maliyet krizi ile İsveç vergi sisteminin yeniden
yapılandırılmasıyla bağlantılı olarak bankacılık ve finans hizmetlerinde oluşan balonun
patlaması sonucunda ülke 1930’lardan sonraki en büyük krize sürüklenmiş, bankacılık ve
finans sektörü çökmenin eşiğine gelmiş ve ekonomi uzun süreli bir durgunluk evresine
girmiştir. Durgunluk yüksek işsizlik artışına sebep olmuştur. 1990-1993 döneminde GSYİH
% 5, istihdam % 10 gerilemiştir. 1990 yılında % 1,5 seviyesinde olan kayıtlı işsizlik 1993
yılında % 15 ile tavana vurmuştur. Yüksek işsizliğin sebep olduğu vergi gelirlerindeki
daralma ile tırmanan harcamalar kamu maliyesinde ciddi bozulmaya yol açmış, 1990’ların
ikinci yarısında kamu açığı GSYİH’nin % 15’ine, iç borç GSYİH’nin % 80’ine karşılık
gelmek suretiyle en yüksek seviyelere ulaşmıştır.
1970-1990 yılları arasındaki yavaş büyüme ile bahse konu ekonomik kriz birleşince İsveç,
1970 yılında dünya refah sıralamasındaki üçüncülükten 1990 yılında dokuzuncu, kriz
döneminde ise onaltıncı sıraya kadar gerilemiştir. Kriz bir dizi reform ve tasarruf önlemine
yol açmış, ekonomi politikaları düşük enflasyonu öncelikli hedef almak üzere yeniden
düzenlenmiş, aynı zamanda özellikle üniversite ve yüksek okullar ağırlıklı olmak üzere
geleceğe yatırım (arge, yenilikçilik, bilgi ve iletişim teknolojileri) yapılmıştır.
Uluslararası ekonomideki olumlu koşullar ile ülkede bilgi teknolojisi alanında izlenen hızlı
büyüme sonucunda İsveç krizi atlatmış ve 1993 yılı sonrasında büyüme hızı OECD üyesi
ülkeler ortalamasını yakalamıştır.
1990’lı yılların ikinci yarısında İsveç ekonomisinde sanayi imalatından bilgi yoğun sektörlere
doğru yapısal bir yönelim ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojisi alanında yaşanan gelişmelere
paralel olarak, ilgili hisse senetlerinin aşırı değerlenmesini müteakip 21. y.y. başında bu defa
anılan sektörde kriz patlak vermiştir. Söz konusu kriz 1990’larda yaşanana kıyasla daha
yumuşak atlatılmış ve ardından da İsveç ekonomisi tekrar hızlı büyüme trendine girmiştir.
Ancak, 2007 yılında ABD finans piyasalarında başlayan ve zaman içinde hızla küresel
ekonomiye yayılan kriz, özellikle 2008 yılının son çeyreğinden itibaren İsveç ekonomisini de
son derece olumsuz etkilemiş ve 2009 yılında önemli oranda bir küçülme yaşanmıştır (yüzde 5,2). Bu küçülmenin arkasından, 2010 yılında yüzde 5,7 oranında büyüyerek Avrupa’da en
18
hızlı büyüyen (Türkiye’den sonra) ikinci ülke olmuştur. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında
da İsveç ekonomisinde büyüme oynaklık göstermiş; düşük büyüme oranları gözlenmiştir
(Sırasıyla yüzde 2,7, yüzde -0,3, yüzde 1,3 ve yüzde 2,1).
4.1.2. İsveç Ekonomisinin Mevcut Durumu ve Kalkınma Planları
 Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan, İsveç Ekonomisinde Son Makroekonomik
Gelişmeler başlıklı bilgilendirme notumuza/raporumuza şu internet adresinden
ulaşabilirsiniz: 2015 İsveç Ekonomisinde Son Makroekonomik Gelişmeler- Mayıs
2015
İsveç resmi ekonomi politikasının başlıca hedefleri, dengeli ve sürdürülebilir bir kamu
maliyesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile fiyat istikrarıdır. Diğer belirleyici unsurlar,
geniş kapsamlı yeniden bölüşüm politikası, yüksek oranlı vergi sistemi ve işsizliği düşük
tutmaya yönelik olarak hizmet içi eğitimi de içeren çok yönlü işgücü piyasası politikasıdır.
 İsveç 2015 Yılı Ekonomi Programı- İsveç 2014 Yakınsama Raporu (Sweden's
Convergence Programme 2014):
http://www.government.se/reports/2015/04/swedens-convergence-programme-2015/
(29 Nisan 2015).
Tablo-7: IMF-Global Ekonomik Görünüm Bahar 2015'te Yer Alan İsveç Makroekonomik Tahminleri
2011
2012
2013
2014
2015
2016 T. b.
GSYİH, sabit fiyatlarla (milyar SEK)
3,738
3,727
3,775
3,856
3,958
4,070 2014
GSYİH,sabit fiyatlarla (Değişim, Büyüme oranı % )
2.7
-0.3
1.3
2.1
2.7
2.8 2014
GSYİH, cari fiyatlar (milyar ABD Doları)
563
544
580
570
487
518 2014
Kişi başına GSYİH, cari fiyatlar
59,382 56,916 60,086 58,491
49,582
52,299 2014
SAGP- Kişi başına GSYİH (ABD Doları)
43,719 44,038 44,849 45,986
47,229
48,876 2014
SAGP-GSYİH (Dünya GSYİH'daki payı, %)
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4 2011
Toplam yatırımlar (GSYİH'nın %'si)
23.8
22.6
22.1
23.3
24.3
25.0 2014
Toplam tasarruflar (GSYİH'nın %'si)
30.7
29.2
29.4
29.6
30.6
31.2 2014
Enflasyon (Ortalama TÜFE değişim, % )
3.0
0.9
0.0
-0.2
0.2
1.1 2014
Enflasyon (Yıl sonu TÜFE değişim %)
2.3
-0.1
0.1
-0.3
0.4
1.5 2014
Mal ve hizmet ithalatı- reel (değişim %)
19.1
-4.3
3.7
1.1
-13.4
7.1 2014
Mal ithalatı- reel (değişim %)
20.2
-5.2
1.2
-0.4
-14.3
5.5 2014
Mal ve hizmet ihracatı- reel (değişim %)
19.9
-4.0
4.6
-1.8
-14.2
7.2 2014
Mal ihracatı- reel (değişim %)
20.0
-4.7
1.5
-3.3
-14.8
4.9 2014
İşsizlik oranı (Işgücüne oranı % )
7.8
8.0
8.0
7.9
7.7
7.6 2014
İstihdam (milyon kişi)
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8 2014
Nüfus (milyon kişi)
9.5
9.6
9.6
9.7
9.8
9.9 2014
Genel Kamu gelirleri
49.0
49.5
49.3
48.5
48.8
48.9 2012
Genel Kamu harcamaları
49.0
50.2
50.7
50.6
50.2
49.6 2012
Genel Kamu net borcu (milyar SEK)
1.1
-25.0 51
-83.2
-53.8
-26.4 2012
Genel Kamu net borcu (GSYİH'nın %'si)
0.0
-0.7
-1.4
-2.1
-1.3
-0.6 2012
Genel Kamu yapısal mali dengesi (GSYİH'nın %'si)
0.1
-0.2
-0.9
-1.4
-1.0
-0.7 2012
Genel Kamu borcu (GSYİH'nın % 'si)
36.1
36.4
38.6
41.5
41.1
39.6 2012
Cari işlemler dengesi (fazla, milyar ABD Doları)
38.7
36.0
42.3
35.7
30.8
32.5 2014
Cari işlemler hesabı dengesi (GSYİH'nın % 'si)
6.9
6.6
7.3
6.3
6.3
6.3 2014
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, April 2015.

İsveç temel ekonomik göstergeler (Veri Setleri): http://www.konj.se/764.html
19
TABLO 8- Üretim Yöntemi ile GSYİH
Milyon SEK
2013
2014
2014
% PAY
GSYİH
3.775.016
3.914.704
100,0%
Vergiler
457.537
471.533
12,0%
Sübvansiyonlar (Devlet yardımları)
18.722
21.182
0,5%
Mal
910.956
937.937
24,0%
48.075
49.209
1,3%
SNI 2007 göre Endüstriyel Sınıflandırma
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık
Madencilik
20.181
19.700
0,5%
İmalat Sektörü
550.373
554.501
14,2%
Elektrik, Gaz ve Su
109.803
106.926
2,7%
İnşaat
182.524
207.601
5,3%
Hizmetler
1.690.470
1.762.338
45,0%
Kamu
688.594
716.308
18,3%
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
46.181
47.770
1,2%
*Kaynak=http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/National-Accounts/NationalAccounts/National-Accounts-quarterly-and-annual-estimates/#c_li_377031
4.2.Tarım
19. y.y. ortalarına kadar tamamen bir tarım ülkesi konumunda olan İsveç’te, 2014 yılı
itibariyle tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü GSYİH içerisinde % 1,3’ü, toplam istihdam
içerisinde ise %2,2’ü civarında bir paya sahiptir. İsveç’in toplam yüzölçümünün yaklaşık %
5,8’i ekilebilir arazidir.
Son 30 yılda tarım sektöründe yaşanan yapısal değişimler daha az sayıda ancak daha büyük
ölçekli çiftliklerin oluşumuna yol açmıştır. 2005 yılında destek sisteminde meydana gelen
değişiklikler bu eğilimi tersine döndürmeyi hedeflemiş ve bu süreçte küçük çiftlik destek
ödemesi başvurularındaki düşüş eğilimi yavaşlatılmıştır.
TABLO 9 – Büyüklüğe Göre Çiftlik Sayısı
Çiftlik Büyüklüğü
1990
2000
2010
2013
…
…
3.785
3.935
2, 1 – 5,0 Hektar
14.957
11.784
11.601
10.142
5,1 – 10,0 Hektar
19.020
14.110
13.943
13.857
10,1 – 20,0 Hektar
20.832
15.453
13.008
12.439
20,1 – 30,0 Hektar
12.177
8.717
6.603
6.022
30,1 – 50,0 Hektar
14.223
10.624
7.490
6.778
50,1 – 100, 0 Hektar
11.348
10.652
8.205
7.368
100,1 Hektar ve üzeri
4.003
5.458
6.456
6.605
Toplam Çiflik Sayısı
96.560
76.798
71.091
67.146
– 2,0 Hektar
İsveç’te tarımla iştigal eden nüfus oldukça yaşlıdır. Çiftçilerin %60’ından fazlası 50 yaşın
üzerinde olup, aktif işgücünün tarımda istihdam edilen oranı her geçen yıl düşmektedir.
Hayvancılık başlıca üretim faaliyeti olup, tarımsal üretim imkanları ülkenin kuzey ve güney
bölgeleri arasında oldukça büyük farklılık arz etmekte ve buğday başta olmak üzere hububat
20
ağırlıklı olan üretim büyük ölçüde ülkenin orta ve güney bölümlerinde gerçekleştirilmektedir.
TABLO 10 - Başlıca Tarımsal Üretim
1990
Verim
Ürün
Kış Buğdayı
Bahar Buğdayı
Çavdar
Kış Arpası
Bahar Arpası
Yulaf
Triticale
Karışık Hububat
Bezelye/Nohut
Tarla Fasulyeleri
Sofra Patatesi
Nişasta Üretimi İçin
Patates
Şeker Kamışı
Kış Repi
Bahar Repi
Kış Şalgam Repi
Bahar Şalgam Repi
Keten Yağı
Otlaklar
(Kg/Hektar)
6.480
5.160
4.690
..
4.490
4.260
..
..
..
..
33.060
40.090
55.800
2.910
1.820
1.770
1.590
..
7.490
2000
Miktar
Verim
(Ton)
(Kg/Hektar)
2.070.400
6.030
146.400
5.040
330.800
5.370
..
5.030
2.097.900
3.920
1.565.800
3.910
..
4.550
..
3.430
..
2.660
..
..
834.200
26.720
351.900
2.775.500
240.790
77.950
14.440
46.910
..
5.219.000
2013
Miktar
Verim
(Ton)
(Kg/Hektar)
2.129.450
6.310
242.550
4.800
185.120
5.680
59.990
5.750
1.555.400
4.980
1.137.720
4.370
185.120
4.880
109.020
3.740
67.400
3.340
..
3.510
654.400
30.980
38.700
46.900
3.250
2.010
1.750
1.550
770
..
325.700
2.602.200
80.900
23.100
2.400
15.100
7.900
..
2014
Miktar
Verim
(Ton)
(Kg/Hektar)
1.319.000
7.250
549.600
4.530
142.000
6.450
78.100
6.430
1.862.000
4.710
851.500
4.170
111.700
5.930
71.300
3.180
40.800
3.220
61.300
3.240
551.700
31.270
41.930
64.200
3.230
1.890
…
1.370
1.990
4.960
254.400
2.326.200
231.400
96.100
…
3.700
9.600
4.532.500
Miktar
(Ton)
2.750.800
335.600
173.600
85.800
1.488.400
665.900
226.400
48.900
46.500
61.100
551.600
44.040
..
3.730
1.820
1.700
1.070
1.680
5.950
270.500
..
296.600
26.100
1.300
1.400
11.000
5.224.900
Süt ve süt ürünleri İsveç tarımında merkezi bir role sahip olmakla birlikte, süt ineklerinin
sayısında düşüş gözlenmektedir. Diğer taraftan, hayvan yetiştirilen çiftlik sayısı
azalmaktayken kalan çiftliklerdeki hayvan sayısı artmaktadır.
TABLO 11 - Başlıca Hayvansal Üretim (1000 ton)
Süt ve süt ürünleri
İçmelik Süt
1996
1.065,00
2001
1.021,00
2006
954
2011
877
2012
867
2013
866
2014
810
1.310
1.281
1.221
1.139
1.121
1.112
1.057
Krema
92,1
99,8
90,4
109,9
112,7
103,8
105,2
Peynir
127,1
124,9
118,9
103,3
101,2
90
87,7
Tereyağı
30,1
30,2
26,1
17,3
17,6
17
16,9
Süttozu
37,4
45,2
49,5
50,7
61,9
73,7
89,2
Tavuk
77,8
96,1
102,5
113,5
112,4
117,5
126,1
Yumurta*
71,4
71,4
72,1
91,7
97,8
103,4
90,5
Buzağı
3,6
4,1
4,5
4,4
4,5
4,3
4
Tosun
2,5
11,8
15,4
14,3
8,2
9,5
10,4
Boğa
71,3
64,3
58,8
63,5
51
54
56,6
Düve
10,7
14,4
12,5
13,6
17
16,1
17,7
İnek
49,3
48,6
46,2
42
44,9
42
32,5
Toplam Sığır
133,8
139,1
132,9
133,4
121,1
121,5
127,7
Domuz
318,9
275,9
264,4
256,1
233,7
234,2
236,4
At
1,9
1,4
0,9
1,3
1,2
1,1
1
Koyun
0,8
0,718
0,835
1
1
0,8
0,9
Kuzu
2,8
3,1
3,4
4,1
4,1
3,9
4,1
*Yumurta üretimi 2014 rakamı Ocak-Kasım ayları arasındaki toplam miktarı göstermektedir.
2014 yılı itibariyle İsveç’in dış ticaretinde tarım ürünleri (1 – 24. fasıllar), ithalatta % 11,2,
ihracatta % 8,4 paya sahiptir.
21

4.3.
İsveç- Tarım Sektörü İstatistikleri:
http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/statistics.4.68dc110a12390
c69dde8000500.html (Jordbruksverket).
Sanayi
Ürün yelpazesinin genişliği ile uluslarası faaliyetlerin büyüklüğü İsveç sanayiinin en belirgin
özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. İsveç’te, madencilikten bilgi teknolojisi ve diğer yüksek
teknolojileri kapsayan ürün grubuna kadar, uluslararası alanda yüksek başarı gösteren birçok
firma bulunmakta, ülkenin sanayi üretiminin yaklaşık %60’ı ihraç edilmektedir (Business
Sweden verilerine göre, 2013 yılı itibariyle ülkede üretilen malların (tarım ve ormancılık ve
sanayi) %57’sinin; imalat sektörü mallarının %61’i nin ihraç edilmiştir).
Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İsveç’te de GSYİH içinde sanayi imalatının payı giderek
azalırken, hizmet sektörünün payı artmıştır. 2014 yılı itibariyle imalat sanayi, GSYİH
içerisinde % 14,2 paya sahiptir (İnşaat sektörü ise, %5,3). Bununla birlikte imalat sanayi,
İsveç ekonomisi bakımından yukarıda verilen rakamların işaret ettiğinden daha büyük bir
öneme sahiptir. Zira, İsveç hizmet sektörün önemli bir kısmı ülkenin sanayi altyapısı ile
yakından ilintilidir.
İmalat sanayiinde toplam üretimin %14’ünü kimyasallar, %13’ünü metal ve metal mamulleri;
%10’unu orman ve kağıt ürünleri, %12’sini makine ekipmanları, %11’ini motorlu taşıtlar;
%15’ini bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar sanayi oluşturmaktadır.
2010 yılı baz alınmak suretiyle 2005-2014 döneminde çeşitli sanayi kollarına ilişkin üretim
endeksi EK 4’te yer almakta olup, 2014 yılında enerji, endüstriyel enerji girdileri, metal
madeni cevherleri, diğer madenler, tekstil, giyim ve deri, mobilya hariç ahşap ürünleri,
marangoz işleri, kömür ve rafine petrol, plastik ve plastik ürünler, metal dışı minareller,
mobilya ve elektrik gaz ısınma gibi sektörlerde üretim artışı yaşanmıştır.
 Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan, 2015 Yılı İsveç Müteahhitlik Sektörü Raporu'na
aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: 2015 İsveç Müteahhitlik Sektörü
Raporu-Nisan 2015
4.4.
Ulaştırma ve Telekomünikasyon
İsveç oldukça gelişmiş ve yüksek standartlarda bir ulaştırma ve iletişim altyapısına sahiptir.
Ülkedeki toplam karayolu uzunluğu, -CIA Factbook verilerine göre- 579.564 km’dir.
Ülkede Sivil Havacılık İdaresinin işlettiği 42 havaalanı çoğunlukla ülke içi taşımacılık amaçlı
kullanılmaktadır. Uluslararası havayolu trafiğinin % 63’ü ile iç hat uçuşların % 27’sini Kuzey
Avrupa Bölgesindeki en büyük havaalanı olan Stokholm Arlanda Havaalanı kanalıyla
yapılmaktadır. Arlanda Havaalanından toplam 70 havayolu şirketi 21 dış hat, 27 iç hat varış
noktasına uçuş gerçekleştirmektedir. 1991 yılında iç hat uçuş trafiğinin serbestleştirilmesi
sonucunda sektörde lider konumunda bulunan ve İsveç, Danimarka ve Norveç ortaklığı olan
İskandinavya Havayollarına (SAS) rakip birçok şirket ortaya çıkmıştır. Son dönemde SAS’ın
uluslararası rekabet sorunları yaşadığı basında sıkça yer almıştır.
Telekomünikasyon altyapısı bakımından İsveç dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer
almaktadır. Sabit telefon hattı, mobil telefon, kişisel bilgisayar, internet ve genişbant
22
kullanımı son derece yaygındır. Yaklaşık 9,8 milyon nüfuslu ülkede kişisel ve iş amaçlı
internet erişimi 7 milyona yaklaşmış olup, evlerin %90’ından fazlasında bilgisayar
bulunmaktadır.
TABLO 12 – İsveç Ulaştırma Sektörüne İlişkin Temel Veriler
2009
Karayolları
Binek otomobilleri (1000 adet)
2010
2011
2012
2013
2014
4.308
4.343
4.408
4.457
4.495
4.585
516
527
529
558
565
581
Otobüs sayısı (1000 adet)
13.4
13.8
13.9
14.2
13.9
13.9
Demiryolları
Demiryolu uzunluğu (km)
Kamyon sayısı (1000 adet)
11.138
11.149
11.206
…
…
…
Taşınan yolcu sayısı (milyon kişi)
179
180
188
193
201
205
Taşınan yük miktarı (milyon ton)
55
67
68
65
66
67
Uluslararası
Taşınan yolcu sayısı (milyon kişi)
19.5
20.8
23.0
30.7
24.7
25.8
Taşınan yük miktarı (1000 ton)
139
171
150
129
116
120
İçhatlar
Taşınan yolcu sayısı (milyon kişi)
6.0
6.1
6.9
7.0
7.1
7.3
Taşınan yük miktarı (1000 ton)
1.7
2.3
2.4
2.5
3.1
2.4
Hava Taşımacılığı
Deniz Taşımacılığı
Dış ticarete konu olan miktar (1000 ton)
141.194
154.995
152.720
149.859
138.480
144.097
Yabancı limanlara sevkedilen yük
66.624
70.624
69.058
69.404
62.924
64.809
Yabancı limanlardan gelen yük
74.569
84.372
83.662
80.455
75.557
79.288
2014 yılında özel sektör istihdamının yaklaşık % 5,3’ünü ve ihracatın % 11’ini oluşturan bilgi
ve iletişim teknolojisi, son on yıllarda en güçlü sektörlerden biri konumundadır. İsveç
kablosuz iletişim, yazılım geliştirme, mikroelektronik alanlarında dünya lider ülkelerinden
birisidir.
Ülkede telekomünikasyon hizmetleri Avrupa geneline kıyasla oldukça erken bir tarihte, 1993
yılında, serbestleştirilmiştir. Sektördeki en güçlü şirketler TeliaSonera, Tele2, Telenor, Spring
Mobil ve Tre’dir.
4.5.
Hizmetler
2014 yılında GSYİH içinde % 45 oranında paya sahip olan hizmet sektöründe, bu alandaki
toplam katma değer içindeki pay itibariyle en önemli faaliyet kolları toptan ve perakende
ticaret (% 22), profesyonel, bilimsel ve teknik aktiviteler (%19), emlakçılık (% 17).
İsveç’te uluslararası kural ve standartlarla uyumlu, oldukça gelişmiş ve sağlam bir finans
sistemi mevcuttur. 1990’ların başında finans sektöründe yaşanan krizin ardından alınan
yapısal önlemler neticesinde sektörde önemli konsolidasyon söz konusu olmuştur. 31 Aralık
2013 itibariyle İsveç’te toplam 118 banka (37 ticari banka, 30 yabancı banka veya şubesi, 49
tasarruf bankası ve 2 kredi kooperatifi) faaliyet göstermektedir. Toplam mevduatın yaklaşık
% 70’i Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB ve Swedbank isimli dört büyük grubun
elindedir.
 İsveç’teki bankalar ve bankacılık sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye İsveç Bankalar
Birliği“http://demo.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/1C9ACEF599353C27C125762
0003F7DD2?open” web adresinden ulaşılabilir.
23
4.6.
Enerji
1970’lerdeki petrol krizi esnasında ülkenin ithalata bağımlığının seviyesi ile rafineri
kapasitesinin yetersizliğinin net olarak ortaya çıkması üzerine enerji konusu İsveç’in en
önemli politik meselelerinden biri halini almıştır. Bu çerçevede, ülkenin yüksek enerji
ihtiyacının karşılanmasını teminen kapasite artırımına gidilmiş ve nükleer enerjiye yatırım
yapılmıştır.
İsveç’te ticari işletime müsait petrol, gaz ve kömür rezervi bulunmadığından, çoğunluğu
Kuzey Denizi petrolü olmak üzere ülkenin enerji hammaddesi ihtiyacının % 70’lik bir kısmı
ithal edilmektedir. Isınma ihtiyacının nükleer güç, hidro güç ve biyo yakıttan elde edilen
elektrikle temini yoluna gidilmesi neticesinde 1970’lerden bu yana İsveç’in petrol tüketimi
% 40 oranında düşmüştür.Yerli elektrik üretiminin % 86’sı nükleer ve hidrogüç ile
sağlanmaktadır. (2013 yılında yerli elektrik üretiminin % 41’ini hidrogüç, % 43’ünü nükleer,
% 10’unu termik santraller oluşturmaktadır.)
TABLO 13 – Elektrik Arz ve Talebi (gWh)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam elektrik arzı (net)
167.851
157.861
160.759
158.716
146.971
159.844
160.009
174.124
161.872
Net yerli üretim
Hidro elektrik
154.983
140.314
144.708
145.962
133.200
144.912
147.528
162.444
149.198
7.201
61.192
65.591
68.550
64.973
66.773
66.609
78.412
60.935
Termik
12.260
13.151
13.406
14.150
15.839
19.056
16.779
15.456
14.789
Nükleer
69.764
64.983
64.279
61.266
49.987
55.626
58.026
61.393
63.597
İthalat
12.868
17.547
16.051
12.754
13.771
14.932
12.481
11.680
12.674
147.587
146.364
146.023
144
137.886
146.991
140.282
142.864
139.195
İmalat Sanayi
56.698
57.406
57.944
56.558
50.657
54.496
53.843
52.981
50.935
Hizmet Sektörü
40.298
40.039
40.964
40.868
40.667
41.294
40.041
40.682
40.717
İç tüketim
Tarım
3.811
3.252
2.967
2.648
3.045
3.184
2.993
3.150
3.109
Hanehalkı
Nakil ve dağıtımdan
kaynaklanan kayıplar
34.423
34.807
33.457
33.470
33.934
37.282
33.702
35.086
34.431
12.357
10.860
10.961
10.456
9.583
10.735
9.703
10.966
10.003
İhracat
20.264
11.497
14.736
14.716
9.085
12.853
19.714
31.254
22.676
4.7.
Doğal Kaynaklar ve Madencilik
Son 50-60 yılda ormancılık ve madenciliğin önemi görece azalmış olmakla birlikte doğal
kaynaklar ülke ekonomisinde halen önemli bir role sahiptir. Başlıca ladin ve çam olmak üzere
İsveç topraklarının yaklaşık yarısı ormanlarla kaplıdır. İsveç, orman ürünleri ihracatı
bakımından Kanada ve Finlandiya’nın ardından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.
Maden cevherleri ve hidroelektrik güç ülkenin diğer önemli doğal zenginlik kaynaklarıdır.
4.8.
Para Piyasaları
2003 yılında ülkede yapılan referandum sonucunda Avrupa Para Birliği’nin (Euro) dışında
kalan İsveç’in para politikasının temel unsurları, serbest kur rejimi, bağımsız Merkez Bankası
ve fiyat istikrarı/düşük enflasyon hedefidir. Merkez Bankasının enflasyon hedefi %2’dir.
İsveç Kronu (SEK) 1992 yılı Kasım ayından bu yana serbest kur rejimine tabi olup, bir diğer
ifade ile para politikası hedefleri için doğrudan bir araç değildir.

2014 Yılında İsveç Merkez Bankası Para Politikası: Central Bank Annual Report
2014
(http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Arsredovisning/2015/rap_arsred2014_
150327_eng.pdf ) (Yayım: 24/3/2015)
24

İsveç
Finans
Piyasaları:
The
Swedish
Financial
Market
2014
(http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Published-from-theRiksbank/Financial-stability/The-Swedish-Financial-Market/) (Yeni rapor Ağustos
2015’te yayımlanması beklenmektedir).
İsveç Merkez Bankası’nın yıllık ve aylık ortalama Avro, Amerikan Doları ve Türk Lirası cari
kurlarına aşağıdaki tablo-14’te yer verilmektedir.
TABLO 14 - Yıllık ve Aylık Ortalama Kurlar (2014 yılı kurların gelişimi)
Yıl
1 EUR
1 USD
1 TL
1998
8,9306
7,9516
0,0048
1999
8,8076
8,2671
2000
8,4465
2001
Ay
1 EUR
1 USD
1 TL
:100 TL
2014 Ocak
8,8338
6,4838
2,9188
0,002
:100 TL
2014 Şubat
8,8716
6,4977
2,9339
9,1718
0,0015
:100 TL
2014 Mart
8,8657
6,414
2,8918
9,2516
10,326
0,0009
:100 TL
2014 Nisan
9,0319
6,5399
3,0706
2002
9,1627
9,7243
0,0007
:100 TL
2014 Mayıs
9,0311
6,5697
3,1429
2003
9,125
8,0894
0,0005
:100 TL
2014 Haziran
9,0867
6,6845
3,1533
2004
9,1268
7,3496
0,0005
:100 TL
2014 Temmuz
9,2337
6,816
3,2168
2005
9,2849
7,4775
5,5506
: 1TL
2014 Ağustos
9,1904
6,899
3,1927
2006
9,2549
7,3766
5,1623
: 1TL
2014 Eylül
9,1966
7,123
3,2219
2007
9,2481
6,7607
5,1795
: 1TL
2014 Ekim
9,1735
7,2371
3,2089
2008
9,6055
6,5808
5,0607
: 1TL
2014 Kasım
9,2499
7,4135
3,3152
2009
10,6213
7,6457
4,9107
: 1TL
2014 Aralık
9,3883
7,6041
3,3247
2010
9,5413
7,2049
4,7817
: 1TL
2015 Ocak
9,4262
8,1096
3,4763
2011
9,0335
6,4969
3,8745
: 1TL
2015 Şubat
9,4862
8,3504
3,3936
2012
8,7053
6,7754
3,7628
: 1TL
2015 Mart
9,2406
8,53
3,294
2013
8,6494
6,514
3,4292
: 1TL
2015 Nisan
9,3269
8,6521
3,2514
* Kaynak: İsveç Merkez Bankası.
5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
5.1. Genel Durum, Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri
İç pazarın küçüklüğü nedeniyle İsveç, çok erken bir tarihte dış pazarlara açılmış ve şirketleri
zaman içinde hızla uluslararasılaşmıştır. ABB, Aga, Akzo Nobel, Assa Abloy, AstraZeneca,
Atlas Copco, Autoliv, Biovitrum, EF, Electrolux, Elekta, Ericsson, Gambro, Handelsbanken,
H&M, Ikea, Nordea, Metro, Saab, Sandvik, Scania, SEB, Securitas, Skanska, SKF, Storaenso,
Swedbank, Swedish Match, Tele2, Teliasonera, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo gibi günümüzde
dünyanın önde gelen çokuluslu firmaları arasında yer alan birçok şirket ilk olarak İsveç’te
kurulmuştur.
 İsveç’in en büyük firmaları (varlıklar, istihdam, ihracat vb. açısından ) bilgilerini
http://www.largestcompanies.com/ internet adresinden incelemek mümkündür.
Uzun yıllar net sermaye ihracatçısı konumunda olan İsveç’te, 1990’ların ortasından itibaren
doğrudan yabancı sermaye yatırımları hızla artmaya başlamıştır. 2013 yılı sonu itibariyle
İsveç’in ülke dışındaki toplam sermaye stoku 2.607 milyar SEK, İsveç’te bulunan doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının kümülatif stok tutarı 2.462 milyar SEK’e ulaşmıştır. Son 5 yıl
25
itibariyle ülke/bölgelere İsveç’teki yabancı yatırımlar ile İsveç’in yurtdışındaki yatırımları
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
TABLO 15 –Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Stoku (Milyar SEK)
İsveç’teki Yabancı Yatırımlar
2009
Toplam Varlıklar
Özkaynaklar
Alacaklar
Borçlar
2010
2011
2012
İsveç’in Yurtdışındaki Yatırımları
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2.355 2.321 2.396 2.417 2.462 Toplam Varlıklar
2.461 2.461 2.562 2.487 2.607
1.516 1.567 1.621 1.790 1.973
2.426 2.434 2.471 2.404 2.450
288
277
Özkaynaklar
294
299
398
Alacaklar
585
563
604
580
559
1.128 1.031 1.069
926
887
Borçlar
550
536
513
497
402
OECD
2.236 2.218 2.278 2.297 2.360 OECD
2.227 2.195 2.260 2.190 2.315
Avrupa
2.107 2.088 2.115 2.089 2.071 Avrupa
1.880 1.822 1.903 1.832 1.996
Kuzey Ülkeleri
AB
567
527
543
568
552 Kuzey Ülkeleri
1.849 1.859 1.908 1.861 1.852 AB
671
637
657
602
618
1.592 1.529 1.592 1.516 1.698
Finlandiya
230
213
242
246
247
Finlandiya
324
286
292
249
267
Birleşik Krallık
311
299
307
301
282
Birleşik Krallık
209
185
176
158
175
Hollanda
344
391
446
486
460
Hollanda
250
237
226
210
280
...Danimarka
186
167
173
165
169 ...Danimarka
172
173
185
168
178
...Almanya
150
137
125
119
150 ...Almanya
117
172
166
166
141
Fransa
71
73
71
44
40
Fransa
59
42
51
48
45
İspanya
7
5
8
14
12
İtalya
37
33
34
31
31
İtalya
7
6
6
11
7
Lüksemburg
64
65
112
116
166
322
309
360
384
399
İspanya
40
36
38
32
20
...Belçika
170
182
114
40
57
Belçika
150
139
137
139
150
...İrlanda
..
25
23
34
17
İrlanda
14
14
19
20
18
...GKRY
22
22
41
42
45
Portekiz
5
7
5
5
6
Avusturya
12
14
16
15
13
Avusturya
4
..
-1
12
23
Diğer Avrupa
258
229
207
227
220
Çek C.
9
10
10
11
12
ABD
164
146
156
208
228
Macaristan
6
4
5
5
8
31
31
41
25
65
Polonya
29
29
40
52
67
Estonya
36
32
33
34
37
Letonya
9
9
21
19
23
Litvanya
11
13
20
22
23
Diğer Avrupa
288
292
311
316
298
Norveç
176
177
180
186
172
Rusya Fed.
45
48
64
50
40
İsviçre
49
46
50
47
61
..
..
12
15
3
Lüksemburg
Kanada
Türkiye
ABD
*Kaynak: İsveç İstatistik Kurumu
26
358
379
379
377
354
Kanada
19
17
19
20
20
Latin Amerika
53
59
63
64
70
Okyanusya
18
24
22
15
12
Asya
112
129
144
143
130
Afrika
18
26
30
28
21
İsveç’teki doğrudan yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımı ise aşağıda gösterilmektedir.
Tablo 16 – Sektörlere Göre İsveç’teki Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Milyar SEK)
Sektör
2009
İmalat
2010
2011
2012
2013
1077
1049
1116
1097
1112
Gıda endüstrisi
196
191
209
200
225
Tekstil ve ahşap faaliyetleri
155
149
148
138
137
Kimyasallar ve eczacılık ürünleri
428
423
421
430
395
Metal ve Makine ürünleri
135
129
156
155
136
88
72
81
85
80
229
226
197
207
211
14
18
16
16
21
Mal ticareti
196
181
217
218
187
Diğer finansal hizmetler ve Sigortacılık
376
369
345
334
342
Bilgi iletisim
148
145
133
122
130
Diğer İmalat
Elektrik, gaz, ısınma ve su
İnşaat
Nakliye, depolama
Gayri menkul faaliyetleri
Diğer Sektörler
40
46
64
51
48
107
120
107
112
109
64
69
80
98
133
Tablo 17 - Ödemeler Dengesi
TABLO 17 - Ödemeler Dengesi
Milyar SEK
(net)
2012
2013
Milyar $ (gösterge)
2014
2012
2013
2014
244,2
275,8
266,8
36,0
42,3
38,9
135,9
137,1
122,5
20,1
21,0
17,9
Hizmet ticareti
67,5
80,3
63,1
10,0
12,3
9,2
Ticaret, toplam
203,4
217,3
185,6
30,0
33,4
27,1
19
18,7
20,1
2,8
2,9
2,9
90,6
103,8
128,5
13,4
15,9
18,7
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,1
109,9
122,6
149,1
16,2
18,8
21,7
-21,9
-28
-30,4
-3,2
-4,3
-4,4
-11
-19,4
-21,1
-1,6
-3,0
-3,1
Diğer
-36,1
-16,7
-16,4
-5,3
-2,6
-2,4
İkincil Gelirler, toplam
-69,1
-64,1
-67,9
-10,2
-9,8
-9,9
Sermaye Dengesi,net
-6,1
-9,4
-4,3
-0,9
-1,4
-0,6
Finans Hesapları, net
71,1
149,1
130,9
10,5
22,9
19,1
Doğrudan yatırımlar
85,5
164,9
33,7
12,6
25,3
4,9
-97,8
-288,3
163,8
-14,4
-44,3
23,9
Cari Denge
Ticaret (mal ve hizmet)
Mal ticareti (f,o,b, - f,o,b,)
Birincil Gelirler
İşçi gelirleri
Yatırım geliri
Diğer birincil gelirler
Birincil gelirler, toplam
İkincil Gelirler
AB'den veya AB'ye katkılar
Kalkınma yardımları
Portföy yatırımları
Finansal türevler
-36,2
-63,7
-21,4
-5,3
-9,8
-3,1
Diğer yatırımlar
116,1
240,9
-46,3
17,1
37,0
-6,8
27
Rezerv varlıklar
3,5
95,4
1
0,5
14,6
0,1
-167
-117,3 -131,5
-24,6
-18,0 -19,2
Net hata ve noksan
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru, 2012 için 6,7757, 2013 için 6,5142 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara
çevrilmiştir.
Ülkenin sağlam teknolojik altyapısı, kalifiye işgücü, AR-GE’ye atfedilen önem, güvenilir
sermaye piyasası ve özellikle son 20 yılda gerçekleştirilen yapısal ekonomik reformlar bahse
konu gelişmenin ardındaki temel faktörlerdir. İsveç’te daha önce %52 seviyesinde bulunan
kurumlar vergisi oranı 1990 yılında %40, 1991 yılında %30, 1994 yılında %28, 1 Ocak 2013
itibariyle halen geçerli olan %22 seviyesine düşürülmüş olup, söz konusu oran birçok AB ve
OECD ülkesine göre düşük düzeylerdedir.
İsveç düzenli cari işlemler fazlası veren bir ülkedir (Tablo 17). Cari işlemler fazlası, 2014
yılında 267 milyar SEK olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışta, ticaret dengesindeki (net
hizmet ticaretindeki artış nedeniyle) artışın önemli rol oynadığı görülmektedir. Mal ticareti
dengesi 123 milyar SEK ve hizmetler ticareti dengesi 63 milyar SEK fazla vermiştir.
Hizmetler ticaretinde en büyük fazlanın “telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri” ve
“ fikri mülkiyet hakları”ndan geldiği görülmektedir.
5.2. Dış Ticaret Politikası
5.2.1. Genel Durum
İsveç, 1995 yılında hem Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) hem de AB’ye üye olmuş ve anılan
tarihten itibaren Birliğin Ortak Ticaret Politikasını üstlenmiştir (İsveç, GATT’a ise 30 Nisan
1950’de taraf olmuştur). Esasen geleneksel olarak düşük gümrük vergisi uygulayan ve ithalat
için oldukça az bürokratik koşulu bulunan İsveç, AB kurallarını liberal bir şekilde
uygulamakta olup, gerek AB içinde gerekse diğer uluslararası platformlarda serbest ticaretin
istikrarlı savunucularından biridir.
İç pazarın küçüklüğü nedeniyle dış ticaret ülke ekonomisinde hayati bir öneme sahiptir. 2014
yılı itibariyle dış ticaret, ithalat ve ihracat GSYİH’nin sırasıyla % 59,6, % 28,2 ve % 31,4’üne
karşılık gelmektedir. Bu itibarla İsveç, dışa açıklık oranı yüksek ekonomilerinden birisidir.
DTÖ verilerine (https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm) göre İsveç’in,
2014 yılı dünya mal ihracatı ve ithalatındaki payının % 0,87 (30. sırada- 165 milyar ABD
doları) ve % 0,85 (30. sırada- 161 milyar ABD doları), dünya ticari hizmetler ihracatı ve
ithalatındaki payının ise % 1,54 (19. sırada-75 milyar ABD doları) ve % 1,37 (22. sırada-65
ABD doları) olduğu görülmektedir.
5.2.2. Dış Ticaret Mevzuatı
İsveç Dış Ticaret Mevzuatı olarak Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikasını (OTP)
uygulamaktadır
 İlgili ana ulusal kurum: İsveç Ulusal Ticaret Kurulu: http://www.kommers.se/InEnglish/Areas-of-Expertise/.
Bu çerçevede, ülkenin gümrük vergisi oranları AB Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uyarınca
belirlenmektedir. ITC-Trademap verilerine göre, 2014 yılı itibariyle İsveç’in uyguladığı
ortalama MFN (Most-Favoured-Nation) tarife oranları (basit aritmetik ortalama) sırasıyla tüm
ürünler bakımından %3,7; tarım ürünlerinde %18,13 ve sanayi ürünleri için ise %2,68
28
seviyesindedir.
İsveç'e mal ithal ederken uygulanan gümrük vergileri, istenen belgeler ve diğer hususlara
ilişkin (istatistiki veriler dahil) olarak şu 2 adresten GTİP bazında tarama yapmak
mümkündür.
a) İsveç Gümrükleri:
http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagNrDetaljerFrame.cgi?lang=EN&n=&g=&d=&i=&a=
&valuta=
b) Avrupa Komisyonu İhracat Yardım Masası:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docTyp
e=main&languageId=en
c) İsveç Gümrük İdaresinin (Tullverket) internet sitesinde yer alan Türkiye’den ithalata ilişkin
bilgilerin de incelenmesi yararlı olabilecektir:
http://www.tullverket.se/innehallao/u/ursprungsvaror/ursprungsvaror/frihandelsbestammelse
rvidimportochexporthandbok/bestammelserforrespektivelandelleromrade/turkiet.4.4ab1598c1
1632f3ba9280006818.html (İsveççe).
5.2.3. İthalatta Alınan Tarife Dışı Vergiler
Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), AB Mevzuatında tam olarak
uyumlaştırılmadığından belirli genel ilkeler çerçevesinde üye ülkeler tarafından belirlenmekte
ve ithal ve yerli üretim için aynı oranlar (ulusal muamele kuralı) uygulanmaktadır.
İsveç’teki standart KDV oranı % 25’tir. Buna karşılık, gıda, toplu taşıma ve konaklama için
% 12; gazete, dergi, kültürel ve sportif faaliyetler için % 6 indirilmiş vergi oranları
uygulanmaktadır. Alkollü ürünler, tütün mamulleri ve enerji, İsveç’te ÖTV’ne tabi bulunan
ürün gruplarıdır.
 İsveç Vergi İdaresi (Türkçe sayfası:
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/turkce.4.1a098b721295c544
e1f800015229.html)
 İsveç Vergi Sistemi-2014 (Taxes in Sweden 2014):
http://www.skatteverket.se/download/18.d5e04db14b6fef2c86102/1423556873574/tax
es-in-sweden-skv104-utgava15.pdf)
5.2.4. Tarife Dışı Engeller
AB üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca ticari ve ekonomik
yaptırımlar, diğer uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde de bazı ticari kısıtlamalar
uygulamaktadır.
Sığır eti, koyun, keçi, tavuk, hindi, süt ürünleri, patates, bazı taze sebze ve meyveler, buğday
pirinç, mısır, nişasta, mantar, sosis, şeker ve üzüm suyunun da aralarında bulunduğu birtakım
tarım ürünlerinde tarife kotası uygulanmaktadır. Domates, salatalık, kabak, narenciye, üzüm,
elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz, erik, meyve suları ve bazı şaraplar mevsimsel olarak
değişen “giriş fiyatı” uygulamasına tabidir.
29
Ayrıca, miktar kısıtlaması, korunma önlemi veya gözetime konu olan ürünler ile bazı çelik ve
tarım ürünlerinin ithalatında lisans uygulaması bulunmaktadır.
Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikası uyarınca kimyasalların üretimi, pazara sunumu,
ithalatı ve kullanımına yönelik olarak 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) Sistemi kapsamında
kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni için özel bir rejim tesis edilmiştir.
Öte yandan, Birlik mevzuatı birçok teknik düzenleme, standart, sağlık ve bitki sağlığına
yönelik tedbir içermekte olup, herhangi bir ürünün Birliğe ithalatındaki uygulamalar hakkında
bilgiye Avrupa Komisyonunun,
 http://exporthelp.europa.eu/ veya
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp adreslerinden
ulaşmak mümkündür.
5.2.5. Ticaret Politikası (Damping, sübvansiyon ve korunma) Önlemi Uygulamaları
Ticaret politikası önlemleri uygulamaları tüm AB üyesi ülkeler için ortak yürütülmekte olup
(Avrupa Komisyonu tarafından), bu kapsamda, güncel soruşturma ve önlemlere ilişkin güncel
bilgiler, “http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/#” (bilgi ve önlem
listesi), “http://trade.ec.europa.eu/tdi/” (soruşturmalar) adreslerinden takip edilebilir.
5.2.6. Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar
İsveç, Ortak Ticaret Politikası çerçevesinde AB’nin geniş tercihli ticaret sistemi ağının bir
parçasıdır. Birlik tek taraflı veya karşılıklı anlaşmalara dayanmak suretiyle birçok ülke/ülke
grubuna yönelik genel prensip olarak tarım harici ürünlerde vergi muafiyeti, tarım ürünlerinde
ise çoğunlukla tarife kontenjanları dahilinde vergi muafiyeti/indirimi öngören bir dizi tavizli
rejim uygulamaktadır.
Avrupa Birliği’nin, dolayısıyla İsveç’in ürün bazındaki tavizlerine ve MFN (gümrük
vergileri) uygulamalarına
 “http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm” ve
 “http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm” adreslerinden ulaşılabilir.
5.3. Dış Ticaret İstatistikleri
5.3.1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri
İsveç’in dış ticaret (mal ve hizmet) dengesi 1980’lerin ortasından bu yana aralıksız olarak
fazla vermektedir. Özellikle 1992 yılındaki devalüasyonun ardından söz konusu fazlada
büyük artış izlenmiştir. 1990’ların ortasından bu yana dış ticaret (mal ve hizmetler) fazlası
GSYİH’nin % 5’i ile % 7’si aralığında ılımlı dalgalı bir seyir izlemektedir.
 Müşavirliğimiz tarafından İsveç Verilerine dayalı olarak hazırlanan "12 Tabloda 2014
Yılında İsveç Dış Ticareti" başlıklı (güncel) raporumuza şu adresten ulaşabilirsiniz:
2015_İsveç Dış Ticareti (2014 Yılı Gelişmeleri)-Mayıs 2015
Mal ticareti verileri incelendiğinde son yıllarda İsveç’in dış ticarettinde duraklama ve
gerileme yaşandığı görülmektedir (Burada döviz kuru gelişmlerinin de dikkate alınması
yararlı olacaktır).
30
TABLO 19 - İsveç’in Dış Ticaret Rakamları (Mal Ticareti)
Milyar SEK
Yıl
1975
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İthalat
75
142
324
672
663
657
679
739
834
940
1.035
1.098
911
1.069
1.148
1.111
1.040
1.113
Değişim
İhracat
89,3%
128,6%
107,6%
-1,4%
-0,9%
3,4%
8,8%
12,8%
12,7%
10,1%
6,1%
-17,0%
17,3%
7,4%
-3,2%
-6,4%
7,0%
72
131
340
804
807
806
826
905
977
1.089
1.140
1.194
995
1.138
1.212
1.170
1.091
1.125
Değişim
82,0%
159,4%
136,6%
0,3%
-0,1%
2,5%
9,5%
8,0%
11,5%
4,6%
4,8%
-16,7%
14,4%
6,5%
-3,4%
-6,7%
3,1%
Milyar $
Denge
Hacim
-2
-11
16
132
144
149
147
166
144
150
105
97
84
69
64
58
51
11
147
273
664
1.477
1.469
1.463
1.505
1.643
1.811
2.029
2.174
2.292
1.907
2.207
2.360
2.281
2.131
2.238
Ortalama
Kur
9,1718
10,326
9,7243
8,0894
7,3496
7,4775
7,3766
6,7607
6,5808
7,6457
7,2049
6,4969
6,7754
6,514
6,857
İthalat
İhracat
73
64
68
84
101
112
127
153
167
119
148
177
164
160
162
88
78
83
102
123
131
148
169
181
130
158
187
173
167
164
TABLO 20 - İsveç’in Aylık İhracat Rakamları
(Milyar SEK)
Toplam
Ay
14
14
15
18
23
19
20
16
15
11
10
10
9
8
2
(Milyar $)
AB Üyesi Ülkeler
AB Harici
Toplam
2014
2014/2013
2013
2014
2014/2013
2013
2014
Ocak
93
93
0,4%
53
55
4,4%
40
38
-4,8%
14
14
-4,5%
Şubat
87
89
2,1%
52
52
1,0%
36
37
3,6%
13
13
-3,1%
Mart
93
95
2,4%
54
56
4,1%
39
39
0,0%
14
14
-3,1%
Nisan
94
95
1,1%
53
54
2,5%
41
41
-0,7%
14
14
-3,8%
Mayıs
94
94
0,1%
53
53
-0,7%
41
41
1,2%
14
14
-4,8%
Haziran
90
96
7,3%
52
55
5,8%
38
41
9,3%
14
14
2,2%
Temmuz
86
87
1,6%
49
49
-0,6%
36
38
5,0%
13
13
-3,1%
Ağustos
84
84
0,0%
49
50
2,0%
35
34
-2,9%
13
12
-5,0%
Eylül
93
102
10,0%
55
59
8,3%
38
43
12,6%
14
15
4,8%
Ekim
97
104
6,9%
56
61
8,7%
41
43
4,4%
15
15
1,8%
Kasım
95
95
-0,3%
56
56
0,9%
40
39
-2,0%
15
14
-5,1%
87
91
4,7%
50
51
2,6%
37
40
7,2%
13
13
-0,2%
1.125
3,0%
630
651
3,3%
462
474
2,6%
168
164
-2,3%
Aralık
Toplam
2013
Denge
1.092
2014/2013
2013 2014 2014/2013
TABLO 21 - İsveç’in Aylık İthalat Rakamları
(Milyar SEK)
Toplam
Ay
(Milyar $)
AB 28 Üyesi Ülkeler
2013 2014
2014/2013
AB Harici
2013
2014
2014/2013
Ocak
88
89
1,3%
60
60
0,7%
28
29
2,5%
14
14
1,7%
Şubat
82
84
2,7%
56
59
5,7%
26
25
-3,8%
13
13
2,6%
Mart
87
94
8,3%
59
64
8,3%
28
30
8,3%
13
15
10,2%
31
2013 2014
Toplam
2014/2013
2013 2014
2014/2013
Hacim
161
142
150
186
224
242
275
322
348
249
306
363
337
327
326
Nisan
86
93
8,5%
62
64
3,7%
24
29
20,3%
13
14
7,7%
Mayıs
90
95
5,3%
62
65
4,3%
28
30
7,5%
14
14
4,8%
Haziran
86
92
7,5%
58
65
12,5%
28
27
-2,9%
13
14
5,1%
Temmuz
82
86
5,3%
55
56
2,4%
27
30
11,1%
13
13
0,9%
Ağustos
82
88
7,2%
56
59
6,1%
27
29
9,4%
13
13
1,2%
Eylül
88
101
15,3%
62
70
13,6%
26
31
19,2%
13
14
5,8%
Ekim
95
104
9,5%
69
73
6,1%
25
31
23,5%
14
14
-0,2%
Kasım
91
96
5,5%
66
67
2,0%
25
29
14,6%
14
13
-7,5%
88
91
3,4%
60
65
7,8%
26
26
-0,8%
13
12
-10,0%
1.043
1.113
6,7%
723
767
6,1%
318
346
8,8%
160
163
1,6%
Aralık
Toplam
TABLO 22 - İsveç’in Aylık Ticaret Dengesi Rakamları
Milyar SEK
Toplam
AB 28 Üyesi Ülkeler
Ay
2013
2014
2013
2014
4,6
3,8
-6,9
-5,1
Ocak
5,2
4,8
-4,2
-6,6
Şubat
6
0,8
-5,3
-7,9
Mart
8,3
2,4
-9
-10
Nisan
3,3
-1,6
-9,2
-11,6
Mayıs
3,7
4,2
-5,8
-9,2
Haziran
3,4
1,3
-5,7
-7,4
Temmuz
1,4
-3,7
-7
-8,1
Ağustos
4,5
0,9
-7,5
-11,4
Eylül
2,6
0,1
-13,4
-12
Ekim
3
-0,9
-11,1
-11,4
Kasım
-1,1
-0,4
-11,5
-13,6
Aralık
Toplam
44,9
11,7
-96,6
-114,3
AB Harici
2013
2014
11,5
8,9
9,4
11,4
11,3
8,7
17,3
12,4
12,5
10
9,5
13,4
9,1
8,7
8,4
4,4
12
12,3
16
12,1
14,1
10,5
10,4
13,2
141,5
126
Milyar $
Toplam
2013
2014
0,7
0,6
0,8
0,7
0,9
0,1
1,3
0,4
0,5
-0,2
0,6
0,6
0,5
0,2
0,2
-0,5
0,7
0,1
0,4
0,0
0,5
-0,1
-0,2
-0,1
6,9
1,8
2014 yılında İsveç’in bir önceki yıla kıyasla SEK bazında ihracat ve ithalatının sırasıyla % 3,1
ve % 7,0 oranında arttığı görülmektedir.
5.3.2. Başlıca Ülke/Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
OCAK-ARALIK
(Milyon SEK)
% Pay
% Değişim
(Milyon $)
TABLO 23 – Bölgelere Göre İhracat
2013
2014
2014
2014/2013
2013
2014
Toplam
1.090.797
1.124.664 100,0%
3,1% 167.449 164.020
804.667
830.100
73,8%
3,2% 123.525 121.061
Avrupa
AB-28
629.273
656.499
58,4%
4,3%
96.600
95.743
Avro Bölgesi-18
427.857
436.353
38,8%
2,0%
65.681
63.637
Diğer Avrupa
175.394
173.602
15,4%
-1,0%
26.925
25.318
28.895
32.689
2,9%
13,1%
4.436
4.767
Afrika
Kuzey Afrika
13.321
16.594
1,5%
24,6%
2.045
2.420
Batı Afrika
4.716
5.547
0,5%
17,6%
724
809
Diğer Afrika
10.858
10.548
0,9%
-2,9%
1.667
1.538
102.638
108.884
9,7%
6,1%
15.756
15.880
Amerika
Kuzey Amerika
76.800
84.593
7,5%
10,1%
11.790
12.337
Orta ve Güney Amerika
25.839
24.291
2,2%
-6,0%
3.967
3.543
135.495
135.193
12,0%
-0,2%
20.800
19.716
Asya
Orta ve Yakın Doğu
30.783
31.779
2,8%
3,2%
4.726
4.635
Diğer Asya
104.712
103.415
9,2%
-1,2%
16.074
15.082
13.852
12.570
1,1%
-9,3%
2.126
1.833
Okyanusya ve Diğer Bölgeler
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru,2013 için 6,514 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
32
OCAK-ARALIK
(Milyon SEK)
TABLO 24 – Bölgelere Göre İthalat
Toplam
2013
2014
% Pay
% Değişim
2014
2014/2013
(Milyon $)
2013
2014
1.046.025
883.356
1.112.298
937.701
100%
84,3%
6,3%
6,2%
160.576
135.605
162.216
136.753
726.474
513.105
770.909
548.681
69,3%
49,3%
6,1%
6,9%
111.522
78.767
112.428
80.019
Diğer Avrupa
156.882
166.793
15,0%
6,3%
24.083
24.325
Afrika
Kuzey Afrika
14.826
16.670
1,5%
12,4%
2.276
2.431
1.380
1.147
0,1%
-16,9%
212
167
Batı Afrika
10.322
11.996
1,1%
16,2%
1.585
1.749
Avrupa
AB-28
Avro Bölgesi-18
Diğer Afrika
Amerika
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
3.124
3.618
0,3%
15,8%
480
528
44.873
44.837
4,0%
-0,1%
6.888
6.539
31.183
30.788
2,8%
-1,3%
4.787
4.490
13.691
14.049
1,3%
2,6%
2.102
2.049
100.201
110.549
9,9%
10,3%
15.382
16.122
3.781
4.690
0,4%
24,0%
580
684
96.421
105.858
9,5%
9,8%
14.802
2.766
2.450
0,2%
-11,4%
425
Okyanusya ve Diğer Bölgeler
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru,2013 için 6,514 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
15.438
357
Asya
Orta ve Yakın Doğu
Diğer Asya
İsveç’in ihracat ve ithalatındaki ilk otuz ülkenin 2013-2014 yılları ticaret değerleri ve payları
EK 5’te yer almaktadır.
5.3.3. Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı/Başlıca Maddelere Göre İhracat/İthalat
Ülkenin sanayi üretimiyle ilişkili olarak mal ihracatında da öne çıkan ürün grupları,
mühendislik ürünleri, ormancılık ürünleri, demir, çelik ve demirsiz metaller ile kimyasallar ve
eczacılık ürünleridir. 2014 yılında İsveç’in toplam ihracatı içerisinde, makinalar ve
taşımacılık ekipmanları % 43,7; kimyasallar ve kauçuk ürünler % 12,8; demir, çelik ve
madenler % 10,2; orman ve kağıt ürünleri % 11,0; mineral yakıtlar ve elektrik % 8,8; diğer
ürünler (gıda-içecek-tütün, tekstil-hazır giyim-ayakkabı, mobilya) % 13,6 paya sahiptir.
TABLO 25 – SITC Ürün Gruplarına Göre İhracat
Ürün Grubu
Toplam
Orman ve Kağıt Ürünleri
Orman Ürünleri
Kağıt Hamuru ve Atık Kağıt
Kağıt, Kağıt Ürünleri
Madenler
Demir Çelik
İçinde Demir Olmayan Maddeler
Metal içerem konsantreler ve metal hurda
Kimyasallar, Kauçuk Ürünleri
Organik/İnorganik Kimyasallar
Eczacılık Ürünleri
Plastik
Mineral Yakıtlar, Elektrik Akımı
Petrol Ürünleri
OCAK-ARALIK
(Milyon SEK)
% Pay % Değişim
(Milyon $)
2013
2014
2014
2014/2013
2013
2014
1.090.797 1.124.664 100,0%
3,1% 167.449 164.019
120.139
124.176
11,0%
3,4% 18.443 18.110
23.596
26.232
2,3%
11,2%
3.622
3.826
17.415
18.704
1,7%
7,4%
2.673
2.728
73.288
73.094
6,5%
-0,3% 11.250 10.660
109.917
114.252
10,2%
3,9% 16.873 16.662
19.164
46.834
22.079
138.656
16.912
56.297
28.612
92.129
82.090
33
19.164
50.125
21.585
144.237
16.270
59.505
28.870
98.496
87.223
1,7%
4,5%
1,9%
12,8%
1,4%
5,3%
2,6%
8,8%
7,8%
0,0%
7,0%
-2,2%
4,0%
-3,8%
5,7%
0,9%
6,9%
6,3%
2.942
7.190
3.389
21.285
2.596
8.642
4.392
14.143
12.602
2.795
7.310
3.148
21.035
2.373
8.678
4.210
14.365
12.720
Makineler, Ulaşım Araçları
Metal Mamülleri
Endüstriyel Makinalar
Elektronik, Telekomünikasyon
Karayolu Taşıtları
Binek Otomobiller
Kamyonlar, Yük Araçları
Aksam ve Parçalar
Diğer Taşıma Ekipmanları
Aletler, Fotoğraf/Optik
1,6%
4,7%
1,1%
5,0%
-1,7%
-4,4%
-1,4%
-0,5%
-19,3%
7,1%
4,0%
9,3%
74.192
4.928
26.606
19.334
17.892
5.429
3.859
7.150
1.484
3.947
22.513
9.734
71.602
4.901
25.557
19.290
16.702
4.933
3.614
6.760
1.138
4.014
22.245
10.111
Tekstil, Giyim, Ayakkabı
23.389
25.034
2,2%
7,0%
Mobilya
15.708
15.993
1,4%
1,8%
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru,2013 için 6,514 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
3.590
2.411
3.651
2.332
Diğer Ürünler
Gıda, İçecek, Tütün
483.300
32.102
173.320
125.945
116.555
35.366
25.137
46.576
9.667
25.712
146.655
63.410
490.969
33.607
175.241
132.267
114.524
33.824
24.779
46.350
7.803
27.525
152.534
69.327
43,7%
3,0%
15,6%
11,8%
10,2%
3,0%
2,2%
4,1%
0,7%
2,4%
13,6%
6,2%
OCAK-ARALIK
TABLO 26 – SITC Ürün Gruplarına Göre İthalat
(Milyon SEK)
% Pay % Değişim
(Milyon $)
Ürün Grubu
2013
2014
2014
2014/2013
2013
2014
Toplam
1.046.025 1.112.298 100,00%
6,3% 160.576
162.216
30.069
31.870
2,9%
6,0% 4.616
4.648
Orman ve Kağıt Ürünleri
77.415
79.601
7,2%
2,8% 11.884
11.609
Madenler
Demir Cevheri ve
33.292
34.372
3,1%
3,2% 5.111
5.013
İçinde Demir Olmayan Maddeler
15.597
16.529
1,5%
6,0% 2.394
2.411
Metal İçerikleri
12.991
12.170
1,1%
-6,3% 1.994
1.775
132.338
142.455
12,8%
7,6% 20.315
20.775
Kimyasallar, Kauçuk Ürünleri
Organik/İnorganik Kimyasallar
30.935
36.412
3,3%
17,7% 4.749
5.310
Eczacılık Ürünleri
30.361
30.995
2,8%
2,1% 4.661
4.520
Plastik
26.529
28.158
2,5%
6,1% 4.072
4.107
Kauçuk ve kauçuk ürünleri
13.105
13.473
1,2%
2,8% 2.012
1.965
149.926
152.600
13,7%
1,8% 23.015
22.255
Mineral Yakıtlar, Elektrik Akımı
83.053
85.523
7,7%
3,0% 12.750
12.473
Ham Petrol
Petrol Ürünleri
51.608
52.402
4,7%
1,5% 7.922
7.642
427.527
460.222
41,4%
7,6% 65.630
67.118
Makineler, Ulaşım Araçları
Metal Mamülleri
30.261
33.012
3,0%
9,1% 4.645
4.814
Endüstriyel Makinalar
106.053
111.185
10,0%
4,8% 16.280
16.215
Elektronik, Telekomünikasyon
158.788
169.595
15,2%
6,8% 24.376
24.733
Karayolu Taşıtları
99.540
110.796
10,0%
11,3% 15.280
16.158
Binek Otomobiller
47.702
54.562
4,9%
14,4% 7.323
7.957
Aksam ve Parçalar
34.081
36.664
3,3%
7,6% 5.232
5.347
Diğer Taşıma Ekipmanları
8.444
9.369
0,8%
11,0% 1.296
1.366
Aletler, Fotoğraf/Optik
24.441
26.264
2,4%
7,5% 3.752
3.830
228.749
245.550
22,1%
7,3% 35.115
35.811
Diğer Ürünler
Gıda, İçecek, Tütün
110.337
119.461
10,7%
8,3% 16.938
17.422
Tekstil, Giyim, Ayakkabı
50.938
55.307
5,0%
8,6% 7.820
8.066
Mobilya
15.504
17.243
1,6%
11,2% 2.380
2.515
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru,2013 için 6,514 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
İsveç’in 2014 yılı ithalatındaki ilk 20 madde (6’lı bazda) toplam ithalatının % 30,8’ine
karşılık gelmekte olup, bahse konu ürünlerde en önemli 5 tedarikçi ülke ve Türkiye’nin pazar
payları EK 6’da; İsveç’in genel ihracat ve ithalatındaki ilk 20 ürün grubu ile bunlarda
Türkiye’nin payı EK 8’de; 2012-2014 döneminde fasıl (2’li), madde grubu (4’lü) bazında
ihracat ve ithalat değerleri ise sırasıyla EK 8 ve EK 9’da yer almaktadır.
34
BÖLÜM II
1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
1.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu, Doğrudan Yatırımlar
İsveç’in 1995 yılından beri AB üyesi olmasından dolayı, ikili ekonomik ilişkilerimizde
Gümrük Birliği Düzenlemesi ve ilgili AB Mevzuatı belirleyicidir. Bunun yanında, Türkiye ile
İsveç arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin desteklenmesine yönelik olarak akdedilmiş
olan önemli anlaşma ve protokoller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
TABLO 27 -Türkiye ile İsveç Arasındaki
Ticari ve Ekonomik Anlaşmalar
İmza Tarihi
RG Tarihi
RG No
Yürürlük
Tarihi
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları (Yıllık)
07/06/1948
19/02/1949
2136
-
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
21/01/1988
30/09/1990
20651
18/11/1990
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
Anlaşması
11/04/1997
15/07/1998
23403
08/10/1998
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma Komitesi
Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi
09/08/1999
14/09/1999
-
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma Komitesi I.
Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
13/12/2000
26/02/2001
-
Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım Ve
İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat
Zaptı
11/03/2013
10/02/2015
6604
Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi-JETCO
Kurulmasına İlişkin Deklarasyon
10/08/2014
-
-
-
Bunlardan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması Anlaşması ile karşılıklı yatırımlar ve yakın ekonomik işbirliği için hukuki
altyapının büyük oranda tesis edildiği görülmektedir.
Esasen Türkiye ile İsveç arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tarihi oldukça eskiye
dayanmaktadır. Ericsson 1800’lerin sonunda (Dolmabahçe Sarayının teknik altyapısı
projelerinde), Atlas Copco 1923 yılında, SKF 1928 yılında ve Volvo ile Scania 1933 yılında
Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte, halen İsveç’in
ülkemizdeki doğrudan yatırımları stoku yüksek bir seviyede değildir. İsveç İstatistik Kurumu
verilerine göre, İsveç’in 2013 yılı itibariyle Türkiye’deki doğrudan sermaye yatırımı stoku
2011 yılında 12 milyar SEK, 2012 yılında 15 milyar SEK ve 2013 yılında 3 milyar SEK
civarında iken, ülkemizin söz konusu yıllar itibariyle İsveç’te önemli miktarda bir doğrudan
sermaye yatırımının bulunmadığı gözlenmektedir.
Bununla birlikte, ABB Elektronik, Akzo Nobel, Alfa Laval, Assab, AstraZeneca, Atlas
Copco, Elektrolux, Ericsson, H&M, Ikea, Kappahl, Lindex, Sandvik, Scania, SKF, Tetra Pak,
Volvo gibi İsveç kökenli birçok büyük uluslararası firmanın ülkemizde temsilcilik ofisi/irtibat
bürosu bulunmaktadır.
35
 Türkiye’de faaliyette bulunan İsveç sermayeli firmalar (ve irtibat büroları):
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/doc
ListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/Yat%C4%B1r%C4%B1m/%C
4%B0statistikler%20ve%20Yay%C4%B1nlar/02.Yabanc%C4%B1%20Sermaye%20(
Uluslararas%C4%B1%20Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1m)%20%C4
%B0statistikleri%20ve%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1/03.Uluslararas%C4%B1%20
Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20%C4%B0statistikleri/
Ayrıca, başlıca amacı İsveç’in ihracatını arttırmak olan ve bu doğrultuda İsveç Hükümeti ve
özel sektörü adına hareket eden İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi (Business Sweden) 1991
yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir (Adres: Business Sweden in Istanbul
Levent Çarşı, Karanfil Sokak No:4, 34330 İstanbul, Telefon: +90 212 317 90 55, Faks: +90
212 317 90 44, E-posta:[email protected]).
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 1992 yılında kurulan Türk-İsveç İş
Konseyi, İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi (Business Sweden) ile toplantı ve diğer etkinlikler
çerçevesinde
işbirliğini
sürdürmektedir
(https://www.deik.org.tr/Konsey/77/Konsey_Hakk%C4%B1nda.html).
İsveç Merkez Bankası (Riksbank)/İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizin 2013 yılı
itibariyle İsveç’te önemli oranda doğrudan sermaye yatırım stoku bulunmadığı izlenmekle
birlikte, 2008 yılı Şubat ayı sonunda Yıldırım Holding A.Ş.’nin dünya ferrokrom üretiminde
ikinci sıraya geçmek hedefi doğrultusunda İsveç’te bulunan ferrokrom üreticisi Vargön
Alloys
AB
isimli
firmayı
bünyesine
kattığı
bilinmektedir
(Web:
http://www.vargonalloys.se/index_eng.html).
1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu ve İsveç Kaynaklarına Göre Dış Ticaret İstatistikleri
Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkilerin temel çerçevesini Türkiye ile AB arasında tesis
edilen gümrük birliğinin işleyişine ilişkin kuralları içeren 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
oluşturmaktadır (13/02/1996 tarihli ve L035 sayılı Topluluk Resmi Gazetesi).
Ülkemizin dış ticaret rejiminin ve teknik mevzuatının büyük ölçüde AB ile uyumlu hale
getirildiği, malların serbest dolaşımı ile ortak ticaret politikasına ilişkin düzenlemelerin yanı
sıra teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyetin korunması, devlet yardımları, ticari nitelikli
devlet tekelleri ve rekabet hukuku alanlarındaki AB mevzuatının dış ticaret rejimimize
yansıtıldığı bahsekonu Karar çerçevesinde, Türkiye ile İsveç arasındaki sanayi ürünleri
ticareti her türlü gümrük vergisi ve eş etkili vergi, miktar kısıtlamalası ve eş etkili tedbirden
muaf olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflar arasındaki tarım ürünleri ticareti ise temelde,
Türkiye ile AB arasında bu alandaki tercihli rejimi düzenleyen 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı kapsamında yürütülmektedir.
 İsveç Gümrük İdaresinin (Tullverket) internet sitesinde yer alan Türkiye’den ithalata
ilişkin hukuki metinlerle ilgili açıklamalar:
http://www.tullverket.se/innehallao/u/ursprungsvaror/ursprungsvaror/frihandelsbesta
mmelservidimportochexporthandbok/bestammelserforrespektivelandelleromrade/turki
et.4.4ab1598c11632f3ba9280006818.html (İsveççe).
1995 yılında İsveç’in AB üyeliği ve 1996 yılında Türkiye ile AB arasında yürürlüğe giren
gümrük birliğinin ardından, Türkiye-İsveç ticaret hacminde özellikle 2000’li yıllarda önemli
36
artış kaydedilmiştir.
TABLO 28 – İsveç-Türkiye Dış Ticaret Rakamları
1000 SEK
1000 $
%
Değişim
Ortalama
Döviz Kuru
(SEK/$)
İthalat
İhracat
Denge
Hacim
Türkiye’den
İthalat
%
Değişim
Türkiye’ye
İhracat
2000
2.498.658
51,0%
9.684.077
-4,5%
9,1718
272.428
1.055.853
783.425
1.328.282
2001
3.102.866
24,2%
4.103.577
-57,6%
10,326
300.491
397.402
96.912
697.893
2002
3.263.907
5,2%
4.610.565
12,4%
9,7243
335.644
474.128
138.484
809.773
2003
4.109.813
25,9%
6.138.851
33,1%
8,0894
508.049
758.876
250.827
1.266.925
2004
5.015.771
22,0%
7.240.051
17,9%
7,3496
682.455
985.095
302.640
1.667.550
2005
6.089.318
21,4%
8.613.947
19,0%
7,4775
814.352
1.151.982
337.630
1.966.334
2006
7.456.303
22,4%
9.543.135
10,8%
7,3766
1.010.805 1.293.704
282.899
2.304.509
2007
7.352.089
-1,4%
9.572.640
0,3%
6,7607
1.087.475 1.415.924
328.450
2.503.399
2008
8.044.662
9,4%
12.624.660
31,9%
6,5808
1.222.444 1.918.408
2009
6.411.251
-20,3%
12.767.155
1,1%
7,6457
2010
7.745.212
20,8%
13.404.590
5,0%
2011
8.720.400
12,6%
16.530.787
2012
8.862.340
1,6%
2013
8.351.535
2014
9.827.355
Yıl
695.964
3.140.852
1.669.848
831.304
2.508.391
7,2049
1.074.992 1.860.482
785.490
2.935.475
23,3%
6,4969
1.342.240 2.544.411 1.202.171 3.886.652
13.417.392
-18,8%
6,7754
1.339.754 2.028.359
688.605
3.368.113
-5,8%
13.258.275
-1,2%
6,5142
1.282.051 2.035.288
753.238
3.317.339
17,7%
13.095.231
-1,2%
6,8569
1.433.207 1.909.789
476.582
3.342.996
838.543
Taraflar arasındaki ticaret dengesi tarihsel olarak İsveç lehine fazla vermekle birlikte, son
yıllarda İsveç’in Türkiye’den ithalatında önemli artış gözlenmiştir. 2006 yılında İsveç’in
Türkiye’den ithalatı 1 milyar ABD doları, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 2 milyar ABD
doları seviyesini aşmıştır. 2008 yılı sonlarında etkisi görülmeye başlanan küresel kriz, ikili
ticari ilişkilerimizi de olumsuz etkilemiştir. 2009 yılında İsveç’in Türkiye’ye ihracatı yüzde 1
oranında artarken, Türkiye’den ithalatı ise yüzde 20 oranında azalmıştır. 2009 yılı sonrası
yıllarda iki ülke arasındaki ticaret tekrar canlanmış, ticaret hacmi 2013 yılında 3,3 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılında ise SEK bazında, İsveç’in Türkiye’ye ihracatı yüzde 1,2 oranında azalırken,
Türkiye’den ithalatı yüzde 17,7 oranında artmış (tarihsel olarak en yüksek seviyeye
ulaşmıştır) ve ticaret hacmi yaklaşık 23 milyar SEK olarak gerçekleşmiştir.
TABLO 29 - İsveç’in Türkiye’den Aylık İthalat Değerleri
1000 SEK
Ortalama Kur $
AY
2013
2014
2014/2013
2013
2014
786.744
716.324
-9,0%
6,4904
6,4838
Ocak
598.672
757.331
26,5%
6,3691
6,4977
Şubat
647.759
817.361
26,2%
6,4348
6,414
Mart
657.394
813.460
23,7%
6,4885
6,5399
Nisan
681.799
775.469
13,7%
6,618
6,5697
Mayıs
766.167
807.728
5,4%
6,5769
6,6845
Haziran
629.543
903.041
43,4%
6,62
6,816
Temmuz
705.727
863.224
22,3%
6,5352
6,899
Ağustos
691.154
879.667
27,3%
6,501
7,123
Eylül
704.643
903.599
28,2%
6,4111
7,2371
Ekim
730.853
858.367
17,4%
6,5844
7,4135
Kasım
758.654
731.784
-3,5%
6,541
7,6041
Aralık
37
2013
121.217
93.996
100.665
101.317
103.022
116.494
95.097
107.989
106.315
109.910
110.998
115.984
1000 $
2014
110.479
116.554
127.434
124.384
118.037
120.836
132.488
125.123
123.497
124.857
115.784
96.235
2014/2013
-8,9%
24,0%
26,6%
22,8%
14,6%
3,7%
39,3%
15,9%
16,2%
13,6%
4,3%
-17,0%
TABLO 30 - İsveç’in Türkiye’ye Aylık İhracat Değerleri
1000 SEK
Ortalama Kur $
AY
2013
2014
2014/2013
2013
2014
1.138.935
1.002.768
-12,0%
6,4904 6,4838
Ocak
1.007.487
1.179.446
17,1%
6,3691 6,4977
Şubat
1.014.431
1.213.079
19,6%
6,4348
6,414
Mart
1.011.814
870.204
-14,0%
6,4885 6,5399
Nisan
1.091.631
1.042.555
-4,5%
6,618
6,5697
Mayıs
1.191.180
1.129.343
-5,2%
6,5769 6,6845
Haziran
1.091.343
870.772
-20,2%
6,62
6,816
Temmuz
1.191.744
981.152
-17,7%
6,5352
6,899
Ağustos
1.126.646
1.130.111
0,3%
6,501
7,123
Eylül
1.060.123
1.411.897
33,2%
6,4111 7,2371
Ekim
1.196.253
1.060.092
-11,4%
6,5844 7,4135
Kasım
1.137.270
1.203.813
5,9%
6,541
7,6041
Aralık
2013
175.480
158.184
157.648
155.940
164.949
181.116
164.855
182.358
173.303
165.357
181.680
173.868
1000 $
2014
154.657
181.517
189.130
133.061
158.691
168.950
127.754
142.217
158.657
195.092
142.995
158.311
2014/2013
-11,9%
14,8%
20,0%
-14,7%
-3,8%
-6,7%
-22,5%
-22,0%
-8,5%
18,0%
-21,3%
-8,9%
2012-2014 döneminde fasıl (2’li) ve madde grubuna göre (4’lü bazda) İsveç-Türkiye ihracat
ve ithalat değerleri sırasıyla EK 8 ve EK 9’da sunulmaktadır.
İsveç’in 2014 yılında Türkiye’den ithalatında ve Türkiye’ye ihracatında en yüksek değere
sahip ilk 20 ürün ile bu ürünlerdeki genel ticareti ve Türkiye’nin genel ticaret içerisindeki
payları EK 10’de gösterilmektedir.
2014 yılında İsveç’in Türkiye’den ithalatında binek otomobilleri (% 10,7); elektrik için izole
tel, kablo, izole iletici, optik lif kablo (% 8,3); buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu
ve dondurucu cihazlar (% 4,5); tişörtler,fanilalar,diğer iç giyim eşyası-örülmüş (% 4,4) öne
çıkan ürün gruplarıdır.
TABLO 31 – SITC Ürün Gruplarına Göre İsveç-Türkiye Dış Ticareti
1000 SEK
1000 USD $
İsveç’in Türkiye’den İthalatı
İsveç’in Türkiye’ye İhracatı
İsveç’in Türkiye’den İthalatı
İsveç’in Türkiye’ye İhracatı
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Gıda ve canlı
hayvanlar
402.203
409.375
502.440
62.539
34.452
209.443 59.359 62.843
73.276
9.230
5.289
30.545
İçecek ve tütün
mamulleri
6.554
7.566
7.942
19.853
25.290
41.342
967
1.161
1.158
2.930
3.882
6.029
Hammaddeler
(yakıt hariç)
630.207
399.861
625.994 2.487.346 2.360.719 2.479.725 93.009 61.383
91.295
367.096 362.396 361.642
Mineral
yakıtlar, yağlar,
elektrik
7.382
16.417
1.647
23.335
129.932
111.132
1.089
2.520
240
3.444
19.946
16.207
Hayvansal ve
bitkisel yağlar
4.673
3.870
7.612
3.784
3.729
10.752
690
594
1.110
558
572
1.568
Kimyasallar
229.155
209.033
247.408 2.097.345 2.119.494 2.024.235 33.820 32.089
36.082
309.537 325.365 295.213
Mamul
maddeler
1.158.597 1.223.972 1.592.597 3.259.989 3.030.421 2.506.613 170.992 187.893
232.263
481.127 465.202 365.563
Makinalar ve
ulaşım araçları 4.445.424 4.077.690 4.659.273 4.657.321 5.113.182 5.025.256 656.079 625.969
679.506
687.352 784.929 732.880
Diğer işlenmiş
ürünler
1.992.984 2.008.954 2.180.005 804.002
440.618
685.710 294.135 308.396
317.931
118.659 67.640
100.004
Diğer ürünler
1.129
2.370
2.436
83
1.020
1.024
167
364
355
12
157
149
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru 2012 için 6,7754, 2013 için 6,5142 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
Türkiye’ye ihracatında ise demir cevherleri ve konsantreleri (% 11,0); Telefon cihazları (%
10,4); dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları (% 5,7);
38
tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) (% 5,5) öne çıkan
ürün gruplarıdır.
1.3. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular
1.3.1. Ticari Engeller
AB üyesi olan İsveç, dış ticaret alanında genel olarak AB mevzuatını (AB Ortak Ticaret
Politikası) uygulamaktadır. Bununla birlikte sınırlı alandaki ithalatında, ülkenin Birliğe
Katılım Anlaşmasında yer alan derogasyonlar çerçevesinde, salmonella (zehirlenmeye neden
olan bir bakteri) kontrolü ve canlı hayvanların sınır kontrolü (karantina) alanlarında diğer AB
üyesi ülkelerine kıyasla daha sıkı kurallar uygulamakta; taze ve dondurulmuş et ve et ürünleri
ile yumurta ithalatı için daha fazla koşul öne sürebilmektedir.
Ayrıca, alkol tüketimini ve bundan doğacak hastalıkları sınırlandırmak gerekçesiyle İsveç’te
alkollü içecek satışı sadece ülke çapında yaklaşık 430 adet perakende satış mağazası bulunan
“SystemBolaget”
isimli
devlet
tekeli
tarafından
yapılmaktadır
(http://www.systembolaget.se/english/).
1.3.2. Ticari Tanımlama Uygulamaları
İsveç’te etiketleme, markalama, paketleme, standartlar gibi ticari uygulamalar, temel olarak
tüketici güvenliği, çevrenin korunması ile diğer risk faktörlerinin sınırlandırılmasını
hedefleyen ve oldukça detaylı ve çok katmanlı bir yapı arz eden AB mevzuatı ile uyum
içerisinde yürütülmektedir.
Ezcacılık ve tıbbi ürünler, tarım ürünleri, kimyasallar, alkollü içecekler başlıcaları olmak
üzere bazı ürün gruplarında genel yapıdan farklılıklar arz eden hususlar bulunmaktadır. Bu
çerçevede, Ezcacılık ve tıbbi ürünler için İsveç Medikal Ürünler Kurumu-(Lakemedelsverket)
(http://www.lakemedelsverket.se), gıda ürünleri için İsveç Ulusal Gıda Kurumunun
(Livsmedels Verket) (http://www.slv.se/); tarım ürünleri için İsveç Tarım KurumuJordbruksverket (http://www.jordbruksverket.s /), kimyasal ürünler için İsveç Kimyasallar
Kurumu (Kemikalieinspektionen) (http://www.kemi.se ) alkollü içecekler için de kamu alkollü
içeçek tekel kurumu olan Systembolaget (http://www.systembolaget.se ) internet sayfalarının
detaylı incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
 Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan, “İsveç’te Ticarette Teknik Düzenlemeler”
başlıklı bilgi notuna şu adresten ulaşabilirsiniz: 2015_İsveç'te Ticarette Teknik
Düzenlemeler-(Haziran 2015)
1.3.3. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı
İsveç’te “Serbest Bölge” bulunmamaktadır.
1.3.4. Pazarlama, Dağıtım ve Satış Kanalları, Başlıca Yayın Kuruluşları
İsveç’te gıda ile günlük kullanıma konu olan malların dağıtımının % 80’inden fazlası ICA,
Axfood, Hemköp, Coop, Sabis, Lidl gibi büyük zincir firmalar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Adı geçen firmalar ithalattan tüketiciye sunuma kadar tüm dağıtım
39
zincirinde etkin olarak faaliyet göstermekte olup, ülke içinde 7000 kadar perakende satış
mağazaları bulunmaktadır.
 İsveç’in en büyük zincir firmalarına ilişkin bilgileri http://www.largestcompanies.com/
internet
adresinden
ve
ülkeye
ilişkin
sektör
raporlarından
(http://chambertradesweden.se/marketreports/
;
http://www.cbi.eu/marketinformation) incelemek pazar araştırmaları açısından yararlı olabilecektir..
Özel ürünlerin satışı ise genellikle mağaza zincirleri kanalıyla gerçekleştirilmektedir. IKEA,
mobilya ve iç dekorasyon, H&M ise hazır giyim alanındaki en önemli zincirlerdir. Global arz
zincirlerine dahil olan anılan firmalar büyük ölçüde ithalata dayalı olup, Türkiye de dahil
olmak üzere birçok ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır.
İsveç’in toplam ithalatının büyük kısmını oluşturan oluşturan imalat sanayine yönelik ara ve
yatırım mallarındaki ithalat ise, ürün geliştirmeden finansmana kadar birçok hizmeti bir arada
sağlayan ihtisaslaşmış aracılar kanalıyla yürütülmektedir.
1.4. Fuarlar
İsveç’te ticari fuar düzenlenen başlıca dört merkez bulunmakta olup, anılan merkezlere ilişkin
temel bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
TABLO 32 – İsveç’teki Fuar Merkezleri
Fuar Merkezi
Şehir
Web Adresi
Stockholmsmässan
Stockholm www stockholmsmassan.se
Kistamassan
Stockholm http://www.kistamassan.se/
Svenska Mässan
Göteborg
www.svenskamassan.se
Elmia AB
Jönköping
www elmia.se
MalmöMässan
Malmö
www malmomassan.se
Kapalı Alan (m2)
56 500
41 000
34 000
20 000
Bunun haricinde, Nolia (http://www.nolia.se/) isimli bir organizasyon şirketi ülkenin kuzey
bölgesinde Piteå, Umeå ve Sundsvall isimli üç farklı merkezde küçük çaplı fuarlar
düzenlemektedir.
İsveç’te yıl içinde düzenlenen tüm fuarlar hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.allamassor.se/
ve www.fairlink.se internet adreslerinden ulaşmak mümkündür.
1.5. Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar
1.5.1. Faydalı Adresler
İsveç’e ilişkin birçok alanda genel (güncel) bilgiye https://sweden.se/ (resmi) ve
http://www.visitsweden.com/, ülkedeki tüm bakanlık ve devlet kurumlarına dair bilgilere ise
http://www.government.se/ isimli sitelerden ulaşılabilir.
Ayrıca, İsveç’teki belli başlı ekonomik ve ticari kuruşlar ile bilgi kaynakları aşağıda
belirtilmektedir.
TABLO 33 - İsveç’teki Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruşlar
Kurum Adı
Web Adresi
The Swedish Customs
www.tullverket.se
40
The Riksbank
National Institute of Economic Research
Open Trade Gate Sweden
Business Sweden
Swedish Trade Federation
National Board of Trade
Swedish Standards Institute
The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
The Swedish Patent and Registration Office
Swedish International Development Cooperation Agency
Swedish Companies Registration Office
National Tax Board
Statistics Sweden
www.riksbank.se
www.konj.se
www.opentradegate.se
http://www.business-sweden.se/
www.svenskhandel.se
www.kommers.se
www.sis.se
www.swedac.se
www.prv.se
www.sida.se
www.bolagsverket.se
www.skatteverket.se
www.scb.se
1.6. Diğer Bilgiler
İsveç piyasasını analiz ederken aşağıda belirtilen bazı özelliklerin dikkate alınmasının faydalı
olacağı değerlendirilmektedir:





İsveç, zor ve talepkar bir pazar olarak addedilmektedir. Muhakeme gücü gelişmiş olarak
nitelendirilen İsveçli alıcılar kaliteye, markaya, tasarıma, ambalaja ve herşeyden çok
zamanında teslimata önem vermektedir. İsveçli tüketicilerin fiyat bilinci oldukça
gelişmiştir. Bu nedenle birçok ülkede yüksek satışı bulunan ürünlerin, İsveç pazarında
başarısızlığa uğraması ihtimal dahilindedir.
Mağazalar maliyet unsurları nedeniyle kısıtlı sayıda eleman istihdam etmekte olup,
depolama imkanları da oldukça sınırlıdır (İsveç’te işgücü maliyetleri ve kira giderleri
oldukça yüksektir). Bu nedenle alıcılar, ürünlerin satışa hazır bir şekilde paketlenmiş ve
fiyat etiketleri takılı olarak satış mekanına zamanında teslimini tercih edebilmektedir.
İsveç’te gerek ortalama gelir düzeyi gerekse vergi yükü, uluslarası standartlara göre
oldukça yüksektir.
Tek kişilik hanehalkı şeklinde yaşam tarzı İsveç’te oldukça yaygındır (Stokholm’de
hanelerin yaklaşık %40’ı yalnız (tek kişilik hane) yaşamaktadır) ve oran giderek
artmaktadır.
2014 yılı itibariyle İsveç’te hanehalkı tüketim harcamalarının ürün/hizmet gruplarına göre
dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TABLO 34 – Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Amaca Göre Dağılımı (2014)
Ev/kira, elektrik, yakıt vb
% 26,3
Kültür ve eğlence
% 11,1
Gıda ve İçecek
% 12,4
Ulaşım
% 12,5
Giyim ve ayakkabı
% 4,7
Mobilya, ev eşyası, dekorasyon
% 5,1
Sağlık
% 3,5
Eğitim
% 0,3
Diğer tüketim
% 11,3
Tütün ve alkol
% 3,6
İletişim
% 3,2
Hotel ve restoran
% 6,0
41
Toplam

% 100,0
İsveççe (günlük) temel kelimeler: https://sweden.se/culture-traditions/swedish-glossary/
2. SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER
2.1. Sorunlar
Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkilerde ve doğrudan yatırımlarda, AB pazarına girişte
yaşanan genel sorunların haricinde, yapısal önemli bir sorun bulunmamaktadır.
2.2. Görüş ve Öneriler
Nüfus bakımından İsveç küçük bir pazar olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, gerek tedarikçiler,
gerekse tüketiciler bakımından İsveç oldukça talepkar, standartları yüksek ve rekabetin yoğun
yaşandığı bir pazardır.
Bununla birlikte, İsveç’in global ekonomideki yüksek rekabetçi konumu (özellikle ileri
teknoloji bileşenli ürünlerde); kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksekliği; ülkede mevcut
çok uluslu şirket sayısı; Kuzey Avrupa pazarının entegrasyon seviyesi, Avrupa’da etkileri
halen yoğun şekilde devam global ekonomik krizden İsveç’in göreli olarak daha az etkilenmiş
olması gibi hususlar göz önüne alındığında, İsveç’in ülkemiz açısından önemli bir pazar
olduğu değerlendirilmektedir. İsveç’teki Ülkemiz kökenli nüfusun büyüklüğü ve bunların
girişimci profili bahse konu ekonomik ilişkilerin gelişmesinde “katalizör” işlevi
görebilecektir.
Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 9,8 milyon nüfusa sahip ülkenin 2014 yılı dünya mal
ihracatı ve ithalatındaki payının % 0,87 ve % 0,85, dünya ticari hizmetler ihracatı ve
ithalatındaki payının ise % 1,54 ve % 1,37 olduğu görülmektedir. (2014 itibariyle Türkiye için
anılan oranlar sırasıyla % 0,85, % 1,27, % 1,03 ve % 0,49 seviyesindedir).
İsveç’te, ekonominin büyüklüğüne kıyasla dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla sayıda çok
uluslu şirket mevcut olup, İsveç’e ihracat yapmak anılan firmalar aracılığıyla tüm dünyaya
açılmak anlamına gelebilmektedir.
İsveç’in genel olarak ithalata, İsveç’li tüketicilerin ise yeni ürünlere yönelik son derece açık
yaklaşımı dikkate alındığında, yerel dinamikleri dikkate alınarak doğru stratejiler uygulamak
kaydıyla ülkemizin bu pazardaki payınının kayda değer ölçüde arttırılabileceği
değerlendirilmektedir.
İsveç’in, 2014 yılında 4’lü bazda Türkiye’den ithalatındaki ilk 20 ürünün, ülkemizden yaptığı
toplam ithalatının %60’ına karşılık gelmektedir. Bu kapsamdaki ürünler ülkemizin genel
ihracat yapısı ile de benzerlik arz etmekte olup, başlıca binek otomobilleri, hazır giyim, bakır
ve krom cevherleri, renkli televizyonlar, buzdolapları gibi ürünleri içermektedir. Bahse konu
20 ürün itibariyle Türkiye’den ithalat, bu ürünlerde İsveç’in toplam ithalatı içerisinde %3,8
paya sahip bulunmaktadır. Türkiye’den İsveç’e yönelik ihracatta öne çıkan otomotiv ve
otomotiv yan sanayi, makine sektörü, elektrik-elektronik, tekstil ve hazır giyim ve gıda
ürünlerinde Türkiye’nin mevcut İsveç’teki pazar payının halen potansiyelinin altında olduğu
söylenebilir. Sağlık hizmetleri de son dönemde öne çıkan önemli kalem olmuştur. Anılan
sektörlerde karşılıklı geleneksel ikili ticaretin yanında, yatırım ve diğer işbirliği imkanlarının
(teknoloji transferi ve danışmanlık hizmetleri, global arz zincirlerine eklemlenme, lojistik
42
imkanları, başka pazarlara ortak açılım, şirket satın almaları vb) da gelişme potansiyeli
mevcuttur. Bu doğrultuda strateji oluşturulurken, özellikle ülkenin sektörel olarak
dağıtım/tedarik kanallarının ve değer/arz zincirlerinin yapısının dikkate alınmasında fayda
görülmektedir. Ayrıca, ülke çapında düzenlenen bazı fuarlara iştirakin de faydalı olabileceği
düşünülmektedir.
İsveç ve İsveçli firmalar için de Türkiye birçok yönden önemli ve öncelikli bir ülke ve iş
ortağıdır. İsveç kökenli firmalar, bilişim ve iletişim sektörü başta olmak üzere, ilaç,
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevresel ürünler, şehir fiziki altyapısı gibi çok geniş
yelpazede ve teknoloji ve sermaye yoğun sektörlerde Türk firmaları ile işbirliği yapmayı
hedeflemektedirler.
İlaveten, müteahhitlik alanında da İsveç ile ülkemiz arasında bir işbirliği potansiyeli
bulunduğu değerlendirilmektedir. Zira, bu alanda geleneksel olarak oldukça dışa kapalı olan
İsveç iç pazarı gerek mevcut firmalar gerekse ilgili kaynaklar bakımından kapasite kullanım
sınırına ulaşmak üzere olup, bu nedenle özellikle İsveç Karayolları ve Demiryolları İdareleri
tarafından yabancı firmaların İsveç piyasasına girmesinin teşvik edildiği bilinmektedir. Son
yıllarda konut yapımında Baltık ülkeleri ve Polonya’dan çok sayıda ufak firma, büyük altyapı
projelerinde alt yüklenici olarak görev almak suretiyle başta Danimarka, Finlandiya, Norveç
ve Almanya’dan olmak üzere az sayıda büyük yabancı firma İsveç pazarında faaliyet
göstermeye başlamıştır.
43
EKLER:
EK 1 - Bakanlar Kurulu Temsilcileri ve Bağlı Bulundukları Siyasi Partiler (2014-2015)
EK 2 - Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı (İsveç İstatistik Kurumu)
EK 3 - İş Kollarına Göre Ortalama Aylık Ücretler (2013) (İsveç İstatistik Kurumu)
EK 4 - Sanayi Üretim Endeksi (2005-2014) (İsveç İstatistik Kurumu)
EK 5 - İsveç’in 2013/2014 yılı İhracat ve İthalatında İlk Otuz Ülke(İsveç İstatistik Kurumu)
EK 6 - İsveç’in 2014 İthalatında İlk 20 Madde (Tedarikçi 5 Ülke ve Türkiye’nin Pazar Payları) (İsveç
İstatistik Kurumu)
EK 7 - İsveç’in 2014 Yılı Genel İhracat ve İthalatındaki İlk 20 Ürün Grubu ile Bunlarda Türkiye’nin
Payı (İsveç İstatistik Kurumu)
EK 8 - İsveç’in Fasıl (2’li) Bazında Genel İthalat ve İhracat Değerleri (2012-2014) (İsveç İstatistik
Kurumu)
EK 9 - İsveç’in Madde Grubu (4’lü) Bazında Genel İthalat ve İhracat Değerleri (2012-2014) (İsveç
İstatistik Kurumu)
EK 10 - İsveç’in 2014 Yılında Türkiye’den İthalatında ve Türkiye’ye İhracatında En Yüksek Değere
Sahip İlk 20 Ürün İle Bu Ürünlerdeki Genel Ticareti ve Türkiye’nin Genel Ticaret İçerisindeki Payları
(İsveç İstatistik Kurumu)
KAYNAKÇA
- “A History of Sweden”, Swedish Institute, 2002
- “Annual Report 2014”, Sveriges Riksbank
- “Economic Survey of Sweden” 2015, OECD (www.oecd.org)
- “European Union, 2015 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers”, Office of the United States
Trade Representative (www.ustr.gov)
- “Exporting to Scandinavia, A Guide for Exporters from Developing Countries”, The Swedish Chambers of
Commerce
- “The Swedish Economy”, May 2015, Konjonkturinstitutet (www.konj.se)
“Sweden, Country Profile”, 2015, Economist Intelligence Unit
- “Sweden, Country Profile”, WTO, 2014, (www.wto.org)
- “The Swedish Education”, The Official Gateway to Sweden, (www.sweden.se)
- “Swedish Heath Care”, The Official Gateway to Sweden, (www.sweden.se)
- “Swedish Labor Market Policy”, The Official Gateway to Sweden, (www.sweden.se)
-“Sweden in Your Pocket”, SIIA, 2011
- “Business Sweden”, (www.business-sweden.se)
- “The Swedish Economy”, The Official Gateway to Sweden, (www.sweden.se)
44
EK 1 – Bakanlar Kurulu Temsilcileri ve Bağlı Bulundukları Siyasi Partiler
Bakanlar Kurulu Temsilcileri ve Bağlı Bulundukları Siyasi Partiler (3 Ekim 2014’ten itibaren)
ANA BİRİM/ BAKANLIK BAKAN
BAKAN
Başbakanlık Ofisi
Başbakanlık Ofisi
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal İşler
Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal İşler
Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal İşler
Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Girişimcilik Bakanlığı
Girişimcilik Bakanlığı
Girişimcilik Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Kültür Bakanı
Çalışma Bakanlığı
Başbakan*
Strateji ve Nordik İşbirliği Bakanı
Adalet ve Göç Bakanı*
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı*
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Bakanı
Savunma Bakanı*
Stefan Löfven
Kristina Persson
Morgan Johansson
Anders Ygeman
Margot Wallström
Isabella Lövin
Peter Hultqvist
PARTİ
Sosyal Demokrat Parti- Parti
Başkanı
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Yeşiller Partisi
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Güvenlik Bakanı*
Annika Strandhäll
Sosyal Demokrat Parti
Sağlık ve Spor Bakanı
Gabriel Wikström
Sosyal Demokrat Parti
Eşitlik, Çocuklar ve Yaşlılar Bakanı
Maliye Bakanı*
Finansal Piyasalar ve Tüketicilerle İlişkiler
Bakanı,
Maliye Bakan Yardımcısı
Kamu İdaresi Bakanı
Åsa Regnér
Magdalena Andersson
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Per Bolund
Ardalan Shekarabi
Yeşiller Partisi
Sosyal Demokrat Parti
Eğitim Bakanı*
Lise Eğitimi ve Yetişkin Öğretim ve Eğitimi
Bakanı
Gustav Fridolin
Yeşiller Partisi-Parti Eşbaşkanı
Aida Hadzialic
Helene Hellmark
Knutsson
Åsa Romson
İbrahim Baylan
Mikael Damberg
Mehmet Kaplan
Anna Johansson
Sven-Erik Bucht
Alice Bah Kuhnke
Ylva Johansson
Sosyal Demokrat Parti
Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı
Çevre ve İklim Bakanı*, Başbakan Yardımcısı
Enerji Bakanı
Girişimcilik ve İnovasyon Bakanı*
İskan ve Şehircilik Bakanı
Altyapı Bakanı
Tarım Bakanı*
Kültür ve Demokrasi Bakanı*
Çalışma Bakanı*
Sosyal Demokrat Parti
Yeşiller Partisi-Parti Eşbaşkanı
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Yeşiller Partisi
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Yeşiller Partisi
Sosyal Demokrat Parti
*** 3 Ekim 2014 tarihinden itibaren yeni Hükümet kurulmuş olup halen görevdedir. Hükümet üyeleri listesi ve
bilgiler için http://www.government.se/sb/d/2058 .
45
EK 2 - İsveç Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı (31 Aralık 2014)
Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı
Göç
Nüfus
2.198.044
Pay
22,6%
Değişim
35.002
Doğum
29.496
Ölüm
15.630
Bölge Net
13.866
Net
20.843
Ülke İçi
4.067
Ülke Dışı
16.776
Uppsala
348.942
3,6%
3.461
3.997
2.711
1.286
2.158
861
1.297
Södermanland
280.666
2,9%
3.097
3.151
2.769
382
2.696
103
2.593
Östergötland
442.105
4,5%
4.257
5.083
4.134
949
3.297
329
2.968
Jönköping
344.262
3,5%
3.027
4.047
3.352
695
2.318
-781
3.099
Kronoberg
189.128
1,9%
1.972
2.160
1.744
416
1.531
-1.182
2.713
Kalmar
235.598
2,4%
1.724
2.372
2.651
-279
1.974
-720
2.694
Gotland
57.255
0,6%
94
529
554
-25
118
2
116
Blekinge
154.157
1,6%
1.400
1.614
1.661
-47
1.435
-156
1.591
1.288.908
13,2%
14.839
15.750
11.753
3.997
10.769
2.398
8.371
Bölge
Stockholm
Skåne
310.665
3,2%
3.825
3.367
2.887
480
3.339
971
2.368
1.632.012
16,7%
16.928
19.536
14.673
4.863
11.971
57
11.914
Värmland
274.691
2,8%
876
2.797
3.037
-240
1.101
-1.333
2.434
Örebro
288.150
3,0%
2.755
3.323
2.818
505
2.196
-561
2.757
Västmanland
261.703
2,7%
2.649
2.932
2.539
393
2.237
-33
2.270
Dalarna
278.903
2,9%
1.554
2.909
3.048
-139
1.660
-306
1.966
Gävleborg
279.991
2,9%
2.021
2.836
3.218
-382
2.367
-299
2.666
Västernorrland
243.061
2,5%
905
2.419
2.908
-489
1.349
-774
2.123
Jämtland
126.765
1,3%
304
1.323
1.495
-172
457
-663
1.120
Västerbotten
262.362
2,7%
1.250
2.770
2.577
193
1.053
-863
1.916
Norrbotten
249.987
2,6%
551
2.496
2.817
-321
860
-1.117
1.977
Toplam
9.747.355
*Kaynak: İsveç İstatistik Kurumu
100,0%
102.491
114.907
88.976
25.931
75.729
.
75.729
Halland
Västra Götaland
EK 3 - 2014 Yılında İsveç’te Ortalama Ücretler
Özel Kesimde Çalışanların İşkollarına Göre Ücretleri (Fazla Çalışma Dahil, SEK/Saat)
Özel Kesimde Çalışanların İşkollarına Göre Ücretleri (Fazla Çalışma Dahil, SEK/Saat)
Kol Gücüyle Çalışanlar
Sanayi Kolu
Madencilik
İmalat
Masa Başı Çalışanlar
Saat Ücreti (SEK) Yıllık Değişim (%) Aylık Ücret (SEK) Yıllık Değişim (%)
219,5
4,7
42.500
4,2
166,5
1,9
41.000
-
-
-
-
Elektrik ve Gaz
Su
181,6
161,3
3,4
4,5
39.400
34.200
4
5,2
İnşaat
171,2
2
36.500
2,2
Mühendislik
2,5
-
-
-
-
156
2
32.900
4,8
Otel ve Lokantalar
133,5
2,5
30.500
4,8
Bilgi ve İletişim
152,5
7,5
40.600
1
Kredi ve Sigorta
-
-
45.600
2,5
150
3,6
38.100
3,8
Ticaret ve Hizmet sektörü
Taşımacılık
Gayrımenkul
-
-
-
-
İdari ve destek hizmetler
138,5
1,6
30.400
4,1
Eğitim sistemleri
131,3
2,5
27.300
2,2
Sağlık ve sosyal hizmetler
Kültür ve eğlence hizmetleri
150,1
137,7
1,8
3,7
30.300
30.200
1,7
3,1
Diğerleri
136,6
0,6
31.900
1,6
ORTALAMA
156,2
1,3
35.427
-0,1
Hukuk, ekonomi, bilim ve teknoloji hizm.
46
EK 4 - Başlıca Sanayi Kollarına İlişkin Üretim (2010=100, Baz Yıl)
Sanayi Üretim Endeksi (2005-2014)
Sanayi Kolu
2005
2012
2013
2014
Madencilik, Taşocakçılığı, İmalat ve Enerji
107,3 110,6 114,4 111,4
91,4
100 105,9 103,7
95,8
94
Enerji
105,5
96,4
98,9 101,3
92,5
100 100,7 111,1 100,9 103,3
Madencilik ve taşocakçılığı
107,9
113 116,9 113,2
91,2
100 106,9 102,3
94,4
92,2
100
84,5
96,9
86,6
82,1
Endüstriyel enerji girdileri
2006
99,9 100,4
2007
2008
2009 2010 2011
88,9 105,4 102,2
96,3 105,7
Sermaye Malları
107,6 115,1 126,1 122,6
88,1
100 112,3
Dayanıksız Tüketim Malları
105,1 111,2 102,7
99,6
97,8
100 105,7 104,5 104,9 101,5
Dayanıklı Tüketim Malları
129 132,7 135,8 113,4
89,7
100
Madencilik ve taşocakçılığı
85,7
86,7
92,3
92,7
78,1
100 104,2 106,5
0
0
0
0
0
Kömür Madeni
Ham petrol ve doğalgaz çıkarılması
99,6
104
94,4
89,3
88,8
106 106,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metal Madeni Cevherleri
83,6
84,7
90,2
89,8
75,3
100 104,4 108,5 107,5 108,9
Diğer Madenler
93,9
94,4 101,6 107,2
92,7
100 101,1
Madenciliğe İlişkin Hizmetler
İmalat Sanayi
0
0
0
0
91,7
94,5
86,4
0
0
0
0
0
0
108,7 113,9 117,7 113,8
91,6
100
107 102,1
93,8
91,5
Gıda ürünleri ve içecek
98,3
99,8
99,7 101,1 101,9
100
94,9
92,3
91,6
86,8
Gıda
98,4
98,5
97,6 100,3 102,1
100
93
90,4
88,2
87,2
İçecek
99,5 104,8 110,2
108 101,3
100 101,2
102 111,2
77,8
114
Tekstil, giyim ve deri
120,1 122,4 128,2
95,6
100
96,4
89,4
89,9
91,6
Mobilya Hariç Ahşap ve Ahşap Ürünleri
113,2 114,8 122,6 115,5 100,8
100
97,9
89,4
83,9
86
Marangoz işleri
103,2 104,3 106,5
100 103,1 100,6
Ahşap ve Ahşap Ürünleri
125,4 127,5 141,7 134,1 101,6
Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Yazılı Basım ve Diğer Medya
Kömür, Rafine Petrol ve Nükleer Yakıt
Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler
97,8 101,7 102,4
95
99,1
99,9 100,4
99,9 100,1
94,7 100,6
100
93,8
81
76
75,6
99,9
93,4
100
98,8
96,2
94,7
94,2
92,1
90,5
100
99,2
95,1
86,8
85,1
88,9 105,4 102,2
100
96,3 105,7
84,5
96,9
98,1
111,8 122,3 106,3 100,8
94,3
100 111,4
.. 113,4 110,9
..
..
..
99,3
94,4
95,9
İlaç Sanayi
119 132,1
99
95,8
100 117,8
Plastik ve Plastik Ürünler
97,5 100,4 111,2 104,5
86,7
100
Metal Dışı Minareller
102,8 108,5 117,3 123,1
96,2
100 113,4 111,5 106,2 111,5
Çelik ve metal işleri
135,9 130,6 131,5 123,3
83,9
100 105,2
97,4
92,4
92
Mühendislik faaliyetleri
111,3 118,2 128,2 124,3
88,2
100 111,7 104,3
89,8
85,8
İşlenmiş Madenler
112,9 117,1 125,4 119,3
85,6
100 106,3 100,8
94,1
91,9
Makine ve ekipmanlar hariç işlenmiş madenler
102,8 111,7 122,7 122,3
92,2
100 113,6 109,4
83,8
79,2
98,5 101,3
89,9
100 110,3 108,7
47,3
44,5
118,1 121,5 123,4 117,7
99,9
100 110,9 111,3 107,7 100,6
Büro Makinaları ve Bilgisayarlar
Elektrikli Makina ve Cihazlar
Diğer makina ve ekipmanlar
Ulaşım
Motorlu Taşıtlar, Römork ve Yarı-römorklar
Diğer Ulaştırma Araçları
Diğer İmalat ve tamir
Mobilya
80,9
88,6
106
116 127,1 141,4
108
140
91
136,9 142,1 153,2 142,6
79,2
100 121,1 103,4 104,9 102,3
135 140,5 154,5 143,7
73,2
100 122,4 102,1 105,6 102,8
142,6 145,1
142 133,1 103,5
100 116,7 109,2
98,4
93,6
100
118 107,8 101,3
99,3
99,8 102,9 109,7 103,5
96,1
100
91,3
87,4
81,9
79,1
130,4 133,2 142,7 113,9
93,5
100
98,7
95,1
86,4
90,6
Diğer İmalat
85,6
93,1
100
94,7
87,4
84,6
83,4
Diğer Kurulum ve Makinalar
98,8 103,5 108,7 107,1 100,3
100
84,5
83,3
77,4
68,6
Elektrik, Gaz ve Isınma
106
96,5
99,7 101,3
92,2
100
101 111,4 102,8
104
Elektrik, Gaz ve Isı
106
96,5
99,7 101,3
92,2
100
101 111,4 102,8
104
87,1
47
94,4
94,2
EK 5 - İsveç’in İhracatında İlk 30 Ülke
İsveç’in 2013/2014 yılı İhracatında İlk Otuz Ülke
2013
Sıra
1
2
5
3
4
6
7
8
9
2014
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ülke
Toplam
Norveç
Almanya
Danimarka
Birleşik Krallık
Finlandiya
ABD
Hollanda
Belçika
Fransa
10
11
12
13
14
15
17
16
18
19
20
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Çin
Polonya
İtalya
Rusya
İspanya
Japonya
İsviçre
Türkiye
Suudi Arabistan
Avustralya
Hindistan
Brezilya
Milyon (SEK)
Pay %
2013
2014
2014
1.090.797 1.124.664 100%
116.679
118.217 10,5%
108.441
112.540 10,0%
71.207
80.481
7,2%
77.066
79.014
7,0%
74.428
77.858
6,9%
67.835
75.853
6,7%
58.146
56.728
5,0%
53.684
50.073
4,5%
49.594
49.446
4,4%
39.545
29.227
24.876
23.614
17.983
14.725
13.259
13.280
12.710
12.309
9.958
9.410
39.846
33.102
27.142
22.082
20.543
14.031
13.095
11.820
11.222
11.098
10.377
10.064
0,8%
13,3%
9,1%
-6,5%
14,2%
-4,7%
-1,2%
-11,0%
-11,7%
-9,8%
4,2%
7,0%
Milyon ($)
2013
2014
167.449 164.020
17.911
17.241
16.647
16.413
10.931
11.737
11.831
11.523
11.425
11.355
10.413
11.062
8.926
8.273
8.241
7.303
7.613
7.211
6.071
4.487
3.819
3.625
2.761
2.260
2.035
2.039
1.951
1.890
1.529
1.445
5.811
4.828
3.958
3.220
2.996
2.046
1.910
1.724
1.637
1.618
1.513
1.468
9.556
9.157
0,8%
-4,2%
1.467
21
22
Avusturya
7.840
8.745
0,8%
11,5%
1.204
26
23
Kanada
8.330
8.331
0,7%
0,0%
1.279
23
24
Güney Kore
8.168
8.174
0,7%
0,1%
1.254
24
25
Estonya
7.923
7.766
0,7%
-2,0%
1.216
25
26
Çek Cum.
5.476
7.132
0,6%
30,2%
841
29
27
Güney Afrika C
5.516
6.925
0,6%
25,5%
847
28
28
Mısır
7.285
6.838
0,6%
-6,1%
1.118
27
29
Birleşik Arap Emirlikleri
5.368
6.662
0,6%
24,1%
824
30
30
Litvanya
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru, 2013 için 6,5142 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
1.335
1.275
1.215
1.192
1.133
1.040
1.010
997
972
48
3,5%
2,9%
2,4%
2,0%
1,8%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
Yüzde Değişim %
2014/2013
3,1%
1,3%
3,8%
13,0%
2,5%
4,6%
11,8%
-2,4%
-6,7%
-0,3%
İsveç’in İthalatında İlk 30 Ülke
İsveç’in 2013/2014 yılı İthalatında İlk Otuz Ülke
Milyon (SEK)
2013 2014 Ülke
2013
2014
Sıra
Sıra
Toplam
1.046.025
1.112.298
183.110
192.857
1
1
Almanya
92.941
92.015
2
2
Norveç
80.509
87.969
4
3
Hollanda
84.914
81.703
3
4
Danimarka
63.236
68.794
5
5
Birleşik Krallık
57.743
56.117
6
6
Finlandiya
45.924
54.844
7
7
Rusya
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
19
20
22
23
25
24
26
27
32
21
29
28
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Çin
Fransa
Belçika
Polonya
İtalya
ABD
Estonya
İspanya
Çek Cum.
İrlanda
Avusturya
Nijerya
43.795
42.103
40.922
33.733
32.543
28.686
17.018
13.549
12.805
12.004
12.288
10.122
49.897
49.301
43.928
35.859
34.169
28.008
18.643
15.182
14.712
14.407
13.910
11.817
Pay %
2014
100%
17,3%
8,3%
7,9%
7,3%
6,2%
5,0%
4,9%
Yüzde Değişim %
2014/2013
6,3%
5,3%
-1,0%
9,3%
-3,8%
8,8%
-2,8%
19,4%
4,5%
4,4%
3,9%
3,2%
3,1%
2,5%
1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
13,9%
17,1%
7,3%
6,3%
5,0%
-2,4%
9,5%
12,1%
14,9%
20,0%
13,2%
16,7%
Milyon ($)
2013
2014
160.576
162.217
28.109
28.126
14.267
13.419
12.359
12.829
13.035
11.916
9.707
10.033
8.864
8.184
7.050
7.998
8.917
10.084
0,9%
13,1%
20
Japonya
8.359
9.827
0,9%
17,6%
21
Türkiye
7.739
8.392
0,8%
8,4%
22
Hong Kong
7.142
8.221
0,7%
15,1%
23
Litvanya
7.613
8.056
0,7%
5,8%
24
İsviçre
6.777
7.541
0,7%
11,3%
25
Slovakya
6.631
7.014
0,6%
5,8%
26
Macaristan
4.217
6.457
0,6%
53,1%
27
Vietnam
8.653
6.068
0,5%
-29,9%
28
Güney Kore
4.770
5.683
0,5%
19,2%
29
Letonya
4.770
5.269
0,5%
10,5%
30
Hindistan
*SEK birimindeki veriler yıllık ortalama $ kuru, 2013 için 6,5142 ve 2014 için 6,8569'dan Dolara çevrilmiştir.
49
6.723
6.463
6.282
5.178
4.996
4.404
2.613
2.080
1.966
1.843
1.886
1.554
7.277
7.190
6.406
5.230
4.983
4.085
2.719
2.214
2.146
2.101
2.029
1.723
1.369
1.283
1.188
1.096
1.169
1.040
1.018
647
1.328
732
732
1.471
1.433
1.224
1.199
1.175
1.100
1.023
942
885
829
768
EK 6 - İsveç’in 2014 Yılı Genel İthalatındaki İlk 20 Ürün, Başlıca Tedarikçiler ve Türkiye
İsveç’in 2014 İthalatında İlk 20 Madde (Tedarikçi 5 Ülke ve Türkiye’nin Pazar Payları)
Toplam
ÜRÜN
1000 SEK
KODU ÜRÜN TANIMI
BAŞLICA TEDARİKÇİLERDEN
İTHALAT
SIRA ÜLKE
41.882.198 999999
41.034.299
48,0%
2 Norveç
16.708.064
19,6%
3 Nijerya
11.777.129
13,8%
4 Birleşik Krallık
10.265.950
12,0%
4.544.529
5,3%
0
0,0%
1 Almanya
9.880.618
23,6%
2 Danimarka
5.143.258
12,3%
3 Hollanda
3.467.761
8,3%
4 Birleşik Krallık
3.321.533
7,9%
5 İtalya
3.270.131
7,8%
2.434
0,0%
1 Finlandiya
11.059.466
29,6%
2 Hollanda
4.600.642
12,3%
3 Danimarka
4.417.739
11,8%
4 Birleşik Krallık
2.812.850
7,5%
5 Polonya
2.504.081
6,7%
30 Türkiye
1.620
0,0%
1 Almanya
13.481.240
55,2%
2 Belçika
4.155.374
17,0%
3 Birleşik Krallık
1.253.210
5,1%
4 Japonya
1.197.343
4,9%
5 Fransa
1.187.155
4,9%
266.720
1,1%
1 Hollanda
9.363.204
42,1%
2 Vietnam
3.128.525
14,1%
3 İrlanda
2.708.569
12,2%
4 Çin
2.510.268
11,3%
Türkiye
43 Türkiye
37.326.387 271019 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ve diğerleri
24.416.487 870332 Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçen fakat 2500 cm3'ü geçmeyenler
11 Türkiye
5 Güney Kore
22.263.689 851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar
19.158.691
30214
Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
Portatif otomatik bilgi işlem makinaları
( en az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı
17.869.231 847130 geçmeyenler)
50
PAY %
1 Rusya
5 Venezuela
85.409.665 270900 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham)
1000 SEK
911.088
4,1%
36 Türkiye
191
0,0%
1 Norveç
19.136.696
99,9%
2 Danimarka
11.336
0,1%
3 Finlandiya
8.123
0,0%
4 Rusya
909
0,0%
5 Almanya
732
0,0%
0
0,0%
1 Hollanda
8.110.698
45,4%
2 İrlanda
2.955.905
16,5%
3 Almanya
1.963.953
11,0%
4 Danimarka
1.544.250
8,6%
Türkiye
5 Çin
1.132.491
6,3%
294
0,0%
1 Danimarka
4.061.212
22,9%
2 Birleşik Krallık
2.864.601
16,1%
3 Almanya
2.309.343
13,0%
4 Hollanda
1.366.947
7,7%
5 Belçika
1.326.142
7,5%
40 Türkiye
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan
17.753.428 300490 veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar ve diğerleri
Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya,çevirmeye ve vermeye veya
yeniden oluşturmaya mahsus makinalar
13.162.543 851762 (hatları birbirine bağlayan ve yönlendiren cihazlar dahil)
12.846.882 271012 Hafif yağlar ve müstahzarları
11.038.373 870323 Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler
28 Türkiye
7.193
0,0%
1 Estonya
4.750.466
36,1%
2 Hollanda
1.434.847
10,9%
3 Almanya
940.406
7,1%
4 Çin
786.022
6,0%
5 Birleşik Krallık
782.459
5,9%
7.589
0,1%
1 Danimarka
3.892.332
30,3%
2 Finlandiya
3.095.139
24,1%
3 Rusya
2.906.322
22,6%
4 Polonya
811.128
6,3%
5 Letonya
782.282
6,1%
Türkiye
0
0,0%
1 Birleşik Krallık
3.284.510
29,8%
2 Almanya
2.569.479
23,3%
3 Japonya
1.651.164
15,0%
4 Fransa
39 Türkiye
1.196.043
10,8%
5 Belçika
948.214
8,6%
6 Türkiye
470.217
4,3%
2.988.170
27,3%
2 Çek Cum.
926.089
8,4%
3 Fransa
765.072
7,0%
4 Belçika
703.530
6,4%
5 Birleşik Krallık
672.845
6,1%
336.057
3,1%
1 Almanya
4.364.245
54,1%
2 Belçika
1.282.384
15,9%
3 Fransa
808.721
10,0%
4 Birleşik Krallık
581.691
7,2%
5 Güney Kore
289.064
3,6%
6 Türkiye
180.346
2,2%
1 Almanya
2.544.612
32,0%
2 Hollanda
691.825
8,7%
3 Polonya
600.657
7,5%
4 Avusturya
476.644
6,0%
5 Belçika
460.829
5,8%
22 Türkiye
37.174
0,5%
1 Fransa
6.989.714
99,3%
2 İsviçre
21.271
0,3%
1 Almanya
10.960.886 870899 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların diğer aksam, parça ve aksesuarı
8.065.347
7.963.185
7.037.643
870322 Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler
870829 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların diğer aksam, parça ve aksesuarı
293339 Sadece azotlu diğer heterosiklik bileşikler
51
11 Türkiye
3 Almanya
10.399
0,1%
4 Birleşik Krallık
5.812
0,1%
5 Hindistan
3.624
0,1%
0
0,0%
1 Almanya
3.046.574
46,6%
2 Belçika
1.137.756
17,4%
3 Fransa
617.880
9,5%
4 Güney Afrika
433.603
6,6%
5 Birleşik Krallık
433.515
6,6%
7 Türkiye
312.099
4,8%
1 Slovakya
2.511.315
39,6%
2 Hollanda
817.562
12,9%
3 Polonya
756.457
11,9%
4 Macaristan
647.814
10,2%
5 Birleşik Krallık
544.414
8,6%
Türkiye
6.534.669
6.335.302
6.060.548
5.402.923
870421 Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan- lar); televizyon alıcı
cihazları
(radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte
852872 olsun olmasın)
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses,
görüntü
851770 veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar aksam ve parçaları
U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;
plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum,
plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),
284420 seramik ürünler ve karışımlar
6 Türkiye
350.237
5,5%
1 Estonya
1.705.342
28,1%
2 Almanya
788.818
13,0%
3 Çin
707.708
11,7%
4 Hollanda
358.490
5,9%
5 Malezya
319.429
5,3%
37 Türkiye
6.530
0,1%
1 Rusya
2.446.286
45,3%
2 Fransa
1.266.091
23,4%
3 Birleşik Krallık
741.060
13,7%
4 Hollanda
468.296
8,7%
5 Almanya
353.963
6,6%
0
0,0%
2.038.329
39,8%
2 Birleşik Krallık
726.025
14,2%
3 Fransa
384.485
7,5%
4 İtalya
235.761
4,6%
5 ABD
176.544
3,4%
22 Türkiye
28.231
0,6%
Türkiye
1 Almanya
5.122.979
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve
840999 parçaları
52
EK 7 - İsveç’in 2014 Yılı Genel İhracatındaki İlk 20 Ürün ve Türkiye’nin Payı
CN
Toplam
(1000SEK)
Tanım
Türkiye
(1000SEK)
TR Pay
%
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç)
75.057.608
97.023
0,1%
8517 Telefon cihazları
45.776.344
1.252.464
2,7%
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
43.482.385
664.185
1,5%
8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
35.684.827
246.818
0,7%
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi
4407 geçen ağaçlar
33.717.392
300.236
0,9%
24.040.286
40.794
0,2%
4810 Bir veya iki yüzü kaolin (porselen kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt veya kartonlar
21.855.141
477.264
2,2%
0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş)
19.977.959
0
0,0%
2601 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri
19.108.203
1.325.087
6,9%
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel )
17.079.932
154.466
0,9%
4804 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde)
15.707.351
271.355
1,7%
4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç)
13.569.529
339.830
2,5%
8701 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
12.720.858
55.070
0,4%
8471 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler
12.647.234
25.313
0,2%
4802 Sıvanmamış kağıt ve karton
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam
8431 ve parçalar
12.611.609
233.755
1,9%
12.113.666
216.055
1,8%
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları
10.901.132
18.218
0,2%
2716 Elektrik enerjisi
İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın);
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz
8544 edilmiş olsun olmasın)
8.393.828
0
0,0%
8.152.674
80.743
1,0%
9930 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya
8.150.196
0
0,0%
İsveç’in 2014 Yılı Genel İthalatındaki İlk 20 Ürün ve Türkiye’nin Payı
Toplam
(1000 SEK)
Tükiye
(1000 SEK)
TR Pay
%
CN
Tanım
2709
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham)
85.522.718
0
0,0%
8703
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
54.816.829
1.015.670
1,9%
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç)
50.903.142
1.623
0,0%
8517
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
46.315.012
14.578
0,0%
8708
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
35.626.085
482.636
1,4%
8471
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler
27.515.060
1.272
0,0%
3004
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
20.710.481
7203
0,0%
0302
Balıklar (taze veya soğutulmuş)
20.584.155
0
0,0%
8528
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan- lar)
10.047.887
350.788
3,5%
8704
Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
9.037.687
369.594
4,1%
9403
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları
8.768.156
34667
0,4%
8409
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları
8.593.844
30.979
0,4%
2933
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
8.365.476
0
0,0%
2711
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
7.343.379
24
0,0%
4011
6.957.863
61.470
0,9%
6.892.465
786.571
11,4%
8431
Kauçuktan yeni dış lastikler
İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam
ve parçalar
6.614.409
64.605
1,0%
3002
İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
6.559.957
0
0,0%
9018
Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç)
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanma- sına veya korunmasına
veya elektrik devresine veya elektrik devre- sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı
6.529.530
7.393
0,1%
6.296.384
16.566
0,3%
8544
8536
53
Ek 8 – 2012-2014 Döneminde İsveç’in Fasıllar itibariyle Toplam İhracatı
2012
FASIL İKİLİ ADI
1000 SEK
2013
1000 USD
1000 SEK
2014
1000 USD
1000 SEK
1000 USD
01 Canlı hayvanlar
203.747
30.070
167.110
25.653
230.553
33.624
02 Etler ve yenilen sakatat
959.037
141.540
1.039.187
159.526
1.158.319
168.929
18.261.997
2.695.203
22.179.050
3.404.724
25.342.234
3.695.896
04 Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb.
2.779.881
410.270
3.630.065
557.254
3.879.401
565.769
05 Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahsallar
227.724
33.609
248.466
38.142
166.073
24.220
03 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar
06 Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahsalları
70.032
10.336
65.267
10.019
56.237
8.202
07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
755.907
111.561
755.518
115.980
715.932
104.411
08 Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu
1.157.778
170.871
1.066.907
163.782
957.321
139.615
09 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
1.447.519
213.633
1.340.114
205.722
1.378.656
201.062
10 Hububat
2.273.053
335.469
1.698.079
260.673
2.942.157
429.082
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni
631.030
93.131
818.694
125.678
705.051
102.824
12 Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi
457.470
67.516
493.856
75.812
410.197
59.823
28.370
4.187
29.464
4.523
50.666
7.389
13 Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahsallar
3.047
450
5.209
800
4.758
694
15 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahsalları
3.573.752
527.433
3.770.552
578.820
4.271.334
622.929
16 Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar
1.958.439
289.037
1.827.875
280.599
1.833.543
267.403
17 Şeker ve şeker mamulleri
1.156.684
170.710
1.393.356
213.895
1.467.941
214.084
18 Kakao ve kakao müstahzarları
2.061.088
304.186
2.280.968
350.153
2.452.796
357.714
19 Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar
4.685.381
691.493
4.874.953
748.358
4.961.723
723.615
20 Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri
1.187.980
175.328
1.027.219
157.689
1.071.143
156.215
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
4.615.650
681.202
4.685.814
719.323
5.099.446
743.700
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
6.830.185
1.008.035
6.955.247
1.067.705
6.684.267
974.829
23 Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları
1.388.061
204.857
1.696.464
260.426
1.596.128
232.778
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
1.400.312
206.665
1.526.433
234.324
1.649.261
240.527
25 Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento
1.441.513
212.746
1.286.856
197.546
1.405.150
204.926
25.943.608
3.828.896
21.839.129
3.352.542
22.888.541
3.338.051
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar
28 İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler
109.634.409 16.180.429
85.614.753 13.142.789
90.985.644 13.269.290
3.728.498
550.272
3.923.996
602.376
3.825.691
557.936
29 Organik kimyasal müstahsallar
18.589.487
2.743.535
19.419.291
2.981.071
18.293.299
2.667.883
30 Eczacılık ürünleri
49.945.712
7.371.254
48.148.713
7.391.347
51.975.978
7.580.145
31 Gübreler
1.366.140
201.622
1.147.114
176.094
1.042.920
152.099
32 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar
7.494.673
1.106.104
7.641.303
1.173.022
7.831.581
1.142.153
33 Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb
3.428.328
505.971
3.389.768
520.366
3.485.702
508.353
34 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde.
3.952.974
583.401
3.866.754
593.588
4.294.439
626.298
35 Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb
2.283.075
336.948
2.489.540
382.171
2.514.404
366.699
36 Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb
967.472
142.785
942.772
144.726
965.985
140.879
37 Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya
160.737
23.722
163.105
25.038
157.540
22.976
38 Muhtelif kimyasal maddeler
10.521.691
1.552.847
11.013.225
1.690.649
12.500.041
1.822.998
39 Plastik ve plastikten mamul eşya
38.926.979
5.745.051
39.279.017
6.029.753
40.284.809
5.875.112
7.634.900
1.126.799
7.474.435
1.147.406
8.030.052
1.171.098
660.764
97.519
684.788
105.122
798.465
116.448
1.563.493
230.749
1.602.448
245.993
1.680.301
245.054
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42 Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya
54
43 Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri
368.648
54.407
433.375
66.528
323.165
47.130
44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya;odun kömürü
28.955.172
4.273.358
28.813.886
4.423.242
31.862.783
4.646.849
45 Mantar ve mantardan eşya
16.562
2.444
21.098
3.239
23.805
3.472
46 Hasır;saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller
52.835
7.798
48.222
7.403
50.602
7.380
47 Odun hamuru;lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar
17.417.686
2.570.595
17.361.315
2.665.149
18.668.635
2.722.622
48 Kağıt ve karton;kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya
72.758.912 10.738.147
49 Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları
2.717.485
50 İpek
401.061
69.534.955 10.674.366
2.234.825
343.070
69.645.850 10.157.108
2.294.741
334.664
916
135
763
117
687
100
51 Yün, kıl, at kılı;bunların iplik ve dokumaları
102.812
15.174
120.791
18.543
130.814
19.078
52 Pamuk
139.543
20.594
142.164
21.824
165.192
24.091
19.113
2.821
19.396
2.977
21.823
3.183
54 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler
156.627
23.116
126.318
19.391
128.428
18.730
55 Sentetik ve suni devamsız lifler
174.930
25.817
136.803
21.001
138.872
20.253
1.337.416
197.383
1.179.655
181.090
1.402.828
204.588
567.533
83.760
664.636
102.029
716.360
104.474
53 Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları
56 Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları
58 Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler
156.792
23.140
132.656
20.364
136.608
19.923
1.111.204
163.997
1.060.191
162.751
1.154.412
168.359
361.614
53.369
388.568
59.649
379.845
55.396
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
4.707.340
694.734
4.957.663
761.055
5.219.593
761.222
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
6.670.887
984.525
6.797.830
1.043.540
7.337.294
1.070.066
63 Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar
1.725.399
254.644
1.786.292
274.215
1.998.305
291.432
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı
1.851.352
273.232
1.921.863
295.027
2.060.993
300.574
525.819
77.603
520.542
79.909
495.612
72.280
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya
60 Örme eşya
65 Başlıklar ve aksamı
66 Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı
40.441
5.968
35.339
5.425
47.142
6.875
118.246
17.451
116.685
17.912
105.679
15.412
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya
2.249.572
332.004
2.060.472
316.305
2.048.969
298.820
69 Seramik mamulleri
1.336.005
197.175
1.248.086
191.595
1.210.549
176.546
70 Cam ve cam eşya
3.732.108
550.804
3.264.615
501.154
3.367.722
491.147
71 İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar
11.940.177
1.762.195
8.701.210
1.335.730
7.991.533
1.165.480
72 Demir ve çelik
51.231.027
7.560.947
43.609.267
6.694.493
47.583.103
6.939.490
73 Demir veya çelikten eşya
24.483.497
3.613.405
20.353.793
3.124.527
21.122.378
3.080.475
74 Bakır ve bakırdan eşya
14.585.046
2.152.539
11.326.073
1.738.674
11.387.529
1.660.750
75 Nikel ve nikelden eşya
1.559.237
230.120
920.780
141.350
1.025.672
149.583
12.373.394
1.826.131
11.403.900
1.750.622
11.876.577
1.732.073
78 Kurşun ve kurşundan eşya
760.145
112.186
1.058.566
162.501
1.079.201
157.390
79 Çinko ve çinkodan eşya
223.863
33.039
214.357
32.906
213.497
31.136
8.619
1.272
13.817
2.121
20.219
2.949
535.463
79.026
730.332
112.114
536.097
78.184
10.703.225
1.579.639
10.201.270
1.566.005
10.444.372
1.523.201
3.339.540
492.867
3.517.582
539.987
3.568.858
520.480
67 Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler
76 Aluminyum ve aluminyum eşya
80 Kalay ve kalay mamulleri
81 Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya
82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları
83 Adi metallerden çeşitli eşya
84 Nükleer reaktörler, kazan;makina ve cihazlar, aletler, parçaları
193.308.135 28.529.443 181.590.778 27.876.144 183.640.226 26.781.978
85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları
130.245.627 19.222.342 115.212.094 17.686.300 120.469.987 17.569.269
86 Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları
87 Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer
1.993.675
294.237
2.121.174
325.623
3.071.123
447.891
115.218.334 17.004.535 115.407.644 17.716.319 115.129.059 16.790.351
88 Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları
4.036.398
595.713
6.801.893
1.044.164
3.823.144
557.565
89 Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar
3.995.078
589.615
911.734
139.961
1.012.935
147.726
55
90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet.
35.385.362
5.222.360
31.636.883
4.856.603
30.729.092
4.481.512
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları
510.836
75.392
495.668
76.090
842.277
122.837
92 Müzik aletleri;bunların aksam, parça ve aksesuarı
275.950
40.726
289.541
44.448
345.363
50.368
93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları
3.636.522
536.697
3.615.266
554.982
2.654.245
387.093
94 Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar
21.056.286
3.107.599
20.144.163
3.092.346
20.430.058
2.979.507
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları
3.351.321
494.606
2.995.804
459.888
3.563.770
519.738
96 Çeşitli eşya
4.655.584
687.096
4.554.579
699.177
4.769.180
695.534
97 Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar
299.131
44.147
285.537
43.833
449.724
65.587
98 Harp silahları
125.429
18.511
41.175
6.321
0
0
8.321.675
1.228.157
7.369.370
1.131.278
8.299.600
1.210.409
99 Diğerleri
b – 2012-2014 Döneminde İsveç’in Fasıllar itibariyle Toplam İthalatı
2012
FASIL İKİLİ ADI
1000 SEK
01 Canlı hayvanlar
2013
1000 USD
1000 SEK
2014
1000 USD
1000 SEK
1000 USD
156.612
23.114
177.862
27.304
139.271
20.311
8.906.417
1.314.456
9.092.498
1.395.797
8.772.464
1.279.371
22.022.340
3.250.174
26.686.993
4.096.741
29.976.276
4.371.722
04 Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb.
6.913.535
1.020.336
7.913.584
1.214.821
8.647.058
1.261.082
05 Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahsallar
822.669
121.414
680.924
104.529
599.168
87.382
06 Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahsalları
2.131.452
314.571
2.252.889
345.843
2.373.844
346.200
07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
4.660.178
687.774
4.878.952
748.972
5.278.496
769.813
08 Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu
7.273.026
1.073.392
7.582.279
1.163.962
8.193.858
1.194.987
09 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
4.958.257
731.766
3.848.332
590.760
4.380.729
638.883
10 Hububat
1.409.777
208.062
1.291.697
198.289
1.288.051
187.849
641.407
94.662
704.891
108.208
725.742
105.842
1.365.870
201.582
1.232.992
189.278
1.414.029
206.221
202.263
29.851
225.953
34.686
228.171
33.276
19.057
2.813
11.113
1.706
15.022
2.191
15 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahsalları
5.111.014
754.311
4.804.198
737.496
5.426.857
791.449
16 Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar
4.691.918
692.458
4.908.898
753.569
5.120.853
746.822
17 Şeker ve şeker mamulleri
1.949.415
287.705
2.393.003
367.352
2.332.628
340.189
18 Kakao ve kakao müstahzarları
2.981.915
440.087
2.932.843
450.223
3.169.129
462.184
19 Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar
4.385.826
647.284
4.893.591
751.219
5.434.026
792.495
20 Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri
4.876.101
719.641
4.934.923
757.564
5.438.711
793.178
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
5.999.628
885.457
6.079.039
933.198
6.632.959
967.347
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
9.494.319
1.401.222
10.306.852
1.582.213
11.489.620
1.675.639
23 Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları
3.446.430
508.642
3.640.938
558.923
3.689.694
538.103
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
1.066.370
157.381
1.293.779
198.609
1.565.466
228.307
25 Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento
3.061.229
451.792
2.936.145
450.730
3.241.850
472.789
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
7.334.243
1.082.427
5.490.505
842.852
5.763.876
840.600
02 Etler ve yenilen sakatat
03 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni
12 Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi
13 Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahsallar
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar
179.947.509 26.557.611 149.780.040 22.992.853 152.485.289 22.238.361
28 İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler
14.644.136
2.161.259
11.031.402
1.693.439
11.897.050
1.735.058
29 Organik kimyasal müstahsallar
21.471.069
3.168.815
18.052.849
2.771.307
22.610.143
3.297.449
30 Eczacılık ürünleri
30.296.825
4.471.367
29.378.902
4.509.979
29.877.522
4.357.319
2.617.677
386.331
2.147.965
329.736
2.870.967
418.700
31 Gübreler
56
32 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar
6.016.071
887.884
5.474.547
840.402
5.778.556
842.741
33 Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb
5.401.727
797.216
5.825.431
894.267
6.314.376
920.885
34 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde.
4.999.804
737.898
5.074.808
779.038
5.428.069
791.626
35 Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb
2.000.688
295.272
2.047.999
314.390
1.999.393
291.590
36 Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb
520.083
76.757
460.047
70.622
423.282
61.731
37 Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya
537.440
79.318
515.356
79.113
486.542
70.957
38 Muhtelif kimyasal maddeler
11.329.746
1.672.104
11.732.663
1.801.090
11.749.110
1.713.483
39 Plastik ve plastikten mamul eşya
36.415.353
5.374.372
36.443.296
5.594.439
38.776.723
5.655.173
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya
14.634.313
2.159.810
13.053.039
2.003.782
13.408.035
1.955.420
359.263
53.022
442.211
67.884
523.096
76.288
3.351.359
494.611
3.459.149
531.017
3.726.349
543.448
43 Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri
219.197
32.350
178.015
27.327
214.129
31.228
44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya;odun kömürü
13.225.300
1.951.860
13.555.341
2.080.891
14.699.619
2.143.783
29.687
4.381
28.307
4.345
26.773
3.905
116.465
17.189
121.596
18.666
131.079
19.116
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42 Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya
45 Mantar ve mantardan eşya
46 Hasır;saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller
47 Odun hamuru;lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar
3.584.917
529.081
2.662.355
408.700
2.491.349
363.337
48 Kağıt ve karton;kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya
11.942.655
1.762.561
11.231.761
1.724.197
11.917.027
1.737.972
2.963.373
437.350
2.879.552
442.042
3.101.277
452.288
5.858
865
4.483
688
4.079
595
51 Yün, kıl, at kılı;bunların iplik ve dokumaları
275.332
40.635
286.264
43.945
317.250
46.268
52 Pamuk
478.080
70.558
401.780
61.678
454.523
66.287
56.509
8.340
58.664
9.006
63.154
9.210
540.146
79.718
479.700
73.639
494.237
72.079
49 Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları
50 İpek
53 Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları
54 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler
55 Sentetik ve suni devamsız lifler
530.437
78.285
516.008
79.213
569.901
83.114
56 Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri
1.214.934
179.306
1.270.134
194.979
1.410.000
205.634
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları
1.314.862
194.054
1.381.819
212.124
1.544.574
225.260
252.768
37.305
243.807
37.427
260.765
38.030
1.002.396
147.939
960.647
147.470
966.003
140.881
197.729
29.182
201.512
30.934
247.776
36.135
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
12.226.012
1.804.380
12.705.685
1.950.460
13.945.139
2.033.750
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
14.043.337
2.072.590
13.997.251
2.148.729
15.283.620
2.228.954
63 Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar
3.695.703
545.432
3.898.817
598.510
4.297.892
626.802
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı
6.287.315
927.915
6.258.835
960.799
6.605.693
963.370
65 Başlıklar ve aksamı
639.636
94.401
706.838
108.507
816.504
119.078
66 Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı
114.619
16.916
109.881
16.868
147.449
21.504
67 Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler
182.253
26.898
189.115
29.031
223.229
32.556
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya
3.608.321
532.535
3.685.838
565.816
3.871.046
564.551
69 Seramik mamulleri
2.503.938
369.544
2.454.260
376.755
2.650.487
386.545
70 Cam ve cam eşya
5.525.054
815.417
4.875.658
748.466
5.152.244
751.400
58 Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya
60 Örme eşya
71 İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar
2.815.560
415.535
2.297.575
352.703
2.399.885
349.998
72 Demir ve çelik
32.692.120
4.824.877
28.600.973
4.390.558
29.441.608
4.293.746
73 Demir veya çelikten eşya
24.156.975
3.565.215
20.719.756
3.180.706
22.671.690
3.306.425
74 Bakır ve bakırdan eşya
11.561.922
1.706.370
9.001.932
1.381.894
7.132.367
1.040.180
75 Nikel ve nikelden eşya
3.303.275
487.515
2.890.707
443.755
3.227.241
470.659
10.439.725
1.540.750
9.718.608
1.491.911
11.078.868
1.615.735
212.821
31.409
219.965
33.767
220.486
32.156
76 Aluminyum ve aluminyum eşya
78 Kurşun ve kurşundan eşya
57
79 Çinko ve çinkodan eşya
631.994
93.273
607.068
93.191
726.728
105.986
34.591
5.105
41.417
6.358
37.533
5.474
81 Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya
1.409.546
208.028
1.136.141
174.410
1.139.232
166.145
82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları
4.961.353
732.223
4.710.794
723.158
5.150.992
751.218
83 Adi metallerden çeşitli eşya
4.704.045
694.248
4.669.724
716.853
4.763.637
694.726
80 Kalay ve kalay mamulleri
84 Nükleer reaktörler, kazan;makina ve cihazlar, aletler, parçaları
139.459.834 20.582.224 134.282.900 20.613.874 141.518.409 20.638.958
85 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları
133.297.178 19.672.707 121.481.666 18.648.747 128.347.225 18.718.080
86 Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları
6.298.164
87 Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer
929.517
3.885.360
596.445
3.818.727
556.921
99.364.393 14.664.726 100.816.339 15.476.396 111.337.769 16.237.432
88 Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları
4.477.891
660.871
3.039.885
466.655
4.551.950
663.854
89 Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar
2.052.983
302.990
1.906.577
292.680
1.718.143
250.573
30.473.344
4.497.418
28.121.914
4.317.017
26.940.563
3.928.995
1.111.007
163.968
1.135.346
174.288
1.477.384
215.461
92 Müzik aletleri;bunların aksam, parça ve aksesuarı
390.834
57.681
378.281
58.070
409.750
59.758
93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları
789.474
116.515
1.010.746
155.160
993.282
144.860
94 Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar
18.815.071
2.776.828
19.278.253
2.959.420
21.944.379
3.200.355
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları
6.518.185
961.988
6.195.252
951.038
7.790.740
1.136.197
96 Çeşitli eşya
3.247.418
479.271
3.099.712
475.839
3.273.032
477.337
97 Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar
217.267
32.065
194.567
29.868
297.278
43.355
98 Harp silahları
109.595
16.175
124.072
19.046
5.352
781
99 Diğerleri
272.566
40.227
255.836
39.274
285.351
41.615
90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet.
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları
EK 9 - İsveç’in Dörtlü Bazda 2012 - 2014 Dönemi İhracatı
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0401
0402
0403
0404
0405
2012
1000 SEK
1000 USD
63.190
9.326
46.506
6.864
15.525
2.291
0
0
63.823
9.419
14.703
2.170
39.483
5.827
30.348
4.479
390.570
57.642
10.033
1.481
298
44
126.622
18.688
161.580
23.847
84.417
12.459
34.369
5.072
81.319
12.001
46.613
6.879
12.930.990
1.908.424
303.846
44.843
2.587.122
381.821
2.270.166
335.043
93.110
13.742
30.131
4.447
18
3
241.144
35.589
1.364.597
201.394
136.956
20.213
154.409
22.789
71.583
10.565
2013
1000 SEK
1000 USD
67.697
10.392
83
13
7.405
1.137
171
26
77.388
11.880
14.366
2.205
36.847
5.656
26.092
4.005
414.973
63.703
9.552
1.466
1.295
199
138.043
21.191
180.609
27.725
99.445
15.266
31.723
4.870
100.607
15.444
54.115
8.307
16.985.463
2.607.452
446.114
68.483
3.019.543
463.532
1.543.138
236.888
98.757
15.160
31.871
4.893
50
8
328.303
50.398
2.022.207
310.431
188.041
28.866
118.457
18.184
109.962
16.880
58
2014
1000 SEK
1000 USD
94.908
13.841
267
39
45.472
6.632
139
20
79.838
11.644
9.929
1.448
64.924
9.468
26.995
3.937
439.202
64.053
18.705
2.728
3.463
505
127.400
18.580
263.444
38.421
98.528
14.369
20.736
3.024
94.921
13.843
50.488
7.363
19.977.959
2.913.573
423.126
61.708
3.089.748
450.607
1.682.280
245.343
84.165
12.275
34.422
5.020
46
7
220.415
32.145
2.450.677
357.405
236.223
34.451
143.626
20.946
60.767
8.862
0406
0407
0408
0409
0410
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0601
0602
0603
0604
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
591.938
143.722
68.697
6.835
0
13
246
0
42.775
95
4.128
3.124
131
0
9.510
167.702
10.774
38.227
7.534
13.497
38.304
12.008
4.757
7.830
147.330
11.449
5.681
10.690
65.206
386.911
8.096
18.569
38.517
557
38.936
54.158
286.517
3.764
10.282
48.904
2.082
11.757
52.638
221.090
412.195
6
15.050
396
1.228.433
43.344
34
70.182
1.881
11.661
5.637
20.041
7.819
58.486
764.284
68.967
959.017
430.881
1.933
25.847
0
87.361
21.211
10.139
1.009
0
2
36
0
6.313
14
609
461
19
0
1.404
24.750
1.590
5.642
1.112
1.992
5.653
1.772
702
1.156
21.744
1.690
838
1.578
9.623
57.102
1.195
2.741
5.685
82
5.746
7.993
42.286
556
1.517
7.218
307
1.735
7.769
32.630
60.834
1
2.221
58
181.299
6.397
5
10.358
278
1.721
832
2.958
1.154
8.632
112.797
10.179
141.537
63.592
285
3.815
0
658.359
133.788
62.507
8.422
17
17
142
0
44.561
201
9.635
2.864
75
0
8.226
182.745
9.393
35.289
4.414
16.171
44.641
23.258
5.775
13.669
117.265
8.348
3.425
9.780
81.200
379.998
8.235
22.587
35.917
1.418
15.403
57.637
171.909
15.490
7.382
52.432
1.873
27.927
38.554
261.760
391.854
14
24.421
251
1.124.926
39.708
0
76.257
1.955
11.507
4.486
16.844
7.643
56.788
515.799
36.583
729.076
371.005
941
18.586
0
59
101.065
20.538
9.595
1.293
3
3
22
0
6.841
31
1.479
440
12
0
1.263
28.053
1.442
5.417
678
2.482
6.853
3.570
887
2.098
18.001
1.282
526
1.501
12.465
58.334
1.264
3.467
5.514
218
2.365
8.848
26.390
2.378
1.133
8.049
288
4.287
5.918
40.183
60.154
2
3.749
39
172.688
6.096
0
11.706
300
1.766
689
2.586
1.173
8.718
79.181
5.616
111.921
56.953
144
2.853
0
589.730
119.888
50.624
7.398
51
5
16
0
38.642
97
7.105
2.099
420
0
7.878
109.812
8.533
33.102
535
14.067
40.398
24.790
6.752
10.430
111.862
7.517
9.108
4.176
66.446
350.822
13.226
21.264
48.706
434
12.102
82.231
281.305
9.034
12.923
44.278
2.210
23.105
34.353
51.049
383.586
24
20.777
345
1.166.914
44.614
14
80.803
1.794
11.520
5.163
14.236
8.500
45.098
1.408.226
72.184
910.760
488.504
2.071
21.322
37
86.006
17.484
7.383
1.079
7
1
2
0
5.636
14
1.036
306
61
0
1.149
16.015
1.244
4.828
78
2.052
5.892
3.615
985
1.521
16.314
1.096
1.328
609
9.690
51.164
1.929
3.101
7.103
63
1.765
11.993
41.025
1.318
1.885
6.457
322
3.370
5.010
7.445
55.942
4
3.030
50
170.182
6.506
2
11.784
262
1.680
753
2.076
1.240
6.577
205.375
10.527
132.825
71.243
302
3.110
5
1008
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1301
1302
1401
1402
1403
1404
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1520
1521
1522
1601
1602
1603
1604
1605
1701
1702
1703
1704
1801
1802
1803
1804
1805
22.124
76.599
4.027
13.008
13.887
3.677
6.751
390.725
68.503
53.853
2.259
6.459
2
63.042
106.469
18.027
11.744
335
143.714
139
54.981
2.552
1.832
45.916
884
27.486
1.404
0
0
1.643
148.021
58.240
0
58.248
1.760
4.131
244.551
190
12.208
216
94.769
91.977
32.459
247.995
133.077
593.895
1.830.127
12.385
5.720
761
3.022
156.608
711.313
2.353
926.916
161.249
435.145
141.145
4.057
576.337
20
0
1
189
41.671
3.265
11.305
594
1.920
2.050
543
996
57.665
10.110
7.948
333
953
0
9.304
15.713
2.661
1.733
49
21.210
21
8.114
377
270
6.777
130
4.057
207
0
0
242
21.846
8.595
0
8.597
260
610
36.092
28
1.802
32
13.987
13.574
4.790
36.600
19.640
87.650
270.100
1.828
844
112
446
23.113
104.979
347
136.799
23.798
64.221
20.831
599
85.059
3
0
0
28
6.150
26.088
51.701
7.972
13.007
26.493
613
7.639
585.427
68.765
57.077
2.351
5.821
0
45.028
148.945
25.034
16.106
952
148.295
306
48.100
3.938
1.884
47.097
793
28.672
2.609
0
0
2.600
118.024
53.563
12
77.187
2.059
2.735
212.295
102
12.899
623
117.518
58.696
25.241
307.557
95.366
454.167
2.213.040
14.579
1.524
429
2.935
150.037
610.809
393
889.257
177.379
357.642
153.586
4.360
877.769
141
0
387
585
34.912
60
4.005
7.937
1.224
1.997
4.067
94
1.173
89.869
10.556
8.762
361
894
0
6.912
22.865
3.843
2.472
146
22.765
47
7.384
605
289
7.230
122
4.401
401
0
0
399
18.118
8.222
2
11.849
316
420
32.590
16
1.980
96
18.040
9.010
3.875
47.213
14.640
69.720
339.726
2.238
234
66
451
23.032
93.766
60
136.511
27.230
54.902
23.577
669
134.747
22
0
59
90
5.359
39.054
48.254
9.927
15.065
24.332
3.128
9.881
447.034
81.959
65.471
1.449
5.313
1
17.586
80.805
19.956
17.782
201
165.723
180
53.689
6.653
1.406
39.453
15.698
34.967
2.279
0
0
2.479
120.532
57.572
1
98.233
2.539
1.703
84.602
3
16.414
407
159.831
55.571
41.565
320.938
141.191
524.265
2.626.795
12.598
3.441
329
2.805
161.572
558.756
0
879.780
233.434
383.728
133.591
5.266
945.355
126
44
89
384
31.305
5.696
7.037
1.448
2.197
3.549
456
1.441
65.195
11.953
9.548
211
775
0
2.565
11.785
2.910
2.593
29
24.169
26
7.830
970
205
5.754
2.289
5.100
332
0
0
362
17.578
8.396
0
14.326
370
248
12.338
0
2.394
59
23.310
8.104
6.062
46.805
20.591
76.458
383.090
1.837
502
48
409
23.564
81.489
0
128.307
34.044
55.963
19.483
768
137.870
18
6
13
56
4.566
1806
1901
1902
1903
1904
1905
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2401
2402
2403
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2.019.207
565.062
175.284
1.530
273.623
3.669.882
50.512
11.639
1.497
184.331
344.279
825
215.736
215.192
163.969
171.496
110.990
950.141
205.338
316.147
2.861.538
40.323
474.794
360.192
166.564
14.736
1.046.162
433.355
4.287.487
6.572
9.319
46.901
40.649
144
0
97.230
0
277.761
916.057
1.186
71.185
1.327.941
89.245
0
20.793
3.783
76.242
2.040
15.030
28.448
631
2.034
30
8.598
1.398
10.253
835
250.525
155.108
21.483
1.353
14.308
125.211
108.787
419.829
298.005
83.395
25.869
226
40.383
541.621
7.455
1.718
221
27.205
50.811
122
31.839
31.759
24.199
25.310
16.380
140.227
30.305
46.659
422.321
5.951
70.073
53.159
24.582
2.175
154.398
63.957
632.770
970
1.375
6.922
5.999
21
0
14.350
0
40.993
135.197
175
10.506
195.985
13.171
0
3.069
558
11.252
301
2.218
4.199
93
300
4
1.269
206
1.513
123
36.974
22.892
3.171
200
2.112
18.479
16.055
61.961
2.244.944
703.659
212.573
10
376.493
3.582.219
70.980
12.731
361
155.026
258.940
817
231.986
152.273
144.104
237.546
100.545
1.079.632
201.317
328.750
2.738.023
34.638
588.880
371.053
192.311
9.697
1.114.417
611.690
4.026.060
6.500
2.370
78.407
47.991
0
0
120.391
0
279.416
1.167.890
556
74.928
1.450.950
43.632
0
20.858
4.221
72.644
4.119
2.869
35.609
468
2.085
218
8.461
1.431
6.112
136
172.686
132.155
23.277
1.268
18.892
120.240
140.753
407.788
61
344.623
108.019
32.632
2
57.796
549.909
10.896
1.954
55
23.798
39.750
125
35.612
23.376
22.122
36.466
15.435
165.735
30.904
50.467
420.316
5.317
90.399
56.961
29.522
1.489
171.075
93.901
618.044
998
364
12.036
7.367
0
0
18.481
0
42.893
179.284
85
11.502
222.736
6.698
0
3.202
648
11.152
632
440
5.466
72
320
33
1.299
220
938
21
26.509
20.287
3.573
195
2.900
18.458
21.607
62.600
2.420.848
886.318
201.667
287
326.240
3.547.211
71.400
22.916
309
159.299
285.867
103
242.925
133.001
155.323
254.914
136.738
1.142.727
205.141
395.104
2.964.822
34.825
535.251
414.436
216.260
12.492
1.196.842
295.545
3.972.803
5.813
2.740
88.515
37.945
9.186
2
138.390
0
177.669
1.141.681
960
73.729
1.574.571
48.245
0
16.413
5.721
61.829
5.529
2.718
35.519
513
3.449
109
8.443
1.249
7.518
305
203.815
136.371
24.253
1.231
21.024
157.256
112.392
485.804
353.055
129.260
29.411
42
47.579
517.323
10.413
3.342
45
23.232
41.691
15
35.428
19.397
22.652
37.177
19.942
166.655
29.918
57.622
432.388
5.079
78.061
60.441
31.539
1.822
174.547
43.102
579.391
848
400
12.909
5.534
1.340
0
20.183
0
25.911
166.502
140
10.753
229.634
7.036
0
2.394
834
9.017
806
396
5.180
75
503
16
1.231
182
1.096
44
29.724
19.888
3.537
180
3.066
22.934
16.391
70.849
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
0
458
14.442
0
16
21.967
48.667
22.746.752
199
76.810
0
0
139
812.947
1.594.620
0
278
1.174
0
53
1.390
402
466.081
2
17.024
4.958
207.442
13.336
2.397
0
144.565
23.814
15
72.259
2.886.873
5
150.757
91.853.678
3.927.346
27.023
1.998.954
4.611
38.078
8.504.034
2.364
10.172
183.055
142.374
45
9.299
205.198
12.691
8.306
1.257
128.070
276
14
26.669
..
11.160
2.904
20.955
1.493
46
25.352
0
68
2.131
0
2
3.242
7.183
3.357.087
29
11.336
0
0
21
119.979
235.343
0
41
173
0
8
205
59
68.787
0
2.512
732
30.615
1.968
354
0
21.336
3.515
2
10.664
426.060
1
22.250
13.556.254
579.619
3.988
295.016
681
5.620
1.255.071
349
1.501
27.016
21.012
7
1.372
30.284
1.873
1.226
186
18.901
41
2
3.936
..
1.647
429
3.093
220
7
3.742
0
125
12.036
0
43
20.504
34.227
19.161.376
180
32
0
0
367
411.011
1.567.840
24.747
306
257
0
4.775
736
288
389.505
2
10.834
25.097
233.550
8.226
3.087
0
133.810
25.715
36
71.117
2.706.981
0
25.713
70.570.897
2.062.330
30.628
2.180.319
2.592
38.845
7.762.686
2.725
2.088
106.863
124.319
766
10.132
135.178
7.464
8.885
3.843
148.129
1.435
393
18.673
..
17.139
2.081
16.664
1.411
352
25.300
62
0
19
1.848
0
7
3.148
5.254
2.941.478
28
5
0
0
56
63.095
240.680
3.799
47
39
0
733
113
44
59.793
0
1.663
3.853
35.852
1.263
474
0
20.541
3.948
6
10.917
415.551
0
3.947
10.833.394
316.590
4.702
334.702
398
5.963
1.191.656
418
321
16.405
19.084
118
1.555
20.751
1.146
1.364
590
22.739
220
60
2.867
..
2.631
319
2.558
217
54
3.884
0
316
6.962
0
0
26.790
31.378
19.108.203
111
0
184
0
526
756.600
2.256.841
58
0
106
21
0
0
143
366.473
1
5.819
18.728
371.443
3.283
2.132
0
119.799
32.255
105
72.172
2.063.783
0
6.464
75.057.608
2.673.075
31.185
2.494.698
3.367
35.172
8.393.828
1.085
2.997
176.463
166.024
70
14.736
108.232
29.732
9.193
2.484
198.061
642
37
21.717
..
16.329
2.288
14.999
1.197
21
26.285
0
46
1.015
0
0
3.907
4.576
2.786.729
16
0
27
0
77
110.342
329.136
8
0
15
3
0
0
21
53.446
0
849
2.731
54.171
479
311
0
17.471
4.704
15
10.526
300.981
0
943
10.946.355
389.840
4.548
363.825
491
5.129
1.224.151
158
437
25.735
24.213
10
2.149
15.784
4.336
1.341
362
28.885
94
5
3.167
..
2.381
334
2.187
175
3
3.833
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
121
26.767
378
121.402
..
133.551
2.897
..
28.594
314
6.640
178.007
8.688
437.920
661.074
862
0
36.481
36.792
1.241
1.017
34.140
32.030
9.212
2.285
102.174
0
466.617
60.076
0
802
4.408
287.733
14.307
123.871
22.334
..
1.253
3.769
7
..
532
..
..
1.894
24.437
..
66.298
..
34.922
510
5.994
842.844
1.289.305
175.930
229.629
71.435
4.496
448
659
8.447
4.067
4.857
107.854
2.150.001
18
3.950
56
17.917
..
19.710
428
..
4.220
46
980
26.271
1.282
64.631
97.565
127
0
5.384
5.430
183
150
5.039
4.727
1.360
337
15.079
0
68.866
8.866
0
118
651
42.465
2.112
18.282
3.296
..
185
556
1
..
79
..
..
280
3.607
..
9.785
..
5.154
75
885
124.391
190.282
25.965
33.890
10.543
664
66
97
1.247
600
717
15.918
317.309
12
2.083
538
100.515
..
136.936
3.342
..
21.574
308
14.826
154.593
7.418
338.742
720.709
3.515
0
34.964
33.717
1.689
1.382
19.126
545.442
12.941
234
105.025
0
417.193
64.942
0
318
3.086
292.204
11.688
108.763
22.940
..
1.472
9.020
13
..
188
..
..
14.275
31.830
..
94.317
..
54.042
632
6.059
705.497
1.100.844
166.397
152.868
76.230
8.499
270
3.518
6.446
4.211
4.882
126.726
2.590.087
63
2
320
83
15.430
..
21.021
513
..
3.312
47
2.276
23.732
1.139
52.001
110.637
540
0
5.367
5.176
259
212
2.936
83.731
1.987
36
16.122
0
64.044
9.969
0
49
474
44.856
1.794
16.696
3.522
..
226
1.385
2
..
29
..
..
2.191
4.886
..
14.479
..
8.296
97
930
108.301
168.991
25.544
23.467
11.702
1.305
41
540
990
646
749
19.454
397.606
115
2.352
414
81.882
..
152.686
3.484
..
21.248
379
14.921
234.987
8.278
323.946
737.530
356
0
42.138
33.969
3.010
2.641
22.146
40.515
13.906
676
199.229
205
403.803
83.342
0
416
3.905
453.512
6.624
176.854
29.247
..
2.718
9.240
43
..
182
..
..
4.810
26.118
..
121.658
..
60.506
948
1.873
673.403
1.385.295
147.927
158.974
68.081
10.991
56
1.166
9.651
3.394
11.471
133.749
2.081.024
17
343
60
11.942
..
22.268
508
..
3.099
55
2.176
34.270
1.207
47.244
107.561
52
0
6.145
4.954
439
385
3.230
5.909
2.028
99
29.055
30
58.890
12.155
0
61
570
66.140
966
25.792
4.265
..
396
1.348
6
..
27
..
..
701
3.809
..
17.743
..
8.824
138
273
98.209
202.031
21.574
23.185
9.929
1.603
8
170
1.407
495
1.673
19.506
303.495
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3101
3102
3103
3104
3105
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3701
3702
3703
101.242
38.469
65.583
7.265.457
51.911
1.519
417
2.943
20.878
1.831.078
3.832.507
869.233
42.375.959
533.314
503.622
11.527
1.096.714
941
209.829
47.128
794
4.718
11.085
375.905
3.197
486.075
35.624
3.022.036
1.582.979
97.476
2.445
135.959
33.578
1.032.428
670.373
11.282
142.166
498.829
1.313.605
716.472
282.167
463.807
451.339
2.224.872
661.971
200.070
75.363
322.327
17.031
1.158
36.966
..
226.388
429.583
960.215
59.058
..
..
..
71.103
252.486
7.584
41.666
3.023
18.258
14.942
5.677
9.679
1.072.275
7.661
224
62
434
3.081
270.240
565.622
128.286
6.254.069
78.709
74.327
1.701
161.859
139
30.968
6.955
117
696
1.636
55.478
472
71.738
5.258
446.008
233.624
14.386
361
20.066
4.956
152.371
98.937
1.665
20.982
73.620
193.869
105.741
41.644
68.451
66.611
328.358
97.697
29.527
11.122
47.571
2.514
171
5.456
..
33.412
63.400
141.714
8.716
..
..
..
10.494
37.263
1.119
6.149
446
2.695
79.206
27.566
69.486
7.821.885
53.294
27.873
1.225
636
17.686
992.510
4.429.376
488.736
41.012.336
779.546
446.209
5.368
906.081
1.303
183.327
51.036
1.016
443
27.215
354.376
2.123
432.971
34.137
2.964.568
1.684.743
135.662
7.364
148.350
32.657
1.064.570
751.108
11.987
95.164
543.592
1.402.850
730.567
174.810
430.799
470.150
2.191.966
607.640
88.495
73.683
402.542
32.279
2.442
48.739
..
283.041
466.968
989.924
73.109
..
..
..
67.272
259.290
6.092
20.572
3.175
22.867
64
12.159
4.232
10.667
1.200.744
8.181
4.279
188
98
2.715
152.361
679.957
75.026
6.295.836
119.669
68.498
824
139.093
200
28.143
7.835
156
68
4.178
54.401
326
66.466
5.240
455.093
258.626
20.826
1.130
22.773
5.013
163.423
115.303
1.840
14.609
83.447
215.353
112.150
26.835
66.132
72.173
336.490
93.279
13.585
11.311
61.795
4.955
375
7.482
..
43.450
71.685
151.964
11.223
..
..
..
10.327
39.804
935
3.158
487
3.510
98.673
2.791
131.146
6.824.101
87.482
1.515
640
3.588
16.727
954.387
5.777.973
337.164
43.482.385
877.643
546.427
5.665
767.203
1.536
226.415
42.100
738
406
27.146
340.188
1.169
471.416
39.765
2.816.935
1.837.476
150.017
11.256
157.615
36.578
1.197.998
742.878
8.364
74.905
438.548
1.629.678
717.887
193.960
422.360
525.074
2.444.424
654.176
80.598
74.349
370.519
145.299
482
39.650
..
226.705
505.308
1.083.463
94.448
..
..
..
73.065
250.071
7.174
33.027
5.570
18.014
14.390
407
19.126
995.223
12.758
221
93
523
2.439
139.187
842.656
49.172
6.341.444
127.995
79.691
826
111.888
224
33.020
6.140
108
59
3.959
49.613
170
68.751
5.799
410.820
267.976
21.878
1.642
22.986
5.335
174.715
108.341
1.220
10.924
63.958
237.671
104.696
28.287
61.597
76.576
356.493
95.405
11.754
10.843
54.036
21.190
70
5.783
..
33.063
73.694
158.012
13.774
..
..
..
10.656
36.470
1.046
4.817
812
2.627
3704
3705
3706
3707
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
89
484
45
97.172
15.877
11.316
149.709
247.044
52.138
571.236
69.019
222.855
167.306
81.251
244.914
31.001
78.037
118.139
845.086
234.157
1.933
4.565
40.412
212.639
133.663
3.633.674
794.857
2.520.639
17.090
23.134
7.490.225
559.386
1.134.917
2.070.842
296.345
1.232.904
902.948
160.863
687.443
119.838
124.461
925.482
3.228.568
898.703
345.740
346.702
2.167.975
1.468.971
296.898
3.615.351
1.322.835
481.988
3.133.339
700.104
749.130
4.465.020
32.591
57.697
163
5.904
580.806
17.170
546
633.635
497.696
13
71
7
14.341
2.343
1.670
22.095
36.460
7.695
84.306
10.186
32.890
24.692
11.991
36.146
4.575
11.517
17.436
124.722
34.558
285
674
5.964
31.382
19.727
536.277
117.309
372.009
2.522
3.414
1.105.447
82.557
167.497
305.626
43.736
181.959
133.262
23.741
101.456
17.686
18.369
136.588
476.489
132.635
51.026
51.168
319.961
216.799
43.818
533.573
195.231
71.134
462.435
103.325
110.561
658.971
4.810
8.515
24
871
85.718
2.534
81
93.515
73.453
6
299
62
116.124
15.588
16.623
114.526
263.001
58.256
539.976
20.540
228.202
153.390
91.341
399.043
15.487
62.169
108.813
1.126.390
207.716
2.272
12.217
38.180
219.706
149.691
3.653.230
774.297
2.688.504
17.962
36.106
7.848.774
624.660
1.163.042
1.982.883
298.014
1.218.088
785.601
154.056
686.486
136.135
179.164
922.312
3.239.320
1.076.040
339.080
281.735
2.192.492
1.541.369
288.158
3.500.148
1.343.438
389.053
3.325.600
696.701
634.435
4.432.234
20.395
53.167
129
6.267
454.148
14.277
799
599.685
488.214
65
1
46
10
17.826
2.393
2.552
17.581
40.373
8.943
82.892
3.153
35.031
23.547
14.022
61.257
2.377
9.544
16.704
172.913
31.887
349
1.875
5.861
33.727
22.979
560.810
118.863
412.714
2.757
5.543
1.204.872
95.892
178.539
304.394
45.748
186.990
120.598
23.649
105.383
20.898
27.504
141.585
497.271
165.184
52.052
43.249
336.571
236.617
44.235
537.310
206.232
59.724
510.515
106.951
97.393
680.396
3.131
8.162
20
962
69.717
2.192
123
92.058
74.946
11
509
31
100.378
23.164
18.295
145.837
319.822
43.955
563.405
13.333
245.690
177.797
83.754
336.511
14.776
94.558
119.193
1.916.956
218.745
2.009
22.297
32.808
195.936
188.384
4.280.653
726.359
2.675.869
17.894
22.042
8.129.066
720.842
1.014.362
1.882.158
335.285
1.296.708
900.743
184.897
803.140
245.418
197.526
910.164
2.528.941
1.399.592
232.145
268.829
2.224.155
1.599.938
318.551
3.588.382
1.357.263
314.376
3.696.750
764.388
670.591
4.700.600
19.600
65.191
1.685
8.509
413.973
16.917
2.569
674.352
547.355
2
74
5
14.639
3.378
2.668
21.269
46.643
6.410
82.167
1.944
35.831
25.930
12.215
49.077
2.155
13.790
17.383
279.568
31.902
293
3.252
4.785
28.575
27.474
624.288
105.932
390.247
2.610
3.215
1.185.538
105.127
147.934
274.493
48.898
189.111
131.364
26.965
117.129
35.792
28.807
132.738
368.819
204.116
33.856
39.206
324.369
233.334
46.457
523.327
197.942
45.848
539.132
111.478
97.799
685.533
2.858
9.507
246
1.241
60.374
2.467
375
98.347
79.826
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4301
4302
4303
4304
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4501
4502
4503
4504
4601
4602
4701
4702
4703
4704
4705
281.802
1.517.033
157.354
27.446
105.840
153.467
3.557.959
7.790
240.807
20.708
12.106
20.824
238
466
350.982
0
0
0
0
4.535
3.167
1.428
5.503
70.461
981.664
479.395
0
31.964
9
259.825
83.917
24.070
837
486.375
12.209
663.886
21.732
1.157
1.152
21.502.477
153.025
636.318
174.887
797.958
147.085
42.498
48.124
399.706
1.285
41.737
3.203.124
49.483
46.210
524.744
33
30
13.358
3.141
8.023
44.811
349.623
3.239.217
12.396.760
133.882
762.017
41.590
223.892
23.223
4.051
15.620
22.649
525.103
1.150
35.540
3.056
1.787
3.073
35
69
51.800
0
0
0
0
669
467
211
812
10.399
144.879
70.752
0
4.717
1
38.346
12.385
3.552
124
71.782
1.802
97.980
3.207
171
170
3.173.450
22.584
93.911
25.811
117.767
21.708
6.272
7.102
58.991
190
6.160
472.734
7.303
6.820
77.445
5
4
1.971
464
1.184
6.613
51.599
478.061
1.829.580
19.759
112.463
276.121
1.456.943
120.535
18.430
87.020
190.027
3.680.578
7.699
279.932
19.264
12.609
26.036
768
866
331.641
0
0
0
0
4.525
3.319
1.009
4.818
72.354
999.105
494.430
0
36.532
27
315.634
96.268
20.665
809
398.200
10.013
791.805
16.162
1.007
1.163
21.415.783
149.620
580.770
175.779
712.080
158.688
24.634
47.126
371.309
2.129
39.905
3.346.311
61.134
64.073
446.196
757
120
16.788
3.434
4.631
43.591
182.925
3.478.538
12.342.825
96.351
757.050
66
42.388
223.656
18.503
2.829
13.359
29.171
565.008
1.182
42.973
2.957
1.936
3.997
118
133
50.910
0
0
0
0
695
510
155
740
11.107
153.373
75.900
0
5.608
4
48.453
14.778
3.172
124
61.128
1.537
121.551
2.481
155
179
3.287.554
22.968
89.154
26.984
109.312
24.360
3.782
7.234
57.000
327
6.126
513.695
9.385
9.836
68.496
116
18
2.577
527
711
6.692
28.081
533.993
1.894.757
14.791
116.215
280.449
1.425.186
119.770
13.796
85.366
214.825
4.134.035
6.474
393.567
19.733
14.566
34.294
298
716
318.398
0
0
0
0
5.054
6.928
1.148
3.763
73.434
1.044.332
537.472
0
25.051
13
208.130
77.253
36.331
1.450
527.316
13.770
697.674
15.768
1.384
977
24.040.286
159.166
656.605
219.471
585.127
139.545
21.611
50.609
452.033
2.298
45.263
3.646.013
69.129
64.860
453.878
813
10
19.492
3.490
4.341
46.262
115.584
3.595.279
13.569.529
59.707
783.540
40.901
207.848
17.467
2.012
12.450
31.330
602.905
944
57.398
2.878
2.124
5.001
43
104
46.435
0
0
0
0
737
1.010
167
549
10.710
152.305
78.385
0
3.653
2
30.354
11.267
5.298
211
76.903
2.008
101.748
2.300
202
142
3.506.021
23.213
95.759
32.008
85.335
20.351
3.152
7.381
65.924
335
6.601
531.732
10.082
9.459
66.193
119
1
2.843
509
633
6.747
16.857
524.333
1.978.972
8.708
114.271
4706
4707
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
14.001
522.187
6.702.899
14.915.157
1.907.257
13.921.792
2.245.770
321.274
231.105
139.299
17.784
21.412.088
4.390.024
6.829
3.927
95.778
0
3.086
154.713
2.681.581
2.194.966
105.774
336.863
8.360
962.584
786.838
231.084
11.564
1.183
1.563
17.359
544.993
30.064
102.104
75.750
914.984
4
0
39
17
106
159
591
667
0
17
0
3.517
875
2.303
171
55.405
34
12.158
27.615
51
365
1.945
657
1.257
1.204
691
17.042
60.801
41.936
2.066
77.067
989.249
2.201.258
281.483
2.054.652
331.443
47.415
34.108
20.558
2.625
3.160.110
647.903
1.008
580
14.135
0
455
22.833
395.762
323.945
15.611
49.716
1.234
142.063
116.126
34.105
1.707
175
231
2.562
80.433
4.437
15.069
11.180
135.038
1
0
6
3
16
23
87
98
0
3
0
519
129
340
25
8.177
5
1.794
4.076
8
54
287
97
186
178
102
2.515
8.973
6.189
1.410
502.216
4.979.083
13.983.020
1.924.175
13.554.549
2.300.277
387.504
280.125
153.370
12.570
21.574.093
4.730.479
6.094
1.450
120.189
0
4.261
148.015
2.632.422
1.443.788
103.264
335.127
9.669
851.430
680.449
196.101
11.058
1.297
2.370
94.744
319.530
27.323
80.886
55.957
765.110
9
10
26
25
12
166
516
336
0
15
0
3.116
730
1.588
119
66.454
125
13.492
34.725
91
332
1.312
423
1.000
1.124
955
16.820
70.929
33.789
67
216
77.096
764.343
2.146.544
295.382
2.080.770
353.117
59.486
43.002
23.544
1.930
3.311.856
726.180
935
223
18.450
0
654
22.722
404.105
221.637
15.852
51.446
1.484
130.704
104.456
30.104
1.698
199
364
14.544
49.051
4.194
12.417
8.590
117.453
1
2
4
4
2
25
79
52
0
2
0
478
112
244
18
10.201
19
2.071
5.331
14
51
201
65
154
173
147
2.582
10.888
5.187
1.090
543.905
3.819.694
12.611.609
2.007.741
15.707.351
2.102.770
457.087
224.221
202.621
7.170
21.855.141
4.862.934
22.365
983
133.455
0
3.363
137.700
2.670.356
1.448.055
116.171
364.060
7.229
883.773
573.103
147.074
13.882
1.285
3.135
12.193
612.172
27.656
108.892
76.215
719.134
19
1
2
6
2
127
529
992
1
108
0
3.322
457
1.041
77
79.905
75
13.877
30.942
18
424
1.474
301
1.627
2.069
746
17.376
88.319
33.497
159
79.323
557.062
1.839.269
292.808
2.290.750
306.667
66.661
32.700
29.550
1.046
3.187.340
709.207
3.262
143
19.463
0
490
20.082
389.443
211.183
16.942
53.094
1.054
128.889
83.581
21.449
2.025
187
457
1.778
89.279
4.033
15.881
11.115
104.878
3
0
0
1
0
19
77
145
0
16
0
484
67
152
11
11.653
11
2.024
4.513
3
62
215
44
237
302
109
2.534
12.880
4.885
5210
5211
5212
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5701
5702
5703
5704
5705
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5901
5902
4.391
7.267
1.987
347
297
174
0
1.650
3.200
341
452
12.168
402
81
19.097
21.995
1.627
6.861
27
1.323
104.339
1.358
712
1
3.068
168
450
112
0
19.021
1.047
334
9.826
95.413
3.962
32.410
3.772
4.635
39.351
20.210
905.579
61.416
316
72
88.590
205.447
16.434
34.020
345.332
162.665
5.072
20.445
25.437
1.470
257
1.933
20
89.986
29.168
3.593
340
1.629
2.960
6.822
8.951
648
1.073
293
51
44
26
0
244
472
50
67
1.796
59
12
2.818
3.246
240
1.013
4
195
15.399
200
105
0
453
25
66
17
0
2.807
155
49
1.450
14.082
585
4.783
557
684
5.808
2.983
133.650
9.064
47
11
13.075
30.321
2.425
5.021
50.966
24.007
749
3.017
3.754
217
38
285
3
13.281
4.305
530
50
240
437
1.007
1.321
7.587
5.430
2.464
463
422
441
0
1.727
2.800
1.023
522
11.453
506
40
18.056
7.694
671
5.600
0
1.686
91.529
1.081
825
276
875
859
242
110
0
15.748
582
110
9.939
80.492
1.670
16.111
4.265
4.698
34.880
21.928
935.764
28.871
410
109
79.008
58.951
19.735
30.220
430.707
173.311
8.395
22.003
21.372
1.217
462
1.717
58
79.113
21.329
4.738
160
1.407
1.083
5.893
6.812
68
1.165
834
378
71
65
68
0
265
430
157
80
1.758
78
6
2.772
1.181
103
860
0
259
14.051
166
127
42
134
132
37
17
0
2.417
89
17
1.526
12.356
256
2.473
655
721
5.354
3.366
143.650
4.432
63
17
12.129
9.050
3.030
4.639
66.118
26.605
1.289
3.378
3.281
187
71
264
9
12.145
3.274
727
25
216
166
905
1.046
11.995
6.469
895
296
311
615
0
2.776
2.943
1.098
573
12.517
683
10
17.655
2.155
26
9.907
3
1.984
95.807
890
698
116
1.569
226
75
35
0
9.761
582
77
8.770
82.617
873
24.431
5.387
3.655
40.628
20.754
1.155.323
18.485
391
56
73.183
73.911
20.096
21.122
477.944
179.937
12.863
24.494
23.453
1.426
135
1.590
8
76.756
24.278
6.237
99
913
1.713
6.155
988
1.749
943
131
43
45
90
0
405
429
160
84
1.825
100
1
2.575
314
4
1.445
0
289
13.972
130
102
17
229
33
11
5
0
1.424
85
11
1.279
12.049
127
3.563
786
533
5.925
3.027
168.492
2.696
57
8
10.673
10.779
2.931
3.080
69.703
26.242
1.876
3.572
3.420
208
20
232
1
11.194
3.541
910
14
133
250
898
144
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6401
6402
6403
6404
6405
6406
310.347
38.124
25.073
22.146
27.282
828
11.419
17.304
642.908
10.069
1.029
14.987
1.459
308.516
25.553
64.499
89.492
87.481
685.626
103.302
89.747
164.670
200.194
1.110.274
1.205.920
121.082
129.604
72.638
75.688
285.201
153.960
67.962
399.484
505.814
1.608.408
1.585.391
499.275
338.810
19.731
46.204
53.531
818.516
311.755
267.801
2.480
72.029
30.913
85.560
25.187
95.853
296.216
148.530
179.385
107.584
133.127
666.052
13.346
81.442
3.862
95.430
194.316
1.008.220
288.258
207.388
57.740
45.803
5.627
3.700
3.268
4.026
122
1.685
2.554
94.884
1.486
152
2.212
215
45.532
3.771
9.519
13.208
12.911
101.188
15.246
13.245
24.303
29.546
163.860
177.976
17.870
19.128
10.720
11.170
42.091
22.722
10.030
58.958
74.651
237.377
233.980
73.686
50.003
2.912
6.819
7.900
120.801
46.010
39.523
366
10.630
4.562
12.627
3.717
14.146
43.717
21.921
26.475
15.878
19.648
98.299
1.970
12.020
570
14.084
28.678
148.798
42.543
30.607
8.522
257.901
40.654
4.685
21.632
23.776
684
20.766
21.365
656.023
12.288
591
13.895
1.113
340.606
20.075
74.437
84.974
108.152
716.274
121.098
92.556
132.434
233.682
1.071.456
1.366.186
145.850
129.327
57.570
83.259
300.977
184.144
55.288
416.480
544.061
1.671.333
1.579.761
566.846
347.699
17.865
32.070
62.488
816.437
261.026
259.863
3.767
75.936
25.129
91.762
25.304
94.472
328.950
169.758
156.926
115.290
129.087
676.316
11.300
99.505
4.687
109.316
207.187
984.247
427.467
134.432
59.214
69
39.591
6.241
719
3.321
3.650
105
3.188
3.280
100.707
1.886
91
2.133
171
52.287
3.082
11.427
13.044
16.602
109.956
18.590
14.208
20.330
35.873
164.480
209.724
22.390
19.853
8.838
12.781
46.203
28.268
8.487
63.934
83.519
256.568
242.510
87.017
53.376
2.742
4.923
9.593
125.332
40.070
39.892
578
11.657
3.858
14.086
3.884
14.502
50.497
26.060
24.090
17.698
19.816
103.822
1.735
15.275
720
16.781
31.805
151.093
65.621
20.637
9.090
256.255
44.612
4.008
23.841
16.412
1.195
25.865
25.152
749.929
12.529
707
10.128
1.429
331.974
23.078
82.216
105.506
121.006
863.636
156.544
103.124
141.316
235.249
1.052.652
1.339.494
162.137
107.383
60.820
95.564
322.764
220.268
49.916
448.237
543.998
1.924.607
1.549.850
678.559
395.432
12.218
29.868
53.046
891.397
270.216
267.834
5.831
79.249
48.078
103.803
35.070
101.990
370.680
199.314
142.196
135.074
149.747
739.944
11.276
140.246
7.837
104.799
264.271
1.025.717
513.305
100.423
52.477
37.372
6.506
585
3.477
2.394
174
3.772
3.668
109.369
1.827
103
1.477
208
48.415
3.366
11.990
15.387
17.647
125.952
22.830
15.040
20.609
34.309
153.518
195.351
23.646
15.661
8.870
13.937
47.072
32.124
7.280
65.371
79.336
280.684
226.029
98.961
57.670
1.782
4.356
7.736
130.001
39.408
39.061
850
11.558
7.012
15.139
5.115
14.874
54.060
29.068
20.738
19.699
21.839
107.913
1.644
20.453
1.143
15.284
38.541
149.590
74.860
14.646
7.653
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6601
6602
6603
6701
6702
6703
6704
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7101
7102
48
46
0
3.308
179.871
331.046
11.499
36.370
1.092
2.979
1.889
88.887
157
27.314
6.854
22.911
4.337
352.127
298.001
318.580
185.246
4.301
56.013
702.705
233
1.275
29.636
1.022
266.330
457
73.977
17.396
897
8.340
246
24.135
51.934
115.169
761.067
148.699
62.729
52.054
18.905
26.501
612
4.122
293
480.278
4.281
717.113
94.037
173.200
200.459
83
0
206.867
2.149
345
14.425
147.924
6.141
1.324.807
328.470
1.097
1.477
7
7
0
488
26.546
48.858
1.697
5.368
161
440
279
13.118
23
4.031
1.012
3.381
640
51.969
43.981
47.018
27.340
635
8.267
103.709
34
188
4.374
151
39.306
67
10.918
2.567
132
1.231
36
3.562
7.665
16.997
112.322
21.946
9.258
7.682
2.790
3.911
90
608
43
70.882
632
105.835
13.878
25.562
29.585
12
0
30.531
317
51
2.129
21.831
906
195.522
48.477
162
218
22
52
0
2.717
196.266
306.475
15.009
31.562
1.292
2.485
1.560
82.256
258
32.612
2.354
20.950
4.332
287.076
278.229
308.519
165.063
3.010
64.088
678.829
609
855
30.841
543
215.175
668
82.013
19.836
4.601
3.641
104
27.474
51.593
99.079
676.442
147.380
66.976
46.613
21.666
42.393
1.272
2.020
15
94.310
3.933
708.869
68.466
152.122
215.333
1.491
0
210.365
1.685
650
8.133
194.178
7.493
1.326.346
225.542
185
947
70
3
8
0
417
30.129
47.047
2.304
4.845
198
381
239
12.627
40
5.006
361
3.216
665
44.069
42.711
47.361
25.339
462
9.838
104.208
93
131
4.734
83
33.032
103
12.590
3.045
706
559
16
4.218
7.920
15.210
103.841
22.624
10.282
7.156
3.326
6.508
195
310
2
14.478
604
108.819
10.510
23.352
33.056
229
0
32.293
259
100
1.249
29.808
1.150
203.608
34.623
28
145
87
34
0
2.124
210.068
263.522
19.776
40.780
1.298
5.064
1.602
73.606
155
30.315
6.337
24.392
1.568
281.455
279.763
340.792
183.162
929
48.147
620.765
135
369
35.074
434
225.648
763
88.835
18.469
6.720
5.020
122
23.331
54.409
81.336
632.650
151.184
73.652
46.367
27.689
34.623
3.645
3.115
131
55.609
2.861
577.397
75.972
166.526
200.804
3.108
0
217.106
1.281
523
8.193
240.916
7.363
1.517.494
251.054
598
5.124
13
5
0
310
30.636
38.432
2.884
5.947
189
739
234
10.735
23
4.421
924
3.557
229
41.047
40.800
49.701
26.712
135
7.022
90.532
20
54
5.115
63
32.908
111
12.956
2.694
980
732
18
3.403
7.935
11.862
92.265
22.049
10.741
6.762
4.038
5.049
532
454
19
8.110
417
84.207
11.080
24.286
29.285
453
0
31.663
187
76
1.195
35.135
1.074
221.310
36.614
87
747
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
476
13.948
480
3.200.512
19.307
6.019.659
306
8.567
256
2.215.813
147.879
5.831
1.832
18.501
283.243
992
216.477
1.222.173
12.619
4.405.209
3.423.655
130.629
1.237.752
2.121.594
1.460.232
1.619.441
580.669
572.570
6.624
538.033
231.282
569.215
315.365
1.937.642
8.178.833
2.586.456
1.046.962
1.216.187
879.687
333.408
..
..
407.417
4.616.825
569.499
134.887
155.088
30.838
3.740.047
3.255.622
1.573.366
1.181.158
3.486.865
129.444
714.101
207.549
195.424
7.066
407.577
410.155
3.752
272.480
2.416.507
8.187
604.872
70
2.059
71
472.349
2.849
888.413
45
1.264
38
327.021
21.825
861
270
2.730
41.803
146
31.949
180.375
1.862
650.144
505.281
19.279
182.674
313.116
215.509
239.006
85.698
84.503
978
79.406
34.134
84.008
46.543
285.968
1.207.076
381.723
154.516
179.491
129.829
49.206
..
..
60.129
681.376
84.050
19.907
22.889
4.551
551.976
480.482
232.206
174.322
514.610
19.104
105.391
30.631
28.842
1.043
60.152
60.533
554
40.214
356.641
1.208
89.270
236
12.237
723
2.225.454
911
4.753.910
285
15.852
666
1.278.402
112.709
7.500
1.422
12.848
270.805
6.116
66.786
1.008.770
17.843
3.239.849
3.177.559
115.014
1.101.972
2.335.922
1.392.091
1.547.067
526.064
505.039
5.825
447.070
192.555
553.587
266.496
1.634.039
6.073.157
2.195.583
827.916
1.096.671
862.575
210.273
..
..
217.030
4.121.971
581.413
82.223
103.310
17.142
3.837.803
26.781
1.091.228
1.098.867
3.225.444
112.018
671.444
151.071
201.517
7.956
423.788
592.875
5.733
289.509
2.317.215
4.970
663.507
71
36
1.879
111
341.631
140
729.776
44
2.433
102
196.249
17.302
1.151
218
1.972
41.571
939
10.252
154.857
2.739
497.352
487.790
17.656
169.165
358.589
213.701
237.491
80.757
77.529
894
68.630
29.559
84.982
40.910
250.843
932.295
337.046
127.094
168.351
132.415
32.279
..
..
33.316
632.767
89.253
12.622
15.859
2.631
589.144
4.111
167.515
168.688
495.140
17.196
103.074
23.191
30.935
1.221
65.056
91.013
880
44.443
355.718
763
101.855
297
113
3.678
2.124.901
364
4.335.406
180
24.882
8.027
1.130.065
104.528
6.621
2.990
8.648
231.183
3.930
149.568
1.085.923
18.085
3.744.717
3.484.024
95.279
598.955
2.911.030
1.302.325
1.723.143
525.372
518.424
7.217
438.819
196.737
561.754
324.583
1.889.233
6.829.375
2.447.605
996.373
1.188.745
984.760
270.140
..
..
255.313
4.811.187
677.967
20.871
167.983
32.529
3.627.322
26.726
972.515
1.152.967
3.736.016
119.664
651.762
62.389
236.510
3.869
419.551
517.345
3.624
288.897
2.707.810
7.769
634.713
43
16
536
309.894
53
632.273
26
3.629
1.171
164.808
15.244
966
436
1.261
33.716
573
21.813
158.370
2.638
546.127
508.108
13.895
87.351
424.543
189.930
251.302
76.620
75.607
1.053
63.997
28.692
81.926
47.337
275.525
995.992
356.957
145.310
173.366
143.617
39.397
..
..
37.235
701.661
98.874
3.044
24.499
4.744
529.006
3.898
141.831
168.148
544.858
17.452
95.053
9.099
34.492
564
61.187
75.449
529
42.133
394.905
1.133
92.566
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
8001
8002
8003
592.144
186.133
332.549
187.487
309.106
3.941.093
421
739
5.873.222
1.156.313
1.436
4.716
306.241
4.553.114
54.745
1.523.467
284.276
425.206
155.327
0
43.876
0
0
12.138
189.809
56
207.944
252.386
19.264
435.381
62.035
505.197
76.974
3.169.513
1.087.023
70.033
1.598.606
11.252
1.990.743
1.538.752
49.480
20.670
970.100
3.929
763.570
10.134
2.170
118.940
968.477
730.327
15.008
0
5.552
0
9.258
3.734
24.412
87.800
1.733
107
0
106.077
3.787
2.962
1.091
87.392
27.470
49.079
27.670
45.620
581.647
62
109
866.801
170.655
212
696
45.197
671.973
8.080
224.841
41.955
62.754
22.924
0
6.475
0
0
1.791
28.013
8
30.689
37.248
2.843
64.256
9.155
74.560
11.360
467.774
160.429
10.336
235.931
1.661
293.804
227.097
7.303
3.051
143.173
580
112.692
1.496
320
17.554
142.933
107.786
2.215
0
819
0
1.366
551
3.603
12.958
256
16
0
15.655
559
437
161
629.516
189.265
351.901
173.596
209.088
3.876.026
89
117
4.481.639
1.184.026
1.654
7.531
255.890
3.444.110
46.807
872.245
210.194
432.648
164.983
0
47.275
0
0
8.921
167.942
10
45.354
50.476
21.456
473.526
45.036
237.357
47.565
2.658.142
969.197
67.629
1.546.867
26.844
1.981.997
1.420.011
40.853
15.036
873.887
5.003
712.545
9.771
7.080
164.518
904.520
1.036.246
9.937
0
5.384
0
7.000
4.019
22.166
74.299
1.536
86
0
112.249
6.720
4.904
1.671
72
96.637
29.054
54.021
26.649
32.097
595.012
14
18
687.980
181.761
254
1.156
39.282
528.708
7.185
133.899
32.267
66.416
25.327
0
7.257
0
0
1.369
25.781
2
6.962
7.749
3.294
72.691
6.914
36.437
7.302
408.053
148.782
10.382
237.461
4.121
304.258
217.987
6.271
2.308
134.151
768
109.383
1.500
1.087
25.255
138.854
159.075
1.525
0
827
0
1.075
617
3.403
11.406
236
13
0
17.231
1.032
753
257
628.588
182.728
362.517
172.950
272.431
4.112.332
368
793
5.366.297
1.331.631
1.933
5.171
211.378
3.252.237
50.641
109.892
200.324
456.678
155.087
0
76.556
0
0
18.300
150.242
830
108.451
54.022
21.038
454.286
61.848
282.867
42.331
2.884.383
1.108.858
72.722
1.611.221
72.709
1.983.792
1.208.712
47.594
11.912
961.086
670
672.620
14.870
4.651
234.018
986.759
1.046.325
24.289
0
5.146
0
3.442
4.346
21.446
53.641
1.192
131
0
132.741
8.179
10.130
1.293
91.673
26.649
52.869
25.223
39.731
599.740
54
116
782.617
194.204
282
754
30.827
474.304
7.385
16.027
29.215
66.602
22.618
0
11.165
0
0
2.669
21.911
121
15.816
7.879
3.068
66.253
9.020
41.253
6.174
420.657
161.715
10.606
234.979
10.604
289.315
176.278
6.941
1.737
140.164
98
98.094
2.169
678
34.129
143.908
152.595
3.542
0
750
0
502
634
3.128
7.823
174
19
0
19.359
1.193
1.477
189
8004
8005
8006
8007
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
0
0
0
779
42.065
23.080
206
17.019
31.585
203
2
284.465
74.269
441
1.441
9.562
51.125
113.957
1.031.704
271.905
206.311
542.061
37.763
3.093.163
335.270
4.430.888
5.075
152.231
408.665
17.195
14.291
42.746
610.540
1.354.319
43.977
24.178
123.680
38.288
73.977
62.549
222.721
100.714
684.598
7.092.693
146.130
263.413
114.779
77.283
1.331.346
6.279.335
11.778.598
3.760.168
28.426
6.880.960
3.255.465
6.103.811
2.176.707
2.799.992
209.439
242.316
4.231.680
7.815.403
10.085
6.146.278
6.229.636
0
0
0
115
6.208
3.406
30
2.512
4.661
30
0
41.983
10.961
65
213
1.411
7.545
16.818
152.264
40.129
30.448
80.000
5.573
456.505
49.481
653.934
749
22.467
60.313
2.538
2.109
6.309
90.107
199.878
6.490
3.568
18.253
5.651
10.918
9.231
32.870
14.864
101.037
1.046.777
21.567
38.876
16.940
11.406
196.487
926.738
1.738.348
554.946
4.195
1.015.529
480.459
900.833
321.250
413.238
30.910
35.762
624.534
1.153.439
1.488
907.100
919.403
0
0
0
522
122.623
4.580
126
16.577
29.419
11
4
299.104
139.376
81
4.979
9.481
103.974
111.382
988.483
247.967
171.114
512.663
59.298
3.063.890
344.592
4.034.977
26.802
152.621
413.482
17.270
18.461
38.269
636.201
1.442.907
41.783
33.803
112.180
37.163
61.885
78.649
287.607
67.861
717.544
7.327.883
200.849
223.394
89.125
93.935
795.731
3.123.355
12.849.908
3.828.152
46.790
5.912.909
3.103.900
6.063.080
2.047.817
2.625.837
219.676
217.396
4.262.247
7.797.731
90.845
6.267.900
5.906.162
73
0
0
0
80
18.824
703
19
2.545
4.516
2
1
45.916
21.396
12
764
1.455
15.961
17.098
151.743
38.066
26.268
78.699
9.103
470.340
52.899
619.413
4.114
23.429
63.474
2.651
2.834
5.875
97.664
221.502
6.414
5.189
17.221
5.705
9.500
12.073
44.151
10.417
110.151
1.124.909
30.832
34.293
13.682
14.420
122.153
479.469
1.972.600
587.663
7.183
907.695
476.482
930.748
314.362
403.094
33.723
33.373
654.301
1.197.036
13.946
962.190
906.660
0
0
0
617
62.569
2.294
715
17.488
34.823
329
2
261.636
109.231
150
11.206
6.571
29.084
133.733
1.048.401
226.432
133.728
518.407
59.326
2.950.977
393.744
4.296.525
21.786
172.238
392.431
19.393
20.053
57.198
670.648
1.599.376
36.914
38.013
107.160
39.578
66.331
76.776
310.893
57.700
565.470
4.849.676
128.698
233.352
107.102
85.492
214.218
1.756.465
17.079.932
4.196.367
17.389
7.302.435
3.174.234
6.386.840
2.060.418
2.780.938
259.094
226.424
4.384.667
7.459.127
39.192
6.395.730
5.642.039
0
0
0
90
9.125
335
104
2.550
5.079
48
0
38.157
15.930
22
1.634
958
4.242
19.504
152.898
33.023
19.503
75.604
8.652
430.369
57.423
626.603
3.177
25.119
57.232
2.828
2.925
8.342
97.807
233.252
5.384
5.544
15.628
5.772
9.674
11.197
45.340
8.415
82.468
707.274
18.769
34.032
15.620
12.468
31.241
256.162
2.490.927
611.996
2.536
1.064.983
462.928
931.453
300.490
405.570
37.786
33.022
639.457
1.087.834
5.716
932.749
822.831
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
94.549
1.259.531
257.746
2.115.649
6.522.436
4.266.185
..
6.309.253
13.446.830
2.177.982
..
..
8.087
1.138.786
53.481
607.015
3.829.278
30.465
703.164
44.876
2.777.205
996
838
49.725
21.755
255.778
8.276
1.805.989
628.669
32.223
1.377
67.196
659.093
85.161
15.393
49.683
107.821
421.687
17.243
929.856
77.221
259.457
463.501
3.236.122
..
34.483
13.408
90.308
11.675.590
447.963
1.594.353
3.027.344
1.415.623
271.516
452.577
1.597
5.978.895
128.589
5.092.269
5.922.969
3.453.324
477.637
0
98.153
736.406
13.954
185.888
38.040
312.239
962.616
629.626
..
931.153
1.984.555
321.438
..
..
1.194
168.068
7.893
89.587
565.145
4.496
103.777
6.623
409.875
147
124
7.339
3.211
37.749
1.221
266.537
92.782
4.756
203
9.917
97.272
12.569
2.272
7.332
15.913
62.235
2.545
137.233
11.397
38.292
68.406
477.604
..
5.089
1.979
13.328
1.723.146
66.113
235.303
446.792
208.925
40.072
66.794
236
882.397
18.978
751.544
874.143
509.660
70.492
0
14.486
108.683
98.394
1.353.073
252.088
1.252.702
6.400.545
4.210.844
..
4.522.621
13.025.563
2.116.397
..
..
2.266
1.253.199
58.241
752.336
2.491.320
30.907
710.939
48.074
2.827.046
677
2.586
65.837
6.919
279.794
2.926
1.766.426
626.219
15.347
2.727
65.076
555.130
69.282
19.222
32.932
112.372
378.201
30.195
821.974
140.598
248.843
496.464
3.036.040
..
39.500
7.041
108.406
11.912.024
405.697
1.459.332
2.725.819
1.174.088
247.886
422.228
1.617
5.970.237
145.959
4.907.537
5.704.999
3.626.420
493.097
0
115.205
883.021
74
15.105
207.711
38.698
192.303
982.553
646.410
..
694.271
1.999.564
324.890
..
..
348
192.380
8.941
115.492
382.445
4.745
109.137
7.380
433.982
104
397
10.107
1.062
42.951
449
271.165
96.131
2.356
419
9.990
85.218
10.636
2.951
5.055
17.250
58.058
4.635
126.182
21.583
38.200
76.213
466.065
..
6.064
1.081
16.641
1.828.624
62.279
224.023
418.443
180.235
38.053
64.817
248
916.496
22.406
753.360
875.779
556.695
75.696
0
17.685
135.553
110.986
1.680.487
397.594
693.203
7.022.857
4.171.273
..
3.738.009
12.113.666
1.764.827
..
..
1.193
1.632.154
54.758
681.612
3.151.059
18.068
912.903
40.589
2.845.140
436
3.184
11.617
11.848
261.884
3.052
1.932.930
667.746
41.904
3.023
81.001
540.596
139.930
62.538
45.100
163.148
314.303
20.667
1.099.385
90.181
249.590
383.530
3.386.393
..
33.349
3.196
83.772
12.647.234
444.072
1.539.003
2.188.722
876.215
292.579
559.209
3.375
6.682.423
117.925
4.948.275
5.351.631
4.226.848
489.721
0
485.783
1.072.830
16.186
245.081
57.985
101.096
1.024.209
608.336
..
545.149
1.766.650
257.381
..
..
174
238.032
7.986
99.406
459.549
2.635
133.137
5.919
414.933
64
464
1.694
1.728
38.193
445
281.897
97.384
6.111
441
11.813
78.840
20.407
9.121
6.577
23.793
45.838
3.014
160.334
13.152
36.400
55.934
493.869
..
4.864
466
12.217
1.844.465
64.763
224.447
319.202
127.787
42.670
81.555
492
974.560
17.198
721.653
780.479
616.441
71.421
0
70.846
156.461
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
3.155.925
4.084.096
819.042
8.157.444
198.008
315.549
1.894.943
502.456
562.915
308.446
583.535
838.544
93.214
497.348
2.923.589
3.870.964
44.859.912
1.256.577
94.278
0
617.013
33.764
6.194.772
0
2.924.021
1.341.190
369.597
6.501.847
2.205.573
884.573
1.544.000
839.259
196.113
294.503
2.010.882
4.509.972
2.497.887
2.573.501
602.224
51.736
2.189.245
6.178.244
1.219.038
8.734.072
211.830
312.141
131.453
60.391
14.927
42.902
0
67.238
213
18.211
1.543.496
155.221
151.466
11.996.256
379.778
36.166.498
..
690.889
4.301.101
4.678.847
35.113.394
465.768
602.753
120.879
1.203.919
29.223
46.570
279.666
74.155
83.078
45.522
86.121
123.757
13.757
73.401
431.479
571.297
6.620.664
185.452
13.914
0
91.062
4.983
914.257
0
431.543
197.940
54.547
959.577
325.510
130.550
227.872
123.862
28.943
43.464
296.777
665.606
368.651
379.811
88.879
7.635
323.100
911.818
179.912
1.289.021
31.263
46.067
19.401
8.913
2.203
6.332
0
9.923
31
2.688
227.797
22.908
22.354
1.770.471
56.050
5.337.644
..
101.965
634.779
690.529
5.182.221
3.396.130
3.273.113
670.523
8.165.699
175.514
356.781
1.871.309
453.794
575.432
346.918
605.530
909.911
97.493
654.946
2.684.651
3.947.411
41.560.130
1.323.385
58.639
0
469.714
29.542
4.327.481
0
2.521.761
2.035.572
339.657
5.893.460
1.826.744
637.739
1.546.829
422.722
126.612
220.406
1.998.925
4.305.799
2.393.537
2.639.107
525.052
45.311
1.335.896
1.388.297
1.227.764
7.281.776
146.859
200.738
82.166
115.317
68.416
16.816
4.439
28.447
25
67.817
1.646.168
105.882
183.164
13.885.920
520.156
33.895.445
..
585.554
4.392.595
5.194.991
36.449.603
75
521.343
502.458
102.933
1.253.523
26.943
54.770
287.266
69.662
88.335
53.256
92.955
139.681
14.966
100.541
412.123
605.970
6.379.928
203.154
9.002
0
72.106
4.535
664.315
0
387.118
312.482
52.141
904.710
280.425
97.900
237.455
64.892
19.436
33.835
306.857
660.987
367.434
405.131
80.601
6.956
205.074
213.119
188.475
1.117.831
22.544
30.815
12.613
17.702
10.503
2.581
681
4.367
4
10.411
252.705
16.254
28.118
2.131.639
79.850
5.203.317
..
89.889
674.311
797.487
5.595.407
3.034.279
3.521.360
714.180
7.884.559
197.972
411.105
2.231.521
486.776
633.397
304.011
646.699
962.845
101.306
613.940
2.303.201
3.831.233
45.776.344
1.620.115
82.910
0
348.272
47.340
4.417.735
0
2.326.209
2.397.537
328.933
5.762.357
1.370.949
728.992
1.733.617
612.962
128.301
227.380
1.898.465
4.634.065
2.603.932
2.512.401
518.123
37.113
881.532
1.171.397
1.565.738
8.152.674
117.628
224.561
92.498
271.525
39.522
55.656
37
137.021
29.263
257.864
2.312.314
127.447
111.999
12.720.858
630.464
33.717.392
..
613.286
4.612.289
5.634.040
35.684.827
442.517
513.553
104.156
1.149.879
28.872
59.955
325.444
70.991
92.374
44.337
94.314
140.421
14.774
89.537
335.897
558.745
6.675.994
236.277
12.092
0
50.792
6.904
644.280
0
339.253
349.655
47.971
840.379
199.938
106.316
252.830
89.394
18.711
33.161
276.871
675.829
379.756
366.407
75.563
5.413
128.562
170.836
228.346
1.188.981
17.155
32.750
13.490
39.599
5.764
8.117
5
19.983
4.268
37.607
337.226
18.587
16.334
1.855.202
91.946
4.917.324
..
89.441
672.653
821.665
5.204.253
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8801
8802
8803
8804
8805
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
57.765
..
39.372
200.672
499.658
724.334
241.759
1.795.403
1.295
2.032.702
1.971.069
7.935
23.397
1.548.889
1.441
473.468
5.817
14.168
1.877.870
73.290
136
465.733
484.926
154.014
178.367
27.878
369.180
34.643
3.294
0
36.809
23.374
47.072
686.996
374.214
589.987
2.793
206.207
6.377.002
734.912
201.016
8.283.240
1.293.753
560.929
213.610
995.139
1.860.704
4.776.145
120.378
774.674
1.094.956
2.113.292
1.982.431
317.697
104.958
309.829
2.525
734
35.291
18.669
18.960
916
1.533
436
247
8.525
..
5.811
29.616
73.742
106.901
35.680
264.975
191
299.997
290.901
1.171
3.453
228.593
213
69.877
859
2.091
277.146
10.817
20
68.735
71.568
22.730
26.324
4.114
54.486
5.113
486
0
5.432
3.450
6.947
101.391
55.228
87.073
412
30.433
941.152
108.462
29.667
1.222.485
190.939
82.785
31.526
146.868
274.613
704.889
17.766
114.331
161.599
311.891
292.578
46.887
15.490
45.726
373
108
5.208
2.755
2.798
135
226
64
36
92.793
..
39.045
191.054
443.786
771.905
253.031
1.554.381
938
5.155.468
1.636.452
8.147
889
230.054
27.482
458.859
510
5.142
125.328
64.268
91
454.372
373.844
156.758
167.623
24.343
337.920
21.836
4.387
0
30.214
45.123
35.938
699.933
274.815
616.464
2.158
195.659
5.955.885
912.664
158.204
5.885.940
1.161.175
675.277
206.539
928.093
1.725.952
4.530.958
95.994
926.664
996.061
1.830.490
1.940.441
265.158
109.158
281.738
2.526
683
42.301
16.046
19.528
1.497
1.232
352
512
76
14.245
..
5.994
29.329
68.126
118.496
38.843
238.614
144
791.420
251.213
1.251
136
35.316
4.219
70.440
78
789
19.239
9.866
14
69.751
57.389
24.064
25.732
3.737
51.874
3.352
673
0
4.638
6.927
5.517
107.447
42.187
94.634
331
30.036
914.293
140.104
24.286
903.555
178.253
103.662
31.706
142.472
264.952
695.551
14.736
142.253
152.906
281.000
297.879
40.705
16.757
43.250
388
105
6.494
2.463
2.998
230
189
54
79
142.319
..
51.339
161.522
523.028
857.067
256.310
1.567.343
1.461
1.682.892
2.128.985
8.386
1.420
255.358
3.513
396.488
0
63.967
212.236
81.360
14
454.386
360.598
157.209
169.953
27.506
406.243
42.456
6.073
0
32.215
63.857
7.541
925.722
209.320
676.475
3.022
201.059
5.927.621
960.031
166.130
3.422.167
1.246.771
562.673
182.151
1.094.223
1.873.135
4.956.662
118.836
1.104.376
1.032.247
1.903.146
2.041.813
393.474
190.375
524.295
3.478
1.091
43.811
16.659
21.697
3.705
1.757
385
729
20.756
..
7.487
23.556
76.278
124.994
37.380
228.580
213
245.432
310.490
1.223
207
37.241
512
57.824
0
9.329
30.952
11.865
2
66.267
52.589
22.927
24.786
4.011
59.246
6.192
886
0
4.698
9.313
1.100
135.007
30.527
98.657
441
29.322
864.481
140.010
24.228
499.087
181.828
82.060
26.565
159.581
273.177
722.877
17.331
161.062
150.542
277.554
297.777
57.384
27.764
76.463
507
159
6.389
2.430
3.164
540
256
56
106
9112
9113
9114
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9880
9882
9905
9919
9930
9931
9965
88
5.032
11.619
6.334
17.251
0
0
6.121
13.533
189.611
3.596
39.505
..
490
6.543
20.601
121.627
3.184.875
335
3.560.977
253.763
11.572.349
1.179.967
2.710.747
1.778.483
0
0
872.576
964.356
104.548
1.176.859
212.103
20.881
1.134
1.045
745.596
106
6.344
29.027
18.560
92.422
49.042
61.982
13.070
66.074
40.694
68
34.280
5.638
27.875
35.846
3.426.781
177.381
31.473
41.563
11.521
5.989
31.205
125.429
0
57.175
11.693
8.251.546
0
1.261
13
743
1.715
935
2.546
0
0
903
1.997
27.984
531
5.830
..
72
966
3.040
17.950
470.041
49
525.548
37.452
1.707.909
174.146
400.066
262.478
0
0
128.779
142.325
15.430
173.687
31.303
3.082
167
154
110.039
16
936
4.284
2.739
13.640
7.238
9.148
1.929
9.752
6.006
10
5.059
832
4.114
5.290
505.743
26.179
4.645
6.134
1.700
884
4.605
18.511
0
8.438
1.726
1.217.807
0
186
14
6.037
14.045
4.124
14.852
0
0
11.298
11.143
208.612
673
38.840
..
481
10.142
33.109
241.899
2.820.256
63
3.366.672
290.484
10.818.164
1.149.697
2.745.108
1.774.038
0
0
700.118
785.723
117.983
1.179.572
201.808
10.600
1.767
1.087
815.570
252
5.013
28.226
23.515
90.837
49.183
70.821
9.289
22.548
39.382
65
31.856
4.513
30.391
24.135
3.306.129
152.823
18.138
51.049
12.764
7.270
43.493
41.175
0
143.477
24.202
7.200.577
0
1.114
77
2
927
2.156
633
2.280
0
0
1.734
1.711
32.024
103
5.962
..
74
1.557
5.083
37.134
432.940
10
516.820
44.592
1.660.705
176.491
421.404
272.334
0
0
107.476
120.617
18.112
181.077
30.980
1.627
271
167
125.199
39
770
4.333
3.610
13.944
7.550
10.872
1.426
3.461
6.046
10
4.890
693
4.665
3.705
507.526
23.460
2.784
7.837
1.959
1.116
6.677
6.321
0
22.025
3.715
1.105.366
0
171
3.008
18.242
13.046
3.386
18.376
0
0
5.599
13.832
261.214
1.167
41.789
..
176
12.158
27.783
215.076
2.057.012
97
3.480.338
283.046
10.901.132
1.232.785
2.934.479
1.598.277
0
0
683.069
1.173.545
114.046
1.374.032
213.184
5.895
1.421
1.676
897.478
238
5.090
25.571
27.262
134.565
52.763
86.069
5.573
12.691
33.553
393
21.522
4.552
27.815
24.772
3.406.177
182.177
11.539
42.656
10.068
7.589
195.695
0
0
110.364
37.108
8.150.196
0
1.932
439
2.660
1.903
494
2.680
0
0
817
2.017
38.095
170
6.094
..
26
1.773
4.052
31.367
299.993
14
507.570
41.279
1.589.814
179.789
427.963
233.092
0
0
99.618
171.149
16.632
200.388
31.091
860
207
244
130.888
35
742
3.729
3.976
19.625
7.695
12.552
813
1.851
4.893
57
3.139
664
4.057
3.613
496.755
26.569
1.683
6.221
1.468
1.107
28.540
0
0
16.095
5.412
1.188.620
0
282
b - İsveç’in Dörtlü Bazda 2012 / 2014 Dönemi İthalatı
CN
KOD
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0601
0602
0603
0604
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
2012
1000 SEK
1000 USD
70.257
10.369
0
0
2.208
326
0
0
28.942
4.271
55.207
8.148
2.416.253
356.603
1.280.577
188.994
2.929.106
432.293
420.762
62.098
10.597
1.564
8.162
1.205
1.275.769
188.285
132.186
19.509
778
115
432.227
63.790
31.877
4.705
13.594.716
2.006.381
274.694
40.541
4.732.195
698.403
2.245.339
331.379
1.031.392
152.218
112.038
16.535
88
13
607.513
89.660
314.521
46.419
951.752
140.465
439.506
64.865
519.095
76.611
3.660.973
540.306
63.716
9.404
227.226
33.535
129.214
19.070
17
3
360
53
4.141
611
0
0
176.158
25.998
271
40
399
59
1.287
190
2.337
345
0
0
2
0
637.715
94.117
243.718
35.969
1.267.643
187.085
565.927
83.523
54.164
7.994
162.166
23.933
1.126.895
166.313
302.196
44.600
205.590
30.342
430.870
63.590
120.331
17.759
279.620
41.268
86.459
12.760
1.119.864
165.275
610.557
90.109
18.439
2.721
118.355
17.467
2013
1000 SEK
1000 USD
100.882
15.486
244
37
1.070
164
0
0
28.418
4.362
47.248
7.253
2.503.564
384.324
1.210.247
185.786
3.020.091
463.617
426.715
65.505
7.111
1.092
10.006
1.536
1.337.343
205.297
129.399
19.864
1.273
195
446.750
68.581
25.529
3.919
18.018.967
2.766.106
414.428
63.619
5.288.172
811.791
1.702.384
261.334
1.122.683
172.344
114.570
17.588
260
40
681.174
104.568
335.962
51.574
1.085.052
166.567
437.971
67.233
403.122
61.884
4.593.586
705.165
25.345
3.891
206.244
31.661
139.539
21.421
5.589
858
265
41
4.333
665
0
0
140.000
21.492
320
49
2.785
428
940
144
2.351
361
0
0
16
2
529.915
81.348
267.833
41.115
1.330.587
204.259
587.623
90.206
66.845
10.261
175.758
26.981
1.118.955
171.772
327.045
50.205
224.653
34.487
421.150
64.651
111.738
17.153
307.059
47.137
92.126
14.142
1.176.089
180.542
694.050
106.544
8.743
1.342
133.152
20.440
78
2014
1000 SEK
1000 USD
56.439
8.231
1
0
1.049
153
0
0
32.376
4.722
49.406
7.205
2.413.617
352.000
1.178.251
171.835
2.706.714
394.746
540.995
78.898
5.600
817
8.424
1.229
1.385.655
202.083
97.928
14.282
345
50
434.935
63.431
20.907
3.049
20.584.155
3.001.980
449.422
65.543
5.814.053
847.918
1.818.694
265.237
1.157.070
168.746
131.710
19.209
266
39
696.581
101.589
353.362
51.534
1.289.840
188.109
459.596
67.027
398.686
58.144
5.039.775
734.998
67.326
9.819
198.818
28.995
142.785
20.824
288
42
15
2
2.645
386
0
0
154.022
22.462
350
51
876
128
881
128
2.151
314
0
0
8
1
438.221
63.910
284.693
41.519
1.440.687
210.109
582.169
84.903
66.295
9.668
184.734
26.941
1.275.085
185.958
328.023
47.839
245.979
35.873
401.640
58.575
116.435
16.981
323.918
47.240
104.349
15.218
1.322.408
192.859
718.645
104.807
10.719
1.563
148.505
21.658
0713
0714
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1301
1302
1401
1402
1403
1404
1501
1502
61.294
17.542
181.609
571.412
1.223.835
514.727
1.070.646
675.237
278.716
1.015.558
299.876
557.934
663.411
3.427
213.682
2.956
4.256.652
248.339
396
167.009
11.010
14.745
12.407
38.259
20.844
188.596
590.047
19.756
136.647
27.806
79.438
474.442
205
81.436
135.066
36.340
37.322
32.847
17.707
20.871
74.107
240.694
46.452
93.857
64.783
41
22.571
282.308
125.723
121.035
238.811
281.963
25.950
51.221
25.815
16.777
15.013
45.694
156.569
3.527
0
0
15.530
124.913
23.255
9.046
2.589
26.803
84.332
180.620
75.966
158.012
99.655
41.134
149.881
44.257
82.343
97.910
506
31.536
436
628.219
36.651
58
24.648
1.625
2.176
1.831
5.646
3.076
27.834
87.082
2.916
20.167
4.104
11.724
70.021
30
12.019
19.934
5.363
5.508
4.848
2.613
3.080
10.937
35.523
6.856
13.852
9.561
6
3.331
41.665
18.555
17.863
35.245
41.614
3.830
7.559
3.810
2.476
2.216
6.744
23.107
521
0
0
2.292
18.435
3.432
70.199
18.235
157.223
579.518
1.138.157
567.601
1.172.405
654.081
321.996
1.126.070
344.333
598.331
667.126
3.566
250.281
1.591
3.162.931
255.429
576
162.246
13.470
12.887
9.842
22.799
20.727
187.424
406.530
21.248
55.578
6.375
72.073
486.658
259
242.977
115.747
41.015
42.198
41.844
24.257
25.406
98.935
263.440
52.048
134.141
61.564
0
14.952
116.490
132.202
151.980
293.166
207.096
22.298
48.667
24.018
9.205
17.213
19.375
206.578
3.765
0
0
7.348
26.167
79.542
79
10.776
2.799
24.135
88.962
174.719
87.133
179.977
100.408
49.430
172.864
52.859
91.850
102.411
547
38.421
244
485.544
39.211
88
24.907
2.068
1.978
1.511
3.500
3.182
28.772
62.407
3.262
8.532
979
11.064
74.707
40
37.300
17.768
6.296
6.478
6.424
3.724
3.900
15.188
40.441
7.990
20.592
9.451
0
2.295
17.882
20.294
23.331
45.004
31.791
3.423
7.471
3.687
1.413
2.642
2.974
31.712
578
0
0
1.128
4.017
12.211
73.122
24.934
189.512
735.932
1.326.724
623.505
1.218.594
644.958
359.281
1.065.517
331.582
727.748
671.900
5.906
290.356
2.341
3.607.836
244.025
891
205.315
19.732
20.228
11.658
23.952
21.824
225.269
355.021
12.838
64.906
31.320
76.986
552.779
321
193.879
99.757
46.037
44.519
46.404
27.920
50.074
104.610
257.833
48.589
150.020
49.537
11
14.504
152.384
113.711
158.209
294.366
220.529
33.882
149.377
30.886
20.117
26.496
3.671
224.499
6.140
0
0
8.882
1.330
50.138
10.664
3.636
27.638
107.328
193.489
90.932
177.719
94.060
52.397
155.394
48.358
106.134
97.989
861
42.345
341
526.165
35.588
130
29.943
2.878
2.950
1.700
3.493
3.183
32.853
51.776
1.872
9.466
4.568
11.228
80.617
47
28.275
14.548
6.714
6.493
6.768
4.072
7.303
15.256
37.602
7.086
21.879
7.224
2
2.115
22.224
16.584
23.073
42.930
32.162
4.941
21.785
4.504
2.934
3.864
535
32.741
895
0
0
1.295
194
7.312
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1520
1521
1522
1601
1602
1603
1604
1605
1701
1702
1703
1704
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1901
1902
1903
1904
1905
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2301
2302
246
89.987
2.452
23
377.000
1.596
204.368
2.535
833.391
257.917
421.915
1.674.711
280.368
143.403
549.989
83.372
12.551
6.974
20.048
702.493
1.737.505
13.913
1.107.934
1.130.072
336.539
230.115
17.726
1.365.034
1.265
117
95.853
182.634
271.872
2.430.173
703.139
739.392
8.336
727.239
2.207.721
192.589
405.301
87.675
533.737
1.074.512
6.937
322.348
980.148
1.272.854
511.220
58.129
1.218.961
520.038
603.109
3.088.171
84.233
1.210.618
832.327
4.770.777
107.131
165.535
915.640
1.354.894
53.165
100.558
52.791
36
13.281
362
3
55.640
236
30.162
374
122.996
38.065
62.268
247.163
41.378
21.164
81.170
12.304
1.852
1.029
2.959
103.678
256.430
2.053
163.515
166.782
49.668
33.962
2.616
201.459
187
17
14.146
26.954
40.124
358.658
103.773
109.123
1.230
107.330
325.827
28.423
59.816
12.940
78.772
158.582
1.024
47.574
144.655
187.855
75.449
8.579
179.901
76.750
89.010
455.769
12.432
178.669
122.839
704.097
15.811
24.431
135.135
199.962
7.846
14.841
7.791
8
95.898
3.439
41
331.261
1.487
248.090
3.113
917.468
223.263
317.536
1.392.146
327.225
157.954
555.780
72.374
13.384
15.416
22.605
708.832
1.894.395
15.071
1.055.714
1.234.885
358.314
285.958
26.589
1.722.142
2.248
13
96.102
185.322
200.994
2.448.165
974.341
784.574
503
765.667
2.368.506
204.998
412.716
74.092
576.870
1.003.753
6.585
355.072
988.827
1.312.010
514.132
57.679
1.231.567
543.083
555.854
3.176.724
86.608
1.362.508
940.541
5.113.121
86.447
148.632
1.235.096
1.270.282
63.617
121.060
23.439
80
1
14.721
528
6
50.852
228
38.084
478
140.841
34.273
48.745
213.709
50.233
24.248
85.318
11.110
2.055
2.367
3.470
108.813
290.810
2.314
162.063
189.568
55.005
43.898
4.082
264.367
345
2
14.753
28.449
30.855
375.820
149.572
120.441
77
117.538
363.591
31.469
63.356
11.374
88.556
154.087
1.011
54.507
151.796
201.408
78.925
8.854
189.059
83.369
85.330
487.661
13.295
209.160
144.383
784.919
13.271
22.817
189.601
195.002
9.766
18.584
3.598
9
126.020
3.726
116
205.041
1.578
280.377
2.877
1.046.037
244.261
382.775
1.519.503
727.391
143.223
520.072
121.546
10.724
8.794
31.319
723.568
1.946.452
14.199
959.862
1.476.773
365.880
279.853
24.431
1.662.464
4.051
0
111.036
332.743
173.157
2.548.142
1.085.700
863.104
420
779.126
2.705.675
232.716
483.757
80.157
631.921
1.162.239
12.441
431.665
1.126.955
1.276.861
619.603
51.117
1.326.129
551.516
583.661
3.500.932
113.719
1.557.438
1.041.355
5.497.805
93.667
184.469
1.625.306
1.303.976
71.885
130.903
19.389
1
18.379
543
17
29.903
230
40.890
420
152.553
35.623
55.824
221.603
106.082
20.888
75.847
17.726
1.564
1.283
4.568
105.525
283.869
2.071
139.986
215.372
53.360
40.814
3.563
242.453
591
0
16.193
48.527
25.253
371.619
158.338
125.875
61
113.627
394.594
33.939
70.551
11.690
92.159
169.500
1.814
62.954
164.354
186.217
90.363
7.455
193.402
80.433
85.121
510.574
16.585
227.136
151.871
801.796
13.660
26.903
237.034
190.171
10.484
19.091
2.828
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2401
2402
2403
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2701
2702
2703
2704
221.607
916.264
0
261.540
0
8.640
1.885.030
115.612
795.115
155.644
438.797
1.307
64.298
16.975
135.918
42.358
464.546
277.953
74.011
4.693
12.216
23.777
17.125
2.619
4.027
57.040
330.936
146.392
74.104
72.929
33.638
180.995
364.808
0
2.246
66.418
0
2.613
37.170
111.319
118.074
1.552
4.920.714
0
4
28.638
0
0
0
..
93
0
767.852
11.756
3.551
23
10.585
16.475
9.903
1.149.587
59.269
2.944.010
55
233.233
262.559
32.706
135.227
0
38.599
0
1.275
278.203
17.063
117.347
22.971
64.760
193
9.489
2.505
20.060
6.251
68.560
41.022
10.923
693
1.803
3.509
2.527
387
594
8.418
48.841
21.605
10.937
10.763
4.964
26.712
53.840
0
331
9.802
0
386
5.486
16.429
17.426
229
726.225
0
1
4.227
0
0
0
..
14
0
113.324
1.735
524
3
1.562
2.431
1.462
169.662
8.747
434.493
8
34.422
38.750
185.351
1.063.895
27
367.234
0
12.454
1.867.479
124.023
989.113
180.643
500.366
1.382
39.370
18.068
108.292
41.047
388.760
229.021
70.588
3.240
10.253
22.012
15.669
4.646
2.720
44.056
308.553
141.584
51.889
75.349
34.480
199.633
394.918
0
3.404
63.292
0
3.015
31.016
129.523
64.429
1.882
3.787.953
0
0
21.702
0
483
0
..
2
0
583.380
9.734
2.899
5
16.536
9.670
4.514
808.001
68.991
2.760.764
0
92.555
226.147
81
28.453
163.319
4
56.374
0
1.912
286.678
19.039
151.840
27.731
76.812
212
6.044
2.774
16.624
6.301
59.679
35.157
10.836
497
1.574
3.379
2.405
713
418
6.763
47.366
21.735
7.966
11.567
5.293
30.646
60.624
0
523
9.716
0
463
4.761
19.883
9.891
289
581.492
0
0
3.331
0
74
0
..
0
0
89.555
1.494
445
1
2.538
1.484
693
124.037
10.591
423.807
0
14.208
34.716
151.155
1.046.787
9
381.192
0
10.489
1.949.769
132.140
1.223.556
209.770
421.235
1.406
50.703
19.455
121.273
40.310
425.528
281.312
76.614
2.543
12.795
22.515
27.644
2.949
2.781
60.968
327.623
165.575
69.927
66.893
51.864
283.538
483.117
0
3.074
55.862
0
3.842
36.660
123.845
56.579
1.976
3.679.923
0
0
23.562
110
23
0
..
342
0
637.883
7.173
3.564
29.088
4.850
8.232
9.179
891.164
70.397
2.626.382
0
71.832
208.259
22.044
152.663
1
55.593
0
1.530
284.353
19.271
178.443
30.593
61.433
205
7.394
2.837
17.686
5.879
62.059
41.026
11.173
371
1.866
3.284
4.032
430
406
8.892
47.780
24.147
10.198
9.756
7.564
41.351
70.457
0
448
8.147
0
560
5.346
18.061
8.251
288
536.678
0
0
3.436
16
3
0
..
50
0
93.028
1.046
520
4.242
707
1.201
1.339
129.967
10.267
383.030
0
10.476
30.372
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
3.016
349
803.355
1.212
115.309.667
46.717.563
8.383.632
103.741
1.051.266
4.393
35.163
4.094.294
5.351
824
237.674
170.888
13.984
37.022
25.436
37.737
415.926
15.802
253.374
62.338
5.712
608.862
992.397
45.268
27.973
772.645
8.491
127
40.359
1.333
46.957
5.164
484.393
16.842
185.911
58.398
279.158
1.680
14.706
17.185
282.070
36.542
66.429
497.131
32.752
0
82.199
63.653
19.516
17.135
76.985
7.471.488
15.669
29.806
174.539
0
819.602
46.949
0
..
7.387
445
52
118.563
179
17.018.014
6.894.826
1.237.301
15.311
155.151
648
5.190
604.258
790
122
35.077
25.221
2.064
5.464
3.754
5.569
61.385
2.332
37.394
9.200
843
89.859
146.463
6.681
4.128
114.031
1.253
19
5.956
197
6.930
762
71.489
2.486
27.438
8.619
41.200
248
2.170
2.536
41.629
5.393
9.804
73.369
4.834
0
12.131
9.394
2.880
2.529
11.362
1.102.682
2.313
4.399
25.759
0
120.961
6.929
0
..
1.090
3.599
242
403.556
428
83.052.569
50.162.434
7.646.038
126.408
771.191
3.320
19.418
4.511.372
4.146
665
243.497
195.698
10.228
39.415
23.239
17.539
273.301
14.455
235.881
25.145
3.585
535.024
995.656
36.655
21.469
785.423
7.128
480
31.918
1.069
23.907
5.060
362.707
18.374
193.715
59.900
241.838
1.558
18.851
16.666
272.799
32.089
69.563
362.339
33.488
0
88.811
49.316
17.522
18.437
59.982
4.546.943
25.264
6.788
168.819
1
795.626
28.068
0
..
6.375
82
552
37
61.950
66
12.749.466
7.700.475
1.173.749
19.405
118.386
510
2.981
692.544
636
102
37.379
30.042
1.570
6.051
3.567
2.692
41.955
2.219
36.210
3.860
550
82.132
152.844
5.627
3.296
120.571
1.094
74
4.900
164
3.670
777
55.679
2.821
29.737
9.195
37.125
239
2.894
2.558
41.878
4.926
10.679
55.623
5.141
0
13.633
7.571
2.690
2.830
9.208
698.005
3.878
1.042
25.916
0
122.137
4.309
0
..
979
3.541
305
352.037
5.365
85.522.718
50.903.142
7.343.379
145.888
864.426
6.083
26.652
4.405.280
6.507
1.889
299.298
235.619
10.392
40.022
13.412
9.836
209.354
14.326
259.265
40.342
5.867
457.029
882.402
46.878
26.082
688.907
5.179
2.006
46.298
2.162
28.095
6.215
336.863
41.201
215.133
56.974
272.162
2.405
23.153
20.710
280.965
35.723
125.995
377.540
53.993
0
98.081
55.000
19.771
18.626
65.332
5.481.792
10.769
10.170
149.443
155
752.281
45.122
0
..
7.864
516
44
51.341
782
12.472.581
7.423.683
1.070.954
21.276
126.067
887
3.887
642.463
949
275
43.649
34.363
1.516
5.837
1.956
1.434
30.532
2.089
37.811
5.883
856
66.653
128.689
6.837
3.804
100.470
755
293
6.752
315
4.097
906
49.128
6.009
31.375
8.309
39.692
351
3.377
3.020
40.976
5.210
18.375
55.060
7.874
0
14.304
8.021
2.883
2.716
9.528
799.461
1.571
1.483
21.795
23
109.712
6.581
0
..
1.147
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3101
3102
3103
3104
3105
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
4.576.392
1.148.815
652.525
86.285
1.038.734
23.899
139.313
418
370.853
93.759
3.069
175.014
1.289
202.156
718.082
689.838
478.142
179.553
24.155
20.384
387.802
487.284
61.230
137.787
98.320
222.193
13.801
5.678
163.269
115.970
121.451
54.996
8.263.058
150.768
34.342
111.088
202.033
20.194
100.044
36.004
39.426
21.658
1.377.782
6.528.060
211.024
20.637.620
579.256
963.083
73.910
1.314.335
4.289
278.748
946.395
2.133
14.834
24.867
727.485
2.673
1.448.760
70.826
1.175.992
744.260
85.743
10.893
127.403
675.408
169.548
96.303
12.734
153.302
3.527
20.561
62
54.732
13.837
453
25.829
190
29.835
105.978
101.810
70.567
26.499
3.565
3.008
57.234
71.916
9.037
20.335
14.511
32.792
2.037
838
24.096
17.115
17.924
8.117
1.219.506
22.251
5.068
16.395
29.817
2.980
14.765
5.314
5.819
3.196
203.340
963.446
31.144
3.045.810
85.490
142.137
10.908
193.977
633
41.139
139.674
315
2.189
3.670
107.366
394
213.816
10.453
173.559
109.842
12.654
1.608
18.803
4.544.060
1.143.695
513.391
100.720
1.128.256
22.104
187.849
699
483.573
91.290
3.550
219.574
1.066
141.794
613.548
610.547
385.202
172.399
26.374
15.960
330.333
491.133
74.060
88.620
101.997
206.652
10.080
6.090
139.368
121.917
102.474
87.298
5.104.058
68.876
46.780
104.315
330.835
45.602
104.569
7.253
56.372
18.519
771.310
6.102.194
165.685
20.604.853
782.045
952.814
49.187
1.060.425
4.742
212.664
820.946
2.500
6.430
23.049
597.221
1.012
1.186.910
75.715
1.072.337
764.555
82.171
10.410
124.642
83
697.562
175.570
78.811
15.462
173.199
3.393
28.837
107
74.234
14.014
545
33.707
164
21.767
94.186
93.726
59.133
26.465
4.049
2.450
50.710
75.394
11.369
13.604
15.658
31.723
1.547
935
21.394
18.716
15.731
13.401
783.528
10.573
7.181
16.013
50.787
7.000
16.052
1.113
8.654
2.843
118.404
936.753
25.434
3.163.067
120.052
146.267
7.551
162.787
728
32.646
126.024
384
987
3.538
91.680
155
182.203
11.623
164.615
117.367
12.614
1.598
19.134
4.946.801
883.031
591.231
50.840
1.283.547
23.305
209.003
671
528.114
116.282
2.807
286.160
1.567
173.082
741.492
703.106
437.758
177.042
47.376
16.527
351.488
443.406
84.853
164.509
97.476
223.684
16.416
7.049
157.642
123.888
127.750
58.797
8.365.476
300.300
54.377
132.273
440.568
17.336
130.546
9.639
60.362
22.562
678.097
6.559.957
145.098
20.710.481
893.231
890.657
109.482
1.342.390
5.267
236.446
1.177.383
1.981
6.895
25.088
643.458
1.502
1.217.975
73.144
1.097.846
776.808
78.646
10.199
120.637
721.438
128.781
86.225
7.414
187.192
3.399
30.481
98
77.020
16.958
409
41.733
229
25.242
108.139
102.541
63.842
25.820
6.909
2.410
51.261
64.666
12.375
23.992
14.216
32.622
2.394
1.028
22.990
18.068
18.631
8.575
1.220.016
43.796
7.930
19.291
64.252
2.528
19.039
1.406
8.803
3.290
98.893
956.700
21.161
3.020.404
130.268
129.893
15.967
195.773
768
34.483
171.709
289
1.006
3.659
93.842
219
177.629
10.667
160.109
113.289
11.470
1.487
17.594
3213
3214
3215
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3901
3902
60.745
687.555
831.901
35.264
547.712
565.093
2.168.001
1.093.830
422.917
568.909
555.819
2.712.305
767.582
165.119
114.097
641.364
43.517
51.624
114.513
54.882
146.830
789.156
578.845
264.839
..
191.633
..
96.737
2.845
26.917
164.048
8.093
26.433
811
4.241
590
333.224
100.068
93.732
329.131
149.791
8.637
160.098
432.176
1.030.737
287.038
164.048
1.089.941
165.732
19.130
92.012
422.153
215.896
4.111
34.013
65.639
220.757
59.998
1.804.977
1.308.157
1.693.625
6.132
1.372.016
5.605.705
2.324.015
8.965
101.473
122.776
5.204
80.834
83.399
319.965
161.433
62.416
83.963
82.031
400.296
113.284
24.369
16.839
94.656
6.422
7.619
16.900
8.100
21.670
116.468
85.429
39.086
..
28.282
..
14.277
420
3.973
24.211
1.194
3.901
120
626
87
49.179
14.769
13.833
48.575
22.107
1.275
23.628
63.783
152.122
42.363
24.211
160.859
24.460
2.823
13.580
62.304
31.863
607
5.020
9.687
32.580
8.855
266.388
193.065
249.954
905
202.489
827.320
342.990
50.528
721.278
755.790
36.763
554.406
688.591
2.449.353
1.080.411
428.729
587.177
577.073
2.672.595
725.199
208.565
100.264
748.378
42.734
61.621
113.550
72.456
108.058
755.105
570.650
366.559
..
197.747
..
51.273
2.705
25.469
173.213
8.151
28.792
166
4.516
126
300.391
69.863
87.854
401.889
179.359
6.704
131.306
564.967
1.051.331
361.896
136.519
1.321.510
182.244
16.917
84.906
495.966
195.665
4.642
34.461
65.971
273.142
59.930
1.796.688
1.215.035
1.869.566
12.002
1.112.332
5.468.914
2.368.853
84
7.757
110.724
116.022
5.644
85.107
105.706
376.002
165.855
65.815
90.138
88.587
410.272
111.326
32.017
15.392
114.884
6.560
9.459
17.431
11.123
16.588
115.917
87.601
56.271
..
30.356
..
7.871
415
3.910
26.590
1.251
4.420
25
693
19
46.113
10.725
13.487
61.694
27.534
1.029
20.157
86.729
161.391
55.555
20.957
202.866
27.976
2.597
13.034
76.136
30.037
713
5.290
10.127
41.930
9.200
275.811
186.521
286.999
1.842
170.755
839.537
363.644
58.933
823.411
842.030
34.452
597.563
727.958
2.787.184
1.049.502
496.496
621.222
652.964
2.843.304
804.708
227.704
102.463
746.198
50.729
72.371
89.860
107.300
91.421
712.488
617.884
308.069
..
167.108
..
50.597
2.207
22.539
170.676
8.103
25.817
1.026
6.959
114
273.847
84.296
95.570
272.517
170.402
6.751
159.523
539.942
1.185.682
393.048
69.888
942.187
189.463
20.062
139.815
319.311
198.020
2.371
45.079
72.815
243.574
65.298
1.962.023
991.838
2.063.143
8.425
1.508.066
5.530.347
2.466.983
8.595
120.086
122.801
5.024
87.148
106.165
406.481
153.059
72.409
90.599
95.228
414.666
117.358
33.208
14.943
108.825
7.398
10.555
13.105
15.649
13.333
103.909
90.112
44.929
..
24.371
..
7.379
322
3.287
24.891
1.182
3.765
150
1.015
17
39.938
12.294
13.938
39.744
24.851
985
23.265
78.745
172.919
57.322
10.192
137.408
27.631
2.926
20.391
46.568
28.879
346
6.574
10.619
35.523
9.523
286.140
144.649
300.888
1.229
219.935
806.542
359.783
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4301
4302
4303
1.304.622
811.849
353.389
1.430.418
2.965.749
521.518
846.345
266.550
399.248
315.824
132.268
61.215
176.797
174.879
1.751.049
575.762
1.124.674
3.032.470
1.816.709
307.259
3.954.835
987.524
691.486
4.483.194
198.913
1.015.852
3.314
29.214
150.139
34.334
50.660
417.687
1.172.354
529.895
8.123.446
213.986
67.059
62.142
392.111
2.159.665
13.540
187.679
564
2.996
75.906
128
535
80.369
0
0
0
0
5.066
2.357
2.180
1.483
208.123
2.259.576
809.631
0
66.287
7.741
3
160.982
49.996
192.543
119.817
52.155
211.109
437.701
76.968
124.908
39.339
58.923
46.611
19.521
9.034
26.093
25.810
258.429
84.974
165.985
447.548
268.120
45.347
583.676
145.744
102.053
661.654
29.357
149.925
489
4.312
22.158
5.067
7.477
61.644
173.022
78.205
1.198.901
31.581
9.897
9.171
57.870
318.735
1.998
27.699
83
442
11.203
19
79
11.861
0
0
0
0
748
348
322
219
30.716
333.480
119.490
0
9.783
1.142
0
23.759
7.379
1.275.679
763.518
337.213
1.434.319
2.716.027
540.870
770.839
265.800
471.031
316.053
103.432
74.351
214.631
156.502
1.969.451
582.431
1.123.137
3.002.449
1.844.104
317.612
4.079.140
1.063.641
648.758
4.534.540
138.294
890.068
4.741
17.361
157.749
27.653
39.077
410.785
1.183.098
509.165
6.741.581
253.695
56.780
49.707
394.623
2.166.698
11.962
209.105
237
3.709
93.465
721
456
125.305
0
0
0
0
3.857
2.025
2.253
1.078
227.338
2.349.009
812.335
0
65.161
5.305
54
123.271
46.032
85
195.830
117.208
51.766
220.183
416.939
83.029
118.332
40.803
72.308
48.518
15.878
11.414
32.948
24.025
302.332
89.409
172.414
460.908
283.090
48.757
626.192
163.280
99.591
696.101
21.230
136.635
728
2.665
24.216
4.245
5.999
63.060
181.618
78.162
1.034.905
38.945
8.716
7.631
60.579
332.612
1.836
32.100
36
569
14.348
111
70
19.236
0
0
0
0
592
311
346
165
34.899
360.598
124.702
0
10.003
814
8
18.923
7.066
1.376.949
759.835
365.504
1.579.671
2.658.019
639.590
800.626
325.186
463.738
345.421
162.206
115.317
171.764
157.448
2.290.529
694.533
1.231.531
3.253.328
1.994.513
318.506
4.421.479
1.206.842
757.780
4.689.078
108.937
911.579
7.738
20.990
177.544
29.755
27.082
358.323
1.219.095
461.941
6.957.863
260.861
67.511
63.282
433.541
2.287.306
14.688
283.053
1.103
4.686
12.657
49
363
206.596
0
0
0
0
5.720
4.825
2.607
1.436
248.523
2.512.457
867.529
0
93.741
4.099
1.557
158.267
47.462
200.813
110.814
53.305
230.378
387.644
93.277
116.763
47.425
67.631
50.376
23.656
16.818
25.050
22.962
334.049
101.290
179.606
474.463
290.879
46.451
644.826
176.005
110.514
683.852
15.887
132.944
1.129
3.061
25.893
4.339
3.950
52.258
177.792
67.369
1.014.730
38.044
9.846
9.229
63.227
333.579
2.142
41.280
161
683
1.846
7
53
30.130
0
0
0
0
834
704
380
209
36.244
366.415
126.520
0
13.671
598
227
23.082
6.922
4304
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4501
4502
4503
4504
4601
4602
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
8.216
1.715.649
113.540
3.476.086
10.570
2.105
5.384
1.034.358
194.812
233.945
1.264.931
1.095.210
802.229
19.483
91.881
323.986
7.215
41.394
2.161.791
76.676
99.282
454.772
34
219
15.160
14.273
13.445
103.020
56.502
313.413
1.901.815
29.671
70.410
198.132
1.014.975
211.386
1.277.032
91.467
397.387
1.478.405
301.998
80.621
102.696
36.536
1.295.415
1.403.124
19.696
24.453
140.014
0
11.506
156.708
1.336.872
1.750.614
327.753
320.223
66.424
1.112.327
1.268.750
530.900
79.937
1.296
10.328
856
31.974
1.213
253.205
16.757
513.019
1.560
311
795
152.656
28.751
34.527
186.685
161.637
118.397
2.875
13.560
47.816
1.065
6.109
319.049
11.316
14.653
67.118
5
32
2.237
2.106
1.984
15.204
8.339
46.255
280.680
4.379
10.391
29.241
149.795
31.197
188.471
13.499
58.648
218.191
44.570
11.898
15.156
5.392
191.184
207.081
2.907
3.609
20.664
0
1.698
23.128
197.303
258.365
48.372
47.260
9.803
164.163
187.249
78.353
11.798
191
1.524
126
4.719
8.658
1.650.274
157.591
3.756.172
6.597
2.014
7.134
1.054.513
189.799
267.616
1.183.473
1.127.668
730.768
14.568
90.325
401.434
7.746
32.374
2.228.950
103.243
89.389
453.693
61
81
18.699
9.466
17.399
104.197
35.707
222.964
1.460.651
18.559
86.143
183.271
655.060
192.405
1.236.354
107.441
261.069
1.523.082
330.972
103.781
104.683
23.596
1.043.521
1.312.864
6.842
17.094
137.891
0
9.250
141.467
1.231.739
1.725.538
277.459
337.462
58.651
1.048.601
1.294.698
508.880
66.785
995
10.833
866
9.608
86
1.329
253.335
24.192
576.613
1.013
309
1.095
161.879
29.136
41.082
181.676
173.109
112.181
2.236
13.866
61.624
1.189
4.970
342.168
15.849
13.722
69.647
9
12
2.870
1.453
2.671
15.995
5.481
34.227
224.226
2.849
13.224
28.134
100.559
29.536
189.794
16.493
40.077
233.810
50.808
15.932
16.070
3.622
160.192
201.539
1.050
2.624
21.168
0
1.420
21.717
189.085
264.889
42.593
51.804
9.004
160.972
198.750
78.119
10.252
153
1.663
133
1.475
6.843
1.289.939
184.517
4.088.818
7.964
2.348
51.360
1.176.343
201.341
253.171
1.322.065
1.350.843
847.943
16.827
98.949
554.393
5.767
39.301
2.545.962
126.792
91.124
443.854
121
76
17.208
9.368
20.003
111.076
29.600
180.399
1.404.815
15.287
132.554
177.582
551.112
157.329
1.190.566
143.821
361.917
1.629.133
375.842
174.684
119.960
33.167
1.067.470
1.349.512
5.625
8.191
135.986
0
7.671
142.596
1.287.111
1.927.527
301.278
338.575
50.141
1.108.925
1.327.871
461.879
76.429
1.763
10.806
1.875
20.370
998
188.124
26.910
596.311
1.161
342
7.490
171.557
29.363
36.922
192.809
197.006
123.663
2.454
14.431
80.852
841
5.732
371.302
18.491
13.289
64.731
18
11
2.510
1.366
2.917
16.199
4.317
26.309
204.877
2.229
19.332
25.898
80.374
22.945
173.631
20.975
52.782
237.592
54.813
25.476
17.495
4.837
155.679
196.812
820
1.195
19.832
0
1.119
20.796
187.711
281.109
43.938
49.378
7.313
161.725
193.656
67.360
11.146
257
1.576
273
2.971
4908
4909
4910
4911
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
23.615
73.798
80.463
861.457
1
7
0
106
134
212
5.399
4.254
145
17
94
1.466
25.884
38.532
414
97.790
6.853
46.460
53.400
23
1.220
52.436
2.099
3.377
17.931
1.399
25.664
207.834
107.260
29.732
19.953
9.176
668
375
938
0
1.256
8.782
1.070
774
40.508
1.410
728
24.774
222.229
4.970
100.089
43
4.136
179.125
4.781
1.141
896
153.530
81.751
1.854
97
225
6.932
38.821
3.239
3.485
10.892
11.875
127.138
0
1
0
16
20
31
797
628
21
3
14
216
3.820
5.687
61
14.432
1.011
6.857
7.881
3
180
7.739
310
498
2.646
206
3.788
30.673
15.830
4.388
2.945
1.354
99
55
138
0
185
1.296
158
114
5.978
208
107
3.656
32.798
733
14.772
6
610
26.436
706
168
132
22.659
12.065
274
14
33
1.023
5.729
478
21.162
66.046
79.151
820.528
5
24
10
48
179
140
4.078
4.391
13
126
185
1.257
24.503
42.689
809
104.688
8.831
45.449
52.967
355
988
39.685
1.199
3.177
15.487
492
26.966
181.952
83.472
22.936
16.102
9.323
584
838
1.089
0
1.197
8.304
1.284
1.679
40.669
1.980
1.041
19.935
191.562
1.820
101.166
0
4.443
156.651
4.123
7.524
315
150.665
87.767
1.494
509
18
3.808
42.253
5.277
87
3.249
10.139
12.151
125.960
1
4
2
7
27
21
626
674
2
19
28
193
3.761
6.553
124
16.071
1.356
6.977
8.131
54
152
6.092
184
488
2.377
76
4.140
27.932
12.814
3.521
2.472
1.431
90
129
167
0
184
1.275
197
258
6.243
304
160
3.060
29.407
279
15.530
0
682
24.048
633
1.155
48
23.129
13.473
229
78
3
585
6.486
810
19.654
72.619
70.162
1.037.848
31
21
22
80
300
135
3.491
4.638
3
37
15
1.582
38.106
45.488
1.113
112.078
9.341
51.768
52.679
401
1.014
46.747
9.401
4.894
16.243
999
28.423
222.098
74.268
29.766
15.113
5.557
1.166
1.096
1.500
0
1.707
8.019
1.623
1.620
43.685
2.092
646
21.636
160.129
333
131.083
45
2.819
175.015
3.177
10.094
241
157.440
113.304
1.391
605
15
3.199
46.148
4.273
2.866
10.591
10.232
151.359
5
3
3
12
44
20
509
676
0
5
2
231
5.557
6.634
162
16.345
1.362
7.550
7.683
58
148
6.818
1.371
714
2.369
146
4.145
32.391
10.831
4.341
2.204
810
170
160
219
0
249
1.169
237
236
6.371
305
94
3.155
23.353
49
19.117
7
411
25.524
463
1.472
35
22.961
16.524
203
88
2
467
6.730
623
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5701
5702
5703
5704
5705
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
29.920
125.768
14.000
38.931
19.427
13.907
60.591
105.310
853.552
17.786
1.212
12.692
101.488
33.638
28.665
104.332
434.367
596.373
41.673
138.117
71.520
2.927
244
5.070
31
128.840
19.669
11.218
293
5.473
7.482
19.148
9.973
163.454
180.069
1.784
70.573
45.206
13.726
11.172
17.742
469.548
53.314
6.730
1.431
12.284
67.106
56.864
116.513
248.274
262.232
1.602.444
297.430
351.606
461.293
640.487
2.784.218
3.013.271
364.622
287.817
87.803
277.300
995.689
290.600
144.413
4.416
18.562
2.066
5.746
2.867
2.052
8.942
15.542
125.972
2.625
179
1.873
14.978
4.964
4.231
15.398
64.106
88.016
6.150
20.384
10.555
432
36
748
5
19.015
2.903
1.656
43
808
1.104
2.826
1.472
24.123
26.576
263
10.416
6.672
2.026
1.649
2.618
69.298
7.868
993
211
1.813
9.904
8.392
17.196
36.642
38.702
236.497
43.896
51.892
68.080
94.526
410.910
444.715
53.813
42.478
12.958
40.925
146.949
42.888
21.313
24.292
108.692
11.336
43.503
15.403
13.151
54.047
91.494
914.197
20.126
1.289
14.073
108.615
37.623
28.670
105.164
458.406
655.956
45.800
116.493
79.801
3.254
344
4.726
37
113.105
18.716
8.633
182
7.379
7.632
14.937
8.201
179.124
178.074
1.355
62.881
40.933
13.992
8.943
14.738
437.469
51.285
6.204
3.563
14.908
67.068
58.484
146.467
240.062
297.159
1.759.940
319.116
351.636
451.982
706.220
2.784.907
3.231.253
405.189
245.379
84.084
231.975
1.001.443
326.569
122.303
88
3.729
16.685
1.740
6.678
2.365
2.019
8.297
14.045
140.339
3.090
198
2.160
16.674
5.776
4.401
16.144
70.370
100.696
7.031
17.883
12.250
500
53
725
6
17.363
2.873
1.325
28
1.133
1.172
2.293
1.259
27.497
27.336
208
9.653
6.284
2.148
1.373
2.262
67.156
7.873
952
547
2.289
10.296
8.978
22.484
36.852
45.617
270.170
48.988
53.980
69.384
108.412
427.513
496.032
62.201
37.668
12.908
35.611
153.732
50.132
18.775
23.907
120.481
9.575
48.767
18.902
11.559
55.926
116.707
1.017.456
12.916
1.113
19.319
118.112
33.206
35.245
116.717
507.096
751.033
58.945
110.782
100.191
3.563
1.493
3.667
40
105.775
18.497
9.775
207
5.422
12.136
18.489
4.707
185.545
199.085
1.104
59.919
33.292
13.191
7.835
18.026
424.809
56.440
5.464
4.651
24.864
80.694
75.663
153.779
266.993
401.908
2.185.872
369.777
367.287
490.479
729.318
2.932.407
3.406.378
435.433
235.849
108.227
257.741
1.114.504
372.989
116.198
3.487
17.571
1.396
7.112
2.757
1.686
8.156
17.020
148.385
1.884
162
2.817
17.225
4.843
5.140
17.022
73.955
109.530
8.597
16.156
14.612
520
218
535
6
15.426
2.698
1.426
30
791
1.770
2.696
686
27.060
29.034
161
8.739
4.855
1.924
1.143
2.629
61.954
8.231
797
678
3.626
11.768
11.035
22.427
38.938
58.614
318.786
53.928
53.565
71.531
106.363
427.660
496.784
63.503
34.396
15.784
37.589
162.539
54.396
16.946
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6601
6602
6603
6701
6702
6703
6704
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6901
6902
6903
860.505
1.048.524
3.224.774
3.615.192
964.907
1.017.349
78.816
108.920
121.234
1.287.579
632.470
658.737
5.181
165.212
49.304
167.534
37.098
255.444
1.178.125
496.456
267.157
255.478
325.981
844.719
11.766
40.887
19.689
184.095
1.246.786
2.994.530
1.476.050
211.191
174.664
69
294
0
9.726
355.308
260.259
13.979
101.983
6.323
6.313
3.964
102.734
1.163
74.392
65.052
151.661
11.099
303.726
236.738
638.407
259.593
22.441
427.171
900.219
159.548
7.289
43.748
7.751
373.877
2.522
211.716
119.551
126.998
154.747
475.929
533.549
142.406
150.146
11.632
16.075
17.892
190.028
93.343
97.220
765
24.383
7.277
24.726
5.475
37.700
173.874
73.270
39.428
37.705
48.110
124.668
1.736
6.034
2.906
27.170
184.007
441.949
217.843
31.169
25.778
10
43
0
1.435
52.438
38.410
2.063
15.051
933
932
585
15.162
172
10.979
9.601
22.383
1.638
44.825
34.939
94.220
38.312
3.312
63.044
132.859
23.547
1.076
6.457
1.144
55.179
372
31.246
17.644
964.884
1.171.773
3.372.607
3.301.035
1.007.502
945.524
65.431
82.299
133.960
1.349.682
542.340
623.667
8.817
159.530
55.848
170.934
41.418
254.681
1.289.538
559.651
263.040
245.437
340.011
857.572
11.394
57.061
20.433
195.797
1.086.675
2.966.605
1.654.162
179.012
176.582
2.588
175
0
6.996
386.220
297.150
13.708
94.169
8.452
7.260
3.211
101.343
996
83.565
63.420
135.649
18.221
287.810
228.398
662.578
272.628
18.327
408.928
945.648
159.639
4.586
178.116
8.317
293.574
3.741
220.586
107.037
89
148.120
179.880
517.732
506.744
154.662
145.148
10.044
12.634
20.564
207.191
83.255
95.740
1.354
24.490
8.573
26.240
6.358
39.096
197.958
85.912
40.379
37.677
52.195
131.647
1.749
8.759
3.137
30.057
166.816
455.406
253.932
27.480
27.107
397
27
0
1.074
59.289
45.616
2.104
14.456
1.297
1.114
493
15.557
153
12.828
9.736
20.824
2.797
44.182
35.062
101.713
41.851
2.813
62.775
145.167
24.506
704
27.343
1.277
45.067
574
33.862
16.431
1.123.661
1.275.161
3.758.892
3.342.247
1.192.897
1.059.010
58.932
89.546
150.207
1.401.231
690.506
646.132
11.156
177.702
67.175
190.431
48.736
270.058
1.488.478
618.763
262.636
253.002
334.109
962.635
11.835
73.218
23.158
206.777
1.176.908
3.106.392
1.765.176
160.557
189.883
122
564
0
9.016
433.594
356.579
16.630
126.748
11.573
9.129
7.377
120.849
1.714
93.289
70.199
164.314
12.761
334.229
260.222
688.529
291.735
25.483
435.164
1.002.997
169.664
1.024
89.643
11.082
313.999
7.752
203.466
119.128
163.874
185.969
548.194
487.431
173.971
154.445
8.595
13.059
21.906
204.355
100.703
94.231
1.627
25.916
9.797
27.772
7.108
39.385
217.079
90.240
38.303
36.898
48.726
140.390
1.726
10.678
3.377
30.156
171.640
453.034
257.432
23.416
27.692
18
82
0
1.315
63.235
52.003
2.425
18.485
1.688
1.331
1.076
17.625
250
13.605
10.238
23.963
1.861
48.744
37.951
100.415
42.546
3.716
63.464
146.276
24.744
149
13.073
1.616
45.793
1.131
29.673
17.374
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
73.935
48.603
3.848
258.637
498.761
124.034
400.269
319.484
263.066
122.314
57.199
2.638
8.343
30.456
7.997
218.452
35.331
975.284
367.047
548.851
693.427
4.929
0
444.655
3.794
1.417
82.148
127.268
64.369
1.784.600
124.049
4.666
47.449
17.491
4.469
33.977
415.778
18.203
373.485
527
52.882
9
629.019
679.721
9.290
39.582
17.445
457.683
13.886
211.998
3.554.035
98.297
1.635.110
95.984
42.849
109.294
2.683.411
1.208.788
7.032.781
444.881
336.926
1.175.791
1.290.420
268.800
833.635
10.912
7.173
568
38.171
73.610
18.306
59.074
47.151
38.825
18.052
8.442
389
1.231
4.495
1.180
32.240
5.214
143.938
54.171
81.002
102.340
727
0
65.625
560
209
12.124
18.783
9.500
263.381
18.308
689
7.003
2.581
660
5.015
61.363
2.686
55.121
78
7.805
1
92.834
100.317
1.371
5.842
2.575
67.547
2.049
31.288
524.523
14.507
241.318
14.166
6.324
16.130
396.032
178.399
1.037.935
65.658
49.725
173.529
190.447
39.671
123.032
61.498
47.005
3.929
216.273
507.652
137.580
405.350
324.071
245.456
121.628
52.454
1.063
6.181
23.791
2.313
346.239
27.742
1.040.453
379.760
514.856
694.455
7.232
0
424.859
3.570
647
74.117
150.198
69.072
994.382
114.728
4.930
45.845
19.634
3.910
61.583
262.096
15.872
394.339
83
82.301
138
305.644
527.386
15.267
35.970
20.304
452.440
49.833
165.583
3.101.541
99.302
1.574.243
117.538
33.316
193.782
1.950.846
990.797
6.469.692
498.245
372.434
1.075.498
1.093.306
287.532
819.868
90
9.441
7.216
603
33.200
77.930
21.120
62.226
49.748
37.680
18.671
8.052
163
949
3.652
355
53.151
4.259
159.721
58.297
79.036
106.606
1.110
0
65.220
548
99
11.378
23.057
10.603
152.648
17.612
757
7.038
3.014
600
9.454
40.235
2.437
60.535
13
12.634
21
46.920
80.959
2.344
5.522
3.117
69.454
7.650
25.419
476.120
15.244
241.663
18.043
5.114
29.748
299.476
152.098
993.168
76.486
57.173
165.101
167.834
44.139
125.859
83.819
41.726
1.055
196.173
534.983
174.447
501.270
362.650
257.037
108.823
58.159
650
7.304
23.944
2.242
252.102
31.392
1.048.207
387.202
598.829
642.390
7.294
0
554.797
4.501
1.405
70.062
161.976
80.338
1.154.716
122.893
4.436
53.135
21.565
1.277
63.246
184.352
30.737
379.913
148
118.697
348
453.867
517.275
13.461
44.722
15.237
469.806
27.662
190.832
3.371.244
78.895
1.846.855
147.837
43.582
283.012
1.739.721
777.437
4.811.266
494.362
362.989
1.172.327
1.217.112
314.806
800.533
12.224
6.085
154
28.610
78.022
25.441
73.105
52.889
37.486
15.871
8.482
95
1.065
3.492
327
36.766
4.578
152.870
56.469
87.333
93.686
1.064
0
80.911
656
205
10.218
23.622
11.716
168.403
17.923
647
7.749
3.145
186
9.224
26.886
4.483
55.406
22
17.311
51
66.192
75.439
1.963
6.522
2.222
68.516
4.034
27.831
491.660
11.506
269.344
21.560
6.356
41.274
253.720
113.381
701.672
72.097
52.938
170.971
177.503
45.911
116.749
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
374.092
2.147.893
3.006.495
437.760
42.592
770.286
211.068
753.961
1.874.768
388.929
382.411
1.122.768
156.099
151.096
599.777
32.278
910.590
2.295.496
2.538.912
1.377.622
4.144.279
274.413
270.518
117.005
239.726
6.202
526.030
429.169
18.091
221.533
3.323.794
11.054
534.683
801.847
376.418
543.925
250.739
705.778
3.455.998
18
475.032
1.799.591
4.845.369
10.029
84.195
288.173
1.511.323
251.997
110.290
1.044.035
481.294
301.617
0
78.013
0
0
52.952
227.994
109.459
2.281.120
355.695
234.123
110.999
146.579
14.720
55.210
316.997
443.715
64.607
6.286
113.683
31.151
111.274
276.688
57.400
56.438
165.704
23.038
22.300
88.518
4.764
134.390
338.782
374.706
203.317
611.635
40.499
39.924
17.268
35.380
915
77.634
63.339
2.670
32.695
490.543
1.631
78.911
118.341
55.554
80.275
37.005
104.162
510.055
3
70.108
265.593
715.105
1.480
12.426
42.530
223.049
37.191
16.277
154.084
71.032
44.514
0
11.514
0
0
7.815
33.649
16.155
336.660
52.495
34.553
16.382
21.633
2.172
399.354
1.356.816
2.652.513
413.881
46.047
617.173
186.654
632.245
1.519.907
364.696
422.878
979.402
165.887
117.379
535.443
35.240
850.391
85.137
2.326.806
1.223.998
3.512.019
278.424
340.589
124.820
162.688
3.898
506.325
390.712
10.837
221.083
3.070.736
8.824
515.990
831.481
381.632
580.855
252.033
966.350
3.386.066
14
504.428
466.428
4.074.627
11.026
84.034
220.005
1.165.854
222.553
33.643
914.189
644.373
337.038
0
58.974
0
0
35.819
228.927
70.041
1.874.857
297.249
221.827
195.056
156.164
20.632
91
61.305
208.286
407.189
63.535
7.069
94.743
28.653
97.056
233.322
55.985
64.916
150.349
25.465
18.019
82.196
5.410
130.544
13.069
357.190
187.897
539.133
42.741
52.284
19.161
24.974
598
77.726
59.979
1.664
33.939
471.391
1.355
79.210
127.641
58.585
89.168
38.690
148.345
519.798
2
77.435
71.602
625.499
1.693
12.900
33.773
178.971
34.164
5.165
140.338
98.918
51.739
0
9.053
0
0
5.499
35.143
10.752
287.811
45.631
34.053
29.943
23.973
3.167
383.413
2.209.507
2.794.896
545.970
51.234
613.929
172.713
819.260
2.105.411
420.795
445.439
1.072.505
153.728
130.273
651.251
46.005
801.567
105.473
2.582.401
1.297.939
4.164.089
276.960
338.441
172.891
222.051
2.194
543.602
423.990
10.694
261.306
3.499.531
9.048
486.531
795.620
374.310
649.239
299.840
775.156
3.751.287
0
430.097
175.286
2.507.631
6.918
88.117
304.806
985.312
226.962
71.708
916.958
675.553
390.394
0
65.867
0
0
43.012
243.747
15.431
2.135.281
344.978
333.157
137.074
159.284
23.741
55.917
322.233
407.606
79.624
7.472
89.535
25.188
119.480
307.052
61.368
64.963
156.413
22.420
18.999
94.978
6.709
116.900
15.382
376.616
189.291
607.288
40.392
49.358
25.214
32.384
320
79.279
61.834
1.560
38.109
510.369
1.320
70.955
116.033
54.589
94.685
43.728
113.048
547.085
0
62.725
25.564
365.711
1.009
12.851
44.453
143.697
33.100
10.458
133.729
98.522
56.935
0
9.606
0
0
6.273
35.548
2.250
311.408
50.311
48.587
19.991
23.230
3.462
7508
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
50.580
2.702.971
506.724
26.344
1.132.892
507.642
2.633.222
653.727
66.231
23.781
577.831
7.280
199.047
34.979
266.345
249.744
850.965
110.648
92.243
0
6.183
0
3.747
469.541
276
72.047
779
18.582
0
70.768
22.903
209
6.450
0
0
0
5.029
116.266
62.089
5.282
111.693
111.744
1.028
21.813
467.053
200.038
2.608
83.064
104.175
122.693
130.954
553.852
279.123
342.642
637.114
76.638
1.588.176
185.809
509.667
30.023
174.420
246.564
40.408
33.250
132.716
7.465
398.919
74.785
3.888
167.198
74.921
388.625
96.481
9.775
3.510
85.279
1.074
29.376
5.162
39.309
36.859
125.590
16.330
13.614
0
913
0
553
69.297
41
10.633
115
2.742
0
10.444
3.380
31
952
0
0
0
742
17.159
9.163
780
16.484
16.492
152
3.219
68.930
29.523
385
12.259
15.375
18.108
19.327
81.740
41.194
50.569
94.029
11.311
234.391
27.423
75.219
4.431
25.742
36.389
5.964
4.907
19.587
54.879
2.269.080
546.269
30.260
1.000.299
469.664
2.277.549
656.310
60.987
20.865
813.515
5.095
238.814
24.052
257.561
264.083
784.204
118.645
92.078
0
3.014
0
6.227
434.839
1.161
83.949
2.923
24.402
0
59.793
30.512
419
6.114
0
0
0
4.372
81.860
42.963
708
84.458
89.634
487
19.554
358.079
171.978
2.703
76.887
98.747
108.083
141.131
531.574
242.255
312.649
617.921
88.990
1.471.517
163.440
479.998
44.107
192.512
228.677
35.443
34.614
125.964
92
8.425
348.328
83.858
4.645
153.557
72.098
349.628
100.751
9.362
3.203
124.883
782
36.661
3.692
39.538
40.540
120.384
18.213
14.135
0
463
0
956
66.752
178
12.887
449
3.746
0
9.179
4.684
64
939
0
0
0
671
12.566
6.595
109
12.965
13.760
75
3.002
54.969
26.400
415
11.803
15.159
16.592
21.665
81.602
37.189
47.995
94.858
13.661
225.894
25.090
73.685
6.771
29.553
35.104
5.441
5.314
19.337
78.296
2.962.711
723.885
27.983
1.147.109
429.611
2.371.482
662.848
66.184
23.792
920.686
2.454
249.538
39.236
265.961
352.995
832.391
111.149
94.619
0
4.133
0
10.585
532.882
2.180
100.447
4.996
23.307
0
62.917
28.341
245
5.125
0
0
0
3.822
73.106
53.969
1.274
89.398
81.776
4.776
25.161
362.558
..
5.747
94.207
87.949
102.214
140.822
590.265
261.640
327.885
651.155
107.960
1.649.207
164.444
519.944
40.076
196.730
260.008
36.408
49.685
154.763
11.419
432.080
105.571
4.081
167.294
62.654
345.855
96.669
9.652
3.470
134.272
358
36.392
5.722
38.788
51.481
121.395
16.210
13.799
0
603
0
1.544
77.715
318
14.649
729
3.399
0
9.176
4.133
36
747
0
0
0
557
10.662
7.871
186
13.038
11.926
697
3.669
52.875
..
838
13.739
12.826
14.907
20.537
86.084
38.157
47.819
94.964
15.745
240.519
23.982
75.828
5.845
28.691
37.919
5.310
7.246
22.571
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
993.890
2.409.824
106.731
20.698
40.483
108.005
117.598
67.235
491.733
70.120
277.728
1.355.190
139.771
197.617
62.511
118.479
664.460
1.772.398
2.069.339
8.131.227
74.550
3.922.822
1.883.653
5.563.322
5.285.133
1.561.154
77.753
122.033
4.038.644
2.875.508
58.092
4.646.869
3.555.686
184.389
1.078.931
408.581
558.802
1.121.140
1.479.312
3.001.424
766.132
8.819.421
842.126
2.159.617
337.309
10.790
1.190.151
58.525
529.296
867.742
74.867
236.691
141.117
5.948.234
388
5.896
1.111
20.121
112.424
8.634
1.598.691
659.415
83.823
6.638
124.580
146.684
355.655
15.752
3.055
5.975
15.940
17.356
9.923
72.573
10.349
40.989
200.006
20.628
29.165
9.226
17.486
98.065
261.580
305.404
1.200.050
11.002
578.951
278.000
821.065
780.008
230.403
11.475
18.010
596.045
424.383
8.574
685.810
524.767
27.213
159.234
60.301
82.471
165.464
218.325
442.966
113.070
1.301.617
124.285
318.728
49.782
1.592
175.649
8.637
78.116
128.066
11.049
34.932
20.827
877.872
57
870
164
2.970
16.592
1.274
235.943
97.320
12.371
980
18.386
965.078
2.289.157
92.144
17.575
39.049
112.485
133.416
54.967
641.868
72.986
251.000
1.749.249
625.543
208.961
292.389
119.126
140.694
1.202.132
1.901.652
7.022.103
74.939
3.387.627
2.380.470
5.221.577
5.205.122
1.528.964
89.037
134.954
4.100.707
2.784.613
19.575
4.596.930
3.768.118
204.726
1.063.547
383.682
674.051
986.055
1.543.718
2.173.739
873.743
6.757.608
838.132
2.029.608
385.582
5.355
976.012
56.041
672.937
878.426
37.805
467.848
88.511
5.776.336
271
5.199
833
9.834
131.508
5.154
1.593.496
690.840
89.118
4.223
100.874
93
148.150
351.410
14.145
2.698
5.994
17.268
20.481
8.438
98.534
11.204
38.531
268.529
96.028
32.078
44.885
18.287
21.598
184.540
291.924
1.077.969
11.504
520.037
365.428
801.568
799.042
234.712
13.668
20.717
629.503
427.468
3.005
705.678
578.447
31.428
163.266
58.899
103.474
151.370
236.977
333.692
134.129
1.037.366
128.662
311.567
59.191
822
149.828
8.603
103.303
134.848
5.803
71.820
13.587
886.730
42
798
128
1.510
20.188
791
244.619
106.051
13.681
648
15.485
1.001.617
2.496.046
97.724
20.249
41.702
135.160
143.575
63.648
441.708
81.932
240.277
1.616.985
334.921
228.193
167.735
121.213
156.159
975.067
1.604.456
8.593.844
222.139
3.579.115
2.591.886
5.300.762
5.562.397
1.851.066
109.818
145.530
4.735.149
2.857.222
22.355
4.562.325
3.818.280
260.028
1.216.033
449.448
791.121
1.114.219
1.764.217
2.143.566
624.935
6.614.409
858.220
2.324.073
310.887
7.055
1.245.566
52.537
599.996
737.075
27.057
333.770
78.075
5.797.850
1.958
4.455
1.192
5.435
133.553
4.410
1.856.043
778.638
84.801
7.168
151.821
146.075
364.022
14.252
2.953
6.082
19.712
20.939
9.282
64.418
11.949
35.042
235.820
48.845
33.280
24.462
17.678
22.774
142.203
233.993
1.253.321
32.397
521.976
377.999
773.060
811.217
269.958
16.016
21.224
690.571
416.695
3.260
665.367
556.856
37.922
177.346
65.547
115.377
162.497
257.292
312.616
91.140
964.641
125.162
338.941
45.340
1.029
181.653
7.662
87.503
107.495
3.946
48.677
11.386
845.555
286
650
174
793
19.477
643
270.684
113.556
12.367
1.045
22.141
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
315.825
285.291
661.688
534.448
185.706
258.063
134.394
365.091
32.759
91.551
507.526
1.586.254
2.500.650
52.492
30.858
222.728
25.833.384
193.890
4.090.623
1.725.487
302.183
217.384
554.834
26.566
3.170.906
435.692
4.754.397
2.798.967
5.635.708
378.784
0
218.451
744.723
3.094.363
2.891.711
1.718.515
4.811.914
276.734
548.206
2.252.486
801.090
899.313
361.695
1.181.434
2.122.377
166.483
287.506
698.519
4.241.883
41.066.030
2.095.829
247.991
0
1.113.544
104.737
4.847.751
0
3.708.532
1.157.833
1.640.889
10.072.774
2.254.962
283.528
1.755.734
769.969
46.611
42.105
97.655
78.877
27.407
38.086
19.835
53.882
4.835
13.512
74.903
234.108
369.059
7.747
4.554
32.871
3.812.628
28.615
603.716
254.657
44.598
32.083
81.885
3.921
467.979
64.302
701.679
413.086
831.748
55.903
0
32.240
109.910
456.683
426.774
253.628
710.168
40.842
80.907
332.434
118.229
132.725
53.381
174.362
313.232
24.570
42.432
103.091
626.040
6.060.743
309.314
36.600
0
164.343
15.458
715.457
0
547.325
170.879
242.171
1.486.594
332.799
41.845
259.121
113.636
104.263
259.399
385.384
322.222
198.390
172.547
213.648
418.922
41.265
93.109
468.966
1.348.030
2.440.361
70.533
23.257
331.886
26.308.300
249.345
4.155.170
1.250.004
177.377
286.940
479.198
24.045
3.591.723
389.064
5.019.284
2.956.195
5.277.591
403.554
0
238.583
525.057
2.933.683
1.269.526
1.670.157
4.696.399
299.910
918.405
2.796.081
732.549
1.001.031
396.360
1.340.840
2.178.529
179.191
276.093
474.836
4.118.067
40.945.248
2.256.444
224.417
0
711.344
66.225
4.382.705
0
2.741.262
1.205.265
1.557.071
9.144.831
1.448.332
347.815
1.570.327
338.611
94
16.005
39.821
59.161
49.465
30.455
26.488
32.797
64.309
6.335
14.293
71.991
206.937
374.622
10.828
3.570
50.948
4.038.608
38.277
637.863
191.889
27.229
44.048
73.562
3.691
551.368
59.726
770.514
453.808
810.167
61.950
0
36.625
80.602
450.352
194.886
256.387
720.948
46.039
140.985
429.229
112.454
153.669
60.846
205.833
334.428
27.508
42.383
72.892
632.168
6.285.537
346.389
34.450
0
109.199
10.166
672.793
0
420.813
185.021
239.027
1.403.830
222.335
53.393
241.062
51.980
146.862
255.307
363.425
342.379
163.002
170.969
127.703
422.212
55.632
107.386
453.549
1.430.091
2.646.105
52.549
28.823
357.142
27.515.060
164.387
4.927.210
1.505.583
180.934
209.495
661.293
42.870
3.666.607
434.515
5.551.349
2.874.750
5.830.236
434.404
0
256.425
603.919
2.971.341
1.208.254
1.295.757
4.968.199
320.910
602.728
3.127.791
804.423
1.240.326
386.290
1.215.757
2.093.856
202.762
329.917
482.224
4.355.909
46.315.012
2.744.733
285.710
0
512.968
49.553
4.052.790
0
2.407.784
1.388.805
1.168.473
10.047.887
1.351.692
314.493
1.832.446
309.577
21.418
37.234
53.002
49.932
23.772
24.934
18.624
61.575
8.113
15.661
66.145
208.564
385.906
7.664
4.204
52.085
4.012.779
23.974
718.581
219.573
26.387
30.553
96.443
6.252
534.736
63.369
809.605
419.252
850.278
63.353
0
37.397
88.075
433.339
176.211
188.972
724.559
46.801
87.901
456.155
117.317
180.888
56.336
177.305
305.367
29.571
48.115
70.327
635.263
6.754.553
400.290
41.668
0
74.811
7.227
591.056
0
351.150
202.542
170.409
1.465.378
197.130
45.865
267.243
45.149
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8801
8802
8803
8804
8805
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
331.067
1.095.249
392.230
6.152.986
2.087.865
3.611.444
1.187.532
113.180
2.140.478
9.921.700
1.250.635
6.378.266
505.327
222.802
118.884
313.200
892.010
89.569
3.842.734
51.739
51.809
24.397
812.840
110.964
422.102
2.663.702
2.157.785
46.769.524
7.837.024
769.485
8.700
291.064
33.334.427
66.479
..
641.483
726.084
72.700
911.634
138.844
2.715.243
3.525
2.989.497
1.460.818
15.837
8.215
735.801
9.017
724.879
5.467
3.235
552.126
22.359
99
1.306.516
700.669
319.992
444.632
191.815
264.973
91.070
7.791
0
36.714
96.679
48.861
161.643
57.887
908.090
308.138
532.996
175.262
16.704
315.903
1.464.297
184.575
941.338
74.579
32.882
17.546
46.224
131.648
13.219
567.131
7.636
7.646
3.601
119.963
16.377
62.296
393.123
318.457
6.902.495
1.156.630
113.565
1.284
42.957
4.919.672
9.811
..
94.673
107.159
10.729
134.544
20.491
400.730
520
441.206
215.595
2.337
1.212
108.593
1.331
106.981
807
477
81.486
3.300
15
192.823
103.408
47.226
65.621
28.309
39.106
13.441
1.150
0
5.418
14.268
260.077
1.084.628
377.747
5.932.433
2.480.052
3.417.922
1.108.886
92.375
1.294.881
3.603.125
1.465.150
6.970.168
444.062
189.769
153.554
385.282
870.628
495
888.480
14.755
770
102.684
1.465.442
109.959
432.146
2.158.791
2.133.860
47.967.870
8.026.181
522.179
7.846
302.545
32.988.509
42.452
..
682.769
718.723
75.768
905.194
174.774
2.449.661
3.571
1.875.847
1.134.657
12.408
13.402
665.208
3.780
678.798
1.487
5.570
530.160
21.557
17
1.167.018
556.431
341.051
394.967
273.483
198.273
57.989
7.313
0
28.752
133.954
95
39.925
166.502
57.988
910.692
380.715
524.688
170.226
14.181
198.778
553.119
224.916
1.069.996
68.168
29.132
23.572
59.145
133.651
76
136.391
2.265
118
15.763
224.961
16.880
66.339
331.398
327.571
7.363.586
1.232.105
80.160
1.204
46.444
5.064.092
6.517
..
104.812
110.332
11.631
138.957
26.830
376.049
548
287.963
174.182
1.905
2.057
102.117
580
104.203
228
855
81.385
3.309
3
179.150
85.418
52.355
60.632
41.983
30.437
8.902
1.123
0
4.414
20.563
260.654
1.084.988
397.601
6.296.384
3.084.217
2.844.968
1.046.352
78.602
1.257.809
3.585.899
1.826.399
6.892.465
499.691
197.363
171.252
434.213
701.857
9.729
727.230
41.840
210.883
181.710
1.218.718
185.977
540.784
2.249.605
2.146.218
54.816.829
9.037.687
647.875
13.083
206.254
35.626.085
70.231
..
769.399
760.516
89.558
1.031.688
164.419
2.693.660
52.331
3.080.153
1.401.875
9.617
7.975
592.667
58.748
794.829
115.531
8.658
118.645
29.064
0
1.265.876
531.841
328.368
396.211
167.575
270.814
72.066
12.632
0
34.930
131.468
38.014
158.234
57.986
918.261
449.800
414.908
152.599
11.463
183.438
522.965
266.361
1.005.193
72.875
28.783
24.975
63.325
102.358
1.419
106.059
6.102
30.755
26.500
177.737
27.123
78.868
328.081
313.003
7.994.453
1.318.051
94.486
1.908
30.080
5.195.686
10.242
..
112.209
110.913
13.061
150.461
23.979
392.842
7.632
449.208
204.449
1.403
1.163
86.434
8.568
115.917
16.849
1.263
17.303
4.239
0
184.615
77.563
47.889
57.783
24.439
39.495
10.510
1.842
0
5.094
19.173
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
81.388
362.763
303.793
386.936
7.887
186.002
5.704.683
496.696
132.717
7.184.746
937.074
250.606
90.070
375.584
1.308.672
2.599.760
267.731
659.097
868.448
1.336.750
3.262.237
208.855
185.135
707.255
5.729
2.545
57.938
33.353
58.559
2.856
1.638
405
1.053
130
15.371
39.040
8.406
58.362
0
0
17.577
29.098
173.239
3.408
100.744
..
4.477
78.447
32.463
184.423
462.983
1.981
4.618.605
162.951
7.702.973
1.961.738
3.997.122
371.683
0
0
2.094.718
1.685.215
235.647
2.265.377
202.033
12.012
53.538
44.835
57.106
1.164
27.451
841.927
73.305
19.587
1.060.363
138.298
36.986
13.293
55.431
193.141
383.686
39.513
97.273
128.170
197.285
481.458
30.824
27.323
104.380
846
376
8.551
4.922
8.642
422
242
60
155
19
2.269
5.762
1.241
8.613
0
0
2.594
4.294
25.568
503
14.868
..
661
11.578
4.791
27.218
68.329
292
681.638
24.049
1.136.846
289.524
589.917
54.855
0
0
309.150
248.713
34.778
334.336
29.817
65.378
443.593
261.072
399.309
4.800
171.274
6.067.513
505.365
93.894
5.479.110
1.009.869
180.184
86.149
380.982
1.280.496
2.312.331
280.180
808.671
779.011
1.139.054
2.983.592
230.855
177.381
721.501
5.648
3.006
65.740
37.137
54.226
2.924
4.753
329
2.000
142
15.793
44.766
9.217
58.797
0
0
15.934
25.625
160.823
2.633
105.253
..
6.431
86.856
45.253
359.616
478.381
1.955
4.587.323
176.604
7.836.546
2.013.586
4.186.506
477.688
0
0
2.041.344
1.324.201
248.764
2.331.887
221.692
96
10.036
68.096
40.077
61.298
737
26.292
931.429
77.579
14.414
841.103
155.026
27.660
13.225
58.485
196.570
354.968
43.011
124.140
119.587
174.857
458.014
35.439
27.230
110.758
867
461
10.092
5.701
8.324
449
730
51
307
22
2.424
6.872
1.415
9.026
0
0
2.446
3.934
24.688
404
16.157
..
987
13.333
6.947
55.205
73.437
300
704.204
27.111
1.202.994
309.107
642.674
73.330
0
0
313.368
203.279
38.188
357.970
34.032
117.167
511.362
220.587
448.193
8.791
219.840
6.529.530
629.274
96.548
3.069.645
824.597
211.044
94.546
514.849
1.282.154
2.524.252
342.948
917.020
799.334
1.327.491
2.794.376
245.237
373.755
849.799
8.749
3.765
62.653
39.036
61.598
3.962
3.615
301
8.525
128
19.031
42.468
14.506
55.721
0
0
16.368
32.620
170.109
4.336
116.091
..
9.913
91.611
43.052
313.917
516.293
2.346
5.049.351
207.749
8.768.156
2.189.124
4.950.699
779.300
0
0
2.294.658
2.206.949
306.229
2.667.091
250.951
17.088
74.577
32.170
65.364
1.282
32.061
952.263
91.773
14.081
447.675
120.259
30.779
13.789
75.085
186.989
368.135
50.015
133.738
116.574
193.600
407.530
35.765
54.508
123.934
1.276
549
9.137
5.693
8.983
578
527
44
1.243
19
2.775
6.194
2.116
8.126
0
0
2.387
4.757
24.809
632
16.931
..
1.446
13.360
6.279
45.781
75.296
342
736.394
30.298
1.278.742
319.260
722.007
113.653
0
0
334.652
321.860
44.660
388.967
36.599
9508
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9880
9882
9905
9919
9930
9931
9965
35.196
382
16.964
648.991
1.902
7.393
27.717
20.681
282.290
87.035
67.320
9.004
85.761
69.400
2.664
60.658
47.132
78.523
37.561
1.696.039
101.092
4.698
57.381
1.473
41.933
10.690
109.595
0
223.309
4.304
36
0
44.917
5.194
56
2.504
95.782
281
1.091
4.091
3.052
41.662
12.845
9.935
1.329
12.657
10.242
393
8.952
6.956
11.589
5.543
250.310
14.920
693
8.469
217
6.189
1.578
16.175
0
32.957
635
5
0
6.629
27.365
522
10.301
636.719
2.053
5.572
27.447
18.609
264.328
83.280
54.857
8.898
83.564
73.455
3.472
49.678
48.675
75.599
36.005
1.616.679
69.651
7.151
77.186
1.174
30.570
8.835
124.072
0
212.236
3.031
0
0
40.569
97
4.201
80
1.581
97.743
315
855
4.213
2.857
40.577
12.784
8.421
1.366
12.828
11.276
533
7.626
7.472
11.605
5.527
248.178
10.692
1.098
11.849
180
4.693
1.356
19.046
0
32.581
465
0
0
6.228
64.862
1.712
6.967
733.663
2.158
7.223
27.147
21.131
302.194
76.508
61.092
10.075
83.581
80.840
4.018
56.719
35.306
78.038
42.212
1.642.448
70.328
6.019
91.438
2.798
111.833
14.862
5.352
0
237.669
2.119
0
0
45.563
9.459
250
1.016
106.997
315
1.053
3.959
3.082
44.072
11.158
8.910
1.469
12.189
11.790
586
8.272
5.149
11.381
6.156
239.534
10.257
878
13.335
408
16.310
2.167
781
0
34.662
309
0
0
6.645
EK 10 - 2014 Yılında İsveç’in Türkiye’den İthalatındaki İlk 20 Ürün Grubu
CN
8703
8544
8708
8418
6109
8704
8528
6204
6115
6104
6203
8450
6110
2603
8516
8474
8702
5702
7610
2008
Tanim
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
İzole edilmiş teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)
Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan- lar)
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler,elbiseler, etekler, pantolon etekler,
pantolonlar, askılı
ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler,dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin
varis çorapları)
ve patik şeklinde çoraplar dahil
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler,elbiseler, etekler,pantoIon etekler,
pantolonlar, askılı
ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortIar
Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme)
Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar
Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları
Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat
iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler
ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi)
(94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar,
çubuklar,profiller, borular ve benzerleri)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer
bitki parçaları
98
Toplam
1000 SEK
54.816.829
6.892.465
35.626.085
4.735.149
2.932.407
9.037.687
10.047.887
Türkiye
TR
1000 SEK pay %
1.015.670
1,9%
786.571 11,4%
482.636
1,4%
424.521
9,0%
419.747 14,3%
369.594
4,1%
350.788
3,5%
3.342.247
266.327
8,0%
1.114.504
243.789
21,9%
2.185.872
3.758.892
1.856.043
3.406.378
3.679.923
4.355.909
1.505.583
2.146.218
507.096
235.008
179.502
161.907
160.654
150.427
138.401
125.772
118.115
100.848
10,8%
4,8%
8,7%
4,7%
4,1%
3,2%
8,4%
5,5%
19,9%
920.686
97.626
10,6%
1.126.955
95.770
8,5%
b - 2014 Yılında İsveç’in Türkiye’ye İhracatındaki İlk 20 Ürün Grubu
CN
2601
8517
7204
3004
4810
3901
3904
4703
8703
4804
8523
8708
4802
8431
7207
8408
4801
8504
8439
1517
Tanım
Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri
Telefon cihazları
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
Bir veya iki yüzü kaolin (porselen kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt veya kartonlar
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
(87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı
kartlar
ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil,
fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
Sıvanmamış kağıt ve karton
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya
elverişli aksam ve parçalar
Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel )
Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus
makina ve cihazlar
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların
veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları
( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
99
Toplam
1000 SEK
19.108.203
45.776.344
3.744.717
43.482.385
21.855.141
8.129.066
1.882.158
13.569.529
Türkiye
1000 SEK
1.325.087
1.252.464
692.023
664.185
477.264
397.379
342.599
339.830
TR
Pay %
6,9%
2,7%
18,5%
1,5%
2,2%
4,9%
18,2%
2,5%
33.717.392
15.707.351
300.236
271.355
0,9%
1,7%
4.417.735
35.684.827
12.611.609
248.713
246.818
233.755
5,6%
0,7%
1,9%
12.113.666
598.955
17.079.932
3.819.694
7.884.559
216.055
214.619
154.466
139.720
132.289
1,8%
35,8%
0,9%
3,7%
1,7%
3.151.059
125.537
4,0%
2.626.795
121.099
4,6%

Benzer belgeler