RAPORLAR

Transkript

RAPORLAR
RAPORLAR
SALES (Satışlar):
Pos satışları adet raporu: Satış noktalarında satılan hizmet ve ürünlerin adet, fiyat ve toplam
satışlarını görülebilir. Sadece bir satış noktasının ve ya bir vardiyanın satışlarına ulaşabilmek için
filtreleme yapılabilir.
Pos satışları (kasiyer/ödeme tipi):Pos ürünlerinin ödeme tipine ve ya kasiyere göre yapılan satışların
raporlarıdır. Eğer bütün ürünlerin değil de tek bir ürünün raporunu istiyorsak “product code’’
sekmesinden rapor sınırlanabilir.
Örn: 4770 folio numaralı odanın almış olduğu ürünün ödemesi için odaya transfer yapılmıştır.
Folio numarasına tıkladığımız zaman ise ilgili folyo detayları görülebilir.
No Show Raporu (Gelmeyenler): İşletmeye rezervasyon yaptırdıkdan sonra gelmemiş müşteri
raporlarıdır.
Kaynağa Göre Gelirler: İşletmeye gelen müşterilerin hangi kanal bağlantısıyla geldiğini ve toplam
harcamalarını içeren rapor. Örn: booking.com , hotels.com vb… Yönetici panelinden yapılan ayarlar
ile anlaşmalı olan acentelerde bu raporlarda görülebilir.
Pos Satış Raporu: Satış noktalarında fiş/fatura kesilmiş olan ve ya odaya aktarılan işlem raporu.
Konaklama Satışları Kanal Raporu: İşletmede konaklayan müşterinin isimlerini,oda tiplerini, oda
numarasını, kanal bağlantısını,otele giriş-çıkış tarihlerini, oda gelirlerinin ortalaması ve oda gelirleri
toplamı raporu.
Konaklama Raporu : İşletmede konaklamış olan müşterilerin giriş-çıkış tarihleri ve yapmış oldukları
ödemeleri gösterir.
GUESTS (Misafirler):
İşletmenin bir haftalık doluluk bilgilerini bu rapordan görebiliriz. Rooms (odalar) kısmında bulunan
reservation kolunu ilgili tarihlerde yapılan rezervasyon sayısını Occupied kolonu ise dolu olan oda
sayılarını göstermektedir.
Guest kısmında ise yapılan rezervasyonlarda bulunan kişi sayısı gösterilmektedir. A= Yetişkin C=Cocuk
anlamına gelmektedir.
Örnek: Mart 02 tarihinde 1 yeni rezervasyon, 2 adet dolu oda bulunmaktadır. Aynı tarihde isletmede
2 yetiskin bir çocuk olmak üzere 3 misafir bulunmaktadır.
Konaklayan Müşteri Listesi: İşletmede o anda bulunan müşterilerin bir listesidir.
Misafir Raporu (Ulaşım bazında): İşletmede konaklayan müşterilerin işletmeye ulaşım şekli ve kaldığı
odaların bilgileri görülebilir.
Misafir Listesi (Tarih bazında) : İşletmede bulunan aktif odalar, misafir bilgileri giriş-çıkış uygulanan
fiyat paketi ve toplam tutar raporu.
Ülkeye Göre Müşteri Listesi: Otelde konaklayan yabancı uyruklu misafir sayısı yetişkin ve çocuk
bazında görülmektedir.
Müşteri Bakiye Raporu: Bu rapor girilen tarih aralığında müşteri borç ve ödemelerini incelemeyi
sağlar. “Billable Revenue” başlığı altında bulunan Before kolonu müşterinin girilen tarihten önce
olan borcunu, Current kolonu şu anki borcunu ve After kolonu girilen tarih aralığından sonra oluşan
borçlarını göstermektedir. “Total Billable” kolonu müşteri hesabına yazılan toplam borçu
göstermektedir.”Collected Revenue” başlığı altında bulunan Before kolonu müşterinin girilen
tarihten önce yapmış olduğu ödemeleri Current kolonu şu anki ödeme durumunu ve After kolonu ise
girilen tarih aralığından sonra yapılmış olan ödemeleri göstermektedir. ”Total collected to date”
girilen tarih aralığı sonuna kadar yapılmış olan ödemeleri göstermektedir. “Outstanding Billable
Current Period” ise müşterinin şu anki borçunu göstermektedir.
Tape chart: Önofisin yazdırılabilir ekran görüntüsüdür.
AUDİTİNG (Muhasebe)
Satış Raporu: işletmede yapılan bütün satışlarının (POS ve oda) raporları. Lodging Sales= Oda Satışları
Pos Sales= Satış noktalarının yapmış olduğu satışlar.
Kasiyer Raporu: Ödeme tipine göre alınan raporlardır.
Completed stay Report (Eski tarihli konaklama raporu);
Verilen tarih aralığında konaklayan müşterileri listesi ödemeleri ve ödeme türleri.
Aylık Kredi Kartı Raporu: Aylık kredi kartı işlemleri raporu.
Konaklama İndirimi: Müşterilere yapılan indirimlerin folyo ve indirim toplamı bazlı raporlar.
Günlük Kredi Kartı İşlemleri Raporu: Günlük kredi kartı işlemleri ve ilgili oda raporu.
Ekstralar Raporu: Konaklama ekstraları, harcama, folyo ve kalınan gece sayısına göre raporlama.
Fiyat Paket Değişikliği Raporu: Paket ve gerçekte uygulanan fiyatların değişikliklerini görmeyi sağlar.
Original rate= Teklif edilen paket fiyatı. Edited Rate=Uygulanan fiyat. Difference=Fark.
Bakiyeli Check-out Raporu: Yönetici panelinden verilen izne bağlı olarak borçlu check-out yapan
müşterileri görmeyi sağlar.
Depozito Raporu: Müşteri rezervasyon işlemleri yaparken ödemiş olduğu depozito raporu. Total
Payment= Toplam Borç. Current Payment= Yapılmış olan ön ödeme. Advance Payment= Alınan
Depozito
Kesilen Tüm Faturalar: Ödenmiş tüm faturaları tarih kapsamında baz alınmıştır.
Tahsilat Raporu: Konaklanan tarih aralığındaki bütün folyoların ve hesaba yansıtılan depozitoları
ödemeleri ve bakiyeyi kapsamaktadır.
Night Audit: İşletme tanımlarında girilen email adreslerine gönderilen günlük rapordur. İşletmede
günlük yapılan bütün işlemler bu raporda görülebilir.
In-House= Otel de bulunan kişi sayısı
Arrivals= Giriş yapacak rezervasyonlar
Departures= Çıkış yapacak folyolar
Revenue= Günlük Ciro
ADR= Oda satış rakamları ortalaması
RevPar= Satılan odaların toplam cirosunun işletmede bulunan oda sayısına bölünmesi
Available = Müsait oda sayısı
Rented= Kiralandı
Blocked= Bloke edildi
Daily Statistics= Günlük cirolar
Cashier Report= Ödeme türüne göre gelirler
Item Sales= Satılan ürünler ve hizmetler
In-House guest list= İşletmede bulunan müşterilerin listesi
Arrivals listesi = Gelecek müşteri bilgileri
Departures Listesi: Çıkış yapacak müşterilerin listesi
ANALYSİS (Analizler):
Grup Konaklama Raporu: Grup ve grup içinde konaklayanlar raporu. Kalınan oda ve ilgiliş odaya ait
harcamalar ve hangi gruba ait oldukları görelebilir.
MARKETİNG (Pazarlama):
Müşteri Bilgileri: İşletmede kayıtlı olan bütün müşterilerin iletişim bilgilerine erişim sağlar.
TAXES (Vergiler):
Tax Overview: Vergi alınan ve ya muaf tutulan işlemler raporu. Konaklama veya ürün ve hizmet
satışları görüntülenebilir.
Aylık Vergi Muafiyeti Raporu: Aylık satışlarda vergi muaf tutulan işlemlerin raporu.
Konaklama Vergileri Raporu: Konaklayan Müşterilerin ödemiş olduğu vergilerdir.
ADMİNİSTRATİVE (Yönetici Raporları):
Kullanıcı logları: Bu raporlar için lütfen bir yetkili ile temasa geçiniz. Bu rapor işletmede yapılan her
bir işlemin kaydını tutar, yapılan işlemleri tarih ve işlem detayı ile görüntülenir.