MISYON ve VIZYONUMUZ

Transkript

MISYON ve VIZYONUMUZ
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 1 ~ ES05BDDS16
ES05BDDS16 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENEY SETİ SİSTEMİNİN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM TALİMATI
SUNUŞ
PC Destekli Genel Amaçlı Enstrümentasyon Sistemi donanım ve yazılımları ile birlikte
birden çok test-ölçüm ve kontrol sisteminin yaptığı işi tek başına yapabilen ve bunu
bilgisayar ortamına aktaran bir sistemdir. Proje tasarımında göz önünde bulundurulan
en önemli konulardan birisi sistemin ucuz ancak bir o kadar işlevsel olmasıdır.
PC Destekli Genel Amaçlı Enstrümentasyon Sistemi, aynı anda paralel işlem yapabilen
birçok test ölçüm cihazının işlevini yerine getirecektir. Bunlar; Osiloskop, Voltmetre,
Ampermetre, Frekansmetre, Sayaç, DC güç kaynağı, AC Gerilimler, Sinyal üreteci ve
Sayısal kontrol ve gözlem yapabilmek için Sayısal giriş ve çıkışlar olarak sıralanabilir.
1. AMAÇ
ES05BDDS16 gerek endüstride ve gerekse enstitü ve üniversite gibi araştırma ve
eğitim kurumlarında genel amaçlı bir deney enstrümentasyon cihazının eksikliğini
tamamlar özelliktedir. Bu yönüyle bir bilgisayar yardımı ile birçok test ve ölçüm
cihazının fonksiyonlarını yerine getirebilen, üzerinde yada sistem kontrolü ile deney
yapabilme, otomasyon ve veri toplama işlerinde kullanılabilecek bir üründür.
Bir laboratuvarda bulunması gereken bir çok test ve ölçüm cihazının işlevlerini
Mikrosoft Windows ortamında çalışan Türkçe bir kullanıcı yazılımı ile yerine
getirebilecek özelliğe sahiptir
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 2 ~ ES05BDDS16
2. KAPSAM
PC Destekli Genel Amaçlı Enstrümentasyon Sistemi temel olarak bir veri toplama ve
ölçüm sistemidir.
•
Mikroişlemci ve veri toplama donanımı ile iletişim portunun bulunduğu ana
kart,
• Giriş çıkışların izole edildiği, programlanabilir kazanç yükselteçleri ve diğer
koruma donanımlarının bulunduğu enstrümentasyon donanımı,
• Ana kart üzerinde çalışacak yazılım,
• Bilgisayar üzerinde çalışacak kullanıcı arabirim yazılımı.
• 60MHz 2 kanal hafızalı , renkli osiloskop sistemi
• 0.1 Hz – 200KHz arası sinüs-üçgen-kare sinyal veren kademe seçimi
bilgisayar üzerinden seçmeli, DC-Off Set seviyesi +/-4V olarak cihaz bordu
üzerinden LED yukarı/aşağı değer göstergeli sinyal jeneratörü.
• Dijital 2 adet Voltmetre, 2 adet ampermetre
• Frekans sayıcı
• Frekans metre (BNC ve 2mm bağlantılı)
• Bounce Free Buton/Anahtar (2mm bağlantılı)
• TTL kaynak (Set-Clock-Reset özellikli)
• 1Hz-50Hz-1MHz TTL çıkış veren Sabit sinyal kaynağı
• Dijital Devre Deneyleri İçin : Logic Probe : CMOS/TTL/PULSE değerler
High/Low /Pulse LED Göstergeli
• 0-99,9V DC Dijital Voltmetre ( Board üzerinde) 2mm bağlantılı
• 3 adet Flemanlı 12V Lamba ( Analog Deneyler için)
• 1 adet 8 ohm 0,2W hoparlör (2mm bağlantılı)
• DC Güçkaynağı : +/- 0—12V (1Amper) ayarlı (Kısa Devre Korumalı, +12,12,+5,-5 Voly sabit ve kısa devre korumalı güç kaynağı ( 1 Amper)
• AC 12V – 0 – 12 V 1 Amper besleme kaynağı ( Orta uç sigorta üzerinden)
• D-SUB Bağlantısı : Bu bağlantı deney modülleri ile cihaz arasındaki
bağlantıyı sağlar . Esnek kablo ile bağlantı sağlanır. Bu sayede deney
modülüne sadece gereken gerilimler ulaşmaktadır.
• PC/Trainer USB bağlantısı ile setin DAQ kartı ile PC arası bağlantısı yapılır.
• PC/Osc. Bağlantısı USB kablosu sayesinde osiloskop ile haberleşme
sağlanır. Osiloskop için 2 adet ölçüm probu set ile birlikte verilir.
• DI ve DO (Dijital giriş – Dijital Girişler) Bilgisayar üzerinden +5V değerde
dijital değer aktif veya pasif yapıloabilir. Giriş değerleri de PC üzerinden izlene
bilir.
• Simulasyon Röle Takımı: 8 adet röle kontakları set üzerine çıkarılmış olarak
bulunur. PC üzerinden aktif veya pasif hale getirilebilir.
• 220V bağlantısı çanta tip setin yan tarafında olup açma/kapatma anahtarı ve
1 adet 500mA giriş sigortası vardır.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 3 ~ ES05BDDS16
2.1. MİKROİŞLEMCİ VE VERİ TOPLAMA DONANIMI
Sistemde kullanılan mikroişlemci ve veri toplama sistemi tek bir karttır. Paralel
iletişimli en az 12 bit çözünürlükte bir Analog Sayısal Çevirici (ADC) ve Sayısal
Analog Çevirici (DAC) kullanılır. Sistemde 16 kanal ADC ve 4 kanal 12 bir
bulunur. Ayrıca sistemde yüksek hızlı ADC uygulamaları için 4 kanal, 8 bit ve 2
MHz/kanal hızında örnekleme yapan ADC girişleri bulunur. Toplanan veriler,
sistem yazılımı ile bir veri paketi haline dönüştürülür ve bilgisayara aktarılır.
Aktarım hızı ise en az 10 MBPS hızındadır.
2.2. ENSTRÜMENTASYON VE YÜKSELTEÇ DONANIMI
Mikroişlemci ve Veri toplama donanımı ile kullanıcı verilerinin elektriksel olarak
izole edilmesi, yükseltilmesi, ve veri toplama sistemi tarafından okunabilir hale
getirilmesi işini yapar. Sistem ve arayüz donanımlarının sistemle
ilişkilendirilmesi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
•
•
•
•
•
Sistemde gerilim okumak için kullanılan voltmetre girişlerinin istenen
gerilim değerlerine düşürülmesi yada yükseltilmesi,
Akım okumak için gerekli şönt bağlantıları ve okunan değerlerin orantılı
bir şekilde yükseltilerek veri toplama sistemine iletilmesi,
Sistem yüksek hızlı veri okurken kazanç ve zamanlamayı ayarlamak,
Sayısal çıkışları kısa devre vb. durumlardan korumak,
Sayısal girişleri yüksek gerilim vb. durumlardan korumaktır.
ES05BDDS16 Donanımı ve Görevleri
No1: Modül yerleştirme alanı ( Deney Modülü yerine konarak D-SUB konektörlü
esnek kablo ile 2 nolu noktadaki sokete takılır.
ÖNEMLİ NOT : MODÜL ÜZERİNDE YAPAY ARIZA SİMULATÖR ANAHTARLARI
VARSA BU ANAHTARLAR (SWITCH) OFF DURUMUNA ALINIR: AKSİ HALDE
DENEY SONUÇLARI HATALI ÇIKAR)
No2: D-SUB Bağlantı soketi
No3: 0-99,9V DC Dijital Voltmetre ve 2mm bağlantı noktaları
No4: Ayarlı DC Güç Kaynağı ayar potansiyometre düğmeleri +12V , -12V ayar
değerine göre LED ışık şiddeti değişir. Şayet LED hiçbir pozisyonda yanmıyor ise
devrede kısa devre var demektir. Hemen ana şalter kapatılarak devre kontrol edilir.
No5: AC Besleme çıkışları 12V – 0 – 12V Not: Orta uc 500mA sigorta çıkışlıdır. LED
göstergesi çıkışın var olduğunu gösterir.
N06: Sabit +12,-12,+5,-5V çıkışlarıdır. Gerilimler LED ile kontrol edilir. Şayet LED
lerden biri veya birkaçı yanmıyor ise devrede kısa devre var demektir. Hemen ana
şalter kapatılarak devre kontrol edilir. 0 noktası ŞASE (Toprak) anlamına gelir.
No7: 8 adet simulasyon rölesi . ON durumunda röle yanındaki LED yanar.
No8: Logic Prob : Dijital debnrelerde kullanım amaçlı olup sinyal cinsine göre CMOS –
TTL veya PALS olarak sinyal tayini işlevi yapar. High LED (kırmızı)yanıyor ise yüksek,
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 4 ~ ES05BDDS16
LOW LED yanıyor ise (yeşil) sinyal alçak , PULS cinsi ise (sarı) LED yanar.
No:9: Dijital devrelerde kullanmak üzere diğer sinyal kaynaklarından bağımsız olarak
çıkış verir. Sinyal TTL değerde : 1Hz , 50Hz ve 1MHz olarak alınabilir. Bağlantı
noktaları 2mm fişlere uygundur.
No10: TTL kaynak: Q veya değil olarak 2 çıkışı vardır. SET-CLOCK-RESET
pozisyonları ile seçim yapılır. CLOCK içinm ayrıca on-off pozisyon anahtarı mevcuttur.
No11: Kıvılcımsız (Bounce Free) değerde +5V elde edilebilecek çıkışlara sahiptir.
Kalıcı pozisyonu (Aşağı doğru) seçildiğinde devreye kalıcı olarak +5V veriri yukarı
pozisyonu ise boton olarak çalışır. Devreye kısa süreli +5V (high) değer vermek için
kullanılır. Kıvılcımsız olması elektronik devresi sayesinde gerçekleşir. Normal bir
anahtar on durumuna alınırken temas özelliğinden kaynaklanan ve dijital olarak bir çok
H/L (1-0) değer vereceğinden devrenin incelenmesi bakımından gerçek 1 veya 0
gereksinimini bu anahtar/buton karşılamaktadır.
No12: Frekans Sayıcı: Bilgisayar ekranında bulunan göstergesi üzerinde buraya
bağlanacak dijital devredeki sayma işlemini yapar. 2mm bağlantılıdır.
No13: Sinyal jeneratörü GENLİK AYARI bilgisayar ekranındaki sürgülü butonun sola
veya sağa doğru sürülmesi ile sağlanmaktadır. FREKANS DEĞERİ ise yine bilgisayar
ekranı üzerindeki frekans sürgülü butonunun sola – sağa doğru hareketi ile değiştirilir.
Sinyalin orta değerde çalışmasını da burada bulunan potansiyometre sağlar. YUKARI
değerde ise + LED yanar sinyal AŞAĞIDA ise – LED yanar. Burada +/-4V luk bir ayar
özelliği vardır.
No14 ve No15: Dijital Çıkışlar ve Dijital Girişler bilgisayar üzerinden izlenebilir veya
bilgisayardan kontrol edilebilir.
No16: Hoparlör baplantısı . 8ohm 0,2W lık bir hoparlör olup bağlantısı 2mm lik fişlere
uygundur.
No17: Ampermetre 2 ve Voltmetre 2 girişleridir. Bilgisayar ekranı üzerinden değerler
okunur. 3A , 30V değerleri ölçülebilir. Ölçü aletinin +/- uçlarına göre ölçüm bağlantısı
yapılır. Ters bağlamada değer (–) olarak görülür.
No18: Ampermetre 1 ve Voltmetre 1 girişleridir. Bilgisayar ekranı üzerinden değerler
okunur. 3A , 30V değerleri ölçülebilir. Ölçü aletinin +/- uçlarına göre ölçüm bağlantısı
yapılır. Ters bağlamada değer (–) olarak görülür.
No19: PC/Trainer bağlantısı set ile birlikte verilen USB kablosu ile PC nin USB
bağlantısı yapılır. Veri transferi için bu bağlantının yapılmış olması gerekir.
No20: PC/Osiloskop bağlantısı set ile birlikte verilen USB kablosu ile PC nin USB
bağlantısı yapılır. Veri transferi için bu bağlantının yapılmış olması gerekir. Bu BNC
bağlantı noktalarına set ile birlikte verilen osiloskop probları bağlantıları kanal 1 ve 2
için buraya yapılır.
No21: Frekans metre bağlantısı 2mm veya BNC olarak bağlantı seçimine olanak
sağlar. Bilgisayar ekranında buraya bağlanan frekansın değeri izlenir.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 5 ~ ES05BDDS16
E-LAB yüklemesi ve Kullanımı:
1.
E-lab ÇOKESEN ikonunu tıklayın.
İngilizce menü için Start , Türkçe menü için Başla tıklayın. Aşağıdaki ekran gelecektir.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 6 ~ ES05BDDS16
Bilgisayar ile deney seti arasındaki USB bağlantılarını yapın ve deney setinin yan
tarafta bulunan anahtarı açarak seti çalıştırın. Ekranın sol üst tarafında bulunan “
Deney Setine Bağlan” üzerinde tıklayın. Set ile Bilgisayar iletişime geçecektir.
1. Sinyal Jeneratörünün ekran üzerinden kullanımı:
1.1 Kademe seçimi x 0,1 , x10, x1K , x 10k olarak frekans bandı seçimi yapılır.
1.2 Frekans ince ayarı için Frekans yazan sürgü buton fare ile sağa veya sola
çekilerek frekans ayarlanır.
1.3 Sinyal cinsi üçgen veya sinüs veya kare olarak işaretli ikon üzerine tıklama
ile seçim yapılır.
2. Yapay arızalama veya röle fonksiyonu için Röle 1…8 arası istenen röle üzerine
ekranda tıklayarak aktif hale getirmem mümkündür. . Aktif olan röle kontağı
kapanır ve LED ışık yanar
3. Voltmetre , Ampermetre , Frekans Metre yalıtımlı olup devre üzerinde ölçüm
yapılacak noktaya 2mm lik fişli bağlantı kabloları ile yapılabilir.
4. DI (Dijital Girişler) ekran üzerinde tıklanan LED e ait giriş +5V olarak değer
verir.
5. DO (Dijital Çıkışlar) ekran üzerinde hangi çıkış 1 ise (Hight- on) LED yanar.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 7 ~ ES05BDDS16
GEREKEN HİZMETLER KILAVUZU
1. TEÇHİZATIN GEREKSİNİMLERİ
i. Elektrik
Bu teçhizatın çalıştırılması için gereken elektrik donanımı şunları ihtiva etmelidir:

1) 220 V, 1 faz + nötr + toprak, 50 Hz
ii. Çalışma Alanı
Daha randımanlı bir çalışma yapabilmeniz için setin etrafında 1 ila 2 metrelik boş
alan bırakmanızı tavsiye ederiz.
iii. Işıklandırma
Setin devamlı yerleşim yerinin doğal veya yapay olarak yeterli derecede
ışıklandırılması sağlanmalıdır. Yeterli ışıklandırma rahat bir çalışma ortamı yaratırken hata ve kaza
olasılığını da önemli ölçüde azaltır.
iv. Çalışma ortamı
Rahat bir çalışma ortamına göre tasarlanmış ve imal edilmiş olan bu cihazların
uzun ömürlü olması, bulundukları ortam şartlarına da bağlıdır. Cihazların kullanılacağı
ortam için tavsiye edilen şartlar şunlardır:

22 C ortalama sıcaklık ( Maksimum -/+ % 25)

% 50 ortalama bağıl nem (Maksimum -/+ % 25)
Cihazlarda her hangi bir arızalanma olmaması için aşağıdakilerden sakının:
1) Çalışma sonrası cihazların güç şalteri kapatılmadan açık bırakılması.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 8 ~ ES05BDDS16
2) Cihazların direk güneş ışınları veya çok yüksek güçte aydınlatma ışıkları
altında bırakılması.
3) Cihazların % 80 ‘in üzerinde bağıl nem içeren ortamda bırakılması.
4) Cihazların tuz, kimyasal madde ve buharları, aşırı sıcak ve direkt güneş ışığı
bulunan ortamlarda bırakılması
Bilgisayar : Masa üstü veya Diz üstü Bilgisayar ( Vista- XP veya Windows 7)
2. YERLEŞİM YERİ
Kapladığı alan : Bu setin kurulması için 0,5 metrekarelik bir alan yeterlidir. Ancak
çevresinde 1 – 2 m boşluk bırakılmasını tavsiye ederiz.
Yaklaşım: Cihazların boyutlarını dikkate alarak her birinin çevresinde % 25 -/+ 10
boş yaklaşım alanı bırakınız.
Kesin yerleşim yeri: Sistem en az 15 Kg taşıyabilecek bir masanın üzerine
yerleştirilmelidir.
a. TAŞIMA
Paketlenmiş cihazların bir el arabası ile taşınmasını tavsiye ederiz. Çünkü toplam
ağırlık 50 Kg’a kadar çıkabilir.
b. AMBALAJDAN ÇIKARTMA
Cihazların yerleştirileceği yere en yakın noktada ambalajından çıkartılması uygun
olur. Bu yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
a) Paket içindekilerin tespit edilmesi:
-
Kutuyu azami dikkat ve titizlik göstererek açın.
-
Cihazları sabitleyen bağları açın.
-
Ayrı paketlenen küçük parçaların hepsini kutudan çıkartın.
-
Paketlenmiş daha küçük elemanların hepsini yere veya masa üstüne koyun.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
-
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 9 ~ ES05BDDS16
En ağır parçaları ağırlıklarını dikkate alarak ,gerekirse kutunun yanlarını keserek
çıkartın.

b) Ufak paketleri açın. Şöyle ki: Tüm paketler çıkartıldıktan sonra hepsinin
ambalajını açın. Kolay sayılması için her bir paketin içindekileri ayrı ayrı bir
araya toplayın.
c. ÇEKİ LİSTESİNİN KONTROLU
Bütün parçalar açıkça görünür durumda iken sayın ve çeki listesi ile karşılaştırın.
Eksik parça varsa 24 saat içinde ÇOKESEN San.Tic.Ltd.Şti ne bildiriniz.
Standart Donanım:
1 adet ES05BDDS Ana cihaz ( Çanta tip)
1 set 2mm altın kaplamalı fişli bağlantı kablosu seti ( 1 torba)
2 adet Osiloskop Probu
1 adet 220V elektrik kablosu
1 adet CD ( Yazılım e-lab Çokesen ve osiloskop yazılımı, kullanım ve kurulum talimatı)
2 adet USB kablosu (Bir tarafı dişi , diğer tarafı erkek)
1 adet Trimpot ayar çubuğu ( Ana cihaz üzerinde de takılı bulunuyor olabilir.)
1 adet D-SUB konektörlü 25 pin esnek kablo ( Modül-Cihaz arası bağlantı amaçlı)
d. SET ELEMANLARININ TANINMASI
Parçaların tam listesi yardımı ile tüm elemanları tek tek tanımlamanız mümkün
olacaktır.
e. TÜM ELEMANLARIN DURUM TESPİTİ
Tüm elemanları tek tek inceleyerek hasarlı olup olmadıklarını kontrol ediniz. Her
hangi bir hasarlı parça mevcutsa sigorta bildiriminin yapılabilmesi için 24 saat içinde
ÇOKESEN Şti ne haber verilmelidir. Tüm ürünlerde imalat hatasından kapıya teslime
kadar tespit edilen zararların karşılanması ÇOKESEN San.Tic.Ltd. Şti ’nin garantisi
altındadır.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
3.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 10 ~ ES05BDDS16
BAKIM KILAVUZU
Eğitim setinin her zaman bakımlı ve çalışır olması için ÇOKESEN şu hususlara dikkat
edilmesini tavsiye eder:
3.1
İÇ VE DIŞ TEMİZLİK
Genel olarak tüm ÇOKESEN üniteleri her zaman temiz tutulmalıdır. Dış yüzeyler
toz, su ve benzeri maddelerden; içleri ise her çalışma veya ders sonrasında kalan her türlü sıvılardan
uzak tutulmalıdır.
Koruma amacıyla asgaride şunlara uyulmalıdır:
1)
Tüm hareketli parçalar yağlanmış olmalıdır.
2)
Çalışma sonrasında modül devrelerinin üzerinde her hangi bir sıvı artığı bırakılmamalıdır
3)
Ünitelerin üzeri şeffaf plastik kılıf ile örtülmelidir.
3.2. PERİYODİK ÇALIŞTIRMA
Çeşitli nedenlerle cihazlar bir yıl veya daha uzun bir süre kullanılmazsa
Seti yılda bir veya iki defa çalıştırıp kontrol etmeniz tavsiye olunur. Çünkü cihazlar çoğu zaman
kullanılmaktan değil, kullanılmamaktan dolayı arıza yapabilirler.
3.2
KORUYUCU BAKIM
ÇOKESEN , garanti süresi bittikten sonra da sistemin devamlı faal bulunması
için periyodik bakım hizmeti alınmasını tavsiye eder. Bunun mümkün olmadığı durumlarda cihazlar her
yıl kullanıcı tarafından bizzat kontrol edilmelidir.
3.3
LABORATUAR TESİSATININ KONTROLU
Laboratuarlarda deney cihazlarının güç aldığı alt yapı tesisatındaki arızalar da
çoğu zaman cihazların bozulmasının ana nedenlerindendir. O nedenle laboratuar tesisatı da kontrolden
geçirilmelidir. Bu anlamda aşağıda ki hususlar dikkate alınmalıdır:
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
San.Tic.LTD.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
DENEY KİTABI
KONU: Kullanım Kılavuzu
~ 11 ~ ES05BDDS16
3.3.1 Elektrik
Magnetofonik ayırıcılar ve sigortalar gibi koruma sistemlerinin faal ve sistemi
besleyen voltaj, akım ve frekans gibi değerlerin istenilen değerlerde ve kullandığınız cihazlara uygun
olduğundan emin olunuz.
3.3.2 Su
Tesisattaki suyun makul basınç aralıklarında bulunduğundan, bu suyun
içinde kireç birikimine ve oksitlenmeye yol açabilecek, ya da kimyasal ve katalitik reaksiyonları
başlatmak suretiyle cihazın iç devrelerinde arızaya neden olabilecek iyonların bulunmadığından emin
olun.
3.3.3 Hava
Havalandırmayı sağlayan sistemin normal hava içindeki oranlardan fazla nem
vermediğinden emin olunuz.
3.4
Yedek parça garantisi
Bu cihazlar için 10 yıl süre ile yedek parça garantisi verilmiştir.
3.5
Her beş yıl sonrası kontrol ve yenilik uygulamaları
ÇOKESEN San. Tic. Ltd. Şti ., her beş yıl sonrası bir teknik eleman tarafından cihazlarının
kontrol edilmesi, en son yeniliklerin sisteme uyarlanması ve yeni cihazların sisteme ilave edilmesi için
talepte bulunmalarını kullanıcılara tavsiye eder. Bu şekilde sistemin ömrü uzatılmış olacaktır.

Benzer belgeler

MARSHALL STABİLİTE

MARSHALL STABİLİTE No10: TTL kaynak: Q veya değil olarak 2 çıkışı vardır. SET-CLOCK-RESET pozisyonları ile seçim yapılır. CLOCK içinm ayrıca on-off pozisyon anahtarı mevcuttur. No11: Kıvılcımsız (Bounce Free) değerde...

Detaylı