`Xαλούμι` (Halloumi)/ `Hellim` peyniri Koruma Altına

Transkript

`Xαλούμι` (Halloumi)/ `Hellim` peyniri Koruma Altına
European Commission - Press release
Kıbrıs ‘Xαλούμι’ (Halloumi)/ ‘Hellim’ peyniri Koruma Altına Alınmış Menşe
Adı (PDO) statüsü alma yolunda
Brüksel, 28 Temmuz 2015
Avrupa Komisyonu bugün, Kıbrıs adasının tümünde üretilen peynirin, Yunanca ve Türkçe
‘Xαλούμι’ (Halloumi)/‘Hellim’ isimlerinin Koruma Altına Alınmış Menşe Adı olarak tescil
edilmesi amacıyla yapılan başvuruyu yayınladı. Başvurunun yayınlanması, bu isimlere AB
genelinde koruma sağlayacak ve onları iyi bilinen yüksek kaliteli Avrupa ürünleri listesine
dahil edecek bu sürecin önemli bir adımıdır. Komisyon bugün Bureau Veritas’a bir yazı
göndererek, uluslararası akredite bir kurum olarak Tarım ve Gıda ürünleri Kalite
Programlarına ilişkin AB Tüzüğü’nde belirtilen resmi kontrol görevlerini yürütmekle
yetkilendirildiklerini teyit edecek.
Komisyon, ticareti kolaylaştırmak amacıyla, Yeşil Hat Tüzüğü’nde de değişiklik yapmak üzere bir önerge
hazırladı.
Bu değişiklikler, 'Xαλούμι' (Halloumi)/'Hellim' için Kıbrıs’ta çözüm oluncaya kadar uygulanmak üzere
Başkan Juncker’in rehberliğinde 16 Temmuz 2015’te ulaşılan geçici çözümle ilgili ortak anlayışın işleyişi
için gerekli olan önlemlerdir.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu adım Kıbrıs’taki her
iki toplumun da adanın bütününü birleştirecek projelerle ilgili bir arada çalışma kararlılığını gösteriyor.
Bu sonuca ulaşılmasını mümkün kılan iki Lideri çabalarından dolayı kutlarım. Bu başvuruyla ilgili
sağlanan ortak anlayış son derece semboliktir ve iki tarafın, Komisyon’un da yardımıyla, somut
önlemler yoluyla güven yaratmak konusundaki istekliliğini teyit etmektedir. Halloumi/Hellim Kıbrıs
adasının ortak mirasını simgelemektedir ve yüzyıllardır burada yaşayan toplumları birbirine bağlamış bir
gelenektir.”
Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu Üyesi Phil Hogan ise konuyla ilgili şöyle
konuştu: “ Kıbrıs’ın tamamını kapsayan bu başvurunun ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet
duyuyorum. Aylar boyunca devam eden müzakerelerin ardından artık, somut sonuçlar elde etmeye
kararlı olunduğu zaman, neler başarılabileceğini gösterebilecek bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.
Özellikle, şahsen müthiş bir kararlılık gösteren ve bu başvurunun yayınlanması noktasına gelebilmemiz
için gerçek bir liderlik ortaya koyan Tarım Bakanı Sayın Nicos Kouyialis’ e üstlendiği rolden dolayı
teşekkür etmek istiyorum. Coğrafi işaretlerin, AB’nin dört bir yanında, kırsal bölgelerde istihdam
yaratma ve çiftlik gelirlerinde artış sağlama potansiyeli ispatlanmıştır ve ben 'Xαλούμι'
(Halloumi)/'Hellim' tescilinin başarıyla tamamlanması halinde aynı etkinin Kıbrıs’ta da görüleceğinden
eminim.”
Avrupa Komisyonu’nun Bölgeler Politikasından Sorumlu Üyesi Corina Creţu ise şöyle konuştu: “Yeşil
Hat Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik ticareti daha da kolaylaştırarak Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik
kalkınmasını destekleyecektir; bu görev Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini desteklemek amacıyla
Komisyon’a verilmiş olan bir görevdir. Büyümeyi teşvik etmek için gerekli çabayı ve mali desteği
artıracağız.”
Kısa bilgi
Komisyon, 1151/2012 (AB) sayılı Kalite Tüzüğü kapsamında, ağırlıklı olarak koyun ve/veya keçi
sütünden yapılan peynir için 'Xαλούμι' (Halloumi)/'Hellim' isimlerinin Koruma Altına Alınmış Menşe Adı
(PDO) olarak tescil edilmesine yönelik resmi başvuruyu 17 Temmuz 2014 tarihinde almıştı. Başvuru
tüm ada genelindeki üreticileri kapsamakta ve ismin iki dilde, Rumca ve Türkçe olarak korunmasını
öngörmektedir. Bu peynir Kıbrıs’ın en seçkin ürünüdür ve ekonomisi için de büyük önem arz
etmektedir.
Komisyon başvurunun 'Xαλούμι' (Halloumi)/'Hellim' isimlerinin Koruma Altına Alınmış Menşe Adı olarak
tescil edilmesi için Kalite Tüzüğü’nde belirtilen koşullara uygun olduğunu düşünmektedir. Komisyon
aynı zamanda kontrollerle ilgili endişeler konusunda da bir çalışma yapmıştır.
AB kuralları, tescil gerçekleştiği zaman, 'Xαλούμι' (Halloumi)/'Hellim' isminin sadece şartnameye uygun
olarak üretilen peynirlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla Kıbrıs’ın bir kontrol sistemi kurmasını
gerektirmektedir. Bununla birlikte, uygun nitelikteki tüm üreticilerin de kontrol sistemine erişimleri
olmalıdır. 'Xαλούμι' (Halloumi)/'Hellim' şartnamesine uygunluğun kontrol edilmesi görevi, ada
genelinde, yani Kıbrıs’ın kuzeyinde de kontroller yapabilecek, Komisyon’un tanıdığı akredite ve
bağımsız bir kontrol kurumuna verilmiştir.
Başvurunun AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması Kıbrıs’ta kurulu olmayan veya ikamet etmeyen özel
ve tüzel kişilere, bir “itiraz bildirimi” göndererek tescille ilgili itirazlarını belirtmek üzere üç aylık bir süre
tanıyacak, ardından da iki aylık bir süre içerisinde “gerekçeli itiraz beyanında” bulunmaları gerekecek.
Kıbrıs’ta ikamet eden veya kurulu olan işletmeciler, Komisyon’a başvuru öncesinde geçerli olan ulusal
itiraz prosedürü çerçevesinde bunu yapmaya fırsatları olduğundan, tescille ilgili AB düzeyinde itirazda
bulunma hakkına sahip değildirler.
Kabul edilebilir itirazların yapılması durumunda Komisyon, Kıbrıs ve itiraz sahiplerini üç ayı geçmeyecek
bir istişare sürecine çağıracak ve bu süreyi en fazla üç ay daha uzatabilecek. Bir anlaşmaya varılması
halinde Komisyon ismi tescil edecek. Anlaşmaya varılmadığı takdirde, Komisyon elindeki bilgileri
dikkate alarak tescili yapıp yapmamak konusunda kendisi karar verecek.
Yeşil Hat Tüzüğü mallar ve kişilerin Kıbrıs’t aki Yeşil Hat üzerinden hareketini düzenlemektedir ve
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye girdiği 2004 yılından beri yürürlüktedir. Komisyon, Tüzüğün uygulanması
ve uygulamanın neden olduğu durumla ilgili her yıl Konsey’e bir rapor sunmaktadır.
1151/2012 (AB) sayılı Tüzük altında tescil edilmiş bir ad kapsamına giren malların kontrol
mekanizmasının Kıbrıs Cumhuriyeti’n in hükümetin etkin kontrolü altında olmayan bölgelerinde nasıl
uygulanacağını belirlemek amacıyla
Komisyon bugün 866/2004 (AK) sayılı Konsey Tüzüğü’nü (“Yeşil Hat Tüzüğü”) değiştirmek üzere bir
önerge onayladı.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı aracılığıyla yıllarca
Kıbrıs’ın Kuzeyindeki çiftçilere ve süt üreticilerine hijyen koşullarının geliştirilmesi gibi alanlarda mali
destek sağlamıştır ve bunu yapmaya devam etmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik programlarıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/turkish-cypriotcommunity/
Halloumi/Hellim için Kıbrıs’ta çözüm oluncaya kadar uygulanmak üzere Başkan Juncker’in
rehberliğinde 16 Temmuz 2015’te ulaşılan geçici çözümle ilgili ortak anlayış, Lefkoşa
1) Uluslararası akredite kuruluş Bureau Veritas, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin tarım ve gıda
ürünleri kalite programlarına ilişkin 1151/2012 sayılı (AB) Tüzüğünün 39. Maddesi uyarınca, bu tüzükte
öngörülen kontrol görevlerinden sorumlu kurum olarak atandı.
2) Komisyon bir önceki maddede belirtilen resmi kontrollerle ilgili spesifik görevleri yerine getirmekle
yükümlü kontrol makamının Bureau Veritas olduğunu bir yazı ile teyit edecek.
3) Bureau Veritas’ın hazırlayacağı raporlar Kıbrıs Cumhuriyeti’n in ve Komisyon’un yetkili makamlarına
gönderilecek.
4) Ticareti kolaylaştırmak amacıyla, Halloumi/Hellimin 1151/2012 sayılı (AB) Tüzüğe dayanılarak
koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil edilmesi resmi başvurusunun Resmi Gazetede
yayınlandığı aynı gün, Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik yapmak üzere bir önerge de Komisyon tarafından
onaylanacak.
5) AB Anlaşmalarında öngörüldüğü gibi Komisyon ilgili AB yasalarına tam uyumlu olunmasını
sağlayacak.
IP/15/5448
Press contacts
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
General public inquiries:
Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

Benzer belgeler

Tescil Türkiye`yi hellimde bize mecbur bırakacak

Tescil Türkiye`yi hellimde bize mecbur bırakacak ellim konusunda yıllardır sürdürülen çabalar sonuç verdi ve hellimin coğrafi isim tescili için somut adım atıldı. Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak değişiklikler henüz resmi olarak açıklanmış değil

Detaylı