Günlük Rapor - 15 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 977

Transkript

Günlük Rapor - 15 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 977
Günlük Rapor - 15 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 977 Sayfa: 1
Türkiye:
 Haziran’da gıda fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak beklentileri aşan TÜFE verisi sonrasında TCMB’nin Temmuz
Beklenti Anketi’nde 2016 yılsonu için enflasyon beklentileri
de bir önceki ankete kıyasla hafif yükseldi. Ancak orta vadeli
enflasyon tahminleri önemli ölçüde değişmediler. Ankete
göre yılsonu enflasyon beklentisi %7,64’ten %7,81’e yükselirken 12 ve 24 ay sonrası için enflasyon tahminleri sırasıyla
%7,6 ve %7,0 seviyelerinde neredeyse sabit kaldılar. Ayrıca
küresel düşük faiz ortamı ve finansal piyasalardaki son dönemdeki iyimserlikle TCMB politika faizlerine ilişkin öngörülerin bir miktar aşağı geldiği ve döviz kuru tahminlerinin
Tahvil Getirileri
14 Tem. t-1
t-30
2015 iyileştiği görülüyor. Ancak beklentilerin geçmiş gelişmelere
uyarlanabilir özelliğini dikkate alarak, küresel eğilimlerin
ABD 2 Yıllık
0.68% 0.67% 0.72% 1.05%
önümüzdeki günlerde terse dönmesi durumunda anketin,
ABD 10 Yıllık
1.54% 1.48% 1.61% 2.27%
enflasyon beklentilerinde olduğu gibi, faizler ve döviz kuru
Almanya 2 Yıllık
-0.66% -0.68% -0.58% -0.35% beklentileri konusunda da farklı bir görünüm sunabileceğini
Almanya 10 Yıllık
-0.04% -0.08% 0.00% 0.63% düşünüyoruz.
İngiltere 10 Yıllık
0.79% 0.74% 1.14% 1.96%  Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, Nisan’da topİspanya 10 Yıllık
1.17% 1.15% 1.56% 1.77% lam ve tarım dışı işsizlik oranları sırasıyla %9,7 ve %11,5
İtalya 10 Yıllık
1.22% 1.21% 1.50% 1.59% seviyelerinde sabit kaldılar. Toplam istihdamdaki artışın
Japonya 10 Yıllık
-0.26% -0.29% -0.17% 0.26% devam etmesine rağmen işgücüne katılım oranındaki yükseTürkiye 10 Yıllık(US$) 3.98% 3.95% 4.53% 5.00% liş Nisan’da işsizlik oranının sabit kalmasına neden oldu.
Türkiye 30 Yıllık(US$) 5.01% 4.99% 5.56% 5.74% Sanayi sektöründe istihdam bir önceki aya göre 86 bin kişi
artarken, inşaat ve hizmet sektöründeki istihdam artışları
Türkiye 2 Yıllık (TL)
8.51% 8.61% 9.33% 10.86%
yavaşladı. Bununla birlikte, tarımdaki istihdam azalışına
Türkiye 10 Yıllık (TL) 9.04% 9.16% 9.80% 10.74% rağmen toplam istihdam aylık bazda 120 bin kişi arttı. Güçlü
Kurlar
14 Tem. Günlük Aylık
YBB ilk çeyrek sonuçlarından sonra, Nisan dönemi işgücü verileri
GOÜ Para Birimleri
69.0
0.6%
2.9%
5.1% ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret
USD/TL
2.8782 -0.7% -1.9% -1.3% ediyor. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin devam edeceğini ve
Euro/TL
3.2028 -0.4% -2.7%
1.0% işsizlik oranının yılsonunda %10,5’te gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
14 Tem. Günlük Aylık
411.7
0.6%
4.8%
18,506 0.7%
4.7%
2,164
0.5%
4.3%
2,963
1.3%
5.9%
6,654 -0.2% 12.3%
16,386 1.0%
3.3%
3,054 -0.2%
7.5%
866
1.1%
7.8%
82,590 1.6%
9.0%
101,868 1.7%
9.4%
YBB
3.1%
6.2%
5.9%
-9.3%
6.6%
-13.9%
-13.7%
9.0%
15.1%
16.5%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
3.0405
1.1120
105.4
1.3343
96.1
-0.1%
2.4%
-12.4%
-9.5%
-2.6%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
-0.6%
0.3%
0.8%
1.5%
-0.1%
-2.3%
-0.8%
-0.7%
-5.5%
1.2%
Dünya:
 ABD’de genel ÜFE Haziran’da bir önceki aya göre %0,3
olan beklentileri aşarak %0,5 artarken yıllık enflasyon bir
önceki aydaki -%0,1’den %0,3’e yükseldi. Bununla birlikte,
14 Tem. Günlük Aylık
YBB gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE aylık enflasyonu da %0,1
1,080
0.4%
-0.3% 14.6% olan tahminlerin üzerinde %0,4 olarak gelirken yıllık çekir47.4
2.4%
-4.9% 27.1% dek ÜFE %1,2’den %1,0’a gerileyeceği beklentilerine karşın
%1,3’e yükseldi. Detaylar, güçlü Dolar nedeniyle özellikle
1,391 -0.9% -5.2% 15.9%
enerji hariç mal fiyatlarındaki zayıflığı teyit ederken hizmet
784
0.3%
9.0% 11.0%
sektöründe enflasyonun ücret baskısından kaynaklı olarak
1,335 -0.6%
3.9% 25.8% güçlü olduğu görülüyor. Son açıklanan Bej Kitap raporunun
14 Tem. t-1
t-30
2015 da işaret ettiği gibi, ÜFE verisi ülkede enflasyon dinamikle12.82 13.04 20.50 18.21 rinde toparlanmanın kademeli olarak başladığını gösteriyor.
39.90 39.20 38.96 37.90 Fakat küresel ekonomideki riskler ve bunun ABD ekonomisi-35.80 -36.30 -35.00 -23.50 ne olası etkisi nedeniyle enflasyonist işaretlerin kısa vadede
222.70 223.43 270.74 273.56 geri planda kalacağını düşünüyoruz.
Günlük Rapor - 15 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 977 Sayfa: 2
 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi (PPK) 25 baz puanlık indirim beklentilerin aksine politika faizini %
0,50’de sabit tuttu. Komite, ekonomiyi destekleyebilecek çok sayıda seçeneği ve bu seçeneklerle ilgili kombinasyonu değerlendirse de bu toplantıda sadece bir üye 25 baz puan faiz indirimi yönünde oy kullandı. Bununla birlikte, Komite üyelerinin
çoğunluğu Ağustos toplantısında para politikasının gevşetilebileceğini öngörüyorlar. Brexit’in ekonomik görünüm üzerindeki
olumsuz etkileri henüz tam olarak görülmemişken BoE’nin bu toplantıda herhangi bir aksiyon almayarak bekle-gör duruşu
sergilemesini yerinde buluyoruz.
 Çin’de GSYH ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre %1,6 olan beklentilerin üzerinde %1,8 oranında büyürken yıllık büyüme
oranı %6,7’de sabit kaldı. Kredi genişlemesi sayesinde toparlanan yatırımlar ve zayıf Yuan nedeniyle de gücünü koruyan ihracat büyümenin destekleyici unsurları oldular. Bununla birlikte, sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri ekonomideki
dengelenmenin belirginleştiğine işaret ediyorlar. Haziran’da sanayi üretimi %5,9’luk tahminleri aşarak %6,2 oranında büyürken perakende satışlar %9,9’luk beklentilerin üzerinde %10,6 oranında artış kaydetti. Son verilerin beklentileri aşmasına
rağmen Çin ekonomisinde toparlanmanın kalıcılığı konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Çin’de GSYH’ın beklentilerimize
paralel olarak %6,5 civarında dengelenmeye devam edebilmesi için genişlemeci ek para ve maliye politikası desteklerin ihtiyacın sürebileceğini düşünüyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
11:00
Türkiye
15:30
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyar TL)
Haziran
3.66
ABD
Perakende Satışlar (Aylık Değişim)
Haziran
0.1%
0.5%
15:30
ABD
TÜFE (Aylık Değişim)
Haziran
0.2%
0.2%
15:30
ABD
Çekirdek TÜFE (Aylık Değişim)
Haziran
0.2%
0.2%
16:15
ABD
Sanayi Üretimi (Aylık Değişim)
Haziran
0.2%
-0.4%
17:00
ABD
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
Temmuz
93.5
93.5
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.