idare faaliyet - Çiğli Belediyesi

Transkript

idare faaliyet - Çiğli Belediyesi
İDARE FAALİYET RAPORU
Mustafa Kemal ATATÜRK
1
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
2
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Recep Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN
3
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
İdris Naim ŞAHİN
İÇİŞLERİ BAKANI
4
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Mustafa Cahit KIRAÇ
İZMİR VALİSİ
5
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Aziz KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
6
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Mustafa ARI
ÇİĞLİ KAYMAKAMI
7
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Metin SOLAK
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI
8
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
T.C.
İZMİR
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ
Ali KARABAY
(CHP)
Ali Rıza AKDAĞ
(CHP)
Bayram TANRIÖVER
(CHP)
Cemal VAHİD
(CHP)
Çetin YURTSEVER
(CHP)
Doğan GÜL
(CHP)
Hüseyin BENZER
(CHP)
Hüseyin GÜLER
(CHP)
Erkan GÜL
(CHP)
9
İDARE FAALİYET RAPORU
Mahmut ÖZÇİFT
(CHP)
Mesut AKIN
(CHP)
Muhlis YILDIRIM
(CHP)
Mustafa BAHÇEBAKAN
(CHP)
Şeref BEKTAŞ
(CHP)
Veli KASAP
(CHP)
10
2012 YILI
Mikail POLAT
(CHP)
Önder ÖZDEMİR
(CHP)
Zafer MAĞDEN
(CHP)
İDARE FAALİYET RAPORU
Zafer ŞAHAY
(CHP)
Abubekir Sıddık
SOYSAL
(AK PARTİ)
Funda ÖZÇOBAN
(AK PARTİ)
Başak Tülay ÇİFTÇİ
(CHP)
Atilla ATLI
(AK PARTİ)
Gülsüm AYAN
(AK PARTİ)
11
2012 YILI
Kurtcebe NOYAN
(CHP)
Emine BELGE
(AK PARTİ)
Habib BOZDAĞ
(AK PARTİ)
İDARE FAALİYET RAPORU
İrfan ESKİN
(AK PARTİ)
Burak BALCI
(AK PARTİ)
Muharrem Gürkan
MANAV
(AK PARTİ)
Mustafa AKAR
(AK PARTİ)
İHTİSAS KOMİSYONLARI
12
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2011–2014 SEÇİM YILI
MECLİS BAŞKAN VEKİLİ
Hüseyin BENZER – Cemal VAHİD
MECLİS DİVAN KÂTİPLER
Asil : Mikail POLAT – Zafer ŞAHAY
Yedek : Doğan GÜL – Mahmut ÖZÇİFT
ENCÜMEN ÜYELERİ
Ali KARABAY- Mustafa BAHÇEBAKAN- Mikail POLAT
13
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
İHTİSAS KOMİSYONLARI
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2011 -2012 SEÇİM YILI
1.DÖNEM VE 2. DÖNEM DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ
1.DÖNEM
GÖREV ÜNVANI
● Erkan GÜL
Encümen Başkanı(Üye)
● Emine BELGE
Meclis Üyesi (Üye)
● Veli KASAP
Meclis Üyesi (Üye)
● Zafer MAĞDEN
Meclis Üyesi (Üye)
● Medet ÇAKAR
Başkan Yrd.(Üye)
Mali Hizmetler Müd.V.
● Mustafa ŞAHİN
APK Müdürü(Üye)
● Nizamettin YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü(Üye)
2.DÖNEM
GÖREV ÜNVANI
● Erkan GÜL
Encümen Başkanı
● Ali KARABAY
Üye
● Mustafa BAHÇEBAKAN
Üye
● Mikail POLAT
Üye
● Medet ÇAKAR
Başkan Yrd.
Mali Hizmetler Müd.V.
● Nizamettin YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü
● Erol AYNA
İnsan Kay. ve Eğitim Müdür V.
15
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Üst Yöneticinin Sunuşu :
Değerli Çiğlililer,
İnsana ve çevreye saygılı,
dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden
çağdaş yönetim anlayışıyla eğitim, sağlık
ve turizm kenti Çiğlimizde bir yılı daha
geride bıraktık.
Halkımızdan aldığımız moral ve
güçle onların güvenine layık olarak
Çiğlimizin sorunlarını çok çalışarak bir
bir geride bırakıyoruz. Çiğli halkının hak
ettiği güzelliklerle, daha modern ve daha
gelişmiş bir kentte yaşaması temel
vizyonumuzu oluşturuyor. Tüm çalışma
arkadaşlarım ve şahsım, çevreye saygılı,
kentsel dönüşümü ve gelişimi hedef alan
belediyecilik anlayışımızla şeffaf, dürüst, ilkeli bir yönetim modeli izliyoruz. Sosyal
projelerimizle yaşlılarımızın, kadınlarımızın, öğrencilerimizin, engellilerimizin
yanında olmaya çok önem veriyoruz.
Değerli Meclis Üyeleri;
İlkelerimizden asla taviz vermeden dürüst, akılcı, bilimsel yaklaşımlarımızla
Çiğli halkı için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. 2012 yılı Çiğli’ye yakışan
bölgesel kalkınma hamlelerimize hız kazandıran, entellektül, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerle dopdolu geçti. Bu yıl da kaliteli hizmet sunmaya önem verdik. Bundan
sonraki yıllar için de hedefimiz; kendimizi aşarak yeni projelerle önümüzdeki yıllarda
ciddi işler başarmaya devam etmektir. Hayata geçireceğimiz projelerle Çiğli’yi,
İzmir’in hatta Türkiye’nin en iddialı kenti yapmaya kararlıyız. Sizler de Çiğli’nin
giderek yıldız olduğunu göreceksiniz.
Çiğli Belediyesi hizmet ailesi olarak birlikte emek verdiğimiz ve altına imza
atarak, Çiğli halkının hizmetine sunduğumuz çalışmalarımızdan dolayı, başta siz
Meclis Üyelerine, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Çiğli
halkına ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarken, gelecek yılın daha
verimli ve başarılı geçmesini temenni ederim.
Av. Metin SOLAK
Çiğli Belediye Başkanı
T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
1.2)Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman
1.3)Araç ve İş Makineleri
1.4)Hizmet Binaları
2- Teşkilat Yapısı
2.1)İdari Yönden
2.2)Mali yönden
3- İnsan Kaynakları
4-Sunulan Hizmetler
5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1) Birim Faaliyet Raporları
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4-Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Performans Değerlendirilmesi
2-Stratejik Plan
……………
……………
……………
18
18
20
……………
……………
……………
……………
21
22
23
31
……………
……………
……………
……………
……………
33
34
35
37
40
……………
……………
40
40
……………
42
……………
……………
……………
……………
176
184
184
184
…………… 186
…………… 188
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
…………… 189
B- Zayıflıklar
…………… 189
C- Değerlendirmeler
…………… 189
V.EKLER
Üst Yönetici ve Harcama Yetkililerinin Güvence Beyanları
17
…………… 189
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON:
Misyon: Çiğli Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli arttırarak, yerel
hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve eşitlikçi bir
anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun
olarak hizmet sunmaktır.
Vizyon: İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı
hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı
doğrultusunda; Çiğliyi temel belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal
refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen
yüzü ile bir çekim merkezi, huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın
gerekleriyle donatılmış öncü belediye olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence
yerleri ile parklar ve yeşil alanlar yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin
hizmetler yapmak.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Gerektiğinde,
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar,
her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek.
18
İDARE FAALİYET RAPORU
•
•
•
•
•
•
•
•
2012 YILI
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatı vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki
özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
sınırlı aynî hak tesis etmek.
Borç almak, bağış kabul etmek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz atış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
Resim 1: Çiğli Haritası
19
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Tarihçe:
Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması ve denize
yakınlığı nedeniyle yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler
tarafından buraya “Çiğli” adı verildiği bilinmektedir.
Çiğli’de ilk yerleşimin, 19. Yüzyılın sonlarına doğru, Balkanlardan göç eden
soydaşlarımız tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kurtuluş savaşı esnasında
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline müteakiben, Yunan zulmünden kurtulmak
isteyen bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde
Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak
kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen
Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve
Şirintepe mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç daha sonra doğu
ve güneydoğu bölgelerden gelen vatandaşlarımızın Büyük Çiğli, Küçük Çiğli ve
Balatçık mahallerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981yılında Milli Güvenlik
Konseyi’nin 34 No’lu kararıyla İzmir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı
kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında ilçe
statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını
sürdürmüştür.
Resim 2 :Çiğli genel görünüm
20
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
27.05.1997 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol
olarak değerlendirildikten sonra, 2009 yılında Harmandalı, Sasalı ve Kaklıç Köyü de
dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur.
İlçe ekonomisi ticaret ve sanayiye dayalıdır. Türkiye’nin en önde gelen sanayi
bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının
yarıdan fazlasını karşılayan Çamaltı Tuzlası, Çiğli sınırları içerisindedir. İlçedeki
Tuzlanın bir bölümünde 1982’de koruma altına alınan İzmir Kuş Cenneti
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe kırsalında hayvancılık ve tarımsal ekonomi de
oldukça önemli yer tutmaktadır.
1. Fiziksel yapı:
1.1) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Yeni bir Endüstri devrimi olarak kabul edilen bilgi çağının eşiğinde
bilgisayarlaşmanın giderek artan önemi karşısında Belediyemiz için gerekli donanım
ve yazılım temini yapılmış olup bunlarla ilgili bakım ve updateleri Bilgi İşlem Birimi
tarafından yapılmaktadır.
Belediyemizde 320 adet masa üstü bilgisayar, 19 adet laptop bilgisayar ve 8
adet ana Bilgisayar (server) olmak üzere toplam 347 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Belediyemiz ana hizmet binasında 120 kVA merkez ups, 1 adet Sistem odası
için 10 kVA, gelir biriminde 20 kVA ups mevcuttur. Ayrıca Eski Hizmet binasında 1
adet 30 kVA, Veterinerlik Müdürlüğü binasında 7 kVA olmak üzere toplam 8 adet
online çalışan upslerimiz mevcuttur.
Belediyemiz bilgisayar ağı 8 değişik noktada hizmet veren birimlerimizden ve
1 adet mobil vezneden oluşmaktadır. 5 nokta birbiriyle optik lazer bağlantı, diğer 3
nokta ise VPN’lerle merkeze bağlı durumdadırlar. Bu hatlar üzerinden data, ses, video
ve görüntü taşınabilmektedir. Lazer bağlantı 4 noktaya 100 Mbit, diğrt VPN
bğlantıları ise 8 ila 20 Mbit hızları ile veri gönderimi yapmaktadır. Mobil vezne ise
ihtiyaç doğrultusunda mekan bağımsız olarak istenilen heryerde görev
yapabilmektedir.
Ana hizme binamızda tüm network alt yapısı tamamlanmıştır. İnternet
hizmetleri merkez binada 100 Mbit olup ihtiyaç doğrultusunda çağın değişen
koşullarına göre hız artışı yapılabilmektedir. Diğer hizmet binalarında internet hızları
20 Mbit ile 80 Mbit olarak yoğunluğa göre değişmektedir.
Belediyemiz ekonomik kriterleri dikkate alınarak birimlerin en acil ve gerekli
olan yazılım ihtiyaçları tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak bütün birimlerimizde
Otomasyon programı aktif halde çalışmaktadır. Mevcut yazılımlarımız geliştirilirken
ihtiyaç doğrultusunda eksik olan yazılımların giderilmesi ve birbirleri ile
entegrasyonları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Dışarıdan gelebilecek erişim
denetim için Ağ Güvenlik Duvarı kullanılmaktadır.
21
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
1.2)Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman
ADI
Bilgisayar
Bilgisayar Server kasası
Para Sayma Makinesi
Nivo Aletleri
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
Püskürtmeli Yazıcılar
Lazer Yazıcılar
Termal Yazıcılar
Çok Fonk.Yazıcılar
ADET
ADI
315 Sabit Telefonlar
8 Telsiz Telefonlar
6
Telsizler
4
Santraller
22 Faks Cihazları
ADET
93
12
11
15
29
- Modemler
2
106 Telefonlar
271
- Mikrofonlar
49
16 Fotokopi Makineleri
23
Barkot Yazıcılar ve Okuyucular
5 Teksir Makineleri
1
Masa üstü Tarayıcılar
5 Sterilizatör
1
Mekanik Yazı Makineleri
8 EKG Cihazları
1
Numaratörler
Parmak izi sistemleri
Sahte Para Detektörleri
Elektrikli panolar
Projektörler
Müzik çalar ve kaydedici ile
dnm
4 Negatoskop
Mikroskop
12
Stetoskop
1
Regülâtör
17
Güç Kuvvetlendirici
79
1
1
4
1
28
10 Hoparlörler
30
Televizyonlar
38 Amfiler
16
Videolar
11 Sabit Kameralar
34
Müzik ve Anons Sistemi
Monitör
Kulaklık
Uydu Alıcılar
1 Dijital Kameralar
68 Dijital ses ve görüntü kaydedici
2 Gece Görüş Kamerası
35 Fotoğraf Makineleri
22
2
6
93
21
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
1.3) Araç ve İş Makineleri:
A - BİNEK ARAÇLAR (Otomobiller)
1
A1 35 CBB 71
Volvo - S 80 - (Sedan) Binek- 2011 - Başkanlık
2
A2 35 TY 380
Renault 12 TX-Binek-1986-Fen İşleri
3
A3 35 AV 3638 Renault 12TSW-R 1339 5VT -Binek-1995-Fen İşleri
4
A4 35 AC 0662
Renault 12TSWToros-Binek-2000-Başkanlık
5
A5 35 AT 1477
Renault Megan II SDN.DYN.1.5DCI-Binek-2006-Bşk.
6
A6 35 AT 8692
Renault Megan Sedan1.5DCI-Binek-2006-Bşk.
7
A7 35 AV 3635 Renault Megan Sedan1.5DCI Privilege-Binek-2006Bşk.
8
A8 35 AC 5723
Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Bşk.
9
A9 35 AC 7581
Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Bşk.
10 A10 35 AT 8760
Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006-Park Bahçe
11 A11 35 AT 8764
Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006-Tem.İşl.
12 A12 35 AE 6416
Opel Vectra 1.6NB ESSENTIA SP-Binek-2006-Bşk.
13 A13 35 AE 6461
Opel Vectra 1.6NB ESSENTIA SP-Binek-2006-Bşk.
14 A14 35 CBB 66
Opel İnsignia-OG-A-(Sedan)Binek-2010 - Başkanlık
15 A15 35 AT 1841
Ford Focus-(Sedan) Binek – 2010 -Başkanlık
16 A16 35 AT 2529
Ford Focus-(Sedan) Binek – 2010 -Başkanlık
17 A17 35 AT 2598
Ford Focus-(Sedan) Binek – 2010 -Başkanlık
18 A18 35 AT 5874
Ford Focus-(Sedan) Binek – 2010 -Başkanlık
19 A19 35 KA 0390 Ford Mondeo -(Sedan) Binek -BA7– 2012 - Bld. Spor Kulübü
20 A20 35 KA 0241 Ford Mondeo -(Sedan) Binek -BA7– 2012 - Bld. Spor Kulübü
21 A21 35 KA 0298 Ford Mondeo -(Sedan) Binek -BA7– 2012 - Bld. Spor Kulübü
22 A22 35 KA 8184 Ford Mondeo -(Sedan) Binek -BA7– 2012 - Bld. Spor Kulübü
B - KAMYONETLER (Tek Sıralı ,Çift Sıralı)
23
B1 35 KHE 11
BMC-Leylant30 Tek Sıra Kamyonet-1986-Fen.İşl.
24
B2 35 R 6820
BMC-Levend1.8 Tek Sıra Kamyonet-2000-Tem.İşl.
25
B3 35 BVH 20
BMC-LevendAçık S.K. 1.8 Ç. Sır. Kmynt-1994-Fen İşl.
26
B4 35 KHA 81
BMC-Levend1.8BCKÇift Sıra Kamyonet-1996-Fen İşl.
27
B5 35 KRC 09
BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Fen İşl.
23
İDARE FAALİYET RAPORU
28
B6 35 KRC 10
BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Fen İşl
29
B7 35 KBD 99
BMC-1.8 BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Tem.İşl.
30
B8 35 MCC 39
BMC- Levend 1.8 Çift Sıra Kamyonet-1995-Fen İşl.
31
B9 35 AT 8685 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Vet.İşl.
32
B10 35 AT 8689 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Fen İşl.
33
B11 35 AT 8696 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Tem.İşl.
34
B12 35 AT 8712 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Zabıta
35
B13 35 AE 8122 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2007-Zabıta
36
B14 35 KVY 21
BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2007-Sasalı
37
B15 35 ZC 264
BMC-Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2009-Vet.İşl.
38
B16 35 AC 4728 Ford Transit 350M TDCI Ç. Sır Kmynt-2008-Tem. İşl.
39
B17 35 AC 8669 Ford Transit 350M Ç. Sır Kmynt-2008-Park Bhçlr.
40
B18 35 AE 7129 Ford Transit 350M Çift Sıra Kamyonet-2008-Fen İşl.
41
B19 35 AC 1597 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Tem.İşl.
42
B20 35 AC 5632 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Fen.İşl.
43
B21 35 AC 0720 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Fen.İşl.
44
B22 35 AC 0100 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Fen.İşl.
45
B23 35 AT 8753 Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Park
46
B24 35 AT 8756 Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Fen
47
B25 35 MJP 31
48
B26 35 AT 2123 Ford FSA6 Transit 300S Kapalı Kasa Kamyonet-2010-
49
B27 35 AV 8172 Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet -2011-Fen İşleri
50
B28 35 AV 9091 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-
51
B29 35 AV 9092 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-
52
B30 35 AR 3358 Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet -2011-Fen İşleri
53
B31 35 AV 1304 Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet -2011-Fen İşleri
54
B32 35 AV 1694 Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet -2011-Fen İşleri
55
B33 35 KA 8279 FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012-
56
B34 35 KA 8281 FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012-
57
B35 35 KA 8284 FORD Kamyonet. Çift Kabin - 2012-
Dodge-Tek Sıra Kamyonet-1984-Fen İşleri
24
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
C - VİDANJÖRLER - SU TANKERLERİ - ARAZÖZLER
58 C1 35 AV 3639
BMC-Fatih 110x08-Vidanjör-1998-Fen İşleri
59 C2 35 KPE 07
BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-2004-Fen İşleri
60 C3 35 KLH 34
BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-1999-Fen İşleri
61 C4 35 PD 027
Bedford-Vidanjör-1979-Fen İşleri
62 C5 35 TT 508
BMC 1340-Su Tankeri-1985-Park Bah.
63 C6 35 KUP 74
Fatih 110x08-Su Tankeri-1996-Park Bah.
64 C7 35 LN 457
Fatih 220x26-Su Tankeri-2001-Park Bah.
65 C8 35 AE 1707
Ford Cargo-1824- CKK1-Su Tank-2008-Park
66 C9 35 KPZ 70
Ford Cargo -3530-Su Tankeri-2009-Park Bh.
67 C10 35 CHZ 21
BMC-Fatih 1108x08-Arazöz-1994-Fen İşleri
68 C11 35 AY 0862
Ford Cargo ckl 1 - Arazöz-2011-Fen İşl.
69 C12 35 KHY 82
BMC-Fatih 170x25-Arazöz - Su Tankeri-1993-
D - MİNİBÜSLER (Ambulans,Cenaze,Zabıta,Servis)
70 D1 35 AT 8708
BMC- Megastar 290 M Minibüs - 2006-Fen İşleri
71 D2 35 KEH 63
BMC- Megastar 290 PDY Kombivan-2007-ZabıtaM
72 D3 35 AR 4988
Ford Transit Van350-Ambulans -2005-Sağlık İşl.
73 D4 35 AT 1713
Volkswagen Transp. Cityvan2.5 TDI-2005- Bşk.
74 D5 35 ZK 243
Peugeot J9-Minibüs-1988-Oto Tam.-Fen İşleri-
75 D6 35 AR 4312
BMC-Megastar 290 V-Cenaze-2005-Sağlık İşl.
76 D7 35 AV 0576
FORD -FMB 6 -Cenaze- 2011
77 D8 35 AV 0723
FORD - Transit - -Cenaze-2011 -Sağlık İşl.
78 D9 35 AT 5358
FORD -FAC6 - Ambülans -2012 -Sağlık İşl.
79 D10 35 AF 1861
FORD -FAC6- İçecek Aracı -2012 -Kültür Md.
80 D11 35 AF 1750
FORD -FAC6- Yiyecek Aracı -2012 -Kültür Md.
E - OTOBÜSLER (Servis)
81
E1
35 AT 8702
IVECO-Otoyol E31.17 Otobüs-2006-Fen İşleri
82
E2
35 AT 8716
IVECO-Otoyol M23 S- Otobüs-2006-Fen İşleri
25
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
83
E3
35 AC 9036
BMC -Belde 260 SB TCC-Otobüs-2009-Fen İşleri
84
E4
35 AV 3637
IVECO-Otoyol-EBUS4 Otobüs-2006-Fen İşleri
85
E5
35 AC 8524
TEMSA PR 1 -2011- Otobüs
86
E6
35 KA 9295
FORD Otobüs- FCD 6 - 2012
2012 YILI
F - ÇÖP KAMYONLARI
87
F1
35 AC 6775
BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamy.-2000-Tem.İşl.
88
F2
35 KHD 69
BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamy.-1993-Tem.İşl.
89
F3
35 KRR 92
BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamy.-1998-Tem.İşl.
90
F4
35 KRR 93
BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamy.-1998-Tem.İşl.
91
F5
35 CJJ 02
BMC-Fatih 200x26-Çöp Kamy.-2000-Tem.İşl.
92
F6
35 CJK 03
BMC-Fatih200x26-Vinçli Çöp Kmy.-2000-Tem. İşl.
93
F7
35 CJJ 24
BMC-Fatih 200x26-Çöp Kamy.-2000-Tem.İşl.
94
F8
35 AC 0539
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
95
F9
35 AC 0709
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
96
F10 35 AC 0915
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
97
F11 35 AC 0949
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
98
F12 35 AR 6165
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
99
F13 35 AR 6171
BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamy.-2005-Tem.İşl.
100 F14 35 AF 1803
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Tem İşl
101 F15 35 AF 2044
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Tem İşl
102 F16 35 AF 2938
Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Tem İşl
103 F17 35 AV 3641
BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamy.-1995-Tem İşl.
104 F18 35 AR 0901
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
105 F19 35 AR 0546
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
106 F20 35 AV 1225
Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
107 F21 35 AV 1494
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
108 F22 35 AR 3206
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
109 F23 35 AV 0153
Mitsubishi- FE 85 - Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
110 F24 35 AV 0179
Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Tem İşl
26
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
G - DAMPERLİ KAMYONLAR
111 G1 35 KMM 82
BMC-Fth.170x25-Damp.Kamy-1993-PrkBh.
112 G2 35 KDY 82
BMC-Fth.170x25-Damp.Kamy-1994-Fen İşl.
113 G3 35 KFV 62
BMC-Fth.170x25-Damp.Kamy-1996-Fen İşl.
114 G4 35 KFN 57
BMC-Prof. 617- Damp.Kamy-1998-Tem. İşl.
115 G5 35 AR 6167
BMC-Prof. 827- Damp.Kamy. -2005-Fen İşl.
116 G6 35 AR 6169
BMC-Prof. 827- Damp.Kamy. -2005-Fen İşl.
117 G7 35 AR 8259
BMC-Prof. 827- Damp.Kamy. -2007-Fen İşl.
118 G8 35 KHE 10
BMC-Fth145x22-Damp.Kamy-1991-Tem.İşl.
119 G9 35 KPY 06
Ford Cargo3530-Damp. Kamy.-2009-Fen İşl.
120 G10 35 KPY 15
Ford Cargo3530- Kamy.-2009-Fen İşl.
121 G11 35 KPV 80
Ford Cargo3530-Damp. Kamy.-2009-Fen İşl.
122 G12 35 MMR 61
Dodge AS 950-Damp. Kamyon-2006-Fen İşl.
123 G13 35 MMR 62
Dodge AS 950-Damp. Kamyon-2006-Fen İşl.
124 G14 35 UT 498
DAF 2100-Damp. Kamyon-1986-Fen İşl.
125 G15 35 AE 9350
Mitsubishi- FE 85 - Kamyon-2011-Fen İşl
126 G16 35 AE 6683
Mitsubishi- FE 85 - Kamyon-2011-Fen İşl
127 G17 35 KHD 70
BMC-Fatih 170x25-Damp. Kamy.-1996-Tem.İşl.
H - ÖZEL EKİPMANLI ARAÇLAR
128 H1 35 KHE 13
BMC-Fatih145x22-Bom Kamy-1996-Fen.İşl.
129 H2 35 AE 5227
BMC-Fatih 180x25-Kont.Yık.K-2008-Tem İşl.
130 H3 35 KJB 76
BMC-Fatih 180x25-Yol Süp.Kamy-2007-Tem İşl.
131 H4 35 AC 8520
FORD -CCK 1 - Römork Çekici - 2011- Fen İşl.
132 H5 35 AT 7937
STAR-STR-Damperli Kasa Yarı Römork-2011-Fen İşl.
133 H6 35 AY 0863
LOW-BED-ÖZ 40-Yarı Römork Açık Kasa-2011-Fen İşl.
134 H7 35 AY 1762
FORD - CKL 1-Kamyon Vinçli- 2011 - Fen işleri
135 H8 35 AY 1763
FORD - CKK 1-Kmyn Hidrolik Platf.- 2011 - Fen işleri
136 H9 35 KDB 16
IVECO- 65.9- Oto Kurtarıcı - 2002-Fen İşl.
137 H10 35 AT 5048
FORD - FED6- AKS - Kurtarıcı - 2012
27
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
J - İŞ MAKİNALARI
138
J1
34 BU 2154
Caterpillar 140H - Greyder -2007-Fen İşleri
139
J2
35 GGG 02
Liebherr A902-Las.Ekskavatör-1997-Fen İşl.
140
J3
34 FA 3391
CaterpillarM318C-Lastikli Eks-2007-Fenİş.
141
J4
35 GGG 03-K1
Hidromek -Beko HMK 100S-1993-Fen İşl.
142
J5
35 GGG 01-K2
Hidromek -Beko HMK 100 S-1994-Fen İşl.
143
J6
2006 -1-Kepçe
Hidromek -Beko HMK 102 S-2006-Fen İşl.
144
J7
2006 -2 Kepçe
Hidromek -Beko HMK 102 S-2007-Fen İşl.
145
J8
CAT- I -1092
Caterpıller 434 E -Kepçe-2009-Fen İşleri
146
J9
CAT-II-1095
Caterpıller 434 E -Kepçe-2009-Fen İşleri
147 J10 3500000
JCB 436ZX-Yükl.Loder Kepçe-2005-Fen İ.
148 J11 34 07 21190
JCB-1CX-Kanal Kazıcı ve Yük.-2007-Fen
149 J12 34 07 21202
Komatsu FG 30 T-14-Forklift-200.-Fen İşl.
150 J13 35 86 322
Bomag BW160-Büyük Silindir-1986-Fen İşl.
151 J14 Orta Silindir-1
Katmerciler-1993-Fen İşleri
152 J15 Yol Süpürme 1
Müssan-2006-Tem. İşleri
153 J16 Yol Süpürme 2
Müssan-2006-Tem. İşleri
154 J17 Silindir-BL1ER2
Bomag BW161 Çift Tabur Tandem Silind.-2011 Fen İşl.
155 J18 MY- 6865
S/N
JAY06865 - 246 C - MİNİ YÜKLEYİCİ -2012
156 J19 MY- 6877
S/N
JAY06877 - 246 C - MİNİ YÜKLEYİCİ -2012
157 J20 CAT- III -0188
S/N
LNR00188- 432 F- Kazıcı Yükleyici - 2012
158 J21 EKS-0641
S/N D8W00641 CAT.- M318 D -Ekskavatör - 2012
159 K1 1981-001
FIAT 70-56-Traktör-1981
160 K2 35 CDR 12
FIAT 80-66-Traktör-1994-Kepçe Aksamlı
161 K3 35 AV 3640
New Holland- 80-66-Traktör-2001
162 K4 1980-001
BMC-Leyland-Traktör-180-Sasalı
163 K5 1982-001
Stayer-Traktör-1982-Sasalı
164 K6 35 AU 117
165 K7
Massey Ferguson-Traktör-1963 –Fen İşl.
New Holland-TD 90 D -Kabinli - 2012
K - TRAKTÖRLER
28
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
L - ÇOK AMAÇLI MAKİNALAR
166
L1
Romörk
2 Tekerlekli Romörk Damperli-Sasalı
167
L2
Romörk
4 Tekerlekli Romörk Damperli-Sasalı
168
L3
Romörk
4 Tekerlekli Romörk Cenaze Yık.-Sasalı
169
L4
Şarj Aleti
Soyberg-100 Voltluk- Sasalı Birimi
170
L5
Hava Komp. 1
Atlas Copco XAS85 -1985-Fen İşleri
171
L6
Hava Komp. 2
Lupamat -2005 –Şantiye Oto Lastikhane
172
L7
Hava Komp. 3
MKE- KOMPRESÖR
173
L8
Hava Komp. 4
Jenbach
174
L9
Hava Komp. 5
MAKSAŞ-LKD62-553A-Tem.İşl.Kaynakh
175 L 10 Hava Komp. 6
Berrak 1 -Sasalı Birimi
176 L 11 Hava Komp. 7
Berrak 2 -Sasalı Birimi
177 L 12 Motopomp 1
ANTOR-Lombardini-2009-Fen İşleri
178 L 13 Motopomp 2
KAMA Reis-KDP40E –DieselPump-Fen İşl.
179 L 14 Motopomp 3
KAMA Reis-KDP40E –DieselPump_Fen İşl.
180 L 15 Motopomp 4
181 L 16 SantrafüjPomp
Volt Elektrik-Su Tanker doldurmak için-S.
182 L 17 Yıkama Mak. 1
NOBİLİ- 2008- Şantiye Araç Yıkama
183 L 18 Yıkama Mak. 2
ROTTEST-Şantiye Oto Tamirhane
184 L 19 Yıkama Mak. 3
ROTTEST-Şantiye Oto Tamirhane
185 L 20 Yıkama Mak. 4
ROTTEST-380 Volt-Sasalı Birimi
186 L 21 GazaltıKayn. 1
Oerlikon SD12 GKM500-TS47S-Tem.İşl.K
187 L 22 GazaltıKayn. 2
Magnaweld GKM350-TS43-Tem.İşl.Kayn.
188 L 23 Jenaratör 1
Honda-2009-Oto Kaynakhane- Fen İşleri
189 L 24 Jeneratör 2
RUGGERINI RV 270
Aksa 7 Kw –Sasalı Birimi
190 L 25 Jenaratör
191 L 26 Elkt.Kayn.Mk1
Küçük Elektrik Kaynak Makinası-Sasalı
192 L 27 Elkt.Kayn.Mk2
Büyük Elektrik Kaynak Makinası-Sasalı
193 L 28 Ağaç Kes. Mot.
MS 660 –Sasalı Birimi
194 L 29 Mot.Testere -1
MS 250 –STIHL-Park Bahçeler Müd.
195 L 30 Mot.Testere -2
MS 250 –STIHL-Park Bahçeler Müd.
29
İDARE FAALİYET RAPORU
196 L 31 Mot.Testere -3
MS 381 –STIHL-Park Bahçeler Müd.
197 L 32 Çim Biç.Mak-1
EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç.
198 L 33 Çim Biç.Mak-2
EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç.
199 L 34 Çim Biç.Mak-3
EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç.
200 L 35 Çim Biç.Mak-4
EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç.
201 L 36 Çim Biç.Mak-5
EFCO-AR53TBX-6Hp.Şanzımanlı-Park B.
202 L 37 Su pompası 1
2012 YILI
SNT 150-200 -2010-sn:1012023
203 L 38 Su pompası 2
204 L 39 Çim Biç.Mak-8
Kastor 1 - Sasalı Birimi
205 L 40 Çim Biç.Mak-9
Kastor 2 - Sasalı Birimi
206 L 41 İlaçlama Mak 1
Vanguard-2005-Temizlik İşleri Müd.
207 L 42 İlaçlama Mak 2
İl Star 1 -Brigs Motor-Temizlik İşleri Müd.
208 L 43 İlaçlama Mak 3
İl Star 2 -Brigs Motor-Temizlik İşleri Müd.
209 L 44 İlaçlama Mak 4
Honda - Temizlik İşleri Müdürlüğü Müd.
210 L 45 İlaçlama Mak 5
Kohler- Temizlik İşleri Müdürlüğü Müd.
211 L 46 İlaçlama Mak 6
Parlayan- İlaçlama Makinası-Sasalı
212 L 47 İlaçlama Mak 7
ULV İlaçlama Makinası-Sasalı Birimi
213 L 48 Sabit Taş.Mak1
BOSCH – GSM 175-Tem.İşl.Kaynakhane
214 L 49 Sabit Taş.Mak2
BOSCH – GSM 200-Tem.İşl.Kaynakhane
215 L 50 Sabit Taş.Mak3
BOSCH – GSM 200/D-Tem.İşl.Kaynakhan
216 L 51 Taşlama Mak1
(Küçük)BOSCH-GWS 7-11S-Tem.İşl.Kyn.
217 L 52 Taşlama Mak2
(Büyük)BOSCH-GSM24-180H Tem.İşl.Ky
218 L 53 Daire TestrMak
GÜRİŞ – 10 Hp.- Temizlik İşl.Kaynakhane
219 L 54 Boyama Mak.
(Sanayi Tipi)AONI-K500-Tem.İşl.Kaynhn.
220 L 55 El Silindiri 1
Bomag- Fen İşleri
221
L56
222
L57
El Silindiri 2
Asfalt Kesme
Mak.
Bomag - BMMBW 65 H Vibrasyonlu El silindiri - 2011
223
L58
Yaprak Top. 1
Hidrostatik Yürüyüşlü Yaprak Toplama makinası - 2011
224
L59
Yaprak Top. 2
Hidrostatik Yürüyüşlü Yaprak Toplama makinası - 2011
225
L60
Hava Komp. 8
Atlas Copco XAS47 DD-2012
226
L61
Kırıcı Tabanca
TEX P 60 S
Palme PD10B Honda GX390 - 13 Hp-2007 Fen İşl.
30
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
1.4) Hizmet Binaları
• Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi’nin 3.katında
Temizlik İşleri Mdr., Zabıta Mdr. ve Kültür Mdr. hizmet vermektedir.
• İl Özel İdaresi ile takas işlemlerinin gerçekleştirilerek kazandırdığımız 22173
ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 2.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. katlarda
yeni Hizmet Binamız hizmet vermeğe başlamıştır.
• Çarşı içi, 8001 Sokakta bulunan Zabıta Karakolu Binası,
• Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası,
• Evka-2 Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası,
• Evka-2 Mahalle Kütüphanesi,
• Sağlık İşleri Mdr,(Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, kullanım hakkı
Belediyemizin)
• Veterinerlik Binası
• Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası, Şirintepe Mahallesi Muhtarlık Binası
• K.Çiğli Mahallesi Muhtarlık Binası , Evka-6 Mahallesi Muhtarlık Binası
• Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlık Binası, Harmandalı Birim Müdürlüğü
Hizmet binası, Sasalı ve Kaklıç Birim Müdürlüğü Hizmet binaları,
Resim 3:Çiğli Belediyesi Yeni Hizmet Binası
31
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2. Teşkilat Yapısı:
5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı,
norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Malî Hizmetler Müdürlüğü, Fen
İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de;
Çiğli ilçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ e uygun olarak Sağlık İşleri
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü,
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Gecekondu Sos.Kon.
Müdürlüğü ihtiyaca göre diğer alt birimler Fen işleri Müdürlüğüne bağlı şantiyeler,
Belediye Meclisinin kararıyla oluşturulmuştur.
Resim 4: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi
32
İDARE FAALİYET RAPORU
2.1) İdari Yönden:
33
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2.2) Mali Yönden Yapılanma:
Av. Metin SOLAK
Belediye Başkanı
Üst Yönetici
Medet ÇAKAR
Başkan Yrd.
Mali Hizmetler Mdr.
Hukuk
İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Özel Kalem
Müdürlüğü
Teftiş
Kurulu
Müdürlüğü
İnsan Kay. ve
Eğitim
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Park
Bahçeler
Müdürlüğü
Temizlik
İşleri
Müdürlüğü
Sağlık
İşleri
Müdürlüğü
Basın Yayın
Halkla İlş.
Müdürlüğü
Veteriner
İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal İşl.
Müdürlüğü
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Destek
Hizmetler
Müdürlüğü
Sosyal
Plan ve
Proje
Müdürlüğü
Gecekondu
Yardım İşler
Müdürlüğü
34
Sosyal konut
Müdürlüğü
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
3- İnsan Kaynakları:
Çiğli Belediyesi; 173 memur, 40 sözleşmeli memur, 15 kadrolu işçi, 651
hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 879 personeli ile hizmet vermektedir.
Belediyedeki istihdamın dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %81’i erkek, %19’u
kadındır. Çalışanların %12’si üniversite, %8’si ön lisans, %29’u lise, %18’i ortaokul,
% 22’si ilkokul mezunu, %11’i diplomasızdır.
CİNSİYET MEMUR
İŞÇİ
SÖZ.
MEMUR
HİZMET
TOPLAM
ALIMI
KADIN
ERKEK
46
127
1
14
21
19
98
553
166
713
TOPLAM
173
15
40
651
879
Şekil 1: Cinsiyete Göre Personel Sayısı
35
%
19%
81%
İDARE FAALİYET RAPORU
EĞİTİM
DURUMU
2012 YILI
PERSONELİN
SÖZ.
HİZME
EĞİTİM
MEMUR İŞÇİ MEMUR
T
TOPLAM
DURUMU
ALIMI
YÜZDESİ (%)
LİSANS
46
3
29
27
105
12%
ÖNLİSANS
49
1
6
21
77
9%
LİSE
66
0
5
191
260
30%
ORTA
8
4
0
134
146
17%
İLKOKUL
DİPLOMASI
OLMAYAN
4
7
0
182
193
22%
96
96
11%
651
879
TOPLAM
173
15
40
Belediyemizde çalışan memurların yaklaşık %27’si üniversite, %28’i ön lisans,
%38’i lise, %5’i ortaokul, %2’si ilkokul mezunu; kadrolu işçilerin %20’si üniversite,
yaklaşık %6’sı ön lisans, %27’si ortaokul, % 47’si ilkokul mezunu; sözleşmeli
memurların %73’ü üniversite, yaklaşık %15’i ön lisans, %12’si lise mezunu ve hizmet
alımı personelin %4’ü üniversite, %3’ü ön lisans, yaklaşık %29’u lise, %21’i ortaokul,
% 28’i ilkokul mezunu ve %15’i diplomasızdır.
Şekil 2: Personel Eğitim Durumu
36
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
4-Sunulan Hizmetler:
Belediyemiz Halkın sağlığını ilgilendiren, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını
gideren hizmetlerde de özveri ile çalışmaktadır.
a) Belediyemiz sınırları dahilindeki mevcut kamu kuruluşlarının; okullar, sağlık
ocakları ve diğer resmi dairelerin, çevre temizliğine önem verilerek katı
atıklarının günlük alınmasına özen göstermektir.
b) İlçe halkının faydalanması için sanatsal hobi kurs ve atölyeler açar. Maddi
olanakları yetersiz ilçemiz ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilere
Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz kurslar düzenlemektedir. İlk ve
ortaöğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere kütüphane hizmeti
verilmektedir.
c) Belediyemiz sınırları içerisinde özellikle ana cadde ve merkezi nokta yerlerde
bulunan eski ve kullanılamaz durumda olan konteynerleri yenileyerek eksik
görülen sokak ve caddelerde konteynır sayılarının artırılması sağlamak gibi
hizmetlerin dışında atölyelerde kendi işçilerinin ürettikleri malzemelerle
hizmet sunmaktadır.
Resim 5: Konteynerlerin yenilenmesi
d) Belediyemiz sınırları dahilinde imar planlarına göre yeni parklar yapmak,
mevcut parkların sulama, budama, ekim-dikim işlerinin yapılması, çocuk oyun
alanları oluşturmak.
37
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 6: Ağaçlandırma çalışması
e) Haftalık kurulan semt pazarlarlarının pazar sonrası pazar yerinin temizlenmesi
ve yıkanması sağlamak, kanalizasyon bağlantı altyapısı bulunmayan mahalle
ve semtlerimize yönelik yurttaşlarımızın mağduriyetini önlemek için en seri
şekilde fosseptik çekimi hizmeti vermektir.
Resim 7: Yağmur suyu ızgara çalışması
38
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Belediyemiz, park ve bahçelerin bakımı ve temizliği işlerinde, kültür, sosyal ve
yatırım hizmetlerinde öncelikli ve duyarlı olmuştur. Bu anlayışıyla hizmetlerini
sürdürmeye devam etmek ve modern bir Çiğli yaratmak hedefimizdir.
Resim 8: Park düzenleme çalışmaları
Belediyemiz ilçemizi güzelleştirmek, ulaşımı rahatlatmak ve daha modern bir
Çiğli yaratmak için yol yapım çalışmalarına hızla devam etmektedir.
Resim 9: Yol çalışması
39
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Belediyemiz, İçişleri Bakanlığına bağlı ilçe sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı halk tarafından
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşudur.
Belediye Yönetimi kendi içerisinde 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi gereği 4
(Dört) Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 21 Birim Müdürlükleri ile oluşturulan alt
birimlerle yönetilmektedir.
Belediyenin denetimi faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve Belediye Teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla;
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere,
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve
ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçların raporlanması
ve tensip ve tavsiyelerin hizmetlere etkinlik ve rehber olması her zaman Belediyecilik
anlayışımızla ön planda tutulmuştur.
Belediyemizce yapılan ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını benimseyerek yönetim anlayışına
ilke edinmiştir.
Belediyemizin iş ve işlemleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi
gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu, 5393 sayılı Belediye Kanunun
55.maddesi gereği Belediyenin iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır.
Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin
bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı; mali işler açısından da Sayıştay Başkanlığı
tarafından denetlenmektedir.
II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri:
Çiğli Halkına sosyal, kültürel alanlarda kaliteli hizmetler sunarak ilçemizi daha
yaşanabilir hale getirmek öncelikli hedeflerimizdendir.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
• Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek kültür, sanat ve
sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini
geliştirmek, sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli
yardımları yapmak.
40
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
• Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı,
çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık
katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Çiğli yaratmak.
• Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler
uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
• Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda, güler yüzlü
çalışanlarımızla daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak.
• Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Çiğli halkının daha güzel,
modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet
etmek.
• Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir
kent bilinci oluşturmak.
• Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı
gerçekleştirmek.
• Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap
verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının
sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.
• Çiğlide yaşayan
düzenlemek.
Halkımızın
kültürel
düzeyini
yükseltici
etkinlikler
• Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.
• Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya
yapılmasını için teşvik etmek.
• Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle
ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için
Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak.
• Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek.
• Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,
mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık
vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.
41
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1. BİRİM FAALİYET RAPORLARI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
BASIN DANIŞMANLIĞI
a-Yerel ve Ulusal Medya takibi yaparak Çiğli Belediyesi ile ilgili haber ve köşe
yazılarını arşivlemek.
b-Belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikleri Basın Servisi yoluyla halka
duyurmak ve medyada yayınlanmasını sağlamak.
c-Çiğli Belediye Başkanı’nın günlük programını takip etmek, Başkanlık faaliyetleri
doğrultusunda habere değer ziyaret, iş ve işlemlerin basına duyurulmasını sağlamak.
d-Birimlerin ihtiyaç duyduğu kamera ve fotoğraf çekimlerini yapmak ve arşivlemek.
e-Meclis Toplantılarını görüntülemek ve arşivlemek.
f-Belediye Birimleri tarafından yürütülen çalışmaların halka duyurulması amacıyla
gerektiğinde broşür, kitap veya diğer evrakların basımını sağlamak bu çalışmaların
görüntülü tanıtımlarını hazırlamak ya da hazırlatmak.
g-Başkanlık Makamı tarafından Belediye çalışmaları ile ilgili yerine getirilmesi
istenen iş ve işlemleri yapmak.
PROTOKOL
a-Protokol listelerini hazırlamak ve değişikliklere göre güncellemek.
b-Başkanlık Makamının davetli olduğu Ulusal Bayram veya resmi törenlerde protokol
düzenine uygun bir şekilde yer alarak, ağırlanmasını sağlamak.
c-Resmi, Ulusal Bayram ve törenlerde protokol düzenini sağlamak.
d-Belediye Başkanı tarafından düzenlenen organizasyonlarda protokol düzenini
sağlamak.
e-Belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikler ile açılış, temel atma gibi
organizasyonlarda protokol düzenini oluşturmak.
f-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen diğer iş ve işlemleri yapmak.
42
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Halkla İlişkiler
a-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Belediyemize elektronik
ortamda veya yazılı olarak elden gelen bütün dilekçelerin evrak kaydını yapmak, ilgili
birime iletmek ve birimden gelen yanıtın başvuru sahibine iletilmesini sağlamak.
b-Doğrudan Başbakanlık (BİMER) çerçevesinde internet veya yazılı olarak elden
gelen başvuruların diğer birimlerle kurulan iletişim sayesinde yanıtlanmasını ve ilgili
kişi veya kuruluşa iletilmesini sağlamak.
c-Belediyemize internet, telefon, faks vb. veya elden yazılı olarak gelen tüm şikayet ve
önerileri incelemek, gerekli birimlere ileterek Başkanlıkla iletişimi sağlayarak varsa
sorunların çözümüne yardımcı olmak.
d-Belediyenin Halkla ilişkiler organizasyonunu sağlamak, gerektiği hallerde hizmet
verenlerle hizmet alanlar arasında iletişim sağlamak.
e- Başkanlık Makamına iletmek istenen mesajları iletmek.
f- Halkla ilişkiler kapsamına giren etkinlikler düzenlemek.
g- Belediye çalışmaları ve personel performansı ile ilgili anketler yapmak.
h-Muhtelif hizmet kollarında Halkla ilişkiler masaları kurarak, hizmetin ilçenin her
yerlerine götürülmesini sağlamak.
i-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.
Evlendirme Memurluğu:
Resim 10: Nikah merasimi
Belediyemizde 2012 yılında 1494 adet nikah kıyılmıştır.
43
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Büro İş ve İşlemleri:
a-Başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.
b-Müdürlüğün yazışmalarını organize etmek.
c- Evrak Arşivini yapmak.
d-Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve
görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e-Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.
Başkanlık Sekretaryası:
a-Başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber,
Sekretarya’ da görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan
Belediye Başkanı belirler.
b-Başkanlık Sekretaryası Belediye Başkanlığının günlük randevu düzenini sağlar.
c-Birim Yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar.
d-Belediye Başkanının mesajlarını diğer birimlere iletir.
II-AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR
İlçemizde fakir ve yardıma muhtaç ailelere eğitim, nakit ve giyim olarak
yapılmıştır. İlçemizde 400 kişiye sosyal yardım, 373 kişiye eğitim yardımı ve 10
kişiye nakdi yardım yapılmıştır.
Resim 11: Gıda Bankası yardımı
44
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III-SPORTİF FAALİYETLER
2012 yılında Belediyemizce spor faaliyetleri Çiğli Belediye Spor Kulübü
Bünyesinde yürütülmekte olup, aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.
Resim 12: Yaz okulu futbol
Yaz Okulu;
Futbol
:550 Kişi
Taekwondo :125 Kişi
Taekwondo dalında 1 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Balkan Şampiyonluğu, İller
arası Taekwonda liginde minik yıldızlarda ve gençlerde birincilik alınıp, 5 Kupa
kazanılmıştır.
Basketbol
:200 Kişi
Yaz okuluna Basketbol dalında toplam 860 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.
IV-KÜLTÜREL FAALİYETLER
1. Halkın sosyal yaşamlarıyla ilgilenmek, belediyenin bu alandaki çalışmalarını halka
duyurmak için anket çalışması yapılmıştır.
2. İlçemizi ziyarete gelen Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan ve Heyeti
ağırlanmıştır.
45
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarımızla bir araya
gelinmiştir.
4. 23 Nisan, 19 Mayıs resmi bayramları törenlerle kutlanmış olup, etkinlik ve törenler
düzenlenmiştir.
Resim 13: 23 Nisan kutlaması
5. Anneler Günü nedeniyle Çiğli’de ki annelere çiçek dağıtılmıştır.
6. Engelliler haftası nedeniyle engelli vatandaşlarımıza müzik-eğlence programı
tertiplenmiştir.
Resim 14: Engelliler Haftası etkinliği
46
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
7. Çiğli’nin ve Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla yerel gazete yayımlanıp,
dağıtılmıştır.
8. 8 Mayıs Pazar günü gazeteciler Cemiyeti ve mensuplarına Belediyemizce piknik
organizasyonu hizmeti verilmiştir.
9. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Çiğli Belediyesi tarafından 7
Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır.
Resim 15: Malzeme yardımı
10. Ramazan ayında ilçemizde seyahat halinde bulunan ve yoksul vatandaşlara
verilmek üzere iftar yemeği hizmeti sağlanmıştır.
11. Van’da meydana gelen deprem vesilesiyle zarar gören vatandaşlarımızın Çiğli’de
ikamet edenlere gıda ve çeşitli yardımlar yapılmıştır.
12. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlenmiştir.
13. Müdürlüğümüz bünyesinde Avrupa Birliği Projeler Koordinatörlüğü kurulmuş
olup 12 adet ortak proje çalışması başlatmışlardır.
14. Belediyemizin müşterek hizmetlerini ve Belediyemizi tanıtmak amacıyla
Başkanlık Makamını ziyaret eden vatandaşlara bilgi verilmiştir.
47
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
V- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER
Arge Birimi
:
a) Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına
yönelik afiş, broşür, kitapçık, pankart, cd vb. dokümanların grafik tasarımlarını
yapmak ve basılmasının sağlanması,
b) Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve
faaliyetlerin organize edilmesi,
c) Çiğli Belediyesinin tüm birimlerin yaptığı çalışmaların basılı yayınlar ve internet
aracılığı ile kamuoyuna yansıtılması, kurum kuruluş yada kişilerin Çiğli
Belediyesi ile ilgili istediği bilgilerin onlara doğru biçimde aktarılmasının
sağlanması,
Resim 16: Faaliyetlerin tanıtımı
d) Belediye Başkanımızla beraber semt toplantılarının organize edilmesi,
e) Belediyenin hedef kitlelerine ilişkin araştırmalar yapılması, kriz anlarında kriz
masası yönetimine yardımcı olunarak, sorun çözme sürecinde yönetimle birlikte
çalışılması,
f) Çiğli Belediyesi web sayfasının geliştirilmesi ve içerik güncellemesinin
yapılması,
48
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 17: Bilgilendirme toplantısı
g) Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla aylık olarak Çiğli Belediyesi gazetesi
çıkarılması, haber, tasarım, baskı dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması,
h) ÇAK( Çiğli Arama Kurtarma) ekibinin oluşturulması,
Resim 18: Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma ekibi
49
İDARE FAALİYET RAPORU
ı)
2012 YILI
Çiğli Belediyesi Geleneksel Nostalji Futbol Turnuvası etkinliğinin yapılması,
Resim 19: Nostalji Turnuvası
i) Kent Arşivinin hazırlanması,
j) 2.Uluslararası Taekwondo Turnuvası etkinliği düzenlenmiştir.
Resim 20: 2.Uluslararası Taekwondo Turnuvası
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Birimi :
*Bünyemizde Avrupa Birliği Projeler Birimi oluşturulmuş olup faaliyetlerine devam
etmektedir.
*İki çalışanımız İzmir Valiliğinin verdiği eğitimden yararlanmıştır.
*Birimimiz, İzmir’de EVS akreditasyona sahip altı kuruluştan bir tanesi olup bu
akreditasyona sahip başka bir Belediye bulunmamaktadır.
50
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
* Avrupa Birliği Bakanlığı’nca Türkiye ve Belediyemizi temsilen İspanya’ya
Sending ve Hosting Organizasyonları buluşmasına bir personelimiz katılmış olup
tüm sunumları yapılmıştır. Belediyemizi bugün Dünyanın en iyi kurumları
tanımaktadır.
* İzmir Aisec ofisiyle protokol yapılmış olup yurtdışından onbeş yabancı stajyer
öğrenci belediyemiz AB ofisinde staj yapmışlardır.
* 14 stajyer öğrencide Çiğli’deki gençlerimize kültür değişimini ve farklı dillerde
iletişim kurabilme yetisini sağlamıştır.
* Çeşitli gençlik projelerinde katılımcıya ihtiyaç duyulmuş olup İlçemizden istekli
gençler yönlendirilmiş ve 1 kişi Macaristan’a, 2 kişi İtalya’ya, 2 kişi Ermenistan’a, 1
kişi Sicilya ya, 6 kişi Fransa’ya, 2 kişi Romanya’ya gönderilmiştir.
Resim 21: Avrupa Birliği Projesine dahil olan yabancı stajyerlerin ziyareti
51
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, öncelikle 5393 sayılı Belediye
Kanununun buna ek diğer Kanun ve Yönetmeliklerde Belediyelere verilmiş olan
görevlerin ifası için gerekli olan teşkilat şemasını ve bu şemanın en küçük öğesi olan
kadro kavramının hak, hukuk, yetki, sorumluluk ve görevlerini; bu görevlerini en iyi
ve mükemmel bir şekilde noksansız olarak ifasını 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Meri Toplu İş sözleşmesi esasları çerçevesinde
düzenleyen bir birimdir.
Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve
Meri Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen şekilde memur ve işçi çalışan tüm
personelimizin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarının düzenlenmesi sosyal
haklardan yararlandırılmaları gerektiğinden taltif ve tecziyeleri işlemlerinin tekamül
ettirilmesi, çalışma huzurunun sağlanması birlik ve beraberliğinin temini bakımından
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hizmetin yürütülmesinde gereken hassasiyet
gösterilmektedir.
Son durum itibariyle Belediyemiz teşkilatının memur ve işçi kadro sayısı ile
fiilen çalışanların ve diğer faaliyetlerimizin rakamsal değerleri aşağıda paylaşılmıştır.
II. PERSONEL SAYISI
Müdürlüğümüz sorumlulukları içinde bulunan konular yasa yönetmelik ve
Toplu İş Sözleşmesi esasları içerisinde Başkanlık Makamının direktifleri
doğrultusunda aşağıdaki birimler ve personelce yürütülmektedir.
Müdürlüğümüz Bünyesinde 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 3 İnsan
Kaynakları ve Eğitim Şefi ve 1 Tahsildar görev yapmaktadır.
III. DEFTER KAYITLARI
01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar 3704 evrak Müdürlüğümüzde
işlem görmüştür.
IV. PERSONEL ATAMA VE TAYİNLERİ
• Belediyemizde Sözleşmeli Memur Atamaları:
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları
uyarınca belediyemizde Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesine göre 24 kişi
çalışmaktadır.
52
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2012 yılında 16 kişi sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmış olup, toplam
40 kişi çalışmaktadır. 2012 yılında alınan Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılan
personellerin aylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Ocak
Şubat
Mayıs
Haziran
Temmuz
Eylül
Aralık
TOPLAM
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2 Memur
1 Memur
1 Memur
4 Memur
2 Memur
1 Memur
5 Memur
16 Memur
• Açıktan Tayinler:
Devlet Memurları Kanununun değişik 92.ve 93. Maddelerine göre 1 adet
memurun eski hizmetleri de dikkate alınarak açıktan tayini yapılmıştır.
Mayıs
TOPLAM
2012
2012
1 Memur Personel
1 Memur personel
• Belediyemizden Başka Kurumlardan Naklen Atamalar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince başka
kurumlardan memuriyeti devam eden 1 memurun nakil işlemi yapılarak göreve
başlatıldı. Nakil işlemi yapılan Memurların aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Temmuz
TOPLAM
2012
1 Memur personel
1Memur Personel
• Belediyemizden Başka Kurumlara Naklen Atamalar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince
Belediyemizde memuriyeti devam eden 1 memur nakil işlemleri yapılarak görevden
ayrıldı. Naklen giden memurların aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Ağustos
TOPLAM
2012
2012
1 Memur Personel
1Memur Personel
53
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
V. KADEME VE DERECE İLERLEMELERİ
Devlet Memurları Kanunun 241 ve 631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ile değişik 65. ve 68. Maddeleri gereğince kanuni terfi müddetlerini dolduran
memurlara gerekli kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Terfileri yapılan memur
personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
7 Memur Personel
19 Memur Personel
17 Memur Personel
8 Memur Personel
20 Memur Personel
26 Memur Personel
19 Memur Personel
19 Memur Personel
11 Memur Personel
13 Memur Personel
15 Memur Personel
4 Memur Personel
178 Memur Personel
6 yıllık sicil notlarının incelenmesi neticesinde 2004-2009 ve 2005–2010 yılları
arasındaki not ortalaması 90 ve 90’dan yukarı olan 2 adet memur personelin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 37. , 64. ve 68. Maddeleri gereğince bulunmuş olduğu
derece ve kademesinde, 1’er kademe ilerlemesi yapılmıştır.
VI. İNTİBAK İŞLEMLERİ
657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı kanunla değişik 36.
Maddesi gereğince bir üst öğrenimi bitiren 4 memurun intibak işlemleri yapılmış ve
emsalleri seviyesine getirilmiş olup, ayrıca 631 sayılı kanun hükmündeki kararname
hükümleri uyarınca kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen memurların gerekli işlemi
uygulanarak mağduriyeti önlenmiştir. İntibak işlemleri yapılan Memur personellerin
aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ocak
Temmuz
Ağustos
Eylül
Temmuz
Ekim
Kasım
TOPLAM
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1 Memur Personel (Üst Öğrenim intibakı)
2 Memur Personel (Üst Öğrenim intibakı)
1 Memur Personel (Üst Öğrenim intibakı)
1 Memur Personel (Üst Öğrenim intibakı)
1 Memur Personel(SSK İntibakı)
17 Memur Personel(SSK İntibakı)
5 Memur Personel(SSK İntibakı)
28 Memur Personel
54
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
VII. HİZMET TAKİP PROGRAMINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HİZMET
TAKİP PROGRAMINA ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak
görev yapan 173 memur personelin, 40 sözleşmeli personelin ve 15 kadrolu işçilerin
olmak üzere toplam 228 personelin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi
bilgilerinin elektronik ortama alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
halen devam etmektedir.
VIII. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
2012 yılında 1478 sayılı Kanun Hükümleri ile 20.02.1992 tarih ve 3474 sayılı
Kanun ile değişik 5434 sayılı Kanunun 39.maddesi (b) fıkrası uyarınca 6 memur
personelimiz emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılan memur personelin aylara göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:
Mart
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
2012
2012
2012
2012
2012
2 Memur Personel
1 Memur Personel
1Memur Personel
1 Memur Personel
1 Memur Personel
TOPLAM
6 Memur Personel
IX. STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Belediyemizde staj yapmakta olan 2012 yılının Ocak ayından Aralık ayına
kadar stajyer öğrencimiz, her türlü mesleki bilgi ve beceriyi alabilmeleri için tüm
olanaklardan yararlandırılmış olup; Bu öğrenciler Belediyemize birçok alanda hizmet
vermekteler ve son derece olumlu iletişim içerisinde okul müdürlükleri ile koordineli
olarak çalışmaktadırlar.
X. MEMUR PERSONEL DURUMU
• Memur Kadrolarının Sınıfları Aşağıda Belirtilmiştir:
Genel İdare Hizmetleri…………………….………….…..: 139
Teknik Hizmetler Sınıfı……………………….…..……....: 25
Sağlık Hizmetler Sınıfı……………………….…………....:
5
Avukatlık Hizmetler Sınıfı………………….………...…...:
2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı……………………….………...:
2
Toplam…………………………………………….……...: 173
Sözleşmeli Memur………………………………………....: 40
Toplam Memur Sayısı….……………………………..….: 213
55
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
• Memur Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı;
MEMUR PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI
4 Başkan Yardımcısı,
BAŞKANLIK
1 Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1 Bilgi
İşlem Müdürü,
1 Zabıta Müdürü, 1
AR-GE BİRİMİ
Teknisyen
1 Özel Kalem Müdürü, 1 Memur, 1 Sanat
Tarihçisi (Sözleşmeli Memur)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 2 Memur, 1 Bilgisayar işletmeni
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EVLENDİRME MEMURU
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 Evlendirme Birim Sorumlusu,
Evlendirme Memuru
1 Müdür, 3 Personel Şefi, 1 Tahsildar
1
1 Müdür, 2 Şef, 1 Tahsildar, 1 Tekniker, 1
Teknisyen,
1 Müdür, 1 Şef, 10 Memur, 1 Sayman, 3
Tahsildar,
l İcra memuru, l Programcı, 1 Hizmetli, 1
Bilgisayar İşletmeni 1 Uzman, 1 Veri
Haz.ve Kont.İşlt., 1-Çocuk Eğitimcisi, 1
Tekniker(Sözleşmeli)
1 Müdür, 1 Çözümleyici, 2
Memur,
1 Kontrol Memuru,
1
Müdür
(Veteriner),
2
Veteriner(Sözleşmeli Memur) 2 Memur, 1
Veteriner Sağlık Teknikeri (Sözleşmeli
Memur),
1 Müdür (Tabip), 1 Tabip, 1 Biyolog, 1
Hemşire,
1 Hemşire(Sözleşmeli Memur)1 Memur, 1
Sosyal Çalışmacı
Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Komiseri,
2 Zabıta Komiser Yardımcısı, 33 Zabıta
Memuru
1 Ölçü Ayar Memuru,
1 Müdür,1 Makine İkmal Müdürü, 2
Mühendis,
4
Tekniker,
5
Mühendis(SözleşmeliMemur), 2 Peyzaj
Mimarı(Sözleşmeli
Memur),
4
Teknisyen(Sözleşmeli
Memur)1
Jeomorfolog,2
Tekniker
(Sözleşmeli
Memur), 1 Teknisyen
1 Müdür, 1 Avukat, 1 Memur
56
İDARE FAALİYET RAPORU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
l Müdür,
1 Memur,
(Sözleşmeli Memur)
2012 YILI
2
Mühendis
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 1 Mühendis,
4
Mühendis(Sözleşmeli
Memur),1
Mimar(Sözleşmeli Memur), 2 Şehir
Planlayıcısı(Sözleşmeli
Memur),
3
Tekniker, 1 Tekniker(Sözleşmeli Memur), 1
Yapı Kontrol Memuru, 3 Teknisyen
(Sözleşmeli Memur), 1 Koruma Güvenlik
Memuru, 1 Fizikçi(Sözleşmeli Memur)
l Müdür, l Koruma Güvenlik Şefi, 1
Dağıtıcı,
l Memur, 7 Koruma Güvenlik Memuru
l Müdür,
4 memur, 1 Teknisyen, 1
Sosyolog(Sözleşmeli Memur), 1 Eğitimci
(Sözleşmeli Memur)
BASIN YAYIN HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 1 Şef, 2 memur,
Kameraman(Sözleşmeli Memur)
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 1 Mühendis, l Mimar, 2 Memur,1
Mühendis(Sözleşmeli Memur) 1 Tekniker
(Sözleşmeli Memur) 1 Teknisyen
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA UZMANI
1
1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Memur
HARMANDALI BİRİMİ
1 Birim Sorumlusu, 3 Şef, 3 Memur, 2
Mühendis , 1Tahsildar
SASALI VE KAKLIÇ BİRİMİ
1 Birim Sorumlusu, 1 Şef, 2 Tahsildar, 1
Zabıta Komiser Yardımcısı , 1 Tekniker, 1
Memur
XI. İŞÇİ PERSONEL DURUMU:
Belediyemizde 2012 yılında 15 adet kadrolu işçi 40 adet sözleşmeli personel
çalıştırılmıştır.
Belediyemiz ve Genel-İş Sendikasıyla 01.03.2012- 28.02.2014 tarihleri
arasında geçerli olacak sözleşme imzalanmıştır.
Yıl içerisinde işçilerimize ölüm, evlilik ve çocuklarına sünnet yardımı yapılmış
olup, ayrıca yazlık, kışlık giyim koruyucu eşya ve işin yürütümü bakımından gerekli
malzemeler alınmıştır.
57
İDARE FAALİYET RAPORU
İşçi Personelimizin Dolu Müdürlüklere Göre Dağılımı:
ÜNVAN
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
PARKLAR VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNA BAKIM
VE ATÖLYELR
MÜDÜRLÜĞÜ
•
2012 YILI
TOPLAM
SİLİNDİRCİ
AYNİYAT
SAYMANI
ŞOFÖR
1
POSTABAŞI
1
1
2
2
4
1
USTA
1
İŞÇİ
4
1
1
5
SERACI
YEDEK
PARÇACI
BETON
TRETUARCISI
POSTA BAŞI
1
1
BİLGİSAYARCI
LASTİKÇİ
VETERİNER
OPERATÖR
1
ELEKTRİK
İŞÇİSİ
TOPLAM
4
7
1
2
4
15
XII. HEDEFLERİMİZ
Verimli, çok yönlü destek hizmeti sunmak
58
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Görev, yetki ve sorumluluklar alanı Belediye teşkilatlanması ile belirlenmiş
bulunan Müdürlüğümüz; ilgili kanunlar çerçevesinde 2012 yılında da Belediye
Başkanlığımız adına gelen, resmi kurum özel kişi ve kuruluş yazıları ile dilekçeleri
inceleyip, havalesinden sonra defter kayıtları yapılarak, içeriğine göre ilgili birimlere
zimmet karşılığı teslim edilmiştir.
Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin üst yönetim organları
bölümünde yer alan, Belediye Meclis ve Belediye Encümeni toplantılarına ilişkin
çalışmalar kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yürütülmüştür.
Meclis ve Encümen Karar Defterleri mevzuata uygun olarak düzgün bir şekilde
tutulmuştur.
Resim 22: Meclis toplantısı
Meclis ve Encümen Üyelerimizin İhtisas Komisyonu ve Meclis toplantılarına
katılımları ile ilgili Huzur Hakkı ödemelerine ilişkin evraklar Müdürlüğümüzce
zamanında, usulüne uygun olarak düzenlenerek, ödemelerin yapılabilmesi için Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
2012 yılında; 5018,5393 sayılı Kanunlar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine göre hazırlanmış ve onaylanarak kabul edilmiş bulunan Müdürlük
Bütçemizde yer alan ödenekler projelerine göre usulüne uygun olarak kullanılmıştır.
Yazı İşleri Müdürlüğünce; Belediyemizin genel hizmetlerine yönelik olarak,
Belediye Başkanından, Başkan Yardımcılarından ve birimlerden gelen iş ve işlemler
mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir.
59
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7. Maddesine göre
Belediye Başkanlığına verilen dilekçelerin havalesinden sonra, Dilekçe Kayıt
Defterine kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilen dilekçeler ile bunlara verilmiş
cevapların tarih ve sayılarının Dilekçe Defterine işlenmek sureti ile kayıtların
kapatılması sağlanmıştır. Anayasal bir hak olan Dilekçe Hakkının Kullanılması
konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir.
II. PERSONEL DURUMU
Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür, 3 Memur ve 5 hizmet alım
personeli çalışmaktadır.
III. GELEN VE GİDEN EVRAK DURUMU
Müdürlüğümüzde 2012 yılı içerisinde 5564 adet gelen evrak kaydı yapılmış
olup 292 adet de giden evrak kaydı yapılmıştır. Dilekçeli müracaat ise 1779 adet
olmuştur. 2012 yılında;
Belediye Meclisimizce toplam 69 adet, Encümenimizce toplam 547 adet karar
alınmıştır.
Resim 23: Encümen toplantısı
60
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORLARI
Çiğli Belediyesinin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile
olan ilişkilerini, ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve
sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
Çiğli Belediyesi Stratejik Planında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
Belediyemizin Basın Yayın organları aracılığıyla tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek,
Müdürlüğümüzün vizyonudur.
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
I.GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Çiğli İlçe sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızı Belediyemizin hizmet ve
faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek-şikayet ve önerileri ilgili müdürlüklere
iletmek ve konu hakkında başvuru sahiplerine her aşamada bilgi vermek,
Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen yol, park ve benzeri çalışmaların açılış
törenlerini Özel kalem ile koordineli olarak organize etmek, resmi ve özel günlerde
gerekli hazırlıkları yapmak.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yapılan
hizmet ve projelerden vatandaşlarımızın zamanında doğru bilgilendirilmeleri
konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Hizmeti üretmek yeterli değil, bu hizmeti
vatandaşlara zamanında ve doğru bir şekilde iletmek için güçlü bir iletişim
köprüsünün kurulması da gereklidir. Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup
tanıtılması amacıyla her türlü kitle iletişim kaynaklarından etkin biçimde yararlanmak
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Müdürlük, ilgili Belediye
Kanunu gereğince yasadan kaynaklı yetkileri, kendisine yüklenmiş sorumluluklar
çerçevesinde ve amaca hizmet edecek şekilde kullanmaktadır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla
kamuoyunun Çiğli Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanımasını ve değerlendirmesini
sağlamaktadır.
II. PERSONEL DURUMU
EĞİTİM
DURUMU
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
TOPLAM
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
1
2
İŞÇİ
TOPLAM
4
4
2
1
4
5
2
3
1
12
15
1
3
1
61
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. ETKİNLİKLERİMİZ
Faaliyetin adı: HAYDİ HANIMLAR DENİZE
Resim 24: Yassıcaada gezisi
Faaliyetin tanımı ve kapsamı:
İlçemizde ikamet eden 550 kadın ve çocukları için Yassıca adaya gezi düzenlenmiştir.
Tüm gün çocuklar ve kadınlarımız deniz keyfi yaşamıştır.
Resim 25: Yassıcaada gezisi
62
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Faaliyetin amacı:
İlçemizde bulunan maddi imkansızlıktan dolayı mahalle dışına bile çıkamayan
kadınlarımız ve çocuklarımıza farklı güzel bir gezi düzenlemek.
Resim 26: Yassıcaada gezisi
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar:
Geziye katılım sağlamak için mahallelerde ön hazırlık yapıldı. Kadınlarımız
mahallelerden araçlarla alınarak Karşıyaka vapur iskelesine getirildi. Sonrasında
sadece kadınlarımızı taşıyacak olan vapurla Yassıca Ada’ya gidildi. Adada rahat
etmelerini de sağlamak için adaya başka ziyaretçi alınmadı. Orada öğle yemeği ve
ikramlar yapıldı. Çocuklarımız ve kadınlarımız gönüllerince denize girdi ve eğlendi.
Dönüşte Bostanlı İskelede Başkanımız karanfillerle kadınlarımızı karşıladı.
Faaliyetin adı : GELENEKSEL 5.TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
Faaliyetin tanımı ve kapsamı:
Geleneksel 5. Toplu Sünnet Şöleni organizasyonu yapılarak 120 çocuğun sünneti
gerçekleştirilmiştir.
63
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 27: Sünnet şöleni
Faaliyetin amacı:
İlçemizde bulunan maddi imkanı olmayan ailelerin sünnet olacak çocuklarını özel
hastanelere götürülerek hijyenik ortamlarda operasyonun gerçekleştirilmesinin
sağlanması.
Resim 28: Sünnet şöleni
64
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 29: Sünnet şöleni kapsamında sihirbazlık gösterisi
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar:
Duyurular yapılarak sünnet başvuruları alınmıştır. Sonrasında Sağlık işleri müdürlüğü
ile ortak yürütülen hastane çalışmaları yapılmıştır. Çocuklarımız gruplar halinde
görevli personeller eşliğinde hastaneye götürülmüştür. Sünnet işlemleri bittikten sonra
çocuklarımıza sünnet şöleni yapılmıştır. Sihirbazlık gösterileri yapılmış, hediyeler
verilmiştir, misafirlerimize kuru pasta, meşrubat ve yemek ikramı yapılmıştır.
Sanatçılarımızın da katkılarıyla güzel bir dinleti gerçekleştirilmiştir, çocuklarımıza
kına yakılmıştır.
Faaliyetin adı : YÜZÜMÜZ GÜLSÜN DÜNYA GÜLSÜN
Resim 30: Lösev ziyareti
65
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 31: Lösev ziyareti
Faaliyetin tanımı ve kapsamı :
’’Lösemili Çocuklar Haftası’’ etkinliği kapsamında Karşıyaka bölgesindeki LÖSEV
ziyareti Belediye Başkanımız Av.Metin SOLAK ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir,
Çocuklara el kuklası ve sihirbaz gösterileri düzenlenmiştir.
Resim 32: Lösev ziyareti
66
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Faaliyetin amacı:
İlimizde yaşayan lösemili çocuklarımıza ve bu çocuklarımıza destek sağlamak
amacıyla kurulan LÖSEV’e yanlarında olduğumuzu göstermek. Çocuklarımızın
yüzünde her şeye rağmen güzel tebessümler bırakmak.
Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar:
Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için kukla gösterisi yapılmıştır. Onların
yiyebileceği şekilde katkısı az özel olarak “Yüzümüz Gülsün Dünya Gülsün” sloganı
yazan pasta yaptırılmıştır.
IV. İSTEK ve ŞİKAYET MASASI
Vatandaşlardan mail ve dilekçe yoluyla gelen isteklerin, taleplerin ilgili
birimlere iletilerek sorunların en kısa sürede çözüme ulaştırılmasının sağlanması.
DİLEKÇE İLE
BAŞVURU
SAYISI
CEVAPLANAN
BAŞVURU
SAYISI
Mail yoluyla gelen evrak
704
646
Bilgi edinme
98
98
Bimer
56
56
İşkur
157
157
İSTEK ŞİKÂYET MASASI
Evlenenlere gönderilen tebrik yazısı
1507 Adet
Vefat taziye mektubu
299 Adet
V. ESNAF ve MUHTARLAR MASASI
Esnaf ve Muhtarlarımıza 2012 yılında düzenli olarak günlük gazete dağıtımı
yapılmıştır.
Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımız arasında eşgüdüm ve koordinasyonun
sağlanması amacıyla zaman zaman toplantılar düzenlenmiştir.
Mahalle sorunlarının tespiti için muhtarlarımıza ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Muhtarlarımızın bize ilettiği dilekçeler, ilgili birimlerle görüşülerek neticeleri
taraflarına bildirilmiştir.
67
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
VI. BİLGİ EDİNME
Birimimize bağlı Bilgi Edinme Birimimize 2012 yılında 98 adet başvuru
olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 83 adet, diğer
kurum ve kuruluşlara yönlendirilen 15 adet başvuru yapılmıştır.
VII. İLAN REKLAM BİRİMİ
İlan- Reklam bölümümüz, özel günlerin ve etkinliklerin halkımıza duyurulması
için afiş hazırlayan birimimizdir.
Belediyemizin faaliyetlerini halkımıza duyurmak amacıyla İlan-Reklam
servisimizle afişler hazırlanmış ve panolara asılmıştır.
VIII. İŞKUR
Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile Çiğli Belediye Başkanlığı arasında
yapılan protokol gereği İşkur hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara
Belediye nezdinde hizmetlerin sunulması çalışmalarını yürütür.
İŞE ALAN FİRMANIN İSMİ
İŞE ALINAN
PERSONEL SAYISI
GÖRÜŞME
YAPILAN KİŞİ
SAYISI
Klimasan klima san. Tic. A.ş
22 KİŞİ
500 KİŞİ
Vestel şirketler grubu
29 KİŞİ
500 KİŞİ
Diğer firmalar
106 KİŞİ
500 KİŞİ
BASIN DANIŞMANLIĞI BİRİMİ
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Çiğli Belediyesi’nin çalışma, hizmet ve projelerini yazılı ve görsel basın
aracılığıyla kamuoyuna duyurmak, belediye – medya kuruluşları ilişkisini
düzenlemek, web ve sosyal medya sayfasını düzenlemekle görevli birimdir.
Belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın
bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmektedir.
Etkinliklerimize tüm basın kuruluşlarının temsilcileri çağrılmakta, katılımın olmadığı
basın kuruluşlarına haber bülteniyle birlikte fotoğraf ve kamera görüntüsü servisi
yapılmaktadır. Ayrıca gazete, dergi, televizyon ve radyoların muhabir ve
programcılarına istenilen konularda gerekli hazırlıklar yapılarak, bilgi, doküman,
fotoğraf ve kamera görüntüsü sağlanmaktadır. Basın mensuplarının talepleri
doğrultusunda belediye başkanı ve diğer bürokratlarla röportajlar yapılmaktadır.
Çeşitli basın kuruluşlarına ziyaretler yapılmakta ve bazı programlar ile ana haber
bültenlerine belediye başkanı ya da konuyla ilgili birim yetkilisinin konuk olarak
katılması sağlanmaktadır.
68
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Günlük, haftalık ve aylık gazete ve dergiler ile televizyon haber ve
programlarının takibi yine birimimiz tarafından sağlanmakta, günlük olarak başkanlık
makamı ve ilgili başkan yardımcıları ile müdürlüklere servis yapılmaktadır. Ayrıca
resmi gün ve milli bayramlarla ilgili kutlama ve hizmet etkinliklerinin tanıtım ilanları
da bu birim tarafından hazırlanmakta ve yayınlattırılmaktadır.
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Faaliyetin Adı: Tanıtımda yaygın etkinlik sağlanması
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye etkinlik, faaliyet ve çalışmalarının ilk elden
kamuoyuna duyurulması
Faaliyetin Amacı: Belediye çalışmalarını kamuoyuna medya aracılığıyla duyurmak
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: 2012 yılı Ocak ve Aralık ayları arasında
belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın
bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmiştir. Önümüzdeki
yıllarda da bülten hazırlanıp basına görselleri ile birlikte iletilmesine, kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcilerinin
çağrılmasına ve basın toplantılarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Gazete, dergi ve
Gazete ve
Gazete ve
İnternet haber
televizyonlara
Dergilerde
Dergilerde
Sitelerinde
Gön. haber
Yayınlanan
Yayınlanan haber
Yayınlanan haber
bülteni sayısı
haber sayısı
ve köşe yazısı
sayısı
Ocak
15
122
13
73
Şubat
16
130
11
82
Mart
14
118
12
70
Nisan
15
125
10
75
Mayıs
13
104
9
68
144
11
90
AYLAR
Haziran
18
Temmuz
12
90
13
69
Ağustos
16
142
16
85
Eylül
8
101
10
46
Ekim
20
163
16
104
Kasım
21
168
15
110
Aralık
14
112
18
77
182
1519
154
949
TOPLAM
Tablo 1: Gazete, dergi ve televizyonlara 2012 yılında servis yapılan bültenlerin aylara
göre dağılımı ile gazete ve dergilerde yayınlanan haber, köşe yazısı ile özel haber
sayısı.
69
ARALIK
17
16
10
15
27
21
4
3
4
3
3
3
5
6
3
5
7
5
EKİM
15
EYLÜL
17
MAYIS
15
NİSAN
12
MART
17
ŞUBAT
KASIM
AĞUSTOS
TEMMUZ
2012 YILI
18
OCAK
AYLAR
HAZİRAN
İDARE FAALİYET RAPORU
YAYINLANAN
HABER SAYISI
YAYINLANAN
PROGRAM
SAYISI
Tablo 2: Televizyon kanallarında 2012 yılında yayınlanan haber ve program sayısının
aylara göre dağılımı.
Sonuç: Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri olan “Tanıtımda Yaygın Etkinlik
Sağlanması” konusunda 2012 yılı için öngörülen yayınlanan haber sayısı 1000 hedefi
tutturulmuştur.
Faaliyetin Adı: Yerel ve Ulusal Televizyon Kanallarında Haber ve Program Takibinin
Yapılması
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanan
belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibini yapmak amacıyla
çalışmalar yapılması.
Faaliyetin Amacı: Yerel ve ulusal kanallarda haberlerin yayınlanmasıyla geri
dönüşüm almak ve arşiv çalışması yapılması amacıyla dışarıdan hizmet alımı
yapılması.
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz ile ilgili haber ve programlar
medya takip şirketinden düzenli olarak alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda da
belediyemizle ilgili haber ve programların takibine devam edilecektir.
Sonuç: Belediyemizle ilgili televizyon kanallarında haber ve programlar
yayınlanmakta ve bunun takibi dışarıdan hizmet alınarak sağlanabilmektedir.
Faaliyetin Adı: Bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve etkinliklerde basın
mensupları ile bir araya gelmek.
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye hizmet ve etkinliklerin tanıtımı ve gündemi
ilgilendiren konular ile ilgili açıklama yapılması ve etkinliklerin tanıtımı ve anlatımını
sağlamak üzere kamuoyuna ilk elden duyurulması.
70
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediye ile ilgili hizmet ve etkinliklerin
anlatılması ve tanıtılması amacıyla birimimizce 2012 yılında birçok farklı etkinlikte –
basın toplantısı, panel, imza töreni, şölen, şenlik, açılış, festival, tören, gezi ve anma
etkinlikleri- basın mensupları ile bir araya gelinmiştir. Faaliyetlerle ilgili olarak
bilgilendirme toplantıları ve etkinliklere basın mensuplarının davet edilmesine devam
edilecektir.
Sonuç: Kamuoyuna medya aracılığıyla belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmış olup, belediye çalışmaları medya kanalıyla kamuoyuna
anlatılmıştır.
Faaliyetin Adı: Fotoğraf ve görüntü arşivi ile yayınlanan haber ve programların arşivi
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basılı yayın organlarındaki haberlerin takibi ve
arşivlenmesi ile çekilen fotoğraf ve kamera görüntülerinin arşivlenmesi işlemi
Faaliyet ile ilgili çalışmalar: Basılı yayın organlarında yayınlanan bültenlerin takibi
amacıyla gazete ve dergiler düzenli olarak taranmakta ve gazete kupürleri arşivlenerek
saklanmaktadır. Gerek görülen durumlarda bu haber arşivinden faydalanılmaktadır.
Yine belediyemiz basın bürosunda fotoğraf ve kamera görüntüsü arşivi bulunmaktadır.
Gerekli durumlarda arşivimiz belediyemiz ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.
2012 yılında belediyemizin tüm faaliyetleri fotoğraflanmış ve kameraya çekilmiştir.
Sonuç: Belediye ile ilgili faaliyet ve çalışmalar düzenli olarak fotoğraflanmakta ve
kameraya çekilmekte, bu görüntü ve fotoğraflar tarihine, ait olduğu birime ve alana
göre arşivlenmektedir. Gerekli durumlarda arşiv görüntüleri kullanılmaktadır.
Faaliyetin Adı: Web Sitesi ve Sosyal Medya Çalışmaları
Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basına servis yapılan ve basında yer alan haberler ve
duyuruların belediyemiz web sayfası ve sosyal medya sayfasında yer alması.
Faaliyete ilişkin yapılan Çalışmalar: 2012 yılında gazete, dergi ve televizyonlara
servis edilen 182 adet haberin web sayfası ve belediyenin sosyal medya sayfasında
yayınlanması sağlanmıştır. Ayrıca belediyemize yapılan ziyaretler de ayrı bir bölümde
web kullanıcılarının bilgisine sunulmuştur. Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili
duyurular da belediyemiz web ve sosyal medya sayfasından görüntülenmekte ve
güncellenmektedir. Yine belediyemizin e-belediye hizmeti de buradan sağlanarak,
vatandaşların vergilerini internet üzerinden ödemeleri mümkün olmaktadır. Bu
hizmetin verilmesi önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.
Sonuç: Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan internet etkin bir
şekilde kullanılmış, belediyemize ait olan www.cigli.bel.tr web sayfası ile Çiğli
Belediyesi facebook sayfası güncellenmiş, bu sayfalara düzenli olarak haber ve bilgi
akışı sağlanmıştır.
71
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Yasaların yerel yönetim olarak bize verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde
hareket ederek en iyi hizmeti yerine getirmek.
Bu yetkilerle, halkımızın Eğitim Kültür ve Sosyal faaliyetlerinde maksimum
alanda en iyi hizmeti götürmek.
• Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili
mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan
etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip
Başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine
ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.
• Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını
sağlamak.
• Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
• Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini
planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak.
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesislerin maksimum
düzeyde çalıştırılması için gerekli önlemler almak.
• Özel ve Resmi günlerde Başkanlıkça yapılmasına karar verilen törenlerde
halkımızı aydınlatıcı ve onlarla yoğun dialoğun sağlanması için sosyal
etkinlikleri uygulayarak genişletmek.
• Hazırlanacak broşür ve afişlerin bu özel ve resmi günlerde etkin iletişim
araçları vasıtasıyla halka iletilerek önemli köprüler kurmak.
• Kültür ve Sanat dalında uygulanacak program ve etkinliklerin başarılı geçmesi
için gerekli önlemleri almak.
• Halk ile yüz yüze iletişim kurulup sorunlarına çözüm getirilmesi için geniş
kitle üzerinde önemli bir ölçüde Belediyemizle bağlantı yollarını açmak, müzik
ve eğlence programları düzenleyerek halkın yoğun ilgisini çekilebilmek için
alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde uygulamak.
• Kurumlarla işbirliğine girilerek okullarımızdaki sosyal ve kültürel etkinliklerde
Belediyemiz adına yer alıp programlara ve aktivitelere katılmayı sağlamak.
• Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
• Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
• Halk oyunları gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.
• Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek.
• Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans,
seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.
• Kentimizin yönetim ve protokol listesinde bulunan tüm üst düzey yetkili ve
sorumlularla direkt bağlantı kurularak, etkinliklerimizde yer almalarını ve tüm
çalışmalarımızdan haberdar olmalarını sağlamaya çalışmak,
• Etkin yazar ve fikir adamlarıyla bağlantı kurularak gerek Belediyemizde,
gerekse halkımızın geniş bir şekilde katılabileceği kültür yuvalarında panel ve
konferanslar düzenlemek.
72
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
• Belediyemizin tüm çalışmalarını gerek halka yansıtmak ve gerekse
medyamızda önemle yer alabilmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Birimimizle
ortaklaşa çalışma içerisine girip Kültür ve Sosyal etkinliklerimizi en iyi şekilde
yerine getirme çabaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Müdürlüğümüzde 2012 yılı içerisinde 483 adet gelen, 421 adet giden evrak
kaydı yapılmıştır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 9 Memur ve 16 Büro Elamanı çalışmaktadır.
Görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında
yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.
Kurs programlarını hazırlar ve takip ederler. Sosyal amaçlı projelerde hem görev alır
hem de takibini sağlar.
III. FAALİYETLERİMİZ
15.01.2012 : 15-22-29 Ocak ve 05 Şubat 2012 tarihlerinde sadece İzmir genelinde
“MOSSO 2012 İzmir Çiğli’de Yarışıyor” Bisiklet Turnuvası Müdürlüğümüz ve Çiğli
Kaymakamlığının koordinesinde yapılmıştır.
Resim 33: Bisiklet Turnuvası
24.01.2012 : Uğur MUMCU’nun ölümünün 19. Yılı anma töreni Harmandalı Uğur
MUMCU mahallesinde yapılmıştır.
73
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
25.01.2012 : 25 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili olması sebebiyle
belediyemizce çocuklarımıza ve büyüklerimize geleneksel hale getirdiğimiz sinema
şöleni düzenlenmiştir.
Resim 34: Sinema şenliği
29.01.2012 : 4. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Harmandalı Mahallesinde geniş
katılımlı bir şekilde düzenlenmiştir.
08.03.2012 : 08 Mart 2012 günü Çocuklar için gün içerisinde 3 seans “BARIŞI
KURTARALIM” ve aynı gün akşam büyükler için “TELEVİZYON
CUMHURİYETİ” tiyatro oyunu Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda Çiğli’li
vatandaşlarımıza ücretsiz olarak gösterimi yapıldı.
08.03.2012 : 08.03.2012 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Bu
etkinlikte Çiğlide yaşayan kadınlarımıza Cumhuriyet Meydanında karanfiller dağıtıldı.
18.03.2012 : 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı kapsamında çeşitli
etkinlikler yapılmıştır.
24.03.2012 : Belediye Başkanımızın eşi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
İlçe Belediye Başkanlarının eşlerine tanıtım amaçlı Çiğli ilçesi gezdirildi.
27.03.2012 : Kütüphaneler Haftasında ilkokul öğrencilerine masal, hikaye vb. olmak
üzere 10.640 adet Kitap dağıtımı yapıldı.
74
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
23.04.2012 : 23 Nisan 2012 tarihinde Çiğli Belediyesi Konferans salonunda ADIM
TİYATROSU tarafından hazırlanan “KANLI NİGAR” adlı oyun Çiğli’li
vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sergilenmiştir.
12.05.2012 : Engelliler Haftası olması nedeniyle Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir
Dünya Derneği işbirliği ile Engelli vatandaşlarımızla bir araya gelindi.
25.05.2012 : Çiğli Belediyesi – Çiğli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile
ortak açılan kurslarımızdan Tiyatro Kursu öğrencileri tarafından “ORADA KİMSE
VARMI” adlı tiyatro oyunu Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda Çiğli’li
vatandaşlarımıza gösterimi yapıldı.
29-30.05.2012 : Levent KIRCA tiyatrosunca hazırlanan ve Levent KIRCA’nın sahne
aldığı “AZINLIK” adlı Politik Güldürü oyunu 2 Gün olarak Çiğli Belediyesi
Konferans Salonunda Çiğli’li vatandaşlarımıza ücretsiz olarak gösterimi yapıldı.
12.06.2012 : Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi birimimizin düzenlediği kadınlara
yönelik Selçuk ve Şirince gezisine 70 kişi kadar katılmıştır.
16-17/ 06/ 2012 : “MOSSO 2012 Uluslararası TÜRKİYE Çiğli’de Yarışıyor” Bisiklet
turnuvası tüm Türkiye genelinde İlçemizde yapılmıştır.
Temmuz /Ağustos 2012 : Ramazan Ayı içerisinde “Nostalji Ramazan Şenlikleri”
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup ağırlıklı Cumhuriyet Meydanında
olmak üzere Sasalı, Harmandalı ve Güzeltepe Mahallelerinde yapılmıştır.
Resim 35: Ramazan şenliği
75
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 30-31 Ağustos – 01-02 Eylül tarihleri arasında
6.’sı düzenlenen “6. ZAFER ve BARIŞ FESTİVALİ” yapılmıştır.
Resim 36: 6. Zafer ve Barış Festivali
31. 08. 2012 : “İnsan, Zafer ve Barış” adlı panele CHP Gn. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Haluk
KOÇ, Cumhuriyet gazetesi yazarı Ümit ZİLELİ ve E.Cumhuriyet Başsavcısı Gündüz
AKGÜL panelist olarak katılmışlardır.
15.10.2012 : Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi birimimizin düzenlediği kadınlara
yönelik , Çiçekliköy gezisi yapılmış , 145 bayan bu geziye katılmıştır.
29.10.2012 : Çiğli Festival alanında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde
Emre AYDIN konseri düzenlenmiştir.
Resim 37: Emre Aydın konseri
76
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
16-17-18 KASIM 2012 : İzmir Halkapınar kapalı spor salonunda 2.Uluslararası
Taekwondo turnuvasına Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır.
18.11.2012 : Belediyemiz Konferans salonunda ADIM TİYATROSU tarafından
hazırlanan “Padişah-ı Osman” adlı oyun Çiğli’li vatandaşlarımıza ücretsiz olarak
sergilenmiştir.
Resim 38: Padişah-ı Osman Tiyatro Etkinliği
19.11.2012: Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında “Yola Gidenler” adlı resim sergisi
ve İstanbul Milletvekili Sabahat AKKİRAZ’ın panelist olarak katıldığı panel
düzenlenmiştir.
24.11.2012 : Öğretmenler Günü nedeniyle Belediyemiz konferans salonunda Çiğli
sınırları içerisinde bulunan okullarda görevli tüm öğretmenlerimizle kutlamalar
yapılmıştır.
30.11.2012 : “Toplumda Hukuk ve İnsan” adlı panele Denizli Milletvekili İlhan
CİHANER ve İstanbul Milletvekili Süleyman ÇELEBİ panelist olarak katılmıştır.
15 ARALIK 2012 : 15 Aralık tarihinde Yeni Asır TV. tarafından fuar alanında
düzenlenen “4.EGE MUTFAK ZİRVESİ” ne katılım yapılmıştır.
77
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
VERİLEN KURSLAR
1. ÜÇ BOYUTLU PANO
2. FOLKRORİK BEBEK YAPIMI
3. RESİM (KARAKALEM-YAĞLI BOYA)
4. AHŞAP BOYAMA
5. DERİ TASARIM
6. ALİMİNYUM FOLYO RÖLYEF
7. MASK YAPIMI
8. RESİM ÇOCUKLAR İÇİN 1.SINIF
9. 2 VE 3. SINIFLAR İÇİN
10. 4 VE 5. SINIFLAR İÇİN
11. ORTAÖĞRETİM İÇİN
12. GÜZELTEPE KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ OKUMA – YAZMA
13. KAKLIÇ-HASIR ÖRME KURSU
• Kaklıç ve Evka-2 Kütüphanelerimizde;
Her yaştan çocuk, yetişkin insanların gerek türk klasiklerine gerekse dünya
klasiklerini okuyabilmelerinin yanı sıra güncel olan kitaplara ve istedikleri yazarlara
çok rahatlıkla ulaşabilmekte, zaman zaman bazı yazarlarımızı kütüphanelerde veya
konferans salonlarında buluşturuyor, kitap imza günleri, söyleşi, panel gibi etkinlikler
düzenliyoruz.
• Müdürlüğümüzün oluşturduğu Engelliler Masası biriminde;
Çiğli sınırları içerisinde bulunan birçok engelli vatandaşımızı tespit etmek için
muhtarlardan, derneklerden, kurumlardan bilgi alınarak, bir veri tabanı
oluşturulmaktadır..
Çiğli’de bulunan Tüm Engelliler İçin Engelsiz bir Dünya Derneği ile bir araya
gelerek engelliler haftasında yemekli bir anma günü düzenleyerek, ihtiyacı olan bazı
engelli vatandaşlarımıza manüel ve akülü tekerlekli sandalye yardımında
bulunulmuştur.
• Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi birimimizde;
Emekli bankacı bir bayan tarafından gönüllü olarak Güzeltepe ve Şirintepe
mahallelerinde okuma yazma bilmeyen bayan 10-12 kişiye okuma-yazma kursu
verilmektedir.
Belediyemiz bünyesinde yürütülen İnternet Evinde yapılan faaliyetler ise;
Bilgisayarlarımızdan, günde ortalama 80 ila 90 arası vatandaşımız
yararlanmakta, öğrencilerin ödev çıktı adedi yaklaşık olarak, aylık 1500 - 2000
arasındadır. 2012 yılının ilk yarısında 50 vatandaşımız bilgisayar kursu görerek
sertifikalarını almışlardır.
•
Belediyemiz bünyesinde 8 branşta 187 kişiye kurs verilmektedir. Kaklıç’ta 6
kişi hasır örme kursu görmektedir.
78
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Hukuk İşleri Müdürlüğünde;
• Belediyemiz aleyhine açılan ve Belediyemizce diğer kurumlar ile özel kişi ve
kuruluşlar aleyhine açılan davaların sonuçlanıncaya kadar takip edilmesi,
duruşmalara katılım ve sonuçlanan davaların icra yoluyla yerine getirilmesi,
• Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla tarafımızdan açılan icra
dosyalarının takip edilmesi,
• Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklere talep halinde hukuki görüş
bildirilmesi,
• Belediye Encümeni tarafından Müdürlüğümüze havale edilen konular hakkında
hukuki görüş bildirilmesi,
• Belediye Meclisi toplantılarına danışman olarak katılım,
• Belediyemiz bünyesinde yürütülen hizmet, faaliyet ve işlemin hukuk
kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, görevleri yürütülmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
Hukuk işleri Müdürlüğünde 2 Avukat, 2 memur ve 1 hizmet alım personeli
görev yapmaktadır.
III. HİZMETLERİMİZ
A-ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR:
(ASLİYE HUKUK, SULH HUKUK, ASLİYE TİCARET, SULH CEZA, ASLİYE
CEZA)
2012 yılı içinde 64 adli dava dosyası açılmıştır. Belediyemiz tarafından 13
dava açılmış, 2 davanın kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, 1 davada sanığın
beraatine karar verilmiş olup, 10 dava devam etmektedir.
Belediyemiz aleyhine 51 dava açılmış, 3 davanın kabulüne, 1 davanın kısmen
kabulüne kısmen reddine, 4 davanın reddine karar verilmiş olup, 43 dava devam
etmektedir. 2012 yılı içerisinde açılan davalar ile birlikte 187 adli dava dosyası takip
edilmiş, bunlara ait bütün evraklar düzenlenmiş, duruşmalara katılınmış, adli işlemleri
takip edilmiştir. Adli yargıda görülen davalardan 75 adli dosya temyiz
incelemesindedir.
79
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Adli yargıda 2012 yılında açılan dava dosyalarının tasnifi şu şekildedir:
Ortaklığın Giderilmesi
Alacak
Kamulaştırma,Kamulaştırmasız El Atma
İmar Kirliliğine Neden Olma
Mühür bozma
Şikayet
Sigorta Prim İadesi
İmar Para Cezası
Tahliye
Tazminat
İtirazın İptali
Kıymet Takdirine İtiraz
(15)
(14)
(11)
(10)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
B- İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALAR
2012 yılında 32 idari dava açılmıştır. 7 davanın reddine, 5 davanın kısmen
kabulüne kısmen reddine, 2 davanın kabulüne, 1 davada idari merci tecavüzü
nedeniyle dava dilekçesi ve eklerinin idareye gönderilmesine karar verilmiş olup, 17
idari dava devam etmektedir.
2012 yılı içinde açılan davalarla birlikte 122 dava takip edilmiştir. 97 idari
dava temyiz incelemesindedir.
2012 yılında açılan idari davaların konularına göre tasnifi şöyledir:
Emlak Vergisi
(14)
İşgal Harcı
(1)
Parselasyon Planı ve İmar Planının İptali
(2)
Tam Yargı Davası
(1)
Encümen Kararı İptali
(4)
Sendika Aidat İptali
(1)
İmar Para Cezası İptali
(4)
Meclis Kararı İptali
(3)
Disiplin Cezasının İptal
(1)
Kadro Talebinin İptali
(1)
80
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
C- İCRA DOSYALARI
2012 yılı içinde belediye tarafından 4 adet, belediye aleyhine 48 adet icra takibi
yapılmıştır. 6 adet dosya infaz edilmiş, 9 adet icra dosyasına itiraz edilmiştir.
Adli ve idari mahkemelerdeki davalarımız başlangıcından, kararın
kesinleşmesine kadar takip edilmekte ve gerekirse mahkeme ilamının icra yoluyla
yerine getirilmesi sağlanmakta, icra takiplerinin infaz olana dek takip edilmekte,
belediye alacakları tahsil edilmektedir.
D- İHTARNAMELER
Belediye mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş taşınmazların kiracılarına,
Yasa ve Encümen kararı gereği İhtarname çekilmiştir.
Müdürlüğümüze gelen-giden evrak sayısı: 1758’dir.
Bunun dışında diğer Müdürlüklere gereken durumlarda hukuki görüş
bildirilmiş, Meclis toplantılarına danışman olarak katılınmıştır.
IV. İSTEKLERİMİZ
Müdürlüğümüz görev yetki ve sorumluluğunda bulunan işlerin; yazışma, kayıt,
dosya takibi, evrak tasnifi ve daktilografinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi için
personele ihtiyaç duyulmaktadır.
V. HEDEFLERİMİZ
Belediyemizde kamu hizmetinin verilmesinde ve her türlü işlem, eylem ve
kararlarda iyi niyet, hakkaniyet ve hukuka uygun hareket edilmesi başlıca
ilkelerimizdendir. Cumhuriyetin niteliklerinden olarak Anayasanın 2.maddesinde
düzenlenen Hukuk Devleti ilkesi gereğince, Belediyemizde yapılan işlemlerin, alınan
kararların ve her türlü faaliyetin hukuk kurallarına uygun olması için üzerimize düşen
yükümlülük yerine getirilmektedir
81
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Belediye sınırları içinde yer alan Sıhhi Müessese, 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi
Müessese ruhsatları ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatlarının verilmesi
ve mevzuat hükümleri gereği yapılması gerekli işyeri denetim ve kontrol hizmetleri ile
Canlı Müzik Yayın İzni, Mesul Müdürlük Belgesi ve Tatili Günleri Çalışma Ruhsatı
ve Ekmek Satış Belgesi ile ilgili iş ve işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
Yetki ve çalışma esaslarımız; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393
Sayılı Belediye Kanunu, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik ve Çiğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev Yetki ve
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikçe belirlenmektedir.
.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Plan ve Performans Programına göre
faaliyetlerini sürdürmüş olup; daha etkin bir çalışma için eksiklerin giderilmesine
çalışılacaktır.
Çalışmalarımıza ait tablolar aşağıda gösterilmiştir.
2012 YILINDA AYLARA GÖRE VERİLEN RUHSAT ÇİZELGESİ
AYLAR
İŞYERİ CİNSİ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOP.
MARKET
BAKKAL
KAHVEHANE
OTO YEDEK PARÇA SERV.
AYAKKABI SATIŞI
BÜFE
KAFE
GANYAN BAYİİ
UNLU MAMÜLLER ÜRT. SAT.
TEKSTİL SATIŞI
MOBİLYA SATIŞ
LOKANTA
TELEFON SATIŞI
ŞARKÜTERİ
İNŞAAT MALZ .SAT.
İNTERNET SALONU
KOZMATİK ÜRÜN SATIŞI
LPG DÖNÜŞÜM
OYUN SALONU
10
7
3
2
4
6
2
3
8
2
1
2
3
1
1
1
6
2
1
4
2
1
2
2
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1
2
7
5
2
3
1
1
3
3
69
28
17
2
2
10
5
2
11
8
8
10
1
8
2
2
1
1
3
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
82
3 12
1 4
2
3
1
1
4
1
1
İDARE FAALİYET RAPORU
PASTANE
KUAFÖR
PİDE SALONU FASFOOD
SU DAĞITIM
TEKEL BAYİİ
HIRDAVAT
BANKA
FIRIN
BİRAHANE
KIRTASİYE
MUHTELİF
TOPLAM
2012 YILI
1
2
1
1
6
13
1
9
5
1
1
4
10 11 10 12 9 15 12 4 3 10 9 13
35 25 31 34 22 35 30 20 11 38 28 38
118
347
1
1
2
3
2
1
1
1
4
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSAT ADETLERİ
AİT OLDUĞU AY
RUHSAT ADEDİ
OCAK
2
ŞUBAT
---
MART
---
NİSAN
---
MAYIS
---
HAZİRAN
3
TEMMUZ
---
AĞUSTOS
1
EYLÜL
3
EKİM
1
KASIM
2
ARALIK
2
TOPLAM
14
83
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI VERİLEN
ENCÜMEN İDARİ PARA CEZALARI ADEDİ
AİT OLDUĞU AY
ADEDİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
7
--3
6
4
8
----------4
TOPLAM
32
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI TOPLAM İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATI HARÇ ADETLERİ
AİT OLDUĞU AY
RUHSAT ADEDİ
OCAK
35
ŞUBAT
25
MART
31
NİSAN
34
MAYIS
22
HAZİRAN
30
TEMMUZ
31
AĞUSTOS
16
EYLÜL
17
EKİM
38
KASIM
29
ARALIK
39
TOPLAM
347
84
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TOPLAM TATİL
GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT ADETLERİ
AİT OLDUĞU AY
OCAK
RUHSAT ADEDİ
139
ŞUBAT
28
MART
20
NİSAN
23
MAYIS
18
HAZİRAN
14
TEMMUZ
18
AĞUSTOS
8
EYLÜL
14
EKİM
24
KASIM
10
ARALIK
25
TOPLAM
341
EKMEK SATIŞ BELGESİ TOPLAM: 124 Adet
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ : 4 Adet
CANLI MÜZİK YAYIN İZNİ: 9 Adet
85
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz İdari Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışmaktadır.
Belediye hizmet birimlerimizin güvenlik, temizlik, bakım, onarım, ısınma, elektrik,
sıhhi tesisat, güvenlik sistemi, telefon santrali, birimlerin mal ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılamakla sorumludur.
Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları; tasarruf genelgesi göz önünde
bulundurularak hizmet birimlerimizin ihtiyaçlarından (kırtasiye, bilgisayar vs.) , büro
malzemelerinin temini (masa, sandalye vs.), araç kiralama ve meydana gelecek telefon
tamirlerini yaptırmak, asansör, fotokopi teksir makinesinin periyodik bakımlarının
yanı sıra yetkili servisler ile yıllık bakım sözleşmelerini yaptırmak, tüm hizmet
birimlerimizin internet faturaları, hizmet binasının elektrik, su, telefon faturaları ile
kuruluşların protokol gereği su ve elektrik faturalarının takibini yaparak Mali
Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek, elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını zamanında
tespit edip, gidermek, Belediyemizin düzenlemiş olduğu sosyal amaçlı etkinliklerde ve
bayram törenlerinde ihtiyaç duyulan masa, sandalye vs. malzemeleri temin etmek ve
yardımcı olmaktır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde;
• 1 Müdür
• 3 Memur
• 1 Sözleşmeli Memur
• 2 Büro Elemanı
• 6 Temizlik Elemanı
• 5 Santral Elemanı
• 3 Kalorifer Elemanı
• 2 Fotokopi Elemanı
• 5 Sekreter
• 1 Elektrikçi
• 1 Boyacı
• 1 Otopark Görevlisi
Müdürlüğümüze bağlı çalışmaktadır.
III. FAALİYETLERİMİZ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Devlet memurları yiyecek yardım
yönetmeliğinin 4. ve 5. maddelerine istinaden memurlara verilen yiyecek bedeli
Müdürlüğümüzce organize edilmektedir. İlçemizin mahallelerinde Belediye
86
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
hizmetlerinin daha iyi yerinde yürütülmesi için açılan hizmet binalarının donanımı,
boya, badana, elektrik ve sıhhi tesisat işleri tarafımızca yapılmaktadır.
Belediyemiz, bağlı birimler ve muhtarlıkların elektrik, su ödemeleri aylık
periyotlarla ödenmektedir.
IV. KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün denetiminde 5188 sayılı Özel Güvenlik
hizmetlerine dair kanuna göre görev yapan teşkilatımız 1998 yılında kurulmuştur.
1 şef, 6 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 7 personelle 24 saat görev
yapan teşkilatımız; kuruluşumuza yönelik sabotajlara, yangın, hırsızlık, soygun, tehdit
ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliğin sağlanması hususunda gerekli tedbirleri
almaktadır. Belediye hizmet binasında 2 personel, şantiye sahasında 5 personel
kesintisiz görev yapmaktadır.
Belediyemiz Hizmet binasının ve bağlı birimlerinin güvenliğinin sağlanması
amacıyla Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sera
Binası, Şantiye Sahası, Belediye Hizmet Binası Kapalı Otopark, Belediyemize ait
Ataşehir Pazaryeri ile Evka-2 Pazaryerinde görev yapmak üzere 1 Güvenlik Amiri, 9
silahlı, 2 Başkan Koruması, 26 silahsız olmak üzere toplam 38 kişiyle özel güvenlik
hizmetinin sağlanması ihale kapsamında yine Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
Müdürlüğümüze bağlı görev yapan güvenlik teşkilatımız daha verimli çalışmasını
sağlamak amacıyla personellerin melbusatları ve teçhizatına ilişkin mühimmat
ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Resim 39:Belediye binası girişi
87
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Emlak İstimlâk Müdürlüğü; Emlak, İstimlâk(Kamulaştırma) ve Kiralama
olmak üzere üç ana bölümde hizmet etmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür V., 2 Şef, 1 İnş. Teknik Memuru, 1
Teknisyen memur, 1 memur ve 1 hizmet alım personeli görev yapmaktadır.
III. FAALİYETLERİMİZ
01.01.2012 – 31.12.2012 itibarı ile 1466 adet evrak giriş ve çıkışı olmuştur.
• EMLAK
1-Balatçık Mahallesi 21742 ada 5 parselde kayıtlı 780 m2’lik taşınmaz 2886
Sayılı Kanun kapsamında ihale ile 24.01.2012/33 sayılı Encümen Kararı ile satışı
yapılmıştır.
2-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20.274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı I Blok 18 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 21.03.2012/91 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
3-B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20.274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı I Blok 19 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 21.03.2012/92 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
4- B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20.274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı K Blok 17 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 21.03.2012/94 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
5- B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20.274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı I Blok 20 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 21.03.2012/93 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
6- B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20.274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı I Blok 17 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 21.03.2012/90 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
7- B.Çiğli Mahallesi 22625 ada 2 parselde kayıtlı 20274,56 m2’lik taşınmaz
üzerinde kayıtlı I Blok 15 nolu bağımsız bölüm 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale
edilerek 26.06.2012/265 sayılı Encümen Karar ile satışı yapılmıştır.
88
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
8-Harmandalı Mahallesi 2181 ada 10 parselde kayıtlı 140 m2’lik taşınmaz
24.04.2012/150 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
9-Harmandalı Mahallesi 2180 ada 9 parselde kayıtlı 140 m2’lik taşınmaz
24.04.2012/149 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
10-Harmandalı Mahallesi 2164 ada 4 parselde kayıtlı 1061 m2’lik taşınmaz
06.11.2012/421 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
11-B.Çiğli 5854 parselde kayıtlı 114 m2’lik taşınmaz 20.11.2012/477 sayılı
Encümen kararı ile satışı yapılmıştır.
12-Balatçık Mahallesi 21757 ada 8 parselde kayıtlı 1080 m2’lik taşınmaz
06.11.2012/420 sayılı Encümen kararı ile satışı yapılmıştır.
13-B.Çiğli Mahallesi 22455 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kayıtlı
taşınmaz üzerinde bulunan 16 adet bağımsız bölüm 20.07.2012/285 sayılı Encümen
Kararı ile satış yapılmıştır.
• HİSSE SATIŞLARIMIZ
1-K.Çiğli Mahallesi 1841 parselde kayıtlı 153,23 m2’lik taşınmazın 923/15323
m ’lik hissesi 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden 14.02.2012/53 sayılı
Encümen Kararı ile satılmıştır.
2
2-Balatçık Mahallesi 21754 ada 1 parselde kayıtlı 7.011,29 m2’lik taşınmazın
7.221/7.011,29 m2’lik hissesi 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden
28.02.2012/68 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır.
3- Balatçık Mahallesi 33608 ada 15 parselde kayıtlı 791,91 m2’lik taşınmazın
212/791,91 m2’lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden
28.02.2012/67 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır.
4- B.Çiğli Mahallesi 41455 ada 29 parselde kayıtlı 188,65 m2’lik taşınmazın
304//188,65 m2’lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden
07.02.2012/47 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır.
5- K.Çiğli Mahallesi 21810 ada 9 parselde kayıtlı 174,09 m2’lik taşınmazın
6595/174,09 m2’lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden
03.04.2012/99 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır.
6- Balatçık Mahallesi 22401 ada 2 parselde kayıtlı 5522 m2’lik taşınmazın
261/5522 m2’lik taşınmaz Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/43 sayılı
Kararı ile satışı yapılmıştır.
89
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
7-Balatçık Mahallesi 22551 ada 3 parselde kayıtlı 191 m2’lik taşınmazın 7/191
m2’lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden 10.07.2012/275 sayılı
Encümen Kararı ile satılmıştır.
8- B.Çiğli 22235 ada 6 parselde kayıtlı 174 m2’lik taşınmazın 50/174 m2’lik
kısmı 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden 17.07.2012/281 sayılı Encümen
Kararı ile satışı yapılmıştır.
9-Balatçık Mahallesi 5814 parselde kayıtlı 96,61 parselde kayıtlı taşınmazın
2566/96,61 m2’lik kısmı 22.08.2012/326 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
10-Balatçık Mahallesi 5812 parselde kayıtlı 138,01 parselde kayıtlı taşınmazın
3600/138,01 m2’lik kısmı 22.08.2012/325 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
11-Balatçık Mahallesi 21700 ada 2 parselde kayıtlı 1073 m2’lik taşınmazın
33/1073 m2’lk kısmı 07.08.2012/317 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
12-B.Çiğli Mahallesi 22221 ada 2 parselde kayıtlı 162,14 m2’lik taşınmazın
59/1474 m2’lk kısmı 02.10.2012/379 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
13-Balatçık Mahallesi 21702 ada 5 parselde kayıtlı 975 m2’lik taşınmazın
65/975 m2’lk kısmı 27.11.2012/495 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
14-Balatçık Mahallesi 21724 ada 4 parselde kayıtlı 968 m2’lik taşınmazın
7/968 m2’lk kısmı 27.11.2012/496 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır.
• KİRA ÇALIŞMALARI
1-Egekent Mah. 8830 sk. bila no’lu adreste Silvanlı Deri İnş. Taah. San. ve
Tic. Ltd. Şti (Vehbi TAŞ)’ne kiraya verilen Kafeterya (Flamingo) Hukuk İşleri
Müdürlüğünce 25/04/2012 tarihinde tahliye edilmiştir. Egekent Mah. 8830 sk. No:1
(eski 8830 sk. bila no’lu) adresinde bulunan Kafeterya (Flamingo) 19/06/2012
tarihinde ihale edilerek 19/06/2012 tarih ve 2012/223 sayılı Encümen Kararıyla kiraya
verilmiştir.
2-Evka 2 Mah. 6858 sk. bila no’lu adreste Vehbi TAŞ adlı şahsa kiraya verilen
Halı Saha ve Büfe Hukuk İşleri Müdürlüğünce 25/04/2012 tarihinde tahliye edilmiştir.
Evka 2 Mah. 6857 sk. No:2 (eski 6858 sk. bila no’lu ) adresinde bulunan Halı Saha ve
Büfe 19/06/2012 tarihinde ihale edilerek 19/06/2012 tarih ve 2012/222 sayılı Encümen
Kararıyla kiraya verilmiştir.
3-Maltepe Mah. 8116/1 sk. No:39/1 adresinde bulunan Büfe 03/04/2012
tarihinde ihale edilerek 03/04/2012 tarih ve 2012/97 sayılı Encümen Kararıyla kiraya
verilmiştir.
90
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
4- Ataşehir Mah. Kapalı Semt Pazar Yeri 8261 sk. No:Z02 Cafe ve No:12/B
WC adresinde bulunan yerler 03/04/2012 tarihinde ihale edilerek 03/04/2012 tarih ve
2012/98 sayılı Encümen Kararıyla kiraya verilmiştir.
5-Ataşehir Mah. 8229/1 sk. No:58 adresinde bulunan Cafe Restaurantın
07/08/2012 tarihinde ihale edilerek 07/08/2012 tarih ve 2012/315 sayılı Encümen
Kararıyla kiraya verilmiştir.
• KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
1-B.Çiğli Mahallesi 41354 ada 6 parselde kayıtlı 115 m2’lik taşınmaz
yeşil+yola alana isabet ettiğinden dolayı zemin+zemin üstü kamulaştırılması
yapılmıştır.
2-B.Çiğli Mahallesi 41354 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 155 m2’lik
taşınmaz yeşil alana isabet etmesinden dolayı zemin+zemin üstü kamulaştırılması
yapılmıştır.
• DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ
1- 2981 ve 3290 sayılı yasalar kapsamında hak sahibi olan vatandaşların
tahsise esas arsaları, yerinde kontrol yapılarak, farklı işgallere mahal verilmemektedir.
2-2981 Sayılı yasa kapsamında hak sahibi olup arsa taksitlerini bitiren
vatandaşlara tapu tescilinin yapılıp ödemeleri devam edenlerin gerekli yasal takibi
yapılmaktadır.
3-Vatandaşlardan gelen dilekçeler ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye
alınıp cevap verilmiştir.
4- 4916 ve 4706 sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere Maliye
Hazinesinden parsellerin devri talep edilmiş olup, gerekli çalışmalar devam
etmektedir.
91
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi’nin 1992 tarihinde kurulmasından buyana
kuruluş amacını düzenleyen; kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda
çalışmalarını devam ettirmektedir.
Belediye Zabıtası; niteliği itibariyle Belediye sınırları içerisinde belde halkının;
sağlık, huzur ve yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini
sağlamak ve korumakla, kent suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alan, işlenen
suçları takip eden ve netice alan bir Zabıta Kuvvetidir. Belediyemiz menfaatine birçok
çıkarları sağlamak ve kollamak, kentimizin estetik huzurunu sağlamak gibi çok yönlü
bir hizmeti yürütmektedir.
Her Zabıta Memurumuz bu yüce görevlerini yerine getirirken görevinin
bilincinde ve sorumluluğunda olup, kısıtlı imkânlarına rağmen çalışmalarını en iyi
şekilde yürütmektedir.
Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 15/b bendine göre
hazırlanan, yine aynı Kanunun 18/m bendine istinaden Çiğli Belediye Meclisi’nin
07.11.2006 gün ve 2006/77 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Çiğli Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5393 Sayılı Belediye Kanun,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
1608 Sayılı Umumu Belediye Müteallik Alınan Cezaiye Hakkında Kanun,
5252 Sayılı Kanun,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
394 Sayılı Hafta Tatili Kanun
831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki
Kanun
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu
552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkındaki Kanun
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair Kanun
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
3572 Sayılı İş Yeri Açma Ruhsatlarına dair Kanun
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
92
İDARE FAALİYET RAPORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2012 YILI
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu
3517 Sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmaması
Hakkında Kanun
6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
ve bunlara bağlı Yönetmelikler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.
II. PERSONEL DURUMU
1 Müdür
1 Zabıta Denetim Ve Gözetim Görevlisi
3 Zabıta Amir
2 Zabıta Komiseri
3 Komiser Yardımcısı
31 Zabıta Memuru
1 Ölçü ve Ayar Memuru olarak görev yapmaktadır.
III. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ
1- Asli görevler ile ilgili faaliyetlerimiz.
2- Diğer birimlerle koordineli olarak yaptığımız faaliyetler.
3- Diğer faaliyetlerimiz.
III. 1- ASLİ GÖREVLER İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ
1. 2012 yılı içerisinde; Müdürlüğümüze ve Merkez Zabıta Amirliğine yazılı, sözlü ve
telefon ile gelen 8500’ e yakın her türlü şikâyet değerlendirilerek çözüm yoluna
gidilmiştir.
2. 2012 yılı içerisinde Zabıta Ekiplerimizce denetlenen iş yerleri ve Belediye suçunu
işleyen diğer yerlerden, yazılı ve sözlü uyarılara (ihtarname) rağmen suç işlemeye
Devam edenler hakkında toplam 80 adet cezai işlem uygulanmış olup; 853 adet
işyeri denetlenmiştir.
93
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 40: İşyeri denetimi
3. Yıl içerisinde Müdürlüğümüzde 1226 adet çeşitli konularda evrak işlem
görmüştür. Halkımızdan gelen şikâyet dilekçeleri imkânlarımız ölçüsünde amir ve
memur arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde yerinde tetkik edilerek
neticeye ulaştırılmıştır.
4. Zabıta Birimimiz halkımıza en iyi hizmetleri sunabilmek için; sabah saat 8.00’ dan
gece 23.00’ a kadar faaliyette bulunarak 376 42 76 nolu telefonla da şikayetler
değerlendirilmektedir.
5. İlçemiz sınırları içerisinde; Çarşamba günü Evka-5 pazarı, Cuma günü Çiğli Koop
pazarı, Cumartesi günü Evka-2 pazarı, Egekent pazarı ve Ataşehir Semt pazarı,
Pazar günü Balatçık pazarı ve Yeni Mahalle pazarı olmak üzere toplam 7 adat
Pazar faaliyetini sürdürmektedir. Pazaryeri ile ilgili işgal ücretleri Mali Hizmetler
Müdürlüğüne bağlı Gelir Birimi tarafından tahsil edilmekte olup, Zabıta
Ekiplerimiz de onlara yardımcı olmaktadır. Ayrıca Perşembe günü Küçük Çiğli
Mahallesinde Zabıta denetimli özel pazar yeri kurulmaktadır.
6. Dini Bayramlarda halkımızın kabir ziyaretlerini huzur ve güven içerisinde
yapabilmeleri için gerekli Zabıtai önlemler alınmıştır.
7. Kurban Bayramı dolayısı ile kurbanlık hayvan satış ve kesim yeri olarak İlçemiz
Organize Tariş İplik Depolarının olduğu alan ile 75. Yıl Endüstri Meslek Lisesi
Yanı düzenlenmiştir. Kurban Kesim Komisyonu tarafından kurulan 6 adet kesim
yerinde huzur ve güven içerisinde kesim yapılabilmesi için Bayram süresince
Zabıta Ekiplerimiz görev yapmış olup; açıkta kesim yapanlara gerekli yasal işlem
uygulanmıştır.
8. Halkımızın evlerinde sükûn içerisinde oturmalarını sağlamak için telefonla gelen
şikâyetler üzerine ve denetimler sırasında megafonla satış yapan seyyar satıcıların
megafonlarına el konulmuştur.
94
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
9. Kayıtsız bir şekilde satış yaparak ruhsatlı ve vergiye tabi esnaflara karşı haksız
rekabet yapan seyyar satıcılar engellenmiştir.
10. İlçemiz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişiler ile ilgili
gerekli yasal işlemler yapılarak halkımızın sömürülmesinin önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
11. İlçemizdeki Pazaryerlerinde, cadde ve sokaklarda yıkanmadan yenen gıda
maddelerini açıkta satan satıcılara sağlıksız bir şekilde gelişi güzel satış yapmaları
engellenmiştir.
12. Açıkta ve sağılıksız bir şekilde seyyar satıcılar tarafından satılan gevrek ve
boyozlar toplanarak tezgâhlarına el konulmuştur.
13. İlçemiz sınırları içerisinde çirkin bir görüntü meydana getiren, hurda araçlar çekici
ile çekilerek şantiyeye götürülmüştür.
14. Başta 8001 sokak üzeri olmak üzere yasak yere park ederek geçişi ve trafiği
engelleyen araçlar ile servis araçlarının yoğun olarak bulunduğu İlçemiz Ataşehir
Mahallesi 8216 Sokak, 8220 Sokak, 8021 Sokak gibi yerlere park eden servis
araçları pazaryerinin içerisine alınmıştır.
15. İlçemiz Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi ve Maltepe Caddesinde ilan reklâm
panoları ve esnaf işgalleri ile ilgili bir çalışma yapılmış olup; hem görüntü olarak,
hem de halkımızın geliş-geçişini rahatlatmak için uygunsuz vaziyette bulunan sabit
tabelalar kesilerek işyeri önlerindeki işgaller kaldırılmıştır.
16. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda 2012 yılında eğitim-öğretim yapan
çocuklarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmelerini sağlamak amacıyla tüm okul
kantinleri denetlenerek kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmıştır.
17. İlçemizde bulunan kimsesiz ve sahipsiz kişiler tespit edilerek bunlara yardımcı
olunması hususunda ilgili birimlere bildirilmiştir.
18. İlçemiz Anadolu Caddesi üzerindeki işyerlerinden 3 adet LED ışıklı tabela
sökülmüş ayrıca izinsiz asılan bez ve afişlerin toplanması sağlanmıştır. Yine
Anadolu Cd. Üzerinde işyerine ait 1 adet billboard sökülmüştür. İşyerlerine ait
tabelalar caddeye paralel hale getirilmiştir.
19. Karpuz sezonunda İlçemizin çeşitli yerlerinde 15 (OnBeş) adet yere sergi açmak
isteyenlere işgal ücreti karşılığında yer gösterilerek, hem halkımızın rahat alışveriş
yapması sağlanmış olup, hem de bu sayede Belediyemize gelir sağlanmıştır.
20. İlçemiz Harmandalı Mahallesi 9222 Sokak’ ta faaliyet gösteren Armağan ÖZDER’
e ait hurda deposu 10/07/2012 tarih ve 2012/273 sayılı Encümen Kararı ile,
Kaymakamlık Makamı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazıları gereği 8790/11 Sokak
No:6/A adresindeki Haluk SARMAN’ a ait Çağlar Kıraathanesi kumar oynatıldığı
için kapatılarak işyeri mühürlenmiş, ve 8708/1 Sokak No:1 sayılı yerde bulunan
Hasan DOĞAN’ a ait Kahvehane 08/10/2012 tarihinde kapatılmıştır.
21. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre lokanta, fastfood ve yemek
fabrikalarında bitkisel atık yağlarla ilgili sağlıklı ve en güvenilir şekilde denetim
yapılabilmesi ve yağın yapısındaki bozulmalar sonucu yağın kullanılabilirliğini
gösteren parametre olan ‘Toplam Polar Madde’nin ilgili yönetmeliklerde belirtilen
sınır değerlerini aşıp aşmadığının tespiti ve ‘Toplam Polar Madde ve Sıcaklık
Ölçüm Cihazı’ ile işletmeler tarafından kullanılan kızartmalık yağların
kullanımları sonucu ne kadar daha ömrünün kaldığını veya kullanılmaz duruma
gelip gelmediğini belirlemek amacıyla polar madde ölçüm cihazı alınmış ve
Ekiplerimizce İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri denetlenmektedir.
95
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. 2- DİĞER BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK YAPTIĞIMIZ
FAALİYETLER
1. Zabıta Müdürlüğü elemanları çalışmalarını sürdürürken işgaliye, ilan ve reklâm
gibi konularda Belediye yasaklarının uygulanmasını sağlarken, bunların yasaklara
uygun hareket etmelerini sağlar ve ilgili birimlerimize yönlendirir ve bunların
takipçisi olur. Kaçak yapılan işgal, ilan ve reklâm harçlarının yatırılmasını ve
kurallara uygun şekilde müsaadesini sağlar.
2. Müdürlük elemanlarımız ayrıca ruhsatsız işyerlerini sıkı bir şekilde denetim altına
alarak bu gibi yerlerin ve kişilerin işletme ruhsat harçlarının yatırılmasını ve ruhsat
almalarını sağlayarak kayıt altına alınmasını, gelirlerimizin artmasını ve yasaklara
uygunluğunu temin eder.
3. Kaçak inşaat yapanların peşine düşer, bu gibi yerlere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden inşaat ruhsatı almaları için gerekli takibi yaparken planlı bir
yapılaşmaya ve buralardan alınacak harçlarla Belediye gelirlerimizin artmasına
yardımcı olur.
4. Parklara zarar verenler ile kaldırım, yol vb. yerleri kazanlar takibe alınarak verilen
zararlardan dolayı cezai işlem uygulanır ve Fen İşleri Müdürlüğünden cezalı ruhsat
almaları sağlanarak hem düzenin korunmasını hem de gelirlerin artması sağlanmış
olur.
5. Sağlık Komisyonu ile birlikte çalışarak vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine
şikâyet mahalline gidilerek verilen ihtarlar neticesinde ve daha sonra Komisyonla
birlikte gidilerek problemin çözülmesi sağlanır.
Resim 41: Restaurant denetimi
96
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
6. İlçemiz sınırları içerisinde moloz döküm alanları dışına her türlü atık ve molozları
dökenlerin araçları, Temizlik İşleri Müdürlüğü elemanlarınca tespit edilerek
Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra plakalarına gerekli cezai işlem
uygulanmıştır.
IV. DİĞER FAALİYETLERİMİZ
1. Belediyemiz adına düzenlenen festival, anma günü vb. gibi etkinlikler ile bayram
ve merasimlerde intizam sağlanmış ve Belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek
yardımcı olunmuştur.
2. Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Dere Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi, çarşı içi
ve pasaj geçişlerindeki işgaller kaldırılarak yaya geçişleri rahatlatılmıştır.
3. Semt pazarlarında nizam ve intizam sağlanmıştır.
4. Pazarcıların Pazaryeri ücretlerini yatırmaları konusu titizlikle takip edilmiştir.
5. Gıda üretimi yapılan lokanta, pastane ve fırınlar düzenli olarak denetlenmiştir.
Ayrıca kaçak et kesim ve satış işlerinin engellenerek halkımızın sağlıklı bir şekilde
tüketim yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
6. Müdürlüğümüze bağlı olarak Ölçü ve Ayar Memuru görev yapmaktadır.
Resim 42: İşyeri denetimi
97
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
V.ÖLÇÜ VE AYAR BİRİMİ
Çiğli Belediyesi hudutlarında Ölçüler ve Ayar Birimimize bağlı: Menemen
Belediyesi Asarlık, Seyrek, Koyundere, Harmandalı, Ulukent hizmet birimlerinde
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun tatbikatına dair çıkartılan Ölçüler
Nizamnamesinin 12. maddesinin ve S.M.T. nin 7. maddesi gereğince 15 gün önceden
yapılan ilan ve tebligatlar üzerine 2012 yılı senelik muayene kayıtlarına 01.01.2012
tarihinde başlamış ve 29.02.2012 tarihinde sona ermiştir.
Alınan beyannameler muayene kayıt defterine kayıt edilerek, Ölçü sahiplerine
müracaat kâğıdı verilmiştir. S.M.T. nin 11. maddesi gereğince Çiğli Grup Merkezi ve
gruba bağlı belediyelerden alınan müracaat sonuçlarına göre senelik muayenelere
başlamak üzere bir program yapılarak teknik bakımdan bağlı bulunduğumuz; İzmir İli
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce tasdik edilen yıllık muayene ve seyahat programına
uygun olarak 01.04.2012 tarihinde başlamıştır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda aylık çalışma raporları: İzmir İli Bilim Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü’ne ( 12 ) aylık sunulmuştur.
• Grup Merkezinde Yapılanlar:
Ölçüler ve Ayar Birimimizde Kanuni süre içinde ( 47 ) mükellefin beyanı
kabul edilmiştir.
Çiğli Belediyesi Ölçüler ve Ayar Birimi olarak Normal müracaattan işi biten
beyanname sonuçları: Normal müracaattan işi biten ( 47 ), her yıl damga yaptıran ( 0 ),
kişi olmak üzere işi biten beyanname yekünü ( 47 ) olmuştur.
Merkezde: Normal müracaattan gelmeyen ( 0 ) beyanname ile; Yekün ( 47 )
olmuştur.
Yıl içinde ( 107 ) ölçü ve tartı aletinin periyodik muayenesi yapılmış olup,
kanun hükümlerine uygun bulunan (69) adedi damgalanmış ve alım satımda
kullanılmasına müsaade edilmiştir. 38 adet ölçü ve tartı aletinin 22 adeti Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğünce mühürlenmiş, 10 adet ölçü ve tartı aletiişyeri kapandığı,
6 adet ölçü ve tartı aleti ise, 2012 yılı içerisinde tamir gördüğünden dolayı yetkili
servislerce 2012 yılına ait mühürlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.
Ölçüler ve Ayar Birimi olarak Belediyemizin veznesine, makbuz karşılığı
toplam (832.50 TL), yatırtılmıştır. Ayrıca, Çiğli sınırları dâhilinde 2012 yılı süresince
işyerlerine ansızın muayeneler gerçekleştirilerek esnafa gerekli uyarılarda
bulunulmuştur.
• Gruba Bağlı Belediyelerde Yapılanlar:
Grup Merkezimize Bağlı Belediyelerimizde Kanuni müracaat süresi içinde
herhangi bir beyan başvurusu alınmamıştır.
Bağlı gruplarda 85 işyerine ansızın muayene gerçekleştirilerek 102 adet ölçü ve
tartı aletlerinin kontrolü yapılmış olup; esnafa gerekli uyarılarda bulunulmuştur.
98
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORLARI
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Belediyemize bağlanan Harmandalı ve Sasalı Beldeleri Halk Çevre ve Hayvan
Sağlığı anlamında önemli sıkıntıları bulunan bölgeler olarak birimimizin çalışma
bölgesine eklenmiştir. Sasalı’nın geniş kırsal alanları ve kuş cenneti bölgesi
Harmandalı’nın çöp imha tesislerine sahip olması, sahipsiz köpekler için bulunmaz
nimet olma özelliği ile yoğun başıboş hayvan popülasyonuna sahip bulunmaktadır.
Dolayısıyla ilgili bölgelerin çalışma alanlarımız içine eklenmesiyle Müdürlüğümüzün
mevcut yükü katlanarak artmıştır. Geçiş döneminde mevcut bölgemizde yapılmakta
olan ve beklentileri karşılamak için çalışmalarımız bütün gayretimizle sürmekte olup
genişleyen yeni alanlarda da artarak devam edecektir.
Artan sahipsiz hayvan sayısının halk sağlığını olumsuz etkilememesi için
çalışmalarımız devam etmektedir. Sokaklarımızda dolaşan başıboş hasta köpekler
çevre sağlığını etkilememesi için müdürlüğümüzde tedavi edilmektedir. Başıboş ve
sahipli hayvanlardan kaynaklanan ISIRMA vakaları mevcuttur. Halkımızın sağlığını
koruyabilmek için sahipsiz ve başıboş hayvan varlığını süratle kontrol altına alabilmek
amacıyla 2012 yılında kısırlaştırma da ulaştığımız aylık ortalama 80 sayısını yeterli
bulmayıp ortalama ayda 100 kısırlaştırma hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu
çalışmalarımızın gerçekleşebilmesi için daha hızlı ve etkili yakalama yöntemlerine
gerek duymaktayız.
99
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Mevcut araç ve yardımcı personel, müdürlüğümüzün tüm çalışma alanlarında
duyulan ihtiyacı karşılamak için özveriyle gece gündüz çalışmakta olup, daha hızlı ve
etkin bir çalışma için araç ve yardımcı personel sayısını artırmayı planlıyoruz.
Tüm bu çalışmalar dikkate alındığında; yakalama ve toplama konusunda
çalışmalara devam edilmektedir. Etkin müşahede ve Klinik hizmet için araç sayısı
arttırılmalı. Klinik tanı ve tedavi verimliliğini arttırmak için gerekli donanım
sağlanmaktadır.
II. PERSONEL DURUMU
•
•
•
•
•
•
•
1 Müdür Veteriner Hekim
3 Veteriner Hekim
1 Hayvan Sağlık Teknikeri
1 Şef
2 Memur
2 Şoför
7 İşçi görev yapmaktadır.
100
İDARE FAALİYET RAPORU
101
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. DURUM ANALİZİ
•
1616 adet Gelen-Giden evrak kaydı yapıldı,
•
278 adet hayvana müşahede işlemi uygulandı,
•
943 adet kedi ve köpek işaretlenerek alındığı ortama bırakıldı,
•
375 adet kedi, 580 adet köpek kısırlaştırıldı,
•
3616 Poliklinik Hizmeti verildi
•
1532 adet Kuduz aşısı uygulandı.
KISIRLAŞTI
RILAN
ERKEK
KISIRLAŞTIRI
LAN DİŞİ
KÖPEK
117
263
258
317
460
1072
1479
2123
117
263
TOPLAM
380
575
1532
3632
380
KEDİ
102
KUDUZ
AŞISI
KARMA AŞI
YAPILAN
YAPILAN
TEDAVİ
EDİLEN
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
IV. HEDEFLER
1–Araç ve ekip personelinin sayıca arttırılması gerekli aparat ve malzemenin
temini:
a) Genişleyen çalışma alanında etkili ve verimli hizmet sunabilmek,
b) Kuduz şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarının etkili ve verimli takibi.
c) Hasta, yaralı, yavru köpek gibi ihbarların değerlendirilmesi. Hayvanlara
uygulanan kuduz aşısı sayısının arttırılarak kuduz riskini minimuma indirmek
Gerçekleşme:
Ekiplerimizce 1108 hayvan yakalanarak müdürlüğümüze getirildi. 380 erkek
ve 575 dişi sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 1532 hayvana kuduz aşısı uygulanırken 3632
si de tedavi edildi.
2–Geçici bakımevi yapımı ve hastalıklı, tehlikeli hayvanların toplanması:
a) Toplanan çevre ve halk sağlığı için tehdit oluşturan ya da tedavi nedeniyle
bir süre bakılması zorunlu hayvanları kontrol altında tutmak,
b) Çevrede oturan vatandaşları rahatsız etmemek.
103
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Gerçekleşme:
Ayda ortalama 80 operasyon yapılarak Kısırlaştırma sayısı %28,75
arttırılmıştır.
Geçici bakımevi yapılması için yer tespiti yapılmış, proje hazırlanmış ve
meclisimizce yapılmasına karar verilmiştir. Yer tahsisi çalışmaları orman ve su şube
müdürlüğü ve bakanlık tarafından devam etmekte olup en kısa zamanda yapılıp
hizmete girmesi planlanmaktadır.
Müdürlüğümüzde mevcut geçici bakım yerlerine 10 adet padok, kedi odası,
mama ve yakalama aparatlarını koymak için depo yapılmıştır. Bu ilave yerler ile
birlikte eski alanlarda bulunan mama ve sulukların krom malzemeden daha rahat
kullanılacak halde yapılması ile ilgili işlemler yürütülmektedir.
Resim 43: Hayvan barınağı
3- Klinik Tanı Tedavi ve Müşahede işlemleri için kullanılan araç sayısının
arttırılması:
Gerçekleşme:
Ameliyathane modern hale getirilerek cihaz ve aletler yenilenmiş ameliyathane
için 3 adet operasyon lambası alınmıştır. Röntgen cihazı, Ultrasonografi cihazı,
hemogram cihazı 2013 yılı bütçesinde planlanmış piyasa araştırmasına başlanmıştır.
2013 yılında alımı yapılacaktır.
104
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 44: Ameliyathane
4–Eğitim Çalışmaları:
a) Öğrencilerimize yönelik müdürlüğümüzde sürdürülen çalışmalar artarak
devam etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik eğitici afiş broşür çalışmaları
yapılmaktadır.
Resim 45: Bilgilendirme afişleri
105
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
b) Mesleki ve bilimsel bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik hekimlerimizin ve
personelin eğitime tabi tutulması amacıyla eğitim organizasyonlarına katılımları
sağlanmaktadır.
c)Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait İnternet sayfamız hazırlanmış olup
Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalar, hayvan sahiplendirme, eğitim fotoğrafları ve
güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlçemizin çeşitli yerlerine hayvan sahiplenmeyi
özendiren afişler asılmıştır.
Ekim ayı itibari ile ilçemizin çeşitli İlköğretim okullarından gelen 7 okul 61
sınıf, 1447 öğrenciye hayvan sevgisi ve hayvanlardan bulaşılabilecek hastalıkları konu
alan eğitim verilmiştir. Yapılan eğitim çalışmaları devam edilmektedir.
Öğrencilerimizin ilgisini arttırmak amacıyla çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır.
Resim 46: Öğrencilere eğitim çalışmaları
17-18 Nisan 2012 tarihlerinde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
verilmiştir. Düzenlenen eğitim sonrasında başarılı olan 15 hayvan severe Yerel
Hayvan Koruma Görevlisi kimlikleri verilmiştir. Bu çalışmalar dâhilinde 250 adet el
kitapçığı basılmıştır.
Yerel Hayvan Koruma Görevlileri dışında bilgilendirmek amacıyla meclis
üyelerine, muhtarlara el kitapçığı dağıtılmıştır. Muhtarlara yönelik verilecek eğitim
ise hazırlık aşamasındadır.
Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan işçi personelimize de kurum içi mesleki
eğitim verilmesi planlanmaktadır.
106
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Vatandaşlarımızın ilgili mevzuat, hayvan hastalıkları, hayvan sevgisi
konularında bilgilendirilmesi ve müdürlüğümüzün tanıtılması amacıyla el broşürleri
hazırlanmış olup basılması aşamasına gelinmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Hayvanları Bakım
ve Rehabilitasyonunda Temel Prensipler konulu eğitime 2 Veteriner Hekim, hayvan
yakalama personeli ve 2 şoförün katılımı sağlanmıştır.
V.ÖZEL UYGULAMALAR:
a) Sokak Hayvanlarına Can Suyu:
Özel olarak tasarlanarak yer değişikliğine engel olmak ve kırılmasını
engellemek için betondan su kapları yapıldı. Özellikle sıcaklığın aşırı yükseldiği yaz
aylarında hayvanların serinlemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçemizin
çeşitli yerlerinde bulunan parklara yerleştirildi. Basının ilgisini çeken uygulama yoğun
ilgi ve hayvan sever vatandaşlarımız tarafından büyük takdirlerle karşılandı.
Resim 47: Hayvan suluğu
2012 yılı içinde İlçemizde bulunan çeşitli alanlara 30 adet beton, 10 adet
otomatik olmak üzere 40 adet suluk konulmuştur.
Müdürlüğümüzün sınırları içerisinde kedi evi yapılması planlanmaktadır.
Sokak hayvanları için Çiğli’nin çeşitli park ve bahçelerine otomatik suluklar
yerleştirildi.
107
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
b) Denetimler:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelen 6 evrak üzerine çevre ve insan
sağlığına uygunluk bakımından gerekli denetim ve kontroller yapılmıştır.
Resim 48: Belediye Başkanımız öğrencilerimizle
VI. SAPMALAR VE NEDENLERİ:
2012 yılı bütçesi hazırlanırken Müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda
ortaya çıkan ihtiyaçlarımız için gereken mali kaynak oranında bütçe belirlendi. Ancak
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin edilen Kuduz aşıları örneğinde
olduğu gibi bazı ihtiyaçlarımız kurum bütçesi kullanılmadan temin edilmiştir.
İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin, hibe vb. yollardan temin
edilmesine bağlı olarak kurum bütçesinde ilgili kalemler için ayrılan oranda bütçe
kullanılmadığından bazı bütçe kalemlerinin kullanımında sapmalar ortaya çıkmıştır.
108
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Çiğli halkına verilen sağlık hizmetinde daha modern, hızlı ve kaliteli
uygulamalarda bulunmak. Sağlık hizmetlerini çağın gerektirdiği modern koşullara
uyarlamak, daha etkili ve sürekli hizmet vermek, halkın yaşam kalitesini artırmak,
sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.
Mevzuat;
5272 sayılı Belediyeler kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu
5393 sayılı Belediye kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Umumi Hıfsısıhha Kanunu Çevre Kanunu
II. PERSONEL DURUMU
Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2011 yılı Aralık ayı itibariyle; 1
Müdür, 1 Doktor, 1 Biyolog, 2 Hemşire, 2 Memur, 6 Şirket elemanı, 1 ATT elemanı
ve 2 Şoför olarak hizmet vermektedir.
SINIF
GİHS
SHS
GİHS
SHS
SHS
Ş.İŞÇİ
Ş.İŞÇİ
Ş.İŞÇİ
KADRO ÜNVANI
KİŞİ SAYISI
İSTİHDAM ŞEKLİ
MÜDÜR
DOKTOR
MEMUR
HEMŞİRE
BİYOLOG
İŞÇİ
İŞÇİ
ŞOFÖR
1
1
2
2
1
6
1
2
MÜDÜR
DOKTOR
MEMUR
HEMŞİRE
BİYOLOG
İŞÇİ
ATT ELEMANI
ŞOFÖR
III. YÖNETİM, İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİLİŞİM SİSTEMİ
Müdürlük Makamı tarafından denetim ve kontrol yapılmaktadır.
Sağlık İşleri Müdürlüğünde hali hazırda 3 Adet bilgisayar ve 1 adet ADSL
bağlantısı mevcuttur.
109
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
IV. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak temel politikamız, Çiğli
halkının genel sağlığını korumaya, geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak. Çevre
sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Cenaze ve defin işlemlerini daha
modern şartlarda gerçekleştirmek.
V. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
*Stratejik Amaç 1: Kurumun etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için daha güçlü
bir kurumsal yapının oluşturulması
SH 1.1- Kurumsal iletişim ve kurum kültürünü geliştirmek
Faaliyet 1.1.2.4. Personele düzenli sağlık taraması yaptırılacaktır.
Açıklama: Bu faaliyet 2012 yılı içerisinde yapılmamıştır.
Faaliyet 1.1.3.9 Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri
Açıklama: 2012 yılında 322 gelen, 240 giden evrak kaydı yapılmıştır.
SH 1.2- Kurum personelinin niteliklerinin geliştirilmesi
Faaliyet 1.2.1.3. İhtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamı arttırılacaktır.
Açıklama: 2012 yılı Aralık ayında Müdürlüğümüzde 1 hemşire sözleşmeli personel
olarak göreve başlamıştır.
SH 1.3- Kurumsal teknoloji düzeyinin artırılması ve hizmet sunumunda teknolojiden
faydalanması
Faaliyet 1.3.1.3. Harcama birimleri arasında internet yoluyla yazışma yapılarak zaman
kaybı ve israfın önlenmesi sağlanacaktır.
Açıklama: Bu amaçla Müdürlüğümüze ait web sayfamız oluşturulmuş olup halen
kullanılmaktadır.
SH 1.4- Belediyenin oluşturulan güçlü mali yapısının sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet 1.4.4.3. Borçlanmanın sınırları belirlenecektir ve önceliklendirilmesine önem
gösterilecektir.
Açıklama: Müdürlüğümüz bütçesi uygun ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.2012
yılında borçlanma yoktur.
*Stratejik Amaç 2: Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek, yaşanılabilir ve temiz bir çevre
oluşturmak.
SH 2.2- Çevre sağlığı ve kentsel kirliliği önleyici çalışmalar yapılması.
110
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Faaliyet 2.2.1.5. Harmandalı çöp döküm alanından ve arıtma tesisinden kaynaklanan
kötü kokuların giderilmesi çalışmaları yapılacak ve halkın bu konudaki şikayetleri
Büyükşehir Belediyesine bildirilecektir.
Açıklama:2012 yılında bu konu ile ilgili şikayet başvurusu olmamıştır.
Stratejik Amaç 3: Toplum sağlığını korumak,sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek.
SH 3.1- Halkımıza verilebilecek sağlık hizmetleri arttırılacaktır.
Faaliyet 3.1.1.1. İlçemizin çeşitli yerlerinde ve okullarda sağlık taramaları hizmetleri
sunulacaktır.
Açıklama: 2012 yılında bu faaliyetle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Faaliyet 3.1.1.2. Yoksul ve engelli vatandaşların tespiti yapılarak
problemlerinin ücretsiz çözülmesine çalışılacaktır.
Açıklama: 2012 yılında bu faaliyetle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
sağlık
Faaliyet 3.1.1.3. Sigara bırakma polikliniği kurulup, sigarayı bıraktırmaya yönelik
faaliyetler yapılacaktır.
Açıklama: Bu faaliyetin gerçekleştirme aşamasında görüş ve katkı sağlanacaktır ancak
henüz gerçekleşmemiştir.
Faaliyet 3.1.1.5. Belediye personelleri için her yıl rutin sağlık (akciğer, hepatit B vb.)
kontrolleri yapılacaktır.
Açıklama: 2012 yılında bu faaliyet yapılmamıştır.
Faaliyet 3.1.1.6. Cenaze ve defin işlemlerinin Ulusal MERNİS programı kullanılarak
dijital ortamda kaliteli ve daha hızlı yürütülmesine çalışılacaktır.
Açıklama: 2012 yılı içerisinde 309 cenaze defin İşlemi yapılmıştır. 2012 yılında şehir
içi 719, şehir dışı 19 cenaze nakli yapılmıştır.
Faaliyet 3.1.1.7. İlçemiz merkezinde uygun bir yerde Çiğli 15 No’lu Acil Yardım ve
Kurtarma (112) hizmet binasının yapılması için arsa temin edilmesi ve binanın
yapılması planlanacaktır.
Açıklama: Bu faaliyet gerçekleştirilme aşamasında Sağlık İşleri Müdürlüğü görüş
bildirecektir. 2012 yılında bu faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
Faaliyet 3.1.2.1. Aile Planlaması konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik seminerler
düzenlenecektir.
Açıklama: 2012 yılında bu faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
Faaliyet 3.1.2.2. Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilecektir.
Açıklama:2012 yılında bu faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
Faaliyet 3.1.2.3 İlgili kurumlar ve derneklerle koordineli çalışılarak kanser, diabet vb.
hastalıklar hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenlenecektir.
Açıklama:2012 yılında bu faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
111
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
SH 3.2- İlçemizdeki işletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının
sağlanması
Faaliyet 3.2.1.1. İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili ürünler üreten ve satan manav, kasap
vb işletmeler ile okul kantinleri, restoranların hijyen ve hizmet kalitesi konusunda
denetimleri arttırılacaktır.
Açıklama: Zabıta Müdürlüğü denetimleri esnasında personel desteği verilecektir.2012
yılında bu yönde talep olmamıştır.
Faaliyet 3.2.1.2. Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık işyerlerinin açma ve çalışma
ruhsatlarının verilmesi aşamasında çevre ve insan sağlığına uygunluk denetimleri
arttırılacaktır.
Açıklama:2012 yılında Zabıta Müdürlüğü tarafından personel desteği talebi
olmamıştır.
Faaliyet 3.2.1.3. Çevre ve İnsan sağlığı açısından sakınca yaratan işletmeler sık
denetlenecek, gerekirse kapatma kararı alınarak faaliyetlerinin önlenmesi yoluna
gidilecektir
Açıklama:2012 yılında Zabıta Müdürlüğü tarafından personel desteği talebi
olmamıştır.
Stratejik Amaç 8: Çiğli halkının kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanışmasını ve
bununla birlikte kentlilik bilincinin artmasını sağlamak
SH 8.1- Kültür ve sanatsal faaliyetleri ilçemizin tümüne yaymaya yönelik tesislerin ve
etkinliklerin yapılması.
Faaliyet 8.1.1.1. Çiğli Kültür ve Barış Festivali düzenlenmesine devam edilecektir.
Açıklama: Ağustos-Eylül 2012 döneminde yapılan Çiğli Kültür ve Barış Festivalinde
Ambulans ve Sağlık personeli desteği sağlanmıştır.
2012 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şehir içi
ve şehir dışı hasta nakil hizmeti verilmiştir.
2012 yılı şehir içi 1135, şehir dışı 11 hasta nakli yapılmıştır.
Arıza tespit Komisyonumuz 2012 yılında 288 dosyayı yerinde tetkik ederek
sonuçlandırmıştır.
İzmir Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İlçemizde Bakım
Hizmetleri değerlendirme heyeti oluşturulması istenmiş olup Müdürlüğümüz konuyla
ilgili gerekli çalışmaları yerine getirmiştir.
Sağlık İşleri ile ilgili 2012 yılında 106 adet dosya sonuçlandırılmıştır.
112
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Fen İşleri Müdürlüğü yetkili olduğu Belediye hizmetlerinin üretim ve
sunumunda yasalardan aldığı yetki çerçevesinde yeniliklere açık, öğrenen
organizasyon yapısına sahip bir birimdir.
İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir
yaşantıyı sağlamak amacıyla planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı
gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak, mevcutların onarımını sağlamak,
gereğinde imal etmek ve ettirmek, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastrol
duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları
ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayla hizmet götürmek, her türlü yapı
projeleri ve planları üretmek, Belediye mülkü olan veya Belediye’nin hükmü tasarrufu
altında bulunan yerlerde beş yıllık yatırım programı hazırlamak, programa giren park
ve çevre düzenlemeleri, bina tesisleri, yay yollarını projelendirmek, ihalesini ve
kontrolünü yapmak, bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavşak düzenlemeleri, eski
yapıların yıkımı, bozulmuş yolların, kaldırımların yapımı, şehir içi yolların imar
planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı, stabilizasyonu, beton parke,
asfalt vs. kaplaması, yol bakım ve onarımı, kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve
onarımı, İzsu, Telekom, Tedaş gibi yatırımcı kuruluşlar tarafından bozulan kısmi yol
arızaların giderilmesi, moloz toplanması ve taşınması, Belediye’ye ait makine parkının
sevk ve idaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın genelgeleri, yönetmelikleri ile
3194, 4734 ve 2886 sayılı yasalarının hükümleri doğrultusunda görevleri ifa etmek,
Müdürlüğümüzün temel işlevlerini oluşturmaktadır.
II. KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Bu Yönetmelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında teşekkül eden Çiğli
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün idari ve teknik mevzuatı ile ilgili görev
ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
KAPSAM
Bu Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile
Müdürlüğe bağlı şefler ve tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.
TANIMLAR
Bu yönetmelikte adı geçen Belediye deyimi Çiğli Belediyesini, Başkanlık
deyimi Çiğli Belediye Başkanlığını, Müdürlük deyimi Fen İşleri Müdürlüğünü
tanımlar.
113
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
KURULUŞ - ORGANİZASYON
Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununa istinaden Başkanlığa bağlı yatırımcı hizmet birimidir.
Bu hizmetleri gerçekleştirirken Ek1’deki Fen İşleri Müdürlüğü organizasyon
şemasında da gösterilen aşağıdaki servislerle çalışır.
a) Yol, İnşaat, Yapım Servisi
b) Etüd Proje ve İhale Servisi
c) Şantiye Servisi
d) Makine Elektrik Servisi
e) Makine ve İkmal Atölye Servisi
f) Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Servisi
PERSONEL SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ
İdari Kısım:
a) Belediyenin yatırım olarak programladığı işlerin birinci derecede tatbikçisi
olup, Belediye Başkanının teknik müşaviri, aynı zamanda ihale edilen işlerin kontrol
amiridir.
b) Müdürlüğün ita ve disiplin amiridir.
c) Her türlü görev ve faaliyetlerden ötürü Belediye Başkanına ve Belediye
Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
d) Şubeler arasında ahenkli, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar.
e) İhale ve doğrudan temin sureti ile yaptırılan işlerin satın alma yoluyla temin
edilen malzemenin tahakkuk amiridir.
f) Müdürlüğündeki memurların gizli teksiye varakalarını tanzim eder, personel
hakkındaki görüşlerini Başkanlık Makamına bildirir.
g) Özellik, önem ve kapasite yönlerinden gerek duyulan ihaleli işlerde o işe
münhasıran Kontrol Şube Şefliği ihdas eder. İşin bitiminde iptal eder.
h) Müdürlüğü bünyesindeki Şube Şeflerini tayin eder, değiştirir.
Teknik Kısım:
a) Başkanlık Makamınca programa bağlanmış ve tahsilatı bütçesinde belirtilen
işlerin ihale dosyalarını hazırlatmak ve taahhüdü süresince kontrol etmek.
b) Şehrin yol ve ammeye mütealik inşaatlarda fenni kaidelerine uygun olarak
neticelendirilmesi için alakalı şubelere direktifler verir.
c) Belediye hudutları dahilin de gayri sıhhi müesseselerin teknik durumlarını
kontrol ettirir.
YOL, İNŞAAT YAPIM VE BAKIM SERVİSİ
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uyulan kanun nizam ve talimatlar
uyarınca çalışır.
b) Belediye bütçesinde yol yapımı için ayrılan tahsisat ile ilçenin yeniden
yapılacak olan yolarının üst yapı (yol ve köprü) işlerini yürütür.
c) Mevcut yolların bakım onarımını takip eder.
d) Yürürlükteki uygulama imar planlarına uygun olarak yeni açılacak imar
yollarının mülkiyet durumunu araştırır, terki yapılmamış ise kamulaştırma programına
alınmasını sağlar.
114
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
e) Diğer altyapı kuruluşu olan TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, İZMİRGAZ’ın
yapacakları çalışmalarda trafiğin aksamasını engellemek için oluşacak trafik düzeni
konusunda İ.B.Ş.B. UKOME ile koordineli olarak çalışır.
f) İkmal edilen ihalelerdeki yapılacak olan tesisler için mülkiyet araştırmasını
yaparak gerekli ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlar.
g) Büyükşehir Belediyesi AYKOME’den alınan kararlara göre şebeke ve evsel
bağlantılar sırasında yola verilen hasar nedeniyle AYKOME’ce hazırlanan Altyapı
Kazı Ruhsat işlemlerinin seyrini takip eder.
h) Altyapı hizmetlerinde kontrollük yapar.
ı) Kavşak düzenlemelerini yapar ve uygular.
i) 3194 sayılı kanunun 32. ve 42. maddesine ve 775 sayılı yasaya göre yıkım
kararı alınan yerlerin yıkımını gerçekleştirir.
ETÜD PROJE VE İHALE SERVİSİ
a) İhaleye çıkacak işlerin projelendirilmesi işlerini yapar.
b) Belediyemiz Yatırım Programı dahilin de yapılacak her türlü yatırımlar için
teknik ön araştırma yaparak, her türlü altlığı hazırlar.
c) Bu yapılan araştırmalar sonucu ihale şekli belirlendikten sonra gerekli
şartnameleri hazırlar.
d) Kamu İhale Kurumuna İhaleleri yasal sürece uygun olarak bildirir ve ilanını
sağlar.
e) Açılan ihaleler için, ihaleye girecek şirketlere teklif vermelerine yardımcı
olacak dosyaları hazırlar ve satışını sağlar.
f) İhale sonucu ikmal edilen işlerin ihale şartnamelerine uygunluğunu kontrol
eder.
g) İhale sonucu ikmal edilen işlerin yapımı sırasında her aşamanın hak
edişlerini kontrol eder.
h) Yapımı tamamlanmış olan ihaleli işleri muayene ve kabul yönünden
inceleyerek, her türlü kabul işlemleri sürecini başlaması için gerekli evrakları hazırlar
ve sonuçlandırır.
ŞANTİYE SERVİSİ
a) Belediyeye ait tesislerin, parkların ve Belediye hizmet binalarının bakımını
onarımını yapar. (Tesisat işleri, boya, badana işleri)
b) Belediyeye ait tesislerin ve Belediye hizmet binalarının boya, badana işlerini
yapar.
c) Belediyeye ait araç ve gereçlerin boya işlerini yapar.
d) İmar planına göre açılacak yolları açar, mevcut yolların bakım ve onarımını
yapar.
e) İş makinalarının günlük iş programına göre sevk ve idaresini yapar.
f) Satın alma yoluyla alınan inşaat malzemelerinin şantiyeye giriş ve çıkışını,
depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına
alınmasını sağlar.
MAKİNE- ELEKTRİK SERVİSİ
a) Belediyenin yatırım projelerindeki tesisat projelendirilmesi ve kontrollüğünü
yapar. Diğer servislerle koordinasyonu sağlar.
115
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
b) İskan ve oturma ruhsatına esas projelerin kontrolünü yaparak gerekli ruhsat
ve vizeleri (ısı yalıtım vizesi) yapar.
c) Yeni açılacak gayri sıhhi müesseselerin ilave tesislerin kontrolünü yapar.
d) Konusuyla ilgili vatandaş dilekçelerini sonuçlandırmak.
e) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan İZSU ile ilgili teknik uyumu sağlamak.
f) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan GEDAŞ ve TELEKOM ile ilgili teknik
uyumu sağlamak.
g) İhaleli işlerde elektrik tesisatı konusunda kontrollük üstlenir.
h) Gerek kuvvetli akım, gerekse zayıf akım konularında Belediyemiz
birimlerine teknik destek sağlar.
MAKİNE VE İKMAL, ATÖLYE SERVİSİ
a) Belediyeye ait vasıtaların sevk ve idaresini sağlar.
b) Kaynak ve demir atölyesi; Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal
tesislerinin, makine ve ekipmanların kaynak ve demir işlerinin yapımı bakımı ve
onarımını yapar.
c) Belediyemize ait vasıtaların ve iş makinalarının tamir ve bakımını yapar.
d) Belediyemize ait vasıtaların, iş makinalarının yedek parça, yağ v.s. şantiyeye
giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt
altına alınmasını sağlar.
e) Akaryakıt dağıtımı; Belediyemize ait iş makinalarının, şantiye sahası içinde
bulunan akaryakıt pompasından dağıtımını, akaryakıt şirketinden şantiye akaryakıt
pompasına gelen akaryakıtın ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde teslim
alınmasını sağlar. Akaryakıt miktarını takip eder, alımı ile ilgi evrakları hazırlar.
EVRAK, KAYIT VE YAZI İŞLERİ SERVİSİ:
a) Evrak kayıt ve yazı işleri şantiye ve idari bina olarak ikiye ayrılmıştır.
b) Muamelatla ilgili bütün yazışmaları yapar.
c) Evrak kayıt defterinin işlenmesini sağlar. Gelen-giden evraka ait dosya
tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
d) Arandığı zaman kolayca bulunabilecek bilgileri verebilecek şekilde
dosyaları tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
e) İzinli veya hastalıkları dolayısıyla rapor ve izin alanların dosyalarını tanzim
ederek İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü’ne bildirir.
f) Müdüriyetçe havale edilen yazıları ilgili şubelere zimmet yaparak dağıtır.
Cevapları geciken yazılar hakkında Müdüriyete bilgi verir.
g) Müdürlüğe intikal eden yazıları havalelerine göre ilgili servise dağıtır.
h) Müdüriyet dışına gitmesi gereken her türlü yazıları ilgili mercilere zimmetli
verir.
III. HİZMETLERİMİZ
Faaliyet döneminde dairemize resen 1022 çıkışı olan 1466, çıkışı olmayan 679
adet evrak kaydı yapılarak gerekli yazışmalar yapılmıştır.
116
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Yine büro hizmetlerimiz çerçevesinde görev yapan şubelerimizce inşaat
ruhsatları ve oturma raporlarına binaen; 762 olmak üzere toplam 3936 evrak kaydı
yapılmıştır.
Sıra
Evrakın Konusu, Niteliği
No.
01
Sıhhi Tesisat Raporları
İşlem Görüp Onaylanan Evrak Sayısı
195(Yüzdoksanbeş) Adet
03
Sıhhi Tesisat Proje Tetkik ve
Kal.Proj.Tet.ve Tasdikleri
Isı Yalıtım Vizeleri
04
Asansör Çalıştırma Ruhsatları
05
Makine ve
Ruhsatları
02
Motor
264(İkiyüzaltmışdört) Adet
199 (Yüzdoksandokuz) Adet
74 (Yetmişdört) Adet
Çalışma
30 (Otuz) Adet
762 (Yediyüzaltmışiki) Adet
Toplam
No
İhale
Kayıt
Numara
1
2012/
167917
2
2012/
161614
3
2012/
144516
4
2012/
143537
5
2012/
127665
6
İhale Adı
İhale
Tarihi
İhale
Türü
İhale
Usulü
İhale
Durumu
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
2013 Yılı için akaryakıt
ürünleri
Belediyemizce
muhtelif
parklara ve yeşil alanlara
konulmak üzere oturma
bankı
Çiğli'de Muhtelif Sokaklarda
Yol ve Kaldırım Yapılması
İşi.
17.12.2012
10:30
Mal
Açık
07.11.2012
10:00
Mal
İhale
Pazarlık Edilmiş
16.10.2012
10:30
Yapım Açık
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
Eski Belediye Hİzmet Binası
6. Katta Teras Düzenleme İşi
Çiğli
İlçesi
Evka-2
Mahallesinde Sosyal Tesis
Yapılması İşi
15.10.2012
10:00
Yapım Açık
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
İptal
İhale
Edilmiş
İhale
Edilmiş
İptal
2012/
124006
12.10.2012
10:00
Yapım Açık
Eski Belediye Hizmet Binası 19.09.2012
Yapım Açık
6. Katta Teras Düzenleme İşi 10:30
07.09.2012
09:00
Yapım Açık
İhale
Edilmiş
İptal
7
2012/
112656
Yapım Açık
İhale
Edilmiş
İptal
8
2012/
112252
9
2012/
68123
Çiğli genelinde kısmen kaçak
ve ruhsatsız 238 adet kaçak
yapının yıktırılması.
Çiğli Genelinde Kısmen
Kaçak Ve Ruhsatsız 238
Adet
Kaçak
Yapının
Yıktırılması İşi
Belediyemiz Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere Elektrik
Malzemeleri
04.06.2012
14:00
Mal
117
İptal
Sonuç
İlanı
Pazarlık Yayımlanmış
İDARE FAALİYET RAPORU
10
2012/
60412
11
2012/
47003
12
2012/
46422
13
2012/
24052
14
2012/
22253
15
2012/
19144
16
2012/
2924
Pazarlık
Usulü
Açık
İhale
İptal
edilen
İhale
İdare Malı Malzemeler İle
Yol, Tretuvar ve Meydan
Düzenlemesi İşi
Çiğli
İlçesi
Sınırları
Dahilinde
Ruhsatsız
Tamamen Kaçak 62 Adet
Kaçak Yapının Yıktırılması
İşi.
2012 YILI
05.06.2012
10:30
Yapım Açık
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
03.05.2012
10:00
Yapım Açık
11.05.2012
2012 Yılı İçerisinde Alınacak
Mal
Açık
Muhtelif Cinste Araç Alımı 10:30
İhale
İptal
Edilmiş
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
Açık
15.03.2012
Yapım Açık
Kazı ve dolgulu yol açma işi 10:30
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
2012
Yılı
içerisinde
belediyemiz hizmetlerinde
kullanılmak üzere beton 26.03.2012
10:30
Mal
parke ve bordür alımı
2012
Yılı
İçersinde
Kullanılacak Hazır Beton
Alımı İşi
Çiğli Belediyesi 8229/1
Sokak (İztik-Kent Hastanesi
Yanı) Kafeterya
Açık
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
30.01.2012
10:30
Yapım Açık
Sonuç
İlanı
Yayımlanmış
23.03.2012
10:30
Mal
1
10
7
TRAFİK TESCİL ŞUBE BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ
23.07.2012 tarih ve M.35.3.ÇİĞ.0.11.00.00/R-1746 sayılı Trafik Tescil Şube
Biriminin oluşturulması hakkında yazımız ve eki kanun örnekleri, yönetmelik
taslağının Belediye Meclisimizde görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesi
sonucunda;
06.09.2012 tarihli 2012/52 sayılı Meclis Kararı ile ‘’Belediyemizde Norm
Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş bulunan Müdürlüklerimizden
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde; Belediyemizin muhtelif yerel hizmetlerinde
kullanılmak üzere temin edilen ve araç parkında yer alan muhtelif hizmet
araçlarımızın ve iş makinelerimizin tescilleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri,
seferberlik ve savaş hali durumlarında hazır bulundurulmaları, plakalandırma, vize ve
sigorta işlemleri ile muayene işlerinin takibi ve zamanında yerine getirilmesi iş ve
işlemleri sorumluluğunu yürütecek Trafik Tescil Şube Biriminin; 5393 sayılı Belediye
yasasının 48 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediye Trafik Birimleri,
Görev ve Yetkileri başlığında yer alan 10. Maddelerine göre kurulmasına ve yazı
ekinde bulunan söz konusu yeni birimin çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmeliğin
kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.’’denilmektedir.
118
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulacak olan Trafik Tescil Şube
Birimi ‘’Belediye Hizmet Araçları ve İş Makinalarının Tescili İle İlgili Yönetmelik;
Üçüncü Bölüm/Tescil Biriminin Görev Dağılımı ve Sorumlulukları/Tescil birimi
personelinin görev dağılımı:
Madde12- Tescil birimi bir başkan ve iki tescil birimi personelinden oluşur. İhtiyaç
halinde tescil birimi personel sayısı artırılabilir.’’ maddesine göre gerekli sayıda
personel görevlendirilmesinin yapılması, Trafik Tescil Şube Birimi için oda/yer temini
ve Belediye Hizmet Araçları ve İş Makinalarının Tescili İle İlgili Yönetmelik’te bahsi
geçen form, defter v.b. gibi dokümanların basımının sağlanması v.b. iş ve işlemlere
2013 Ocak ayı itibariyle başlanacaktır.
IV. PROJELENDİRİLEN İŞLER
1. Uğur Mumcu Mahallesi, Şantiye Hizmet Tesisleri İnşaatı İhalesi 2011 Yılında
yapılmış, inşaatı 20/06/2011 tarihinde İller Bankası kredisi ve müşterek kontrollüğü
ile başlamış ve 2012 yılı içinde yapımı devam etmiştir. Bu inşaatın yapı denetim
komisyonunda yer alınmıştır.
- İnşaatın devamı ile ilgili, İller Bankası ile birlikte gerekli kontroller yapılmıştır.
- Yapım aşamasında gerekli olan proje revizyonları yaptırılıp, proje müelliflerine
onaylatılmış, İller Bankasında vize edilmesi sağlanmış ve yüklenici firmaya
iletilip inşaat yerinde uygulanması için gerekli kontroller yapılmıştır.
- Yapılan işlere paralel olarak hak edişler düzenlenmiştir.
- Proje değişikliklerinden kaynaklanan imalat artış ve eksilişleri olmuş ve bu
artış ve eksilişler mukayeseli keşif düzenlenerek tespit edilmiştir.
- İş bitim tarihi 10/12/2012’dir. Ancak şantiye sahasında proje eksiklerinden
kaynaklanan proje tadilatları ve bu tadilatların onay süreleri, inşaat
tamamlanamamış ve süre uzatımı verilme zorunluluğu doğmuştur.
- Yapım süreci halen devam etmektedir.
Resim 49: Şantiye Hizmet Binası
119
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 50: Şantiye Hizmet Binası
Resim 51: Şantiye inşaatı
2. 8229/1 Sokak (İztik-Kent Hastanesi yanı) Kafeterya Yapım İşi ihalesi 30.01.2012
tarihinde yapılmış, inşaatına 24.02.2012 tarihinde başlanmıştır. Bu inşaatın yapı
denetim komisyonunda yer alınmıştır.
- İnşaatın devamı ile ilgili yerinde kontroller yapılmıştır.
- Yapılan işlere paralel olarak hak ediş ödemeleri yapılmıştır.
- Proje değişikliklerinden kaynaklanan imalat artış ve eksilişleri olmuş ve bu
artış ve eksilişler mukayeseli keşif düzenlenerek tespit edilmiştir. ( Isıtmasoğutmada VRF sistemine geçiş, kafeterya tabanında akvaryum yapılması,
kafeteryanın yerinin zeminde kaydırılması)
- İş bitim tarihi 22/06/2012’dir. Ancak şantiye sahasında değişiklikler yapılmış iş
bitim tarihi 24.12.2012 olarak belirlenmiştir.
120
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 52: Kafetarya yapımı
Resim 53: Kafetarya projesi
3. Eski Belediye Binası 6. Kat Teras’ın düzenlenmesi yapım işinin ihale
hazırlıklarında görev alınmıştır.
- Projeler çizilmiştir.
- Detaylar hazırlanmıştır.
- İhaleye esas yaklaşık maliyet oluşturulması için metraj çalışması yapılmıştır.
- Metraj çalışmasından yola çıkılarak pursantaj tabloları oluşturulmuştur.
- Teknik şartnameleri hazırlanmıştır.
- Hazırlanan dosya, ihaleye çıkılabilmesi için ilgili personele teslim edilmiştir.
121
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
4. Pelikan Kafe Proje İhalesi;
- Hazırlatılan projeye
5. B.Çiğli Sağlık Ocağı Tadilatı Yaptırılması;
- Sağlık ocağının üst katında 112 acil servis için yer ayrılması gerekliliği
dolayısıyla tadilat yapılmıştır.
- Üst kattan zemine inen demire merdiven yapılmış
- Yeni bölmeler oluşturulmuş,
- Boya işleri yaptırılmıştır.
6. İztik Önü Parkın Çevre duvarı Yapım İşi;
- Deniz parkın çevre duvarının projesi tarafımızdan hazırlanmış olup, projesine
göre yaptırılmış ve üzeri kaplama malzemesi ile kaplatılmıştır.
Resim 54: Park çalışması
7. Evka-2 Mahallesi Kadın Dayanışma Merkezi Tadilatı İşi;
- İstenen tadilata göre yerine gidip tespit yapılmış ve projelendirilmiştir.
- Teras kısmının üzeri sandviç panel ve pvc doğrama ile kapatılmıştır.
- Zemin kattaki kurs alanı genişletilmiş, yer döşemeleri değiştirilmiş, binanın
tretuvarları yenilenmiş, doğramaları boyanmıştır.
122
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
8. Anadolu Caddesi Üzeri Refüjlerde 4 adet Geçit Yapılması;
- Refüjlerin üzerinde halihazırda bulunan geçitler üzerine öncelikle beton
dökülüp düzeltilmiş daha sonra da karo döşenmiştir.
9. Uğur Mumcu Şantiye Hizmet Tesisleri Yanı İstinat Duvarı ve K.Çiğli Mahallesi
8055-8061 Sokakları Bağlayan Betonarme Köprü Projesi Yaptırılması İşi;
- 8055-8061 Sokakları bağlayan yaya köprüsünün araç geçişine açılması için
betonarme projesi hazırlatıldı.
- Uğur Mumcu Şantiye Hizmet Tesisleri inşaatının yanında bulunan yamacın
önüne 210 m uzunluğunda değişken yüksekliklerde betonarme istinat duvarı
yaptırılması için alınan kotlara istinaden proje hazırlatıldı.
10. Deniz Park yanındaki yolunun istinat duvarı ve park içindeki havuzun yapılması:
İstinat duvarı ve havuzun projesi hazırlandı. Yaklaşık maliyeti çıkarıldı. İş
doğrudan temin limitleri içerisinde yaptırıldı.
V. DİĞER GÖREVLER
Güvenlik Binası Tip-2 Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
Muhtarlık Binası Projesi : Projenin metrajı ve keşfi yapıldı..
Yaya Köprüsü Projesi: Sistemin statiği çözüldü. Metrajı ve keşfi yapıldı.
WC Tasarım Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
8788 Sokak Fitness ve çocuk oyun alanı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
Hayvan Barınağı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
Sasalı 128 Sokak Parkı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi: Yerine gidilerek rölevesi çıkarıldı. Çizimleri
yapıldı. Yapılacak tadilat ile ilgili metraj ve keşifleri içeren dosya hazırlanıp,
sunuldu. Daha sonra zemin katının Engelliler Derneği’ne bırakılmasına karar
verilince wc ve mutfak kısımları tekrar düzenlenerek şantiye ekiplerince yapıldı.
9. Zabıta Kulübesi: Çarşı girişine zabıta kontrol noktası yapılması için emekli Mimar
E. Ülgen Yıldız tarafından hazırlanan projenin metraj ve keşifleri hazırlandı.
10. Cahide Ahmet Dalyanoğlu İlköğretim Okulu Kantin Projesi: Projesi çizildi, metraj
ve keşfi hazırlanarak okul müdürüne verildi.
11.Balatçık Cem Evi: Doğrudan temin yoluyla, lokal kısmı tamamlandı. (Yer
döşemesi, duvar boyası, kapılar, sundurma.) Ayrıca aynı dosya içinde ilçe seçim
kurulunun 2 adet doğraması yenilendi.
12.Evka-2 Mahallesi’nde bulunan halı saha ve soyunma odalarının rölevesi çıkarılıp,
1/50 ölçeğine uygun olarak çizimleri yapıldı. İşçiliği de doğrudan temin yöntemi ile
yapılarak kiracıya teslim edildi.
13.Kaklıç Mahallesi Halı Saha: Yapım için gerekli doneler toplandı. Keşif ve metraj
hazırlandı. Yapım işi için gerekli bilgileri içeren dosya hazırlandı.
14.Ataşehir Mahallesi Çok Amaçlı Salon: 26K-IB 22354 pafta 6 parsel’de yapılacak
olan ve projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınan çok amaçlı salon ile ilgili,
İmar Müdürlüğü’nden İmar durumu alınıp, ihale öncesi yaklaşık maliyet hesapları
ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
123
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
VI.PEYZAJ TASARIM PROJESİ HAZIRLANAN ALANLAR
1) 75. Yıl Türk Dünyası Parkı peyzaj tasarım projesi












Toplam Alan: 30,050 m2, Yeşil Alan: 13,300 m2
Türk Dünyası Meydanı: 855 m2 / 120 kişilik mini amfi
Restaurant-Toplantı ve Sergi Salonu: 700 m2
Kulis-Kulis Kafe: 156 m2,Çatı Bahçesi: 340 m2
Amfi Tiyatro(Açık Hava Sineması): 1600 Kişilik
Ada Kafe: 222 m2, Kafe Hizmet Binası: 100 m2
Şelale Su Yüzeyi: 300 m2
Piknik Alanı: 2500 m2
Büyük Çocuk Oyun Alanı: 177 m2, Küçük Çocuk Oyun Alanı: 60 m2
Basketbol Sahası: 28x15m = 420 m2, Voleybol Sahası: 24x14 m = 336 m2
Tenis Kortu: 30x15 m = 450 m2 (2 Adet)
Otoparklar: 1800 m2, Seyir Kuleleri, Yönetim Binası, Spor Hizmet
Binaları
Resim 55: Park tasarım projesi
124
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 56: Park tasarım projesi
125
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 57: Park tasarım projesi
126
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 58: Park tasarım projesi
2) Çiğli 2. Ana Jet Üssü Fitness Alanı peyzaj tasarım projesi
 Toplam Alan: 250 m2
 Fitness Alanı: 125 m2
Resim 59: 2. Ana jet üssü tasarım projesi
127
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 60: 2. Ana jet üssü tasarım projesi
3) Aydınlık Evler Mahallesi Çiğli Anaokulu önü tören alanı peyzaj tasarım projesi
 Toplam Alan: 800 m2
 Tören Alanı: 255 m2
 Yeşil Alan: 420 m2
 Amfi: 150 Kişilik
Resim 61: Anaokul tören alanı tasarım projesi
128
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 62: Anaokul tören alanı tasarım projesi
129
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
4) Ataşehir Mahallesi 8019/4 Sokak Parkı peyzaj tasarım projesi
 Toplam Alan: 780 m2
 Yeşil alan: 210 m2
 Şelale Alanı: 50 m2
 Mini Amfi: 40 Kişilik
Resim 63: Park tasarım projesi
Resim 64: Park tasarım projesi
5) Küçükçiğli Mahallesi 8759 sokak parkı peyzaj tasarım projesi






Toplam Alan: 2600 m2
Yeşil Alan: 900 m2
Çocuk Oyun Alanı: 156 m2
Fitness Alanı: 140 m2
3 Pota Basket Sahası: 150 m2
Otopark: 16 Araç
130
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 65: Park tasarım projesi
131
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 66: Park tasarım projesi
6) Küçükçiğli Mahallesi 8786 sokak Sevgiyolu Peyzaj tasarım projesi
 Toplam Sokak Uzunluğu: 150 metre, Ortalama Sokak Genişliği: 14 metre
 Alanda bitki parterleri, 6 adet kuru havuz, oturma mekanları ve şekilsel
zemin döşemesi öngörülmüştür.
Resim 67: Sevgi yolu tasarım projesi
132
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 68: Sevgi yolu tasarım projesi
133
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 69: Sevgi Yolu tasarım projesi
7) Balatçık 8788 sokak parkı peyzaj tasarım projesi
 Toplam Alan: 2040 m2,
 Yeşil Alan: 965 m2,
 3 Pota Basket Sahası: 110 m2
 Çocuk Oyun Alanı: 178 m2,
 Fitness Alanı: 178 m2,
 Süs Havuzu: 12 m2
Resim 70: Park tasarım projesi
134
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 71: Park tasarım projesi
8) Ataşehir Mahallesi çok amaçlı salon vaziyet planı
 Toplam Alan: 1030 m2
135
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
9) Evka - 5 Mahallesi Toki altı parkı peyzaj tasarım projesi




Toplam Alan: 2400 m2
Yeşil Alan: 1300 m2
Açık Alan(Beton): 450 m2
Fitness ve Çocuk Oyun Alanı: 255 m2
VII. PEYZAJ TASARIM PROJESİ HAZIRLANACAK OLAN ALANLAR
1) Kasaplar meydanı peyzaj tasarım projesi,
2) Atatürk Mahallesi Yörük Ali Caddesi parkı peyzaj tasarım projesi,
3) Cumhuriyet Mahallesi 2/2 sokak parkı peyzaj tasarım projesi.
VIII. YAPIMINA BAŞLANAN PROJELER
1. Aydınlıkevler Mahallesi Çiğli Anaokulu önü Tören Alanı Peyzaj Tasarım
Projesi
Çiğli Anaokulunun önünde bulunan 800 m2 lik alan, okul müdürlüğünün talebi
üzerine değerlendirmeye alınmış olup, alana ve kullanıcı isteklerine uygun tören alanı
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan projeye göre alanda;



255 m2 Tören Alanı
420 m2 Yeşil Alan
150 Kişilik Amfi
tasarlanmıştır. Ayrıca okul çevresindeki bozuk kaldırım yeniden düzenlenecektir.
Projenin yapımına başlanmıştır. Merdiven imalatı tamamlanmıştır. Kaldırım, amfi
imalatı devam etmektedir.
Resim 72: Anaokul tören alanı
136
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2. Ataşehir Mahallesi 8019/4 Sokak Parkı Peyzaj Tasarım Projesi
Toplam proje alanı 780 m2dir. Projede doğal görünümlü şelale, 50 m2 su
yüzeyi, 210 m2 yeşil alan, 18 m2 sahne ve 40 kişilik amfi tasarlanmıştır. Projenin
yapımına başlanmıştır. Kazı-dolgu işlemleri tamamlanmıştır. Şelale yapımına
başlanacaktır.
Resim 73: Park yapımı
3. Çiğli 2. Ana Jet Üssü Fitness Alanı Peyzaj Tasarım Projesi


Toplam alan: 250 m2
Fitness alanı: 125 m2
Projenin bordür döşeme, parke döşeme, beton dökme işlemleri tamamlanmıştır.
Kauçuk döşeme işlemlerinden sonra çalışmalar tamamlanacaktır.
Resim 74: Fitness alanı
137
İDARE FAALİYET RAPORU
IX. DİĞER ÇALIŞMALAR
1. Oturma Bankı 3D Görselleştirme
2. Çoklu Yönlendirme Tabelası Tasarımı
138
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
3. İztik Kafe Büyütme Projesi 3D Görselleştirme
4. Rögar Yapım Detayı 3D Görselleştirme
139
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
5. Kanalet Yapım Detayı 3D Görselleştirme
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE
2012 YILINDA YAPILAN BETON KAPLAMA, TRETUVAR ve PARKE
ÇALIŞMALARI
S.NO MAHALLE
SOKAK
1
Ataşehir
8211
2
Ataşehir
8211/6
3
Ataşehir
8211/12
4
Ataşehir
8211/7
5
Ataşehir
8216/3
YAPILAN ÇALIŞMA
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
6
Ataşehir
8210/4
Tretuvar ve yol parke çlş yapıldı
7
Ataşehir
8211
Tretuvar ve yol parke çlş yapıldı
8
Ataşehir
8229/4
Tretuvar ve yol parke çlş. yapıldı
9
Ataşehir
8010/4
Tretuvar ve yol parke çlş. yapıldı.
140
İDARE FAALİYET RAPORU
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
2012 YILI
ve tretuvar
10
Ataşehir
8019/1
11
Ataşehir
8019/14
12
Ataşehir
8250
13
Ataşehir
8260/1
14
Ataşehir
8260/3 yanı
15
Ataşehir
8020/5
16
Ataşehir
8019/4
17
Ataşehir
18
Ataşehir
8215
Merkez
Mezarlık
19
Ataşehir
8260/3
20
Ataşehir
8211
21
Ataşehir
22
Yeni Mahalle
23
Yeni Mahalle
24
Yeni Mahalle
25
Aydınlıkevler
26
Aydınlıkevler
27
Aydınlıkevler
28
Aydınlıkevler
29
Aydınlıkevler
30
Aydınlıkevler
31
Evka-2
32
Maltepe
8019/11 devamı Yol beton ve tretuvar çlş. yapıldı
Yol beton kap.ve tretuvar çlş
8045
yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8045/2
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8008/1
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
6779/5
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8779/3
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
6781
çalışması yapıldı
Otopark alanının beton kaplaması
6782/5
yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
6780
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
6796/2
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
6808/13
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8110/7
çalışması yapıldı
141
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
Tretuvar ve yol parke çlş. yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
33
Maltepe
8107
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
34
K.Çiğli
8712
Yol beton kaplaması yapıldı
35
K.Çiğli
8713
36
K.Çiğli
37
K.Çiğli
38
K.Çiğli
39
40
K.Çiğli
K.Çiğli
41
42
Şirintepe
Egekent
43
Esentepe
44
Balatçık
45
Balatçık
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8713/1
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8716
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8786/6
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8786/11
çalışması yapıldı
8861
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve istinat
8428
duvarı yapıldı
Akış Öğütçü O. Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8838/2
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8902/4 devamı çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
8798/4
çalışması yapıldı
46
Balatçık
8795/6
47
Balatçık
8795/8
Balatçık
8960/2
49
Balatçık
8786/7
50
Balatçık
8788/11
51
Balatçık
8790/2 devamı
Uğur Mumcu
8980/7
53
İnönü
9206
54
İnönü
9208
55
İnönü
9210
56
İnönü
9212
48
52
Yol beton kap. ve tretuvar çlş.yapıldı
142
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması
çalışması yapıldı
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
ve tretuvar
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
57
İnönü
9215
58
İnönü
9103
59
İnönü
9237
60
İnönü
61
62
63
64
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet
9239
9 Eylül Cad.
Bağlantısı
9507
9509
9603
65
Cumhuriyet
9607
66
Cumhuriyet
9609
67
Cumhuriyet
9602/1
68
Sasalı
Düğün sal. önü
69
Balatçık
70
Balatçık
Tekel İ.Okulu
8795/9-10
Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
71
72
Uğur Mumcu
Uğur Mumcu
8790/16 Sokak
8989 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
73
74
Uğur Mumcu
Uğur Mumcu
8989/1 Sokak
8970 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
75
Uğur Mumcu
8790/5 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
76
Küçük Çiğli 8
861 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
77
Maltepe
8112/1 Sokak
78
Maltepe
8112 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
79
80
Ataşehir
Ataşehir
81
Ataşehir
8211/1 Sokak
8019/7 Sokak
8019/11-8255
Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması ve tretuvar
çalışması yapıldı
82
Ataşehir
8215 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
83
84
85
86
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Harmandalı-Atatürk
9504 Sokak
9006-9011 Sk.
9106 Sokak
9019/1 Sokak
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
Yol beton kaplaması yapıldı
143
İDARE FAALİYET RAPORU
İLGİLİ GÖRSELLER
Resim 75: Aydınlıkevler Mahallesi 6782-5 Sokak.
Resim 76: Aydınlıkevler Mahallesi 6779-5 Sokak.
Resim 77: Yeni Mahalle 8045 Sokak 2
144
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 78: Yeni Mahalle 8045 Sokak.
Resim 79: Maltepe Mahallesi 8110-7 Sokak
Resim 80: K.Çiğli Mahallesi 8716 Sokak
145
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
Resim 81: K.Çiğli Mahallesi 8713-1 Sokak
Merdiven Çalışmaları (Hazır basamak ve parke merdiven)
Kaplama Yapılan Merdivenler
Çağdaş Mah.8825 No: 1 önü
Evka-5 Mah 8925 Sk.
Çağdaş Mah 8818-1 Sk.
Güzeltepe 8428-1 No:31 önü
Egekent 8050 Sk. okul üstü
Güzeltepe 8134 Sokak
Egekent 8831 Sk.
K.Çiğli 8785-2 Sk.
Egekent 8848 Sk.
K.Çiğli 8861 Sk.
Egekent 8050 Sk.
Şirintepe 8134 Sk.
Egekent Merkez Cami
Şirintepe 8418 Sk.
Evka-2 6812 Sk.
Resim 82: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6794-4 Sokak eski ve yeni hali.
146
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 83: Atatürk Mahallesi 8809-10 Sokak eski ve yeni hali
Elektrik Birimi Tarafından Yapılan İşler:
1 -Elektrik abonesi yapılan ve abone işlemleri tamamlanan yerler:
-Sasalı Muhtarlık binası
-Ataşehir Mahallesi sağlık ocağı
-Harmandalı halı saha
2 -Belediyemize ait su ve elektrik faturaları avans çekilerek yatırıldı.
-Şantiye hizmet binası
3 -Su abonesi yapılan yerler:
-Ataşehir Pazar yeri
4 -Yapılan diğer işler:
-Elektrik malzeme alım ihale çalışmaları
-Birimler arası havale olan yazışmalar
-Harmandalı Hizmet Binası şantiyesinin enerji müsadesi izni
-Belediyemiz eski hizmet binası 4. kat enerji ayırımı ve elektrik projesi son hali
X. AÇIKLAMALAR
Mülkiyeti belediyemize ait Ataşehir Sağlık Ocağı ve 112 acil servisi enerji
tüketim bedellerini kendileri ödemesi için abonelik işlemleri yapılıp ayrılmıştır. Sasalı
Muhtarlık binası bağımsız hale getirilmiş ve aboneliği yapılmıştır.
Belediyemiz hizmet binaları ve şantiye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan muhtelif elektrik malzemeleri alımı için 18.04.2012 tarih ve 917 sayılı
yazımızla ihale çalışmaları başlatılmıştır.
Belediyemize ait Harmandalı şantiye hizmet binası için enerji müsadesi alınmış
olup trafo yeri belirlenmesi için Bornova GEDAŞ İşl. Müd. ne başvurulmuştur.
147
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Belediyemize ait yapımı devam eden park inşaatları yerinde kontrol
edilmektedir. Kent Hastanesi karşısında 8229/1 Sok. bulunan parka bir aylık geçici
elektrik aboneliği yapılmıştır.
Belediye Eski Hizmet Binası 4.kat Katip Çelebi Üniversitesi’ne tahsis
edilmiştir. Elektrik enerjisi bağımsız hale getirilerek yeni abonelik yapılması ve enerji
tüketim bedellerinin kendileri tarafından ödenmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Belediyemiz Eski Hizmet Binası 4. katı Katip Çelebi Üniversitesi’ne tahsis
edildiğinden dolayı yapılan elektrik proje tadilatları yapılmış olup elektrik enerji
projesi son durum çizdirilmiştir.
-Köyiçi Mahallesi Kütüphanesi tekrardan tesisatı yenilenerek elektrik aboneliği
yapıldı.
-Ataşehir Mahallesi 8229/1 Sokakta bulunan park a ikinci kez 1 aylık geçici
elektrik aboneliği yapıldı. Yapımı devam eden park inşaatlarının kontrolü yapıldı.
-Uğur Mumcu Mahallesinde Belediyemiz şantiye binasına Tedaş onaylı trafo
kurulum izin belgesi alındı ve harita mühendisimize teslim edildi.
-Belediyemiz tarafından Harmandalı Mahallesinde yeni açılan sokaklara Tedaş
tarafında dikilen aydınlatma direklerine abonelik yapıldı.
-Belediyemize ait Harmandalı Şantiye Hizmet binasının elektrik projelerindeki
eksiklikler tamamlandı.
-Evka -6 Mah. otobüs son durağında bulunan yürüyüş parkuruna Tedaş
tarafından aydınlatma döşendiğinden dolayı Belediyemizce daha önceden döşenen
lambalar sökülerek depomuza alınmıştır.
-Sasalı Düğün Salonunda aydınlatma yetersiz olduğundan ek aydınlatma
armatürleri konuldu.
-8229/1Sokakta bulunan parkımızın geçici şantiye elektrik süre uzatımına
gidilmiştir.
-8229/1 Sokakta bulunan parkımızın geçici şantiye elektrik süre uzatımına
gidilmiştir.
-Belediyemize ait park, idare binaları, şantiye ve sokak aydınlatma arızaları
giderildi.
-Zafer ve Barış Festivalinde alan aydınlatılması yapılıp enerji verildi.
-Belediyemize ait park, idare binaları, şantiye ve sokak aydınlatma arızaları
giderildi.
-Galip ÖZTÜRK futbol sahasına ek projektörler ilave edildi.
148
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
-Belediye Hizmet Binasının arızalı olan ışıklı yazıları yaptırıldı.
-8229/1 Sokak’da İZTİK’te bulunan parkın elektrik abonelik işlemleri yapıldı.
-Cumhuriyet Meydanında esnafların kurduğu seyyar çadırlara enerji verildi.
-EVKA 2’de bulunan kütüphanenin tadilat projesine göre tesisatı döşenip
abonesi yapıldı.
-8229/1 de İZTİK’te yeni bir baks kurulup GEDAŞ tarafından kabulü yapıldı.
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile konser alanı aydınlatılması yapıldı.
-8229/1’de İZTİK’te bulunan parkın elektrik abonelik endeks fark bedeli
GEDAŞ’a yatırıldı.
-Cumhuriyet Meydanında Kızılay tarafından kurulan seyyar çadırlara enerji
verildi.
-Belediyemize ait Egekent’ te bulunan Diyar -21 Aile Çay Bahçesinin abonesi
yapıldı.
-Belediye Hizmet Binasının ön tarafında bulunan dekoratif aydınlatma
direklerinin kırılan fileksi-glas camları taktırıldı.
-EVKA 2’de bulunan kütüphanenin güç arttırımı yapıldı.
-Fakir ve muhtaç 3 ailenin evlerinde bulunan bozuk ve atıl durumdaki elektrik
tesisatı değiştirildi.
-Kurumlar arası ve birimler arası yazışmalar yapıldı.
-8229/1’de İZTİK’te bulunan parkın havuzun elektrik aboneliği yapıldı.
-Belediyemizce yeni yıl nedeni ile refüj ve kavşaklara yapılan aydınlatma
direklerine pano takıldı.
-Belediyemizce 2013 yılı bütçesinden kullanılmak üzere elektrik malzemesi
ihalesi hazırlıklarına başlandı.
-28.05.2012 Tarihinde yapılan elektrik malzemesi ihalesinde, ihale komisyon
kararı ile % 20’lik artışa gidilmiş olup ihale dosyası kapatılmıştır.
-Maddi durumu olmayan fakir vatandaşın evinde elektrik tesisatı tadilatı
yaptırıldı.
Kontrol Teşkilatınca Yapılan İşler:
1- Uğur Mumcu Mahallesi Şantiye Hizmet Tesisleri İnşaatı İhalesi 2011 yılında
yapılmış, inşaatı 20/06/2011 tarihinde İller Bankası kredisi ve müşterek kontrollüğü ile
149
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
başlamış ve 2012 yılı içinde yapımı devam etmiştir. Bu inşaatın Yapı Denetim
komisyonunda yer alınmıştır.
- İnşaatın devamı ile ilgili İller Bankası ile birlikte gerekli kontroller
yapılmıştır.
- Yapım aşamasında gerekli olan proje revizyonları yaptırılıp, proje
müelliflerine onaylatılmış, İller Bankasında vize edilmesi sağlanmış ve
yüklenici firmaya iletilip inşaat yerinde uygulanması için gerekli kontroller
yapılmıştır.
- Yapılan işlere paralel olarak hak edişler düzenlenmiştir.
- Proje değişikliklerinden kaynaklanan imalat artış ve eksilişleri olmuş ve bu
artış ve eksilişler mukayeseli keşif düzenlenerek tespit edilmiştir.
- İş bitim tarihi 10/12/2012’dir. Ancak şantiye sahasında proje eksiklerinden
kaynaklanan proje tadilatları ve bu tadilatların onay süreleri sebebiyle inşaat
tamamlanamamış ve süre uzatımı verilme zorunluluğu doğmuştur.
- Yapım süreci halen devam etmektedir.
2-8229/1 Sokak (İztik-Kent Hastanesi Yanı) Kafeterya Yapım İşi ihalesi 30.01.2012
tarihinde yapılmış, inşaatına 24.02.2012 tarihinde başlanmıştır. Bu inşaatın yapı
denetim komisyonunda yer alınmıştır.
- İnşaatın devamı ile ilgili yerinde kontroller yapılmıştır.
- Yapılan işlere paralel olarak hak ediş ödemeleri yapılmıştır.
- Proje değişikliklerinden kaynaklanan imalat artış ve eksilişleri olmuş ve bu
artış ve eksilişler mukayeseli keşif düzenlenerek tespit edilmiştir. ( Isıtmasoğutmada VRF sistemine geçiş, kafeterya tabanında akvaryum yapılması,
kafeteryanın yerinin zeminde kaydırılması)
- İş bitim tarihi 22/06/2012’dir. Ancak şantiye sahasında değişiklikler dolayı
iki kez süre uzatımı verilmiş ve iş bitim tarihi 24.12.2012 olarak
belirlenmiştir.
3-Eski Belediye Binası 6. Kat Teras’ın düzenlenmesi yapım işinin ihale hazırlıklarında
görev alınmıştır.
- Projeler çizilmiştir.
- Detaylar hazırlanmıştır.
- İhaleye esas yaklaşık maliyet oluşturulması için metraj çalışması yapılmıştır.
- Metraj çalışmasından yola çıkılarak pursantaj tabloları oluşturulmuştur.
- Teknik şartnameleri hazırlanmıştır.
- Hazırlanan dosya, ihaleye çıkılabilmesi için ilgili personele teslim edilmiştir.
150
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
4-B.Çiğli Sağlık Ocağı Tadilatı Yaptırılması;
- Sağlık ocağının üst katında 112 acil servis için yer ayrılması gerekliliği
dolayısıyla tadilat yapılmıştır.
- Üst kattan zemine inen demire merdiven yapılmış
- Yeni bölmeler oluşturulmuş,
- Boya işleri yaptırılmıştır.
5- İztik Önü Parkın Çevre duvarı Yapım İşi;
- Deniz parkın çevre duvarının projesi tarafımızdan hazırlanmış olup, projesine
göre yaptırılmış ve üzeri kaplama malzemesi ile kaplatılmıştır.
6-Evka-2 Mahallesi Kadın Dayanışma Merkezi Tadilatı İşi;
- İstenen tadilata göre yerine gidip tespit yapılmış ve projelendirilmiştir.
- Teras kısmının üzeri sandviç panel ve Pvc doğrama ile kapatılmıştır.
- Zemin kattaki kurs alanı genişletilmiş, yer döşemeleri değiştirilmiş, binanın
tretuvarları yenilenmiş, doğramaları boyanmıştır.
7-Anadolu Caddesi Üzeri Refüjlerde 4 adet Geçit Yapılması;
- Refüjlerin üzerinde halihazırda bulunan geçitler üzerine öncelikle beton
dökülüp düzeltilmiş daha sonra da karo döşenmiştir.
8-Uğur Mumcu Şantiye Hizmet Tesisleri Yanı İstinat Duvarı ve K.Çiğli Mahallesi
8055-8061 Sokakları Bağlayan Betonarme Köprü Projesi Yaptırılması İşi;
- 8055-8061 sokakları bağlayan yaya köprüsünün araç geçişine açılması için
betonarme projesi hazırlatıldı.
- Uğur Mumcu Şantiye Hizmet Tesisleri inşaatının yanında bulunan yamacın
önüne 210 m uzunluğunda değişken yüksekliklerde betonarme istinat duvarı
yaptırılması için alınan kotlara istinaden proje hazırlatıldı.
9-Deniz Park yanındaki yolunun istinat duvarı ve park içindeki havuzun yapılması:
İstinat duvarı ve havuzun projesi hazırlandı. Yaklaşık maliyeti çıkarılarak iş yapıldı.
Diğer görevler:
1- Güvenlik Binası Tip-2 Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
2- Muhtarlık Binası Projesi : Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
3- Yaya Köprüsü Projesi: Sistemin statiği çözüldü. Metrajı ve keşfi yapıldı.
4- WC Tasarım Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
151
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
5- 8788 Sokak Fitness ve çocuk oyun alanı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
6- Hayvan Barınağı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
7- Sasalı 128 Sokak Parkı Projesi: Projenin metrajı ve keşfi yapıldı.
8- İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi: Yerine gidilerek rölevesi çıkarıldı. Çizimleri
yapıldı. Yapılacak tadilat ile ilgili metraj ve keşifleri içeren dosya hazırlanıp,
sunuldu. Daha sonra zemin katının Engelliler Derneği’ne bırakılmasına karar
verilince wc ve mutfak kısımları tekrar düzenlenerek şantiye ekiplerince yapıldı.
9- Zabıta kulübesi: Çarşı girişine zabıta kontrol noktası yapılması için Ülgen Yıldız
tarafından hazırlanan projenin metraj ve keşifleri hazırlandı.
10- Cahide Ahmet Dalyanoğlu İlköğretim Okulu kantin projesi: çizildi, metraj ve
keşfi hazırlanarak okul müdürü’ne verildi.
11- Balatçık Cem Evi: Doğrudan temin yoluyla, lokal kısmı tamamlandı. ( Yer
döşemesi, duvar boyası, kapılar, sundurma.) Ayrıca aynı dosya içinde ilçe seçim
kurulunun 2 adet doğraması yenilendi.
12- Evka-2 Mahallesi’nde bulunan halı saha ve soyunma odalarının rölevesi çıkarılıp,
1/50 ölçeğine uygun olarak çizimleri yapıldı.
13- Kaklıç Mahallesi Halı Saha: Yapım için gerekli doneler toplandı. Keşif ve metraj
hazırlandı. Yapım işi için gerekli bilgileri içeren dosya hazırlandı.
14- Ataşehir Mahallesi Çok Amaçlı Salon: 26K-IB 22354 pafta 6 parsel’de yapılacak
olan ve projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınan Çok Amaçlı Salon ile
ilgili, İmar Müdürlüğü’nden İmar durumu alınıp, ihale öncesi yaklaşık maliyet
hesapları ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Birim Faaliyet Ve Kapasitenin Değerlendirmesi
Fen İşleri Müdürlüğü faaliyet ve kapasite olarak değerlendirildiğinde konulan
bütçe ödeneğine göre ortalama gerçekleşme oranı % 100 seviyesindedir. 2012 Yılı
itibari ile yatırım planımızı, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan parklarındaki,
hizmet binalarındaki, şantiyelerindeki, yol ve kaldırımlarındaki, okul eksikliklerin
onarımları ve tamamlaması, projelendirilmesi ve yapılması işi olmuştur.
Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması, yapım ve hizmet işlerinin
özelleştirilebilir olması üstünlükleri asındadır.
152
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Başta İmar Kanunu ve Yapı
Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası
ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621
sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını
koruma kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634
sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile
imar planlama karar ve plan notları ve İzmir Büyükşehir imar yönetmeliği ona bağlı
otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ile hizmet
yürütmektedir.
Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda
sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahilinde yetkilidir.
Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve
ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin
ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.
II. PERSONEL DURUMU
Birimimiz Hizmet ve Faaliyetleri toplam 28 personel ile yürütülmektedir.
Personelin 6’sı memur, 11’i sözleşmeli memur, 2’si kadrolu işçi ve 9’u hizmet alım
personeli statüsünde çalışmaktadır.
Personel Durumu
Eğitim Durum
Memur
22%
0
Mimar
Şehir Plancı
İnş.Müh.
Harita Müh.
Harita Teknikeri
İnş.Teknikeri
Teknisyen
Yüksekokol
Jeoloji Müh.
Lise
Kafesa
n
32%
5
İşçi
7%
Sözleş
meli
39%
Şekil 3: Personel ve Eğitim durumu
153
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
SIRA NO
1
CİNSİ
Elektronik Ölçüm Aletleri
ADET
1
2
Dizüstü Bilgisayar
2
3
Masaüstü Bilgisayar
21
4
Yazıcı
12
IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
a ) İmar ve Şehircilik Kalemi
Müdürlüğe gelen tüm evrakları kayda almak, varsa öncesi ile birleştirmek
üzere arşive göndermek, işlemi bitmiş olan evrakların çıkışını yapmak ve zimmet
karşılığı vatandaşlara veya ilgili birimlere teslim etmek,
Büro teknik elemanları, büro sorumluları ve Müdür tarafından verilen yazıları
resmi yazışmalara ait yönerge esaslarında geciktirmeden ve hatasız olarak yazmak,
Evrakları tamamlanan müracaat dosyalarını kayıt karşılığı teslim almak,
işlemleri biten dosyaların ilgilisine tebliğini sağlamak,
Müdürlük bünyesinde işlemleri bitmiş tüm yazışmaları ve dosyaları arşiv
birimine göndererek sağlıklı bir arşiv oluşumunu sağlamak faaliyetleri arasındadır.
• Müdürlüğümüzde 2012 yılı içerisinde 2314 adet yazışma (şikayet, aslı gibidir,
proje onayı) yapılmıştır.
b )Planlama Birimi
Çiğli İlçesi Ovakesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlatılarak Meclis Onayına sunulmuştur.
Harmandalı Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonları için çalışmalar
başlatılmıştır.
İlçemiz Güzeltepe Mahallesinde 1. Etap kentsel yenileme projeleri yaptırılmış
olup onay aşamasına getirilmiştir.
2012 yılı içerisinde 3 adet plan değişikliği onaylanmıştır.
c) Harita Birimi
Ataşehir mahallesi Ovakesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından onanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının
Nazım İmar Planına uygun olarak revize edilmesi önerilmektedir. Söz konusu
revizyonun yapılabilmesi için Ataşehir Mahallesi, Yeni mahalle ve Atatürk Organize
Sanayi Bölgesini kapsayan alanda “sayısal halihazır haritalar” hazırlanmıştır.
154
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Yapı Ruhsatı düzenlenen parsellerin ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü için yapılan Aplikasyon, Demir ve Subasman Vizeleri
Müdürlüğümüz tarafından arazide birebir kontrol edilerek; binaların mimari
projelerine uygunlukları kontrol edilmiş ve bu bağlamda tanzim edilmiştir.
İmar planına göre inşaat yapmaya müsait olmayan parsellerde bir takım imar
uygulamaları yapılmıştır. Söz konusu uygulamalar 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve
16. maddelerine göre hazırlanmakta; 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 99 adet
16. madde uygulaması yapılmış ve tapu tescillerinin yapılması amacı ile İlçe Kadastro
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 16. madde hükümlerine göre uygulama yapılan parseller
için Yapı Ruhsatları tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine
istinaden uygulama yapılması gereken parseller için 18. madde uygulamaları yapılmış;
18. madde uygulaması neticesinde 1 parselin tescilleri sağlanmıştır. Birim bünyesinde
yapılan diğer işler:
• İmar Durumu
:1145 adet
• 16. madde uygulaması
: 99 adet
• Kitle tastiği
: 98 adet
• Kırmızı kot
: 164 adet
• Tus dosyası
: 180 adet
• Yol katılım bedeli
: 183 adet
• Kısıtlılık Belgesi
: 72 adet
• Aplikasyon Vizesi
: 145 adet
• Temel Vizesi
: 191 adet
• Su Basman Vizesi
: 123 adet
• 18.Madde Uygulaması
: 1 adet
• Yol Profili
: 45 adet
• Vaziyet planı
: 25 adet
300
250
200
150
2011
100
2012
50
0
Harita Servisi 2011-2012 yılları grafiği
155
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
d) İmar Durumu Birimi
1145 adet İmar durumu Belgesi tarafımızdan düzenlenmiştir. İmar durum
belgelerine göre parsellerin imar planlarındaki konumları ve inşaat yapabilme
özelliklerinin belirlenmesi söz konusu olduğundan; imar durumları inşaata müsait 234
parsel için yapı ruhsatı tanzim edilmiştir.
e) Mimari Tetkik Birimi
Çiğli Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projeleri ilk tetkik, tadilat
ya da yenileme aşamalarında mimari açıdan 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı
Yapı Denetim Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine ve ilgili
diğer yönetmeliklere göre kontrol etmektedir.
f) Otopark Birimi
Yürürlükteki İmar Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği çerçevesinde; kapalı otoparkların net
alanını, konut ve işyerlerinin brüt alanını, bağımsız ve ortak alanlarının ayrı ayrı
hesaplayarak inşaat genel alanını bulmak, yapılan alan hesaplarını dikkate alarak
Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanununa göre bina inşaat harcını belirlemek ve Bina
İnşaat Harcı Beyannamesi ve ruhsat bilgi formlarını düzenleyerek Yapı Ruhsat
Bürosuna iletmek, projesinde otopark ihtiyacını karşılayamayan parsellerin otopark
bedellerini tespit ederek bölge otoparklarını belirlemek görevleri arasındadır.
g) Yapı Denetim Birimi
Yapı denetim hizmet bedellerinin yapı denetim kuruluşlarına ödenebilmesi
için, yapı denetim hizmet bedellerine esas hak edişlerin onaylayarak Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamaktadır. Bir sonraki yıla devrolan
işlerde, yılsonu itibariyle seviye tespit tutanaklarının düzenlenmektedir.
h) Statik Tetkik Birimi
Mimari Tetkik Bürosu tarafından iletilen projelerin betonarme proje ve statik
hesaplarını kontrol etmek, zemin raporları ve jeolojik raporlarda verilen değerlerin
(zemin emniyet gerilmesi, zemin sınıfı vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını
kontrol etmek görevlri arasındadır.
ı) Yapı Ruhsatı Birimi
Ruhsat düzenlenecek parseli yerinde kontrol ederek inşaata başlanıp
başlanmadığını tespit etmek ve eğer ruhsat alınmadan inşaata başlanmış ise Yapı
Kontrol Şubesine bildirerek zabıt tutulmasını sağlamaktadır.
Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Yapı Ruhsatını düzenleyerek ilgili
kişi/kuruluşa iletilmesini sağlamak, birer nüshasını ise Türkiye İstatistik Kurumu ile
diğer kurum ve kuruluşlara iletmek görevlerindendir.
156
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
4708 sayılı Yapı Denetim esaslarına göre Müdürlüğümüze müracaatı bulunan
3242 adet hakediş, işbitirme belgesi ve seviye tespit evraklarının kontrolleri yapılarak
sonuçlandırılmıştır.
2012 yılı içerisinde kanuna ve yönetmeliğe uygun olan 234 adet parsele İnşaat
Ruhsatı verilmiştir.
• Ruhsat tadilatı
• Yapı Denetim hakkediş ve tespit tutanağı
• Yapı Ruhsatı
: 147 adet
: 3242 adet
: 234 adet
250
200
150
2011
100
2012
50
0
Yapı Ruhsatı
Tadilat Ruhsatı
i)- Yapı Kullanma Birimi
Yapı Ruhsatı alınmış olan binalar için 2012 yılında toplam 639 adet Yapı
Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş; binaların yasal anlamda kullanılır hale getirilmesi
sağlanmıştır.
• Yapı Kullanma İzin Belgesi: 639 adet
700
600
500
400
300
200
20112
2012
100
0
Yapı Kul İzn Belg
157
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
j) Yapı Kontrol Şube Şefliği
İnşaat faaliyetleri devam eden yapılara ait arazinin mülkiyetini, yapının ruhsat
ve projesine uygunluğunu kontrol ederek, yapılan kontrol sonucunda arazinin bir
başkasına ait ya da devlet arazisi olduğu tespit edilmiş ise inşaatı mühürleyerek
gecekondu zaptı düzenlenmek ve 775 sayılı yasanın 18. Maddesine istinaden, yıkımı
için Fen İşleri Müdürlüğüne iletmektedir
Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşasına devam edilen tüm
yapıları tespit ederek; 3194 sayılı imar kanununun 32. 42. Maddelerine göre yasal
işlemlerini yürütmek, Yapı Tatil Zabtı düzenleyerek bir suretini ilgili mahalle
muhtarına bir suretini de yapı yerine asarak tebligatı gerçekleştirmek, T.C.K.’ nun
184. Maddesine göre işlem yapılması için Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazılı bilgi
vermek ve süresi içinde konuyu Başkanlık Makamına sunarak gerekli Encümen
Kararının alınmasını sağlamak.
Kentimizin daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla yapı kontrol ekiplerimiz
tarafından ilçe genelinde yapılan gerek rutin kontroller gerekse şikâyete konu
dilekçeleri değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre
yasal işlemlere başlanmıştır.
•
•
•
•
Yapı Kontrol Şube Evrakları
Para Cezası verilen İnşaat sayısı
Yapı Tatil Zaptı Düzenlenen İnşaat sayısı
Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı
: 122 adet
: 3 adet
: 3 adet
: 5 adet
k) Numarataj Birimi
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin ilçemiz kapsamında kusursuz bir şekilde
uygulanabilmesi için ilçemize ait numarataj bilgilerinin güncellenmesi amacı ile ilçe
sınırlarımız kapsamında bulunan tüm sokak levhaları sokakların yönlerini de
belirleyecek şekilde arazide uygulanmıştır. Ayrıca dış kapı numaralarının tamamı
Müdürlüğümüz tarafından güncellenerek; yeni numarataj krokileri oluşturulmuştur. Bu
işlemler neticesinde; ilçemiz kapsamında nüfus sayım işleminin daha gerçekçi bir
şekilde yapılması için gereken altyapı Müdürlüğümüz tarafından sağlanmış ve 2012
yılı içerisinde 681 adet Numarataj Belgesi ve Krokisi düzenlenmiştir.
• Verilen Numarataj
: 681 adet
l) Arşiv Birimi
Müdürlük bünyesindeki birimler tarafından hazırlanan evraklar, tüm
yazışmalar, dosyalar ve projelerin birer suretini konularına ve ada parsel numaralarına
göre tasnif edildikten sonra ayrı klasörde saklanmasını sağlamaktadır. 2012 yılı
içerisinde 639 Adet Dosya düzenlenmiştir.
158
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Bütün bunların yanı sıra Müdürlüğümüz;
- Encümence görüşülecek evrakların hazırlanması, yazılması ve sunulması.
- Meclise sunulacak evrakların hazırlanması ve sunulması.
- Tadilat taleplerinin sonucu hakkında vatandaşa ve Valiliğe yazılı bilgi verilmesi.
- Kaçak yapıların yazışmaları.
-3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği uygulamaları, yazışmaları ve
tebligatları.
- Mahkemelerden gelen ruhsatsız yapılarla ilgili kararların ve imar planına itiraz için
açılan davaların yazışmalarının yapılması ve takibi.
- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İzmir
Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü Denetim Koordinasyon
Müdürlüğü, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji
Mühendisleri Odası, Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na her ay periyodik olarak
düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgeleri ve Yapı Ruhsatlarının gönderilmesi.
- İmar planı yazışmalarının yapılması hususlarında faaliyetlerde bulunulmuştur.
V.PERFORMANS SONUÇLARI
Müdürlüğümüz, 2012 yılı için belirlemiş olduğu performans hedeflerini,
Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen kriterler doğrultusunda sürdürerek
hedeflerine maksimum düzeyde ulaşmaya çalışmıştır.
159
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüzün önemi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı
K.İ.K’nu ve 2872 sayılı yasalara göre yönetilen ilçemizin geniş yerleşim alanları
nedeniyle yoğun bir insan göçü ve toplu konut alanları çoğalması ve artan nüfus
yoğunluğu sebebiyle her geçen yıl önemli oranda artmaktadır.
II. PERSONEL VE ARAÇ DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 müdür, 1 memur, 1 sözleşmeli memur, 3 şirket
çalışanı Temizlik İşleri Müdürlüğü servisinde, 1 çavuş, 5 postabaşı, 8 pazar yeri
temizleme ekibi, 3 konteyner yeri yapım ekibi, 27 sabit süpürgeci, 41 çöp arabası
arkası çalışanı, 6 kaynak ekibi, 5 şantiye çalışanı, 31 ağır vasıta şoförü, 6 binek araç
şoförü çalışmaktadır. 17 adet çöp kamyonu, 3 adet ilaçlama makinesi, 1 adet epoksi
boya atabilen boya makinesi, 3 adet gaz altı kaynağı makinesi, seyyar ekip için 1 adet
çanta kaynağı makinesi, 3 adet gaz altı kaynağı makinesi, 1 adet yol süpürme
kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı, 4 adet kasalı binek aracı ile sürekli olarak 2
vardiya halinde ilçemizde çöp toplama ve genel temizlik hizmeti verilmektedir.
Resim 84: Temizlik araçları
160
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
III. FAALİYETLERİMİZ
İlçemiz 28 mahalle ve 2 sanayi bölgesinden oluşmaktadır. İlçemizin evsel
atıkları; mahallelerde gün aşırı 2 vardiya olarak yıl boyunca düzenli bir şekilde
toplanıp Harmandalı Çöp Deponi alanına taşınmaktadır. İlçemizin ana arterlerinde ise
evsel atıklar her gün toplanıp deponi alanına taşınmaktadır. 11 Pazaryerimiz Pazar
kalktıktan sonra 9 kişilik pazaryerleri temizlik ekibimiz tarafından yıl boyunca
temizlenip dezenfekte edilmektedir. Bu amaçla 800 kg dezenfektan kullanılmıştır. 27
kişilik süpürge ekibimiz ve 1 adet yol süpürme kamyonu ile ilçemizin ana arterleri
başta olmak üzere Çiğli genelinde imkânlar dâhilinde sokak temizliği yıl boyunca
yapılmaktadır. Ayrıca afet sırasında ekiplerimiz afet bölgelerine kaydırılmaktadır.
Resim 85: Sokak temizliği ve atık toplama
İlçemizde günlük yaklaşık 235 ton evsel katı atık toplanmaktadır. Çiğli’ de
2012 yılında yaklaşık olarak 85.775 ton evsel katı atık toplanıp Çöp Deponi alanına
taşınmıştır.
İlçemizin çöpleri 800 litre hacimli 4500 adet kapalı konteyner ve 3200 litrelik
30 adet yerüstü konteyner ile toplanmaktadır. Hafif arızalı konteynerler yerinde seyyar
ekibimiz tarafından tamir edilmekte olup, yerinde tamir edilmeyecek durumda
olanlarda şantiyedeki atölyemize getirilerek bakımı yapılmaktadır.
IV. SATIN ALINAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
800 litrelik galvanizli çöp konteyneri: 885 adet
400 litrelik galvanizli çöp konteyneri: 50 adet
770 litrelik çöp konteyneri: 50 adet
Plastik tekerlekli taşınabilir çöp bidonu (120 lt): 60 adet
Kesimli kıvrımlı sac: 11.000 kilogram,
Dkp sac: 10.000 kilogram
Konteyner imalatı ve tamiratı için 3.000 adet konteyner tekerleği,
Endüstriyel Boya (18 lt): 210 teneke ve Selülozik Tiner (12 lt): 200 teneke
Boya tabancası: 9 adet
Hidrolik pompa: 1 adet
Eldiven: 12.500 çift
161
İDARE FAALİYET RAPORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2012 YILI
Ot Biçme Makinesi: 5 adet
Kompozit Dış Mekan Küllüğü: 200 adet
Araç Yıkama Köpüğü: 500 litre
Dezenfektan: 3.000 litre
Uçkun İlacı: 750 litre
Taşıtların bakım onarımları
İş makinelerinin bakım ve onarımları
20.000 adet Çalı süpürgesi (4 adet çalı süpürgesi birleştirilip tek çalı süpürgesi
olarak kullanılıyor.)
4 kadrolu işçimizin yoğurt yardımı,
4 kadrolu işçimizin ESHOT kart beldeleri ödenmiştir.
4 kadrolu işçinin sözleşmesi gereği giysi ve gıda yardımı yapılmıştır.
Ayrıca görülen lüzum üzerine faaliyetlerimizi sürdürebilmek için; kaynak işi
için oksijen ve karışım gazları, imalat ve tamirat işlerinde kullanılan mal ve
malzemeler, büro hizmetlerinde kullanılan mal ve malzemeler vb. satın alınarak
Müdürlüğümüzün işlerinin yapılması sağlanarak işçilerin iş verimi artırılmıştır.
V.GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI
2011 yılı Kasım sonu itibari ile İZGEP ile yapılan protokol sona ermiştir.
17/11 2011 tarihinde Çevko – Atkasan – Çiğli Belediyesi üç (3) yıl süreli üçlü
sözleşme imzalanmıştır. Çiğli ilçesindeki tüm okul, ASM, resmi kurumlar ve talep
edilen tüm noktalara bina içi ambalaj atığı toplama kutuları yerleştirilmiş olup yıl
içinde yıpranan kutular yenileri ile değiştirilmektedir. Yaklaşık 70 adet ambalaj atığı
geri dönüşüm kafesi ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirilmiştir. İlçemizde
kurduğumuz sistem ile 2012 yılında 8.793.636 kilogram konutlar ve satış noktaları
kaynaklı ambalaj atığı, 4.735.035 kilogram sanayi kaynaklı ambalaj atığı olmak üzere
toplam 13.528.671 kilogram ambalaj atığı toplanmıştır.
Resim 86: Ambalaj atıkların toplanması
162
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Bu sayede;
1. Çöp Deponi alanına daha az çöp dökülmesi sağlanmıştır. Çöp alanının daha
uzun süre kullanılması sağlanmıştır.
2. Çöp araçlarının Çöp Deponi alanına daha az gitmesi ile araç yakıtlarında
tasarruf sağlanmıştır.
3. Geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.
4. Ülkemizin doğal kaynaklarının tükenmesi geciktirildi.
5. Doğal dengenin bozulmaması sağlanmış oldu.
VI. ATIK PİLLERİN TOPLANMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Çiğli Belediyesi ve TAP
işbirliği ile 2012 yılında 20 adet atık pil kutusu belirli noktalara birimimizce
yerleştirildi. Çiğli genelinde 240 adet atık pil kutusu vardır. Bu atık pil kutularından
2012 yılında yaklaşık 600 kilogram atık pil toplanıp İzmir Büyükşehir Belediyesi
personeline teslim edilmiştir.
Bu sayede;
1. Piller tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir. Atık pillerin diğer evsel katı atıkları
karışması önlenmiş oldu.
2. Atık piller özellikle toprakları oradan da yer altı su kaynaklarını kirletmektedir.
Bunun önüne geçilmiştir.
3. Çöp Deponi alanına daha az çöp dökülmesi sağlanmıştır. Çöp alanının daha
uzun süre kullanılması sağlanmıştır.
4. Çöp araçlarının Çöp Deponi alanına daha az gitmesi ile araç yakıtlarında
tasarruf sağlanmıştır.
5. Ülkemizin doğal kaynaklarının tükenmesi geciktirildi.
6. Doğal dengenin bozulmaması sağlanmış oldu.
VII. BİTKİSEL KIZARTMALIK ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI
Çiğli ilçesindeki bitkisel atık yağların toplanması protokolü Çiğli Belediyesi ile
Özgür Geri Kazanım ve Yağ Sanayi ve Ticaret arasında 22/03/2012 tarihinde
imzalanmıştır.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bitkisel atık
yağların toplanabilmesi için ilçemizdeki tüm ilkokul, ortaokullara, muhtarlılara ve
Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) bitkisel atık yağ biriktirme bidonları
yerleştirilmiştir. Ayrıca atık bitkisel yağların oluşabileceği otel, yemekhane,
restoranlara atık yağların toplanması, lavabolara veya çöpe dökülmesini önlemek için
sınırlarımız içerisinde bulunan kızartma yapan tüm iş yerleri (yemekhane, lokanta,
otel, hastane vb.) bitkisel atık yağlarını biriktirmeleri gerektiği ve lisanslı firmalarla
sözleşme yaparak uzaklaştırmaları gerektiği yaptığımız denetimlerde bildirilmiştir. Bu
konuda denetimlerimiz devam etmektedir.
163
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 87: Atık yağların toplanması
VIII. CAM ATIĞI GERİ KAZANIMI
İlçemizde seçilen bölgelerde, kullanılmış cam ambalajların kaynağında evsel
atıklardan ve diğer ambalaj atıklarından (metal, plastik, kağıt-karton ve kompozit) ayrı
toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına
dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi, Anadolu Cam ve Çevko
arasında 01/10/2012 tarihinde üçlü protokol imzalanmıştır.
Protokol kapsamında 200 adet 400 litre hacimli yeni cam kumbarası Çiğli
Belediyesi’ne Anadolu Cam tarafından hibe edilecektir.
IX. CADDE-SOKAK TEMİZLİĞİ
Çiğli genelinde ana arterler başta olmak üzere belediyemiz imkânları dâhilinde
1 (bir) adet yol süpürme aracı ve 27 birim çalışanımızla birlikte 2012 yılı boyunca
sokaklar temizlenmiştir.
Resim 88: Cadde-sokak temizliği
164
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
X.PAZARYERLERİ TEMİZLİĞİ
Salı günü; Ataşehir 8216 Sokak Açık Pazaryeri, Çarşamba günü; Evka-5
Pazaryeri, Kaklıç Pazaryeri, Perşembe günü; K.Çiğli Komşuoğlu Pazaryeri, Sasalı
Pazaryeri, Cuma günü; Çiğli Koop&Yakakent Pazaryeri, Aydınlıkevler Pazaryeri,
Cumartesi günü; Ataşehir Kapalı Pazaryeri, Evka-2 Kapalı Pazaryeri, Egekent Kapalı
Pazaryeri, Pazar günü; Harmandalı Pazaryerinde semt pazarları kurulmaktadır.
İlçemizde toplam 11 (onbir) adet pazaryeri mevcuttur. Bu pazaryerleri, pazar
kalktıktan sonra 9 kişilik pazaryeri Temizlik Ekibimiz tarafından 2012 yılı boyunca
temizliğini yapılmıştır. Pazaryeri temizliğinde yıl boyunca yaklaşık olarak 800
kilogram dezenfektan kullanılmıştır.
Performans bütçe dışında yapılan hiçbir iş olmadığından maddi yetersizlikler
ve tasarruf nedeniyle bütçede bazı kalemlerde belirlenen hedeflerin altında kalınmıştır.
Müdürlüğümüz yılın 365 günü aralıksız olarak faaliyet göstermekte olup, ilçemizin
daha temiz ve ferah duruma ulaşması için çalışmalarını yürütmektedir.
Resim 89: Pazaryeri temizliği
Çiğli genelindeki çöp konteynerlerimiz, 2012 yılı boyunca 1 (bir) adet
konteyner yıkama aracı ile temizlenip dezenfekte edilmektedir.
XI. HAŞERE İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ:
İzmir Metropol alanlar içerisinde yeşil alan, bataklık ve derelerin yoğun
bulunduğu bölgelerin başında gelen ilçemizde, Belediyemiz haşere ile mücadelede
kararlı olup halkımızın sağlığını düşünerek ULV ve Taban çalışması olmak üzere
Büyükşehir Belediyesinin de katkıları ile menoller, ızgaralar, kanal bacaları, dereler
bataklık alanlar ve çöp konteynerleri ilaçlama yapılarak modern bir haşere çalışması
yapılmaktadır. Bu yaz sezonu içerisinde ULV ile ilaçlama 3 araçlı yapılmıştır. ULV
sisteminin çok pahalı olması, ilaçlamadaki başarı oranının çok düşük olması sebebiyle
ULV’ ye göre daha etkili olan taban çalışmasına ağırlık verilmiştir.
165
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Resim 90: İlaçlama
Performans bütçe dışında yapılan hiçbir iş olmamış, maddi yetersizlikler ve
tasarruf nedeniyle bütçede bazı kalemlerde belirlenen hedefin altına kalınmıştır.
Müdürlüğümüz yılın 365 günü aralıksız olarak faaliyet göstermekte olup,
ilçemizin daha temiz ve ferah duruma ulaşması için çalışmalarını yürütmektedir.
XII. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇLARI :
Kısa vadede ulaşmayı düşündüğümüz amaçlar:
-Ambalaj ve ambalaj atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği geri dönüşümlü
atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla
belediyemiz sınırlarında yürütülen ambalaj atıklarını ayrı toplama çalışmaları ile ilgili
düzenlemeleri yapmak, uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak.
-Belediyemiz sınırları içerisinde atık pillerin doğaya verdiği zararları ve
ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla atık pillerin toplanması, geri
kazanılması çalışmalarının yaygınlaştırılması.
Orta Vadede Ulaşmayı Düşündüğümüz Amaçlar:
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması projesinin yaygınlaşması, atık pillerin
toplanması, geri kazanılması projesinin yaygınlaşması, uygulanabilir bölgelerimizde
ekonomik ve çevreci bir sistem olan 3200 litrelik yerüstü ve yeraltı konteyner
sistemine geçmek.
Uzun Vadede Ulaşmayı Düşündüğümüz Amaçlar:
Her yönüyle yaşanılabilir sağlıklı, çağdaş ve temiz bir ÇİĞLİ yaratmak.
166
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı Çiğli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
KAPSAM: Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personelin
çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
YASAL DAYANAK: Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere
dayandırılarak hazırlanmıştır:
1)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyeler Yönetimi hakkındaki yasaya göre yönetilmektedir. İlçemiz sınırlarında
bulunan uygun yerlerin yeşil alan, park, bahçe, koruluk, ağaçlandırma ve
çiçeklendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu alanlara oturma bankı, piknik
masası ve kameriyeler yapılmaktadır.
Resim 91: Park-bahçe bakımı
167
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Çiğli ilçesi sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin
ve çocukların faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları,
bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar tesis eder. Cadde, sokak ve meydanlarda
ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil alan miktarının artması ile
hem ilçe ekolojisinin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunur hem de estetik peyzaj
görünümleri oluşturur. Bahsi geçen tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım,
iyileştirme çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri
arasındadır.
Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve
yetkileri aşağıdaki gibidir;
1)İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine
ulaştırmaya
yönelik
faaliyetlerde
bulunmak,
2)İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları
isimlendirmek,
3)Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması
yapmak,
4)Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve
yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
5)Parkların
temizliğini
yapmak,
6)Bölgede ki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları,
apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi
amacıyla
budamalarını
yapmak,
7)Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda
sulama,
gübreleme,
ilaçlama
ve
çapalama
işlemlerini
yapmak,
8)Çalışma programlarının hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,
9)Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda)
nakledilmesini
sağlamak,
10)Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde
kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz
kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda mühendisler tarafından gerekli teknik
inceleme ve tespitleri yapılarak eksiklikleri gidermek,
11)Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk
oyun elemanları, dış mekan aletleri, pergole, kameriye, bank, piknik masası, vb.) zarar
verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitler yapılarak eksiklikleri
gidermek,
12)İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
13)Park, bahçe, yeşil alan vb. alanlarda ki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel
materyal
üretimi
yapmak,
14)Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb.
işlerini
yapmak,
15)Müdürlük için gerekli makine ve techizat satın alınması, bunların işletilmesi ile
şartnamelerinin
hazırlanmasını
sağlamak,
16)Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak
ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arzeden ağaçların tespit etmek,
168
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
17)Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun
olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
18)Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama
sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, spor kuruluşları, ile diğer Kamu
kuruluşlarına
çevre
düzenlemeleri
konusunda
yardımcı
olunmaktadır.
19)Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.
II. PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüz bünyesinde bir Müdür, iki şef, iki Ziraat Yük. Müh., yedi
Kadrolu İşçi, bir Peyzaj Mimarı, bir Peyzaj Teknikeri, bir büro elemanı, bir Orman
Müh., bir Ziraat Müh., üç memur ve bir büro elemanı görev yapmaktadır.
III. 2012 YILI OT BİÇME ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
1. Köyiçi mahallesinde ot temizliği yapıldı.
2. Çağdaş Mahallesi muhtarlık yanı yeşil alanlarda ot temizliği yapıldı.
Resim 92: Ot biçme çalışması
3.K.Çiğli Mahallesi engelliler okulunda ot temizliği yapıldı
4.Evka-5 Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı koruluğunda ot temizliği yapıldı.
5.Egekent Mahallesi Neriman Haşim Anaokulunda ot temizliği yapıldı.
6.Egekent Mahallesi kadın sığınma merkezi civarında ot temizliği yapıldı.
7.Yakakent Mahallesi Hasan Sağlam İ.Ö.O ot temizliği yapıldı.
8.Evka-2 Milli Piyango Lisesinde ot temizliği yapıldı.
9.6795 sk. yeşil alanlarda ot temizliği yapıldı
169
İDARE FAALİYET RAPORU
10.6812 sk. ot temizliği yapıldı.
11.Güzeltepe Mahallesi yeşil alanlarında ot temizliği yapıldı.
12. 8707-8709 sokaklarında ot temizleme çalışması yapıldı.
13.6811/1sk. ot temizleme çalışması yapıldı.
14.8847/1 sokakta ot temizleme çalışması yapıldı.
15.8925sk./8936sk./8927sk. ot temizliği yapıldı.
16. Evka-5 Mahallesi 8925sk.ot temizliği yapıldı.
17.Balatçık parklarında ot temizliği yapıldı.
18. 8927sk. ot temizliği yapıldı.
19 Evka-6 Mah. yeşil alanlarında ot temizliği yapıldı.
20.Egekent Binsel Cafe civarı ot temizliği yapıldı.
21. Egekent 8849/8850sk. yeşil alanlarında ot temizliği yapıldı.
22.8927sk. ot temizliği yapıldı.
23.Ata sanayi bölgesinde ot temizliği yapıldı.
24.Tuzla cad. yol boyunca ot temizliği yapıldı.
25.8253 sk. parkında ot temizliği yapıldı.
26.Yakakent Mah. Yeşil alanlarda ot temizliği yapıldı.
27. Atatürk Mah.8809/12sk.ot temizliği yapıldı.
28.K.çiğli Mah.8784 ve8785 sk. Ot temizliği yapıldı.
29. Evka-5 Mah. Toki İ.Ö okulunda ot temizliği yapıldı.
IV. 2012 YILI DİKİM ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
1.Eski belediye önü trafo yanı yeşil alanda dikim çalışması yapıldı.
2.Balatçık Mahallesi muhtarlık yanı parkta dikim çalışması yapıldı.
3.Egekent Mahallesi Numan Akay Parkında dikim çalışması yapıldı.
4.Egekent ormancılar sit. Parkında dikim yapıldı.
5.Aydınlıkevler Mahallesi sosyal konutlar yanı parkta dikim yapıldı.
6.Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi trafo yanında dikim yapıldı.
Resim 93: Dikim çalışmaları
170
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
7.8930 sokakda ki parkda dikim yapıldı.
8.Atatürk Mahallesi yeşil alanlarda dikim çalışması yapıldı.
9.8272sk. trafo yanı parkta dikim çalışması yapıldı.
10. Ataşehir Mahallesi bankacılar sitesi parklarında dikim çalışması yapıldı.
11. Evka-2 Mahallesi gençlik parkı dikim çalışması yapıldı.
12. Üç Fidan Deniz parkta dikim çalışması yapıldı.
13. 8220sk. parkında dikim çalışması yapıldı.
14. Dere kenarı parkta dikim çalışması yapıldı.
15. Ataşehir Mahallesi dere kenarı parkta çim uygulama çalışması yapıldı.
16. 8253sk.parkında dikim çalışması yapıldı.
17. Katip Çelebi Üniversitesi diş hastanesi önünde dikim çalışması yapıldı.
18. 8019/20 sk. parkında dikim çalışması yapıldı.
19. Maltepe spor klübü etrafına dikim yapıldı.
20. Belediye önü saksılar değişti ve dikim yapıldı.
21. Ataşehir Mah.4 Eylül parkında dikim çalışması yapıldı.
22. Ekol hastanesi önü parkta dikim çalışması yapıldı.
23. Çiğli spor tesisleri yanı yeni parkta ağaç dikim çalışması yapıldı.
24. Güzeltepe Kemal Hadımlı İ.Ö.O yeşil alanlarında dikim çalışması yapıldı.
25. 8849 sk. parkında bakım ve çelik çalışması yapıldı.
26. 8010/15 sk. dikim çalışması yapıldı.
27. Milli Piyango Lisesi karşısı parkta dikim çalışması yapıldı.
28. 8253 sk. parkında çimlendirme çalışması yapıldı.
29. 6808sk. Ayşe Hanım parkı yenileme ve dikim çalışması yapıldı.
Resim 94: Temizlik çalışması
171
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
V.2012 YILI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
1. Evka 5 Mahallesi yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
2. Balatçık Mahallesi Katip Çelebi Üniversitesinde genel temizlik çalışması yapıldı.
3. Evka 2 Mahallesi 6818 sk. parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
4. Evka 2 Mahallesi 6855 sk. parkında parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
5. Ataşehir Mahallesi 8215 sk. temizlik çalışması yapıldı.
6. Maltepe Mahallesi okul yanı yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
7. Egekent Mahallesi 8818 sk.yeşil alanlarında genel temizlik çalışması yapıldı.
8. Egekent Mahallesi orta refüjlerinde genel temizlik çalışması yapıldı.
9. Evka 6 Mahallesindeki yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
10. Egekent Mahallesi Numan Akay Parkında dikim çalışması yapıldı.
11. Evka-2 Mah. 6875sk. temizlik yapıldı.
12. İzkent Mah. 8843/1sk. temizlik çalışması yapıldı.
13. Egekent Mah. 75.yıl parkında temizlik çalışması yapıldı.
14.Ataşehir Mahallesi okullarının önündeki yeşil alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
15. İztik yanı parkta temizlik çalışması yapıldı.
16. Aydınlıkevler Mahallesinde yer örtücü temizliği yapıldı.
17. Evka-2 6818sk.yer örtücü temizliği yapıldı.
18. Çağdaş Mahallesi kadın sığınma ve muhtarlık etrafı yeşil alanlarda genel temizlik
çalışması yapıldı.
19.İzkent Mah. Orta refüj yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
20.Aydınlıkevler Mah.6782sk.camii yanı parkta genel temizlik çalışması yapıldı.
21.Evka-2 Mah. Yunus Emre İ.Ö.O etrafında genel temizlik çalışması yapıldı.
22.Atatürk Mah.8809/12 sk. parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
23.Şantiye içi ve etrafındaki yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
24.Atatürk sanayi sitesi orta refüj ve parklarda genel temizlik çalışması yapıldı.
25.İzkent Mahallesi Numan Akay parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
26.Egekent Mahallesi orta refüjlerinde genel temizlik çalışması yapıldı.
27.Evka-2 Mahallesi yeşil alanlarda yol boyunca genel temizlik çalışması yapıldı.
28.Yakakent Mahallesi yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
29.Yeni mahalle sevgi yolu yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
30.Güzeltepe Mahallesi dere kenarı parkta genel temizlik çalışması yapıldı.
31.Evka-2 Mahallesi Pazar yeri civarı alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
32.8762sk.parkında genel temizlik çalışması yapıldı
33.A.Taner Kışlalı Mahallesi Aşık Veysel parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
34.Egekent Mahallesi ormancılar sit. Parkında genel temizlik çalışması yapıldı.
35.Ataşehir Mahallesi 4 Eylül sitesinde genel temizlik çalışması yapıldı.
36.Evka-5 Mahallesi son durak yanı parkta genel temizlik çalışması yapıldı.
37.İztik yanı ve dere kenarı parklarında genel temizlik çalışması yapıldı.
38.Evka-5 Mah. yeşil alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.
39.Ataşehir Mah. Metro yanı alanda temizlik çalışması yapıldı.
40.Anajet üssü çevresinde temizlik çalışması yapıldı.
41.Tekel İ.Ö.O genel temizlik çalışması yapıldı.
42.Galip Öztürk top sahası onarımı yapıldı.
43.Güzeltepe basketbol sahasında temizlik çalışması yapıldı.
172
İDARE FAALİYET RAPORU
VI.2012 YILINDA MONTAJI YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUPLARI
Toplam 10 ayrı yere çocuk oyun gruplarının montajı yapılmıştır;
1.K.Çiğli mah.8715sk parkı
2.Evka-2 mah.6820sk.parkı
3.Evka-2 mah.6818sk.parkı
4.Evka-2 mah.6845sk.parkı
5.Büyükçiğli i.ö.o bahçesi
6.K.Çiğli 8710sk. parkı
7.Yeni mahalle 8041sk.parkı
8.Galip Öztürk futbol sahası yanı park.
9.Egekent mah. 8847sk.parkı
10.Üç fidan Deniz parkı
Resim 95: Oyun parkı
VII.2012 YILINDA MONTAJI YAPILAN SPOR ALETLERİ
Toplam 3 ayrı yere fitness spor aletlerinin montajı yapılmıştır.
1.Üç Fidan Deniz Park
2.Aydınlıkevler otoban yanı park
3.Ataşehir mah.8200/1sk.parkı
VIII.2012 YILINDA DİKİMİ VE ÜRETİMİ YAPILAN BİTKİLER
1. 750 adet ağaç dikimi yapıldı.
2. 3000 adet çalı diki yapıldı.
3. 5530 adet mevsimlik üretildi.
4. 1600 adet katırtırnağı çelik yapıldı.
5. 500 adet mezem çelik yapıldı.
173
2012 YILI
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 1.Maddesi gereği Belediyenin görev alanlarında uygulayacağı sosyal,
kültürel, yatırım programlarında yer alan hedefler doğrultusunda Belediye
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Belediye mali yönetiminin
yapısını ve işleyişini, Belediyenin norm kadro gereği oluşturulan birimlerinin
bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,
raporlanması ve mali kontrolünü düzenlemektir.
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunun 60.ve 61. Maddelerindeki iş ve işlemleri ile hizmet vermektedir.
a) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
174
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.
n) Belediye gelirleri ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanması, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,
o) 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan“Taşınır Mal
Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması ile belediye mal ve malzemelerinin taşınırların
etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edinilmesinden,
kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve
usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamlamak ve taşınır yönetim
hesabını ilgili mercilere göndermek,
p) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktan
sorumludur.
A. MALİ BİLGİLER
I. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi 25.10.2011 tarih ve 2011/54 sayılı karar ile
Çiğli Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiştir.
KOD
01
2012 MALİ YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
BÜTÇEYLE TAHMİN
GELİR TÜRÜ
EDİLEN (TL)
39.511.676,53
VERGİ GELİRLERİ
04
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
05
DİĞER GELİRLER
34.929.460,00
06
SERMAYE GELİRLERİ
20.058.650,00
09
RED VE İADELER (-)
03
1.945.946,00
210.225,00
-265.000,00
TOPLAM
96.390.957,53
ÖNGÖRÜLEN (TL)
5.000.000,00
TOPLAM
101.390.957,53
01.09.52.01 BORÇLANMA
175
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Şekil 4: Gelir Türleri Grafiği
Vergi Gelirlerimiz; mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve
hizmet vergileri ve harçlardan oluşmaktadır. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler;
bina vergisi, arsa vergisi, arazi vergisi ve çevre temizlik vergileridir. Dahilde alınan
mal ve hizmet vergileri ise haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim
vergisinden oluşan özel tüketim vergisi ile eğlence vergisi ve ilan-reklam
vergilerinden oluşan diğer mal ve hizmet vergilerinden oluşmaktadır. Harçlar da;
bina inşaat harcı, işgal harcı, işyeri açma izin harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı
harcı, tellallık harcı, yapı kullanma izin harcı ve diğer harçlardan oluşmaktadır.
Şekil 5’de görüldüğü üzere belediyemizin gelir bütçesinin %38,77’lik dilimini
vergi gelirleri oluşturmaktadır.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz; mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar
hasılatı, kira gelirleri ve diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır. Mal ve
Hizmet Satış Gelirleri şartname, basılı evrak, form satış gelirleri ve diğer değerli
kağıt bedellerinden oluşan mal satış gelirlerini ve muayene, denetim ve kontrol ücreti,
ilan ve reklam gelirleri, ihale ilan yayın geliri, sağlık hizmetlerine ve diğer hizmetlere
ilişkin gelirlerden oluşan hizmet gelirlerini kapsar. Kurumlar Hasılatı, mahalli
idareler ve diğer kurumlar hasılatından oluşur. Kira Gelirleri, taşınmaz ve taşınır
kiralarından oluşur. Taşınmaz Kiraları, ecrimisil gelirleri, sosyal tesis kira gelirleri,
spor tesisi kira gelirleri, kültür amaçlı tesis kira gelirleri ve diğer taşınmaz kira
gelirleridir.
Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık % 1,91’lik dilimini Teşebbüs ve
mülkiyet gelirlerimiz oluşturmaktadır.
Alınan bağış ve yardımlar; Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan, Diğer İdarelerden Alınan, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Proje Yardımlarından oluşmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
176
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar; hazine yardımından oluşan cari nitelikte ve
altyapı hizmetleri için, eğitim hizmetleri için, sermaye nitelikli diğer işler için genel
bütçeden alınan sermaye nitelikteki bağış ve yardımlardır. Diğer İdarelerden Alınan
Bağış ve Yardımlar; mahalli idarelerden ve diğerlerinden alınan cari nitelikteki bağış
ve yardımlardır. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar; kişilerden
alınan cari nitelikte bağış ve yardımlar ile kurumlardan alınan sermaye nitelikli bağış
ve yardımlardır. Proje Yardımları ise Genel Bütçeli İdarelerden ve Mahalli
İdarelerden Alınan cari ve sermaye niteliğindeki proje yardımlarıdır.
Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık % 0,26’lık dilimini red ve iadeler
oluşturmaktadır.
Diğer Gelirler; Faiz Gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları
ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Faiz Gelirleri; takipteki kurum alacakları
faizleri, vergi, resim ve harç gecikme faizleri, mevduat faizleri ve diğer faizlerden
oluşur. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar; merkezi idare vergi gelirlerinden ve
çevre temizlik vergisinden alınan payları kapsayan vergi ve harç gelirlerinden alınan
paylar, yol harcamalarına ve diğer harcamalara katılma paylarından oluşan kamu
harcamalarına katılma payları, mahalli idarelere ait paylar ve diğer paylardan oluşur.
Para Cezaları; idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zammı,
vergi barışı TEFE tutarı, vergi barışı geç ödeme zammı ve diğerlerinden oluşan vergi
cezaları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zammı ve diğer
tanımlanmayan para cezalarından oluşan diğer para cezalarından oluşur. Diğer Çeşitli
Gelirler ise irat kaydedilecek nakdi teminatlar, irat kaydedilecek hisse senedi ve
tahviller, irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar ve yukarıda
tanımlanmayan diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.
Faiz Gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer çeşitli
gelirlerden oluşan Diğer Gelirler grubunun bütçemizde en büyük dilim olan
% 34,27’lik paya sahip olacağı öngörülmüştür.
Sermaye Gelirleri; taşınmaz satış gelirleri, taşınır satış gelirleri ve diğer
sermaye satış gelirlerinden oluşur. Taşınmaz Satış Gelirleri; arsa satış gelirlerinden
ve diğer çeşitli taşınmaz satış gelirlerinden oluşur. Taşınır Satış Gelirleri; taşınır,
taşıt, stok satış ve diğer çeşitli taşınır satış gelirleridir.
Taşınır ve taşınmaz satış gelirleri ve diğer sermaye satış gelirlerinden oluşan
sermaye gelirleri için tahmini bütçede ayrılan pay % 19,68’dir.
Red ve İadeler, vergi gelirleri ve mal- hizmet satış gelirleri üzerinden oluşan
red ve iadelerdir.
Belediyemizin gelir bütçesinin yaklaşık % 0,26’lık dilimi red ve iadelerden
oluşturmaktadır.
177
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Şekil 5: Gelir Türlerinin Bütçede Dağılım Grafiği
2012 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
BÜTÇE İLE TAHMİN
EDİLEN (TL)
KOD
GİDER TÜRÜ
01
02
PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV. KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
06
SERMAYE GİDERLERİ
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
09
YEDEK ÖDENEKLER
9.240.526,26
1.862.222,66
63.087.534,48
878.000,00
6.691.871,35
10.263.443,00
150.000,00
9.217.359,78
101.390.957,53
TOPLAM
178
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
GİDER BÜTÇESİ GRAFİĞİ
Şekil 6: Gider Türleri Grafiği
Şekil 7: Gider Türleri Dağılımı Grafiği
Şekil 7’de görüldüğü üzere belediyemizin gider bütçesinin %62,22’lik en
büyük kısmı tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri,
hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım
ve giderleri ile tedavi ve cenaze giderlerini kapsayan mal ve hizmet alım giderleri
için öngörülmüştür. %10,12‘lik ikinci büyük dilim sermaye giderlerine ayrılmıştır.
179
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Memurlar, sözleşmeli ve diğer personel giderlerine % 9,11; cari transferler için
%6,60; sermaye transferleri için % 0,15; faiz giderleri için %0,87; sosyal güvenlik
kurumu devlet primi gideri için ise %1,84’lük bir oran tahmin edilmiştir.
GELİR BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE İLE
GERÇEKLEŞM
KO
GERÇEKLEŞE
GELİR TÜRÜ
TAHMİN
E
D
N (TL)
EDİLEN (TL)
ORANI(%)
VERGİ
01
GELİRLERİ
39.511.676,53
23.756.265,57
60,12%
TEŞEBBÜS
VE
MÜLKİYET
03
GELİRLERİ
1.945.946,00
8.099.886,02
416,24%
ALINAN BAĞIŞ
VE YARDIMLAR
İLE
ÖZEL
04
GELİRLER
210.225,00
0,00%
05
DİĞER GELİRLER 34.929.460,00
23.516.835,23
67,33%
SERMAYE
06
GELİRLERİ
20.058.650,00
8.273.816,80
41,25%
RED VE İADELER
09
(-)
265.000,00
0,00%
Toplam 96.390.957,53
63.646.803,62
66,02%
ÖNGÖRÜLEN
(TL)
01.09.52.01 BORÇLANMA
5.000.000,00
Toplam 101.390.957,53
2012 mali yılında gerçekleşen gelirimizin, tahmini gelir bütçesine göre
gerçekleşme oranı %66,02’dir.
GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI
KOD
GELİR TÜRÜ
01
23.756.265,57
37,33%
8.099.886,02
12,73%
04
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS
VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE
ÖZEL GELİRLER
-
-
05
DİĞER GELİRLER
23.516.835,23
36,95%
06
SERMAYE GELİRLERİ
8.273.816,80
13,00%
09
RED VE İADELER (-)
-
-
03
GERÇEKLEŞEN (TL)
TOPLAM
180
ORAN%
63.646.803,62
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
Gerçekleşen gelir bütçesinin dağılım oranı grafiği:
Yukarıdaki grafikte; 2012 mali yılında gerçekleşen gelirimizin bütçemizde
yaklaşık dağılım yüzdeleri görülmektedir.
Belediyemizin 2012 Mali yılında gerçekleşen gelirlerinin; %37,33’ ünü
mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve
harçlardan oluşan vergi gelirleri; %36,95’ini faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan
paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşan diğer gelirler; %12,73’lük
kısmını ise teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %13’lük kısmını ise sermaye gelirleri
teşkil etmektedir.
GİDER BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
KO
D
GİDER TÜRÜ
BÜTÇE İLE
TAHMİN
EDİLEN(TL)
03
PERSONEL
GİDERLERİ
9.240.526,26
SOS.GÜV.KUR.DEVLE
T PRİMİ GİDERLERİ
1.862.222,66
MAL
VE
HİZMET
ALIM GİDERLERİ
63.087.534,48
04
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
06
07
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ
09
YEDEK ÖDENEKLER
01
02
TOPLAM
GERÇEKLEŞM
GERÇEKLEŞE E
N (TL)
ORANI
9.820.845,17
106,28%
1.422.911,65
76,41%
55.786.663,40
88,43%
878.000,00
995.592,82
113,39%
6.691.871,35
8.204.253,44
122,60%
10.263.443,00
12.772.979,64
124,45%
150.000,00
82.110,43
54,74%
9.217.359,78
0,00
0,00%
101.390.957,53
89.085.356,55
87,86%
181
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2012 mali yılında gerçekleşen giderimizin, tahmini gider bütçesine göre
gerçekleşme oranı yaklaşık olarak %87,86 oranındadır.
GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİNİN DAĞILIMI
KOD
01
02
03
04
05
06
07
GİDER TÜRÜ
PERSONEL GİDERLERİ
SOS.GÜV.KUR.DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
MAL
VE
HİZMET
ALIM
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
TOPLAM
GERÇEKLEŞEN
ORAN
(TL)
(%)
9.820.845,17
11,02%
1.422.911,65
1,60%
55.786.663,40
995.592,82
8.204.253,44
12.772.979,64
82.110,43
89.085.356,55
62,62%
1,12%
9,21%
14,34%
0,09%
GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİNİN DAĞILIM ORANI GRAFİĞİ
Yukarıdaki grafikte 2012 mali yılında gerçekleşen giderlerimizin bütçemizde
yaklaşık dağılım yüzdeleri görülmektedir.
Belediyemizin 2012 mali yılında gerçekleşen gider bütçesinin %62,62 lik en
büyük kısmını mal ve hizmet alım giderleri; %11,02 lik kısmı personel giderleri;
%14,34 lik kısmını sermaye giderleri;%9,21’lik kısmını cari transferler ve kalan
%2,81’lik kısmını ise sosyal güvenlik kur. devlet primi giderleri ve faiz
giderlerinden oluşturmaktadır.
182
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
2.TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(1) Mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazırlanmış ve belirlenen sürelerde ilgililerin ve üst
Yöneticisinin bilgisine sunulmuştur.
(2) Mali tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından
muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak
hazırlanmıştır.
(3) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli
raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren
ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablolardır.
(4) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap
grupları hesaplarından üretilmiş. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen
tabloya mahsup dönemi işlemleri de dâhil edilmiştir.
3.MALİ DENETİM SONUÇLARI
Belediyenin iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan
diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri
Bakanlığı tarafından da denetlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince Genel İş Yürütümü teftişi yapılmış,
Kurumun çalışmalarının mevzuat ve yasalara uygun olduğu belirtilmiştir.
5393 Sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu
oluşturulmuştur. Komisyon tarafından Belediyeye bağlı birimlerin hesap kayıt ve
işlemleri ayrı ayrı incelenmiş, konusu suç teşkil edilen bir husus oluşmadığı tespit
edilmiştir. Denetim Komisyonu çalışmalarını kanuni süresi içerisinde tamamlamıştır.
Belediyenin 2012 Mali Yılına ait yönetim dönemi hesabı defter ve raporları ile
yılsonu sayım tutanakları, mahsup dönemi sonu itibarıyla yönetim dönemi hesabı
Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesine istinaden
hazırlanıp 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kullanılmak üzere kendilerine
taşınır teslim edilen Belediye görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da
dikkatsizlikleri nedeniyle herhangi bir kamu zararı oluşmadığı görülmüştür.
4.DİĞER HUSUSLAR
Gelir ve Gider İşlemlerinin elde edilmesi ve mal ve malzemenin
kullanılmasında görevli ve yetkili personeller tarafından Belediye kaynaklarının etkin,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması,
183
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemler
alınmış ve personelin eğitimine özen gösterilmiştir.
Belediyenin hizmet planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsenen temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle Belediyenin 2012-2016 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçe
ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planda, yıllık amaç ve
hedefleri ile Performans Programı hazırlanmış, uygulama bütünlüğü sağlanarak devam
edilmiştir.
Belediyenin Bütçesi, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmış, belirlenen
hedef ve faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer, hedeflenen
sonuçlar elde edilmiştir.
Bütçenin İdare Performans Planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan
ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmış ve
uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının
önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi
ve Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Üst Yönetici
ve İdareciler tarafından gerekli hassasiyetler gösterilmiştir. İş ve işlemlerde kurum içi
disiplin mevzuat çerçevesinde sağlanmış hizmetlerin eksiksiz zamanında sunulması
benimsenmiştir.
4109 sayılı kanunun 1.maddesi gereğince askerlik hizmetinde bulunanlara
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, bütçede belirtilen esaslar dâhilinde düzenli bir ödeme
yapılmıştır.
2012 Mali yılında ödenemeyen ve emanet hesabına alınan belediye giderleri
ertesi yıl bütçesine devir edilerek hak sahiplerine bütçe yılı içerisinde programlı bir
şekilde ödenmiştir.
Belediyemizde tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin uygulanmasında aşağıdaki
ilkeler esas alınmıştır:
•
Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini
kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanmış.
•
Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilmiş, çalışmalar
hızlandırılarak, Belediye gelirlerinin yasal süreler içerisinde tahsil edilmesi
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
184
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
•
Belediye haklarının korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin
bilgilendirilmesi için personeller görevlendirilmiş ve gerekli eğitim, uzmanı
kişiler tarafından verilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.
•
Belediye vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerinin kanuni dayanakları bütçede
gösterilmiştir. Bütçede yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere
göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilmiştir.
•
Belediyenin tahsil ettiği vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer kamu,
kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, Belediye bütçesine bu amaçla konulan
ödeneklerden karşılanmıştır. Mali yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı,
ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak ödenmiştir.
•
Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli personeller
tarafından ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin
zamanında ve eksiksiz yapılması koordine edilerek mükellef memnuniyeti ön
plana çıkarılmıştır.
•
Belediyenin özel gelirlerine ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen
fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve
esaslar, Belediye Meclisinin kararı alınarak belirlenmiştir.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1.FAALİYET VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
Belediyenin hazırlanan 2012 yılında geçerli olmaya başlanan Belediyenin
Stratejik Planlamasına uygun olarak belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine
çalışılmaktadır. Stratejik hedeflerin ekonomik ve bütçe imkânları göz ününde tutularak
2012 yılı İdare performans hedefleri belirlenmiş, hedeflenen hizmet kalitesi elde
edilmiştir.
Faaliyet programı ve projeler için İdare Performans Programında belirlenen
kaynak ihtiyaçları projelerler uyum içerisinde yatırıma dönüştürülmüş, birim faaliyet
raporlarında bazı hedeflere ulaşıldığı tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi gereğince
hazırlanan Belediyemize ait İdari Performans Programı kapsamında belirlenen
stratejik amaçlar ve performans miktarları ile bütçe bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Stratejik Amaç/Hedef ile Performans Miktarı Tablosu:
BÜTÇE
YILI:2012
PERFORMANS
MİKTARI
İDARE
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
STRATEJİK
AMAÇLAR/HEDEFLER
STRATEJİK TANIM
STRATEJİK AMAÇ 1
Kurumun etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için daha
güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması
36.021.214,89
Kurumsal iletişim ve kurum kültürünü geliştirmek.
32.248.389,89
STRATEJİK HEDEF 1.1
185
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
STRATEJİK HEDEF 1.2
Kurum personelinin niteliklerinin geliştirilmesi.
146.625,00
STRATEJİK HEDEF 1.3
Kurumsal teknoloji düzeyinin arttırılması ve hizmet
sunumunda teknolojiden faydanılması.
646.000,00
STRATEJİK HEDEF 1.4
Belediyenin oluşturulan güçlü mali yapısının sürekliliğinin
sağlanması.
500.450,00
STRATEJİK HEDEF 1.5
Belediyemizde gerçekleşen her türlü iş ve işlemlerin
yasalara uygunluğunu denetlemek.
-
STRATEJİK HEDEF 1.6
Belediye hizmetlerinin sunumunda gerekli her türlü destek
hizmetlerini sağlamak.
2.135.000,00
STRATEJİK HEDEF 1.7
Çiğli ilçesi halkı ve kurumlarla güçlü iletişim kurmak.
344.750,00
STRATEJİK AMAÇ 2
Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek, yaşanılabilir ve temiz bir
çevre oluşturmak
44.320.300,29
STRATEJİK HEDEF 2.1
Çevremizi koruma bilincinin arttırılması amacıyla çalışmalar
yapılacaktır.
40.000,00
STRATEJİK HEDEF 2.2
Çevre sağlığı ve kentsel kirliliği önleyici çalışmalar
yapılması.
27.798.153,64
STRATEJİK HEDEF 2.3
Zararlı haşerelere karşı çevreyi koruyucu faaliyetlerin
arttırılması.
403.550,00
STRATEJİK HEDEF 2.4
İlçemizdeki mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alanlar
o.luşturularak daha yaşanabilir bir kent yaratmak
16.078.596,65
STRATEJİK AMAÇ 3
Toplum sağlığı korumak, sağlıklı ve bilinçli nesiller
yetiştirmek.
368.751,00
STRATEJİK HEDEF 3.1
Halkımıza verilebilecek sağlık hizmetlerinin arttırılacaktır.
255.350,00
STRATEJİK HEDEF 3.2
İlçemizdeki işletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun
olarak çalışmalarının sağlanması.
59.200,00
STRATEJİK HEDEF 3.3
Çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla sağlıklı ve
kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak.
54.201,00
STRATEJİK AMAÇ 4
Kentsel yaşam kalitesini
uygulamalarını arttırmak
arttırmaya
yönelik
altyapı
2.450.000,00
STRATEJİK HEDEF 4.1
Alt yapı tesislerini yenilemek ve ihtiyacı olduğu tespit edilen
yerlere yeni altyapı çalışmaları yapmak.
2.450.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5
Çağdaş bir ilçe yaratmak için planlı yapılaşma, kentsel
dönüşüm ve tasarım çalışmalarının hızlandırılması
1.931.887,07
STRATEJİK HEDEF 5.1
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarında
ilgili kanun ve yönetmelikler ile fen, sağlık ve çevre
koşullarına uygun, sağlıklı ve güvenli yapılaşmayı
sağlamak.
1.931.887,07
STRATEJİK AMAÇ 6
Spor alanlarını sayı ve kalite olarak arttırarak, alternatif spor
olanakları oluşturarak ilçe halkımızın sağlıklı yaşam için
daha fazla spor yapmalarını sağlamak.
3.315.000,00
STRATEJİK HEDEF 6.1
Sportif faaliyetlerin ilçemizin her alanına yayılması için spor
tesisleri yapmak ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak.
3.315.000,00
186
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
STRATEJİK AMAÇ 7
Çiğlinin ekonomik olarak güçlenmesi için çalışmalar
yaparak ilçede refah düzeyini arttırmak
877.000,00
STRATEJİK HEDEF 7.1
İlçenin ekonomisine etken olan sanayi, tarım ve turizm
konularında yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi
çalışmalarını yapmak.
877.000,00
STRATEJİK AMAÇ 8
Çiğli halkının kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını
ve bununla birlikte kentlilik bilincinin artmasını sağlamak
1.139.444,50
STRATEJİK HEDEF 8.1
Kültür ve sanatsal faaliyetleri ilçemizin tümüne yaymaya
yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılması.
1.139.444,50
STRATEJİK AMAÇ 9
Çiğli halkına kent kültürü ve ilçemizi sahiplenme bilinci
aşılama çalışmaları yaparak, gönüllü katılımlarını sağlayarak
sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek.
1.750.000,00
STRATEJİK HEDEF 9.1
Çiğli halkının
karşılamak.
1.750.000,00
temel
insani
ve
sosyal
ihtiyaçlarını
Belediyemizin faaliyet ve projeleri ayrıntılı olarak her yıl yayınlanan İdare
Performans Programında belirtilmiştir.
2. STRATEJİK PLAN:
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak
tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı
Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000’in
üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.
Çiğli Belediyesi’nin mevcut durumunu, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke
ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımlarını gösteren 2012-2016 dönemine ait
Çiğli Belediyesi Stratejik Planı, oluşturulan çalışma ekibi, Belediye personeli, İlçe
Muhtarları, Sivil Toplum Örgütleri ve etkileşimde bulunulan diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının katılımıyla titizlikle çalışılarak hazırlanmıştır.
Çiğlinin birçok alandaki hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının çokluğu ortadadır. Bu
nedenle stratejik planda söz konusu edilen faaliyet ve projelerin önemli bir bölümü
program döneminde değerlendirilmiştir.Stratejik planda öngörülen 174 faaliyet/proje
performans programı döneminde değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı faaliyet ve projeler
187
İDARE FAALİYET RAPORU
2012 YILI
birimlerin yönetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden performans tablosu
oluşturulmamıştır.
II- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler:
Belediyemizin öncü ve örnek Belediye vizyonu, alt ve üst yönetim ile
çalışanları tarafından benimsenmiştir
ve bu doğrultuda Belediye hizmetleri
üretilmektedir.
İlçemizde artan sosyal hizmet ve çevre bilinci karşısında Belediyemiz, Çiğli
halkıyla tüm sosyal alanlarda örgütsel etkinliğin artırılmasına ve halkın yönetime
katılmasını sağlamaya, hizmetlerin sunumunu ise Halkla birlikte bütünlük içinde
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Belediyemiz; Çiğli Halkına yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve beceri
kazandırmaya yönelik projeler ile sanat ve eğitim destekli projelere çok önem
vermektedir.
Belediyemiz, mali imkânlarını verimli kullanıp hizmet kalitesinin sürekli
artırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışındadır. Her yıl bir önceki yıla göre daha
üstün bir hizmet ve performans sergilemeye gayret gösterilmektedir.
Belediye ödeme sisteminin kolaylaştırılması dikkate alınarak, hizmetlerin
sunumu için Belediye gelirlerini zamanında Tahakkuk ve Tahsilâtının
gerçekleştirilmesi, belediye hizmetlerinde disiplinli takip ve yerinde denetim sistemi
anlayışı ile gelir kayıplarının önlemesinin sağlanması, belediyemizce oluşturulan araç
filosu ile hizmetlerin daha kaliteli ve zamanında yapılması ve yeni hizmet binamızda
hizmet kalitesinin yükseltilmesine çalışması üstünlükler arasında sayılabilir.
B-Zayıflıklar:
İlçemizde yıllara dayanan plansız kentleşme sorunları, tam anlamıyla kent bilgi
sistemine geçilememesinden dolayı iş yeri envanterinin oluşturulamaması, kurumsal
arşiv bilgilerinin elektronik ortamda bulunmaması zayıf yönleri arasında
sayılmaktadır.
C-Değerlendirmeler:
Çiğli Belediyesinin misyonu; Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli
arttırarak yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve
eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı, kent kimliğine
uygun olarak hizmet sunmaktır.
Kurumumuz çağdaş ve örnek yerel yönetim anlayışının İlçemizde gerçekleşmesi
için hizmetlerimizin doğru yer, doğru zaman ve doğru ihtiyaç sahiplerine doğru
şekilde sunulmasına özen göstermektedir. Önce insan ve yönetim ilkelerine bağlı
kalınarak Belediyemizin yönetilebilmesi için kurumsal zayıf yanlarımızın en kısa
zamanda geleceğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi; üstünlük olarak görülen
yanlarımızın da geliştirilerek sürdürülebilir kılınması sorumluluğunu bilmekte, plan ve
programlarımızı bu yaklaşım içerisinde güncellemekteyiz.
E K L E R:
ÜST YÖNETİCİ VE HARCAMA YETKİLİLERİNİN GÜVENCE BEYANLARI
188

Benzer belgeler