SORU

Transkript

SORU
Sınavda kopya çeken bir öğrenciyi "kopya çekmese sınıfta kalacağı"
gerekçesiyle suçsuz gören bir öğrenci Kohlberg'e göre hangi ahlak
gelişim evresindedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceza ve itaat eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi
Kanun ve düzen eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri
Sosyal sözleşme eğilimi
Her ramazan ayında, hükümette görevli bakanların, kameraların
önünde gelir düzeyi düşük aileleri ziyaret edip onlarla birlikte iftar açması
ve halka "Sizden farklı değiliz, biz de halkız" mesajını vermeye çalışması
hangi ahlaki gelişim evresinin özelliklerini taşımaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Kontrat ve yasaya uyum
Saf çıkarcı eğilim
Yasa ve düzen eğilimi
Kişiler arası uyum
İtaat ve ceza
Bir banka görevlisi, bankaya gelen statü sahibi kişilere
"Bir gün benim de onlara işim düşebilir" düşüncesi ile kibar davranmakta,
işlemlerini mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalışmaktadır.
Bu banka görevlisinin Kohlberg'e göre hangi ahlaki gelişim
döneminde olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kişiler arası uyum evresi
Kanun - düzen eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Ceza - itaat eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi
28. Gazeteciler bir ilk yardım görevlisine, "büyük bir aletin yaşandığı ve
bir çok kişinin yaralandığı bir durumda, öncelikle kimlere ilk yardım
müdahalesi gerçekleştireceğini" sormuşlardır.
Bu soru üzerine ilk yardım görevlisi "ırk, statü, cinsiyet ayrımı
gözetmeksizin hayatı en tehlikede olan kişilere müdahale edeceğini"
belirtmiştir.
Buna göre, ilk yardım görevlisinin Kohlberg'e göre hangi ahlaki
gelişim evresinde olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ahlaki özerklik dönemi
Sosyal sözleşme eğilimi
Kişiler arası uyum eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Kanun ve düzen eğilimi
29. Kendisine alınan üç tekerlekli bisikleti babası tarafından daha çok
sevilmek, onun onayını almak için kardeşiyle paylaşan bir çocuğun
hangi ahlaki gelişim aşamasında olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kişiler arası uyum eğilimi
Araçsal İlişkiler eğilimi
Gelenek öncesi düzey
Gelenek sonrası düzey
itaat ve ceza
30. KPSS'den düşük puan almasına rağmen, bir tanıdığı aracılığı ile
işe giren arkadaşının hak etmediği halde bu işe girdiğini,
bunun hırsızlıkla eşdeğer olduğunu, bu nedenle cezai yaptırıma maruz
kalması gerektiğini düşünen
Bülent'in hangi ahlaki gelişim evresinde olduğu kesinlikle söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kanun - düzen eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi
Ceza - itaat eğilimi
Kişiler arası uyum evresi
Sosyal sözleşme evresi
31.Kimsesiz çocuklar yurdunda bakıcılık yapan Mehtap Hanım.
yurt müdürünün ortamda olduğu durumlarda çocuklara karşı daha
yumuşak ve itinalı davranırken, yurt müdürünün olmadığı durumlarda
onlara karşı zaman zaman sert davranabilmektedir
Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre Mehtap Hanım için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ahlak gelişim dönemlerinden kişiler arası uyum evresindedir.
Ahlak gelişimi açısından cezâ-itaat evresindedir
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimindedir
Ahlak gelişiminde araçsal ilişkiler eğilimi dönemindedir.
Ahlak gelişiminde kanun düzen evresindedir
32. Piaget'in ahlak gelişim kuramına göre "Ahlaki gerçeklik" düzeyinde
bulunan bir birey için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. Doğru ve yanlışa ilişkin karar verilirken bireyin içinde bulunduğu durumu
dikkate alabilir.
B. Davranışı fiziksel hasarın boyutuna göre değerlendirir
C. Otoritenin bulunduğu bu ortamlarda kurallara uyma eğilimi gösterir.
D. Kuralların değiştirilemez olduğunu düşünür
E. Kurallara uymasının altında yatan neden cezadan kaçınmaktır.
2008 Pekin Olimpiyatları açılış töreninde şarkı söylemesi gereken
7 yaşındaki Çinli kız çocuğunun "dişleri kırık, çarpık ve çirkin"
olduğu gerekçesiyle sahneye çıkarılmadığı onun yerine yüzü daha güzel
olduğu için sahneye çıkarılan 9 yaşındaki "sahte şarkıcının" playback
yaptığı ortaya çıkmıştır.
33a- Yukarıdaki olay ile ilgili olarak Çinli yetkililerin
"bütün dünyanın gözlerinin
ülkemize çevrildiği bir anda dişleri kırık ve çarpık olan kız çocuğunun
sahneye çıkarılması ülke olarak imajımızı zedeleyebilirdi" açıklamasını
yapması hangi ahlak gelişim evresi ile ilişkilendirilebilir?
A) Kanun – düzen
B) Kişilerarası uyum
C) Araçsal ilişkiler
D) Ceza - itaat
E) Sosyal sözleşme
33b- Bu olay İle ilgili olarak, "insanları özellikle çocukları fiziksel özelliklerine
göre sınıflandırmak çok açık bir ayrımcılık ve insanlık suçudur İnsanlar
eşittir ve fiziksel görünüşünden dolayı bir perdenin arkasında
saklanmak zorunda bırakıl malıdır."
Yorumunu yapan birinin bu düşüncesi hangi ahlak gelişim
evresi ile ilişkilendirilebilir?
A. Sosyal sözleşme evresi
A. Evrensel ahlak ilkeleri
B. Araçsal ilişkiler
C. Kanun düzen evresi
D. Kişilerarası uyum evresi
33c- Haber hakkında, "Sahneye çıkan küçük ve sevimli kızın üzerine
çok gidilmemelidir, çünkü Çinli yetkililere karşı çıkması ve bunun yanlış
olduğunu söylemesi imkansızdı.“
şeklinde düşünen birinin bu düşüncesi hangi ahlak gelişim
evresi ile ilişkilendirilebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kanun - düzen
Saf - çıkarcı eğilim
Kişilerarası uyum
Ceza - itaat
Evrensel ahlak ilkesi
Bir dershanede yeni döneme hazırlık yapılması amacıyla görevlerinde
ilk yılı olacak öğretmen adaylarına ekilim semineri verileceği ve seminere
katılımın isteğe bağlı olduğu duyurulmuştur.
Bu durumda öğretmen adayları aşağıdaki tepkilerden hangisini
verirlerse Kohlberg'in gelenek sonrası düzeyine uygun
davranmış olurlar?
A. Bu seminere katılmak, dershane idaresince belirlendiği için
uygun olacaktır.
B. Bu seminere katılmanın doğru olup olmayacağını
bölüm başkanına soralım.
C. Bu seminere katılmalıyız, çünkü öğreneceklerimiz öğrencilere
hatalı ve yanlış bilgi vermemizi önleyebilir.
D. Bu seminerde bulunduğumuz saatlerin ücretlendirilmesi
koşuluyla katılırız.
E. Bu seminere katılmalıyız çünkü öğreneceklerimiz mesleki
kıdemimizde
yükselmemize katkı sağlayacaktır.
34. . Atilla Bey kalp ameliyatı olacağı için en yakın iki arkadaşı kan
bağışında bulunacaktır. Arkadaşlarından Ahmet Bey kan bağışında
bulunmanın bir insanlık görevi olduğunu düşünürken Mehmet Bey günün
birinde herkesin ameliyat geçirebileceğini, o yüzden kan bağışı yapmak
gerektiğini düşünmektedir.
Kohlberg'e göre Atilla Bey'in arkadaşları hangi ahlaki gelişim
evresindedirler?
A. Her ikisi de araçsal amaç aşamasındadır.
B. Her ikisi de evrensel ahlak aşamasındadır.
C. Ahmet Bey araçsal ahlak aşamasında iken
Mehmet Bey sosyal sözleşme aşamasındadır.
D. Ahmet Boy Sosyal sözleşme aşamasında iken
Mehmet Bey araçsal amaç aşamasındadır.
E. Ahmet Bey evrensel ahlak aşamasında iken
Mehmet Bey sal çıkar aşamasındadır
35."Trafikteyim. Kırmızı ışıkta dururken yandaki kalabalığı terk ediyorum.
Bir polis otosu ve kalabalığın ortasında genç elini kolunu sallayarak
konuşuyor. Kulak kesilip durumu kavramaya çalışıyorum.
Genç adam yayalara kırmızı yanarken karşıdan karşıya geçmiş,
tabii bunu gören polis ceza yazıyor. Genç, "Polis Bey, acelem var,
bir hayat kurtarmak için kırmızı ışıkta geçtim!" diyerek kendini savunuyor.
Bu olayda gencin, verdiği yanıta göre, Kohlberg'in hangi
ahlaki gelişim düzeyinde olduğunu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi
itaat ve ceza eğilimi
Toplum düzenini koruma eğilimi
İyi çocuk eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
36.Yukarıdaki soruda yer alan genç "Polis Bey sizi görmedim,
yoksa mutlaka dururdum" demiş olsaydı, bu cevabı Piaget'in hangi
ahlak gelişim düzeyini yansıtmış olacaktı?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceza - itaat
Araçsal ilişkiler
Heteronom ahlak anlayışı
Otonom ahlak anlayışı
Mikroform ahlak anlayışı
37. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in Ahlak Gelişim Kuramına göre
"Ahlaki Özerklik Dönemi"nin özelliklerinden değildir?
Kurallar esnemeye başlar.
Kurallara uymamanın sonucu cezadır.
Ahlaki yargılar görecelik kazanmaya başlar
"Doğru ve yanlış" değerlendirilirken, davranışın altında
yatan
nedenler göz önünde bulundurulur.
E. Kuralların gerektiğinde değiştirilebileceği anlayışı
gelişir.
A.
B.
C.
D.
38. Sibel öğretmen bahçede dolaşırken, çocuklardan birinin attığı taşın
diğer bir öğrencinin başını sıyırıp geçtiğini görür ve taş atan öğrenciyi
yanına çağırarak arkadaşlarının kendisine taş atıp atmadığını sorar
Öğrencinin "Hayır atmadılar" cevabını vermesi üzerine
'Eğer kimse senin canını acıtmamış ise insanlara bu şekilde zarar vermen,
taş atarak onların canlarını acıtman çok yanlış. Onlar senin arkadaşların
ve sorunlarını konuşarak çözebilirsin." diyerek öğrenciyi uyarmıştır.
Sibel öğretmenin kavga ile ilgili düşünceleri , Kohlberg'in
ahlaki gelişim kuramına göre aşağıdaki evrelerden hangisinde yer alır?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceza ve itaat eğilimi
iyi çocuk eğilimi
Saf çıkarcı eğilim
Evrensel ahlak ilkeleri
Yasalara uyma eğilimi
39- Caroll Gilligan ile Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramları
karşılaştırıldığında hangi ifade yanlış olur ?
A) Gilligan, araştırmalarında sadece erkekleri kullandığı için Kohlberg’ i
eleştirmiştir.
B) Kohlberg kadınların 3. dönemde yoğunlaştığını ifade etmiştir. Gilligan
3. dönemde yoğunlaştığını fakat kadınların daha geride ahlak
anlayışına sahip olmadığını ifade eder.
C) Gilligan’ da Kohlberg gibi , ahlakı evrelere ayırarak sınırlandırmamış,
önemli olan ahlak sevgisi olduğunu söylemiştir.
D) Gıllıgan Kohlberg gibi insanlara hikayeler anlatarak , kadınlar üzerinde
araştırma yapmıştır.
E) Gıllıgan’ a göre kızlar çok erken yaşta bakıp-gözetmeyi öğrenir ve
bunu yaparken bencil olmanın yanlış olduğunu da öğrenirler.
40. Bireyler kendiliklerinden ahlaklı olmazlar. Ahlaklı davranışlar, uygun
modellerle bireylere sevdirilmelidir. Erkekler, hak ve hukuku kurallar
etrafında daha çok şekillendirirken, kadınlar ahlakı merhamet ve acıma
duygularına göre değerlendirmekledirler. Erkekler ile kadınlardaki bu
farkın kaynağı çocukluktaki ilişkiler ve eğilimlerdir.
Yukarda ki açıklama hangi ahlak gelişim kuramcısına ya da
kuramına ait olabilir ?
A.
B.
C.
D.
E.
Kohlberg 'in ahlak gelişimi
Rest 'in dört bileşenli ahlak modeli
Piaget' in ahlak gelişimi
Gilligan' ın ahlak sevgisi
Dewey'in ahlak gelişimi
41. Kohlberg'in ahlak gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi
"gelenek öncesi dönem"in özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
Otoriteye kayıtsız şartsız uyum
Kişisel çıkarların düşünülmesi
Olayların dış görünüşüne göre değerlendirme biçimi
Sosyal düzene uygun olarak görevlerin yerine getirilmesi
Yapılan iyi davranışların ceza almayacağı fikri
42.Güven öğretmen, eğitim ve öğretim yılı içerisinde uyulması gereken
kuralları ve bu kurallara uyulmadığı takdirde öğrencilerin nasıl
bir yaptırımla karşılaşacaklarının belirtildiği bir yazıyı sınıfın görünen
bir yerine asmıştır. Bu uygulamanın ardından öğrencilerde gözlenen
kural dışı davranışların geçen yıla oranla belirgin bir ölçüde
azaldığını gözlemlemiştir.
Bu örnek olayda, Güven Öğretmen'in sınıfındaki öğrenciler arasında
istendik davranışların artması, öğrencilerin toplumsal yapıda
hangi ahlaki eğilimi benimsediklerini göstermektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Evrensel ahlak ilkeleri
itaat ve ceza
Kanun ve düzen
Saf çıkarcı
İyi çocuk olma
43. Kohlberg'e göre aşağıdakilerden hangisi "doğru davranış,
sosyal düzene uygun olarak kişinin görevini yerine getirmesidir"
ifadesini kapsamaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Ahlaksal gerçeklilik dönemi
Araçsal ilişkiler eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Kişilerarası uyum eğilimi
Kanun ve düzen eğilimi
44. Sema öğretmen başından geçen bir olayı akşam eşine anlatırken
" Bugün katıldığım bir eğitim gezisinde inanılmaz bir kaza yaşadık.
Ortalık birden karıştı Bağıranlar, ne yapacağını bilmeyen insanlar
ve çok sayıda yaralı vardı Yanlış müdahalenin yaralıların ölümüne yol
açabileceğini bildiğim için yardım ekibi gelinceye kadar beklemenin doğru
olacağını düşündüm ve bir kenarda beklemeye başladım Ancak birden
bütün gözlerin üzerime çevrildiğini fark ettiğimde yerimden kalktım
ve istemesem bile yaralıları arabaları ile hastaneye taşımaya çalışan
insanlara yardım ettim. Umarım, yaptığım bir hala insanların hayalını
tehlikeye atlamıştır" demiştir.
Sema Öğretmen'in insanlara yardım etme gerekçesi
Kohlberg'in hangi ahlaki gelişim evresinin özelliklerini yansıtmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Evrensel ahlak ilkeleri
Saf çıkarcı eğilim
İyi çocuk olma eğilimi
Kanun ve düzen eğilimi
Sosyal sözleşme eğilimi
45."Arkadaşının bakkaldan sadece bir tane sakız çaktığı için iki tane
sakız çalan kişiden daha az ceza alması gerektiğini düşünen bir öğrenci"
Piaget ve Kohlbeg'e göre hangi ahlak gelişim dönemindedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Dışsal kurallara bağlılık-ceza ve itaat
Dışsal kurallara bağlılık-kişilerarası uyum eğilimi
Ahlaki özerklik-araçsal ilişkiler eğilimi
Dışsal kurallara bağlılık- araçsal ilişkiler eğilimi
Ahlaki özerklik- ceza ve itaat
"Son dönemde, reklâmcıların, insanları ikna etmede kullandıkları
en etkili ve ucuz yöntem, çocukları reklâmlara alet etmektir.
Yalanın olağanlaştığı, insanların artık birbirine güvenmediği bir toplumda,
dev şirketler çocukları kullanarak yetişkinlerin duygularını daha
kolay sömürebilmekte ve çocukların dayanılmaz şirinliğini
kullanarak istediği ürünü kolayca pazarlayabilmektedir.
Gerekçesi ne olursa olsun çocukların ticari bir amaç için kullanılması,
insanları kandırma sürecine çocukların alet edilmesi,
çocuk haklarına çok açık bir saldırıdır ve bunun hoş görülmesi
mümkün değildir.
46a- Son dönemde, çocukların reklâmlarda sıkça kullanılmasını bu şekilde
eleştiren bir uzmanın bu görüşleri hangi ahlak gelişim
evresi ile ilişkilendirilebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sosyal sözleşme evresi
Kanun-düzen eğilimi
Saf çıkarcı eğilim
Kişiler arası uyum evresi
Evrensel ahlak ilkeleri
46b- Uzmanın yukarıdaki yazısı ile ilişkin olarak ahlak gelişiminde
"araçsal ilişkiler" evresinde olan birinin nasıl
bir yorum yapması beklenebilir?
A. Çocukların reklâm filmlerinde rol alması ile ilgili
olarak yasal
düzenlemelerin ne olduğu incelenmelidir
B. Çocukların bu şekilde kullanılmasına izin veren
yasal boşluklar
giderilmeli, bununla ilgili yasalar yeniden
düzenlenmelidir.
C. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için eğitim
programları düzenlenmelidir.
D. Alan memnun, satan memnunsa bu duruma karşı
çıkmak anlamsız.
E. Bu konuda karar vermesi gereken anne-babalardır
Eğer onlar çocuklarını
bu reklâmlarda kullanmak istiyorlarsa buna karşı
çıkılmamalıdır
46c- Ahlak geliminde "kişiler arası" uyum evresinde bulunan birinin
yukarıda
yer alan yazı ile ilgili olarak nasıl bir açıklama yapması beklenebilir?
A) Oynadıkları reklamın içeriğini dikkate almak gerekir,
ahlaki açıdan olumsuz, yozlaşmaya yol açacak öğeler içermiyorsa sorun
yok.
B) Bu duruma engel olan herhangi bir yasal durum söz konusu değildir.
C) Eğer çocuk olsaydım, ünlü olmak, beğenilmek ve takdir edilmek
hoşuma gidebilirdi.
D) Çocukların çok küçük yaşlarda bu tür bir ticari sürecin içinde
bulunmalarını çok ahlakı bulmuyorum Bu gelecekte toplumsal
yozlaşmalara yol açabilir.
E) Çocuklar parklarda oynamalı, film stüdyolarında değil
Bu onların hayatlarından çalmak demektir ve bu nedenle doğru
bulmuyorum.
46d- Yukarıda yer alan yazı ile ilgili olarak "çocukların çok küçük yaşlarda
ne olduğu ile ilgili hiçbir fikir sahibi olmadıkları bir ürünün,
ne kadar iyi olduğuna insanları ikna etmeye çalışmaları, birine yalan
Söyleme ile eşdeğerdir. Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanlara yalan
söylemek gerekçesi ne olursa olsun toplumda insanların birbirine
duyduğu güven İlişkisini zedeleyerek topluma zarar veren bir olgudur
Buna izin veren anne-babalar kesinlikle cezalandırılmalıdır"
yorumunda bulunan birinin hangi ahlak gelişim evresinde
olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceza - itaat evresi
Kanun düzen evresi
Saf çıkarcı evre
Kişiler arası uyum
Evrensel ahlak ilkeleri
46e- Yukarıda yer alan köşe yazısına "Bu bir suç ise bu konu da
suçlanması gereken çocuklar değil buna izin veren anne-babalarıdır.
Çocuklar sadece onların dediğini yapıyorlar, onlara karşı çıkmaları
mümkün değil"
diyerek tepkide bulunan birinin bu düşüncesi hangi ahlak
gelişim evresi ile ilişkilendirilebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceza - itaat evresi
Evrensel ahlak ilkeleri
Sosyal sözleşme evresi
Kanun düzen evresi
İyi çocuk olma evresi
47.Piaget ahlaki gelişimi iki evrede inceler Bu evreler dışsal kurallara
bağlılık (heteronom) ve ahlaki özerklik (otonom) tir
Aşağıdakilerden hangisi, Piaget'in ahlak gelişim kura-mındaki
"heteronom döneme" ait bir özelliktir?
A.
B.
C.
D.
E.
Adil olma duygusunun geliştiği evredir.
Kuralların değişmediğinin düşünüldüğü evredir.
Öznel sorumluluğun geliştiği evredir.
Olayların gerçekleştiği amaca göre değerlendirildiği evredir.
Evrensel ilkelerin benimsendiği evredir.
48. Kızını üç ay önce nişanlayan Yaprak Hanım, davet edildiği bütün
düğünlere hediyesini de yanına alarak koştura koştura gitmektedir.
Eşi Cevat Bey, elinin darda olduğunu, en azından yakın akrabaları
dışındaki düğünlere hediye götürmemesini söylediğinde ise
"Ekeceksin ki biçebilesin" diyerek kendini savunmaktadır.
Düğünlere sürekli olarak gitme gerekçesi düşünüldüğünde
Yaprak Hanım, Kohlberg'in kuramına göre hangi ahlak gelişim
dönemindedir?
A.
B.
C.
D.
E.
İyi çocuk eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi
Toplum düzenini koruma eğilimi
itaat ve ceza eğilimi
49. Gazetede, gün içinde meydana gelen iki trafik kazasına ilişkin olarak,
kazaların birinde alkollü araç kullanırken hatalı sollama yapan bir
sürücünün 2 kişinin ölümüne yol açtığı, diğerinde ise bir sürücünün
yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak diğer bir araca çarptığı ve diğer
aracın uçurumdan yuvarlandığı ve içindeki 6 kişinin öldüğü haberi yer almıştır.
Bu haber ile ilişkili olarak "ahlaki gerçeklik" evresinde bulunan Evrim'in
hangi sürücünün daha fazla suçlu olduğuna ilişkin nasıl bir yorumda
bulunması beklenebilir?
A. Her ikisi de eşit derecede suçludur, çünkü ikisi de birilerinin
ölümüne yol açmıştır.
B. 6 kışının ölümüne yol açan sürücü daha az suçludur çünkü
istemeden bu kazaya yol açmıştır
C. 2 kişinin ölümüne yol açan sürücü daha az suçludur çünkü
daha az kişinin ölümüne yol açmıştır.
D. 2 kişinin ölümüne yol açan sürücü daha fazla suçludur çünkü
alkollü araç kullanırken birinin ölümüne yol açmıştır.
E. 2 kişinin ölümüne yol açan sürücü daha az suçludur çünkü alkollü
olduğu için yaptığının farkında değildir.
50. Elif ve Ezgi bakkaldan çikolata çalarken yakalanmışlardır.
Elif babasından daha az ceza almak için "Ben sadece bir tane
çikolata çaldım, Ezgi ise 3 çikolata çaldı" demiştir.
Elif'in verdiği bu cevaba göre onun hangi ahlaki gelişim evresinde
olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kanun - düzen eğilimi
Ceza - itaat eğilimi
Kişiler arası uyum eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi
Sosyal sözleşme eğilimi
Soru:
Elif hanım, gelecekte ne yapacağına ilişkin her gün Fikir değiştiren
ve zaman zaman bu konuda karamsarlığa kapılan kızına yardımcı
olabilmek amacıyla onu çevresindeki değişik mesleklerde başarılı olmuş
kişilerle tanıştırmakta ve onlarla vakit geçirmesine fırsat tanıyarak ona
değişik meslekleri tanıma dayanağı sunmaya çalışmaktadır.
Erikson’nun kişilik gelişim kuramına göre, Elif Hanım kızına hangi
konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Bir işi başarabileceğine ilişkin inançlarını güçlendirmeye
Geleceğe ilişkin girişimcilik duygularını geliştirmeye
Kızının öz yeterlilik duygularını güçlendirmeye
Sağlıklı bir kimlik kazanmasına yardımcı olmaya
Kızının kendisini daha verimli ve üretken hissetmesini sağlamaya
Soru:
Bir ana sınıfı öğretmeni sınıfındaki çocukların doğal merak ve
araştırma duygularını güçlendirmek amacı ile onları fiziksel ve sosyal
çevrelerini daha fazla araştırmaya, istekleri doğrultusunda çeşitli şeyler
yapmaya cesaretlendirmekte ve onlar bir faaliyette bulunmak
istediğinde isteklerini mümkün olduğu kadar yerine getirmeye
Çalışmaktadır.
Psikososyal kişilik gelişim kuramına göre, bu öğretmenin çocukların
hangi krizi başarı ile atlatmalarına yardımcı olmaya çalıştığı söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Özekliğe Karşı utanç
Girişkenliğe karşı suçluluk
Temel gücene karşı güvensizlik
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Üretkenliğe karşı durağanlık
Soru:
Lise son sınıf öğrencisi olan Ezgi, üniversitede Güzel Sanatlar
Fakültesine giderek sahne sanatları okumak istemekte, anne-babası ise
bu fakülteden mezun olduktan sonra iş bulmasının çok zor olduğunu
belirterek buna karşı çıkmaktadır. Ezgi. anne-babasının da haklı olduğunu
düşünmekte ve ne yapacağı konusunda büyük bir kararsızlık yaşamaktadır.
Erikson'un kişilik gelişim kuramına göre Ezgi'nin içinde bulunduğu
durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Psikososyal moratoryum
Rol karmaşası
Utanç
Güvensizlik
Umutsuzluk
Soru:
Liseyi bitirdikten sonra ne yapması gerektiğine bir türlü karar
veremeyen Işıl. saç tasarımları yapmaktan çok hoşlandığı için bir çıraklık
eğitim merkezine giderek kısa yoldan hayata atılmasının doğru olacağını
düşünmektedir. Anne babası ise üniversiteyi bitirmesi konusunda ısrarlı
davranmaktadır Bu durum karşısında, uzun süre kararsızlık yaşayan Işıl,
birkaç ay bu konu üzerinde durmamaya karar verir.
Işıl'ın içinde bulunduğu durum, Erikson'a göre aşağıdaki
kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rol karmaşası
Umutsuzluk
Psiko-sosyal Moratoryum
Üretkenlik
Benlik bölünmesi
Soru:
55 yaşındaki Ömer Bey hala "Nasıl bir insan olmak ve ne yapmak
islediğine tam olarak karar veremediğini, bu konuda sık sık fikir
değiştirdiğini" ifade etmektedir
Erikson'a göre, Ömer Bey aşağıda belirtilen hangi kriz durumunu
başarı ile atlatamamıştır?
A.
B.
C.
D.
E.
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Üretkenliğe karşı durağanlık
Yakınlığa karşı uzaklık
Başarıya karşı aşağılık duygusu
Soru:
30 yaşındaki Erdem Bey. gerek karşı cins ile gerekse hemcinsleri ile
kendi benliğini kaybedeceği korkusuyla yakın ve sıcak ilişkiler kurmakta
zorlandığını ayrıca mutsuz olacağından korktuğu için kuracağı yakın
ilişkilerden uzak durduğunu ifade etmektedir.
Buna göre, Erdem Bey'in yakınlık duygusu yaşamakta zorlanması,
daha öncesi hangi krizin başarı ile atlatılamamasından
kaynaklanmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Yakınlığa karşı uzaklık
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Başarıya karşı aşağılık duygusu
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
Üretkenliğe karşı durağanlık
Soru:
Çocukluk ve gençlik yılları boyunca görülen, tanınan ve özdeşim
yapılan rol örnekleri arasında olumluların yanında olumsuzlar da yer alır.
Bireyin olumsuz modellerle özdeşim kurması sonucunda ortaya çıkan
kimlik özelliği Erikson'a göre hangi kavramla ifade edilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Moratoryum
Erken bağlanma
Kargaşalı kimlik
Ters kimlik
Başarılı kimlik
Soru:
Anne babası, Ceyda'yı ve kardeşini çok istedikleri bir çizgi filmi
izlemeleri için sinemaya götürmüş ancak çizgi film olduğu için kendileri
içeri girmek istememiş sadece çocukları için bilet almışlardır. Tam
sinemanın kapısına geldiklerinde kardeşi içeri girmek için oldukça
istekli davranırken Ceyda ağlamaya başlamış ve anne-babasından
ayrılmak istemediğini söylemiştir Anne-babasının çıkışta kendilerini
bekleyeceklerini, bu sure içinde çarşıyı gezeceklerini ve film bittiğinde
onları mutlaka alacaklarını söylemelerine rağmen Ceyda kolaylıkla
yatışmamış ve içeriye girmeyi reddetmiştir.
Buna göre kardeşi ve Ceyda ile ilgili olarak aşağıda yer alan
ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
Ceyda'nın kardeşi güvenli bağlanma geliştirmiştir
Ceyda kayıtsız bağlanma geliştirmiştir.
Ceyda'nın kardeşi kayıtsız bağlanma stiline sahiptir
Ceyda kaygılı-çelişkili bağlanma sitiline sahiptir.
Ceyda ve kardeşi güvensiz kaçınmalı bağlanmaya sahiptir.
Soru:
Henüz 4 yaşında olan Efe. annesi yanından ayrıldığında herhangi
bir huzursuzluk tepkisi göstermemekte, çevreyi araştırmak için istekli
davranmakta, ve annesini görür görmez yanına giderek ona sarılmaktadır.
Buna göre Efe ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
Temel güvene karşı güvensizlik krizi başarılı bir şekilde atlatılmamıştır.
Annesine karşı kayıtsız bağlanma gerçekleştirmiştir
Korkulu-kararsız bağlanma stiline sahiptir
Güvenli bağlanma stiline sahiptir.
Özerklik özelliği kazanılamamıştır.
Soru:
Yaşadığı küçük kasabadaki en başarılı öğrenci olarak herkes
tarafından sevilen, kasabanın gururu olarak nitelendirilen Hayrettin,
üniversite sınavında derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi
siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünü kazanıp,İstanbul'a
gelmiştir. Eğitim hayatı için gelmiş olduğu İstanbul'a ve okuldaki
çevresine uyum sağlamakta zorluk çeken Hayrettin, süreç içerisinde
karşı cinsle hiç ilişki yaşayamamış.sağlıklı arkadaşlıklar kuramamış
ve çevresi tarafından "tek tabanca hayrettin" olarak nitelendirilmiştir.
Erikson'a göre çevresi tarafından tek tabanca olarak nitelendirilen
Hayrettin'in içerisinde bulunduğu kişilik gelişimi dönemi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Temel güvene karşı güvensizlik
Girişimciliğe karşı suçluluk
Özerkliğe karşı kuşku
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Yakınlığa karşı yalıtılmıştık
Soru:
Erikson'a göre bireylerin aşağıdaki krizlerden hangisini başarılı
bir şekilde geçirememeleri kendilerini çaresiz, değersiz hissetmelerine
isteklerini ve ihtiraslarını tam anlamıyla kontrol edemeyen bireyler
olmasına diğerlerine göre daha çok katkı sağlar?
A.
B.
C.
D.
E.
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
Girişimciliğe karşı suçluluk
Başarıya karşı aşağılık
Temel güvene karşı güvensizlik
Soru:
Ben bu evlilikten hiç birşey anlamadım,ben eşime sarılıp uyumaya
çalışıyorum ama o oyuncak ayısına sarılmayı tercih ediyor, oyuncakta
olsa 3 kişi yatmak çok garip kardeşim.
Yukarıdaki sitemkar sözleri sarf eden kişinin eşi hakkında şikayetçi
olduğu durum,aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile
açıklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Çarpıtma
Rasyonalızasyon
Odünleme
Gerileme
Yüceltme
Soru:
Aileler çocuklarını neden bu kadar konuşur,neden çocuklarının
başarılarının reklamını yapar, fedakarlıklarına vurgu yaparak üstelik.
Herkesin hayatı bir noktadan sonra kendine değil mı, nedir bu oğlum
şöyle kızım böyle edebiyatları anlamıyorum, kendileri hiç birşeyi
başaramamış olsalar da,çocuklarının yaşamlarını konuşarak rahatlıyorlar
kendilerinı anlamlı hissediyorlar sanki.
Yukarıdaki parçada bahsedilen ailelerin çocuklarının yaşamları ile
kendilerini anlamlı hissetmeleri, aşağıdaki savunma
mekanizmalarından hangisi ile açıklanabilir?
A.Yüceltme B.Ketlenme C.Gerileme D.Özdeşim kurma E.Yansıtma
Soru:
Başarılı olamamış,sürekli ailesine ve eşine bağımlı yaşamak
durumunda kalmış, kendine ait idealler geliştirememiş ya da
ideallerine hiç ulaşamamış, hayat neyi gerektirdiyse ona katlanmaya
razı olmuş zavallı kadınların sıkça kullandığı bir sözdür
"her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" sözü.
Yukarıda verilen parçada,kadınların söz,hangi savunma
mekanizması ile daha iyi açıklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yansıtma
Yer-yön değiştirme
Yadsıma
Yüceltme
Rasyonalizasyon
Soru:
Eşi ve aile dostları ile birlikte gittikleri tatilde, eşinin vurdumduymaz
tavırlarına, aşırı rahat olmasına ve sürekli alkol kullanıp düzensizlik
çıkarmasına sinirlenen ve çok üzülüp, aile dostlarından utanan Ece
hanım çocuklarının kendisine sordukları sorulara bile tahammülsüzlük
gösterip tatil suresince çocuklarına yönelik agresif bir tutum sergilemiştir.
Ece hanımın tatil süresince çocuklarına yönelik olumsuz tutumu,
aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Karşıt tepki geliştirme
Yadsıma
Yansıtma
Yön değiştirme
Dışa vurma
Soru:
Freud bebeklikte ruhsal ener|inırı tümünün yaşamı sürdürmeye
dönük olduğunu ve daha çok açlığın susuzluğun giderilmesi ve bedensel
bütünlüğün korunması ihtiyaçlarının baskın olduğunu belirtir.
Freud'a göre bu dönemde baskın olan kişilik yapısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Ego
Süperego
İd
Saldırganlık
Oral dönem
Soru:
Freud'a göre özellikle fallik dönemdeki çatışmaların biçim değiştirere
tekrardan yaşandığı psikoseksüel gelişim dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Oral dönem
Fallik donem
Anal dönem
Lalent dönem
Genital donem
Soru:
Erikson'un gelişim kuramı açısından bakıldığında, ergenlik dönemind
köyden kente göç edenler üzerinde, göçle ortaya çıkan toplumsal
sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir?
A.
B.
C.
D.
E.
Soyut işlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması
Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması
Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi
Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi
Zihinsel gelişimi yavaşlatması
Soru:
"Bazen çok öfkelendiğimiz kişiye bu öfkemizi dile getirdiğimizde ortaya
çıkacak sonuç pek de olumlu olmaz ama var olan bu duygunun da bir
şekilde yaşanması ve açığa çıkması gerekir Bu durumda kişi olumsuz
duygularının kaynağında olan asıl kişiye değil de gucunun yettiği ve
dile getırdiğınde kendisine zarar vermeyecek birine yönelir."
Freud un sözünü ettiği bu tür bir içsel koruma hangi savunma
mekanizması ile ilgilidir?
A.Yansıtma B.Yüceltme C.Yön değiştirme D.Bastırma E.Telafi etme
Soru:
Serkan 14 yaşında kampa gitmek isteyen bir çocuktur Babası eğer
parayı kendi biriktirebilirse, kampa gitmesine izin vereceğini söyler.
Bunun üzerine Serkan, gazete satıcılığı yaparak gerekli parayı biriktirir.
Ancak son anda babası bu paranın ava gidebilmek için kendisine
gerekli olduğunu söyler.
Serkan'ın bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaşaması beklenmez?
A.
B.
C.
D.
E.
Engellenme sonucu saldırganlaştırabilir.
Ailesine karşı güven bunalımı yaşayabilir.
Yaklaşma-kaçınma çatışması yaşayabilir.
Bu durumdan kurtulmak için savunma mekanizmalarına başvurabilir.
Ailesine karşı güvenli bağlanma duygusu geliştirebilir
Soru:
Ayşe okul rehber öğretmeniyle Konuşurken şunları soyluyordu:
- Bağımlı büyütmüşler beni. Elimde olmayan bu şey Bir dediğimi iki
etmemişler Bu yüzden zorlanıyorum. Yabancı bir ortama girdiğimde
ya da yeni başlangıçlar olduğunca kaygılarım artıyor
Ayşe'nin bu durumu Erikson'a göre hangi dönemdeki krizin
başarıyla atlatılmasından kaynaklanmakta ve Ayşe'nin şu an
yaşadığı kimlik statüsü bunalımı hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Özerkliğe karşı kuşku/utanç - ipotekli
Temel güvene karşı güvensizlik - ipotekli
Kimlik kazanmaya karşı Rol Karmaşası - Başarılı
Girişimciliğe karşı Suçluluk - Moratoryum
Özerkliğe karşı kuşku/utanç Dağınık
Soru:
Eğitim uzmanları özellikle okula yeni başlamış öğrenciler de
öğretmenlerin daha dikkatli davranması ve çocuklar arasında bireysel
farklılıklar olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulamaktadır
"Bu nedenle sınıl öğretmenleri yetersizlik ve başarısızlık
durumlarında öğrencileri başarabilecekleri alanlara yönelterek
desteklemelidirler. Çocukların ilgi alanları dışında ve gelişim düzeyleri
üstündeki başarı beklentileri çocuklarda kolayca yetersizlik duygusuna
dönüşebileceği için buna ortam yaratmamalıdır"
diyen bir uzman Erikson'un hangi çatışma döneminden söz etmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Temel güvene karşı güvensizlik
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
Girişimciliğe karşı suçluluk
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Başarıya karşı aşağılık duygusu
Soru:
Ergenler yaşadıkları sorunlarda bir çözüme ulaşmış gibi görünerek
aslında çözümün ebeveylerinin çözümü olduğu nu çok sonra fark ederler.
İleride de bu tür kişilerin bağımsız karar verme cesaretini
gösteremedikleri gözlenir"
Erikson a göre bu ergenlerin yaşadıkları kimlik statüsü bunalımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Başarılı kimlik
B)Ters kimlik
C)Moratoryum
D)Kargaşalı kimlik
E)İpotekli kimli
Soru:
I. Kişilik; benliğin gelişimine paralel olarak büyür ve gelişir.
II. Kişilik, çevresel etmenlerle öğrenilmiş alışkanlık dizgelerinin
bütünlüğü olarak anlaşılır.
III. Kişilikte bilinç gibi bilinç altı ve bilinç dışı süreçlerde etkilidir
Yukarıda verilen kişilik ile ilgili yaklaşımlar sırasıyla
aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
A. Hümanistik kuram, Davranışçı kuram. Psikoanalitik
kuram
B. Sosyal öğrenme kuramı, davranışçı kuram, Humanistik
kuram
C. Sosyal öğrenme kuramı. Davranışçı kuram.
Psikoanalitik kuram
D. Psikososyal kuram, Bilişsel yaklaşım, Geştalt yaklaşımı
E. Davranışçı kuram. Geştalt kuramı, Psikoanalitik kuram
Soru:
Bireyin isteklerinin kaynağı olan id'le, akıl ve mantık kurallarının
gerçekliğinin kaynağı olan ego arasında bir uyuşmazlık, çatışma
olduğunda kişinin yüzleşmekten ya da bilinçli olarak algılamaktan
çekindiği duygu ve düşüncelerini bilinç dışında tutma şeklinde
gerçekleştirdiği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yüceltme
Yansıtma
Bastırma
Saplanma
Yön değiştirme
Soru:
Soğuk bir kış günü incecik kıyafetle dolaşan birine "Neden bu kadar
ince giyindin? diye sorulduğunda "pardesü giymeyi sevmiyorum hem
de üşümüyorum" yanıtını vermiştir. Oysa pardesü alacak parası yoktur.
Bu kişinin kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Bastırma
Yüceltme
Yön değiştirme
Ödünleme
Bahane bulma
Soru:
Freud, bireyin bugün ki davranışlarının kaynaklarını bulmak
istiyorsak mutlaka bireyin geçmiş yaşantılarının incelenmesi gerektiğini
Savunmuştur.
Freud bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek
istemiştir?
•
•
•
•
•
Benzer koşullar, çocuklarda farklı davranışlara yol açabilir.
Çocuklukta yaşantılar daha çok çevrenin denetimi altındadır
Davranışların şekli bireyin eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır.
Psikolojik yaşantılar bedensel faaliyetlerle ilişkilidir
Küçük yaşlarda yaşanılanlar kişiliğin oluşmasında oldukça etkilidir
Soru:
Karekter, insanın dış dünya, toplumsal değer yargıları ve başka
insanlarla ilişkilerine göre toplumun kişiye verdiği değerdir. Karekter,
yapısal ve kalıtsal bir nitelik taşımaz, çevre koşullarınca belirlenir.
Bu parçaya göre karakter ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Karakter kalıtsal özelliklerden yoğun olarak etkilenir
Karakter kişiliğin toplumsal yonudur
İç salgı bezleri karakteri biçimlendirir
Karakter düşünmenin önemli unsurlarından biridir
Karakteri belirleyen beden yapısıdır.
Soru:
Paraşütle atlamaya yeni başlayan kişilerin allama vakitleri yaklaştıkça
korkuları artar. Başkalarının kendilerinin korkak olduğunu düşüneceği
ve onların gözünde itibarlarını kaybedeceklerini düşünmeseler, bu işten
vazgeçebilirler. Birey, atlama ile saygınlığını kaybetme arasında seçim
yapmak durumundadır
Bu kişilerin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisine
karşılık gelir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yaklaşma-yaklaşma çatışması
Kaçınma-kaçınma çatışması
Yaklaşma-kaçınma çatışması
Engelleme
Savunma mekanizması
Soru:
Erdal Bey bir arkadaşına "İnsan bir bardağı olması gereken bir yandan
başka bir yere koyduğu için evde kıyamet koparır mı? Bizim ki koparıyor
bu da yetmezmiş gibi saatlerce inadından vazgeçmeyip küsüyor
Bıktım valla her tuvalet çıkışında ellerimi iyice yıkayıp yıkamadığımı
soran bir eşi kapıda bulmaktan Dayanamayacağım artık boşanacağım"
diyerek dert yanmaktadır.
Erdal Bey in eşi ile ilgili şikayetleri dikkate alındığında, eşinin hangi
psikoseksüel gelişim döneminde saplanma yaşadığı söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Özerkliğe karşı kuşku-utanç
Fallık dönem
Anal dönem
Oral donem
Genital dönem
Soru:
Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre. çocuğun cinsellik
ilgili konulardan hoşlanmadığı ve kendini oyuna verdiği dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Gizil donem
Genital dönem
Anal dönem
Oral dönem
Fallık donem
Soru:
Koruyucu ana-baba tutumu aşağıda verilen dönemlerden
hangisinde daha fazla çatışmaya neden olmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Girişkenlik & Suçluluk duygusu
Özerklik & Kuşku ve utanç
Temel güven & Güvensizlik
Kimlik & Rol karmaşası
Çalışkanlık & Aşağılık duygusu
Soru:
Erikson un kimliğe karşı rol karmaşası dönemine karşılık gelen
psikoseksüel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Gizil
Latont
Genital
Anal
Fallık
Soru:
Ezgi,sıkıldığından tırnaklarını yiyen arkadaşına Tırnak ellerin
kanamaya başladı sonunda Sanırım bu konuda bir an önce profesyonel
bir yardım almalısın" diyerek ona yardımcı olmaya çalışmakladır.
Bütün bunlar ışığında. Ezgi'nin arkadaşının bu davranışları hangi
döneme ilişkin temel ihtiyaçların yeterince doyurulmamasından
kaynaklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Anal donem
Fallık dönem
Oral donem
Latont dönem
Genital dönem
Soru:
Psikoseksüel gelişim dönemlerinden biri olan Fallık döneme ilişkin
olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Erojen bölge genital organlardır bu nedenle bu donemde cinsel içerikli
oyunlar görülebilir
B)Karşı cinsi keşfetmeye ılışkırı merak belirgin ölçüde artar ve cinselliği
anlamaya yönelik sık sık sorular sorar
C)Karşı cins ebeveyne hayranlık öne çıkarken ayrı cins ebeveyne
düşmanca tavırlar sergileyebilir
D)Aynı cins ebeveynle kurulacak olan özdeşim genital donem kazanılacak
olan cinsel kimliğe zemin hazırlar
E)Sağlıklı kişilik gelişimi için erkek çocuklarda Oedipus kız çocuklarda ise
Elektra karmaşasının başarı ile atlatılması önemlidir.
Soru:
Çocukların "neyi yapıp neyi yapamayacaklarını test ettikleri"
psikososyal gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Güven&Güvensizlik
Girişkenlik&Suçluluk
Özerklik&Utanç
Çalışkanlık&Aşağılık duygusu
Kimlik&Rol karmaşası
Soru:
"Bireyin başkaları ve toplum için gerekli ve yararlı olduğu
duygusuna ihtiyaç duyduğu"
psikososyal gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakınlık&yalıtılmışlık
B)Ûretkenlik&verimsizlik
C)Özerklik&utanç
D)Çalışkanlık&aşağılık duygusu
E)Kirnlik&rol karmaşası
Soru:
"Sigara içmediği zaman çok öfkeli olduğunu ve kafasını
bir türlü toplayamadığını" söyleyen bir kişi hangi savunma
mekanizmasını kullanmaktadır?
A)Özdeşim kurma
B)Yadsıma
C)Ödünleme
D)Mantığa bürüme
E)Yüceltme
Soru:
"Gereğinden fazla alçak gönüllü ve şevkatli davranan bir kişi,
aslında, insanlara düşmanca duygular besliyor olabilir“
Bu durum hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?
A)Ödünleme
B)Karşıt tepki oluşturma
C)Yüceltme
D)Yansıtma
E)Özdeşim kurma
Soru:
"Bireyin, gelişim aşamalarını sağlıklı bir biçimde geçirmesine
karşılık, psikolojik ya da biyolojik nedenlerle daha rahat olan
önceki dönemlere dönmesi“
Aşağıda verilen hangi kavramla açıklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yansıtma
Yüceltme
Gerileme
Ödünleme
Akla uydurma
Soru:
Sinemaya gitmesine izin vermeyen babasına çok kızan
Mesut'un, babasının en sevdiği pantolonunu kesmesi hangi
savunma mekanizmasına örnek oluşturmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Yansıtma
Gerileme
Karşıt tepki oluşturma
Yön değiştirme
Ödünleme
Soru:
Aşağıda savunma mekanizmaları ile ilgili olarak verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Savunma mekanizmaları sağlıklı insanlar tarafından da kullanılabilir.
B)Savunma mekanizmaları kaygıyı azaltmada kullanılır.
C)Id'nın toplumca onaylanmayan isteklerinin doyuma ulaşmasını
engellemek için Süper Ego sıklıkla bastırma savunma mekanizmasını
kullanır.
D)En yararlı savunma mekanizması yüceltmedir.
E)Savunma mekanizması gerçeğin farklı algılanmasına neden olur.
Soru:
Aşağıda yer alan özelliklerden hangileri ortaya çıktığı psikososyal
gelişim dönemleri dikkate alındığında doğru şekilde sıralanmıştır?
A)Fizyolojik ihtiyaçların doyurulmasının önemli olması çocuğun cinsellikle
ilgili sorularının öne çıkması - çocuğun anne-babasının yardımını
reddederek kendi başına davranmak istemesi
B)Tuvalet eğitiminin niteliği - ihtiyaçlarının zamanında doyurulmasının
önemli olması - yapamadıklarından daha çok yapabildiklerinin
altının çizilmesi
C)Topluma yararlı olma ihtiyacının öne çıkması - "ben kimim?" sorusunun
cevabının aranması - kışının sevildiğim bilme ihtiyacı hissetmesi
D)Bireyin hayattan ne beklediğini bilmesi - kendini sevmeye ve sevilmeye
değer bulması • insanların kendisine ihtiyacı olduğunu hissetmek islemesi
E)Kendini ve dünyayı anlamak için sürekli sorular sorma - kendi istediği
şeyleri giymek isteme - kendisine uygun bir kimlik bulma arayışında olma
Soru:
Erikson ve Freud'un kişilik kuramları karşılaştırıldığında
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?
A) Her ikisi de kişilik gelişiminde kritik dönemlerin olduğunu vurgulamaktadır.
B) Erıkson'un kişilik kuramında bireyin içinde bulunduğu sosyal çevre ve kültür
kişiliğin şekillenmesinde önemli bir yer tutar, psikoseksuel kişilik kuramında
ise özellikle ilk uç dönemdeki erojen bölgenin ihtiyaçlarının yeterince
doyurulması önemlidir
C) Freud'a göre temel ihtiyaçlar karşılanmazsa, Erikson'a gore ise doneme
özgü kriz başarı ile atlatılamazsa döneme saplanma gerçekleşir ve saplanma
daha sonraki yıllarda onarılamaz
D)Freud'a gore kişilik gelişimi ergenlik ile son bulur Erik son ise yaşam boyu
devam ettiğini ileri sürer.
E)Freud'a göre yaşamın ilk altı yılı kişilik gelişiminde önemlidir Erikson'a
göre ise sağlıklı kişilik gelişiminde her donem kendi içinde önemlidir
Soru:
Henüz 4 yaşında olan Efe annesinin yanından ayrılmasına izin
vermekte, herhangi bir ağlama ya da huzursuzluk göstermemektedir.
Erikson'nun kişilik gelişim kuramına göre Efe nin hangi krizi
başarı ile atlattığı söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Temel güvene karşı güvensizlik
Girişkenliğe karşı suçluluk
Özekliğe karşı utanç
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
Soru:
Ayşe Hanım henüz 2.5 yaşında elan kızının kendi başına yemek
Yeme, giyinme, giysilerini seçme gibi istek ve girişimlerini
desteklemekte, bunları kendi başına yapması için onu teşvik etmektedir.
Erikson'un kişilik gelişim kuramına göre, Ayşe Hanım kızının
hangi duyguyu kazanmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Girişkenlik duygusu
Başarı duygusu
Bağımsızlık duygusu
Temel güven duygusu
Aşağılık duygusu
Soru:
Bir sınıf öğretmeni, sınıfında özellikle akademik konularda zorlanan
öğrencilerine yönelik sanatsal etkinlikler düzenleyerek onlara bu
etkinliklerde küçük sorumluluklar vermekte, onların farklı ilgi ve
yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışmakladır
Bu sınıf öğretmeninin, Erikson'un kişilik gelişim kuramına göre
öğrencilerinin hangi krizi başarı ile atlatmalarına yardımcı
olmaya çalışmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Temel güvene karşı güvensizlik
Özekliğe karşı utanç
Girişkenliğe karşı suçluluk
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
Pıaget bilişsel gelişimi açıklarken bazı faktörlere vurgu
yapmıştır. Pıaget bilişsel gelişiminin, kalıtım ve çevrenin
ürünü olduğunu söylemiştir.
Pıaget bilişsel gelişimi etkileyen faktörler içinde en
temel gördüğü faktör aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Olgunlaşma
Yaşantı
Uyum
Dengeleme
Örgütleme
Pıaget’in bilişsel gelişim dönemlerinin ilki duyusal motor
dönemdir. Bu dönemde döngüsel tepkiler dediğimiz davranışlar
kendini gösterir. Bunlar 1. döngüsel tepkiler, 2. döngüsel
tepkiler ve 3. döngüsel tepkiler şeklinde ilerler. Döngüsel
tepkiler genel ifadesiyle bir davranışın sürekli tekrar
edilmesidir.
Yukarıda ki açıklama doğrultusunda 1. Döngüsel
tepkilerden , 2. Döngüsel tepkiye daha sonrada 3.
Döngüsel tepkiye geçmenin ortaya koyduğu en önemli
bulgu nedir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Çocuğun bellek kullanımının geliştiğini gösterir.
Davranışında dışa dönüklük oluşur.
Kendi bedeni dışındaki araçları keşfeder.
Ertelenmiş taklide zemin hazırlar.
Nesne sürekliliğinin kazanıldığını gösterir.
•Mobilya fabrikasında işe yeni başlayan bir çırak ilk
zamanlar ustasının peşinden ayrılmaz. Ustası ne yaparsa
onu izler ve daha sonra kendisi yapar. Başlangıçta ustası
onun için vazgeçilmezdir. Çırak işi öğrendikçe ustaya olan
ihtiyacı azalmaya başlar. Belli bir süre sonra işi tamamen
öğrenir ve ustası olmadan da o işi yapmaya başlar.
Yukarda anlatılan örnek durumu en iyi hangi kuram ve
kavram eşleştirmesiyle açıklarız ?
A)
B)
C)
D)
E)
Pıaget - yaşantı
Vygotsky - yapı iskelesi
Bruner - eylemsel dönem
Pıaget - yakınsal gelişim alanı
Vygotsky - yapılandırmacılık
•Pıaget ile Vygotsky’ nin dil gelişimi ile ilgili görüşleri bazı
yönleriyle benzerlik taşırken, bazı noktalarda çelişmektedir.
Pıaget ile Vygotsky’nin düşünceleri doğrultusunda
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Vygotsky dil gelişimine sosyal konuşmayla başlarken,
Pıaget otistik konuşmayla başlar.
B) Vygotsky’ de Pıaget gibi ben merkezci konuşmanın
ortadan kalktığını ifade etmiştir ve daha sonra içsel
konuşmanın oluştuğunu söylemiştir.
C) Pıaget biyolojik altyapıyı merkeze alırken Vygotsky sosyal
etkileşimi merkeze almıştır.
D) Pıaget’ de son evre sosyal konuşma iken, Vygotsky’ de
içsel konuşmadır.
E) Her iki kuramcıda kalıtım ve çevrenin az yada çok etkili
olduğunu söylemiştir.
•Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinin düşünce yapısını
zenginleştirmek için sınıfta bir tartışma sorusu sorar. Soru
şu şekildedir: Türkiye bugünkü ekonomi politikasıyla 2030
yılında nasıl bir yapıya sahip olacaktır ?
Öğretmen bu soruyla öğrencilerinde hangi düşünce
türünü kullanmasına daha çok hizmet eder ?
A) Kombinasyonel düşünce
B) Analojik düşünce
C) Metabilişsel düşünme
D) Esnek düşünme
E) İleri - geri düşünme
Ayşe hanım kızına yemek yerken çizgi film izlettirmektedir. Kızı Buket ise
çizgi film izlerken sürekli yapılanları taklit etmekte ve sürekli
konuşmaktadır. Buket sahnenin birinde, ağzından ateş çıkaran ejderhayı
görünce annesine hemen dönerek anne bak soba ateş çıkarıyor
demiştir. Fakat sobanın evde olduğunu düşünerek kafası karışır. Annesi
,onun soba değil bir canlı olduğunu söyleyince Buket, o zaman o ateş
çıkaran hayvan demiştir ve ejderhayı öğrenmiştir. Buket bir süre sonra
soba ısınmak için yarar, ejderha ise düşmanları yok eder, soba evde olur,
ejderha ise ormanlarda diyerek konuşmaya devam eder.
1- Buket’in başlangıçta ejderhaya soba demesi bilişsel gelişim
açısından düşünüldüğünde hangi kavram ile daha iyi ifade edilir ?
A)Dengeleme
B)Düzenleme
C)Özümleme
D)Uyum
E)Örgütleme
2- Buket’in zihinsel dengesizlik yaşadıktan sonra ejderhayı
öğrenip onunla ilgili yeni bir şema oluşturmasını en iyi
açıklayan kavram hangisidir ?
A) Düzenleme
B) Özümleme
C) Dengeleme
D) Örgütleme
E) Yaşantı
3- Buket’in , ejderhayı öğrendikten sonra, ejderha ile soba
arasında bağlantı kurarak, benzer ve farklı yönlerini ortaya
koymasını nasıl açıklarız ?
A) Uyum
B) Yaşantı
C) Metabiliş
D) Düzenleme
E) Örgütleme
•Bir öğretmen ders yılının başlangıcında öğrencilerine
fasulyeler ile bir oyun oynatmaktadır. Öğretmen bir şekil yapar
ve öğrencilerden o şekli tersten yapmalarını ister. Bazı
öğrenciler bunu rahatlıkla yaparken bazılarının tam olarak
yapamadıklarını görür.
Normal şekilde, şeklin nasıl yapıldığını gören çocukların ,
şekli tersten de yapabilmesi, öncelikle hangi özelliğin
kazanılmasına zemin hazırlar ?
A) Benmerkezciliğin ortadan kalkmasını sağlar.
B) Tümevarımsal düşüncenin oluşumuna yardımcı olur.
C) Birleştirici düşüncenin gelişmesini sağlar.
D) Korunumun kazanılmasına alp yapı oluşturur.
E) Göreceli düşünmenin oluşmasına zemin hazırlar.
Çocuk: Anne diş fırçamla ne yaptığımı sorar mısın ?
Anne: diş fırçanla ne yapıyorsun ?
Çocuk: Diş fırçamla ayakkabımı fırçalıyorum. Şimdi neden
fırçaladığımı sorar mısın ?
Anne: Peki neden diş fırçasıyla ayakkabını fırçalıyorsun?
Çocuk: Çünkü babam sabah işe giderken sana ayakkabımı
fırçalar mısın demişti, bende kendi ayakkabımı fırçalıyorum.
1- Yukarıda ki diyalogdan yola çıkarak çocuğun hangi
konuşma tarzını gösterdiğini ifade edebiliriz ?
A) Yansıtıcı konuşma
B) İçsel konuşma
C) Benmerkezci konuşma
D) Toplu monolog
E) Yineleme
2- Bilişsel gelişim açısından ele alacak olursak , çocuğun
burada gösterdiği davranış nasıl açıklanabilir ?
A) Odaktan uzaklaşma
B) Animizm
C) Yatay dekalaj
D) Özelden özele akıl yürütme
E) Aşırı kurallaştırma
Ahmet bardağının yarısına kadar su koymuştur.
Ahmet’in abisi Ali, Ahmet görmeden bardağı tamamen
doldurup önüne koymuştur.
Ahmet bardağı görünce” Abi neden bardağıma su koydun?”
demiştir.
Ahmet’in bu davranışından hangi özelliği daha belirgin
kazandığını söyleyebiliriz?
A)Dönüşebilirlilik
B)Telafi
C)Dolaylı gerçeği kavrayabilme
D)Korunum
E)Ayniyet
Araplarda ahmaklığıyla ünlü Habenneka,
gece yarısı
horoz gibi ötmeye başlamış.Karısı:
-Yahu ne yapıyorsun bu saatte
-Yarın erkenden işim var da, sabah oldu diye güneşi kandırıyorum !
Habenneka’nın davranışı hangi kavramla açıklanabilir?
A)Olumsuz transfer
B)Kişisel mit
C)Canlandırmacılık
D)Sembolik oyun
E)Yapaycılık
Ayşe daha önce yanında olmayan bebeğinin resmini çizemiyordu.
Fakat artık Ayşe’nin bebeği yanında olmasa bile resmini çizebildiği
görülüyor.
Ayşe, Piaget’ye göre hangi dönemdedir ve kazandığı özellik nedir?
A)İmgesel dönem- sembolik oyun
B)İşlem öncesi dönem –işaretsel işlev
C)Somut işlemler- sembolik zeka
D)Duyusal motor dönem- işaretsel işlev
E)Soyut işlemler dönemi-göreceli düşünme
İşlem öncesi dönemin en önemli özelliği benmerkezci düşünce
tarzının olmasıdır.
Bu dönem içinde benmerkezciliği en belirgin ispat eden
değişiklik hangisidir?
A)Sembolik dönem
B)Animizm
C)Kollegtif monolog
D)Merkezleme düşünce tarzı
E)Özelden özele akıl yürütme
Piaget bilişsel gelişimini çevreye uyum süreci olarak ele almış
ve zekanın tanımını bu doğrultuda yapmıştır.
Piaget’nin bilişsel gelişimi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
A)Kalıtım ve Çevrenin etkileşiminin ürünüdür.
B)Bilgi birikiminin çok olması özümlemenin göstergesidir.
C)Bireyler zihinsel olarak öncelikle düzenleme yapma eğilimindedir.
D)Düzenleme ile dengeleme gerçekleşir.
E)Her dengeleme bir üst öğrenmeye geçiştir.
Ayla 8 yaşındadır.Bebeklikte geçirdiği bir hastalık sebebiyle
tat alma duyuları çalışmamaktadır.
Ailesi Ayla’nın bu durumunu geç fark etmiş ve 2 yıl tedavi
gördükten sonra bu hastalığı giderilen Ayla 10 yaşına gelmiştir.
Fakat Ayla’nın bu tedaviden sonra yaşıtları kadar tat duyusundan
yararlanamadığı görülmüştür.
Ayla’nın tat duyusunu yaşıtları kadar kullanamamasının sebebini
hangi kavram ile açıklarız?
A)Büyüme
B)Olgunlaşma
C)Kritik dönem
D)Hazırbulunuşluk
E)Yaşantı
1. Bir araştırmacı çocukların internet bağımlılığı üzerine bir araştırma yapacaktır.
Bu kapsamda 10 yaşında , beş çocuk belirler ve araştırmaya başlar.
Bu araştırma 10 yaş ile 15 yaş arasında olacağı için bu çocukları
5 yıl boyunca gözlemlemesi gerekmektedir.
Uzman zamandan tasarruf etmek isterse hangi araştırma yöntemini
kullanması tavsiye edilir ?
a)
b)
c)
d)
e)
Boylamsal araştırma
Kesitsel araştırma
Meta analiz
Deneysel araştırma
İstatistiksel araştırma
SORU:
DERSLE
R
Matematik
Türkçe
Fizik
Tarih
Matematik
1
0,20
0,80
0,30
Türkçe
0,20
1
0,50
0,70
Fizik
0,80
0,50
1
0,30
Tarih
0,30
0,70
0,30
1
Tabloda 4 dersin kendi arasındaki ilişki seviyesi verilmiştir. Tabloya
göre en yüksek ilişki hangi iki ders arasındadır.
A) Matematik - Türkçe
B) Türkçe - Fizik
C) Matematik - Fizik
D) Tarih - Türkçe
E) Fizik - Tarih
SORU:
Günümüzde çocukların dikkat dağınıklığının çok fazla olduğu
görülmektedir. Dikkat dağınıklığı çocukların okul başarısını da
etkilemektedir. Çocuklarda oluşan bu durumun günümüzde ki
belirgin faktörlerinden birisi de teknolojinin gelişmesidir. Ülke
ekonomisinin artması ile refah düzeyi artmakta bu da
evlerimizde bulunan teknolojik aletlerin sayısını artırmaktadır.
Yukarda verilen durum çerçevesinde aşağıda verilen
değişkenlerden hangisi doğrudur ?
Bağımlı
A)
B)
C)
D)
E)
-
Bağımsız
Teknoloji
Dikkat
Dikkat dağınıklığı – Ekonomik gelişme
Ekonomi
- Teknoloji
Teknolojik aletler – Başarı
Dikkat dağınıklığı - Başarı
2. Matematik öğretmeni Nurgül hanım, öğrencilerine zorlayıcı bir soru sormuştur.
Öğrencilerden biri akıldan soruyu çözmüş ve cevabı söylemiştir.
Fakat Nurgül öğretmen bu cevabı kabul etmemiştir.
Formülleri tam olarak yazmasını istemiştir.
Öğrenci formülleri bildiğini söylediğinde ise öğretmeni,
” ben formülleri kullandığını görmeden buna karar veremem” demiştir.
Nurgül öğretmenin bu ifadesinden yola çıkacak olursak,
yansıttığı yaklaşım çerçevesinde hangi seçenek yanlıştır ?
a)
b)
c)
d)
e)
Öğrenmede hem kalıtımın hem de çevrenin etkili olduğunu düşünür.
Öğrenmeyi basit bir U-T bağlantısıyla ele alır.
Bireyin doğuştan boş bir levha gibi olduğunu düşünür.
İnsan ve hayvan öğrenmeleri benzerdir.
Gözlenemeyen davranışları öğrenme olarak kabul etmez.
3. Bir uzman yazısında geçmişe dönük şu şekilde nostalji yapmıştır :
“Biz plastik topumuzla oyunlar oynayarak büyüdük, taştan oyunlar oynardık,
oyuncak arabalar yapmak ise en güzel uğraşımızdı.
Günümüzde herkes teknoloji kurbanı olmuş durumda,
hazır ürünlerle oynamak daha cazip hale gelir oldu.
90’larda çocuk olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”
Uzmanın bu düşüncesi göz önüne alındığında,
gelişimin hangi kavramıyla daha iyi ifade edilir ?
a)
b)
c)
d)
e)
Yaş (bölük)
Yaşantı
Öğrenme
Kritik dönem
Hazır bulunuşluk
4. Teknoloji tasarım öğretmeni öğretmenler odasında meslektaşına yakınmaktadır.
Öğrencilerin verilen maketi yapamadıklarını sadece ana hatlarını
yapabildiklerini ifade eder. Meslektaşı ise;
“Bir anda bitecekmiş gibi algılamamalısın, yavaş yavaş gelişme kaydedeceklerdir.
Zamanı geldiğinde bir bakmışsın herkes maketi istediğin şekilde yapıveriyor.”
Teknoloji tasarım öğretmeninin arkadaşının söylediği durum
bir gelişim kavramıyla ilişkilendirilecek olursa,
hangi gelişim ilkesine daha yakındır ?
a)
b)
c)
d)
e)
Gelişim bir bütündür.
Gelişim nöbetleşe devam eder.
Gelişim süreklidir.
Gelişimde bazı eğitlimler vardır.
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
5. Ergenlik döneminde gerek kızlarda , gerekse de erkeklerde bilişsel,
bedensel ve psikolojik açıdan hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Ergenlik döneminde yaşanan bu değişimler çerçevesinde
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) Ergenliğe erken giren kızlar genellikle çekingen bir yapıya sahiptirler.
b) Erkekler ergenliğe erken girerlerse bu durum onları olumlu etkileyebilir
ve çevrelerinden daha fazla ilgi görebilirler.
c) Vücudun kıllanması, ses değişimleri ve adet döngüsü gibi birincil
cinsiyet özellikleri görülür.
d) Kızlarda değişimler daha belirgin seyrederken erkeklerde daha gizil olmaktadır.
e) Ergenliğe , kızlardan daha önce giren erkek çocuklarda olabilir.
6. Eğitimde kullanılan araştırma desenlerinden bir tanesi kesitsel araştırmalardır.
Kesitsel araştırmalar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur ?
a) Kesitsel araştırmalarda uzun süreli araştırma yapılabilir.
b) Sınırlılık yaratan yönü, farklı öğrencilerin kullanılmasıdır.
c) Araştırmanın uzun soluklu olması durumunda araştırmadan kişilerin ayrılması,
araştırmayı sonlandırabilir.
d) Aynı yaşta ki bireylerin uzun süre incelenmesine de olanak sağlar.
e) Boylamsal araştırmaya göre daha az ekonomiktir.
7. Okul öncesi uzmanı 4 yaş grubundaki çocukların psikomotor becerilerini
geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir.
Özel bir oyun geliştiren öğretmen , ipliği çemberden geçirmeyi başaran öğrencilerine
istedikleri bir oyunu oynamalarına izin veriyor.
Yalnız bir kaç çocuk dışında bunu yapabilen çıkmamıştır.
Çocukların birçoğunun bu oyunda başarısız olmasının sebebi ne olabilir ?
a)
b)
c)
d)
e)
Öğretmen herkese eşit seviyede yaşantı zenginliği sunmamıştır.
Öğretmen öğrencilerin büyüme hızlarını dikkate almamıştır.
Çocukların olgunlaşma seviyelerini dikkate almamıştır.
Bazı çocukların bu oyun için kritik dönemi geçmeleri etkili olmuştur.
Öğretmen premack ilkesini düzgün kullanamamıştır.
8. Orhan bey çocuğunun dikkat dağınıklığıyla ilgili okulda ki psikolojik danışmanla
görüşür. Orhan bey çocuğunun geçen yıl böyle bir probleminin olmadığını bu sene ,
dikkatini toplamada sıkıntı yaşadığını ifade eder.
Uzman, Orhan beye ; bir gelişim özelliği her zaman artış göstermez yada aynı
derecede etkili olmayabilir. Bazen hızlanma ve yavaşlama olabilir.
Bu başka gelişim özelliğinin o an kendini göstermesiyle etkilidir.
Uzman hangi gelişim ilkesi çerçevesinde açıklama yapmıştır ?
a)
b)
c)
d)
e)
Gelişim bir bütündür.
Gelişim nöbetleşe devam eder.
Gelişim süreklidir.
Gelişimde bazı eğitlimler vardır.
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
9. Bireyin kütle ve hacim olarak artış göstermesi ,
motor becerilerde ki gelişmeler fiziksel gelişim kapsamında ele alınır.
Fiziksel gelişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) İlköğretimin ilk yılında kız çocuklarının ince kasları,
erkeklere göre genellikle daha erken gelişir.
b) Fiziksel gelişim sürecinde bireysel farklılıklar görülebilir.
c) Bebeklik döneminin sonuna kadar bedensel gelişim oldukça hızlıdır.
Yavaşlama bebeklik döneminden sonra başlar.
d) İlköğretimin ilk yılında erkekler daha uzun ve ağır iken,
9-10 yaşlarında kızlar daha uzun ve ağır olur.
e) Psikomotor açıdan gelişim, son çocukluk döneminde en iyi seviyeye ulaşır.
1- Ahmet ile Ali iki kardeştir. Büyük olan Ahmet ödevini yapmak
yerine bilgisayarda oyun oynamıştır. Bu duruma şahit olan Ali ,
abisine ders çalışması gerektiğini söylese de, Ahmet yinede
bilgisayarda oyun oynamaya devam etmiştir. Ali’ de bilgisayar
oynamayı sevmektedir ve bilgisayarın yasaklanmasından
korkmaktadır. Ali ve Ahmet bu diyalogları yaparken babaları odaya
yaklaşır. İki kardeşte babalarından çekinmektedirler. Babasının
geldiğini fark eden Ahmet hemen kitabını açıp bilgisayardan
uzaklaşır, ödevi yaptığını söyler ve o anda Ali’de abisini destekler.
Yukarıda verilen durumdan yola çıkarak Ahmet ve Ali’nin
ahlak gelişimleri çerçevesinde hangi seçenek doğrudur ?
A) Ahmet , başkalarına iyi görünmek için davranışlar sergiler.
B) Ali, kuralların gerektiğinde sorgulanabileceğini düşünür.
C) Ahmet, davranışlarda niyete değil sonuca bağlı düşünür.
D) Ali ve Ahmet, yasalara değişmeyecek şekilde uyma eğilimi
gösterirler.
E) İki kardeşte otorite var iken kurallara uyma yok iken uymama
eğilimi gösterir.
2. Mr. Lee. bir süpermarket sahibidir. Kendisine yardımcı olabilecek
bir ustaya ihtiyacı vardır Ancak bulabildiği en iyi usta bir Japon'dur.
Mr Lee, Japonlara karşı ön yargılı olmadığı halde müşterilerinin bir
çoğu Japonları sevmediği için onu işe almaya çekinir. Eğer onu işe alırsa,
müşterileri başka yerden alışveriş yapmayı tercih ederler diye
tedirgin olmaktadır
Mr. Lee'nin yaşadığı bu durum Kohlberg‘ in hangi ahlaki gelişim
evresine örnektir?
A. itaat-ceza
B. Ahlaki Özerklik
C. Evrensel Ahlak İlkeleri
D. Araçsal ilişkiler
A. Kişiler arası uyum
3. Yerel bir televizyon kanalı sokakta yaptığı bir ankette vatandaşlara
"sizce niçin vergi vermemiz gerekli" şeklinde bir soru yöneltmiş,
alınan cevaplar;
I. Vergi ödememek yasalara göre suçtur.
II. Vergi ödemezsek bizi kim korur yollarımızı kim yapar?
III. İyi bir vatandaş vergisini ödemelidir.
şeklindedir. Buna göre verilen yanıtlar sırasıyla Kohlberg'in
hangi ahlaki gelişim evresine karşılık gelir?
A.
B.
C.
D.
E.
Araçsal ilişkiler Ceza-ıtaat, Kanun düzen
Ceza ve itaat Araçsal ilişkiler. Kanun ve düzen
Ceza ve itaat, Kanun ve düzen, sosyal sözleşme
Kanun ve düzen. Araçsal ilişkiler, sosyal sözleşme
Kanun ve düzen, Ceza ve itaat evrensel ahlak ilkeleri
4. Derin ve abisi Deniz yolda giderlerken bir çocuğun bisikletten
düştüğünü görürler. Deniz çocuğa yardım ettikten sonra eve dönerler.
Annelerine olayı anlatırken Deniz çocuğa çok üzüldüğünü söylerken
Derin düşen çocuğun vücudundaki yaraların ne kadar büyük olduğunu
Söylemiştir.
Derin'in bu davranışı, Piaget'nin ahlak gelişimine göre
hangi evreyle açıklanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Dışa bağlı dönem
itaat-ceza evresi
Sat çıkarcı dönem
Kişiler arası uyum
Ahlakı özerklik
5.
• Ayşe; matematik sınavından orta almış ama annesine pekiyi
aldığını söylemiştir
• Cem; annesine okuldan eve dönerken fil kadar bir köpeğin
kendisini kovaladığını söylemiştir.
Hangisi büyük bir yalan söylemiştir sorusuna "Fil kadar büyük bir
köpekten söz eden Cem'in yalanı daha büyüktür” diyen bir çocuk
Piaget'in hangi ahlaksal gelişim evresinde olduğu söylenebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Dışsal kurallara bağlılık dönemi
Ahlâkı özerklik dönemi
Araçsal ilişkiler evresi
Kişiler arası uyum evresi
Yasa-düzen evresi
6."Bireylerin ahlaki gelişim düzeylerini belirlemede, önemli olanın
bireyin sorunu nasıl çözdüğü değil çozumu gerçekleştirirken yürüttüğü
akıl yürütme ve mantıksal dayanaklardır."
görüşünü ileri süren ahlâki gelişim kuramcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Freud
Gilligan
J Dewey
Kohlberg
J.Pıaget
7.Ahlâk gelişimi ile ilgili olarak yapılan araştırma bulgularına göre.
çocukluğundan, belki de bebekliğinden başlayarak, öz güvenli, öz değer
ve öz saygı duygularıyla gelişme eğilimi göstermiş bireylerin düşük törel
değerlere olan eğilimleri de düşük olur. Yüksek değerlerle yapılanmış
bireylerin alçak değerler salında yer alması oldukça düşük bir olasılıktır.
Buna göre yukarıdaki duygular ahlak gelişimi ile hangi
gelişim alanındaki bağıntıya dikkat çekmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Dil Gelişimi
Benlik Gelişimi
Fiziksel Gelişim
Duygusal Gelişim
Bilişsel Gelişim
8.Bazı bireyler için yaşamın değeri, temel bir zorunluluk olarak algılanır.
Yaşamın kime ait olduğu, ne tür bir ilişki yakınlık ya da sözleşme
çerçevesinde olduğu önemli değildir. Birey kendisini başkasının yerine
koyarak algılar yanı Kohlberg'e göre birey 'ideal rol" alma özelliğini kazanır.
Kohlberg'in sözünü ettiği bu özellikler hangi ahlâki gelişim evresinin
bir özelliğidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Saf çıkara dayalı evre
Toplumsal anlaşma evresi
Evrensel törel ilkeler evresi
Kanun-düzen evresi
Geleneksel düzey
9. Çocuklar kavga sırasında birbirlerine vurduklarında genellikle
"ama o da bana vurdu" gibi İfadelerle karşılaşırız.
Bu tür örnekler Kohlberg'in törel gelişim sürecinin hangi evresi
İle ilişkilendirilebilir?
A.
B.
C.
D.
E.
Geleneksel öncesi düzey
Araçsal ilişkiler evresi
Geleneksel düzey
Sosyal sözleşme evresi
Ceza-itaat evresi
10. Mehmet yazın arkadaşları ile tatile gidebilmek için çalışır
ve para biriktirir Ancak babası da yaza bir kamyonet alacağını ve
herkesin elindeki parayı vermesi gerektiğini söyler Ancak Mehmet
parayı vermeyi önce reddeder sonra parayı vermenin iyi bir evlat
olmanın gereği diye düşünür ve parayı babasına verir.
Mehmet'in bu tavrı Kohlberg'in hangi ahlaksal gelişim düzeyinde
olduğunu gösterir?
A.
B.
C.
D.
E.
Geleneksel öncesi düzey
Geleneksel düzey
Kanun-düzen evresi
Sosyal sözleşme evresi
Kişiler arası uyum evresi
11. Anne ve baba çocuklarına yalan söylemenin kötü bir davranış
olduğunu öğretir. Anne-baba otorite olduğu için çocuk bunu aynen
kabul eder. Ancak yaşı ilerledikçe yalan söylemenin bazı durumlarda
doğru olabileceği düşüncesine varır.
Çocuğun ahlaki görüşündeki bu değişiklik hangi
gelişim alanındaki değişimden kaynaklanmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Kişilik gelişimi
Dil gelişimi
Bilişsel gelişimi
Benlik gelişimi
İnsancıl gelişim
12- Bir okul müdürü kayıt döneminde öğrencileri seviyelerine
göre sınıflara yerleştirmektedir. Müdürün komşusunun da
çocuğu o yıl okula başlayacaktır. Okula gelip müdürden iyi sınıfa
yerleştirmesini ister. Çocuğun seviyesi iyi olmadığı halde, başka
çocuğun o sınıfa alınması gerektiği halde müdür, komşusunun
çocuğunu o sınıfa almıştır.
Müdür ve komşusunun davranışlarını incelediğimizde,
ahlak dönemleriyle ilgili hangi seçenek daha doğrudur ?
A)
B)
C)
D)
E)
Müdür
Komşu
İyi çocuk eğilimi - saf çıkarcı
Saf çıkarcı – saf çıkarcı
İtaat ve ceza - araçsal ilişkiler
Kişiler arası uyum -sosyal sözleşme
Saf çıkarcı - itaat ve ceza
13. Bir lisede üç öğrenci akşam üzeri müdürün arabasının lastiklerini kesip,
camlarını parçalamışlardır. Bu olayı gören bir öğrenci müdahale etmek
istemiş ancak izin verilmemiştir. Daha sonra olay okul disiplin kuruluna
yansımış, olay gördüğü söylenen öğrencinin görüşüne başvurulmuştur
Kendisine olayı yapanları söylememesi halinde okuldan atılacağı ve
bir üniversiteye başvuramayacağı söylenmiştir. Buna rağmen öğrenci
üzgün olduğunu ancak ne olursa olsun arkadaşlarının isimlerini
açıklayamayacağını belirtmiştir.
Öğrencinin bu davranışı Kohlberg'in hangi ahlaki gelişim evresine
örnektir?
A.
B.
C.
D.
E.
İyi çocuk eğilimi
Evrensel Ahlak ilkeleri
Sosyal Sözleşme
İtaat-Ceza evresi
Kanun-Düzen
14. J. Dewey'e göre bireyler önce biyolojik ve sosyal dürtülerinin etkisi
altında kalır. Daha sonra içinde bulunduğu grubun değerlerini benimser,
daha sonra da grubun standartları ile kendi akıl yürütmelerinin
birleştiği son evreye ulaşırlar.
J. Dewey'e göre bütün bu ahlaksal gelişim sürecinde etkili olan
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yapılan Davranış
Davranışın ardındaki niyet
Bireyin aldığı eğitim
Bireyin cinsiyeti
Bireyin zihinsel gelişimi
15. Aydınlanmacı felsefenin en önemli düşünürlerinden olan Kant'a göre,
insan kendi kanununu kendisi koyabilirse özgür ve ahlaklı olabilir.
Ancak sözü edilen özellikleri olan insanın, hem eğitilmiş ve hem törel
değerler yönünden gelişmiş bir insan olması gerekir.
Kant'ın bu saptamaları Piaget'in ahlak gelişimi ile ilgili hangi
aşamasına karşılık gelmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Bağımlı törel davranış
Bireyci ve çıkarcı evre
Gelenek öncesi ilkeler evresi
Dışsal kurallara bağlılık evresi
Bağımsız törel davranış
16.Ahlak gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen genellemelerden
hangisi yanlıştır?
A. Genel olarak ahlak gelişimi ile bilişsel gelişim birbirleriyle
etkileşim halindedir.
B. Olumlu davranış modellerinin varlığı, çocuğun ahlak
standartlarını yükseltir.
C. Çocuğun sosyal ilişkilerinin artması kurallar hakkındaki
fikirlerinin değişmesine etki etmektedir.
D. Ahlak gelişimi, fiziksel gelişimden etkilenmektedir.
E. Ahlak gelişimi, topluma etkin uyumu sağlamak için
değerler sistemi oluşturma sürecidir.
17.Okul öncesi dönemdeki çocukların, kural dışı davranışlarının
"yaramazlık" olarak nitelendirilmesi aşağıda
verilen gelişim alanlarından hangisine ters düşmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kişilik gelişimi
Ahlak gelişimi
Fiziksel gelişim
Dil gelişimi
Kavram gelişimi
18.Hükümet, çıkardığı bir yasa önerisi ile vatandaştan alınacak vergilerin
oranını artırmayı planlamaktadır. Muhalefet partisine mensup bir milletvekili,
hükümet ile aynı fikirde olmasına karşın, birkaç ay sonra yapılacak
genel seçimleri düşünerek, vergilerin artırılmasının gelir düzeyi düşük
halkın yaşam standardını iyice düşüreceğini ve insanca yaşama haklarını
ellerinden alacağını belirterek yasa önerisine karşı çıkmıştır.
Muhalefet partisi milletvekilinin bu davranışı, Kohlberg'in hangi
gelişim döneminin göstergesidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Saf çıkarcı eğilim
İyi çocuk eğilimi
İtaat ve ceza
Kanun ve düzen
Sosyal sözleşme
19. Büyük bir mağazada terzi olarak çalışan Serpil Hanım İşten çıkarılınca,
küçük bir dükkan açıp kendi işini yapmaya başlamıştır.
Gelirinin, kendi ihtiyaçlarını zar zor karşılaması nedeniyle yüksek vergileri
ödeyememiş ve bunun sonucunda devlet yetkilileri tarafından dükkanına
el konulmuştur.
Kohberg'in ahlak gelişim kuramına göre farklı ahlak gelişim dönemine
ait bireylerin aynı olaya verdikleri tepkiler birbirinden farklılaşmaktadır.
Aşağıdaki hangi seçenekte yer alan tepki,
eşleştirildiği döneme uygunluk göstermemektedir?
A) Devlet haklıdır, çünkü vergi vermek bir vatandaşlık görevidir:
toplumsal sistem ve vicdan
B) Kadın herkesin ayıplayacağı bir suç işlemiştir: iyi çocuk eğilimi
C) Kadının bir suçu yok, devlet vatandaşın ödeyebileceğinin üstünde
vergi oranı getirmektedir.yasalar düzenlenmelidir: sosyal sözleşme
D) Kadın kesinliklesuçludur, çünkü toplumsal hayatta kimse ayrıcalıklı
olamaz:
kanun ve düzen
E) Devletin yapabileceği bir şey yok, kadının vergi ödemediği
belgelenmiştir. Kadın yakalanmayacak şekilde gerekli önlemleri
almalıydı: Toplumsal sistem ve vicdan
20.Kohlberg'in Ahlak Gelişimi Kuramını göz önünde bulundurarak
20a, 20b, 20c, 20d, 20e. soruları aşağıdaki seçeneklere göre
cevaplayınız.
A.
B.
C.
D.
E.
Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi
Kişilerarası Uyum Eğilimi
Araçsal-ilişkiler Eğilimi
Ceza ve itaat Eğilimi
Kanun ve Düzen Eğilimi
20a- Bireyin ahlaki yargılarının ve kuralları yorumlama biçiminin
başkalarının beğenisini kazanma, onay ve taktir alma duygusu tarafından
biçimlendiği dönem yukarıdakilerden hangisidir?
20b- Ahlaki sorunların insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlarla
değerlendirildiği dönem yukarıdakilerden hangisidir?
20c-Doğru davranışın "toplumsal düzeni korumak için her koşulda
otoriteye ve sosyal kurallara uygun davranma" olarak değerlendirildiği
dönem yukarıdakilerden hangisidir?
20d- “Birey kurallara ihtiyacı karşılandığı sürece uyar, her şey karşılıklıdır"
görüşüne göre ahlaki değerlendirmenin yapıldığı dönem
yukarıdakilerden hangisidir?
20e- Bireyin kurallara bir otoritenin varlığı durumunda uygun davranma
eğiliminde olduğu dönem yukarıdakilerden hangisidir?
21. Bir takım nedenlerden dolayı derslerine çalışamayan ve kendisi için
önemli olan bir sınavda kopya çekmeyi düşünen, ancak
"arkadaşlarının kendisini ayıplayacağı" ndan çekinen bir öğrenci,
Kohlberg'in hangi aşamasına göre hareket etmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
1 dönem
6. dönem
4. dönem
3. dönem
2. dönem
22. "Toplumun kanunlarının ve değerlerinin göreceli olduğunun ve bu
nedenle kanunların demokratik olarak değiştirilebileceği"
görüşünün hakim olduğu ahlak gelişim dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Gelenek sonrası düzey - sosyal sözleşme eğilimi
Gelenek sonrası düzey - evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Geleneksel düzey - kişilerarası uyum eğilimi
Gelenek öncesi düzey - ceza ve itaat eğilimi
Gelenek öncesi düzey - araçsal ilişkisel eğilim
23.Ahlak gelişiminin, kanun ve düzen eğilimi aşamasında
aşağıdaki davranışlardan hangisi gösterilmez ?
A) Toplum tarafından kabul gören davranışlar sergilenir.
B) Kanunlara sorgulanmadan uyulur.
C) Kanunlara aykırı davranmak kabul edilmez bir davranıştır.
D) Toplumsal düzenin korunması ve devamı sağlanmalıdır.
E) Kanunların temelini oluşturan ilkeler kişisel değerlere göre değişebilir.
24. Gelenek sonrası düzeyde bir ahlak gelişimin gerçekleşebilmesi için
aşağıdaki bilişsel gelişim dönemlerinden hangisine ulaşılmış
olması gerekir?
A.
B.
C.
D.
E.
Duyusal motor dönemi
işlem öncesi dönemi
Somut işlemler dönemi
Soyut işlemler dönemi
İmgesel dönemi

Benzer belgeler

Ahlak Gelişim Kuramı

Ahlak Gelişim Kuramı 47.Piaget ahlaki gelişimi iki evrede inceler Bu evreler dışsal kurallara bağlılık (heteronom) ve ahlaki özerklik (otonom) tir Aşağıdakilerden hangisi, Piaget'in ahlak gelişim kura-mındaki "heteron...

Detaylı