hafta tatili çalışma ruhsatı başvuru beyan formu

Transkript

hafta tatili çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
�Y�a
HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA RUHSATI
BAŞVURU BEYAN FORMU
İşyeri Sahibinin Adı Soyadı
İşyerinin Ünvanı
İşyerinin Faaliyet Konusu
İşyerinin Sınıfı
İşyerinin Adresi
İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Tarih ve Numarası
İşyerinde Çalışan Sayısı
Yukarıda adresi, faaliyet konusu, işyeri açma ve çalışma ruhsatının tarih ve
numarası belirtilen işyerimi tatil günlerinde çalıştıracağımı bildirir, 394 sayılı Hafta Tatili
Kanununun 8. maddesine göre Hafta Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi hususunu
arz ederim.
Tarih
İşyeri Sahibinin Adı Soyadı
Şirket ise Kaşesi
EKİ:
Bir önceki yıla ait Hafta Tatili Ruhsatı