BAŞKANLIK BÜLTENİ Sevgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Transkript

BAŞKANLIK BÜLTENİ Sevgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
BAŞKANLIK BÜLTENİ
Sevgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanları ve Değerli Mesai Arkadaşlarım,
Her birinizi saygıyla selamlıyorum.
Şeffaf idarecilik anlayışımız gereği, son zamanlarda Başkanlığımızın gündeminde olan ve sizleri doğrudan
ilgilendirdiğini düşündüğümüz hususları sizlerle paylaşmayı uygun bulduk. Böylece ilk ağızdan en sağlıklı
bilgiyi sizlere ulaştırmış ve her türlü yanlış anlaşılmanın önünün de alınmış olacağını düşündük.
Gündemimizdekileri sizlerle paylaşmaya, bu kapsamda düzenli aralıklarla olamasa da ilerleyen günlerde
bültenlerimizi yayınlamaya devam edeceğiz.
HİZMET BİNALARIMIZ
Başkanlık görevini devraldığımızda en önemli sorunlardan birinin hizmet binalarımız olduğunu tüm
çıplaklığıyla gördük. Yaklaşık 200 bin metrekarede faaliyette bulunan Başkanlığımızın sadece % 15’i
deprem güçlendirmesine gerek duyulmayan ve kendimize ait hizmet binalarıdır. Bu sebeple birinci
önceliğimiz sizlere ve mükelleflerimize layık, çok daha iyi çalışma ortamları hazırlamaktı. Bu doğrultuda
gerekli plan ve projelerimiz hazırlandı ve Mart ayının sonu itibarıyla Sayın Bakanımızın, Müsteşarımızın,
Gelir İdaresi Başkanımızın ve Milli Emlak Genel Müdürümüzün katıldığı toplantı sonucunda biri
Bayrampaşa diğeri de Ümraniye kompleksi için olmak üzere iki yeni bina alımına ve biri Kadıköy
Uzunçayır’da, diğeri Kağıthane Kompleksinin bulunduğu yerde, üçüncüsü de Ataköy’de olmak üzere
toplam üç yeni hizmet binasının yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda alınan en önemli karar, hizmet
binalarımızın mümkün mertebe toplulaştırılması ve dağınık yapının bir araya getirilmesidir. Toplantının
hemen ardından TOKİ Başkanı ile ön görüşmeler yapıldı ve yeni üç binanın TOKİ’ye yaptırılması
konusunda mutabık kalındı.
Bina arayışlarında en uygun tercihler belirlenmiş ve resmi prosedürler tamamlanmak üzeredir. Ümraniye
için Çakmak Köprüsü yakınlarında, Bayrampaşa için de Esenler Tekstilkent’te iki bina üzerinde belirli bir
aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu Haziran ayı içinde alımların, Sonbahar gibi de taşınmanın
gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylelikle önümüzdeki sonbahar itibarıyla toplam 37.500 m2 gibi iki yeni
binaya kavuşmuş olacağız.
Yeni Ümraniye hizmet binamızda şu an itibarıyla Ümraniye, Sarıgazi, Nakil, Beykoz vergi dairelerimize
ilaveten Anadolu Kurumlar ve Üsküdar vergi dairelerimizin de hizmet vermesi düşünülmektedir.
Bilindiği üzere en son Pendik’teki ikinci hizmet binamızın tadilatlarının tamamlanması ile birlikte
Sultanbeyli, Kartal ve Küçükyalı Vergi Dairelerimiz yeni hizmet binalarına kavuştular. Bu değişikliğin
ardından Sultanbeyli vergi dairesi mükelleflerinin yaşayabilecekleri sıkıntının önüne geçilebilmesi için yeni
hizmete girecek olan Sultanbeyli Hükümet Konağının içinde mükellef müracaatlarının alınacağı ve MTV
dâhil her türlü tahsilatın yapılacağı bir irtibat ve tahsilat şubesi açılması öngörülmektedir. Benzer
uygulamanın yeni toplulaştırmalarda bir araya getirilecek diğer binalar için de lüzumu halinde uygulanması
düşünülmektedir.
Bostancı hizmet binamızda ise en son Küçükyalı Vergi Dairesinin Pendik binasına taşınmasının ardından
boşalan yere Kozyatağı Vergi Dairesinin geçmesi sonucunda yıllardır çok sıkışık ortamlarda çalışmak
zorunda kalan Kozyatağı ve Rıhtım Vergi Dairesinin daha geniş bir ortamda çalışması sağlanacak, en üst
kattaki nakil şubesi de birinci kata alınacaktır. Sonbahar gibi Anadolu Kurumların Yeni Ümraniye Hizmet
1
Binasına geçmesi ile birlikte boşalacak yerlere de Kadıköy ve Göztepe vergi dairelerinin taşınması
öngörülmektedir.
Kadıköy Uzunçayır’daki projemizin tamamlanması ile birlikte inşallah 2013’ün sonuna doğru Bostancı
Kompleksimizdeki Rıhtım, Kadıköy, Erenköy, Göztepe vergi dairelerimiz kalıcı yerlerine kavuşmuş
olacaklardır. Böylece 2013 sonuna kadar Anadolu yakasında deprem riski olmayan kendimize ait üç ana
hizmet binasında hizmet verir hale gelmeyi planlamaktayız.
Anadolu’dan Avrupa yakasına geçecek olursak ilk olarak Beşiktaş ve Kağıthane komplekslerini bir araya
getirmeyi planlıyoruz. Bunun için de Kağıthane binamızın komple yıkılarak yerine yeni, çok daha kullanışlı
ve depreme dayanıklı yaklaşık 20.000 m2 ’lik bir hizmet binasının yapılması öngörülmektedir. Bunun için de
Kağıthane komplekslerimizde hizmet veren mevcut 5 vergi dairemizin geçici süreyle Beşiktaş kompleksine,
Cağaloğlu’nun Vatan Caddesine taşınmasının ardından açılacak yerlere veya Yeni Esenler binamıza
aktarılması ile birlikte yıkım ve yeniden yapım süreçlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
20 – 25 bin mükellefli 120 – 130 çalışanlı ideal bir vergi dairesinin arşiviyle birlikte ortalama 1.200 m2 ’si
ofis 200 m2 ’si arşiv olmak üzere toplam 1.400 m2 gibi ideal bir çalışma ortamına sahip olması gerektiği
öngörüsü altında her iki kompleksteki toplam 8 vergi dairemizi yeni 20.000 m2’lik bir binaya rahatlıkla
konuşlandırabileceğimiz öngörülmektedir. Hatta Sarıyer Vergi Dairemizin de icabında Sultanbeyli ve
Beykoz Vergi Daireleri gibi yeni yapılacak bu komplekse alınması da gündemimizdedir.
Beyoğlu Uygulama Grup Müdürlüğü altında hizmet veren binalarımızın hepsi ayrı ayrı binalarda ve
dağınık bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Vatan caddesindeki projenin tamamlanması ve
Cağaloğlu’nda açılacak yerlerin kullanıma sunulması ile birlikte bu dağınık yapıya da büyük ölçüde son
verilecektir. Bu kapsamda Beyoğlu ile Galata’nın, Nuruosmaniye, Mercan ve Hocapaşa’nın birleştirilerek
iki dairede toplanması da düşünülmektedir.
Yeni Esenler Hizmet Binasının yaz sonuna doğru kullanıma hazır hale gelmesiyle de Bayrampaşa, Esenler,
Atışalanı, Tuna, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Küçükköy vergi dairelerimiz uzun süredir özlemini
çektikleri, rahat ve medeni bir ortamda çalışma arzusu, gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu çerçevede
Gaziosmanpaşa ve Küçükköy vergi dairelerinde yaşanan sıkıntılar da tamamen ortadan kalkacaktır.
Topkapı Cevizlibağ’da kiralık hizmet binasından da bu yılsonu itibarıyla çıkmayı hedeflemekteyiz. Bunun
için Vatan Caddesi’nde devam eden inşaatımızın yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, iş planlarını yeniden
gözden geçirmeleri ve ilave tedbirler alarak inşaatın tesliminin bu yılsonuna yetiştirilmesi istenmiştir. “Yeni
yıla, yeni binamızda girmek” Vatan Binamızla ilgili parolamızdır. Bu hedefimizin gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğini de bir iki ay içinde netleştireceğiz. Dolayısıyla bu yılbaşı itibarıyla Cağaloğlu’ndaki
merkez birimlerin ve Cevizlibağ’daki tüm birimlerin yanı sıra Zeytinburnu vergi dairemizi de bir araya
toplamak mümkün olacaktır.
Vatan Caddesinden daha da batıya doğru gidecek olduğumuzda sırasıyla Bakırköy Vergi Dairesi,
Bahçelievler ve İkitelli Kompleksi gelmektedir. Bakırköy binamızın deprem güçlendirmesi hariç diğer
binalarımızda ciddi bir sorun olmamakla birlikte alınan “binaların toplulaştırılması kararımız”
doğrultusunda Ataköy’de E-5 üzerindeki kamu arazisi üzerinde gerçekleştirilecek yaklaşık 60.000m2’lik
hizmet binası projesi ile birlikte bu binaların hatta daha batıdaki binalarımızı da icabında kapsayabilecek bir
yapıya kavuşmuş olacağız. Bu projenin gerçekleşmesi ile birlikte Vatan’da yer alması öngörülen
Zeytinburnu, Marmara ve Boğaziçi Kurumlar ile Esenlerde öngörülen Güngören gibi vergi dairelerinin de
buraya kaydırılması düşünülmektedir.
Avcılar Kompleksi bilindiği üzere şu an Avcılar Hükümet Binasında kendilerine ayrılan yere taşınacaktır.
Taşınılacak yerde gerekli tadilatların yapılması için projeler tamamlanmış ve şu an ihale safhasına
gelinmiştir. İhalenin de sonuçlanmasıyla birlikte önümüzdeki sonbahara kalmadan bu taşınma işlemi de
gerçekleşecektir. İlk etapta Avcılar ve Beylikdüzü Vergi Dairelerimizin yeni yere sığmama gibi bir
2
endişeleri olmuştu ancak düzgün bir yerleşimle bu sıkıntının aşıldığını, mükellef kaydırmalarıyla kısmen de
olsa bir rahatlamanın sağlandığı düşüncesindeyiz. Ataköy’deki projemizin tamamlanmasının ardından o an
ki duruma göre Avcılar ve Beylikdüzü Vergi Dairelerimizin de Ataköy’e taşınması gündeme gelebilir.
Çatalca Vergi Dairesinin çalışma ortamının hiç de bize yakışır bir ortam olmadığını maalesef görmüş
bulunmaktayız. Uygun bir yer konusunda bize yardımcı olmaları için yerel yönetimlerimizle irtibata geçmiş
olmamıza rağmen olumlu bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Bu kapsamda kiralık yer arama çalışmalarımız
devam etmekte olup bundan da olumlu bir sonuç alınamazsa, mevcut haliyle devam etmek yerine, vergi
dairesi müdürlüğünden şubeye doğru bir geçişi burada da yaşamak zorunda kalabiliriz.
Bütün bu projelerin 2013 sonu gibi nihayete ermesi ile birlikte inşallah, hemen hemen tüm binalarımız
yenilenmiş, kira sorunumuz kalmamış ve yeni binalarımızda sağlıklı koşullar altında hizmet verir bir hale
gelmiş olacağız.
PERSONEL
Yer değişikliği
Yeni hizmet binalarına kavuşmamız, ister istemez yer değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Gerek
bina değişiklikleri olsun gerekse idari gereksinimlerden olsun sizlerin yer değiştirmesi de zaman zaman
gündeme gelebilmektedir. Bu konuda anlayış göstererek bizlere yardımcı olacağınızdan şüphemiz yoktur.
Bununla alakalı genel bir memnuniyetle birlikte ufak tefek memnuniyetsizliklerle de karşılaşmaktayız.
Göreve başladığımızda ilk icraatımız, hatta odamıza bile geçmeden, yapmış olduğumuz ilk görüşme,
sendika temsilcilerimiz ile olmuştur. Bu çalışanlarımıza vermiş olduğumuz önemin bir göstergesidir. Bu
görüşmelerimizde ele aldığımız hususlardan biri de belirli bir sürenin üzerinde bir vergi dairesinde
mütemadiyen hizmet veren arkadaşlarımızın yerlerinin değiştirilmesinin kendileri açısından bir
zorunluluk olduğudur. Bu fikir tüm sendika görüşmelerinde ele alındı. Bu görüşmelerde bilâ istisna tüm
sendikalarımız bizimle hemfikir oldu.
İnsanları canlı tutan şeylerden birisi de üretme arzusudur. Bu arzunun yok olduğu yerde bırakın verimli
çalışmaktan ya da sadece çalışmaktan, yaşamdan, yaşamaktan bile bahsedilemeyeceği inancındayız. Ağaç
yaşadıkça meyve verirken, insan esasen meyve verdikçe yaşamaktadır. İster daha çok meyve almak için
diyelim istersek yaşatmak için diyelim, böylesi bir değişikliğin zorunlu olduğuna kanaat getirdikten sonra,
10, 15 ve 20 hizmet yılını baz aldığımızda etkilenecek çalışanlarımızın sayısına baktıktan sonra da 20 yılın
esas alınmasının daha uygun olacağı sonucuna vardık. 5 – 6 aylık bu görüşme sürecinin ardından ilk
uygulamaya Kadıköy Uygulama Grup Müdürlüğünde başladık. Bu esnada 36 yıl boyunca aynı masada
çalışanların olduğuna üzülerek şahit olduk.
Çalışanlarımızın da mümkün mertebe fikrini alma adına, kendilerinden tercih yapmaları istendi. Ancak
tercihlerin eşit bir şekilde dağılmadığı görülünce de ikametgâh esasına göre dağılım yapıldı. Bu sebeple tüm
arkadaşlarımızın güncel adres bilgilerini en azından mahallelerini insan kaynaklarına bildirmelerinde fayda
var. Bu yer değişimine rağmen çocuklarının okul durumu sebebiyle sıkıntı yaşayabilecekler için de okulların
kapanma tarihleri itibarıyla tebligatın yapılmasını istedik.
Bu noktada değişik platformlarda 10 defa düşünüp tartışmış, son derece şeffaf bir şekilde karar almış, aldığı
kararı objektif olarak tavizsiz uygulamış bir İdareyiz. Amacımız belli bir kıdemdeki arkadaşlarımız ile daha
kıdemsiz arkadaşlarımız bir araya getirerek dinamizm kazanmak ve çalışan arkadaşlarımızı diri tutmaktır.
Bundan başka bir amacı olmayan bu çalışmanın, bazılarımız tarafından duygusal davranılarak “sürgün”
şeklinde algılanması da bizi üzmüştür. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünyada, canlı ve ayakta
kalabilme adına yapılan bu değişikliklerin, ilk önce yeri değişen mesai arkadaşlarıma, sonrasında da
teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.
3
Diğer taraftan kariyer planlaması çerçevesinde her bir çalışanımızın daha iyi pozisyonlarda görev
almasından, açılan sınavlarda başarılı olarak görevde yükselmelerinden her zaman için mutluluk
duymaktayız. Bununla birlikte bu sınavlara hazırlanıyor olmak iş sorumluluklarımızı aksatmamıza hiçbir
zaman mazeret olmamalıdır.
Bizler unvanlara göre görev dağılımı değil, işin özelliğine göre görev dağılımı yapılmasını istiyoruz.
Servisler ve vergi daireleri arasında hiçbir ayırım yapmaksızın gelir uzman yardımcısı arkadaşların mümkün
olan her dairede her serviste görev almalarını istiyoruz. Bütün vergi dairelerimizde yaş ortalamasının
mümkün mertebe aynı olmasını istiyoruz. Eski yeni arasında ayırım yapmaksızın herkesi kendi özelinde
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda denetim koordinatörlüklerine gelir uzmanı olmayan ve tek maaşlı olan
arkadaşlarımızdan görevlendirmeler yaptık en son. Emekli olan ve aramızdan ayrılan arkadaşlara, bu
teşkilata vermiş oldukları emeğin, hatta bir ömrün, tam karşılığı olamasa da ıslak imzalı teşekkür yazısı
vermeye başladık. Bu bağlamda sadece ve sadece bu teşkilata hizmet veren, görevini en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışan, almış olduğu maaş ne olursa olsun hakkını vermeye çalışan tüm mesai
arkadaşlarımızın hangi unvanda olursa olsun yanında olacağımızı, personelimizin memnuniyetini
artırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
Hizmet standardımız
Sizlere ne kadar iyi çalışma ortamı hazırlayabilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alacağımızın, mükellef
memnuniyetinin sağlanacağının bilincindeyiz. Bunun için yukarıda ayrıntılı olarak izah ettiğimiz gibi
Başkanlık olarak binalar konusunda kendimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Netice
itibarıyla yapmış olduğumuz iş, insanların parasını almak! İnsanların parasını alırken bazı kurumlar gibi
mükellefe, kamu hizmeti sunduğumuz kişiye, doğrudan bir menfaat de sağlayamıyoruz. Vergi ödeme
bilincinin yerleşmediği toplumlarda ödenen vergiler maalesef “ne kadar az olursa, o kadar iyi olur”
mantığıyla hareket ediliyor. Bunun yanı sıra beyanname dönemlerinde kendiliğinden vergi dairelerimize
gelen, tahsilat dönemlerinde, velev ki son günde gelmiş bile olsa, vergisini vergi dairesine ödemeye çalışan
mükelleflere göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz özel ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.
Mükellefe gösterilen alaka ile ilgili standardımız özet olarak şudur: bizler başka bir kamu kuruluşuna
kendi işimiz için gittiğimizde görmek istediğimiz hizmet ve davranış kalıbının aynısını bize gelen
mükelleflerimize de sunmaktır. Mükellefin mükellef olmasından kaynaklanan bir takım hakları olduğu
gibi bizlerin de kamu adına, tüyü bitmemiş yetim adına, kanundan gelen vergi gelirlerini toplama gibi bir
hakkımız var. Mükellefin hakkını mükellefe, kamunun hakkını kamuya verme gibi ciddi bir
sorumluluğumuz var.
Vergi Dairesi Ayrımı
Vergi daireleri arasında bir ayırım olmadığını mütemadiyen vurguluyoruz. Süreksiz dairelere giden
arkadaşlarda görülen “sürgün” algısının kırılması için uğraşıyoruz. Süreksiz dairelerin mükellefle en çok
temas halinde olan dairelerimiz olması hasebiyle, orada mükellefe verilen izlenimin çok daha önemli
olduğunun farkındayız. Sadece müdür muavinleri nezdinde bakacak olursak bile; böyle bir düşüncemizin
olmadığını hatta bilakis süreksiz dairelerin temsil yönüyle diğer dairelerin çok daha önünde olduğunu
söyleyebiliriz. Süreksiz dairelerde görev yapan arkadaşlarımızdan ihtisas dairelerine, ihtisas dairelerinden
diğer dairelere geçişgenlik olduğunu, daireler arasında “kast sistemi” vâri bir ayırımın olmadığını, aksi
algılamaların yanlışlığını, sürekli her fırsatta vurgulamaya çalışıyoruz. En son müdürlük sınavını kazanan 12
müdür yardımcısı arkadaşın 4’ünün süreksiz dairelerimizden çıkmış olması tesadüf değil, söylediklerimizin
teyididir.
İl içi – il dışı Atama kriterlerimiz
4
Her türlü atamada uyguladığımız objektif kriterlerimiz bulunmaktadır. Bu kriterlerimizi burada bir kez daha
tekrarlamak istiyoruz.
Bir arkadaşımız bir birimden diğerine geçerken, ilk olarak talebini bağlı bulunduğu birim müdürü ile
paylaşmalı, birim müdürünün de onayını alarak İnsan Kaynaklarına sunmalıdır. İkametgâh gibi haklı
sebeplerde elimizden geldiğince herkese yardımcı oluyoruz. Bunun için arkadaşlarımızı Kurum dışındaki
hiçbir merciye muhtaç bırakmıyoruz. Kendi personelimizle aramıza kimsenin girmesinden hoşnut da
olmuyoruz. İl içi birim değişiklik talebinde bulunan arkadaşımızın gideceği yerde sunacağı hizmete elbette
ihtiyaç duyulması da gerekir. Çeşitli sebeplerle bazı birimlere talep fazlası olurken bazı birimlere talep
eksikliği görülmektedir. Şayet bir yerde bir birimimiz var ise orada hizmet sunan birilerinin de olması
gerekir. Talebin fazla olduğu birimlerde ise ilgili müdür ve grup müdürü arkadaşlarımızın olurlarını da
aramaktayız.
Özetle il içi atamalarda; hizmetin gereği, personel ihtiyacı, personelin ikamet ve özür durumu göz önünde
bulundurulmakta olup personelimizin başkaca yollara başvurmasına gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan özellikle 2010 ve 2011 yılında göreve başlayan gelir uzman yardımcısı arkadaşların il dışı
tayin taleplerinde yönetmelik harici bir uygulamamız söz konusu değildir. Bu arkadaşların giriş sınav
komisyonunda bulunmuş birisi olarak her birinin 5 yıl değil 15 yıl da olsa İstanbul’da çalışma şartını kabul
eder bir durumdan “annemin başı ağrıyor yanında olmam lazım” durumuna geçmelerini çok makul
bulmuyorum. Eşi özel sektörde çalışan arkadaşlar giriş tarihinden sonra evlenmiş olsa bile bu durum geçerli
bir mazeret olarak maalesef kabul edilemiyor. Eşi kamuda olsa bile eşinin İstanbul’da çalışma durumu varsa
bu da il dışına gidebilmek için yeterli değil. Bu şartları girişte tüm arkadaşlar biliyorlardı ve ona göre bu işe
talip olmuşlardı. Oyunun kurallarında sonradan bir değişme yok! Bu konuda gösterilecek bir istisnamız da
maalesef yok! Dolayısıyla benzer durumu 3 yıl boyunca yaşamış biri olarak, ne kadar iyi anlarsak anlayalım,
yapabileceğimiz bir şey de yok!
Bir diğer sıkıntılı il dışı talebi ise koruma güvenlik görevlisi ve şoför arkadaşlarda yaşıyoruz. Bu konuda
ciddi anlamda eksiklerimiz var. Aracımız var kullandıracak şoförümüz yok. Bu konuda ihtiyaçlarımız gayet
açık iken en son alımlarda en fazla sayıda koruma güvenlik görevlisi ve şoförü İVDB talep etmiş ve
almışken, bizde işe başlayan arkadaşların daha bir yılı dolmadan her ne haklı/haksız sebepten olursa olsun il
dışı tayin talebinde bulunmalarını doğru bulmuyoruz. Çünkü bu arkadaşlar İVDB’de çalışmak üzere
alındılar. Bu konuda yeni alımlar oluncaya, becayişler gerçekleşinceye kadar muvafakat kapısının kapalı
olduğunu belirtmek isteriz. Bu kapıyı lütfen harici kanallarla zorlamayalım. Bu şekilde zorlayıp da sonuç
alabilmiş, var mı? Biz bilmiyoruz! Bu arkadaşlarımızın normal kanallardan İnsan Kaynaklarına ulaşan
talepleri sıralanmakta, yeni arkadaşlarımızın gelmesiyle de haklı talepler peyder pey karşılanacaktır.
Daha fazla ayrıntıya girmeden zaten bir hayli uzun olan bu ilk bültenimizi hafta sonu mesai saatlerinde
değişiklik yaptığımız tamim haberiyle noktalayalım. Daha cevap bekleyen pek çok konu olduğunun
farkındayız. Bir sonraki bültenimizde ele almamızı istediğiniz ve geneli ilgilendiren konuları lütfen bizimle
paylaşın. ([email protected])
Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, iş ve özel hayatınızda, sağlık, mutluluk, huzur, afiyet ve esenliklerle
dolu güzel günler diliyorum.
Mustafa DAKIN
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı
5