selim yılmaz profesör - CETOBaC

Yorumlar

Transkript

selim yılmaz profesör - CETOBaC
ÖZGEÇMİŞ
SELİM YILMAZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
27.11.2014
PROFESÖR
Adres
: Caddebostan, Kadirağa Sok. Akınal Apt. No: 21/10, 34728 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Telefon
: 2163451186-1462
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 05.01.1971
Faks
: 2163478783
Kadro Yeri
: MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
Université Paris III - Sorbonne Nouvelle
Fransız Dilbilimi
Doktora
1996-2000
Tez adı: Le systeme hypothétique en turc de la morphosyntaxe a l'énonciation (2000)
Université Paris III - Sorbonne Nouvelle
Dilbilim ve çeviribilim
Yüksek Lisans-Tezli
1995-1996
Tez adı: Perspectives morphosyntaxiques sur le conditionnel en français et en turc contemporains
(1996)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans-Tezli
1993-1994
Tez adı: Les figures de style dans "Un Certain Plume" d'Henri Michaux et dans sa traduction en
turc (1994)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Lisans-Anadal
1989-1993
Akademik Ünvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2003-2008
DOÇENT
2008-2009
DOÇENT
2008
UZMAN
2000-2001
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)/DİL
BİLİMLERİ/AVRASYA/TÜRK DİLİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Université Paris X Nanterre/DİL BİLİMLERİ/DİL KÜLTÜR VE FELSEFE/FRANSIZ DİLBİLİMİ
1
PROFESÖR
2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1994-1995
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ/FRANSIZCA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
Fransızca
KPDS,
2006 (Güz), Puan: 70
2006 (Güz), Puan: 91
Üak Temel Alan
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Dilbilim/Dilbilimi
Anahtar Kelime 1 : Fransız Dili ve Edebiyatı
Anahtar Kelime 2 : Fransız Dili Eğitimi
Anahtar Kelime 3 : Çeviribilim
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
MLA
1.YILMAZ SELİM, URAS YILMAZ ARSUN (2014). Structure inversée avec postposition au rheme dans l'énoncé
oral en français et en turc (étude contrastive).. Uluslararası E-DİL Dergisi, 1(2), 52-77.
ASOS
2.YILMAZ SELİM, URAS YILMAZ ARSUN (2014). La notion de prise en charge énonciative en turc oral (en
comparaison avec le français). The Journal of Academic Social Science Studies, 2(26), 500-520.
ASOS
3.YILMAZ Selim, URAS YILMAZ Arsun (2013). Segmenter et interpréter les constituants de l'énoncé oral en
turc (entre prosodie et énonciation). The Journal of International Social Research, 6(26), 643-655.
MLA
4.YILMAZ SELİM (2013). Le prédicat modo-temporel à valeur épistémique en turc (de l'intention à la
réalisation). Turkish Studies, 8(1), 2895-2905.
ASOS
5.YILMAZ SELİM (2008). Comment exprimer une éventualité en turc?. TURCICA, 1(40), 361-380.
İslamicus
6.YILMAZ SELİM (2006). Deux faits énonciatifs à valeur subjective : Le point de vue et le posthème en turc
oral. TURCICA, 1(38), 333-352.
ASOS
7.YILMAZ SELİM (1999). Du suffixe -SE à la conjonction SI : Les hypothétiques en turc et leur traduction en
français. BSL, 1(XCIV), 421-435.
Islamicus
8.YILMAZ SELİM (1997). Equivalents turcs du conditionnel. TURCICA, 1(29), 377-395.
2
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
MLA
9.YILMAZ Selim, URAS YILMAZ Arsun (2013). Opération de thématisation en turc oral spontané : Structures
et marques linguistiques. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 1155-1174.
MLA
10.YILMAZ SELİM (2012). Analyse linguistique d'une modalisation complexe en turc parlé : Faire une
hypothèse entre possibilité et probabilité. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1407-1422.
Index Islamicus
11.YILMAZ SELİM (2012). Un voyage linguistique vers l'expression de la condition en turc oral (de la prosodie
à l'énonciation). Synergies , 1(5), 95-108.
Index Islamicus
12.YILMAZ SELİM (2011).
Structuration et fonctionnement des dispositifs syntaxiques en turc parlé.
Synergies, 1(4), 45-55.
Index Islamicus
13.YILMAZ SELİM (2010). Contribution à la morphosyntaxe énonciative dans l’interaction verbale en turc.
Synergies, 1(3), 245-260.
ASOS
14.YILMAZ SELİM (2009). Analyse prosodique des structures prédicatives en turc oral. CerLiCO, 2(22), 225246.
UBLI
15.YILMAZ SELİM (2009). La fonction de la pause dans l’énoncé oral en turc. Corpus-based Linguistics and
Language Education, 3(12), 321-344.
ISIS
16.YILMAZ SELİM (2006). Présentation d’un corpus oral en turc contemporain. UBLI, 12(21), 201-220.
ASOS
17.YILMAZ SELİM (2005).
Analyse intonative et énonciative : Exemple d’un corpus oral en français.
FLAMBEAU, 1(31), 1-18.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.YILMAZ SELİM (2008). Perception de l’intonation dans l’expression de la supposition. DİLBİLİM, 1(XVII),
65-88.
2.YILMAZ SELİM (2007). Analyse des constituants post-rhématiques en français et en turc. DİLBİLİM, 1
(XVI), 653-658.
3.YILMAZ Selim, URAS YILMAZ Arsun (2006). Konuşma dili olarak Türkçenin iki temel alanda incelenmesi:
Tonlama ve Sözceleme. Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, 1(35), 197-228.
4.YILMAZ SELİM (2005). Le pronom personnel comme marqueur de point de vue dans le dialogue oral
(L'exemple de "moi" en français et de "ben(ce)" en turc). DİLBİLİM, 1(XIV), 121-137.
5.YILMAZ SELİM (2003). Le cas des hypothétiques en turc et leur traduction en français. Çeviribilim Ve
Uygulamaları Dergisi, 1(13), 121-142.
6.YILMAZ Selim, URAS YILMAZ Arsun (2002). Fransa’da Türk dilinin 1996–1997 yıllarında uygulanabilir ara
programı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 221-238.
7.YILMAZ SELİM (2000). La philosophie des lumières et la monarchie: Voltaire et la politique. Ç.Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2(18), 160-168.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.YILMAZ Selim. ÖZSÖZ Burak (2010). Sözlü dil bağlamında oluşturulan soru içerikli sözcelerin İngilizce
çevirilerine edimbilimsel yaklaşım. X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 1(1)
3
2.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun, BURAK ÖZSÖZ (2011). Anlama ve çevirme arasındaki sürecin
Sözcelem Dilbilimi ve Terminolojisi ışığında değerlendirilmesi. I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim :
Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, 1(1), 585-598.
3.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2012). Türkçe karşılıklı konuşmalarda "Öznellik" durumları ve
göstergeleri. ICTL 2012 : 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı
4.YILMAZ Selim, URAS YILMAZ Arsun (2012). Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanında konuşma dili yapısının
Söylem Dilbilimi ışığında incelenmesi. III. Uluslararası Sınırsız Filologiya Sempozyumu, 1(1), 247-253.
Özet bildiri
5.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2013). Fransız dilbilimi çerçevesinde sözlü Türkçede Sözce(lem)
dizgesinin öğretimi. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
6.YILMAZ SELİM (2013). La problématique de l'équivalence stylistique dans la traduction littéraire :
L'exemple de la traduction en turc d'un roman d'Emile Zola. III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu : Yeni
Yönelişler
7.KAWAGUCHI Yuji. YILMAZ Selim (2012). IPFC - Turc : Préliminaires. Colloque IPFC : Interphonologie du
français contemporain : corpus, liaison, interprétation
8.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun, ÖZSÖZ Burak (2011). Sözlü Türkçede soru sözceleri ve İngilizce
çevirileri üzerine. XI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu
9.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2011). Comment interpréter les constituants énonciatifs du turc avec
les méthodes d’analyse du français oral?. Colloque International “Regards nouveaux sur les liens entre
théories, méthodes et données en linguistique française
10.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2011). Segmenter et interpréter les marques thématiques en turc oral
spontané. Colloque International (Dés-)organisation de l’oral ? De la segmentation à l’interprétation
11.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2011). Postposition au rhème ou dislocation à droite dans l’énoncé oral
en français et en turc (une étude contrastive). Colloque International LPTS-2011 Approches linguistiques et
psycholinguistiques de la structuration des textes : Variation(s) sur la structure de l'oral et l'écrit
12.YILMAZ SELİM (2014). Sözlü Türkçede sözcenin yapısı ve oluşumunu yorumlama : Parçasal ve parçaüstü
öğelerin ilişkisi. 17th International Conference on Turkish Linguistics
13.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2013). Türkçe karşılıklı etkileşimde "anlaşma & anlaşmazlık" içerikli
söylemlerin dilbilimsel göstergeleri. VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi
14.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2013). Aspects (supra-)segmentaux de la prise en charge énonciative
en turc oral (en comparaison avec le français). 5e Congrès International de Linguistique
15.YILMAZ SELİM, URAS YILMAZ ARSUN (2014). Doğaçlama konuşma dilinde sözcenin yapısı ve tipolojisi
(Türkçede sözcelemin prozodiye yansımaları). 14th International Language, Literature and Stylistics
Symposium
16.YILMAZ Selim. URAS YILMAZ Arsun (2010). Sur quelques dispositifs syntaxiques en turc parlé. Colloque
International: Journées d’Hommage “Penser les langues avec Claire Blanche-Benveniste”
17.YILMAZ SELİM (2009). Sözlü dil çevirisinde sözcelemin önemi : Terimler ve kavramlar. TERMTÜRK :
Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim için Terminoloji Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.YILMAZ SELİM (2011). Comprendre le naturalisme d’Emile Zola à travers “Thérèse Raquin”.
Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu
XI.
Davetli konuşmacı
2.YILMAZ SELİM (2014). Problemes et difficultés de lecture et prononciation en français (des étudiants turcs).
Journées IPFC 2014 - Français Langue Orale et Linguistique
3.KAWAGUCHI YUJI, YILMAZ SELİM (2014).
Medeniyetleri
Traitement de corpus (oral) en turc.
Doğu Dilleri ve
4.YILMAZ SELİM (2014). La "culture" comme moyen d'expression et de communication en littérature et en
traduction (L'interculturalité entre le français et le turc). Langue et Littérature Françaises
5.YILMAZ SELİM (2014). La traduction comme modalité de transfert d'une culture (Langue et culture
turques). Langues, Cultures & Communication
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.YILMAZ SELİM (2012). Emile Zola'nın "La Confession de Claude" başlıklı romanı ve Türkçe çevirisi üzerine
karşılaştırmalı dil - çeviri incelemesi. VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, 1(1), 283-297.
4
2.YILMAZ SELİM (2010). Sözlü dil etkileşiminin başlıca özellikleri : Sözdizim - Sözcelem ilişkisi. 24. Ulusal
Dilbilim Kurultayı, 1(1), 331-341.
3.YILMAZ SELİM (2008). Sözlü dilde söyleme başlarken kullanılan dilbilimsel belirtiler. XXII. Ulusal Dilbilim
Kurultayı, 1(1), 451-463.
Özet bildiri
4.YILMAZ SELİM (2013). Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanı Fransızcaya aktarılabilir mi? (Bir çevirinin
dilbilimsel eleştirisi). IX. Ulusal Frankofoni Kongresi
5.YILMAZ SELİM (2012). Çevirmen bir okuryazar mıdır? (Söylem dilbilim açısından bir değerlendirme). 21.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Enonciation et prosodie en turc oral (cadre théorique de linguistique française) (2013)., YILMAZ
SELİM, Editions Universitaires EurpéennesEditions Universitaires Eurpéennes, Basım sayısı:1,
2.
Les figures de style en français et leur traduction en turc (2008)., YILMAZ SELİM, Lincom Europa
- MuenchenLincom Europa - Muenchen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 106, ISBN:978-3-89586-
3.
Spoken language corpus and linguistic informatics Bölüm adı:(Viewpoint and postrheme in
spoken Turkish) (2006)., YILMAZ SELİM, John Benjamins Publishing CompanyJohn Benjamins
4.
Faits de langue en turc et en français modernes Bölüm adı:(Les propriétés intonatives du turc à
travers les modalités énonciatives) (2006)., YILMAZ SELİM, LINCOM EUROPALINCOM EUROPA,
5.
Prosody and Syntax Bölüm adı:(Intonation patterns of turkish interrogatives) (2006)., YILMAZ
SELİM, KAWAGUCHI YUJI, URAS YILMAZ ARSUN, John Benjamins John Benjamins , Editör:
6.
Le systeme hypothétique en turc de la morphosyntaxe a l'énonciation (2000)., YILMAZ SELİM,
Editions Universitaires de LilleEditions Universitaires de Lille, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490,
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Zeynel Kıran'a Armağan Kitabı : Dilbilim Yazıları Bölüm adı:(Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve
İngilizce Çevirileri Üzerine) (2014)., YILMAZ SELİM, URAS YILMAZ ARSUN, ÖZSÖZ BURAK,
2.
Dil Karşısında Dil : Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim Bölüm adı:(Sözlü Türkçe ve Fransızcada
söylemin parçasal unsurları ve özellikleri) (2008)., YILMAZ SELİM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
3.
Yeni dilbilim kuramları ışığında sözlü dil yapısı Bölüm adı:(Türkçede "varsayım-olasılık-şart"
bildiren söylemler. Fransızca bağlantılı bir inceleme ) (2005)., YILMAZ SELİM, Multilingual
4.
Vers une grammaire linguistique du turc Bölüm adı:(Bibliographie sur la linguistique turque en
langue française ) (2004)., YILMAZ SELİM, URAS YILMAZ ARSUN, Multilingual
5.
Vers une grammaire linguistique du turc (A la lumiere des théories actuelles en linguistique
française) Bölüm adı:( La relation prédicative dans les structures hypothétiques en –sE) (2004).,
6.
Vers une grammaire linguistique du turc Bölüm adı:(Hypothese sur la valeur du suffixe -DIR en
turc contemporain ) (2004)., YILMAZ SELİM, MOREL MARY ANNICK, Multilingual
Kitap Çevirisi
7.
La Confession de Claude (Claude'un İtirafları) (2011)., YILMAZ SELİM, İdeal Kültür Yayıneviİdeal
Kültür Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-5729-17-2, Türkçe
Editörlük
1.
Vers une grammaire linguistique du turc, Kitap, Yrd. Editör, Multilingual, 15.05.200415.05.2013
5
2.
Faits de langue en turc et en français modernes (Domaines linguistiques), Kitap, Editör,
Lincom Europa, 20.06.2004-15.02.2014
Yayın Hakemliği
1.
Bildiri Kitabı I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim , Hakemlik Sayısı:2
2.
Bildiri Kitabı IX. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildiri Kitabı, Hakemlik Sayısı:1
3.
Bildiri Kitabı 28. Ulusal Dilbilim Kongresi Bildirileri, Hakemlik Sayısı:1
4.
Bildiri Kitabı XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Kitabı, Hakemlik Sayısı:3
5.
Dergi Alan endeksleri, Bulletin de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Hakemlik
Sayısı:1
Dergi Alan endeksleri, RSP - Revue de Sémantique et de Pragmatique, Hakemlik Sayısı:
1
Dergi Alan endeksleri, Journal of International Social Research, Hakemlik Sayısı:3
6.
7.
8.
10.
Dergi Alan endeksleri, Humanitas International Journal of Social Sciences, Hakemlik
Sayısı:1
Dergi Alan endeksleri, JASSS - Journal of Academic Social Science Studies, Hakemlik
Sayısı:2
Dergi Alan endeksleri, International Turkish Studies, Hakemlik Sayısı:2
11.
Dergi Alan endeksleri, The Journal of International Social Research, Hakemlik Sayısı:5
12.
Dergi Alan endeksleri, Synergies Turquie, Hakemlik Sayısı:1
13.
15.
Dergi Alan endeksleri, JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies,
Hakemlik Sayısı:3
Dergi Alan endeksleri, Turkish Studies : International Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic., Hakemlik Sayısı:3
Dergi Diğer endeksler, İ.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
16.
Dergi Diğer endeksler, P.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
17.
Dergi Diğer endeksler, Uluslararası Hakemli E - DİL Dergisi, Hakemlik Sayısı:2
18.
Dergi Diğer endeksler, Ulusal Hakemli Dilbilim Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
19.
Dergi SCI, Le Français Dans Le Monde, Hakemlik Sayısı:1
9.
14.
Proje Görevleri
Araştırmacı
BAP:Sözlü Türkçede Sözdizim ve Sözcelem Araştırmaları
2010-2012
Uygulamalı Dilbilim
AB PROJESİ:IPFC - Interphonologie du Français Contemporain
2010-2014
Fransız Dilbilimi
ARAŞTIRMA PROJESİ:LEXICOM - Lexicologie & Communication
2008-2013
Terimbilim, İletişim, Toplumdilbilim
6
Proje Danışmanı
DİĞER:Fransızca - Türkçe - Fransızca Sözlük
2008-2009
Sözlük hazırlama
ARAŞTIRMA PROJESİ:Yabancı dil olarak Türkçenin grameri (Japonlar için)
2008-2010
Yabancı dil olarak Türkçenin dilbilgisi
ARAŞTIRMA PROJESİ:Multilingual Spoken Corpus, TUFS, Japonya
2005-2007
Birçok Dilde Sözlü Dil Derlemi Oluşturma
Proje Koordinatörü
ARAŞTIRMA PROJESİ:Global COE Program: Corpus-based Linguistics and Language
2008-2010 Education, Japonya
Multilingual Spoken Corpus: Turkish Corpora
ARAŞTIRMA PROJESİ:DECORAL : Décondensation à l?Oral à Travers des Langues de
2007-2008 Typologies Variées, Fransa
Sözlü Dil Yapıları Üzerine Araştırma
ARAŞTIRMA PROJESİ:RIGLE : Recherche sur l'Intonation et le Geste des Langues
2001-2002 Etrangères, Fransa
Sözlü Dil Yapıları Üzerine Araştırma
Uzman
ARAŞTIRMA PROJESİ:DRET: Identification des Langues et Leurs Différences, Fransa
1998-1999
Dillerin belirlenmesi ve çeşitleri üzerine
Yönetici
BAP:Disiplinlerarası Dilbilim - Çeviribilim Çalışmalarında Dil - Düşünce - İletişim İlişkileri
2013-2014
Dilbilim - Çeviribilim
BAP:Sözlü Dil Yapısına Dilbilimsel Yaklaşım ve Çeviri Çalışması (Türkçe-Fransızca-İngilizce)
2011-2013
Dil - Çeviri İlişkisi
Üyelikler
Üye
PARIS-INALCO: Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Fransa , 2008-2010
7
URA 8032 : Etudes Turques et Ottomanes, EHESS, Sorbonne, Fransa , 2008-2009
RISP-CNRS : Relais d?Information sur les Sciences Cognitives (UMS 2551), Fransa , 2006-2007
CLF : Centre de Linguistique Française, Paris III - Sorbonne Nouvelle, Fransa , 2006-2007
TUFS : Tokyo University of Foreign Studies, Graduate School of Global Studies, Japonya , 20052011
ASL : Association des Sciences du Langage, Fransa , 2004-2005
EA 1483 : Recherche sur la Morphosyntaxe du Français Contemporain, Paris III, Fransa , 20012010
SLP : Société des Linguistes de Paris, Fransa , 1999-2000
BSL : Bulletin de la Société de Linguistique, Fransa , 1998-1999
ALF : Annuaire des Linguistes de France, Fransa , 1998-1999
BUSCILA : Bulletin des Sciences du Langage, Fransa , 1998-1999
ED268 : Langage et Langues: Description, Théorisation, Transmission, Fransa , 1997-2000
ILPGA : Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées, Paris III, Fransa , 19962000
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Lisans
(2012-2013)
Evrensel Dilbilgisi
Türkçe
3
(2012-2013)
Dil Kullanımı
Türkçe
3
(2013-2014)
Fransızca V
Fransızca
2
(2013-2014)
Fransızca III
Fransızca
2
(2013-2014)
Fransızca I
Fransızca
2
(2013-2014)
Çeviride Özel Konular (Aktüel)
Türkçe
3
(2013-2014)
Yazılı Çeviriye Giriş
Türkçe
3
Türkçe
3
Yüksek Lisans
(2013-2014)
Dil ve Çeviri
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Ödüller
1.
(Ulusal) Akademik Ödüller (6), MARMARA ÜNİVERSİTESİ , 2014
2.
(Ulusal) 130. Yıl Başarı Ödülleri : Bilim Ödülü, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2013
3.
(Uluslararası) Çeviri Ödülü : Fransızca - Türkçe, Fransa Büyükelçiliği, FRANSA, 1995
8

Benzer belgeler

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Ek-1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. ...

Detaylı

Lisans Eğitim Yönergesi - Hacettepe Üniversitesi Mütercim

Lisans Eğitim Yönergesi - Hacettepe Üniversitesi Mütercim Çevirmenler İçin Dilbilim Fransız Kültür Tarihi Yazılı Çeviri Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım C Dili Konuşma I Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I TOPLAM

Detaylı

Kataloğu görmek için tıklayın

Kataloğu görmek için tıklayın aralıklıdır, geçer gidersin içinden, çoğu zaman farketmeden... Kiminin kapısı güler yüzle açılır, kiminin kapısı günlerce çalarak... Bir sefer girebilirsen eğer, çocuk kadar saf bir güzellik bulduğ...

Detaylı