LELY WELGER

Transkript

LELY WELGER
LELY WELGER
Sabit hazneli yuvarlak balya makineleri
www.lely.com
innovators in agriculture
Her bir yeni balyayı
açmak bir zevktir
Güvenilir verim
Verim, mahsulün makineye
giriş yaptığı ile belirlenir.
Hydroflexcontrol sistemi sayesinde
tıkanmalardan kaçınılır.
2
Maksimum çıktı için geniş
toplayıcı
2,25 m'lik kamsız toplayıcı keskin
dönüşlerde bile geniş alanları
kolayca toplar. Beş sıralı toplayıcı
çubuk mükemmel mahsul toplama
işlemi ile sorunsuz mahsul alımı
sağlayarak, mahsul kaybını ortadan
kaldırır.
LELY WELGER
Yüksek kaliteli yem için
otun hassas bir şekilde
işlemden geçirilmesi
gerekir
Yuvarlak balyaların mükemmel kaliteli silaj
oluşturduğuna dair kanıt, amonyak içeriğinin
Her defasında yüksek balya
yoğunluğu
Yüksek balya yoğunluğu, bağlama
materyali (ağ), film sarma ve
taşıma gibi temel maliyetleri azaltır.
Balya haznesinin mekanik olarak
kilitlenmesi, balyaların olağanüstü
derecede ağır, sıkı, tutarlı ve eşit
biçimlendirilmiş olmasını sağlar.
düşük olmasıdır. Taze bir balyayı açıp, taze
kokuyu solumak, silajın mükemmel kalitede
olduğunu gösterir.
Yuvarlak balya makineleri mahsulün
toplanması, doğranması, paketlenmesi ve
kalitesinin korunmasını sağlayacak şekilde
sarma makinesi tarafından birleştirilmesi
avantajını sağlar. İyi bir doğrama mekanizması
balyanın paketlenmesini kolaylaştırır, çünkü;
daha kısa sap uzunluğu nedeniyle mahsul
daha etkin bir şekilde sıkıştırılabilir.
Uzun bir ömür için özel merdaneler
Özel bir üretim sürecinde, her merdanenin
üstündeki on sıra çubuk, kalın çeperli (3,20 mm)
boruya preslenir. Her bir makara minimum
sayıda kaynakla lehimsiz bir borudan imal edilir,
bu da benzersiz bir güvenilirlik sağlar.
İyi doğrama pek çok avantaj sağlar
Bıçakların zamanında değiştirilmesi etkin bir
doğrama işlemi sağlar. Xtracut sistemi sayesinde,
her iki bıçak sırası da traktör kabininden kontrol
edilebilir, bu da tutarlı yüksek çıktı sağlar.
3
Ne ekerseniz onu
biçersiniz!
Harvest results
Lely robotik süt sağım sistemleri tarafından günde bir milyon inek sağılmaktadır ve
robotik süt sağımını büyük bir başarı hikayesine dönüştüren yalnızca Astronaut değildir.
Çiftçilerin inekleri ile en iyi sonuçları elde etmelerini sağlayan, çalışanlarımızın sahip
oldukları bilgi ve deneyimdir.
Bu yüzden, kaliteli kaba yemin başarının temelini oluşturduğunu herkesten daha iyi
biliyoruz. Hayvanların sağlıklı olmasını ve maksimum yem alımını sağlarken, konsantre ve
katkılar için oluşan ek maliyetleri ortadan kaldırır...
Hasat toplama, iyi ve verimli süt ve et üretimi için bir başlangıçtır.
4
LELY WELGER
5
Modern balya makineleri için kamsız toplayıcı
Lely Welger RP balya makinelerinin kamsız toplayıcısı, bu makinelerden alınan daha
yüksek verimin bir sonucu olarak tasarlanmıştır. Balya haznesine giden mahsulün
artırılmasıyla, geleneksel bir toplayıcının özel hareketine ihtiyaç kalmamıştır. Toplayıcı,
kam rayı olmadığı için daha az hareketli parçaya sahiptir. Daha güvenilirdir, aşınmaya
karşı daha az hassastır, sessizdir ve bakım gerektirmez.
6
LELY WELGER
Daha fazla toplama çubuğu – daha temiz toplama
Güçlü toplama çubukları
Standart olarak kamsız toplayıcılarda
5,60 mm Ağır İşlere Uygun toplama
çubukları takılıdır.
Bir kam rayının bulunmamasından doğan fazladan alan sayesinde, toplayıcıya
beş adet toplama çubuğu eklenmiştir. Toplama çubukları arasındaki 64 mm'lik
boşlukla birlikte, bu donanım optimum bir toplayıcı kapasitesi sağlayarak,
mahsulün daha da iyi ve temiz bir şekilde toplanmasıyla sonuçlanır.
Yeni toplayıcı için yeni toplama çubukları
Toplayıcı çubuklar toplayıcının en hayati parçasıdır; bu nedenle kamsız toplayıcı
için yepyeni bir toplama çubuğu geliştirilmiştir:
•Toplama çubuğunun açısı her koşulda mümkün olan en temiz mahsul
toplamayı sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.
• Uzunluğu artırılan toplama çubuğu daha esnektir ve geliştirilmiş adaptasyon
imkanı sunar.
• Toplama çubuğu, daha uzun ömürlü olması için 5,60 mm kalınlığında
malzemeden imal edilmiştir. Daha büyük yay sarım sayesinde, toplama
Kam rayının olmaması
Toplayıcıda beş sıra toplama çubuklu bir
rotor ve dolayısıyla daha az hareketli parça
bulunur.
çubukları esnekliğini korur.
• İyileştirilmiş toplama çubuğu sabitlemesi sayesinde, malzemenin içindeki
gerilim daha eşit dağıldığından toplama çubuğunun kırılması önlenir.
Rotora daha yakın – geliştirilmiş mahsul akışı
Kompakt tasarımı sayesinde, yeni toplayıcı rotora daha yakın konumlandırılır. Bu
da, mahsulün balya haznesine daha iyi bir şekilde akmasını, balyaların iyi şekilli
ve tek tip olmasını ve balya veriminin artmasını sağlar.
Yönlendirilmeyen toplama çubukları sayesinde daha
güvenilirdir
Kamsız toplayıcı bir kam rayına sahip olmadığından, daha az hareketli parçaya
sahiptir. Daha güvenilirdir, aşınmaya karşı daha az hassastır, sessizdir ve bakım
Rotora daha yakın
Daha kompakt tasarımı sayesinde, yeni
toplayıcı rotora daha yakındır ve daha iyi
mahsul akışı sağlar.
gerektirmez. Sonuç açıkça görülebilir: daha az bakım gideri ve daha yüksek takas
değeri!
Mahsul pres merdanesi
Mahsul pres merdanesi, mahsul akışı
tarafından yükseltildiğinde hasardan
kaçınmak için güçlendirilmiştir.
7
Silajlık mahsülü doğramak verimi birçok açıdan
artırır
Lely Welger, balya makinenize doğrama sistemi seçerken size birçok alternatif sunuyor.
Başlangıçta fazladan bir maliyet gibi görünebilir, ancak mahsulü doğramak, yeminizin
kalitesini, dolayısıyla da aldığınız verimi artıracaktır; öyle ki bunlardan birini seçmemek
için bir sebebe ihtiyacınız olacak.
8
LELY WELGER
Yüksek yoğunluktaki balyaları doğramak
Doğranmış saman, ot ve silajlık yemleri balyalanması çok daha kolaydır; zira yemin uzunluğu azalır
ve sıkıştırılması daha kolay olur. Bu sayede çok yoğun balyalar elde edilir; sonuçta taşıma, nakliye ve
sarma/ağ bağlama maliyetleri düşer.
Yem alımını geliştirme amaçlı doğrama
İyi kesilen silajlık mahsüller, mahsuldeki şekerler sayesinde daha iyi fermente edilir. Bu durumda,
hayvanların kaba yem alımını olumlu yönde etkileyen daha lezzetli yem elde edilir. Bunun yanı sıra,
kısa mahsul genellikle daha rahat sindirilir.
Doğrama, yemleme zamanında daha rahat dağıtımla zaman
tasarrufu sağlar
Mahsulün doğranması, malzemenin birikerek saman parçalayıcıların, yem kutularının, besin dağıtıcılarının
vs. hareketli parçalarında tıkanıklık oluşmasını engeller. Ayrıca kısa malzemenin dağıtımı daha kolay ve
hızlıdır.
Xtracut – ekstra verim ve fazladan konfor
Lely Welger, doğrama sırasında en iyi performans için, seçilebilir bıçak sıralarına
sahip Xtracut17 ve Xtracut25 doğrama ünitelerini geliştirdi. Operatör, farklı
mahsulleri balyalarken, kabin içindeki E-link kumanda kutusundan çeşitli bıçak
sırası alternatiflerini tercih edebilir; bu da yükleniciler için idealdir. Balya makinesi
bir BCE kontrol kutusuyla donatıldığında, gruplar makine üzerinde manuel olarak
seçilir.
Kolay ayarlanan doğrama uzunlukları
Her iki Xtracut sürümü de hidrolik olarak korunan iki bıçak sırası setine sahiptir.
Böylece Xtracut17 ile doğramama, ya da 8, 9 veya 17 bıçak takılı halde işlem yapma
seçeneğini tercih edebilirsiniz. Böylece Xtracut25 ile doğramama, ya da 12, 13 veya
25 bıçak takılı halde işlem yapma seçeneğini tercih edebilirsiniz. Sonuçta Xtracut25
tüm bıçaklar işler haldeyken 45 mm'lik, 12 bıçak kullanıldığında ise 90 mm'lik
doğrama uzunluğu elde edilir.
Her zaman keskin bıçaklar
Sürekli olarak keskin bıçaklar, uygun bir doğrama işlemi sağlar ve aşırı yakıt
tüketimini önler. Xtracut seçeneği, operatöre iki bıçak sırasından birisini kullanma
esnekliği sunar. Gerektiğinde, traktör kabini içinden tek bir hareketle diğer
bıçak sırası da devreye sokulabilir; böylece yeni keskin bıçak setiyle yüksek verim
sağlanır.
9
Hydroflexcontrol – benzersiz bir avantaj
Hasat zamanı genelde kısıtlıdır ve bazen operatörler balya makinesinin limitini
aşmaktadır. Bu limitler verim açısından belirleyici olan mahsulün makineden geçirildiği
boşluğa göre belirlenir. Balya makineleri ile, rotorun altındaki boşluk kritik faktörlerdir.
Hydroflexcontrol tıkanma karşıtı sistem, azami yüklerde bu kısmı genişletir ve aynı
zamanda tıkanıklığın olması ve yanlış hızdan kaynaklanan arıza süresini azaltır.
10
LELY WELGER
Flexcontrol + Hydroflex = daha az arıza süresiyle
balya veriminin artması
Hydroflexcontrol kelimesinin içinde saklı iki özellik, rotorun altındaki
“hydroflex” tabanla ilgilidir. “Flex” kısmı tıkanmayı önler, hidro kısmı
ise tıkanma olduğunda sorunu çözer. Doğrama üniteli tüm Lely Welger
balya makineleri Hydroflexcontrol sistemi ile teçhizatlandırılmıştır.
Esnek taban azami yükün üstesinden gelir
Flexcontrol rotorun altında, besleme geçişinin en dar olduğu yerde
bulunmaktadır. Bu, kauçuk süspansiyon aracılığıyla yukarı ve aşağı
esneyen besleme haznesi tabanının ön kısmının hareket etmesini sağlar;
“flex” adı işte buradan gelir. Eğer ot namlusundan yabancı cisim ya da
ıslak bir parça makineye girerse, bu esnetme hareketi besleme alanındaki
tıkanma riskini azaltarak, mahsul akışını düzenler.
Traktör kabininden tıkanmayı önleme
İkinci özelliği, besleme tablası zemininin arka kısmını, rotoru tıkanmadan
korumak için, traktör koltuğundan hidrolik olarak alçaltarak, hidrolik bir
aşamaya sahip olmasıdır. Besleme tablası zeminini alçaltırken, bıçakların
tümü içe doğru kapanır ve bu, tıkanıklığın, operatör makineyi yeniden
çalıştırmadan önce hasattan fire vermeden balya kısmına geçişini sağlar.
Adım 1
Tıkanma.
Adım 2
Besleme tablası zemini tamamen
açılır ve bıçaklar geri çekilir.
Adım 3
Tahrik sistemi harekete geçirilir
ve tıkanmaya neden olan mahsül
balya haznesine geçer.
Adım 4
Besleme tablası zemini kapanır,
balyalamaya devam edin!
11
Zaman ve paradan tasarruf edin
Ağ/sicim bağlama, sarım, nakliye ve depolama masraflarının tamamı, balyalama masrafları
ile ilişkilidir. Daha az sayıda balya, daha az masraf anlamına gelir. Lely Welger yuvarlak
balya makinesinin balya haznesi, günümüz piyasasındaki en ağır balyaları oluşturur;
böylece zaman ve paradan tasarruf edersiniz.
12
LELY WELGER
Balya döndürme ve basınç balya yoğunluğu sağlar
On sekiz adet Powergrip çelik merdane ile donatılmış balya haznesi, balya
yoğunluğu sağlar. Tüm merdanelerin balya üzerinde her zaman sıkı bir kavrama
sağlaması oldukça önemlidir. Balya dönüş sayısı ve balya üzerine uygulanan
basınç, nihai balya yoğunluğu üzerinde doğrudan etki yapar. Bu nedenle balya
haznesinin, mükemmel yuvarlaklıkta bir sekle sahip olması ve merdanelerle
donatılması gerekir. Merdaneler arasında minimum boşluk olması, merdaneler ile
balya arasında maksimum temas olmasını sağlar. Mekanik arka kapak kilitleme
sistemi, her zaman en yüksek sıkılıkta ve sabit boyutta balyaların oluşturulmasını
sağlar.
Powergrip – maksimum balya devri için maksimum
kavrama
On sekiz adet olan Powergrip çelik merdaneler, her türlü çalışma şartları
“Kendi kendini temizleme efekti”
ile silindirik makaralı rulmanlar
İzinsiz giren bir malzeme balya
haznesinin yan duvarında yer alan
yuvalardan dışarı atılır.
E-link
Balya yoğunluğu E-link el cihazı ile
traktör kabininden kolayca ayarlanabilir.
altında ideal balya sıkıştırma, mükemmel balyalama ve balya döndürme
performanslarını sergilerler. Özel bir imalat sürecinde, her merdanenin üstündeki
on uzunlamasına çubuk, kalın çeperli 3,20 mm'lik boruya preslenir. Her bir
makaranın dikişsiz olması sayesinde, malzeme yapısı makaralara, piyasadaki
benzerlerine göre benzersiz bir güç ve kullanım ömrü sağlar. Bu essiz Powergrip
tasarımı, Lely Welger yuvarlak balya makinelerinin patentli bir ürünüdür ve balya
makinelerinin her türlü malzemeyle her koşulda çalışmalarını sağlar.
Mekanik arka kapak kilitleme sistemi – mükemmel
şekilde kapanarak, yüksek bir balya yoğunluğu ve
kapasitesi sağlar
Tüm Lely Welger yuvarlak balya makinelerinin mekanik arka kapak kilit
sistemi mevcuttur. İki dayanıklı mandal arka kapağın tam olarak kapanmasını
ve balyalama süresi boyunca kapalı kalmasını sağlar. Balya yoğunluğu, arka
kapaktaki mandalların tam olarak ölçülmesiyle belirlenir. Bu mandallar, balya
haznesinin balyaya yaptığı baskıyı arttıran kaliteli kauçuk bloğa bağlıdır.
Kalıcı arka kapak kılavuzu
Özel bir mil, aşırı eğimlerde çalışırken
bile, arka kapağın her zaman mükemmel
şekilde kapanmasını sağlar.
Bu mekanik sistem çok yüksek bir kapasite sağlar ve en yüksek basınca
dayanabilir. Hidrolik sistemlerde olduğu gibi, basınç kaybına neden olmaz.
Sonuçta eşit boyda, yüksek sıkılıkta ve mahsul kaybı çok az olan balyalar elde
edilir. Arka kapak süratle ve kolayca açılır; çünkü bu işlem için tek hareketli
hidrolik bağlantı yeterlidir.
13
Efektif bağlama maliyet ve zaman tasarrufu
demektir
Mükemmel bir balya yapmak önemlidir, fakat bu balyayı uzun süre saklayabilmek farklı bir
konudur... Balyaları besleme, koruma ve saklama yöntemlerinin çeşitliliği, esnek bağlama
sistemini gerekli kılmaktadır. Bağlama materyalinin doğru kullanımı masrafları kısar ve
saat başına verimi arttıran balyaların bağlanması için gereken zamanı azaltır.
14
LELY WELGER
Varionet – her zaman mükemmel balya kaplaması
için
Sadece yüksek yoğunluklu balyalar elde etmekle kalmayıp, onların iyi
görünmesini de isteriz. Lely Varionet ağ sarım sistemi, tüm standart ağ
genişliklerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Kapsamlı testler, kendini kanıtlamış
gergi sistemi ve özel bir ağ dağıtma cihazı sayesinde, ağ ile sarım balyanın bir
ucundan diğer ucuna doğru tutarlı şekilde uygulanır. Geniş ağlı sarım balyanın
kenarlarının üzerine bile erişir. Bu işlem yalnızca balyaların düzgün görünmesini
sağlamaz, ayrıca onları mahsul kayıplarına ve kötü hava koşullarına karşı da
tamamıyla korur. Bu işlemle gereksiz hava boşluklarını ortadan kaldırarak yem
kalitesini arttırır.
Varionet Kolay Yükleme Sistemi ile sarma (KYS)
Kanıtlanmış ağ sarma sistemi, makinenin sol tarafından taban seviyesinde
ağ rulosunun kolayca yüklenmesini sağlayan KYS'ye sahiptir. Ağ rulosunu
yükledikten sonra, stoklama konteyneri ile geriye doğru devrilir, şaft yoluyla
işlem konumuna geçer ve sonra da kilitlenir. Yedek ağ rulosu, kullanıma hazır
Eğimli yayma borusu, ağ malzemesini
yukarıya ve balyanın tam kenarlarına
kadar iletir.
bir halde gövdede bulunur. Daha kolay olamazdı ve hem çaba hem de zaman
tasarrufu sağlayacak.
Variotwin – güvenli, hızlı ve ekonomik
İp bağlama sisteminin essiz özelliği çeşitli hız kontrolüdür. Bu cihaz, hızlıca
bağlanmasına imkan vererek ve sonunun dağılmamasını sağlayarak, balya
kenarlarında, yeterli sayıda ip devri sağlar. Bu yöntemle, en hafif ekinler bile,
uygun maliyetle hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilir.
Tüm Lely Welger RP balya makineleri,
örme ve ağ bağlamaya izin verecek
şekilde tasarlanmışlardır.
15
Lely Welger – deneyimin ve yeniliğin
birlikteliğinden doğan, piyasadaki en güçlü ve
en güvenilir balyalama makineleri
Essiz makaralı rulmanlar aşırı yıpranma ve
yırtıkları yok ediyor
“Esneklik”, çeşitli yönlerde başlıca baskıları
yok etmenin anahtarıdır. Merdaneler ve balya
haznesinin birbirine göre hareket etmesini
sağlayarak, merdanelerin rulmanları üzerindeki
başlıca aksiyel yük yok olur. Bu yüzden,
Lely Welger yuvarlak balya makineleri eşsiz
rulman yatakları kullanıyor. Tahrik tarafında,
rulman yatakları, rulmanların belli belirsiz
hareket etmesini sağlar ve böylece, dişlilerin
dizilimi her zaman eksiksiz olacaktır. Ancak,
tahrik olmayan tarafta, rulmanlar yataklarına
doğru hareket edecekler ve böylece balya
haznesinin hareketi yok edilmiş olacak. Sonuç
olarak, haznenin yan çeperlerine balyaların
yaptığı baskı, rulmanların ömürlerini uzatan
minimal aksiyel yük yükler. Tahrik tarafındaki
rulman yatakları gibi, özel rulman yatakları en
sert ve ıslak koşullarda bile hareketi sağlayan,
yağlama sistemi ile teçhizatlandırılmıştır.
Merdane yağlama – performans ve verim
garanti
Balya makinesindeki çalışma şartları ve hava
koşulları sebebiyle oluşan yıpranma ve eskimeyi
önlemenin en iyi yolu, düzenli yağlamadır. Bu da
merdanelerin yağlama bloğunun kolay erişilebilir
ve merkezi konumuyla sağlanmaktadır.
Çevre dostu zincir yağlama
Küçük ot namluları ve ıslak mahsul, bir balya
makinesinin tahrik zincirleri için en ağır koşulları
oluşturur. Otomatik zincir yağlama sistemi, balya
makinesinin tüm tahrik zincirlerinin sürekli olarak
yağlanmasını ve ömrünün uzamasını sağlar.
Her bir zincir için yağ miktarı ayarlanabilir ve
fırçalar yağı doğrudan zincir içine uygular. Yağ
tankının büyük kapasitesi sayesinde, yağı sık sık
doldurmak gerekmez.
16
Powersplit – Gücü dağıtılabilen tahrik sistemi
tasarımı... mükemmel performans için
tasarlanmıştır
Büyük iş üreten makineler, sürekli yüksek yüklere
dayanabilecek bir tahrik sistemine ihtiyaç duyar.
Powersplit transmisyon, rotor ve balya haznesinin
ihtiyaç duyduğu güç miktarını eşit olarak dağıtır.
Bu aktarma organı, gereken beygir gücü miktarını
azaltır.
LELY WELGER
Deneyimi para ile satın alamazsınız –
bu nedenle biz size sunuyoruz!
Makinelerimizi, toprak, hava ve diğer dış koşullardan fazlasıyla etkilenen büyük açık
alanlarda kullanıyorsunuz. Makineler, her gün yeni zorluklarla karşılaşmaktadır. Bir
sorunla karşılaştığınızda, hasarlı parçalardan kaynaklanan arızaların minimum seviyede
giderilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle bayilerimiz, faaliyetlerinize bir an önce devam
edebilmenizi sağlamak için hızlı bir şekilde cevap verecek niteliktedir. En önemli makine
parçalarını stoklarında bulundurmakla beraber ihtiyaç duyduğunuzda söz konusu
makinenin en ideal şekilde çalıştırılmasını sağlayacak uzmanlığa sahiptirler. Bununla
birlikte Lely tarafından da haftanın yedi günü destek verilmektedir. Dolayısıyla Lely'yi
seçmek, sadece bir makine seçmekten çok daha fazlasıdır. Size sorunsuz bir hasat toplama
dönemi garanti ediyoruz.
17
18
LELY WELGER
19
Lely Welger
RP 205
RP 245
RPC 245 Tornado
20
LELY WELGER
Lely Welger RP 205
Bu balya makinesi Lely Welger 245 ile pek çok benzerlik
gösterir, ancak kullanımı kolaydır ve yüksek bir beygir gücü
gerektirmez. Bu model, mahsullerini doğramak istemeyen
küçük ve orta büyüklükteki operasyonlar için ideal bir
makinedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
WELGER
1,25
Merdane haznesi genişliği (m)
1,23
Yakl. maks. balya haznesi hacmi (m³)
1,50
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m)
Lely Welger RP 245
Bu yeni ve geniş kapsamlı aralığı olan, 1,25 m çaptaki
sabit odalı balyalama makinesi; standart bir doğrayıcı
balyalamadan, Lely Welger Profi modeline kadar, geniş ölçekli
silolama operasyonları ve yüklenici kullanımı için, çeşitli sayıda
seçenekler sunar. On üçten yirmi beş bıçaklıya kadar değişen,
üç doğrama seçeneği vardır ve makine, sicim bağlama veya
ağ örme ile donatılabilir. RP 245 Profi modeli, bugünün pazar
RP 205
Balya haznesi çapı (m)
4,95 x 2,30 x 2,75
TEKNİK ÖZELLİKLER
WELGER
RP 245
RP 245 Profi
Balya haznesi çapı (m)
1,25
1,25
Merdane haznesi genişliği (m)
1,23
1,23
Yakl. maks. balya haznesi hacmi (m³)
1,50
1,50
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
2,25
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m) 4,98 x 2,32-2,70 x 2,76 4,98 x 2,32-2,70 x 2,76
ortamında, en yüksek özelliklere sahip bir balyalama makinesi
modelidir.
Lely Welger RPC 245 Tornado
Lely Welger RPC 245 Tornado, kendini kanıtlamış
RP 245 Profi'nin sabit hazneli balya makinesini pazardaki en
hızlı sarım yapan sistemle birleştirir. Tornado modelinin bir
balyayı paketlediği süre o kadar kısadır ki, sabit hazneli balya
makinesinin verimi en üst düzeye çıkarılabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
WELGER
RPC 245 Tornado
Balya haznesi çapı (m)
1,25
Merdane haznesi genişliği (m)
1,23
Yakl. maks. balya haznesi hacmi (m³)
1,50
Toplayıcı genişliği (m)
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m)
2,25
5,90 x 2,80 x 3,00
21
Lely Welger RP 205 – yüksek
yoğunlukta balyalar için basit ve
sağlam balya makineleri
Lely Welger RP 205, ot ve saman gibi kuru malzemeleri doğramadan balyalamak amacıyla
üretildiğinden balya makinesi oldukça basit tasarlandı. Sadece ot ve saman balyalayan
firmalar için ideal, yüksek kaliteli bir balya makinesidir. 2,25 m genişliğinde toplayıcı,
kombine hasat makinelerinin geniş ot namluları için de uygun olmasını sağlar.
22
LELY WELGER
Daha fazla yem alımı ve mükemmel balyalar
Lely Welger RP 205, on sekiz adet merdanesi ve mekanik arka kapak
kilit sistemi ile test edilip onaylanmış balya haznesine sahiptir. Bu
balya haznesinin benzersiz kapasitesi, kullanıcılar tarafından oldukça
iyi bilinir. RP 205, standart olarak en sıkı ürünler için bile kapasite
2,25 m genişliğinde toplayıcı, geniş ot
namluları için uygundur.
kullanımı sağlayan geniş bir paketleyici besleme rotoru ile birlikte gelir.
Lely Welger RP 205'in doğrama sistemi seçeneği yoktur. Bu nedenle, bu
seri doğrama ihtiyacı olmayan yalnızca ağır balyalar yapmak isteyen
büyükbaş hayvan çiftçileri ve yüklenicileri için idealdir.
Ayarlaması kolaydır
Lely Welger RP 205'in yeni çeki demiri, diğer Lely Welger yuvarlak balya
makinelerinde kullanılmıştı. Bu yeni iki bölmeli çeki demirini doğru
konuma getirmek için ayarlamak oldukça kolay. Bu nedenle balya
haznesi traktörün arkasında her zaman doğru konumda bulunur.
Maksimum mahsul toplama
Balya makinesinin eşsiz özelliklerinden birisi de yeni 2,25 m'lik kamsız
toplayıcı özelliğidir. Beş sıra çubuklu toplayıcı, sağlam bir şekilde takılı
olan yeni çubuklarla donatılmıştır. Akıllıca yerleştirilmiş olan zincirler ve
rotora olan kısa mesafe mahsul verimini artırır.
Akıllı tahrik
Çevre dostu zincir yağlama.
Lely Welger RP 205, basit tek taraflı bir tahrikle çalışır. Balya haznesinin
doğrama sistemi olmadığından güçlü bir tahrik de gerekmez. Daha hafif
olan tek taraflı tahrik daha az güç kullanır ve yakıttan tasarruf sağlar.
Çevre dostu zincir yağlama
Dar ot namluları alanları ve ıslak mahsuller balya makinesinin tahriki için
güçlük oluşturur. Bu nedenle, standart otomatik zincir yağlama sistemi
tüm tahrik zincirlerini sürekli yağlandığından emin olur ve uzun bir
kullanım ömrünü garanti eder. Her zincir için kullanılacak yağ miktarı
ayarlanabilir. Zincir doğrudan fırçalar ile yağlanır.
23
Balercontrol E – kullanıcının ihtiyaç
duyacağı her şey
Standart olarak, Lely Welger RP 205
modelinde
Balercontrol E ünitesi, balya gerekli yoğunluğa
• 2,25 m kamsız toplayıcı bulunur.
ulaştığında operatörü bilgilendiren basit ama çok
• Yıldız biçimli besleme rotoru.
etkili bir sistemdir. Bundan sonra, operatör otomatik
• Otomatik zincir yağlama.
ya da manuel olarak bağlama işlemini başlatabilir.
• On sekiz merdaneli balya haznesi.
Balya yoğunluğu, balya makinesinde ayarlanır.
• Balercontrol E.
Balercontrol E ünitesi aynı zamanda gün içinde
• Mekanik arka kapak kilit sistemi.
oluşturulan balya sayısını ve toplam balya sayımını
• Kendinden temizlemeli rulman yatakları.
belirtir.
24
LELY WELGER
Teknik özellikler
WELGER
RP 205
Balya haznesi çapı (m)
1,25
Balya haznesi genişliği (m)
1,23
Balya haznesi hacmi (m³)
1,50
Bağlama malzemesi sisal ip çalışma uzunluğu (m/kg)
Bağlama malzemesi plastik ip çalışma uzunluğu (m/kg)
Bağlama malzemesi ağ çalışma uzunluğu (m)
Bağlama malzemesi genişliği (m)
Bağlama malzemesi tüketimi/balya/ip (m)
Bağlama malzemesi tüketimi/balya/ağ yakl. (m)
200 veya 330
400-700
2.000 veya 3.000
1,23 veya 1,30
47-120
10
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
Toplanacak ot namlusu genişliği (m)
1,86
Toplayıcı Çubuklar arası mesafe (mm)
64
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m)
Gerekli traktör gücü (kW/Hp)
4,95 x 2,30 x 2,75
50/65
PTO şaftı (rpm)
540
İzin verilen maksimum frensiz hız (km/s)
25
Basınçlı hava freniyle izin verilen maksimum hız (km/s)
40
Balercontrol E
S
Balercontrol III
X
Yüksekliği ayarlanabilir çeki demiri
S
Toplayıcı kılavuz plakası
O
Toplayıcı 2,25 m
S
İki kılavuz tekerlek
O
Kısa mahsul plakası
O
Variotwin iki dişli ip bağlama
O
Ek ip kutusu (yalnızca ip bağlama için)
O
Varionet ağlı sarım
O
40 km/s için basınçlı hava freni sistemi
X
Hidrolik fren sistemi (Yol Trafik Lisanslama Düzenlemelerine uygundur)
X
Lastikler 11.5/80-R15.3 Impl
S
Lastikler 15/55-R17
O
Lastikler 19/45-R17
O
Lastikler 500/60-R22.5
X
WW mafsallı kardan mafsalı
S
Serbest tekerlekli kardan mafsalı + WW mafsalı
O
Kavrama kamlı, serbest tekerlekli ve WW mafsallı kardan mafsalı
O
Otomatik zincir yağlama
S
Merdane rulmanları için yağlama sistemi
O
Balya rampası
O
S = Standart / O = Opsiyonel / X = Bu makinede bulunmuyor
25
Lely Welger RP 245 – en yeni
balya makinesi teknolojisi
Lely Welger RP 245 serisi dayanıklılık, balya yoğunluğu doğrama kalitesi ve verimiyle
piyasada hep önder olmuştur. Dünya çapında edindiğimiz silaj balyalama tecrübelerimiz
sayesinde, RP 245 modeli ile her tür durumda en iyi sonucu veren balya makinesinin
seçilmesi için bir dizi imkân sağlanmaktadır.
26
LELY WELGER
Kapsamlı seçenekler bu balya makinesi
serisinin en temel özellikleri arasında yer alır
Genel anlamda, silajlar arasındaki farklılıklar çok büyüktür.
245'inizin ideal verimini, iklim ve tarla şartları belirleyecektir.
Doğrama üniteleri, bağlama ve yağlama sistemleri ile kontrol
düzenekleri için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Balya
makinesinin kalbi, on sekiz Powergrip çelik merdaneli, 1,25 m
çapındaki balya haznesinden oluşmaktadır. Bu merdanelerin
yatakları tüm çalışma koşullarına göre ayarlanabilir. Kendi
ihtiyacınıza uyan bir 245 seçin ve uzun yıllar sürecek olan keyifli ve
verimli bir isleyiş elde edin.
Geniş toplayıcı – Büyük ot namluları
RP 245 modeli, 2,25 m genişliğinde, kamsız beş sıra çubuklu bir
toplayıcıya sahiptir. Toplama kapasitesi muazzamdır; 5,60 mm'lik
uzun çubuklar yüksek yay sarımlara sahip olduğundan, mahsulün
yüksek anızdan alınması için idealdir. Müthiş esnekliği sayesinde,
çubuklar aynı hizada olmayan zemin konturlarına bile kolayca
adapte olur ve kirlenmeyi önler. Toplayıcının süspansiyonu
ayarlanabilir niteliktedir ve yükseklik zincirleri ve toplayıcı
tekerleklerinin bir arada çalışmasıyla, kusursuz zemin konturu
takibi elde edilir.
Etkin doğrama cihazının yararları
• Artan balya yoğunluğuna bağlı olarak her balya için daha düşük
maliyet.
• Daha iyi koruma ve besleme kalitesi sayesinde hayvanlar
tarafından geliştirilmiş hasat girişi.
• Besleme zamanında dağıtım kolaylığı sayesinde zamandan
tasarruf.
Doğrama sistemine yapılacak ek bir yatırım her zaman için
değerlidir ve dolayısıyla Lely Welger RP 245 serisi 13, 17 ve 25
bıçaklı üç yapılandırma sunar (Profi modeli).
Mastercut13 – Sağlam ve ekonomik
Son teknoloji doğrama ünitelerini içeren kapsamlı seri, Mastercut13
ile başlar, rotorun derinliklerine kadar ulasan on üç ekstra uzun
bıçak mahsulün tutarlı bir şekilde doğranmasını sağlar. Mahsul,
minimum 90 mm boyutunda doğranabiliyor. İki yıldızlı rotor,
etkileyici bir mahsul verimini garanti ediyor.
Xtracut17 – Yüksek verim ve çalışma kolaylığı
Bu doğrama biriminin on yedi bıçağı, sekiz ve dokuz bıçaktan
oluşan iki gruba ayrılmıştır; operatör traktör kabininden istediğini
seçebilir. Büyük doğrama rotoru benzersiz açık konstrüksiyonu
sayesinde, spiral şeklinde düzenlenmiş dişlilerin, mahsulü iyi bir
şekilde kavramasını sağlar. Bu rotor konstrüksüyonuyla, balya
haznesine gelen mahsul verimi çok yüksektir; bu da büyük hacimli
mahsul balyalanırken yüksek verim anlamına gelir.
27
Lely Welger RP 245 – tüm koşullar için
rulmanlar
Balya haznesi on sekiz merdaneyle donatılmıştır.
Bu merdanelerin rulmanları şunlar arasından
seçilebilir:
1. Yükün en ağır olduğu merdanelerin üzerinde
tek izli yağlama gerektirmeyen 35 mm ve
40 mm rulmanlar.
2. Tüm merdanelerin üzerinde tek izli yağlama
gerektirmeyen 50 mm rulmanlar.
3. Yükün en ağır olduğu merdanelerin üzerinde
tek izli yağlanabilir 50 mm ve çift izli
yağlanabilir 50 mm yataklar.
En temiz mahsul toplama için yay
yüklüdür ve yayla taşınır
Toplayıcının arkasında bulunan iki
adet tek etkili hidrolik silindirin tek
görevi, toplayıcıyı kaldırıp indirmek
değildir; ayarlanabilir yaylara sahip
bu silindirler, aynı zamanda toplayıcı
süspansiyonu olarak iş görür. Bu yaylar
sayesinde, toplayıcı arazi üzerinde
minimum ağırlıkla hareket eder ve
burada toplayıcı tekerlekleri, ray açıklığı
ayarlanabilen tekerlekler gibi işleyerek,
doğru çalışma derinliğini belirler.
Toplayıcının kaldırılması gerektiğinde,
tekerlekler toplayıcıyı kolayca yukarıya
doğru iter. Bu da eşit olmayan
arazilerde süspansiyonun toplayıcı
üzerindeki baskıyı önemli derecede
azalttığı anlamına gelir.
En yüksek kaliteli makineleri
oluşturan dünya çapında deneyim
Yüz yılı aşkın balya makinesi tecrübesiyle Lely Welger RP
Yıllar boyunca optimum
performans için yağlanmış rulman
yatakları
balya makineleri kalite ve güven konusunda bir
Lely Welger RP sabit yuvarlak balya haznesinin
standart getirmiştir. Kanıt niteliğinde birkaç örnek:
eşsiz rulmanyatakları, makinenin tahrik sistemi
Merdaneler ve akıllıca tasarlanmış rulman yatakları
tarafındaki tüm tahrik dişlilerinin stabil bir şekilde
yıllar boyu yüksek yoğunlukta balyalar yaptıktan sonra
hizalanmasını sağlar; böylece, zincirlerin aşınmasını
bile pek çok durumda hiç bakım gerektirmez.
önler. Tahrik sisteminin bulunmadığı diğer tarafta,
Lely Welger RP 245 – etkileyici silaj
operasyonları
şekilde balya haznesine yapılan basıncın uyguladığı
yanal kuvvetler mükemmel şekilde emilir. Bu
Lely Welger RP 245 – etkileyici silaj operasyonları
balyaların rakipsiz yatak sistemi az bakım gerektirir
Islak koşullarda çalışırken ve büyük miktarda otu silaja
ve yüksek güvenilirliğe sahiptir.
hazırlarken balyalamaya ihtiyaç duyduğunda, bu model
şimdiki standartları aştı. Xtracut17 modelinin sıra dışı
performansı ve güvenilirliği geniş bir toplama bölümüne
sahip doğrama mekanizması ile 50 mm çapındaki
merdane milleri ve ağır yataklar (isteğe bağlı) tarafından
sağlanır. Bu şaftların gücü, zincir dişlilerinin hassas bir
şekilde hizalanarak, zincir aşınmasını en az düzeye
indirir. En ağır yüklere maruz kalan merdanelere, çalışma
yönünde çift rulmanlı yatak bileziği takılabilir.
28
contalı rulmanlar, yatakları içinde değiştirilebilir; bu
LELY WELGER
Lely Welger RP 245 modelinin içerdiği standart ekipmanlar
• 2,25 m geniş kamsız toplayıcı.
• Balercontrol E.
• Toplayıcı için rüzgar koruyuculu makara.
• Mekanik arka kapak kilit sistemi.
• Ana kasnak tipli besleme rotoru.
• Kendinden temizlemeli rulman yatakları.
• Otomatik zincir yağlama sistemi.
• Kolay Yükleme Sistemi dahil Varionet ağ bağlama.
• On sekiz merdaneli balya haznesi.
29
Seçenekler
• Mastercut13 doğrama cihazı.
• Xtracut17 doğrama cihazı.
• Hydroflexcontrol tıkanma önleme sistemi.
• Tüm merdanalerin üzerinde 50 mm rulmanlar.
• Her iki tarafta da yağlanabilir rulmanlar.
• Variotwin ip bağlama (ağ bağlama ile birleştirilebilir).
• Otomatik yağlama sistemi.
• E-link kontrol.
• İki adet toplayıcı kılavuz tekerleği.
• Dönme hareketli toplayıcı kılavuz tekerlekleri.
• Balya boşaltma rampası.
Toplayıcı için rüzgar koruyuculu makara.
Hydroflexcontrol tıkanma önleme sistemi.
Kısa mahsul plakası.
Dönme hareketli toplayıcı kılavuz tekerlekleri.
Her iki tarafta da yağlanabilir rulmanlar.
30
LELY WELGER
Teknik özellikler
WELGER
RP 245
Balya haznesi çapı (m)
1,25
Balya haznesi genişliği (m)
1,23
Balya hazne hacmi (m³)
1,50
Bağlama malzemesi ağı/çalışma uzunluğu (m)
2.000 veya 3.000
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
İlk ve son toplama çubuğu arasındaki mesafe (m)
1,86
Toplama çubukları arası mesafe (mm)
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m)
Gerekli traktör gücü (kW/Hp)
64
4,98 x 2,32 (maks. 2,70) x maks. 2,76
65/85
PTO şaftı (rpm)
540
İzin verilen maksimum frensiz hız (km/s)
25
İzin verilen maksimum frenli hız (km/s)
40
Balercontrol E/E-link
S/O
Yüksekliği ayarlanabilir çeki demiri
S
Serbest tekerlekli ve kam kavramalı evrensel mafsal
S
Kılavuz tekerlekli toplayıcı 2,25 m
S
Kılavuz tekerlekli toplayıcı 2,00 m
O
Toplayıcı kılavuz tekerlekleri, asılı
O
Powersplit aktarma dişlisi
S
Hydroflexcontrol balya makinesi kanalı
O
Mastercut13 mahsul doğrama ünitesi
O
Xtracut17 mahsul doğrama ünitesi
O
Xtracut25 mahsul doğrama ünitesi
X
Variotwin ip bağlama sistemi
S
KYS ağ paketleme ile Varionet
O
Ek ağ rulosu tutucu
O
Otomatik zincir yağlama
S
Kalıcı merdane yağlama
O
Balya merdane rulmanı, her iki yandan yağlanabilir
O
Basınçlı hava freni sistemi
O
Hidrolik fren sistemi
O
Lastikler 11.5/80-15.3
S
Lastikler 15.0/55-17
O
Lastikler 19.0/45-17 (500/40-17)
O
Lastikler 500/60-22.5 (yalnızca 25 km/s'e kadar)
O
Lastikler 500/55-20
O
Lastikler 505/50-R17
O
Lastikler 425/55-R17 Allground
O
Balya fırlatıcı
O
S = Standart / O = Opsiyonel / X = Bu makinede bulunmuyor
31
Lely Welger RP 245 Profi –
yüksek verim ve yüklenici
kullanımı için özel olarak
tasarlanmıştır
Lely Welger RP 245 Profi, yağlanabilen sağlam rulmanları ve Xtracut25 doğrama ünitesiyle,
silaj için en kaliteli balya makinesi modelidir. Profi rotoru tüm hasat tipleri için tutuculara
sahiptir ve mükemmel verimiyle dünyaca ünlüdür. Kullanımı kolay E-link Kumanda ve
Hydroflexcontrol hem kullanıcılar hem de makine için maksimum verim sağlar.
32
LELY WELGER
Xtracut25 – Maksimum konfor ve en iyi doğrama
tertibatı
Lely Welger 245 Profi, bu model için özel olarak tasarlanan, seçilebilen
bıçak setini içeren Xtracut25 doğrama sistemi özelliğine sahiptir. Yirmi
beş bıçak, parça boyu açısından çeşitli olanaklar sağlayan farklı gruplara
ayrılır. Operatör, traktör kabininden, zaman ve çabadan tasarruf ederek,
bıçakları sökmeden, E-link setinden yirmi beş, on üç ya da on iki bıçak
seçebilir.
Profi rotor – asla yari yolda bırakmaz
Çok sayıda dişler sayesinde (her segmanda dört adet) Profi rotoru,
hasatlarda yıl boyu silaj sağlayan büyük tutuculara sahiptir. Yüksek kalite
rotor, tüm hava koşullarında her mahsul türü için aralıksız performans ve
üstün doğrama kalitesi sağlar.
“Profi” boyutlarında makaralı rulmanlar
Lely Welger'in yuvarlak balya makinesi RP 245 Profi 50 mm çapındaki
merdane şaftı ile birlikte yuvarlak, tahrikli ve tahriksiz destekleri içerir.
Bu şaftların gücü, zincir dişlilerinin hassas bir şekilde hizalanarak,
zincir aşınmasını en az düzeye indirir. Buna ek olarak, istisnai düzeyde
geniş ve dayanıklı silindirlere sahip çift sıra makaralı rulman, silaj balya
makinelerinin aşırı yüklerine direnecek şekilde donatılmıştır.
33
Her şey ekranda – her şey
kontrol altında
Genel olarak, Lely Welger RP 245 Profi,
çalıştırması kolay E-link balya makinesi
kumandası ile bilinmektedir. Bu elektronik
kontrol sistemi, traktör sürücüsünü, makinenin
tüm operatör işlevleri hakkında bilgilendirir.
Buna ek olarak; hidrolik fonksiyonları önceden
seçme ya da balya ağırlığı, ağ uzunluğu gibi
farklı işlem parametreleri ayarlama ya da
bıçak setini seçme imkanı tanır. Balya sayısı
ve zamanı gibi ilgili bilgiler kişisel olarak
kaydedilebilir.
Seçenekler
• Variotwin ip bağlama (ağ bağlama ile
birleştirilebilir).
Standart olarak,
Lely Welger RP 245 modelinde
• 2,25 m kamsız toplayıcı bulunur.
• Otomatik yağlama sistemi.
• Profi yıldız tipi besleme rotoru.
• Toplayıcı için kısa mahsul makarası.
• Yirmi beş bıçaklı Xtracut doğrama mekanizması.
• Toplayıcı için kılavuz döner tekerlekler.
• Flexcontrol ve Hydroflexcontrol tıkanma önleme
• Balya boşaltma rampası.
Otomatik rulman yağlama sistemi
sistemi.
• Tüm merdanelerin üzerinde 50 mm şaftlar ve ağır
işe uygun rulmanlar.
Makaralı rulmanın ideal olarak yağlaması için
• Her iki tarafta da yağlanabilir rulmanlar.
otomatik yağlama sistemi oluşturulmuştur.
• E-link kontrol.
• Tahrik tarafında çift sıra makaralı rulmanlar.
34
LELY WELGER
Teknik özellikler
WELGER
RP 245 Profi
Balya haznesi çapı (m)
1,25
Balya haznesi genişliği (m)
1,23
Balya hazne hacmi (m³)
1,50
Bağlama malzemesi ağı/çalışma uzunluğu (m)
2.000 veya 3.000
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
İlk ve son toplama çubuğu arasındaki mesafe (m)
1,86
Toplama çubukları arası mesafe (mm)
Boyutları: uzunluk x genişlik x yükseklik (m)
Gerekli traktör gücü (kW/Hp)
64
4,98 x 2,32 (maks. 2,70) x maks. 2,76
80/100
PTO şaftı (rpm)
540
İzin verilen maksimum frensiz hız (km/s)
25
İzin verilen maksimum frenli hız (km/s)
40
Balercontrol E/E-link
X/S
Yüksekliği ayarlanabilir çeki demiri
S
Serbest tekerlekli ve kam kavramalı evrensel mafsal
S
Kılavuz tekerlekli toplayıcı 2,25 m
S
Kılavuz tekerlekli toplayıcı 2,00 m
O
Toplayıcı kılavuz tekerlekleri, asılı
O
Powersplit aktarma dişlisi
S
Hydroflexcontrol balya makinesi kanalı
S
Mastercut13 mahsul doğrama ünitesi
O
Xtracut17 mahsul doğrama ünitesi
O
Xtracut25 mahsul doğrama ünitesi
S
Variotwin ip bağlama sistemi
S
KYS ağ paketleme ile Varionet
O
Ek ağ rulosu tutucu
O
Otomatik zincir yağlama
S
Kalıcı merdane yağlama
O
Balya merdane rulmanı, her iki yandan yağlanabilir
O
Basınçlı hava freni sistemi
O
Hidrolik fren sistemi
O
Lastikler 11.5/80-15.3
S
Lastikler 15.0/55-17
O
Lastikler 19.0/45-17 (500/40-17)
O
Lastikler 500/60-22.5 (yalnızca 25 km/s'e kadar)
O
Lastikler 500/55-20
O
Lastikler 505/50-R17
O
Lastikler 425/55-R17 Allground
O
Balya fırlatıcı
O
S = Standart / O = Opsiyonel / X = Bu makinede bulunmuyor
35
Lely Welger RPC 245 Tornado
Silaj sezonunda zaman temel rol oynar – ve zaman para demektir. Şu sorunlarla asla
karşılaşmamıştır: yağmur bulutları yaklaşmaktadır veya güneş otları kavurarak, onların
çok çabuk kurumasına neden olmaktadır. Bu tür durumlarda her dakika veya hatta her
saniye önemlidir. Lely Welger RPC 245 Tornado sayesinde. Bu makine hasadı toplarken,
sıkıştırırken, sarıcıya aktarırken ve sarıp boşaltırken bir saniye bile kaybetmez!
36
LELY WELGER
Tornado sarım sistemi – yeni ölçüt
Bu balya makinesi/sarıcının tamamen yeni yapısı, balya makinesinin kapasitesini
sınırlamadan mükemmel bir şekilde sarılmasını sağlayacak hızda bir sarım sistemi
tasarlama fikrinden doğmuştur.
Arka kapak açılır, kapanır ve gidersiniz
Gerçekten hızlı olmak istiyorsanız, tıpkı bir 100 m koşucusu gibi, her saliseyi
kullanmanız gerekir. Sarım sisteminin yaptığı işte tam budur. Makinenin hızlı
balya transferi, optimum zaman tasarrufunun mükemmel bir örneğidir; balya
makinesi daha yüksekte bulunduğu için, balya kılavuzunun yönlendirdiği balya,
sarım tablasına sorunsuz şekilde iletilir. Sonuçta arka kapak hemen kapanabilir.
Aynı zamanda, halka sarıcı, arka kapağın arkasındaki alandan en iyi şekilde
yararlanır. Aslında, Tornado, arka kapağı kapanmadan önce sarıma başlamıştır
bile!
Hızlı ve düzenli balya transferi
Hız açısından en büyük kazanç, balya transferinde elde edilir; balya, zorlu
açılarda bile, sarım tablasına sorunsuz şekilde yuvarlanır. Balya makinesi ile sarım
tablası arasındaki transfer sorunsuzdur ve dik bayırlarda bile isabetlidir.
Sarma makinesi arka kapak
kapanmadan bile önce döner.
Sorunsuz sürüş – çok az bakım
Sarıcı, kauçuk tahrik makaralarıyla hareket ettirilir; aynı anda, diğer iki makara
hem konumun korunmasını, hem de sarıcı gerilimini düzenler. Ayrıca sarıcı,
Kauçuk makaralarla sarma makinesinin
sessiz çalışması.
tüm aksamın sorunsuz ve gürültüsüz çalışmasını sağlayan kauçuk makaralarla
desteklenmektedir. Fren aksamı, sarıcıya bastırılan fren pabuçlarından oluşur.
Sorunsuz balya aktarımı – son derece
dik eğimlerde bile.
37
Basit film kopma sensörü; bir film kopması
durumunda, balya kalan filmle sarılabilir veya
sarıcı durur ve kopmuş olan film onarılabilir – bu
da el aygıtından programlanır.
Balyanın dönmesi izlenirken tutarlı bir kesişme.
Yüksek bir kapsama sahip, yeni ve oldukça
kompakt film kıskaçları.
Sarım tablasının alçak konumu sayesinde,
dikkatli balya tahliyesi.
Otomatik olarak doğru sayıda film
tabakası
Sarmadan balyalama
Sarım makinesinin otomatik çalışmasının temel
ve daha sonra tamamlanmış balya plaka yolu
faktörleri, balya çapı ve gerekli film tabakası
ile zemine aktarılabilir ya da ikinci balya işlemi
sayısıdır. Ardından bilgisayar, gerekli sayıda film
tamamlanana kadar bekletilir böylece iki balya aynı
tabakasıyla balyanın temin edilmesi için gereken
yere indirilir.
dönüş sayısını otomatik olarak hesaplar.
Doğru devir sayısına hızlıca ulaşır
Sarma süreci sırasındaki zaman tasarrufu balya
makinesi ya da sarıcının kısa devir süresine katkı
sağlar. Yuvarlak sarıcının düzgün çalışması sayesinde,
film makaraları hızlı bir şekilde doğru devir sayısı
oranına ayarlanabilir. Aynı zamanda film kelepçeleri
de önemli bir rol oynar. Yeniden tasarlanmış yapı
sayesinde, filmleri ayırmak için küçük bir aralık
yeterlidir ve sonuç olarak, sarıcının gerekmedikçe
yavaşlaması gerekmez.
38
Sarıcı, ot ya da saman balyalaması için kapatılabilir
LELY WELGER
Yeni büyük rotor
Her segmanda altı dişlere sahip çok büyük rotor, üstün mahsul
akışı sağlar.
Hydroflexcontrol
Açıkça, Tornado'da
standart olarak rotor için
Hydroflexcontrol bulunur.
Büyük lastikler
Büyük lastikler
minimum zemin
sıkıştırma/hasar
sağlar ve ayrıca hem
arazi, hem de yol
nakliyesinde iyi bir
denge sağlar.
Film kıskaçları: geniş erişim,
sorunsuz operasyonlar
Elbette, Hydroflexcontrol
Film uzunluğu sebebiyle, film kıskaçlarının geniş bir
birlikte Hydroflexcontrol besleme kanalı tabanına
alana ihtiyacı vardır. Böylece, Two Step (iki kademeli)
sahiptir. Lastik bloklar, tabanın rotorun altında
film kıskaçları, bu iki kademe vasıtasıyla geniş bir
aşağıya doğru esnemesini sağlar ve böylece taş ya
aralığa sahiptir. Kilitleme yöntemi, film üzerinde
da mahsul yığını içinden geçebilir. Eğer bir tıkanıklık
maksimum idare sağlar ve böylece düzgün bir
meydana gelirse, taban sorunun çözülmesi için
şekilde keser ve konumu kontrol altındadır.
yukarıya doğru dönebilir.
Yeni besleme sistemine sahip
tanınmış balya makinesi
Kamsız toplama
Bu balya makinesi/sarıcının merkezi, – RP 245 sabit
genişliğindeki toplayıcıya sahiptir. Beş sıra toplama
hazneli balya makinesinde olduğu gibi – yıllar
çubuğuna sahip toplayıcı, burgu ve rotorun devir
boyunca balya yoğunluğu, verimi ve güvenilirliği
hızı, mükemmel bir toplama ve mahsul akışını
kanıtlanmıştır. O nedenle, ekstra büyük kesme
sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Toplayıcı, kam
rotorunun ününe yeni bir boyut kazandırdığına dair
parçasına sahip olmadığı için, daha güvenilir ve az
hiçbir şüphe yoktur. Her segmanda altı dişlere sahip
bakım gerektirerek dönen parçaların sayısı en azdır.
Her Lely Welger balya makinesi doğrama rotoru ile
Tornado, kam olmadan, yeniden tasarlanmış 2,25 m
verimli rotor yapısı Xtracut doğrama ünitesine
25
sahiptir.
3939
LELY WELGER
On dört film rulosu: ikisi sarıcının
üstünde ve on ikisi yan kapakların
altında.
Kolay değişen film ruloları.
Sarıcının neredeyse dikey yapılandırması nedeniyle, nakliye konumunda
sıra dışı şekilde kompakttır.
Üst ve alt bağlantılara uyar.
Sarma makinesinin
arkasında kolay manuel kontroller.
Balya devirme tertibatı.
Yol konumunda inanılmaz
kompakt
Şimdiye kadar engebeli yollar, dar köprü ve geçitler,
Tornado'nun standart özellikleri
• 2,25 m genişliğinde kılavuz tekerlekli kamsız
toplayıcı.
bir çok tarım makinesi için engel oluşmuştur. Bu
• Ekstra büyük Profi Rotor.
yeni balya makinesi/sarıcı, yol genişliği 2,80 m,
• Xtracut25 doğrama ünitesi.
uzunluğu ise sadece 5,90 m ile sınırlı kalacak şekilde
• Hydroflexcontrol.
tasarlanmıştır! Geniş lastiklerle birlikte, sonuç
• Varionet ağ bağlama sistemi.
mükemmel manevra kabiliyeti olan, dayanıklı ve çok
• Pro-link kontrol ünitesi.
yönlü bir makinedir.
• Otomatik zincir yağlama.
• Kavrama kamlı tahrik şaftı.
• On iki film rulosu için depolama.
• Lastikler 710/40 R22.5.
• Film kırılma sensörleri.
40
LELY WELGER
Teknik özellikler
WELGER
RPC 245 Tornado
Balya haznesi çapı (m)
1,25
Balya haznesi genişliği (m)
1,23
Balya haznesi hacmi (m³)
1,50
Taşıma uzunluğu (m)
5,90
Toplama namlu genişliği (m)
2,80
Taşıma yüksekliği (m)
3,00
Ağırlık (kg)
5.950
Toplayıcı genişliği (m)
2,25
Toplanacak ot namlusu genişliği (m)
1,86
Toplama çubuğu sıra sayısı
Toplayıcı Çubuklar arası mesafe (mm)
Toplayıcı tipi
5
64
Kamsız
Mahsul pres merdanesi
S
Toplayıcı döner kılavuz tekerlekleri
S
PTO hızı (rpm)
Geniş açılı PTO şaftı
Güç gereksinimleri (kW/Hp)
540
S
97/130
Hidrolik gereksinimleri
1 x DA, 1 x pres (40 l/dak), 1 x serbest dönüş / 1 x DA + LS
Yük algılama hazırlığı
S
Powersplit aktarımı
S
Otomatik zincir yağlama
S
Xtracut
S
25
Hydroflex
S
Pro-link kontrolü
S
Varionet ağlı sarım
S
Film tutucular (mm)
2 x 750
Ekstra film ruloları
Film kopma sensörü
Altı film katmanı için sarım döngü süresi (saniye)
12
S
45
Lastikler 710/40 R22.5
S
Ek ağ rulosu depolama
1
Hidrolik frenler
S
Hava frenleri
O
Balya devirme tertibatı
O
S = Standart / O = Opsiyonel / X = Bu makinede bulunmuyor
41
Çiftçilik
konusunda
tutkuluyuz
Lely, modern çiftçilerin ihtiyaçları konusunda uzun ve derin
bir geçmişe sahiptir. Ürünlerimiz ilk aşamada inekler için
geliştirilmiştir. Mükemmele ulaşmaya çalışıyor ve hasattan
besleme, koruma, bakım, süt sağma ve enerji sağlamaya
kadar birçok alanda çiftçiler ve yükleniciler için çeşitli ürünler
sağlıyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle çiftçilere
ekipmanlarından en iyi şekilde faydalanmaları için yardımcı
oluyoruz. Çiftlikteki döngünün tamamına dair sahip olduğumuz
derinlemesine bilgi ile ziraat alanında rakipsiziz.
Çiftçilik için sürdürülebilir, kazançlı ve keyifli bir
gelecek arıyoruz.
LHQ.B04214.TR.A
Lely çevreye gerçekten özen gösterir.
Lely distribütörünüz
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C,
Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ve Welger, Lely Group’a
ait tescilli ticari markalardır. Münhasır kullanım hakkı Lely Group şirketlerine aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış
teklifi değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nın yazılı izni olmadan bu belge kısmen
veya tamamen kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene rağmen Lely, bu belgedeki
eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
www.lely.com
Live Life Lely

Benzer belgeler

LELY WELGER

LELY WELGER Sürekli olarak keskin bıçaklar, uygun bir doğrama eylemi sağlar ve aşırı yakıt tüketimini önler. Xtracut seçeneği, operatöre iki bıçak sırasından birisini kullanma esnekliği sunar. Gerektiğinde, tr...

Detaylı