Atlas Broşür 368Kb

Transkript

Atlas Broşür 368Kb
Atlas,
dünyanın kitabını taşır.
Atlas,
carries a world of books.
Pratik ve çok yönlü.
Versatile and practical.
Yenilikçi tasarımı ile yaşam alanlarına estetik bir
görünüm ve düzen kazandırır. Atlas üç farklı
yükseklik seçeneğine sahiptir. İhtiyaca göre tekli
ya da üçlü olarak kullanılabilir.
Atlas provides an aesthetic look and order for
living environments, with its innovative design.
Atlas has three different height options. It may
be used single or triple, in accordance with the
requirement.
ürün ailesi / product family
Atlas üçlü / triple
Atlas tekli / single
540
730
730
730
1
2
3
4
180
350
1587
1
2
ATLAS
TEKLİ H195
524
524
260
524
260
229
290
350350
730
730
730
1
2
3
4
540
180
540
180
180
260
277
730
290
540
180
180540
180
540
100
4
100
3
540
215
215
220
730
350
524
220
524
220
730
100
730
ATLAS TEKLİ H195
ATLAS
524 TEKLİ H160
540
180
100
100
100
730
524
260
350
350
260
540
180
220
1125
350
100
His multifunctional furniture diverts habits, creating
more space, more time and... more fun! Every piece
he designed for Habitat, Conran Shop,Doma Viva,
Hughes Chevalier, Roche Bobois etc... is along the
same line. The products can adjust to your mood,
your interior and your instant needs. As Dominique
David says: ‘My furniture is alive, open for dialogue,
ready to adapt’.
540
260
180
205
220
524
277
540
229
524
524
350
350350
Dominique David Joyce
730
ATLAS TEKLİ H160
ATLAS TEKLİ H120
1225
Tasarladığı çok fonksiyonlu mobilyalar ile alışkanlıkları,
alan verimliliğini, zaman tasarrufunu ve daha fazla
eğlenceyi tarifler. Habitat, Conran Shop, Doma Viva,
Hughes Chevalier, Roche Bobois için tasarladığı
ürünlerde ortak bir tasarım dili görmek mümkündür.
İmzasını taşıyan ürünler duygularınızı, içmekanı ve
ihtiyaçlarınızı yanıtlar. Kendisi ürünlerini canlı, iletişime
açık ve adaptasyona hazır ifadeleri ile özetler.
350
1125
Atlas tekli /1single
100
2
100
4
100
ölçüler / dimensions (mm)
100
tasarım / design
100
1225
3
540
180
260
205
350
h:62cm hareketli yan dolaplar
524
180
260
524
220
1950
1950
1587
h:62cm hareketli yan dolaplar
3
730
1730
730
2 730
730
3730 730
11
2 2
3 3
100
100
100
2
1
730
4730 730
4
h:62cm hareketli yan dolaplar
ATLAS
TEKLİ
H120
ATLAS
ÜÇLÜ
H160
4
200
540
200
540
540 dolaplar
h:62cm
hareketli
yan
540
524
100
730
220
98
540
200
180
540
200
540
540
200
540
260350
98
1850
1850
100
730
2
3
730
100
730
1
100
100
100
100
1950
100
1950
730
2214
524
260
350
215
200
350229
215
350
1587
540
540
180524
260
260
98
ATLAS ÜÇLÜ H195
98
4
730
*Raf
ilgili tekli ürün çizimini
kontrol ediniz.
524 aralık ölçüleri için540
524
*Raf aralık ölçüleri için ilgili tekli ürün çizimini kontrol ediniz.
730
730
100
ATLAS TEKLİ H160
2214
ATLAS ÜÇLÜ H195
730
524
260
350
1487
730
350
100
2214
Being human requires caring
for those coming after us as
well as ourselves.
730
2214
3
1
2
*Raf aralık ölçüleri için ilgili tekli ürün çizimini kontrol ediniz.
*Raf aralık ölçüleri için ilgili tekli ürün çizimini kontrol ediniz.
4
730
nurus.com / atlas
2214
100
*Raf aralık ölçüleri için ilgili tekli ürün çizimini kontrol ediniz.
100
İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.
730
1487
100 100
350
1125
1125
2214
1125
260
540
100
524
524
260
98
100
98
200
277
540
540
277
540
200
524
260 540
180
260
100
200
1587
200
1225
540
540
100
1587
540
350
200
100
The metal pieces used in its manufacturing are
100% recyclable. The 100% recyclable E1 standard
wood material used in the manufacture of Atlas.The
cardboard and plastic materials used in its packaging
are 100% recyclable.
540
98200 540
340
200 340
260
260
Atlas’ın üretiminde kullanılan metal parçalar %100 geri
dönüştürülebilmekte ve E1 standardı ahşap malzeme
%100 tekrar kullanılabilmektedir. Ambalajında kullanılan
karton ve naylon malzemeler %100 oranda geri
dönüştürülebilir niteliktedir.
98
200
1225
1225
Atlas holds the (TSE) Suitability to Turkish Standards
Certificate. The materials used in the manufacturing
of Atlas may be reused or recycled at the end of its
product life.
100100
Atlas, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine (TSE)
sahiptir. Atlas’ın üretiminde kullanılan malzemeler
ürün ömrü sonunda tekrar kullanılabilir ya da geri
dönüştürülebilir.
350
ATLAS
ATLASÜÇLÜ
ÜÇLÜH120
H120
ÜÇLÜ180
H160
350
277
524
220ATLAS
205
Atlas üçlü / triple
100
çevre / environment
730
100
100
730
100 100
100 100
100
100
100
100
100
4
*Raf aralık ölçüleri için ilgili tekli ürün çizimini kontrol ediniz.
730
Tasarımda duygusal zekâ
Emotional intelligence in design
Atlas

Benzer belgeler