FC-7900 FC-7950

Transkript

FC-7900 FC-7950
SI-1KY0A-002-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Teknik Servis Talimatı
UYARI
• Sürüș sırasında elbiselerinizin zincire takılmamasına dikkat edin; böyle bir durum bisikletin
devrilmesine neden olabilir.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer gerginlik çok
zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir Aksi takdirde, zincir koparak bisikletten
düșmenize neden olabilir.
• İki adet sol krank kolu montaj cıvatası kademeli olarak ve sırasıyla sıkılmalı, bir cıvata bir defada
tamamen sıkılmamalıdır. Bir tork anahtarı kullanarak, son sıkma torklarının 12-14 N•m aralığında
olduğunu doğrulayın. Ayrıca, yaklașık 100 km (60 mil) sürüșten sonra bir tork anahtarıyla sıkma
torklarını kontrol edin. Aynı zamanda, sıkma torklarının periyodik olarak kontrol edilmesi önemlidir.
Eğer sıkma torkları çok zayıfsa veya montaj cıvataları kademeli olarak sırasıyla sıkılmazsa, sol krank
kolu yerinden çıkabilir ve bisiklet devrilerek ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Bisikleti sürmeden önce krank kollarında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir çatlak
varsa, krank kolu kırılarak bisikletten düșmenize neden olabilir.
• Eğer iç kapak doğru șekilde takılmazsa, mil paslanarak hasar görebilir ve bisiklet devrilerek ciddi
yaralanma meydana gelebilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya
hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal
Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Eğer ayarlar doğru șekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin devrilmesine ve ciddi șekilde
yaralanmanıza neden olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere güvenli bir
yerde muhafaza edin.
SI-1KY0A-002
• Aynakol dișlileri doğru șekilde monte edilmezse düzgün vites
değișimi mümkün olmayacaktır; dolayısıyla aynakol dișlilerini doğru
yerlere monte ettiğinizden emin olun.
FC-7900
FC-7950
• Doğru orijinal Shimano civataları, aynakol dișlileri ve krank kolu
kombinasyonu kullanın; aksi takdirde civatalar büyük aynakol
dișlisine zarar verebilir.
Model numarası
FC-7900
FC-7950
A-53/42D, B-53/39D,
52/39D, 54/42D,
55/42D, 56/44D
50/34D
130 mm
110 mm
Civata daire çapı
Krank kolu uzunluğu
• Aynakol dișlisi kombinasyonunun ürün spesifikasyon tablosundaki aynakol diș konfigürasyonuna
uygun olduğundan emin olun. Eğer bașka kombinasyonlar kullanılırsa, aynakol dișlileri yanlıș olacaktır.
Bu durumda zincir kayarak dișliler arasına sıkıșabilir.
• Zincir șekilde gösterilen konumda olduğunda, aynakol dișlileriyle veya ön vites
değiștiriciyle temas ederek gürültü çıkarabilir. Eğer gürültü problemi varsa,
aynakol
zinciri bir sonraki veya bunu takip eden büyük arka dișlinin üzerine kaydırın.
dișlileri
• Eğer orta göbek paralel değilse, dișli değiștirme performansı düșecektir.
• Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama veya gevșeklik olup
Arka dișliler
olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, krank kolu tespit civatasını periyodik
aralıklarla sıkın. (BB-FC, FC-PD)
• Eğer orta göbek milinden ve sol krank kolu bağlantı parçasından gıcırdama sesi
geliyorsa, bağlantı parçasına gres sürün ve belirtilen tork değerine göre sıkın.
• Eğer yataklarda herhangi bir gevșeklik hissediliyorsa, orta göbek değiștirilmelidir.
• İlave olarak, eğer pedal çevirme performansı normal değilse, bu kontrolü bir kez daha yapın.
• Orta göbeği yüksek basınçlı su püskürterek yıkamayın.
• Sol ve sağ adaptörleri takarken iç kapağı da taktığınızdan emin olun; aksi takdirde su geçirmezlik
performansı düșecektir.
• Sol ve sağ adaptörlere monte etmeden önce gres yağı uygulayın.
• İdeal performans sağlamak için, sadece belirtilen tipte zincir kullanın. Geniș tipte zincir kullanılamaz.
• Eğer zincir kullanım sırasında aynakol dișlilerinden çıkıyorsa, aynakol dișlilerini ve zinciri değiștirin.
• Aynakol dișlilerini periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. Ayrıca, zincirin doğal
bir deterjanla yıkanarak yağlanması, aynakol dișlilerinin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir
yoludur.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza
danıșın.
Orta göbek gövde genișliği
(Diș ölçüleri)
Krank kolu
Küçük aynakol dișlisinin
ișaretli yüzeyini krankın
karșısına getirerek aynakol
dișlisini monte edin, öyle ki o
ișareti krank koluyla aynı
çizgide olsun.
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (İngiliz vida diși)
Uygulanabilir zincir
Not
Zincir düșmesini
engelleyici pim
165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5, 180 mm
Pedal dișleri
Zincir hattı
Dıș taraf
Dișliyi monte ederken, büyük
dișlinin ișaretli yüzeyinin
dıșarıya gelmesine dikkat
ederek, büyük dișliyi zincir
düșmesini engelleyen pim
krank kolu pozisyonuyla
hizalanacak șekilde
ayarlayın.
Özellikler
Aynakol dișli kombinasyonu
Dișlilerin Montajı
CN-7900
43.5 mm
İç taraf
Sıkma torku: 12 N•m
68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
İșaret
o ișareti
Seri numarası
(Sağ krank kolu)
Krank kolu
Aynakolun montajı
Șekilde gösterilen ișlemi takip edin.
TL-FC32
1. 2. Sağ adaptörü (ters saat yönünde), iç kapağı ve sol
adaptörü (saat yönünde) monte etmek için özel
alet TL-FC32/36'yı kullanın.
Sıkma torku: 35-50 N•m
3.
Sağ krank ünitesini yerleștirin.
4.
Sol krankın A kısmını sağ krank ünitesinin miline
kanalın geniș olduğu bölüme dengeleyecek șekilde
yerleștirin.
5.
Kapağı sıkmak için TL-FC16'yı kullanın.
Sıkma torku: 0.7-1.5 N•m
6.
Durdurma plakasını içeriye doğru itin, plaka piminin
sıkı șekilde yerine oturup oturmadığını kontrol edin
ve daha sonra sol krank kolunun civatasını
sıkıștırın.
Not: Her civata düzgün ve eșit șekilde 12-14 N•m
değerine kadar sıkılmalıdır.
• Sağ adaptör
70 mm [M36] orta miller için saat
yönüne
4
Geniș kanal alanı
(A)
5
1
2
TL-FC16
6
Plaka pimi
İç kapak
Orta göbek
Not :
Durdurma plakası
Yukarı kaldırın
Durdurma plakasını șekilde
görüldüğü gibi doğru yönde
yerleștirin.
3
Bu ürünün üzerinde bir seri numarası vardır. Kullanıcı kayıt bilgilerinizi web sitemize
(http://www.shimano.com/ewp) girerek garanti bașvurunuzu yapabilirsiniz.
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Türkçe)

Benzer belgeler

FC-M131 / FC-M171

FC-M131 / FC-M171 • Bisikleti sürmeden önce krank kollarında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir çatlak varsa, krank kolu kırılarak bisikletten düșmenize neden olabilir. • Parçaları monte etmeden ...

Detaylı

FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A

FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A • Bisikleti sürmeden önce krank kollarında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir çatlak varsa, krank kolu kırılarak bisikletten düșmenize neden olabilir. • Parçaları monte etmeden ...

Detaylı

FC-4600/FC-4603/FC-4650 FC-R563/FC-R565

FC-4600/FC-4603/FC-4650 FC-R563/FC-R565 • Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili değildir. • Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel bisiklet satı...

Detaylı

FC-7900 / FC-7950

FC-7900 / FC-7950 temas ederek gürültü çıkarabilir. Eğer gürültü problemi varsa, zinciri bir sonraki veya bunu takip eden büyük arka dișlinin üzerine kaydırın. • Eğer orta göbek paralel değilse, dișli değiștirme per...

Detaylı

FC-CX70 / FC-CX50

FC-CX70 / FC-CX50 • Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama veya gevșeklik olup Arka dișliler olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, krank kolu tespit civatasını periyodik aralıklarla sıkın. (BB-FC, ...

Detaylı

FC-S400 - Shimano

FC-S400 - Shimano • Sol ve sağ adaptörleri takarken iç kapağı da taktığınızdan emin olun; aksi takdirde su geçirmezlik performansı düșecektir. • Sol ve sağ adaptörlere monte etmeden önce gres yağı uygulayın. • İdeal...

Detaylı

FC-M970 - Shimano

FC-M970 - Shimano Civata daire çapı Krank kolu uzunluğu

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi durumunda hasar görecektir. Uç Pimi Link Pimi • Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer gerginlik çok zayıfsa ve...

Detaylı