Climate Master Katalog - Form Endüstri Ürünleri

Transkript

Climate Master Katalog - Form Endüstri Ürünleri
US
A
Isı Pompaları
M A DE I N
www.formgroup.com
Isı Pompaları
Kimdir ?
İçindekiler
ISI POMPASI GENEL
SAYFA
Isı Pompası Nedir?
Isı Pompası Avantajları
Isı Pompası Sistemi Genel Özellikler
Isı Pompası Çalışma Prensipleri
Isı Pompası Sistem Dizaynı
Isı Pompası Sistem Uygulamaları
Örnek Uygulamalar
SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
KAPASİTE (kW)
SAYFA
KAPASİTE (kW)
SAYFA
TC Compact Serisi
TCH Büyük Yatay Serisi
TS Yüksek Verimli Serisi
TY Compact Serisi
TLV Büyük Dikey Tip Isı Pompası
TRC Konsol Tip Isı Pompası
SUDAN SUYA ISI POMPASI
TMW Serisi
SU KAYNAKLI PAKET KLİMA
SOĞUTMA KULESİ
SİSTEM DİYAGRAMI
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
Neden Su Kaynaklı Sistem?
Su, enerji transferindeki en verimli yoldur. Su soğutmalı sistemler, hava kaynaklı sistemlere göre daha
verimli ve küçük boyutludur. Borulardaki su hacmi aynı zamanda bir enerji deposu vazifesi görür. Daha
düşük gaz basınçlarında çalışmayı sağladığından daha yüksek verimli sistemlerdir.
Isı Pompası (Heat Pump) Nedir?
Binaların yıl boyunca aydınlatma, insanlar, ekipmanlar ve güneş olmak üzere farklı iç yükleri mevcuttur. Bu yükler ısı pompası sistemi ile ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak suyu olarak geriye kazanılır. Isı
pompası sistemleri en verimli sistemlerdir. Isı Pompası, soğutma yapabilen cihazda soğutucu akışkan
Kondenseri su ile soğutulan ısı pompaları ise su soğutmalı ısı pompaları (water source heat pump)
diye adlandırılır. DX ( direkt genleşmeli) çalıştığı için su ya da havayı ısıtıp-soğutabilen paket bir klima
cihazıdır.
Climatemaster su kaynaklı ısı pompaları hem soğutma hem ısıtma ihtiyacını bağımsız olarak aynı
anda sağlar. Çevre dostu soğutucu akışkan kullanımı nedeni ile verimliliği yüksek ve çevreyi koruyan
sistemlerdir. Düşük miktarda enerji tükettiklerinden, klasik ısıtma soğutma sistemlerine göre CO emisyonları daha düşüktür.
Neden Isı Pompası?
Yüksek verim, düşük enerji harcaması, düşük ilk yatırım maliyeti, maksimum kullanılabilir alan, düşük
bakım maliyeti, uzun kullanım ömrü, mimari değişikliklere kolayca uyum sağlayabilme, bağımsız kontrol
Isı Pompası Sistemlerinin Çözümleri
Sudan Havaya (Water to Air) Isı Pompaları
Sudan Suya (Water to Water) Isı Pompaları
Su Kaynaklı Isı Pompası Avantajları
Kullanıcı / İşletme Açısından
Her kullanıcı birbirinden bağımsız olarak soğutma ve ısıtma yapabilir.
Her kullanıcı harcadığı kadar enerji bedeli öder
İç dekorasyona uygun yatay-dikey-konsol tip ünitelerle çözüm imkanı sağlar.
Kullanıma uygun şekilde kolaylıkla kapasite artırımı ve azaltılması mümkündür.
Yüksek verim, düşük enerji harcaması sayesinde minimum kullanım maliyeti sağlar.
Düşük bakım maliyeti vardır.
Komple devre dışı kalmaktan korunma sağlar.
Yatırımcı Açısından
Ön yatırım sadece kule, küçük bir kazan ve izolasyonsuz tesisat borularıdır.
Ana cihazlar kullanıcılar tarafından alınabilir. ( ilk yatırımda avantaj )
Bina dışında sadece soğutma kulesi olacağı için görünümü bozan çok sayıda ünite kullanılmaz.
Her kullanıcı bağımsız olarak ısıtma ve soğutma yapabilir.
Farklı sistemlerin bir arada kullanılmasını ortadan kaldırır.
Türkiye ve Dünya’da denenmiş bir teknolojidir.
Bu konforu sağlayabilmek için gerekli ilk yatırım maliyeti, alternatiflerine göre minimumdur.
Uygulama Açısından
İzolasyona ihtiyaç duyulmaz. (
Tesisat sistemi bakır borulu bir sistem olmadığından, kaynak problemi yoktur.
Her kullanıcı iç dizaynına göre yerleşim yapabilir.
Geniş kanal şaftlarına ihtiyaç yoktur.
Dış ünite olmadığından binada yerden tasarruf sağlar.
)
Bağlantı Kiti
Isı pompası sistemlerinde tesisat tarafı borulamasında dinamik balans vanalı bağlantı kiti kullanılır. Bağlantı
kiti sayesinde her bir cihaza doğru debide su girişi sağlanarak sistemin verimli ve sorunsuz çalışması
sağlanır. Bağlantı kiti; 2 adet flexhortum, 1 adet pislik tutucu, 1 adet balans vanası (dinamik), 2 adet küresel vana, 1 adet motorlu vana ve test portlarından oluşmaktadır. Bu kitler hazır paket olarak sunulmaktadır.
Balans Vanası
Otomatik
Isı Kontrol
Vanası
Sıvı Akışkan
Dönüş Hattı
Motorlu Vana
Metal Örgülü Çelik Flex
Küresel Vana
Pislik Tutucu
Sıvı Akışkan
Giriş Hattı
Metal Örgülü Çelik Flex
Küresel Vana
Sudan Havaya Isı Pompaları
(Havanın ısıtılması ve soğutulması)
Genel özellikler
ğında soğutma ve ısıtma kapasitelerine sahiptir.
verim ve yeşil çevre hedeflenmiştir.
Yüksek COP /EER değerleri sayesinde minimum
işletme maliyeti sağlar.
Genellikle alışveriş merkezi ve iş merkezi gibi ticari binalarda kullanımı yaygındır.
Her bir cihaz evaporatör,fan,su soğutmalı kondenser, kompresör ve elektronik kontrol kartı ile pano
içerir.
Sudan Suya Isı Pompası
(Suyun ısıtılması ve soğutulması)
Genel Özellikler
soğutma ve ısıtma kapasitelerine sahiptir.
işletim maliyeti sağlar.
Tek bir cihazla ısıtma ,soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlayabilir.
Evsel ve ofis-ticari uygulamalarda yerden ısıtma, fancoil ve klima
santrali gibi sulu ısıtma ve soğutma sistemleri ile çözüm yapılır.
Modüler kullanımı sayesinde yüksek kapasiteli ihtiyaçlara kolaylıkla
cevap verebilir.
Daha çok toprak kaynaklı sistemler, yer altı suyu uygulamaları
veya göl-nehir deniz suyu uygulamaları ile kullanılsa da kule kazan
destekli sistemlerde de kullanımı mevcuttur.
Sudan suya ısı pompası cihazları küçük ebatları sayesinde az yer kaplarlar.
Kontrol ünitesi, sistemi yüksek veya düşük basınca karşı korur. Akıllı resetleme konumu vardır.
Soğutma Modu
KAZAN
(OFF)
SOĞUTMA KULESİ
(ON)
Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır.
Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı
borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu ısınır.
Vana
SU /
TOPRAK
TARAFI
Kaynak
Kondenser
Yük
Kompresör
Evaporatör
Genleşme Valfi
Sudan Suya Isı Pompası / Soğutma Modu
Sudan Havaya Isı Pompası / Soğutma Modu
BİNA YÜK
TARAFI
Isıtma Modu
KAZAN
(ON)
SOĞUTMA KULESİ
(OFF)
Kazan devrede, soğutma kulesi kapalıdır.
Tüm zonlar ısıtma modunda iken, enerji, kazan, yer altı veya toprak altı borulaması ile cihazlara
transfer edilir. Bu esnada çevrim suyu soğur.
Vana
SU /
TOPRAK
TARAFI
BİNA YÜK
TARAFI
Evaporatör
Kompresör
Kondenser
Genleşme Valfi
Sudan Suya Isı Pompası / Isıtma Modu
Sudan Havaya Isı Pompası / Isıtma Modu
Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi
KAZAN
(OFF)
SOĞUTMA KULESİ
(OFF)
Günümüzün iyi izole edilmiş; iş merkezi, AVM, hastane, otel tarzı binalarında, kışın dahi ısıtma-soğutma
ihtiyacı birarada oluşmaktadır. Özellikle cam giydirme binalarda bu daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu durum, hem izolasyondan hem de artan iç yüklerden kaynaklanmaktadır. (insanlar, aydınlatma, ekipmanlar v.s.) Modern binaların en büyük ihtiyacı, yıl boyunca aynı anda farklı bölümlerde ısıtma ya da
soğutma yapabilmektir.
AVM’lerde kış sezonunda genellikle kazan devreye girmez. En soğuk günlerde bile sabah saatlerinde
sadece 1-2 saat kazan çalışır; sonra cihazlar kendi aralarında yaptıkları ısı geri kazanım ile çevrim suyunu
kullanırlar.
Soğutma ve ısıtmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda, su hattına hem ısıtma hem de soğutmanın enerji
paylaşımı aktarılır, bu sayede cihazlar arası ısı geri kazanımı olur. Özellikle iç zonlar, iç yüklerden dolayı
soğutma isterken, dış zonlar bölgesel olarak ısıtma isteyecektir. Bu esnada Kule ve Kazan büyük çoğunlukla kapalı kalır ya da kısa süreli devreye girer, enerji tasarrufu ve yüksek verimli çalışma sağlanır.
Kule-Kazan Destekli Isı Pompası Uygulaması
Sistemin ana elemanları;
Kaynak tarafında soğutma kulesi ve kazan, Bina/yük tarafında ise sudan havaya ısı pompaları kullanılır.
Klasik sistemlere göre daha küçük kule ve kazan seçilerek proje çözümü yapılır.
Çevrimde (loop) dolaşan su sıcaklığı 15-30OC aralığında sıcaklık kontrollü olarak otomasyon kurulur.
Özellikle AVM-Ofis ve shell & core tip ticari binalarda tercih edilmektedir.
Aynı anda ısıtma ve soğutmanın yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı geri kazanım sayesinde
düşük enerji harcaması ile sistem öne çıkar.
Su Kaynaklı Isı Pompası Sistem Dizaynı
Mekan, kullanımına göre zonlara ayrılmalıdır.
Her zon için bir yük hesabı ile zonun soğutma – ısıtma ihtiyacı tespit edilmelidir. (saatlik bazda yıllık analiz)
İdeal konfor açısından her zona bir yada birden fazla cihaz seçilmelidir.
Cihaz seçiminde kapasite arttırılmamalı tam tersi bir küçük ünite tercih edilmelidir. Kompresör ile çalışan
ünitelerde, ünitenin çok fazla dur kalk yapması değil, özellikle nem almayı da sağlayabilmesi için, uzun
Maksimum yük ile minimum yük dağılımı arasında çok fark olan hacimlerde birden fazla ünite seçilerek
çözüm yapılmalıdır.
Yıllık analiz sonuçlarına göre, cihazların birbirlerine aktaracakları enerji ve su hattı denge durumu ortaya
çıkacaktır.
Buna göre sistemin maksimum ısıtma ve soğutma ihtiyacı noktası ve süreçleri belli olacaktır.
Kazan ise yıllık analiz sonucunda çıkan maksimum kazan devreye girme ihtiyacına göre belirlenir ve bu
toplam kapasite birden fazla kazana bölünerek kaskad sistem uygulanması önerilir. Yapılan bir çok uygulamada kullanılan kazanların yarısının hiç devreye girmediği görülmüştür.
Kondenser hattında cihazlardan doğru miktarda su debisinin geçmesi önemlidir. Klasik borulama izolesiz
ve reverse return şeklindedir. (yani dağıtıma en yakın ünite, toplamaya en uzak olmalıdır) Alternatif olarak
normal borulama yapılıp dinamik balans vanaları kullanılabilir. Balans vanalı sistem tavsiye edilir.
Büyük sistem yada dağıtımlarda frekans kontrollü pompa kullanılıyor ise, cihaz girişlerinde selenoid vana
siye edilir.
Sistem devreye alınmadan önce tüm hattın çok iyi temizlenmiş olması en önemli noktalardan biridir !
Isı pompası sistemlerinde tesisat tarafı borulamasında dinamik balans vanalı bağlantı kiti kullanılır. Bu
kitler, hazır paket olarak sunulmaktadır.
Su Soğutmalı Sistem Çalışma Prensibi
Toprak Kaynaklı Uygulamalar
Toprak sıcaklıkları yıl boyunca çok az değişim gösterir. Belirli bir
derinlikten
çok iyi depolayabilme özelliği sayesinde toprak en verimli ısı kaynağıdır. Toprak altına yatay serme veya
dikey borulama (sondaj) yapılarak topraktaki depolanmış ısının borular içinde dolaşan suya transferi ile enerjisinden faydalanılır.
a) Yatay serme:
metreden daha derin
bir yerleşimle borular yatay olarak döşenir. Diğer borulama tiplerine
göre daha fazla alana gereksinim duyduğundan arazinin müsait olduğu
yerlerde uygulanır.Isıtma öncelikli sistemlerde tercih edilir.
Yatay serme
Örnek Uygulamalar: Nazire Dedeman Villa - Dinçkök VillaGallipoli Otel Çanakkale
b) Dikey Borulama / Sondaj: Sondaj makinaları ile açılan kuyulara U
metre arasındadır. Arazinin yatay borulamaya müsait olmadığı alanlarda
ve kapasite ihtiyacının yüksek olduğu yerlerde uygulanır.
Örnek Uygulamalar:
Dikey borulama
Göl,nehir veya deniz içerisine borular
helezoni şekilde yerleştirilir. Isı transferinin en verimli ve en ekonomik
sağlandığı borulama sistemlerdir.
Örnek Uygulamalar: Belek Golf Resort
Göl, nehir, deniz
uygulaması
Yer altı
suyu tanımı jeotermal su ile karıştırılmamalıdır. Yeraltında bulunan (falez
/ kuyu.. vb) suyun, yada direk göl-nehir-deniz suyunun plakalı eşanjör
vasıtasıyla kullanımıdır. Bu durumda kaynak yani su tarafında borulama
ihtiyacı yoktur. Yüksek verimli ve düşük yatırımlı sistemlerdir.
Örnek Uygulamalar: Laura AVM , Özdilek AVM, Terracity AVM
Açık devre göl, nehir,
deniz ve yeraltı suyu uygulaması
4- Enerji kazıkları uygulamaları:
Modern yapılarda zemin koşullarına
bağlı statik sebeplerden dolayı, yapıyı desteklemek için kazıklar yerleşti
rilir. Bu kazıkların içine boru hatlarının entegre edilmesi ile enerji kazıkları
oluşturulur. İlk yatırım maliyeti sadece boru ve borulama işçiliği olduğun dan oldukça avantajlı ve geri ödemeleri kısa olan uygulamalardır.
Örnek Uygulamalar: THY Habom-Sabiha Gökçen Havaalanı
Enerji Kazık Uygulaması
Türkiye’nin En Büyük Toprak
Kaynaklı Projesi
Meydan AVM – İstanbul
18.327 metre sondaj ve dikey borulama
Türkiye’nin en büyük toprak kaynaklı ısı pompası uygulamasıdır.
ClimateMaster Isı Pompaları + Lennox Su Soğutmalı Rooftop’lar + Decsa Soğutma Kulesi +
Wolf Isı Geri Kazanımlı Klima Santralleri
Avrupa ve Türkiye’nin En Büyük
Yeraltı Suyu Kaynaklı Projesi
TerraCity AVM – Antalya
8 kuyudan toplam 1,140 m3/h debi ve 12.000 kW kapasite
Antalya’ da kuyu suyu 16C ortalamasındadır. (Soğutma cop 6.5)
ClimateMaster WSHP, Lennox Su Soğutmalı Rooftop, Clivet Su Soğutmalı Gruplar
Sudan Havaya Isı Pompası
TC COMPACT SERİSİ
TC Compact su kaynaklı ısı pompası serisi
verimlilik, özellikler ve uygulama esnekliği
yönünden yüksek kaliteli bir üründür.
TC serisi sektördeki en küçük boyutlara
sahip olup,montaj kolaylığı ve alandan
tasarruf sağlar.
Yüksek verimli yeşil teknoloji tasarımı
sayesinde LEED sertifikası için puan
kazandırır.
Birçok yönden ulaşım
sayesinde hızlı ve
kolay servis imkanı
Scroll Kompresör
Sessiz çalışma için
titreşim önleyici
özel izolasyon
Kontrol / Servis Paneli
Kolay erişim imkanı
ve gelişmiş digital
kontrol sistemi ve özel
izolasyon
Genel Özellikler
a çevre dostu soğutucu akışkan
ASHR
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve galvaniz kasa
Yatay üniteler için taşma sensörlü drenaj tavası,dikey ünitelerde sifonlu drenaj hattı
Cam yünü izolasyon ile sessiz çalışma
Kompresör bölümündeki eşsiz çift katlı izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Kompresör ve fan bölümü birbirinden izole edilerek ayrılmış.
Copeland scroll kompresörler
TXV Isıl genleşme valfi
Standart Mikroproses kontrollü
Bina
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi
Opsiyonel yüksek basınçlı fanlar
Opsiyonel ekstra izolasyon
Fabrika montajlı
askı ayakları
Taşma sensörlü
drenaj tavası
Sudan Havaya Isı Pompası
TC COMPACT SERİSİ
Teknik Özellikler
MODEL
Toplam Soğutma
Kapasitesi
EER
Çektiği
Güç
Toplam Isıtma
Kapasitesi
COP
Çektiği
Güç
kW
w/w
kW
kW
w/w
kW
Hava
Debisi
Cihaz Dışı
Statik Basınç
Su
Debisi
Su Bağl.
Çap
Ağırlık
m /h
Pa
I/s
inç”
kg
H= yatay tip cihazı, V=dikey tip cihazı ifade etmektedir.
Ebatlar
YATAY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Elektrik / Voltaj Bilgileri
MODELLER
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
Yatay Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
SOL DÖNÜŞ HAVASI
erişim boşluğu
SAĞ DÖNÜŞ HAVASI
Soldan dönüş havası
Karşı kenardan
üfleme (uzun)
erişim boşluğu
Karşı kenardan
üfleme (uzun)
Kondens bağlantısı
Kondens bağlantısı
Arka kenardan
üfleme (kısa)
Arka kenardan
üfleme (kısa)
Üfleme yönü
değiştirilebilir
N
N
N
Üfleme
Sağdan dönüş havası
BB
Üfleme yönü
değiştirilebilir
M
Ön
Ön
N
Üfleme
C
Ön
A
Sol dönüş
arka kenardan üfleme
M
Üfleme
C
M
Ön
Sağ dönüş karşı üfleme
Sol dönüş karşı üfleme
Q
Batarya
Batarya
R
B
Ön
Ön
T
R
C
C
Soldan dönüş
Q
B
Sağdan dönüş
Üfleme
M
A
Sağ dönüş
arka kenardan üfleme
Sudan Havaya Isı Pompası
TC COMPACT SERİSİ
Üfleme Kanalı Bağlantı Ölçüleri
M
Üfleme
Boy
YATAY MODELLER
Dönüş Kanalı Bağlantı Ölçüleri
N
Üfleme
En
Q
Dönüş
En
R
Dönüş
Boy
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Dikey Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
ÜSTTEN ÜFLEME
P
Üstten
üfleme
önden
dönüş
O
Hava Batarya Tarafı
Sol
Dönüş
Havası
Sağ
Dönüş
Havası
P
P
Üstten
üfleme
sağ
dönüş O
B
O
Ön
Ön
Hava Batarya
Tarafı
Boru Bağlantıları
Filtre Kızağı
S
Hava Batarya
Tarafı
S
Hava
Bataryası
Hava
Bataryası
Üstten
üfleme
sol
dönüş
Kompresör
servis
paneli
T
Fan
servis
paneli
Alternatif
servis
paneli
Kontrol
kutusu
servis
paneli
A
Hava
Bataryası
T
C
C
Servis
Boşluğu
Ön
Sağ dönüş-üst üfleme
Arka
Arka
Sol dönüş-üst üfleme
Ön
Boşluğu
Ebatlar
DİKEY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Üfleme Kanalı Bağlantı Ölçüleri
DİKEY MODELLER
cm
cm
cm
cm
O
Üfleme
Boy
P
Üfleme
En
Dönüş Kanalı Bağlantı Ölçüleri
S
Üfleme
En
T
Dönüş
Boy
Sudan Havaya Isı Pompası
TCH BÜYÜK YATAY SERİSİ
Dual Çevrim
Çift kompresör ile
soğutma çevrimi
Kayış Kasnak Tahrikli
Radyal Fan
Kayış-kasnak tahrikli
yüksek verimli fan motoru ve çok kademeli
kasnak ayarı
Ekstra izolasyon
Su ve soğutma
çevrimi hatlarında
opsiyonel ekstra
izolasyon
Taşma sensörlü
drenaj tavası
Genel Özellikler
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve galvaniz kasa
Hava dönüş ve üfleme yönlerinde farklı konfigurasyon seçenekleri
Cam yünü izolasyon ile sessiz çalışma
Kompresör bölümünde eşsiz çift katlı izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Kompresör ve fan bölümü birbirinden izole edilerek ayrılmış
Kompresör ayaklarında titreşim önleyici kauçuk malzeme ile sessiz çalışma
Copeland scroll kompresörler
TXV Isı genleşme valfi
Çift kompresörlü sistem
Mikroproses kontrol
Taşma sensörlü drenaj tavası
Bina
Opsiyonel yüksek basınçlı fanlar
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi ekstra izolasyon
Opsiyonel ekstra izolasyon
Sudan Havaya Isı Pompası
TCH BÜYÜK YATAY SERİSİ
Teknik Özellikler
MODEL
Toplam
Soğutma
kW
EER
Çektiği
Güç
Toplam
Isıtma
COP
Çektiği
Güç
w/w
kW
kW
w/w
kW
Hava
Debisi
Cihaz Dışı
Statik
Basınç
Su Debisi
Su Bağl.
Çap.
Ağırlık
m /h
Pa
l/s
inç
kg
H= yatay tip cihazı ifade etmektedir.
Ebatlar
YATAY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Elektrik / Voltaj Bilgileri
MODEL
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
SOL DÖNÜŞ HAVA
KARŞI KENARDAN ÜFLEME
Fan Servis
Kapağı
BSP
BSP
A
CBP
O
C
CAP
EAP G
B
Kontrol kutusu
P
F
CAP
A
EAP
E
CAP
B
SAĞ DÖNÜŞ
KARŞI KENARDAN ÜFLEME
CAP
Ön
Ön
S
S
T
T
SAĞ DÖNÜŞ HAVASI
ARKA KENARDAN ÜFLEME (KISA)
SOL DÖNÜŞ HAVASI
ARKA KENARDAN ÜFLEME (KISA)
CAP
CBP
Ön
CAP
Ön
CAP
EAP
CAP
CBP
EAP
BSP
BSP
E
CAP:
CBP:
BSP:
EAP:
F
Üfleme Kanalı Bağlantı
Ölçüleri
MODEL
cm
Dönüş Kanalı Bağlantı
Ölçüleri
E
F
S
T
Üfleme
Boy
Üfleme
En
Dönüş
En
Dönüş
Boy
Kompresör servis paneli
Kontrol kutusu
Fan servis kapağı
Genleşme valfi servis kapağı
Sudan Havaya Isı Pompası
TS YÜKSEK VERİMLİ SERİSİ
TS Ultra Yüksek Verimli ve çok düşük ses seviyeli su kaynaklı ısı pompası serisi, sektördeki en yüksek verimli ısı pompasıdır.
Kompresör ve fan bölümünde ekstra izolasyon sayesinde en sessiz ısı pompasıdır.
Yeşil teknoloji tasarımı ve yüksek verim sayesinde LEED sertifikası için puan kazandırır.
Kompresör
bölümü ve Fan
bölümünde
ekstra izolasyon
Ekstra ses izolasyonu
Kompresör bölümünde
çift yay ve titreşim
önleyici yastık
sayesinde minimum
ses seviyesi
Kontrol / Servis
paneli
Kolay erişim imkanı
ve gelişmiş digital
kontrol sistemi
Drenaj tavası
Standart paslanmaz
çelik drenaj tavası
Taşma sensörlü
Kolay erişim
Çoklu servis
kapakları sayesinde
kolay erişim
Fabrika montajlı
askı ayakları
Genel Özellikler
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve
galvaniz kasa
Yatay üniteler için taşma sensörlü paslanmaz çelik
drenaj tavası, dikey ünitelerde sifonlu drenaj hattı
Fan bölümünde ekstra izolasyon ile sessiz çalışma
Kompresör bölümündeki eşsiz çift katlı izolasyon
sayesinde sessiz çalışma
Kompresör ve fan bölümü birbirinden izole
edilerek ayrılmış.
Copeland scroll kompresörler
TXV Isıl genleşme valfi
Standart Mikroproses kontrollü
Bina
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi
Opsiyonel yüksek basınçlı fanlar
Sudan Havaya Isı Pompası
TS YÜKSEK VERİMLİ SERİSİ
MODEL
Toplam
Soğutma
kW
EER
Çektiği
Güç
Toplam
Isıtma
COP
Çektiği
Güç
w/w
kW
kW
w/w
kW
Hava
Debisi
Cihaz Dışı
Statik
Basınç
Su Debisi
Su Bağl.
Çap
Ağırlık
m /h
Pa
l/s
inç
kg
H= yatay tip cihazı, V=dikey tip cihazı ifade etmektedir.
Ebatlar
YATAY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Elektrik / Voltaj Bilgileri
MODEL
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
Yatay Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
SOL DÖNÜŞ HAVASI
SAĞ DÖNÜŞ HAVASI
Ön
Soldan dönüş havası
Sağdan dönüş havası
60cm servis
erişim boşluğu
Karşı kenardan üfleme
(uzun)
5
Arka kenardan
üfleme
Üfleme yönü değiştirilebilir
5
Kondens
Bağlantı
Karşı kenardan üfleme
(uzun)
Arka kenardan
üfleme
Üfleme yönü değiştirilebilir
Üfleme
C
A
Sol dönüş arka
kenardan üfleme
O
Üfleme
Batarya
Batarya
T
C
C
Ön
B
Sağdan dönüş
P
Üfleme
O
A
Sağ dönüş arka
kenardan üfleme
S
T
C
Ön
B
Soldan dönüş
O
Sağ dönüş karşı üfleme
Sol dönüş karşı üfleme
S
CSP
Kompresör
servis paneli
Ön
P
BSP
Fan
servis
paneli
Hava Bataryası
O Üfleme
Ön
P
Hava Bataryası
P
Sudan Havaya Isı Pompası
TS YÜKSEK VERİMLİ SERİSİ
Üfleme kanal
Bağlantı Ölçüleri
YATAY
MODELLER
Dönüş Havası Kanal
Bağlantı Ölçüleri
O
P
S
T
Üfleme
Yükseklik
Üfleme
Genişlik
Dönüş
Genişlik
Dönüş
Yükseklik
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Dikey Modeller Üstten Üfleme
B
P
B
P
Filtre kızağı
O
A
Ön
Ön
O
A
Batarya
Hava Bataryası
Hava Bataryası
Üstten üfleme sağ dönüş
Üstten üfleme sol dönüş
S
Alternatif
Servis
paneli
Fan servis
paneli
S
Batarya
Batarya
T
Kompresör
servis paneli
Kontrol kutusu
servis paneli
Alternatif
Servis
paneli
boşluğu
T
C
boşluğu
C
Kompresör
Servis
Paneli
Servis
Paneli
Ön
Arka
Arka
Sağ dönüş üst üfleme
Ön
Sol dönüş üst üfleme
Ebatlar
DİKEY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
DİKEY MODEL
ÜSTTEN ÜFLEME
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Üfleme Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
Dönüş Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
O
P
S
T
Üfleme
Boy
Üfleme
En
Dönüş
En
Dönüş
Boy
Sudan Havaya Isı Pompası
TY COMPACT SERİSİ (İki Kademeli Kompresör ve ECM Değişken Hızlı Fan)
TY Compact serisi verimliliği, özellikleri ve
uygulama esnekliği ile ön plana çıkıyor.
İki kademeli kompresör ve ECM değişken hızlı fan ile rakiplerinde olmayan
teknolojiyi yüksek verimli ve yenilikçi bir
tasarımla sunuyor
TY serisi sektördeki en küçük boyutlara
sahip olup montaj kolaylığı ve yerden
tasarruf sağlar
Sektöründe eşsiz iGate gelişmiş kontrol
sistemi ile; digital iletişim,gelişmiş ünite
işlevselliği, kapsamlı yapılandırma,izleme
ve teşhis yetenekleri sağlar.
verimlilik.
ECM Değişken Hızlı Fan
Değişken hızlı fan sayesinde yüksek
enerji tasarrufu ve daha sessiz
çalışma. Birçok yönden ulaşım
sayesinde hızlı ve kolay servis imkanı
Fabrika
montajlı
askı
ayakları
İki Kademeli Scroll Kompresör
İki kademeli scroll kompresör
sayesinde kapasite kontrollü
çalışma ve kısmi yüklerde daha
yüksek verim. Sessiz çalışma için
titreşim önleyici özel izolasyon
Taşma
sensörlü
drenaj
tavası
Kontrol / Servis Paneli
kolaylığı ve arıza sırasında sistem performansı ve koşullar hakkında
bilgi sağlar. Servis Sentinel, Opsiyonel DDC denetleyicileri mevcuttur.
Kolay erişim imkanı.
Genel Özellikler
ECM Değişken hızlı fan motoru
iGate gelişmiş kontrol sistemi
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve galvaniz kasa
Yatay üniteler için taşma sensörlü drenaj tavası,dikey ünitelerde sifonlu drenaj hattı
Cam yünü izolasyon ile sessiz çalışma
Kompresör bölümündeki eşsiz çift katlı izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Kompresör ve fan bölümü birbirinden izole edilerek ayrılmış
TXV Isıl genleşme valfi
Bina
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi
Opsiyonel yüksek basınçlı fanlar
Opsiyonel ekstra izolasyon
Sudan Havaya Isı Pompası
TY COMPACT SERİSİ (İki Kademeli Kompresör ve ECM Değişken Hızlı Fan)
Teknik Özellikler
MODEL
Toplam Soğutma
Kapasitesi
EER
Çektiği
Güç
Toplam Isıtma
Kapasitesi
COP
Çektiği
Güç
kW
w/w
kW
kW
w/w
kW
Hava
Debisi
Cihaz Dışı
Statik Basınç
Su
Debisi
Su Bağl.
Çap
Ağırlık
m /h
Pa
I/s
inç”
kg
H= yatay tip cihazı, V=dikey tip cihazı ifade etmektedir.
Ebatlar
YATAY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Elektrik / Voltaj Bilgileri
MODELLER
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
P
Üstten
üfleme
önden
dönüş
Yatay Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
O
SOL DÖNÜŞ HAVASI
erişim boşluğu
Hava Batarya Tarafı
SAĞ DÖNÜŞ HAVASI
Ön
Ön
P
Soldan dönüş havası
Üstten
üflemeerişim boşluğu
sağ
dönüş O
Ön
Sağdan dönüş havası
Hava Batarya
Tarafı
Karşı kenardan
üfleme (uzun)
Karşı kenardan
üfleme (uzun)
BB
Kondens bağlantısı
Kondens bağlantısı
Arka kenardan
üfleme (kısa)
Üfleme yönü
değiştirilebilir
Arka kenardan
üfleme (kısa)
Hava
Bataryası
* Üfleme yönlerinin yalnızca bir tanesi kullanılabilir.
C
N
N
Üfleme
C
M
T
N
N
S
Üfleme yönü
değiştirilebilir
Ön
A
Sol dönüş
arka kenardan üfleme
M
Üfleme
C
M
Ön
Sağ dönüş karşı üfleme
Sol dönüş karşı üfleme
Q
Batarya
Batarya
R
B
Ön
Ön
T
R
C
C
Soldan dönüş
Q
B
Sağdan dönüş
M
Ön
A
Sağdönüş
dönüş-üst üfleme
Sağ
arka kenardan üfleme
Arka
Ark
Sudan Havaya Isı Pompası
TY COMPACT SERİSİ (İki Kademeli Kompresör ve ECM Değişken Hızlı Fan)
Üfleme Kanalı Bağlantı Ölçüleri
YATAY MODELLER
M
Üfleme Boy
Dönüş Kanalı Bağlantı Ölçüleri
N
Üfleme En
R
Dönüş Boy
Q
Dönüş En
cm
cm
cm
cm
Dikey Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
ÜSTTEN ÜFLEME
P
Üstten
üfleme
Üstten
önden
üfleme
dönüş
önden
dönüş
P
O
O
Filtre Kızağı
Filtre Kızağı
Hava Batarya Tarafı
Sol
Dönüş
Havası
Sağ
Dönüş
Havası
Boru Bağlantıları
Hava Batarya Tarafı
P
Üstten
P
üfleme
Üstten
sağ
üfleme
dönüş O
sağ
Ön
dönüş O
Ön
P
P
B
Ön
Hava Batarya
Tarafı
Hava Batarya
Tarafı
Hava Batarya
Tarafı
P
Hava
Bataryası
O
A
Ön
Kompresör
servis
paneli
Hava Batarya
Tarafı
Hava
Bataryası
T
Fan
servis
paneli
Alternatif
servis
paneli
Kontrol
kutusu
servis
paneli
T
C
C
C
Servis
Boşluğu
Ön
Arka
Arka
Ön
Sağ dönüş-üst Arka
üfleme Arka
Sol dönüş-üst üfleme
Ön
Sağ dönüş-üst üfleme
Sol dönüş-üst üfleme
Boşluğu
Hava
Bataryası
ka
Ebatlar
DİKEY MODELLER
Sol dönüş-üst üfleme
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Ön
Üfleme Kanalı Bağlantı Ölçüleri
DİKEY MODELLER
cm
cm
cm
O
Üfleme Boy
Boşluğu
Hava
Bataryası
T
C
Ön
C
Kompresör
servis
paneli
Boşluğu
Hava
Bataryası
S
T
A
P
Üfleme En
Fan
servis
Alternat
paneli
servis
Alternatifpaneli
servis
paneli
Kontrol
Servis
kutusu
Boşlu
Kontrol servis
kutusu paneli
servis
paneli
Fan
servis
paneli
S
Hava
Bataryası
B
Üstten
üfleme
Üstten
sol
O
üfleme
dönüş
sol
A
O Ön
dönüş
S
S
T
Hava
Bataryası
Hava Batarya
Tarafı
S
Filtre Kızağı
B
Dönüş Kanalı Bağlantı Ölçüleri
S
Dönüş En
T
Dönüş Boy
Sudan Havaya Isı Pompası
TLV BÜYÜK DİKEY TİP ISI POMPASI
Ödüllü TLV su kaynaklı ısı pompası serisi yüksek verimliliği ve geniş kapasite aralığı ile esnek çözümler sağlar.
Yüksek verimli
fan
Kayış-kasnak
tahrikli yüksek
verimli fan
motoru ve çok
kademeli
kasnak ayarı
Scroll kompresör
084-150 modellerinde tek kompresör
168-300 modellerinde çift kompresör
Ekstra ses izolasyonu
Soğutucu akışkan ve
su hattında opsiyonel
ekstra izolasyon
Taşma sensörlü
drenaj tavası
Genel Özellikler
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve galvaniz kasa
Cam yünü izolasyon ile sessiz çalışma
Kompresör bölümünde eşsiz çift katlı izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Kompresör ve fan bölümü birbirinden izole edilerek ayrılmış
Kompresör ayaklarında titreşim önleyici kauçuk malzeme ile sessiz çalışma
Copeland scroll kompresörler
TXV Isıl genleşme valfi
Standart Mikroproses kontrollü
Bina
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi
Opsiyonel yüksek basınçlı fanlar
Opsiyonel ekstra izolasyon
Sudan Havaya Isı Pompası
TLV BÜYÜK DİKEY TİP ISI POMPASI
Teknik Özellikler
MODEL
Toplam
Soğutma
EER
Çektiği
Güç
Toplam
Isıtma
COP
Çektiği
Güç
kW
w/w
kW
kW
w/w
kW
Hava
Debisi
Cihaz Dışı
Statik
Basınç
Su Debisi
Su Bağl.
Çap.
Ağırlık
m /h
Pa
l/s
inç
kg
V=dikey tip cihazı ifade etmektedir.
Ebatlar
DİKEY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
Elektrik / Voltaj Bilgileri
MODEL
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
Dikey Modeller Hava Dönüş ve Üfleme Yön Seçenekleri
D
S
D
E
Dönüş
havası
BSP
Üfleme
T
Su giriş
Üfleme
Dönüş
havası
NRP
Q
Kondenser
D
E
S
Su giriş
CSP
CAP
MODEL
ARKA DÖNÜŞ
ÜSTTEN ÜFLEME
ARKA DÖNÜŞ
HAVASI ÖN ÜFLEME
Üfleme Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
R
NRP
Kontrol
kutusu
NRP
Su
çıkış
Servis
boşluğu
erişim boşluğu
(Ön ve arka)
T
S
Kontrol
kutusu
Su çıkış
E
Dönüş
havası
Dönüş Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
D
E
S
T
Üfleme
Boy
Üfleme
En
Dönüş
Boy
Dönüş
En
Üfleme Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
MODEL
cm
cm
cm
cm
Dönüş Kanalı
Bağlantı Ölçüleri
D
E
S
T
Üfleme
Boy
Üfleme
En
Dönüş
Boy
Dönüş
En
Sudan Havaya Isı Pompası
TRC KONSOL TİP ISI POMPASI
Gelişmiş
dijital
kontrol
Gelişmiş hava kalitesi
için opsiyonel motorlu
damper
Genel Özellikler
Yüksek verimli rotary kompresörler
Kompresör bölümündeki eşsiz çift katlı izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Standart Mikroproses kontrollü
Mat siyah epoksi toz boya kaplamalı ön panel ve galvaniz kasa
Sağ-sol su bağlantı ve ön-alt dönüş havası seçenekleri
Bina
Opsiyonel ekstra izolasyon
Opsiyonel izole
edilmiş su hattı
Sudan Havaya Isı Pompası
TRC KONSOL TİP ISI POMPASI
Teknik Özellikler
MODEL
Toplam
Soğutma
EER
Çektiği
Güç
Toplam Isıtma
COP
Çektiği Güç
Hava
Debisi
Su Debisi
Su Bağl.
Çap.
Ağırlık
kW
w/w
kW
kW
w/w
kW
m /h
l/s
inç
kg
Ebatlar
YATAY MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
MODEL
ALT DÖNÜŞ HAVASI
Üfleme havası
Filtre
hava giriş
bölümünün
içinde
bulunmaktadır
Yan
görünüş
Önden görünüş
Dönüş
havası
(Hava
girişi)
Hava giriş bölümü
ÖN DÖNÜŞ HAVASI
Üfleme havası
Önden görünüş
Dönüş
havası
(Hava
girişi)
Filtre emişin arkasında
bulunmaktadır ve çıkarmak için
ön kabini sökmek gerekir
Yan
görünüş
Elektrik / Voltaj Bilgileri
Volt
Hz
Max. Sigorta Kap.
Sudan Suya Isı Pompası
TMW SERİSİ
Kontrol paneli
Uzaktan erişim ile
gelişmiş kontrol
Kompresör on-off-arıza
LED ile bilgilendirme
Maksimum
kullanılabilir alan
Küçük ebatlar
sayesinde minimum
yer gereksinimi
Scroll kompresör
Copeland scroll
kompresörler
Kompresör bölümünde
ekstra dual izolasyon
ile sessiz çalışma
Genel Özellikler
Copeland scroll kompresörler
Pratik üstten su bağlantıları
Paslanmaz çelik ön panel;galvaniz kasa
Kompresör bölümündeki izolasyon sayesinde sessiz çalışma
Kompresör on-off-arıza LED ile bilgilendirme
Küçük ebatlar sayesinde minimum yer gereksinimi
TXV Isıl genleşme valfi
Standart Mikroproses kontrollü
Bina
Opsiyonel Bakır-Nikel eşanjör seçimi
Opsiyonel ekstra izolasyon
Ekstra ses izolasyonu
Özel servis paneli
sayesinde kolay erişim
Standart soğutucu
akışkan ve su hattında
ekstra izolasyon
Sudan Suya Isı Pompası
TMW SERİSİ
Teknik Özellikler
Kule-Kazan Loop Sistemi
Soğutma
Yer altı /Kaynak Suyu Sistemi
Isıtma
Soğutma
Toprak Kaynaklı Sistem
Isıtma
Soğutma
Isıtma
MODEL
Kapasite
EER
Kapasite
kW
w/w
kW
COP
Kapasite
EER
Kapasite
kW
w/w
kW
Ebatlar
MODELLER
Derinlik (A)
Genişlik (B)
Yükseklik (C)
mm
mm
mm
A
EER
Kapasite
kW
w/w
kW
Soğutucu
çevrim
erişim
boşluğu
Max. Sigorta Kap.
38.1
53.3
Üst Görünüm
13.8
Yan
Hz
31.3
C
38.1
2” Su Bağlantısı
Ön
Kompresör
erişim paneli
Servis erişim
boşluğu
163.8
(tek üniteler için opsiyonel)
servis erişim
boşluğu
Yan
Görünüm
114.6
cm
cm
cm
A
Derinlik
B
Genişlik
Ön
Görünüm
66.9
Su Bağlantıları
Ölçüler
SUDAN SUYA
COP
Elektrik / Voltaj Bilgileri
Volt
Kaynak
Elektrik
kontrol
paneli
Opsiyonel
servis erişim
boşluğu
Kapasite
MODEL
Yük
B
COP
C
Yükseklik
D
Kaynak
Tarafı
Su Giriş
E
Kaynak
Tarafı
Su Çıkış
F
Yük
Tarafı
Su Giriş
G
Yük
Tarafı
Su Çıkış
H
Kullanım
Sıcak Su
Giriş
J
Kullanım
Sıcak Su
Çıkış
Su Kaynaklı Paket Klima (WSHP)
40-225 kW
Baltic™ • 40 - 85 kW Flexy™ • 95 - 225 kW
Uygulama Alanları
• AVM / iş merkezi projelerinde ortak hacimlerin
iklimlendirilmesi ve taze hava çözümlerinin sağlanması
• Mağaza ve ofislerin taze hava ihtiyaçlarının karşılanması
• Sinema, market, büyük mağaza ve ofislerin iklimlendirilmesi
• Genis ticari binalar (perakende, havalimanları, AVM’ler v.b.)
• Endüstriyel binalar
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Klasik sistemde kullanılan alt üniteler yerine tek bir cihazla kompakt çözüm sağlanır.
Lennox Su Kaynaklı Paket Klima seçerseniz
• Soğutma grubu
• Klima santrali; Kazan + Baca
• Ara borulama ve izolasyon
• Pompa devresi (soğutma + ısıtma)
• Elektrik panosu ve otomasyon (santral – pompa – kazan – iç mahal – taze hava )
İhtiyaçları ortadan kalkar. Yerine;
• Yüksek enerji verimliliği
• Hızlı ve kolay kurulum
• Uygun ilk yatırım ve işletme maliyeti
• Birden fazla ısıtma seçeneği
• Taze hava kontrolü ve Free-Cooling (bedava hava yönetimi)
• İletişim ara yüzlerinde geniş seçenek
• Bina içine veya dışına montaj imkanı
özellikleri olan Lennox Su Kaynaklı Paket Klima gelir.
R410A
Hermetik
Scroll
R410A
Heat Pump
Isı Geri
Kazanım
EUROVENT, CE ve ISO 9001 sertifikalıdır.
EN 60204-1 elektrik uyumluluğu sertifikası, PED 97-23 basınçlı kaplar uyumluluğu sertifikası vardır.
R410A soğutucu akışkan kullanılmaktadır.
Heat pump ve ısı geri kazanımlı model seçenekleri vardır.
%100 alüminyum dış kasa ile düşük ağırlık ve maksimum korozyon dayanımı vardır.
Sökülüp temizlenebilir paslanmaz veya alüminyum direnaj tavası vardır.
Standart olarak cihaz dışı statik basınç 600 Pa, opsiyonel seçim ile 1,600 Pa’a kadar dış basınç imkanı sağlar.
Tüm ünitelerde Copeland SCROLL kompresör ile maksimum verim, güvenilirlik ve düşük ses seviyesi sağlar.
Elektronik veya termostatik expansion valf vardır.
Kondenserler paslanmaz çelik ve plakalıdır.
Daha iyi kısmi yük verimleri için özel Copeland Tandem çift kompresörlü kullanımı vardır.
Düşük hava hızı opsiyonu ile hava üfleme odası için düşük basınç kaybı ve düşük ses imkanı sağlar.
Ekstra yüksek verimli frekans konvertörlü plug fan opsiyonu ile yüksek enerji tasarrufu sağlar. (enerji+bakım)
Eurovent sertifikalı çapraz veya tekerlek tip ısı geri kazanım modülü opsiyonu ile %100 taze hava ihtiyacının karşılanmasını
sağlar. (PATENTLİ)
Yangına dayanıklı 25 mm izolasyon vardır. (MO)
Cihazı açmaya gerek kalmadan basınçların ölçülebileceği servis bağlantı çıkışları vardır.
Tüm üniteler tak kullan şeklinde fabrikadan tüm bağlantıları monte edilip test edilmiş olarak sevk edilir.
Bütün elektrik kabloları ve konektörleri numaralandırılmış olup bakım ve montaj esnasında kolaylık sağlar.
İç Hava Kalite Kiti (UV lamba) ve çift cidar opsiyonu ile iç hava kalitesi en iyi seviyede tutulur.
F7 filtrasyon ile iç hava kalitesini koruma imkanı sağlar.
Paket klimalar için dizayn edilmiş özel işletim sistemi Climatic™60 kullanılır.
ClimaticTM özel işletim sistemi ile kompresör yönetimi, akıllı taze hava yönetimi, otomatik yaz/kış ayarları, arıza görüntüleme/hafıza kaydı, master/slave çalışma, BMS bağlantı imkanı gibi bir çok özellik gerçekleştirilebilir.
Çapraz Akışlı Plakalı Isı Geri Kazanımı
Eurovent sertifikalı plakalı ısı geri kazanım hücreleri by-pass
damperlidir. Tüm kontrolü ClimaticTM 60 özel işletim sistemi ile
yapılmaktadır.
Isı geri kazanıma gerek olmaması durumunda Free-Cooling ile
çalışmaya uygun şekilde dizayn edilmiştir ve egzoz havasının
donma riskine karşı korumalıdır.
Isı geri kazanım modülünde taze hava girişinde standart olarak
G4 filtreler kullanılır. Bu özellik ile plakalı ısı geri kazanım ünitesi dış ortamdaki toz ve kirlilikten korunur ve bu sayede tüm
ünitenin toplam filtreleme kapasitesi de artmış olur.
eDrive™ Değişken Hızlı Fan Sistemi
Değişken Hava debili fan ile % 30
verim artışı (direk akuple fan)
Devreye alma ve servis kolaylığı
- Minimum bakım gereksinimi
- eflowTM hava debisi ölçüm ve
ayarı
- Entegre soft starter
40-225 kW
Su Kaynaklı Paket Klima Genel Özellikler
Tambur Tip Isı Geri Kazanımı
Nem kontrolü yapabilen
tambur sayesinde egzoz
havasından adiyabatik enerji
toplam ısı geri kazanımı
(duyulur + gizli ısı)
Eurovent sertifikalı tek ısı geri
kazanım sistemi
%90’lara varan verimlilik
Emniyetli ve güvenilir bir
sistem: soğutucu, kompresör,
pompa kullanımı yok
CLIMATIC 60™ Yenilikçi
Mikroprosesör Sistemi
Uzun vadeli enerji verimliliği
sağlamak için cihaz parametrelerinin akıllı kontrolü
Emniyetli ve güvenilir bir çalışma için komponentlerin izlemesi ve diognostiğinin yapılması
CLIMATIC Wizard ™ ve Adalink
ile kurulum ve servis imkanı
Kullanılan kontrol sistemine uyumlu arayüzler
Yüksek/ düşük gaz basıncının monitörde izlenmesi
eflowTM ile hava debisinin okunması
Enerji tüketiminin izlenmesi
Tamamen entegre olmuş haberleşme sistemi Master/Slave
çalışma, ModBus, Bac net, Lon Works
Su Kaynaklı Paket Klima (WSHP)
BWH/FWH Su Soğutmalı Heat Pump Paket Klima
BWH/FWH Su Soğutmalı Heat Pump + Gaz Isıtmalı Paket Klima
Genel Özellikler
BALTIC™
45
52
57
65
75
85
92,9
Soğutma Modu BWH (Su Rejimi 30/35°C)
Soğutma Kapasitesi
40-225 kW
Nominal Su Debisi
Toplam Çektiği Güç (1)
kW
47,2
54,3
63,2
74,7
88,6
m 3/h
9,8
11,2
12,9
14,8
17,3
18,8
kW
11,1
12,7
14,5
17,8
20,9
23,4
4,75
4,94
5,31
5,19
5,01
4,73
115,1
Brüt EER
Isıtma Modu BWH (Su Rejimi 20/15°C)
Isıtma Kapasitesi
kW
56,9
66,3
78,8
93,5
107,7
Toplam Çektiği Güç (1)
kW
12,9
15,1
17,9
22,8
24,4
27,9
4,86
4,99
5,15
4,83
5,08
4,76
33
33
33
33
60
60
60
60
60
60
120
120
%
93
93
93
93
92
92
Adet
2 x SINGLE
Tand+Sing
2 x TANDEM
2 x TANDEM
2 x TANDEM
2 x TANDEM
14500
Brüt COP
Isıtma Modu - Gaz Yakmalı BWM
Isıtma Kapasitesi (Standart Isı / Yüksek Isı)
S
kW
H
Verimlilik
Soğutma Devresi
Kompresör Sayısı / Devre Sayısı
Havalandırma
Nominal Hava Debisi
m³/h
7100
8300
9900
11100
13500
Minimum Hava Debisi
m³/h
5700
6700
7900
8900
10500
10500
Maksimum Hava Debisi
m³/h
9700
11200
13100
13100
17000
19000
Uzunluk
mm
2783
2783
2783
2783
3283
3283
Yükseklik
mm
1260
1260
1260
1260
1260
1260
Genişlik
mm
2250
2250
2250
2250
2250
2250
Ağırlık standart BWH
kg
760
795
842
876
987
1007
Ağırlık Gaz Isıtıcılı Standart Isıtıcılı / Yüksek Isıtıcılı
kg
819
854
913
931
1077
1079
Ölçüler
FLEXY™
85
100
120
150
170
194
Soğutma Modu FWH (Su Rejimi 30/35°C)
Soğutma Kapasitesi
kW
93,2
124
138
165
Nominal Su Debisi
m³/h
17,8
23,5
26,3
31,3
37
kW
21,8
29,3
33,3
38,3
47,7
5,00
5,10
5,10
5,20
5,00
Toplam Çektiği Güç (1)
Brüt EER
Isıtma Modu BWH (Su Rejimi 20/15°C)
Isıtma Kapasitesi
kW
111
140
157
186
225
Toplam Çektiği Güç (1)
kW
24,4
32,5
37,7
40,5
52,4
5,1
5
4,8
5,3
5
Brüt COP
Isıtma Modu - Gaz Yakmalı BWM
Isıtma Kapasitesi (Standart Isı / Yüksek Isı)
S
kW
H
Verimlilik
%
55,2
55,2
55,2
110,4
110,4
110,4
110,4
110,4
165,6
165,6
92
92
92
92
92
Soğutma Devresi
Kompresör Sayısı / Devre Sayısı
Nb x type 1 scroll + 1 scroll 1 scroll + 1 scroll 1 scroll + 1 scroll 1 scroll + 2 scroll 1 scroll + 2 scroll
Havalandırma
Nominal Hava Debisi
m³/h
15000
18500
20500
26000
Minimum Hava Debisi
m³/h
12000
14000
15000
18000
30000
21000
Maksimum Hava Debisi
m³/h
23000
23000
23000
35000
35000
Ölçüler
Uzunluk
mm
3348
3348
3348
4385
4385
Yükseklik
mm
1510
1510
1510
1830
1830
Genişlik
2290/2705
mm
2290/2705
2290/2705
2290/2705
2290/2705
Ağırlık standart BWH
kg
790
874
955
1237
1300
Ağırlık Gaz Isıtıcılı Standart Isıtıcılı / Yüksek Isıtıcılı
kg
897 / 967
981 / 1051
1062 / 1132
1478 / 1501
1541 / 1564
(1) Kompresör ve fan
Dikey Üfleme FLEXYTM
Tambur Tip Isı Geri Kazanım
Modüllü
5
6
Egzoz Fanlı Çatı Montaj Kaidesi
(dikey üfleme)
BALTIC Isı Geri
Kazanımlı Model
DECSA Soğutma Kulesi / REF CC
Kapalı Tip Radyal Fanlı Soğutma Kuleleri
50-3,500 kW
Genel Ürün Özellikleri
• CTI sertifikalı
• Geniş kapasite aralığı (50-3.029 kW)
• Tüm gövde Z-725 (725 gr/m2 galvaniz) kalitede daldırma galvaniz çelik
• Z-725 kalitede galvaniz çelik kaide üzerine oturtulmuş, çift emişli, öne eğik kanatçıklı
santrifüj fanlar
• IEC 72 standartlarına uygun, IP 65 koruma sınıfına haiz, yüksek verimli TEFC motorlar
• 40 bar hava basınç testi uygulanan, basınç kaybını minimize eden özel dizayn çelik batarya
• Bataryadaki tüm borularla temas ederek maksimum ısı alışverişi sağlayan sprey sistemi
• DIN–EN 733 ile uyumlu, AISI 304 paslanmaz çelik şaftlı, IP 55 motor korumalı pompa
• Drenaj ve besleme suyu bağlantıları ile birlikte taşmayı engelleyici şamandırayı da içeren,
bakım kapağıyla içersine kolayca ulaşılabilen Z-725 kalitede galvaniz çelikten mamul su havuzu
• Tüm modellerde free cooling yapabilme özelliği
Aksesuarlar
• Hava emiş kısmına veya hava atış kısmına monte edilebilen, istenilen ses yutum seviyesine göre
600 mm veya 1000 mm olarak imal edilen susturucu paneller
• Su havuzunda oluşan su sesini minimize etmek için özel susturucu paneller
• Freecooling kapasitesini arttırmak için bataryanın %50’sini ya da tamamını Finli özel kanatlı olarak imal edebilme
• Gövde, havuz ve bataryayı ayrı ayrı ya da birlikte paslanmaz çelik (AISI 304,316,430) olarak imal edebilme.
• Korozif ortamlarda çalışan kulelerin metal aksamlarının özel Decsaprot korozyona önleyici kaplama ile kaplanması
• Fan çıkışında havanın yoğuşmasını engellemek için özel ısıtıcı batarya
• Çift hızlı veya invertör kontrollü motor imkanı
• Minimum su seviyesi kontrolü
• Donmaya karşı elektrikli ısıtıcı
• Kimyasal dozaj ve otomatik bleed-off sistemi
DECSA Soğutma Kulesi / REF A – REF C
Kapalı Tip Aksiyel / Radyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri
• Geniş kapasite aralığı (50-3.500 kW)
• Kompak boyutlar ile birim soğutma kapasitesinde minimum oturma yüzeyi
• Z-725 Galvaniz kaplamadan imal gövde 25 bar da test edilen, basınç kaybını minimize
eden özel dizayn çelik batarya
• Tüm modellerde freecooling yapabilme özelliği
• Alüminyumdan imal edilmiş, airfoil kanatçıklı, yüksek enerji verimli aksiyel fan
• Direk akuple, IP 55 korumalı, yüksek verimli elektrik motoru
• Fan ve bataryaya kolay ulaşıp, bakım yapılabilmesi için özel bakım kapakları
• Cihazın üst kısmında bulunan nozullarda hiçbir özel alete gerek kalmaksızın çıkarılıp, bakım imkanı.
• Polipropilen malzemeden imal edilen eliminatörler, dolgu malzemeleri ve hava giriş panjurları
• Z-725 galvaniz çelikten imal edilen, drenaj, taşma ve besleme su bağlantılarını içeren ve
batarya kısmını taşıyan özel dizayna haiz su havuzu.
• Test sonrası montaja hazır bir halde tek parça yada parça parça nakliye edilir.
Kule boyutları TIR veya konteynır taşımacılığına uygundur.
Aksesuarlar
• Korozif ortamlarda çalışan kulelerin metal aksamlarının içten ve dıştan özel
Decsaprot korozyona önleyici kaplama ile kaplanması
• Düşük ses seviyeli uygulamalar için, özel dizayna sahip Axilent veya Axilent plus fanlar
• Freecooling kapasitesini arttırmak için bataryanın %50’sini yada tamamını Finli özel kanatlı yapabilme özelliği
• Gövde, havuz ve bataryayı ayrı ayrı ya da birlikte paslanmaz çelik (AISI 304,316,430) olarak imal edebilme.
• Cihazın üst kısımlarına bakım yapabilmek için özel platform ve merdiven.
50-3,029 kW
Genel Ürün Özellikleri
Sistem Diyagramı
Toprak Kaynaklı Uygulama
Hibrit Sistem / Toprak ve kule birlikte çalışma
Meydan AVM – İstanbul
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın beşinci büyük toprak kaynaklı ısı pompası uygulamasıdır.
Yer Altı Suyu Kaynaklı Uygulama
TerraCity AVM – Antalya
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yer altı suyu kaynaklı uygulamasıdır.
Referanslarımızdan Bazıları
Türkiye’de çalışan 25.000 adet kadar Climatemaster
Isı Pompası cihazımız bulunmaktadır.
İstinye Park AVM
Terra City AVM
Aqua Florya AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Yer altı Suyu Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Akasya AVM
Özdilek AVM
Meydan AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Taurus AVM
Su-Yer Altı Suyu Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Toprak Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Konya Kent Plaza AVM
Forum AVM
lstanbul-Eskişehir-Antalya
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Mersin – Trabzon – Gaziantep
Su Kaynaklı Isı Pompası
Cevahir AVM
Trump Tower AVM
Brandium AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Port Bakü AVM
Mark Antalya AVM
Akbatı AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Yer altı Suyu Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Referanslarımızdan Bazıları
Türkiye’de çalışan 25.000 adet kadar Climatemaster
Isı Pompası cihazımız bulunmaktadır.
Optimum AVM
Piazza AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
lstanbul-Adana-lzmir
Kahramanmaraş- Samsun- Şanlıurfa
Torium AVM
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Papirus Plaza
Kayseri Bilim Merkezi
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Varyap Plaza
Kuyumcukent – Vizyonpark
.
Ford Otosan Idari Ofisler
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Güneşli G Plus
Maçka Residence
GALLİPOLİ Otel
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Su Kaynaklı
Isı Pompası Uygulaması
Yatay Serme
Isı Pompası Uygulaması
Maltepe Park AVM
Amerika�Teksas’daki�Dallas�Museum�Tower,�sadece�mimari�
tasarımıyla�dikkat�çeken�bir�binadan�ibaret�değil;�aynı�zamanda,�
ClimateMaster�su�kaynaklı�ısı�pompaları�sayesinde�LEED�Gold�
Sertifikası’na�sahip�bir�yapı.�
ClimateMaster�ısı�pompaları,�LEED�sertifikası�almak�isteyen�
yapılara�puan�kazandırır.�Binaların�LEED�kriterlerine�uygunluk�
seviyelerini�artırır�ve�ilk�yatırım�maliyetlerinde�avantaj�sağlar.
FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
Form Endüstri Ürünleri firmasının ana faaliyet alanı Klima sistemleri konusunda temsilcilik,
satış ve satış sonrası hizmetlerdir. Konularında dünya lideri olan firmalardan oluşan, Türkiye ve
diğer bölgeleri kapsayan 8 farklı firma temsilciliği bulunmaktadır. Özellikle yüksek enerji
verimliliği içeren ve çevre dostu olan sistem çözümleri konusunda geniş bir tecrübeye ve çok
sayıda uygulamaya sahiptir.
FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Eski Büyükdere Cad. Sümer Sokak No:3
Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:16
Maslak 34398 İstanbul
T : 0212 286 18 38
F : 0212 286 66 48
E : [email protected]
W : www.formgroup.com
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
İzmir
ÜRÜ-CM-2015-04
: 0322 881 00 11
: 0312 220 10 30
: 0242 317 11 20
: 0224 249 95 26
: 0232 459 02 70
www.formgroup.com

Benzer belgeler