Slayt 1 - Balıkesir SMMMO

Transkript

Slayt 1 - Balıkesir SMMMO
İÇİNDEKİLER












Oda Başkanı’ nın Sunuşu
Misyonumuz
Vizyonumuz
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Disiplin Kurulu
TESMER Balıkesir Şubesi
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
Etik Komitesi
Birlik Delegelerimiz
Temsilcilikler
Oda Meclisi











Komiteler
Balıkesir İli SM – SMMM Mesleği
Üye Dağılım Tablosu
01.01.2013 – 31.12.2013 Üye Değişim Tablosu
Stajyer Dağılım Tablosu
Stajyer Aday Dağılım Tablosu
Denetleme Kurulu Çalışma Raporu
Disiplin Kurulu Çalışma Raporu
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Raporu
Faaliyetlerimiz
Basında Biz
ODA BAŞKANI’ NIN SUNUŞU
Sevgili Meslektaġlarım ,
Sevgili Aidat ödeyenler,
Haziran ayında Yönetim Kuruluna seçildiğimizden bu yana uyum
dönemi diyebileceğimiz bir süre içinde neler yapabildiğimizi sizlere
oda meclislerimiz ve diğer bilgilendirme toplantılarımız vasıtası ile
ilettik.
Odamızda değiġik gerekçelerle oluġmuġ ağır finansman yükü
hedefimizdeki ilk problemdi . Biz bu sorunu Aralık ayının sonuna
doğru çözerek Mali Tablolarda göreceğiniz ağır yükü hem
hafiflettik hem de zamana yaydık.
Önümüzdeki faaliyet döneminde tamamen ortadan kaldıracak projelerin içindeyiz.
Göreve geldiğimiz süre içinde neler ürettiğimizi raporlarda göreceğiniz ve bunların pek
çoğunu birlikte yaġadığımız için ayrıca bahsetmeyeceğim.
Yönetime gelirken yayınladığımız Çalıġma programımızdaki iġleri sırayla üretme
noktasındayız.
Odamız tarihinde ilk defa önümüzdeki 6 aylık çalıġma programını sizlerle
paylaġtık.Bunlar Ocak ayında planlaması biten çalıġmalardı.Bu arada meydana
gelebilecek, planlanacak iġler ayrıca yapılacaktır.
Meclis üyelerimiz 11 - 12 Nisan da Meclis toplantılarının olacağını, değerli
üyelerimiz programımızda söz verdiğimiz Olağanüstü Mali Genel Kurulu 10 Mayısta
yapacağımızı ,her ne kadar mesleki yıldönümümüzün ve Günümüzün 13 Haziran
da kutlanmasını istesek de 1-7 Mart Muhasebeciler Haftasını 40 gün 40 gece
deyiġiyle 7 gün 7 gece nitelikli bir kutlama programıyla karġılayacağımızı bu
günden bilebiliyorlar.
Değerli meslektaġlarım odamıza karġı yükümlülükler yerine geldikçe odamızın üretimi de size
geri dönüġ yapacaktır.Aidatlarını düzenli ġekilde ödemeyi ihmal etmeyen ve odamız
faaliyetlerini finanse eden sevgili meslektaġlarımıza ayrı bir parantez açıyor sevgilerimi
sunuyorum.(Aidat borcu olamayanlar listesi raporun ekinde sunulmuġtur.)
Değiġik gerekçeler ile bu ödemeleri yapmayan meslektaġlarımızdan da bu konuya özel
hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.Eğer bu hassasiyeti göstermezsek uğrayacağımız
mağduriyetler hepimiz içindir ve ödeyen meslektaġlarımıza karġı hak gaspıdır.
Son olarak sevgili meslektaġlarım Etkinlik takvimlerinde ne kadar dikkat etmeye çalıġsak da
mesleki takvimin yoğunluğuna baktığımızda ayda 2 etkinlik bile yapamayız.O nedenle ayın
23/ 24
ü gibi takvimin son günleri dıġındaki her günü kullanmak zorunda
kalabiliyoruz.Ancak ġunu bilin ki bu özenimize rağmen yinede kötü bir güne isabet ediyorsa
baġka hiç bir ġansımız olmadığındandır.
Yayınladığımız Faaliyet raporunun ilk dönemini üreten Tüm Odamız kurullarına ve ikinci
dönemde birlikte mesai yaptığımız Yönetim Kurulundaki değerli Çalıġma arkadaġlarıma,
Disiplin Kurulumuza ,TESMER ġubemize Haksız Rekabetle Mücadele Kurulumuza ,Etik
Kurulumuza ,Baġta Sosyal etkinlik Komitesi olmak üzere Tüm komite üyelerimize ,İlçe
temsilciliklerimize ,Üst kurul Delegasyonumuza ,ve Oda personelimize ve bizleri denetlerken
gösterdikleri özen den dolayı Denetleme Kurulumuza çok çok teġekkür ederim.
Gücünüz Gücümüzdür.
Sevgilerimizle.
MİSYONUMUZ
EKONOMİYE MÜMKÜN OLABİLECEK EN
YÜKSEK KATMA DEĞERİ SAĞLAMAK
AMACIYLA; EĞİTİM, YAYIN VE DİĞER
MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNMAK
SURETİYLE MESLEKİ STANDARTLARI
GELİĠTİRMEK, MESLEK HAK, HUKUK
VE
ETİK
DEĞERLERİ
GÜÇLÜ
KILMAKTIR.
VİZYONUMUZ
TOPLUMSAL
PAYDAĠLARIMIZLA
İĠBİRLİĞİ İÇİNDE ÇEVREYE VE KÜLTÜREL
MİRASA,
MESLEKİ
VE
TOPLUMSAL
SORUNLARA KARĠI DUYARLI, AKADEMİK
BİR ANLAYIĠLA ÜYELERİNİN MESLEKİ
GELİĠİMİNİ SAĞLAYAN, YENİLİKÇİ VE
ĠEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIĠI İLE
SAYGIN
VE
LİDER
BİR
KURUM
YARATMAKTIR.
YÖNETİM KURULU
HASAN GÜNEĠ
BAĠKAN YARDIMCISI
ERTUĞ ASLAN
SEKRETER
METİN YALÇIN
BAĠKAN
ÖMER KARA
SAYMAN
BÜLENT GÜVEN
KOORDİNATÖR ÜYE
DENETLEME KURULU
KENAN BETİK
BAĠKAN
AYKUT ATAMAN
ÜYE
TEMEL TEZCAN
ÜYE
DİSİPLİN KURULU
HÜSEYİN ACAR
BAĠKAN YARDIMCISI
İNCİ AYDOĞAN AYDI
SEKRETER
BEKİR TARIK GÜLE
BAĠKAN
KEMAL EMER
ÜYE
NURETTİN AKDOĞAN
ÜYE
TESMER BALIKESİR ŞUBESİ
ERDEN KÖYBAĠI
BAĠKAN YARDIMCISI
ONUR ERAYMAN
SEKRETER
METİN YALÇIN
BAĠKAN
ÖZGÜL YİĞİT
SAYMAN
ADNAN FIRTINA
ÜYE
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
LEVENT ALTUN
SEKRETER VE RAPORTÖR
OSMAN SARISOY
BAĠKAN YARDIMCISI
TANER ĠENOĞLU
BAĠKAN
ĠENER KAYAN
ÜYE
ÜNAL SEÇKAL
ÜYE
ETİK KOMİTESİ
ÖZGÜN ÖZEN
BAĠKAN YARDIMCISI
MUSTAFA HALİT KARADUT
SEKRETER
İSMAİL ALTINTAĠ
BAĠKAN
ALİ OSMAN ESER
SÖZCÜ
ERDEM YİĞİT
YAZMAN
BİRLİK DELEGELERİMİZ
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
AHMET
AKYILDIZ
AYHAN
KAYABEY
BÜLENT
GÜVEN
BÜLENT
ATACAN
BÜLENT
ÖZTUNA
ENVER
ĠEN
ERDAL MAHMUT ĠEVKET FIRTINA
EREN
ÇEKİÇ
HAKAN
DUMAN
MUSTAFA
ERYAĠA
MUSTAFA
GÜN
RECEP
AKDURAN
RECEP ONUR
YILMAZ
SABRİ
GÖKÇE
ĠAHKAN
SALTIK
TEMSİLCİLİKLERİMİZ
SEDAT MANTAR – AYVALIK
TÜLAY VURAL – BANDIRMA
ÖMER FARUK ÖZCAN – BİGADİÇ
MURAT ÖZBEY
BURHANİYE – GÖMEÇ
RAMAZAN DEMİĠBAĠOĞLU
DURSUNBEY
HÜSEYİN YILMAZ – EDREMİT
RAMİ YÜKSEL – ERDEK
İSMAİL HAKKI SUBAĠI – GÖNEN
ÖMÜR ALPTEKİN - HAVRAN
SEYHAN YILMAZ - İVRİNDİ
ÜNAL YILMAZ - KEPSUT
MEHMET ÖZARSLAN - MANYAS
SEZER ĠEN - MARMARA
ĠAHİN BAĠ - SAVAĠTEPE
EROL TEMEL – SINDIRGI
SADETTİN AYDOĞMUĠ - SUSURLUK
ODA MECLİSİ
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
DELEGASYON
BAĠKAN
BAĠKAN YRD.
SEKRETER
SAYMAN
ÜYE
BAĠKAN
ÜYE
ÜYE
BAĠKAN
BAĠKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
SMMM
METİN
HASAN
ERTUĞ
ÖMER
BÜLENT
KENAN
TEMEL
AYKUT
BEKİR TARIK
HÜSEYİN
İNCİ
KEMAL
NURETTİN
AHMET
AYHAN
BÜLENT
BÜLENT
ENVER
ERDAL M.Ġ.
EREN
HAKAN
MUSTAFA
MUSTAFA
RECEP
RECEP ONUR
SABRİ
ĠAHKAN
YALÇIN
GÜNEĠ
ASLAN
KARA
GÜVEN
BETİK
TEZCAN
ATAMAN
GÜLE
ACAR
AYDOĞAN AYDI
EMER
AKDOĞAN
AKYILDIZ
KAYABEY
ATACAN
ÖZTUNA
ĠEN
FIRTINA
ÇEKİÇ
DUMAN
ERYAĠA
GÜN
AKDURAN
YILMAZ
GÖKÇE
SALTIK
AYVALIK
İLÇE TEMSİLCİSİ
BİGADİÇ
İLÇE TEMSİLCİSİ
DURSUNBEY
İLÇE TEMSİLCİSİ
GÖNEN
İLÇE TEMSİLCİSİ
İVRİNDİ
İLÇE TEMSİLCİSİ
MANYAS
İLÇE TEMSİLCİSİ
SINDIRGI
İLÇE TEMSİLCİSİ
ERDEK
İLÇE TEMSİLCİSİ
BANDIRMA
İLÇE TEMSİLCİSİ
BURHANİYE-GÖMEÇ
İLÇE TEMSİLCİSİ
SEDAT
MANTAR
TÜLAY
ÖMER FARUK
VURAL
ÖZCAN
MURAT
EDREMİT
İLÇE TEMSİLCİSİ
RAMAZAN
HÜSEYİN
ÖZBEY
DEMİRBAĠOĞLU
YILMAZ
HAVRAN
İLÇE TEMSİLCİSİ
ÖMÜR
KEPSUT
İLÇE TEMSİLCİSİ
SAVAĠTEPE
İLÇE TEMSİLCİSİ
SUSURLUK
İLÇE TEMSİLCİSİ
MARMARA
TESMER BALIKESİR ĠUBESİ
İLÇE TEMSİLCİSİ
TESMER BALIKESİR ĠUBESİ
SEKRETER
TESMER BALIKESİR ĠUBESİ
TESMER BALIKESİR ĠUBESİ
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
ETİK KOMİTESİ
ETİK KOMİTESİ
ETİK KOMİTESİ
ETİK KOMİTESİ
ETİK KOMİTESİ
BAĠKAN YRD.
SAYMAN
ÜYE
BAĠKAN
BAĠKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
BAĠKAN
BAĠKAN YRD.
SEKRETER
SÖZCÜ
YAZMAN
İSMAİL HAKKI
SEYHAN
ÜNAL
MEHMET
ĠAHİN
EROL
SAADETTİN
RAMİ
SEZER
ERDEN
ÖZGÜL
ONUR
ADNAN
TANER
OSMAN
LEVENT
ÜNAL
ĠENER
İSMAİL
ÖZGÜN
M.HALİT
ALİ OSMAN
ERDEM
SUBAĠI
ALPTEKİN
YILMAZ
YILMAZ
ÖZARSLAN
BAĠ
TEMEL
AYDOĞMUĠ
YÜKSEL
ĠEN
KÖYBAĠI
YİĞİT
ERAYMAN
FIRTINA
ĠENOĞLU
SARISOY
ALTUN
SEÇKAL
KAYAN
ALTINTAĠ
ÖZEN
KARADUT
ESER
YİĞİT
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİTESİ
BAĠKAN
M.VEHPİ
ÇETİN
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİTESİ
BAĠKAN YRD.
UĞUR
FİSKECİ
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİTESİ
SEKRETER
HÜSEYİN
KURTDERE
BASIN YAYIN KURULU
BAĠKAN
NÜVİT
ERTEN
BASIN YAYIN KURULU
BAĠKAN YRD.
EDA
ÇEVİKER
MEVZUAT İZLEME KOMİTESİ
BAĠKAN
BİNNUR
KARADAĞ
MEVZUAT İZLEME KOMİTESİ
SEKRETER
ELİF
İMREN ALKAN
MEVZUAT İZLEME KOMİTESİ
SÖZCÜ
UFUK
ÖZTÜRK
MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ
BAĠKAN
ZEKİ
ÖZEL
MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ
SEKRETER
ALİ
ÖZTÜRK
MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ
SÖZCÜ
TÜLAY
ORAL
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİTESİ
BAĠKAN
OSMAN
ALTAY
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİTESİ
SEKRETER
ĠEYMA
BOZKURT
BALIKESİR İLİ SM – SMMM MESLEĞİ
BALIKESİR SMMM ODASI
TOPLAM
ERKEK
ÜYELER
KADIN
ÜYELER
BAĞIMLI
ÇALIĠAN
ÜYELER
TOPLAM
Seri 1
929
ERKEK
KADIN
ÜYELER
ÜYELER
718
211
SERBEST
ÇALIĠAN
SMMM
SM
ÜYELER
BAĞIMLI
SERBEST
ÇALIĠAN
ÇALIĠAN
ÜYELER
ÜYELER
349
580
SMMM
SM
716
213
ÜYE DAĞILIM TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MERKEZ İLÇELER
SERBEST
MUHASEBECİ
SERBEST BAĞIMLI
BALIKESİR
AYVALIK
BANDIRMA
BURHANİYE
BİGADİÇ
BALYA
DURSUNBEY
EDREMİT
ERDEK
GÖMEÇ
GÖNEN
HAVRAN
İVRİNDİ
KEPSUT
MANYAS
MARMARA
SAVAĠTEPE
SINDIRGI
SUSURLUK
DİĞER İLLER
T O
P
L
M
TOPLAM
27
52
163
88
330
95
118
485
231
929
5
12
5
1
1
17
4
1
8
1
3
3
2
2
3
A
SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ MÜĠAVİR
SERBEST
BAĞIMLI
2
19
5
1
16
1
2
4
1
1
14
32
83
31
11
14
67
15
2
35
3
3
3
3
4
3
5
8
-
10
49
7
1
21
4
14
3
2
9
23
49
163
48
13
1
15
121
24
5
61
8
6
3
9
6
3
7
20
37
01.01.2013 – 31.12.2013 ÜYE DEĞİŞİM TABLOSU
01 .01.2013 – 31 .12.2013 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÜYE DEĞİĠİM TABLOMUZ
TOPLAM SAYIMIZ
929
SERBEST MUHASEBECİ
213
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜĠAVİR
716
YENİ RUHSAT ALAN ÜYELER
13
NAKİL GELEN ÜYELER
5
SINAVSIZ RUHSAT ALAN ÜYELER
5
ÜYELİK KAYDI SİLİNEN ÜYELER
9
VEFAT EDEN ÜYELER
2
NAKİL GİDEN ÜYELER
1
KADIN ÜYELERİMİZ
211
ERKEK ÜYELERİMİZ
718
SERBEST ÇALIĠAN ÜYELERİMİZ
580
SM
95
BAĞIMLI ÇALIĠAN ÜYELERİMİZ
SMMM
485
348
SM
118
SMMM
231
BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
STAJYER DAĞILIM TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
MERKEZ VE
İLÇELER
BALIKESİR
AYVALIK
BANDIRMA
BALYA
BİGADİÇ
BURHANİYE
DURSUNBEY
EDREMİT
ERDEK
GÖMEÇ
GÖNEN
HAVRAN
İVRİNDİ
KEPSUT
MARMARA
MANYAS
SAVAĠTEPE
SINDIRGI
SUSURLUK
TOPLAM
T.LİSESİ
S.M.
1
-----1
-----------2
ÖN LİSANS
S.M.
-------------------
LİSANS
S.M.M.M.
58
8
24
-4
3
-10
2
1
10
1
------2
125
TOPLAM
59
8
24
-4
3
1
10
2
1
10
1
------2
125
STAJYER ADAY DAĞILIM TABLOSU
SIRA NO MERKEZ VE İLÇELER
LİSANS
TOPLAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
78
9
20
1
5
12
2
26
4
1
13
2
1
1
1
5
-2
6
189
78
9
20
1
5
12
2
26
4
1
13
2
1
1
1
5
-2
BALIKESİR
AYVALIK
BANDIRMA
BALYA
BİGADİÇ
BURHANİYE
DURSUNBEY
EDREMİT
ERDEK
GÖMEÇ
GÖNEN
HAVRAN
İVRİNDİ
KEPSUT
MARMARA
MANYAS
SAVAĠTEPE
SINDIRGI
SUSURLUK
TOPLAM
189
DENETLEME KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu olarak;
Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Balıkesir Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Basın Yayın Dağıtım İktisadi İşletmesinin
01.01.2013 – 31.12.2013 dönemleri hesap ve faaliyetleri, 3568 sayılı meslek yasası ve
bu yasaya ilişkin yönetmeliklere, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat ile genel kabul
görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre tarafımızdan gerekli denetim yapılmıştır.
A – USUL YÖNÜNDEN YAPILAN İNCELEME
Usul yönünden yapılan inceleme ve tetkiklerde, tutulması gereken yasal
defterlerin kanuni süresi içerisinde tasdik edildiği tespit edilmiştir.
DEFTERİN NEVİ
Yevmiye Defterleri
Kebir Defterleri
Envanter Defterleri
Kasa Defterleri
Karar Defterleri
Evrak Kayıt Defterleri,
B – FAALİYET VE HESAPLAR YÖNÜNDEN YAPILAN İNCELEME
•Denetleme Kurlumuz Yönetim Kurulu faaliyet ve toplantılarına katılarak,
çalışmalarını yakından izlemiştir.
•Denetleme çalışmalarımız sırasında kasa ve banka hesapları her ay kontrol edilmiş, kasa
sayımı yapılmış, defter kayıtları ile karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilmiştir.
•Üye aidatlarının tahsilinde gereken özenin gösterildiği,
•Oda giderlerine ilişkin işlemlerin belgeye dayanır işlemler olduğu,
•Gider ve üye aidatlarına ilişkin işlemlerin süresi içinde yasal defterlere kaydedildiği,
•Yapılan tüm gider, işlem ve görevlendirmelerin yasalar ile Genel Kurulun verdiği yetki
çerçevesinde yapıldığı,
•Yapılan giderler ile görevlendirmelerin Yönetim Kurulu karar defterine yazılmasına
gereken özenin gösterildiği,
•Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.
•Denetimlerimiz sırasında İktisadi işletme belge ve defterleri denetlenmiş, gelirlerin
defterlere kayıtlı olduğu, giderlerin belgeye dayalı giderler olduğu ve defterlere yazıldığı
tespit edilmiştir.
•Odamız ve iktisadi işletme Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinde, hesapların mahiyeti
ayrıntılı şekilde ve anlaşılır görüldüğünden bu hesaplar ve dönem sonu bakiyeleri hakkında
raporumuzda ek bilgi verilmesine gerek görülmemiştir.
DENETLEME KURULU
KENAN BETİK
BAŞKAN
AYKUT ATAMAN
ÜYE
TEMEL TEZCAN
ÜYE
DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA RAPORU
01.01.2013–31.12.2013 DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN;
DISIPLIN KURULU TOPLANTI SAYISI
YÖNETIM KURULU’ NDAN SEVK EDILEN DOSYA SAYıSı
 2012 DEN GELEN DOSYA SAYISI
 KOVUŞTURMAYA YER OLMAYAN
 UYARMA
 KıNAMA
 6 AY MESLEKTEN GEÇICI MEN
 9 AY MESLEKTEN GEÇICI MEN
 12 AY MESLEKTEN GEÇICI MEN
 MESLEKTEN MEN
 İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYA SAYISI
 YÖNETİM KURULU’ NA İADE
 MAHKEME SONUCU BEKLEYEN DOSYA SAYıSı
 SONUÇLANMAYAN DOSYA
13
9
5
-1
-1
---8
-1
3
DİSİPLİN KURULUMUZ 3568 SAYILI YASA’ NIN VERDİĞİ YETKİLERE DAYANARAK,
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİMİZ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TARAFSIZ OLARAK
TÜM MESLEK MENSUPLARIMIZI KUCAKLAYARAK VE TÜM AYRINTILARA
GİREREK DOSYALARI İNCELEMİŞ, KİMSEYİ RENCİDE ETMEDEN, KANUN VE
YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE KARARLAR VERMİŞTİR.
DİSİPLİN KURULU
Bekir Tarık GÜLE
Başkan
Kemal EMER
Üye
Hüseyin ACAR
Başkan. Yrd.
İnci AYDOĞAN AYDI
Sekreter
Nuretttin AKDOĞAN
Üye
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIŞMA RAPORU
01.01.2013–31.12.2013 DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN;
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU TOPLANTI SAYISI
YÖNETIM KURULU’ NDAN SEVK EDILEN DOSYA SAYISI
2012 DEN GELEN DOSYA SAYISI
 CEZA VERİLMESİNE YER OLMAYAN
 YAPTIRIM ÖNERİSİ İLE YÖNETİM KURULU’ NA SUNULAN
 İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYA SAYISI
 YÖNETİM KURULU’ NA İADE
 2014 YILINA DEVREDEN DOSYA SAYISI
12
21
1
5
8
5
-4
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULUMUZ,
3568 SAYILI YASA İE YAYIMLANAN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ’
NDEN GÜCÜNÜ ALARAK, 3568 SAYILI KANUN’ A GÖRE RUHSAT ALMIŞ, SERBEST
MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN
KENDİ ARALARINDA VE MÜŞTERİLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİNDE HAKSIZ REKABETİN
ÖNLENMESİ, BU SURETLE DÜRÜST VE BOZULMAMIŞ REKABETTİN SAĞLANMASI VE
MESLEK MENSUPLARININ İŞ ELDE ETMEK İÇİN REKLAM SAYILABİLECEK EYLEM VE
İŞLEMLERİNİN KAPSAM, SINIR VE ESASLARININ BELİRLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN
ÇALIŞMIŞTIR.
KURULUMUZ, YÖNETİM KURULU’ NUN DESTEĞİ VE KATKISIYLA, ÖNCELİKLE HAKSIZ
REKABETİN ÖNLENMESİNİ GÖREV EDİNMİŞTİR. BU GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN
DOĞRU, DUYARLI, TİTİZ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZI
KORUMAYA DİKKAT ETMİŞTİR. KURULUMUZA SEVK EDİLEN DOSYALAR HAKKINDA
DAHA SAĞLIKLI VE DOĞRU KARARLARIN VERİLEBİLMESİ İÇİN, HEM ŞİKAYETÇİ HEM DE
ŞİKAYET EDİLENLER İLE GÖRÜŞMELER YAPILMIŞ, GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ
DURUMLARDA AÇIKLAYICI EVRAKLAR İSTENMİŞ VE BU ŞEKİLDE DOSYALAR
SONUÇLANDIRILMIŞTIR.
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU OLARAK AMACIMIZ; HAKSIZ REKABETİN
ÖNLENMESİ, DOĞRU, DUYARLI VE ÖZENLİ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA TÜM
MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ HUSUSUDUR. HAKSIZ REKABET
YÖNETMELİĞİ BİR CEZA ARACI OLARAK GÖRÜLMEMELİ, ÖRNEK ALINACAK BİR
MESLEK MENSUBUNUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ
OLARAK ÖZÜMSENMELİDİR.
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
Taner ŞENOĞLU
Başkan
Ünal SEÇKAL
Üye
Osman SARISOY
Başkan. Yrd.
Şener KAYAN
Üye
Levent ALTUN
Sekreter ve Raportör
FAALİYETLERİMİZ
•10 OCAK 2013 TARİHİNDE SEVGİ HASTANESİ VE SGK ODAMIZA ZİYARETTE
BULUNDU.
•10 OCAK 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS’ ÜN SUNUMUYLA LUCA TİCARİ
PAKET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
•12 OCAK – 24 ĠUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA SMMM YETERLİLİK KURSU
DÜZENLENDİ.
•26 OCAK 2013 TARİHİNDE İĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İLE RİSK
DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMALRI SEMİNERİ İĠ TEFTİĠ KURULU İĠ BAĠ
MÜFETTİĠİ HAYRETTİN SALDI VE EMEKLİ İĠ BAĠ MÜFETTİĠİ ĠENEL ĠEN
TARAFINDAN SUNULDU.
•8 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE 26.DÖNEM BİLGİSAYARLI MUHASEBE YARDIMCI
ELEMAN YETİĠTİRME KURSUNA SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
•14 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE SOSYAL GÜVENLİK İĠ MÜFETTİĠLERİ ODAMIZA
ZİYARETTE BULUNDU.
•15 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE BURSA SMMM ODASI’ NIN DÜZENLEDİĞİ
23.KURULUĠ YEMEĞİNE ODA BAĠKANIMIZ R.ONUR YILMAZ KATILDI.
•18 ĠUBAT – 10 MAYIS 2013 TARİHLERİ ARASINDA 27.DÖNEM
BİLGİSAYARLI
MUHASEBE
YARDIMCI
ELEMAN
YETİĠTİRME
KURSU
DÜZENLENDİ.
•18 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE ANKARA’ DA YAPILAN 69.BAĠKANLAR
KURULU TOPLANTISI’ NA ODA BAĠKANIMIZ R.ONUR YILMAZ KATILDI.
•24 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE SMMM YETERLİLİK KURSUNUN SERTİFİKA
TÖRENİ DÜZENLENDİ.
•25 ĠUBAT 2013 TARİHİNDE VERGİ HAFTASI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ
BAĠKANLIĞI ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.
•BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNE, 28 ĠUBAT 2013 TARİHİNDEN
BAĠLAYARAK DÖNEM SONUNA KADAR DEVAM EDECEK OLAN EĞİTİME
TESMER SAYMANIMIZ TANER YİĞİT’ İN SUNUMUYLA DEVAM ETMEKTEDİR.
•1 MART 2013 TARİHİNDE
HAFTASI NEDENİYLE ÇELENK
DÜZENLENDİ.
MUHASEBECİLER
KOYMA TÖRENİ
•1 MART 2013 TARİHİNDE MUHASEBECİLER HAFTASI NEDENİYLE SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ, VERGİ DAİRESİ BAĠKANLIĞI VE VERGİ DENETMENLERİ
GRUP BAĠKANLIĞI NA YÖNETİM KURULUMUZ ZİYARETTE BULUNDU.
•1 MART 2013 TARİHİNDE MUHASEBECİLER HAFTASI NEDENİYLE İĠKUR
İL MÜDÜRLÜĞÜ ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.
•3 MART 2013 TARİHİNDE ASYA TERMAL OTEL DE BAĠBAKANIMIZLA
KAHVALTIYA ODA BAĠKANIMIZ R.ONUR YILMAZ KATILDI.
•8 – 9 – 10 - 11 – 12 MART 2013 VE 15 – 16 -17 – 18 – 19 MART
2013 TARİHİNDE 1. GRUP BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMLERİ YALOVA
ÜNİVERİSİTESİ İİBF ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOÇ.DR.CEMAL ELİTAĠ’ IN
ANLATIMIYLA GERÇEKLEĠTİ.
•13 MART 2013 TARİHİNDE MESLEKİ UYUM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
•14 MART 2013 TARİHİNDE BURSA SMMM ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIĠAN İĠÇİLERİN ÇALIĠMA KOĠULLARININ
İYİLEĠTİRİLMESİ KONULU PROGRAMLI TEFTİĠİN BAĠLANGIÇ TOPLANTISINA
ODA BAĠKANIMIZ R.ONUR YILMAZ KATILARAK KONUĠMA YAPMIĠTIR.
•14 – 15 – 16 MART 2013 TARİHLERİNDE ANKARA’ DA YAPILAN TÜRMOB
ETİK EĞİTİCİ EĞİTİMİNE TESMER YÖNETİM KURULU OLARAK KATILINDI.
•21 MART 2013 TARİHİNDE VERGİ DAİRESİ BAĠKANLIĞI NA YÖNETİM
KURULU TARAFINDAN ZİYARET YAPILDI.
•27 MART 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS’ ÜN SUNUMUYLA LUCA NET KOBİ
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
•4 NİSAN 2013 TARİHİNDE CHP KOMİSYONU ZİYARETTE BULUNDU.
•4 NİSAN 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS’ ÜN SUNUMUYLA LUCA TEMEL
DÜZEY EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
•4 – 5 – 6 NİSAN 2013 TARİHİNDE ANTALYA’ DA DÜZENLENEN 8.MUHASEBE
FORUMU’ NA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KATILINDI.
•9 MAYIS 2013 TARİHİNDE İİBF ÖĞRENCİLERİNE TESMER SAYMANIMIZ TANER
YİĞİT’ İN SUNUMUYLA LUCA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA TÖRENİ
DÜZENLENDİ.
•11 MAYIS 2013 TARİHİNDE İZMİR SMMM ODASI’ NIN GENEL KURULU’ NA ODA
BAĠKANIMIZ R.ONUR YILMAZ KATILINDI.
•15 MAYIS 2013 TARİHİNDE İ.UFUK ÇETİN MEZARI BAĠINDA ANILDI.
•17
MAYIS
2013
TARİHİNDE
BİGADİÇ
MESLEK
YÜKSEK
OKULU
ÖĞRENCİLERİNE TESMER SAYMANIMIZ TANER YİĞİT’ İN SUNUMUYLA LUCA
EĞİTİMİ DÜZENLENMİĠTİR.
•20 MAYIS 2013 TARİHİNDE 27.DÖNEM BİLGİSAYARLI MUHASEBE YARDIMCI
ELEMAN YETİĠTİRME KURSUNA SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
•20 – 21 – 22 – 23 MAYIS 2013 VE 26 – 27 – 28 – 29 MAYIS 2013
TARİHİNDE 2. GRUP BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMLERİ YALOVA ÜNİVERİSTESİ
İİBF ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOÇ.DR.CEMAL ELİTAĠ’ IN ANLATIMIYLA
GERÇEKLEĠTİ.
•28 MAYIS 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS’ ÜN SUNUMUYLA LUCA NET
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
•01 – 02 HAZİRAN 2013
KURULUMUZ DÜZENLENDİ.
TARİHİNDE
21.OLAĞAN
SEÇİMLİ
GENEL
07 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI.
08 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BURSA SMMM ODASI GENEL KURULUNA ODA
BAĠKANIMIZ METİN YALÇIN KATILDI.
13 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BASINLA TANIĠMA KAHVALTISI DÜZENLENDİ.
13 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE ODA KURULLARIMIZN DEVİR TESLİM TÖRENİ
3568 SAYILI YASAMIZIN YAYINLANDIĞI TARİHTE YAPILDI.
13 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI.
19 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BANDIRMA İLÇEMİZDE TEMSİLCİLİK
SEÇİMİ DÜZENLENDİ.
19 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE GÖNEN İLÇEMİZDE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ
DÜZENLENDİ.
19 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE GÖNEN DEVRAN ET RESTAURANT TA MARMARA
BÖLGE YEMEĞİ DÜZENLENDİ.
20 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE İĠ BANKASI TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.
20 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE KORURLAR SİGORTA TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.
21HAZİRAN 2013 TARİHİNDE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEBRİK
ZİYARETİNDE BULUNDU.
24 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE VALİ AHMET TURHAN A TANIĠMA İÇİN YÖNETİM
KURULU OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
24 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BAÇEV TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.
24 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE MALİ TATİL YAZISI SİTEYE
KONULARAK, MESLEKTAĠLARIMIZ BİLGİLENDİRİLDİ.
25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE AYVALIK İLÇEMİZDE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ DÜZENLENDİ.
25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE EDREMİT İLÇEMİZDE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ
DÜZENLENDİ.
25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BURHANİYE İLÇEMİZDE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ
DÜZENLENDİ.
25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BURHANİYE İSKELE FABRİKA RESTAURANT TA EGE
BÖLGE YEMEĞİ DÜZENLENDİ.
26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE PASTA KESİLEREK İLK RUHSAT TÖRENİMİZ
DÜZENLENDİ.
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE RİSK ANALİZ RAPORUNA İLİĠKİN BİLGİ NOTU
WEB SAYFAMIZA KONULDU.
27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE BASINLA KAHVALTILI BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI DÜZENLENDİ.(1 TEMMUZ SENDROMU VE YAZARKASA POS HK.)
28 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE CUMHURİYET BAĠSAVCILIĞINA YÖNETİM
KURULU OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
28 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE MUMEYEK VAKFI ODAMIZA ZİYARETTE
BULUNDU.
1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YARD.DOÇ.DR.A.ZAFER YALÇIN TEBRİK
ZİYARETİNDE BULUNDU.
1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE SMMM ENDER BİÇKİ VE SMMM GÜRAY AYDIN
TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.
15 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE GÖNEN TEMSİLCİLİĞİMİZ İFTAR YEMEĞİ
DÜZENLEDİ.
17 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE BİGADİÇ TEMSİLCİLİĞİMİZ İFTAR YEMEĞİ
DÜZENLEDİ.
19 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE İĠBİR ELEKTRİK SAN.TİC.A.Ġ. TEBRİK
ZİYARETİNDE BULUNDU.
19 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE EDREMİT İLÇEMİZDE BÜLENT GÜVEN İN
SUNUMUYLA MESLEKİ UYUM EĞİTİMİ YAPILDI.
22 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE VALİLİĞE YÖNETİM KURULU OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
23 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE TEMSİLCİLİKLERİN DEVİR TESLİM TÖRENİ
YAPILDI.
24-25 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE TÜRMOB UN DÜZENLEDİĞİ
70.BAĠKANLAR KURULU TOPLANTISINA ODA BAĠKANIMIZ METİN
YALÇIN, ODA SEKRETERİMİZ BÜLENT GÜVEN VE ESKİ ODA BAĠKANIMIZ
R.ONUR YILMAZ KATILDI.
26 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSINA
YÖNETİM KURULU OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
26 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE VERGİ MAHKEMESİNE YÖNETİM KURULU OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•27 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE
VERGİ DAİRESİ BAĠKANLIĞINA
YÖNETİM
KURULU
OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•27 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE KARESİ
VERGİ
DAİRESİNE
YÖNETİM
KURULU
OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
•27
TEMMUZ
2013
TARİHİNDE
DEFTERDARLIĞA
YÖNETİM
KURULU
OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
•27 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE KURTDERELİ
VERGİ DAİRESİNE YÖNETİM KURULU OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•27 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE VERGİ
DENETMENLERİ
KURULUNA
YÖNETİM
KURULU
OLARAK
ZİYARETTE
BULUNULDU.
•05 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE BASINLA İFTAR
YEMEĞİ DÜZENLENDİ.
•05 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE SANAYİ
ODASINA
YÖNETİM
KURULU
OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•14 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE BELEDİYE
BAĠKANLIĞINA YÖNETİM KURULU OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•14 ĞUSTOS 2013 TARİHİNDE
ODASINA
YÖNETİM
KURULU
ZİYARETTE BULUNULDU.
TİCARET
OLARAK
•19 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE İZMİR SMMM ODASI NIN DÜZENLEMİĠ OLDUĞU
TÜRMOB UN GENEL KURULU ÖNCESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA ODA
BAĠKANIMIZ METİN YALÇIN VE ODA SEKRETERİMİZ BÜLENT GÜVEN KATILDI.
•22 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE VERGİ DAİRESİ BAĠKANLIĞI NIN DÜZENLEMİĠ
OLDUĞU ÖDÜL TÖRENİNE YÖNETİM KURULU OLARAK KATILINDI.
•28 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE VERGİ
DAİRESİ BAĠKANI HASAN YİĞİT VE VERGİ
DENETMENLERİ
KURULU
BAĠKANI
HÜSEYİN EROL ODAMIZA ZİYARETTE
BULUNDU.
•05 EYLÜL 20013 TARİHİNDE TÜRMOB
GENEL BAĠKANI NAİL SANLI ODAMIZA
ZİYARETTE BULUNDU.
•07-08 EYLÜL 2013 TARİHİNDE MUMEYEK VAKFI İLE ORTAKLAĠA
DÜZENLENEN UFRS SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ.07-08 EYLÜL 2013
TARİHİNDE MUMEYEK VAKFI İLE ORTAKLAŞA III.ULUSLARARASI TÜRK
COĞRAFYASINDA
ULUSLARARASI
FİNANSAL
RAPORLAMA(UFRS)
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ.
• 07-08 EYLÜL 2013 TARİHİNDE MUMEYEK VAKFI İLE
ORTAKLAĠA DÜZENLENEN UFRS SEMPOZYUMU ESNASINDA
PROF.DR.SÜLEYMAN YÜKÇÜ NÜN YAZMIĠ OLDUĞU YETKİ KİMDE
İSİMLİ TİYATRO OYUNUNU ÜYELERİMİZ SAHNEYE KOYDU.
• 07-08 EYLÜL 2013 TARİHİNDE MUMEYEK VAKFI İLE
ORTAKLAĠA DÜZENLENEN UFRS SEMPOZYUMU ESNASINDA
PROF.DR.REMZİ ÖRTEN İN YAZMIĠ OLDUĞU TÜRKİYE DE
MUHASEBE
İSİMLİ TİYATRO OYUNUNU ÜYELERİMİZ SAHNEYE
KOYDU.
•09 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SGK İL
MÜDÜRÜ ÖMER ÇALIĠKAN ODAMIZA
ZİYARETTE BULUNDU.
•16 EYLÜL 2013 TARİHİNDE İĠKUR
MÜFETTİĠLERİ
ODAMIZI
ZİYARETTE
BULUNDU.
•25 EYLÜL 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS ÜN SUNUMUYLA E-FATURA&E-DEFTER
SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
•25 EYLÜL 2013 TARİHİNDE
TÜRMOB YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
ABDÜLAZİZ
URAL
ODAMIZA
ZİYARETTE
BULUNDU.
•25 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ESKİ SGK İL MÜDÜRÜ NECDET ASAN ODAMIZA
ZİYARETTE BULUNDU.
•02 EKİM 2013 TARİHİNDE ÇANAKKALE DE ÇALIĠMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI İĠ TEFTİĠ KURULU BURSA GRUP BAĠKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN
TOPLANTIYA YÖNETİM KURULU OLARAK KATILINDI.
•03 EKİM 2013 TARİHİNDE CHP İL BAĠKANLIĞI ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.
•05-06 EKİM TARİHİNDE TÜRMOB UN GENEL KURULUNA YÖNETİM
KURULU VE DELEGASYON OLARAK KATILINDI.
•07 EKİM 2013 TARİHİNDE 6 EYLÜL KAYMAKAMI BAYRAM GALE YE
YÖNETİM KURULU OLARAK HOĠGELDİN ZİYARETİNDE BULUNULDU.
•09 EKİM 2013 TARİHİNDE KAHVALTILI BASIN
TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
•09 KASIM 2013 TARİHİNDE KURUL VE KOMİTELERİMİZİN İLK TOPLANTILARI
OLDU.
•21 EKİM 2013 TARİHİNDE 28.DÖNEM
BİLGİSAYARLI
YARDIMCI
ELEMAN
YETİĠTİRME KURSUMUZ BAĠLADI.
•29 EKİM TARİHİNDE ESKİ ODA BAĠKANIMIZ KADİR KAYNAK ÖLÜMÜNÜN
1.YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAĠINDA ANILDI.
•02-03 KASIM 2013 TARİHİNDE BURSA SMMM ODASI NIN GELENEKSEL
CUMHURİYET BALOSUNA ODA BAĠKANIMIZ METİN YALÇIN VE BASIN YAYIN KURULU
BAĠKANI NÜVİT ERTEN KATILDI.
•06 KASIM 2013 TARİHİNDE BALIKESİR İĠ KURUMUNA YÖNETİM KURULU OLARAK
ZİYARETTE BULUNULDU.
•06 KASIM 2013 TARİHİNDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NE YÖNETİM
KURULU OLARAK ZİYARETTE BULUNULDU.
•7 KASIM 2013 TARİHİNDE STAJYER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
•18 KASIM 2013 TARİHİNDE ZİRAAT
BANKASI
ODAMIZA
ZİYARETTE
BULUNDU.
•18-19 KASIM 2013 TARİHLERİNDE ÇANAKKALE SMMM ODASI’ NIN DÜZENLEMİĠ
OLDUĞU UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI TANITIMINA TESMER BALIKESİR ĠUBESİ
BAĠKAN YARDIMCISI ERDEN KÖYBAĠI VE TESMER BALIKESİR ĠUBESİ SEKRETERİ
ONUR ERAYMAN KATILDI.
•20 KASIM 2013 TARİHİNDE MESLEK ETİĞİ YEMİNLİ RUHSAT TÖRENİ VE BASIN
TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
•21 KASIM 2013 TARİHİNDE İZMİR SMMM
ODASI’
NIN
DÜZENLEDİĞİ
TANITIM
TOPLANTISINA ODA İDARİ MÜDÜRÜMÜZ
BELGİN
ĠİMĠEK
VE
MUHASEBE
MÜDÜRÜMÜZ NECATİ ÇAKIR KATILDI.
•26 KASIM 2013 TARİHİNDE FİNANSBANK
ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.
•27 KASIM 2013 TARİHİNDE SMMM.ĠAHKAN SALTIK IN SUNUMUYLA KURUMLAR
VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNLARINDA SON DEĞİĠİKLİKLER VE YANSIMALARI
KONULU SEMİNER İLK DEFA UZAKTAN EĞİTİMLE DÜZENLENDİ.
•29 KASIM 2013 TARİHİNDE HAVRAN MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜR
YARD.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSMAİL ATABAY ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.
•04 ARALIK 2013 TARİHİNDE BURHANİYE MESLEK YÜKSEK OKULUNDA
GERÇEKLEĠEN SÖYLEĠİYE ODA BAĠKANIMIZ KATILDI.
•07- 08 ARALIK 2013
TURNUVAMIZ BAĠLADI.
TARİHİNDE
DEPLASMANLI
HALI
SAHA
•16 ARALIK 2013 TARİHİNDE NAZMİ GÜRS ÜN SUNUMUYLA LUCA NET –
LUCA VE E – FATURA & E DEFTER EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.
•17 ARALIK 2013 TARİHİNDE AYLIK BASIN TOPLANTIMIZ DÜZENLENDİ.
•20 ARALIK 2013 TARİHİNDE PROF.DR.MEHMET YÜCE NİN SUNUMUYLA GELİR VERGİSİ
YASA TASARISINA İLİĠKİN GÖRÜĠ VE ÖNERİLER KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.
BASINDA BİZ
31.12.2013 tarihi itibariyle borcu olmayan üye listesi
15
216
317
418
519
621
724
827
933
1035
1136
1238
1339
1447
1548
1650
1751
1857
1959
2068
2172
2274
2386
2488
2589
2692
2793
2897
29102
30103
31105
32115
33118
34120
35121
Nihat Kozdağ
Hamdi Bakır
Muharrem Sandıkcı
Hüseyin Kurtdere
Azim Ersoy
Kemal Emer
Mustafa Cenk
A.Zeki İlkdoğdu
Şener Kayan
C.Akan Güngören
Feti Işık
Kemal Büyükakın
Hüseyin Abacıgil
Z.Ziya Ercan
Ahmet Akyıldız
Şaziye Apar
Hüseyin Akman
Sezayi Coşkun
Mehmet Tınaztepe
Meryem Savaş
İbrahim Balkancı
F.Rıfat Pınarlıgil
Aytekin Fidan
Nihan Güldüren
A.Hilal Özalay
Ender Biçki
Recep Ertaş
Mevlüdiye Yoran
E.Soner Demirel
Hüseyin Avcı
M.Kemal Ahçı
M.Adnan Günaydın
Cemal Sever
Şenol Yoran
Ahmet Kayabek
36296
37313
38346
39347
40348
41351
42354
43356
44372
45374
46382
47393
48412
49422
50430
51454
52460
53467
54490
55503
56506
57508
58514
59518
60519
61539
62541
63547
64553
65558
66559
67560
68561
69565
70571
Mustafa Gülçubuk
Necati Işık
Tamer Çeşmeci
Ahmet Başkurt
Hamdi Koyunoğlu
Cemalettin Üstüngün
Hürmüz Avcı
İnci Aydoğan
Talip Belli
Muammer Budakoğlu
İsmail Özgül
Zekeriya Baydar
O.Zühtü Denksel
Öznur Ünsal
Hasan Kaya
K.Ziya Abaylı
Gülcan Er
Yüksel Cicibaş
Osman Çakan
Cumaali Sayar
Şakir İnceboy
Melike Güngör
Nesrin Karagöz
Adem Güney
İsmail Savaş
Hüseyin Maviengin
Fahri Emek
Uğur Fiskeci
Neriman Köybaşı
Celalettin Demir
Ümit Alyan
Cenk Tunçsiper
Birol Kahraman
Hülya Çırak
Ahmet Çelikaslan
71580
72581
73590
74591
75598
76601
77604
78606
79610
80623
81624
82625
83626
84630
85643
86646
87650
88652
89653
90657
91668
92675
93677
94682
95683
96685
97687
98688
99695
100701
101711
102712
103717
104725
105727
Nurettin Önder
Birgül Kır
Muharrem Altınçekiç
Füsün Avdan
Emin Akay
İsmail Balcı
Arif İyimser
Güngör Eren
Meral Eryılmaz
Onur Erayman
Nuri Narin
R.Onur Yılmaz
Yücel Erişen
Nejdet Çakır
S.Alper Kaya
Selahattin Ertaş
Ahmet Singör
M.Fahri Söylev
Nadir Keçecioğlu
Raşit Kahya
Ahmet Kılıç
M.Sıddık Yavuz
Nesrin Sözlevi
Bahriye Babuşcu
Birgül Fırtına
Bülent Güven
Necati Genç
Recep Soysal
Ahmet Karul
İlhan Gürkan
Şule Ekici Özkan
Hikmet Öztürk
Halil Çetin
Adem Özkan
Soner Görker
106738
107739
108740
109752
110753
111767
112770
113773
114776
115778
116793
117822
118833
119834
120835
121839
122843
123845
124846
Mustafa Eryaşa
Mustafa Yılmaz
Rafet Can
İsmail Altıntaş
Selvet Kıymaz
Mustafa Arabacı
Fatih Zeybek
Metin Yalçın
Erol Yıldız
Fatma Eser
Oktay Zengin
Ş.Yüksel Öneş
Muammer Gür
Erden Köybaşı
Halit Didinen
Ahmet Yılmaz
Serpil Deniz
Metin Sevinç
Yücel Gümüşer
125847
126855
127860
128865
129866
130878
131885
Müşerref Kent Tanır
Ramazan Yoran
M.Akif Kurt
Nurdan Zeren
İrfan Artar
Volkan Sezer
Ayşen Ünal
132886
133887
134888
135894
136897
Şerafettin Özdemir
Hava Gündoğan
Osman Altay
Murat Yarbaoğlu
Oktay Ertaş
137905 Emine Ercan Ütkü
138917 Mustafa Büyükçakır
139918 Nilüfer Karasu Betik
140919 Sema Alkan
141926
142936
143937
144950
145955
146956
147958
148961
149965
150976
151979
152981
153983
154984
155994
156995
1571002
1581003
1591007
1601016
1611019
1621035
1631039
1641048
1651054
1661056
1671057
1681058
1691062
1701071
1711072
1721073
1731078
1741084
1751092
Ender Karabıyık
İlkin Baygül
Ertuğ Aslan
Selda Sezek
İlknur Tokuşoğlu
T.Kaya Yalçın
Ahmet Adın
Emine Yıldırım
Handan H.Altıntaş
Esma Polat Balkan
H.Gülcan Çatal
Tülay Oral
Kenan Betik
Gülhan Konuk
Rifat Coşkun
A.Osman Eser
Kerim Şimşek
Levent Altun
Sema Erol
Mustafa Girgin
Emel Dağdelen
Reşat Demirağ
Selma Kurt
Seda Eken
Basri Çal
Rıfat Çolak
Recep Şenyiğit
Feyza Kaçmaz
Özcan Şahin
Güray Aydın
Şafak Özbek
Özgül Yiğit
Ümmühan İmamoğlu
Emel Tümen Kıymaz
Beytullah Keren
1761094
1771101
1781104
1791106
1801110
1811113
1821118
1831119
1841121
1851133
1861149
1871156
1881157
1891158
1901159
1911164
1921166
1931172
1941181
1951184
1961185
1971186
1981204
1991206
2001217
2011224
2021231
2031236
2041240
2051241
2061244
2071249
2081251
2091253
2101256
Hakan Tuna
Barış Aktar
Metin Çaltı
Zafer Kanbur
Selin Ersoy
Muhsine Arslan
Hülya Canbay
Recep Turgut Kurul
Ahmet Çınar
Güler Fidan
Aysun Yılmaz
Ertan Berkdemir
Ufuk Karateke
Mesut Umutlu
Ayten Yarış
Murat Gökdemir
İbrahim Bayazıt
Birkan Aslantekin
Kitabiye Kartefe
Fatih Eser
İbrahim Muslu
Ali Çavuş
Süleyman Sıraç
Adnan Fırtına
Elif İmren Alkan
Nurten Eryaşa
Mehmet Kızılduman
Engin Balkıs
Barış Balkancı
Vesile Boztaş
Meral Öntan
Nejla Tırpan
M.Sezai Yavuz
Yücel Dolgun
Gülcan Sözen
2111257
2121259
2131264
2141267
2151270
2161273
2171275
2181276
2191277
2201278
2211279
2221288
2231294
2241298
2251301
2261302
2271307
2281310
2291311
2301312
2311313
2321314
2331318
2341320
2351326
2361328
2371324
238122
239124
240126
241133
242134
243136
244142
245143
Bülent Öz
Abdüllatif Akyıldız
Ali Fuat Şentürk
Özlem Bulut
Zeliha Özcan Tek
Emre Yücel
Havva Çetin
Fatih Aydın
Ufuk Öztürk
Eren Çekiç
Zülküf Açıkgöz
Hülya Altınçekiç
Fatma Elçi
Safiye Çetin
Fevzi Aslantekin
Fatma Girgin
Çağrı Sandıkçı
Şeyma Bozkurt
Hasan Yiğit
Hüseyin Erol
Naci Bostancı
Mehmet Asar
Pınar Atmaca
Osman Sarıkaya
Ömür Konuş
Gündoğmuş
Tülay Atik
Orhan Yıldıran
Selçuk Önel
Hüseyin Öztürk
H.Feride Deniz
A.Serdar Kandiye
Binnur Karadağ
N.Metin Soykan
Burhan Dere
Hüsnü Erol
246144 Cengiz Aykanat
247145 H.Bülent Türközen
248149 Salih Ezer
249406 Salih Kantarcı
250407 Hüseyin Öztamaz
251455 Fahrettin Yıldız
252456 H.Rahmi Güven
253600 İlker Payziner
254609 Mefhar Erbaş
255635 Şerife Parmaksız
256649 Ali Elkatip
257763 Sedat Mantar
258800 Meral Gülgenç
259816 Mustafa Konur
260819 Nihal Uşargil
261820 Emine Göl
262836 Nalan Mete
263859 Vecdi Çetin
264881 Zekai Şahin
265903 Hatice Senek
266931 Firdevs Türkyılmaz
267932 M.Ali Deniz
268935 Simla Başkurt
269945 Recep Kazancıoğlu
2701043 Metin Durmaz
2711138 Hasan Güneş
2721155 Fulya Taşmaz
Hülya Akdoğan
2731180 Beşinci
2741188 Mustafa Süer
2751245 Emel Uçar
2761304 Funda Aykök
2771323 Nevriye Atmaca
278340 Ahmet Şen
Erdal Mahmut Şevket
2793
Fırtına
2806
Orhan Orgarun
281164
282165
283170
284174
285175
286176
287177
288179
289181
290185
291187
292188
293191
294192
295193
296196
297201
298202
299204
300208
301211
302212
303349
304417
305469
306482
307484
308535
309554
310555
311563
312574
313584
314597
315616
Cevat Kurtalan
Hasan Kırcı
Suat Erdönmez
A.Tamer Nalbantoğlu
Şefik Ayyılmaz
Cengiz Akıncı
Ömer Kara
Saffet Özcan
Erdoğan Edin
Bahri Yalçın
Selahettin Kılıç
Gülbin Banyocu
Hayrettin Evren
Ersin Doğanel
Kemal Can
A.Ulvi Batır
Şükrü Çolak
Çetin Mete
Tamer Koç
İhsan Şen
İsmail Tepecik
Hasan Cingöz
Burhan Arıker
Sebaat Sevinç
Hayrettin Karagöz
Mehmet Yeğin
S.Sıtkı Aydemir
Ünal Seçkal
Nurettin Yılmaz
Nursal Bayrak
İsmet Demiraslan
Türksel Gökmen
Mihriban Yuvalıoğulları
Servet Demirbilek
Tacettin Yılmaz
316627
317640
318648
319673
320678
321681
322710
323726
324746
325758
326759
327786
328797
329806
330807
331813
332817
333826
334850
335868
336872
337880
338893
339902
340912
341916
342920
343923
344925
345930
346942
347949
348960
349967
350972
Metin Yıkılgan
Hilmi Alp
Mustafa Başaran
M.Süheyl Topraklı
Cemil Uzun
Özge Ergin Alp
Erhan Elmastaş
Nurhan Koçak
İsmail Aysun
Ahmet Gezici
Mürvet Mamur
Tülay Vural
Safiye Uzun
Erol Bulut
Yılmaz Baykala
İsmail Kartal
Erol Özyıl
F.Yaşar Eray
Hasan Çakmak
Aydın Çakar
Bülent Babacan
Kadir Özden
Ahmet Haçbozan
M.Erhan Gülşar
Serkan Şekerci
Vildan Uslu
Hilal Şekerci
İsmail Tekeli
H.Oktay Eryılmaz
Feridun Dolan
Ö.Erdal Yüce
Berna Çenberci
Ayşegül Koç Sarısoy
Kemal Günay
Ö.Faruk Erten
351980
352991
353993
354996
355997
356998
357999
3581011
3591014
3601028
3611031
3621049
3631061
3641067
3651068
3661075
3671077
3681082
3691098
3701102
3711111
3721137
3731142
3741175
3751177
3761179
3771200
3781203
3791225
3801229
3811232
3821234
3831237
3841243
3851252
Nevin Balcan
Osman Sarısoy
Halime Gündoğan
İsmail Zekiş
Hakan Koçak
Halil Pars
Erkut Şentaş
Gülderen Orgarun
Onur Mete
Bertan Boz
Murat Madak
Dilek Ayar
Volkan Özmıhçı
Ersin Özmen
Kıvanç Akıncı
Güzin Taşkın Karaman
Mürsel Aslan
Ayşen Şahin
Mücahit Bilgen
Nurten Yüksel
Ersan Baç
Gürkan Akgün
Nihal Sıvacı
Fatih Avcı
Eray Bilek
Ulaş Bekdemir
Özgür Kaplan
Arzu Antep
Mustafa Kemal Barka
Bülent Özdemir
Erdal Tunalı
Sibel Curga
Neriman Özdemir
Yücel Akal
Mustafa Karaduman
3861255
3871260
3881261
3891262
3901263
3911265
3921287
3931290
3941292
3951295
3961297
3971305
3981308
3991309
4001315
4011319
4021327
403314
404315
405316
406317
407318
408453
409596
410853
411873
412970
4131038
4141135
4151187
416273
417274
418275
419277
420286
Aysun Demirhisar
Kıvanç Hanbarlı
Ayla Boz
Derya Özkan
Ahmet Çizmen
Murat Yılmazkol
Elif Tuna
Ferit Kaymakçı
Evren Yeşil
Cüneyt Babadağlı
Barçın Özbeyli
Murat Kaplan
Ersan Kale
Gülşen Atalay
Vedat Gündoğdu
Tamer Karaaslan
Serap Bedestanlıoğlu
Selim Deniz
İbrahim Arık
M.Sacit Nağış
Mustafa Şahin
İsmail Çayır
İdris Zengin
Mehmet Aygül
Dursun Kara
Neşet Akbıyık
Kasım Oğuz
Abdullah Günay
Mülayim Gür
Ömer Faruk Özcan
C.Zeki Özcan
Salih Özden
Mehmet Gümüş
A.Kemal Deveciler
M.Kemal Ataman
Sabri Gökçe
M.Bahadır Saygılı
Recep Akduran
Hüseyin Ergut
Bülent Birtane
Melih Ersezen
Halil Hakan Koca
M.Taha Demirkan
Coşkun Cıhan
İbrahim Kavas
K.Emin İnam
Bahri Baloğlu
İsmail Arslan
İsmet İlker Avcı
Serhat Günay
Soner Acar
Burak Budak
Zafer Filiz
Temel Tezcan
A.Haşim Özyurt
Burcu Kösecik
Halil Ayan
Yusuf Filiz
Recep Göktaş
Nilgün Özen
Murat Özbay
Aykut Ataman
Duygu Keşaplı
Serap Ersan
Nalan Yılmaz
Zekeriya Oktay
Ali Çıplak
Halil Ömür
Ahmet Seçal
Ramazan
455766 Demirbaşoğlu
421321
422531
423583
424769
425789
426799
427915
428921
429933
430934
431941
432943
433959
4341009
4351029
4361053
4371055
4381095
4391096
4401097
4411107
4421108
4431126
4441132
4451174
4461213
4471228
4481233
4491296
4509999
451305
452306
453309
454496
456810
457913
4581286
4594
460220
461248
462249
463253
464255
465257
466259
467260
468267
469270
470499
471570
472592
473607
474614
475670
476684
477690
478715
479730
480741
481755
482757
483765
484772
485780
486781
487801
488828
489837
490840
Yüksel Yılmaz
Savaş Bilgin
Adem Oral
B.Tarık Güle
Erdal Ürer
Haluk Demirel
A.Serdar Şengören
İsmail Aynur
Hüseyin Bayraktar
A.Necati Bozdağ
K.Turgut Tuna
M.Şeref Kaptan
S.Hasan Arslan
Kazım Toksöz
Mehmet Şengül
M.Kaan Yavaş
Muharrem Yaşar
Levent Burul
Timuçin Akın
Mustafa Akkanat
Selami Şahin
Ahmet Varol
Sadettin Şahin
Bünyamin Koç
Şener Arpaku
Ali Diken
Göksel Akal
Yakup Kıraçbedel
Nurselin Akal
Mustafa Önder
Bülent Uyar
Kemal Yıldız
Mehmet Naldöğen
Cemil Oğuz
İlknur Oktay
491863
492871
493874
494890
495898
496900
497928
498946
499948
500953
501974
502975
503978
504986
5051004
5061005
5071008
5081025
5091027
5101032
5111033
5121037
5131050
5141063
5151089
5161114
5171116
5181122
5191124
5201152
5211154
5221160
5231165
5241182
5251183
Hasan Amaç
İ.Hakkı Gençyürek
Hüseyin Yılmaz
Mustafa Kılınçarslan
Osman Özsolak
Nihal Çıkırık
Mürsel Dirilen
İbrahim Kadı
S.Selin Çetin
Ahmet Aytan
Bülent Atacan
Gökhan Bozkurt
Elif Ozan Mert
Ayşe Yasemin Bora
Hakan Duman
Turgay Teber
Hakan Biçer
Mehmet Alpay
Reşit Akovalı
Hanife Demirel
Arzu Beyaz
M.Vehbi Çetin
Fatih Madan
Meral Şentürk Kara
Fatih Bodur
Nurettin Akdoğan
Serkan Adaş
Meral Ergül
Tarık Pekcan
Ali Pala
İsmail Çengel
İ.Hakan Karasu
Özlem Muhtar
Ensar Aytekin
Erdal Kesen
5261189
5271196
5281207
5291208
5301222
5311223
5321227
5331242
5341246
5351248
5361254
5371274
5381280
5391285
5401303
541289
542292
543294
544747
545857
546879
547892
548906
5491021
5501065
5511081
5521099
5531105
5541125
5551194
5561306
557224
558225
559226
560227
Ersin Süzük
Ali Öztürk
Volkan Demirsıkan
Mehmet Eyici
Ali Yaman
Hakkı Arat
Seyra Amaç
Fatma Kazıcıoğlu
Oktay Kocaboz
Yeşim Toksöz
Abidin Acar
Ahmet Yaman
Zeliha Uzun
N.Kemal Uykan
Serment Saka
Halil Erdoğmuş
Rahmi Yüksel
Mustafa Turan
İbrahim İlhan
Erdinç Sığan
Rukiye Demet Öğrenir
Şenay Turan Gerçel
Türkan Akdağ
Mustafa Gün
Sıddık Çayır
Erol Uz
Fatih Bölükbaşı
Ali Serdar Gerçel
Selçuk Şenol
Gülbahar Başdaş
Hasan Oduncu
Hasan Er
Sabri Aşkınoğlu
Ahmet Türker
Hayrettin Kenar
561228 Hüseyin Kuşaksız
562233 Mehmet İnam
563237 Ferhat Keçicioğlu
564239 Erol Koçoğlu
565240 İ.Hakkı Akyol
566243 Hakkı Özdemirler
567246 A.Rıza Şen
568247 Hüsrev Tabak
569400 Halil İşgüden
570425 Hasan Köken
571495 Ali İhsan Güzey
572502 Mustafa Er
573573 Hüseyin Acar
574577 Özcan Karataban
575586 Enver Şen
576587 Yasemin Eti
577647 Hikmet Durusoy
578664 Tevfik Candar
579667 Vedat Erkoyuncu
580742 Abdi Işık
581790 İ.Hakkı Subaşı
582791 Ayşe Gündoğan
583792 İsmail Abay
584907 İbrahim Aslan
585954 Mehmet Kulaksız
5861006 Serdar Subaşı
5871022 Çetin Durgut
5881024 Remzi Yalçıner
5891040 Ahmet Yurdakul
5901041 Özgün Özen
5911086 Ahmet Duymaz
5921100 Taner Şenoğlu
5931115 Erdoğan Dereli
5941144 İsmail Kocapüskül
5951170 Fahri Küçük
5961178
5971201
5981216
5991230
6001238
6011291
6021293
6031299
6041300
6051321
606323
607783
608869
6091168
6101316
611404
612693
6131036
6141120
615359
616617
617775
618213
619299
620471
621562
622914
6231066
6241272
625150
626732
6271085
6281140
629785
630864
Bahadır Ulutaş
Talat Helvacı
Selman Avcu
Rüstem Altun
Kadir Ünsal
Semra Akyol
Murat Baykuş
Serap Altun
Onur Er
Emine Durgut
Ömür Alptekin
Hakan Şen
Mehmet Eyi
Mustafa Melkin Öder
Samed İspartalı
Ekrem Aslantekin
Seyhan Yılmaz
Erkan Yiğit
Fatih Başdemir
Özcan Dursun
Fatih Koç
Ünal Yılmaz
Necat Kızılcık
Mehmet Özarslan
Ali Erkan
Adnan Yazan
Güniz Koçkale
Metin Erer
Elif Uysal Karadağ
Vahit Poyraz
Sezer Şen
Polat Bakay
Fatih Kılınç
İ.Erkan Ertekin
Bahattin Uysal
6311169
632300
633301
634677
635805
6361020
637334
638336
639337
640338
641493
642497
643542
644659
645679
646698
647751
648870
649939
650985
6511015
6521093
6531171
6541197
6551212
65678
65787
658130
659216
660429
661513
662641
663736
664743
665745
666761
667821
668927
Şahin Baş
Mustafa Usda
Azmi Pazar
Nesrin Sözlevi Kaynak
Erol Temel
Kıymet Köseoğlu Şafak
Eda Bilek
Orhan Özden
İsmail Erdoğan
Nezih Işık
İbrahim Zeki Öktem
Bekir Barut
Sedat Recep Ural
Emel Türköz
Öner Ayyıldız
Hikmet Baran
Binnur Göçer
Levent Çobankuyu
Ayşegül İncedayı
Oylum Duygu Çapraz
Serap Aydoğmuş
Pınar Balı
Sezer Koç
Sadettin Aydoğmuş
Ali Utku Duran
Cemalettin Şahin
Muammer Körpeoğlu
M.Necmettin Yıldız
A.Işık Demirel
Fuat Uşar
Fahri Sevinç
Musa Metin
Ferdan Ergün
M.Nedim Hırsava
A.Nazif Bulgulu
Mehmet Gündüz
Metin Güven
Müberra Ergün
669947
670951
6711127
6721129
6731148
6741162
6751211
6761167
6771283
Fikret Günal
Mehmet Kaşlı
Esen Deniz Başyurt
Sinan Özhan
Hakan Zeybek
Sevgi Çelik
Kemal Özyiğit
Cafer Arslan
Tülay Arslan

Benzer belgeler