2016/111 Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri

Transkript

2016/111 Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri
Karar No
T.C.
SALİHLİ B E L E D İ Y E S İ
MECLİS KARARI
2016/111
Evrak Dairesi
Fen İşleri Müdürlüğü ve
Temizlik İşleri Müdürlüğünün
ihtiyacı olan iş makinaları ile
Konusu
fhnması
T saylh
cetvele işlenmesi ile alım ışı
için İller Bankasından kredi
kullanımı hususunun
görüşülmesi.
Evrak No
Saat
17.30
Geliş Tarihi
Kesinleştirme Tarih 18/07/2016
Karar Tarihi
15/07/2016
Tekrar Görüşülecek mi? H
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 15/07/2016 günü
saat 17.30
'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 24
üyesinin katılımıyla toplandı.
G Ü N D E M M A D D E S İ : 1- Fen İşleri Müdürlüğü ve
Temizlik İşleri
Müdürlüğünün ihtiyacı olan iş makinaları ile araçların alınması ve T sayılı cetvele
işlenmesi ile alım işi için İller Bankasından kredi kullanımı hususunun
görüşülmesi.
Bel. Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Belediye Başkanlığına; Fen işleri müdürlüğü ve
Temizlik işleri müdürlüğünün ihtiyacı olan iş makinaları ile araçların alınması ve T
sayılı cetvele işlenmesi ile alım işi için İller bankasından 4.820.500,00 TL.ye kadar kredi
kullanılmasına, kredi konusu işle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başvuru yapmak kredi için
her türlü işleri gerçekleştirmek için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konuları talep
edilmiş bu konular 11.07.2016 tarihli meclis toplantısında görüşülmüş incelenmesi için
Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiştir.
Komisyonumuzca hazırlanan rapor yazımız ekinde sunulmuş olup meclis
toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim. Fen
İşl.Md.V
Belediye ve Meclis Başkanı Zeki KAYDA; Evet, arkadaşlarımız komisyonda
bunu değerlendirdiler komisyon raporunu temsilci arkadaşımız okusun.
Belediye Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ;
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu;
Belediyemiz tarafından iş makinası araç ekipman alımı ve jeotermal sondaj kuyusu için
İller Bankası'ndan kredi yoluyla borçlanılması ile ilgi konular 13.07.2016 tarihinde saat
15.30 da Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında toplanarak aşağıdaki kararların alınmıştır.
İş makinası araç ve ekipman alımı için İller Bankası'ndan kredi kullanılarak
borçlanmaya gidilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
KARAR: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün
ihtiyacı olan ekli listede yazılı olan iş makinası araç ekipman alımı için İller
Bankası'ndan 4.820.500,00 TL.ye kadar kredi kullanılarak borçlanmaya gidilmesi,
krfdi ^pnusü\işle ilgili İçişleri Bakanlığı'na başvuru ve kredi için her türlü işlemi
yapmaya Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması hususu yapılan oylama sonunda meclis
mevcudunun oy birliği ile kabul edilmiştir.
* Vv >
- 2 -
T.C.
SALİHLİ B E L E D İ Y E S İ
MECLİS KARARİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN İŞ
MAKİNALARI
S.NO
İŞ MAKİNASI TÜRÜ
MİKTARI
BİRİM FİYATI
TUTARI
1
EKSKAVATÖR
1
400.000,00
400.000,00
2
KAZICI-YÜKLEYİCİ
2
235.000,00
470.000,00
3
DAMPERLİ KAMYON
3
265.000,00
795.000,00
4
GRAYDER
2
750.000,00
1.500.000,00
5
SİLİNDİR
1
200.000,00
200.000,00
6
FORKLİFT
1
80.000,00
80.000,00
7
ÇİFT KABİN ARAÇ
1
250.000,00
250.000,00
8
KAMYONET
2
TOPLAM
3.695.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ARAÇLAR
ÇÖP KAMYONU
2
135.000,00
270.000,00
ÇİFT KABİNLİ ARAÇ
1
120.000,00
120.000,00
TOPLAM
390.000,00
TOPLAM
4.085.000,00
% 18 KDV
GENEL TOPLAM
735.500
4.820.500,00

Benzer belgeler

2015/131 Belediyemize hibe yoluyla devri

2015/131 Belediyemize hibe yoluyla devri CEYLAN.Murat GİRGİN,Koray KAPLAN,Zeynel Abidin ALPASLAN Mehmet ÇAKİR,Mustafa BULUT,Mehmet ŞANVERCihan SARI.Mevli PEHLİVAN,Ferayi ASLAN,Abdülkadir AKKAPLAN,Volkan GÖKMENER(Katılmadı).Hidayet DENİZ(K...

Detaylı