İndir

Transkript

İndir
HURON GÖLÜ
Kuzey Amerika’da ABD ile Kanada arasında bulunan göllerden biridir. Adını 17.
yüzyılda bu gölün kıyısında yaşamış yerli bir kabile olan “Huronlar” dan almıştır.
Alanı 59.600 km2dir. Saint Clair Irmağı ile Superior Gölüne, Mackinac Boğazıyla
da Miçhigan Gölüne bağlanır. Gölün uzunluğu 510 km, en geniş yeri 330 km, en
derin yeri 215 m, ortalama derinliği ise 60 metredir. Kıyıların tabiî güzelliği ve
suyunun kalitesi ile dikkati çekmektedir.
Dünyada en çok adaya sahip göldür. Kenarında kış sporlarından kayak ve buz
patenti gün geçtikçe artmaktadır. ABD-Kanada sınırı bu gölün arasından geçer.
Ayrıca büyük bir göl durumunda bulunan Georgiyan Körfezi de bu gölün bir
kısmıdır. Deniz yüzeyinden 200 m kadar yüksekte olan Huron Gölünün sularında
çok çeşitli balık vardır. Genel olarak aralıktan nisana kadar buzla kaplı olan göl,
şiddetli fırtına etkisindedir.
HURON GÖLÜ
MICHIGAN GÖLÜ
Kuzey Amerika’ da birbirine bağlı beş büyük gölden oluşan Büyük
Göller ’ den üçüncü en büyük ve dünyanın altıncı en büyük tatlı su
gölüdür. Büyük Göller içinde tamamı ABD'de olan tek göldür. ABD
eyaletleri Indiana, Illinois, Wisconsin ve Michigan sınırlarındadır.
Deniz seviyesinde 176 m yüksekte olan Michigan Gölü en derin
yerinde 281 metredir ve 58.016 km² bir alana sahiptir. Uzunluğu 494
km, genişliği 190 km olan gölün kıyı şeridi 2.633 km boyunca
uzanır.Michigan Gölü adını, Michigan Eyaleti'nden değil tam tersi
eyalet ismini bu gölden alır. Adının Anişinabe Kızılderilileri dilinde
büyük su anlamına gelen Mishi-gami 'den türediğine inanılır.
Michigan gölüne akan Chicago nehri üzerindeki özel
ve ticari su taşımasının yapılmasına imkan veren
açılan köprüler, Chicago’ yu dünyanın en çok
hareketli köprüsü olan şehri unvanını vermiştir.
Michigan Avenue üzerinde bulunan köprüden batıya
bakıldığında nehrin göle açıldığı kanalı görürsünüz.
Burası Süveyş kanalı gibi su seviyesini düzenleyen
kapaklı sisteme sahip bir kanaldır. Aynı yöne giden
bütün bot ve tekneler kenarlara bağlandıktan sonra
kapaklar kapatılır ve su seviyesi gidilecek yöne doğru
ayarlanarak kapak gidiş yönü üzerindeki kapak açılır.
Chicago nehri
İllinois Eyaletinin En büyük şehri Chicago
MICHIGAN GÖLÜ
ERİE GÖLÜ;
Amerika Birleşik Devletleri-Kanada sınırında göldür. Yüzölçümü
25.745 km2, uzunluğu 387.8 km, genişliği 48.3-91.7 km, deniz
düzeyinden yüksekliği 174.5 m, en derin noktası 64 m, akaçlama
havzası 103.600 km2. Büyük Göller Bölgesi’nin öteki dört büyük
gölü gibi buzul kökenlidir. Kuzeyinde, Kanada’nın Ontario,
güneyinde, ABD’nin New York, Pennsylvania ve Ohio eyaletlerinin
kıyısı vardır. Detroit, St. Clair ırmakları aracılığıyla St. Clair Huron
göllerine; Ontaro Gölü ile aralarındaki 75 m yükseklik farkından
doğan Niyagara Çağlayanı ve Weiland Kanalı ile Ontaro Gölü’ne
bağlanan Erie, Büyük Göller Bölgesini Atlas Okyanusu’na bağlayan
St. Lewrence suyolu ağının bir parçasını oluşturur. Yapımı 1918’de
tamamlanan New York Barge Kanalı ise gölü doğudaki Hudson
Irmağı’na bağlar. Kışın genellikle mart sonuna kadar ulaşıma
kapanır.
ERİE KANALI, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Erie Gölü ile Hudson Irmağı’nı birbirine bağlayan
kanaldır. Uzunluğu 584 km. New York Eyaleti’nde, Albany ile Buffalo kentleri arasında uzanır.
Gölün deniz düzeyinden yüksekliği (175.5 m), Hudon Irmağı’ ndan fazladır.
ONTARİO GÖLÜ;
Kuzey Amerika’ da, Büyük Göller’in en doğuda ve en küçük olanıdır.
Yüzölçümü 19.684 km², doğu-batı doğrultusunda maksimum uzunluğu
311 km, kuzey-güney doğrultusunda maksimum genişliği 85 km,
ortalama derinliği 75 m, en derin noktası 237 m, akaçlama havzası
89.600 km²’dir.
Uzunca, oval biçimli Kanada ile ABD arasında uzanan göl, doğu ve
güneyden ABD’nin New York, güney, batı ve kuzeyden Kanada’nın
Ontario eyaletleriyle çevrilidir. ABD-Kanada sınırı gölün içinden geçer.
Niagara Irmağı ve Weiland Kanalı ile Erie Gölü’ ne bağlanır. Küçük
ırmaklarla beslenen göl, fazla sularını, kuzeydoğusundaki bir ayakla St.
Lawrence Irmağı’na akıtır. Yıl boyunca ulaşıma açık olmakla birlikte,
kıyılarındaki korunaklı limanların bazıları ender olarak kış mevsiminde
2-3 ay buz tutar. Okyanus gemilerinin, içlerine kadar ulaşımına olanak
sağlayan Büyük Göller ve büyük limanları ağının bir parçasını oluşturur.
Buzul kökenli gölün çevresindeki alüvyonlu topraklarda tahıl üretimi,
bahçecilik, çiçekçilik, vb tarım etkinlikleri gerçekleştirilir.
NİAGARA ŞELALELERİ
Kuzey Amerika'nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin
üzerinde bulunur. 3 büyük şelaleden oluşur. Horseshoe (Atnalı Şelalesi) bunların en
büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki küçük şelalelerdir.
Niagara Şelalesi'nden yarım dakikada 168.000 m³ su akar.[Kuzey Amerika'nin en büyük
şelalesi olan Niagara, 10.000 yıl önce Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerinin yol açtığı
çöküntülerin yol açtığı fay basamakları üzerinde yer almaktadır. Şelalenin çevresi Niagara
Şelaleleri Parkıdır ve kardeş şehirler olan Niagara Falls-Ontario ve Niagara Falls-New York
tarafından doğal koruma altındadır. Niagara isminin yerli dilindeki "Onguiaahra" (düz)
kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Ayrıca 3büyük şelaleden oluşur 51 metre dir
Niagara-Horseshoe Fall : Niagara - Atnalı Şelalesi
Örtülü
Platform
Kanada
Kalkanı
Kanada
Kalkanı
Örtülü
Platform
Örtülü Kanada
Platform
Kıyı Dağları
Büyük
Ovalar
Havzalar
Kuşağı
Kalkanı
İç Düzlükler
Kıyı Ovaları
APPALAŞ DAĞLARI
Kuzey Amerika’nın doğusunda KD-GB doğrultusunda uzanan ve ABD'nin Atlas
Okyanusu kıyılarındaki ovalarını, iç bölgelerdeki düzlüklerden ayıran geniş dağ
kuşağıdır. Appalaş dağları Paleozoik dönemde oluşmuş bir kıvrım sistemidir.
Kuzeydoğuda Kanada’ nın New Foundland Adası’ ndan başlar, güneybatıda
Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama Eyaleti orta kesimine kadar geniş bir alan
üzerinde uzanır. Uzunluğu 3.200 km, genişliği 80-160 km, en yüksek noktası North
Carolina eyaletinde Mavi Dağlar (Blue Ridges) üzerinde Mitchell Doruğu’nda
2.037 m. ye ulaşır.
Appalaş kıvrım sistemi, jeolojik devirler boyunca sistemi aşınmaya ve tektonik
hareketlerle yükselmelere maruz kalmıştır. 3. zamanda yontuklaştıktan sonra 4.
zamanda çok yerde derin vadilerle parçalanmıştır.
Appalaş sitemi; Kuzey Appalaşlar, Güney Appalaşlar ve Quachita-Wichita olmak
üzere üç bölüm halinde incelenmektedir:
1. Kuzey Appalaşlar: New Foundland adasından Hudson nehrine kadar uzanan
kesimidir. Buzulların etkisiyle parçalanmış olup St.Lawrence körfezine yer
vermiştir.
2. Güney Appalaşlar: Hudson nehri ile güneyde Alabama eyaletinin iç
kısımlarına kadar uzanan kesimidir. Appalaşların ana gövdesi burasıdır.
3. Quachita-Wichita Dağları: Missisipi nehrinin batısında Arkansas ve Oklahoma
eyaletlerinde uzanan kesimidir.
New Foundland
KUZEY APPALAŞLAR, Kanadaya bağlı NEW FOUNDLAND
Adasından başlar ve St. Lawrence Körfezi ve St Lawrence
halici ile kesintiye uğrar. Atlas Okyanusu kıyısına paralel
uzanan bu dağlar kuzeyde 1500-1600 metre yükseklikte iken
güneyde Beyaz Dağlarda (White Mountains) 1900 metrenin
üzerine çıkmaktadırlar. Kuzey Appalaşlar Hudson ırmağı ile
batıdan sınırlanır ve Connecticut güneyindeki körfezde son
bulur.
Kanada’nın Nova Scotia, Quebec, New Brunswick ve New
Foundland eyaletleri;
ABD’nin Maine, New York, New Hampshire, Vermont,
Massachsetts, Connetcticut, Rhode Island eyaletleri Kuzey
Appalaş Bölgesinde kalmaktadır.
Güney Appalaşlar, uzun ve birbirine paralel vadilerle ayrılmış dağ sıralarından oluşan bir
kuşak görünümündedir. Erie gölü doğusunda Pennsylvania'dan güneyde Georgia'ya
eyaletine kadar uzanan Blue Ridge (Mavi Dağlar) kuşağı çok yaşlı aşınmış ve üzeri
düzleşmiş bir dağ sırasıdır. Mavi dağların güney kesiminde yer alan Great Smoky
Mountains (Büyük Dumanlı Dağlar) Ulusal Parkı ünlü bir eğlence ve dinlenme
merkezidir. Appalaşların iç sırasını Virginia-Pensylvania eyaletlerinde uzanan plato
özellikli Allegheny Dağları oluşturmaktadır
Appalaşlar, güney batı kesimde Missisipi nehri parçalanmış olup nehrin batısında
Arkansas ve Oklahoma eyaletlerinde uzanan kesimine Quachita-Wichita Dağları
denilmektedir.
Appalaşlar, akçaağaç, meşe, laleağacı, huş ağacı ve kışın yaprak dökmeyen bazı
ağaçların oluşturduğu sık ormanlarla kaplıdır. Büyük Appalaş Vadisi gibi daha alçak ve
düz olan yerleri tarım alanlarına dönüşmüştür. Bu alanların dışındaki bölgelerde hindi,
ayı, tilki, geyik ve yabankedisi gibi hayvanlara sıkça rastlanır. Bölgenin başlıca doğal
kaynağı Pennsylvania'dan Alabama'ya kadar uzanan yayla bölgesinin büyük Appalaş
kömür yataklarındaki taşkömürüdür. Öteki önemli maden kaynakları, New Jersey'de
antrasit (sert maden kömürü) ve çinko, Tennessee'de bakır ve Alabama'daki geniş
demir yataklarıdır. Pennsylvania'da Pittsburgh ve Alabama'da Birmingham gibi büyük
sanayi kentleri, maden bölgelerinin yakınında kurulmuştur
Amerikalı yerlilerin yaşam alanı olan Appalaşlar, 17. yüzyılda Amerika'ya gelen
Avrupalı göçmenlerin batıya doğru hareketleri sırasında engelleyici bir unsur
olmuştur.
Örtülü
Platform
Kanada
Kalkanı
Kanada
Kalkanı
Örtülü
Platform
Örtülü Kanada
Platform
Kıyı Dağları
Büyük
Ovalar
Havzalar
Kuşağı
Kalkanı
İç Düzlükler
QUACHITA
WICHITA
Kıyı Ovaları
BATI CORDILLERA SİSTEMİ
Kuzey Amerika kıtasını batıdan bir duvar işgal eden kordillera sitemi,
oluşum yaşı itibariyle Alp orojeneziyle yaşıttır. Bu sistem içinde dağlar,
havzalar, platolar ve ovalar bir saç örgüsü gibi birbiri içine girmiş
vaziyettedirler. Bu nedenle cordillera denilmektedir.
Cordillera sistemi, Alaska yarım adasında Brooks ve Alaska Dağları ile
başlar ve iki dağ sırası arasında YUKON PLATOSU yer alır. Kanada’da
genişleyerek uzanan Yukon platosu, Kanada’nın iç kısımlarında
kordillaranın iç sırasını oluşturan KAYALIK DAĞLARI (Rocky Mountains) ile
kenetleşir.
YUKON PLATOSU
Cordilleranın doğu sırasını oluşturan ve kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan KAYALIK
DAĞLARI, Kanada'dan geçerek ABD sınırını aşar ve Montana eyaletine girer.
Montana, Wyoming, Colorado ve New Mexico eyaletlerinde Kayalık dağlarının iç
sıraları dış bükey yaylar çizerek uzanırlar.
Bu dağların başlıcaları Lewis, Big Belt, Big Horn, Front ve Sangre de Christo
dağları’dır. Bu dağların doğusunda örtülü platform üzerinde yer alan ABD'nin geniş
düzlükleri uzanmaktadır.
Kayalık Dağları, ABD’de New Mexico eyaletinde San Andreas, Guadolupe
dağlarıyla; Texas eyaletinde ise Davis ve Santiago dağlarıyla Meksika sınırını
oluşturan Rio Grande nehrine kadar uzanır.
Levis
Big Belt
Big Horn
Front
Kordillera sitemi, Meksika sınırı ötesinde Batı Sierra Madre, Doğu
Sierra Madre Dağları ile bunlar arasında uzanan Meksika
platosunda devam eder. Pasifik kıyısında uzanan Kıyı Dağları,
Meksika’da büyük bir kırılma sonucunda Kaliforniya Körfezi ve
Kaliforniya yarımadasına dönüşmüştür. Kordillera Sistemi,
Tehuantepec kıstağında daralarak “Orta Amerika’nın Kara
Köprüsünü” oluşturmaktadır.
PASİFİK KIYISI DAĞLARI=KIYI DAĞLARI
Kuzey Amerika’da Pasifik kıyısında Kayalık dağlarına paralel
uzanan dağ sırasına PASİFİK KIYISI DAĞLARI=KIYI DAĞLARI
denilmektedir. Kıyı Dağları kuzeyde buzul istilası nedeniyle
Alexanderatta, Kraliçe Charlotte ve Vencouver adalarına yer
verecek şekilde kırılmıştır.
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde Kıyı dağları ile Kayalık
Dağları arasında akarsularla parçalanmış bir platolar kuşağı yer
almaktadır.

Benzer belgeler

İndir

İndir BÜYÜK AYI GÖLÜ (Great Bear Lake): Mackenzie nehrinin doğusunda yer alır. BÜYÜK ESİR GÖLÜ (Great Slave Lake): Suları Mackenzie nehri tarafından boşaltılan bir göldür. ATABASCA GÖLÜ: Büyük Esir güney...

Detaylı

İndir

İndir da Miçhigan Gölüne bağlanır. Gölün uzunluğu 510 km, en geniş yeri 330 km, en derin yeri 215 m, ortalama derinliği ise 60 metredir. Kıyıların tabiî güzelliği ve suyunun kalitesi ile dikkati çekmekte...

Detaylı

İndir

İndir Örtülü Kanada Platform

Detaylı