ESK NEWS - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA

Transkript

ESK NEWS - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA
Academic Year
2014/15
ESK NEWS
March 2015
Inside this issue:
Top in Cyprus
1
Principal’s Welcome
2-3
Y5 Apollo 13
4-7
KUŞKOR Visit
8-9
First Aid Training
10
Y6 to the Rescue!
11
Y8 Nicosia Trip
12-14
Y4 Traffic Park Trip
15
Staff News
16-19
Alumni News
20
We are the Champions!
21
MUNKY 2015
22-23
World Book Day
24-25
Y4 Science Day
26
Y10 Investigation
27
Y5 Chinese Day
28-29
Orchid Walk 2015
30-31
Secondary Concert
32-33
Y4D Mummification
34-35
Y1 Monkey Puzzle
36-37
My Personal Experience
38
Y1 Kyrenia Harbour Trip
39
Composition Competition
40
Reception Mini Explorers
41
Student Council Elections
42
Y3 Make Roman Shields
43
Golden Diners
44
Shadow & Puppet Theatre
45
Y6 Science News
46
Duke of Edinburgh’s
47
PE Department News
48-49
Y3 Healthy Me
50-51
Little Bookworms
52
Commemoration
53
Paris-Brussels Trip
54-55
MEDIMUN 2015
56
Y8 Maglev Technology
57
Pancake Day
58
Planetarium Experience
59
Y2 Torch Challenge
60
Y6 Activity Day
61
Success Assembly
62-63
Y10 Yeşilırmak Trip
64-65
E-Safety Meeting
66
CAS-SECA Update
67
Y6R Science Activity
68
Y6K Study Forces
69
Composition Competition
70-71
The official newsletter of The English School of Kyrenia
an exceptional school
IGCSE –ESK Student ‘Top in Cyprus’
By ESK News
We are delighted to announce that The
English School of Kyrenia has been notified
by the University of Cambridge that one of
our students, Sevgi Oskar, achieved the
highest mark in the whole of Cyprus (north
and south) in her IGCSE. Our student has
been awarded the ‘Top in Cyprus’ award for
First Language Turkish IGCSE.
IGCSE – ESK Öğrencisine ‘Kıbrıs Birinciliği’
Yazan ESK Haber
The English School of Kyrenia olarak, Cambridge tarafından,
öğrencilerimizden Sevgi Oskar’ın, IGCSE sınavlarında Kıbrıs
genelinde (kuzey ve güney) en yüksek puanı aldığını öğrenmiş
olduğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayız.
Öğrencimiz, IGCSE ‘Anadil Türkçe’ sınavında ‘Kıbrıs Birinciliği’
ödülüne layık görülmüştür.
Page 2
Hello to all of the students, parents, and staff of
The English School of Kyrenia,
As previously noted the school is really “coming of age” with
sporting and academic successes galore. These things come
from a collective state of mind, a settling in of the idea that ESK
is an important school for TRNC, but also globally. To add to the
articles in the newsletter we have to congratulate Mustafa Mustafa in Y13, who has an excellent offer to study Medicine at Newcastle University, our first medic in the making. Our other Y13
students are compiling great offers form Russell Group universities in the UK, and top ten ranking institutions world-wide. Many
students have three or more offers at this time, the list of universities include:
University College London, Edinburgh University, Newcastle University, Southampton
University, Leeds University, Glasgow University, Bristol University, Warwick University,
York University, Nottingham University amongst a host of others. International applications are in to Nanyang Technological University and the National University Singapore,
as well as the University of Seoul, Modul University Vienna, and excellent universities in
Germany, France, Finland, and Shanghai.
It is still early days, so those who have not yet heard from their universities there is
plenty of time left, let’s keep them all in our thoughts. A number of students have been
called to the UK for interviews so we will have good news in store for you all.
You will read of so many expressive and creative events and singular achievements
from our most capable students, this edition of the newsletter is a real treat to read.
The Duke of Edinburgh International Award has witnessed 43 students under canvas
and keen on gaining their bronze awards, and our recent MUNKY was a triumph with
69 delegates – so we grow in all that we do. Since the students grow so quickly the advice from me as a father is make the most of the moment – we will blink and they’ll be
off to university!
Warmest best wishes
Hector MacDonald
Principal
Page 3
The English School of Kyrenia’nın tüm öğrencilerine, velilerine, ve
personeline merhaba,
Daha önce bahsettiğim üzere okulumuz, kazandığı sportif ve
akademik başarılarındaki artış ile rüstünü ispat etmiştir. Tüm bu
başarılar, ortak aklın ürünüdür ve ESK’nın artık gerek adadaki
gerekse global platformdaki varlığını göstermektedir. Okul haberlerine bir ekleme yapmak gerekirse; 13. Sınıf öğrencimiz Mustafa
Mustafa’yı, Newcastle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden harika bir
teklif aldığı için kutlamalıyız, bu bizim Tıp alanındaki ilk
başarımızdır. Diğer 13. Sınıf öğrencilerimiz ise, İngiltere’nin Russell Group bünyesindeki ve dünya çapında ilk on üniversitelerinden gelen teklifleri derlemektedirler. Birçok öğrencimiz, aşağıda belirttiğimiz üniversitelerin üç ve daha çoğundan teklif almıştır:
University College London, Edinburgh University, Newcastle University, Southampton
University, Leeds University, Glasgow University, Bristol University, Warwick University,
York University, Nottingham University başta olmak üzere, diğer uluslararası okullar
olan; Nanyang Technological University, The National University Singapore, aynı zamanda University of Seoul, Modul University Vienna ile Almanya, Fransa, Finlandiya, Shanghai’deki birçok harika üniversite, öğrencilerimize tekliflerde bulunmuşlardır.
Halen daha teklifler için erkendir ve bunun için bolca zamanımız vardır. Henüz okullardan teklif almamış olan öğrencilerimiz lütfen bunu hatırlarında bulundursunlar.
Sizler için hazırlanmış olan ESK Haber Bülteni yeni sayısında, yetenekli öğrencilerimizin
bireysel olarak kazandıkları başarılar ve çeşitli yaratıcı etkinliklerle ilgili haberleri
okuyacaksınız. The Duke of Edinburgh International Award sertifika programındaki 43
gönüllü öğrencimiz çadırlarda konaklayarak bronz sertifikayı tamamlama konusunda
oldukça hevesliydiler. Gerçekleşen son MUNKY toplantısı, 69 katılımcısıyla adeta bir
zafer niteliği taşımaktaydı. Bütün bunlar okul olarak nasıl geliştiğimizi göstermektedir.
Öğrencilerimiz o kadar hızlı büyüyorlar ki, bir baba olarak sizlere tavsiyem yaşanan her
anın tadını çıkarabilmenizdir. İnanın ki bizler, gözümüzü açıp kapayana kadar
çocuklarımız üniversiteye gidecekler!
En iyi dileklerimle,
Hector MacDonald
Okul Müdürü
Page 4
Year 5 Apollo 13 Performance – 3 & 4 December 2014
By Mike Bunting, Y5 Teacher & Primary Maths Coordinator
As part of our ‘Earth, Space and Beyond’ topic, Year 5 decided to
base their performance on the Space theme. The temptation to
perform a few well-known space songs such as “Rocket Man”,
“Space Oddity” and “The Time Warp” proved too much to resist
for Mr. Bunting. So these songs were woven into a skit of “Apollo
13”, the mission to the moon which coined the phrase, “Houston,
We Have a Problem!” The performance itself from the children
was wonderfully energetic, the highlight being the rousing rendition of “The Final Countdown” complete with trumpeters, dancers
and air guitarists! Everyone did themselves proud!
Page 5
Page 6
Year 5 Apollo 13 Performance – 3 & 4 December 2014
Page 7
5 Sınıfların Apollo 13 Gösterileri – 3 ve 4 Aralık 2014
Yazan Mike Bunting, 5. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Matematik
Koordinatorü
5. Sınıflar, ‘Dünya, Uzay ve Ötesi’ tema derslerinin bir parçası
olarak gösterilerini Uzay teması altında gerçekleştirmeye
karar verdiler. Gösteride “Rocket Man”, “Space Oddity” ve
“The Time Warp” gibi, uzayla ilgili yazılmış çok ünlü şarkıları
kullanma dürtüsü Mr Bunting’in karşı koyamayacağı kadar
güçlüydü. O nedenle bu şarkılar, “Houston, Bir Problemimiz
var!” cümlesini ünlendiren aya yolculuk misyonu “Apollo 13”
ile ilgili yazılmış, aynı adlı parodinin içerisinde incelikli bir
şekilde eklendi. Gösterinin kendisi çocuklar açısından harika
bir şekilde enerjikti; en vurgulu bölümü ise şüphesiz,
trompetçiler, dansçılar ve hava gitaristleri ile tamamlanmış
“The Final Countdown” şarkısının heyecan verici yorumu idi.
Herkesin performansı gurur vericiydi!
Page 8
KUŞKOR Visit – 16 December 2014
By Jülide Seçer, Y4 Teaching Assistant
The North Cyprus Society for the Protection of Birds and Nature (KUŞKOR) representative Biologist
Robin Snape visited our school. Years 3, 4, 5 and 6 attended the informative seminar about the birds
in Cyprus. KUŞKOR has been active in North Cyprus for over 20 years, and strives to educate the
Cypriot population about protecting birdlife and nature through presentations to schools and villages,
as well as monitoring the bird population on the island as best it can whether migratory or native.
The students thoroughly enjoyed looking at different types of birds and learning interesting facts
about birdlife in Cyprus. They found out that the best time to see birds is during Spring and Autumn
migration when millions of birds pass through the island. Birds can be found anywhere but bird watch
in the right places and the results can be spectacular.
In addition, 2015 KUŞKOR calendars have been released to help raise funds for birdlife. Stunning
photographs of Cyprus birdlife are featured in the calendars. Priced at 10TL the calendars are on
purchase from the English School of Kyrenia reception desk. Don’t forget to buy one!
Page 9
KUŞKOR Ziyareti – 16 Aralık 2014
Yazan Jülide Seçer, 4. Sınıf Yardımcı Öğretmen
Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) temsilcisi Biyolog Robin Snape okulumuzu
ziyaret etti. Kıbrıs’taki kuşlarla ilgili verdiği seminere 3, 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri katıldı. 20 yılı aşkın
bir süredir Kuzey Kıbrıs’ta aktif olan KUŞKOR, okullara ve köylere ziyaretlerinde yaptıkları sunumlarla
Kıbrıslıları kuş türlerini ve doğayı korumaya yönelik bilgilendirmeyi, aynı zamanda adadaki kuş
popülasyonunu, göçmen ya da mahalli en iyi şekilde izlemeyi amaç edinmektedir.
Öğrenciler Kıbrıs’taki farklı kuş türlerine bakmaktan ve onlarla ilgili ilginç bilgiler öğrenmekten çok
keyif aldılar. Kuşları izlemek için en iyi dönemin İlkbahar ve Sonbahar göçleri sırasında, milyonlarca
kuşun adamızdan geçmekte olduğu zamanlar olduğunu öğrendiler. Kuşları her yerde görmek
mümkün, ancak doğru yerlerde yapılan kuş gözlemlerinin sonuçları muhteşem olabiliyor.
Artı olarak, kuş türlerine kaynak oluşturmaya yardımcı olması açısından 2015 KUŞKOR takvimleri
hazırlanmıştır. Takvimler içerisinde Kıbrıs’taki kuş türlerine ait çarpıcı fotoğraflar bulabilirsiniz. Bu
takvimleri the English School of Kyrenia resepsiyonundan 10TL karşılığında temin edebilirsiniz. Almayı
unutmayın!
Page 10
First Aid Training – 21 November 2014
By Elizabeth Akgönül, School Nurse
Each year we are fortunate enough to train our staff in First Aid. In the photographs you can see some
of our trained staff receiving their certificates from their First Aid instructors Mr. Steve Collard and Mr.
Andy King (from The Civil Emergency Service Volunteers) in November.
We also have staff trained in First Aid by Sivil Savunma in Kyrenia.
We are very grateful for this annual training because it means we have well trained staff on hand to
deal with the incidents which will undoubtedly occur in a school of our size and when our students go
on their Activity Camps.
İlk Yardım Eğitimi – 21 Kasım 2014
Yazan Elizabeth Akgönül, Okul Hemşiresi
Personelimize her yıl İlk Yardım konusunda eğitim verebildiğimiz için şanslıyız. Fotoğraflarda, Kasım
ayı içerisinde İlk Yardım eğitmenleri, Sivil Acil Durum Hizmetleri Gönüllüleri ekibinden Steve Collard ve
Andy King tarafından sertifikalarını alan eğitimli personelimizden bazılarını görebilirsiniz.
Personelimizden bazıları ise İlk Yardım eğitimlerini Girne’deki Sivil Savunma tesislerinde
almaktadırlar. Her yıl gerçekleşen bu eğitimler için, özellikle bizim gibi büyük okullarda veya öğrenciler
Aktivite Gezilerine çıktıklarında gerçekleşmesi muhtemel olaylara anında müdahale edecek iyi eğitimli
personelizin varlığı için müteşekkiriz.
Page 11
Year 6 Students to the Rescue! – 19 December 2014
By Aiden Roberts, Y6 Teacher & Primary Assistant Head
Following an incredibly ferocious downpour on the last day of term, some unfortunate Year 1 pupils
found themselves inadvertently stranded in the wrong building. The unsuspecting children had been
visiting the Great Hall to take part in a celebratory assembly which involved the Primary staff singing
some beautiful medleys to their awe-struck students. Unbeknownst to them, the weather had taken a
grim turn with hail, rain and wind battering the island: this left the poor children castaway. With
lunchtime rapidly approaching, and small stomachs rumbling for Christmas diner, an incredibly caring
clutch of Year 6 students leapt to their aid and escorted them carefully back to the safety of the Early
Years lunch hall. Fortuitously Mrs Akin was on hand to snap their noble and gallant efforts.
6. Sınıf Öğrencileri Yardıma Koştu! – 19 Aralık 2014
Yazan Aiden Roberts, 6. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Müdür Yardımcısı
Dönemin son günü gerçekleşen akıl almaz şiddetli yağışı takiben bazı talihsiz 1. Sınıf öğrencileri kazara kendilerini yanlış binada buldular. Masum çocuklar Büyük Salona yaptıkları ziyarette tüm okulun
hazır bulunduğu bir kutlamaya katılmış, İlkokul personelinin kendilerine potpuri şeklinde sundukları
nefis şarkıları dinlemişlerdi. Herkesten habersizce kötüleşen hava koşulları, karamsar bir hale bürünmüş, yerini dolu, yağmur ve rüzgara bırakmıştı; bunun sonucu olarak ise küçük öğrencilerimiz Ana
Okul binasında mahsur kalmışlardı. Yaklaşan öğle yemeği saati ile Noel yemeği için guruldayan minik
midelerin yardımına 6. Sınıf öğrencilerinin sımsıcacık elleri yetişti. Onların yardımıyla güvenli bir şekilde Okul Öncesi yemekhanesine eşlik edildiler. Şans eseri orada bulunan Mrs Akın ise bu soylu ve kibar eforlarını bir fotoğrafla daimi kıldı.
Page 12
8. Sınıf Lefkoşa Gezisi – 17 Kasım 2014
Yazan Gülay Damar, Ortaokul-Lise Türkçe Bölüm Başkanı
8. Sınıf Türkçe dersi “Kültür ve İletişim” teması ile bağlantılı olarak 17 Kasım 2014, Pazartesi günü
Lefkoşa’daki belli başlı tarihi ve turistik yerlere bir gezi düzenlenmiştir.
Bu gezimiz sırasında; Lefkoşa- Büyük Han, Selimiye Camii, Bandabulya (Çarşı) ve Derviş Paşa Konağı
ziyaret edildi. “Yaşayarak Öğrenme” anlayışı doğrultusunda planladığımız bu gezi sırasında öğrencilerimiz tarih ve yaşamın iç içe geçmiş şeklini bizzat görüp buralarla ilgili bilgiler edinirken notlar da
aldılar.
Gezi sırasında gezilen her yer ile ilgili önceden oluşturulan gruplardaki görevli öğrencilerin bir kısmı
bazı çarşı esnafı , zanaatkârlar, yerli ve yabancı turistler ile röportajlar yaparken diğerleri de fotoğraf
ve video çekimleri yaptılar.
Gezi sırasında oldukça heyecanlı olan ve ayrıca bir o kadar da mutlu olan öğrencilerimiz, gezerken
küçük hediyelik eşyalar satın alırken yerel tatların da tatlarına bakmadan geçmediler.
Oldukça verimli ve güzel zaman geçiren öğrencilerimiz, dönüş yolunda yaşadıkları bu güzel günü asla
unutamayacaklarını belirtirken yapacakları “Lefkoşa Gezisi Projesi” için özgün düşünceleri birbirleriyle
paylaştılar.
Bu verimli ve eğlenceli gezi için destek veren siz değerli velilerimize, 8. Sınıf Türkçe dersi öğretmenleri
olarak çok teşekkür ediyoruz.
Page 13
Year 8 Nicosia Trip – 17 November 2014
By Gülay Damar, Head of Secondary Turkish Department
On Monday, 17th November 2014, in line with their Turkish lesson topic “Culture and
Communication”, Year 8 students organised a trip to the main historical and touristic sites of Nicosia.
During our trip to Nicosia, the Büyük Han (the Great Inn), Selimiye Mosque, Bandabulya (Market) and
the Dervish Pasha Mansion were visited. Planned in line with our philosophy “Live and Learn”, our
students had direct experience of the embedded structure of history and life, as well as take notes of
the information they gathered here.
Students were put in working groups, while students from each group were responsible of
interviewing shopkeepers, artisans, local and foreign tourists, others carried out video recordings and
took photographs.
Our students, which were very excited and happy during the trip, also purchased small souvenirs as
they wandered around, as well as taste some of the local flavours. On the journey back students
commented that they really enjoyed the trip and that they would never forget it, as well as share their
unique ideas for the “Nicosia Trip Project” they will complete.
As the Year 8 Turkish teachers, we would like to thank parents who offered their support during this
productive and entertaining trip.
Page 14
8. Sınıf Lefkoşa Kültür Gezisi
Yazan Nil Sena Kocaoğlu, 8. Sınıf Öğrencisi
Bizler, 8. Sınıflar olarak, Türkçe dersimizdeki konumuz olan “Milli
Kültür ve Tarihi Değerler” kapsamında Lefkoşa’ya yapacağımız
kültür gezimiz için 17 Kasım, Pazartesi günü saat 10.50’de
okulumuzun ön kapısından otobüslere bindik ve Lefkoşa’ya doğru
yola çıktık.
Yarım saat kadar süren yoldan sonra otobüsten indik ve ilk
durağımız olan Büyük Han’a doğru yürüdük. Vardığımızda, herkes
dolaşmaya ve bolca fotoğraf çekmeye başladı. Büyük, eski ve tarihi
bir binaydı. Lokanta, hediyelik eşya ve el yapımı ürünler satan
dükkanlar vardı. Orada dolaşmaya gelen bir turistle röportaj yaptık
ve Türkiye’den geldiğini, Kıbrıs’ı ve Büyük Han’ı da çok
beğendiklerini söylediler. Bazı dükkan sahipleriyle de röportaj
yaptık. Hediyelik eşya dükkanlarının sahiplerinden ikisi kar elde
edemediklerini belirtirken, kendi yaptığı kolyeleri satan bir kadın ise işlerinin iyi olduğunu, gelen
turistlerin kolyelerini beğenerek aldıklarını söyledi. Büyük Han’dan sonra durağımız diğer adı, ki bu ad
bana çok ilginç geldi, Bandabulya olan Belediye Çarşısı’na gittik. Bu çarşının Lefkoşa’nın ilk sebze
pazarı olduğunu yaptığım araştırmada öğrendim. Bandabulya’nın içindeki dükkanlarda hediyelik
eşyalar, giysiler, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler satılıyordu. Ardından Selimiye Camii’ne gittik.
Ayakkabılarımızı çıkarıp içeri girdiğimizde, namaz kılan birini gördük. Burada da fotoğraflar çektik,
caminin içini inceledik. Caminin dış tarafında, ki buraya «avlu» deniliyormuş, büyük bir çeşme vardı.
Eskiden bir katedral olan cami, Osmanlıların adayı fethiyle camiye çevrilmiş, adı ise Padişah 2.
Selim’in adından dolayı Selimiye Camii olarak değiştirilmiş. Camideki gezimizin ardından yemek yedik.
Ardından tekrar otobüslerimize bindik ve Derviş Paşa
Konağı’na gittik. İki katlı konağın birçok odası vardı.
Odalardaki mobilyalar ve heykeller gerçeklik katıyordu.
Avluda bir kuyu, arka taraftaki bahçede ise küçük bir
hamam vardı. Bahçede kemerlerle birbirine bağlanan
duvarlar vardı. Konağa ismini veren Derviş Paşa, Kıbrıs’ın
ilk Türkçe gazetesi olan ‘Zaman’ gazetesini yayınlayan
kişiymiş. Burada da bol bol fotoğraf çektik. Arkadaşımızın
Berk’in «Baş Oda»da yer alan Paşalarla çektirdiği
fotoğraflar ve burada edindiği yangın tüpleri hobisi doğrusu
görülmeye değerdi.
Konaktaki gezimizin ardından otobüse bindik ve
okulumuza döndük. Saat 15.23’te okula vardık. Bu gezide
pek çok bilgi edindik. Bizi bu bilgilendirici ve eğitici geziye
götürdükleri ve arkadaşlıklarımızı daha da ilerletmemize
aracı oldukları için Türkçe öğretmenlerimize çok teşekkür
ediyoruz.
Page 15
4. Sınıfların KKTCell Trafik Eğitim Parkı Gezisi – 1 Aralık 2014
Yazan Tuba Demirsoy, İlkokul Türkçe Öğretmeni
Taşıtlar ve Trafik konumuzla ilgili olarak düzenlediğimiz; KKTCell Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen
okul gezimiz öğrencilerimizin ilgisini oldukça çekmiştir.
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu gezimizde öğrencilerimiz, trafik kurallarını öğrenerek onlar için hazırlanan trafik parkında kullandıkları araçlarla da bu kuralları uygulama şansı bulmuşlardır. Trafik kazalarının her geçen gün arttığı ülkemizde eğitimin temelden verilmesine katkıda bulunan Trafik Kazalarını Önleme Derneği'ne çok teşekkür ederiz.
Year 4 Trip to the KKTCell Traffic Education Park– 1 December 2014
By Tuba Demirsoy, Primary Turkish Teacher
Our students showed tremendous interest during our school trip to the KKTCell Traffic Education
Park, which we carried out under our topic ‘Vehicles and Traffic’.
During this trip, Year 4 students learned about the traffic rules and also had the opportunity to put
them into practice by using the vehicles set out for them in the traffic park. With the ever increasing
occurrence of traffic accidents in the world, we would like to thank the Traffic Accidents Prevention
Association for its contribution in making sure traffic education is given from very young age.
Page 16
Surprise Baby Shower For Mrs Erensoy - 16 January 2015
On the last school day before her maternity leave a surprise baby shower was thrown for Year 3
teacher, Mrs Erensoy. The ESK family would like to wish Mrs Erensoy and her baby health and happiness.
(ESK News note: Mrs Erensoy’s beautiful baby girl Gülce was born on Monday, 23rd February at
13:18.)
Mrs Erensoy’a Sürpriz Bebek Partisi—16 Ocak 2015
Doğum iznine ayrılmadan önceki son okul gününde, 3. Sınıf öğretmeni Mrs Erensoy’a sürpriz bir bebek partisi düzenlendi. ESK ailesi olarak Mrs Erensoy’a ve bebeğine sağlık ve mutluluklar dileriz.
(ESK Haberin notu: 23 Şubat tarihi saat 13:18’de Mrs Erensoy’un güzeller güzeli kızı Gülce dünyaya
geldi.)
Page 17
Former ESK Teachers Now Mr & Mrs!
By ESK News
Former ESK teachers Polly Gough-Olaya and Ed Smith were
married in the UK over the summer and have sent ESK News
these lovely photos.
The whole ESK family wish Polly and Ed a lifetime filled with
health, happiness and joy together.
Eski ESK Öğretmenleri Artık Evli!
Yazan ESK Haber
Eski ESK öğretmenleri Polly Gough-Olaya ve Ed Smith
geçtiğimiz yaz aylarında Britanya’da gerçekleşen evlilik
törenlerinin ardından bu harika fotoğrafları ESK Haber’e
gönderdiler.
Tüm ESK ailesi olarak Polly ve Ed’e birlikte sağlık, mutluluk ve
neşe ile dolu bir yaşam dileriz.
Page 18
The Legendary Rod Stewart, oppsss, Ray Harris’ 60th Birthday – 29 November 2014
By Aşkın Ahmet, Accounts Manager
ESK’s Estate Manager Raymond Harris’ birthday was on 29th November
2014. He was surprised at the main school reception, where ESK’s staff
gathered to present Ray with his cake three days prior to his travels to the
UK for his 60th birthday celebrations with family and friends.
Ray was overjoyed and very emotional and thanked all staff individually for
making the lead up to his birthday so special.
Ray joined the ESK family in 2010/11 as the Maintenance Manager. Last
year Ray became one of ESK’s most prized fixed assets and is currently the
Estate Manager. Ray has a remarkable personality. In addition to his dedicated work ethic, he is dependable, responsible, honest and courteous.
Happy 60th Ray!
Efsanevi Rod Stewart, pardon, Ray Harris’in 60. Yaş Günü – 29 Kasım 2014
Yazan Aşkın Ahmet, Muhasebe Müdürü
ESK Emlâk Müdürü Raymond Harris’in yaş günü 29 Kasım 2014 tarihindeydi. 60. yaş gününü ailesi
ve yakınlarıyla kutlamak üzere Britanya’ya yapacağı yolculuktan üç gün önce okulun ana resepsiyon
bölümünde toplanan çalışma arkadaşları tarafından yaş günü pastasıyla sürpriz yapıldı.
Sürpriz karşısında çok duygulanan Ray bu özel yaş gününü
daha da özel kıldıkları için tüm çalışma arkadaşlarına tek tek
teşekkür etti.
Ray ESK ailesine 2010/11 akademik yılında Bakım Onarım
Müdürü olarak katılmıştı. Geçtiğimiz yıl ESK’nın en takdire
şayan demirbaşlarından olmuştur, halihazırda görevine Emlâk
Müdürü olarak devam etmektedir. Ray kendini işine adamış,
iş etiği yüksek, güvenilir, sorumluluk sahibi olan, dürüstlüğü
ve incelliği ile fevkalade bir insandır. Daha nice mutlu 60lara
Ray!
Page 19
Goodbye Miss Studdart – 30 January 2015
By Tracey King, Y6 Teacher
The Secondary school had a special leaving assembly for a very special teacher, Miss Claire Studdart.
It was an opportunity for students and teachers to present homemade cards and gifts, as well as give
their well-wishes to Miss Studdart, who was returning back to the UK.
Miss Studdart worked closely with the Year 6 and 7s as ‘Transition Coordinator’ and made a huge
impact with these students over the time she was here.
A very emotional assembly for a teacher who will be solely missed.
We are all wishing her the best of health and a fast recovery.
Hoşçakal Miss Studdart – 30 Ocak 2015
Yazan Tracey King, 6. Sınıf Öğretmeni
Okulun Ortaokul-Lise bölümü çok özel bir öğretmen olan Miss Claire
Studdart için özel bir etkinlik düzenledi. Bu öğrencilerle
öğretmenlerin, Britanya’ya dönmek üzere olan Miss Studdart’a
hazırlamış oldukları elyapımı kartları ve hediyeleri sunma olanağı
verdi.
Miss Studdart, ‘Geçiş Koordinatörü’ olarak 6. ve 7. Sınıf öğrencileri
ile yakınen çalışmış, bizlerle birlikte olduğu süre içerisinde bu
öğrenciler üzerinde büyük bir etki bırakmaya yetmiştir.
Çok özlenecek bir öğretmen için duygu dolu bir etkinlikti.
Hepimiz de ona hızlı bir iyileşme süreci ve sağlıklı bir ömür dileriz.
Page 20
Congratulations to Our ‘14 Graduates Sami Kader and Uraz Şentürk
By ESK News
We recently received excellent news from ESK graduate student Sami Kader. Sami graduated ESK in
the summer of 2014 and is now is in his first year of university at the Farmer Business School of Miami University, Ohio. In honour of his scholarly achievement at the university, Sami has already been
named on the Dean’s List. This is an important honour at USA universities and we congratulations
Sami on his continuing success!
In addition, Uraz Şentürk had earlier this year been chosen as one of the top 4 out of 400 applicants
worldwide for an additional scholarship at his university in Florida, USA. This was awarded based upon his exceptionally balanced character and his ability to excel in academic and sporting programmes
as well as his ability to present himself professionally.
2014 Mezunlarımız Sami Kader ve Uraz Şentürk’e Tebrikler
Yazan ESK Haber
Geçtiğimiz günlerde ESK mezunu öğrencimiz Sami Kader’den harika haberler aldık. Sami 2014 yaz
döneminde ESK’dan mezun olmuş ve şu an Ohio’daki Farmer Business School of Miami University’de
üniversite yaşamının ilk yılını okumaktadır. Üniversitedeki bilimsel başarısını onurlandırmak üzere
Sami’nin adı Dean’s List (Dekan’ın Listesi’ne) alınmıştır. Bu ABD üniversitelerinde çok önemli bir onur
sayılmakta; Sami’yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz!
Ek olarak, Uraz Şentürk bu akademik yılın başında dünya genelindeki 400 başvuru içerisinden ilk 4
kişi arasına girerek ABD, Florida’daki üniversitesinde ilave bir burs kazanmıştır. Bu bursu olağanüstü
muvazeneli karakteri ile hem akademik hem de spor programlarında göstermiş olduğu üstün başarı
yanında, kendini profesyönel olarak da takdim edebilme becerisi karşısında kazanmıştır.
Page 21
We are the Champions – 9 March 2015
By Craig Reece, Head of PE Department
ESK won the Lower Secondary Girls Fencing Team Competition this week. There were 6 school teams
entered and 13 individual schools. ESK managed a surprise victory with Azra Say Ötün (2nd) Ece Öncül
(3rd), Hazal Say Ötün, Sera Gürler and Melin Yaşar all displaying outstanding effort. Azra and Ece now
have the chance to represent TRNC in May at the Turkish National interschool championship. ESK’s
winning streak continues and extra thanks need to go to the PE department for their time and effort
to produce our future stars.
.
Eskrimde Şampiyonluk – 9 Mart 2015
Yazan Craig Reece, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı
ESK bu hafta içinde Ortaokul Kızlar Eskrim Takımlar Yarışmasını kazandılar. 13 farklı okuldan 6 okul
takımının rekabet ettiği yarışmada, Azra Say Ötün (2.lik) Ece Öncül (3.lük), Hazal Say Ötün, Sera
Gürler ve Melin Yaşar’dan oluşan okul takımımız her birinin ortaya koyduğu olağanüstü performans ile
sürpriz bir galibiyet aldı.
Azra ile Ece Mayıs ayından Türkiye Okullararası Milli Şampiyonlukta KKTC’yi temsil etme hakkı kazanmış oldular. ESK galibiyetleri son hız devam ederken, geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak için
zaman ve çabalarını esirgemeyen Beden Eğitimi departmanına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Page 22
M.U.N.K.Y. 2015 Conference - 6 & 7 March 2015
By Aşkgül Suman, Secondary Business Teacher
Over 90 students took part in a Model United Nations Kyrenia (M.U.N – KY) conference hosted at the English
School Kyrenia on the 6th – 7th November 2015.
Students from 19 Mayıs Türk Maarif College, TED, Doğa College and ESK took the role of a delegate from a
given country and debated world issues in four committees.
M.U.N can be described as a simulation of the UN. Students from different schools, backgrounds, countries
and cultures come together at conferences as delegates – representatives - of countries. As a team, these delegates create resolutions outlining how they think important world issues, such as Ebola or the crisis in the
Middle East, should be solved. Together, they spend hours debating these resolutions; getting to know the issue, the format of a real UN debate, and each other in the process. They give passionate speeches about their
resolutions, pick holes in other delegates’ arguments, debate in accordance to the ‘Parliamentary Procedure’
of the UN and persuade the represented nations to vote for or against resolutions. They gain an understanding
of their countries, global issues and the UN, at the same time as learning how to distance personal feelings
from the policy of their delegation. But most of all, for the few days of the conference, young students become
mature delegates, and make friends with other delegates from around the world. MUN conferences are a truly
memorable experience that give students a sense of being part of something extraordinary and momentous,
yet immensely enjoyable and fun.
The conference was organised by eight students, the MUN 2015 team: Bato Dambiev, Miriam Marancos, Kaan
Ibrahim, Tolga Atun, Cecilie Neilson, Holly Cartwright, Noah Swanson and Bilge Nevzat. ESK students were
‘Chairs’ in each of the 4 committees. The Secretary General was Bato Dambiev and President of the General
Assembly was Miriam Marancos. A full admin team & photographers were also students. The MUN team arranged sponsorship with Turkcell and set up their own web site www.mun-ky.com.
A social event was organised for Friday evening, a delicious complimentary meal was provided by Jashans Gardens Bahceli and later a chance to dance at the Bella View Hotel. it was a chance for students from other
schools to get to know each other in less formal surroundings.
Saturday involved debating in committees, then meeting all together in the General Assembly where there was
more debating on resolutions & delegates voted whether to pass or fail resolutions.
MUN Directors from; 19 Mayıs TMK, Filiz Hakseven, Gül Ertuğrul and Beril Arıpınar, TED; Fırat Kandamis and
Hale Silifkeli, Doğa Koleji: Turhan Uludağ and Rüşen Karakaya prepared their students and supported ESK in
the MUN conference.
In the opening ceremony, Hector Macdonald, ESK School Principal stated the importance of MUN and how it
was viewed very positively by Universities.
Aşkgül Suman, MUN organiser at ESK was proud
of how students from all schools had prepared
for the event. “Even though many of the delegates were new to MUN, they had the courage to
take part and I hope that as well as the usual
skills associated with MUN such as research,
confidence, public speaking and negotiation,
they have learnt to work together.
“It is my hope that more students from the TRNC
will join us next year, learn about Model United
Nations and become the leaders of tomorrow.”
Page 23
M.U.N.K.Y. 2015 Konferansı - 6 ve 7 Mart 2015
Yazan Aşkgül Suman, Ortaokul-Lise Bölümü İşletme
Öğretmeni
90ı aşkın öğrenci, 6-7 Mart 2015 tarihlerinde
gerçekleşen ve English School of Kyrenia’nın evsahipliği
yaptığı Birleşmiş Milletler Modeli Girne (M.U.N – KY)
konferansına katıldılar.
19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED, Doğa Koleji ve ESK’dan
gelen öğrenciler kendilerine verilmiş olan ülkelerin
temsilcileri olma rollerini üstlenip dört komite halinde
dünya meseleleri üzerine müzakereler gerçekleştirdiler.
M.U.N’u kısaca, farklı okullardan, ortamlardan, ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin, dünya ülkelerinin
temsilcileri olarak biraraya gelerek gerçekleştirdikleri konferanslarla, Birleşmiş Milletler’in bir simülasyonu
olarak açıklayabiliriz. Bu temsicilerden oluşan takımlar olarak, Ebola ya da Orta Doğu’daki kriz gibi, önemli
dünya meselelerinin nasıl çözümlenebileceği üzerine fikir üretirler. Birlikte, bu çözümler üzerine saatlerce
münzara ederler; gerçek bir BM münzarası formatında, mesele ve süreç içerisinde birbirleri hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Kendi çözümleri üzerine ateşli konuşmalar yaparlar, diğer temsilcilerine
argümanları içerisinde boşluklar bulmaya çalışırlar, BM ‘Parlemento Usulleri’ne göre müzakere edip, temsil
edilen ülkeleri çözümün lehine ya da aleyhinde oy kullanmaya ikna etmeye çalışırlar. Kendi ülkeleri, küresel
meseleler ve BM’ye yönelik bir farkındalık kazanırken, aynı zamanda bireysel duygularını yetkilendirme
politikalarından ayrıştırmayı da öğrenirler. Ancak en önemlisi, konferans süresi olan birkaç gün için, genç
öğrenciler olgun birer temsilci olarak, dünyanın farklı yerlerinden gelen başka temsilcilerle dostluklar
geliştirirler. MUN konferansları öğrencilere olağanüstü ve önemli birşeyin parçası olma duygusu yaşatan, son
derece eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim olmaktadır.
Konferans MUN 2015 Takımı’nı oluşturan sekiz öğrenci tarafından organize edildi: Bato Dambiev, Miriam
Marancos, Kaan İbrahim, Tolga Atun, Cecilie Neilson, Holly Cartwright, Noah Swanson ve Bilge Nevzat. ESK
öğrencileri 4 komitenin ‘Başkanları’ olarak görev alırken, Genel Sekreter görevini Bato Dambiev ve Genel
Kurulun Başkanı rolünü Miriam Marancos üstlendi. Tüm idari ekip ve fotoğrafçılar da öğrencilerden oluştu.
MUN Takımı ayrıca Turkcell’den ayarladıkları sponsörlük ile kendi internet sitelerini (www.mun-ky.com) açtılar.
Cuma akşamı düzenlenen sosyal etkinlikte; Jashans Gardens’da yenen lezzetli akşam yemeği ve Bella View
Hotel’de düzenlenen eğlencede, farklı okullardan gelen öğrenciler birbirlerini daha az resmi bir ortamda daha
iyi tanıma olanağı buldu.
Cumartesi günü komiteler halinde yürütülen müzakerelerle geçti, daha sonra hep birlikte gerçekleşen Genel
Kurulda çözümler üzerine yapılan müzakereler devam etti ve temsilciler çözümlere yönelik lehte veya aleyhte
oy kullandılar.
MUN Direktörleri olarak; 19 Mayıs TMK’dan Filiz Hakseven, Gül Ertuğrul ve Beril Arıpınar, TED Kolej’den Fırat
Kandamis ve Hale Silifkeli, Doğa Koleji’nden Turhan Uludağ ve Rüşen Karakaya öğrencileri hazırlayıp MUN
Konferansı süresince ESK’ya destek oldular.
Açılış töreninde ESK Okul Müdürü Hector Macdonald, MUN’un önemine ve üniversitelerce buna ne kadar
olumlu bakıldığına vurgu yaptı.
ESK MUN organizatörü Aşkgül Suman, tüm okullardan gelen öğrencilerin etkinliğe yönelik yapmış oldukları
hazırlıkları karşısında gurur duyduğunu belirtti. “Pek çok temsilci MUN’a yeni olmasına rağmen, katılım
gösterme cesareti gösterdiler ve dilerim MUN ile ilişkilendirilen araştırma, özgüven, topluluk önünde konuşma
ve müzakere becerilerini geliştirmek yanında, birlikte çalışmayı öğrendiler.”
“Dilerim önümüzdeki yıl, KKTC genelinden daha fazla öğrenci bize katılır ve Birleşmiş Milletler Modeli hakkında
bilgi edinerek yarının liderleri olurlar.”
Page 24
World Book Day (5 March 2015) - Photo Wall
Photos by Georgina Rastall, Y4 Teaching Assistant
Page 25
Dünya Kitap Günü (5 Mart 2015) - Fotoğraf Duvarı
Fotoğraflar Georgina Rastall, 4. Sınıf Yardımcı Öğretmen
Page 26
Year 4 Science WOW Day – 10 December 2014
By Samantha Dix, Y4 Teacher & Primary Science Coordinator
Year 4 had a spectacular WOW day to consolidate their understanding of solids, liquids and gases.
Throughout the day children made a range of treats, including: ice lollies, popcorn, lemonade, fairy
cakes, chocolate rice krispie cakes, jelly and cups of tea. We explored how we can change the state of
solids, liquids and gases, by melting, cooling and freezing and explored some reversible and irreversible changes. We were all so shocked at how much we use science in our everyday lives. The children
had a fantastic day and couldn’t wait to try making and baking more at home. A massive thank you to
the kitchen staff, who were very accommodating. We are already looking forward to the next one…
4. Sınıfların Fen ‘WOW’ Günü – 10 Aralık 2014
Yazan Samantha Dix, 4. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Fen Koordinatörü
4. Sınıf öğrencileri katılar, sıvılar ve gazlar ile ilgili öğrendiklerini pekiştirmek için müthiş bir fen günü
yaşadılar. Gün boyunca çocuklar pek çok çeşitli sürprizler hazırladılar: meyveli çubuk dondurmalar,
patlamış mısır, limonata, küçük kekler, çikolatalı pirinç patlaklı kekler, jöle ve fincanlar dolusu çay.
Eriterek, soğutarak ve dondurarak katıların, sıvıların ve gazların durumlarını nasıl değiştirebileceğimizi, ve hangi değişimlerin geri alınabilir ve geri alınamaz olduklarını araştırdık. Hepimiz de
gündelik hayatımızda ne kadar çok fen kullandığımıza şaşırdık. Çocuklar harika bir gün geçirdiler, pek
çoğu evlerinde daha fazlasını yapıp pişirmeye sabırsızlandılar. Bizlere bu çalışmalarımızı
gerçekleştirmek için imkan sağlayan mutfak personeline teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki fen
günümüzü iple çekiyoruz…
Page 27
Y10 Investigation of the Anatomy of Mammalian Eye – 10 December 2014
By Dorota Zukowska, Secondary Science Teacher
Year 10 Students were given the sheep eye specimens in order to
investigate external and internal structure. Dissection was performed
and documented by photographs as well as followed by students labelling the diagrams in their booklets.
10. Sınıfların Memeli Hayvana ait Göz Anatomisi Araştırması – 10 Aralık
2014
Yazan Dorota Zukowska, Ortaokul-Lise Bölümü Fen Öğretmeni
10. Sınıf öğrencilerine dış ve iç yapılarını araştırabilmeleri için koyun gözü örnekleri verilmiştir.
Disseksiyon gerçekleşip, fotoğraflarla belgelendikten sonra öğrenciler kitapçıkları içerisindeki grafik
resimleri etiketlendirdiler.
Page 28
Y5 Chinese Day - 16 & 17 February 2015
By Kimberly Avdji, Y5 Teacher
This week Year 5 visited the ‘Chinese House’ restaurant in preparation for Chinese New Year. All the
children dressed fabulously adorning Chinese inspired outfits. The children were able to taste the delights of the East with an assortment of various Chinese food dishes. The children were lucky enough
to have heard a solo Chinese singing chef. The children in turn thanked the restaurant hosts by singing a beautiful Chinese New Year Song. They all thoroughly enjoyed their restaurant dining experience.
5. Sınıfların Çin Günü - 16 ve 17 Şubat 2015
Yazan Kimberly Avdji, 5. Sınıf Öğretmeni
5. Sınıflar bu hafta Çin Yeni Yılı’na hazırlık olarak ‘Chinese House’ adlı restoranı ziyaret ettiler.
Çocukların tümü de Çin kültüründen esinlenmiş muhteşem kıyafetler giydiler. Ziyaretleri sırasında
çocuklar, kendilerine sunulan çok çeşitli Çin yemekleri ile Doğu’nun lezzetlerini tatma fırsatı yakaladılar. Ayrıca Çinli ahçının solo olarak söylediği geleneksel şarkıyı da dinleme sanşına eriştiler. Bu
jeste karşılık olarak çocuklar restoran sahiplerine çok güzel bir Çin Yeni Yıl Şarkısı söyleyerek teşekkür
ettiler. Hepsi de restoranda yemek yeme deneyiminden büyük bir keyif aldılar.
Page 29
Y5 Chinese New Year Assembly - 27 February 2015
5. Sınıfların Çin Yeni Yılı Etkinliği - 27 Şubat 2015
Page 30
Orchid Walk 2015 - 22 February 2015
By Müge Beyzade-Ӧzcan, Y6 Teacher
On Sunday 22nd February over 50 staff members and their families took to the mountains to take part
in the 12th Annual Orchid Walk. The walk which raises money for Cancer research and awareness saw
over 1000 walkers start in the village of Kozanköy. The start line saw the ‘ESK Walkers’ full of energy,
raring to tackle the first part of the walk; although ahead of them a daunting uphill path could be
seen, this did not deter.
After the first four ‘testing’ kilometres, there was a stop point where food and refreshments were
warmly welcomed. Filled with a renewed energy the remaining 6km of the walk continued downhill.
The walk ended in the village of Karşıyaka, where all the walkers, united to reflect upon the purpose
of the walk. As they all released their balloons, there was a minutes silence to remember those affected by this illness. A most poignant moment for all.
All that participated were moved by the day, promising to return and walk again next year. In addition
they are now even more determined to support such charities, as this support aids research and the
fight against such illnesses.
Thank you to all that participated, see you again next year!
Page 31
Orkide Yürüyüşü 2015 – 22 Şubat 2015
Yazan Müge Beyzade-Ӧzcan, 6. Sınıf Öğretmeni
22 Şubat Pazar günü 50’yi aşkın ESK personeli, aileleri ile birlikte, yer yıl geleneksel olarak düzenlenen 12. Orkide Yürüyüşü’ne katılmak üzere dağlara doğru yola çıktılar. Farkındalık yaratmak ve Kanser Araştırmaları için bağış toplamaya yönelik düzenlenen yürüyüşe katılmak için, başlangıç noktası
olan Kozanköy’de 1000’den fazla kişi toplandı. Başlangıç çizgisini geçen ‘ESK Yürüyüşçüleri’ enerji
dolu ve yürüyüşün ilk bölümünün üstesinden gelmeye can atıyorlardı. İleride göz korkutucu yokuş yukarı bir bölüm görünse de, bu onları vazgeçirmeye yetmedi.
İlk ‘test’ edici dört kilometre sonrasında yiyecek ve meşrubat ikramının memnuniyetle karşılandığı bir
mola verildi. Yepyeni bir enerjiyle dolan yürüyüşçüler, geriye kalan iniş aşağı 6km’ye hazırdılar.
Yürüyüş Karşıyaka köyünde sona erdi. Bitiş noktasında tüm yürüyüşçüler, organizasyonun amacına
yönelik düşünmek üzere biraraya geldiler. Yürüyüş boyunca ellerinden bırakmadıkları balonlarını
göklere bırakırken, bu hastalıktan etkilenenleri hatırlamak üzere bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu
herkes için dokunaklı bir andı.
Katılan herkes günden oldukça etkilendiler, ve gelecek yıl yeniden katılmak üzere sözleştiler. Buna ek
olarak, bu alanda çalışan organizasyonları desteklemek için daha kararlı hale geldiler; çünkü
gösterecekleri destek bu gibi hastalıkların araştırılmasında ve hastalıklara karşı konulmasında etkili
olacaktır.
Katılan herkese teşekkür ederiz, gelecek yıl görüşmek üzere!
Page 32
Secondary End of Year Concert – 19 December 2014
By Desi Ahmet, Head of Secondary Music
The most recent performance of the ESK musicians was on the last day of term before the winter
break. The opening song ‘All those Christmas Songs’ was written and performed by Koray İbrahim,
alongside with his fellow band members Harvey Charlton, Rudolf Hudson and Roy Yaish. They were
then joined by Berk Yıldırım and Kerem Asan on the guitars as well as the ESK Orchestra. They soon
got crowd going with a jazz and blues version of Jingle Bells, not forgetting the excellent solos of virtuosic display!
The ESK Orchestra is made up of our school’s finest talent. Our musicians come from a variety of different musical backgrounds like classical, traditional, rock and pop. There is never a dull moment
when they all get together with their instruments. We have weekly rehearsals which are run by Higher
Level Music Student, Khashayar Khosravian and I. Khashayar is also a classically-trained concert pianist. The students involved are Sera Gürler on French horn, Ezgi Irıkzade on the cello, Hazal Say Ötün
and Olgun Aksaray on the violins, Azra Say Ötün on the trombone, Berke Emerce on the electric
guitar, Zeynep Todd on the flute, Vladimir Vorozhtsov on the saxaphone, Roy Yaish the on drum kit,
Selim Atasöy on the oud and Ziya Atasöy on the bass guitar. The orchestra are currently rehearsing
towards the secondary concert, in April. Be prepared for some quality music...
Page 33
Ortaokul-Lise Bölümü Yılsonu Konseri – 19 Aralık 2014
Yazan Desi Ahmet, Ortaokul-Lise Müzik Bölüm Başkanı
ESK müzisyenlerinin en son gösterisi kış tatili öncesinde,
dönemin son günü gerçekleşti. Konser açılışı, müzik
grubu arkadaşları Harvey Charlton, Rudolf Hudson ve
Roy Yaish ile birlikte Koray İbrahim tarafından yazılıp
sunulan “All those Christmas Songs” parçasıyla yapıldı.
Onlara ESK Orkestrası yanında, gitarlarda Berk Yıldırım
ve Kerem Asan eşlik etti. Çaldıkları “Jingle Bells”
şarkısının jazz ve blues versiyonu, ve harika virtüözik
sololar ile, izleyen kalabalığı harekete geçirmeleri uzun
sürmedi!
ESK Orkestrası okulumuzun en iyi yeteneklerinden
oluşmaktadır. Müzisyenlerimiz, klasik, geleneksel, rock
ve pop gibi çok farklı müzikal altyapılardan gelmektedirler. Müzik enstrümanlarıyla tümü bir araya gelince, bir an
bile sıkıcı bir anımız olmuyor. Yüksek Düzey Müzik
Öğrencisi Khashayar Khosravian ile benim tarafımdan
yürütülen haftalık provalarımız gerçekleşmektedir.
Khashayar aynı zamanda klasik eğitimli bir konser piyanisitidir. Bu öğrenciler arasında Fransız kornosunda
Sera Gürler, viyolonselde Ezgi Irıkzade, kemanlarda
Hazal Say Ötün ve Olgun Aksaray, trombonda Azra Say
Ötün, elektrik gitarda Berke Emerce, flütte Zeynep Todd,
saksafonda Vladimir Vorozhtsov, bateride Roy Yaish,
udda Selim Atasöy ve bas gitarda Ziya Atasöy bulunmaktadır. Orkestramız Nisan ayında
gerçekleşecek Orta-Lise Bölümü konseri için provalarına hız vermiş durumda. Kaliteli müzik için hazır
olun...
Page 34
Y4D Mummification Activity – 4 December 2014
By Samatha Dix, Y4 Teacher & Primary Science Coordinator
Last week in 4D we had a go at mummifying a doll as part of our Ancient Egyptian project.
We followed the instructions that we wrote in the previous lesson to check to see if they were in the
correct order.
First we washed the body using water from the River Nile.
Next we cut the side of the body to remove the organs (intestines, stomach, lungs and liver) and
placed them in canopic jars.
After this we had to stuff the body with dried leaves and grass.
Then we closed the cut and washed the body again with palm wine.
We then left the body covered in natron salt for 40 days (well we actually left it for 4 minutes!)
Following this we tried to wrap the body up using linen and toilet roll, it should have been 20 layers,
but we only managed 2!
Finally we put the bodies into our make shift sarcophagus, ready for the afterlife.
We had a great time and learnt lots about the Ancient Egyptian afterlife rituals. We finally decided that
we wouldn’t want to be embalmers, it is a lot harder than it looks and pretty disgusting too! A big
thank you also to secondary science for lending us the big body!
Page 35
4D Sınıfı Mumyalama Aktivitesi – 4 Aralık 2014
Yazan Samantha Dix, 4. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Fen Koordinatörü
Geçtiğimiz hafta 4D olarak, Antik Mısır projemiz kapsamında oyuncak bir bebeği mumyalamayı
denedik.
Bir önceki dersimizde yazdığımızı talimatların doğru sırada olduklarına bakmak için onları adım adım
yerine getirdik.
Önce Nil Nehri’nden temin ettiğimiz suyla bedeni yıkadık.
Sonra bedeni yanından keserek, iç organlarını çıkardık (bağırsaklar, mide, ciğerler ve karaciğer) ve
Antik Mısır’ın Canopus şehrine özgü kavanozlar içerisine koyduk.
Bu işlemi tamamladıktan sonra bedeni kuru yapraklar ve otlarla doldurduk.
Daha sonra kesiği kapatarak, bedeni bu kez hurma şarabıyla yıkadık.
Sonra bedeni natron tuzuyla örterek 40 gün beklettik (bizler aslında 4 dakika bekledik!)
Bunu takiben bedeni keten bezi ve tuvalet kağıdı kullanarak sarmayı denedik, gerçekte 20 kat olması
gerekiyordu, ancak biz sadece 2 kat sarmayı başarabildik!
Son olarak bedenleri geçici olarak oluşturduğumuz lahitler içerisine koyarak yaşamsonrası için hazır
hale getirdik.
Etkinlik sırasında, hem çok iyi vakit geçirdik, hem de Antik Mısırlıların yaşamsonrası ritüelleri ile ilgili
pek çok şey öğrendik. Nihayetinde, hepimiz de mumyalayıcı olmak istemediğimize karar verdik;
mumyalayıcılık göründüğünden çok daha zor bir iş ve aynı zamanda oldukça iğrenç! Ortaokul-Lise
Bölümü’ne, bu etkinliğimiz sırasında büyük bedeni kullanmamıza izin verdikleri için teşekkür ederiz!
Page 36
Year 1 Performance of Monkey Puzzle – 3 & 4 February 2015
By Melissa Saliah, Y1 Teacher
It was ‘Showtime’ for Year 1 with a sparkling performance of the Julia Donaldson story “Monkey Puzzle”. A story of a little monkey that has lost his Mummy and a friendly butterfly that tries to help him
find her – but somehow the butterfly just keeps getting it wrong!
The Year 1’s delighted the audience as they took them through a jungle journey to find the monkey’s
Mummy. They saw elephants marching and slithery snakes dancing, there were majestic parrots and
disco jiving bats. They were enthralled with serenading spiders and fantastic frogs. Not forgetting
some beautiful wiggly caterpillars and some very lazy monkeys. The children made everyone proud
with their amazing foot tapping, hand clapping and finger snapping performance! A huge thank you to
secondary school pupils that helped us – Koray Ibrahim for the music, Pelin Hasan and Suhaila ElAbbar for the narration and Ben Farrington for sound and lights.
Page 37
1. Sınıfların ‘Monkey Puzzle’ (Maymun Karmaşası) Gösterisi – 3 ve 4 Şubat
Yazan Melissa Saliah, 1. Sınıf Öğretmeni
1. Sınıf öğrencileri Julia Donaldson’un yazdığı “Monkey Puzzle” hikayesini oyunlaştırıp harika bir
gösteri ile sundular. Hikayede annesini kaybeden küçük bir maymun ile ona yardımcı olmak isteyen
arkadaş canlısı bir kelebek vardı – ancak nedense kelebek sürekli hayvanları karıştırdı!
1. Sınıf çocukları küçük maymunun annesini bulmak için çıktığı orman yolculuğu sırasında seyircilerine keyifli anlar yaşattılar. Uygun adım yürüyen filler, dans eden sürüngen yılanlar, görkemli papağanlar ve disko stili danseden yarasalar gördüler. Şarkı söylenen örümcekler ve muhteşem
kurbağalar karşısında büyülendiler. Çok güzel kıvrımlı tırtıllar ve bazı gerçekten çok tembel maymunları da unutmamalı. Çocuklar, ayakla tempo, elle alkış tutturan, parmak çıtlatan bu harika gösterileri
ile herkesi hayran bıraktılar! Bizlere gösteride yardımcı olan Lise Bölümü öğrencilerine– müzik uygulamada Koray İbrahim’a, anlatıcılar Pelin Hasan ve Suhaila El-Abbar’a ve ışık ile ses uygulamada Ben
Farrington’a çok teşekkürler.
Page 38
US Embassy's Josh Daneshforooz Workshop
My Personal Experience – 18 &19 November 2014
By Sine Özkaraşahin, Y12 Student
“Being the youngest in this 2-day workshop was a bit uncomfortable for me in the beginning, but
when everyone got together, and my group gathered on the ‘Youth’ table, I saw that there were a couple of people who belonged to my age group. There were several tables, such as ‘Business and Economics’, ‘Gender’, ‘Media & Innovation’, ‘Environment’ and ‘Youth’, which were designed to have people working together in different areas according to where they chose to sit.
On the first day, we watched a video from one of Barack Obama's public speeches, and then reflected
on that to develop our ‘Story of Myself’. We looked at common norms for many people, especially for
the people in our workshop group. Then, we looked at models of leadership and did role plays to understand fully which one applies best to the business world. We also had the manager of the Atlantic
Council coming in to give a 20 minute talk about the purpose and efficiency of the companies, giving
examples from his own company.
On the second day, we completed our stories by adding two more sections to it, ‘Story of Us’ and the
‘Story of Now’, after looking at Martin Luther King's ‘I Have a Dream’ speech, where he encouraged people to take action for a specific purpose. We gathered all the things we have learnt during
the workshop, and combined them with our topic area, to plan a project that would influence the community positively. My group came up with building up a bi-communal platform, which has meeting
dates and sports & arts events which are designed to bring the youth of the two communities together.
It was a full 2-day schedule for me, but in the end it was definitely worth it.”
Page 39
Y1 Kyrenia Harbour Trip- 16 December 2014
By Melissa Saliah, Y1 Teacher
As part of their 'Homes and Houses' topic the Year 1's visited
Kyrenia Harbour. The sun shone and the children enjoyed a
short walk to the Harbour, through the cobbled streets of
Kyrenia. The children had to be 'building detectives' and look
for old and new buildings and talk about what they saw. The
children spotted all sorts of different features and were able
to say whether they were old or new. They noticed that old
buildıngs had large bricks and wooden window frames and
that new buildings had plastic or metal window frames. The
children enjoyed a snack on the Quay before walking back
past the castle to come back to school. The children were
impeccably behaved and really loved the adventure of
learning about the history of buildings through first-hand
experience.
1. Sınıf Girne Limanı Gezisi – 16 Aralık 2014
Yazan Melissa Saliah, 1. Sınıf Öğretmeni
‘Yuvalar ve Evler’ tema derslerinin bir bölümü olarak 1. Sınıf öğrencileri Girne Limanı’na bir gezi
düzenlediler. Çocuklar, pırıl pırıl güneşte Girne’nin parke taşı döşenmiş sokakları arasından Limana
yaptıkları kısacık yürüyüşten büyük keyif aldılar. ‘Bina Dedektifleri’ olan çocuklar eski ve yeni binaları
bulmaya çalışıp, gördükleriyle ilgili konuştular. Çocuklar pek çok farklı özellik görüp, hangilerinin eski
hangilerinin yeni olduklarını söyleyebildiler. Eski binalarda büyük tuğlalar ve tahta pencere çerçeveler
olduğunu, yeni binalarda ise plastik ya da metal pencere çerçeveler bulunduğunu fark ettiler.
Rıhtımda yedikleri atıştırmalıklar ardından kalenin yanından geçerek yeniden okula döndüler.
Kusursuz bir davranış sergileyen çocuklar binaların tarihini ilk elden deneyimleyerek öğrendikleri bu
macerayı çok sevdiler.
Page 40
Kompozisyon Yarışmasında Birincilik Ödülü – 14 Ocak 2015
Yazan Gülay Damar, Ortaokul-Lise Türkçe Bölüm Başkanı
Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim Vodafone Mobile Operations LTD işbirliğinde 5’incisi düzenlenen ve bu
yılki konusu “Dr Fazıl Küçük ve Çocuk Sevgisi” olarak belirlenen kompozisyon yarışmasında, liselerde
okulumuz 13. Sınıf IB öğrencisi Gizem Ahmetraşit “Büyük Lider’in Çocukları” adlı kompozisyonuyla
birinci seçilmiştir.
Yarışmanın ödül töreni 14 Ocak 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşmiştir. Milli Eğitim
Bakanı Özdemir Berova, başarılı olan öğrencilerin yanında bu öğrencileri yetiştiren sorumlu ders öğretmenlerine ve okul müdürlerine de teşekkür belgesi takdim etmiştir.
Öğrencimiz Gizem Ahmetraşit’i bu üstün başarısından dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
First Place in Composition Competition – 14 January 2015
By Gülay Damar, Head of Secondary Turkish Department
Year 13 IB Student Gizem Ahmetraşit was awarded first place with her composition titled “Büyük Lider’in Çocukları” (The Great Leader’s Children) in the composition competition organised for the fifth
year running this year by the Ministry of Education and Telsim Vodafone Mobile Operations LTD. This
year the theme had been set as “Dr Fazıl Küçük and his love for children”.
The award ceremony took place on Wednesday, 14th of January at the Ministry of Education. The Minister of Education, Özdemir Berova, as well as congratulating the successful students, also presented
the teachers and school principals with a certificate of appreciation for their contribution in the students’ education.
We would like to take this opportunity to congratulate Gizem Ahmetraşit on her outstanding achievement and wish her success in her future studies.
Page 41
Reception “Mini Explorers” – 11 December 2014
By Michele Richardson, Reception Teacher
The Reception children are exploring their environment. They are using magnifiers to find out and
explore, using their senses, asking questions and enjoying the experience.
Reception “Minik Kaşifler” – 11 Aralık 2014
Yazan Michele Richardson, Reception – Hazırlık Bölümü Öğretmeni
Reception Sınıfı çocukları çevreleri keşfediyorlar. Büyüteç kullanarak araştırıp buluyorlar, duyularını
kullanıyorlar, sorular sorup bu deneyimden keyif alıyorlar.
Page 42
Primary Student Council Elections – 16 December 2014
By Cemal Aktansoy (Y6 TA) & Lucy King (Y4 TA), School Council Leaders
The 2014-2015 Academic Year began with new hopes and dreams. One of the dreams of many of our
pupils this year was to become the school council representative of their year group. Ms King and I
were all set to start the Student Council Elections, the moment it was announced a storm of ideas
and dreams were thrown at us. It was obvious that this year’s elections were going to be memorable.
On the big Election Day all our candidates prepared to make their campaign speech in front of their
year group. After all the speeches were made, the electorate went to the voting booth to vote for one
boy and one girl from their own year group.
The results from the elections were;
Year 3 – Elay Şener and Aziz Fuat Savaşkan
Year 4 – Sesil Anıl and Daniel Marhoom
Year 5 – Ella Özikiz and Baha Tekerek
Year 6 – Meray Ramiz and Efe Alageyik
İlkokul Öğrenci Konseyi Seçimleri – 16 Aralık 2014
Yazanlar Cemal Aktansoy (6. Sınıf YÖ) ve Lucy King (4. Sınıf YÖ), Okul Konseyi Liderleri
2014-2015 Akademik Yılı yeni umutlar ve hayallerle başladı. Bu yıl pek çok öğrencimizin hayalleri
arasında kendi yaş grupları ve tüm Yukarı İlkokul (KS2) bölümü öğrencilerinin okul konseyi
temsilcilerinden biri olabilmekti. Miss King’le birlikte Öğrenci Konsey Seçim sürecini başlatmaya
hazırdık; duyurunun yapılması ile birlikte pek çok öğrenci bizlerle harika fikirlerini ve hayallerini
paylaştılar. Bu yılın seçimlerinin unutulmaz bir deneyim olacağı en baştan belliydi, öyle de oldu. Büyük
Seçim Günü, tüm adaylarımız yaş grupları önünde seçim konuşmalarını yapmaya hazırdılar.
Konuşmaların ardından seçmenler, kendi yaş gruplarından seçecekleri bir kız ve bir erkek adaya oy
vermek üzere oy kullanma kabinlerine gittiler.
Seçim sonuçları şunlardır;
3. Sınıf – Elay Şener ve Aziz Fuat Savaşkan
4. Sınıf – Sesil Anıl ve Daniel Marhoom
5. Sınıf – Ella Özikiz ve Baha Tekerek
6. Sınıf – Meray Ramiz ve Efe Alageyik
Page 43
Year 3 Students Design Their Own Roman Shields – 16 December 2014
By Özgül Erensoy, Y3 Teacher
Year 3 are learning about Romans in their topic lessons. They were asked to design and make their
own Roman shield to understand how the Roman warriors protected themselves in the war.
3. Sınıf Öğrencileri Kendi Romalılar Kalkanlarını Tasarladılar – 16 Aralık
2014
Yazan Özgül Erensoy, 3. Sınıf Öğretmeni
3. Sınıflar tema derslerinde Romalılar konusunu işliyorlar. Kendilerine birer Romalı Kalkanı tasarlayıp
yapmaları görevi verildi. Böylelikle Romalı savaşçıların savaşlar sırasında kendilerini nasıl
koruduklarını öğreniyorlar.
Page 44
Golden Diners - Golden Treat – 18 December 2014
By Aiden Roberts, Y6 Teacher & Primary Assistant Head
The winning classes from the Golden Diner’s Term 1 competition were rewarded with a wonderful
treat. Their class teachers and TA’s donned waiter and waitress outfits and treated the star-students
to a VIP dining experience; which included beautifully decorated tables, individual menus, priority table delivery service (with a smile) and attentively being waited on hand and foot. One year-group were
even serenaded by their teachers, though this was not considered a treat by some of the students!
The competition was organised by Miss Dix and ran for the entire term. All of the students are now
trying their hardest to win this term’s treat - though what it could be is still a heavily guarded secret.
Altın Masalara – Altın Sürpriz – 18 Aralık 2014
Yazan Aiden Roberts, 6. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Müdür Yardımcısı
1. Dönem’in Altın Masa yarışmasını kazanan sınıfları harika bir sürprizle ödüllendirildiler. Yıldızöğrencilere garson olarak giyinen sınıf öğretmenleri ve yardımcı öğretmenleri tarafından VIP statüsünde hizmet verildi; özenle süslenmiş masalardan, bireysel menülere, masaya kadar (güleryüzlü)
ayrıcalıklı servis ile tüm ihtiyaçları karşılandı. Bir sınıfa öğretmenleri tarafından serenat bile yapıldı,
gerçi bazı öğrenciler bunu ödül olarak saymadılar! Miss Dix tarafından düzenlenen yarışma dönem
süresince devam etmişti. Şimdi tüm öğrenciler bu dönem için planlanan ödülün kazananları olabilmek
için canla başla çalışıyorlar – ödülün ne olacağı ise büyük bir sır olarak saklanıyor.
Page 45
‘Karagöz ve Hacivat’ Gölge ve Kukla Tiyatrosu – 24 Kasım 2014
Yazan İlkokul Türkçe Bölümü
24 Kasım 2014 Pazartesi günü öğrencilerimiz eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdi. İzmir Gölge Oyuncuları Kültür ve Sanat Derneği üyeleri üç bölümden oluşan unutulmaz bir gösteri sundu. Başta Hacivat
ve Karagöz Gölge oyunu olmak üzere, İbiş ve kukla tiyatrosu son olarak illüzyon gösterisi çocuklarımızı
ve öğretmenlerimizi büyüledi.
Dernek, yaptığı çalışmalarla Geleneksel Türk Tiyatrosu ve yok olmaya yüz tutmuş kültürlerimizi
tanıtmaya ve yaşatmaya büyük bir özveri ile çalıştıklarını açıkladı. Vizyonlarının somut olmayan geleneksel sanatlarımızı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde sunmak ve geliştirerek gelecek nesillere
aktarmak olduğunu belirtti.
ESK olarak öğrencilerimizi böyle bir etkinlikle buluşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık.
‘Karagöz & Hacivat’ Turkish Shadow & Puppet Theatre – 24 November 2014
By the Primary Turkish Department
The students had a fun and educational day on Monday, 24 November. The Izmir Shadow Theatre
Performers Culture and Art Association presented an unforgettable three part show. The show started
with a ‘Hacivat & Karagöz’ shadow theatre, continued with the traditional ‘İbiş’ puppet theatre and
ended with an illusion performance which left the children and teachers captivated.
The Association announced that they work with tremendous devotion to promote and cherish the Traditional Turkish Theatre which has begun to disappear. They added that their vision was to develop
and present, as well as pass on to future generations our intangible traditional arts in land and
abroad in the best way possible.
We were very happy to have shared this experience with our students.
Page 46
Y6 Science News – 19 February 2015
By Aiden Roberts, Y6 Teacher and Assistant Primary Head
Year 6 students were given a laser light show as part
of their revision work linked to how light travels. The
children experimented by blowing baby powder
through the laser beams, this clearly showed rays of
light traveling in straight lines. They also experimented with large mirrors and bounced beams of light
around the classroom, scientifically known as reflection. The students are currently loving their science
revision lessons with the classes conducting experiments about micro-organisms and bacteria, dissecting and observing flowering plants and creating replica muscles and skeleton parts.
6. Sınıf Fen Haberleri – 19 Şubat 2015
Yazan Aiden Roberts, 6. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Müdürü Yardımcısı
6. Sınıf öğrencileri ışığın nasıl yolculuk ettiğine dair yaptıkları tekrar
çalışmalarının bir parçası olarak bir
lazer
gösterisi
gerçekleştirdiler.
Çocuklar, lazer ışınları arasından bebek pudrası üfleyerek, ışığın açıkça
düz çizgiler halinde yolculuk ettiğini
gösteren bir deneye iştirak ettiler.
Aynı zamanda büyük aynalar kullanarak, bilimsel olarak yansıtma
dediğimiz, sınıfın duvarlarında ışık
hüzmelerini sektirdiler. Öğrenciler şu
sıralar fen konusunda yaptıkları
tekrarlardan çok keyif almaktadırlar;
bazıları mikro-organizma ve bakteri
konusunu işlerken, bazıları çiçek
veren bitkileri inceleyerek parçalara ayırıyorlar, bazılarıysa reprodüksiyon kas ve iskelet parçaları
yaratıyorlar.
Page 47
Duke of Edinburgh's International Award
By Craig Reece, Head of PE
We have 42 students aged between 14 and 17
taking part in the First Duke of Edinburgh's International Award in North Cyprus. Part of the award
was to take part in the CESV First Aid training
over two Saturdays and one Monday night in January preparing themselves for the expeditions.
The Duke of Edinburgh's International Award is
made up of 4 sections; Skill, Service, Physical and
Adventurous Journey. The First Aid course will not
only help them on their Adventurous Journey but
can be put into practice whenever they should
come across an emergency. Because the Duke of
Edinburgh's International Award involves leadership, teamwork, self-motivation, and ability to learn and develops confidence, many blue chip companies and universities actively look for the award on candidates’ CV’s.
The 42 students we have signed up to the award are very mature students and they have given up
their time and weekends to take part in the award and course. They have treated the First Aid course
very seriously and have enjoyed the experience thanks to the CESV who put together a great balance
of theory and practical learning.
Speaking to the students and getting feedback, they loved the hands on experience and being able to
practise what they have learnt. After some screams (mostly from the boys) they enjoyed the section
on broken bones. CESV had some fantastic make-up with fake blood so it really did feel like it was
real.
Part of the ethos of the award is to bring people out of their shells and give them more confidence
whether that be public speaking, meeting new people or doing something away from their comfort
zone. The students have shown a lot more confidence, at the start of the course not many would volunteer to demonstrate how to do CPR or recovery position but by the end of the day they were naturals and I believe that if any emergencies should happen they have the confidence under pressure to
deal with the situation.
The CESV were very impressed
with the students that they had
some great questions and their
enthusiasm for learning was
great. We are looking to partner up again with CESV over
the next couple of months to
help with the Tulips Charity
and decorate their drop in centre.
We are very grateful for the
CESV who have given up their
weekends to come and teach
the students First Aid. Now the
children are learning to put up
tents, pack bags and read
maps. The first expedition is on
the 28th February.
Page 48
PE Department News – 17 February 2015
By Craig Reece, Head of PE
The PE Department at ESK are thriving with our new later
after school club timetable which is able to accommodate a
training session for all our New Sports Teams and Academies. With the addition of Basketball and Football, team
training will go alongside the Tennis, Athletics and Badminton Academies already put in place.
During the North Cyprus Schools Tennis Tournament ESK
managed to achieve three 3rd place trophies and a 4th
place plate award. Our achievement and progressions inside ESK are being echoed by the success of individual
sportsmen outside school as well. We have achieved numerous medal and trophies in the last three months and
here is a list of a few.
In Tennis: Gülten Dana (Year 10 Winner), Emre Dilaver
(Year 5 Winner) and Raşit Ahmetraşit (Year 12 Winner).
In Swimming (Medals Winners): Daniel Todd, Ege Erslan, Akan Can, Mert Türsoy and Mckenzie Freeland.
In Fencing: Ece Öncül (Year 7 Winner).
ESK have hosted their first International Tournament in Basketball and Football with teams from Turkey coming over to stay with a twinned partner. We managed to win the Girls Basketball and Girls
Football 1st place awards. These Tournaments are part of a series which sees ESK travel to Ankara
and Istanbul in the next few months.
Finally, Friday Morning ‘Wake and Shake’ sessions are starting for parents and children of ESK.
Please come and join the fun at 8am every Friday.
Page 49
Beden Eğitimi Departmanı Haberleri – 17 Şubat 2015
Yazan Craig Reece, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı
ESK bünyesindeki Beden Eğitimi Bölümü, tüm Yeni Spor Takımlarımız ve Akademilerimize antreman
olanağı veren yeni okul sonrası kulüpleri programı gelişmektedir. Halıhazırda yürürlükte olan Tenis,
Atletizm ve Badminton Akademilerimize ilave olarak, bundan böyle Basketbol ve Futbol için de takım
çalışmalarımız olacaktır.
Kuzey Kıbrıs Okullararası Tenis Turnuvası’nda ESK üç adet 3.lük kupası ve bir adet 4.lük plaketi kazanmıştır. ESK içinde elde ettiğimiz başarı ve ilerlemeler, bireysel sporcuların okul dışında göstermiş
oldukları başarılarla yankılanmaya devam etmektedir. Son
üç ay içerisinde pek çok madalya ve kupa elde ettik, aşağıda
bunlara birkaç örnek bulabilirsiniz.
Teniste: Gülten Dana (10. Sınıf Galibi), Emre Dilaver (5. Sınıf
Galibi) ve Raşit Ahmetraşit (12. Sınıf Galibi).
Yüzmede (Madalya Kazananlar): Daniel Todd, Ege Erslan,
Akan Can, Mert Türsoy ve Mckenzie Freeland.
Eskrimde: Ece Öncül (7. Sınıf Galibi).
ESK, Türkiye’den gelen ve eşleşmiş oldukları öğrencilerin
evlerinde konaklayan takımlarla ilk Uluslararası Basketbol ve
Futbol Turnuvasına evsahipliği yapmıştır. Kızlar Basketbol ve
Kızlar Futbol alanlarında birincilik ödüllerini kazanmayı
başardık. ESK bu Turnuvaların bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Ankara’ya bir dizi seyahat gerçekleştirecektir.
Son olarak, ESK çocukları ve ebeveynleri için Cuma Sabahı
‘Wake and Shake’ (Uyan ve Çalkala) seanslarımız
başlayacaktır. Her Cuma saat 8’de gerçekleşecek bu
seanslara gelerek, eğlencemize eşlik etmenizi rica ederiz.
Page 50
Year 3 ‘Healthy Me’ Wow Day – 29 January 2015
By Eimear Reece, Y3 Teaching Assistant
Year 3 had an action packed ‘Healthy Me’ WOW
day last week to support their learning in Science
and PSHE lessons on health, nutrition and the
body.
The day began bright and early with a fun filled
‘Wake and Shake’ session led by the fantastic PE
department on the tennis courts. This was a very
popular event across KS2 and is now going to
become a weekly session at ESK.
After registration Year 3 headed to the PE department for a morning of learning all about our bodies, how they move and what happens when we
exercise. After break Nurse Lily met with the year
group and talked to them about the importance of keeping both our bodies and our minds happy and
healthy. The children enjoyed responding to questions and thinking of ways to make themselves happier and healthier at home and in school. We then had a very exciting visit from the secondary science department who brought with them
some real life hearts and lungs for the children to see and touch if they wished. Some
children (along with Miss Farquarson!) were
not too keen on this and went to have fun
back in the classroom, but for those who did
participate they were amazed by the texture of
the organs and used some wonderful adjectives to describe what they felt like. Our WOW
day ended with the children making an array
of fantastic healthy sandwiches and joining
together for a fun picnic in the sunshine.
The children had a brilliant day and it was
wonderful to hear them chatting about what
they had enjoyed and learned during the day.
We would like to say a huge thank you to the PE department, the wonderful GCSE PE students, Nurse
Lily and the secondary science department for their effort and help in making our first Year 3 ‘WOW’
day a day to remember!
Page 51
3. Sınıfların ‘Sağlıklı Ben’ Wow Günü – 29 Ocak 2015
Yazan Eimear Reece, 3. Sınıf Yardımcı Öğretmen
3. Sınıf öğrencileri geçtiğimiz hafta sağlık,
beslenme ve vücut konularını işledikleri
Fen ve PSHE derslerini destekleyen hareket dolu, muhteşem bir ‘Sağlıklı Ben’
günü yaşadılar.
Gün harika tenis kortlarında sabahın
erken saatlerinde, Beden Eğitimi departmanı tarafından yönetilen eğlence dolu bir
‘Uyan ve Çalkala’ seansı ile başladı. Bu
tüm yukarı ilkokul arasında oldukça
popüler olmakla birlikte, artık ESK
bünyesinde her hafta tekrarlanacak bir
etkinliğe dönüşecektir.
Sabah yoklamasını takiben 3. Sınıf öğrencileri Beden Eğitimi departmanına giderek sabahı vücutlarımızla ilgili şeyler, nasıl hareket ettikleri ve
egzersiz yaptığımızda neler olduğunu öğrenerek geçirdiler. Tenefüs sonrasında Okul Hemşiresi Lily
öğrencileri ziyarete gelerek hem bedenimizi hem de zihnimizi sağlıklı ve mutlu tutmanın önemi ile ilgili
konuştu. Çocuklar sorduğu sorulara yanıt vermekten ve kendilerini hem evde hem de okulda daha
mutlu yapacak yollar üzerine düşünmekten büyük keyif aldılar. Daha sonra Ortaokul-Lise bölümünde
çok heyecanlı bir ziyaretimiz oldu. Fen departmanı öğretmenleri ziyaretimize gelirken yanlarında,
çocukların görüp, istedikleri takdirde dokunmaları için, gerçek kalpler ve ciğerler getirdiler. Bazı
çocuklar (Miss Farquarson ile birlikte!) bunu yapmaya çok meraklı olmadıkları için başka eğlenceli
faaliyetler için sınıflarına döndüler, ancak dokunanlar bu organların dokusundan oldukça etkilenip,
hissettiklerini anlatmak için harika sıfatlar kullandılar. WOW günümüz çocukların çok çeşitli sağlıklı
sandüviçler yaparak güneşli günde hep birlikte gerçekleştirdiğimiz keyifli piknikle sona erdi.
Çocukların çok iyi vakit geçirdikleri günde, onları keyif aldıkları ve öğrendikleri şeyler üzerine konuşurken duymak bizi çok mutlu etti. İlk 3. Sınıf ‘WOW’ günümüzü bu kadar eşsiz kılmada yardım ve
desteklerini esirgemeyen Beden Eğitimi Departmanı’na, Hemşire
Lily’e, Ortaokul-Lise Fen Departmanı’na kocaman bir teşekkür etmek isteriz!
Page 52
Little Bookworms’ First Visit to the ESK Library
By Özlem Cihan, ESK Library Media Manager
The little Year 1 bookworms visited the ESK Library for the first time and enjoyed reading very much.
Küçük Kitapkurtlarının ESK Kütüphanesine İlk Ziyareti
Yazan Özlem Cihan, Kütüphane Medya Sorumlusu
Küçük 1. Sınıf kitapkurtları ESK Kütüphanesi’ne yaptıkları ilk ziyaretlerinde kitap okumaktan oldukça
keyif aldılar.
Page 53
Anma – 16 Ocak 2015
Yazan İlkokul Türkçe Departmanı
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr
Fazıl Küçük ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıldı.
Commemoration – 16 January 2015
By the Primary Turkish Department
Founding President of the TRNC Rauf Raif Denktaş and the first Vice President of the Republic of
Cyprus Dr Fazıl Küçük were commemorated with respect on the anniversary of their passing.
Page 54
Our Trip to Paris –Brussels
By Ecem Sınay, Y13 Student
I couldn’t stop moving from excitement
when I found out the school was organising a trip to Paris-Brussels, I think I
wasn’t the only one.
As soon as we landed, we went on a
city-tour and had lunch at Champs Elysees. However, the second day was
the most magical because we went to
the ‘happiest place on Earth’, to Disneyland. I was running around the park
to go on every ride with the largest
grin. Sleepless night of giggling after a
long day of magic didn’t stop us from
seeing Chateau des Versailles which is
glorious, it reflects the French culture
beautifully and revives the history. After learning so much about Marie Antoinette and her dreamy life,
we went to the Prison where she was kept before she was executed. We visited the Louvre and saw
an identity-less mummy, and the tiny Mona Lisa, we walked 2 of the 14 km of the museum. We also
visited a chocolate factory, almost drooling because of the smell of the organic cocoa, and a perfume
museum where our noses were blocked from smelling so many scents.
We moved onto Brussels and visited museum of Flanders which is a museum about World War I, and
went to see the trenches the war took place. It was the most heart-breaking moment to realise how
people were killed brutally just where I had been standing. I did enjoy the mussels I had for dinner together with the whole group though. It was one of the best trips I’ve been to, as I had the chance to
practice my French accent and remember what I had learnt in IGCSE History course. Miss Özuyanık
and Miss Erüreten are amazing for organising this wonderful trip.
Page 55
Secondary Paris –Brussels Trip—Photo Wall
Page 56
MEDIMUN 2015 - 6-8 February 2015
By Aşkgül Suman, Secondary Business Teacher
Ms Suman and Ms Tweedley accompanied eight students from ESK to the 10th MEDIMUN (Mediterranean
Model United Nations Conference) 2015 held at the European University of Nicosia. Over twenty nine schools
and approximately five hundred students attended.
(Miriam Marancos, Evrensel Sebep, Tolga Atun, Kaan
Ibrahim, Holly Cartwright, Molly Cartwell, Daniel Todd,
Koray Saliah.)
ESK was the first ever Turkish Cypriot school to take part
and at the opening ceremony we were officially welcomed by Mr Kasoulides, the Minister of Foreign Affairs.
The event lasted three days and involved ESK students being delegates from the countries of Eritrea,
Honduras and Georgia. They merged clauses with
other delegates, formed resolutions and debated
many world issues such as: working towards a nuclear weapon free zone in the Middle East and promoting measures to curb the spread of Ebola outbreaks
in affected African states and to the rest of the world.
As well as presentation, negotiation and leadership
skills, the delegates formed friendships with other
students from other parts of the world. The delegates
were also fortunate to have special guest speakers
that gave inspiring lectures: GA1 Sergiy Illarionov,
Head of Office of the Special Advisor to the Secretary
General on Cyprus, GA2 Marios Ioannides, who has
had a long and distinguished career in business, and GA3 Damtew Dessalgne, from the UNHCR.
Ms Buttenheim, Head of UNFICYP also gave a compelling speech in the closing ceremony.
The delegates worked hard during the three days, no awards were given in this conference, however,
committees voted for delegates in specific categories. ESK delegates were awarded with “Most likely
to be a Politician”, “Future Business Man”, “Future Member of UN” and “Most Liked”. Overall, it was a
successful and eventful conference.
Page 57
Y8 Study Maglev Technology – 24 February 2015
By Bruce Wiltshire, Secondary Science Teacher
Maglev (derived from magnetic levitation) is a transport method that uses magnetic levitation to move
vehicles without touching the ground. With maglev, a vehicle travels along a guide-way using magnets
to create both lift and propulsion, thereby reducing friction and allowing higher speeds.
At ESK, Year 8 pupils studied maglev technology as part of the Science curriculum. Dr. Vanessa Omer,
the Science Technician and ESK Exams Officer, produced an excellent maglev working model. This
was demonstrated in class to ensure that the Year 8 pupils had a secure understanding of maglev
technology.
8. Sınıflarla Maglev Teknolojisi – 24 Şubat 2015
Yazan Bruce Wiltshire, Ortaokul-Lise Bölümü Fen Öğretmeni
Maglev (manyetik güçle havaya kaldırma anlamına gelen “magnetic
levitation” sözcüklerinden türetilmiş), araçları yerle temasları
kesilerek hareket ettirmek için manyetik güç kullanan bir ulaşım yöntemidir. Maglev ile araç, hem kaldırma hem de ileriye sürme gücü
yaratan mıknatıslar kullanılarak kılavuz yolda, sürtünme ortadan
kaldırıldığı için yüksek hızlarda seyahat eder.
ESK 8. Sınıf öğrencileri Fen müfredatlarının bir bölümü olarak maglev
teknolojisini işlediler. ESK Sınavlar Sorumlusu ve Fen Teknisyeni Dr.
Vanessa Omer, mükemmel bir çalışan maglev modeli yaratmıştır. Bu
model ders sırasında gösterilerek tanıtılmış 8. Sınıf öğrencilerinin
maglev teknolojisini iyice anlamaları sağlanmıştır.
Page 58
Pancake Day – 2 February 2015
By Stephanie Corbel, Secondary French Teacher
2nd of February crêpes were flipping all over France and at ESK: it was la Chandeleur (Candlemas).
KS4 and KS5 students made their own pancakes at school… and enjoyed them tastefully!
Krep Günü – 2 Şubat 2015
Yazan Stephanie Corbel, Ortaokul-Lise Bölümü Fransızca Öğretmeni
La Chandeleur (Hazreti Meryem yortusu) nedeniyle 2 Şubat krepleri Fransa genelinde olduğu gibi,
ESK’da da havada çevrildi.
KS4 ve KS5 öğrencileri okulda kendi kreplerini yapıp… keyifle yediler!
Page 59
Planetarium Experience – 20 January 2015
By Samantha Dix, Y4 Teacher & Primary Science Coordinator
Years 5 and 6 were lucky enough to travel through space, exploring star constellations and planets on
the way, in a unique planetarium experience. The children discovered fun facts about planets: Did you
know that Neptune has the strongest, fastest winds of all the planets in our solar system? Or that the
red spot on Jupiter is three times the size of Earth? It was strange entering the planetarium but once
inside it felt that the night sky and space were within touching distance. The children are looking forward to applying their new stargazing skills, watch out!
Planetaryum Deneyimi – 20 Ocak 2015
Yazan Samantha Dix, 4. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Fen Koordinatörü
5. ve 6. Sınıf öğrencileri benzersiz bir planetaryum deneyimi ile uzaya yaptıkları yolculuk sırasında
takımyıldızları ve gezegenleri keşfettiler. Çocuklar gezegenlerle ilgili eğlenceli bilgiler edindiler:
Neptünün güneş sistemimizdeki tüm gezegenler arasında en güçlü, en hızlı rüzgarlara sahip olduğunu
biliyor muydunuz? Ya da Jüpiter üzerindeki kızıl noktanın Dünyanın üç katı büyüklüğünde olduğunu?
Planetaryuma girmek ilk başta garip gelmişse de, içeriye girdikten sonra gece gökyüzünün ve uzayın
dokunabileceğimiz kadar yakın olduğunu hissettik. Çocuklar edindikleri bu yeni yıldızlara bakma
becerilerini uygulamaya can atıyorlar, dikkat!
Page 60
Year 2 Torch Challenge – 16 January 2015
By Judith Green, Primary Head Teacher
Over the Christmas holidays the children in Yr 2
were challenged to make a torch. This was the
final challenge linked to their classwork in
science on electricity. The children and their
families did an amazing job with torches of all
shapes and sizes being brought to school at the
beginning of this term. The children had great fun
using their torches in darkened classrooms while
the parents won themselves a letter of
commendation from the head teacher of Primary!
2. Sınıflara El Feneri
Meydan Okuması–
16 Ocak 2015
Yazan Judith Green, İlkokul
Müdürü
Noel
tatilleri
sırasında
gerçekleştirmek üzere, 2. Sınıf öğrencilerine birer el feneri yapma
meydan okuması verilmişti. Bu meydan okuma, fen derslerinde
işledikleri elektrik konusu ile bağlantılı olarak ve üniteyi
sonlandırmadan önce verilmişti. Bu dönemin başında çocuklar
aileleriyle birlikte harika bir iş çıkarıp yaptıkları her boy ve şekildeki
el fenerlerini okula getirdiler. Çocuklar karartılmış sınıflarda el
fenerlerini kullanmaktan büyük keyif alırlarken, ebeveynler İlkokul
Müdürü’nden birer takdir mektubu kazandılar!
Page 61
Year 6 Activity Day – 18 December 2014
By the Y6 Team
As a reward for all of the student’s hard-work and commitment over the term, the Year 6 team put on
some special activities. The activities included a DVD afternoon, outdoor games and challenges and a
session involving special Drama, music and ICT activities. For the outside activities session, students
came to school in their own clothes for the day. They were also invited to bring a small snack to eat
and share during the DVD afternoon.
The teachers and TA’s working with Year 6 were very impressed by the progression in maturity and
academic achievement over the term and felt that these treats were well deserved.
6. Sınıf Aktivite Günü – 18 Aralık 2014
Yazan 6. Sınıf Takımı
Öğrencilerin yoğun çalışma temposunda geçirdikleri dönemin bir ödülü mahiyetinde 6. Sınıf öğretmenleri, hafta boyunca çeşitli aktiviteler düzenlendi. Bu aktiviteler kapsamında, DVD gösterimleri,
açıkhava oyunları, Drama ve Müzik etkinlikleri gerçekleşti.
Dışarıda yapılacak aktiviteler için çocuklar okula kendi giysileriyle gelebildiler. Ayrıca DVD izlerken
yiyebilmeleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilmeleri için diledikleri bir atıştırmalık yiyeceği getirmelerine
izin verildi.
Çocukların dönem içinde gösterdikleri akademik başarılardan ve olgunlaşma süreçlerinden
oldukça etkilendiklenen 6. Sınıf öğretmen ve yardımcı öğretmenler, tüm öğrencilerin böyle bir ödülü
hak ettiklerini düşündüler.
Page 62
Success Assembly - 6 February 2015
By Süheyla Timuçin Acar, ESK School Counsellor
Almost every one of us failed at something in our
lives. But does failing at something make us a failure?
Not everyone who’s on top today got there with success after success. They all faced with numerous difficulties and obstacles in their lives but they tried
harder and showed more determination than others.
Albert Einstein for instance, as a child he had difficulty in communicating and learning. His teachers believed that he would never succeed at something in
his life. His doctoral dissertation rejected and the other scientists called it irrelevant. But regardless of
all of the setbacks and rejection, he continued his studies and worked more on his theories. And then
in 1921 he proved to the whole world that he had a brilliant mind and won the Nobel Prize in physics.
An assembly has been organised to show secondary students that actually failing at something
doesn’t make us a failure. Six secondary students took part in this assembly and re-enacted “Six famously successful people who failed at first”, like Albert Einstein, Walt Disney and Lionel Messi. It has
been displayed that all these people come from all walks of life but they shared one characteristic in
common – the commitment to their own career. So the next time when they feel down about their failures at school or in their career, they need to keep these famous people in their mind and remind
themselves that sometimes failure is just the first step towards success. But also learn from their mistakes, take it as an opportunity and try even harder the next time.
Thank you to those who took part in this assembly.
Page 63
Başarı Etkinliği - 6 Şubat 2015
Yazan Süheyla Timuçin Acar, ESK Okul Rehberi
Hemen hemen herkes hayatında başarısızlığa uğramıştır. Ancak başarısızlığa uğramak bizi başarısız
yapmaya yeter mi?
Günümüzde başarılı olan insanlar muvaffakiyetlerini kolay kazanmamışlardır. Onlar da hayatlarında
birçok zorlukla karşılaşmışlar ancak, zorluklara karşı göğüs gerip, daha fazla çalışmış ve kararlılık
göstermişlerdir. Örneğin Albert Einstein, çocukken konuşma ve iletişimde birçok zorluk yaşamış,
doktora tezi diğer bilim adamları tarafından geçersiz olduğu iddia edilerek reddedilmiştir. Ancak ne
olursa olsun Einstein çalışmalarına kararlılıkla devam etmiştir ve 1921 yılında tüm dünyaya ne kadar
zeki olduğunu kanıtlayarak Nobel ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Lise öğrencilerine yönelik bu konuda bir etkinlik düzenlenmiş ve başarısızlığa uğramanın bizleri
başarısız kılmayacağı anlatılmıştır. Konuşmada yer alan altı lise öğrencisi de, hayatlarında başarısızlık
yaşamış ancak sonrasında çok başarılı olmuş altı ünlü insanı canlandırmışlardır. Bunların arasında
Albert Einstein, Walt Disney ve Lionel Messi gibi ünlü isimler yer almaktadır. Öğrencilere, bu kişilerin
karakterlerinde ortak bir özellik olduğu anlatılmıştır –kariyerlerine olan kararlılıkları. Bu yüzden hatalarımızdan ders çıkarmayı öğrenmemiz ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya özen göstermemiz
gerektiği anlatılmıştır.
Öğrencilere, başarısızlığa uğradıkları zaman bu altı ünlü ismin onlara ilham kaynağı olmasını ve
yaşanılan başarısızlıkların onları başarıya bir adım daha yaklaştırdığını unutmamaları istenmiştir.
Konuşmada yer alan öğrencilere ayrıca teşekkürlerimi belirtmek isterim.
Page 64
10. Sınıf Yeşilırmak Yöresi Gezi-Gözlem ve Derleme Gezisi - 27 Kasım 2014
Yazan Gülay Damar, Ortaokul-Lise Türkçe Bölüm
Başkanı
10. Sınıf Türkçe dersi kapsamında; “Doğal Hayat”
ve “İletişim” temaları doğrultusunda eğitsel amaçlı
olarak gerçekleştirilen gezide, öğretim materyali
olarak
bu
konuda
zengin
kaynaklara
sahip
olduğuna inanılan Yeşilırmak yöresi seçilmiştir.
Öğrencilerimiz,
buralarda
gözlem
yapma
ve
edindikleri materyalleri doğal yerleşim alanlarında
ve kaynak kişiler aracılığıyla tespit edip derleme olanağına sahip olmuşlardır.
Yeşilırmak gezisi sırasında ziyaret edilen Soli Harabeleri ve Vuni Sarayı da derslerimizde yer alan
‘İletişim’ konumuz ile ilinti kurularak incelenmiş ve proje ile detaylandırılmıştır. Öğrencilerimiz,
projeleri için alan çalışması yapıp, buralarda röportaj yapıp video ve fotoğraf çekebilme fırsatı
bulmuşlardır. Böylece de öğrencilerimizin akademik, sosyal ve davranışsal ufuklarının gelişimini
zenginleştirme hedefimiz gerçekleştirilmiştir.
Bu gezi-gözlem ve derleme gezisi sırasında tecrübenin öğrencilerimiz açısından yararlı ve değerli
olabilmesi için, gezi öncesinde ön hazırlık yapılmış ve bu hazırlıklar inceleme ve derleme yaptırlarak
geliştirilmiştir. Gezi sonrasında ise araştırılan konular ile ilgil tartışmalar yaptırılmış, geziye ilişkin bir
kompozisyon yazma, resim yapma, görsel pano ve katalog oluşturma, masal, tekerleme, mani ve
yöresel sözcük listesi oluşturma gibi etkinlikler yaptırılarak bu gezi amacına uygun biçimde
tamamlanmıştır.
“Görerek ve Yaşayarak Öğrenme”
temelli gezilerin öğrencilerimizin
gelişimlerini
büyük
ölçüde
geliştirdiği geziye katılan öğrenci
ve biz öğretmenlerin paylaştıkları
ortak görüş olmuştur. Ayrıca gezi
sonucu elde edilen kazanımlar
herkesi mutlu etmiştir.
Siz değerli velilerimize bu geziye
vermiş olduğunuz onay ve destek
için çok teşekkür ediyoruz.
Page 65
10. Sınıf Türkçe Dersi Yeşilırmak Gezimiz - 27 Kasım 2014
Yazan Gülten Dana, 10. Sınıf Öğrencisi
Okulun en güzel günleri bence hep “Perşembe”ler olmuştur. Ve yine güzel bir Perşembe günümüzü
daha da güzelleştirecek bir aktivite düzenlenmişti. Çok değerli Türkçe öğretmenlerimiz, işlediğimiz “Dil
ve İletişim” konusu ile ilintili “Doğal Yapı - Ağız Özellikleri - Yerel Kültüre ait Miraslar: Maniler Bilmeceler - Tekerlemeler - Destanlar - Masallar - Efsaneler - Oyunlar vb. bilgileri yerinde belirlemek ve
derlemek üzere bizi güzel Kıbrısımızın batı bölgesine götürme kararı almışlardı. Hazırlıklar
tamamlanmıştı. Büyük bir heyecanla beklemiştik Perşembe gününün gelmesini. İşte sonunda
beklediğimiz gün gelip çatmıştı.
O sabah okula büyük bir heyecanla geldik hepimiz. Öğretmenlerimiz yoklamayı aldıktan sonra
otobüsümüze doğru yol aldık. Otobüs yolculuğumuzun uzun süreceğini bilerek bindik otobüsümüze.
Etrafı seyrederek güzel bir otobüs yolculuğu yaptık.
İlk durağımız Gemikonağı oldu. Deniz kenarında durup adamızın güzel mi güzel o masmavi deniz
kıyısında biraz zaman harcadık. İçimize mavi denizin taze havasını çekip huzurla buluştuk. İlk
durağımızın yanında bulunan Turizm Danışma Bürosu’ndan, içi çok yararlı bilgilerle dolu broşürleri alıp
yeniden yola koyulduk. Aldığımız broşürler, sonraki duraklarımızla ilgiliydi. Otobüste yol alırken hem
ellerimizdeki broşürleri okuyup ziyaret edeceğimiz yerler hakkında bilgi edindik, hem de sevgili Türkçe
öğretmenlerimiz bizlere bunların yanısıra ek bilgiler verdiler.
Gezimizin güzel programlanmış olmasının verdiği avantajla, her gittiğimiz yerde güleryüzlü ve bilgi
vermeye hazır tur rehberleri tarafından karşılandık ve bilgilendirildik.
İkinci durağımız, Yedidalga’da yer alan Soli Harabeleri oldu. Orada Kıbrıs şivesi hakkında bilgi
aldığımız ve Yedidalgalı Kıbrıslıların konuşma özellikleri ile ilgili fikir edinmemize yardımcı olan tur
rehberimiz ve Yedidalgalı sakinlerle konuştuk. Ayrıca tur rehberimiz bizlere Soli Harabeleri hakkında
oldukça ilginç, güzel ve yararlı bilgiler verip bizlerin sorularını yanıtladı. Burada bizlere zevkli bir de tur
yaptırdı. Soli Harabeleri’nin 4000 kişilik tiyatrosunda soluklanmak için oturduk, manzaranın tadını
çıkardık, meyvelerimizi yedik. Daha sonra otobüsümüze binip üçüncü durağımıza doğru yola koyulduk.
Ben ve benim gibi Kıbrıs doğumlu öğrenciler olmamıza rağmen daha önce hiç gelmediğimiz yerlerden
geçtik bu gezimizde. Ve gerçekten bu gezi sırasında güzel adamıza bir kez daha aşık oldum.
Daha sonraki durağımız, Bademliköy’deki Vuni Sarayı’ydı. Buraya varmamız yaklaşık yirmi dakikamızı
aldı. Sarayın dik ve virajlı yokuşunu çıkarken oldukça heyecanlandık. Ancak saraya geldiğimizde
manzara görülmeye değerdi. Hepimiz adeta büyülendik. Otobüsten iner inmez kendimizi çimenlerin
üzerine bıraktık. Etrafı gezdik ve sanki ellerimizi kaldırsak tutacakmışçasına yaklaştığımız masmavi
gökyüzünü izledik. Öğretmenlerimiz bize sarayın tarihini anlattılar ve manzara fotoğrafları çektik. Daha
sonra otobüsümüze bindik ve yola çıktık.
Bu sırada iyice acıkmıştık. Bizim için en lezzetli durak işte bu duraktı diyebilirim; çünkü leziz Kıbrıs
lezzetlerini tadacağımız durak oldu restorant durağı. Önceden sipariş verilmiş olan yemeklerimizi
masada hazır bulmanın verdiği mutlulukla hep birlikte mükemmel bir öğle yemeği yedik. Her şey
gerçekten de çok çok güzeldi, yemeklerden tutun manzarasına kadar. Bu lezzetler tıpkı
anneannelerimizin ya da babaannelerimizin yaptığı lezzetlerdeydi. Maalesef gezimizin son durağı oldu
yemek yediğimiz yer. Yemek sonrası otobüsümüze bindik ve hepimizin yüzünde tatlı bir tebessüm ile
yerlerimize oturduk.
Dönüş yolu üzerinde yer alan yöresel ve doğal Kıbrıs lezzetleri satan bir dükkanın önünde durduk.
Buradan bazılarımız nefis ceviz macunu alırken bazılarımız da nor böreği aldı.
Yine çok güzel bir gezinin sonuna gelmiştik ve yanımızda da yarattığımız güzel anılar kalmıştı. Türkçe
öğretmenlerimize kocaman teşekkürlerimiz sunuyoruz.
Page 66
E– Safety Meeting for Parents- 17 February 2015
By Danny Helliwell, Y2 Teacher & ICT Coordinator
An internet safety evening was held in the Great Hall for parents, to
raise awareness of the dangers of uncontrolled use of the internet by
children.
Mr Helliwell explained recent research on how children are typically
using the internet and gave advice on what would be suitable use for
children different ages. Mr Janes then gave some very useful information on how to set parental controls on I pads and phones including how to restrict internet access and websites. Further information
was given on safe surfing, avoiding the use of google and fire-fox, to
restrict children accidentally accessing unsuitable content or making
accidental purchases on line. Information was also given about the
serious dangers of on line bullying and grooming linked to social
websites such as Facebook and Instagram which should never be
used by children.
Further information about how to keep your children safe in the
Cyber-world of the 21st century can be found at:
http://www.internetmatters.org/schools
http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-resources/young-people/3-11s
http://www.parentalcontrols-on.org/ - Interactive Guide on how to use parental controls at home.
Ebeveynlere Yönelik İnternet Güvenliği Toplantısı - 17 Şubat 2015
Yazan Danny Helliwell, 2. Sınıf Öğretmeni ve Bilgisayar Koordinatörü
Çocukların kontrolsüz internet kullanımı ve bunun tehlikeleri üzerine farkındalık yaratmak adına
Büyük Salonu’da ebeveynlere yönelik bir internet güvenliği toplantısı gerçekleşti.
Mr Helliwell son yapılan araştırmalar ve çocukların internet kullanımına yönelik genel bir açıklama
yaparken, farklı yaşlara uygun internet kullanımının ne olacağı ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Daha
sonra Mr Janes, akıllı telefon ve I padlar üzerinde internet erişiminin ve sitelerinin kısıtlanmasına
yönelik ebeveynler kontrollerinin nasıl aktif hale getirileceğine yönelik
yararlı bilgiler verdi. Çocukların yanlışlıkla uygunsuz içeriklere
ulaşımlarını ya da internet üzerinden alışveriş yapmalarını kısıtlamak
için, google ve fire-fox gibi arama motorlarının kullanımlarından
kaçınarak, nasıl güvenli internet sörfü gerçekleştirebilecekleri hakkında daha fazla bilgi verildi. İnternet ortamında gerçekleşmesi olası
zorbalık ve tacizlerin Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarla
bağlantılı olarak çok ciddi tehlikeler teşkil ettiklerini ve çocuklar
tarafından asla kullanılmamaları ile ilgili de bilgi verildi.
21. yüzyılın Siber-dünyasında çocuklarınızın güvenliğini sağlamakla
ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki sitelerden ulaşabilirsiniz:
http://www.internetmatters.org/schools
http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-resources/youngpeople/3-11s
http://www.parentalcontrols-on.org/ - Ebeveyn kontrollerinin evde
nasıl kullanılabileceğine yönelik interaktif bir kılavuz.
Page 67
CAS and SECA Update – 31 January 2015
By Desi Ahmet, Secondary CAS and SECA Coordinator
On the 31st of January 2015, as part of CAS and SECA, some of our Sixth Form students paid a visit
to the House of Hope (Umut Evi) in Nicosia. The House of Hope is a charity based establishment,
which is linked to ‘Help Those with Cancer Association’ (Tulips). It is a centre where children that have
been affected by cancer go to, either to catch up with missed schoolwork or just to be involved in extra-curricular activities. Our aim is to give the building a little tidy up! Sixth Formers got down to business straight away by weeding the garden. Students involved were: Batuhan, Can, Ömer, Sine,
Selenya, Sevgi, Bato, Ekim, Olga, Khanda, Florenza, Toya, Evrensel, Enver, Suhila, Deniz and Şerife.
They cleared the lot in exactly two hours. Raziye Kocaismail, the founder and director of the association also dived in to help out! We would like to thank her and Gökhan Gökberk for the photographs
and wonderful hospitality and Baştaşlar Construction for sending their staff and lending us tools.
Watch this space for round two!
CAS ve SECA Haberleri – 31 Ocak 2015
Yazan Desi Ahmet, Ortaokul-Lise Bölümü CAS ve SECA Koordinatörü
31 Ocak 2015 tarihinde, CAS ve SECA programlarımızın bir parçası olarak, Altıncı Sınıf öğrencilerimizden bazıları Lefkoşa’daki Umut Evi’ni ziyaret ettiler. Umut Evi ‘Kanser Hastaları Yardım
Derneği’ (Tulips) ile bağlantılı çalışan bir yardım kurumudur. Kanserden etkilenmiş çocukların gittiği,
ya kaçırmış oldukları okul derslerini yapmak ya da sadece müfredat dışı faaliyetlere katılmak için gittikleri bir merkezdir. Amacımız tesislerine küçük bir katkı yapmaktı! Altıncı Sınıflar bahçedeki otları
sökerek hemen işe koyuldular. İlgili öğrenciler şunlardı: Batuhan, Can, Ömer, Sine, Selenya, Sevgi, Bato, Ekim, Olga, Khanda, Florenza, Toya, Evrensel, Enver, Suhila, Deniz ve Şerife. Tam iki saat
içerisinde tüm bahçe temizlenmişti. Derneğin kurucusu ve yöneticisi Raziye Kocaismail’de yardım etmek için öğrencilere eşlik etti! Kendisine ve Gökhan Gökberk’e fotoğraflar ve mükemmel evsahipliği
için, ayrıca personel gönderip, araç gereçlerini bizlere ödünç veren Baştaşlar İnşaat’a da teşekkür
ediyoruz. İkinci bölüm için bu sayfaları takip etmeye devam edin!
Page 68
Y6R Science Activity – 9 December 2014
By Aiden Roberts, Y6 Teacher & Primary Assistant Head
Class 6R became super-scientists recently during a special investigation activity. The children recreated each of the experiments that they’ve carried out over the past few weeks as part of their
revision programme. Along with an absorbency test, to see which material would soak up the most
water, there was a circuit building challenge, a filtration investigation and a separation of material
activity. The students revised their vocabulary, prediction skills and practical apparatus use very
successfully; there are definitely some future scientists in the class.
6R Sınıfı Fen Aktivitesi – 9 Aralık 2014
Yazan Aiden Roberts, 6. Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Müdür Yardımcısı
6R Sınıfı öğrencileri, gerçekleştirdikleri özel araştırma aktivitesi sırasında süper birer bilim insanı
oldular. Öğrenciler tekrar programlarının bir bölümü olarak, geçtiğimiz haftalarda yürüttükleri
deneyleri yeniden yerine getirdiler. Yaptıkları emicilik testi ile hangi materyalin daha fazla su
emeceğine baktılar; devre kurma çalışması yaptılar; filtreleme araştırması ve materyal ayrıştırma
aktivitesi gerçekleştirdiler. Bu araştırmaları yaparlarken öğrenciler bilimsel kavramlara yönelik
bilgileri, öngörüde bulunma ve pratik aparat kullanma becerilerini pekiştirdiler; sınıfımızda geleceğin
bilim insanlarının bulunduğuna şüphemiz yok.
Page 69
Y6K Study Forces – 17 December 2014
By Tracey King, Y6 Teacher
Last term 6K looked at forces in science. We had investigated different
types of forces with different measuring equipment, like Newton metres. Some students even made their own Newton metres at home.
(Thank you parents!)
The last forces to be investigated were gravitational forces and air resistance. To investigate the balance between these two forces we set
about designing a parachute and basket combination to safely see an
egg launched off the school balcony and land unbroken below.
The criteria was to use two sheets of paper, a plastic cup and a piece of
material / scarves (for the parachutes), and an egg supplied by the
teacher.
There were lots of discussions about how to attach the parachute to
the basket and about how to protect the egg. And lots of fun has had in
throwing the basket and parachutes from the balcony!
6K Sınıfı Kuvvetler Konusunu İşledi – 17 Aralık 2014
Yazan Tracey King, 6. Sınıf Öğretmeni
6K Sınıfı dönemin son haftasında gerçekleşen Fen derslerinde Kuvvetler konusunu işlediler. Öncelikle, Newton metresi gibi farklı ölçüm araçlarıyla farklı türdeki kuvvetleri
ölçmeyi araştırdık. Hatta bazı öğrenciler evde kendi Newton metrelerini
yaptılar. (Velilere teşekkürler!)
Son işlediğimiz kuvvet konusu ise yerçekimi ile hava direnci idi. Bu iki
kuvvet arasındaki dengeyi araştırmak adına bir paraşut/sepet tasarlamaya ve okul balkonundan atılacak bir yumurtanın kırılmadan, güvenli bir
şekilde yere konmasını sağlayacak tasarımlarımızı hayata geçirmeye koyulduk.
Tasarım kriterlerimize göre sadece 2 sayfa kağıt, bir plastic bardak ve
(paraşut kısmı için) bir parça kumaş/eşarp, ile öğretmen tarafından temin
edilecek bir yumurta kullanabilecektik.
Paraşutun sepete nasıl ekleneceği ve yumurtanın nasıl korunabileceği ile
ilgili epeyce konuştuk. Çalışmamızın şüphesiz en eğlenceli kısmı ise
paraşut sepetlerimizi balkondan aşağıya atmaktı!
Page 70
Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kompozisyon Yarışması’nda Üçüncülük
Ödülü - 14 Kasım 2014
Yazan Gülay Damar, Ortaokul-Lise Türkçe Bölüm Başkanı
Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi işbirliğinde ortaokul ve liseler arasında düzenlediği 5. Atatürk kompozisyon yarışması ödül
töreni Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapıldı. Törende, Milli Eğitim Bakanı Sayın Özdemir Berova ile Telsim
Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın yaptıkları konuşmaların ardından ödül töreni
gerçekleştirildi.
Bu yarışmada; okulumuz 9. Sınıf öğrencisi Darem Kadiroğulları “Yaşatacağız” adlı kompozisyonuyla
ortaokullarda üçüncülük ödülünü almıştır.
Her yıl farklı bir konu seçilerek düzenlenen kompozisyon yarışmasında, bu yıl “Atatürk-Çocuk ve
Gençler” konusu seçilmiştir.
Milli Eğitim Bakanı ödül töreni öncesi yapmış olduğu konuşmasında, dereceye giren öğrencileri yapmış olduklarıu güzel ve başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve bu tür etkinliklerin bundan sonra da
devam edeceğini belirtmiştir.
Atatürk’ün açtığı yolda ve inkılapları çerçevesinde gelecek nesillerin yetişmesinin önemine vurgu yapan Berova, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri de gösterdikleri ilgiden dolayı tebrik etti.
Törende, yarışmada dereceye giren öğrencilerin ders öğretmenlerine ve okul müdürlerine de sertifika
takdim edilmiştir.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Page 71
Third Place in the Telsim and the Ministry of Education Composition
Competition - 14 November 2014
By Gülay Damar, Head of Secondary Turkish Department
The awards ceremony for the 5th Inter-Secondary School Ataturk Composition Competition organised
with the collaboration of Telsim, the Ministry of Education and the Office of Vocational and Technical
Education took place at the Ministry of Education premises. The awards ceremony took place after
speeches delivered by Özdemir Berova, the Minister of Education and Fevzi Tanpınar, the Co-CEO of
Telsim.
Our Year 9 Student Darem Kadiroğulları came third in this competition with her composition
“Yaşatacağız” (We Will Let Live).
The composition competition which takes place every year under a different theme was about
“Ataturk-Children and Youth” this year. The Minister of Education, in his opening speech,
congratulated the students on their success and ensured the continuation of such events.
Berova, after emphasising the importance of future generations being raised within the frame of
Ataturk’s revolutions, following his enlightened road, congratulated the students, their teachers and
their parents for the interest they had expressed.
The students’ teachers and school principals also were presented with certificates at the ceremony.
We would like to congratulate our student, and wish her continuous success.

Benzer belgeler

Graduation 2014 ESK NEWS - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA

Graduation 2014 ESK NEWS - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA College, University of London. In her address to the students, ESK’s Chair of the Board, Bilge Nevzat, said the graduation had taken her back 20 years to her first vision for the school, and to the...

Detaylı