Varoluşun Simgesi: 7

Transkript

Varoluşun Simgesi: 7
“Varoluşun Simgesi: 7”
Varoluşun sırları ve bu sırlara vakıf olanlar...
Yaşamı, sayıların simgesel diliyle açıklayan
düşünceler, sözler ve eserler...
Bilgelerden miras kalan farkındalık:
7’deki gizem.
“The Symbol of Existence: 7”
‘7’ KOLEKSİYONU
The mysteries of existence and those who have
mastered them...
Ideas, words and works of art that reveal the secrets
of life through the symbolism of numbers - a legacy
of the wisdom of ageless sages:
The mystery of the number 7.
‘7’ KOLEKSİYONU
Cömert
El imalatı turkuaz camdan, altın-platin yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase in turquoise blue colour with gold-platinum gilding.
Vazo / Vase
Cömert Vazo, Mevlana’nın “Cömertlikte ve
yardım etmede akarsu gibi ol!” öğüdündeki
felsefenin yanısıra, Osmanlı kültüründe, ihtiyacı
olan kişileri rencide etmeden yardım etmek üzere
kullanılan “Sadaka Taşı”* geleneğinden esinlenerek
tasarlanmıştır. Yardımlaşma adabını simgeleyen
Cömert Vazo’nun üzerinde, Osmanlı dönemine ait
çeşitli sikkeler desen olarak kullanılmıştır.
Cömert Vazo, el imalatı turkuaz renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
el işçiliği ile dekorlanmıştır.
* Sadaka taşları yaklaşık 100 -125 cm yükseklikte ve silindir şeklinde mermer
formlardır. Üst kısımlarında yardımın bırakılacağı ağız şeklinde bir oyuk
bulunur. Sadaka taşları yardım yapanların ve yardımı alanların kendilerini
göstermek istemeyişlerine duyulan saygı nedeniyle genellikle cami avluları,
türbeler ve mezarlıkların gözlerden uzak yerlerinde bulunmaktadır.
The design of the ‘Cömert’ Vase has been inspired by the
wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be like the river in
almsgiving and generosity”, as well as the Ottoman tradition
of using alms-stones* to offer help without embarrassing the
needy in receiving of alms. Various Ottoman coin motifs
decorate the vase to symbolize the social principle of charity.
The vase has been handmade from turquoise blue
coloured glass, and the decorative relief is handmade.
*Approximately 100 - 125 centimeters in height, often made of marble, and
cylindrical in form; the alms-stones of the Ottoman era bore in their upper sections
small holes into which donations were placed. Out of respect for the benefactors’ and
recipients’ desire to remain anonymous, such stones were often placed in secluded
sections of shrines, cemeteries and courtyards of mosques.
45989
R: 20 cm h: 39 cm
Cömert Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Cömert’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Güneş
El imalatı amber renkli camdan, altın yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase in amber colour decorated with gold gilding.
Vazo / Vase
Güneş Vazo, Mevlana’nın “Şefkat göstermekte
ve merhamet etmekte güneş gibi ol!” öğüdündeki
felsefeden esinlenerek tasarlanmıştır.
Güneşin hayat veren ışığını, amber rengiyle
simgeleyen Güneş Vazo, şefkat ve merhamet
duygularını insan ayrımı yapmadan vermenin
gerektiğini vurgular.
Güneş Vazo’nun üzerindeki şefkat çiçeği motifleri,
özenli bir cam ustalığı ile gerçekleştirilen volanlı
ağız formu sayesinde ön plana çıkarılmıştır.
Güneş Vazo, el imalatı amber renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak
dekorlanmıştır.
The design of the ‘Güneş’ Vase has been inspired by
the wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be like the
sun in showing kindness and compassion!”
While symbolizing the life-giving rays of the sun with
its amber colour, the ‘Güneş’ Vase also highlights the
importance of impartially showing compassion to all. The
‘Lily of the Nile’ flowers motifs accentuate the exquisite
craftsmanship of the ‘Güneş’ Vase’s ruffled mouth.
The vase has been handmade from amber coloured glass,
and the decorative relief is handmade using 24 carat gold
gilding.
45922
R: 27 cm h: 29 cm
Güneş Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Güneş’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Gece
Vazo / Vase
El imalatı mavi renkli camdan, platin yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase in blue colour with platinum gilding.
Gece Vazo, Mevlana’nın “Kusurları örtmekte
gece gibi ol!” öğüdündeki felsefeden esinlenerek
tasarlanmıştır.
Gece Vazo üzerinde, Selçuklu yıldız motifleri
ve geometrik süslemeler kullanılarak gökyüzü
simgelenmiş ve tüm kusurları örten gece kavramı
mavi renk ile ifade edilmiştir.
Gece Vazo, el imalatı mavi renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
el işçiliği ile platin yaldız kullanılarak
dekorlanmıştır.
The design of the ‘Gece’ Vase has been inspired by the
wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be like the night
in concealing faults and imperfections.”
While symbolizing the heavens with its geometric
ornaments and Seljuk-era star motifs, the blue colour of
the ‘Gece’ Vase also conveys the ever-concealing quality
of the night.
The vase has been handmade from blue coloured glass,
and the decorative relief is handmade using silver gilding.
45137
R: 15 cm h: 50 cm
Gece Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Gece’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Sakin
Kase / Bowl
El imalatı beyaz opal camdan kase.
Handmade white opal glass bowl.
Sakin Kase, Mevlana’nın “Hiddet göstermekte
ve asabiyette ölü gibi ol!” öğüdündeki felsefeden
esinlenerek tasarlanmıştır. Sakin Kase, kişinin
hiddetten ve asabiyetten arınması için, hayatı ve
dünyayı kusurları ile kabul edebilecek toleransı
kazanması gerektiğini meditasyon yapan insan
formu ile simgelemektedir.
Sakin Kase, el imalatı beyaz opal camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği
ile kırmızı boya kullanılarak dekorlanmıştır.
The design of the ‘Sakin’ Bowl has been inspired by the
wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be like the dead
in showing anger and ill-temper.”
The meditating human figure in the bowl symbolizes
the concept of purifying one’s soul of anger and of rage
by tolerating imperfections and accepting the world
as it is.
The bowl has been handmade from white opal
glass, and the decorative relief is handmade.
45998
R: 24 cm h: 7 cm
Sakin Kase’nin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Sakin’ Bowl has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Deniz
Kase / Bowl
El imalatı serbest şekil cam kase.
Handmade freeform glass bowl.
Deniz Kase, Mevlana’nın “Hoşgörülü olmakta
deniz gibi ol!” öğüdündeki felsefeden esinlenerek
tasarlanmıştır.
Deniz gibi engin olmak kavramı Deniz Kase’de
yer alan deniz canlılarının motifleri ile sembolize
edilmektedir.
Deniz Kase, el imalatı serbest şekil camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The design of the ‘Deniz’ Bowl has been inspired by
the wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be like the sea
in showing tolerance and forbearance!”
Marine animal motifs of the ‘Deniz’ Bowl
symbolize the vastness of open sea.
The bowl has been handmade in
freestyle, and the decorative relief is
handmade.
45921
R: 40 cm h: 10 cm
Deniz Kase’nin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Deniz’ Bowl has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Ayna
Vazo / Vase
El imalatı camdan, platin yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase with platinum gilding.
Ayna Vazo, Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün,
ya da göründüğün gibi ol!” öğüdündeki felsefeden
esinlenerek tasarlanmıştır.
Aynalı yüzeyi ile “kendini tanımak kavramı”nın
simgelendiği Ayna Vazo’nun üzerinde, Divani Hat
yazı stili ile “Olduğun gibi görün; göründüğün gibi
ol” yazısı bulunmaktadır.
Ayna Vazo, el imalatı camdan üretilmiş olup,
üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile
platin ve kırmızı renk kullanılarak dekorlanmıştır.
The design of the ‘Ayna’ Vase has been inspired by the
wisdom of mystic poet Rumi’s saying “Be as you truly
are, or be as you appear!”
The mirrored surface of the vase has been intended to
reflect on the concept of “Knowing Thyself”, and the
saying of Rumi has been etched in the Diwan-style
calligraphy.
The vase has been handmade, and the decorative relief is
handmade.
45923
R: 28 cm h: 36 cm
Ayna Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Ayna’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yediuyurlar
Nazarlık / Evil Eye
El imalatı camdan, gümüş ajurlu ve hat motifli nazarlık.
Handmade glass amulet with silver and calligraphic motifs.
Yediuyurlar* Nazarlık, orjinalı Sülüs yazı stili
ile Yedi Uyurlar’ın isimlerinin simetrik olarak
karşılıklı yazıldığı 1919 yılına tarihlenen bir hat
çalışmasından esinlenerek tasarlanmıştır.
Yediuyurlar Nazarlık, el imalatı camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği
ile platin yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
* “Yediuyurlar Efsanesi” gerek İslamiyette gerek Hristiyanlıkta yer almıştır.
Efsane, dönemin hükümdarının zulmünden kaçarak köpekleri ile birlikte
bir mağaraya sığınan ve 300 yıl boyunca uyuyan ve 300 yıl sonra yeniden
ortaya çıkan 7 kişinin öyküsünü anlatmaktadır. 7 kişinin Yemlina, Mislina,
Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefeştatayuş olan isimlerinin yanısıra
köpeklerinin Kıtmir olan ismi de Kuran’ın Kehf suresinde belirtilmektedir.
The design of the ‘Yediuyurlar’* Amulet has been
inspired by a Sulus-style calligraphy which dates back
to 1919 in which the individual names of the Seven
Sleepers.
The amulet has been handcrafted, and the decorative
relief is handmade with silver gilding.
*As part of the Islamic and Christian lore, the legend of Seven Sleepers tells the story
of seven people and their dog who have taken refuge in a cave in order to escape the
cruel sovereign of their era, and after having slept for 300 years, who have re-emerged.
The names of these seven people Yemlina, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş,
Sazenuş, Kefeştatayuş as well as the name of their dog, Kitmer, appear in the Sura
al-Kahf of the Quran.
45924
R: 14 cm h: 20 cm
Yediuyurlar Nazarlık’ın üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yediuyurlar’ Evil Eye has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yediuyurlar
Vazo / Vase
El imalatı camdan, altın yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase with gold decorated.
Yediuyurlar* Vazo, orjinalı 1903 yılında Hattat
Hüseyin Satı Efendi tarafından Sülüs yazı stili
ile Yedi Uyurlar’ın ve köpeklerinin isimlerinin
yazıldığı hat çalışmasından esinlenerek cam
üzerinde yeniden yorumlanmıştır.
Yediuyurlar Vazo, el imalatı camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
* “Yediuyurlar Efsanesi” gerek İslamiyette gerek Hristiyanlıkta yer almıştır.
Efsane, dönemin hükümdarının zulmünden kaçarak köpekleri ile birlikte
bir mağaraya sığınan ve 300 yıl boyunca uyuyan ve 300 yıl sonra yeniden
ortaya çıkan 7 kişinin öyküsünü anlatmaktadır. 7 kişinin Yemlina, Mislina,
Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefeştatayuş olan isimlerinin yanısıra
köpeklerinin Kıtmir olan ismi de Kuran’ın Kehf suresinde belirtilmektedir.
The design of the ‘Yediuyurlar’* vase has been inspired
by the original 1903 artwork of calligrapher Huseyin Sati
Efendi, in which the names of the Seven Sleepers and
their dog have been depicted in Sulus-style.
The vase has been handmade, and the decorative relief is
handmade using 24 carat gold gilding.
*As part of the Islamic and Christian lore, the legend of Seven Sleepers tells the story
of seven people and their dog who have taken refuge in a cave in order to escape the
cruel sovereign of their era, and after having slept for 300 years, who have re-emerged.
The names of these seven people Yemlina, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş,
Sazenuş, Kefeştatayuş as well as the name of their dog, Kitmer, appear in the Sura
al-Kahf of the Quran.
45925
R: 32 cm h: 25.6 cm
Yediuyurlar Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yediuyurlar’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yedinota
Vazo / Vase
El imalatı violet renkli kristal cam vazo.
Handmade crystal vase in violet colour .
Yedinota Vazo, iki katlı kristal camın kesme
tekniği ile dekorlanarak üzerindeki nota
motiflerinin farklı açılardan görülebilmesini sağlayan
“7 Nota” olgusuna* dikkat çeker.
Yedinota Vazo, el imalatı violet renkli kristal
camdan üretilmiş olup, üzerinde notalar bezeme
motifi olarak kullanılmış ve el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
* Antik Yunan döneminde, Pythagoras öğretisinde müzik notalarının
herbirinin kutsal 7 gezegenin yörüngelerinde hareket etmelerinden
çıkan seslerine karşılık geldiği ve bu nedenle “müzik”in kavramsal
olarak kutsallaştırıldığı bilinmektedir. 10.yy’a kadar harf işaretleri ile tarif
edilen sesler, 10.yy’da Guido d’Arezzo tarafından Latince bir ilahinin her
satırbaşındaki ilk heceden esinlenerek bugün kullanılan do-re-mi-fa-sol-la-si
olarak isimlendirilmiştir.
The double-layered crystal surface of the ‘Yedinota’
Vase makes it possible to view the motifs from different
angles; reflecting on the Pythagorean concept of “7 Divine
Notes”*, also known as the “Music of the Spheres.”
The crystal vase in violet colour has been handmade and
the decorative relief is handmade.
* Based on the teachings of Pythagoras, each musical note is believed to correspond
to the harmony of the sounds created by the orbital movements of the 7 planets;
therefore, the concept of musical harmony is considered to be divine in origin. Prior to
the invention of the “do-re-mi scale” in the tenth century by the music theorist Guido
d’Arezzo, musical notation had involved the use of inflective marks. The scale names
of ‘do-re-mi-fa-so-la-si’ were taken directly from the initial syllables of each line of the
hymn to St. John the Baptist in Latin.
45926
R: 10.4 cm h: 28 cm
Yedinota Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yedinota’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yedinota
Kase / Bowl
El imalatı camdan kase.
Handmade glass bowl.
Yedinota Kase üzerinde, semazen siluetleri
şeklindeki nota motifleriyle “7 Nota” olgusuna* ve
müziğin mistik arka planına dikkat çekilmektedir.
Yedinota Kase, el imalatı camdan üretilmiş,
üzerindeki semazen formunda biçimlenmiş olan
notalar el işçiliği ile dekorlanmıştır.
* Antik Yunan döneminde, Pythagoras öğretisinde müzik notalarının
herbirinin kutsal 7 gezegenin yörüngelerinde hareket etmelerinden
çıkan seslerine karşılık geldiği ve bu nedenle “müzik”in kavramsal
olarak kutsallaştırıldığı bilinmektedir. 10.yy’a kadar harf işaretleri ile tarif
edilen sesler, 10.yy’da Guido d’Arezzo tarafından Latince bir ilahinin her
satırbaşındaki ilk heceden esinlenerek bugün kullanılan do-re-mi-fa-sol-la-si
olarak isimlendirilmiştir.
Mystical background of musical harmony and the
concept of “7 Divine Notes”* have been represented by
musical note motifs resembling the silhouettes of “swirling
dervishes.”
The bowl is handmade in clear glass and the decorative
relief is handmade.
* Based on the teachings of Pythagoras, each musical note is believed to correspond to
the harmony of the sounds created by the orbital movements of the 7 planets; therefore,
the concept of musical harmony is considered to be divine in origin. Prior to the
invention of the
“do-re-mi scale” in the tenth century by the music theorist Guido d’Arezzo, musical
notation had involved the use of inflective marks.
The scale names of ‘do-re-mi-fa-so-la-si’ were taken directly from the initial syllables
of each line of the hymn to St. John the Baptist in Latin.
45927
R: 22.5 cm h: 17 cm
Yedinota Kase’nin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the “Yedinota” Bowl has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yedikapı
Vazo / Vase
El imalatı karamel renkli camdan, altın yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase in caramel colour decorated with gold gilding.
Yedikapı Vazo, çeşitli kültürlerdeki “yedi kapı”*
kavramından esinlenerek, Anadolu’daki bazı anıtsal
yapıların taçkapılarındaki motiflerden yararlanılarak
tasarlanmıştır.
Yedikapı Vazo, el imalatı karamel renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
24 ayar altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
* Çeşitli kültürlerde ruhun ilahi varoluşa yükseldiği kabul görmektedir. Bu
yükseliş, sembolik olarak insanın geçmesi gereken 7 kapıyla temsil edilir ve
her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak insan niteliklerinden kurtulmayı
sembolize etmektedir. En sonunda çıplak kalan kişi, bütün maddi sıfatlarından
arınmış olarak ruhsal dünyada yeniden doğmaya hazır olur.
Örnek; Bektaşi kültüründe de Hacı Bektaş-ı Veli Türbesine 7 kapıdan girilir.
Kapılar küçükten büyüğe doğru sıralanır bu da olgunlaşmayı ve mütevazılığı
simgelemektedir.
The design of the ‘Yedikapı’* Vase has been inspired
by the concept of seven “planes/levels” of existence
in different cultures, which has been symbolized by
depictions of various Anatolian portal motifs.
The vase is handmade in caramel colour and the
decorative relief is handmade with 24 carat gold gilding.
* ‘Seven Gates’ / In various cultures, it is believed that the human soul leaves the
body and ascends to the Heavens. This ascension is often represented symbolically
by the concept of the “Seven Gates” through which the soul has to transcend.
The shedding of a layer of clothing at each gate, and coming out naked at the end
symbolizes the salvation of the soul from earthly and materialistic qualities, finally
being ready to be re-born in the spiritual realm.
45928
R: 20.5 cm h: 35.5 cm
Divriği, Sivas
Divriği Ulu Camii, Kuzey Taç Kapısı
Divriği, Sivas
Divriği Great Mosque, North Portal
Yedikapı Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yedikapı’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Şamdan
Kase / Bowl
El imalatı kırmızı renkli camdan, bronz yaldız dekorlu kase.
Handmade glass bowl in red colour with bronze gilding
Şamdan Kase üzerinde, Musevilikte önemli
bir yeri olan 7 Kollu Şamdan (Menorah) formu
süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.
Şamdan Kase, el imalatı kırmızı renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin
tümü bronz yaldız kullanılarak el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
The design of the ‘Şamdan’ Bowl features one of the
oldest symbols of the Jewish faith, the seven branch
Menorah.
The bowl has been handmade from red
coloured glass and the decorative relief
is handmade with bronze gilding.
45138
R: 31 cm h: 18 cm
Şamdan Kase’nin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Şamdan’ Bowl has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Kamil
Vazo / Vase
El imalatı camdan, altın yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase with gold gilding.
Müslümanlıkta “Dinin Kelimesi” anlamındaki
“Kelime-i Tevhid” 7 kelimeden oluşur: “Allahtan
başka tanrı yoktur; Muhammed O’nun elçisidir.”
Kamil Vazo; Allah’ın birliğine inanmak ve Yaradanla
bir olmak kavramlarını birlikte sembolize eden
“Kamil İnsan” kavramından esinlenerek tasarlanmıştır.
Tüm insani değerlere ulaşmış ve ruhsal gelişimini
tamamlamış “Kamil” insanı simgeleyen Kamil
Vazo’nun insan biçimli formu üzerinde; Celi Sülüs yazı
stilinde Kelime-i Tevhid yazılmış; Mevlana’nın kaftanı
üzerinden alınan motifler ve desenler kullanılmıştır.
Kamil Vazo, el imalatı camdan üretilmiş,
üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar altın
yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
As one of the most important principles of the Islamic faith,
“Kelime-i Tevhid”, also known as the “Word of Islam”, is
composed of 7 words and declares that “There is no God but
Allah, and Mohammed is His prophet.” The design of the
“Kamil*” Vase has been inspired by the concepts of believing
in the ‘Oneness of Allah’ and of being one with Allah, has
been symbolized by the “Universal Prototype”.
The “Universal Prototype” who has completed his
spiritual development and has transcended beyond all
earthly values has been presented on the human figure of
the “Kamil” Vase and adorned with “Kelime-i Tevhid”
written in Celi Sulus style calligraphy with patterns taken
from the caftan of mystic poet Rumi.
The vase has been hand-blown, and the decorative relief
is handmade with 24 carat gold gilding.
* Universal Prototype
45935
R: 13 cm h: 37 cm
Kamil Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the “Kamil” Vase has been limited to 2000 pieces
‘7’ KOLEKSİYONU
Yedi’nin
Harfleri
Vazo / Vase
El imalatı kırmızı renkli cam vazo.
Handmade red glass vase.
7 Sayısı mistisizmde harflerle ilişkilendirilmektedir.
Sayılarla harflerin ilişkilendirilmesi; Latin harflerinde
“Nümeroloji”, İbrani harflerinde “Gematria”, Arap
harflerinde “Ebced” olarak adlandırılmaktadır.
Bu kapsamda, her harfin bir sayısal değeri, ya da her
sayının karşılığı bir harf ya da harfler bulunmaktadır.
7 Sayısının karşılığı olan harfler; Nümeroloji’de
“G”, “P”, ve “Y”; Gemetria’da [Zayin],
Ebced’de [z] dir. Yedi’nin Harfleri Vazo’da
Nümeroloji, Gematria ve Ebced’in 7 değerlikli
harflerinin yanısıra, Kiril, Süryani, Fenike, Yunan,
Gürcü, Aram ve Mısır alfabelerinden de “eşdeğer”
harflere yer verilmiştir.
Yedi’nin Harfleri Vazo, el imalatı kırmızı renkli
camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin
tümü el işçiliği ile dekorlanmıştır.
In mysticism, the number 7 is associated with particular
letters. Associating numbers and letters in Latin is called
“Numerology,” while the same practice is called “Gematria”
when used for Hebrew, and “Abjad” when used for Arabic.
Associating numbers and letters in this context means that
each letter has a numerical value, or that each number is
equated with a number or numbers. Letters equated with the
number seven are: in numerology, “G”, “P”, and “Y”;
in gemetria [Zayin], and in abjad [z]. The “Yedi’nin
Harfleri” Vase features not only the letters with a value of
7 in numerology, gematria, and abjad, but the “equivalent”
letters of the Cyrillic, Syriac, Phoenician, Greek, Georgian,
Aramaean, Aramaic, and Egyptian alphabets.
The vase has been hand blown from red colored glass and
the decorative reliefs is handmade with bronze gilding.
* The Letters of Seven.
45932
R: 21.5 cm h: 24 cm
Yedi’nin Harfleri Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yedi’nin Harfleri’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yediyıldız
Şekerlik / Candy Bowl
El imalatı bordo renkli camdan, altın yaldız dekorlu şekerlik
Handmade glass candy bowl in dark red colour with gilding decorated.
Yediyıldız Şekerlik, insan bedeni formundaki
cam üzerine 7 köşeli yıldız motiflerinin işlenmesi
ile tasarlanmıştır. 7 Köşeli Yıldız (heptagram)
“peri yıldızı” olarak da bilinmekte ve; ruh - beden
kavramlarının birliğini sembolize etmektedir.
Yediyıldız Şekerlik, el imalatı bordo renkli
camdan üretilmiş, üzerindeki motifler 24 ayar altın
yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The design of the ‘Yediyıldız’ Candy Bowl has been
inspired by the seven-pointed star (heptogram.)
Also known as the “Fairy Star”, it traditionally
symbolizes the unity of body and mind.
The candy bowl has been handmade from dark red
coloured glass and the decorative relief is handmade with
24 carat gold relief gilding.
45915
R: 20 cm h: 25 cm
Yediyıldız Şekerlik’in üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yediyıldız’ Candy Bowl has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yeditepe
Vazo / Vase
El imalatı turkuaz renkli camdan, altın yaldız dekorlu vazo.
Handmade glass vase in turquoise blue color with gilding decorated.
Yeditepe Vazo, 7 tepe üzerinde kurulu mistik
kentlerden olan İstanbul’un en ünlü tepesi
Topkapı’yı gösteren Fransız gravür sanatçısı A.E
Francois Mayer (1805-1880) tarafından yapılan
Sarayburnu gravürü ile dekorlanmıştır. Yeditepe
Vazo, el imalatı turkuaz renkli camdan üretilmiş
olup, üzerindeki gravür desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
7 tepenin bulunduğu yerler; 1) Topkapı Sarayı ve
çevresi, 2) Çemberlitaş ve çevresi, 3) Süleymaniye
Cami ve çevresi, 4) Fatih Cami ve çevresi, 5) Yavuz
Selim Cami ve çevresi, 6) Edirnekapı ve çevresi, 7)
Kocamustafapaşa ve çevresidir.
The design of the ‘Yeditepe’ Vase has been inspired by
the depiction of the Topkapi Hill, Istanbul’s most famous
hill, in the Sarayburnu gravure of French artist A. E.
Francois Mayer (1805-1880).
The vase in turquoise blue
colour is handmade from
and the decorative relief is
handmade with 24 carat gold
gilding.
45933
R: 30 cm h: 15 cm
Yeditepe Vazo’nun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yeditepe’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Yedikatyer
Yedikatgök
Mumluk / Candle Holder
El imalatı amber ve mavi renkli camdan dekorlu mumluk.
Handmade glass candle holder in amber and blue colours
Yedikatyer - Yedikatgök * Mumluk üzerinde
kademeli cam katmanlarıyla yer ve gök sembolize
edilmiştir. Yer; amber renk ve üzerindeki kırmızı
renkli dairesel motiflerle ifade edilmiş, gök ise
mavi renk ve üzerinde gökyüzünü sembolize eden
yıldız motifleriyle ifade edilmiştir. Mumluğun orta
kısmında; yerin ve göğün birleştiği yerde yaşamsal
döngüyü simgeleyen insan motifleri bezeme olarak
kullanılmıştır.
Yedikatyer - Yedikatgök Mumluk, el imalatı
amber ve mavi renkli camdan üretilmiş olup,
üzerindeki rölyef desenlerin tümü renkli boya
kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
Ürün içinde mum yakma süresi maximum 4 saattir.
* Çeşitli kültürlerin dinlerinde ve felsefelerinde göğün ve yerin 7 katlı
olduğundan sözedilir. Kur’an-ı Kerim’de de birçok surede göğün ve yerin
7 kat olduğu belirtilir.
The concepts of the “seven layers of Earth” and the
“seven layers of Heaven” have been symbolized through
colors of amber and blue. While the Earth has been
represented in amber with red circular motifs, the Heaven
has been depicted in blue with star motifs. The human
figures in the mid section of the candle holder - where the
sky meets the earth - depict the concept of the circle of life.
The candle holder has been hand-blown and the
decorative relief is handmade.
Candles should not be kept lit in the candle holder for longer than 4 hours.
* Seven Layers of Earth” and “Seven Layers of Heaven / In accordance with the
philosophical and religious beliefs of various cultures, the Koran also declares that there
are seven layers of earth and sky.
45936
R: 12 cm h: 25 cm
Yedikatyer - Yedikatgök Mumluk’un üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Yedikatyer - Yedikatgök’ Candle Holder has been
limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Çakra
Mumluk / Candle Holder
El imalatı camdan mumluk.
Handmade glass candle holder.
Çakra Mumluk, insan vücudunda yer alan
7 temel enerji merkezi çakraların sembollerinden
esinlenerek tasarlanmıştır.
Çakra kelimesi Sankristçe’de “çark” veya “disk”
anlamına gelir ve bedendeki 7 temel enerji
merkezini tanımlar. Bu anlamda her insanın içinde,
dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ağı
ve duyusal organlar mevcuttur. Aynı zamanda,
içimizde fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal
varlığımızı gözeten 7 enerji merkezinin (çakra)
yeraldığı gizli bir beden bulunmaktadır.
Çakra Mumluk, el imalatı camdan üretilmiş olup,
üzerindeki rölyef desenlerin tümü renkli boya
kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The design of “Çakra”* Candle Holder has been
inspired by the concept of seven energy centres within the
human body, known as chakras.
The Sanskrit word “chakra” means “wheel” or “disk”,
and represents each of the seven energy centers within
the human body located at major points of the nervous
system. The human body encapsulates a network of
neural and sensory organs that are capable of receiving
input from the outside and interpreting the exterior
physical reality accordingly. In a similar manner, the
seven energy centers are often symbolized as an invisible
secondary body of our emotional and spiritual existence.
The candle holder has been handmade, and the
decorative relief is handmade.
*chakra
45905
R: 16 cm h: 22.5 cm
Çakra Mumluk’un üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Çakra’ Candle Holder has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Çakra
Kandil / Oil Lamp
El imalatı camdan, kesme dekorlu ve 7 çakra motifli kandil.
Hand-blown glass oil lamp with 7 chakra motifs.
Çakra Kandil, insan vücudunda yer alan 7
temel enerji merkezi çakraların sembollerinden
esinlenerek tasarlanmıştır.
Çakra kelimesi Sankristçe’de “çark” veya “disk”
anlamına gelir ve bedendeki 7 temel enerji
merkezini tanımlar. Bu anlamda her insanın içinde,
dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ağı
ve duyusal organlar mevcuttur. Aynı zamanda,
içimizde fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal
varlığımızı gözeten 7 enerji merkezinin (çakra)
yeraldığı gizli bir beden bulunmaktadır.
Çakra Kandil, el imalatı camdan üretilmiş olup,
üzerindeki rölyef desenlerin tümü renkli boya
kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The design of “Çakra”* Oil Lamp has been inspired
by the concept of seven energy centres within the human
body, known as chakras.
The Sanskrit word “chakra” means “wheel” or “disk”,
and represents each of the seven energy centers within
the human body located at major points of the nervous
system. The human body encapsulates a network of
neural and sensory organs that are capable of receiving
input from the outside and interpreting the exterior
physical reality accordingly. In a similar manner, the
seven energy centers are often symbolized as an invisible
secondary body of our emotional and spiritual existence.
The oil lamp has been hand-blown, and the decorative
relief is handmade.
*chakra
45951
R: 16 cm h: 21 cm
Çakra Kandil’in üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Çakra’ Oil Lamp has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Om
Vazo / Vase
El imalatı pembe renkli camdan vazo.
Handmade glass vase in pink color.
Om Vazo, yeni doğan Budha’nın, son doğuşunu
ifade etmek üzere Lotus çiçekleri üzerine basarak
7 uzun adım atması, arınmayı 7 yıl boyunca araması
ve meditasyon yapmak için altına oturacağı ağacın
çevresinde 7 tur atmasını anlatan “7 Budha Adımı”
olarak bilinen hikayeden esinlenerek tasarlanmıştır.
Om Vazo, derin kesme işçiliği ile lotusun
çiçeğinin çanak yaprakları formunda kesilerek
şekillendirilmiştir. Vazo üzerine Buda’nın sevgisinin
özü olarak kabul edilen “Om Mani Padme Hum”
dileği motif olarak işlenmiştir. “Lotus mücevherine
selam” anlamına gelen bu cümlenin insanları
kutsadığına inanılır.
Om Vazo, el imalatı pembe renkli camdan
üretilmiş, üzerindeki kesme dekorların tümü el
işçiliği ile yapılmıştır.
The design of the ‘Om’ Vase has been inspired by
the Legend of Buddha’s Seven Steps - the story of the
seven long steps the Buddha took over lotus flowers as
declaration of his spiritual authority and final birth; the
ascetic life he led for seven years; and the seven turns
he took around the Bodhi tree under which he finally
achieved enlightenment.
The vase has been cut and shaped in resemblance of the
inner leaves of the lotus flower, and the famous Buddhist
mantra, “Om Mani Padme Hum,” has been inscribed as
a symbol of the Buddha’s impartial love for all creation.
The vase has been handmade in pink coloured glass,
and features hand-cut motifs.
45942
R: 22.5 cm H: 27 cm
Om vazonun üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Om’ Vase has been limited to 2000 pieces.
‘7’ KOLEKSİYONU
Lotus
Kase / Bowl
El imalatı bordo renkli camdan, altın yaldız dekorlu kase.
Handmade glass bowl in dark red colour with gold gilding.
Yeni doğan Budha, son doğuşunu ifade etmek
üzere Lotus çiçekleri üzerine basarak 7 uzun adım
atmış, arınmayı 7 yıl boyunca aramış ve meditasyon
için altına oturmadan önce ağacın çevresinde 7
tur atmıştır. Budizm’de “7 Budha Adımı” olarak
bilinen bu hikayeden esinlenilerek tasarlanan ürün
üzerinde tabanda kesme dekor yapılarak oluşturulan
lotus çiçeği ve ürün gövdesindeki lotus çiçekleri
motif olarak kullanılmıştır.
Lotus çiçeği Budizm’de önemli bir simgedir.
Küçük lotus çanağı ve tohumlar, insanın iç dünyası
gibi geniş ve sınırsız kabul edilmiş ve tohumları
taşıyan çanak insan ruhuna açılan kapı olarak kabul
edilmiştir.
Lotus kase, el imalatı bordo renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü
24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
The design of the ‘Lotus’ Bowl has been inspired
by the Legend of Buddha’s Seven Steps - the story
of the seven long steps the Buddha took over lotus
flowers as declaration of his spiritual authority and
final birth; the ascetic life he led for seven years; and
the seven turns he took around the Bodhi tree under
which he finally achieved enlightenment.
While its inner leaves and seeds symbolize the vastness
of a man’s inner self, calyx is considered to be a gate
opening into the depths of human soul.
The bowl has been handmade in dark red coloured glass,
and the decorative relief is handmade with 24 carat gold
gilding.
45944
R: 21 cm h: 13.5 cm
Lotus kasenin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Production of the ‘Lotus’ Bowl has been limited to 2000 pieces.

Benzer belgeler

Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları

Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları Weapons Collection at Topkapı Palace. In the centre of the crescent shaped blade is an inscription in celi sülüs script reading “May God Protect”, and around the edge are verses from Sura “Fetih”. ...

Detaylı

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları Şakayık Vazo, el imalatı camdan üretilmiş olup üzerinde kabartmalı boya tekniği ile oluşturulan rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kaplanarak dekorlanmıştır. Toward the mid...

Detaylı

Kargamış Kraliçesi

Kargamış Kraliçesi bordering of the handmade Bergama carpet dating from the 18th century. The swastika figure on the border which symbolizes the positive energy is believed in Anatolia to protect household and childr...

Detaylı

Evrensel Mirasın İzinde

Evrensel Mirasın İzinde Yıldız Madalyon Vazo, Londra British Müzesi’nde sergilenmekte olan ve 1580 yıllarına tarihlenen İznik mavi beyaz cami kandilinin form ve desen olarak opal cam üzerindeki yorumu ve uygulamasıdır. Yı...

Detaylı

Ayasofya Meryem Ana Mozaik Vazo

Ayasofya Meryem Ana Mozaik Vazo ağız formu sayesinde ön plana çıkarılmıştır. Güneş Vazo, el imalatı amber renkli camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanm...

Detaylı