etkin_kapak_son yeni - Etkin Şirketler Topluluğu

Transkript

etkin_kapak_son yeni - Etkin Şirketler Topluluğu
www.etkin.biz.tr
İÇERİK / INDEX
FİRMA TANITIMI
COMPANY PROFILE
TOPLULUK YAPISI
ORGANIZATION CHART
ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV
MISSION - VISION
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ÇALIȘMA ALANLARIMIZ
OUR FIELD OF BUSINESS
REFERANSLAR
REFERENCES
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ETKİN MÜHENDİSLİK A.Ș.
1988 yılında faaliyetine bașlayan Etkin Mühendislik Ltd. Ști., yurtiçinde ve yurtdıșında; iș merkezi,
otel, hastane, banka șubeleri, alıșveriș merkezi ve sanayi tesislerinin mekanik, elektrik tesisatları ile bina
otomasyon sistemleri konularında projelendirme, uygulama, müșavirlik ve malzeme temini ișlerini son
teknolojik gelișmeler doğrultusunda bașarıyla yürütmektedir. Firmamız sektördeki kalıcılığını pekiștirmek,
yeniden yapılanma sebebiyle 30.12.2010 tarihinde Anonim Șirket olmuștur.
Halen aynı konularda faaliyetini sürdüren șirketimizin proje bölümünde, uluslararası kabul görmüș
standartlara göre dizayn edilen tesisler, taahhüt bölümü tarafından büyük bir titizlikle ișletmeye alınarak
uygulamaları yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde 2010 yılından itibaren yeșil bina ve
sürdürülebilir sistemler konularına yoğunlașan firmamız, sahip olduğu altyapısyla daha nitelikli projelerin
içerisinde yer almaktadır.
Șirketimiz, müșterilerine taahhüt sonrası da hizmet verebilmek amacıyla 1995 yılında Etkin Servis
Hizmetleri Ltd. Ști.’ni kurmuștur. (30.12.2010 tarihinde A.Ș. olmuștur.) Etkin Servis Hizmetleri A.Ș.
ișletmelerdeki mekanik, elektrik ve bina otomasyon sistemlerinin; sistem ișletmeciliği ve periyodik bakımı
konularında uzman kadrosu, geniș araç filosu ve profesyonel hizmet anlayıșıyla müșteri memnuniyetini ön
planda tutarak çalıșmalarına devam etmektedir.
FAALİYET ALANLARIMIZ:
Șirketimiz așağıda belirtilen konularda, proje, uygulama, malzeme temini ve müșavirlik hizmetleri
vermektedir.
• Isıtma tesisatı,
• Soğutma tesisatı,
• Havalandırma tesisatı,
• Yangından korunma tesisatı, (Sulu ve gazlı sistemler)
• Basınçlı hava tesisatı,
• Sıhhi tesisat,
• Su arıtma sistemleri,
• Otomatik kontrol sistemleri,
• Bina otomasyon sistemleri,
• Elektrik tesisat sistemleri,
• Yeșil bina uygulamaları,
• Havuz ve bahçe sulama sistemleri,
• Absorbsiyonlu soğutma sistemleri.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
ETKİN ENGINEERING CO.
Etkin Engineering Ltd. Co. is operating since 1988 as the company has successfully completed
projecting, application, consultancy and material supply business in the field of mechanical, electrical
installation and building automation of facilities such as hotels, hospitals, shopping centers, bank branches,
shopping stores and factory buildings e.t.c. both at home and abroad. Since 30.12.2010 company has
evolved to “incorporated bussiness” as a matter of instituoanlization and reinforcing permanence.
In the project department of our company facilities ar designed in accordance with internationally
accepted standarts and implemented by the contracting department in a fine manner on a turn-key basis.
From the point of corporate social responsibility, our company has been majoring on the green building and
sustainability themes since 2010 for involving high quality projects.
Our company had established Etkin Services Co. in 1995 in order to provide better service to its
clients after contracting. (In 30.12.2010 has evolved to incorporated business.) Etkin Services Co. successfully conducts works of building operations including commissioning, repairs and maintenance works,
periodical maintenance and building automation in the same context as the company continues to her
activities as joint stock company.
OUR FIELD OF BUSINESS:
Our company renders services in the filed of consultancy, project, contracting and material supply
for comfortable and industrial buildings in connection with the following points:
• Heating installations (by hot water, boiled water and steam),
• Cooling installations,
• Ventilation installations,
• Fire protection installations (water and gaseous systems),
• Compressed air installations,
• Sanitary installations,
• Water treatment units,
• Automatic control systems,
• Building automation systems,
• Electrical system installation,
• Green building applications,
• Pool & Irrigation systems,
• Absorbtion chiller systems.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ETKİN ȘİRKETLER TOPLULUĞU / ETKİN GROUP OF COMPANIES
ETKİN ȘİRKETLER TOPLULUĞU
MÜHENDİSLİK ȘİRKETLERİ
TİCARET ȘİRKETLERİ
ETKİ GIDA TİCARET
SAN. LTD. ȘTİ.
CAPRA HAYVANCILIK
SAN. VE TİC.LTD. ȘTİ.
ETKİN ULUSLARARASI
DİZAYN İNȘAAT VE
TİCARET LTD. ȘTİ.
ETKİN MÜHENDİSLİK A.Ș.
ENERJİ ȘİRKETLERİ
ETKİN SERVİS HİZMETLERİ A.Ș
EKİN ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM LTD. ȘTİ.
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ș.
RUS ETKİN
İSTANBUL ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
FMD DIȘ TİCARET
VE İNȘAAT LTD. ȘTİ.
EGE
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AKDENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MARS ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ȘTİ.
VENÜS ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ȘTİ.
KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİN GROUP OF COMPANIES
TRADE COMPANIES
ETKİ FOODSTUFF IND. &
TRADING LTD. CO.
CAPRA HUSBANDRY
IND. & TRADE LTD. CO.
FMD FOREIGN TRADE
CONSTRUCTION LTD. CO.
ENERGY COMPANIES
ENGINEERING COMPANIES
ETKİN CONSTRUCTION &
TRADING CO.
RUS ETKİN
ETKİN ENGINEERING CO.
ETKİN SERVICES CO.
ISTANBUL EUROPEAN
REGION DIRECTORATE
ISTANBUL ASIAN
REGION DIRECTORATE
AEGEAN REGION
DIRECTORATE
EKİN ENERGY ELECTRICITY
PRODUCTION LTD. CO.
ETKİ ELECTRICITY
PRODUCTION CO.
MARS ENERGY ELECTRICITY
PRODUCTION LTD. CO.
VENÜS ENERGY ELECTRICITY
PRODUCTION LTD. CO.
MEDITERRANEAN
REGION DIRECTORATE
BLACK SEA REGION
DIRECTORATE
CENTRAL ANATOLIA
REGION DIRECTORATE
EASTERN ANATOLIA
REGION DIRECTORATE
SOUTHEASTERN ANATOLIA
REGION DIRECTORATE
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV / VISION - MISSION
ÖZGÖRÜȘ / VISION
İș alanlarımızda sürekli farklılıklar ve gelișmeler yaratarak tercih edilen saygın bir marka olmak.
Being a respectable,preferred trademark by making innovations and creations in our field of activity.
ÖZGÖREV / MISSION
Faaliyet konularımızda kaliteden ödün vermeden çevre dostu, yenilikçi, farkındalık yaratan ve müșteri
memnuniyetini esas alan hizmetler sunmak.
Without comprimising quality; producing green, innovative, creative services based on customer
satisfaction.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM
Tasarımlarımızda, çalıșmalarımızda ve yaklașımlarımızda bugünün
kaynaklarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karșılanmasını riske atmadan
kullanmayı kendimize görev edindik. Bu nedenle yeșil ve çevre dostu
binaların tasarım ve uygulamaları ile sürdürülebilir gelișimimize devam
etmekteyiz.
Niçin yeșil yașam deneyimi için çalıșıyoruz?
• Ekonomik ve verimli yaklașım anlayıșımız nedeniyle
• Çevreci yaklașımımız nedeniyle
• Kurumsal Sosyal sorumluluk anlayıșımız nedeniyle
Yeșil bina teknolojileri konusunda neler yapıyoruz.
• LEED, BREEAM, DGNB sertifikasyon süreçlerine hakim bir kadro
olușturmuș durumdayız.
• Proje yönetimi: ASHRAE vb. standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı
için yașayanlara ve çevreye; standart binaların verdiği zarardan daha az
zarar veren tasarım ve taahhütler yapıyoruz.
• Sertifika akreditasyonu: Yeșil bina akreditasyon süreçlerini yönetiyoruz.
• Bina enerji modellemesi: Son yenilikleri içeren hesap programları kullanarak binaların enerji kullanımlarını hesaplıyoruz.
• Bağımsız devreye alma: Dizayn așamasından itibaren devreye alma
ișlemlerini planlayarak, sistem performans kontrollerinin yapılmasına
kadar olan tüm süreci yönetiyoruz.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
In our designs, work and approaches, our mission is meeting the need of
the present without comprimising the ability of future generations to
meet their own needs. Consequently green building designing and implementations are our noteworthy indications of our sustainable company
development.
Why we choose experiencing green ?
By reason of;
• Economical and efficient apprehension
• Enviromentalist movement
• Corporate Social Responsibility
We are involving with Green Building Technologies :
• We have developed an expert staff mastering on LEED, BREEAM, DGNB
certification periods.
• Project Management: We are designing and constructing projects that
meet ASHRAE etc. standarts, resolving much of the negative impact of
buildings on their occupants and on the environment.
• Accreditation Processes: We are managing the accreditataion
processes of green building certifications
• Energy Simulation: To establish the minimum level of energy
efficiency for the proposed buildings and systems; we are doing the
whole building’s energy simulation.
• Enhanced commissioning: We begin the commissioning process
early in the design process and execute additional activities after system
performance verification is completed.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ÇALIȘMA ALANLARIMIZ
KONFOR UYGULAMALARI
• Oteller
• AVM’ler
• Rezidanslar
• Genel Müdürlük Binaları
• İș Merkezleri
• Banka Șubeleri
• Mağazalar, Ofisler
• Spor Tesisleri
• Askeri Tesisler
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
• Tekstil Fabrikaları
• Petrokimya Tesisleri
• Kimyasal Madde Üretim Fabrikaları
• Plastik Hammadde Üretim Fabrikaları
• Gaz Tesisleri
• Su Arıtma Tesisleri
HASTANE, GIDA VE SIHHİ TESİSLER
• Hastaneler
• Diyaliz Merkezleri
• İlaç Fabrikaları
• Laboratuvarlar
• Gıda Üretim Tesisleri
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
OUR FIELD OF BUSINESS
COMFORT APPLICATIONS
• Hotels
• Shopping Centers
• Residences
• Head Office Building
• Business Centers
• Bank Branches
• Stores, Offices
• Sport Facilities
• Military Facilities
INDUSTRIAL FACILITIES
• Textile Factories
• Petrochemical Plants
• Chemical Factories
• Plastic Raw Material Factories
• Gas Plants
• Water Treatment Plants
HOSPITALS, FOOD AND
HYGIENIC FACILITIES
• Hospitals
• Dialysis Centers
• Medicine Factories
• Laboratories
• Food Production Facilities
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
COMFORT APPLICATIONS
BOSCH İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bosch İstanbul Genel Müdürlük Binası, mimari, elektrik ve tüm mekanik tesisatları ile otomatik
kontrol tesisatı.
Architectural, electrical and all mechanical installations and building automation systems of Bosch
İstanbul Head Office Quarter.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ŞEN APARTMANI/İSTANBUL
KONFOR UYGULAMALARI
Şen Apartmanı, Suadiye, İstanbul / Şen Apartment, Suadiye, istanbul
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
COMFORT APPLICATIONS
GAZETECİLER SİTESİ / MASLAK
Gazeteciler Sitesi payölçer sistem dönüşüm işleri, Maslak/ İstanbul.
Heat meter (calorimeter) system applications of Gazeteciler Sitesi, Maslak/İstanbul.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ALEMARA TUZLA/İSTANBUL
KONFOR UYGULAMALARI
Alemara Tuzla konut ve sosyal tesis projesi, İstanbul.
Alemara Tuzla Housing and social Facility Project, İstanbul.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
INDUSTRIAL FACILITIES
KÜTAHYA YERALTI SOĞUTMA DEPOLARI
Kütahya, Yeraltı depoları.
Kütahya yeraltı soğuk oda depoları.
Kütahya underground storage facilities cooling systems.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
MAKİNA KİMYA ENSTİTÜSÜ
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
MKE, Makina Kimya Enstitüsü, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası.
MKE Machinery and Chemical instutu ammunitions factorys Kırıkkale.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
INDUSTRIAL FACILITIES
INDUSTRIAL FACILITIES
MAQUET FABRİKASI / DOĞUŞ OTO
MAQUET FABRİKASI / DOĞUŞ OTO
Antalya MAQUET fabrikası 3. Etap ürün depo ve strelizasyon tesisi.
Maquet factory third stoge, product stroge and sterilization plant in Antalya freezone.
Doğuş Oto Power Center Porsche ve Volkswagen araç showroom ve servis bölümleri, Maslak /İstanbul.
Doğuş Auto Power Center Porsche and VW showroom and services, Maslak/İstanbul
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
DOUBLE TREE BY HILTON
KONFOR UYGULAMALARI
Double Tree By Hilton Avcılar Oteli tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and buildings automation systems of Double Tree by Hilton Avcılar Hotel.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
RİTZ CARLTON OTELİ
•
Moskova Ritz Carlton Oteli mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and building automation systems of Moscow Ritz Carlton Hotel.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BOSCH REXROTH “BU 500” FABRİKASI
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
1988’den
beri
Bosch Rexroth Bursa “Bu 500” fabrika binaları tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyon sistemi.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch Rexroth “Bu 500” Factory Buildings in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH “BU 400” FABRİKASI
1988’den
beri
Bosch Bursa “Bu 400” Fabrika binaları tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation of Bosch “Bu 400” Factory Buildings in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TYUMEN SİBİR SANATORYUM
KONFOR UYGULAMALARI
Rusya Tyumen Sibir Sanatoryum binası tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Tyumen Siberia Sanatorium in Russia.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
HOSPITAL, FOOD AND HYGIENIC FACILITIES
GİRESUN FINDIK FABRİKASI
Nooril İman Giresun Fındık Entegre Tesisi tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Nooril İman Hazelnut Giresun Factory Buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
PAȘABAHÇE / ARÇELİK
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
Pașabahçe Eskișehir fabrikası absorbsiyonlu soğutma sistemi elektro-mekanik tesisatı.
Absorbtion chiller’s systems electro-mechanical installations of Pașabahçe Eskișehir Factory Buildings.
Eskișehir Arçelik fabrika deposu yangın tesisatı.
Fire protection installations of Arçelik Eskișehir Factory’s Storage Buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH REXROTH GEBZE FABRİKASI
1988’den
beri
Bosch Rexroth Gebze Yönetim ve İmalat binaları tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch Rexroth Gebze Administration and Production Buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TYUMEN TIP MERKEZİ / ALDAR HOSPITAL
HASTANE, GIDA VE SIHHİ TESİSLER
Rusya Tyumen Tıp Merkezi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Tyumen Medical Center in Russia.
Suudi Arabistan Aldar Hastane binası mekanik tesisat projelerinin, șartnamelerinin ve keșif listelerinin hazırlanması.
Project design and BOQ listings of Aldar Hospital Suudi Arabia.
ENGINEERING CO.
HOSPITAL, FOOD AND HYGIENIC FACILITIES
FRESENIUS MEDICAL CARE
Antalya Fresenius Medical Care kan seti üretim tesisleri tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Antalya Fresenius Medical Care Bloodline Facilities.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TAZOVSKİ OKUL KOMPLEKSİ
KONFOR UYGULAMALARI
Rusya Tazovski Okul, Yurt ve Spor Salonu tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Tazovsky School, Dormitory and Sports Hall in Russia.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH “BU 300” FABRİKASI
1988’den
beri
Bosch Bursa “Bu 300” fabrika binaları tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch “Bu 300” Factory Buildings in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
DOĞUȘ POWER CENTER AVM
KONFOR UYGULAMALARI
1993’den
beri
Doğuș Oto Kartal ve Maslak Showroom ve servis bölümleri mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Doğuș Auto Kartal and Maslak Showrooms and Services.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
ING BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ING Bank Genel Müdürlük Binası tüm mekanik tesisatı, proje ve uygulaması ile bina otomasyonu.
Project design, mechanical installations and building automation systems of ING Bank Head Office Building.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BOSCH “BU 101” FABRİKASI
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
1988’den
beri
Bosch Bursa “Bu 101” fabrika binaları tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch “Bu 101” Factory Buildgs in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH “BU 102-102A” FABRİKALARI
1988’den
beri
Bosch Bursa “Bu 102a” fabrika binası tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch “Bu 102a” Factory Building in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BOSCH “BU 109-110” FABRİKASI
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
1988’den
beri
Bosch Bursa “Bu 109 -110” Common Rail Sistemi üretim binaları tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of “Bu 109 -110” Common Rail System Production Building in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH “BU 111” BİNASI
1988’den
beri
Bosch Bursa, “Bu 111” Yemekhane Binası’nın tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of “Bu 111” Dining Hall Building in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BOSCH “BU 500 / BU 300” HASSAS ODALAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
Bosch Rexroth Bursa “Bu 500” ve Bosch Bursa “Bu 301” fabrikaları Hassas Ölçme odalarının tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonları.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch Rexroth “Bu 500” and Bosch “Bu 301” Oversensitive Measuring Rooms in Bursa.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH FREN / BOSCH “BU 104” BİNALARI
1988’den
beri
Bosch Bursa Fren Fabrikası ısı merkezi kızgın su ve kızgın yağ sistemi tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Bosch Bursa Brake System factory super heated water & oil systems.
Bosch Bursa “Bu 104” Gaz ve Tank tesisleri tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and building automation systems of Bosch Bursa “Bu 104” Gas ve Tank Foundation’s.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
B PLAS FABRİKASI
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
B PLAS Adapazarı fabrika binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of B PLAS factory buildings in Adapazarı.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
Uginox Gebze fabrika binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Uginox factory buildings in Gebze.
Sollac Gemlik fabrika binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Sollac factory buildings in Gemlik.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
UGINOX / SOLLAC FABRİKALARI
TÜPRAȘ İZMİT RAFİNERİSİ / METEM TEKSTİL
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
Tüpraș İzmit Rafinerisi, Unicracker ve bağlı ünitelerin tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Tüpraș İzmit Rafinery Unicracker and connected units.
Metem Tekstil Çorlu dokuma fabrika binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Metem Textile factory buildings in Çorlu.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
UNIFIL ELECTRICFIL / ORGACHEM FABRİKALARI
Unifil Electricfil fabrika binası tüm mekanik ve elektrik tesisatı.
Mechanical and electrical installations of Unifil Electricfil factory buildings.
Orgachem fabrika binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Orgachem factory buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
KAYALAR KİMYA FABRİKASI / OLİMPİYAT STADI
KONFOR UYGULAMALARI
Kayalar Kimya idari bina ofis bölümleri tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
Mechanical installations and buildings automation systems of Kayalar Chemistry Head Office Buildings.
Atatürk Olimpiyat Stadı tüm alt yapı tesisatları.
Infrastructure systems of Atatürk Olympic Stadium.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
GARANTİ YATIRIM / GARANTİ LEASING
Garanti Yatırım Bankası Genel Müdürlük Binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Garanti Yatırım Bank Head Office Buildings.
Garanti Leasing Genel Müdürlük Binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Garanti Leasing Head Office Buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKFENBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONFOR UYGULAMALARI
1991’den
beri
Tekfenbank Genel Müdürlük Binaları tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Tekfenbank Head Office Buildings.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
DOĞUȘ HOLDİNG / DOĞUȘ YAPI
1993’den
beri
Doğuș Holding A.Ș. Genel Müdürlük Binaları tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Doğuș Holding A.Ș. Head Office Buildings.
1993’den
beri
Doğuș Yapı Sanayi A.Ș. Genel Müdürlük Binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Doğuș Yapı Sanayi A.Ș. Head Office Building.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BANKA MERKEZLERİ / SOSYAL BİNALAR
KONFOR UYGULAMALARI
Moskova Mosbusiness Bank Zelenograd Șubesi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Moscow Mosbusiness Bank Zelenograd Building in Russia.
Moskova Endüstri Bankası Zelenograd Șubesi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Moscow Industrial Bank’s Zelenograd Building in Russia.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
BANK CENTERS / SOCIAL BUILDING
Neglinnaya Stolichny Savings Bank binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Neglinnaya Stolichny Savings Bank Building in Russia.
Moskova Vergi Dairesi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Moscow Tax Office in Russia.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
DİYALİZ MERKEZLERİ
HASTANE, GIDA VE SIHHİ TESİSLER
Esenyurt Diyaliz Merkezi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Esenyurt Dialysis Center.
Avcılar Diyaliz Merkezi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Avcılar Dialysis Center.
Ankara Diyaliz Merkezi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Ankara Dialysis Center.
Kahramanmaraș Diyaliz Merkezi tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Kahramanmaraș Dialysis Center.
bakınız.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
HOSPITAL, FOOD AND HYGIENIC FACILITIES ORGANON İLAÇLARI / FAKO ACTAVIS
Organon İlaçları Genel Müdürlük Binası tüm mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Mechanical installations and automatic control systems of Organon Medicine Co. Head Office Building.
Fako Actavis İlaç Fabrikası yangından korunma tesisatı ilave ișleri.
Additional fire protection installations of Fako Actavis Medicine factorys.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
AUTOPIA / ACCESS / SUPERONLINE / Ü.S.Y.ÇARȘISI
Autopia Otomobil AVM 1. etabı tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Autopia Auto Shopping Center
1 st. stage.
Access Türkiye binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Access Turkey building.
KONFOR UYGULAMALARI
Superonline Genel Müdürlük binası tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Supeonline Head Office.
Ümraniye Sanatçılar Yeraltı Çarșısı tüm mekanik tesisatı.
Mechanical installations of Ümraniye Craftsman Underground
Market Square.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
BENZİN İSTASYONLARI
Türkmenistan Așkabat, Babarap ve AZS 90 Benzin İstasyonları tüm elektrik ve mekanik tesisatları.
Electro-mechanical installations of Babarap and AZS 90 Gas Stations in Ashgabat, Turkmenistan.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
BANKA ȘUBELERİ / BANK BRANCHES
KONFOR UYGULAMALARI
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
MARKET - MAĞAZA / SUPERMARKET - STORES
TEKNİK DETAYLAR
KONFOR UYGULAMALARI
DOUBLE TREE BY HILTON AVCILAR OTELİ
İnșaat alanı
: 27.000 m²
Tamamlanma Tarihi
: 2011
İșin Tanımı
: Double Tree By Hilton Avcılar Oteli, tüm
mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
DOUBLE TREE BY HILTON AVCILAR HOTEL
Construction area
: 27.000 m²
Date of completion
: 2011
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation of Double Tree By Hilton Avcılar Hotel.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından koruma,
Temiz su tesisatı,
Pis su tesisatı,
VRV tesisatı,
Güneș enerjisi sistemleri,
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Sanitary,
Sewage installations,
VRV installations,
Solar systems,
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Roof Top Klima santralleri:
3 ad. 10.000 m³/h
1 ad. 22.000 m³/h
1 ad. 18.500 m³/h
2 ad. 15.000 m³/h
1 ad. 12.500 m³/h
2 ad. 7.850 m³/h
1 ad. 4.750 m³/h
1 ad. 4.000 m³/h
1 ad. 3.650 m³/h
2 ad. 3.300 m³/h
Main characteristics:
• Roof Top Air handling units :
3 pcs 10.000 m³/h
1 pcs 22.000 m³/h
1 pcs 18.500 m³/h
2 pcs 15.000 m³/h
1 pcs 12.500 m³/h
2 pcs 7.850 m³/h
1 pcs 4.750 m³/h
1 pcs 4.000 m³/h
1 pcs 3.650 m³/h
2 pcs 3.300 m³/h
• HRV üniteleri
• Soğutma kulesi
• Kaskat kazan sistemi
• Pompalar
• VRF üniteleri
• Güneș kollektörü
• HRV units
• Cooling towers
• Kaskat kazan sistemi
• Pumps
• VRF units
• Solar collector
: 24 ad. 1.000 m³/h
: 3 ad. 1.165 kW
: 28 ad. 1.400 kW
: 62 ad.
: 375 ad. 860 HP
: 24 ad.
RITZ CARLTON MOSKOVA OTELİ
Tamamlanma Tarihi
: 2007
İnșaat Alanı
: 55.000 m²
İșin Tanımı
: Ritz Carlton Moskova Oteli;
: 24 pcs 1.000 m³/h
: 3 pcs 1.165 kW
: 28 pcs 1.400 kW
: 62 pcs
: 375 pcs 860 HP
: 24 pcs
RITZ CARLTON MOSCOW HOTEL
Date of Completion
: 2007
Construction Area
: 55.000 m²
Description of the Work
: Ritz Carlton Moscow Hotel Building's,
Isıtma,
Soğutma,
Mekanik oda,
Yangından korunma tesisatları ile as built projelerinin hazırlanması.
Heating,
Cooling,
Mechanical room,
Fire protection installations,
As-built projects.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Klima santralleri:
3 ad. 15.000 m³/h
7 ad. 22.000 m³/h
1 ad. 4.500 m³/h
1 ad. 7.600 m³/h
1 ad. 3.000 m³/h
4 ad. 3.600 m³/h
2 ad. 12.000 m³/h
5 ad. 8.000 m³/h
• Soğutma grupları : 2 ad. 2.750 kW
• Plakalı Eșanjörler : 3 ad. 500 kW
4 ad. 1.500 kW
• Fan-coil üniteleri : 415 ad.
• Pompalar
: 78 ad.
• Dry Cooler üniteleri : 24 ad.
Main characteristics:
• Air handling units :
3 ad. 15.000 m³/h
7 ad. 22.000 m³/h
1 ad. 4.500 m³/h
1 ad. 7.600 m³/h
1 ad. 3.000 m³/h
4 ad. 3.600 m³/h
2 ad. 12.000 m³/h
5 ad. 8.000 m³/h
• Cooling units
: 2 ad. 2.750 kW
• Heat exchanger : 3 ad. 500 kW
4 ad. 1.500 kW
• Fan-coil units
: 415 ad.
• Pumps
: 78 ad.
• Dry Cooler units : 24 ad.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
TECHNICAL DETAILS
COMFORT APPLICATIONS
ING BANK (OSMANLI BANKASI) GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 1998
İnșaat Alanı
: 37.600 m²
İșin Tanımı
: ING Bank Genel Müdürlük Binası'nın tüm
mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
ING BANK (OSMANLI BANK) HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 1998
Construction Area
: 37.600 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation systems of ING Bank Head Office Building.
Ön proje, uygulama projesi, keșif listesi ve șartnamelerinin hazırlanması.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından koruma,
Temiz su tesisatı,
Pis su tesisatı,
İçme suyu tesisatı,
Yağmur suyu tesisatı,
Bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi,
Elektrik kumanda panoları.
Preparation of preliminary & execution projects,
B.O.Q.and specifications,
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Sanitary,
Sewage,
Domestic water,
Rain water installations,
Building automation system,
Electrical control panels.
İșin yapımındaki genel karakteristikler:
Main characteristics:
• Soğutma grupları:
• Soğutma grupları
• Cooling Units:
• Cooling Units
• Isıtma kazanları
• Fan-coiller
• Yangın pompaları
• Klima santralleri
• Toplam hava debisi
• Su yumușatma cihazları
: 2 ad. 1.500 kW
1 ad. 420 kW
: 3 ad. 1.050 kW
: 788 ad.
: 2 ad. 290 m³/h
: 36 ad.
: 520.000 m³/h
: 1 grup 15 m³/h
• Heating Boilers
• Fan-Coil
• Fire Pumps
• Air Handling Units
• Total air volume
• Water treatment unit
: 2 pcs 1.500 kW
1 pcs 420 kW
: 3 pcs 1.050 kW
: 788 pcs
: 2 pcs 290 m³/h
: 36 pcs
: 520.000 m³ /h
: 1 grp. 15 m³/h
TEKFENBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI (EUROBANK TEKFEN)
Tamamlanma Tarihi
: 1995
İnșaat Alanı
: 5.000 m²
İșin Tanımı
: Tekfenbank Genel Müdürlük Binaları'nın
tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
TEKFENBANK HEAD OFFICE (EUROBANK TEKFEN)
Date of Completion
: 1995
Construction Area
: 5.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Tekfenbank Head Office Building.
Ön proje, uygulama projesi, keșif listesi ve șartnamelerin hazırlanması,
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma
Temiz su tesisatı,
Pis su tesisatı,
Elektrik kumanda panoları,
Otomatik kontrol sistemi.
Preparation of preliminary & execution project, B.O.Q.and specifications,
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Sanitary,
Sewage installations ,
Electrical control panels,
Automatic control systems.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
KONFOR UYGULAMALARI
TAZOVSKİ OKUL, YURT KOMPLEKSİ VE SPOR SALONU
Tamamlanma Tarihi
: 2009
İnșaat Alanı
: 7.500 m²
İșin Tanımı
: Tazovski Okul, Yurt ve Spor Salonu üstyapı
ve altyapı mekanik tesisat ișlerinin yapılması.Mevcut projelerin uygulama
projesi haline getirilmesi,
TAZOVSKY SCHOOL DORMITORY AND SPORTS HALL, RUSSIA
Date of Completion
: 2009
Construction Area
: 7.500 m²
Description of the Work
: Tazovsky School Dormitory and Sports Hall
projects; mechanical installation works of superstructure and infrastructure
Isıtma,
Havalandırma,
Sıhhi,
Yangından korunma,
Tüm altyapı ișleri,
Otomatik kontrol sistemi.
Heating,
Ventilation,
Sanitary,
Fire protection,
All infrastructure works,
Automatic control system.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Klima santralları :
1 ad. 16.405 m³/h
1 ad. 19.330 m³/h
1 ad. 10.020 m³/h
1 ad. 10.865 m³/h
1 ad. 5.750 m³/h
1 ad. 10.400 m³/h
1 ad. 8.200 m³/h
• Air handling units :
1 pcs 16.405 m³/h
1 pcs 19.330 m³/h
1 pcs 10.020 m³/h
1 pcs 10.865 m³/h
1 pcs 5.750 m³/h
1 pcs 10.400 m³/h
1 pcs 8.200 m³/h
• Plakalı eșanjörler :
1 ad. 1.212 kW
5 ad. 500 kW
1 ad. 243 kW
1 ad. 191 kW
• Plate type heat exchanger :
1 pcs 1.212 kW
5 pcs 500 kW
1 pcs 243 kW
1 pcs 191 kW
TYUMEN SİBİR SANATORYUM
Tamamlanma Tarihi
: 2009
İnșaat Alanı
: 7.500 m²
İșin Tanımı
: Tyumen Sibir Sanatoryum üstyapı ve
altyapı mekanik tesisat ișleri.
Mevcut projelerin uygulama projesi haline getirilmesi,
TYUMEN SIBERIA SANATORIUM, RUSSIA
Date of Completion
: 2009
Construction Area
: 7.500 m²
Description of the Work
: Tyumen Siberia Sanatorium project;
mechanical installation works of superstructure and infrastructure,
Isıtma,
Havalandırma,
Sıhhi,
Yangından korunma,
Tüm altyapı tesisatı,
Otomatik kontrol sistemi,
Havuz tesisatı.
Heating,
Ventilation,
Sanitary,
Fire protection,
All infrastructure installations,
Automatic control systems,
Pool installations.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Klima santralleri :
2 ad. 18.000 m³/h
1 ad. 8.700 m³/h
1 ad. 15.330 m³/h
1 ad. 9.560 m³/h
1 ad. 25.000 m³/h
1 ad. 6.240 m³/h
1 ad. 11.840 m³/h
1 ad. 12.240 m³/h
Main characteristics:
• Air handling units :
2 pcs 18.000 m³/h
1 pcs 8.700 m³/h
1 pcs 15.330 m³/h
1 pcs 9.560 m³/h
1 pcs 25.000 m³/h
1 pcs 6.240 m³/h
1 pcs 11.840 m³/h
1 pcs 12.240 m³/h
•Plakalı eșanjörler :
1 ad. 2.400 kW
2 ad. 53 kW
• Plate type heat exchanger :
1 pcs 2.400 kW
2 pcs 53 kW
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
DOĞUȘ HOLDİNG A.Ș. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 1997
İnșaat Alanı
: 4.500 m²
İșin Tanımı
: Doğuș Holding A.Ș.Genel
Binaları'nın mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
TECHNICAL DETAILS
Müdürlük
DOĞUȘ HOLDING CO. HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 1997
Construction Area
: 4.500 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Doğuș Holding Co. Head Office Building.
Ön proje, uygulama projesi, keșif listesi ve șartnamelerin hazırlanması.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Sıhhi tesisat,
Elektrik kumanda panoları,
Otomatik kontrol sistemi.
Preparation of preliminary & execution projects, B.O.Q.and specifications.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Sanitary installations,
Electrical control panels,
Automatic control systems.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Toplam ısıtma kapasitesi
: 516.000 kcal/h
• Toplam Soğutma kapasitesi : 417.000 kcal/h
• Toplam hava debisi
: 30.000
Main characteristics:
• Total heating capacity
• Total cooling capacity
• Total air volume
DOĞUȘ YAPI SANAYİ A.Ș. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 1993
İnșaat Alanı
: 11.000 m²
İșin Tanımı
: Doğuș Yapı Sanayi A.Ș. Genel Müdürlük
Binası, tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
DOĞUȘ CONSTRUCTION TRADING CO. HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 1993
Construction Area
: 11.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Doğuș Yapı Sanayi A.Ș. Head Office Building.
Ön proje ve uygulama projeleri,
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Sıhhi tesisat,
Temiz su tesisatı,
Otomatik kontrol sistemi.
Preliminary and execution projects,
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection ,
Sanitary installations,
Domestic water,
Automatic control systems.
DOĞUȘ OTO
Proje tamamlanma tarihi
: 2010
İnșaat alanı
: 5.000 m²
İșin tanımı
: Doğuș Otomotiv Maslak ve Kartal
showroom - servis bölümlerinin mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Sıhhi tesisat,
Doğalgaz tesisatı,
Basınçlı hava-su-yağ tesisatı,
Otomatik kontrol sistemi.
DOĞUȘ AUTO
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
control systems of Doğuș Auto
stages.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Klima santralleri
: 1 ad. 6.000 m³/h
2 ad. 1.600 m³/h
• VRV iç üniteleri
: 45 ad. 80 HP
• Radyant ısıtma üniteleri
: 1 grp. 160 kW
• Hava apareyi
: 24 ad.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
: 516.000 kcal/h
: 417.000 kcal/h
: 30.000 m³/h
: 2010
: 5.000 m²
: Mechanical installations and automatic
Maslak and Kartal showrooms and service
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Domestic water,
Sewage water,
Natural gas system,
Compressed air-water-oil system,
Automatic Control Systems.
Main characteristics:
• Air handling units
: 1 pcs 6.000 m³/h
2 pcs 1.600 m³/h
• VRV indoor units
: 45 pcs 80 HP
• Radiant heating units
: 1 grp. 160 kW
• Air blower
: 24 pcs
TEKNİK DETAYLAR
KAYALAR KİMYA FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
rinin mekanik tesisatı.
KONFOR UYGULAMALARI
: 2011
: 3.200 m²
: Kayalar Kimya İdari binası ofis bölümle-
KAYALAR CHEMICAL FACTORY
Date of Completion
: 2011
Construticon area
: 3.200 m²
Description of the work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Kayalar Chemical Factory management floor’s.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Bina otomasyonu.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Building automation systems.
SUPERONLINE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 2011
İnșaat Alanı
: 1.400 m²
İșin Tanımı
: Superonline
mekanik tesisatı.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma
Yangından korunma,
Otomatik kontrol sistemi.
SUPERONLINE HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 2011
Construticon area
: 1.400 m²
Description of the work
: Mechanical installations of Superonline
Head Office Building.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Automatic control systems.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI
Tamamlanma Tarihi
İșin Tanımı
Genel
Müdürlük
binası
: 2005
: Atatürk Olimpiyat Stadı altyapı tesisatı.
ATATÜRK OLIMPIC STADIUM
Date of Completion
Description of the Work
Atatürk Olympic Stadium.
: 2005
: Underground mechanical installations of
AUTOPIA
Tamamlanma Tarihi
: 2010
İșin Tanımı
: Türkiye’nin ilk otomobil alıșveriș merkezi
olan Autopia projesinin 1. etabının mekanik tesisatı.
AUTOPIA
Date of Completion
: 2010
Description of the Work
: Turkey's first Automobile Mall Autopia's
1 St. Stage mechanical installations.
SHELL GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 2010
İșin Tanımı
: Shell Genel Müdürlük Binası mekanik
tesisat revizyon ișleri.
SHELL HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
Description of the Work
Office.
: 2010
: Mechanical revision works in Shell Head
ACCESS TÜRKİYE
Tamamlanma Tarihi : 2010
İnșaat Alanı
: 600 m²
İșin Tanımı
:Access Türkiye binası tüm mekanik tesisatı.
ACCESS TURKEY
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
Building.
: 2010
: 600 m²
: Mechanical installations of Access Turkey
ÜMRANİYE SANATÇILAR YER ALTI ÇARȘISI
Tamamlanma Tarihi : 2010
İnșaat Alanı
: 875 m²
İșin Tanımı
: Ümraniye Sanatçılar Yeraltı Çarșısı tüm mekanik
tesisatı.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Pis su tesisatı,
Temiz su tesisatı
VRF Üniteleri
Yangın Pompaları
ÜMRANİYE UNDERGROUND CRAFTSMAN MARKET SQUARE’S
Date of Completion
: 2010
Construction Area
: 875 m²
Description of the Work
: Mechanical installations of Ümraniye
Underground Craftsman Market Square’s.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Domestic water,
Sewage water.
: 20 ad. 50 HP
: 1 ad.
VRF Units
Fire Pumps
: 20 pcs. 50 HP
: 1 pcs.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
COMFORT APPLICATIONS
BENZİN İSTASYONLARI, AȘKABAT
Tamamlanma Tarihi
: 2008
İnșaat Alanı
: 1.000 m² (2 hektar)
İșin Tanımı
: Așkabat, Babarap ve AZS90 Benzin
İstasyonlarının mekanik ve elektrik tesisatı ön ve uygulama projeleri,
șartnameleri ve keșif listelereinin hazırlanması.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Tem,z su,
Pis su,
Bahçe sulama,
Yağmur suyu,
Elektrik tesisatı,
Pompa ve tank otomasyon sistemi,
Proses tesisatları.
TECHNICAL DETAILS
GAS STATIONS, ASGHABAT
Date of Completion
: 2008
Construction Area
: 1.000 m² (2 hectare)
Description of the Work
: Electrical & mechanical, installations of
Babarap and AZS90 Gas Station in Ashgabat.Preparation of preliminary &
execution projects,
B.O.Q and specifications.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Domestic water,
Sewage water,
Irrigation system,
Rain water,
Electrical installations,
Pump and tank automation system,
Process installations.
GARANTİ YATIRIM BANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 1994
İnșaat Alanı
: 3.000 m²
İșin Tanımı
: Garanti Yatırım Bankası Genel Müdürlük
Binası'nın tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
GARANTİ YATIRIM BANK HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 1994
Construction Area
: 3.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Garanti Yatırım Bank Head Office Building.
GARANTİ LEASING GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
Tamamlanma Tarihi
: 1994
İnșaat Alanı
: 2.000 m²
İșin Tanımı
: Garanti Leasing Genel Müdürlük Binası’nın
tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
GARANTİ LEASING HEAD OFFICE BUILDING
Date of Completion
: 1994
Construction Area
: 2.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Garanti Leasing Head Office Building.
OSMANLI BANKASI
Türkiye genelindeki 77 adet șube ve 11 ayrı birimi ısıtma, soğutma,
havalandırma tesisatı.
OTTOMAN BANK
HVAC project and installations of 77 Ottoman Bank Branches and 11 other
departments around Turkiye.
Osmanlı Bankası'na ait diğer birimler:
• Ankara Merops
• Ege Merops
• Beyoğlu Tarihi Araștırma Merkezi / İstanbul
• Bulgur Palas Arșiv Binası
• Bulgur Palas Ek Arșiv Binası
• Eğitim Merkezi / Ankara
• Eğitim Sınıfları / İstanbul
• Karaköy Eski Genel Müdürlük Binası.
• Karaköy Eski Genel Müdürlük binası arșiv kısımları gazlı yangın söndürme
tesisatı.
• PEYS (Personel Emekli Yardımlașma Sandığı'e ait Alanya tatil köyü.
(Kullanma sıcak suyu güneș enerjisi ile temin edilmiștir.)
• Mersin Yeni Depolar yangından korunma tesisatı.
Other divisons of Ottoman Bank:
• Ankara Merops (Central operation building)
• Ege Merops (Central operation building)
• Beyoğlu, Historical Research building
• Bulgur Palas, Archives building
• Bulgur Palas, additional archives building.
• Training Center / Ankara
• Training Center / İstanbul
• Karaköy Ex-head office.
• Karaköy Ex-head office archives offices fire protection systems by FM 200
(gaseous systems)
• Heating, cooling, water, refinement and sanitary installations at Alanya
resort village owned by PEYS
• Mersin, warehouse fire protection systems installation.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
KONFOR UYGULAMALARI
MOSKOVA VERGİ DAİRESİ
Moskova Vergi Dairesinin ısıtma ve havalandırma tesisatı.
MOSCOW TAX OFFICE
Heating and ventilation installations of Moscow Tax Office.
MOSKOVA ENDÜSTRİ BANKASI
Moskova Zelenograd Șubesi mekanik tesisat proje ve kontrollüğü.
MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Mechanical installations, project and controlling of Moscow Industrial Bank's
Zelenograd Branch.
MOSKOVA STOLICHNY SAVINGS BANK
Moskova Neglinnaya Șubesinin soğutma ve havalandırma tesisatı.
MOSKOVA MOSBUSINESS BANK
Moskova Zelenograd Șubesi’nin ısıtma, soğutma, havalandırma ve yangından
korunma tesisatı.
ESBANK
Türkiye genelindeki 26 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
TEKFENBANK
Türkiye genelindeki 27 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
GARANTİ BANKASI
İstanbul’daki 4 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
HSBC BANK
İzmir Alsancak șubesinin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
T. VAKIFLAR BANKASI
İstanbul’daki 3 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
T. EMLAK BANKASI
Türkiye genelindeki 6 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri.
TOPRAKBANK
İstanbul’daki 2 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
T. EKONOMİ BANKASI
Gayrettepe Șubesi’nin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
TRANS ARABIAN INVESTMENT BANK
İstanbul Șubesi’nin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
TANSAȘ SÜPER MARKET ZİNCİRİ
Türkiye genelindeki 400’ü așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
MİGROS SÜPER MARKET ZİNCİRİ
Türkiye genelindeki 350’yi așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
ȘOK SÜPER MARKET ZİNCİRİ
Türkiye genelindeki 250’yi așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
MACROCENTER SÜPER MARKET ZİNCİRİ
Türkiye genelindeki 10’u așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
KOÇTAȘ
Türkiye genelindeki 25’i așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
CARREFOUR
Türkiye genelindeki 50’yi așkın mağazanın elektro-mekanik tesisat ișleri.
MOSCOW NEGLINNAYA STOLICHNY BANK
Cooling and ventilation installations of Moscow Neglinnaya Stolichny Savings
Bank.
MOSCOW MOSBUSINESS BANK
Heating, cooling, ventilation and fire protection installations of Moscow
Mosbusiness Bank Zelenograd Branch.
ESBANK
HVAC project and installations of 26 Tekfenbank Branches around Turkey.
TEKFENBANK
HVAC project and installations of 27 Tekfenbank Branches around Turkey.
GARANTİ BANK
HVAC project and installations of 4 Garanti Bank Branches in İstanbul.
HSBC BANK
HVAC project and installations of İzmir Alsancak Branches.
T.VAKIFBANK
HVAC project and installations of 3 T.Vakıfbank Branches in İstanbul.
T. EMLAK BANK
HVAC project and installations of 6 T.Emlakbank Branches around Turkey.
TOPRAKBANK
İstanbul’daki 2 adet șubenin ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatı.
T. EKONOMİ BANK
HVAC project and installations of Gayrettepe Branches.
TRANS ARABIAN INVESTMENT BANK
Heating and cooling installation of the office branch in Istanbul.
TANSAȘ SUPERMARKET CHAIN
Electro-mechanical installations of over 400 supermarket around Turkiye.
MİGROS SUPERMARKET CHAIN
Electro-mechanical installations of over 350 supermarket around Turkiye.
ȘOK SUPERMARKET CHAIN
Electro-mechanical installations of over 250 supermarket around Turkiye.
MACROCENTER SUPERMARKET CHAIN
Electro-mechanical installations of over 10 supermarket around Turkiye.
KOÇTAȘ
Electro-mechanical installations of over 25 stores around Turkiye.
CARREFOUR
Electro-mechanical installations of over 50 stores around Turkiye.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
HOSPITALS, FOOD & HYGENIC FACILITIES
TECHNICAL DETAILS
GİRESUN NOORİL İMAN FINDIK FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
: 2011
İnșaat Alanı
: 10.200 m²
İșin Tanımı
: Nooril İman Giresun Fındık Entegre
Tesisi’nin mekanik ve otomatik kontrol tesisatı.
GİRESUN NOORİL İMAN HAZELNUT FACTORY
Date of Completion
: 2011
Construction Area
: 10.200 m²
Description of the Work
: Mechanical installation and automatic
control of Nooril İman Hazelnut Giresun Factory building.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından koruma,
Temiz su tesisatı,
Pis su tesisatı,
VRF sistemi,
Buhar tesisatı,
Sifonik drenaj sistemi.
Otomatik kontrol sistemi.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Domestic water,
Sewage water,
VRF system,
Steam system,
Siphonic drainage system,
Automatic control system.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
Klima santrali
Air Handling Units
Isıtma kazanı
Buhar jenaratörü
Pompalar Yangın pompası
Soğutma grubu
VRV üniteleri
: 1 ad. 45.000m³/h
4 ad. 7.000 m³/h
2 ad. 20.000 m³/h
: 1 ad. 350 kW
: 1 ad. 200 kg/h
: 12 ad.
: 1 ad.
: 1 ad. 445 kW
: 1 grup 42 hp
: 1 ad. 45.000m³/h
4 ad. 7.000 m³/h
2 ad. 20.000 m³/h
Heating boilers
: 1 ad. 350 kW
Steam generator:
: 1ad. 200 kg/h
Pumps : 12 ad.
Fire pumps : 1 ad.
Centrifugal Chillers : 1 ad. 445 kW
VRV units : 1 grup 42 hp
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma tesisatı.
MOSCOW TYUMEN MEDICAL CENTRE
Date of Completion
: 1995
Construction Area
: 40.000 m²
Description of the Work
: Heating, cooling and ventilation of Tyumen
Medical Centre, hospital with 360 beds, 25 operation room and 200-bed hotel
complex.
Heating,
Cooling
Ventilation installations.
ALDAR HOSPITAL/ SUUDİ ARABİSTAN
Tamamlanma Tarihi
: 2004
İnșaat Alanı
: 37.000 m²
İșin Tanımı
: Komple mekanik tesisat projelerinin
șartnamelerinin ve keșif listelerinin hazırlanması.
ALDAR HOSPITAL / SAUDI ARABIA
Date of Completion
: 2004
Construction Area
: 37.000 m²
Description of The Work
: Project design material listings of Aldar
Hospital.
FRESENIUS MEDICAL CARE
Tamamlanma Tarihi
: 2000
İnșaat Alanı
: 5.000 m²
İșin Tanımı
: Antalya Fresenius Medical Care kan seti
üretim tesislerinin tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
FRESENIUS MEDICAL CARE
Date of Completion
Construction Area
Description of The Work
Plant, HVAC, pressured air, and
tions.
MOSKOVA TYUMEN TIP MERKEZİ
Tamamlanma Tarihi
: 1995
İnșaat alanı
: 40.000 m²
İșin tanımı
: 360 yataklı ve 25 ameliyathaneli hastane
ile 200 yataklı otel kompleksinin,
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
: 2000
: 5.000 m²
: Antalya Frensenius Bloodline Production
fire production systems design and installa-
TEKNİK DETAYLAR
HASTANE, GIDA & SIHHİ TESİSLER
ANKARA DİYALİZ MERKEZİ
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
ișlerinin yapılması.
: 2007
: 780 m²
: Mekanik tesisatı, proje ve uygulama
ANKARA DİYALİZ MERKEZİ
Date of Completion
Construction Area
Description of The Work
of Ankara Dialysis Center.
: 2007
: 780 m²
: Project design and mechanical installations
ESENYURT DİYALİZ MERKEZİ
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
ișlerinin yapılması.
: 2006
: 850 m²
: Mekanik tesisatı, proje ve uygulama
ESENYURT DIALYSIS CENTER
Date of Completion
Construction Area
Description of The Work
of Esenyurt Dialysis Center.
: 2006
: 850 m²
: Project design and mechanical installations
KAHRAMANMARAȘ DİYALİZ MERKEZİ
Tamamlanma Tarihi
: 2006
İnșaat Alanı
: 540 m²
İșin Tanımı
: Mekanik tesisatı, proje ve uygulama
ișlerinin yapılması.
KAHRAMANMARAȘ DIALYSIS CENTER
Date of Completion
: 2006
Construction Area
: 540 m²
Description of the Work
: Project design and mechanical installations
of Kahramanmaraș Dialysis Center.
AVCILAR DİYALİZ MERKEZİ
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
ișlerinin yapılması.
: 2005
: 650 m²
: Mekanik tesisatı, proje ve uygulama
AVCILAR DIALYSIS CENTER
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
of Avcılar Dialysis Center.
FAKO ACTAVİS İLAÇ
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
yapılması.
: 2007
: 12.000 m²
: Yangından korunma tesisatı ilave ișlerinin
FAKO ACTAVIS MEDICINE CO.
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
: 2005
: 650 m²
: Project design and mechanical installations
: 2007
: 12.000 m²
: Additional fire protection installations.
SANOFİ DOĞU İLAÇ
Tamamlanma Tarihi
: 1998
İnșaat Alanı
: 1.200 m²
İșin Tanımı
: Yumușak kapsül hazırlık ve suppozituar
alanlarının ısıtma soğutma havalandırma tesisatının kurulması.
SANOFİ DOĞU MEDICINE
Date of Completion
: 1998
Construction Area
: 1.200 m²
Description of the Work
: Heating, cooling, ventilation systems
design and installations of soft capsule preparation and suppository areas.
ORGANON İLAÇLARI
Tamamlanma Tarihi
: 1995
İnșaat Alanı
: 2.200 m²
İșin Tanımı
: Genel müdürlük binasının tüm mekanik
tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
ORGANON MEDICINE
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
Building.
: 1995
: 2.200 m²
: HVAC installations of Central Management
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
MARKALAR / TRADEMARKS
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
VE DİĞERLERİ /AND OTHERS (1988 - 2003)
Isıtma, soğutma, havalandırma ve otomatik kontrol tesisatı
tarafımızdan gerçekleștirilen ișler;
Heating, cooling, ventilation and automatic control installations of;
• Tekfen Ampul Fabrikası
• Efes Pilsen Spor Salonu
• Sağmalcılar Cezaevi
• Bahar Pub Kafeterya
• Alanya Sedir Otel
• Ege Tarım A.Ș. Binası
• Günay Restaurant
• Hewlett Packard Bilgisayar ve Ölçüm Sistemleri A.Ș. Binası
• Karmen Deri San.ve İhracat A.Ș. Binası
• Aktif Finans Factoring Binası
• Bella Kafeterya
• Gümüșsuyu Halı San.ve Tic.A.Ș. Binası
• Türkinvest A.O.G. Menkul Kıymetler A.Ș. Binası
• Yücel Boru A.Ș. Binası
• Cue Point
• Mc Kinsey
• Narin Tekstil A.Ș. Fabrikası
• K.K.T.C. Girne Clup Aphrodite
• Cumhurbașkanlığı Tarabya Kompleksi/İstanbul
• Doğuș Holding A.Ș.’ye ait diğer birimler;
* Garanti Leasing Merter ve Adana Șubeleri
* Garanti Bankası Sergi Salonu
* Garanti Yatırım Bankası Alsancak Șubesi
* Garanti Menkul Değerler Taksim Șubesi
* Doğuș Otomotiv Gebze Tesisi
* Doğuș Lojistik Binası
* Doğuș Han 8. Kat
• Done Dondurulmuș Gıda San. A.Ș. Binası
• Bosch Isıtma Ürünleri San.ve Tic. A.Ș. Fabrikası
• İzocam Șekerpınar Fabrikası
• Fethiye Otogarı
• Nova Reklamcılık Binası
• Sinerji İnșaat Binası
• Bursa Plastik Sanayi Fabrikası
• Pekintaș Tuzla AVM
• Bosch San. Tic. A.Ș. Manisa
• Bosch Blaupunkt Maslak
• Tekfen Bulb Factory
• Efes Pilsen Indor Facility
• Sağmalcılar Prison
• Bahar Pub Cafeteria
• Alanya Sedir Hotel
• Ege Agricultere A.Ș. Building
• Günay Restaurant
• Hewlett Packard Computer Co. Building
• Karmen Leather Industry & Export Co. Building
• Aktif Finance Factoring Building
• Bella Cafetaria
• Gümüșsuyu Carpet Ind. & Trading Co. Building
• Turkinvest A.O.G. Stock & Exchange Co. Building
• Yücel Pipe Co. Building
• Cue Point
• Mc Kinsey
• Narin Textile Co. Factory
• K.K.T.C. Girne Club Aphrodite
• Presidential Tarabya Complex, İstanbul
• Doğuș Holding A.Ș. other departments:
* Garanti Leasing, Merter and Adana Branches
* Garanti Bank Exhibition Hall
* Garanti Investment Bank Alsancak Branch
* Garanti Stock Exchange Taksim Branch
* Doğuș Auto Gebze Plant’s
* Doğuș Logistics Building
* Doğuș Building 8 th floor
• Done Frozen Food Ind. Co. Building
• Bosch Heating Products Manufactoring & Trading Co. Factory
• İzocam Șekerpınar Factory
• Fethiye Bus Station
• Nova Advertising Building
• Sinerji Construction Building
• Bursa Plastic Industry Factory
• Pekintaș Tuzla Shopping Center
• Bosch Manisa Factory
• Bosch Blaupunkt Maslak
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
BOSCH – REXROTH A.Ș. (Bu 500), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2009
İnșaat alanı
: 63.000 m²
İșin Tanımı
: Bosch Rexroth Bursa “Bu 501-502-503”
Ana Tesis Binaları ve “Bu 505-506-507-508” Yardımcı Tesis Binaları’nın tüm
mekanik tesisatı ve bina otomasyonu. Isıtma, soğutma (Konfor/proses),
havalandırma, basınçlı hava, proses havalandırma, yangından korunma, ısı
geri kazanım sistemleri, yumușak ve saf su hazırlama, elektrik ve otomasyon
kumanda panoları, bina otomasyon sistemi, pnömatik havalandırma klapeleri,
sismik tesisat.
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
BOSCH - REXROTH CO. (Bu 500), BURSA
Date of Completion
: 2009
Construction Area
: 63.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation of Bosch Rexroth Bursa “Bu 501-502-503” Main System Buildings
and “Bu 505-506-507-508” Auxillary System Buildings. Heating, cooling,
ventilation, compresed air, process ventilation, fire protection, heat recovery
systems, water treatment, electrical control panels, building automation
systems, seismic systems and vibration isolation.
Main characteristics:
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Klima santralları :
7 ad. 63.000 m³/h, (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
4 ad. 56.250 m³/h, (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 50.000 m³/h, (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 20.000 m³/h, (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 24.000 m³/h
1 ad. 16.000 m³/h
1 ad. 14.250 m³/h
1 ad. 12.000 m³/h
2 ad. 10.000 m³/h
1 ad. 7.500 m³/h
• Soğutma grupları :
4 ad. 2.000 kW sanfrifüj kompresörlü su soğutmalı
1 ad. 2.000 kW sanfrifüj kompresörlü su soğutmalı, frekans invertörlü.
• Soğutma kuleleri :
7 ad. 2.230 kW
• Isıtma kazanı :
2 ad. 3.050 kW doğalgazlı sıcak su kazanı
• Basınçlı hava üniteleri :
1 ad. 800 m³/h 7,5 bar su soğutmalı, ısı geri kazanımlı, frekans invertörlü, vidalı
3 ad. 1.700 m³/h 7,5 bar su soğutmalı, ısı geri kazanımlı, vidalı.
3 ad. 1.875 m³/h basınçlı hava kurutucusu (-40°, tandem tipi)
• Su yumușatma sistemleri :
1 ad. 8 m³/h ve 1 ad. 4 m³/h kum filtresi
2 ad. 35 m³/h tam otomatik su yumușatma cihazı
1 ad. 8 m³/h tandem tip su yumușatma sistemi
1 ad. 4 m³/h tandem tip su yumușatma sistemi
1 ad. 8 m³/h ve 1 ad. 6 m³/h aktif karbon filtresi
1 ad. 3,6 m³/h çift kademeli dual tip ters ozmoz cihazı
1 ad. 8 m³/h ultraviyole sterilizasyon sistemi
• Yangın pompaları :
1 ad. 284 m³/h dizel pompa
1 ad. 284 m³/h elektrikli pompa
1 ad. 3,6 m³/h jokey pompa
• Hassas kontrollü klima :
1 ad. 15 kW hava soğutmalı kondenserli
• Air handling units :
7 pcs 63.000 m³/h (with rotary heat exchangers)
4 pcs 56.250 m³/h (with rotary heat exchangers)
1 pcs 50.000 m³/h (with rotary heat exchangers)
1 pcs 20.000 m³/h (with rotary heat exchangers)
1 pcs 24.000 m³/h, 1 pcs 16.000 m³/h
1 pcs 14.250 m³/h, 1 pcs 12.000 m³/h
2 pcs 10.000 m³/h, 1 pcs 7.500 m³/h
• Centrifugal Chillers :
4 pcs 2.000 kW, water cooled centrifugal chiller
1 pcs 2.000 kW, water cooled centrifugal chiller, VFD Driven
• Cooling towers :
7 pcs 2.230 kW
• Heating boilers :
2 pcs 3.050 kW natural gas fired boilers
• Compresed air units :
1 pcs 800 m³/h 7,5 bar water cooled, screwed air compressors, energy
recovered, VFD Driven
3 pcs 1.700 m³/h 7,5 bar water cooled screwed air compressors,
energy recovered
3 pcs 1.875 m³/h air dryers (-40°, twin tower type).
• Water traetment units :
1 pcs 35 m3/h, 1 pcs 8 m³/h,1 pcs 4 m³/h Automatic sand filter
2 pcs 35 m3/h, 1 pcs 8 m³/h, 1 pcs 4 m³/h Twin tower, automatic water
softener
1 pcs 8 m³/h and 1 pcs 6 m³/h Automatic active carbon filter
1 pcs 3,6 m³/h Dual type reverse osmosis units
2 pcs 8 m³/h Ultraviolet sterilization system
• Fire pumps :
1 pcs 284 m³/h With diesel engine
1 pcs 284 m³/h With electrical engine
1 pcs 3,6 m³/h Jockey pump
• Precision air conditioning units :
1 pcs 15 kW Air cooled condensered
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
TECHNICAL DETAILS
BOSCH-REXROTH A.Ș. (Bu 400), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2005
İnșaat Alanı
: 21.000 m²
İșin Tanımı
: Bosch Rexroth A.Ș. Bu 400 fabrika
binasının tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu ișleri. (Ön proje, uygulama
projesi, ısıtma, soğutma (konfor/proses), havalandırma, ısı geri kazanım
sistemleri, basınçlı hava, yangından korunma, su arıtma sistemleri, elektrik ve
otomasyon kumanda panoları, bina otomasyon sistemi, pnömatik
havalandırma klapeleri, sıcak su dağıtım merkezi tesisatlarının yapılması.)
BOSCH-REXROTH CO. (Bu 400), BURSA
Date of Completion
: 2005
Construction Area
: 21.000 m²
Description of the Work
: Bosch-Rexroth factory building mechanical
installations including building automation system. (Preparation of preliminary
& execution project, heating, cooling (comfort, process) ventilation,
compressed air, heat recovery systems, fire protection, water treatment, boiler
room, building automation and electrical system designs and installation
works.).
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Klima Santralleri:
2 ad. 60.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad.16.450 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 9.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 7.500 m³/h
1 ad. 3.500 m³/h
1 ad. 8.525 m³/h
1 ad. 1.600 m³/h
• Air Handling Units:
2 pcs 60.000 m³ /h( With rotary heat exchangers)
1 pcs 16.450 m³/h (Wth rotary heat exchangers)
1 pcs 9.000 m³/h (With rotary heat exchangers)
1 pcs 7.500 m³/h
1 pcs 3.500 m³/h
1 pcs 8.525 m³ /h
1 pcs 1.600 m³ /h
• Soğutma Grupları
• Soğutma kuleleri
• Isıtma Kazanı
• Centrifugal chiller
• Cooling towers
• Heating boilers
: 1 ad. 1.500 kW
: 2 ad. 2.230 kW
: 1 ad. 1.350 kW (Sıcak su kazanı)
: 1 pcs 1.500 kW
: 2 pcs 2.230 kW
: 1 pcs 1.350 kW
• Basınçlı hava kompresörleri:
2 ad. 14,16 m³/dak. (7,5 bar) su soğutma, ısı geri kazanımlı
• Air compressors:
2 pcs 14,16 m³/min. (7,5 bar) water cooled and energy recovered
• Basınçlı hava kurutucuları:
2 ad. 46,86 m³/dak. (-400C kontrol, tandem tip)
• Air dryers:
2 pcs 46,86 m³/min. (-400C twin tower type)
• Su yumușatma sistemleri:
1 ad. 71 m³/h Otomatik ters yıkamalı filtre
1 ad. 15 m³/h Kum filtresi
1 ad. 15 m³/h Tandem, tam otomatik su yumușatma cihazı
1 ad. 1 m³/h Otomatik aktif karbon filtre
1 ad. 12 m³/gün Kapasiteli ters osmos cihazı
• Water treatment:
1pcs 71 m³ Automatic back-flush
1 pcs 15m³/h automatic sand filter
1 pcs 15 m³/h tiwin tower, automatic water softener
1 pcs 1 m³/h automatic active carbon filter
1 pcs 12 m³/h day reverse osmasis unit
• Yangın pompaları: 1 ad. 3x55 m³/h tam otomatik paket hidrofor.
Fire pumps: 1 pcs 3x55 m³ / h automatic pressured water tank system
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ș. (Bu 300) ,BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2001
İnșaat Alanı
: 37.500 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa "Bu 301", Bu "302", "Bu
304", "Bu 305" "Bu 306", "Bu 307" Binaları'nın tüm mekanik tesisatı ve bina
otomasyonu ișleri. (Ön proje, uygulama projesi, ısıtma, soğutma (konfor/proses),
havalandırma, ısı geri kazanım sistemleri, basınçlı hava (düșük/orta/yüksek),
yangından korunma, yumușak ve saf su hazırlama sistemleri, elektrik ve
otomasyon kumanda panoları, bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi,
pnömatik havalandırma klapeleri, sıcak su dağıtım merkezi tesisatlarının
yapılması.)
BOSCH IND. AND TRADING CO. (Bu 300) BURSA
Date of Completion
: 2001
Construction Area
: 37.500 m²
Description of the Work
: Bosch " Bu 301", "Bu 302 ", "Bu 304",
"305", "Bu 306 " and "Bu 307," New Factory Buldings automation and
building automation system (preparation of preliminary & execution project,
heating ,cooling,ventilation compressed air (low,medium,high), heat rocevery
systems, fire protection, water treatment, boiler room,building automation and
electrical systems design and installation.)
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Tambur tip ısı geri kazanımlı Klima santralları
4 ad. 62.000 m³/h, 1 ad. 40.000 m³/h
6 ad. 60.000 m³/h, 1 ad. 20.000 m³/h
Main characteristics:
• Air handling units with rotary heat exchangers
4 pcs 62.000 m³/h 6 pcs 60.000 m³/h
1 pcs 40.000 m³/h 1 pcs 20.000 m³/h
• Klima Santrali:
2 ad. 32.500 m³/h,
1 ad. 15.000 m³/h,
2 ad. 8.000 m³/h,
1 ad. 16.500 m³/h,
• Air Handling Units:
2 pcs. 32.500 m³/h,
1 pcs. 15.000 m³/h,
2 pcs. 8.000 m³/h,
1 pcs. 16.500 m³/h,
1 ad. 16.000 m³/h
1 ad. 5.000 m³/h
1 ad. 27.000 m³/h
1 ad. 4.800 m³/h
1 pcs. 16.000 m³/h
1 pcs. 5.000 m³/h
1 pcs. 27.000 m³/h
1 pcs. 4.800 m³/h
• Toplam hava debisi : 1.900.000 m³/h
• Soğutma grupları : 4 ad. 1.500 kW
• Soğutma kuleleri : 4 ad. 2.230 kW
• Isıtma kazanı
: 2 ad. 3.000 kW çift yakıtlı (doğalgaz/motorin) brülör.
• Total air volume : 1.900.000 m³/h
• Centrifugal chillers : 4 pcs 1.500 kW
• Cooling towers
: 4 pcs 2.230 kW
• Heating boilers
: 2 pcs 3.000 kW dual burner (Natural gas / diesel )
• Basınçlı hava kompresörleri:
2 ad. 25 m³/dak. (7,5 bar) su soğutma, ısı geri kazanımlı.
1 ad. 14,16 m³/dak. (7,5 bar) su soğutma, ısı geri kazanımlı.
2 ad. 0,92 m³/dak. (63 bar)
2 ad. 3,23 m³/dak. (10 bar)
• Air compressors:
2 pcs 25 m³/min.(7,5 bar) water cooled and energy recovered
1 pcs 14,16 m³/min. ( 7,5 bar) water cooled and energy recovered
2 pcs 0,92 m³/min. (63 bar )
2 pcs 3,23 m³/min. (10 bar )
• Basınçlı hava kurutucuları:
2 ad. 46,8 m³/dak. (-40 ºC, tandem tip)
2 ad. 1,66 m³/dak. (-70 ºC, tandem tip)
2 ad. 3,08 m³/dak. (-40 ºC, tandem tip)
• Air dryers :
2 pcs 46,8 m³/min. (-40 twin tower type)
2 pcs 1,66 m³/min. (-70 twin tower type)
2 pcs 3,08 m³/min. ( -40 twin tower type)
• Su yumușatma cihazları:
2 ad. 35 m³/h, tandem, tam otomatik su yumușatma cihazı.
1 ad. 35 m³/h, 10 µ kum filtresi.
1 ad. 6 m³/h karbon aktif filtre.
1 ad. 1,5 m³/h kapasiteli tandem tip ters osmoz cihazı.
• Water treatment units:
2 pcs. 35 m³/h twin tower, automatic water softener
1 pcs. 1,66 m³/h µ automatic sanol fitler
1pcs. 6 m³/h automatic active carbon fitler
1 pcs. 1,5 m³/h twin tower type reverse osmosis units.
• Yangın pompaları:
1 ad. 284 m³/h dizel pompa
1 ad. 284 m³/h elektrikli pompa
1 ad. 3,6 m³/h jokey pompa
• Fire pumps:
1 pcs 284 m³ / h with diesel engine
1 pcs 284 m³ / h with electrical motor
1 pcs 3,6 m³ / h jokey fire pump
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
TECHNICAL DETAILS
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH REXROTH A.Ș., GEBZE
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
Binaları tüm mekanik tesisatı.
: 2009
: 8.600 m²
: Bosch Rexroth Gebze Yönetim ve İmalat
BOSCH-REXROTH CO., GEBZE
Date of Completion
: 2009
Construction Area
: 8.600 m²
Description of the Work
: Mechanical installations of Bosch Rexroth Gebze
Factory Management and Production building.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Basınçlı hava,
Yangından korunma,
Isı geri kazanım sistemleri,
Yumușak su hazırlama,
Bahçe sulama sistemi,
Güneș enerjisi sistemi,
Elektrik kumanda panoları,
Mekanik tesisat otomatik kontrol sistemi.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Compressed air,
Fire protection,
Heat recovery systems,
Water softening,
Irrigation systems,
Solar energy systems,
Electrical control panels,
Building automation systems.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Klima santralları :
1 ad. 24.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 21.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 6.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 7.500 m³/h
• Air handling units :
1 pcs 24.000 m³/h (With rotary heat exchangers)
1 pcs 21.000 m³/h (With rotary heat exchangers)
1 pcs 6.000 m³/h (With rotary heat exchangers)
1 pcs 7.500 m³/h
• Soğutma grupları :
2 ad. 350 kW scroll tip kompresörlü, hava soğutmalı.
• Isıtma kazanı :
7 ad. 100 kW duvar tipi yoğușmalı kaskad kazan sistemi.
• Chillers :
2 pcs 350 kW, Air cooled scroll compressors.
• Güneș enerjisi sistemi :
15 ad. dikey güneș kollektörü, pompa ve kumanda sistemi.
• Basınçlı hava kompresörleri :
1 ad. 500 m³/h 7,5 bar hava soğutmalı, frekans invertörlü, vidalı.
• Su yumușatma cihazı :
1 ad. 4 m³/h tam otomatik
• Yangın pompaları :
1 ad. 227 m³/h
1 ad. 227 m³/h
1 ad. 4,6 m³/h
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
• Heating boilers :
Wall mounted gas fired condensing boiler as cascade of 7 units (100 kW)
• Solar Energy System :
For domestic hot water system.
15 pcs Flat-plate collectors, with pumping and actuating systems.
• Air compressors :
1 pcs 500 m³/h, 7,5 bar air cooled screwed air compressors, energy
recovered, VFD Driven.
• Water softening unit :
1 pcs 4 m3/h automatic.
• Fire pumps :
1 pcs 227 m³/h
1 pcs 227 m³/h
1 pcs 4,6 m³/h
TEKNİK DETAYLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
BOSCH REXROTH BU 500 HASSAS ÖLÇÜM ODASI, BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2009
İnșaat Alanı
: 450m²
İșin Tanımı
: Bosch Rexroth Bu 500 fabrikası Hassas
Ölçme Odası tüm mekanik tesisatı ișleri ve Bina Otomasyon Sistemleri (BAS)
(Ani sıcaklık ve nem değișimlerinin istenmediği özel laboratuar koșullarında
bulunan ölçme odası).
BOSCH REXROTH BU 500 OVERSENSITIVE MEASURING ROOM, BURSA
Date of Completion
: 2009
Construction Area
: 450m2
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation system (BAS) of Oversensitive Measuring Room (Finemessraum)
in Bosch Rexroth Bursa Bu 500 factories. (Room designed for constant
temparature and humidity conditions.)
Isıtma,
Soğutma (Radyatör ile soğutma),
Havalandırma,
Duman tahliye,
Yangından korunma,
Bina otomasyon sistemi (BAS).
Heating,
Cooling (with radiators),
Ventilation,
Smoke extraction,
Fire protection,
Buliding automation systems (BAS).
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Soğutma grubu : 1 ad. 49 kW, hava soğutmalı
• Klima santralları : 1 ad. 2.000 m³/h buharlı nemlendirici ünitesi ile birlikte
(tambur tip ısı geri kazanımlı)
• Duman egzoz aspiratörü
: 1 ad. 5.000 m³/h
• Özel radyatör
: 222 ad. (soğutma amaçlı)
• Plakalı ısı eșanjörü
: 1 ad. 50 kW
• Sirkülasyon Pompaları
: 18 ad. Frekans konvertörlü
(Borulama tesisatları paslanmaz ve mekanik birleștirmeli (mapress) olarak
gerçekleștirilmiștir.)
• Air cooled chiller : 1 pcs 49 kW
• Air handling unit : 1 pcs 2.000 m³/h, with steam humidifier unit
(with rotary heat exchangers)
• Smoke exhaust fan
: 1 pcs 5.000 m³/h
• Special radiator
: 222 pcs (for cooling)
• Heat exchanger
: 1 pcs 50 kW (plate type)
• Circulation pumps
: 18 pcs VFD Driven
(Stainless steel pipes are used for the piping and all pipes are mounted with
pres connections (mapress) without welding
BOSCH BU 300 HASSAS ÖLÇÜM ODASI ,BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2004
İnșaat Alanı
: 480m²
İșin Tanımı
: Bu 301 Hassas Ölçüm Odası, (Finemessraum)
tüm mekanik tesisatı vebina otomasyonu. (Sabit sıcaklık ve nem değerlerinde özel
laboratuar koșullarına sahip mekan)
BOSCH BU 300 OVERSENSITIVE MEASURING ROOM, BURSA
Date of Completion
: 2004
Construction Area
: 480m²
Description of the Work
: Mechanical installations of Bu 301 Oversensitive Measuring Room (Finemessraum) including building automation systems.
(Room designed for constant temperature and humidity conditions.)
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Bina otomasyonu.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Building automation systems.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Soğutma grubu
: 1 ad. 97 kW
Klima santralleri
: 1 ad. 3.000 m³/h (Tambur tip ısı geri
kazanımlı)
Duman egzos aspiratörü
: 1 ad. 15.000 m³/h
Plakalı ısı esanjörü
: 1 ad. 100 kW
Sirkülasyon pompaları
: 13 ad. Frekans konvertürlü
(Tüm borulama tesisatları paslanmaz boru ve kaynaksız birleștirmeli olarak
gerçekleștirilmiștir.)
Main characteristics:
Air cooled chillers : 1 pcs 97 kW
Air Handling Units : 1 pcs 3.000 m³/h (With rotary heat exchangers)
Smoke exhaust fans : 1 pcs 15.000 m³/h
Special radiator
: 450 pcs (for cooling)
Heat exchanger
: 1 pcs 100 kW (Plate type)
Circulation pumps : 13 pcs (with frequency control)
(Stinless steel pipes are used for the piping and all pipes are mounted with
press connections without welding.)
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
TECHNICAL DETAILS
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ș. (BU 101), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2001
İnșaat Alanı
: 22.000 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa ''Bu 101'' fabrika binaları tüm
mekanik tesisatı ve otomasyonu.
BOSCH IND. AND TRADING CO. (BU 101), BURSA
Date of Completion
: 2001
Construction Area
: 22.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation systems of “Bu 101” factory building in Bu Bursa.
Ön proje ve uygulama projesi,
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Proses havalandırma,
Isı geri kazanım sistemleri,
Elektrik ve otomasyon kumanda panoları,
Bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi.
Preparation of preliminary & execution projects,
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Process ventilation installations,
Heat recovery systems,
Building automation systems,
Electrical systems design and installation.
• İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Main characteristics:
• Isı geri kazanımlı klima santralları
3 ad. 45.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
4 ad. 10.000 m³/h (Glikol bataryalı ısı geri kazanımlı)
10 ad. 45.000 m³/h (Mevcut santrallar)
• Toplam hava debisi
: 1.015.000 m³/h
• Soğutma grupları
: 2 ad. 1.500 kW
• Soğutma kuleleri
: 1 ad. 2.230 kW
• Su yumușatma cihazı
: 1 ad. 20 m³/h tam otomatik.
• Energy recovered air handling units
3 pcs 45.000 m³/h (With Rotating Heat Exchanger)
4 pcs 10.000 m³/h (Air to Water Heat Recovered)
10 pcs 45.000 m³/h (Existing AHU)
• Total air volume
: 1.015.000 m³/h
• Centrifugal chillers
: 2 pcs 1.500 kW
• Cooling towers
: 1 pcs 2.230 kW
• Water softener units
: 1 pcs 20 m³/h automatic water softener
BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ș. (BU 111), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 2000
İnșaat Alanı
: 3.000 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa "Bu 111" soğutma tesisatı ve
ısıtma/havalandırma tesisatı ilave ișleri ve otomasyonu.
BOSCH IND. AND TRADING CO. (Bu 111), BURSA
Date of Completion
: 2000
Construction Area
: 3.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation systems of "Bu 111" Dining Hall Building in Bursa.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Bina otomasyonu.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Automatic control systems.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ș. (Bu 109-Bu 110), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 1999
İnșaat Alanı
: 19.500 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa "Bu 109" ve "Bu 110"
Common Rail Sistemi Üretim Binaları'nın tüm mekanik tesisatı ve bina
otomasyonu.
BOSCH IND. AND TRADING CO.(Bu 109-110), BURSA
Date of Completion
: 1999
Construction Area
: 19.500 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation systems of "Bu 109" and "Bu 110" Common Rail System Production Building's in Bursa.
Ön proje, uygulama projesi, keșif listesi ve șartnamelerinin hazırlanması,
Isıtma,
Soğutma, (Konfor/proses)
Havalandırma,
Basınçlı hava,
Yangından korunma,
Isı geri kazanım sistemleri,
Yumușak ve saf su hazırlama,
Elektrik kumanda panoları,
Bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi,
Pnömatik havalandırma klapeleri,
Ek kazan dairesi sistemi. (3MW)
Preparation of preliminary & execution projects, B.O.Q. and specifications.
Heating,
Cooling (comfort/process),
Ventilation,
Compressed air,
Fire protection,
Heat recovery systems,
Soft and pure water preparation,
Electrical control panels,
Building automation systems,
Pneumatic ventilation valve,
Additional boiler room installations. ( 3MW)
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Isı geri kazanımlı klima santralleri:
4 ad. 60.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1ad. 85.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
1 ad. 80.000 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
2 ad. 9.800 m³/h (Tambur tip ısı geri kazanımlı)
2 ad. 3.300 m³/h (Plakalı tip ısı geri kazanımlı)
• Energy recovered air handling units:
4 pcs 60.000 m³/h (With Rotating Heat Exchanger)
1 pcs 85.000 m³/h (With Rotating Heat Exchanger)
1 pcs 80.000 m³/h (With Rotating Heat Exchanger)
2 pcs 9.800 m³/h (With Rotating Heat Exchanger)
2 pcs 3.300 m³/h (Plate type heat recovered)
• Toplam hava debisi: 900.000 m³/h
• Total air volume: 900.000 m³/h
• Soğutma grupları:
3 ad. 1.500 kW, sanfrifüj kompresörlü su soğutmalı
• Centrifugal chillers
3 pcs 1.500 kW water cooled with reciprocating compressor
• Soğutma kuleleri: 4 ad. 1.850 kW,
• Cooling towers: 4 pcs 1.850 kW
• Isıtma kazanı:
1 ad. 3.000 kW, skoç tip çelik doğalgaz kazanı
• Heating boilers:
1 pcs 3.000 kW scotch type steel boiler burning natural gas
• Basınçlı hava kompresörleri:
3 ad. 13,2 m³/dak., su soğutmalı, ısı geri kazanımlı,
2 ad. 27 m³/dak., su soğutmalı basınçlı hava kurutucusu
• Air compressor:
3 pcs 13.2 m³/min. Water cooled and energy recovered
2 pcs 27 m³/min. Water cooled with compressed air dryers
• Su yumușatma cihazı:
2 ad. 15 m³/h, tandem tip, tam otomatik
• Water softener units:
2 pcs 15 m³/h twin tower, automatic water softener
• Yangın pompaları: 1 ad. 284 m³/h, dizel pompa
1 ad. 284 m³/h, elektrikli pompa
1 ad. 3,6 m³/h, jokey pompa
• Fire pumps: 1 pcs 284 m³/h with diesel motor
1 pcs 284 m³/h with electrical motor
1 pcs 3.6 m³/h jokey fire pump
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
TECHNICAL DETAILS
INDUSTRIAL FACILITIES
BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ș. (Bu 102a), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 1998
İnșaat Alanı
: 6.600 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa "Bu 102a" Fabrika Binası'nın
tüm mekanik tesisatı ve bina otomasyonu.
BOSCH IND. AND TRADING CO. (Bu 102a), BURSA
Date of Completion
: 1998
Construction Area
: 6.600 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and building
automation. systems of Bursa, "Bu 102a" New Factory Building in Bursa.
Isıtma,
Havalandırma,
Basınçlı hava tesisatları,
Sıcak-soğuk su hazırlama,
Isı geri kazanım sistemleri,
Bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi,
Elektrik kumanda panoları.
Heating,
Ventilation,
Compressed air,
Hot/cold water preparation,
Heat recovery systems,
Automatic control systems,
Electrical control panels.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Isı geri kazanımlı klima santralleri:
3 ad. 45.000 m³/h (Glikol bataryalı ısı geri kazanımlı)
1 ad. 5.000 m³/h (Plakalı tip ısı geri kazanımlı)
• Energy recovered air handling units:
3 pcs 45.000 m³/h (Air to water heat recovered)
1 pcs 5.000 m³/h (Plate type heat recovered)
• Toplam hava debisi: 230.000 m³/h
• Total air volume: 230.000 m³/h
BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ș. (Bu 102) ,BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 1996
İnșaat Alanı
: 6.000 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa "Bu 102" Fabrika Binası
mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı ișleri.
BOSCH IND. AND TRADING CO., (Bu 102) BURSA
Date of Completion
: 1996
Construction Area
: 6.000 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Bursa, "Bu 102" Factory Building's.
Isıtma,
Havalandırma,
Basınçlı hava tesisatları,
Sıcak-soğuk su hazırlama,
Isı geri kazanım sistemleri,
Bina otomasyonlu otomatik kontrol sistemi,
Elektrik kumanda panoları,
Pnömatik havalandırma klapeleri.
Heating,
Ventilation,
Compressed air,
Hot/cold water preparation,
Heat recovery systems,
Automatic control systems,
Electrical control panels,
Pneumatic ventilation value.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Isı geri kazanımlı klima santralleri:
3 ad.45.000 m³/h
2 ad.15.000 m³/h
1 ad.5.000 m³/h
1 ad.5.000 m³/h (Plakalı tip ısı geri kazanımlı)
• Energy recovered air handling units:
3 pcs 45.000 m³/h
2 pcs 15.000 m³/h
1 pcs 5.000 m³/h
1 pcs 5.000 m³/h (Plate type heat recovered)
• Toplam hava debisi: 170.000 m³/h
• Total air volume: 170.000 m³/h
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ș. (Bu 101), BURSA
Tamamlanma Tarihi
: 1989
İnșaat Alanı
: 5.500 m²
İșin Tanımı
: Bosch Bursa,"Bu 101" Fabrika Binası'nın
tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
BOSCH IND. AND TRADING CO. (Bu 101), BURSA
Date of Completion
: 1989
Construction Area
: 5.500 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Bursa, "Bu 101" Factory Building's.
Isıtma,
Havalandırma,
Basınçlı hava tesisatları,
Sıcak-soğuk su hazırlama,
Geri kazanım sistemleri,
Otomatik kontrol sistemi,
Elektrik kumanda panoları,
Pnömatik havalandırma klapeleri.
Heating,
Ventilation,
Compressed air,
Hot/cold water preparation,
Heat recovery systems,
Automatic control systems,
Electrical control panels,
Pneumatic ventilation valves.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Isı geri kazanımlı klima santralleri: 5 ad. 45.000 m³/h
• Toplam hava debisi: 225.000 m³/h
Main characteristics:
• Energy recovered air handling units : 5 pcs 45.000 m³/h
• Total air volume: 225.000 m³/h
BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ș. (1988-2007), BURSA
2005 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• Piezo PDMM Odası mekanik tesisat proje ve uygulama ișleri ile bina
otomasyonunun yapılması.
• Bu 105 binası ilave soğutma grubu tesisatı ve bina otomasyon ișlerinin
yapılması.
• Karbon Kaplama odası mekanik tesisatı ve bina otomasyon ișlerinin
yapılması.
BOSCH IND. AND TRADING CO. (1988-2007), BURSA
Our Works completed in 2005,
• Project design and mechanical installations of Piezo PDMM Room including
building automation systems.
• Project design and mechanical installations of Bu 105 additional chillers
including building automation systems.
Project design of Carbon Coating Room including building automation
systems.
2004 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• SIS bölümü klima tesisatı, proje ve uygulama ișlerinin yapılması.
• QSG6 Ölçüm odası, soğutma ve havalandırma tesisatı ișlerinin yapılması.
• QSG6 Mastar odası, klima tesisat, proje ve uygulama ișlerinin yapılması.
• Zeis (Özel) Ölçüm odası, mekanik tesisat uygulama ișlerinin yapılması.
• Bu 107 Güvenlik Danıșma binası mekanik tesisat uygulama ișlerinin
yapılması.
Our Works completed in 2004,
• Project design and mechanical installations of SIS Room including building
automation systems.
• Project design and mechanical installations of QSG6 Measuring Room.
• Project design and mechanical installations of QSG6 Pattern Room.
• Project design and mechanical installations of Zeis Measuring Room.
• Project design of Bu 107 Security & Info Building.
2003 Yılında tamamlanan ișlerimiz,
• "Bu 304 " Arıtma Binası havalandırma tesisat ișleri.
• "Bu 102" Fabrika Binası hassas ölçüm odası havalandırma tesisat tadilat
ișleri
• "Bu 105" Enerji Üretim Binası soğutma kuleleri revizyonu ve soğutucu cihaz
ilaveleri projelerinin yapılması.
• "Bu 101d" Ambar Binasının nem alma tesisatı proje ve uygulama ișlerinin
yapılması.
• "Bu 101" ve "Bu 102" Binaları yangından korunma tesisatı ișleri.
• "Bu 109" DL Raum soğutma tesisatı proje ve uygulama ișlerinin yapılması.
• "Bu 105" Enerji Üretim Binası soğutma grubu, kule ilavesi ve otomasyon
ișlerinin yapılması.
• "Bu 100" Binaları hidrant tesisatı yenileme ișlerinin yapılması.
Our Works completed in 2003,
• Ventilation installations of "Bu 304" Refinement Building.
• Ventilation system modifications of "Bu 102" Factory Building's Sensible
Measurrement Room.
• Additional cooling group and cooling tower design of "Bu 105" Energy
Production Building.
• Dehumidifying installations and project preparation of "Bu 101d"
Warehouse.
• Fire protection installations of "Bu 101","Bu 102"Factory Buildings.
• Cooling installations design and execution of "Bu 109" DL Raum Building.
• Cooling tower project revision and additional cooling equipment design of
"Bu 105" Energy Production Building.
• Hydrant installations revision works of "Bu 100" Building.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
INDUSTRIAL FACILITIES
TECHNICAL DETAILS
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ș.
2002 - 2004 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• Isı merkezi kızgın su ve kızgın yağ sistemi proje ve uygulama ișlerinin
yapılması.
• Bursa Fabrikası; yangından korunma ve hidrofor tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması.
BOSCH BRAKE SYSTEM AND TRADE CO.
Our Works completed in 2002 - 2004,
• Project design and electro-mechanical installations, automatic control
systems of super heated water & oil systems.
• Project design fire protection and pressured water tank systems of Bursa
Factory Buildings.
BOSCH ISITMA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ș.
• Man 101 /102 ek binaların mekanik tesisat projelerinin yapılması.
BOSCH HEATING EQUIPMENT IND & CO.
• Project design of Bosch Man 101-102 additional Factory Buildings.
BOSCH -REXROTH A.Ș.
• KSS tesisi borulama tesisatı ișleri.
BOSCH-REXROTH CO.
• Mechanical installations of KSS plant.
2002 Yılında tamamlanan ișlerimiz,
• "Bu 104 " Gaz ve tank tesisleri mekanik tesisatı proje ve uygulama ișlerinin
yapılması.
• " Bu 101" ve "Bu 102" İmalat Binaları yangından koruma tesisatı uygulama
projelerinin hazırlanması.
• "Bu 112" Enerji Üretim Binası Soğutma Kuleleri tesisat ișlerinin yapılması.
• Hassas Ölçme Odası 'nın klima tesisat, proje ve uygulama ișlerinin
yapılması.
Our Works completed in 2002,
• "Bu 104" Gas and Tank Foundation's mechanical systems design installations.
• Fire protection systems design of "Bu 101 and "Bu 102"Production
Buildings.
• Cooling towers installations of "Bu 112" Energy Production Building.
• Cooling and ventilation installations of "Sensitive Measuring Room"
2001 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• "Bu 100b" İdari Bina mekanik tesisat uygulama projelerinin hazırlanması.
Our Works completed in 2001,
• Mechanical installations systems design of "Bu 100b" Management
Buildings.
1998 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• "Bu 108" Arıtma Binası havalandırma tesisatı kurulması.
• Hassas Ölçüm Odaları soğutma odaların kurulması.
Our Works completed in 1998,
• Ventilation, automation systems of "Bu 108"Refinement Building.
• HVAC project of "DHK"montage area.
1997 yılında tamamlanan ișlerimiz,
• "Bu 107" Güvenlik Ofisleri klimatizasyonu.
• DHK Montaj Bölümü ısıtma-soğutma -havalandırma projesinin yapılması.
Our Works completed in 1997,
• Heating and cooling installations of "Bu 107"Security Offices.
• HVAC Project of "DHK" assembly area.
1997 yılı öncesi tamamladığımız ișlerimiz,
• Bursa fabrikası hava kompresörlerinin değiștirilmesi ve basınçlı hava
tesisatının yenilenmesi.
• Bursa fabrikası Proses Soğutma Sistemi kurulması.
• Topkapı-İstanbul binası ısıtma-havalandırma sistemi
• Bursa İmalat Binası yeni sertleștirme bölümü ısı geri kazanım santral ve
tesisatlarının kurulması.
• Bursa Bu" 100a" konferans salonu klimatizasyonu.
• Bursa Bu" 102" Binası test kabinleri havalandırma tesisatı.
• Bursa "Bu 102" Binası EHD bürosu klimatizasyonu.
• Bursa "Bu 101" Binası çay ve dinlenme atölye kısımları ısıtma-havalandırma
sistemi.
• Bursa "Bu 105" Mekanik Sistemler Binası soğutma kulesi tesisatı.
• Bursa "Bu 102" Binası QSG1 Bürosu, soğutma- havalandırma sistemi.
Our Works completed before 1997,
• Compressed air systems installations of Bursa factory building.
• Process cooling systems design and installations in Bursa
• Heating and ventilation installation of Topkapı-İstanbul Building.
• Ventilation design and installation of Bursa "New Hardening Section"
• Heating, ventilation and cooling installations of Bursa "Bu 100a"Building
Conference Room.
• Heating and ventilation installations of Bursa "Bu 102" Building generator
test cabinets.
• Cooling and ventilation installations of Bursa "Bu 102" Building EHD Office.
• Cooling and ventilation installations of Bursa "Bu 101" Tea rooms.
• Cooling towers systems of Bursa "Bu 105" Mechanical Systems Building
• Cooling and ventilation installations of Bursa "Bu 102" Building QSG1 office.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
TEKNİK DETAYLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
PAȘABAHÇE FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
: 2011
İnșaat Alanı
: 20.000 m²
İșin Tanımı
: Pașabahçe Eskișehir fabrikası Absorbsiyonlu soğutma sistemi elektromekanik tesisatı.
PAȘABAHÇE FACTORY
Date of Completion
: 2011
Construction Area
: 20.000 m²
Description of the Work
: Electro-mechanical installations of
Pașabahce Factory’s absorbtion chiller systems in Eskișehir.
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Absorbsiyonlu soğutma grubu : 1 ad. 200 kW
• Fan-coil üniteleri
: 15 ad. 18 kW
• Sirkülasyon pompaları
: 2 ad. 70 m³/h
Main characteristics:
• Absorbtion chiller
• Fan-coil units
• Circulation pump
B PLAS ADAPAZARI FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
mekanik tesisatı.
B PLAS ADAPAZARI FACTORY
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
buildings in Adapazarı.
: 2006
: 15.000 m²
: B Plas Adapazarı fabrika binasının tüm
: 1 pcs 200 kW
: 15 pcs 18 kW
: 2 pcs 70 m³/h
: 2006
: 15.000 m²
: Mechanical installations of B Plas factory
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Main characteristics:
• Soğutma grupları
: 1 ad. 414,8 kW (Konfor)
3 ad. 410,0 kW (Proses)
• Isıtma kazanı
: 1 ad. 310 kW
• Basınçlı hava kompresörleri : 2 ad. 12 m³ /h
• Klima santralleri
: 1 ad.. 1.500 m³ /h
• Yangın pompaları
: 1 ad. 2x12,5 m³ /h
• Fan-coil üniteleri
: 95 ad.
• Sirkülasyon pompaları
: 8 ad.
• Centrifugal chiller
ARÇELİK FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
: 2010
İnșaat Alanı
: 38.000 m²
İșin Tanımı
: Eskișehir organize sanayi bölgesindeki
Arçelik fabrika deposunun yangın tesisatı.
ARÇELİK FACTORY
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
Arçelik factory warehouse.
UGİNOX FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
: 1998
İnșaat Alanı
: 6.500 m²
İșin Tanımı
: Uginox
Gebze
fabrika
binası
ısıtma-soğutma-havalandırma, radiant ısıtma, basınçlı hava tesisatı.
UGINOX FACTORY
Date of Completion
: 1998
Construction Area
: 6.500 m²
Description of the Work
: Heating, cooling, ventilation, radiant heating,
compressed air and fire protection installations of Uginox Gebze factory buildings.
SOLLAC FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
: 1999
İnșaat Alanı
: 6.000 m²
İșin Tanımı
: Sollac Gemlik fabrika binası ısıtmasoğutma ve yangın söndürme tesisatı.
• Heating boilers
• Air compressors
• Air handling units
• Fire pumps
• Fan-coil units
• Circulation pumps
:1 pcs 414,8 kW (Comfort) 3 pcs 410kW
(Process )
: 1 pcs 310 kW
: 2 pcs 12 m³ /h
: 1 pcs 1500 m³/ h
: 1 pcs 2x12,5 m³ / h
: 95 pcs
: 8 pcs
: 2010
: 38.000 m²
: Fire protection installations of Eskișehir
SOLLAC FACTORY
Date of Completion
: 1999
Construction Area
: 6.000 m²
Description of the Work
: Heating, cooling and fire protection
installations of Gemlik Sollac factory building.
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
ENGINEERING CO.
TECHNICAL DETAILS
INDUSTRIAL FACILITIES
METEM TEKSTİL FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
soğutma, havalandırma, sıhhi
uygulaması.
: 2004
: 2.000 m²
: Çorlu dokuma fabrika binası, ısıtma,
tesisat, nemlendirme tesisatı, proje ve
Main Characteristics:
• Air handling units
• Centrifugal chiller
• Heating boilers
• Fan-coil units
• Air compressors
• Circulation pumps
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
• Klima santralleri
: 2 ad. 60.000 m³/h
• Soğutma grubu
: 1 ad. 373 kW
• Isıtma kazanı
: 1 ad. 320 kW
• Fan-coil üniteleri
: 10 ad. 5 kW
• Basınçlı hava kompresörleri : 4 ad. 30 m³/h
• Sirkülasyon pompaları
: 7 ad.
MEGA TEKTSTİL FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı
İșin Tanımı
tesisat projeleri.
: 2005
: 4.000 m²
: Mega Tekstil Bursa İdari Binası mekanik
TÜPRAȘ İZMİT RAFİNERİSİ
Tamamlanma Tarihi
: 1995
İșin Tanımı
: Tüpraș İzmir Rafinerisi Unicracker ve bağlı
ünitelerin tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol tesisatı.
ORGACHEM FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi
İnșaat Alanı İșin Tanımı
otomatik kontrol tesisatı.
: 2011
: 4.500 m²
: Orgachem fabrika binası tüm mekanik ve
İșin yapımındaki temel karakteristikler:
Rooftop soğutma grubu
: 1 ad. 415,3 kW
Isıtma kazanı
: 1 ad. 310 kW²
Basınçlı hava kopmresörü
: 1 ad 30 m³/h
ȘİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES
MEGA TEXTILE CO. FACTORY
Date of Completion
Construction Area
Description of the Work
Factory Buildings.
: 2005
: 4.000 m²
: Project design of Mega Textile Bursa
TUPRAȘ IZMIT RAFINERY
Date of Completion
: 1995
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Tüpraș İzmit Rafinery Unicracker and connected units.
ORGACHEM FACTORY
Date of Completion
: 2011
Construction Area
: 4.500 m²
Description of the Work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Orgachem factory buildings.
Roof Top units
Centrifugal chiller
HRV units
VRF units
Pump
: 1 ad. 800 kW
: 1 ad. 80 kW
: 6 ad 2.000 m³/h
: 34 ad. 50 HP
: 12 ad.
ELECTRICFIL UNIFIL FABRİKASI
Tamamlanma Tarihi : 2011
İnșaat Alanı
: 2.500 m²
İșin Tanımı
: Electricfil Unifil fabrikası
mekanik tesisatı ve bina otomasyon sistemi.
: 2 ad. 60.000 m³/h
: 1 ad. 373 kW
: 1 ad. 320 kW
: 10 ad. 5 kW
: 4 ad. 30 m³/h
: 7 ad.
Heating,
Cooling,
Ventilation,
Fire protection,
Domestic water,
Sewage water,
Automatic control systems.
Isıtma,
Soğutma,
Havalandırma,
Yangından korunma,
Temiz su tesisatı,
Pis su tesisatı,
Otomatik kontrol sistemi.
Roof Top üniteleri
Soğutma grubu
HRV Üniteleri
VRF üniteleri
Pompa
METEM TEXTILE FACTORY
Date of Completion
: 2004
Construction Area
: 2.000 m²
Description of the Work
: Project design and mechanical installations of Çorlu Metem Textile Factory Buildings.
üretim alanlarının tüm
: 1 pcs 800 kW
: 1 pcs 80 kW
: 6 pcs 2.000 m³/h
: 34 pcs 50 HP
: 12 pcs
ELECTRICFIL UNIFIL FACTORY
Date of Completion
: 2011
Construction area
: 2.500 m²
Description of the work
: Mechanical installations and automatic
control systems of Electricfil Unifil.
Main Characteristics:
Rooftop chiller
: 1 pcs. 415,3 kW
Heating boilers
: 1 pcs. 310 kW
Air compressors
: 1 pcs. 30 m³/h
“ETKİN ȘİRKETLER TOPLULUĞU”
Haberler Sk. No:4 34394 Esentepe / İSTANBUL
Tel : +90 212 274 98 63 Faks : +90 212 272 32 36
[email protected]
www.etkin.biz.tr

Benzer belgeler

referanslarımız

referanslarımız SERBEST BÖLGE/İZMİT ORGANİZASYON

Detaylı

Atek Hastane Çağrı Sistemleri Katalog 08.03.2016

Atek Hastane Çağrı Sistemleri Katalog 08.03.2016 Power connection: 220 VAC / Ethernet Accordance with the KET regulations Easy to install Optional solutions in accordance with hospital capacity

Detaylı

açı yapı / muğla üniversitesi adese avm 3516b ta 1 2250 adese avm

açı yapı / muğla üniversitesi adese avm 3516b ta 1 2250 adese avm ENKA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. ENKA SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. ENPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ENSARİ DERİ KÜRK LTD.ŞTİ. ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM...

Detaylı