Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS) TUT

Transkript

Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS) TUT
Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS)
ŞİRKET RAPORU
Mevcut/ 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 15.0 /16.5 YTL
ABD$
Eregli Demir ve Celik (2006-2007)
12
2.0
10
1.8
8
1.5
6
1.3
4
1.0
2
0.8
04/07
03/07
02/07
01/07
12/06
11/06
10/06
09/06
08/06
07/06
06/06
05/06
05/06
04/06
03/06
02/06
01/06
Eregl
Endekse Relatif (sağ taraf)
HİSSE SENEDİ VERİLERİ (12 Nisan 2007)
Relatif Performans
1 ayl
3 ayl
2.4%
42.7%
12 ayl
77.8%
52 Hafta Aralığı (ABD$):
3.8-11
Piyasa Değeri (ABD$mn):
Ort. Günlük Hacim (ABD$mn) 3 ayl:
YBB ABD$ Getiri (%):
Ödenmiş sermaye (YTLmn):
Halka Açıklık Oranı:
5,346
13.1
71
487,872
%47.63
Çelik Fiyatları ve Erdemir'in Piyasa Değeri
800
5,500
700
4,500
600
3,500
ABD$
500
400
2,500
300
1,500
200
500
100
-500
03/00
06/00
09/00
12/00
03/01
06/01
09/01
12/01
03/02
06/02
09/02
12/02
03/03
06/03
09/03
12/03
03/04
06/04
09/04
12/04
03/05
06/05
09/05
12/05
03/06
06/06
09/06
12/06
03/07
03/07-04-07
0
Soğuk Hadde
TUT
Sıcak Hadde
P. Değ. (mn ABD$, sağ taraf)
Ereğli için TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2007
yılında global büyüme oranlarındaki yavaşlama ile
çelik fiyatlarında bir daralma beklenmekteydi ancak
güçlü seyreden talep ile hem uzun hem yassı
ürünlerde
fiyatlar
yılbaşından
bu
yana
yükselmektedir.
Ayrıca,
şirket
değerlemeleri
sektörde devam eden birleşme ve satın almalardan
da olumlu etkilenmiştir. Bu gelişmeler sonrasında
revize ettiğimiz tahminler ile Ereğli’yi global çelik
şirketlerinin
çarpanları
ile
değerleyerek
hesapladığımız 2007-sonu hedef piyasa değeri 5.3
milyar ABD$’dır. Sene başından bu yana Ereğli
hisse fiyatı YTL bazında %70 oranında artmış,
böylece endeksin %43 üzerinde bir getiri
sağlamıştır. Bu güçlü performans sonrasında Ereğli,
mevcut piyasa değerinde, hedef piyasa değerimize
yakın işlem görmektedir; bu nedenle TUT olan
tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Ereğli 2006 yıl sonu konsolide finansallarında
478.5mn ABD doları net kar açıkladı. Net kar, piyasa
beklentisi olan 346mn ABD$ ve bizim tahminiz
374mn ABD$’nın üzerindedir. Son çeyrekte kar
marjlarının gerileme yaşanmıştır ancak net kar
beklentilerin üzerinde gelmiştir. Bunun nedeni 3Ç06 ve
4Ç06’da finansal borçlardan kaynaklanan kur farkı
gelirinin, finansman giderinden daha büyük olmasından
dolayı 3Ç06 mali tablolarında 130mn YTL (87mn
ABD$), 4Ç06’da ise YTL 83mn (69mn ABD$) finansman
geliri yazılmasıdır. Şirketin son çeyrekte yazdığı
yaklaşık 90mn YTL (62mn ABD$) ertelenmiş vergi geliri
de net karı olumlu etkilemiştir. 2006 yılında 2005’e göre
yüksek seyreden fiyatlar, OYAK yönetiminde sağlanan
tasarruflar, marjların bir önceki yıla göre düzelmesine
katkıda bulunmuştur.
Kar marjı yüksek ürün kapasitesi, devam eden ve
tamamlanan yatırımlar ile artmaktadır. Ereğli 2007’de
859mn ABD$, 2008’de 378mn ABD$ yatırım harcaması
yapmayı planlamaktadır. Yatırım harcamalarının büyük
bir kısmı İsdemir’in yassı üretime geçişi ile ilgilidir.
İsdemir’in 2006 yılı sonunda 2.2mn ton olan ham çelik
kapasitesinin 2008 sonunda 5.25mn ton’a çıkması
hedeflenmektedir. Erdemir’in 3.1mn ton olan ham çelik
kapasitesi ise 5.3mn ton’a çıkacaktır.
Kaynak: Bloomberg, IMKB
Yüksek seyreden çelik fiyatları 2007 yılında da
karlılığı olumlu etkileyecektir. 2007 yılında Ereğli’nin
konsolide satışlarının 4 milyar ABD$’ına ulaşmasını,
FVAÖK marjının ise %26 olmasını bekliyoruz.
VERİLER ve TAHMİNLER
Satışlar
(ABD$ mn)
3,108
2005
3,426
2006
4,021
2007T
4,478
2008T
FVAÖK
(ABD$mn)
600
837
1,040
1,125
Net Kar
(ABD$mn)
144
478
527
579
FVAÖK
Marjı (%)
19%
24%
26%
25%
FD/Satışlar
(ABD$,x)
2.0
1.8
1.6
1.4
FD/FVAÖK
(ABD$,x)
10.5
7.5
6.0
5.6
F/K
(ABD$,x)
37.1
11.2
10.1
9.2
[email protected]
Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS)
Özet Finansallar
Bilanço, (mn ABD$)
Dönen Varlıklar
Hazır Değ. ve Menkul Kıy.
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
2005
1,945
443
555
707
240
3,413
5,358
2006
2,290
539
537
983
231
3,891
6,181
2007T
2,528
580
614
1,084
250
4,419
6,948
2008T
2,639
597
697
1,071
275
4,697
7,336
Kısa Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer KV Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Diğer UV Borçlar
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
Öz Sermaye
Pasif Toplamı
997
447
263
287
706
628
78
80
3,577
5,358
1,031
385
280
366
1,215
1,083
132
94
3,841
6,181
1,187
450
329
407
1,486
1,386
100
99
4,176
6,948
1,227
400
380
448
1,423
1,338
85
104
4,582
7,336
Gelir Tablosu, (mn ABD$)
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar/ (Zarar)
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı/ (Zararı)
FVAÖK
Diğer Gelir ve Giderler (Net)
Finansman (Giderleri)/Gelirleri
İştiraklerden Gelir ve Gider (Net)
Vergi
Net Kar/ (Zarar)
2005
3,108
(2,754)
360
(166)
194
513
59
(59)
8
(58)
144
2006
3,426
(2,724)
701
(125)
576
837
50
(75)
(19)
(53)
478
2007T
4,021
(3,121)
901
(168)
733
1,040
53
(102)
(20)
(137)
527
2008T
4,478
(3,504)
974
(190)
784
1,125
63
(96)
(21)
(150)
579
2005
144
325
(6)
463
(452)
11
(339)
(287)
(854)
222
(632)
2006
478
246
15
739
(238)
502
(795)
(65)
(297)
(632)
(929)
2007T
527
290
17
833
(195)
638
(859)
(51)
(327)
(929)
(1,256)
2008T
579
322
19
921
(100)
821
(378)
(226)
114
(1,256)
(1,142)
Nakit Akım ( mn ABD$)
Net kar
Amortisman
Kıdem tazminatı d.
Brüt nakit akım
İşletme sermayesi değişimi
Faaliyet nakit akımı
Yatırıma harcanan net nakit
Finansmandan gelen net nakit
Nakit artışı veya azalışı
Dönem Başı Nakit mevcudu
Dönem Sonu Nakit mevcudu
Kaynak: Şirket , Garanti Yatırım Tahminleri
2
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş
olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların
sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3

Benzer belgeler

TURCAS PETROL TUT

TURCAS PETROL TUT Brüt Kar Faaliyet Giderleri Faaliyet Karõ FVAÖK Net Diğer Gelirler Finansman Giderleri Olağan. gel/gid ve ver. Önc. Kar Vergi Öncesi Kar Vergi Karşõlõğõ Net Kar

Detaylı