VSX-C301

Transkript

VSX-C301
VSX-C301_Tu.book Page 1 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
AUDIO/VIDEO ÇOK-KANALLI
ALICI
VSX-C301
Çalştrma Talimatlari
VSX-C301_Tu.book Page 2 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
Bu Pioneer ürününü aldğnz için teşekkür ederiz.
Modelinizi hatasz bir şekilde çalştrmay öğrenmek için
bu çalştrma talimatlarn lütfen dikkatlice okuyun.
Talimatlar, okuduktan sonra, ileride başvurmanz
gerektiğinde kolayca bulacağnz bir yerde saklayn.
Baz ülkelerde ve bölgelerde, güç fişinin ve güç prizinin
şekli, açklayc resimdekilerden farkl olabilir. Ancak
birimin bağlanma ve çalştrlma yöntemi ayndr.
UYARI:
BEKLEME / AÇMA ANAHTARI İKİNCİL OLARAK BAĞLIDIR VE BU
NEDENLE BEKLEME KONUMUNDA CİHAZI ŞEBEKEDEN
AYIRMAZ. BU NEDENLE, CİHAZI KAZA DURUMUNDA ŞEBEKE
FİŞİNİ PRİZDEN KOLAYCA ÇEKEBİLECEĞİNİZ UYGUN BİR YERE
YERLEŞTİRİN.
CİHAZ
UZUN
SÜRE
BOYUNCA
KULLANILMAYACAKSA,
ŞEBEKE
FİŞİ
PRİZDEN
ÇIKARTILMALIDIR.
H017BTu
Bu ürün genel eviçi kullanm amaçldr. Eviçi kullanm
dşnda, farkl bir kullanmdan (örneğin bir lokantada
ticari amaçl uzun süre kullanm, ya da bir araba ya da
gemide kullanm) kaynaklanan hatalarn tamir
masraflar, bu hatalar garanti süresi içinde olmuş
olsalar dahi, kullancdan talep edilir.
K041_Tu
Çalştrma Ortam
Çalştrma ortam scaklğ ve nem değeri:
+5°C – +35°C (+41°F – +95°F); 85%RH den daha az
(soğutma menfezleri kapatlmamş halde)
Cihaz aşağdaki gibi yerlere yerleştirmeyiniz:
• Direkt güneş şğ veya yapay şk alan yerler
• Yüksek nem veya az havalandrma olan yerler
H045 Tu
HAVALANDIRMA: Cihaz yerleştirirken, cihaz ssnn şnm ile dağlmasn arttrmak için cihazn
havalandrmasnn sağlanacağ şekilde boşluk braktğnzdan emin olun (üstten en az 20 cm, arkadan en az
50 cm, yanlardan en az 10 cm).
UYARI: Cihaz kasas üzerindeki açklk ve yarklar havalandrma ile cihazn sağlkl çalşmas, cihazn aşr
snmadan korunmas ve yangn tehlikesinin önlenmesi için yaplmştr. Bu açklklar hiçbir zaman gazete
kağd, masa örtüsü, perde vb. gibi malzemeler ile kapatlmamaldr. Ayrca, cihaz uzun tüylü kaln hal,
yatak, divan veya kumaş üzerine yerleştirmeyiniz.
H040 Tu
VSX-C301_Tu.book Page 3 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
01
Başlamadan Önce
Başlamadan Önce
Verilmiş Olan Aksesuarlarn Kontrol
Edilmesi
Lütfen, verilmiş olan aşağdaki aksesuarlar alp almadğnz
kontrol ediniz:
• AM döngü anteni
• FM tel anten
• Güç kablosu
• Kuru pil bataryalar (AA ebat / IEC R6P) x2
• Uzaktan kumanda aleti
• Çalştrma talimatlari
• Hoparlör kablosu etiketleri
• Garanti belgesi
Pillerin yerleştirilmesi
Uzaktan kumanda aleti iki adet AA pil (verilmiştir) ile çalşr.
1
Havalandrma
• Bu birimi yerleştirirken, s yaylmn arttrmak amacyla
havalandrmak için, etrafnda boşluk braktğnzdan
emin olunuz (üst tarafnda en az 20 sm, ön ve arka
tarafnda 50 sm ve her iki yannda 10 sm). Cihazla
duvarlar ve diğer donanmlar arasnda yeterli boşluk
braklmazsa, cihazn içinde biriken s performans
olumsuz etkiler ya da cihazn hatal çalşmasna neden
olur. Buna dair istisnalar için aşağya baknz.
• Alcnn üzerine, Pioneer DV-464, 360, 454, 350, 444 ya
da 545 DVD çalar dşnda herhangi bir şey
yerleştirmeyiniz. Bu donanmlardan birini alcnn üzerine
yerleştirdiğinizde de havalandrma boşluğunu yukarda
belirtilen şekilde açk braktğnzdan emin olunuz.
• Alcy taşyan bir raf kullanyorsanz, bunun arka tarafnn
ve sol tarafnn açk olduğundan emin olunuz.
• Gene, cam kapl bir muhafaza kullanyorsanz, alcy
kullandğnz srada kaplar açk braknz.
• Kaln bir halnn, yatağn, kanapenin ya da kaln tüyleri
bulunan kumaşlarn üzerine yerleştirmeyiniz. Alcy bir
kumaşla ya da başka bir şeyle örtmeyiniz.
Havalandrmay engelleyen herhangi bir şey olduğunda
iç s yükselecek ve bu da arzaya ya da yangn tehlikesine
yol açabilir.
2
3
• Alc kullanm srasnda snabilir, buna dikkat ediniz.
Dikkat
• Pillerin hatal kullanm akma ve patlama tehlikesine yol
açabilir. Aşağdaki önlemleri yerine getiriniz:
• Yeni ve eski pilleri asla birlikte kullanmaynz.
• Pillerin art ve eksi uçlarn, haznenin içindeki işaretlere
göre, düzgün olarak yerleştiriniz.
• Ayn ebattaki piller, değişik voltajlara sahip olabilirler.
Farkl pilleri birlikte kullanmaynz.
• Kullanlmş pilleri elden çkarrken, lütfen, çevre koruma
kurumlarnn ülkenizde ya da bulunduğunuz bölgede
geçerli olan kurallarna ve devlet nizamnamelerine
uyunuz.
Dş Yüzeylerin Bakm
• Toz ve kirleri silmek için bir parlatma bezi ya da kuru bir
bez kullannz.
• Yüzeyler kirlendiğinde, beş alt kez su ile seyreltilmiş bir
nötr temizleyiciye batrlmş olan yumuşak bir bezle
siliniz, sonra bezi iyice sknz, bununla kiri ovup siliniz.
Mobilya cilas ya da temizleyiciler kullanmaynz.
• Tiner, benzin, böcek ilac ya da diğer kimyasal maddeleri
bu cihazn üzerinde ya da yaknnda asla kullanmaynz,
bunlar yüzylere zarar verirler.
3
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 4 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
İçindekiler
Başlamadan Önce
06 Ev sinemas sesi
Verilmiş Olan Aksesuarlarn Kontrol Edilmesi . . . . . . . . . 3
Pillerin yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Havalandrma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dş Yüzeylerin Bakm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Çok-kanall kaynaklarn çalnmas . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Stereo kaynaklarn çalnmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kulaklklarla dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Gelişmiş Çevre efektlerinin kullanlmas . . . . . . . . . . . . 24
Ses Modlarnn Kullanlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Diyalog arttrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sanal çevre arka hoparlörlerle dinleme yaplmas . . . . . 24
01 Çabuk Başlama Rehberi
Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kolay Kurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hoparlörlerin Bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TV’nizin ve DVD çalarnzn bağlanmas . . . . . . . . . . . . 6
Cihazn açlmas ve bir DVD’nin çalnmas . . . . . . . . . . . . 6
02 Giriş bilgisi
Ev sinemasna giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
03 Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Arka panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AV Direct modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Alcnn Yerleştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kablo Bağlantlarn Yaparken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bir DVD çalar ve TV’nin bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dahili dijital TV dalga ayarcl bir TV’nin bağlanmas . . 10
Bir uydu / kablolu alcnn ya da diğer set-üstü kutularn
bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diğer video bileşenlerinin bağlanmas . . . . . . . . . . . . . 12
Ön panel girişlerine donatm bağlanmas . . . . . . . . . . . 13
Hoparlör sisteminizin yerleştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . 13
Hoparlörlerin bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hoparlörlerin yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Antenlerin bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AM döngü anteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FM tel anteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Harici anten bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Diğer Pioneer bileşenlerinin bu cihazn alglaycsyla
çalştrlmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Alcnn Prize Bağlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tu
Bir İstasyonun Bulunmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MPX modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
RF zayflatc modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bir istasyona doğrudan dalga ayar yaplmas . . . . . . . . 25
İstasyonlarn kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hafzaya alnan istasyonlarn adlandrlmas . . . . . . . . 26
Önceden hafzaya alnmş istasyonlarn dinlenmesi . . 26
Radyo Veri Sistemi (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
RDS bilgisinin gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
RDS Programlarnn Aranmas . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Arttrlmş Diğer Şebeke (EON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Program Tanma işlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
08 Diğer işlevlerin kullanlmas
Giriş sinyali tipinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uyku saatinin kullanlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sistemin Tekrar Başlatlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Varsaylan alc ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
09 Sistem Kurumu menüsü
Sistem Kurumu menüsünden alc ayarlarnn
yaplmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kurum menüsü tercihleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tek tek kanal seviyelerinin ayarlanmas . . . . . . . . . . . 33
10 Diğer donatmlara kumanda edilmesi
Ön panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uzaktan kumanda aletinin çalşma mesafesi . . . . . . . 20
Uzaktan kumanda aletinin diğer bileşenlerle
kullanlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Önceden kaydedilmiş kodlarn çağrlmas . . . . . . . . . 35
Uzaktan İdare işlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tüm uzaktan kumanda ayarlarnn sfrlanmas . . . . . . 35
VCR / DVD / LD player ve DVD kaydedici kumandalar . 36
Kablolu TV / uydu TV / dijital TV / TV kumandalar . . . . . 37
Önceden kaydedilmiş kod listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
05 Başlarken
11 Ek Bilgiler
Oda Kurumu’nun Kullanlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DVD (ya da diğer) çalarnzdaki ayarlarn kontrol
edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bir Kaynağn çalnmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Çevre sesi formatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dolby Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dolby Pro Logic II ve Dolby Surround . . . . . . . . . . . . 41
DTS Digital Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
04 Komutlar ve ekranlar
4
07 Radyonun kullanm
VSX-C301_Tu.book Page 5 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
01
Çabuk Başlama Rehberi
1. Bölüm
Çabuk Başlama Rehberi
Giriş
Bu ‘Çabuk başlama rehberi’ hoparlörlerinizi, TV’nizi ve DVD
çalarnz bu alcya nasl bağlayacağnz gösterir, ayrca
cihazn nasl açlacağ ve bir DVD diskin nasl çalnacağ
hakknda da bilgi verir.
1 Hoparlörlerinizi aşağdaki çizimde gösterildiği
şekilde alcya bağlaynz.
Herbir hoparlör telinin üzerindeki plastik koruyucuyu yaklaşk 1
sm soyunuz, böylece hoparlör kablosunu hazrlaynz.
Kolay Kurum
Bu bölümde, hoparlörlerinizi, DVD çalarnz ve TV’nizi bu alcya
nasl bağlayacağnz gösterilmektedir, böylece ev sinemas
sesinin keyfini bir an önce çkarmaya başlayabileceksiniz.
Ön hoparlörleri FRONT L/R terminallerine; orta hoparlörü
CENTER terminaline; çevre hoparlörlerini ise SURROUND
L/R terminallerine bağlaynz.
Başlamadan önce, bağlantsn yapacağnz tüm cihazlarn
kapal olduğundan ve fişlerinin prizden çekilmiş olduğundan
emin olunuz.
Bir terminali açmak için çkntya bastrnz; açktaki teli
yerleştiriniz, sonra da teli korumaya almak üzere çknty
serbest brakp kapatnz.
Hoparlörlerin Bağlanmas
Bu alcda ön sol ve sağ hopalörler (çizimde L ve R olarak
gösterilmiştir), bir orta hoparlör (C) ve iki adet çevre hoparlör
(RS ve LS) için terminallere sahiptir. En düşük hoparlör
konfigürasyonu sadece ön sol / sağ hoparlörlerdir, Fakat biz
mümkünse tüm beşini de bağlamanz tavsiye ediyoruz.
Çevre hoparlörlerin her zaman için çiftler halinde
bağlanmas gerektiğini hatrlaynz; tek bir çevre hoparlörü
bağlamaynz. Kullandğnz tüm hoparlörlerin 6 Ω ila 16 Ω
nominal empedansa sahip olmas gerekmektedir.
FRONT
L
CENTER
2 SUBWOOFER OUT prizine, aşağdaki çizimde
gösterildiği şekilde bir güçlendirilmiş gürültü azaltc
bağlaynz.
RCA / fono fişleri olan standart bir audio kablosu kullannz.
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
Doğru ses için, alc üzerindeki art ve eksi terminallerin
herbir hoparlör üzerindeki terminale denk düştüğünden
emin olunuz. Bunu daha kolay yapabilmek için, verilmiş olan
renkli kendinden-yapşmal etiketleri herbir hoparlör
kablosunun bir yarsna yapştrnz.
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
AV CONNECTOR
DVD IN
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
VSX-C301
LINE LEVEL
R
(Sağ)
L
(Sol)
C
(Orta)
RS
(Sağ Çevre)
LS
SW
(Sol Çevre) (Gürültü Azaltc)
5
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 6 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
01
Çabuk Başlama Rehberi
TV’nizin ve DVD çalarnzn bağlanmas
kullanmadan önce girişi DVD’ye yeniden atamanz
gerekecektir. Bunu nasl yapacağnz görmek için 32.
sayfadaki Optik giriş ayar bölümüne baknz.
1 DVD çalarnz alcya bağlaynz.
Video ve analog audio için DVD çalarnzn AV çkş ile bu
alcnn DVD IN AV konnektörü arasnda 21-pinlik bir SCART
kablo (verilmemiştir) bağlaynz. (Pin atamalar için 42.
sayfadaki SCART pin atamas bölümüne baknz.)
• Eğer bir optik dijital kablo bağlyorsanz, fişi sokarken,
optik duyu koruyan kapağ zedelememeye dikkat ediniz.
2 TV’nizi alcya bağlaynz.
Bu alc üzerindeki DVR/TV IN/OUT AV konnektörü TV’niz
üzerindeki bir SCART girişine bağlamak için 21-pinlik bir
SCART kablo (verilmemiştir) kullannz.
Dijital audio için, DVD çalarnzn koaksiyal dijital çkş ile bu
alc üzerindeki DVD(STB) COAX prizi arasnda bir koaksiyal
dijital audio kablo bağlaynz.
• Eğer DVD çalarnzda koaksiyal dijital çkş yok ise, DVD
çalarnz üzerindeki optik çkş prizi ile bu alc üzerindeki
STB(DVD) OPT1 prizi arasnda bağlayacağnz bir optik
kablo kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, ilk kez
3 Verilmiş olan AC güç kablosunu bu alc üzerindeki
AC IN terminaline bağlaynz ve diğer ucu da bir prize
bağlaynz.
VSX-C301
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD IN
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
AV CONNECTOR OUT
OPTICAL
DVD çalar
Cihazn açlmas ve bir DVD’nin
çalnmas
Alcy açtğnzda, bağlamş olduğunuz hoparlörleri otomatik
olarak tanyacaktr. Her ne kadar çevre sesini en iyi hale
getirmek için yapabileceğiniz birçok daha ayrntl ayar
bulunsa da, ilk anda da hemen kabul edilebilir çevre sesi
performans elde edebileceksiniz.
1 TV’nizi ve güçlendirilmiş gürültü azaltcnz açnz.
Ayrca TV’nizin de, alcnn bağlanmş olduğu AV girişine
ayarl olduğundan emin olunuz.
2 Alcy açmak için uzaktan kumanda aleti üzerindeki
RECEIVER düğmesine, ya da ön panel üzerindeki STANDBY/ON düğmesine basnz.
6
Tu
AV CONNECTOR IN
TV
3 DVD girişini seçmek için uzaktan kumanda aleti
üzerindeki DVD düğmesine basnz, ya da ön panel
üzerindei INPUT SELECTOR düğmesini çeviriniz.
4
DVD çalarnz açnz.
5 Bir DVD yükleyiniz ve oynatmaya başlaynz.
Bu alc, hoparlör kurumunuza göre, Dolby Digital, DTS ya da
Dolby Surround DVD-Video disklerin kod çözümünü
otomatik olarak yapacaktr. Çoğunlukla, gerçekçi çevre sesi
için herhangi bir değişiklik yapmanz gerekmeyecektir.
Diğer olaslklar (çok-kanall çevre sesi ile bir CD dinlemek
gibi) 23. sayfadaki Ev sinemas sesi bölümünde anlatlmştr.
6 Sesi ayarlamak için MASTER VOLUME kumandasn
(ön panelde ya da uzaktan kumandada) kullannz.
• Sadece bu sistemden ses duyacağnz şekilde TV’nizin
sesini azaltnz.
VSX-C301_Tu.book Page 7 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
02
Giriş bilgisi
2. Bölüm
Giriş bilgisi
Ev sinemasna giriş
Diyalog Arttrma (24. Sayfa)
Müzik dinlemek için stereo cihazlar kullanmaya alşkn
olsanz da, ses kaytlarn dinlerken size çok daha fazla tercih
(çevre sesi gibi) sunan ev sinemas sistemlerine henüz alşkn
olmayabilirsiniz.
Diyalog Arttrma özelliğini, bir program kaynağndaki diyalog
ve sesleri arttrmak ve orta kanaln yatay yerleşimini ön sol /
sağ kanallar ile denk düşürmek için kullannz.
Ev sinemas, size, bir etkinliğin ya da konserin
ortasndaymşsnz hissini verecek bir çevre sesi etkisi
yaratmak üzere çoklu ses kanallarnn kullanmna karşlk
gelen bir terimdir. Bir ev sinemas sisteminden elde
edeceğiniz çevre sesi sadece odanza yerleştirdiğiniz
hoparlörlere değil, ayn zamanda kaynağa ve alcnn ses
ayarlarna da bağldr.
Sanal Çevre Arka modu (24. Sayfa)
Boyutu, kalitesi ve kullanm kolaylğndan dolay DVD-Video
artk ev sinemas için temel kaynak materyal oldu. İnandrc
bir çevre sesi etkisi yaratan ve size ‘orada olmak’ hissini
veren, DVD kullanrken gerçek çok-kanall sesin mümkün
olmasdr.
Ses Modlar birçok değişik durum için faydal efektler
sunarlar. Örneğin, Midnight modu, düşük seste
dinlediğinizde ve buna karşn etkili çevre sesi istediğinizde
faydaldr.
Sanal Çevre Arka modu arttrlmş çevre gerçekçiliği
oluşturmak üzere bir çevre arka kanal—dinleyicinin tam arka
tarafna denk gelen fazladan bir kanal—yanlsamas
oluşturur.
Ses Modlar (24. Sayfa)
Kullanm-kolay uzaktan kumanda aleti
Özellikler
Dolby Digital ve DTS kod çözümü (23. Sayfa)
Dolby Digital ve DTS kod çözümü, derin, gerçekçi ses
efektleri için özel bir LFE (Düşük Frekans Efektleri) kanal da
dahil olmak üzere, toplam alt kanall çevre sesi ile sinema
salonu sesini doğrudan evinize getirmektedir.
Uzaktan kumanda aleti size sadece bu alcnn herbir işlevi
üzerinde değil, ev sinemas sisteminizdeki diğer bileşenler
üzerinde de tam bir kontrol sağlar. Ayrca bir önceden
kaydedilmiş kodlar sistemi kullanarak uzaktan kumanda
aletini bir dizi diğer bileşeni çalştrmak üzere de
programlayabilirsiniz.
Kolay Kurum
Dahili Dolby Pro Logic II kod çözücü sadece Dolby Surround
kaynaklar için tam çevre sesi kod çözümü sağlamakla
kalmaz, ayn zamanda herhangi bir stereo kaynak için de
inandrc çevre sesi yaratacaktr.
Ev sinemas sesi için kurum yapmak hoparlörlerinizi, bir DVD
çalar ya da başka bir kaynağ ve TV’nizi bağlamaktan
ibarettir. Oda Kurumu özelliği, performans arttrmann son
derece çabuk ve kolay bir yoludur; öte yandan tam çevre sesi
kontrolünü sağlamak için bir dizi çevre sesi ayarna erişiminiz
her zaman mümkündür.
Çevre ve Gelişmiş Çevre modlar (24. Sayfa)
Enerji-tasarruflu Tasarm
Dolby Digital, DTS ya da Dolby Pro Logic II modlar ile
beraber kullanlan Çevre ve Gelişmiş Çevre modlar, özel
türde program malzemelerini geliştirmek üzere, örneğin
müzik-tabanl malzemeler için bir konser salonundaki akustik
alan yeniden yaratmak üzere, tasarlanmşlardr.
Cihaz, alc standby modu’nda iken 0,4 W’tan daha az enerji
kullanacak şekilde tasarlanmştr.
Dolby Pro Logic II kod çözücü (23. Sayfa)
Dolby Laboratories’in lisans ile üretilmiştir.
“Dolby”, “Pro Logic” ve çift D sembolü,Dolby Laboratories’in
ticari markalardr.
“DTS” ve “DTS Digital Surround” Digital Theater Systems,
Inc.’nin ticari markalardr.
7
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 8 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
3. Bölüm
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Arka panel
1
2
R
L
CENTER
3
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
FRONT
SURROUND
R
L
4
AC IN
IN
OUT
CONTROL
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
VSX-C301
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
AV CONNECTOR
DVD IN
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
DIGITAL IN
5
SUB
WOOFER
OUT
6
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD
(STB)
COAX
DVD IN
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
7
Önemli
• Cihaznzn bağlantlarn yapmadan ya da mevcut
bağlantlar değiştirmeden önce gücü kapatnz ve güç
kablosunu duvar prizinden çekiniz.
1 SPEAKERS terminalleri (13. Sayfa)
FRONT L/R, CENTER ve SURROUND L/R hoparlör
terminalleri.
2
Anten bağlantlar
AM LOOP (15. Sayfa)
Verilmiş olan AM döngü antenini, eğer alş kötü ise bir
harici anteni bağlaynz.
FM UNBAL 75Ω anten terminali (15. Sayfa)
Verilmiş olan FM tel anteni, eğer alş kötü ise bir harici
anteni bağlaynz.
3 CONTROL IN prizi / CONTROL OUT prizi (16. Sayfa)
Pioneer bileşenlerini, zincirdeki tüm bileşenlerin tek bir
uzaktan kumanda alglaycs kullanmasn sağlayacak
şekilde birbirine bağlamakta kullannz.
4 AC IN (16. Sayfa)
Verilmiş olan AC güç kablosunu bağlaynz.
8
Tu
5 SUBWOOFER OUT prizi (13. Sayfa)
Bir güçlendirilmiş (etkin) gürültü azaltc bağlaynz.
6 Dijital bağlantlar
Üç adet dijital audio prizinin hepsi de giriştir. DVD ve CD
çalarlar, uydu alclar vb. gibi dijital kaynak bileşenlerin dijital
çkşlarna bağlaynz.
STB(DVD) OPT1 prizi (11. Sayfa)
STB girişi (DVD girişine yeniden atamak mümkün olsa
da) için optik dijital audio prizi.
DVR/TV OPT2 prizi (12. Sayfa)
DVR/TV girişi için optik dijital audio prizi.
• Bir optik dijital kablo bağlyorsanz, fişi sokarken, optik
duyu koruyan kapağ zedelememeye dikkat ediniz.
• Optik kabloyu muhafaza ederken, gevşek br halka
yapnz. Kablo, sert dönüşler yapacak şekilde kvrldğ
zaman hasar görebilir.
VSX-C301_Tu.book Page 9 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
DVD(STB) COAX prizi (10. Sayfa)
DVD girişi (STB girişine yeniden atamak mümkün olsa
da) için koaksiyal dijital audio prizi.
7 SCART AV konnektörleri
Dört adet SCART-tipi AV konnektörü video ve analog audio
taşr.
VIDEO IN/OUT AV konnektörü (12. Sayfa)
VIDEO girişi için AV konnektörü. Alc herhangi bir diğer
girişe ayarl olduğunda, söz konusu sinyalin çkş VIDEO
IN/OUT AV konnektöründen yaplr.
DVR/TV IN/OUT AV konnektörü (10. Sayfa)
DVR/TV girişi için AV konnektörü. Alc herhangi bir
diğer girişe ayarl olduğunda, söz konusu sinyalin çkş
DVR/TV IN/OUT AV konnektöründen yaplr.
DVD IN AV konnektörü (10. Sayfa)
DVD girişi için AV konnektörü.
Standby
Standby
RECEIVER
AV DIRECT
AV Direct
On
AV Direct
On
• Bu cihaz yerleştirirken, sabit bulunan güvenli ve düz bir
zemine koyunuz.
Aşağdaki tabloda herbir AV konnektörü için mümkün olan
giriş ve çkş video formatlar gösterilmiştir.
Giriş
Çkş
DVD
Bileşik, S-video, RGB
–
STB
Bileşik, S-video, RGB
–
VIDEO
Bileşik, S-video, RGB
Bileşik
Bileşik
Bileşik, S-video, RGB
DVR/TV
Aşağdaki çizimde AV DIRECT ve STANDBY/ON
düğmelerinin alcy standby, AV Direct modu ve açk
konumlara nasl geçirdiğini göstermektedir.
Alcnn Yerleştirilmesi
STB IN AV konnektörü (11. Sayfa)
STB girişi için AV konnektörü.
Konnektör
AV Direct moduna, (standby ya da açk konumlarndayken)
uzaktan kumanda aleti üzerindeki AV DIRECT düğmesini
kullanarak geçebilirsiniz. Öte yandan, alcy, bir geliş sinyali
tanndğ anda AV Direct işlevini otomatik olarak açmak üzere
de ayarlayabilirsiniz. Ayrca 33. sayfadaki AV Direct ayar da
baknz.
• Aşağdaki yerlere yerleştirmeyiniz:
– bir renkli TV’nin üzerine (ekran bozulabilir)
– bir kesetçalarn yaknna (ya da manyetik alan
oluşturan bir cihazn yaknna). Bu, ses ile parazit
oluşturabilir.
– doğrudan güneş şğ altna
– nemli ya da slak yerlere
– aşr derecede scak ya da soğuk yerlere
– titreşen ya da farkl şekilde hareketli yerlere
– çok tozlu olan yerlere
– scak buhar ya da yağlarn bulunduğu (örneğin bir
mutfak) yerlere
Kablo Bağlantlarn Yaparken
Uyar
• Tüm AV konnektörlerin audio girişleri de vardr. Ayrca
VIDEO ve DVR/TV konnektörlerinde audio çkş da vardr.
• VIDEO ve DVR/TV konnektörleri i / o-Link.A, T-V Link, Easy
Link, MegaLogic, SMARTLINK, Q-Link, DATALOGIC,
NextTView Link, vb. ile uyumludur.
Kablolar, bu cihazn üzerinde bükülmüş duracak bir şekilde
düzenlememeye dikkat ediniz. Kablolar cihazn üzerine
konulursa, cihaz içindeki transformatörler tarafndan
oluşturulan manyetik alan, hoparlörlerden uğultulu bir ses
çkmasna neden olabilir.
AV Direct modu
AV Direct modu alcya, AV konnektör girişlerinden birine
ulaşan audio / video sinyallerini, alcya bağl bulunan
hoparlörlerden herhangi bir ses çkş olmadan, AV
konnektör çkşlarna geçirme olanağn sağlamaktadr. Bu
sayede, alcnz açk olmadğ halde, diğer bileşenlerinizi,
sanki bunlar birbirine bağl imiş gibi çalştrabilirsiniz. Bunu,
örneğin uydu alcnzdan VCR’nize (her ikisi de bu alcya
bağl olduğunda) alc hiç açlmadan kayt yapmak
istediğinizde kullanabilirsiniz. AV Direct modunu, alcy hiç
açmadan, bir videoyu seyrederken audio için TV’nizin
hoparlörlerini kullanmak için de kullanabilirsiniz.
9
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 10 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Bir DVD çalar ve TV’nin bağlanmas
girişine yeniden atamanz gerekecektir. Diğer tüm
bağlantlar yaptktan sonra, bunun nasl yaplacağn görmek
için 32. sayfadaki Optik giriş ayar bölümüne baknz.
DVD çalarnz ve TV’nizi bu alcya bağlamak için, çizime de
bakarak aşağdaki talimatlar uygulaynz.
1 DVD IN AV konnektörünü DVD çalarnz üzerindeki
bir AV konnektörüne bağlamak için bir SCART kablo
kullannz.
Bu, DVD çalarnzdan bu alcya video ve analog stereo audio
sinyalleri taşyacaktr.
3 DVR/TV IN/OUT AV konnektörünü TV’niz üzerindeki
bir AV konnektörüne bağlamak için bir SCART kablo
kullannz.
Bu bağlant, bu alc ile TV’niz arasnda video ve analog
stereo audio taşyacaktr.
2 DVD(STB) COAX prizini DVD çalarnz üzerindeki bir
koaksiyal dijital audio çkşna bağlamak için bir
koaksiyal dijital audio kablosu kullannz.
Bu bağlant stereo ve çok-kanall dijital audio taşyacaktr.
• Bu alc ile TV’niz arasnda bir video kaydedici bağlamak
isterseniz 12. sayfadaki Diğer video bileşenlerinin
bağlanmas bölümüne baknz.
• Eğer TV’nizde dahili bir dijital TV dalga ayarcs var ise,
aşağdaki Dahili dijital TV dalga ayarcl bir TV’nin
bağlanmas bölümüne baknz.
Eğer DVD çalarnzda bir koaksiyal dijital audio çkş prizi yok
ise, STB(DVD) OPT1 prizine bir optik bağlant yaplmas
mümkündür. Bununla beraber, varsaylan olarak bu giriş STB
girişine atanmş olduğundan, kullanmadan önce bunu DVD
VSX-C301
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD IN
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
AV CONNECTOR OUT
OPTICAL
DVD çalar
Dahili dijital TV dalga ayarcl bir TV’nin bağlanmas
Eğer TV’nizde dahili bir dijital TV dalga ayarcs var ise, bunun
dijital audio çkşn, dijital TV yaynlarndaki Dolby Digital ve
DTS sesin tadna varmak için bu alcya bağlayabilirsiniz.
1 Yukarda bulunan Bir DVD çalar ve TV’nin bağlanmas
bölümündeki 3. adm tamamlaynz.
2 DVR/TV OPT2 prizini TV’niz üzerindeki bir optik
dijital audio çkşna bağlamak için bir optik dijital audio
kablosu kullannz.
10
Tu
AV CONNECTOR IN
TV
VSX-C301_Tu.book Page 11 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Bir uydu / kablolu alcnn ya da diğer set-üstü kutularn bağlanmas
Eğer set-üstü kutu bileşeninizde bir optik dijital audio çkş
prizi yok ise, DVD(STB) COAX prizine bir koaksiyal bağlant
yaplmas mümkündür. Bununla beraber, varsaylan olarak
bu giriş DVD girişine atanmş olduğundan, kullanmadan
önce bunu STB girişine yeniden atamanz gerekecektir.
Diğer tüm bağlantlar yaptktan sonra, bunun nasl
yaplacağn görmek için 32. sayfadaki Koaksiyal giriş ayar
bölümüne baknz.
Uydu ve kablolu alclar, ve karasal dijital TV dalga ayarclar
hep bu tür ‘set-üstü kutular’a örnektir.
1 STB IN AV konnektörünü set-üstü kutu bileşeniniz
üzerindeki bir AV konnektörüne bağlamak için bir
SCART kablo kullannz.
Bu, set-üstü kutu bileşeninizden bu alcya video ve analog
stereo audio sinyalleri taşyacaktr.
2 STB(DVD) OPT1 prizini set-üstü kutu bileşeniniz
üzerindeki bir optik dijital audio çkşna bağlamak için
bir optik dijital audio kablosu kullannz.
Bu bağlant stereo ve çok-kanall dijital audio taşyacaktr.
FRONT
L
CENTER
• Eğer uydu / kablolu alcnzda bir dijital audio çkş yok ise
yukardaki 2. adm atlaynz.
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
Uyar
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD IN
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
VSX-C301
DIGITAL OUT
AV CONNECTOR OUT
STB
11
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 12 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Diğer video bileşenlerinin bağlanmas
VIDEO IN/OUT AV konnektörü, VCR ya da analog audioya
sahip diğer bir video çalar ya da kaydedici için kullanlabilir.
DVR/TV IN/OUT AV konnektörü ve atanmş olan dijital audio
bağlants (DVR/TV OPT2 prizi) dijital ses kaytlarn
çalabilecek olan dijital video bileşenler ile, örneğin bir DVD
kaydedici ile kullanlabilir.
2 DVR/TV IN/OUT AV konnektörünü DVD kaydediciniz
(ya da diğer video bileşen) üzerindeki bir AV
konnektörüne bağlamak için bir SCART kablo kullannz.
Bu, RGB video içeren DVR’den (ya da diğer video bileşen)
çalma işlemi ve gene DVR’ye kayt yapmanza olanak
sağlayacaktr.
1 VIDEO IN/OUT AV konnektörünü VCR’niz (ya da
diğer video bileşen) üzerindeki bir AV konnektörüne
bağlamak için bir SCART kablo kullannz.
Bu, VCR’den (ya da diğer bileşen) çalma işlemi ve gene
VCR’ye kayt yapmanza olanak sağlayacaktr.
3 DVR/TV OPT2 prizini DVD kaydediciniz (ya da diğer
video bileşen) üzerindeki bir optik dijital audio çkşna
bağlamak için bir optik dijital audio kablosu kullannz.
Bu bağlant stereo ve çok-kanall dijital audio taşyacaktr.
AV CONNECTOR OUT
VCR, vb.
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD IN
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
VSX-C301
OPTICAL
AV CONNECTOR IN
COAXIAL
VIDEO IN/OUT
VIDEO IN/OUT
DIGITAL OUT
AV CONNECTOR
DVR, vb
TV
Uyar
• Baz TV’lerde hem RGB hem de i / o-Link.A vardr. Uyumlu
bir AV konnektörü ya da tek bir AV konnektörü arasnda
değişiklik yaplabilir. Daha fazla bilgi için TV’nizle beraber
gelmiş olan çalştrma talimatnamesine baknz. Bu alc,
değişiklik yapmaya gerek kalmadan, her iki formatla da
uyumludur.
12
Tu
• Bunun, DVR açk iken, alcdan gelen audionun /
videonun TV’den geçmesi için doğru girişe ayarlanmş
olduğundan emin olunuz.
• Alc fişten çekilmiş ya da standby konumunda (AV Direct
kapal iken) iken, bağl bir bileşen çalarken VIDEO IN/
OUT AV ve DVR/TV IN/OUT AV konnektörlerinden
bozuk ses duyabilirsiniz.
VSX-C301_Tu.book Page 13 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Ön panel girişlerine donatm bağlanmas
donatmlar için elverişlidir.
FRONT INPUT prizleri içinde bir standart (bileşik) video prizi
(VIDEO), stereo analog audio girişleri (AUDIO L/R) ve bir
optik dijital audio girişi (DIGITAL) vardr. Her ne kadar bu
bağlantlar her tür audio / video bileşen için kullanabilirseniz
de, bunlar özellikle kaydedici kamera, video oyunlar gibi
taşnabilir donatmlar ve gene taşnabilir audio/video
• Ön panel prizlerine erişim için kapağ yavaşça kaldrnz.
• Aşağdaki çizimde taşnabilir bir DVD çalara olas
bağlantlara örnekler gösterilmiştir.
VSX-C301
AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
STANDBY/ON
FRONT INPUT
VIDEO
PHONES
2DIGITAL
AV DIRECT
L
AUDIO
DTS
2PRO LOGICII
STEREO
ADVANCED
PHONES
SOUND MODE
INPUT SELECTOR
VSX-C301
MASTER
VOLUME
R
DIGITAL IN
R
DOWN
UP
Parmaklarnz kapağn her iki ucuna
dayaynz ve hafifçe iterek kaldrnz.
COLOR
VIDEO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
BRIGHT
MONITOR
PHONES
ON/OFF
HOLD
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Taşnabilir DVD çalar, vb.
Hoparlör sisteminizin yerleştirilmesi
gereksinim olarak sadece ön sol ve sağ hoparlörler yeterli
olacaktr. Çevre hoparlörlerin her zaman çift olarak
bağlanmas gerektiğini unutmaynz; tek bir çevre
hoparlörünü bağlamaynz. Kullandğnz tüm hoparlörler 6 Ω
ila 16 Ω nominal empedansa sahip olmaldr.
Alcnn çevre sesi yeteneklerinden tam fayda sağlamak için,
ön, orta ve çevre hoparlörleri, ayrca bir gürültü azaltc
bağlaynz. Her ne kadar ideali bu olsa da, daha az hoparlörlü
—gürültü azaltc ya da orta hoparlör, hatta çevre hoparlörler
olmadan—diğer konfigürasyonlar da çalşacaktr. En az
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
AV CONNECTOR
DVD IN
DVR/TV IN/OUT
STB IN
DVD
(STB)
COAX
VSX-C301
LINE LEVEL
R
(Sağ)
L
(Sol)
C
(Orta)
RS
(Sağ Çevre)
LS
SW
(Sol Çevre) (Gürültü Azaltc)
13
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 14 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Hoparlörlerin bağlanmas
Hoparlörlerin yerleştirilmesi
Hoparlörleri bağlamaya başlamadan önce, kullanacağnz
hoparlör kablosunun düzgün bir şekilde hazrlanmş
olduğundan, yani herbir telin yaltkannn yaklaşk 10 mm
soyulmuş ve çplak tel demetlerinin de birbirinin etrafna
sarlmş olduğundan emin olunuz.
Hoparlörlerinizi odann içinde nereye yerleştirdiğinizin ses
kalitesi üzerinde büyük etkisi vardr. Aşağda, sisteminizden
en iyi sesi elde etmek için ne yapmanz gerektiği ana
hatlaryla belirtilmiştir.
Alc üzerindeki herbir hoparlör bağlants bir renkli art (+), bir
de siyah (–) terminal içerir. Doğru ses için, bunlar
hoparlörler üzerindeki terminallerle eşleştirmeye özen
göstermelisiniz. İşinizi kolaylaştrmak için, verilmiş olan renkli
kendinden-yapşmal etiketleri kullannz, bir etiketi herbir
kablonun yarsnn herbir ucuna yapştrnz. Etiketlenmiş
olan teli renkli / art terminal için, etiketlenmemiş olan teli ise
siyah / eksi terminal için kullannz. Değişik renkleri, hangi
hoparlör kablosunun hangi hoparlöre taklacağn
belirlemekte yardm almak için kullannz.
Dikkat
• Gürültü azaltc yere konabilir. İdeal durumda, siz
dinlerken diğer hoparlörlerin yaklaşk olarak kulak
seviyesinde olmaldr. Hoparlörlerin (gürültü azaltc
dşnda) yere konulmas, ya da duvarda çok yükseğe
monte edilmesi tavsiye edilmez.
• En iyi stereo efekt için ön hoparlörleri TV’den eşit
uzaklkta ve birbirine 2-3 m uzaklkta yerleştiriniz.
• Orta kanaln sesinin TV ekrannda lokalize olmas için orta
hoparlörü TV’den yukarsna ya da aşağsna yerleştiriniz.
• HHoparlörleri TV’nin yaknna yerleştirdiğiniz
durumlarda, TV açldğnda resimdeki renklerin
kaybolmas, vb. parazitlenmeleri önlemek amacyla,
manyetik olarak korumal hoparlörler kullannz. Eğer
manyetik olarak korumal hoparlörleriniz yoksa ve
TV’deki resimde renk kaybolmas gözlüyorsanz,
hoparlörleri TV’den biraz daha uzağa yerleştiriniz.
• Eğer mümkünse, çevre hoparlörleri kulak seviyesinin
birazck yukarsna yerleştiriniz.
• Çplak hoparlör telinin hepsinin birbirinin etrafna
sarldğndan ve dikkatli bir şekilde hoparlör terminaline
sokulduğundan emin olunuz. Eğer çplak hoparlör
tellerinden herhangi biri arka panele dokunursa, bir
güvenlik önlemi olarak güç kesilmesine yol açabilir.
• Bu hoparlör terminalleri TEHLİKELİ VOLTAJ
seviyelerinde olabilirler. Hoparlör kablolarn bağlarken
ya da bağlantlar sökerken, elektrik çarpmas riskini
önlemek üzere, güç kablosunu prizden çekmeden önce,
yaltlmamş ksmlara kesinlikle dokunmaynz.
1 Ön sol ve sağ hoparlörleri FRONT L/R terminallerine
bağlaynz.
Bir terminali açmak için yayl çkntya bastrnz, terminal
telini yerleştiriniz, sonra da teli korumaya almak üzere
çknty serbest brakp kapatnz.
2 Orta hoparlörü CENTER hoparlör terminallerine
bağlaynz.
3 Çevre sol ve sağ hoparlörleri SURROUND L/R
hoparlör terminallerine bağlaynz.
4 Gürültü azaltcy SUBWOOFER OUT prizine
bağlaynz.
14
Tu
Ön Sol
Ön Sağ
Gürültü
azaltc
Orta
Çevre Sol
Çevre Sağ
Dikkat
• Tüm hoparlörlerin güvenli bir şekilde yerleştirilmiş
olduğunuzdan emin olunuz. Bu, ses kalitesini arttrmakla
kalmaz, ayn zamanda hoparlörün deprem ya da benzeri
bir dş etken sonucu devrilmesi ya da televizyonun
üstünden düşmesi sonucu olacak hasar ya da yaralanma
risklerini azaltmş olursunuz.
VSX-C301_Tu.book Page 15 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Antenlerin bağlanmas
Verilmiş olan antenler AM ve FM radyo dinlemek için kolay bir
yol sunarlar. Alm kalitesinin kötü olduğunu düşünürseniz,
harici bir anten daha iyi bir ses kalitesi sağlayabilir—
aşağdaki Harici anten bağlanmas bölümüne baknz.
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
DIGITAL IN
SUB
WOOFER
OUT
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
DVD IN
STB IN
DVD
(STB)
COAX
VSX-C301
AM döngü anteni
FM tel anteni
1
• FM tel anteni FM UNBAL 75Ω anten terminaline
bağlaynz.
En iyi sonucu almak için, FM antenini sonuna kadar uzatp bir
duvara ya da kap çerçevesine sabitleyiniz. Kvrmlar yapacak
şekilde sarktmaynz, ayrca bobin oluşturacak şekilde
sarmaynz.
Dayanağ çizimde gösterildiği şekilde taknz.
çiz. A
çiz. B
çiz. C
Harici anten bağlanmas
• Dayanağ gösterilen doğrultuda bükünüz (çiz. A).
• Döngüyü dayanağn içine kvrnz (çiz. B).
• AM antenini bir duvara sabitlemek mümkündür (çiz. C).
Sabitleme işlemini yapmadan önce almn yeterli
olduğundan emin olunuz.
2
Her iki AM anten telinin koruyucu klfn soyunuz.
3 AM LOOP anten terminalleri çkntlarn bastrp
açnz ve herbir terminale bir tel sokunuz.
4 AM anteni tellerini koruyacak olan çkntlar serbest
braknz.
5 AM antenini düz bir yüzeye yerleştiriniz ve en iyi
almn sağlandğ yöne doğrultunuz.
Bilgisayarlarn, televizyonlarn ya da diğer elektrikli aygtlarn
yaknna yerleştirmeyiniz ve metal nesnelerle temas
ettirmekten kaçnnz.
Uyar
• Toprak sinyali () bir anten bağlandğnda oluşacak
gürültüyü azaltmak için tasarlanmştr. Akm güvenliğini
sağlayan ‘toprak’ değildir.
FM almn iyileştirmek için harici bir FM anteni FM UNBAL
75Ω anten terminaline bağlaynz.
PAL konnektör
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
75 Ω koaksiyal kablo
AM almn iyileştirmek için 5-6 metrelik bir vinil-yaltkan teli
AM LOOP anten terminaline bağlaynz, verilmiş olan AM
döngü antenini bağl braknz.
Mümkün olan en iyi alm için, dşarya yatay şekilde asnz.
Evdş anten
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
Eviçi anten (vinilyaltkan tel)
5-6 m
15
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 16 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
03
Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
Diğer Pioneer bileşenlerinin bu cihazn
alglaycsyla çalştrlmas
Alcnn Prize Bağlanmas
Ancak hoparlörler de dahil olmak üzere bütün bileşenlerinizin
bağlantlarn yaptktan sonra alcy bir prize taknz.
Birçok Pioneer bileşeni, sadece bir bileşenin uzaktan
alglaycsn kullanarak hepsine kumanda etmenizi
sağlayacak şekilde birbirine bağlanmalarnda kullanlacak
CONTROL prizlerine sahiptir. Bir uzaktan kumanda aleti
kullandğnzda, kumanda sinyali zincir boyunca geçirilip
uygun bileşene ulaştrlr.
Dikkat
• Güç kordonunu fiş olan ucundan tutunuz. Fişi, kordonu
çekiştirerek çkarmaynz; ayrca güç kordonuna elleriniz
slakken asla dokunmaynz, bu bir ksa devreye ya da
elektrik çarpmasna yol açabilir. Cihaz, herhangi bir
mobilyay ya da başka bir nesneyi güç kordonunun
üzerine koymaynz, ayrca herhangi başka bir şekilde
kordonu skştrmaynz. Kordona hiç düğüm atmaynz,
diğer kordonlarla bağlamaynz. Güç kordonlar
üzerlerine baslacak şekilde yerleştirilmemelidir. Hasar
görmüş bir güç kordonu yangna ya da elektrik
çarpmasna yol açabilir. Güç kordonunu ara sra kontrol
ediniz. Eğer hasarl olduğunu görürseniz, size en yakn
Pioneer yetkili hizmet merkezine ya da satn aldğnz
yere gidip yenisi ile değiştiriniz.
Bu özelliği kullanrken, diğer bileşene, topraklamay
sağlamak üzere en az bir takm analog audio prizinin
bağlanmş olduğundan emin olunuz.
1 Hangi bileşenin uzaktan alglaycsn kullanmak
istediğinize karar veriniz.
Zincirdeki herhangi bir bileşene kumanda etmek
istediğinizde, uzaktan kumanda aletini bu uzaktan
alglaycya doğrultacaksnz.
2 Söz konusu bileşenin CONTROL OUT prizini diğer bir
Pioneer bileşeninin CONTROL IN prizine bağlaynz.
Bağlant için, herbir ucunda bir mono mini-fiş bulunan bir
kablo kullannz.
1 Verilmiş olan güç kablosunu alcnn arkasndaki AC
IN duyuna taknz.
3 Zincire, sahip olduğunuz sayda bileşen için ayn
şekilde devam ediniz.
2
Diğer ucu bir duvar prizine taknz.
Tavsiye
• Sisteminizdeki diğer bileşenlere (Pioneer ya da değil)
kumanda etmek için, verilmiş olan uzaktan kumanda
aletini de ayarlayabilirsiniz. Bunun nasl yaplacağn
görmek için 34. sayfadaki Uzaktan kumanda aletinin
diğer bileşenlerle kullanlmas bölümüne baknz.
CONTROL
IN
FRONT
L
CENTER
OUT
SURROUND
R
L
SUB
WOOFER
OUT
Tu
AC IN
OUT
DIGITAL IN
16
OUT
IN
CONTROL
VSX-C301
IN
ANTENNA
AM LOOP
FM UNBAL 75Ω
SPEAKERS
R
CONTROL
STB
(DVD)
OPT1
DVR/TV
OPT2
VIDEO IN/OUT
DVD IN
DVD
(STB)
COAX
AV CONNECTOR
DVR/TV IN/OUT
STB IN
VSX-C301_Tu.book Page 17 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
04
Komutlar ve ekranlar
4. Bölüm
Komutlar ve ekranlar
Ön panel
1
2
3
4
5
6
7 8
9
AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
STANDBY/ON
AV DIRECT
FRONT INPUT
VIDEO
PHONES
L
AUDIO
2DIGITAL
DTS
STEREO
2PRO LOGICII
ADVANCED
PHONES
SOUND MODE
INPUT SELECTOR
VSX-C301
MASTER
VOLUME
R
DIGITAL IN
R
DOWN
1 PHONES prizi
Kulaklklar takl olduğunda hoparlörlerden ses çkş
olmayacaktr.
2 STANDBY/ON düğmesi
Alcy açmak ya da standby moduna geçirmek için basnz.
3 FRONT INPUT prizleri (13. Sayfa)
Bir audio / video bileşen bağlamak için kullannz.
7
UP
Uzaktan kumanda alglaycs
8 INPUT SELECTOR düğmesi (22. Sayfa)
Turn to cycle through the various inputs. The current input is
shown in the front panel display.
9 MASTER VOLUME düğmesi
Ses seviyesini ayarlamak için kullannz.
4 AV DIRECT göstergesi (33. Sayfa)
Alc bir SCART AV konnektörden bir diğerine bir audio / video
sinyal geçtiğinde standby modunda iken yanar.
5
Dijital çevre format göstergeleri
2 DIGITAL göstergesi
Mevcut kaynak Dolby Digital ise yanar.
DTS göstergesi
Mevcut kaynak DTS ise yanar.
6
Dinleme modu göstergeleri
STEREO göstergesi (23. Sayfa)
Lights when the source is stereo and / or the listening
mode has been set to STEREO.
2 PRO LOGIC II göstergesi (23. Sayfa)
Dolby Pro Logic II çevre modlarndan biri etkin iken ve bir
2 kanall (stereo) kaynak söz konusu ise yanar.
ADVANCED göstergesi (24. Sayfa)
Gelişmiş Çevre modlarndan biri etkin iken yanar.
PHONES göstergesi (23. Sayfa)
Kulaklk çevre modu etkin iken yanar.
SOUND MODE göstergesi (24. Sayfa)
Ses Modlarndan biri etkin iken yanar.
17
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 18 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
04
Komutlar ve ekranlar
Ekran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 DIG (dijital) / ANA (analog) (29. Sayfa)
Mevcut giriş kaynağnn analog ya da dijital olduğuna işaret
eder.
10
8
TUNED
Bir yayna dalga ayar yapldğnda yanar.
3 Uyku saati göstergesi (29. Sayfa)
Uyku saati ayarlanmş ise yanar.
MONO (25. Sayfa)
Radyo MPX modu mono olarak belirlenmişse yanar.
4 DIALOG göstergesi (24. Sayfa)
Diyalog Arttrma özelliği açk olduğunda yanar.
RDS (26. Sayfa)
RDS bilgisi yaynlayan bir istasyon dinlendiğinde yanar.
5 Giriş/çkş kanal göstergeleri
L, C, R, LFE, Ls ve Rs harfleri alcya gelen giriş kanallarun
gösterir. Dilimler ve SW (gürültü azaltc) etkin olan hoparlör
çkş kanallarn gösterir.
7 OVER (32. Sayfa)
Giriş sinyali ses bozulmas riski oluşturacak derecede yüksek
olduğunda yanar.Seviyeyi düşürmek için giriş zayflatcs
kullannz.
18
Tu
Radyo göstergeleri
STEREO (25. Sayfa)
Oto / stereo modunda bir stereo FM yayn dinlenirken
yanar.
2 Hi-FS
Mevcut giriş sinyali 88.2 / 96 kHz dijital ise yanar.
6 VIR.SB göstergesi (24. Sayfa)
Sanal Çevre Arka efekti açk iken yanar.
11
RF ATT (25. Sayfa)
RF zayflatcs açk olduğunda yanar.
9
Karakter ekran
10 EON göstergeleri (28. Sayfa)
EON göstergesi EON açk iken yanar. Sol taraftaki nokta
göstergesi o andaki yayn EON veri hizmeti taşyor ise yanar.
11 Ses seviyesi göstergesi
Ses seviyesini dB olarak gösterir.
VSX-C301_Tu.book Page 19 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
04
Komutlar ve ekranlar
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda aleti üzerindeki yeşil renkli işlev adlar alc
ile ilgili işlevlerdir. Mavi renkte verilmiş olan işlev adlar dahili
dalga ayarcs (25. sayfadaki Radyonun kullanm bölümüne
baknz) içindir. Diğer işlevler, bu uzaktan kumanda aletini
kullanarak kumanda edebileceğiniz diğer donatmlarla
ilgilidir. Ayrca 34. sayfadaki Diğer donatmlara kumanda
edilmesi bölümüne de baknz.
1
2
SOURCE
RECEIVER
3
RECEIVER
5
DVD
DVR/TV
STB
6
AV DIRECT
7
8
FRONT
VIDEO
INPUT
AUTO
10
12
SLEEP (RECEIVER + AV DIRECT) (29. Sayfa)
Uyku saatini kurmak için kullannz.
6 Giriş/uzaktan kumanda seçim düğmeleri (22. Sayfa)
Uzaktan İdare işlevi açk olduğunda bu düğmeler ( FM/AM
hariç) uzaktan kumanda modunu ve alc girişlerini ayn anda
değiştirecektir. İşlev kapal olduğunda düğmeler sadece
uzaktan kumanda modunu (ayrca 35. sayfadaki Uzaktan
İdare işlevi bölümüne baknz) değiştirirler.
DVD
Mevcut girişi DVD olarak seçmek için basnz.
TEST TONE
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
11
STB
Mevcut girişi STB (set-üstü kutu) olarak seçmek için
basnz.
14
DVR/TV
Mevcut girişi DVR/TV olarak seçmek için basnz.
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
13
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
15
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
D
A
MPX
E
FRONT
Mevcut girişi FRONT (ön panel audio / video girişleri)
olarak seçmek için basnz.
17
DIMMER
BAND
CLASS
VIDEO
Mevcut girişi VIDEO olarak seçmek için basnz.
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
18
5 AV DIRECT (9. Sayfa ve 33. Sayfa)
AV Direct işlevini açmak / kapamak için basnz.
FM/AM
LEVEL
CH SELECT
9
16
4
SLEEP
4 SOURCE (34. Sayfa)
Mevcut kaynak bileşenini açmak ya da standby moduna
geçirmek için bu düğmeye basnz.
RF ATT
D.ACCESS
FM/AM
Mevcut girişi FM/AM (dahili dalga ayarcs) olarak
seçmek için basnz.
DISC
ENTER
19
10
7
INPUT
Değişik girişler arasnda dolaşmak için basnz. Mevcut
giriş ön panel ekrannda gösterilir.
8
Kanal belirleme düğmeleri (33. Sayfa)
TV CONTROL
20
CHANNEL
INPUT
CHANNEL
VOLUME
21
CH SELECT
Değişiklik yapmak üzere hoparlör kanallarn seçmek için
kullannz.
RECEIVER
LEVEL +/–
Mevcut hoparlör kanalnn çkş seviyesinde değişiklik
yapmak için kullannz.
1 RECEIVER
Uzaktan kumanda aletini ‘alc’ moduna geçirmek (yani
uzaktan kumanda aleti alc işlevlerine kumanda eder) için bu
düğmeye basnz.
2 LED
Bir uzaktan kumanda işlevine işaret eder.
3 RECEIVER
Alcy açmak ya da standby moduna geçirmek için basnz.
TEST TONE
Deneme sesini başlatmak / durdurmak için basnz.
9
Ses düğmeleri (23. Sayfa)
AUTO
Mevcut kaynak (stereo, Dolby Digital, DTS, vb.) için
AUTO (varsaylan) sesi seçmek ve diğer tüm ses
işlemlerini kapatmak için basnz.
19
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 20 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
04
Komutlar ve ekranlar
STEREO
Mevcut kaynağ stereo modunda dinlemek için basnz.
SURROUND
Mevcut kaynak için SURROUND (Çevre) modunu
seçmek için basnz.
ADVANCED SURROUND
Mevcut kaynak için bir ADVANCED SURROUND
(Gelişmiş çevre) modu seçmek için basnz.
SOUND MODE
Mevcut kaynak için bir SOUND MODE (Ses modu)
seçmek için basnz.
DIALOG
DIALOG (diyalog arttrm) tercihini açmak / kapatmak
için basnz.
10 MUTE
Tüm çkşlarn sesini kapatmak için basnz. Sesi geri açmak
için bu düğmeye tekrar basnz (ya da sesi ayarlamak için
MASTER VOLUME kumandasn kullannz).
11 SIGNAL SELECT (29. Sayfa)
DVD, STB, DVR/TV ve FRONT girişler için analog ya da
dijital sinyali seçmek için kullannz.
12 MASTER VOLUME
Sesi ayarlamak için kullannz.
13 ROOM SETUP (21. Sayfa)
Önceden kaydedilmiş bir oda kurumunu seçmek için
kullannz.
14 SYSTEM SETUP (31. Sayfa)
Ayrntl alc ayarlarn yapmak üzere SYSTEM SETUP
menüsüne erişim için bu düğmeye basnz.
15 İmleç tuşlar ve ENTER
Menüler üzerinde gezinmek ve tercihler seçmek / komutlar
çalştrmak için kullannz.
16 VIRTUAL SB (24. Sayfa)
Sanal çevre arka modunu açmak / kapamak için kullannz.
17 DIMMER
Ön panel ekrannn parlaklğn değiştirmek / ya da ekran
kapatmak için, önce RECEIVER düğmesine, sonra da art
arda DIMMER düğmesine basnz. (Ekran kapal ya da
sönük iken alcya komut verdiğinizde ekran yaklaşk iki
saniye boyunca parlak olacaktr.)
18 Çalma komutlar (36. Sayfa)
DVD ve CD çalar gibi harici bileşenler için çalma komutlar.
Mavi renkte gösterilen işlevler dahili dalga ayarcsna
kumanda ederler; diğer işlevler ise diğer harici donatmlara
kumanda ederler.
19 Rakam düğmeleri (36. Sayfa)
Parça numaralarnn, radyo frekanslarnn, vb. saysal girişi
için kullannz.
20
Tu
20 CHANNEL +/– (36. Sayfa)
Bir uydu alc, kablolu kutu, VCR ya da DVR’de kanallar
değiştirmek için kullannz.
21 TV CONTROL düğmeleri (34. Sayfa)
TV’nize kumanda etmek (uzaktan kumanda aletini TV’nizle
çalşacak şekilde ayarladktan sonra) için kullannz.
Uzaktan kumanda aletinin çalşma mesafesi
Aşağdaki durumlarda uzaktan kumanda aleti düzgün
çalşmayabilir:
• Uzaktan kumanda aleti ile alcnn uzaktan alglaycs
arasnda engeller var ise.
• Uzaktan alglayc üzerine doğrudan güneş şğ ya da
floresan şğ geliyorsa.
• Alc, kzl ötesi şnlar yayan bir donanmn yaknna
yerleştirilmiş ise.
• Alc, ayn anda başka bir kzlötesi uzaktan kumanda
birimi ile çalştrlmakta ise.
30
30
7m
VSX-C301_Tu.book Page 21 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
05
Başlarken
5. Bölüm
Başlarken
Oda Kurumu’nun Kullanlmas
Uyar
• Varsaylan ayar: M (orta) / MID
Çevre sesinin keyfine varmak için alcnz kullanmadan önce
birkaç dakikanz Oda Kurumu’nu yapmaya ayrmanz
tavsiye ediyoruz. Bu, odanzdan iyi çevre sesi elde etmeniz
için çabuk ve kolay bir yol olacaktr.
Çevre hoparlörlerinin esas dinleme yerinize olan
uzaklklarna bağl olarak, S (küçük), M (orta) ya da L (büyük)
oda arasnda, daha sonra da, ön ve çevre hoparlörlerine göre
oturduğunuz yerin konumuna bakarak FWD (ileri), MID ya da
BACK arasnda tercih yapnz.
SOUND
MODE
SIGNAL
SELECT
DIALOG
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
CLASS
DIMMER
BAND
D
A
MPX
E
RF ATT
2
4
• Daha ayrntl çevre sesi ayarlar için, 31.
sayfadaki Sistem Kurumu menüsü baknz.
DVD (ya da diğer) çalarnzdaki
ayarlarn kontrol edilmesi
Devam etmeden önce DVD çalarnz ve dijital uydu alcnz
üzerindeki dijital audio çkş ayarlarn gözden geçirmek
isteyebilirsiniz.
D.ACCESS
1 Eğer alc zaten açk değilse, açmak için
RECEIVER düğmesine basnz.
3
• Oda Kurumu, oda büyüklüğüne göre, kanal seviyelerini
ve hoparlör uzaklklarn otomatik olarak belirleyecektir.
Eğer kanal seviyelerini ve / ya da hoparlör uzaklklarn
zaten manuel olarak (33. sayfadaki Tek tek kanal
seviyelerinin ayarlanmas bölümüne baknz)
belirlediyseniz, ROOM SETUP düğmesine ilk
bastğnzda ekranda ROOM SET yazs görünecektir.
RECEIVER düğmesine basnz.
ROOM SETUP düğmesine basnz.
• Eğer daha önceden oda tipini ve oturma yerini
belirlediyseniz, ekranda mevcut oda kurumu
görünecektir (örn. S / MID).
ENTER düğmesine basnz.
5 Bir oda tipi seçmek için art arda ROOM SETUP
düğmesine, sonra da ENTER düğmesine basnz.
Odanzn büyüklüğüne bağl olarak aşağdakilerden birini
seçiniz:
• S – Ortalama odadan daha küçük (yaklaşk 3.5 x 4.5m)
• DVD çalarnzn/uydu alcnzn Dolby Digital, DTS ve
96kHz PCM (2 kanall) audio çkş yapmak üzere ayarl
olup olmadğn kontrol ediniz.
Eğer MPEG audio için bir tercih varsa, bunu, MPEG audioyu
PCM’ye çevirecek şekilde belirleyiniz.
• Ayrca, eğer birden fazla audio parça içeren bir DVD disk
çalyorsanz, doğrusunu seçip seçmediğinizi kontrol
ediniz.
Uyar
• DVD çalarnza ya da kaynak disklere bağl olarak, dijital
2 kanall stereo ve analog dşnda ses çkş
yapamayabilirsiniz. Bu durumda, eğer çok kanall çevre
sesi istiyorsanz dinleme modunu SURROUND’a
çevirmeniz gerekir.
• M – Ortalama oda (yaklaşk 5.5 x 6.0m)
• L – Ortalama odadan daha büyük (yaklaşk 7.5 x 9m)
6 Bir oturma yeri seçmek için art arda ROOM SETUP
düğmesine, sonra da ENTER düğmesine basnz.
Esas dinleme yerinize bağl olarak aşağdakilerden birini
seçiniz:
• FWD – Eğer ön hoparlörlere çevre hoparlörlere
olduğunuzdan daha yakn iseniz
• MID – Eğer ön ve çevre hoparlörlere eşit uzaklkta iseniz
• BACK – Eğer çevre hoparlörlere ön hoparlörlere
olduğunuzdan daha yakn iseniz
21
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 22 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
05
Başlarken
Bir Kaynağn çalnmas
Burada, ev sinemas sisteminizle bir kaynak (örneğin bir DVD
disk) çalmanz / oynatmanz için gerekli temel işlemler
verilmiştir.
SOURCE
RECEIVER
5 Ses seviyesini ayarlamak için MASTER VOLUME
düğmesini (ön panelde ya da uzaktan kumanda
aletinde) kullannz.
• TV’nizin sesini düşürünüz, böylece tüm ses bu alcya
bağl bulunan hoparlörlerden gelecektir.
Uyar
RECEIVER
SLEEP
DVD
DVR/TV
STB
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
AUTO
• Giriş sinyali tipini dijitalden analoga çevirmeniz
gerekirse, SIGNAL SELECT düğmesine basnz (ayrca
29. sayfadaki Giriş sinyali tipinin seçilmesi bölümüne de
baknz).
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
• Daha ayrntl çevre sesi ayarlar için, 31.
sayfadaki Sistem Kurumu menüsü baknz.
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
BAND
CLASS
D
A
MPX
E
RF ATT
D.ACCESS
DISC
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
CHANNEL
VOLUME
RECEIVER
AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
STANDBY/ON
INPUT SELECTOR
VSX-C301
MASTER
VOLUME
R
DOWN
UP
1 Oynatacağnz bileşeni (örneğin bir DVD çalar),
TV’nizi ve gürültü azaltcnz (eğer varsa) açnz.
• Eğer kaynağnz TV’nin dahili dalga ayarcs ise, izlemek
istediğiniz kanala geçiniz, değilse TV’nin video girişinin
bu alcya ayarl olduğundan emin olunuz. (Örneğin, eğer
bu alcy TV’nizdeki VIDEO 1 prizine bağladysanz,
şimdi VIDEO 1 girişinin seçili olduğundan emin olunuz.)
2 Alc zaten açk değilse, açmak için RECEIVER
düğmesine basnz.
3 Alc girişini sizin çalmak istediğiniz kaynağa göre
değiştiriniz.
Ön paneldeki INPUT SELECTOR düğmesini ya da uzaktan
kumanda aleti üzerindeki INPUT düğmesini kullanabilirsiniz.
• Eğer Direct işlevi (35. sayfadaki Tüm uzaktan kumanda
ayarlarnn sfrlanmas baknz) ON (varsaylan ayar) ise,
alc girişini seçmek üzere uzaktan kumanda aleti
üzerindeki DVD, STB, DVR/TV, VIDEO, FRONT ya da
FM/AM düğmelerini de kullanabilirsiniz.
4 DVD’yi (ya da diğer bir bileşeni) oynatmaya
başlaynz.
Eğer Dolby Digital ya da DTS çevre sesli bir DVD diski
oynatyorsanz, çevre sesi duyacaksnz. Eğer bir stereo
kaynak çalyorsanz, varsaylan dinleme modunda sadece ön
sol / sağ hoparlörlerden ses duyacaksnz.
• Kaynaklar dinlemenin farkl yollarna dair daha fazla bilgi
için ayrca 23. sayfadaki Ev sinemas sesi bölümüne de
baknz.
22
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 23 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
06
Ev sinemas sesi
6. Bölüm
Ev sinemas sesi
Bu alcy kullanarak, analog ya da dijital kaynaklar stereo ya
da çevre sesli dinlemenin tadna varabilirsiniz.
Uyar
• Bu ksmda tarif edilmiş olan çevre sesi efektlerinin çoğu
için çevre hoparlörleri gereklidir. Eğer çevre
hoparlörleriniz yoksa, ya da olanlar kapal iseler,
dinleme modlarndan birçoğu mevcut olmayacaktr.
Stereo kaynaklarn çalnmas
CD, FM radyo ve TV yaynlar gibi stereo kaynaklar stereoda,
ya da çeşirli Çevre modlarndan biri kullanlarak
hoparlörlerinizin tümünden çalnabilir.
Daha ileri stereo ve çevre çalma tercihleri için ayrca 24.
sayfadaki Ses Modlarnn Kullanlmas ve gene 24.
sayfadaki Gelişmiş Çevre efektlerinin kullanlmas
bölümlerine baknz.
SLEEP
DVD
• Diyalog Arttrm ya da Sanal Çevre Arka hariç olmak
üzere, mevcut dinleme modlar her giriş işlevi ( DVD,
FM/AM, vb.) için geçerli olacaktr.
DVR/TV
STB
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
AUTO
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
Çok-kanall kaynaklarn çalnmas
DVD’ler ve dijital uydu yaynlar gibi çok-kanall kaynaklar
çok-kanall çevre sesinde ya da 2 kanall stereoda
çalnabilirler.
Daha ileri stereo ve çevre çalma tercihleri için ayrca 24.
sayfadaki Ses Modlarnn Kullanlmas ve gene 24.
sayfadaki Gelişmiş Çevre efektlerinin kullanlmas
bölümlerine baknz.
AUTO
SYSTEM
SETUP
ROOM
SETUP
TUNE
DTV MENU
T.EDIT
• Bir stereo kaynağn çalnmas srasnda stereo
dinleme için STEREO düğmesine basnz.
Ön paneldeki STEREO göstergesi yanar.
Etkin durumda bulunan tüm Gelişmiş Çevre ve Pro Logic II
modlar iptal edilir, fakat Ses Modlarn gene de kullanabilirsiniz.
• Kaynağ çevre sesinde çalmak üzere bir Pro Logic II
modu seçmek için SURROUND düğmesine basnz.
Bir Pro Logic II modu seçmek için düğmeye üst üste basnz
(ön paneldeki Pro Logic II göstergesi yanar):
STEREO
• MOVIE – 5.1 kanal ses, özellikle film kaynaklar için
uygundur
• MUSIC – 5.1 kanal ses, özellikle müzik kaynaklar için
uygundur
• Çok-kanall bir kaynağn çalnmas srasnda çevre
sesi için AUTO düğmesine basnz.
Kaynağn formatna bağl olarak ön panelde 2 DIGITAL ya
da DTS göstergesi yanar. Etkin durumda bulunan tüm
Gelişmiş Çevre modlar iptal edilir.
• PROLOGIC – 4.1 kanal çevre sesi (çevre
hoparlörlerden gelen ses monodur)
• Stereo çalmaya geçmek için STEREO düğmesine
basnz.
Ön paneldeki STEREO göstergesi yanar.
• 88.2 / 96 kHz dijital kaynaklar çalnrken, sadece
STEREO dinleme modu mevcuttur.
Etkin durumda bulunan tüm Gelişmiş Çevre modlar iptal
edilir, fakat Ses Modlarn gene de kullanabilirsiniz.
Uyar
Uyar
Kulaklklarla dinleme
Kulaklklar bağl iken sadece STEREO (varsaylan) ve
PHONES SURROUND (kulaklklar için sanal çevre sesi)
modlar mevcuttur.
• Çok-kanall bir kaynağ STEREO’da çaldğnzda tüm
kanallar ön hoparlörlere karştrlr.
Bir çift kulaklk taktğnzda, dinleme modu otomatik olarak
STEREO olacaktr. Kulaklklar çkardğnzda, bir önceki
moda dönecektir.
• 88.2 / 96 kHz dijital kaynaklar çalnrken, sadece
STEREO dinleme modu mevcuttur.
1
RECEIVER düğmesine basnz.
2 Kulaklklar takl iken PHONES SURROUND modunu
seçmek için ADVANCED SURROUND düğmesine, ya
da stereo ses için STEREO düğmesine basnz.
23
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 24 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
06
Ev sinemas sesi
Gelişmiş Çevre efektlerinin
kullanlmas
Gelişmiş Çevre efektleri, çeşitli ek çevre sesi efektleri
sağlamak üzere çok-kanall ya da stereo kaynaklarla beraber
kullanlabilirler.
• Bir Ses Modu seçmek için SOUND MODE
düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasndan tercih yapmak için düğmeye üst üste
basnz:
• OFF – Ses Modu yok
• MIDNIGHT – Düşük ses seviyesinde etkili çevre sesi için
• QUIET – Derin bas ve çok yüksek seslerin etkisini düşürür
RECEIVER
SOURCE
• BRIGHT – Yüksek-sonlu ’prltlar’ ekler
DVR/TV
• S. BASS – Düşük-sonlara fazladan güç ekler
RECEIVER
SLEEP
DVD
STB
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
AUTO
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
Diyalog arttrm
• Varsaylan ayar: DIALOG OFF
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
T.EDIT
• Bir Gelişmiş Çevre modu seçmek için ADVANCED
SURROUND düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasndan tercih yapmak için düğmeye üst üste
basnz:
Diyalog arttrm özelliği, bir TV ya da film ses kaydndaki diğer
fon sesleri içinden diyaloglarn daha göze çarpar olmas için
tasarlanmştr.
LEVEL
TEST TONE
AUTO
CH SELECT
STEREO
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
• ADV. MOVIE – Sinema salonu tipi bir ses verir
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
• ADV. MUSIC – Konser salonu tipi bir ses verir
• TV SURR. – Mono ya da stereo TV yaynlar ve diğer
kaynaklar için tasarlanmştr
• SPORTS – Spor programlar ya da diğer yorum içeren
programlar için tasarlanmştr
• Diyalog arttrmnn miktarn seçmek için DIALOG
düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasndan tercih yapmak için düğmeye üst üste
basnz:
• DIALOG OFF – Diyalog arttrm yoktur
• GAME – Video oyunu kaynaklarndan çevre sesi yaratr
• DIALOG ON – Diyalog arttrm
• EXPANDED – Oldukça geniş bir stereo alan yaratr
• 5-STEREO – Stereo müzik kaynaklarna güçlü çevre
sesi vermek üzere tasarlanmştr
• VIRTUAL – Sadece ön hoparlörler araclğyla çevre sesi
izlenimi yaratr (VIRTUAL seçili iken Ses Modlar mevcut
değildir)
Uyar
• Yukardaki Gelişmiş Çevre modlarn herhangi bir
kaynakla kullanabilirsiniz. Tarifler sadece rehber olarak
verilmiştir.
SYSTEM
SETUP
Sanal çevre arka hoparlörlerle dinleme
yaplmas
• Varsaylan ayar: VIR.SB OFF
Sanal Çevre Arka özelliği ek bir çevre arka kanal ile yaplan
dinlemeyi taklit eder. Gerçek bir sinema salonunda çevre
arka hoparlörü tam sizin arkanzdadr, böylece daha
bütünlüklü ve gerçekçi çevre sesi yaratlr.
Bu özelliğin sadece çevre kanallar etkin iken çalşacağn
unutmaynz.
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
SLEEP
Ses Modlarnn Kullanlmas
DVD
DVR/TV
STB
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
Ses Modlar, çok-kanall ya da stereo kaynaklarla
kullanlabilecek birçok tonal ve canl efekt yaratabilir.
AUTO
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
CH SELECT
STEREO
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
SOURCE
RECEIVER
DTV MENU
TOP MENU
RECEIVER
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
SLEEP
DVD
AUDIO
DVR/TV
STB
TUNE
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
AUTO
VIRTUAL SB
EON RETURN
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
1
DIMMER
BAND
A
RF ATT
RECEIVER düğmesine basnz.
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTVMENU
24
Tu
T EDIT
2 VIR.SB ON ve VIR.SB OFF tercihleri arasnda seçim
yapmak için üst üste VIRTUAL SB düğmesine basnz.
VSX-C301_Tu.book Page 25 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
07
Radyonun kullanm
7. Bölüm
Radyonun kullanm
Bir İstasyonun Bulunmas
RF zayflatc modu
Aşağdaki admlarda, otomatik (arama), manuel (adm) dalga
ayar işlevlerini kullanarak FM ve AM radyo yaynlarna nasl
dalga ayar yapacağnz gösterilmiştir. Eğer dinlemek
istediğiniz istasyonun tam frekansn biliyorsanz, aşağdaki Bir
istasyona doğrudan dalga ayar yaplmas bölümüne baknz.
Bir kez bir istasyona dalga ayar yaptktan sonra, söz konusu
frekans daha sonra çağrmak üzere hafzaya alabilirsiniz bunun nasl yaplacağna dair daha fazla bilgi için 25.
sayfadaki İstasyonlarn kaydedilmesi bölümüne baknz.
Eğer radyo sinyali aşr güçlü geliyorsa ve / ya da ses bozuk
ise, radyo sinyalinin giriş seviyesini zayflatmak (düşürmek)
ve ses bozulmasn azaltmak için (sadece FM
istasyonlarnda) RF ATT düğmesine basnz.
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
Bir istasyona doğrudan dalga ayar
yaplmas
Dinlemek istediğiniz istasyonun frekansn bildiğiniz
durumlar da olabilir. Bu durumda, uzaktan kumanda aletinin
üstündeki rakam düğmelerini kullanarak frekans kolaylkla
girebilirsiniz.
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
CLASS
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
DIMMER
BAND
D
A
MPX
E
RF ATT
VIRTUAL SB
EON RETURN
DIMMER
BAND
A
RF ATT
D.ACCESS
B
DISPLAY
C
CLASS
D
MPX
E
D.ACCESS
DISC
DISC
ENTER
ENTER
10
10
1 Radyo moduna geçmek için uzaktan kumanda
üzerindeki FM/AM düğmesine basnz.
2 Gerektiğinde, band (FM ya da AM) değiştirmek için
BAND (ya da FM/AM) düğmesini kullannz.
Bu düğmeye her basşta band FM ve AM arasnda
değiştirebilirsiniz.
3 TUNE +/– düğmelerini kullanarak bir istasyona
dalga ayar yapnz.
Otomatik dalga ayar
Mevcut seçilmiş band’da bir istasyon aramak için, yaklaşk
bir saniye boyunca TUNE +/– düğmelerine parmağnz
basl tutunuz. Alc, bir sonraki istasyonu aramaya
başlayacak ve bir istasyon bulduğunda duracaktr. Başka
istasyonlar aramak için bu adm tekrar ediniz.
Manuel dalga ayar
Frekans her seferinde birer birer değiştirmek için, TUNE
+/– düğmelerine basnz.
Yüksek hzda dalga aramas
Yüksek hzda dalga aramas yapmak için TUNE +/–
düğmelerine basnz ve arzu ettiğiniz frekansa erişene
dek de parmağnz basl tutunuz.
MPX modu
Eğer bir FM radyo yayn srasnda (STEREO göstergesi
yanmaktadr) parazit ya da gürültü varsa ya da radyo alm zayf
ise, alcy mono alm moduna geçirmek (MONO göstergesi
yanar) amacyla MPX düğmesine (sadece uzaktan kumanda
aletinde) basnz. Bu, ses kalitesini arttracak ve söz konusu
yayndan keyif almanz sağlayacaktr.
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
CHANNEL
VOLUME
1 Uzaktan kumanda aleti üzerindeki FM/AM
düğmesine basnz.
2 Gerekli ise, band (FM ya da AM) değiştirmek için
BAND (ya da FM/AM) düğmesine basnz.
Düğmeye her basşta band FM ya da AM arasnda
değiştirebilirsiniz.
3
D.ACCESS (Doğrudan erişim) düğmesine basnz.
4 Radyo istasyonunun frekansn girmek için rakam
düğmelerini kullannz.
Örneğin: 106.00 (FM) frekansna dalga ayar yapmak için
srasyla 1, 0, 6, 0, 0 düğmelerine basnz.
Uyar
• Frekans girerken bir hata yaparsanz, frekans iptal
etmek için iki kez D.ACCESS düğmesine basnz ve
ardndan tekrar deneyiniz.
İstasyonlarn kaydedilmesi
Belirli bir radyo istasyonunu sk sk dinliyorsanz, bu
istasyonu her dinlemek istediğinizde kolaylkla çağrmas için
alcya söz konusu frekans kaydetmeniz kolaylk
sağlayacaktr. Bu, her seferinde manuel olarak dalga ayar
yapmak zahmetinden sizi kurtaracaktr. Alc her biri 10’ar
istasyon içeren üç ayr (A, B ve C) yğnda, ya da snfta,
toplam 30 adet istasyonu hafzasnda saklayabilir. Alc, FM
25
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 26 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
07
Radyonun kullanm
frekanslarn kaydederken, MPX ayarlarn (25.
sayfadaki MPX modu baknz) ve RF zayflatc ayarlarn da
(25. sayfadaki RF zayflatc modu baknz) kaydeder.
MODE
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
CLASS
DIMMER
BAND
D
A
MPX
E
RF ATT
D.ACCESS
DISC
ENTER
10
1 Dalga ayarn, hafzaya almak istediğiniz istasyona
getiriniz.
Bu işlemi nasl yapacağnza dair daha ayrntl bilgi için 25.
sayfadaki Bir İstasyonun Bulunmas ve gene 25.
sayfadaki Bir istasyona doğrudan dalga ayar yaplmas
bölümlerine baknz.
2 T.EDIT düğmesine basnz.
Ekranda ST.MEMORY yazs, sonra da yanp sönen bir
hafza snf (A, B ya da C) görünecektir.
3 Üç snftan birini seçmek için CLASS düğmesine
basnz.
Bu düğmeye art arda basarak her üç snf arasnda, A, B ve
C, geçiş yapabilirsiniz.
4 İstenen istasyon hafza numarasn seçmek için ST
+/– düğmelerine (ya da rakam düğmelerine)
basabilirsiniz.
Bu düğmelere ard arda basarak her bir snfta seçilmesi
mümkün olan 10 istasyon hafzas arasnda geçiş yapabilirsiniz.
5 Ekranda söz konusu say yanp sönerken, ENTER
düğmesine basnz.
6 1’den 5’e dek verilmiş olan admlar tekrar ederek
30 tane istasyonu hafzaya alabilirsiniz.
Hafzaya alnan istasyonlarn adlandrlmas
Alcnn hafzasnda kaydedilmiş olan her bir istasyon için en
fazla dört karakterli olmak üzere bir ad girebilirsiniz. Örneğin,
söz konusu istasyon için BBC1 adn girebilirsiniz; bu
durumda, siz bu istasyonu dinlerken, ekranda istasyonun
frekans numaras değil, girilmiş olan ad görülecektir.
1 Uzaktan kumanda aleti üzerinde FM/AM düğmesine
basnz.
2 Snf seçmek için ard arda CLASS düğmesine basnz.
Bu düğmeye art arda basarak her üç snf arasnda, A, B ve
C, geçiş yapabilirsiniz.
3 Önceden kaydedilmiş olan FM kanaln seçmek için
ST +/– düğmelerine basnz.
4 İstasyon ad modu’nu (ST.NAME) seçmek için
T.EDIT düğmesine basnz.
26
Tu
5 İlk karakteri seçmek için / (imleç sola/sağa)
düğmelerini kullannz.
Girebileceğiniz harfler, rakamlar ve semboller arasnda
gezininiz, girmek istediğiniz karakter üzerinde durunuz.
6 Dört karakterden ilkini girmek üzere ENTER
düğmesine basnz.
Söz konusu karakter ekranda kalc olarak yanar ve imleç
otomatik olarak bir sonraki karakter boşluğuna geçer.
7 Üç karakteri daha ayn şekilde giriniz.
Bu işlemden çkmak istediğinizde herhangi bir anda T.EDIT
düğmesine basabilirsiniz.
8 İstediğiniz karakterleri girdikten sonra ENTER
düğmesine basnz.
9 2’den 6’ya dek verilmiş olan admlar tekrar ederek
30 tane radyo istasyonu adn hafzaya kaydedebilirsiniz.
Tavsiye
• Bir istasyon adn değiştirmek için, sadece eski adn
üzerine yenisini yaznz. Bir istasyon adn silmek içinse,
dört karakterli yeni bir ad giriniz.
• RDS modlarndan (aşağya baknz) biri açk değilken,
DISPLAY düğmesini kullanarak frekans görüntülemesi
ile istasyon ad görüntülemesi arasnda geçiş
yapabilirsiniz.
Önceden hafzaya alnmş istasyonlarn
dinlenmesi
1 Uzaktan kumanda aleti üzerindeki FM/AM
düğmesine basnz.
2 İstasyonun kaydedilmiş olduğu snf seçmek için
CLASS düğmesine basnz.
A,B ve C hafza snflar arasnda geçiş yapmak için bu
düğmeye art arda basnz.
3 İstasyonun kaydedilmiş olduğu istasyon hafzasn
seçmek için ST +/– düğmelerini kullannz.
Kaydedilmiş istasyonu çağrmak için uzaktan kumanda
aletinin üstündeki rakam düğmelerini de kullanabilirsiniz.
Uyar
• Eğer yaklaşk bir aydan daha uzun bir süre boyunca
alcya giden güç kesilirse, istasyon hafzalar kaybedilir
ve tekrar programlanmalar gerekir.
Radyo Veri Sistemi (RDS)
Radyo Veri Sistemi, ya da daha sk kullanlan adyla RDS,
dinleyicilere çeşitli bilgiler - örneğin, istasyonun ad ve ne tür
program yaynladklar - sağlamak amacyla FM radyo
istasyonlar tarafndan kullanlan bir sistemdir. Bu bilgiler
VSX-C301_Tu.book Page 27 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
07
Radyonun kullanm
ekranda bir metin olarak görünür, siz de, gösterilen bilgi
tipleri arasnda geçişler yapabilirsiniz. Bütün FM radyo
istasyonlarndan olmasa da, büyük çoğunluğundan RDS
bilgisi alrsnz.
Herhalde RDS’nin en iyi özelliği programlarn türlerine göre
arama yapma olanağn sağlamasdr. Şöyle ki, eğer cannz
caz müzik dinlemek istiyorsa, program türü olarak JAZZ
işaretlenmiş olan bir programn yaynlandğ bir istasyon
arayabilirsiniz. Böyle, aralarnda değişik müzik türleri, haber,
spor, talk show’lar, finans bilgilerinin, vd. olduğu yaklaşk
olarak 30 kadar program türü bulunmaktadr.
Bunlara ek olarak ALARM, NO DATA ve NO TYPE adnda, üç
adet diğer program türü vardr. ALARM olağanüstü acil
durumlardaki duyurular için kullanlr. Bunu arayamazsnz,
fakat radyo otomatik olarak bu RDS yayn sinyaline geçer.
NO DATA, gösterilecek RDS verisi yoksa ekrana gelir. NO
TYPE herhangi bir tür bilgi bulunamadğnda görünür.
RDS bilgisinin gösterilmesi
Mevcut bulunan değişik RDS bilgilerini (RT, PS, ve PTY)
göstermek için DISPLAY düğmesini kullannz.
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
Alc size, üç ayr RDS bilgisini gösterme olanağn sunar:
Radyo Metni (RT), Program Hizmet Ad (PS) ve Program Türü
(PTY).
B
DISPLAY
C
CLASS
BAND
D
A
MPX
E
RF ATT
D.ACCESS
DISC
ENTER
10
Radyo Metni (RT), radyo istasyonu tarafndan gönderilen
mesajlardr. Bu, yayncnn seçtiği herhangi bir şey olabilir—
örneğin, sohbet program yaynlayan bir radyo istasyonu RT
içeriği olarak telefon numarasn verebilir.
Program Hizmet Ad (PS), radyo istasyonun addr.
• RDS bilgisi ekrann seçmek için DISPLAY
düğmesine basnz.
Düğmeye her basşnzda görüntü aşağda gösterildiği
şekilde değişecektir:
Program Türü (PTY), o anda yaynlanmakta olan programn
türünü gösterir.
• RT - Radyo Metni ekran
Alc aşağdaki program türlerini arayp gösterebilmektedir:
• PTY - Program Türü ekran
NEWS – Haberler
AFFAIRS – Güncel olaylar
INFO – Genel bilgiler
SPORT – Spor
EDUCATE – Eğitimle ilgili materyaller
DRAMA – Radyo oyunlar ya da diziler
CULTURE – Ulusal ve bölgesel kültür, tiyatro vb.
SCIENCE – Bilim ve teknoloji
VARIED – Genellikle yarşmalar ve röportajlardan oluşan
sohbet, konuşma içerikli programlar.
POP M – Pop müzik
ROCK M – Rock müzik
EASY M – Kolay dinlenen müzik
LIGHT M – ‘Hafif’ klasik müzik
CLASICS – ‘Ciddi’ klasik müzik
OTHER M – Yukardaki kategorilere girmeyen diğer müzik
türleri
WEATHER – Hava durumu
FINANCE – Borsa bültenleri, ticaret, iş, vb.
CHILDREN – Çocuklar için programlar
SOCIAL – Sosyal olaylar
RELIGION – Dine dair programlar
PHONE IN – Halkn düşüncelerini telefon araclğyla aktardğ
programlar
TRAVEL – Trafik anonslarnn dşnda, daha çok tatil amaçl
yolculuklar
LEISURE – Boş zaman uğraşlar, hobiler
JAZZ – Caz müzik
COUNTRY – Country müzik
NATION M – İngilizce dşndaki dillerde pop müzik
OLDIES – 50’li ve 60’l yllardan popüler müzik
FOLK M – Folk müzik
DOCUMENT – Belgeseller
• PS - Program Hizmet ekran
• Mevcut radyo frekans
Uyar
• PS modu’nda, eğer mevcut dalga ayar yaplmş istasyon
için bir ad girmiş iseniz, RDS PS yayn yerine bu ad
görüntülenecektir.
• RT modu’nda, metin gösterilirken gürültü varsa, baz
karakterler geçici bir süre için hatal gösterilebilirler.
• RT modu’nda, yayn yapan istasyondan aktarlan RT
verisi yoksa, bir kez NO RADIO TEXT DATA mesaj
görünür, ardndan PS verisi ekrana gelir. Eğer söz
konusu istasyon için bir ad girmiş iseniz, ekranda bu
görünecektir.
• PTY modu’nda, baz durumlarda ekranda NO DATA
mesaj görünebilir. Bu durumda, radyo birkaç saniye
içinde PS modu’na geçecektir.
• Eğer yayn alm güçlü olmasna rağmen RDS verisi hatal
gösteriliyorsa, RF ATT düğmesine basnz.
RDS Programlarnn Aranmas
RDS’nin en kullanşl özelliklerinden biri, belirli bir tür radyo
programn arayabilme yeteneğidir. Bir önceki sayfada
listelenmiş olan program türlerinden herhangi birini
arayabilirsiniz—bunun içinde bütün müzik türleri, ayrca
haberler, hava durumu tahminleri, spor programlar ve
birçok diğer program yer almaktadr.
27
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 28 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
07
Radyonun kullanm
DIALOG
MODE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
MUTE
MASTER
VOLUME
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
ROOM
SETUP
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
CLASS
AUDIO
BAND
D
A
MPX
E
TUNE
RF ATT
VIRTUAL SB
EON RETURN
BAND
A
RF ATT
D.ACCESS
B
DISPLAY
C
CLASS
D
MPX
E
D.ACCESS
DISC
ENTER
DISC
10
1
SEARCH düğmesine basnz.
2 Dinlemek istediğiniz program türünü seçmek için
/ (imleç sola/sağa) düğmelerini kullannz.
3 Program türünü aramak için ENTER düğmesine
basnz.
Radyo, istasyon hafzasnda kaydedilmiş olan FM istasyonlar
içinde arama yapar.
Eğer radyo seçtiğinizle çakşan bir program türüne rastlarsa,
o istasyonun yaynna 5 saniye boyunca bağlanr. Söz konusu
istasyonu dinlemek istiyorsanz ENTER düğmesine basnz.
(Radyo aramay durduracaktr.)
Eğer yukarda belirtildiği şekilde 5 saniye içinde ENTER
düğmesine basmazsanz, radyo arama işlemine geri
dönecektir.
ENTER
1 Alcy FM radyo moduna geçirmek için FM/AM
düğmesine basnz.
2 EON modunu seçmek için EON düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasndan tercih yapmak için düğmeye üst üste
basnz:
• TA (Trafik Duyurular) – Radyoyu, yaynlandğnda trafik
bilgilerini yakalamak üzere ayarlar.
• NEWS – Radyoyu, yaynlandğnda haberleri yakalamak
üzere ayarlar.
• OFF – EON özelliğini kapatr.
TA ya da NEWS ayarl olduğunda ekrandaki EON göstergesi
yanar. Alc otomatik olarak bir EON yaynna geçtiğinde
nokta göstergesi yanp sönecektir.
Uyar
• PS modu’nda, eğer mevcut dalga ayar yaplmş istasyon
için bir ad girmiş iseniz, RDS PS yayn yerine bu ad
görüntülenecektir.
• AM yayn almnda ya da AV Direct işlevi açk olduğunda
(9. sayfadaki AV Direct modu ve 33. sayfadaki AV Direct
ayar bölümüne baknz.) EON işlevi çalşmayacaktr.
• Trafik Bilgileri (TA) ve Haberler (NEWS) için eşzamanl
istekte bulunulamaz.
• Eğer EON açk iken radyo dşnda bir işlev seçili ise,
Trafik Bilgileri ve Haberler başladğnda işlev otomatik
olarak FM istasyonuna geçecektir. Program bittiğinde
ise orijinal işleve geri dönülecektir.
• Ekranda EON göstergesi yandğ sürece T.EDIT ve
SEARCH düğmelerini kullanamazsnz.
Radyo sizin aradğnz türde bir programa rastlaynca,
frekans ekran yaklaşk 5 saniye kadar yanp sönecektir,
ardndan ekranda ksa bir süre FINISH belirecektir.
Eğer ekranda NO PTY belirirse, bu, arama srasnda
radyonun söz konusu program türünü bulamadğn gösterir.
Uyar
• Bu işlev, RDS istasyonlarn önceden kaydedilmiş olan
30-kanall hafza içinde arar. Eğer kaydedilmiş hiçbir
istasyon yok ise, ya da program türü mevcut kaydedilmiş
istasyonlar içinde bulunamazsa, ekranda NO PTY
belirecektir.
• Bir EON yayn alrken giriş işlevini değiştiremezsiniz.
Eğer radyo dşnda bir kaynağa geçmek isterseniz, EON
düğmesine basnz ve EON modunu OFF yapnz.
Arttrlmş Diğer Şebeke (EON)
EON (Arttrlmş Diğer Şebeke Bilgileri) size, alcy otomatik
olarak bir haber ya da trafik bilgileri yaynna geçecek şekilde
ayarlayabilme olanağn verir. Bir kez ayarlandğnda, farkl
bir giriş işlevinde (örneğin DVD) olsa bile alc haber ya da
trafik duyurularn aktaran istasyonlar tarayacaktr. Yayn
sona erdiğinde radyo otomatik olarak orijinal frekansa ya da
giriş işlevine geri döner.
EON sadece EON verisi aktarlan bölgelerde kullanlabilir,
sadece RDS program türü (PTY) bilgisi aktaran FM yayn
istasyonlar ile çalşacaktr.
EON göstergesi EON açk iken yanar. Sol taraftaki nokta
göstergesi o andaki yayn EON veri hizmeti taşyor ise yanar.
Program Tanma işlevi
Alc otomatik olarak, RDS ve EON verisi alabilecek olan
istasyonlardan hafza snflarna kaydettiğiniz herbir tanesi
için (PI kodu denen) bir tanm işareti kaydedecektir. Eğer
mevcut hafzaya alnmş istasyonlar RDS ve EON
aramalarndan kaldrmak isterseniz, bunu PI kodlarn silerek
yapabilirsiniz.
1 PI işaretini silmek istediğiniz istasyona dalga ayar
yapnz.
2 EON düğmesine iki saniy ya da daha uzun bir süre
basnz.
ERASE PI yazs ekrana gelir.
3
28
Tu
5 saniye içinde ENTER düğmesine basnz.
VSX-C301_Tu.book Page 29 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
08
Diğer işlevlerin kullanlmas
8. Bölüm
Diğer işlevlerin kullanlmas
Giriş sinyali tipinin seçilmesi
Uyar
DVD, STB, DVR/TV ve FRONT girişlerinin tümünün hem
analog hem de dijital prizleri vardr. Herbir durumda
kullanlacak sinyalin tipi seçebilirsiniz. Mevcut giriş için
geçerli olan giriş sinyali tipi ekranda gösterilecektir: ANA
(analog), DIG (dijital).
• AV Direct işlevini açtğnzda uyku saati iptal edilir. Ayrca
9. sayfadaki AV Direct modu ve 33. sayfadaki AV Direct
ayar bölümüne baknz.
Varsaylan AUTO ayar genellikle yeterlidir, bu, en uygun
sinyal tipine karar vermeyi alcya brakr. Öte yandan, eğer
VIDEO IN/OUT AV ya da DVR/TV IN/OUT AV
konnektöründen kayt yapmak isterseniz, giriş sinyali tipini
analog olarak belirlemeniz gerekecektir.
LEVEL
TEST TONE
AUTO
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
Sistemin Tekrar Başlatlmas
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
Bu özelliği, sistemi varsaylan fabrika ayarlarna çevirmek için
kullannz.
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
• Kapanmadan önce ne kadar süre kaldğn görmek için
SLEEP (RECEIVER + AV DIRECT) düğmesine basnz.
Daha sonraki her basşta, olas uyku saati uzunluklar
arasnda geçiş yapacaktr.
FM/AM
FRONT
VIDEO
INPUT
Tavsiye
ST
ST
T.EDIT
MENU
• Giriş sinyali tipini değiştirmek için SIGNAL SELECT
düğmesine basnz.
• SEL. AUTO – (varsaylan ayar) Mümkün olduğunda
dijitali kullanr, aksi halde analogu
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
SLEEP
DVD
DVR/TV
STB
AV DIRECT
LEVEL
TEST TONE
• SEL. ANA – Analog sinyali kullanr
AUTO
• SEL. DIG – Dijital sinyali kullanr
FM/AM
FRONT
VIDEO
INPUT
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
Uyar
ST
ST
T.EDIT
MENU
ENTER
• VIDEO ya da FM/AM girişleri kullanlrken, ekranda
daima ANA (analog) görünecektir.
1
RECEIVER düğmesine basnz.
Uyku saatinin kullanlmas
2 Standby konumunda iken, ayn anda ROOM SETUP
ve SYSTEM SETUP düğmelerine basnz.
Ekranda işlemi onaylamanz istenecektir.
Uyku saati, belirlenmiş olan süre sonunda alcy standby
konumuna geçirir.
3 5 saniye içinde LEVEL – düğmesine basnz.
Ekranda OK yazs görünecektir.
4 Gene 5 saniye içinde LEVEL + düğmesine basnz.
Alcnn tüm ayarlar şimdi sfrlanmş olmaldr.
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
SLEEP
DVD
STB
DVR/TV
AV DIRECT
INPUT
VIDEO
AUTO
FRONT
LEVEL
TEST TONE
STEREO
SURROUND
FM/AM
Uyar
CH SELECT
ADVANCED
SURROUND
• Uyku saatini kurmak için SLEEP (RECEIVER + AV
DIRECT) düğmesine basnz.
Aşağdakiler arasnda seçim yapmak için üst üste basnz:
• 90 MIN. – 90 dakika sonra standby konumuna geçer
• 60 MIN. – Bir saat sonra standby konumuna geçer
• 30 MIN. – 30 dakika sonra standby konumuna geçer
Uyku saati ayarl kurulduğunda uyku saati göstergesi (
yanacaktr.
)
• Eğer alc bir aydan daha uzun bir süre boyunca güç
kaynağndan çekilirse, varsaylan ayarlarna geri
dönecektir.
• Yukarda belirtilen tekrar başlatma, sizin uzaktan
kumandaya programlamş olduğunuz ayrlar
etkilemeyecektir (34. sayfadaki Uzaktan kumanda
aletinin diğer bileşenlerle kullanlmas bölümüne
baknz).
29
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 30 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
08
Diğer işlevlerin kullanlmas
Varsaylan alc ayarlar
Aşağdaki tabloda varsaylan fabrika ayarlar
gösterilmektedir. Sistemi tekrar başlattğnzda, alc bu
varsaylan ayarlara geri dönecektir (29. sayfadaki Sistemin
Tekrar Başlatlmas bölümüne baknz).
Sayfa
referans
Ayar türü
Varsaylan ayar
Giriş
DVD
Ana ses
– – – dB (ses yok)
Dinleme modu
AUTO (tüm girişler)
23. sayfa
Dinleme modu (w /
kulaklklar)
STEREO (tüm girişler)
23. sayfa
Ses modu
OFF
24. sayfa
Diyalog
OFF
24. sayfa
Sanal Çevre Arka
OFF
24. sayfa
Giriş sinyali seçimi
AUTO
29. sayfa
Hoparlör (Ön, Orta,
Çevre) Ayar
Otomatik olarak alglanr
31. sayfa
Gürültü azaltc ayar
200 Hz
31. sayfa
LFE Azaltc
0 dB
32. sayfa
Ön hoparlör uzaklğ
2.0 m
32. sayfa
Orta hoparlör uzaklğ
2.0 m
32. sayfa
Çevre hoparlörü uzaklğ 2.0 m
32. sayfa
Dinamik Aralk Kontrolü
OFF
32. sayfa
İkili Mono
ch1
32. sayfa
Giriş Zayflatcs
OFF (tüm girişler)
32. sayfa
DVD(STB) COAX prizi
atamas
DVD
32. sayfa
STB(DVD) OPT 1 prizi
atamas
STB
32. sayfa
Kanal seviyeleri
Ön: 0 dB
Ortar: 0 dB
Çevre: 0 dB
Gürültü azaltc: 0 dB
33. sayfa
AV Direct ayar
MANUEL
33. sayfa
Oto Giriş Seçimi ayar
MANUEL
33. sayfa
Oda Kurumu
M / MID
21. sayfa
Uyar
• Diğer bileşenlere kumanda edecek uzaktan kumanda
aleti için varsaylan ayarlar 34. sayfadaki Uzaktan
kumanda aletinin diğer bileşenlerle kullanlmas
bölümünde bulunabilir.
30
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 31 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
09
Sistem Kurumu menüsü
9. Bölüm
Sistem Kurumu menüsü
Sistem Kurumu menüsünden alc
ayarlarnn yaplmas
Alc size, çevre sesi performansn en iyi hale getirme
amacyla ayrntl ayarlar yapma olanağn sağlar. Bu ayarlar
sadece bir kez yapmanz gerekecektir. (mevcut hoparlör
sisteminizin yerleşimini değiştirmediğiniz, ya da yeni
hoparlörler eklemediğiniz sürece.)
Orta hoparlör ayar
Orta hoparlörün büyüklüğünü belirtir:
• CENTER S – Small (koni çap 12 sm’den daha az)
• CENTER L – Large (koni çap 12 sm ya da daha büyük)
• CENTER — – Eğer bir orta hoparlör bağlamadysanz
Çevre hoparlör ayar
Çevre hoparlörlerin büyüklüğünü belirtir:
SOURCE
RECEIVER
• SURR. S – Small (koni çap 12 sm’den daha az)
RECEIVER
SLEEP
DVD
STB
DVR/TV
VIDEO
FRONT
FM/AM
• SURR. L – Large (koni çap 12 sm ya da daha büyük)
AV DIRECT
INPUT
LEVEL
TEST TONE
AUTO
CH SELECT
STEREO
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
MUTE
• SURR. — – Eğer çevre hoparlörler bağlamadysanz
Uyar
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
DTV MENU
TOP MENU
T.EDIT
MENU
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
VIRTUAL SB
EON RETURN
DISPLAY
CLASS
• Eğer ön hoparlörler FRONT S olarak belirlendiyse çevre
hoparlörler için SURR. L ya da orta hoparlör için
CENTER L tercihlerini yapamazsnz.
DIMMER
BAND
A
MPX
RF ATT
DACCESS
1 Eğer alc zaten açk değilse, açmak için
RECEIVER düğmesine basnz.
2 Kurum menüsüne girmek için SYSTEM SETUP
düğmesine basnz.
3 Ayarlamak üzere bir kurum parametresi seçmek
için ve düğmelerini kullannz.
Tercihler arasnda gezinirken, mevcut ayarlar ekranda
görünecektir. Tam bir liste ve herbirinin tarifi için aşağya
baknz.
4 Mevcut ayar değiştirmek için ve düğmelerini
kullannz.
5 Tüm ayarlar yaptktan sonra, kurum menüsünden
çkmak için ENTER düğmesine basnz.
Gürültü azaltc ayar
Bu tercih sadece bir gürültü azaltc bağladysanz
görünecektir. Baz gürültü azaltc ayarlarnn, diğer hoparlör
ayarlarna bağl olarak mevcut olmayabileceğini
unutmaynz.
Gürültü azaltcnn davranşn belirtecektir:
• SUBWF 200 – Bas seslerin çoğu gürültü azaltcdan
çalnacaktr
• SUBWF 150 – Sadece en düşük bas sesler gürültü
azaltcdan çalnacaktr
• SUBWF 100 – Orta ayar
• SUBWF PLS – Fazladan bas etkisi için
• SUBWF ––– – Gürültü azaltcdan ses çkş olmayacaktr
Uyar
Kurum menüsü tercihleri
Kurum menüsündeki olas tüm ayarlar aşağda gösterilmiştir.
Her ksmdaki ilk ayar varsaylandr. Ayarlara dair ek bilgi için
ayrca her ksmdaki notlara baknz.
Ön hoparlörler ayar
Ön hoparlörlerin büyüklüğünü belirler:
• FRONT S – Small (koni çap 12 sm’den daha az)
• SUBWF PLS ayar sadece ön hoparlörler FRONT L
olarak belirlendiğinde mevcuttur.
• Tüm hoparlörler L olarak belirlendiğinde, SUBWF 200
ya da SUBWF 150 ayarlarn tercih edemezsiniz.
• Eğer ön hoparlörleri FRONT S olarak belirlerseniz,
SUBWF ––– ayarn tercih edemezsiniz.
• Kaynağa ve diğer alc ayarlarna bağl olarak, gürültü
azaltcdan sürekli dinleme yapamayabilirsiniz.
• FRONT L – Large (koni çap 12 sm ya da daha büyük)
31
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 32 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
09
Sistem Kurumu menüsü
LFE zayflatcs ayar
Dolby Digital ve DTS audio kaynaklar aşr-düşük bas tonlar
içerirler. Aşr-düşük bas tonlarn sesi bozmasn önlemek
için LFE zayflatcsn gereken ölçüye getiriniz.
• Bu ayar sadece ikili mono olarak kodlanmş Dolby Digital
ses kaytlar ile çalşr. Kanal bilgisi için diskin ambalajna
baknz.
• LFEATT 0 – LFE kanal zayflatma olmadan çalnr
Giriş zayflatcs ayar
• LFEATT10 – LFE kanal 10dB zayflatlr
Analog kaynaklar çalnrken, eğer ses bozuluyorsa (ya da
ekranda OVER göstergesinin yandğn görürseniz) giriş
zayflatcs açnz. Her girişin kendi zayflatc ayar vardr;
mevcut seçilmiş olan giriş için yaar yapnz.
• LFE OFF – LFE kanal hiç çalnmaz
Ön hoparlör uzaklk ayar
Dinleme yerinizden ön hoparlörlerinize olan uzaklğ belirtir:
• Fch 0.1 m. – Fch 9.0 m. – Uzaklk 0.1 m’lik artşlarla
belirlenebilir. Varsaylan 2.0 m’dir.
Orta hoparlör uzaklk ayar
Dinleme yerinizden orta hoparlöre olan uzaklğ belirtir:
• Cch 0.1 m. – Cch 9.0 m. – Uzaklk 0.1 m’lik artşlarla
belirlenebilir. Varsaylan 2.0 m’dir.
• IN. ATT OFF – Giriş zayflatcs kapaldr
• IN. ATT ON – Giriş zayflatcs açktr
Koaksiyal giriş ayar
Koaksiyal girişin (DVD(STB) COAX prizi) hangi alc işlevi ile
ilişkili olacağn belirtir:
• COAX DVD – Girişi alcnn DVD işlevine atar
• COAX STB – Girişi alcnn STB işlevine atar (optik giriş
otomatik olarak DVD olur)
Çevre hoparlörü uzaklk ayar
Dinleme yerinizden çevre hoparlörlere olan uzaklğ belirtir:
• Sch 0.1 m. – Sch 9.0 m. – Uzaklk 0.1 m’lik artşlarla
belirlenebilir. Varsaylan 2.0 m’dir.
Optik giriş ayar
Dolby Digital ses kaytlarna uygulanacak dinamik aralk
ayarlamasnn miktarn belirtir:
Optik girişin (STB(DVD) OPT1 prizi) hangi alc işlevi ile ilişkili
olacağn belirtir:
• DRC MAX – Dinamik aralk küçültülür (yüksek seslerin
seviyesi düşürülürken daha düşük seslerin seviyesi
arttrlr)
• DRC MID – Orta ayar
Uyar
• Bu ayar sadece Dolby Digital ses kaytlar ile çalşr. Diğer
kaynaklar için Midnight modunu (24. sayfadaki Ses
Modlarnn Kullanlmas bölümüne baknz) kullanarak
benzer bir efekt yaratabilirsiniz.
İkili mono ayar
İkili mono olarak kodlanmş Dolby Digital ses kaytlarnn nasl
çalnacağn belirtir:
• ch1 – Sadece kanal 1 çalnr
• ch2 – Sadece kanal 2 çalnr
• L. c1 R. c2 – Her iki kanal da ön hoparlörlerden çalnr
Uyar
• ch1 ve ch2 ayarlarnda ses sadece orta hoparlörden (ya
da, orta hoparlör için CENTER –– ayar tercih edilmişse
ön hoparlörlerden) gelir.
Tu
• Ayrca 8. sayfadaki Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
bölümüne de baknz.
Dinamik Aralk Kontrolü
• DRC OFF – Dinamik aralk ayarlamas yoktur (yüksek
ses seviyesinde dinlerken kullannz)
32
Uyar
• OPT1 STB – Girişi alcnn STB işlevine atar
• OPT1 DVD – Girişi alcnn DVD işlevine atar (koaksiyal
giriş otomatik olarak STB olur)
Uyar
• Ayrca 8. sayfadaki Cihaznzn bağlantlarnn yaplmas
bölümüne de baknz.
• Diğer optik girişe (DVR/TV OPT2 prizi) atama
yapamazsnz.
VSX-C301_Tu.book Page 33 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
09
Sistem Kurumu menüsü
AV Direct ayar
AV Direct modu alcya, AV konnektör girişlerinden birine
ulaşan audio / video sinyallerini, ses hoparlörlere
gönderilmeden, diğer AV konnektör çkşlarna geçirme
olanağn sağlamaktadr. (9. sayfadaki AV Direct modu
bölümüne de baknz) AV Direct modunda mevcut giriş ön
panel ekrannda gösterilir (düşük parlaklkta).
Alcnn AV Direct moduna otomatik olarak m, yoksa sadece
siz manuel olarak açtğnzda m geçeceğini belirler.
1 Sesi uygun bir seviyeye getirmek için MASTER
VOLUME düğmesini kullannz.
2 Deneme tonunu vermek için TEST TONE düğmesine
basnz.
Deneme tonu şu srayla verilecektir (açk olan ve mevcut
dinleme modu için uygun olan hoparlörlerden):
• L – Ön sol
• C – Orta
• AVD MANU – Uzaktan kumanda aleti üzerindeki AV
DIRECT düğmesini kullanarak standby ve AV Direct
modu arasnda geçiş yapabilmenize olanak sağlar.
• R – Ön sağ
• AVD AUTO – Standby konumundayken alc tarafndan
bir giriş sinyali alglandğnda otomatik olarak AV Direct
moduna geçer.
• SW – Gürültü azaltc
Oto giriş seçimi ayar
SCART AV konnektörlerinden birine bağl bir bileşenin
açldğn algladğ zaman alcnn nasl yant vereceğini
belirler.
• SEL MANU – Alcnn girişini manuel olarak, ya ön
paneldeki INPUT SELECTOR düğmesini, ya da uzaktan
kumada aleti üzerindeki giriş düğmelerini kullanarak
seçmeniz gerekir.
• SEL AUTO – SCART AV konnektörlerinden birine (TV
hariç) bağl bir bileşen açldğnda, alc otomatik olarak o
girişe geçecektir.
Uyar
• AVD AUTO olarak belirlendiğinde, bir bileşen açlrsa,
alcy standby konumuna (ekranda INPUT ON belirir)
geçiremezsiniz.
• AV Direct ayar AVD AUTO olarak belirlendiğinde uyku
saatini kullanamazsnz (ayrca 29. sayfadaki Uyku
saatinin kullanlmas bölümüne baknz).
• EON çk olduğunda AV Direct çalşmayacaktr (ayrca 28.
sayfadaki Arttrlmş Diğer Şebeke (EON) bölümüne
baknz).
• RS – Sağ çevre
• LS – Sol çevre
3 Esas dinleme yerinizde oturduğunuzda deneme
tonunu herbir hoparlörden eşit seviyede
duyabileceğiniz şekilde hoparlör seviyelerini ayarlamak
için LEVEL +/– düğmelerini kullannz.
• Kanal seviye aralğ ± 10 dB’dir.
4 Deneme tonunu kapatmak için TEST TONE
düğmesine basnz.
Uyar
• Gürültü azaltc aşr-düşük bir frekans aktardğ için, sesi
kulağa, gerçekte olduğundan daha düşük gelebilir.
Gürültü azaltcnzn sesini fazla açmamaya dikkat ediniz
ve ses seviyesini gerçek bir kaynakla kontrol ediniz.
• Gürültü azaltcnn ses seviyesi en iyi, gürültü azaltc
birimin kendisi üzerindeki ses seviyesi kontrolü ile
kontrol edilebilir.
• Hoparlör ses seviyesi, deneme tonu çkş yaplmadan,
CH SELECT düğmesine baslarak ve ardndan LEVEL +/
– düğmeleri kullanlarak yaplabilir. 5 saniye boyunca
işlem yaplmazsa bu seviye ayar modundan otomatik
olarak çklr.
• Bütün kanallar için varsaylan ayar 0 dB’dir.
Tek tek kanal seviyelerinin ayarlanmas
Çevre sesini dengelemek üzere gerekli gördüğünüz şekilde
herbir kanaln göreceli ses seviyesini belirlemekte kullannz.
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
SLEEP
DVD
DVR/TV
STB
AV DIRECT
FM/AM
FRONT
VIDEO
INPUT
LEVEL
CH SELECT
AUTO
TEST TONE
STEREO
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
ADVANCED
SURROUND
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
ST
T.EDIT
MENU
ENTER
33
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 34 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
10
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
10. Bölüm
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
Uzaktan kumanda aletinin diğer
bileşenlerle kullanlmas
Verilmiş olan uzaktan kumanda aleti sadece bu alcya değil,
siz uygun önceden kaydedilmiş kodla bir kez
programladktan sonra TV, DVD çalar ve diğer bileşenlerinize
de kumanda edebilir.
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
1
SLEEP
DVD
DVR/TV
STB
AV DIRECT
Bir giriş (DVD, STB, DVR/TV, VIDEO, FRONT ya da FM/
AM) seçtiğinizde hem alcnn giriş kaynağn, hem de
uzaktam kumanda modunu (35. sayfadaki Uzaktan İdare
işlevi de baknz) değiştirmiş olursunuz. Uzaktan kumanda
aleti üzerindeki baz düğmeler o andaki moda göre farkl
işlevlere sahip olacaktr.
TV CONTROL düğmeleri TV’nin kumandasna ayrlmştr.
Uzaktan kumandann çalşma modu ne olursa olsun, her
zaman için TV’ye kumanda edecektir.
Varsaylan önceden kaydedilmiş kodlar tabloda
gösterilmiştir.
AUTO
Giriş/kumanda modu
seçim düğmesi
DVD
020
DVD (Pioneer)
STB
200
Set-üstü kutu
(Pioneer)
DVR/TV
466
DVD kaydedici
(Pioneer)
VIDEO
600
TV (Pioneer)
FRONT
100
LD (Pioneer)
FM/AM
n/a
(dahili dalga ayarcs)
TV CONTROL
600
TV (Pioneer)
CH SELECT
STEREO
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
SOUND
MODE
DIALOG
SIGNAL
SELECT
3
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
DIMMER
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
Önceden
kaydedilm Bileşen (Üretici)
iş kod
LEVEL
TEST TONE
2
FM/AM
FRONT
VIDEO
INPUT
DISPLAY
C
BAND
CLASS
D
A
MPX
E
RF ATT
D.ACCESS
4
DISC
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
CHANNEL
VOLUME
5
RECEIVER
1 SOURCE
Mevcut uzaktan kumanda moduna bağl olarak, harici bir
bileşeni açar ya da standby konumuna geçirir.
2 Giriş/kumanda modu seçim düğmeleri
Alc girişini, ayrca uzaktan kumanda modunu değiştirir.
3 Alc kumanda düğmeleri
Sadece alc işlevlerine kumanda eden düğmeler.
4 Diğer bileşenlere kumanda eden düğmeler
Belirli bir düğmenin işlevi, uzaktan kumanda moduna ve
kumanda edilen bileşkenin türüne göre değişiklik gösterir.
(Baz düğmeler alc işlevlerine de kumanda eder.)
5 TV CONTROL düğmeleri
TV’nize kumanda etmeye ayrlan düğmelerdir.
34
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 35 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
10
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
Önceden kaydedilmiş kodlarn çağrlmas
Uyar
Aşağdaki admlar, herbir giriş ve TV CONTROL düğmeleri
için önceden kaydeilmiş kodlarn nasl çağrlacağn
göstermektedir.
• Mevcut bileşenler ve üreticiler için 38.
sayfadaki Önceden kaydedilmiş kod listesi baknz.
• Önceden kaydedilmiş kodlar geniş bir donatm
yelpazesini kapsarlar, gene de, belirli üreticileri mevcut
kodlarn hiçbiri ile çalşmayacak baz modelleri olabilir.
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER
SLEEP
DVD
DVR/TV
STB
• Baz bileşenlerde, bu uzaktan kumanda aletinin tüm
işlevlerine kumanda edilmez.
AV DIRECT
FRONT
VIDEO
INPUT
FM/AM
LEVEL
TEST TONE
AUTO
CH SELECT
SURROUND
STEREO
SOUND
MODE
• Tek tek düğmelerin işlevlerine dair ayrntl bilgi için36.
sayfadaki VCR / DVD / LD player ve DVD kaydedici
kumandalar bölümüne ve 37. sayfadaki Kablolu TV /
uydu TV / dijital TV / TV kumandalar bölümüne baknz.
SIGNAL
SELECT
MUTE
MASTER
VOLUME
ROOM
SETUP
SYSTEM
SETUP
TUNE
DTV MENU
TOP MENU
ST
T.EDIT
MENU
ST
ENTER
GUIDE
SEARCH
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
VIRTUAL SB
EON RETURN
B
DISPLAY
C
DIMMER
BAND
CLASS
D
A
MPX
E
RF ATT
D.ACCESS
Uzaktan İdare işlevi
• Varsaylan ayar: Tüm girişler – ON
DISC
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
CHANNEL
VOLUME
RECEIVER
1 RECEIVER ve ‘1’ rakam düğmesine ayn anda
basnz.
LED yanp sönmeye başlayacaktr.
• Herhangi bir anda önceden kayt modunu iptal etmek için
RECEIVER düğmesine basnz.
• Uzaktan kumanda aleti, bir dakika boyunca atl kaldğ
zaman bir önceki moda dönecektir.
2 Önceden kaydn yapmak istediğiniz girişi seçmek
için giriş seçim düğmesine basnz.
DVD, DVR/TV, FRONT, STB ya dar VIDEO tercihini yapnz.
• TV CONTROL düğmelerine önceden kayt yapmak için
TV CONTROL düğmesine basnz.
LED yanp sönmeyi brakacak ve kalc olarak yanacaktr.
3 3 basamakl bir kurum kodu girmek için rakam
düğmelerini kullannz.
Değişik tipte donatmlarn kodlarnn tam bir listesi için 38.
sayfadaki Önceden kaydedilmiş kod listesi baknz.
LED tekrar yanp sönmeye başlayacaktr.
Bir kod girildikten sonra uzaktan kumanda aleti tarafndan bir
güç açma / kapama komutu iletilir. Eğer kumanda etmek
istediğiniz bileşen uzaktan kumanda aleti tarafndan açlp /
kapatlabilecekse şimdi açlp / kapatlmaldr.
Söz konusu diğer bileşen açlp / kapanmazsa, mevcut olan
diğer bir önceden kaydedilmiş kodu deneyinizç.
4 İstediğiniz sayda bileşen için önceden kaydedilmiş
kodlar atamak üzere işlemi tekrar ediniz.
Varsaylan ayarda, eğer bir giriş seçim ( DVD, DVR/TV, vb.)
düğmesine basarsanz hem alc giriş kaynağ hem de
uzaktan kumanda seçilmiş olan işleve değişirler.
Bir giriş seçimi düğmesi OFF olarak belirlenmişse, o
düğmeye basldğnda sadece uzaktan kumanda aletinin
işlevi değişecektir. Bu, bir bileşeni, diğer bir tanesini çalmay
durdurmadan çalştrmak istediğinizde yararl olabilir.
Ayar OFF iken, alcnn giriş kaynağn değiştirmek için
INPUT düğmesini kullannz.
1 RECEIVER ve ‘4’ rakam düğmesine ayn anda
basnz.
2 Uzaktan idare modunu belirlemek istediğiniz giriş
seçimi düğmesine basnz.
DVD, DVR/TV, FRONT, STB ya da VIDEO tercihini seçiniz.
(FM/AMtercihini yapamazsnz).
3 Uzaktan idare modunu ON yapmak için ‘1’, OFF
yapmak içinse ‘2’ düğmesine basnz.
4
İşlemi bitirmek üzere RECEIVER düğmesine basnz.
Tüm uzaktan kumanda ayarlarnn sfrlanmas
Bu, tüm önceden kaytlar fabrika geri ayarlarna çevirecektir.
Arsaylan uzaktan kumanda ayarlar için 34.
sayfadaki Uzaktan kumanda aletinin diğer bileşenlerle
kullanlmas bölümüne baknz.
• RECEIVER düğmesine ve ‘0’ (sfr) rakam
düğmesine ayn anda basnz. Her iki düğmeyi de
yaklaşk 3 saniye boyunca basl tutunuz.
Tüm önceden kaydedilmiş kodlarn ve Uzaktan İdare ayarnn
fabrika ayarlarna geri çevrildiğine işaret etmek üzere,
uzaktan kumanda aleti üzerindeki LED şğ üç kez yanp
sönecektir.
35
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 36 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
10
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
VCR / DVD / LD player ve DVD kaydedici kumandalar
Bu uzaktan kumanda aleti doğru kodlar (34.
sayfadaki Uzaktan kumanda aletinin diğer bileşenlerle
kullanlmas bölümüne baknz) girildikten sonra bu
bileşenlere kumanda edebilir.
Düğme(ler)
İşlevi
Bileşenler
SOURCE
Bileşenlere standby ve açk konumlar arasnda geçiş yaptrmak için
basnz.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Mevcut parçann ya da bölümün başna dönmek için basnz.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Bir sonraki parçaya ya da bölüme gitmek için basnz. Düğmeye her basşta VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
bir sonraki parçalarn ya da bölümlerin başna atlanr.
Çalma ya da kaydetme işlemine ara verir.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Hzl ileri sarma için basl tutunuz.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Hzl geri sarma için basl tutunuz.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Çalma işlemini başlatr.
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Çalmay durdurur (baz modellerde, disk zaten durmuş iken bu düğmeye
baslmas halinde kaset haznesi açlmaktadr)
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
DISC (ENTER)
ENTER düğmesi olarak kullannz
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Arama modunu değiştirmek için kullannz
DVD
Kurum ekrann (ya da disk gezginini) göstermek için basnz
DVD-kaydedici
+10
36
Tu
Bir diskin yüzünü değiştirmek için basnz
LD
Rakamlar girerken +10 düğmesi olarak kullannz
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
Saysal bir girdiyi silmek için basnz
DVD / DVD-kaydedici
Rakam düğmeleri
Bir program kaynağndaki parçalara, vb. doğrudan erişim için kullannz
VCR / DVD / LD / DVD-kaydedici
1. Yöntem: 1’den 9’a dek rakam düğmelerini kullannz. 10 ve daha yukars
için +10 düğmesini kullannz, örn. 23 için +10, +10, 3.
2. Yöntem: Rakam düğmelerini takiben ENTER düğmesini kullannz, örn.
23 için 2, 3, ENTER.
Kaydetmeye başlar. İstenmeyen kaytlar önlemek amacyla, kayt için bu
düğmelerin her ikisine birden baslmas şart vardr
VCR / DVD-kaydedici
MENU
Kullanmakta olduğunuz mevcut DVD ya da DVR ile ilgili menüleri gösterir
DVD / DVD-kaydedic
DTV MENU/TOP
MENU
Kullanmakta olduğunuz mevcut DVD ya da DVR’nin üst menüsünü gösterir DVD / LD / DVD-kaydedic
RETURN
Bir önceki menü sayfasna dönmek için kullannz.
DVD / DVD-kaydedic
AUDIO
Bir’den fazla audio parçaya sahip disklerde audio parçasn değiştirir
DVD / LD / DVD-kaydedic
SUBTITLE
Çok-dilli DVD’lerdeki altyaz dilini gösterir / değiştirir
DVD / DVD-kaydedic
ve ENTER
DVD menülerini / tercihlerini dolaşnz
DVD / DVD-kaydedic
CHANNEL +/–
Kanallar seçmek için kullannzUse to select channels
VCR / DVD-kaydedici
ENTER + Kayt işlemini başlatmak için basnz
HDD’li DVD-kaydedici
ENTER + Kayt işlemini durdurmak için basnz
HDD’li DVD-kaydedici
ENTER + DVD / CD’den HDD çalma moduna geçmek için basnz
HDD’li DVD-kaydedici
ENTER + HDD’den DVD / CD çalma moduna geçmek için basnz
HDD’li DVD-kaydedici
VSX-C301_Tu.book Page 37 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
10
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
Kablolu TV / uydu TV / dijital TV / TV kumandalar
Bu uzaktan kumanda aleti doğru kodlar (34.
sayfadaki Uzaktan kumanda aletinin diğer bileşenlerle
kullanlmas bölümüne baknz) girildikten ya da kendisine bu
komutlar öğretildikten sonra bu bileşenlere kumanda
edebilir.
Düğme(ler)
İşlevi
Bileşenler
TV Standby ve açk arasnda geçiş yapmak için basnz
Kablolo TV / Uydu TV / DTV / TV
INPUT SELECT
TV girişine geçmek için basnz
TV
CHANNEL +/–
Kanallar seçmekte kullannz
Kablolo TV / Uydu TV / DTV / TV
VOLUME +/–
TV ses seviyesini ayarlamakta kullannz
TV
MENU
Menü ekrann göstermek için basnz
Kablolo TV / Uydu TV / TV
DTV MENU/TOP
MENU
DTV menüsünü göstermek için basnz
DTV
RETURN
Bir önceki menü sayfasna dönmekte kullannz
Kablolo TV / Uydu TV / TV / DTV
GUIDE
Gezinmek için GUIDE düğmesi olarak kullannz
DTV
AUDIO
DTV audio kanallarna geçmekte kullannz
DTV
A / Kapal başlklama tercihi için basnz
Uydu TV / DTV
Mevcut programa dair bilgi için basnz
DTV
Menüde bir sayfa geri gitmek için kullannz
Kablolo TV
B / KIRMIZI
Uydu TV / DTV
Menüde bir sayfa ileri gitmek için kullannz
Kablolo TV
E / MAVİ
Uydu TV / DTV
C / YEŞİL
Uydu TV / DTV
D / SARI
Uydu TV / DTV
+10
Rakamlar girerken +10 düğmesi olarak kullannz
Kablolo TV / Uydu TV / TV / DTV
Saysal bir girdiyi silmek için basnz
Kablolo TV / Uydu TV / TV / DTV
DISC (ENTER)
ENTER düğmesi olarak kullannz
Kablolo TV / Uydu TV / TV / DTV
Rakam düğmeleri
Kablolo TV / Uydu TV / TV
TV kanallarna doğrudan erişim için kullannz
1. Yöntem: 1’den 9’a dek rakam düğmelerini kullannz. 10 ve daha yukars
için +10 düğmesini kullannz, örn. 23 için +10, +10, 3.
2. Yöntem: Rakam düğmelerini takiben ENTER düğmesini kullannz, örn.
23 için 2, 3, ENTER.
ve ENTER
Menü ekranndaki ögeleri seçmek ya da düzeltmek, ayrca üzerlerinde
gezinmek için basnz
Kablolo TV / Uydu TV / TV
Uyar
• İmalatçya ve tek tek modellere bağl olarak, baz
düğmeler baz donanmlar çalştramayabilir ya da
istenenden farkl bir şekilde çalştrabilir.
37
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 38 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
10
Diğer donatmlara kumanda edilmesi
Önceden kaydedilmiş kod listesi
DVD çalar
TV
Üretici
Kodu
Üretici
Kodu
Üretici
Kodu
PIONEER
000, 003, 008, 020,
111
007
003, 010
014
012
004
013
003
013
009, 011
005
006
002
016
015
001
014
PIONEER
ALBA
BUSH
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GRANDIENTE
GRUNDIG
HITACHI
ITT
JVC
MITSUBISHI
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
RCA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
SONY
TANDY
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
600, 651, 231
639
647
635, 638
648
640
650
657
631, 653
606, 633, 634, 654
642
613
609
632, 652
608, 622
607, 656
618
643
644, 646
645
602
604
641
637
636
605
PIONEER
AIWA
AKAI
ALBA
BAIRD
BUSH
GOLDSTAR
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
JVC
MAGNAVOX
MATSU
MITSUBISHI
PANASONIC
SANYO
SHARP
SONY
400, 443
446
442
447, 452
450
448
650
441
453, 454, 455
406
407, 428
414
445
609
408, 432
444
402
416, 417, 457, 458,
459 (dijital video)
451
449
405
AKAI
DENON
GOLDSTAR
HITACHI
JVC
LOEWE
PANASONIC
PHILIPS
RCA
SAMSUNG
SHARP
SONY
SONY (video oyunu)
THOMSON
TOSHIBA
ZENITH
DVD kaydedici
Üretici
Kodu
PIONEER
PANASONIC
TOSHIBA
456, 466, 467, 468
465
464
LD çalar
38
Tu
VCR
Set-üstü kutu (uydu/CATV)
Üretici
Kodu
PIONEER
DENON
HITACHI
MITSUBISHI
PHILIPS
RADIOLA
SONY
TELEFUNKEN
100, 111(DVD/LD)
110
109
100
104
104
101, 102
100
Üretici
Kodu
PIONEER
JERROLD
SA
ZENITH
200, 204, 231, 700
716
706, 708
717
Dijital Set-üstü kutu
Üretici
Kodu
PIONEER
200, 204
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
Uyar
• Doğru kodu atadktan sonra
sadece belirli işlevlere kumanda
edilebildiği, ya da listedeki üretici
için verilen kodlarn sizin
kullandğnz özel modelde
işlemediği baz durumlar olabilir.
• Varsaylan önceden kaydedilmiş
kodlar için 34. sayfa baknz.
VSX-C301_Tu.book Page 39 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
11
Ek Bilgiler
11. Bölüm
Ek Bilgiler
Sorun Giderme
Sorunlardan ve hatal çalşmadan, genellikle, yaplmş olan
hatal işlemler sorumludur. Bu bileşenle ilgili bir hata
olduğunu düşündüğünüzde aşağdaki noktalar kontrol
ediniz. Bazen hata diğer bir bileşenden kaynaklanyor
olabilir. Diğer bileşenleri ve kullanlmakta olan elektrik
donanmn gözden geçiriniz. Eğer hata, aşağda belirtilen
kontrolleri yaptktan sonra da devam ederse, tamir
işlemlerinin yaplmas için en yaknnzda bulunan yetkili
Pioneer servis merkezine ya da satcnza başvurunuz.
Belirti
Nedeni
Güç açlmyor.
• Güç prizi bağlants kesilmiştir.
• Güç kablosunu duvar prizine taknz.
• Koruma devresi etkinleşmiş olabilir.
• Güç kablosunu prizden çekiniz, sonra tekrar taknz.
• Kuru havadan dolay statik elektriklenme
olmuştur.
• Güç kablosunu prizden çekiniz, sonra tekrar taknz.
• ir şey arka panel fann engellemektedir.
• Engeli kaldrnz, ardndan cihaz açmak için 10 saniye
boyunca STANDBY/ON düğmesine basnz.
• Cihazn iç ss çok yükselmiştir.
• Cihaz soğumas için serin, havadar bir yere koyunuz,
ardndan cihaz açmak için 10 saniye boyunca STANDBY/
ON düğmesine basnz.
• Cihazn iç ss çok yükselmiştir.
• İyi havalandrlan bir yerde alcnn soğumasn sağlaynz,
ardndan cihaz açmak için 10 saniye boyunca STANDBY/
ON düğmesine basnz.
• Termistör (s sensörü) arzaldr.
• Alcnn ciddi bir sorunu vardr.
• Alcy duvar prizinden çekiniz ve Pioneer tarafndan onayl
bir tamir merkezini araynz.
Ekranda AMP ERR görünüyor ve
ardndan güç otomatik olarak
kesiliyor.
• Alcnn ciddi bir sorunu vardr.
• Alcy duvar prizinden çekiniz ve Pioneer tarafndan onayl
bir tamir merkezini araynz. Bu mesaj gördükten sonra cihaz
tekrar açmaya/kapatmaya çalşmaynz.
Düğmelere basldğnda cihaz
karşlk vermiyor.
• Düzgün olmayan bağlantlar.
• Bileşenin doğru bağlanmş olduğundan emin olunuz
(8. sayfa baknz).
• Ses kesilmiştir.
• Uzaktan kumanda aleti üzerindeki MUTE düğmesine
basnz.
Alc aniden kapanyor.
Çözümü
• Ses seviyesi kslmştr.
• MASTER VOLUME ayarn yapnz.
AM / FM seçili olduğunda ses çkş • Hatal frekans.
yok.
• Anten bağlanmamştr.
• Doğru frekansa dalga ayar yapnz.
Yayn istasyonlar otomatik olarak
seçilemiyor.
• Radyo sinyali çok zayftr.
• Bir evdş anten bağlaynz (15. sayfa baknz).
Radyo yaynlarnda hissedilir
gürültü.
FM yaynlar
• FM anteni tam olarak uzatlmamş ya da kötü
yönlendirilmiş.
• FM tel antenini tam olarak uzatnz, en iyi alm için
yönlendiriniz ve bir duvara sabitleyiniz.
• Zayf radyo sinyalleri.
• Evdş bir FM anten bağlaynz (15. sayfa baknz).
AM yaynlar
• AM anteni kötü yönlendirilmiş.
• Anteni bağlaynz (15. sayfa baknz).
• En iyi alm için dğrultuyu ve konumu ayarlaynz.
• Zayf radyo sinyalleri.
• Ek bir dahili ya da harici AM anteni bağlaynz (15. sayfa
baknz).
• Diğer donanmlar (floresan lamba, motor, vb.)
tarafndan yaratlan parazit.
• Gürültüye yol açan donatm kapatnz ya da alcnn
yanndan uzaklaştrnz.
• Anteni, gürültüye yol açan donanmn yanndan daha uzağa
yerleştiriniz.
Çevre ya da orta hoparlörlerden
ses gelmiyor.
• Çevre ya da orta hoparlör ayarlar hataldr.
• Hoparlör ayarlarn kontrol etmek amacyla, 31.
sayfadaki Sistem Kurumu menüsünden alc ayarlarnn
yaplmas bölümüne baknz.
• Çevre ve / ya da orta seviyeler kslmştr.
• Seviyeleri yükseltiniz. Hoparlör seviyelerini kontrol etmek
amacyla 33. sayfadaki Tek tek kanal seviyelerinin
ayarlanmas baknz.
• Çevre ve / ya da orta hoparlörlerin bağlantlar
kesilmiştir.
• Hoparlörleri bağlaynz (13. sayfa baknz).
39
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 40 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
11
Ek Bilgiler
Belirti
Nedeni
Çözümü
Gürültü azaltcdan ses gelmiyor.
• Gürültü azaltc bağlants kesilmiştir ya da
kapaldr.
• Gürültü azaltcy bağlaynz ya da açnz (13. sayfa baknz).
• Gürültü azaltc ayarlar hataldr.
• Gürültü azaltcy kurunuz (31. sayfa baknz).
• Ön hoparlörleri Küçük (S) olarak belirleyiniz (31. sayfa
baknz).
• Gürültü azaltcnn ses seviyesi çok düşüktür.
• Hoparlör seviyelerini kontrol etmek amacyla, 33.
sayfadaki Tek tek kanal seviyelerinin ayarlanmas baknz.
• LFE Zayflatcs OFF’a getirilmiştir.
• LFE Zayflatcsn 0 dB’e ya da 10 dB’e ayarlaynz
(32. sayfa baknz).
Bir DTS CD taranrken gürültü çkş • Çalar tarafndan yaplan tarama işlemi, dijital
oluyor.
bilgiyi hafifçe değiştirmekte ve okunamamasna
yol açmaktadr.
• Bu bir hatal çalşma değildir, fakat hoparlörlerinizden
yüksek sesli gürültü çkşn önlemek amacyla, ses seviyesini
düşürdüğünüzden emin olunuz.
Dolby Digital / DTS yazlmlar
çalnrken Digital / DTS göstergesi
yanmyor.
• Çalar’a ara verilmiştir.
• Çalmaya basnz.
• Çalarn ses çkş ayarlar yanlştr.
• Çalar doğru şekilde ayarlaynz (eğer gerekli ise, çalarla
birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz).
Bir 96 kHz / 24 bit disk çalnrken
ses çok yüksek geliyor.
• Farkl disklerin farkl kayt seviyeleri vardr, yani • Ses seviyesini azaltnz.
bazlar diğerlerinden daha yüksek sesli olabilir.
Ses bozuk.
• Analog sinyal çok güçlüdür.
• Giriş zayflatcsn açnz (32. sayfa baknz).
• Ana ses seviyesi çok yüksektir.
• Ses seviyesini azaltnz.
Hoparlörlerden sadece tiz
duyabiliyorsunuz.
• Ön hoparlörler küçük (S) olarak belirlenmiştir.
• ÖN hoparlörleri büyük (L) olarak belirleyiniz (31. sayfa
baknz).
Analog bileşenlerden ses çkş
vardr, fakat dijital olanlardan
(DVD, LD, CD-ROM, vb.) yoktur.
• Dijital bağlantlar hataldr.
• Dijital bağlantlar yapnz (8. sayfa baknz).
• Alcnn dijital çkş kapaldr.
• Çalarn dijital çkşn açnz (eğer gerekli ise, çalarla birlikte
verilmiş olan el kitapçğna baknz).
• CD-ROM çalar, bu alc il uyumlu olmayan bir
veri dizisi çkş (bir audio sinyal değil)
yapmaktadr.
• Bu alc ile uyumlu olan bir çalar kullannz.
• Analog giriş seçilmiştir.
• Dijital girişi seçiniz (29. sayfa baknz).
• Dijital giriş atamas yanlştr.
• Dijital girişi ataynz (32. sayfa baknz).
Dolby Digital / DTS yazlmlar
çalnrken ses yok ya da gürültü
çkş var.
• Dolby Digital / DTS ile uyumlu olmayan bir DVD • DVD çalarnzn Dolby Digital / DTS ile uyumlu olduğundan
çalar kullanlmaktadr.
emin olunuz.
• DVD çalar üzerindeki ayarlar hataldr ve / ya da • Çalarn ayarlarnn doğru olduğundan ve / ya da DTS sinyal
DTS sinyal çkş kapatlmştr.
çkşnn açk olduğundan emin olunuz. DVD çalar ile birlikte
verilmiş olan el kitapçğna baknz.
• Çalarn dijital ses seviyesini en üste, ya da nötr konuma
• Bir CD çalar, ya da dijital çkş seviyesi
ayarlaynz.
ayarlama özelliğine sahip diğer bir donanm
üzerindeki dijital çkş seviyesi kapatlmştr. (DTS
sinyali alc tarafndan değiştirlmiştir, bu nedenle
okunamamaktadr.)
Ayarlarn hepsi silinmiş.
• Alc bir aydan daha uzun bir süre boyunca
prizden çekildi, ya da ana güç kesildi.
Bir giriş seçildiğinde hiçbir görüntü • Video bağlantlar hataldr.
çkmyor.
40
Tu
• Alcy tekrar ayarlaynz (31. sayfa baknz).
• Video bileşeninin doğru bağlanmş olduğundan emin olunuz
(12. sayfa baknz).
• Giriş kaynağ doğru seçilmemiştir.
• Doğru işlev düğmesine baslarak doğru bileşenin seçilmiş
olduğundan emin olunuz (22. sayfa baknz).
• DVD / video çalar bağlantlar hataldr.
• Doğru şekilde ayarlaynz. DVD / video çalar ile birlikte
verilmiş olan çalştrma kitapçğna baknz.
Ekranda OVERLOAD yazs
görünüyor ve güç kendiliğinden
kesiliyor.
• Hoparlör kablosu cihazda ksa devreye neden
olmaktadr.
• Alcnn metal çerçevesine dokunan çplak tel demetçikleri
bulunmadğndan emin olunuz.
• Çkş çok yüksektir.
• Ses seviyesini azaltnz.
Gürültü azaltcnn atlama
frekansn belirlenemiyor.
• Bütün hoparlörler ya büyük (L) ya da –– olarak • Hoparlör ayarlarn değiştiriniz (31. sayfa baknz).
belirlenmiştir (yani hiçbir hoparlör küçük olarak
belirlenmemiştir).
Ekran karanlk ya da tamamen
kapaldr.
• Ekran karanlk ya da kapal olarak
belirlenmiştir.
• Farkl bir parlaklk seçmek amacyla uzaktan kumanda
üzerindeki DIMMER düğmesine art arda basnz.
Bir ayarlama yaptktan sonra ekran • Ekran kapal olarak belirlenmiştir.
kapanyor.
• Farkl bir parlaklk seçmek amacyla uzaktan kumanda
üzerindeki DIMMER düğmesine art arda basnz.
VSX-C301_Tu.book Page 41 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
11
Ek Bilgiler
Belirti
Nedeni
Alcya uzaktan kumanda aleti ile
kumanda edilemiyor.
• Uzaktan kumanda aletinin pilleri tükenmiştir.
• Pilleri değiştiriniz (3. sayfa baknz).
• Çalştrma için ya çok uzaktasnz ya da
kumanda aletini kötü bir açda tutuyorsunuz.
• Ön panel üzerindeki uzaktan alglaycdan 7 m uzaklk ve 30°
dahilinde çalştrnz (20. sayfa baknz).
• Alc ile uzaktan kumanda aleti arasnda bir
engel vardr.
• Engeli uzaklaştrnz ya da farkl bir açya sahip bir
konumdan çalştrnz.
• Floresan şğ ya da benzeri güçlü bir şk.
• Ön panel üzerindeki uzaktan alglaycnn doğrudan güneş
şğna maruz kalmasn engelleyiniz.
• CONTROL IN prizi bağlanmştr.
• CONTROL IN prizinin bağlantsn sökünüz.
Diğer bileşenlere uzaktan
kumanda aleti ile kumanda
edilemiyor.
Çözümü
• Uzaktan kumanda aletine, söz konusu bileşeni • Uzaktan kumandaya doğru kodu giriniz (34. sayfa baknz).
kumanda etmesi için gerekli olan doğru kod
girilmemiştir.
• Uzaktan kumanda aleti, bir ayarlama yapacak
ya da alc üzerindeki bir şeye kumanda edecek
bir moddadr.
• Kumanda etmek istediğiniz bileşenin düğmesine basnz.
• CONTROL IN prizine bir şey bağlanmştr
(16. sayfa baknz).
• Ya uzaktan kumanda aletini, CONTROL IN prizine
bağlanmş olan cihazn uzaktan alglaycsna doğru tutunuz,
ya da CONTROL IN prizindeki kabloyu çkarnz ve uzaktan
kumanda aletini normal şekilde kullannz.
Optik terminalin kapağ, prizi
çkardktan sonra kapanmyor.
• Fiş düzgün olmayan bir şekilde yerleştirilmiştir. • Terminalde sorun yok, fakat kapak kapanmayacaktr.
Mevcut seçilmiş olann dşnda bir
analog girişten ses duyulabiliyor.
• SCART kablolardan bir tanesi düzgün şekilde
bağlanmamştr.
• SCART kablolarn tekrar taknz, tam olarak
yerleştiklerinden emin olunuz.
Dolby Pro Logic II ve Dolby Surround
Uyar
• Eğer cihaz durgun elektrik gibi dş etkenler nedeniyle
normal şekilde çalşmyorsa.
• Normal çalştrma koşullarna dönmek amacyla, güç
kablosunu duvar prizinden çekiniz ve sonra tekrar prize
sokunuz.
Çevre sesi formatlar
Aşağda, DVD’ler, uydu, kablolu ve karasal yaynlarda ve
video kasetlerde rastlayacağnz başlca çevre sesi
formatlarnn ksa tarifleri verilmiştir.
Dolby Pro Logic (ve Dolby Pro Logic II) herhangi bir stereo
kaynağndan dört (Pro Logic II’de beş) kanal çevre sesi (ön
sol / sağ, orta ve çevre kanallar) çkarabilen bir kodlama
sistemidir.
Dolby Surround, stereo bir ses kayd içine çevre sesi bilgisini
yerleştiren bir kodlama sistemidir, bunu daha sonra bir Dolby
Pro Logic kod çözücü gelişmiş çevre sesi için kullanabilir.
Dolby Surround olarak kodlanmş bir kaynağ şu logodan
tanyabilirsiniz:
3
DTS Digital Surround
Dolby Digital
Dolby Digital olarak kodlanmş kaynaklar şu logodan
tanyabilirsiniz:
DTS Digital Surround kodlanmş bir kaynağ şu logodan
tanyabilirsiniz:
1
Dolby Digital, DVD ve dijital yayn ses kaytlarnda yaygn bir
şekilde kullanlan çok-kanall bir dijital audio kodlama
sistemidir. Beş tam aralk kanal ve esas olarak derin, gür ses
efektleri için kullanlan özel bir LFE (düşük frekans efektleri)
kanal olmak üzere toplam alt ayr audio kanaln verebilir;
“5.1-kanal” Dolby Digital terimi buradan gelmektedir.
DTS Digital Surround, DVD ses kaytlar için Digital Theater
Systems Inc.’in çkardğ 5.1-kanal bir audio kodlama
sistemidir. Dolby Digital gibi bu da, LFE kanal da dahil olmak
üzere alt ayr audio kanal sağlar.
41
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 42 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
11
Ek Bilgiler
SCART pin atamas
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
42
Tu
Pin
DVD & Set-üstü
VIDEO
kutu
DVR/TV
1
N.C.
Audio sağ çkş
2
Audio sağ giriş
Audio sağ giriş
Audio sağ giriş
3
N.C.
Audio sol çkş
Audio sol çkş
4
Audio için genel
GND
Audio için genel
GND
Audio için genel
GND
5
(7) için GND
(7) için GND
(7) için GND
6
Audio sol giriş
Audio sol giriş
Audio sol giriş
7
Mavi giriş
Mavi giriş
Mavi çkş
8
Durum & yön girişi
Durum & yön girişi
Durum & yön çkş
9
(11) için GND
(11) için GND
(11) için GND
10
N.C.
i / o-Link.A kontrol
i / o-Link.A kontrol
11
Yeşil giriş
Yeşil giriş
Yeşil çkş
12
N.C.
N.C.
N.C.
13
(15) için GND
(15) için GND
(15) için GND
14
(16) için GND
(16) için GND
(16) için GND
15
Krmz / S-video(C)
girişi
Krmz / S-video(C) Krmz / S-video(C)
girişi
çkş
16
Boş girişi
Boş girişi
Boş çkş
17
GND
(19) için GND
(19) için GND
18
(20) için GND
(20) için GND
(20) için GND
19
N.C.
Video çkş
Video / S-video(Y)
çkş
20
Video / S-video(Y)
girişi
Video / S-video(Y)
girişi
Video girişi
21
GND (fiş klf)
GND (fiş klf)
GND (fiş klf)
Audio sağ çkş
VSX-C301_Tu.book Page 43 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
Ek Bilgiler
11
43
Tu
VSX-C301_Tu.book Page 44 Tuesday, April 22, 2003 10:38 AM
Pioneer Corporation tarafndan yaynlanmştr.
Telif Hakk © 2003 Pioneer Corporation.
Bütün haklar sakldr.
PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: (905) 479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 656-472-1111
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002E
<TICSS / 03E00001>
Printed in Hungary
<VSX-C301-Tu>

Benzer belgeler