PATLAYICI MADDE PATLAYICI MADDE NEDİR? Hararet ve şok

Transkript

PATLAYICI MADDE PATLAYICI MADDE NEDİR? Hararet ve şok
PATLAYICI MADDE
PATLAYICI MADDE NEDİR?
Hararet ve şok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde
gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm kimyasal bileşim
ve karışımlardır.
Patlayıcı maddeler, dışarıdan yapılan herhangi bir etki sonucunda patlayarak büyük bir gaz
kütlesi oluşturur, ısı derecesi yükselir ve yanıcı bir özellik alır ve bulundukları hacimden çok
büyük ve yüksek hacimlere ulaşırlar. Yüksek hızda yanma (Patlama) ise 1/10,000 sn. de
oluşur.
İmal Edilişlerine Göre:
1. Fabrikasyon Patlayıcı Maddeler
a. Fizik Durumlarına Göre
• Katı (TNT)
• Sıvı (Nitrogliserin)
• Gaz (Havagazı/LPG)
• Toz (Barut)
• Plastik (C3, C4, Semtex)
b. Güçlerine Göre
• Düşük Güçlü Patlayıcılar (Barut)
• Yüksek Güçlü Patlayıcılar
1. Hassas Patlayıcılar (Nitrogliserin, Kurşun Azadür, Civa Fülminat, Pikrit Asit)
2. Hassas Olmayan (Sağır) Patlayıcılar: TNT, C3, C4, COM-B, RDX
2. Kullanım Amaçlarına Göre
a. Ticari Amaçlı Patlayıcılar (Dinamit, Barut)
b. Askeri Amaçlı Patlayıcılar (TNT, C3, C4, RDX, PETN, TETRİL, HMX)
3. El Yapısı Patlayıcı Maddeler
Infilaklı Fitil
Hassas patlayıcı maddelerden toz halindeki PETN’in üzerine pamuk ipliği sarılmış olup en dış
kısmı plastik izoleyle kapatılmıştır. 1 sn’de 8000 m hızla infilak eder. İnfilaklı fitil, normal
veya elektrikli infilak kapsülü ile patlatılır, yakıldığında patlamaz. 1 cm uzunluğundaki fitil
içersinde yaklaşık 0,8 gr. toz halde PETN maddesi bulunur.
İnfilaklı fitiller, patlayıcı maddelerin patlatılmasında veya herhangi bir maddenin
kesilmesinde kullanılabilirler.
TATP
Triacetonetriperoxide, (TATP) Tri-acetone-tri-peroxide
TATP Hassas ve güçlü el yapısı bir patlayıcı maddedir. Beyaz kristalize organik bir
peroksittir. Ticari ve askeri kullanımlar için uygun değildir. Hazırlanması kolay ama risklidir.
TATP illegal üretim ve kullanıma uygun bir patlayıcıdır.
TATP elektrik, sürtünme, darbe, ısı, ateş, ve kuvvetli asitle temas etmesi halinde patlama
özelliğine sahip bir patlayıcı maddedir. Patlama hızı: 5300 m/sn.’dir.
Saniyeli Fitil
Standart üretimde, 1 sn’de 1 cm yanma özelliğine sahip Normal infilaklı kapsüllerin veya
hassas patlayıcı maddelerin patlatılmasında kullanılmak
amacıyla toz halindeki kara barutun çevresine pamuk ipliği sarılmak suretiyle dış kısmına
plastik veya katran ile izole edilerek imal edilen fitillerdir.
Kapsüller (Başlatıcılar)
Kullanım amaçlarına göre gövde kısmı alüminyum veya bakırdan mamul, değişik boy ve
ebatlarda, içerisinde hassas ve güçlü patlayıcılardan Kurşun Azadür-Civa Fülminat ile Tetril
veya PETN bulunan, saniyeli fitil veya elektrik akımı ile çalışan, patlayıcıların infilak
ettirilmesinde şok, basınç ve hararet etkisi veren tüplere kapsül denir.
Normal Kapsül
Gövde kısmı alüminyum veya bakırdan imal edilmiş, içersinde hassas ve güçlü
patlayıcılardan Kurşun Azadür-Civa Fülminat ile Tetril veya PETN bulunmaktadır. Saniyeli
fitil veya herhangi bir şekilde alev çıkartan bir madde ile infilak ettirilebilirler. Bu infilak
neticesinde patlayıcı maddelerin infilak etmesi için gerekli olan şok basınç ve hararet etkisini
meydana getirir.
Bu tip kapsüllerde gecikme süresi olmayıp 0 (sıfır) zamanlı olarak imal edilmektedirler.
Ancak saniyeli fitil takıldığında fitilin uzunluğuna göre patlama süresi değişir.
Elektrikli Kapsül
Kapsülün infilakı için elektrik akımına ihtiyaç vardır. Bu akım en az 1,5 V ve 456 mA olması
gerekir. Kibrit eczası ile kaplanmış rezistans teli iki kablo arasında bulunmaktadır. İnfilak
etmesi için 4/1000 sn.lik süre yeterlidir. Kablolar plastik tapa yardımıyla kapsülün açık olan
kısmından boğumlar yardımıyla monte edilmiştir.
Elektrikli Kapsüller Kullanım Amacına Göre Üç Değişik Şekilde İmal Edilmektedir.
1- Gecikmesiz (Normal) Elektrikli Kapsül
2- K Grubu Gecikmeli Elektrikli Kapsül
3- HF Grubu Gecikmeli Elektrikli Kapsül
NOT:
Elektrikli infilak kapsüllerini elimize almadan önce ellerin topraklanması gerekmektedir.
Vücûtta, bulunan statik elektrikten kapsüller patlayabileceği unutulmamalıdır. İnfilaklı
kapsülleri açıkta patladıklarında 2.5 beygir gücünde basınç ve şok etkisi oluşturmaktadır. (1
beygir gücü 75 kg’lık bir ağırlığın 1 sn’de 1 m ileriye itilmesi esnasında harcanan güçtür).
(Özel Güvenlik Patlayıcı Maddeler Ders Notları ,ögg patlayıcı maddeler dersleri notları ,
patlayıcı maddeler , ögg patlayıcı maddeler dersler yazılar bilgiler ,özel güvenlik patlayıcı
maddeler dersler notlar yazılar bilgiler , patlayıcı maddeler bilgiler ders notlar sınav bilgisi)
Kimyasal Asit Gecikmeli Kapsül
Bu tip asit gecikmeli kapsüllerin gövde içlerinde bulunan gergi telinin kalınlığı ve direncine
bağlı olarak 3 dakikadan 23 güne kadar gecikme sağlanabilir, gergi teline bağlı olarak bir yay
ve bu yayın ittiği bir çarpma milinden ve içersinde eritici madde (asit) bulunan cam bir tüpten
ibarettir.
Bu tip kapsülün ateşlenmesi cam tüp kırıldığında asit gergi telini eritecek, kopan gergi teline
bağlı yay çarpma milini ateşleme kapsülüne vurmasını sağlayacaktır. Kapsüllerin gecikme
süreleri emniyet kurdelası üzerinde bulunan renklerden belirlenir.
Bomba Ateşleme Sistemleri
Bombada Anahtar Sistemleri Üçe Ayrılır.
1 – Gecikmeli Olarak Ateşlenen Anahtar Sistemleri a- Mekanik Sistemler b- Elektronik
Sistemler c- Kimyasal Gecikmeli Sistemler
2- Patlaması Bir Harekete Bağlı Olan Anahtar Sistemleri
3- Uzaktan Komutalı Anahtar Sistemleri
a-Telli Komutalı Sistemler
b- Komutalı Sistemler
1- Gecikmeli Olarak Ateşlenen Sistemler:
a- Mekanik Sistemler
Zaman Ayarlı Anahtar Sistemleri, bombanın istenilen zamanda patlatılmasını sağlar.
Zamanayarı sağlamak amacıyla ; Mekanik kol saati, Mekanik cep saati, Mekanik masa saati,
Mekanik timerler ve zaman ayarı (Gecikme) sağlayabilecek her türlü sistemler kullanılabilir.
b- Elektronik Sistemler
Zaman ayarı sağlamak amacıyla ;
Dijital kol saatleri, dijital timerler ve zaman ayarı (Gecikme) sağlayabilecek her türlü
sistemler kullanılabilir.
c- Kimyasal Gecikmeli Sistemler
Hiydroklorik Asit, Sülfürük Asit vb. kullanmak suretiyle yapılan bombalardır.
2- Patlaması Bir Harekete Bağlı Olan Anahtar Sistemleri
Civalı Sistem
Bilyeli Sistem
Gergiden Kurtulma (Yaylı Sistem)
Çıplak Kablo
Sarsıntıya Hassas
Çekmeli Sistem
Baskıdan Kurtulma Tip Anahtar
Basma Tip Anahtar Sistemi
Aydınlığa Hassas
Karanlığa Hassas
Aydınlığa Hassas
vb. gibi sistemleri sıralamak mümkündür.
3- Uzaktan Komutalı Anahtar Sistemleri
a-Telli Komutalı Sistemler
Amaca uygun olan bir yere bırakılan bombanın, hedefin bombaya yaklaşması ya da planlanan
patlatılması için, bombadan belli bir uzaklığa irtibat kablosu çekilerek (uzaktan) patlatılan
bomba düzenekleridir.
b- Komutalı Sistemler
1-Cep Telefonları
2- Telsizler
Bombada kullanılan anahtar sistemin radyo frekanslarıyla tetiklenerek bombanın
patlatılmasını sağlayan anahtar sistemleridir.
Patlama Nedir ?
Katı, sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisiyle
ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava
içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına patlama denir.
1 Cm3 Yüksek Güçteki patlayıcı maddenin patlatılması ile 27 m3 hava (gaz) elde edilir. 30006000 °C ısı oluşturur. 1 cm2>ye 105 ton basınç, ilk hız 24.000 Km/sn. olur.
Patlamanın Çeşitleri
a- Mekanik Patlama
b- Atomik (Nükleer) Patlama
c- Kimyasal Patlama
a-) MEKANİK PATLAMA
Mekanik patlamanın en iyi örnekleri bir buhar kazanında veya düdüklü tencerede basıncın
giderek yükselmesidir. Kazanın içinde bulunan su ısıtılınca buhar oluşur. Buhar ise bir tür
gazdır. Buhar kazanının veya düdüklü tencerenin bir basınç giderici emniyet subabı yoksa,
artan buhar basıncı içinde bulunduğu kabın yapıldığı malzemenin mekanik direncini aşar ve
kap infilak eder. Genellikle bu tür patlamalarda yüksek ısı görülür. Gazlar veya buhar hızla
açığa çıkar, gürültü meydana gelir.
b-) ATOMİK (NÜKLEER) PATLAMA
Nükleer patlama ve parçalanma, atom çekirdeğinin ayrışıp parçalanması veya füzyon, yani
atom çekirdeklerinin yüksek kuvvet altında füzyonu, birleştirilmeleri ile olur. Bu tür
parçalanma ve füzyon olayı sonucu çok yüksek miktarda enerji, ısı, gaz ve patlama şoku
meydana gelir. 2. Dünya Savaşında Japonya’ya atılan nükleer bomba yaklaşık bir kilo idi. Bir
kiloluk bombanın parçalanmasıyla oluşan tahribat yaklaşık 18.2 milyon kilogram TNT’ ye
eşdeğerdir.
c-) KİMYASAL PATLAMA
Kimyasal patlamalar sıvı veya katı halde bulunan patlayıcı maddenin çok büyük bir hızla,
hacminden çok daha büyük bir hacim olan gazlara dönüşmesi ile ortaya çıkar. Tüm dönüşme
süresi saliselerle ölçülebilecek zaman süreleri içinde olup biter ve son derece yüksek ısı
(binlerce derece) yaratır.
Kimyasal Patlamanın Yapısı ve Özellikleri
Toplum güvenliği ile görevli kişilerin en yaygın olarak karşılaştıkları patlamalar kimyasal
kökenli olup, bunlar kimyasal bileşiklerin infilakı ile oluşur. Tüm kimyasal patlamalarda
görülen dönüşmeler yanma ve oksidasyon sonucu ortaya çıkar.
Bir odunun yanması ile bir dinamit lokumunun patlaması arasında bir çok benzerlik vardır.
Çünkü her ikisi de bir hal değişmesine yol açar ve bu hal dönüşmesi süreci içinde yanma olayı
yer alır. Bu yanma olayında bazı değişiklikler meydana gelir.
Bir odunun “yanması” ile bir dinamit lokumunun patlaması arasındaki asıl fark, yanma
sürecinin oluşma hızıdır.
Patlayıcı madde patlatıldığı zaman, katı halde bulunan kimyasal patlayıcı madde aniden hızla
genişleyen bir gazlar kitlesi haline dönüşür. Patlayıcı maddenin patlamasıyla a çevreye büyük
hasar verebilecek üç etki ortaya çıkar.
Bunlar ; Patlamanın yarattığı basıncın yaptığı etki, etrafa dağılan parçaların etkisi ve
patlamanın yarattığı yakıcı etkiden (ısı) oluşur.
Basınç Etkisi
Patlayıcı madde ateşlenip, patlatıldığı zaman genişleyen, son derece sıcak gazlar oluşur;
Bu olgu yaklaşık olarak 1/10.000 saniye içinde olup biter. Oluşan gazlar ateşlenme olayının
yer aldığı mahalde bulunan havayı yaklaşık olarak santimetre karede 100 tonluk bir basınç ile
iter ve bu kitle ateşleme olayının yer aldığı odaktan, yaklaşık olarak saatte 20.400 kilometreye
varan hızla harekete geçer ve çevresinde bulunan havayı sıkıştırır. Genişlemeye devam eder.
Bu gaz kitlesi ateşlenme olayının yer aldığı noktadan başlayarak, dairesel olarak genişler,
yuvarlanır ve dev bir dalga gibi önüne gelen her şeyi parçalar ve binlerce tona ulaşan ağırlığı
altında ezer.
Sahile vuran dalgalar gibi bu dalganın da gücü, oluştuğu noktadan çok uzaklarda sıfıra iner.
Bu basınç dalgası genellikle patlamanın basınç dalgası olarak adlandırılır.
Her basınç dalgasının birbirinden ayırt edilebilen iki farklı fazı vardır ve bu fazların her ikisi
de önlerine çıkan engeller üzerinde farklı etkiler yapar.
Bu etkiler;
a-Yüksek (Pozitif) Basınç
b- Düşük (Negatif) Basınç’ tır.
a-) Pozitif (Yüksek) Basınç Etkisi
Ateşleme anında oluşan, patlama basıncı dalgası ve yüksek basınç, çevredeki havayı sıkıştırır.
Bazı durumlarda, bu sıkıştırılmış hava tabakası, hızla genişleyen, bir beyaz daire şeklinde
görülebilir. Bu patlama dalgasının, ön sınırı olarak adlandırılır.
Sıkıştırılmış hava tabakası, yüksek basınç dalgasının ilerleyen ön sınırını oluşturur. Patlama
dalgasının, ön sınırı milimetrik boyuttadır. Sınırın önünde bulunan hava tabakası, sıkıştırılarak
harekete geçer ve yüksek basınç dalgasının bir parçası haline gelir.
Patlama dalgalarının ön sınırı, onun ardından da yüksek basınç dalgası genişleyen bir daire
şeklinde ilerler. Büyür ve önlerine çıkan her engele şiddetle çarpar. Sonuçta engelin tümünün
veya bir kısmının patlamanın odak noktasının aksi yönünde devrilmesine yol açar.
Yüksek basınç dalgası fazının ömrü, ancak salise düzeyindedir. Yüksek basınç dalgası, engele
çarptıktan sonra genişleyen mesafe ile orantılı olarak gücün tümüyle yitirilmesine kadar
devam eder.
b-) Negatif (Düşük) Basınç Etkisi
Yüksek basınç dalgası, ateşleme anında oluşur çevresindeki havayı patlamanın merkezinin
aksi yönünde sıkıştırır. Havanın dışa doğru sıkıştırılıp itilmesi ile de patlamanın odak
noktasında basınç dalgası zayıflayıp etkisini kaybedinceye kadar geniş bir kısmi hava boşluğu
oluşur.
Oluşan kısmi hava boşluğu ise sıkıştırılıp itilen hava kitlesinin yön değiştirmesine yol açar.
Hava kitlesi hızla o boşluğa doluşur. Kısmi hava boşluğunun bu davranışı ve yön değiştirmesi
ise düşük basınç veya vantuz fazı olarak bilinir.
Patlamanın odak noktasına hızla geri dönmekte olan bu hava kitlesinin gücü vardır. Hava
kitlesinin merkeze doğru sürati, basınç dalgasının dışa doğru süratine oranla hayli yavaş ise de
azımsanamaz.
Yüksek basınç dalgasının gücünü bir siklona benzetirsek o zaman da düşük basınç dalgasının
gücünü fırtınaya benzetebiliriz. Yerinden itildikten sonra hızla merkeze boşluğu doldurmak
üzere dönen bu hava kitlesi, yol üzerine çıkan tüm engellere çarpıp, onları yerlerinden
oynatırlar
Tuğla bahçe duvarına çarpınca, daha önce parçalanmış ve hasar görmüş başka parçaların
düşmesine yol açar. Ama bu kez o parçalar patlamanın merkezi yönüne doğru düşerler.
Düşük basınç fazının gücü daha az olmasına karşılık, devam ettiği süre yüksek basınç fazının
süresinden üç mislinden fazladır. Basınç dalgasının önüne çıkan engel ve eşyalara yaptığı
etkiler tümüyle ele alınırsa; bu iki fazın birbiri ardına vurulan iki darbe gibi etki yaptığı
görülür. Yüksek Güçteki patlayıcı maddelerin patlatılması ile ortaya çıkan etkilerin en güçlü
hasar vereni patlama sonucu oluşan basıncın yaptığı etkidir.
Boru parçasının içine patlayıcı madde yerleştirilip, iki ucu kapaklarla kapatılarak basit bir
boru bomba elde edilebilir. Patlayıcı madde ateşlendiği zaman yaratılan hasar yalnız patama
basıncının yarattığı etki ile sınırlı kalmaz.
Çünkü patama sonucu oluşan boru parçaları, patlamanın merkezinden dışarıya doğru hızla
saçılır. Bu tür bombanın patlatılması ile oluşan ve etrafa saçılan parçaların ortalama hızı
patlama merkezinden kısa bir mesafe sonra yaklaşık olarak 800 m/sn’lik hıza ulaşır. Bomba
parçaları engele çarpınca ya seker yada engele gömülürler.
Örneğin ; Boru bomba gibi bir hazne içine yerleştirilmiş patlayıcı maddelerin patlamasıyla
oluşan ve hızla genişleyen gazlar, haznenin parçalanıp dağılmasına yol açar. Patlamanın
oluşturduğu toplam enerjinin yaklaşık olarak yarısı, bombanın haznesini parçalamaya ve
parçaların saçılmasına harcanır.
Yüksek Güçteki patlayıcı madde ile doldurulmuş patladığı zaman oluşan yüksek ısı ve basınç
nedeni ile parçalar incelmiş, yırtılmış ve gerilmiş bir görünüm arz eder.
Diğer yandan etkinliği düşük patlayıcı madde ile (Kara barut) doldurulmuş boru bomba
patladığı zaman oluşan parçalar, etkinliği yüksek patlayıcı madde ile doldurulmuş bir
bombanın patlaması ile ortaya çıkan parçalara oranla daha büyüktür. Üstelik o parçalar
gerilmiş ve incelmiş de değildir
Bombalarda parça etkisini arttırmak için çivi, rulman bilyesi gibi malzemelerden oluşan
parçalar kullanılır ki bunlara şarapnel adı verilir. Şarapnelin kişiler ve yapılar üzerinde yaptığı
etkiler bomba da parçaların yaptığı etkilerin aynısıdır.
Şarapnelin bir avantajı bombanın patlaması sonucu açığa çıkan ve hazneyi parçalamaya
harcanacak olan enerjinin bir kısmının şarapnelin saçılmasında kullanılmasıdır.
Sonuç olarak bombanın içine veya dışına şarapnel görevi yapacak parçaların konması hem
infilakın yaptığı hasarı artırır hem de şarapnellerin daha uzun mesafe kat etmelerini sağlar.
Şarapnel de bomba parçaları da patlamanın çevresinde bulunan eşyalara ve kişilere, onları
kesmek ve delmek suretiyle hasar verir.
Isı (Yakıcı) Etkisi
Düşük Güçteki veya Yüksek Güçteki patlayıcı maddeyle doldurulmuş bombanın patlatılması
ile oluşan yakıcı ısı etkisi bir tür patlayıcı maddeden diğerine hayli büyük farlılıklar gösterir.
Düşük Güçteki patlayıcı maddelerin yakıcı ısı etkisi, Düşük Güçteki patlayıcı maddelerden
daha uzun sürelidir. Diğer yandan Yüksek Güçteki patlayıcı maddeler daha yüksek ısılar
yaratırlar. Her iki durumda da etkinin süresi saliselerle ölçülür.
(Özel Güvenlik Patlayıcı Maddeler Ders Notları ,ögg patlayıcı maddeler dersleri notları ,
patlayıcı maddeler , ögg patlayıcı maddeler dersler yazılar bilgiler ,özel güvenlik patlayıcı
maddeler dersler notlar yazılar bilgiler , patlayıcı maddeler bilgiler ders notlar sınav bilgisi)
Şüpheli Kişi Araç ve Cisimler
BOMBALI OTOMOBİL
Başka bir yerde hazırlanan bombanın hedef seçilen otomobilin bagaj, motor kısımları, alt
bölümleri, lastiklerin çevreleri, iç kısımları ya da park edildiği zemine yerleştirilerek
tuzaklanmasına denir.
Bombanın ateşleme mekanizması otomobilin herhangi bir hareketinden veya zamana bağlı,
dışarıdan alacağı bir hareketle çalışabilir.
Araca Yerleştirilen Bombaların Anahtar Sisteminin Çalışma Şekilleri
a) Motor kaputu açılınca,
b) Motor çalıştırılınca,
c) Farlar yakılınca,
d) El freni çekilince veya bırakılınca,
e) Araba hareket edince,
f) Eksoz belirli oranda ısınınca,
g) Fren veya gaz pedallarına basılınca, h) Mindere veya koltuklara oturunca,
i) Korna çalınca (sese duyarlı)
j) Radyoyu açınca,
k) Torpido gözünü açınca vs sayabiliriz.
OTOMOBİL BOMBA;
Hedef seçilen yerlerde fazla maddi ve manevi hasar verebilmek, amacıyla bir otomobilin
bagaj bölümüne, koltuk altlarına iç kısmına mümkün olduğu kadar fazla miktarda patlayıcı
doldurularak hazırlanan, anahtar sisteminin de otomobil içerisinde herhangi bir yere
saklanarak oluşturulan bombaya denir.
Bombanın ateşleme mekanizması otomobilin herhangi bir hareketinden veya güç kaynağından
(akü) akım alarak faaliyete geçer veya zamana bağlı olabilir.
OTOMOBİL BOMBANIN ÖZELLİKLERİ
a) Araç, bomba olarak tuzaklanarak; hedefe park edilebilir.
b) Çalıntı veya herhangi bir araç, bombayla tuzaklanarak terk edilir.
c) Hedef seçilen kişinin otosu da otomobil bombaya dönüştürülebilir.
d) Araç roketlerle teçhiz edilebilir, bunlar zaman ayarlı veya radyo komutalı olarak
tuzaklanabilir ve yönlendirildikleri hedefleri kolaylıkla imha etmek için düşünülebilir.
ŞÜPHELİ ARAÇ HAKKINDA ALINMASI GEREKEN BİLGİLER
a) Aracın sahibi tespit edilmiş ise şu sorular sorulmalıdır;
1. Aracın son defa ne zaman kullanıldığı,
2. Başkasına geçici bir süre verilip verilmediği,
3. Oto kiralama şirketine ait ise; oto’yıı kimlere ve kaç saate veya kaç günlüğüne kiraya
verildiği,
4. En son nereye ve hangi saatte park edildiği,
5. Deposunda ne kadar benzin olduğu, en son kilometre sayısının ne olduğu,
6. Otonun ne zaman ve hangi saatte kullanılacağı,
7. Otonun anahtarının kendisinde olup olmadığı,
8. Araç çalınmış ise sahibinin müracaatı var mı? Saat kaçta çalındığı (Çalınma yeri ile terk
edilen yer arasındaki mesafe zaman olarak hesap edilerek teröristlerin elinde ne kadar süre
kaldığı) tespit edilmelidir.
9. Oto sahibinden, içinde son bırakılanların neler olduğu,
10. Araçta tehlikeli yük olup-olmadığı (petrol, yağ, sıvı oksijen, azot, gübre vb)
öğrenilmelidir.
b- Sahibi belli olmayan araçların tuzaklanmış olup olmadığının kontrolü ;
1. Aracın etrafındaki bölge kontrol edilir.
2. Yerde ayak izi, kriko, sürtünme izleri vb. araştırılmalıdır,
3. Vasıta etrafında yerde kablo, tel, iplik, bant ve olmaması gereken parçaların olup-olmadığı
kontrol edilmelidir,
4. Arabanın kapılarında, bagaj ve motor kaputunda, depo kapağının açılması için bir zorlama
ve çizilme izlerinin olup-olmadığı kontrol edilmelidir,
5. Parlak satıh üzerinde parmak izi olup olmadığına dikkat edilmelidir.
6. Aracın alt aksamlarını dikkatlice kontrol edilerek, araç üzerinde olmaması gereken paket,
kablo ile herhangi bir değişikliğin olup-olmadığı araştırılmalıdır,
7. Ayrıca aracın park etmiş olduğu yer; yasak yerler, önemli binalar ile kalabalık alış-veriş
merkezlerinin önleri veya okul ve yurt civarında terk edilmiş vaziyette ise bu gibi otolardan
şüphe edilmelidir.
8. Aracın çalıntı kaydı olup-olmadığı öğrenilmelidir.
(Özel Güvenlik Patlayıcı Maddeler Ders Notları ,ögg patlayıcı maddeler dersleri notları ,
patlayıcı maddeler , ögg patlayıcı maddeler dersler yazılar bilgiler ,özel güvenlik patlayıcı
maddeler dersler notlar yazılar bilgiler , patlayıcı maddeler bilgiler ders notlar sınav bilgisi)
ARACIN KONTROL EDİLMESİ
1- Jant Kapaklarının Uzaktan Kontrolü
Jantları bütünüyle kapatan kapakların uzaktan açılması zor olmakla beraber yarım jant
kapakları kolaylıkla açılır.
2- Kaportanın Uzaktan Kontrolü
Kaput altına tuzaklama yapılabileceği düşünülürek kaput elle açılmaz, uzaktan açma
teknikleri uygulanarak güvenlik içinde yapılabilir.
3- Motor Boşluğu Baştan Başa Kontrol Edilir.
a-) Debriyaj, fren, gaz pedalları düzenleri ve direksiyon bağlantıları bomba gergi bağlantısı
ihtimaline karşı kontrol edilir, motor bölümü ile şoför mahallini ayıran kısımda bulunan kapak
ve diğer aksesuarlar ile hava temizleme teçhizatında oynama izleri aranır, aynı şekilde
elektrikli başlatma donanımlı bomba ihtimaline karşı fren, direksiyon, klima cam silecekleri
povver bağlantıları kontrol edilir.
b-) Gerektiğinde yağ çubuğu ve boşaltma tapalarından örnekler alınarak motor veya
şanzuman yağına, cam suyu kutusuna, radyatör sıvı infilak maddesi katılıp katılmadığı kontrol
edilir.
6- Aracın İçine Giriş Yolları
Oto kapıları uzaktan müdahale yöntemleri ile açılmalıdır. Hedef normalde arka veya ön sağ
koltukta oturuyorsa giriş sol ön kapıdan, şayet hedef şoför ise giriş sağ arka kapıdan olmalıdır.
Yine hedef şoför ise ve şoför kapısı kilitli ise sağ arka kapı camın kırılması veya arka camdan
zorlayarak girilmesi düşünülmelidir. Arka kapılar genelde dışarıdan kilitlenmezler.
7- Araç İçinin Aranması
a-) Araca giriş imkanı kazanıldıktan sonra açılmış olan kapının kaplamaları kontrol edilir.
Önceden çıkarılmış veya oynanmışsa çoğunlukla kolaylıkla farkedilir. Araba tanınmayan
veya şüpheli her şey muhtemel bomba olarak düşünülür ve işlem bomba imha uzmanına
bırakılır.
8-) Giriş Ön Kapıdan Yapılmışsa
1- Kapı uzaktan açılır, arabanın arka bölümü aranmışsa giriş normalde sağ ön kapıdan yapılır,
kapı iç kaplaması ve tavan lambası düğmesi kontrol edilir.
2- Aynı arka bölümün aranmasında uygulanan usulle tabandan başlayıp yukarıya doğru
aranır.
3- Taban paspasları, pedallar, uzun kısa far düğmesi, ön koltuk, kalorifer ve havalandırma
mazgalları, göğüslük altı, radyo ve hoparlörler, kül tablaları, torpido gözü, güneşlik ve tavan
astarları kontrol edilir.
9- Bagajın Aranması
Taban döşemesi, stepne içi, alet kutusu, arka koltuk sırt arkası, fren, dönüş ve geri vites
lambaları kontrol edilir, elektrik kabloları yakından incelenir.
in Deposunun Kontrolü
a-) Benzin deposunun kontrolü problemli olabilir, gözle kontrol etmek gösterge aksamının
depoya monte edildiği kapağı açarak yapılabilirse de depo iç bölmeleri bu işlemi önler. Tam
kontrol için en emniyetli şekil benzin deposunun araçtan sökülerek yapılmasıdır.
b-) Aynı kontrol güçlüklerine, depo kapağı kilitli ise ve depo ağzına sifon sokulmaması için
zemberek yayı tipi süzgeç konulmuşsa patlayıcı madde konulmuş olması ihtimali düşüktür.
Benzin depoları metalik sodyum doldurulmuş jelatin kapsülleri vasıtasıyla sabotaja açıktırlar,
adına “ateş böceği”de denen bu jelatin kapsülleri erir ve içindeki metalik sodyum benzindeki
suyla temas ettiğinde reaksiyon sonucu meydana gelen alev, şok ve basınç depoyu yarar.
11 – Aracı Olduğu Yerde Çalıştırmak
Akü bağlanır, motor çalıştırılır ve motor, normal sıcaklığa varıncaya kadar rolantide
çalıştırılır, klima, kalorifer, havalandırma, elektrikli koltuk ayarları, pencereler, radyo
aydınlatma ve korna gibi bütün cihazlar açılır.
Yukarıda yapılan işlemler sonucunda aracın herhangi bir yerinde bomba olmadığı belirlenmiş
olur.
MEKTUP BOMBALAR
Alıcısını yaralamak veya öldürmek amacı ile hazırlanan, postada kaldığı sürece patlamayacak
şekilde ayarlanan, açınca patlayan bubi tuzaklı bombalardır
Mektup Bombanın Tanınması
1- Normal mektuplara göre daha kalındır. (Zarf içerisine konulan plastik patlayıcıcının
kalınlığı 5 mm.’den az olamayacağı için, zarfın kalınlaşmasına neden olur.)
2- Aynı ebattaki normal mektuptan daha ağırdır.
3- Üzerine gereğinden fazla pul yapıştırılmıştır. Hem mektubun adresine kesin gitmesini
sağlamak, hem de patlayıcı maddenin zarf üzerine bırakacağı yağların gözükmesini
önlemektir.
4- Zarf üzerinde gereğinden fazla bant ve diğer yapıştırıcılar bulunabilir.
5- Zarf üzerinde ad, soyadı, unvan ve adreste yazı ve harf hatası olabilir.
6- Genellikle yavaş yazıldıkları için yazılarda mürekkep birikimi olabilir.
7- Mektubun ağırlığı ya da ebatları dengesiz olabilir.
8- Normal mektuplara göre daha sert olup, katlanmaz ve kırılmaz.
9- Hafif ellendiğinde kısmi sertliklere rastlanabilir.
10- Zarf kapağı açılmış, tekrar kapatılmış ve yapışma yerleri yapıştırıcı ile kapatılmış olabilir.
11 – Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir.
12- Patlayıcı Maddenin kokusu zarf üzerinden algılanabilir.
13- Zarf üzerinde kişiye özel, zata mahsus gibi ibareler bulunabilir.
14- Bombalı mektupların imalinde kullanılan pil, kablo ve kapsül parçaları metal detektörleri
ile yapılan kontrollerde tespit edilebilir.
15- Bombalı mektuplarda genelde torba zarf kullanılır.
16- Torba zarfın arka kapağı açılıp, tekrar yapıştırılabilir.

Benzer belgeler

KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ ÜNİT

KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ ÜNİT patlatılmasını sağlayan anahtar sistemleridir. Patlama Nedir ? Katı, sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisiyle ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık...

Detaylı