ÇOCUK OYUN SETLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Transkript

ÇOCUK OYUN SETLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÇOCUK OYUN SETLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ








TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON
Min.114 mm. Çaplı minimum 2.5 mm et kalınlığında galvaniz borudan
oluşturulacaktır.
( SICAK DALDIRMA GALVANİZ TS 914)
Bu boruların üst noktaları boru içerisinde su ve nem girmeyecek
şekilde detaylandırılmış yarım küre formunda, min.6 mm. Et
kalınlığında, enjeksiyon kalıpla şekillendirilmiş renkli plastik
kapaklarla kapatılacaktır.
Yatay ve düşey 114 mm. çapındaki profillerin birbirlerine bağlantı
noktaları dik açı oluşturulacak şekilde enjeksiyon yöntemi ile
yapılmış polyemid esaslı veya alüminyum döküm olarak imal edilmiş
kiriş bağlantı kelepçeleriyle bağlanacaktır.
POLİETİLEN ÜRÜNLER HAMMADDE ÖZELLİKLERİ
Alçak veya orta yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer Low
Density Polyethylene)
Polietilen ürünlerde renk solmasını önlemek için polietilen ürünleri
renklendirmek için kullanılan masterbatch boyaların “Işık Haslığı”
test değeri 6 veya üzeri olmalıdır.(İdarenin isteğiyle; kullanılan
boyanın ışık haslığı ve skalası ile ilgili ISO 105 B02 standardına
göre akredite edilmiş laboratuardan analiz raporu istenebilir.)
Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan
noktalarında minimum ≥ 6 mm, herhangi bir basınca maruz kalmayan
bariyer ve gölgelik amaçlı ürünlerde minimum ≥ 4 mm olmalıdır
Yüklenici firma, muayene sırasında min. 50 mm ye kadar ölçüm
yapabilen ses dalgalarıyla kalınlık ölçme cihazı getirmelidir. Bu
cihazla plastik veya metal parçaların et kalınlıkları ölçülecek olup
istenilen kriterlere uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
ELEKTROSTATİK BOYA
Tüm metal aksam imalat yapıldıktan sonra, elektrostatik sistemde
metalin güneşle ısınmasını önleyen polyester esaslı toz boya ile
kaplandıktan sonra 200 - 220 derece sıcaklıktaki fırında 10 dakika
süreyle pişirilerek boya işleminden geçirilmelidir.
ANKRAJLAR
 Kare ve altıgen oyuncak
kulelerinin ankrajları tek parça
olarak imal edilecektir.
 Her bir ankraj borusu lokal
olarak, ankraj kesit resminde
görüldüğü gibi betonlanacaktır.
 Ankraj boyları min.300mm.
olacaktır ve atılacak beton çapı
min. 500mm. olmalıdır. Ankraj
beton kesiti resimdeki gibi
olacaktır. Üst taraf daha dar ve
45derece açı ile 500mm. çapa
ulaşacaktır. Açılı yüzeylerin diğer
yüzeylerle kesiştiği noktalar çap 100mm. radüslü olmalıdır.
1


BETON ÜSTÜ FLANŞLI ANKRAJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 Kırılma ve çatlamalara karşı ‘’Sfero’’ döküm
olarak imal edilmelidir
 Dış ölçüler 215 mm çapında, 75 mm
yüksekliğinde ve 3.250 kg ağırlığında olmalıdır.
 Bağlı olduğu boruyu yere 90 derece diklikte
konumlandıracak şekilde dizayn edilmiştir
olmalıdır. Boru yüzeyine M12X15 ölçülerinde imbus
cıvata ile yandan sabitlenmelidir
 Beton yüzeyine gerektiğinde ya da
istendiğinde 1 veya 3 adet çakma dübel ile montaj
yapılmalıdır
Yüzeyi ‘’Elektro statik toz boya veya epoksi boya ile kaplanmalıdır.
DÜZ KAYDIRAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 110-160-210 \ ±10 cm yüksekliğindeki platformlardan max.40
eğimli inecek şekilde tasarlanacaktır.
 Üstte çocukların kaydırağa güvenli girişini sağlayacak polietilen
bariyer ve aşağıda çocuğun hızını kesecek şekilde 1,1 mt.
yükseklik için min 35 cm.,1,6 mt. yükseklik için min. 45 cm,
2,1 mt. yüksekliğinde kaydırak için min.50 cm uzunluğunda düzlemi
bulunacaktır.
 Yan duvarları min. 15 cm yüksekliğinde olacaktır.
 Kaydırağın kayma bölümünün genişliği min. 65 cm+/-10cm olacak
şekilde polietilen malzemeden tek parça olarak imal edilecektir.
 Altta yere sabitlenmek üzere metal ayak bağlantı yeri olacaktır.
 En altta min.27 mm x 2 mm borularla veya dengi metal ayaklarla
yere gömülerek betonlanacaktır.
 Kaydıraklar çift cidarlı olacaktır.
 Kaydıraklar tek parça olarak imal edilecektir ve nihai ürünün
yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması
ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek
imal edilmiş olması gereklidir
 h:110 cm kaydırak; min.23kg, h:160 cm kaydırak; min.33kg, h:210
cm kaydırak; min. 50kg ağırlığında olmalıdır.
h=160 CM SPİRAL KAYDIRAK
160 \ ±10 cm yüksekliğindeki platformdan merkezindeki min. Ø76 mm
profil boruya sarmal şekilde kalıplanmış, kendinden renkli
polietilenden imal olarak, üstte çocukların kaydırağa güvenli
girişini sağlayacak teknik şartname ve tasarımlarda belirtilen
şekilde polietilenden mamul bariyerler bulunacaktır.
2






Spiralin ortasından sarmal şekilde tamamına girmiş olan Ø 76 lık
boru, zemine 60cm. beton atılacaktır.
Kayılan bölümün yan yüzeylerinin yüksekliği min. 15cm olmalıdır; ve
kayma eğimi ortalama 40
yi geçmemelidir.
Kaydırağın çıkış noktasına göre dönme ya da tur sayısı min. 1 tur
olmalıdır. Çıkış bölümü açısı platforma göre 90 olacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Üstte platforma, altta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı ankraj
olarak yere monte edilerek betonlanacaktır.
Spiral kaydıraklar tek parça olarak imal edilmelidir ve nihai ürünün
yüzeyinin pürüzsüz olması için alüminyumdan veya dengi malzemeden
imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey
parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş
olması gereklidir.
Kaydırak için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı şekil ve
modeller de idarece kabul görebilecektir. Spiral kaydırağın rengi
isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde kendinden renkli
olarak üretilebilecek şekilde olmalıdır. h: 160 \ ±10 cm spiral
kaydırak min.47 kg ağırlığında olmalıdır.









h=210cm SPİRAL KAYDIRAK
210 \ ±10 cm yüksekliğindeki platformdan merkezindeki min. Ø76 mm
profil boruya sarmal şekilde kalıplanmış, kendinden renkli
polietilenden imal olarak, üstte çocukların kaydırağa güvenli
girişini sağlayacak teknik şartname ve tasarımlarda belirtilen
şekilde polietilenden mamul bariyerler bulunacaktır. Spiralin
ortasından sarmal şekilde tamamına girmiş olan Ø 76 lık boru,
zemine 60cm. beton atılacaktır.
Kayılan bölümün yan yüzeylerinin yüksekliği min.15cm. olmalıdır
ve kayma eğimi ortalama 40
yi geçmemelidir.
Kaydırağın çıkış noktasına göre dönme ya da tur sayısı min.1,20
tur olmalıdır. Çıkış bölümü açısı platforma göre 90 olacak
şekilde tasarlanmalıdır.
Üstte platforma, altta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı
ankraj olarak yere monte edilerek betonlanacaktır.
Spiral kaydıraklar tek parça olarak imal edilmelidir ve nihai
ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması
ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek
imal edilmiş olması gereklidir,
h: 210 \ ±10 cm spiral kaydırak min.50 kg ağırlığında olmalıdır.
h=260cm SPİRAL KAYDIRAK
260 \ ±10 cm yüksekliğindeki platformdan merkezindeki min. Ø114
mm profil boruya sarmal şekilde kalıplanmış, kendinden renkli
polietilenden imal olarak, üstte çocukların kaydırağa güvenli
girişini sağlayacak teknik şartname ve tasarımlarda belirtilen
şekilde polietilenden mamul bariyerler bulunacaktır.
Kayılan bölümün eğimi ortalama 40
yi geçmemelidir.
Kaydırağın çıkış noktasına göre dönme ya da tur sayısı min.1,70
tur olmalıdır. Çıkış bölümü platforma göre tersten 270 de
olacak şekilde tasarlanmalıdır. Kaydırak yan yüzeylerinin
3



yükseklikleri min. 25cm., kayma yüzeyinin genişliği min.65cm.
olmalıdır.
Üstte platforma, altta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı
ankraj olarak yere monte edilerek beton atılacaktır.
Spiral kaydıraklar tek parça olarak imal edilmelidir ve nihai
ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması
ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek
imal edilmiş olması gereklidir
h: 260 \ ±10 cm spiral kaydırak min. 95 kg ağırlığında olmalıdır.
Min. 47 kg.
Min.50 kg
Min.95 kg





SPİRAL KAYDIRAK BARİYERLERİ
Teknik çizime ve metraj listesine bağlı kalmak şartıyla oyun
grubunda kullanılan spiral kaydırağa güvenli girişi sağlamak
amacıyla polietilenden mamul bariyerlerdir.
1.5 ve 2m yükseklikteki spiral kaydıraklarda kullanılmak üzere
dizayn edilecektir. Min. 15 kg ağırlığında olmalıdır.
Polietilen ürün bitiminden, platform boyunca sağda ve solda olmak
üzere metal korkuluklar ile montaj tamamlanacaktır.
Kaydırak giriş kesitini kavrayacak şekilde, alttan platform ile PE
ürün bitiminden metal korkuluklar ile cıvata-somun yardımı ile
sabitlenecektir; gizli detayı olmayan birleştirmeler plastik
kapaklar ile gizlenecektir.
210 cm.(+/-10cm) Spiral kaydırak korkuluğu çocukların kaydırağa
girişte yan ve üst taraflardan aşağıya düşmesine engel olacak
şekilde tasarlanmış ve min. 29 kg ağırlığında olmalıdır
4



260 cm. (+/-10cm) Spiral kaydırak korkuluğu çocukların kaydırağa
girişte yan ve üst taraflardan aşağıya düşmesine engel olacak
şekilde tasarlanmış min. 40 kg ağırlığında olmalıdır
Spiral platform, spiral kaydırak ile platform arasında bağlantıyı ve
güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
Her bir parça çift cidarlı olacaktır.
KEMER

 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir
 Malzemenin içine göçmesini,
deformasyona uğramasını vb. engellemek
amacı ile destekleyici özelliği olan
kesitte tasarlanması gerekmektedir.
 Kemer altındaki yuvalardan
boruların üstüne oturtularak, boruya
sabitlenecektir.
 Kemer min. 9 kg olarak imal
edilecektir.
Kemer için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı şekil ve
modeller de idarece kabul görebilecektir.
TÜP KAYDIRAKLAR
5












110-160-210-285-460\ ±10cm yüksekliğindeki platformlardan max.40
eğimli inecek şekilde tasarlanacaktır(Bu dirsek çift cidarlı olacak
ve düz tünele giriş acısını sıfırlayacaktır. Teknik resimdeki şekle
uygun olmalıdır).
Üstte çocukların kaydırağa güvenli girişini sağlamak amacıyla
polietilen bariyer ve min.145
açılı dirsek yekpare olarak
dökülecektir. Giriş korkuluğu platformdan 105cm.+/-10 yüksekliğinde
olacaktır. Altta hızını kesecek şekilde açılı çıkış dirseği yer
alacaktır.
Bu iki parça arasında lineer polietilen 138 cm, 40 cm, 80 cm
v.b.boyutlardaki silindirler, kalıplar vasıtasıyla dökümü ile imal
edilecektir.
Tüp kaydırağın üç parçasının birleştirilmesinde kullanılacak olan
flanşlar yan yana getirilerek yüz yüze bastırma yapıldıktan sonra
her bir daire şeklinde flanşlar üzerine 45º lik mesafelerde bulunan
yerlere 11 mm çapında delinecek delikler neticesinde galvaniz
kaplama imbus cıvata, somun ve rondelâ kullanmak şartı ile bağlantı
sağlanacaktır. Bu bağlantı somunları plastik kapaklarla korumaya
alınacaktır.
Altta yere sabitlenmek üzere metal ayak bağlantı yeri olacaktır.
Bunlar yüksekliklerine göre metal ayaklarla yere beton atılarak
sabitlenecektir.
Silindir şeklindeki kaydırağın iç çapı 75 cm olacaktır.
Giriş ve çıkış dirsekleri çift cidarlı olmalıdır. .(alt ve üst yüzey
kalıp görecektir)
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Tüm tüp kaydıraklar ve helezon tünel kaydırakların birleşim
flanşları polietilen bileziklerle kapatılacak ya da bileziklerin
kullanılmadığı yerlerde cıvata ve somunların dışarıda kalmasını
engelleyecek plastik rondela ve rondela kapakları kullanılacaktır.
Düz tünel kaydıraklardaki çıkış kısımları düz ya da hayvan figürü
görünümlü(ördek, kuş vb.) çıkış olmalıdır.
200 cm üzerindeki yüksekliğe bağlanan kaydıraklarda tünel
kaydıraklar platforma bağlandıktan sonra güvenlik gereği kaydırağın
altında mutlaka destek borusu kullanılmalıdır. Bunlar aşağıdaki gibi
olmalıdır.
h:285(+/-) cm düz tünel kaydıraklarda; 2,6 mt.(+/- 10 cm)
uzunluğunda min.2 adet 4˝ destek borusu kullanılmalıdır.
h:460 cm düz tünel kaydıraklarda;200cm (+/-10cm) uzunluğunda min. 2
adet, 360 cm(+/-10cm) uzunluğunda 2 adet, 470 cm uzunluğunda min. 2
şer adet olmak üzere toplamda 6 adet 4˝destek borusu
kullanılmalıdır.
 h:110 cm tüp kaydırak; min. 70kg, h:160 cm için kaydırak;
min.95kg, h:210 cm tüp kaydırak; min.120 kg, h:285 cm tüp kaydırak;
min.202 kg, h:460 cm tüp kaydırak min. 343kg ağırlığında olmalıdır.
6








Mevcut teknik çizimler örnek olup oyun grubu modelinde var olan
tünel modeli kullanılacaktır.
HELEZON TÜNEL KAYDIRAKLAR
210 – 285 – 335 - 460 \ ± 10 cm yüksekliğindeki platformdan max.45
eğimli ve 360 dönerek min. Ø75cm. polietilen tünel borulardan
kayarak çıkış ağzında min.30cm. yükseklikte ve min.40cm. düzlemden
çıkacak şekilde oluşacaktır.
Üstte çocukların helezon tünel kaydırağa güvenli girişini sağlayan
polietilen veya metal bariyerli olarak imal edilecektir.
Altta yere sabitlenmek üzere metal ayak bağlantı yeri olacaktır.
Helezon tünel kaydırak üstte bariyer vasıtası ile platforma, altta
ise tünel çıkışı metal ayakları toprağa gömülerek sabitlenecektir.
Helezon tünel kaydırakların giriş ve çıkışı çift cidarlı olmalıdır.
Helezon tünel kaydıraklardaki çıkış kısımları düz ya da hayvan
figürü görünümlü(ördek, kuş vb.) çıkış olmalıdır.
Helezon tünel kaydıraklarda kullanılması gereken destek boruları
aşağıdaki gibi olmalıdır.
h:210 cm helezon kaydırakta; 1 adet 240 cm uzunluğunda 4˝destek
borusu,
h:285cm(+/-10 cm) 90° dönüşlü helezon kaydırakta; 1 adet 230cm, 1
adette 190 cm uzunluğunda toplam 2 adet 4˝destek borusu
kullanılmalıdır.
h:285cm(+/-10cm) 60° dönüşlü helezon kaydırakta; 1 adet 215 cm,1
adette 180 cm uzunluğunda toplam 2 adet 4˝destek borusu
kullanılmalıdır.
h:335cm(+/-10 cm)360° dönüşlü helezon kaydırakta;1 adet 370 cm
uzunluğunda,1 adet 240 cm uzunluğunda, 1 adette 200 cm uzunluğunda 3
adet 4˝ destek borusu kullanılmalıdır.
h:460cm(+/-10cm)’S’ helezon kaydırakta;1 adet 400 cm, 1adet 270 cm,
1 adet 220cm, 1 adet 170 cm uzunluğunda toplam 4 adet 4˝ destek
borusu kullanılmalıdır.
h:460cm(+/-10cm)60° dönüşlü helezon kaydırakta; 1 adet 350 cm, 1adet
310 cm, 1 adet 220cm, 1 adet 180 cm uzunluğunda toplam 4 adet 4˝
destek borusu kullanılmalıdır.
h:460cm(+/-10cm)360° dönüşlü helezon kaydırakta; 1 adet 450 cm,
1adet 310 cm, 1 adet 270cm, 1 adet 200 cm uzunluğunda toplam 4 adet
4˝ destek borusu kullanılmalıdır.
h:460cm(+/-10cm)180° dönüşlü helezon kaydırakta; 1 adet 410 cm,
1adet 380 cm, 1 adet 280cm, 1 adet 220cm uzunluğunda toplam 4 adet
4˝ destek borusu kullanılmalıdır.
7

h:210 cm.(+/- 5cm) helezon kaydırak min.167kg, h:285kg (+/5cm)helezon kaydırak min. 240 kg, h:cm (+/-5cm)helezon kaydırak min.
257 kg, h:460 cm (+/-5cm) helezon kaydırak min.340 kg. ağırlığında
olmalıdır.
h:460 cm ‘S’
Dönüşlü
h:460 cm 360°Dönüşlü
h:


h:460 cm 60°
460 cm 180°Dönüşlü
Mevcut teknik çizimler örnek olup oyun grubu modelinde var olan
helezon tünel modeli kullanılacaktır.
HELEZON
Kayma yüzeyi
çıkışlarında
parça min.35
TÜNEL KAYDIRAK ÇIKIŞ PARÇASI
750cm.den büyük olan helezon ve tünel kaydırak
min.165cm.+/-10cm uzunluğunda çıkış kullanılmalıdır. Bu
kg ağırlığında olmalıdır.
8



Kayma yüzeyi 750cm.den küçük olan helezon ve tünel kaydıraklarda
min.130cm+/-10cm. olan çıkışlar kullanılmalıdır. Bu parçalarda
hayvan figürü kullanılacaksa min. 40 kg ağırlığında olmalıdır,
figürsüz çıkışlar min.23 kg ağırlığında olmalıdır. Tünel giriş
parçasının eğimi TSE standartlarında verilen kayma açısına uygun
olarak tek parça olarak imal edilecektir.
Altta yere sabitlenmek üzere metal ayak bağlantı yeri olacaktır ve
bu metal ayaklar yere betonlanarak sabitlenecektir.)
Silindir şeklindeki iç yüzeylerinin iç çapı 75cm. olacaktır.(Tüp
kaydırağın içinden kayarken çocukların sıkışmaması için)
ÇİFTLİ DALGALI KAYDIRAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ



 110-160-210\ ±10 cm yüksekliğindeki
platformdan max. 400 eğimle inecek
şekilde tasarlanacaktır.
 Üstte çocukların güvenle kaydırağa
girişini sağlayacak metal/polietilen
bariyer ve aşağıda çocuğun hızını kesecek
100 cm için 35 cm, 150cm için 45 cm, 200
cm için 50 cm uzunluğunda düzlemi
bulunacaktır.
İki adet min. 40 cm oturma ve kayma yüzeyi arasındaki 15 cm
yükseklikteki bölmeyle ayrılacaktır.
Dış yan duvarları 15 cm yüksekliğinde olacaktır.
Kaydırağın komple genişliği 110 cm+/-10cm olacak şekilde polietilen
olarak imal edilecektir.
9



Kaydırak en alta min.27 mm x 2 mm profil borularla ve min.40x20x2 mm
profillerle veya dengi metal ayaklar oluşturulacak şase ile
betonlanacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Kaydırak çift cidarlı ve h:150 cm min. 50 kg ağırlığında olacaktır.
(alt ve üst kalıp yüzü görecektir.)
ÇİFTLİ DÜZ KAYDIRAK







 110-160-210 \ ±10 cm yüksekliğindeki
platformdan max.40 0 eğimle inecek şekilde
tasarlanacak.
 Üstte çocukların güvenle kaydırağa
girişini sağlayacak polietilen bariyer ve
aşağıda çocuğun hızını kesecek 110cm için 35
cm, 160cm için 45 cm, 210cm için 50cm
uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.
 İki adet min. 40 cm oturma ve kayma yüzeyi
arasındaki min. 6cm yükseklikteki bölmeyle
ayrılacaktır.
Dış yan duvarları 15 cm yüksekliğinde olacaktır.
Kaydırağın komple genişliği min. 110 cm(+/-10cm) olacak şekilde
polietilen olarak imal edilecektir.
Kaydırak en alta min. 27mm x 2 mm profil borularla veya dengi metal
ayaklarla oluşturulacak, şase ile betonlanacaktır.
Kaydırak çift cidarlı olacaktır. (alt ve üst kalıp yüzü görecektir.)
Kaydıraklar tek parça olarak imal edilmelidir ve nihai ürünün
yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden
imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey
parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş
olması gereklidir.
h :110 cm çiftli düz kaydırak min.41 kg. ağırlığında olmalıdır.
‘’S’’ KAYDIRAK
 160 \ ±10 cm. yükseklikteki
platformlardan max. 40 eğimli inecek
şekilde tasarlanacaktır.
 Kaydırak formu yatay eksende sola ve
sağa olmak üzere dalgalı olacaktır.
 Üstte çocukların güvenle kaydırağa
girişini sağlayacak polietilen bariyer ve
aşağıda çocuğun hızını kesecek en az 30
cm. uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.
 Yan duvarları en az 15 cm
yüksekliğinde olacaktır.
Kaydırağın genişliği min 65cm+/-10 cm olacak şekilde polietilen
malzemeden tek parça olarak imal edilecektir.
10













Kaydırağın alt kısmında min. Ø27 mm borularla şase oluşturulacak, bu
şase en alta gömülerek beton atılacaktır.
Kaydırak çift cidarlı olacaktır. (alt ve üst kalıp yüzü görecektir.)
Çıkış bölümü açısı platforma göre 90 olacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Kaydıraklar için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı şekil
ve modeller de idarece kabul görebilecektir. Kaydıraklar idarenin
isteği doğrultusunda kendinden renkli olarak, talep edilen renklerde
üretilebilecek şekilde olmalıdır.
h :160 cm ‘S’ kaydırak min.45 kg ağırlığında olmalıdır.
3’ LÜ DALGALI KAYDIRAK
110-160-210\ ±10 cm. yüksekliğindeki platformlardan max.40 eğimle
inecek şekilde tasarlanacaktır.
Üstte çocukların güvenle kaydırağa girişini sağlayacak polietilen
bariyer ve aşağıda çocuğun hızını kesecek min. 38 cm. uzunluğunda
düzlemi bulunacaktır.
Oturma yüzeyi min. 55 cm.(+/- 10cm), dış yan duvarları min. 15 cm.
yüksekliğinde olacaktır.
Kaydırağın alt kısmında min.Ø27 mm. çapında profil borularla veya
dengi metal ayaklarla şase oluşturulacak, bu şase en alta gömülerek
beton atılacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Kaydırak çift cidarlı olacaktır. (alt ve üst kalıp yüzü görecektir.)
h:110 cm üçlü dalgalı kaydırak min.57 kg, h:160 cm üçlü dalgalı
kaydırak min.75 kg, h:210 cm üçlü dalgalı kaydırak min.97 kg
ağırlığında olmalıdır.

Mevcut teknik çizimler örnek olup oyun grubu modelinde var
olan dalgalı kaydırak modeli kullanılacaktır.
TEKLİ EĞİMLİ KAYDIRAK
 110 \ ±10 cm. yükseklikteki
platformlardan max.40 eğimli inecek
şekilde tasarlanacaktır.
 Üstte çocukların güvenle kaydırağa
girişini sağlayacak polietilen bariyer ve
aşağıda çocuğun hızını kesecek min 35 cm.
uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.
11





Yan duvarları min. 15 cm. yüksekliğinde olacaktır.
Kaydırağın genişliği min. 65 cm.(+/-10cm) olacak şekilde polietilen
malzemeden tek parça olarak imal edilecektir.
En altta min.27 mm. x 2mm. profil borularla veya dengi metal
ayaklarla yere gömülerek betonlanacaktır.
Kaydırak çift cidarlı olacaktır. (alt ve üst kalıp yüzü görecektir.)
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir. h:110 cm +/-10 cm eğimli kaydırak min.25
kg ağırlığında olmalıdır.
ÇİFTLİ EĞİMLİ KAYDIRAK



 160 \ ±10 cm. yükseklikteki
platformlardan max.40 eğimli inecek
şekilde tasarlanacaktır.
 Üstte çocukların güvenle kaydırağa
girişini sağlayacak polietilen bariyer ve
aşağıda çocuğun hızını kesecek min 35 cm.
uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.
 Yan duvarları min. 15 cm.
yüksekliğinde olacaktır.
 Kaydırağın genişliği min. 110cm.(+/10cm) olacak şekilde polietilen malzemeden tek parça olarak imal
edilecektir.
En altta min.27 mm. x 2mm. profil borularla veya dengi metal
ayaklarla yere gömülerek betonlanacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Kaydırak çift cidarlı ve min. ağırlığı 60 kg olmalıdır. (alt ve üst
kalıp yüzü görecektir.
KÖPRÜ KORKULUĞU


 Teknik çizime ve metraj listesine bağlı
olarak oyun gruplarında kullanılan min.160
cm köprü korkulukları çocuğun oyun elemanına
güvenli girmesini sağlayacak şekilde
kendinden renkli polietilen malzemeden imal
edilecektir.
 Bu korkuluklar üstten min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara 2’şer kelepçe
kullanılarak, alttan da setskur ve fiberli somun ile köprüye sağlısollu olacak şekilde sabitlenecektir.
Polietilen korkuluklar çift cidarlı olarak üretilecektir.
Polietilen korkuluklar bölmeli, hayvan figürlü vb. şekillerde
olabilir.
12


Korkuluklar uç uca eklenerek daha büyük köprüler yapılabilir şekilde
tasarlanmış olmalıdır.
~160cm+/-10cm köprü korkuluğu min.30 kg ağırlığında olmalıdır.
KALE GÖRÜNÜMLÜ KÖPRÜ KORKULUĞU
 Korkuluk, üstten min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4”
taşıyıcı borulara 2’şer kelepçe
kullanılarak, alttan da setskur ve
fiberli somun ile köprüye sağlı-sollu
olacak şekilde sabitlenecektir.
 Polietilen korkuluklar çift
cidarlı olarak üretilecek; ve idarenin
belirlediği renklerde üretilecektir.
 Polietilen korkuluklar 8 bölmeli
olacak ve bölmeler min.6,5cm max.9cm



olarak üretilecektir.
Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Korkuluk üzerindeki tüm detaylar uluslar arası güvenlik ve emniyet
normlarına uygun biçimde tasarlanıp, üretilecektir.
Korkuluk min. 19 kg ağırlığında olmalıdır.
TÜP GEÇİT



 İki platform arasında geçit
sağlayacak şekilde hazırlanacak iki
ucundan taşıyıcı konstrüksiyona monte
edilecek.
 Platforma polietilen bariyerlerle
bağlanacaktır.
 Silindir şeklindeki tüp geçidin
boyu iki platformu birbirine
bağlayacak şekilde olacaktır
İç çapı min. 75 cm. olacaktır.
Tüp geçitlerde platforma bağlantı yapılan polietilen bariyerler ile
tünellerin bağlantılarında kullanılan cıvata, somun v.b malzemeler
plastik kapaklarla kapatılmalıdır.
Tüp geçit min. 46 kg ağırlığında olmalıdır.
85 cm+/-5 cm TÜP GEÇİT

İki platform arasında
geçit sağlayacak şekilde hazırlanacak
iki ucundan taşıyıcı konstrüksiyona
monte edilecek.

Platforma polietilen
bariyerlerle bağlanacaktır.
13




Silindir şeklindeki tüp geçidin boyu iki platformu birbirine
bağlayacak şekilde olacaktır
İç çapı min. 75 cm. olacaktır.
Tüp geçitlerde platforma bağlantı yapılan polietilen bariyerler
ile tünellerin bağlantılarında kullanılan cıvata, somun v.b
malzemeler plastik kapaklarla kapatılmalıdır.
~95cm+/-10 cm tüp geçit min. 39 kg ağırlığında olmalıdır.
200cm EĞİMLİ TÜNEL;






 1 adet 60 derecelik dirsek
ve 2 adet 30 derecelik dirsekler
kullanılarak oluşturulan tüneldir.
 Eğimli tünelin üç parçasının
birleştirilmesinde kullanılacak
olan flanşlar yan yana getirilerek
yüz yüze bastırma yapıldıktan
sonra her bir daire şeklinde
flanşlar üzerine 45 derecelik
mesafelerde bulunan yerlere 11 mm çapında delinecek delikler
neticesinde galvaniz kaplama imbus cıvata, somun ve rondelâ
kullanmak şartı ile bağlantı sağlanacaktır. Bu bağlantı somunları
plastik kapaklarla korumaya alınacaktır.
Silindir şeklindeki tünel geçitlerin iç çapı en az 75 cm olacaktır.
Ara mesafesi 200cm olan platformlar arasında kullanılacaktır.
Dirsekler çift cidarlı ve yüzey kalitesinin iyi olması için
alüminyum kalıplarla imal edilmiş olacaktır. (alt ve üst kalıp
yüzeyi görecektir.)
Tünel geçitlerde kullanılan dirsekler çift cidarlı olarak
tasarlanacak ve ayrıca yüzey kalitesinin yüksek olması için
alüminyum kalıplarda imal edilecektir.
Tünel geçidi oluşturan plastik parçaların her biri farklı ya da aynı
renklerde isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde kendinden
renkli olarak üretilebilecek şekilde olmalıdır.
Eğimli tünel min. 66 kg ağırlığında olmalıdır.
BÜYÜK TIRMANMA


 2 adet 60 derecelik dirsek ve
800mm ara parça kullanılarak
oluşturulan tırmanmadır.
 Tüp tırmanmanın üç parçasının
birleştirilmesinde kullanılacak olan
flanşlar yan yana getirilerek yüz yüze
bastırma yapıldıktan sonra her bir
daire şeklinde flanşlar üzerine 45º
lik mesafelerde bulunan yerlere 11 mm
çapında delinecek delikler neticesinde galvaniz kaplama imbus
cıvata, somun ve rondelâ kullanmak şartı ile bağlantı sağlanacaktır.
Bu bağlantı somunları plastik kapaklarla korumaya alınacaktır.
Tırmanmalar yüksekliklerine göre yere beton atılarak
sabitlenecektir.
Silindir şeklindeki tırmanmaların iç çapı en az 75 cm olacaktır.
14





Giriş ve çıkış dirsekleri çift cidarlı ve yüzey kalitesinin iyi
olması için alüminyum kalıplarla imal edilmiş olacaktır. (alt ve üst
kalıp yüzeyi görecektir.)
Tünel tırmanmaların giriş ve çıkışı çift cidarlı olarak tasarlanacak
ve ayrıca yüzey kalitesinin yüksek olması için alüminyum kalıplarda
imal edilecektir.
Ayrıca tünel tırmanmaların içinde tırmanmayı sağlayıcı min. 6 adet
kauçuk tırmanma basamakları bulunacaktır.
Tünel tırmanmayı oluşturan plastik parçaların her biri farklı ya da
aynı renklerde isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde
kendinden renkli olarak üretilebilecek şekilde olmalıdır.
Min. 116 kg ağırlığında olmalıdır.
ARA KÜÇÜK TIRMANMA







 2 adet 90 derecelik dirsek
kullanılarak oluşturulan
tırmanmadır.
 Oyun gruplarının platform ara
kısımlarında kullanıldığı için,
kelepçesinde yere ankrajlanmasını
sağlayan manşon sistemi olacaktır.
 Tüp tırmanmanın üç parçasının
birleştirilmesinde kullanılacak
olan flanşlar yan yana getirilerek yüz yüze bastırma yapıldıktan
sonra her bir daire şeklinde flanşlar üzerine 45º lik mesafelerde
bulunan yerlere 11 mm çapında delinecek delikler neticesinde
galvaniz kaplama imbus cıvata, somun ve rondelâ kullanmak şartı ile
bağlantı sağlanacaktır. Bu bağlantı somunları plastik kapaklarla
korumaya alınacaktır.
Tırmanmalar yüksekliklerine göre yere beton atılarak
sabitlenecektir.
Silindir şeklindeki tırmanmaların iç çapı en az 75 cm olacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir. (alt ve üst kalıp yüzeyi görecektir.)
Tünel tırmanmaların giriş ve çıkışı çift cidarlı olarak imal
edilmelidir
Ayrıca tünel tırmanmaların içinde tırmanmayı sağlayıcı min. 4 adet
kauçuk tırmanma basamakları bulunacaktır.
Tünel tırmanmayı oluşturan plastik parçaların her biri farklı ya da
aynı renklerde isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde
kendinden renkli olarak üretilebilecek şekilde olmalıdır.
Min. 80 kg ağırlığında olmalıdır.
TIRMANMA
 2 adet 60 derecelik dirsek ve Ø34mm boru
kullanılmış ara flanştan oluşan tırmanmadır.
 Her bir flanşın birleştirilmesinde
kullanılacak olan flanşlar yan yana getirilerek
yüz yüze bastırma yapıldıktan sonra her bir
daire şeklinde flanşlar üzerine 45 derecelik
15













mesafelerde bulunan yerlere ~16 mm çapında delinecek delikler
neticesinde galvaniz kaplama imbus cıvata, somun ve rondelâ
kullanmak şartı ile bağlantı sağlanacaktır. Bu bağlantı somunları
plastik kapaklarla korumaya alınacaktır. Dirsekler içerisinde
kullanılan 60 shore sertliğinde ve kimyasal ölçümleri insan
sağlığına zararsız kauçuklar sayesinde tırmanma sırasında
kullanıcıya basma ve tutma unsurları yaratılacaktır.
Kauçuklar dirseklere her birine dört adet olacak şekilde cıvata
somun yardımıyla bağlanacaktır. Ayrıca birleştirme sonrasında tüm
bağlantı detayları plastik kapaklar ile gizlenecektir.
Ara flanş da kullanılan borular Ø34mm 2-3mm et kalınlığında galvaniz
kaplı borudan imal edilip, boşluk mesafelerinin uluslar arası
güvenlik ve emniyet normlarında olmasına dikkat edilecektir.
Silindir şeklindeki tünel geçitlerin iç çapı en az 75 cm olacaktır.
Tırmanma ekipmanında kullanılan parçalar yüzey kalitesinin yüksek
olması için alüminyum kalıplarda imal edilecektir. Tünel geçidi
oluşturan plastik parçaların her biri farklı ya da aynı renklerde
isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde kendinden renkli
olarak üretilebilecek şekilde olmalıdır.
Tırmanma elemanı min. 68 kg olmalıdır.
PLATFORM BARİYERLERİ
Platform bariyerleri bölmeli veya üzerlerinde; kurbağa, yengeç, kedi
vb. figürlerinde kabartma desenli olabilir. Bu bariyerler min. ¾”
galvaniz borularla ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup
istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olacaktır. Bu ürünlerin
genişlikleri teknik çizime uygun olarak min.105 cm x 110 cm +/-10cm
olmalıdır.
Platform bariyerleri min. 9 kg ağırlığında olmalıdır.
Fanuslu bariyer için min.110cm x 110 cm +/-10 cm boyutlarında çift
cidarlı ortasında min.Ø80 cm boşluk mevcut olup bu boşluk akrilik
şeffaf camlar ile kapatılacaktır. Şeffaf fanus cam kalınlığı min 8mm
olmalıdır.
Polietilenden mamul ahşap desenli oturma sıralı ve pencere modelleri
platform bariyerleri min.110 cm x 145 cm +/- 10 cm boyutlarında
olacaktır.
Eğer bu korkuluk oturma sıralı kullanılacaksa altta min.30x100 cm.
boyutunda 2 çocuğun oturup rahatlıkla oyun oynayabileceği ve
dinleneceği oturak kısmı olacaktır.
Gerektiğinde bariyer olarak kullanılabilecek şekilde
oluşturulacaktır. Bariyerler min. 10 kg ağırlığında olmalıdır ve
üzerinde farklı figür kabartmaları olmalıdır, örn. Fil, Palmiye vb.
Korkuluk üzerindeki tüm detaylar uluslar arası güvenlik ve emniyet
normlarına uygun biçimde tasarlanıp, üretilecektir
Polietilen korkuluklar çift cidarlı olarak ve idarenin belirlediği
renklerde üretilecektir.
16
POLİETİLEN FİGÜRLER (AĞAÇ, KELEBEK,




ÇİÇEK, LEYLEK vb…)
Figürler, Ø114mm. profil boruya 10cm. geçirilerek civata ve somun
bağlantısı ile sabitlenecek, platform üzerinden veya ayakta durma
seviyesinden min.150 cm yüksekte olacak şekilde teknik şartname ve
tasarımlarda belirtilen özelliklere uygun kendinden renkli
polietilenden üretilecektir.
Figürler; Ağaç, kelebek, çiçek, farklı hayvan figürleri vb.
görünüşlerde olacaktır.
Figürler çift cidarlı olacaktır.
Tüm figürler çocuklar asıldığında çocukların ağırlığını taşıyacak
mukavet ve gerekli kesitlerde olacaktır.
PLATFORM, KAYDIRAK VE TÜNEL BARİYERLERİ (POLİETİLEN)
17
min. 10kg
min. 13kg
min.20 kg





min. 15 kg
Teknik çizime ve metraj listesine bağlı olarak oyun gruplarında
kullanılan platform, kaydırak ve tünel bariyerleri, çocuğun oyun
elemanına güvenli girmesini sağlayacak şekilde kendinden renkli
lineer polietilen malzemeden yapılacaktır.
Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla ve kelepçe sistemi ile
4” taşıyıcı borulara bağlanarak sabitlenecektir.
Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup
istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olacaktır.
Oyun grubundaki görselliği tamamlaması açısından kaydırak
girişlerindeki kemer genişliğinin figürsüz kaydırak girişlerinde
min. 33cm +/-10cm, figürlü kaydırak girişlerinde
min 56 cm
+/- 10 olmalıdır.
Bu ürünlerin genişlikleri teknik çizime uygun olarak figürsüz
kaydırak girişlerinde min.110 cm. +/-10 cm olmalıdır ve min. 10
kg ağırlığında, figürlü kaydırak girişlerinde min.120 cm+/- 10cm
ve min.13 kg. ağırlığında ve min.110 cm+/- 10cm ve min.15 kg.
ağırlığında olmalıdır.
KORKULUKLAR İÇİN CAM FANUS
 4mm kalınlığındaki sağlığa zararsız şeffaf flexiglass malzemeden
vakum tekniği ile şekillendirilmiş olmalıdır.
 Bağlanacağı Polietilen korkuluk flanş çapını kurtaracak şekilde CNC
router tezgahlarda flanş çapı işlenmiş olmalıdır.
 Polietilen korkuluk ile bağlantısı çevrede asgari 12 adet cıvata
yardımı ile olmalıdır. Tüm bağlantı detayları PA6 malzemeden
18

enjeksiyon tekniği ile üretilmiş plastik kapaklar ile gizlenmiş
olmalıdır.
Bağlantıyı sağlayan somunlar Polietilen ürün içerisinde insert
olarak kullanılmış olmalıdır.
ÇİFTLİ KAYDIRAK GİRİŞ BARİYERİ


 Çiftli kaydıraklarda giriş korkuluğu
olarak kullanılmış olmalıdır.
 Polietilen malzemeden rotasyon tekniği
ile çift cidar olacak şekilde tasarlanıp,
üretilmiş olmalıdır.
 Oyun grubu dikmelerine kelepçe yardımı
ile bağlanmış; ayrıca kaydırak duvarlarını
kavrayacak şekilde aşağıya basarak monte
edilmiş olmalıdır. Böylece kaydırak ile
beraber bütün bir görsel oluşturacaktır.
 Tüm bağlantı, tasarım ve montaj
detaylarında uluslar arası standart ve
normlara dikkat edilmiş olmalıdır.
Alüminyum kalıplarda imal edilmiş olmalıdır.
Çiftli kaydırak giriş bariyeri min. 8 kg ağırlığında olmalıdır.
POLİETİLEN KÖPRÜ

 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir.
 Parçalar birbirine geçme(logo
sistemi) yöntemi ile birleştirilerek
tırmanmayı oluşturacak şekilde
tasarlanmalıdır. Birbirlerine geçtiği
yerlerden ½” boru ile parçalara hareket ve esneklik
kazandırılmalıdır.
Ağırlığı min. 2kg. olacak şekilde imal edilecektir.
DİK TIRMANMA



Kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir.
0 – 110 / ± 10cm. yükseklikteki platforma, çocukların tırmanarak
erişimini sağlayacak ve oyuncağa güvenle girmelerini destekleyecek
şekilde tasarlanacaktır.
Polietilen tırmanma min.36 kg ağırlığında olmalıdır.
19
1mt

‘’S’’ TIRMANMA
 S tırmanma Ø34 mm. ve et kalınlığı 24mm galvanizli borudan tasarlanıp, imal
edilecektir.
 Zemin hizasından 45cm derinliğinde
ankraj atılıp, tırmanma borusunun diğer ucu,
üst yuvaya cıvata somun ile bağlanacaktır.
Ayrıca platform bağlantı deliklerine denk
gelen korkuluk alt flanşı da bağlama
elemanları ile sabitlenecektir.
 S tırmanma 1m yükseklikteki platformlar
için dizayn edilip, üretilecektir. Birbiri
ile bağlanan ve kullanım gövdesinde bulunan
tüm unsurların birleşim detayları gizlenecek
veya plastik kapaklar ile kapatılacaktır.
 Ürün, kullanıcı grubuna oyun sırasında
farklı bir aksiyon sağlarken, tırmanma yetisi
kazanmasına da yardımcı olacaktır.
Ürünün çevresi TSE 1176 standardına göre uygun zemin kaplaması ile
kaplanacak veya diğer gereksinimler yerine getirilmelidir.
1mt. KAYMA BORUSU
 1m kayma borusu Ø42mm ve et kalınlığı 24mm galvanizli borudan dizayn edilip,
üretilecektir.
 Kayma borusunun bir ucu zeminden 45cm
derinliğe ankrajlanıp, diğer ucu ise üst yuvaya
cıvata, somun yardımı ile bağlanacaktır.
 Kayma borusu korkuluklarının alt kısmında
bulunan lama ise platform hizasına denk
gelerek, cıvata, somun yardımı ile
sabitlenecektir.
 Birbiri ile bağlanan veya kullanım
bölgelerinde bulunan tüm detaylar gizlenecek,
kullanıcının bu konuda yaralanmasına izin
vermeyecek şekilde olacaktır.
 Ürünün çevresi TSE 1176 standartlarına
göre uygun zemin kaplaması ile kaplanacak ve
standartta yer alan diğer gereksinimler yerine getirilecektir.
1M FRİZBİ TIRMANMA
 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir.( 1m için
ortalama 5 adet Polietilen ürün )
 Her frizbi arası ilgili
kullanıcı grubunun antropometrik
ölçüleri göz önünde tutularak
standart rakamlar olacaktır.
20



0 – 110 / ± 10cm. yükseklikteki platforma, çocukların tırmanarak
erişimini sağlayacak ve oyuncağa güvenle girmelerini destekleyecek
şekilde tasarlanacaktır.
Tırmanma frizbileri demonte olarak imal edilecek, isteğe bağlı
olarak idarenin istediği renklerde aynı renk ya da farklı renklerde
üretilebilecek şekilde olmalıdır.
Platforma çıkış ve giriş esnasında kolaylık olması bakımından
frizbileri eksenleyecek şekilde çap 34mm et kalınlığı 2-3mm boru ve
ayrıca platforma girişi düzenleyecek ve tutma borusuna bağlanacak
çap 27mm ve et kalınlığı 2-3mm olan borulardan korkuluk
kullanılacaktır.
100cm Ve 50 cm ARA MERDİVEN
50cm ara merdiven
110cm ara merdiven
 Kot farkı 60cm +/-10cm ve 110cm +/-10cm olan iki platform
arasında kullanılmalıdır.
 Tutma yerleri min.27mm çapında, min. 2-4mm et kalınlığında
galvaniz borudan dizayn edilip, üretilmelidir.
 Kullanılacağı platformların alın yüzeylerinden cıvata ve somun
yardımı ile bağlanmalıdır.
 2 boru arası mesafe ve diğer detaylar TSEN 1176-1 standartlarında
üretilmelidir.
 Ürün galvaniz çelik borudan imal edilip, elektrostatik fırın toz
boya ile fırınlanmalıdır.
TEKERLEK
 Polietilen tekerlek, araç
tekerleği formunda ve ölçülerinde
olacaktır. Ayrıca çevre yüzeyinde
lastiklerin yol tutuş performansını
sağlayan girinti ve çıkıntılar olarak
dizayn edilip, imal edilecektir.
21

Oyun gruplarında kullanılırken üzerinde 6 adet M8 insert somun
olacaktır; ve jant saçı üzerindeki kulaklar sayesinde PE tekerleğe
monte olacaktır.

Oyun gruplarında herhangi bir yükü çekmek için değil, sadece görsel
olarak kullanılacaktır. Yükü çeken aksam tekerleğin arkasında
gizlenmiş olan ankraja gelecektir.
Salıncak oturağı olarak kullanıldığında, arka yüzeyinde 120 derece
aralıklarla yerleştirilen kulaklara U kelepçe ve zincir ikilisi
bağlanılarak salıncak gövdesine monte olacaktır.
PE tekerlek demonte olarak imal edilecek, isteğe bağlı olarak
idarenin istediği aynı yada farklı renklerde üretilebilecek şekilde
olmalıdır.
PE tekerlek, çift cidarlı ve Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın
yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş olması gereklidir. (alt
ve üst kalıp yüzeyi görecektir.)



ZİNCİR MERDİVEN
 Zincir merdiven tutamak boruları 2
yanda olup çap 42-43 mm et kalınlığı
2.5-3.5mm olan galvanizli borudan imal
edilecektir.
 Tutamak borularına, platform
yüksekliğine uygun olarak gerekli olan
kavis verilmelidir.
 Tutamak borularının zemine





bağlantısı ankrajlıdır.
Oyuncağın platformuna bağlantısı için 40x5 -galvanizli lama
kullanılacaktır. Kullanılan zincirlerin tümü, hava ile temas eden
her noktası korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır.
(Bu plastik kaplama sıcaklığı 300 C lık sıcaklıkda daldırma
yöntemiyle yapılacak olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun
plastik yapıştırıcılarla zincirlerin her noktasına yapıştırıcı
sürülerek yapıştırılacak ve kalınlık her noktada min.2mm.olacak
şekilde kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının zincirin her noktasına
sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir.)
Tırmanma kısmında 5mm kalibre galvanizli zincir 3 sıra halinde
kullanılır. Kullanılan zincirler
Tırmanma zincirlerinin arasındaki basamak borular çap 33-34 mm et
kalınlığı 3-4 mm galvanizli boru olup şaşırtmalı tarzda
konumlandırılacaktır.
Zincir bağlantılarında 5/16” zincir kilidi kullanılacaktır.
Ürün komple elektro statik toz boya ile boyanacaktır.
POLİETİLEN YATAY TIRMANMA
22
 Kendinden renkli polietilen malzemeden imal
edilecektir.
 Parçalar birbirine geçme(logo sistemi) yöntemi
ile birleştirilerek vb.şekilde tırmanmayı
oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. Birbirlerine
geçtiği yerlerden ½” boru ile parçalara hareket ve
esneklik kazandırılmalıdır.
 110 / ±10cm. yükseklikteki platformlara
çıkmayı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
 Tırmanma min.20 kg ağırlığında olmalıdır.
PLATFORM ALTI OTURMA BANKI
 Kendinden renkli polietilen mamulden
üretilecektir.
 2m. kotundaki platformların
altlarında yanındaki kanalların içinden
Ø114 mm. platform taşıyıcı boruların
geçirilmesi ile sabitlenecek şekilde
olacaktır.
 Çocukların rahatlıkla oyun
oynayabilecekleri, dinlenebilecekleri

şekilde oluşturulacaktır.
Platform altı oturma bankı min.9 kg ağırlığında olmalıdır.
POLİETİLEN BURGU TIRMANMA
 Kendinden renkli Polietilen malzemeden
imal edilecektir.
 160cm (+/-10cm) yükseklikteki
platformlara çıkmayı sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdır.
 Tırmanmayı kolaylaştırması bakımından
yüzeyde slot kesitli delikler olacaktır.
 1.5m Polietilen tırmanma min 24 kg

olmalıdır.
3 eksende burulan yüzeyi sayesinde güvenlik ön plana çıkarılırken,
kullanıcı grubuna tırmanma yetisi kazandıracak şekilde tasarlanıp,
üretilecektir.
PLATFORM ALTI FİGÜRLÜ BANK
 Kendinden renkli polietilen mamulden
üretilecektir.
 2m. kotunda ki platformların altlarında
yanındaki kanalların içinden Ø114 mm.
platform taşıyıcı boruların geçirilmesi ile
sabitlenecek şekilde olacaktır.
23





Çocukların rahatlıkla oyun oynayabilecekleri, dinlenebilecekleri
şekilde oluşturulacaktır.
Bu ürünler yüzey kalitesinin yüksek olması alüminyum kalıplarda imal
edilecektir
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Oyun grubu bankı isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde
imal edilebilecektir.
Oyun grubu bankı min 14 kg ağırlığında olmalıdır.
METAL DENGE MANTARI



Denge mantarı, 3’’ boru kullanılarak imal edilmelidir ve basamak
kısmı 400mm çapında ve 250, 350, 450, 550, 650mm olmak üzere beş
farklı yükseklikte olacaktır.
Basamak kısmı alt yüzeyine mukavemeti artıran atkılar konulurken,
üst yüzeyine özel olarak kaymayı engelleyici tabaka ve PVC kaplama
işlemi tabii olacaktır.
Basamak kısmı gövde borularına dakromet kaplı cıvata ve somunlar ile
bağlanarak montaj olacaktır.
FİGÜRLÜ POLİETİLEN TIRMANMA
 Polietilen tırmanma, Ø114
mm. profil boruya zeminden
platforma 110 cm (±10cm) olacak
şekilde montaj edilecek teknik
şartname ve tasarımlarda
belirtilen özelliklere uygun
kendinden renkli polietilenden
üretilecektir.
 Kirpi tırmanmanın iç tarafı
küçük çocukların içinde
oturabileceği şekilde dizayn
edilecektir. Figürlü polietilen
tırmanma min. 33 kg ağırlığında olmalıdır
KAYA TIRMANMA
 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir.
24














110cm (+/-10cm) yükseklikteki platformlara çıkmayı sağlayacak
şekilde tasarlanmalıdır.
1m kaya tırmanma da kayaya yapışmış vaziyette bukalemun figürü
kullanılacaktır.
Tırmanmayı kolaylaştırması bakımından yüzeyde tutmaya ve basmaya
yarayan çıkıntılar olacaktır.
Serbest forma sahip çıkıntıları sayesinde değişik ayak ölçüsündeki
kullanıcıların yüzeye daha iyi basarak daha güvenli tırmanmalarına
ve engebeli yüzeyi sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini
geliştirmesine olanak verecek şekilde tasarlanmalıdır.
1m kaya tırmanma yaklaşık min 31 kg olmalıdır.
Ankraj borusu Ø 60 ve boyu min. 300mm olacaktır; ve atılacak beton
çapı min. 500mm olmalıdır. Ürün üzerindeki U profil ile ankraj
borusunun bağlantısı her birine kaynatılmış flanşları civata ile
bağlamak suretiyle olacaktır.
Kaydıraklar için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı şekil
ve modeller de idarece kabul görebilecektir.
Kaydıraklar idarenin isteği doğrultusunda kendinden renkli olarak
talep edilen renklerde üretilebilecek şekilde
olmalıdır.
160cm(+/-10cm) KAYA TIRMANMA
 Kendinden renkli polietilen malzemeden
imal edilecektir.
 160cm (+/-10cm) yükseklikteki
platformlara çıkmayı sağlayacak şekilde ya da
max. yüksekliği 1.5 m harici tırmanma
ünitesi olarak kullanılacak şekilde
tasarlanıp, üretilecektir.
 1.6m kaya tırmanma da kayaya yapışmış
vaziyette bukalemun figürü kullanılacaktır.
 Tırmanmayı kolaylaştırması bakımından
yüzeyde tutmaya ve basmaya yarayan çıkıntılar olacaktır.
Serbest forma sahip çıkıntıları sayesinde değişik ayak ölçüsündeki
kullanıcıların yüzeye daha iyi basarak daha güvenli tırmanmalarına
ve engebeli yüzeyi sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini
geliştirmesine olanak verecek şekilde tasarlanmalıdır.
1.6m(+/-10cm) kaya tırmanma 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmı max.
da 1m(+/-10cm), son kısmı ise max. da 1.5m(+/-10cm) yüksekliktedir.
Ankraj borusu Ø 60 ve boyu min. 300mm olacaktır; ve atılacak beton
çapı min. 500mm olmalıdır. Ürün üzerindeki 4’’ borular ile ankraj
borusunun bağlantısı her birine kaynatılmış flanşları civata ile
bağlamak suretiyle olacaktır.
kaya tırmanma min. 71 kg ağırlığında olmalıdır.
Kaydıraklar için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı şekil
ve modeller de idarece kabul görebilecektir.
Kaydıraklar idarenin isteği doğrultusunda kendinden renkli olarak
talep edilen renklerde üretilebilecek şekilde olmalıdır.
POLİETİLEN KÜRE
 Küre teknik şartname ve
tasarımlarda belirtilen
25




özelliklere uygun kendinden renkli polietilenden üretilecektir.
İki platform arasında köprü görevi görecek olan tüp geçitlerin
ortasında, çocukların dinlenmeleri ve oyun oynamaları için istasyon
gibi kullanıma uygun tasarımlanmalıdır.
İki ucundan tüp geçitlere bağlanacak, diğer iki girişine de içerinin
karanlık olmasını engelleyecek şeffaf ABS pencereler takılacaktır.
Bağlantılar cıvata ve somun ile olacak ve bağlantı sırasında renkli
plastik delik kapama plastikleri kullanılacaktır.
Küre alttan min.5mm. kalınlığında saca bayrak sistemi kullanılarak
kaynatılmış boru yardımıyla yere betonlanacaktır. Kürenin iç
tabanına döşenen marin kontrplak ile sacın arasında kalan küre
cıvata ve somun ile sabitlenecektir. Cıvata başları kürenin iç
tarafında kalacak ve kontrplağa gömülerek çıkıntı oluşturmayarak
yaralanmaya sebebiyet vermeyecek şekilde bağlanmalıdır.
Polietilen küre min. 70 kg ağırlığında olmalıdır.
T” TÜNEL



 Küre teknik şartname ve tasarımlarda
belirtilen özelliklere uygun kendinden renkli
polietilenden üretilecektir.
 İki platform arasında köprü gibi görev
görecek şekilde tasarlanmalıdır.
 İçerisinin karanlık olmaması için yukarı
bakan çıkışta şeffaf ABS malzemeden pencere
yapılacaktır. ABS malzeme cıvata ve somun ile
bağlanacak, bağlantı sırasında renkli plastik
papatya kullanılacaktır.
Tünelin her iki ucuna platforma bağlantısını sağlamak amacı ile
plastik tünel korkulukları cıvata ve somun ile bağlanacak,
bağlantılarda plastik papatyalar kullanılacaktır.
Tünel platforma cıvata ve somun ile taşıyıcı dikmelere 4” plastik
kelepçelerle bağlanarak sabitlenecektir.
Polietilen “T” dirsek min.40 kg ağırlığında olmalıdır.
FİGÜRLÜ KÖPRÜ



Polietilen kaburga köprü giriş parçası, ara parça ve
2m den yüksek kullanımlarda üst parçadan oluşmalıdır.
Her bir kaburga elemanı birbiri ile ilişkili olarak
montajlanacak şekilde dizayn edildiğinde, böylece
ortaya mukavim bir yapı ortaya çıkmış olmalıdır.
Montaj sırasında ¾’’ galvanizli borular kullanılarak,
her iki ucunda cıvata-somun yardımı ile bağlanılmış
olmalıdır. Ayrıca bağlantı detayları plastik kapaklar
ile gizlenmiş olmalıdır.
26



Montaj vaziyetinde tüm açıklıklar, tünel veya köprü
ebatları (genişlik, yükseklik) uluslar arası güvenlik
ve emniyet normları içerisinde olmalıdır.
Polietilen kaburga köprü elemanları demonte olarak
imal edilecek, isteğe bağlı olarak idarenin istediği
aynı ya da farklı renklerde üretilebilecek şekilde
olmalıdır.
Ürün elemanları, çift cidarlı ve yüzey kalitesinin iyi
olması için alüminyum kalıplarla imal edilmiş
olmalıdır. (alt ve üst kalıp yüzeyi görecektir.)
KARE PLATFORMLAR İÇİN




UYGUN ÇATILAR
Değişik geometrilerde olabilir ancak ~165 x 165 cm.+/-10cm veya bu
alana denk gelecek şekilde min. 70 cm.(+/-10cm) yüksekliğinde
olmalıdır.
Çatılar bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taşıyıcı borularını
oluşturan Ø114 lük boruların üzerine direkt bağlanacak şekilde
olmalıdır. Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.
Üst yüzeyi ahşap latalı veya idarenin kabul edeceği desenli olarak
lineer polietilen malzemeden imal edilecektir.
Kare platforma göre olan damla ya da farklı modellerdeki çatıların
dış çapı minimum 225(+/-10cm) yüksekliği minimum 140cm.(+/-10 cm)
olacaktır.
Min 33 kg
min 20 kg
min 15kg
27
Min. 28 kg

Konik formlu çatıların en uç kısmında belediyelerin ya da firmaların
logolarının basılacağı bayrak olmalıdır. Ölçüleri 35*40 cm
ölçülerinde olmalıdır. En kalın ithal branda üzerine, tek renk vinil
kesim logo yapıştırılmak suretiyle hazırlanacaktır. Bayrak çatının
tam uç kısmında sallanacak şekilde tasarlanmış ve 16 mm. lik
galvanizli boruya dikiş yöntemiyle bağlantısı yapılmış olmalıdır.
Bayrak dikiş yöntemiyle boruya bağlandıktan sonra yerinden çıkmaması
için 16 mm lik borunun ucuna polietilenden mamül, yuvarlak hatlı
topuz kullanılarak sabitlenecektir.
Örnek Bayrak Çizim
Bayrağın Kullanım Şeklini Gösteren Resim
ALTIGEN





PLATFORMLAR İÇİN UYGUN ÇATILAR
Üzeri ahşap latalı desenli veya idarenin kabul edeceği desenli, tek
parça ya da parçalı olarak imal edilecek olup farklı renklerde
üretilen parçaların montajına müsait olacaktır.
Çatılar bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taşıyıcı borularını
oluşturan Ø114 lük boruların üzerine direkt bağlanacak şekilde
olmalıdır. Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.
Farklı renkli, kenarları gölgelikli, Lineer Polietilen malzemeden
imal edilecektir.
Konik formlu altıgen çatı daire şeklinde, dış çapı min. ~ 280(+/10cm) maksimum ~ 300cm. (+/-10cm), yüksekliği minimum ~110cm. +/- 10
cm olacaktır.
Ahşap görünümlü polietilenden mamül çatının taşıyıcı
konstrüksiyonları 40x60 mm. profilden oluşacaktır.
28


Çatı dilimleri tek cidar, birleştirici kemer çift cidar olacak
şekilde tasarlanıp, üretilecektir.
Polietilen malzemeler isteğe bağlı olarak değişik renklerde imal
edilebilir min.72-80 kg ağırlığında olmalıdır
KRAL VE KRALİÇE TACI FİGÜRLÜ ÇATI



Kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir.
Çatılar iki parçadan oluşacaktır, isteğe bağlı olarak aynı ya da
farklı renklerde imal edilmeye uygun olmalıdır.
Parçalar birbirlerine cıvata bağlantılı olacak ve cıvataları
kapatacak şekilde plastik cıvata kapakları ile kapatılmalıdır. Kral
tacı figürlü çatının ağırlığı min. 100 kg. , kraliçe tacı figürlü
çatı min.58 kg ağırlığında olmalıdır.
29
BALİNA FİGÜRLÜ
ÇATI
 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir.
 Taşıyıcı boruların, çatının
altındaki yuvalara oturtularak
sabitlenmesi gerekmektedir.
 Ağırlığı min.70kg olmalıdır.
YAPRAK DESENLİ ALTIGEN ÇATI

Çatının tamamı 6 parçadan
oluşacaktır.
 Çatı parçaları üzerinde
yaprak şeklinde
kabartılı desenler olacaktır.
 Ağırlığı min.96 kg
olmalıdır.
YARIM DAİRE ÇATI











 Çatı, yarım daire şeklinde
plastik iki parçadan ve bu parçaların
arasında kalarak parçaları birbirine
bağlayan ve çatının tamamlanmasını
sağlayacak aynı çapta kıvrılmış olan
delikli sacla beraber üç parçadan
oluşacaktır.
Yarım daire şeklindeki plastik parçaların alt kısımlarındaki
taşıyıcı boru çapına uygun yuvalardan borulara oturtularak
sabitlenecektir.
Plastik parçalar ve delikli sac birbirlerine cıvata ve somun ile
bağlanacaktır ve bağlantı noktaları plastik cıvata kapakları ile
kapatılacaktır.
Plastik parçaların; içine göçmesini, deformasyona uğramasını vb.
engellemek amacı ile destekleyici özelliği olan kesitte tasarlanması
gerekmektedir.
Çatı min. 18 kg olmalıdır.
DİNOZOR ÇATI
Kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir.
Taşıyıcı boruların, çatının altındaki yuvalara oturtularak
sabitlenmesi gerekmektedir.
Dinozor çatı min 28 kg olmalıdır.
Resim üzerindeki ölçülerin +/- 10 cm toleransı vardır.
Dinozor çatı üzerindeki toplar gövde renginden farklı ürün ile
demonte olarak imal edilecektir.
Dinozor çatı için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak farklı
şekil ve modeller de idarece kabul görebilecektir.
Çatı isteğe bağlı olarak idarenin istediği renklerde imal
edilecektir.
30
PLATFORMLAR
PLATFORM BAĞLANTI DETAYLARI
PLATFORMLAR
170 cm Dikdörtgen
31
platform
2.5m’lik SPİRAL PLATFORM
2m’lik SPİRAL PLATFORM

Kare Platform min. dört kişinin oynayabileceği şekilde min. 116x116
cm. veya min.1,35 m2 ye denk gelen büyüklükte, delikli sacdan imal
edilecektir.
 Üçgen Platform min. iki kişinin oynayabileceği şekilde min.116 cm
kenar boyutlarında Eşkenar üçgen veya min 0.67 m2 olarak, delikli
sacdan eşkenar üçgen olarak imal edilecektir. İstenilen alan bu
dilimlerin birleşmesinden oluşacaktır.
 Spiral Kaydırak Platformları en az 2 kişinin oynayabileceği şekilde,
2m için min.100x60 cm veya 0,6 m2(Güvenlik kurallarının istediği
min açıklığı sağlamak zorundadır.), 2.5m için min 114x63 cm veya
0.71 m2(Güvenlik kurallarının istediği min açıklığı sağlamak
zorundadır.) olarak, delikli saçtan imal edilecektir. Platformlar,
spiral kaydırak ile platform direkleri arasında standartların
gerektirdiği güvenlik mesafesini sağlamak amacı ile ara platform
olarak kullanılacaklardır. Platform ebatları 2m için min.60x100 cm
ve 2.5m için 63x114 cm olmalıdır.
 Min.20x40x2 mm kutu profilden min.60x70 cm ebadında oluşturulan
karkas zemin üzerine 2 mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması
suretiyle oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan tarafı(hava
ile temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte 1gr/cm3
yoğunlukta min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700 kopma
uzamasında ve 100 mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti statik
malzeme karışımlı doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak desenli
kaplama yapılacak veya platformun hava ile temas eden her noktası
korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır. (Bu plastik
kaplama sıcaklığı 300 C lık sıcaklıkda daldırma yöntemiyle yapılacak
olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun plastik yapıştırıcılarla
platformun her noktasına yapıştırıcı sürülerek yapıştırılacak ve
kalınlık her noktada min.2mm.olacak şekilde kaplanacaktır. Plastik
yapıştırıcının platformun her noktasına sürülerek uygulanması
kaplamanın bağımsız olarak kopmasını engelleyecektir.) Platformun,
taşıyıcı şasesi min.20x40x2mm. kare profilden veya dengi malzemeden,
dört tarafında ve platformun ortasında sacın esnemesini önlemek
amacıyla orta noktalardan 2 adet destek atılacaktır.(plastik kaplamada
mukavemet sağlayıcı profiller yerine açık kesitli metaller
kullanılmalıdır.)
 Tüm platform üzerinde var olan delikler önceden açılmış olacak ve
montaj sırasında delikler ile ilgili olarak herhangi bir işlem
yapılmayacaktır. Ayrıca delik delinerek malzeme deforme
32
edilmeyecektir.Platform kulakları min.4 boruya montajı yapılacak
şekilde tasarlanacaktır.
sınıfına uyulmak zorundadır(örn: çinko, kükürt, krom, kurşun, karbon
vb. oranlar % 1 d olmalıdır).
ENGELLİ DÖNER PLATFORM








Döner platform delikli saçtan
imal edilecektir. Döner
platformun çapı min. 180 cm.
olacak.
Platform iki dairesel yarım parçanın birleşmesiyle
oluşacaktır(dilimler birleşince dairesel platform oluşur).
Min.20x40x2 mm kutu profilden min.60x70 cm ebadında oluşturulan
karkas zemin üzerine 2 mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması
suretiyle oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan
tarafı(hava ile temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte
1gr/cm3 yoğunlukta min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700
kopma uzamasında ve 100 mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti
statik malzeme karışımlı doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak
desenli kaplama yapılacak veya platformun hava ile temas eden her
noktası korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır(Bu
plastik kaplama 300 C lık sıcaklıkta daldırma yöntemiyle yapılacak
olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun plastik
yapıştırıcılarla platformun her noktasına yapıştırıcı sürülerek
yapıştırılacaktır. Kalınlık her noktada min. 2mm.olarak
kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının platformun her noktasına
sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir).
Tüm platform üzerinde var olan delikler önceden açılmış olacak ve
montaj sırasında delikler ile ilgili olarak herhangi bir işlem
yapılmayacaktır. Ayrıca delik delinerek malzeme deforme
edilmeyecektir.
Platform üzerinde çocukların dengelerini korumaları amacıyla 3ad.
Tutamak amaçlı boru kullanılacaktır.
Ortada platformun dönmesini sağlayacak olan min. 12,7cm çapında boru
bulunacak.
Borunun içine iki ucu rulmanlı mil konulacak. Mil ucuna takılan boru
yere betonlanarak platform sabitleştirilecek.
Her bir dilim alt taraftan rulman flanşına sabitlenecek ve
oluşabilecek esnemeyi önlemek amacıyla dilimlerin altına 4x4cm.
kalınlığında 75 cm. uzunluğunda köşebentler uzatılacak. Bu
köşebentler dilimlerdeki çökmeleri önlemek için kaynatılan 4x4cm. 45
cm. ve 85 cm. uzunluğundaki köşebende kaynatılacak.
33


Engelli tekerlekli sandalyelerin girebilecekleri şekilde 0,5x4 cm
silme lamadan iç genişliği 63 cm. olacak.
Tekerlekli sandalyenin geriye gitmesini engellemek için 63 cm.
genişliğinde 42 cm. uzunluğunda 0,5x4 cm silme lamadan koruma
yapılacak ve 5 mm kalibre zincirle bağlanarak hareketli hale
getirilecektir.
PLATFORMLU DÖNER SALINCAK

 Döner platform delikli saçtan
imal edilecektir. Döner platformun
çapı min. 180 cm. olacaktır. Platform
iki dairesel yarım parçanın
birleşmesiyle oluşacaktır. (Dilimler
birleşince dairesel platform oluşur)
 Koltuklar kollar üzerine
kaynatılan U şeklindeki borulara
oturtularak cıvatalanır. Cıvata
delikleri tapa ile kapatılır.
 Koltuklar koruyucu zeminden 45cm
yukarıda olacak ve ürün üzerine toplam 4 adet yerleştirilecektir.
Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber vb. kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Ayrıca koltuklarda emniyet zinciri bulunacaktır. Min. 20x40x2 mm
kutu profilden min.60x70 cm ebadında oluşturulan karkas zemin
üzerine 2 mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması suretiyle
oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan tarafı(hava ile
temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte 1gr/cm3 yoğunlukta
min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700 kopma uzamasında ve 100
mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti statik malzeme karışımlı
doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak desenli kaplama yapılacak veya
platformun hava ile temas eden her noktası korozyona karşı dirençli
PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır. (Bu kaplama 300 C lık sıcaklıkda
daldırma yöntemiyle yapılacak olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C
uygun plastik yapıştırıcılarla platformun her noktasına yapıştırıcı
sürülerek yapıştırılacaktır. Kalınlık her noktada min. 2mm.olarak
kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının platformun her noktasına
sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir) Borunun içine iki ucu rulmanlı mil konulacak. Mil
ucuna takılan boru yere betonlanarak platform sabitleştirilecektir.
34
Her bir dilim alt taraftan rulman flanşına sabitlenecek ve
oluşabilecek esnemeyi önlemek amacıyla dilimlerin altına 4x4cm
kalınlığında 75cm uzunluğunda köşebentler uzatılacak. Bu köşebentler
dilimlerdeki çökmeleri önlemek için kaynatılan 4x4cm, 45cm ve 85cm
uzunluğundaki köşebende kaynatılacaktır.
POLİETİLEN KOLTUKLU ENGELLİ SALINCAK










Tek eksenli (öne–arkaya) salıncaklarda bir bölüme en fazla iki
salıncak yerleştirilecektir.
Koltuklar tek kişilik olmalı ve koruyucu bulunmalıdır.
Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber v.b. kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Salıncakta eğer koltuk kullanılacaksa, mutlaka plastikten mamul
olmalıdır ki çarpmalarda meydana gelen riskler minimum noktaya
gelsin.
Koruyucu zeminden 1,52 metre yükseklikte, iki yan yana salıncağın
arası 72 cm olacaktır.
Koruyucu zeminden 1,52 metre yükseklikte, salıncağın yandaki destek
elemanına olan mesafesi 60 cm olacaktır.
Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe 31
cm’d olmalıdır.
Taşıyıcı ayaklar dış çapı min.9cm, et kalınlığı min.2,5mm galvaniz
borudan mamul ve istenilen renklerde olabilmelidir.
Zincirler galvanizden ve çift sıra olacaktır.
Boruların et kalınlığı taşıyıcı ayaklarda; min.2,5 mm, salıncağın
bağlandığı kirişlerde min.4 mm. olarak
kullanılmalıdır.
TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN ENGELLİ SALINCAK
 Tek eksenli (öne–arkaya) salıncaklarda bir
bölüme en fazla bir salıncak yerleştirilecektir.
 Tekerlekli sandalyelerin rahat bir şekilde
girebilmesi için genişliği min. 62cm olmalı.
 Tekerlekli sandalyenin öne ve arkaya hareketini
sallanırken engellemek için 0,5x4cm sacdan hareketli
(zincirle bağlanarak) kilitler yapılacaktır.
 Koruyucu zeminden 1,52 metre yükseklikte,
salıncağın yandaki destek elemanına olan mesafesi 60
cm olacaktır.
35




Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe
tekerlekli sandalyenin hareketli sactan rahat çıkabilmesi için
max.140 açı yapacak şekilde olmalıdır.
Taşıyıcı ayaklar dış çapı min.9cm, et kalınlığı min. 2,5mm galvaniz
borudan mamul ve istenilen renklerde olabilmelidir.
Zincirler galvanizden ve çift sıra olacaktır.
Boruların çapı taşıyıcı ayaklarda; min.2,5 mm, salıncağın bağlandığı
kirişlerde min.4 mm. et kalınlığında kullanılmalıdır.
SÖNÜMLEMELİ TAHTEREVALLİ






Ürün konstrüksiyonunda kullanılan borular galvaniz kaplı Ø114mm
et kalınlığı 3-5mm ve Ø90mm et kalınlığı 2-4mm olmalıdır.
Fonksiyon sağlanması için ürün ağırlık merkezine yataklama
yapılmalıdır. Tahterevalli koltuğu kendinden tutamaklı olacak
şekilde Polietilen malzemeden tasarlanıp, üretilmiş olmalıdır.
Sönümleyici olarak minimum 12mm kalınlığında, en az 2 kort bezli
kauçuk kullanılmalıdır.
Ayrıca tüm metal aksamlar galvanizli olmalıdır. Kullanım
esnasında maksimum açı 20
olmalıdır.
Direkt ürün veya fonksiyon esnasında uluslar arası emniyet ve
güvenlik normlarına dikkat edilmelidir.
Polietilen ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya
dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış
olması ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden
geçirilerek imal edilmiş olması gereklidir.
2 veya 4 oturmalıklı olacaktır.
AHŞAP İKİ KOLTUKLU TAHTEREVALLİ

5-12 yaş grubu
tahterevallilerde helezonlu
metal yay kullanma
zorunluluğu yoktur.

Tahterevallinin
zeminine değdiği her iki
nokta darbe emici malzeme
ile sonlandırılacaktır
(Otomobil lastiklerinin
zemine ½ oranında
sabitlenmesi
gibi).Tahterevallinin
36




maksimum açısı 30° olmalıdır.
Tahterevallinin koltuk yüksekliği yerden min.~140cm+/-10cm
olmalıdır.
Çift elle tutulması tasarlanan tutamaklar 152 mm. uzunluğunda
olacaktır
İki adet 90x90mm kesitli ahşap taşıyıcı üzerine 90x90mm kesitli
metal destekli ahşabın mafsallı birleşmesinden oluşacak ve çift
Polietilen koltuklu olmalıdır.
Ürün üzerindeki tüm Polietilen parçalar çift cidarlı olmalıdır.
Sönümlemeli koltuk kullanacak!!!1
AHŞAP İKİ KOLTUKLU SALINCAK

Tek
döner eksenli
salıncak tipi olup, bölüme 2 adet salıncak uygulanacaktır. Çarpma
risklerinde etki minimize edileceğinden ağır koltuklar tahta,
demir, fiber vb. kesinlikle kullanılmayacak; Polietilen ürün
kullanılacaktır.

Salıncak koltukları ilgili yaş grubunun antropometrik ölçüleri
göz önüne alınarak ve 3 tarafı kapalı, emniyet için ön koruması
olmalıdır.

Salıncak koltukları, Polietilen malzemeden alüminyum kalıplarda
rotasyon tekniği ile çift cidarlı olacak şekilde üretilmelidir.

Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe 35
cm’den az olmamalıdır.

Zincirler galvanizden 5mm kalibre ve çift sıra olacaktır.

Salıncakta kullanılan dikmeler ve yatay destek 90mm x 90mm
kesitli ahşaptan oluşup, birbirleri ile bağlantısı flanş detayı
ile cıvata somun yardımıyla yapılmış olmalıdır.
ZİNCİRLER

Zincirler min.25 mikron elektro galvanizli olacaktır.
37

Parmak sıkışmasına yol açmayacak şekilde 5 mm. kalibre zincir
olacaktır.
AHŞAP YETİŞKİNLER İÇİN SALINCAK




 Tek eksenli ( öne – arkaya )
salıncaklarda bir bölüme en fazla iki
salıncak yerleştirilmelidir.
 Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber
v.b. kesinlikle kullanılmamalıdır.
Böylece çarpma risklerinde etki minimize
edilecektir.
 Salıncak oturakları yetişkin
kullanıcılar için, gerekli anatomik ve
ergonomik normlar göz önünde tutularak
tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
 Salıncak oturakları, Polietilen
malzemeden alüminyum kalıplarda rotasyon
tekniği ile çift cidarlı olacak şekilde üretilmelidir.
Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe
minimum 350mm olmalıdır.
Zincirler galvanizden ve çift sıra olacaktır.
Dikme konstrüksiyon için 90*90 ahşap bloklar kullanılmalı, üst
birleşim noktasında özel dizayn edilmiş sac ile montajlanmalıdır.
Taşıyıcı olarak 60*80*3.2 profil kullanılacak, salıncak mafsalları
taşıyıcı için özel tasarlanan kelepçelere bağlanmalıdır.
DÖNER PLATFORM
 Döner platform delikli saçtan imal
edilecektir
 Döner platformun çapı min. 180 cm.
olacak.
 Platform iki dairesel yarım parçanın
birleşmesiyle oluşacaktır(dilimler
birleşince dairesel platform oluşur).
 Min.20x40x2 mm kutu profilden
min.60x70 cm ebadında oluşturulan karkas
zemin üzerine 2 mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması
suretiyle oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan
tarafı(hava ile temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte
1gr/cm3 yoğunlukta min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700
kopma uzamasında ve 100 mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti
statik malzeme karışımlı doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak
desenli kaplama
yapılacak veya
platformun hava ile
temas eden her noktası
korozyona karşı dirençli
PLASTİK KAPLAMA
yapılacaktır. (Bu
38





kaplama 300 C lık sıcaklıkda daldırma yöntemiyle yapılacak olup
ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun plastik yapıştırıcılarla
platformun her noktasına yapıştırıcı sürülerek yapıştırılacaktır.
Kalınlık her noktada min. 2mm.olarak kaplanacaktır. Plastik
yapıştırıcının platformun her noktasına sürülerek uygulanması
kaplamanın bağımsız olarak kopmasını engelleyecektir.)
Platform üzerinde çocukların dengelerini korumaları amacıyla 3ad.
Tutamak amaçlı boru kullanılacaktır.
Ortada platformun dönmesini sağlayacak olan min. 12,7cm çapında boru
bulunacak.
Borunun içine iki ucu rulmanlı mil konulacak. Mil ucuna takılan boru
yere betonlanarak platform sabitleştirilecektir.
Her bir dilim alt taraftan rulman flanşına sabitlenecek ve
oluşabilecek esnemeyi önlemek amacıyla dilimlerin altına 4x4cm.
kalınlığında 75 cm uzunluğunda köşebentler uzatılacak. Bu
köşebentler dilimlerdeki çökmeleri önlemek için kaynatılan 4x4 cm.
45 cm. ve 85 cm. uzunluğundaki köşebende kaynatılacak.
Ayrıca metal üzeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE 4.1.6 TEHLİKELİ
MADDELER sınıfına uyulmak zorundadır.(Örn: çinko, kükürt, krom,
kurşun, karbon vb. oranlar % 1 d olmalıdır).
OTURMA SIRALI DÖNER PLATFORM


 Döner platformun çapı min. 150 cm. olacak.
Oturma sıraları yarım ay şeklinde olup
oturmalıkları ahşap olacak.
 Platform üzerinde çocukların dengelerini
korumaları amacıyla tutamak amaçlı boru
kullanılacak.
 Ortada platformun dönmesini sağlayacak olan
14 cm çapında boru bulunacak.
Borunun içine iki ucu rulmanlı mil konulacak. Mil ucuna takılan boru
yere betonlanarak platform sabitlenecektir.
HAYVAN FİGÜRLÜ DÖNER PLATFORM
Döner platformun çapı min. 180 cm. olacak.
 Hayvan figürlü döner platform delikli
saçtan imal edilecektir
 Platform iki dairesel yarım parçanın
birleşmesiyle oluşacaktır (dilimler birleşince
dairesel platform oluşur).
 Min.20x40x2 mm kutu profilden min.60x70
cm ebadında oluşturulan karkas zemin üzerine 2
mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması
suretiyle oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan
tarafı(hava ile temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte
1gr/cm3 yoğunlukta min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700
kopma uzamasında ve 100 mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti
statik malzeme karışımlı doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak
desenli kaplama yapılacak veya platformun hava ile temas eden her
noktası korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır. (Bu
plastik kaplama 300 C lık sıcaklıkda daldırma yöntemiyle yapılacak
olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun plastik
39
yapıştırıcılarla platformun her noktasına yapıştırıcı sürülerek
yapıştırılacaktır. Kalınlık her noktada min. 2mm.olarak
kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının platformun her noktasına
sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir.)





 Tüm platform
üzerinde var olan
delikler önceden
açılmış olacak ve
montaj sırasında
delikler ile ilgili
olarak herhangi bir
işlem yapılmayacaktır.
Ayrıca delik delinerek
malzeme deforme
edilmeyecektir.
 Platform üzerinde
çocukların dengelerini
korumaları amacıyla 3ad. Tutamak amaçlı boru kullanılacak.
Ortada platformun dönmesini sağlayacak olan min. 12,7 cm çapında
boru bulunacak.
Borunun içine iki ucu rulmanlı mil konulacak. Mil ucuna takılan boru
yere betonlanarak platform sabitleştirilecek.
Her bir dilim alt taraftan rulman flanşına sabitlenecek ve
oluşabilecek esnemeyi önlemek amacıyla dilimlerin altına 4x4cm.
kalınlığında 75cm uzunluğunda köşebentler uzatılacak. Bu köşebentler
dilimlerdeki çökmeleri önlemek için kaynatılan 4x4cm. 45cm. ve 85cm.
uzunluğundaki köşebende kaynatılacak.
Üzerine, polietilenden mamul hayvan figürleri (at, fil, ördek vb),
3” boruya bağlanarak flanşlarla platform üzerine cıvatalarla
bağlanacaktır.
Ayrıca metal üzeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE 4.1.6 TEHLİKELİ
MADDELER sınıfına uyulmak zorundadır.(Örn: çinko, kükürt, krom,
kurşun, karbon vb. oranlar % 1 d olmalıdır).
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KULLANILAN DÖNER PLATFORM






Döner platform tablası min. 2mm.galvaniz sacdan 2 parça ve min.
260cm. çapında olacaktır.
Platform alt çevresi ve alt yüzeyi 20x40x2mm. kesitli profil ile
desteklenecek ve 10x100x800mm. ölçülerinde özel lazer kesimli destek
ve bağlantı parçalarıyla, 5’’ galvaniz boru gövdesi ve bağlantı
flanşına cıvata ve somun yardımıyla bağlanacaktır.
Platform tablası ve çıkış rampalarının yüzeyleri korozyona karşı
dirençli özel plastik kaplamayla kaplanacaktır.
Yüzey kaplama malzemesi TS EN 1176-1 Madde 4.1.6. tehlikeli maddeler
standardına uygun olacaktır. (Örn: çinko, kükürt, krom, kurşun,
karbon vb. oranlar % 1 d olmalıdır.)
Platform üzerinde, tekerlekli sandalyeyle çıkabilmek için gövdeye
bağlı 3 adet açılır kapanır rampa bulunacaktır.
Platform üzerinde kullanıcının tutunabileceği ve iniş çıkışı
kolaylaştıracak 1” çaplı galvaniz borudan imal edilmiş bölmeler
bulunacaktır.
40


Döner platform, 70mm. çaplı imalat çeliği üzerinde iki adet konik
rulmanla (altta ve üstte) 5” galvaniz boruya yataklanacaktır. Bu
sistem platformun sağa ve sola 360° kesintisiz dönebilmesini
sağlayacaktır.
Döner platform, zemine 70mm. çaplı imalat çeliği mille 60cm.
derinliğinde beton atılarak sabitlenecektir.
İKİ KOLTUKLU SALINCAK














T
e
k
eksenli (öne–arkaya) salıncaklarda bir bölüme en fazla iki salıncak
yerleştirilmiş olmalıdır.
İki tarafında minimum 50cm. boyundaki min. Ø 89 mm çaplı, min. 2,5
mm et kalınlığı olan galvaniz borular ile birbirinin içine geçen
borularla bağlı, 300 cm. boyundaki Ø89 mm çapında min. 2,5 mm
çapında boruya her salıncak için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet
mafsalın zincirlerle bağlanması ile oluşmalıdır.
Salıncak koltuğu 3 tarafı kapalı, emniyet için ön koruması olan
polietilen malzemeden oluşmalıdır.
Kesinlikle çarpma sorunlarından dolayı sert ve metal malzemeden
üretilmiş salıncak koltuğu kullanılmayacaktır.
Koltuklar tek kişilik olmalı ve koruyucu bulunmalıdır.
Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber v.b. kesinlikle kullanılmamış
olmalıdır.
Salıncak oturağının polietilen çevresi yaralanmalara önlemek
amacıyla kauçuk tamponlu olmalıdır. Kauçuk tampon, oturağı
çevreleyecek şekilde özel tasarımlı, Polietilen oturak ile beraber
azami 6.5 kg olacak şekilde, maksimum 70 shore sertlikte kauçuk
malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe min
45cm +/-10cm olmalıdır.
Konstrüksiyon dikmeleri ve taşıyıcı borular galvaniz borudan imal
edilecek, fırın boya işlemi uygulanmış olmalıdır.
Dönme hareketi, çelik döküm tekniği ve sonrasında bombardıman işlemi
uygulanmış mafsala, teflon veya pirinç malzemeden burç yataklayarak
gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Zincirler galvanizden ve çift sıra olmalıdır.
Konstrüksiyonda kullanılan borular 90mm çapında ve 3-5mm et
kalınlığında olmalıdır.
Salıncak dikmeleri birleşimlerinde, detayı gizleyici Polietilen
aksesuarlar olmalıdır.
Polietilen ürünler, alüminyum kalıplarda rotasyon tekniği ile
üretilmiş olmalıdır.
41


Zincirler min. 25 mikron daldırma galvanizli ve çift sıra olacak
şekilde kullanılmalıdır.
Parmak sıkışmasına yol açmayacak şekilde 5 mm. kalibre zincir
olmalıdır.
SALINCAK MAFSALI

Ana gövde sfero döküm
tekniği ile üretilip, sıcak daldırma
galvaniz yöntemi ile korozyon
direnci artırılmış olmalıdır.

Salıncak taşıyıcı borusu
üzerinde kaynaklı bulunan iki kulak
arasına M12*80 cıvata ile
sabitlenecek, rijit bir yataklama ve
aşınmaları engellemek için teflon
yatak kullanılacaktır.



Monte olacağı her kulaktan birisi M12 kılavuz çekilmiş olup,
ayrıca M12 fiberli somun ile kontra sistem haline getirilmiş
olmalıdır.
Tüm bağlantı detayları PA6 malzemeden enjeksiyon tekniği ile
üretilmiş plastik kapaklar ile gizlenmiş olmalıdır.
Salıncak mafsalı ve salıncak zincirleri arasındaki bağlantı krom
malzemeden özel olarak üretilmiş ‘S’ kilitler ile
gerçekleştirilecektir. Yine bu bağlantıda ki yataklama teflon
malzemeden üretilen burçlar vasıtası ile olamalıdır.
CA117 (3LÜ SALINCAK)

Tek döner eksenli salıncak tipi olup, bölüme 3 adet salıncak
uygulanacaktır.
42






Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber vb. kesinlikle
kullanılmayacaktır. Böylece çarpma risklerinde etki minimize
edilecektir.
Salıncak koltukları ilgili yaş grubunun antropometrik ölçüleri
göz önüne alınarak ve 3 tarafı kapalı, emniyet için ön koruması
olacak şekilde tasarlanıp, üretilecektir.
Salıncak koltukları, PE malzemeden alüminyum kalıplarda rotasyon
tekniği ile çift cidarlı olacak şekilde üretilecektir.
Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe 35
cm’den az olmayacaktır.
Zincirler galvanizden ve çift sıra olacaktır.
Boruların çapı minimum Ø 89mm et kalınlığı 2-3mm olacak şekilde
ve montajı dikmeler ve yatay boru tam ortadan birbirinin içine
geçme yöntemi ile, her salıncakta 2 adet olmak üzere rulmanlı
mafsalların zincirlere takılmasından meydana gelecektir.
SUMO
SALINCAK

nsan sağlığına zararsız, boya bırakmayan
7mm (bağlantı yanaklarında 4mm) özel
kauçuktan imal edilecektir.

Tabaka şeklinde mamulün
birleştirme şekli, paslanmaz galvaniz
kelepçe ve perçin yardımı ile olacaktır.
Bağlantıda kullanılan tüm elemanlarda,
kullanıcıya zarar verecek keskin köşe
olmayacaktır.

Hitap ettiği kullanıcı
grubunun antropometrik ölçülerine uygun, ergonomik olarak
tasarlanacaktır.
ZİNCİR DUVAR
43
İ



Taşıyıcı ayaklar
galvaniz borudan mamul ve
istenilen renklerde
olabilmelidir.

Boruların çapı
min.Ø114mm. olmalı ve
bağlantı elemanları
plastikten mamul
olacaktır.
İki tarafında minimum 100 cm boyundaki Ø114mm. çaplı, minimum 2,5 mm
et kalınlığı olan galvaniz borudan tam ortalı olarak, kelepçelerle
bağlanmış, 300 cm. boyundaki Ø114 mm çapında min. 2,5 mm et kalınlığı
olan.
Tırmanma elemanı olarak kullanılacak ipler, Ø 16-20mm ölçüsünde, kir
ve iz tutmayan, alev yürütmeyen malzemeden üretilecektir. Ayrıca ip
bağlantılarında kullanılan birleştirme elemanları alüminyum malzemeden
çektirilecektir.
RAMPALAR
 Tekerlekli sandalyenin yürüyeceği alan
minimum 90x200 cm olacaktır.
 Rampaların yatayla yaptığı açı 15° den büyük
olmayacaktır.

Rampa, delikli sacdan imal edilecektir.

Tüm rampa üzerinde delikler önceden açılmış
olacak ve montaj sırasında deliklerle ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ayrıca
delik delinerek malzeme deforme edilmeyecektir.
 Min.20x40x2 mm kutu profilden min.60x70 cm
ebadında oluşturulan karkas zemin üzerine 2 mm.
et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması suretiyle oluşturulan bu
platformun, üst, alt ve dört yan tarafı(hava ile temas eden her
noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte 1gr/cm3 yoğunlukta min. 90kgf/cm2
kopma mukavemetinde % 650-700 kopma uzamasında ve 100 mm3 (max)
aşınma özelliğine sahip anti statik malzeme karışımlı doğal kauçuk
enjeksiyon kalıpla sıcak desenli kaplama yapılacak veya platformun
hava ile temas eden her noktası korozyona karşı dirençli PLASTİK
KAPLAMA yapılacaktır. (Bu plastik kaplama 300 C lık sıcaklıkda
daldırma yöntemiyle yapılacak olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300
C uygun plastik yapıştırıcılarla platformun her noktasına
yapıştırıcı sürülerek yapıştırılacaktır. Kalınlık her noktada min.
2mm.olarak kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının platformun her
noktasına sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir.)
44

 Ayrıca metal üzeri kaplamalarda
TS EN 1176-1 MADDE 4.1.6 TEHLİKELİ
MADDELER sınıfına uyulmak
zorundadır(örn. çinko, kükürt, krom,
kurşun, karbon vb. oranlar % 1 d olmalıdır).
Galvaniz sacın dört tarafı minimum 40x40x1,5 mm kare profille
çerçevelenecek ve sacın esnemesini önleyecek şekilde orta
noktalardan destek atılacaktır.(not: plastik kaplamada mukavemet
sağlayıcı profiller yerine açık kesitli metaller kullanılmalıdır.
MERDİVENLER





Zeminden platforma, platformdan platforma 100cm ±10 cm. kot farkına
erişebilecek şekilde 4 basamaklı gruplar halinde ve tek parçadan
imal edilmelidir. Basamak sayısı min.4 olmalıdır.
Basamaklar delikli saçtan, basamak aralıkları dâhil kapalı olacak
şekilde imal edilecektir.
Tüm merdiven üzerinde var olan delikler önceden açılmış olacak ve
montaj sırasında delikler ile ilgili olarak herhangi bir işlem
yapılmayacaktır. Ayrıca delik delinerek malzeme deforme
edilmeyecektir.
Merdivenlerin eni (ileri gidiş yönü) minimum 14 cm max27,5 cm
olmalıdır. Basamak
yüksekliği minimum 11 cm.
max.23 cm olmalıdır.
 Merdiven genişliği
minimum 65 cm max. 90 cm
olmalıdır. Merdiven bariyer
yüksekliği minimum 60 cm.
max.85 cm olmalıdır.
 Merdivenlerin tamamı
kapalı olacak şekilde
tasarlanacak ve tek parça
halinde imal edilecektir.
Min.20x40x2 mm kutu profilden min.60x70 cm ebadında oluşturulan
karkas zemin üzerine 2 mm. et kalınlığındaki DKP sacın kaynatılması
suretiyle oluşturulan bu platformun, üst, alt ve dört yan
tarafı(hava ile temas eden her noktası) -60+/-5 SHARE A sertlikte
1gr/cm3 yoğunlukta min. 90kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700
kopma uzamasında ve 100 mm3 (max) aşınma özelliğine sahip anti
statik malzeme karışımlı doğal kauçuk enjeksiyon kalıpla sıcak
desenli kaplama yapılacak veya merdivenlerin hava ile temas eden her
noktası korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır. (Bu
plastik kaplama 300 C lık sıcaklıkda daldırma yöntemiyle yapılacak
olup ayrıca sıcak kaplama öncesi 300 C uygun plastik
yapıştırıcılarla merdivenin her noktasına yapıştırıcı sürülerek
yapıştırılacaktır. Kalınlık her noktada min. 2mm.olarak
kaplanacaktır. Plastik yapıştırıcının merdivenin her noktasına
sürülerek uygulanması kaplamanın bağımsız olarak kopmasını
engelleyecektir.)Ayrıca metal üzeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE
4.1.6 TEHLİKELİ MADDELER sınıfına uyulmak zorundadır. (örn: çinko,
kükürt, krom, kurşun, karbon, vb oranları % 1 d olmalıdır.)
45
0-100 cm İçin Giriş Merdiveni
100cm -200 cm İçin Ara
Merdiveni
POLİETİLEN 1M GİRİŞ MERDİVEN KORKULUĞU

Zemin ile yüksekliği 1m olan platforma ulaşımı sağlayan elemandır.

Bir adet merdiven elemanında birbirinin simetrisi sağ ve sol olmak
üzere takım olarak kullanılacaktır.
 Ürün Polietilen malzemeden
rotasyon tekniği ile üretilecek
şekilde dizayn edilip, üretilecektir.
 Ürün, hat üzerinde küpeşte
saçlarına üzerinde bulunan insert
somunlar ile, oyun grubu dikmelerinde
ise enjeksiyon kelepçeler ile
korkuluk üst kollarından flanşlı boru
ile çektirilerek monte olacaktır.
 Polietilen merdiven korkuluğu,
çift cidarlı olacak şekilde alüminyum
kalıplarda imal edilecektir.
 Ürün üzerinde bulunan tüm
detaylar ve ölçüler TS 1176-1
standartlarına uygun olacak şekilde,
ergonomik olarak tasarlanacaktır.
 Ürün, isteğe bağlı olarak
idarenin istediği ya da farklı
renklerde üretilebilecek şekilde olmalıdır.

Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen ürünler için
belirlenmiş en ideal min ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
46
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir. (Max
ölçüler serbest bırakılmıştır.)
POLİETİLEN 1M ARA MERDİVEN KORKULUĞU

Kot farkı

Bir adet ara merdiven elemanında birbirinin simetrisi sağ ve sol
olmak üzere takım olarak kullanılacaktır.
1m olan platformlar arası ulaşımı sağlayan elemandır.
 Ürün Polietilen malzemeden rotasyon
tekniği ile üretilecek şekilde dizayn
edilip, üretilecektir.
 Ürün, hat üzerinde küpeşte saçlarına
üzerinde bulunan insert somunlar ile, oyun
grubu dikmelerinde ise enjeksiyon
kelepçeler ile korkuluk üst kollarından
flanşlı boru ile çektirilerek monte
olacaktır.
 Polietilen ara merdiven korkuluğu,
çift cidarlı olacak şekilde alüminyum
kalıplarda imal edilecektir.

Ürün üzerinde bulunan tüm detaylar ve ölçüler TS 1176-1
standartlarına uygun olacak şekilde, ergonomik olarak
tasarlanacaktır.

Ürün, isteğe bağlı olarak idarenin istediği
üretilebilecek şekilde olmalıdır.

Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen ürünler için
belirlenmiş en ideal min ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir. (Max
ölçüler serbest bırakılmıştır.
ya da farklı renklerde
100cm METAL TIRMANMA ELEMANI
47




Tutma yerleri min. 34mm çapında, min. 3-5mm et kalınlığında
galvaniz borudan dizayn edilip üretilmelidir.
Platformun alın yüzeyinden cıvata somun yardımıyla ve zemine
beton ankraj ile sabitlenmelidir.
2 boru arası mesafe ve diğer detaylar TSEN 1176-1 standartlarında
üretilmelidir.
Ürün galvaniz çelik borudan imal edilip, elektrostatik fırın toz
boya ile fırınlanmalıdır.
YATAY MERDİVEN (TARZAN MERDİVENİ)
 Birbirine paralel iki adet 114mm. çapında,
minimum 2,5 mm et kalınlığında galvaniz borulardan 200
– 300 cm arasındaki profil borular birbirine maksimum
30 cm ara ile, min.32 mm çaplı, 2 mm et kalınlığındaki
galvaniz boruların kaynatılması ile oluşturulacak ve
114 mm çaplı boruların iki ucuna takılan kelepçeler
yardımıyla düşeydeki 114 mm çaplı taşıyıcı
konstrüksiyona cıvatalar yardımıyla monte edilecektir.
TIRMANMA ELEMANLARI




Zeminden platforma, platformdan platforma 100 cm +/- 10 cm en çok
200cm +/- 10 cm kot farkına erişebilecek şekilde, iki basamak arası
min.23 cm olmalıdır.
Kaynaklı olarak imal edilecektir.
Tüm metaller galvanizden mamul olmalıdır. Boruların çapı min. Ø
32mm, boruların bitiş kısımlarının preslenerek kaynatılması ve pürüz
oluşmayacak şekilde birbirine bağlanması gerekir.
Galvaniz metal üzerine istenilen renk elektrostatik boya
uygulanabilecektir.
KOMANDO MERDİVENİ
 İki tarafına minimum 100 cm boyundaki Ø114mm.çaplı
minimum 2,5 mm et kalınlığında boruların aynı özellikte
Ø114’lük boruya kelepçelerle bağlanması sonucu oluşacak
48
olup, 3 m. 114mm.çapındaki yatay boru üzerinde7 adet plastik halka
olacaktır.
SALINCAK STEP TAŞI



 Kendinden renkli polietilen malzemeden
imal edilecektir. Üst kısmında, ayakla
üzerine basıldığı zaman kaymayı engelleyecek
yuvarlak kabartmalı desenler olacaktır.
 Salıncak step taşı bağlantısı standart
3” boruya (orta boru) bir salıncak kelepçesi
vasıtasıyla yapılacaktır.
 Salıncak kelepçe mafsal rulmanına uygun
1/2” mapa monte edilmelidir. Bu mapaya
ayrıca 5/16” mapa bağlanarak taşıyıcı
zincire montajı sağlanır.
 Polietilen Step taşının taşıyıcı orta
borusu ¾” galvanizli borudan imal
edilecektir. Orta borunun alt ucundan
itibaren 10 mm mesafede ve polietilen step
taşını takviye amacıyla 5 mm kalınlığında
flanş sacı kaynatılacaktır.
Orta borunun alt ucuna flanştan sonra 5/16” mapa kaynatılmalıdır.
Üst ucuna ise 3 adet zincir baklası (5mm kalibre zincir)
kaynatılarak gerekli olan salınım sağlanır.
Orta boru üst zincir baklalarının ½” mapaya bağlantısı 5/16” mapa
ile olacaktır.
Step taşlarının sabitlenmesi yere ankrajlanmış vaziyette olmalıdır.
Bu ankrajlar betona gömülmek suretiyle yapılacaktır. Orta boru alt
ucu, bu ankrajlar üzerinde kaynaklı vaziyetteki zincirlere ½” mapa
ile sabitlenmelidir.
POLİETİLEN STEP BASAMAK

Step basamaklar, montaj
sırasında kendi eksenine eş olacak şekilde
içerisinden 1’’ galvaniz boru geçirilerek
sabitlenecektir.

Ürün, Polietilen malzemeden
çift cidarlı olacak şekilde üretilecektir.

Ürün üst yüzeyi kaymayı
engelleyecek formda tasarlanıp,
üretilecektir.

Direkt ürün veya montaj
detayları arasında uluslar arası emniyet
ve güvenlik normlarına aykırı bir durum olmayacaktır.
49


Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması
ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek
imal edilmiş olması gereklidir.
Min 2 kg ağırlığında olmalıdır.
DÖNER SALINCAK




 Salıncak çapı min. 210 cm. olacak.
 Salıncak kolları 100 cm. uzunluğunda, çapı
min.6cm. 4ad. borudan meydana getirilecektir.
Kollar ortadaki 50 cm. uzunluğunda çap 114 mm.
boruya kaynatılır ve altına esneme ve eğilmeyi
önlemek için çap 2,7 cm. borularla destek
yapılacaktır.
Koltuklar kollar üzerine kaynatılan U şeklindeki borulara
oturtularak cıvatalanır. Cıvata delikleri tapa ile kapatılır.
Koltuklar koruyucu zeminden 45 cm. yukarıda olacaktır.
Ağır koltuklar, tahta, demir, fiber vb. kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Salıncağın dönmesini sağlayan iki ucu rulmanlı mil çap 114 mm. boru
içine yerleştirilerek ucundaki boruyla yere sabitleştirilir.
YAYLI HAYVAN FİGÜRLERİ (2 – 5 VE 5 – 12 YAŞ)








Kesit çapı 22mm, azami 8 helisel sarımdan oluşacaktır.
Ürün, soğuk çekme yay çeliğinden imal edilecek, TS 1176 normlarına
uygun olacaktır.
Ürün montajı iki yay alnına pres tezgahlarında şekillendirilmiş sac
flanşlar yardımı ile olacaktır.
Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını
engellemek için plastik tamponlar koyulacaktır.
Ürün, her eksende maksimum 30° yatacak şekilde tasarlanıp,
üretilecektir. (Devrilmeyi engellemek)
Yaylar, paslanma ve korozyon direncini artırmak için galvaniz
kaplanacak, toz boya fırın ünitesinde renklendirilecektir.
Polietilenden, farklı renklerde yapılabilir ve hayvan figürü vb.figür
üzerindeki oturak bir ve/veya iki kişilik olacaktır.
Figur min 6,5 kg olacak sekilde üretilecektir.
CA406 ENGELLİ ZIPZIP
 CA 406, ebeveyn kontrolünde
engellilerin kullanmasına olanak verilecek
şekilde tasarlanıp, üretilecektir.
 Ürünün yatma açısı iki eksende de
maksimum 30 derece olacaktır.
50




Ürünün fonksiyonunu sağlayan mekanizma el,kol vb. sıkışmalar
yaşanmaması için saklanacaktır.
Kullanıcının güvenliği açısından koltukta emniyet bariyeri
olacaktır.
Üründe kullanılan koltuk ve emniyet bariyeri Polietilen malzemeden
çift cidarlı olarak tasarlanıp, üretilecektir.
Polietilen koltuk ve Polietilen bariyer kalıbı alüminyum malzemeden
imal edilerek, kumlama işlemine tabii tutulacaktır.
CA307 Engelliler İçin Engelli Koltuğu









Tahterevallinin zeminine değdiği her iki nokta darbe emici
malzeme ile sonlandırılacaktır (Otomobil lastiklerinin zemine ½
oranında sabitlenmesi gibi).
Çift elle tutulması tasarlanan tutamaklar en az 150mm uzunluğunda
olacaktır.
Tahterevallinin maksimum açısı 30° olacaktır.
Tahterevallinin koltuk yüksekliği çalışma anında yerden maksimum
1.5m olacaktır.
Ø 114, 2 adet taşıyıcı galvaniz boru üzerine Ø90’ lık boru ile
ortada demonte mafsalla birleşmesinden oluşur.
Demonte mafsal; 5 mm St37 malzemeden olup, iki tarafı 6 adet M10
cıvata ve gevşemez somun ile birbirine sabitlenir. Mafsalın
demonte olması bakım, tamir ve nakliye açısından avantaj sağlar.
Ayrıca mafsalın tüm detayları el, parmak vb. sıkışmalar
yaşanmaması için gizlenecektir.
Ürün üzerinde iki adet engelli, iki adet ilgili yaş grubuna ait
olmak üzere toplam dört istasyon olacaktır. Dolayısıyla aynı anda
4 kullanıcı ürünü kullanabilecektir.
Engelli ve diğer koltuklar Polietilen malzemeden çift cidarlı
olarak tasarlanıp, üretilecektir. Ayrıca engelli koltuklarında
düşmeyi engelleyen bariyerler olacaktır.
Tüm Polietilen ürün kalıpları, alüminyum malzemeden imal edilip,
kumlama işlemine tabii tutulacaktır.
CA 301 HAYVAN FİGÜRLÜ ÇİFTLİ TAHTERAVALLİ
51




Tahterevallinin zeminine değdiği her iki nokta darbe emici
malzeme ile sonlandırılacaktır (Otomobil lastiklerinin zemine ½
oranında sabitlenmesi gibi).
Çift elle tutulması tasarlanan tutamaklar en az 150mm uzunluğunda
olacaktır. Tahterevallinin maksimum açısı 30° olacaktır.
Tahterevallinin koltuk yüksekliği çalışma anında yerden maksimum
1.5m olacaktır. Ø 114, 2 adet taşıyıcı galvaniz boru üzerine Ø90’
lık boru ile ortada demonte mafsalla birleşmesinden oluşur.
Demonte mafsal; 5 mm St37 malzemeden olup, iki tarafı 6 adet M10
cıvata ve gevşemez somun ile birbirine sabitlenir. Mafsalın
demonte olması bakım, tamir ve nakliye açısından avantaj sağlar.
Ayrıca mafsalın tüm detayları el, parmak vb. sıkışmalar
yaşanmaması için gizlenecektir. Ürün üzerinde dört adet hayvan
figürlü istasyon bulunacaktır. Dolayısıyla aynı anda 4 kullanıcı
ürünü kullanabilecektir.
Salıncak koltukları Polietilen malzemeden çift cidarlı olarak
tasarlanıp, üretilecektir. Ayrıca ürün kalıpları alüminyum
malzemeden imal edilip, kumlama işlemine tabii tutulacaktır.
BAĞLANTI ELEMANLARI
 Taşıyıcı kelepçeler enjeksiyon
yöntemi ile yapılmış elyaflı
polyemid(naylon 66) esaslı veya direkt
platformun taşıyıcı sisteme bağlanması
yöntemleriyle yapılabilir. Tüm bağlantı
elemanları demonte ve sökülebilir
olmalıdır.
 Bariyer kelepçeleri enjeksiyon
yöntemi ile yapılmış polyemid esaslı
olacaktır.
52



Kiriş Bağlantıları; enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyemid esaslı
olacaktır. Bağlantı çapları min. 32mm. Çaplı borulara uygun
olmalıdır.
Komando halkaları; enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyemid esaslı
olacaktır.
Kelepçelerde kullanılan tüm somun, cıvata ve pullar min.M8 somun ve
M8 cıvata düzenine göre olacaktır.(Bunlarla ilgili ayrıntılar Şekil3 de belirtilmiştir.)

BAĞLANTI PARÇALARI
 Düz tünel dirsek ve kıvrımlı tünel inişi gibi parçalardır. Oyun
grubunun cinsine göre küreler veya platformlar arasındaki irtibat bu
parçalar kullanılarak sağlanacaktır.
 Parçaların küre veya platforma bağlantısı min.5 cm genişliğindeki
flanşlar sayesinde, kaliteli galvaniz kaplı cıvatalar kullanılarak
yapılacaktır.
 Bütün bağlantı elemanları lineer polietilenden imal edilecektir.
CIVATA, SOMUN VE PULLAR


 Sistemde kullanılan
bu tür cıvata, pul ve
somunlar dakromat
kaplamalı olacaktır. Ve
kesinlikle max 3mm’den
fazla keskin köşe
çıkıntısı olmayacaktır.
Tüm somunlar fiberli olacaktır. Bu sayede titreşim nedeniyle
somunların gevşeyerek düşmesi sorunu ortadan kalkacaktır.
Elektro galvanizli cıvataları sadece plastik kapaklarla kapatılan
yerlerde kullanılacaktır. Açıkta kalan yerlerdeki cıvata ve
somunların tamamı dakromat kaplamalı olacaktır.
ZİNCİRLİ AHŞAP KÖPRÜ
 5mm kalibre
zincirlerin üzerleri
10x100cm2 min.18mm
kalınlığında kontrplak
malzemeden döşenerek
oluşturulmuş olup ara
boşluk mesafeleri max.
30mm olacaktır. Köprü
bağlantıları 40x5 silme
lama ile iki ucundan 5’er
adet M8 cıvata ile platformlara bağlanarak montajı yapılacaktır.
Kontrplak-zincir bağlantısı havşa başlı M8 cıvatalar ile bağlanarak
istem dışı takılmaları ve çıkıntıları engelleyecektir. Metal aksam
muhtelif renklerde boyalı, kontrplak parçalar dolgu verniği üzerine
parlak vernik atılarak tamamlanacaktır. Cıvata bağlantılarında
fiberli somun kullanılacak böylece, cıvataların sökülmesi ya da
istenmeyen eksilmeler önlenecektir.
53
AHŞAP PARÇALAR




Oyun Grubunda kullanılan tüm ahşap malzeme TS EN 1176-1 Madde 4.1.3Ahşap parçalar SERT AĞAÇ TAN İMAL EDİLECEKTİR. ) EN 351-1: 1995
Şekil A.1 ve EN 335-2 Tehlike Sınıfı 4 deki tehlike sınıflarına
uygun kereste kullanılacaktır. Bu da TS EN 350-2 MADDE 4.2.2
dayanıklılık sınıfı 4 (Az dayanıklı) da tarif edilmiştir.
Kontrplak Standartları: EN 636-3 uygun olmalıdır.(TS EN 1176 -1
MADDE 4.1.3)
Şartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen ölçüler TS EN 1176-1.7
den alınmış standartlara göre düzenlenmiştir.
Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri metrajda ve teknik
çizimlerde mevcut olup TS EN 1176-1..7 Standartlarını sağlamak
yüklenicinin sorumluluğundadır.
AHŞAP MARİNE BARİYERLER ( Bariyerler isteğe bağlı olarak ahşap olabilir)






Oyun gruplarında kullanılan ahşap marine bariyerler çocukların
platform üzerinde güvenli bir şekilde durmalarını sağlamasının yanı
sıra görselliği ön plana çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.
Ahşap marine bariyerler üç boyutlu olarak tasarlanıp üzerlerine
idarenin belirlediği şekil desen veya yazı olarak kullanılabilir.
Ahşap marine bariyerler 2,5mm et kalınlığında Galvaniz Saçtan
25x65mm. ölçülerinde kıvrılarak köşebent halinde üretilen çerçeve
içerisine paslanma olmaması için Krom vida ile bağlanmalıdır.
Ahşap marine bariyerlerin boyası dış mekân doğal hava koşullarına
dayanabilen, insan sağlığına zararsız olmalıdır.
Ahşap marine bariyer kalınlıkları min. 18 mm. olmalıdır.
Ahşap marine bariyerler demonte olarak üstten Ø114 mm’lik Galvaniz
borulara kelepçe bağlantısı, alttan ise Platforma M8 cıvata ve somun
ile bağlanmalıdır
CA801 DUVAR TIRMANMA
54




Kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir.
Max. yüksekliği 3 m harici tırmanma ünitesi olarak kullanılacak
şekilde tasarlanıp, üretilecektir.
Kombinasyon içinde burgu tırmanmalar kullanılacaktır. Burgu
tırmanmalar birbirine 90° dik kesitlerin süpürülmesiyle oluşan
formda dizayn edilip, alüminyum kalıplarda imal edilecektir.
 Fonksiyonu sağlaması açısından burgu
tırmanma yüzeyinde oluklar olacaktır. Ayrıca
görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması
için yüzeyde figürler oluşturulacaktır.
 Burgu formuna sahip olması sayesinde
kullanıcı grubunun tırmanma yetisini
geliştirmesine olanak verecek şekilde
tasarlanacaktır.
 CA801, sekiz adet burgu tırmanma ve
konstrüksiyon borularında meydana
gelmektedir. Üründe kullanılan borular,
Ø114mm et kalınlığı 3-5mm ölçülerinde ve
galvanizli olacaktır.
 Oyun grubunun merkezindeki tırmanma
halkaları Ø34mm galvanizli borudan, uluslar arası emniyet ve
güvenlik ölçüleri baz alınarak tasarlanıp, üretilecektir.
Ankraj borusu Ø 114 ve boyu min. 300mm olacaktır; ve atılacak
beton çapı min. 500mm olmalıdır.
CA804 BURGU TIRMANMA
 Kendinden renkli polietilen
malzemeden imal edilecektir.
 Min. yüksekliği 210 cm+/-10cm
harici tırmanma ünitesi olarak
kullanılacak şekilde tasarlanıp,
üretilecektir.
 Kombinasyon içinde burgu
tırmanmalar kullanılacaktır. Burgu
tırmanmalar birbirine 90° dik
kesitlerin süpürülmesiyle oluşan
formda dizayn edilip, alüminyum
kalıplarda imal edilecektir.
55





Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar
olacaktır. Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için
yüzeyde figürler oluşturulacaktır.
Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma
yetisini geliştirmesine olanak verecek şekilde tasarlanacaktır.
CA804, dört adet burgu tırmanma ve konstrüksiyon borularında meydana
gelmektedir. Üründe kullanılan borular, Ø114mm et kalınlığı 3-5mm
ölçülerinde ve galvanizli olacaktır.
Oyun grubunun merkezindeki tırmanma halkaları Ø34mm galvanizli
borudan, uluslar arası emniyet ve güvenlik ölçüleri baz alınarak
tasarlanıp, üretilecektir.
Ankraj borusu Ø 114 ve boyu min. 300mm olacaktır; ve atılacak
beton çapı min. 500mm olmalıdır.
CA808 DUVAR TIRMANMA




 Kendinden renkli
polietilen malzemeden
imal edilecektir.
Maksimum yüksekliği
2.3m harici tırmanma
ünitesi olarak
kullanılacak şekilde
tasarlanıp,
üretilecektir.
 Kombinasyon içinde
burgu tırmanmalar
kullanılacaktır. Burgu
tırmanmalar birbirine
90° dik kesitlerin
süpürülmesiyle oluşan
formda dizayn edilip,
alüminyum kalıplarda
imal edilecektir.
Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar
olacaktır. Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için
yüzeyde figürler oluşturulacaktır.
Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma
yetisini geliştirmesine olanak verecek şekilde tasarlanacaktır.
CA808, üç adet burgu tırmanma ve konstrüksiyon borularında meydana
gelmektedir. Üründe kullanılan borular, Ø114mm et kalınlığı 3-5mm
ölçülerinde ve galvanizli olacaktır.
Boruların çapı minimum Ø114mm, et kalınlığı 3-5mm ve bağlantı
elemanları PP malzemeden enjeksiyon tekniği ile üretilmiş olacaktır.
Tırmanma elemanı olarak kullanılacak ipler, Ø 16-20mm ölçüsünde, kir
ve iz tutmayan, alev yürütmeyen malzemeden üretilecektir. Ayrıca ip
bağlantılarında kullanılan birleştirme elemanları alüminyum
malzemeden çektirilecektir
Ürün üzerindeki tüm metal elemanların keskin köşeleri
yuvarlatılacak, dikme borularının uçları plastik tapalar ile
kapatılacaktır. Ankraj borusu Ø 114 ve boyu min. 300mm olacaktır;
ve atılacak beton çapı min. 500mm olmalıdır.
56
KALE GÖRÜNÜMÜNDE OYUN GRUBU İÇİN KALE İLE İLGİLİ YEDEK PARÇALARIN
BİR ARADA KULLANILMASI GEREKLİDİR
KALE FİGÜR KORKULUĞU KALE PENCERELİ KORKULUKKALEPALTFORM KORKULUĞU
Min. 9 kg







Min.12 kg
Min.12,5 kg
B
u
bariyerlerin üzerinde; kale duvarına has taş dokulu kabartma
desenler bulunacaktır.
Kale figür bariyerinin iç pencere kısmına korkuluk figürü veya yağ
kazanı figürü monte edilecektir. Kale pencereli bariyerin pencere
kısmına "Kale Pencere Parmaklığı" monte edilecektir.
Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla ve kelepçe sistemi ile 4”
taşıyıcı borulara bağlanarak sabitlenecektir.
Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup
istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
.Max.ölçüler serbest bırakılmıştır.
Platform bariyerleri için verilen min. ölçülere bağlı kalınarak
farklı şekil ve modeller de idarece kabul görebilecektir. Platform
bariyerleri idarenin istediği renklerde kendinden renkli olarak
üretilebilecek şekilde olmalıdır.Min.10 kg ağırlığında olmalıdır.
KALE KAYDIRAK GİRİŞİ
 Bu bariyerlerin üzerinde; kale duvarına
has taş dokulu kabartma desenler bulunacaktır.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla
ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
57




Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup
istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleride idaremizce kabul edilecektir.
Min. 10 kg ağırlığında olmalıdır.
KALE



TÜNEL KAYDIRAK GİRİŞİ
 Bu bariyerlerin üzerinde; kale
duvarına has taş dokulu kabartma desenler
bulunacaktır.
 Bu tünel kaydırak girişi oyuncağın bazı
bölümlerinde "Top Figürü" monte edilerek
duvar olarak kullanılabilir.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı
borulara bağlanarak sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük
borulara bağlanacak olup istenildiğinde
şekil değişikliğine müsait olacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Min.15 kg ağırlığında olmalıdır.
KALE
PENCERE PARMAKLIĞI
 Bu ürün Pencereli Korkuluğa monte
edilerek kullanılacaktır.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden
imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama
yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için
teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
 Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak
verilen figürler için belirlenmiş en ideal
min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul
edilecektir.
 Min.1,5 kg ağılığında olmalıdır.
58
KALE



KALE
SURU
 Bu bariyerlerin üzerinde; kale duvarına
has taş dokulu kabartma desenler
bulunacaktır.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla
ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük
borulara bağlanacak olup istenildiğinde şekil
değişikliğine müsait olacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Kale suru ölçüleri ~ 110x65 cm +/- 10 cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen
figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/10cm toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Max.ölçüler serbest bırakılmıştır.
Min. 8 kg ağırlığında olmalıdır.
SURU ARA PARÇASI
 Bu bariyerin üzerinde; kale duvarına has
taş dokulu kabartma desenler bulunacaktır.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla ve
kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük
borulara bağlanacak olup istenildiğinde şekil
değişikliğine müsait olacaktır.


Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir
Kale suru ara parçası ölçüleri ~ 110 cm x 70 cm +/- 10 cm
ölçülerinde olması istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler
örnek olarak verilen figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler
olmakla beraber +/- 10 cm toleranslı benzer modelleri idaremizce
kabul edilecektir. Max.ölçüler serbest bırakılmıştır.
Min 8 kg ağırlığında olmalıdır.


TOP FİGÜRÜ
 Bu ürünün üzerinde; kale duvarına
has taş dokulu kabartma desenler
bulunacaktır.
 Bu ürün Kale Tünel Kaydırak
Girişine monte edilerek kullanılacaktır.
59



Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Top figürü ölçüleri için çapı ~85cm +/- 10 cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen
figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/10 cm toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Max.ölçüler serbest bırakılmıştır.
Min 7kg ağırlığında olmalıdır.
YAĞ KAZANI FİGÜRÜ
 Bu bariyerlerin üzerinde; kale
duvarına has taş dokulu kabartma desenler
bulunacaktır.
 Bu ürün kale figür korkuluğuna monte
edilecektir.
Min.8kg

 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz
olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Yağ kazanı figürü ölçüleri ~90*85cm+/-10cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen
figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/10 cm toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
GEMİ GÖRÜNÜMÜNDE OYUN GRUBU İÇİN GEMİ İLE İLGİLİ YEDEK PARÇALARIN
BİR ARADA KULLANILMASI GEREKLİDİR

 Bu ürünün üzerinde; deniz kabuğu,
balık, ahtapot biçiminde kabartma desenler
bulunacaktır.
 Bu bariyerin iç pencere kısmına
korkuluk figürü monte edilecektir.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4”
taşıyıcı borulara bağlanarak
sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114
lük borulara bağlanacak olup istenildiğinde
şekil değişikliğine müsait olacaktır.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz
olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın
yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş olması gereklidir
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
60

min 9 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ KAYDIRAK GİRİŞİ


 Bu ürünün üzerinde; kabartma ahtapot
deseni bulunacaktır.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı
borulara bağlanarak sabitlenecektir.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden
imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama
yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için
teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Min.10 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ PLATFORM KORKULUĞU

 Bu ürün pencere bölümüne hayvan figürleri
monte edilerek veya pleksiglas pencere monte
edilerek kullanılabilir.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz borularla
ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük
borulara bağlanacak olup istenildiğinde şekil
değişikliğine müsait olacaktır.
 Bu bariyerlerin üzerlerinde; S biçiminde
kabartma desenler bulunacaktır.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın
yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş olması gereklidir.
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
.Max.ölçüler serbest bırakılmıştır. Min.11 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ YAN KORKULUĞU
 Bu ürünün üzerinde; gemi dümeni ve çıpa
biçiminde kabartma desenler bulunacaktır.
 Bu bariyerler 4” taşıyıcı borulara
bağlanarak sabitlenecektir.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal
edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış
olması ve yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş
61

olması gereklidir. Min. 15 kg ağırlığında olmalıdır.
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
GEMİ TÜNEL KAYDIRAK GİRİŞİ


 Bu bariyerlerin üzerlerinde; 4 adet
deniz kabuğu deseni bulunacaktır.
 Bu bariyerler min. ¾” galvaniz
borularla ve kelepçe sistemi ile 4” taşıyıcı
borulara bağlanarak sabitlenecektir.
 Tüm bariyerler demonte olarak Ø 114 lük
borulara bağlanacak olup istenildiğinde
şekil değişikliğine müsait olacaktır.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden
imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama
yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için
teflon kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş olması
gereklidir.
Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Min. 12 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ İÇİN HAYVAN FİGÜRLERİ (FİL, GERGEDAN, MAYMUN, AYI, ASLAN, ZÜRAFA)




Bu ürünler Gemi Platform Korkuluğuna monte edilerek kullanılacaktır.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir
Bu figürlerin genişlikleri min. 50
cm +/- 10 cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim
üzerindeki ölçüler örnek olarak
verilen figürler için belirlenmiş
en ideal min. ölçüler olmakla
beraber +/- 10 cm toleranslı benzer
modelleri idaremizce kabul
edilecektir.
Her Bir Figür Min.2kg ağırlığında
olmalıdır.
DENİZ ATI FİGÜRÜ
 Bu ürün Gemi Burnuna monte edilerek
kullanılacaktır.
62



Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir
Denizatı figürü ölçüleri 145 cm x 90 cm +/- 10 cm ölçülerinde
olması istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak
verilen figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla
beraber +/- 10 cm toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul
edilecektir. Max.ölçüler serbest bırakılmıştır.
Min. 7 kg ağırlığında olmalıdır.
DİK ÜÇGEN KESİTLİ YELKEN
 Bir kenarı 1360mm ve kalınlığı en az 16mm olan
dik üçgen formda kontrplak’tan imal edilecektir.
 Kontrplak taşıyıcı borulara kaynaklı kulaklara
sabitlenecektir. Montaj sonrasında cıvata-somun
bağlantıları plastik kapaklarla gizlenecektir.
 Rüzgar etkisini minimize etmek için, plaka
üzerinde delikler olacaktır.
 Kontrplak Standartları: EN 636-3 uygun
olmalıdır.(TS EN 1176 -1 MADDE 4.1.3)
 Şartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen
ölçüler TS EN 1176-1.7 den alınmış standartlara göre
düzenlenmiştir.
POLİETİLEN YELKEN FİGÜRÜ





Gemi konseptli oyun gruplarında
kullanılmak üzere özgün olarak tasarlanıp,
üretilecektir.
Ø115mm dikme borularına manşon sistemi ile
zemine paralel bağlanan Ø60mm borulara
geçirilerek monte olacaktır. Borular
galvaniz kaplı 1. Kalite olup, et
kalınlığı 2mm - 4.5mm arasında olacaktır. Ayrıca tüm bağlantı
detayları plastik kapaklar ile gizlenecektir.
En alttaki yelken figürünün, oyuncak üzerindeki en yakın elemana
uzaklığı asgari 180cm olacaktır.
Ürün çift cidarlı ve yüzey kalitesinin iyi olması için alüminyum
kalıplarla imal edilmiş olacaktır.
Polietilen yelken figürün renkleri, her biri farklı ya da aynı
olacak şekilde idarenin belirlediği kodlarda kendinden renkli olarak
üretilebilecek şekilde olmalıdır.
ZİNCİR
YELKEN
 Ürün 6mm kalibre zincirlerin, U
kelepçelere montajından meydana
gelecektir.
63



Yelken de Ø76 borular kullanılacak ve dikmelere manşon sistemi ile
bağlanacaktır.
Zincir yelken, en yakın alt unsura min. 180cm mesafe de bulunarak,
uluslar arası güvenlik ve emniyet standartlarını karşılayacaktır.
Ürün üzerindeki paralel iki adet Ø76 borular, PE malzemeden
enjeksiyon tekniği ile üretilmiş tapalar ile kapatılarak hem
korozyona karşı önlem alınmış olunacak, hem de görsel yönden
tamamlanmış olacaktır.
DENİZ KIZI FİGÜRÜ
 Bu ürün Gemi Burnuna monte edilerek
kullanılacaktır.
 Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması
için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal
edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış
olması ve yüzey parlaklığı için teflon
kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş
olması gereklidir
 Denizkızı figürü ölçüleri 150 cm x 85 cm
+/- 10 cm ölçülerinde olması istenmektedir.
Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak
verilen figürler için belirlenmiş en ideal
min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul
edilecektir. .Max.ölçüler serbest

bırakılmıştır.
Min. 7 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ BURNU




 Bu ürün önüne
denizkızı veya denizatı
figürü monte edilerek
kullanılacaktır. İsteğe
bağlı olarak önüne her
hangi bir figür monte
edilmeden de
kullanılabilir.
Gemi burnu ölçüleri 175 cm x 140 cm mm +/- 10 cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen
figürler için belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/10 cm toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir. Max.
ölçüler serbest bırakılmıştır.
Bu ürün Gemi Burnu Yan korkuluklarıyla (sağ-sol) birlikte
kullanılır.
Bu ürün 4” taşıyıcı borulara bağlanarak sabitlenecektir.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
64

yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
Min. 40 kg ağırlığında olmalıdır.
GEMİ BURNU YAN KORKULUĞU (SAĞ-SOL)
 Bu ürünün üzerinde; gemi dümeni ve
çıpa biçiminde kabartma desenler
bulunacaktır.
 Gemi burnu yan korkuluğu ölçüleri 125
cmx110 cm +/- 10 cm ölçülerinde olması
istenmektedir. Ancak resim üzerindeki
ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla
beraber +/- 10 cm toleranslı benzer
modelleri idaremizce kabul edilecektir.
Max. ölçüler serbest bırakılmıştır.
 Bu ürün Gemi Burnu ile birlikte




kullanılır.
Bu ürün gemi burun ön kısmına sağ ve sol olmak üzere iki ayrı parça
olarak üretilecektir.
Min.15 kg olarak üretilmelidir.
Bu ürün 4” taşıyıcı borulara bağlanarak sabitlenecektir.
Nihai ürünün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi
malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve
yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal
edilmiş olması gereklidir.
GÖZCÜ KULESİ VE KORSAN
 Gözcü kulesi figürü ve Korsan figürü birbirine monte edilerek
kullanılacaktır.
 Gözcü kulesi figürü rotasyon tekniği ile polietilen olarak tek renk
üretilecektir. Korsan ise renklendirilebilir olması için polyester
kabuk dökülüp daha sonra renklendirilecektir.
 Bu ürünler 4” taşıyıcı boruya bağlanarak sabitlenecektir.
 Resim üzerindeki ölçüler örnek olarak verilen figürler için
belirlenmiş en ideal min. ölçüler olmakla beraber +/- 10 cm
toleranslı benzer modelleri idaremizce kabul edilecektir. Max.
ölçüler serbest bırakılmıştır.
65
Teknik şartnamede var olan resim ve görünüşler ürünü tanımlamak için
kullanılmış olup idarenin onayıyla min. ölçüler, kilogramlar ve diğer
teknik koşullar sağlanması şartıyla farklı görüntüde (kaydırak tiplerine
sadık kalarak, oyun grubunun üst görüntüsü değiştirilmeden) ‘VEYA DENGİ’’
ürünler kabul edilebilir. İlgili teknik şartnamedeki ve çizimlerdeki
ölçüler min. ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır.
66

Benzer belgeler