File

Transkript

File
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
Genel Yetenek - Genel Kültür
Testinde toplam 120 soru
bulunmaktadır. Süre 120 dakikadır.
GENEL YETENEK TESTİNDE
TOPLAM
60 SORU BULUNMAKTADIR.
1.
3.
“Diğer” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bu soruyu çözdüyseniz diğer soruya geçebilirsiniz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır?
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bugünkü kararlarımızın sonuçlarını diğer haftaki toplantıda değerlendireceğiz.
B) Diğer misafirlerimle seninle ilgilendiğim kadar
ilgilenemedim.
C) Bu işi ben hallederim; diğer işleri de sen yaparsın.
D) Bu yolun diğer tarafında şirin bir Türkmen köyü var.
E) Diğer evdeki bazı eşyaları bu eve hâlâ taşıyamadık.
A)
B)
C)
D)
E)
4.
2.
İnsanın, hayatında kendini umarsız ve eli kolu
I
Sürekli geçmişi tazelemek insanda umutsuzluğa,
çaresizliğe, strese yol açar.
II
bağlı duyumsadığı anlar vardır: Doğal bir yıkım,
III
ölümcül bir hastalık ya da kaçınılmaz olanla yüz
IV
yüze gelmenin dehşeti ve çaresizliği… Her şey
V
bir alınyazısının önlenemez akışında gibidir o an-
Geçmişe özlem duymak
Geçmişi yeniden yaşamak
Yaşadıklarından ders almak
Geleceğe bakmamak
“Keşke”lerini düşünüp hayıflanmak
(I) Kış geldiğinde, sayıları 700’ü bulan katil balinalar, ringa sürülerini bulmak ve karınlarını doyurmak için Norveç’in kuzey fiyortlarına geliyor.
(II) “Orca” olarak da bilinen bu büyük balıklar,
30’lu gruplar hâlinde dolaşıyor ve çıkardıkları sonar tıkırtılarıyla anlaşıyor. (III) Ringa sürülerini sıkıştırmak için kuyruklarını suyun yüzeyine çarparak korkutma yöntemini kullanıyor. (IV) Yolcu taşımak için düzenlenmiş eski balıkçı tekneleri, bu
katil balinalar ile yüzmek isteyen turistleri Lofoten
Adaları yakınına taşıyor. (V) Kuzey Kutup Dairesi’ne yapılan bu yolculuk, bu büyüleyici hayvanları kendi doğalarında görmek isteyenlerin tek şansı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde katil
balinalar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
larda.
Bu parçadaki numaralanmış sözcük ya da
sözlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, yer değiştirmelerinin gerekçeleri
açıklanmıştır.
B) II. cümlede, aralarındaki iletişimi nasıl sağladıklarından söz edilmiştir.
C) III. cümlede, avlanma tekniklerinin hiçbir türde görülmediği vurgulanmıştır.
D) IV. cümlede, turistlerin ilgisini çektiğinden söz
edilmiştir.
E) V. cümlede, etkileyici bir görünüme sahip oldukları belirtilmiştir.
A) I. sözcük: Çaresiz, çıkar yolu olmayan
B) II. söz: Engel nedeniyle hiçbir iş yapamaz duruma gelmek
C) III. sözcük: Duyular aracılığıyla bir şeyi algılamak
D) IV. sözcük: Gelip geçici, fani
E) V. söz: Birden karşılaşmak
1
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
5.
(I) Yapılan bir araştırmaya göre, internet gereğinden fazla kullanıldığında başta çocuklar olmak
üzere herkesin sağlığına zarar veriyor. (II) Çocuklar, internet yüzünden hem fizyolojik hem de
psikolojik olarak sağlıklarını kaybediyor. (III) Artık
ailenin bir parçası hâline gelen internette saatler
harcamak, göz bozukluğuna, boyun ağrısına neden oluyor. (IV) Ayrıca bilgisayar mahkûmu çocukların psikolojileri de bozuluyor. (V) Çünkü bu
çocukların çevreleriyle iletişimleri azalıyor. (VI)
Psikolojisi bozulan çocuk daha çok içine kapanıyor, ailesi yerine internet ile vakit geçirmeye daha çok alışıyor.
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -me (-ma)
eki cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır?
A) Ev, güneş almadığı için rutubetliydi.
B) Köyümüzde yaşayanların tamamı okuma
yazma bilmektedir.
C) Çalışma odasına bir kitaplık yaptırmaya niyeti
yok.
D) Evimizin bahçesi çim ekmeye uygun değil.
E) Muayene olmak için danışmadan numara
almanız gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlede bildirilen
durumun nedenini açıklamaktadır?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
8.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
sözcük iş, oluş ya da hareket bildirmemektedir?
A) Yeni aldığım begonyaları minik minik saksılara diktim.
B) Kargo uçağı büyük bir gürültüyle havalandı.
C) Toplantı biter bitmez bana telefon etsin.
D) Sonbahar gelince ağaçların yaprakları sarardı.
E) Bu kolye ona annesinden armağanmış.
(I) Hepimiz başımızı, kollarımızı ya da ellerimizi
kullanarak iletişim kurmaya çalışırız. (II) Omuz
silkmek ya da baş sallamak gibi hareketler kimi
ülkelerde farklı anlamlara gelebilir. (III) Gözlerimizle, el ya da kollarımızla işaret ederken, başımızı sallarken sözcükleri kullanmadan birtakım
mesajlar verebiliriz. (IV) Tüm bu hareketler vücut
dilini oluşturmaktadır. (V) Psikologlara göre, iletişim kurduğumuz kişiler üzerinde bıraktığımız etkinin yüzde elli beşini vücut dilimiz, yüzde otuz
sekizini söyleyişimiz oluştururken kullandığımız
sözcükler, yalnızca yüzde yedisini oluşturuyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
9.
A) I. cümlede, iletişimin organlar kullanılarak
sağlanabileceği belirtiliyor.
B) II. cümlede, hareketlerin anlamlarının göreli
olduğundan söz ediliyor.
C) III. cümlede, duygu ve düşüncelerin konuşmadan da ifade edilebileceği anlatılıyor.
D) IV. cümlede, vücut dilinin tanımı yapılıyor.
E) V. cümlede, iletişimde sözcüklerin etki gücünün çok düşük olduğundan söz ediliyor.
I.
Jestlerin etki gücü, sözcüklerinkinden fazladır.
II. Hareketler, sözcüklerden daha fazla konuşur,
daha çok şey anlatır.
III. İletişim kurabilmenin birden çok yolu vardır.
IV. Beden dilinin anlatım olanakları sözcüklerinkinden fazladır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri
anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
2
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
10. Marmaris Müzesi’nde bulunan bir grup koleksiI
II
III
yon, bu bölgenin tarihini eski Bronz Çağına kadar
IV
götürmektedir. Marmaris’in eski adının “Phskos”
olduğu
bilinmektedir.
Tarihçi
Heredot
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Dut, içerdiği çakıl asidi sayesinde dokularınızın, boyunuzun, saçlarınızın ve tırnaklarınızın
son derece sağlıklı bir biçimde uzamasına
yardımcı olur.
B) Güçlü bir antioksidan ve zengin bir vitamin
kaynağı olan domates yıl boyunca tüketilmesi
gereken sebzelerden biridir.
C) Armut, içeriğindeki çakıl ve fosfor asitleri sayesinde beyniniz ve sinirleriniz için ideal bir
besindir.
D) Ferahlatıcı bir yaz meyvesi olan karpuz yüzde doksan civarında su içerir.
E) Mantar, hücre bölünmesini aktive ederek cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur.
ise
“Marmarisios’ta mutlu ve huzurlu yaşayan insanlardan bahsetmektedir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcük ya da
sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
11. Zeytin ağaçlarının yeşili, yeşillerin öksüzüdür ( )
Ne çayır yeşiline benzer ne de zümrüte ( ) Küskün ( ) bitkin bir yeşildir ( ) fakat ürün vermeyegörsün yüz güldürür, kese doldurur.
A) Günlüğümü okudukça geçmişi yeniden yaşamış gibi oluyorum.
B) Diyarbakır’dan kalkan jetler, görevlerini tamamladıktan sonra üstlerine döndü.
C) Sitenin yöneticileri, hafta sonunda genel kurulu toplayacakmış.
D) Sabahları kuş sesleri ile uyanmak çok hoşuma gidiyor.
E) Çarşıda yürürken yıllar önce okuttuğum bir
öğrencimle karşılaştım.
Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
(.) (,) (,) (,)
(.) (.) (,) (;)
(:) (,) (;) (…)
(.) (…) (;) (:)
(,) (…) (.) (.)
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Bahçe ve balkonlar için mobilya üretiminde
plastik malzeme kullanımı her geçen gün artıyor.
B) Dereceye giren öğrencilere diploma töreninde ödül verilecekmiş.
C) Tangoya, kadınlar sağ ön ayağıyla erkekler
sol ön ayağıyla başlar.
D) Yeni işine yavaş yavaş alıştığını görüyor, bu
duruma seviniyordum.
E) Bu eski kenti görmeye dünyanın dört bir yanından turistler gelir.
12. Hayat bu, her şey olur. Bazen yüzümüze güler
hayat, bazen gülmez (I) Bu, onun bileceği bir iş
(II) Gülerse de başımızın üstüne, gülmezse de
(III) Bize düşen hep gülmek (IV) Gülün dikeni batarken de gonca olup kokusunu yayarken de (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti
kullanılmalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz
sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
18. …Bu konuda çıkan tartışmalar, aile içi kızgınlıklar, küskünlükler karşılıklı olumsuz duygular yaratır. Ev ödevi, eğitimciler arasında da çok tartışılan bir konudur. Bazı eğitimciler bu konuya sıcak
yaklaşır, bazıları ise ev ödevine karşıdır.
A) Spor karşılaşmalarının dostluk havası içinde
geçmesi gerekir.
B) Amerika’yı kasıp kavuran hortum, beş milyon
dolar maddi zarara yol açmış.
C) Dergilerde yayımlanmış şiirlerini bir kitapta
topladı.
D) Bu, edebiyatın yaşamla iç içeliğini göstermek
için yazılmış bir kitap.
E) Dil, sürekli değişip gelişen, insanlar arasında
iletişimi sağlayan en etkili araçtır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Aile içi tartışmaların en önemli nedenlerinden
biri ev ödevleridir.
B) Çocukların ödev yaparak bilgilerini pekiştirmeye ihtiyacı vardır.
C) Babalar, ödev konusunda annelerden daha
titizdir.
D) Öğretmenlerin çoğu, sürekli ödev vermenin
doğru olduğuna inanır.
E) Anne ve babalar ödev konusunda çocuğu anlamaya çalışmalıdır.
17. Türkler, yerleşik yaşama geçtiği için Türkçe,
tarım toplumu dilidir. Tarımsal yaşamla ilgili en
küçük ayrıntıları gösterir. Örneğin; koyunun kuzulama dönemine girmiş iki yaşında olanına “ şişek”, keçinin bir yaşında olanına da “ çebiç “ denir. Başka dillerde böyle bir ayrım yoktur. Ne var
ki Türkçenin bu yanını insanoğlunun duygu dünyasının anlatımında göremeyiz. Onun korkularını, düşlerini, özlemlerini, tutkularını değişik yönleriyle belirten sözler, sözcükler oldukça sınırlıdır.
Böyle olduğu içindir ki Türkçe gerçek anlamda bir
felsefe dili olmamıştır.
19. (I) İnsanların ölümüne yol açan hayvanlar listesinin ilk sırasında sivrisinekler yer alıyor. (II) Sivrisinekler dünyada her yıl iki milyondan fazla insanın ölmesine neden oluyor. (III) Hastalık mikrobunu insanlara anofel denen dişi sivrisinekler bulaştırıyor, kuleks denen erkek sivrisineklerin insanlara hiçbir zararı olmuyor. (IV) Bilim adamlarının hazırladığı “en ölümcül on hayvan” listesinde sivrisineği; Asya kobrası, denizanası, büyük
beyaz köpek balığı, Afrika aslanı izliyor. (V) Bunları da Avustralya tuzlu su timsahı, fil, kutup ayısı, Afrika mandası, Kokoi zehirli ok kaplumbağaları takip ediyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Karşılaştırma yapıldığı
Örneklemelere yer verildiği
Benzetmelerden yararlanıldığı
Gerekçeli yargılara yer verildiği
Öznel bir nitelik taşıdığı
Bu parçada, numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
4
B) II
C) III
D) IV
E) V
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
20. Hiçbir besin kaynağı için zorunluluktan söz edilemez. Ancak inek sütü, kalsiyum içerdiği için çok
sağlıklıdır. Tabii ki sadece kalsiyum değil farklı vitaminler ve potasyum için de çok iyi bir kaynaktır.
Kemik gelişimine katkıda bulunduğu için inek sütünün içilmesinde fayda vardır.
22. Bugün bizde 1950’den sonra yazılmakta olan
öyküyle 19. yüzyılda gerçek biçimini bulmuş olan
öykü arasındaki benzerlikler zambakla sarımsak
arasındaki benzerliğe ulaşmıştır. Yani aynı türden olmakla birlikte kokuları, duyumsattıkları,
uzman olmayan kişilerde ikisinin ayrı türler olduğunu düşündürecek kadar değişmiştir.
Bu parça, bütünüyle ele alındığında aşağıdaki
sorulardan hangisine yanıt olabilir?
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnek sütü, insanların tüketmek zorunda olduğu bir besin midir?
B) Tüketilen besinlerin tümü, insan sağlığı için
gerekli midir?
C) İnek sütünün faydaları nelerdir?
D) İnek sütü, insan sağlığı için niçin gereklidir?
E) İnek sütünün içeriğinde neler vardır?
A) Sanat konusunda deneyimli olmayan kişiler,
yargılarında yanılabilir.
B) Eskiden yazılan öykülerle günümüz öyküleri
arasındaki ayrım bir hayli belirginleşmiştir.
C) Düzyazı türlerinin, birbirinden farklı görünse
de, aralarında bir fark yoktur.
D) Olaya dayanan her sanat eseri –teknikleri
farklı da olsa – aynı türden sayılır.
E) Gerçek değerini 19. yüzyılda kazanan öykü,
gün geçtikçe önemini yitirmektedir.
23. Bir romancı olarak özgürlükten yanayım. Romancıyı ve romanları yapay sınıflamalara sokmamak gerekir. Kimsenin, sanatçıya yol yöntem
göstermeye hakkı yoktur. Ne var ki romancının
da kendi yapıtını ya da varsa kendi roman ve yaşam anlayışını başkalarına beğendirme ya da
kabul ettirme çabası içinde olmaması gerekir.
21. (I) Binlerce dönüm alana yayılan bahçeleri, muhteşem mimari yapıları, efsaneleri ile şatolar ve
kaleler, Avrupa kültüründe önemli bir yer tutar.
(II) İngiltere Krallığı, Fransa ve Almanya, kırlık
bölgelere yayılmış şatoları ile her zaman tarihe
göz kırpıyor. (III) İngiltere’nin bol yeşillikli East
Sussex bölgesindeki Bodiam Şatosu, kuzey ve
güneyden yapıyı çevreleyen hendeği, yükselen
kuleleri ile masallardan akmış gibidir. (IV)
Bodiam Şatosu’nun sahibi eski bir şövalye olan
Sir Edward Dalyngrigge’ymiş. (V) Sir Edward’ın
bu şatoyu Fransız istilasına karşı koymak için
yaptırdığı söylenir bu yörede. (VI) Ancak tarihçiler şatonun mimari özelliklerine de dikkat çekerek
daha çok gösteriş için yapıldığını savunuyor.
Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi tutum ve
düşüncesiyle çelişmiş olur?
A) Yazar, eserini yaratır; beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez.
B) Yapıtlarında isteyen, cinselliği, kişisel bunalımları; isteyen, toplumsal sorunları konu edinir.
C) Belli bir anlayışla ve halkın beğenisini esas
alarak yazan bir romancı, nitelikli yapıtlar
oluşturur.
D) Sanatçı, öznel görüşlerini bir toplumsal yaşam felsefesi olarak kabul ettirmeye kalkışmamalıdır.
E) Yazar, birtakım özel yaklaşımlarını kimi gerçeklerin saptırmasında araç olarak kullanmaktan kaçınmalıdır.
Bu parça, düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi
cümleyle başlar?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
5
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
24. Dünyanın ilk otomobil üreticisi Henry Ford bir
söyleşide: “Yapacağım işi başkalarına sorsaydım
insanlar hâlâ güzel atlara biniyor olacaktı.” demişti.
26. Hayatı dolu dolu yaşadığımı sanıyorum. Güzel,
değerli insanlar tanıdım, eşsiz anılarım oldu, yaşamın birçok cephesini, dünyanın birçok ülkesini
gördüm. Daha eğitim yıllarımda sorgulamayı öğrendiğimi sanıyorum. İstediğim bir işi yapmak gibi
bir mutluluğa eriştim. Âşık olup evlendiğime göre,
seçimimin isabetini de şansıma borçlu olduğumu
düşünüyorum. En önemlisi, yaşamım boyunca
bazı şeylere hayır diyebilme özgürlüğüm oldu.
Henry Ford, bu sözleriyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamak istemektedir?
A) Uygarlık, bugünkü düzeyine, geçmişte yapılan çalışmalar sayesinde ulaşmıştır.
B) Büyük başarıların özünde rastlantılar yatar.
C) Başarının önündeki en büyük engel, düşüncelerini başkasıyla paylaşmaktır.
D) Yapacağı her işi başkalarına danışan insan,
kendini geliştiremez.
E) Başarı, kimi zaman sıradışı düşünmeyi gerektirir.
Bu sözleri söyleyen kişi, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A)
B)
C)
D)
Hayatın farklı yönlerini tanıdığına
Çevresinde nitelikli insanlar olduğuna
Bazı şeyleri geri çevirme hakkının olduğuna
Başarılarında şansın hep ondan yana olduğuna
E) Dünyanın çeşitli ülkelerini gezdiğine
27. Erhan Bener’i okuyanlar, bireyin iç dünyasına
yaptıkları yolculukta sade ve özenli bir dille karşılaşacaklarını bilirler. Bener ailesinin soyağacına
baktığınızda iddiadan, süsten uzak, kendilerini
edebiyata vermiş emekçiler görürsünüz. Erhan
Bener, edebiyattaki özgün yerini, popüler kültüre
tutsak olmadan, kendi çizgisini koruyarak oluşturduğu hikâyelerle korur. Okurları için kimi zaman karamsar kurgular gibi dursa da bu yapıtlar,
aslında insan gerçeğine yönelik bir arayışın sonucudur.
25. Kalıplaşmış değer yargılarını aşıp çağın en can
alıcı sorunlarını kuran bir yazardı Oğuz Atay.
Onun kurmaca dünyasında, geleneksel yapıları
aşan, zorlayan eleştirel metinler yer aldı hep. Ve
bir gün Türk edebiyatında söylenmemiş sözlerin
muştucusu “Tutunamayanlar” romanıyla karşılaştık. Giderek kendimizle özdeşleştirdik onu. O metinlerdeki ironik anlatımı “Don Kişot”la karşılaştırmak bir dönem hepimizin ortak eğlencesiydi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü
edilen sanatçının bir özelliği değildir?
Sözü edilen yazarın bu parçada vurgulanmak
istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailesinden gelen etkilenmeleri yapıtlarına
yansıtma
B) Halkın yaygın beğenisinin etkisinde kalmama
C) Yapıtlarında itinalı ve anlaşılır bir dil kullanma
D) Okurlarına, bireyin ruhsal yaşamını sunma
E) Yapıtlarını kendi anlayışından taviz vermeden oluşturma
A)
B)
C)
D)
Toplumu yönlendirici bir kişiliğe sahip olma
Değişik dönemlerdeki okuyuculara seslenme
İnançlarında sonuna değin direnme
Yapıtlarında yenilik ve özgünlüğü ön planda
tutma
E) Alaysamalı bir söyleyişle okurlarını etkileme
6
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
28. Türk sineması için büyük bir kayıptı aramızdan
ayrılan Atıf Yılmaz. “Ustaların ustası” olarak anılan Yılmaz’ın ölümü bir devrin de kapandığına
işaret ediyordu. Türk sinemasına yaptığı katkıların yanı sıra renkli kişiliğiyle de öne çıkan usta
yönetmen bir dönemin de canlı tanığıydı. Dile kolay, elli beş yıl sinemayla yatıp kalkmıştı. 60’larda
ve 70’lerde yılda üç dört film çekiyordu. Sinemanın hemen hemen her türüne el attı. Atıf Yılmaz’dan bize filmlerinin dışında bir de anıları
kaldı yadigâr. Bunların bir kısmını “Bir Sinemacının Anıları”nda kaleme almıştı.
30. Yazarımızın okurları, onun kendine özgü dil
kullanımını, romanlarından, iyi bilir. Yazar, bu
kez edebiyat anlayışını denemelerle derinleştiriyor. Okur ile yazar arasındaki iletişimin düzeyinden, dildeki yaratıcılığın sınırlarına dek yazar,
kendi yaklaşımını denemeler aracılığıyla okurlarıyla paylaşıyor.
Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Denemelerinde öznel görüşlerine yer verdiği
B) Denemelerinde yazınla ilgili görüşlerini ayrıntılarıyla incelediği
C) Farklı konulardaki görüşlerini paylaşmada
denemelerinden yararlandığı
D) Kendine has söyleyişini okurlarına romanları
aracılığıyla yansıttığı
E) Okurlarıyla ilk buluşmasının romanları yoluyla
olduğu
Bu parçada sözü edilen yönetmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Belli bir dönemin temsilcisi sayıldığı
B) Türkiye’de en çok film çeken yönetmenlerden
biri olduğu
C) Uzun yıllar sinemayla uğraştığı
D) Sanatın birden fazla türüyle ilgilendiği
E) Usta bir yönetmen olduğu
31. x, y, z birbirinden farklı tamsayılardır.
29. “Oyun” sözcüğünün, Türkçede olduğu gibi, neredeyse bütün dünya dillerinde birden çok anlam
içermesi, oyun kavramının, kültürlerin oluşumu
ve gelişiminde önemli yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Bugün sadece oyun kapsamında
değerlendirilen kimi etkinlikler geçmiş dönemlerde başka amaçlara yönelik uygulamalar olarak
karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, bugün çocukların neşeyle oynadıkları saklambaç, körebe
gibi oyunlar geçmiş dönemlerde kimi dini uygulamalar olarak sergilenmekteydi. Bunun dışında;
çocukların, büyüklerin yaptığı etkinlikleri oyunlaştırdığı yönünde de görüşler bulunmaktadır.
x . y . z = –72
olduğuna göre, x – y + z ifadesinin alabileceği
en küçük değer kaçtır?
A) –12
B) –24
C) –37
D) –38
E) –72
Bu parçada “oyun” ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Kültürlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğuna
B) Ortaya çıkış amacıyla bugünkü işlevinin farklılıklar gösterdiğine
C) Bugün çocuklar tarafından oynananlarının,
dini inanışların etkisiyle ortaya çıktığına
D) Yetişkinlere ait kimi etkinliklerin zamanla
oyunlaştırılarak günümüze kadar geldiğine
E) Tarihte olduğu gibi günümüzde de çocuklara
yönelik bir etkinlik olduğuna
32. x, y, z ardışık çift sayılar ve x > y > z olmak üzere,
x! = y! . 56
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
A) 6
7
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
33. Üç basamaklı 8XY sayısı, iki basamaklı XY sayı-
37.
sının 41 katıdır.
B) 2
C) 4
D) 5
A) 1
E) 6
38. a =
34. x ve y ardışık tek sayılar olmak üzere,
b=
OKEK(x, y) + OBEB(x, y) = 324
olduğuna göre, sayılardan büyük olanı kaçtır?
A) 11
B) 13
C) 15
2
2
= 27 +
2x − 5
5 − 2x
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
Buna göre, X + Y toplamı kaçtır?
A) 1
x3 −
D) 17
B) 3
D) 7
E) 9
18 − 5
2− 5
olduğuna göre,
E) 19
C) 5
(a + b)
2
− 4ab
2a − 2b
işleminin sonu-
cu kaçtır?
A) 3 5
B) 2 5
C) 2 3
D) 2 2
E)
2
39. x2 < x
35. 2 fazlası 5 ile kalansız bölünebilen üç basa-
y = 5x – 7
maklı doğal sayılardan kaç tanesi tektir?
olduğuna göre, y nin alabileceği tamsayı deA) 89
B) 90
C) 100
D) 142
ğerlerinin toplamı kaçtır?
E) 179
A) –11
36.
7⎞ ⎛
7 ⎞
⎛ 7⎞ ⎛ 7⎞ ⎛
⎜ 1 − 4 ⎟ . ⎜ 1 − 5 ⎟ . ⎜ 1 − 6 ⎟ ... ⎜ 1 − 2000 ⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠ ⎝
⎠ ⎝
⎠
B) –14
C) –16
D) –17
E) –18
40. |a – 2| + |6 – 3a| = 12
eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaç-
işleminin sonucu kaçtır?
tır?
A) 0
B) −
5
2
C) −
5
3
D) −
5
4
E) −
5
6
A) 4
8
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
41. ax + 3 = 0,36
a
x+2
45. Nisa oyuncaklarını arkadaşlarıyla eşit olarak
paylaştığında Nisa ve arkadaşlarının her birine
= 0,06
onbirer oyuncak düşüyor. Eğer arkadaşlarına
olduğuna göre, a3 ifadesinin değeri kaçtır?
yedişer oyuncak verirse kendisine 55 oyuncak
A) 6
B) 36
C) 90
D) 108
kalıyor.
E) 216
Buna göre, Nisa’nın kaç oyuncağı vardır?
A) 110
B) 111
C) 121
D) 132
E) 133
42. x = 24 + 25
olduğuna göre, 26 + 27 ifadesinin x türünden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x
B) 3x
C) 4x
D) 5x
E) 6x
46. Haftada 2 gün tatili olan bir işçi, çalışmadığı
günler, çalıştığı günlerdeki gündeliğinin
1
ü ka3
dar gündelik almaktadır.
Buna göre, 5 haftada 850 TL alan işçinin çalıştığı gündeki gündeliği kaç TL’dir?
43.
3
34 + −36 − 4 (−3)4
A) 10
işleminin sonucu kaçtır?
A) –3
B) 3
C) 6
D) 9
B) 25
C) 30
D) 40
E) 45
E) 15
44. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 2,8 ile, erkek
47. 1 kg kahvenin fiyatı x TL’dir.
öğrencilerin sayısı da 4,2 ile orantılıdır.
Sınıftaki öğrenci sayısı 28 den fazla olduğuna
Kahveye %25 zam yapıldığında x TL’ye kaç
göre, erkek öğrenci sayısı en az kaçtır?
kg kahve alınabilir?
A) 12
B) 14
C) 18
D) 21
A) 0,5
E) 42
9
B) 0,6
C) 0,8
D) 1
E) 1,25
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
48. Serdal bir işin
51. Evli çiftlerin oluşturduğu bir gezi grubunun %60 ı
1
ünü yaptıktan sonra, aynı hızla
4
5 gün daha çalışarak kalan işin
İspanyolca bilmektedir. Gezi grubunda İspanyolca bilmeyen erkek sayısı tüm grubun %30 u dur.
1
sını yapmıştır.
6
Buna göre, İspanyolca bilmeyen bayanlar
Buna göre, Serdal işin yarısını aynı çalışma
grubun yüzde kaçıdır?
hızıyla kaç günde yapar?
A) 12
B) 20
C) 28
D) 32
A) 8
E) 40
B) 10
C) 20
D) 30
E) 40
52. A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinde Δ işlemi;
49. Ağırlıkça %70 i alkol olan 30 gr alkol – su karışımına %50 si kadar saf alkol ilave edilerek yeni
bir karışım hazırlanıyor.
Buna göre, elde edilen karışımın 30 gramında
kaç gr su vardır?
Δ
1 2 3 4 5
1
2 3 4 5 1
2
3 4 5 1 2
3
4 5 1 2 3
4
5 1 2 3 4
5
1 2 3 4 5
biçiminde tanımlanıyor.
5
B)
3
A) 1
C) 5
D) 6
(4 Δ 5) Δ (k Δ 5) = 3
E) 9
olduğuna göre, k kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
50. A ve B kentlerinden karşılıklı olarak V1 ve V2
hızlarıyla aynı anda yola çıkan iki araç bir süre
sonra karşılaşıyor. Karşılaşmalarından sonra A
dan hareket eden araç hızını 2 katına, B den ha-
53. Bir torbada 1 den 20 ye kadar numaralandırılmış
reket eden araç ise hızını 6 katına çıkararak yol-
20 top vardır.
larına devam ediyor ve aynı anda diğer kentlere
Bu torbadan rastgele bir top çekildiğinde çe-
ulaşıyorlar.
kilen topun üzerindeki numaranın 3 ün katı
Buna göre, araçların ilk hızlarının oranı aşa-
veya asal sayı olma olasılığı kaçtır?
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A)
3
B)
2
C) 1
D) 2
A)
E) 3
10
3
5
B)
13
20
C)
7
10
D)
3
4
E)
4
5
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
54.
E
56.
A
B
2x+38o
EB // DF
|AC| = |AB|
n = 3x + 15o
m(DCK)
D
C
ABCD bir dikdörtgen
|DE| = |EA|
4|FB| = |AF|
E
n = 2x + 38o
m(CAB)
F
A
D
3x+15o C
K
Δ
Yukarıdaki verilere göre,
n kaç dereYukarıdaki verilere göre, m(ACD)
B) 62
55.
A (EAF)
A (EFBCD)
oranı
kaçtır?
cedir?
A) 57
B
F
C) 66
D) 70
E) 84
A)
1
5
B)
1
4
C)
1
2
D)
5
8
E)
3
4
A
D
ABC bir eşkenar üçgen
O merkezli çember
ABC üçgenine D, E
ve F noktalarında
içten teğet
|AE| = 9 cm
E
•
O
B
C
F
57. Bir dikdörtgen dik prizmanın farklı yüzeylerinin
Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin
alanları sırasıyla 6 cm2, 15 cm2 ve 10 cm2 dir.
yarıçapı kaç cm dir?
A) 3
B) 3 3
C) 6
Buna göre, bu prizmanın hacmi kaç cm3 tür?
D) 4 3
E) 6 3
A) 30
11
B) 35
C) 40
D) 45
E) 60
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
59. Seçmeli ders olarak el sanatları dersini alan
58. – 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre
öğrencilerden x tanesi ayrılıp, müzik dersini alan
cevaplayınız.
öğrencilere 2x öğrenci eklendiğinde, bu iki dersi
alan öğrenci sayıları birbirine eşit oluyor.
Dikkat: Soruları birbirinden bağımsız olarak
Buna göre, x kaçtır?
cevaplayınız.
A) 25
Öğrenci
Sayısı
B) 50
C) 100
D) 125
E) 150
400
300
200
100
Resim
Müzik
Beden
Eğitimi
El Sanatları
Seçmeli
Ders
Yukarıdaki grafik, A okulundaki öğrencilerin aldıkları seçmeli derslere göre dağılımını göstermektedir.
60. Seçmeli ders olarak müzik dersini alan öğrencilere günde 7 öğrenci eklenip, beden eğitimi dersini alan öğrencilerden günde 3 öğrenci ayrılırsa kaçıncı günün sonunda bu iki
dersi alan öğrencilerin sayısı eşitlenmiş olur?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
58. Seçmeli ders olarak beden eğitimi dersini
alan öğrencilerin sayısı, el sanatları dersini
alan öğrencilerin sayısından yüzde kaç daha
azdır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 40
E) 50
12
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
GENEL KÜLTÜR TESTİNDE
TOPLAM
60 SORU BULUNMAKTADIR.
1.
4.
Orta Asya Türkleri boylar halinde yaşamışlardır.
Her boyun kendine özgü damgası, kutsal saydığı
hayvanı, savaş narası, otlak ve sulak alanları bulunurdu.
Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu ordusu
içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu durum,
I. Boyların kolayca birleşmelerine
II. Boylar arası çatışmalara
III. Din ve mezhep kavgalarına
Yeniçeriler
Akıncılar
Sağ ve sol garipler
Lağımcılar
Topçular
hangilerine yol açtığı söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
5.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile,
I. Toplum
II. Askerlik
III. Eğitim
alanlarının hangilerinde “temel anlayış”ın değişmeye başladığı söylenebilir?
10. – 11. yy.da yaşamış olup, “ilmin ancak
özgür bir ortamda gelişebileceğini savunan”
tarih, coğrafya ve geometri biliminde önemli
eserler veren düşünce adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
A)
B)
C)
D)
E)
El-Biruni
Ömer Hayyam
Harezmi
İbn.Sina
Nizamül Mülk
Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin ortaya çıkmasında
I. Toprakların işleme hakkının köylüye verilmesi
II. Toprakların fetih edene bırakılması
III. Hanedan üyelerinin yönetme hakkına sahip
olmaları
6.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Bazı Türk – İslam devletlerinde Hicri Takvimin
devlet işleri için yetersiz olmasından dolayı,
I. Celali Takvim
II. Rumi Takvim
III. Miladi Takvim
hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?
yukarıdakilerden hangileri meydana getirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
13
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
7.
19.yy Islahatlarının 18.yy Islahatlarından daha
köklü ve daha hızlı yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
11. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Uşi
Antlaşmasıyla,
I. Kıbrıs
II. Rodos, 12 Ada
III. Antalya, Muğla
A)
B)
C)
D)
Savaşlarda alınan yenilgiler
Milliyetçilik hareketlerinin ortaya çıkması
Islahat karşıtı olanların etkisiz kalması
Islahat yapılmasının Kanun-i Esasi’nin bir gereği olması
E) Avrupa’nın içişlerimize karışmaya başlaması
8.
yukarıdakilerden hangileri kaybedilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Osmanlı Devleti’nde padişah örfi yetkisini
I. Seyfiye
II. İlmiye
III. Kalemiye
Sınıflarından hangileri aracılığıyla kullanırdı?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
12. I. Teal-i İslam cemiyeti
II. Wilson Prensipleri Cemiyeti
III. Milli Kongre
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri milli
mücadele karşıtı olup ve padişaha bağlı kalmayı amaçlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ermeni sorunu ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ortaya çıkmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Berlin Antlaşması
Balta Limanı Antlaşması
Islahat Fermanı
Paris Antlaşması
Tanzimat Fermanı
13. Mondros Ateşkes Antlaşmasında,
I. Osmanlı Hükümeti yabancı hükümetlerle ilişkisini kesecek
II. Alman ve Avusturya uyruklu olanlar Türkiye’yi
terk edecek
III. Altı vilayette karışıklık çıktığı takdirde işgal
edilecek
gibi hükümler yer almıştır.
10. II.Meşrutiyetin ilanı (1908) sırasında meydana
gelen siyasi kargaşalıktan yararlananlar,
I. Yunanistan
II. Arnavutluk
III. Avusturya
yukarıdakilerden hangileridir?
Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’ni dünya
da yalnız bırakmaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
14
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
14. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nden
önce,
I. Askerlik görevinden istifa etmesi
II. İstanbul’da kurulan bir mahkemede gıyabında yargılanması
III. Kongre başkanlığına önerilmesi
17. I. Gümrü Antlaşması
II. Sevr Antlaşması
III. Ankara Antlaşması (1921)
Hangilerinin Batı Cephesinin güçlendirilmesinde rolü olduğu söylenebilir?
yukarıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaşmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
18. Lozan Konferansı’nın toplanması,
I. I. ve II. İnönü Savaşları’nın kazanılması
II. Sakarya Savaşı’nın kazanılması
III. Büyük Taarruzun sona ermesi
hangilerinin doğrudan sonucudur?
A)
B)
C)
D)
E)
15. I. Temsilciler Kurulu
II. Şarki Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
III. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
yukarıdakilerden hangileri
si’nde kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Sivas
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Kongre-
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
19. Osmanlı Saltanat ve Hilafetinin geleceğini
belirleyen ilk karar hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Amasya Görüşmesinde
Erzurum Kongresinde
I.TBMM’de
Misak-ı Millide
Sivas Kongresinde
20. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde kazanılan savaş,
I. Düzenli ordunun gerekliliği
II. TBMM’nin uluslararası düzeyde tanınması
III. Kafkas sınırının kesin şekilde belirlenmesi
16. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye ve
I.TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
durumlarından hangileri için önemlidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Halkın inkılaplara karşı olması
İstanbul hükümetinin kışkırtmaları
Osmanlı ordusunun dağıtılmış olması
İtilaf devletlerinin kışkırtmaları
Bazı Kuva-i Milliye birliklerinin düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmaları
A)
B)
C)
D)
E)
15
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
21. Mustafa Kemal Paşa;
“Tam bağımsızlık demek elbette siyasal, maliye,
ekonomi, adalet, askerlik gibi her anlamda tam
bağımsızlık demektir. Bu saydıklarımın herhangi
birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından
yoksunluğu demektir.”
24. İlk Türk basımevi olan Müteferrika Basımevinin
yayına başladığı 1729’dan 1928’e kadar geçen
199 yılda 35 bin civarında kitap basılmışken
1928 -1938’i içeren 10 yılda basılan kitap sayısının 16 bin civarında olduğu görülmektedir.
Basılan kitap sayısının artmasında;
I. Latin kaynaklı alfabenin kabul edilmesi
II. Eğitim kurumlarının bir merkezden yönetilmesi
III. Millet Mektepleri ve Halkevlerinin açılması
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yukarıdaki yargıya uygun olduğu söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Kapitülasyonların kaldırılması
Duyun-u Umumiye idaresine son verilmesi
Boğazlar Komisyonunun kurulması
Yerli sanayinin gümrük duvarıyla korunması
Ordunun asker sayısının tartışma konusu
yapılmaması
Yukarıdakilerden hangilerinin doğrudan etkisi
olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
22. TBMM’nin onayladığı ilk uluslararası siyasal
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
25. Yeni Türk devletinde şer’i hukuk ile olan bağlar,
I. Medeni yasanın çıkarılması
II. Soyadı yasasının çıkarılması
III. Mecelle’nin yürürlükten kaldırılması
Moskova Antlaşması
Kars Antlaşması
Gümrü Antlaşması
Lozan Antlaşması
Mudanya Antlaşması
yukarıdakilerden hangileriyle kesilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
23. Merzifon’da bulunan Amerikan kurumlarının
Rum Pontusçuları desteklemesi daha sonra
Türk Hükümetlerinin
I. Yabancı okulların kapatılması
II. Misyonerlik faaliyetlerinin engellenmesi
III. Yabancı sermayeye karşı tavır geliştirilmesi
Politikalarından hangilerine
neden olduğu savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
26. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?
yönelmelerine
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
16
Vergi sisteminde reform yapılması
Gümrük vergilerinin artırılması
Yer altı maden varlığının tesbit edilmesi
Ulaştırma sorununun çözülmesi
Tarımın ilkel yöntemlerden kurtarılması
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
27. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan hükümetler ekonomik olduğu kadar yönetim, haberleşme, nüfus hareketleri ve yurt savunması yönlerinden çok önemli olan ulaşımı sağlamada önceliği;
I. Havayollarına
II. Denizyollarına
III. Demiryollarına
30. I. Devlete ait işletmelerin kurulması
II. Siyasal ve ekonomik bağımsızlığın temel
alınması
III. Yasaların akla ve bilime dayandırılması
Yukarıdaki anlayışların ilke ilişkisi hangisinde
doğru verilmiştir?
yukarıdakilerden hangilerine vermişlerdir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
I
Devletçilik
Halkçılık
Milliyetçilik
Devletçilik
Halkçılık
II
Milliyetçilik
Milliyetçilik
Laiklik
Laiklik
Devletçilik
III
Laiklik
Devletçilik
Halkçılık
Devletçilik
Milliyetçilik
31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
konumu hakkında bilgi vermez?
28. I. Musul
II. Hatay
III. Batum
A)
B)
C)
D)
E)
hangilerinin çözüm sürecinde Milletler Cemiyeti de rol oynamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
özel
Sıcaklık dağılışı
Yetiştirilen tarım ürünleri
Gece-gündüz süreleri
Yağış miktarının dağılışı
Ulaşım özellikleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III
32. I. Sulama
II. Turizm
III. Balıkçılık
IV. Tuz ve soda elde etme
V. Enerji elde etme
29. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dış politikasının ilkelerinden biri değildir?
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de akarsu
ve göllerden ortak faydalanma alanları arasında yer almaz?
A) Her koşulda siyasi bağımsızlığını korumak
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasından önce işgal
edilen yerleri silah yoluyla almak
C) Ülke sınırlarına saygılı olmak
D) Başka ülkelerin iç işlerine karışmamak
E) Dünya barışına katkıda bulunmak
A)
B)
C)
D)
E)
17
I ve II
II ve III
III ve IV
Yalnız IV
IV ve V
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
33. Doğal bitki örtüsünün fakir olması nedeniyle
erozyonun fazla olduğu yerlerde akarsular bol
alüvyon taşır. Böyle yerlerde yapılan barajlardan
uzun süre yararlanabilmek amacıyla baraj gölü
çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
36. Ovalar verimli tarım topraklarına sahip düzlüklerdir. Bu durum nüfusun genellikle ovalarda yoğunlaşmasına neden olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ovalardan hangisinde
nüfus yoğunluğu daha azdır?
Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde baraj göllerinin çevresinde böyle bir çalışmaya ihtiyaç en azdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Antalya Bölümü
Doğu Karadeniz Bölümü
Orta Fırat Bölümü
Yukarı Kızılırmak Bölümü
Ergene Bölümü
Bafra Ovası
Gediz Ovası
Bursa Ovası
Pasinler Ovası
Silifke Ovası
37.
III
IV
II
34.
I
III
V
IV
I
II
Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerin hangisinde sulama olanaklarının kısıtlı olması, topraktaki çoraklaşma ve şiddetli rüzgâr erozyonu nedeniyle tarımsal verim daha düşüktür?
V
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, kaç numaralı yerin;
• En soğuk ay ortalamasının 0°C’nin altında
olması
• İlkbaharda konveksiyonel yağışlar alması
• Yıllık sıcaklık farkının 20 °C nin üzerinde
olması
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) IV
E) V
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarımda makine kullanımının yaygınlaşamamasında etkisi daha azdır?
35. Türkiye’de göç veren yörelerin coğrafi özellikleri ve iç göçün nedenleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi göç veren yörelerin tümünde görülen ortak özelliklerden
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
C) III
38. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
geniş alanların kısa sürede işlenmesine, ürünlerin daha hızlı hasat edilmesine ve hasat sırasında ortaya çıkabilecek ürün kayıplarının azalmasına neden olarak tarımsal verimin artmasını
sağlar. Ancak ülkemiz genelinde makine kullanımı yaygınlaşmasına rağmen bazı yörelerde insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç tümüyle
ortadan kalkmamıştır.
özelliklerinin tümüne sahip olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
A) Kırsal kesimdeki küçük işletmelerde insan
gücünün daha ucuz olması
B) Yer şekillerinin makine kullanımını engelleyecek ölçüde engebeli olması
C) Tarım işletmelerinin küçük olması
D) Çiftçilerin alım gücünün düşük olması
E) Tarım makinelerinin ülkede üretilememesi
Yer şekillerinin engebeli olması
Karstik arazinin yaygın olması
Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
İş olanaklarının sınırlı olması
Yağış miktarının az olması
18
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
39. Aşağıdaki ovalardan hangisi zeytin tarımına
uygun değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
43. Aşağıdaki grafikte 2007 yılında Türkiye’nin ithal
ve ihraç ettiği beş tarım ürünü miktarları verilmiştir.
Amik Ovası
Çukurova
Bakırçay Ovası
Antalya Ovası
Çarşamba Ovası
(000 ton)
İthalat
İhracat
140
120
100
80
60
40
20
0
Tütün
40. Aşağıdaki illerden hangisinde kümes hayvancılığının daha az gelişmesi beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Susam
Kayısı
İncir
Yalnızca grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
Balıkesir
İzmir
Bayburt
Manisa
Tekirdağ
A) Kayısı ihracatından elde edilen gelir, nohut
ve incir ihracatının toplamından elde edilen
gelirden fazladır.
B) İncir dışındaki bütün ürünlerin ithalatı yapılmaktadır.
C) Yalnızca susam bitkisinde ithalat, ihracattan
fazladır.
D) Tütün ithalatı, nohut ithalatından fazladır.
E) Susam ithalatı verilen diğer ürünlerin toplam
ithalatından fazladır.
41. Türkiye’de aşağıdaki turizm etkinliklerinden
hangisinden elde edilen gelir öteki verilenlerden daha fazladır?
A)
B)
C)
D)
E)
Nohut
Kongre turizmi
Kış turizmi
Deniz turizmi
Sağlık turizmi
Yayla turizmi
42. Türkiye’deki endüstrinin dağılışıyla ilgili aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?
44. Kayseri, Erzurum ve Bolu kentlerinde;
I. maden işleyen endüstri tesislerinin bulunması,
II. kış turizmi için tesislerin bulunması,
III. bitki örtüsünün çayır olması,
IV. sönmüş yanardağların bulunması,
A) Pamuk tarımı yapıldığı için Adana Bölümü’nde dokuma sanayi gelişmiştir.
B) Taşkömürü çıkarıldığı için Ereğli’de demirçelik endüstrisi kurulmuştur.
C) Samsun’da bakır çıkarıldığı için bakır işletmesi kurulmuştur.
D) Karadeniz Bölgesi orman bakımından zengin
olduğu için Giresun ve Zonguldak’ta kağıt
fabrikası kurulmuştur.
E) Doğu Anadolu Bölgesi’nde krom çıkarıldığı
için Elazığ’da ferro-krom endüstrisi bulunmaktadır.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Yalnız I
Yalnız II
II ve III
II ve IV
III ve IV
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
45.
48. Türkiye ekonomisine petrol çıkarımı ile en
çok katkıda bulunan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen bölümler aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından birbirine en çok benzer?
A)
B)
C)
D)
E)
Dağların denize göre konumu
Delta ovalarının varlığı
Jeotermal enerji üretimi
Tarım ürünü çeşidi
Turizm geliri
Dicle
Yukarı Fırat
İç Batı Anadolu
Batı Karadeniz
Hakkari
49. TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinin hangisi 1982
Anayasasına göre, bir “parlamento kararı”
değildir?
A) Güvenoyu işlemleri
B) Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verme
C) Bakanlar Kurulunu denetleme
D) Genel ve özel af ilan etme
E) Savaş İlan etme
46. İç bölgelerle karayolu ve demiryolu bağlantılı,
endüstrinin geliştiği yerlerde dış alım ve dış satımın artması limanların gelişmesini kolaylaştırır.
Buna göre, aşağıdaki limanlardan hangisinin
daha az gelişmiş olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Zonguldak
İskenderun
Rize
İstanbul
Mersin
50. Yasama organının herhangi bir konuyu, kanunla en ince ayrıntılarına kadar düzenleyebilme yetkisine sahip olmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yasama Yetkisinin Genelliği
Yasama Yetkisinin Asliliği
Yasama Yetkisinin Paralelliği
Yasama Yetkisinin Devredilmezliği
Yasama Yetkisinin Bölünmezliği
47. 2007 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına
göre Samsun’un nüfusu 1.228.959 kişi iken, Sinop’un nüfusu 198.412 kişidir.
51. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın
Başlangıç Kısmında yer alan ilkelerden biri
değildir?
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alan
Sinop’un nüfusunun Samsun’dan az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Orman miktarının fazla olması
Yer şekillerinin engebeli olması
Arazi yapısının karstik olması
Şiddetli depremlerin yaşanması
Sulama probleminin bulunması
20
Milli Egemenlik
Hürriyetçi Demokrasi
Atatürk Milliyetçiliği
Güçler Birliği
Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
52. 1982 Anayasası’na göre, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına TBMM karar verir.
56. Türkiye’nin NATO’da görev yapan daimi temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili hangi mahkemeye ve ne kadar süre içinde itiraz
edebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
53. I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)
Danıştay – 15 gün
Anayasa Mahkemesi – 7 gün
Anayasa Mahkemesi – 30 gün
Danıştay – 7 gün
Yüksek Seçim Kurulu – 10 gün
Bütçe kanunları
Af kanunları
Anayasa Değişikliğine ilişkin kanunlar
Milletlerarası Antlaşmaların onaylamasının
uygun bulunmasına ilişkin kanunlar
57. Ülke parasının yabancı ülke parası karşısında
değer kaybetmesine ne ad verilir?
Yukarıda verilen işlemlerden hangisini, Cumhurbaşkanı TBMM’ye tekrar görüşmek üzere
geri gönderemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Hikmet Çetin
Onur Öymen
Ümit Pamir
Tacan İldem
Kemal Derviş
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız IV
I, II ve IV
I, II ve III
I ve IV
Enflasyon
Deflasyon
Devalüasyon
Revalüasyon
Döviz Kuru
54. 1982 Anayasasına göre Meclis çalışmalarına
özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam kaç birleşim günü katılmayan milletvekilinin meclis üyeliği, meclis genel kurulunca
düşürülebilir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 10
58. 1982 Anayasasına göre, Bakanlar Kurulu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM dışından atanan Bakanların, mutlaka
4 yıllık fakülte mezunu olması şarttır.
B) TBMM dışından atanan Bakanlar yasama
dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu ayrıcalıklarından faydalanır.
C) TBMM dışından sadece Ulaştırma, Adalet ve
İçişleri Bakanları atanabilir.
D) TBMM dışından atanan Bakanların son onay
mercii Başbakandır.
E) TBMM dışından atanan Bakanlar atamaları
TBMM tarafından onanmadıkça göreve başlayamazlar.
55. Aşağıda verilen Yerel Yönetimlerle ilgili eşleştirmelerden hangisinde yönetim organları
yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Belediye – İl Genel Meclisi
İl Özel İdaresi – İl idare Kurulu
Belediye – Belediye Meclisi
Köy – İhtiyar Heyeti
İl Özel İdaresi – Vali
21
Deneme Sınavı - 8
GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR
59. •
•
•
Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi zorunludur.
Bakanlar Kurulu tarafından yapılır.
Kanunların uygulanmasını göstermek için çıkarılır.
Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki işlemlerden hangisini açıklamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanun Hükmünde Kararname
Yönetmelik
Tüzük
Genelge
Kanun
60. Başkalarının canına, malına, ırzına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangileridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sübjektif ahlak kuralları
Kamusal ahlak kuralları
Objektif ahlak kuralları
Dürüstlük kuralları
İyi niyet ahlak kuralları
Sınava giren adaylar;
Deneme sınavı sorularının yapısal özellikleri,
cevapları ve analizli çözümlemelerine ilişkin
bilgilere www.yargiyayinevi.com ya da
www.teklider.com.tr iletişim adreslerinden
ulaşabilirsiniz
22
Deneme Sınavı - 8
KPSS
KPSS
EĞİTİM BİLİMLERİ
DENEME - 8
GENEL YETENEK
DENEME - 8
CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
1
2
B
D
31
32
E
D
61
62
D
E
91
92
D
B
1
2
A
D
16
17
B
C
31
32
E
E
46
47
C
C
3
C
33
D
63
B
93
C
3
B
18
A
33
B
48
B
4
E
34
B
64
E
94
A
4
C
19
C
34
E
49
D
5
C
35
E
65
A
95
E
5
D
20
A
35
B
50
A
6
A
36
D
66
D
96
C
6
D
21
B
36
A
51
B
7
8
9
C
A
C
37
38
39
E
A
B
67
68
69
C
B
B
97
98
99
B
A
E
7
8
9
A
E
D
22
23
24
B
C
E
37
38
39
B
E
E
52
53
54
D
B
C
10
B
40
D
70
B
100
D
10
A
25
D
40
A
55
B
11
A
41
D
71
C
101
B
11
B
26
D
41
E
56
B
12
D
42
C
72
B
102
C
12
E
27
A
42
C
57
A
13
B
43
D
73
D
103
D
13
A
28
B
43
A
58
C
14
A
44
C
74
C
104
A
14
B
29
E
44
C
59
C
15
B
45
B
75
B
105
E
15
C
30
E
45
D
60
D
16
A
46
B
76
C
106
A
17
C
47
A
77
D
107
C
18
C
48
B
78
E
108
E
19
E
49
C
79
A
109
E
20
D
50
E
80
A
110
D
21
D
51
D
81
C
111
B
22
C
52
B
82
E
112
A
23
E
53
C
83
A
113
E
24
B
54
C
84
C
114
E
25
E
55
A
85
C
115
B
26
C
56
E
86
D
116
E
27
D
57
B
87
E
117
D
28
A
58
D
88
D
118
C
29
E
59
E
89
E
119
D
30
C
60
D
90
D
120
D
KPSS
GENEL KÜLTÜR
DENEME - 8
CEVAP ANAHTARI
1
2
E
A
16
17
A
E
31
32
C
D
46
47
C
B
3
B
18
C
33
B
48
A
4
B
19
C
34
B
49
D
5
D
20
D
35
D
50
A
6
D
21
C
36
D
51
D
7
8
9
D
E
A
22
23
24
C
E
D
37
38
39
E
E
E
52
53
54
B
A
C
10
E
25
E
40
C
55
B
11
B
26
B
41
C
56
D
12
A
27
C
42
C
57
C
13
D
28
C
43
A
58
B
14
A
29
B
44
B
59
C
15
C
30
A
45
B
60
C

Benzer belgeler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler Adaları yakınına taşıyor. (V) Kuzey Kutup Dairesi’ne yapılan bu yolculuk, bu büyüleyici hayvanları kendi doğalarında görmek isteyenlerin tek şansı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde katil balina...

Detaylı