ürün teknik bülteni

Transkript

ürün teknik bülteni
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
EPOXY LIGTH PUTTY
B COMPONENT
Revizyon Tarihi: 21.10.2015
EPOKSİ LIGTH MACUN
B KOMPONENTİ
Revizyon No:
Product Description :
Ürün Tanımı :
Polyamide based hardener.
Poliamid içeren epoksi light macun için
kullanılan sertleştiricidir
Properties:
Özellikler :
It is developed as second component for
EPOXY LIGTH PUTTY.
EPOKSİ LIGTH MACUN için ikinci bileşen
olarak geliştirilmiştir.
Specifications :
Spesifikasyonlar:
Density( g/cm3,20ºC) : 0,97-1,01 gr/cm3
Yoğunluk ( g/cm3,20ºC) : 0,97-1,01 gr/cm3
Thinning/Mixing Ratio:
İnceltme / Karışım Oranı:
Component A 1 part
Komponent A 1 kısım
Component B 1 part
Komponent B 1 kısım
Storage Conditions:
Depolama Koşulları :
Store in dry and cool area and keep in
closed packages. Keep packages closed Ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin
when not in use. Do not allow product to yerde
depolayınız.
Kullanılmadığında
contact with air or water
ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Ürünün
hava ve su ile temasını engelleyiniz.
Shelf Life: 6 months under proper storage
Raf Ömrü: Uygun depolama şartlarında 6
conditions
aydır.
Standard Package :
Ambalaj Bilgisi :
0,5 kg, 1.5 kg, 10 kg, 15 kg
0,5 kg, 1.5 kg, 10 kg, 15 kg
Flash Point: >600 C
Parlama Noktası: >600 C
Remarks :
Uyarılar :
R20/21/22. Harmful by inhalation, in contact
R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve
with skin and if swallowed.
deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R34. Causes burns.
R34. Yanıklara neden olur.
R36/37/38. Irritating to eyes, respiratory
R43. Cilt ile temasında hassasiyet
system and skin.
oluşturabilir.
R43. May cause sensitisation by skin
R52/53. Sucul organizmalar için zararlı,
contact.
sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden
R 52/53. Harmful to aquatic organisms, may
olabilir.
cause long-term adverse effects in the
S2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
aquatic environment.
tutun.
S2.Keep out of reach of children
S16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunS16.Keep away from sources of ignition- NO
sigara içmeyin.
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
SMOKING
S25. Avoid contact with eyes.
S25. Göz ile temasından kaçının.
S26.Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve
S26. In case of contact with eyes, rinse doktora başvurun.
immediately with plenty of water and seek
S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi,
medical advice.
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
S36/37/39. Wear suitable protective clothing, kullanın
gloves and eye/face protection.
S45. Kaza halinde veya kendinizi iyi
S45. In case of accident or if you feel unwell hissetmiyorsanız hemen bir doktora
seek medical advice immediately (show the
başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
label where possible).
S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde
S51. Use only in well-ventilated areas.
kullanınız.
S60. This material and its container must be
S60. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık
disposed of as hazardous waste.
olarak bertaraf edin/ettirin.
FPB.001-15.1

Benzer belgeler

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve S 29 . Do not empty into drains doktora başvurun. S36/37/39. Wear suitable protective clothing S24/25. Göz ve deri ile temasından sakının. and eye/face p...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan Raf ömrü: Min. 1yıl Flash point : > 23 C

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan R50/53: Very Toxic to aquatic organisms ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz. may cause long-term adverse effects in the Raf ömrü: Min. 2 yıl aquatic environment. Ambalaj Bilgisi (A+B) : R65: Ha...

Detaylı

100062 Acetic acid 96%

100062 Acetic acid 96% S26.Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve S26. In case of contact with eyes, rinse doktora başvurun. immediately with plenty of water and seek S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi, medical a...

Detaylı