Uluslararası Univ - Odlar Yurdu Universiteti

Transkript

Uluslararası Univ - Odlar Yurdu Universiteti
Odlar Yurdu Universitesi hakqında özet bilgi
Odlar Yurdu Universitesi aşağıdakı statülere sahip:
 - Uluslararası Universiteler Birliğinin üyesidir
 - Almanya H+ akkreditasyonuna sahip.
 - Türkiye Cumhuriyeti YÖK tarafından tanındı
Bu tanınmaya göre universitenin lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyesini başa vuran bütün mezunların diploması aynı zamanda başka
ülkelerle yanaşı Türkiye Cumhuriyetinde de tanınır.
 - Azerbaycan Eğitim Bakanlığında ilk özel universite olarak devlet
Akkreditasyondan geçmiştir.
 - Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp Eğitim Teşkilatı FAİMER
(Foundation for Advancement of İnternational Medical Education and
Research) tarafından tanındı.
 - TEMPUS – un iştirakçısı.
Odlar Yurdu Universitesinin dahilinde faaliyette
olan şubeler ve maddi-teknik bazı:
Rektörlük
Rektör
I Rektör Yardımcısı
Eğitim İşleri üzre Rektör Yardımcısı
Maliye işleri üzre rektör Yardımcısı
İlmi İşler üzre Rektör Yardımcısı
Terbiye İşleri üzre Rektör Yardımcısı
Uluslararası İlişkiler üzre Rektör Yardımcısı
İKT üzre rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı, Rektör aparatının başkanı
Biznes, İnnovasyon ve Karyer Merkezi
Rektör Müşaviri
Rektör özel kalemi
Keyfiyet Teminatı merkezi
Eğitim ve İlmi İşler üzre müşavirler
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İlmi-metodik araştırmalar Merkezi
Tasarrufat işleri müdürü
Qıyabi bölüm
Hazırlık bölümü
Öğrenci bölümü
Universitede aşağıdakı fakülteler faaliyet göstermektedir:
 Matematik, İnformatika ve Teknik Fakülte
Matematik ve İnformatika öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği
Ekoloji Mühendisliği
Petrol-gaz Mühendisliği
 Biznes ve Menecment Fakültesi
Dünya Ekonomisi
Mühasibat kontrolü ve audit?
Maliye
Biznesin Yönetilmesi
 Hukuk ve Uluslarası İlişkiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Hukukçuluk
 Tercüme ve Pedaqoji Fakülte
Azerbaycanca ve Edebiyat öğretmeliği
Yabancı dil öğretmeliği (ingilisce)
Tercüme (ingilisce)
Basın
 Tıp ve bioloji Fakültesi: - Oksigen Klinik Hastanesi
Kimya ve Bioloji öğretmenliği
Bioloji öğretmenliği
Müalice
Stomotoloji
Kayıt şartları
Lisans üzere kayıt şartları
Universite adayı Öğrenci Kayıt üzere Dövlet Komisyonu (TQDK) geçirdiği sınav
imtahanları aracılığı ile universiteye kayıt olurlar.
Öğrenci kaydı için gerekli belgeler:
1. Attestat
2. Kimliğin aslı (kopyası ile beraber)
3. Askeri kimlik ve ya çağırılma vesikasının kopyası (erkekler için)
4. Yaşayış yerinden referans
5. Sağlamlık yerinden referans
6. 6 adet 3*4 ölçüsünde foto (son 6 ayda çektirilme)
7. Ödenişli ise eğitim hakkının en az 50%-i
8. TQDK ödeme kartı (iş numarası ve şifre)
Lisans ve BBA programı üzre ihtisaslar
Lisans seviyesinde kazanılan ihtisastan asılı olmayarak, öğrenciler kendi arzusu ile
azeri ve rus bölümlerinde, teknik ve iktisadi bilimler üzere bütün ihtisaslarda
ingilisce öğretim göre bilirler. Öğrencilerin ingilisce seviyelerine göre ilaveten
ingilisce hazırlık kursları da verilmektedir.
2013/2014 öğretim yılı için öğrenci kabulu:
 I qrup ihtisaslar
Matematik ve Bilgisayar öğretmenliği
Bilgisayar mühendisliği
Ekoloji mühendisliği
Petrol-Qaz mühendisliği
 II qrup ihtisaslar
Uluslararası İlişkiler
Dünya Ekonomisi
Mühasibat uçotu və audit?
Maliye
Biznesin yönetilmesi
 III qrup ihtisaslar
Azerbaycanca ve edebiyat öğretmenliği
Yabancı dil öğretmenliği (ingilisce)
Tercüme (ingilisce)
 IV qrup üzre ihtisaslar
Kimya ve Bioloji öğretmenliği
Doktora ve Lisans şubesi
 Yüksek Lisans:
Yüksek Lisans ve MBA programında kayıtlı olduğu ihtisastan asılı olmayarak,
Yüksek Lisans öğrencileri kendi arzularına göre azrbaycan, rus ve ingilis
bölümlerinde, artı görsel ve ya qıyabi formada eğitim ala bilirler. Yüksek Lisans
öğrencilerin ingilisce seviyelerine göre ilaveten ingilisce hazırlık kursları da
verilmektedir. Yüksek Lisans ve MBA programında eğitim devlet hesabı ile finanse
ve ödeniş esaslarla hayata geçirilmektedir.
2013/2014 eğitim yılı için Yüksek Lisans seviyesinde
öğrenci kayıtı üzre ihtisaslar:
1. Yabancı dil öğretmenliği (ingilisce)
2. Uluslararası İlişkiler ve diplomasi
3. Etraf mühit ve petrol senayesi
4. Bilgisayar mühendisliği
5. Dil ve edebiyat öğretmenliği
6. Bioloji öğretmenliği
7. Petrol ve qaz mühendisliği
Yüksek Lisans üzre Biznesin yönetilmesi programı – MBA:
1. Uluslararası iktisadi ilişkiler
2. Uluslarası maliye ve valyuta kredi işilkileri
3. Biznesin teşkili ve yönetilmesi
4. Maliye kontrolü ve audit
5. Banka işi
6. Pazarlama (eczacılıq)
7. Yönetimde informasyon sistemleri
Not: Bitirdiği ihtisastan asılı olmayarak yüksek eğitim almış bütün mezunlar
MBA Programı üzre eğitim almak hukukuna sahiptirler.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doktora:
Mikrobioloji
Sistemli analiz, yönetim ve informasyonun işlenmesi
Halk tasarrufatı ekonomisi ve yönetimi
Dil teorisi
Maye, gaz ve plazma mekaniği
Dünya ekonomisi
Saha ekonomisi
Bölümler:
1. Matematik, İnformatika ve Teknik fenler
2. Yabancı diller ve tercüme
3. İbtidai eğitimin pedoqojisi ve metodolojisi
4. Ekonomi ve yönetim
5. Sosyal ve ictimai fenler
6. Devlet hukuku ve uluslarası ilişkiler
7. Mülkü hukuku, cinayet hukuku ve cinayet prosesi
8. Basın, dil ve edebiyat
9. Biznesin yönetimi, maliye ve pazarlama
10.Fizik-kimyevi tebabet ve reabilitasyon
11.Profilaktik tıp ilmleri
12.Bioloji ve ekoloji fenler
 Universitenin Oksigen Klinik Hastanesinde
bulunan klinik bölümler
1. Cerrahi hastalıklar
2. Dahili hastalıklar
3. Şüa terapisi ve şüa diaqnostiği
4. Aile təbabeti
5. Çocuk hastalıkları
6. Reanimasyon ve yoğun terapisi
7. Çocuk cerrahisi
8. Umumi cerrahisi
9. Travmatoloji ve ortopedik
10. Oftomoloji
11. LOR
12. Neyrocerrahi
13. Uroloji
14. Deri-zöhrevi hastalıkları
15. Anne-ginekolojisi
16. Stomotoloji
17. Sinir hastalıkları
18. Müalicevi beden terbiyesi ve doktor nezareti
 Maddi-teknik baz:
o Universite umumi sahası 1 hektar sahanı ihata eden 16000 m” (on altı
min) erazide modern taleplere cevap veren maddi-teknik bazı ile, eğitim
prosesinin bütün zaruri taleplerini ödeyen moderm tipli 7 mertebeli
binaya sahip.
o Oksigen Klinik Hastanesi 6000 (altı min) m” sahaya sahip
o Tıp müzesi
o Hukuk Kliniği
o Kriminalistik laboratuarı
o Elektronik sınav odaları
o Bilgisayarların temiri merkezi
o Elektron kütüphanesi
o Oku zalı
o Büyük akt zalı
o Kiçik akt zalı
o Yabancı öğrenciler için yurt
o Açık havada yemekhane
o Kapalı yemekhane
o Mikrobioloji, immunoloji ve virusoloji laboratuarı
o Histoloji ve sitoloji laboratuarı
o Zooloji odası
o Fizioloji odası
o Anatomi odası
o Fizik ve biofizik laboratuarı
o AzRENA ictimai internet merkezi
 Merkezler
o İlmi-metodik araştırmalar merkezi
o “Haydar Aliyev mirasının öğrenilmesi” ilmi-tetkikat merkezi
o Akdemisyen Zerife Aliyeva adına tıp müzesi
o Akdemisyen A. Mahmudov adına ilmi-tetkikat merkezi
o İlave eğitim ve kurikulum merkezi
o Bank eğitim merkezi
o İlmi ve pedaqoji haberler magazin merkezi
o Radyo-televiziya yayım merkezi
o Microsoft İT Akademisi: sonda Microsoft İT Academy sertifikası alma
hukuku
o Biznes, innovasyon ve karyer merkezi
o Keyfiyet teminat merkezi
 Şubeler
o Distant, qıyabi ve ömürboyu eğitim şubesi
o Basın, ictimaiyyetle ilişkiler ve neşrler şubesi
o Website işçi qrupu
o Dil merkezleri
o İnformasyon, yabancı ülkelerde eğitim ve hazırlık kursları ofisi
o LİDER – Rezidenturaya hazırlık kursları
o DSH Yoğun almanca kursları ofisi
o İngilisce Merkezi
 Burslar ve İndirimler
o Mevlana Mübadelesi Programı
o Maliye desteyi
o Burslar
Burs, istidadlı ve perspektivli geleceği olan öğrencilere yardım etmek ve
heveslendirmeğe yönelmiştir. Odlar Yurdu Universitesi aşağıdakı 9 çeşit burs
verilmektedir:
Umummilli lider Haydar Aliyev bursu hem profesyonel yönde, hem de universitenin
ve ülke öğrencilerin ictimai hayatında hususi naliyetleri olan yüksek lisans
öğrencilerine verilmektedir.
Ordinarius professör Zerife Aliyeva busu bioloji ve tıp yönünde eğitim gören
öğrencilere verilmektedir.
Ahmet Seyidov bursu eğitim yönünde ihtisaslaşan öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör Samet Vurğun adına teqaüd filoloji ve dilçilik yönünde eğitim
gören öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör Feremez Maksudov adına teqaüd matematik yönünde eğitim
gören öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör Mir Cəlal Paşayev adına teqaüd edebiyat yönünde eğitim gören
öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör Ahmet Mahmudovun adına teqaüd ekonomi yönünde eğitim
gören öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör adına teqaüd bilgisayar matematiği yönünde eğitim gören
öğrencilere verilmektedir.
Ordinarius professör Vahid Kahramanov adəna teqaüd hukuk yönünde eğitim gören
öğrencilere verilmektedir.