türk beyin takımı akıl hocası

Transkript

türk beyin takımı akıl hocası
TÜRK BEYİN TAKIMI
AKIL HOCASI
1. Akıl Hocası Nedir ?
2. Oyun Türleri
3. Kutu İçeriği
4. Öğretmen Seti İçeriği
5. Online Destek Platformu(Moodle)
1. AKIL HOCASI NEDİR ?
Akıl Hocası, Türk Beyin Takımı’nın zeka oyunları dersi için
hazırladığı bir zeka oyunları setidir.
Birinci sınıftan sekizinci sınıf seviyesine kadar hazırlanan
sekiz setten her biri, bütün bir eğitim yılı (36 hafta)
kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Akıl Hocası, zeka oyunları
dersinin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içerir,
öğrenciler ve öğretmenler bu set dışında herhangi bir
materyale ihtiyaç duymayacaktır.
Zeka oyunları ders müfredatının hazırlanmasında Milli Eğitim
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na danışmanlık yapan
Türk Beyin Takımı, Akıl Hocası’nı ders müfredatı ile birebir
uyumlu olarak hazırlamıştır.
2. OYUN TÜRLERİ
Akıl Hocası setleri müfredatta yer alan 6
farklı üniteden oyunlar içerir;
Akıl ve işlem oyunları
Geometrik – mekanik oyunlar
Hafıza oyunları
Sözel oyunlar
Zeka soruları
Strateji oyunları
İlk ve ortaokullarda her sınıfta, o sınıfın
seviyesine göre hazırlanmış sekiz Akıl
Hocası setinden bir tanesi kullanılacaktır.
Her öğrencinin kendisine ait bir seti,
öğretmenlerin ise öğretmen seti olacaktır.
3. KUTU İÇERİĞİ
1. ve 2. dönem için iki adet 128 sayfa
(toplamda 256 sayfa) kitap.
Kitapta verilen oyunlarda kullanılacak
mekanik oyun parçaları.
Dönem sonunda öğrencilerin yazın
öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayacak,
eğlenceli zeka oyunları tatil kitabı.
4. ÖĞRETMEN SETİ İÇERİĞİ
Öğrencilere olimpiyatlarda ve dönem
sonunda verilecek sertifika ve madalyalar.
Online destek platformu kullanma
kılavuzu.
Kitaplardaki oyunlar için, öğretmene
rehberlik yapan ders akışı.
Öğretmenler, kendilerine tanımlanacak
kullanıcı adı ile, Akıl Hocası’nın online
destek platformuna giriş yapabilecek. Bu
sistem, öğretmenlere setin
uygulanmasında kolaylık sağlayacaktır.
Bilgi ve Sipariş İçin
Tel.: + 90 212 275 30 49
E-Mail: [email protected]
turkbeyintakimi.com/akilhocasi
5. ONLİNE DESTEK PLATFORMU(MOODLE)
Her ders için animasyonlu sunum. Sunumlar ders esnasında
ekrana yansıtılacak ve hem öğretmene hem de öğrencilere
Akıl Hocası setinin kullanımında rehber olacaktır.
Ekstra zeka oyunları. Zeka oyunları konusunda üstün başarı
gösteren yetenekli öğrenciler için hazırlanan zor seviyede
sorular.
Olimpiyat içerikleri. Bazı dönemlerin sonunda öğrencilerin
gösterdiği gelişimi ölçme ve eğlenceli bir rekabet ortamı
yaratma amaçlı, sınıf içinde yarışmalar yapılacaktır. Bu
yarışma için gerekli dokümanlar öğretmenlere hazır
formatlarda verilecektir.
Basılı olarak öğretmen setinde verilen ders akışlarının
PDF’leri.
Akıl Hocası, Türk Beyin Takımı’nın 24 yılı aşkın tecrübesi ile, zeka oyunları tasarımcıları, pedagoglar ve
eğitmenler tarafından hazırlanmıştır. Her set, söz konusu sınıfın seviyesine ve gelişim özelliklerine
uygundur. Setler her ne kadar birbirini takip etse de, her set zeka oyunları dersine yeni başlayan
öğrenciler için de uygundur.
TBT’nin 1992 yılından bu yana yaptığı Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye temsilciğinde ve
katıldığı Dünya Zeka Oyunları Şampiyonaları’nda kazanılan tecrübeler, Akıl Hocası setinde de
kullanılmıştır. Kitaplarda şampiyonalardan örnek sorular ve ünlü zeka oyunları çözerleri ve tasarımcıları
hakkında eğlenceli bilgiler yer alır.
Akıl Hocası’nın içeriğini oluşturan zeka oyunları bilgi veya özel yetenek gerektirmez, mantıklı
düşünmeye dayanır. Bu oyunlar çocukların zeka potansiyelinin, düşünme becerilerine dönüşmesini
sağlar. Bu beceriler hem günlük hayatta problem çözmeyi kolaylaştırır hem de akademik başarıya
olumlu fayda sağlar.
Türk Beyin Takımı’nın 5-12 yaş grubundaki çocuklar için hazırlamış olduğu Zeka Oyunları Temelli
Bilişsel Gelişim Programı, 2014 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Doktora tezine konu oldu. Doktora tezi
kapsamında yapılan araştırmada, Zekâ Oyunları Temelli Bilişsel Gelişim Programı çerçevesinde
araştırmacı ve Türk Beyin Takımı tarafından geliştirilen Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programı’nın, 14
puanlık IQ artışı sağladığı görüldü. Tezin özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://turkbeyintakimi.com/akademik
Bilgi ve Sipariş İçin
Tel.: + 90 212 275 30 49
E-Mail: [email protected]
turkbeyintakimi.com/akilhocasi

Benzer belgeler

zeka oyunları öğretimi sertifika programı

zeka oyunları öğretimi sertifika programı gösteren yetenekli öğrenciler için hazırlanan zor seviyede sorular. Olimpiyat içerikleri. Bazı dönemlerin sonunda öğrencilerin gösterdiği gelişimi ölçme ve eğlenceli bir rekabet ortamı yaratma amaç...

Detaylı