About the TJGE TÜZED Hakkında Editör/Editor in Chief Uğur Sak

Transkript

About the TJGE TÜZED Hakkında Editör/Editor in Chief Uğur Sak
Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi
Haziran 2016, Cilt 6, Sayı 1
Turkish Journal of Giftedness and Education
June 2016, Volume 6, Issue 1
TÜZED Hakkında
About the TJGE
Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka,
Turkish Journal of Giftedness and Education covers
üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konu-
all aspects of giftedness, talent, and creativity and
larında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi,
all types of high ability. It provides a scientific plat-
konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmala-
form for researchers, practitioners and administra-
rın, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıl-
tors to discuss and disseminate scientific research,
dığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir.
theories, and practices and ideas. The TJGE is a
TÜZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yap-
refereed journal which publishes original research
maktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makale-
articles, literature and book reviews in Turkish and
ler editörün önincelemesinden sonra en az iki ha-
English. Articles submitted to the TJGE undergo
keme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki
kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Editör/Editor in Chief
peer review process. The TJGE is an open-access
online journal and published twice a year.
Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi
Sekreterya/Assistants to Editor
Bahadır Ayas
N. Nazlı Özdemir
Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board
Albert Ziegler, Uni of Erlangen-Nuremberg, Germany
Ahmed Mohamed, Sultan Qaboos University, Oman
David Yun Dai, State University of New York, USA
June Maker, University of Arizona, USA
Kyunbin Park, Gachon University, South Korea
Lola Prieto, Universidad de Murcia, Spain
Omar Muammar, Uni of Dammam, Saudi Arabia
Peter Merrotsy, University of New England, Australia
Roza Leikin, University of Haifa, Israel
Seokhee Cho, St. John's University, USA
Sivanes Phillipson, Monash University, Australia
Todd Lubart, Universite Paris Descartes, France
Ugur Sak, Anadolu University, Turkey
Usanee Anuruthwong, Srinakharinwirot Uni,Thailand
Yavuz Akbulut, Anadolu University, Turkey
Indexing/Abstracting: The TJGE is indexed and abstracted in Academic Journals Database, Acarindex, ASOS
(Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Akademik Dizin, Citefactor, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), eBooks, EBSCOHost Education Sources, ERA (Educational Research Abstracts Online),
ERIH PLUS, Gifted and Talented Abstracts, Google Scholar, Index Copernicus International, Informatics Open J-Gate,
Journal Index, Journal Seek, NewJour Electronic Journals & Newsletters, OAlib (Open Access Library), ProQuest, Pubget,
ResearchBib, Turkish Education Index, ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Center), Ulrich's
Periodicals Directory, WorldCat
Yazışma/Editorial correspondence: Ugur Sak, Editor, [email protected]; [email protected]
©2011, Her hakkı saklıdır/All rights reserved. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness and Education

Benzer belgeler