ş ş ş ı ı ı ı ı ı ı ı ş ı ğ ı ğ ğ ı ğ ı ı ı ı ı ı ğ ş ı ı ğ ş ş ş şı ı ış ı ı ı ğ ş

Transkript

ş ş ş ı ı ı ı ı ı ı ı ş ı ğ ı ğ ğ ı ğ ı ı ı ı ı ı ğ ş ı ı ğ ş ş ş şı ı ış ı ı ı ğ ş
ş
ş
ğ
ş
ş
ı
ı ı
ı
ı ı
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
ğ
ğı
ğ
ı ı
ı ı
ı
ı
ğş
ı
ğş
şı
ı
ş
ş
ı
ış
ıı
ı
ğ
ş
ğı ı
ğ
ı
ı ı
ğı ı
ış
ı
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Rosenlundsgatan 44 B
Box 17211
104 62 Stockholm
Tfn: 08 508 360 00
Fax: 08 508 360 04
www.micasa.se
Plusgiro: 134 64 63-1
Bankgiro: 5690-3875
Org nr: 556581-7870
VAT nr: SE556581787001
Moms/regnr: 01-556581-7870
Micasa Fastigheter
– en del av Stockholms stad
ı
ğı ı
ış
ı
ş
ş
Ş
ı ı
ğ
ı
ğ
ı ı
ş
ş
ş
ı
ğ
ş
ş
ı
Ş
nasıl
ı
ş
ış
ş
ş
ş
ğ
ğ
ı
ş
ş
ı
ı
ı ı
ğı
ış
ş
ı
ş
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
İş
ğ
ş
ı
ş
ş
ı
ı
ı
ş
ı ı
ğ
ı
ş
ı ı
ı
ş
ış
ış
ş
ş
şı ı
ı
ı
ı
ş
ş
ı
ı
ı ı
ış
ı
ğ
ş
ı
ş
ı
ı ı
ış
ş
ı
ı
ı
ğ
ı
ış
ı
ı
şı
ı
ı
ş
ğ
ğı ı
ğ
ı
ı
ı
ğı ı
ı
ı
ı
ı
ş
ı
ı
ı
ş
ğ
ğ
ğı ı
ış
ş
ı ı
ğı ı
ış
ğ
ş
ş
ğ
ş
ı
ğ
ğ
ğ
ş
ı ı
ş
ş
İ
ı
ı
ş
ı
ğı ı
ı
ş
ğı ı
ı
ş
ğı ı
ış
ı
ğı ı
ı ı ı
ş
ış
ı ıı
ı ı
ı
ğ
ş
ı
ğ
ş
ş ı
ğı
ş
ş
ğ
ş
ı ı
ş
ğ
ı ı
İş
ı
ğ
ğ
ı ı
ı
şı
ş
Telia’ya ait açık optik kanallar için hizmet sunan dağıtımcı şirket
iletişim bilgileri
AllTele
Telefon: 0910-79 80 00
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.00–18.00, hafta sonları ve tatil günleri
kapalı
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–22.00,
hafta sonları ve tatil günleri 10.00–14.00
Ağ sayfası: www.alltele.se
Bahnhof
Telefon: 08-555 771 50
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 10.00–19.00, hafta sonları ve tatil günleri
kapalı
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–21.00,
hafta sonları ve tatil günleri 10.00–14.00
Ağ sayfası: www.bahnhof.se
Bixia
Telefon: 013- 20 90 50
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Perşembe 09.00–18.00, Cumaları 09.00–16.00,
hafta sonları ve tatil günleri kapalı
Teknik destek: Pazartesi–Perşembe 09.00–18.00,
Cumaları 09.00–16.00
Ağ sayfası: www.bixia.se
Bredband2
Telefon: 0770-811 000
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.00–21.00, hafta sonları ve tatil günleri
10.00–18.00
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–21.00,
hafta sonları ve tatil günleri 10.00–18.00
Ağ sayfası: www.bredband2.com
Gotanet
Telefon: 0520-500 580
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.00–19.00
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–19.00
Ağ sayfası: www.gotanet.se
NETatONCE
Telefon: 0771-404 400
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 09.00–20.00
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 09.00–20.00
Ağ sayfası: www.netatonce.se
T3
Telefon: 090-12 93 00
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.00–19.00, hafta sonları ve tatil günleri
10.00–14.00
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–19.00,
hafta sonları ve tatil günleri 10.00–14.00
Ağ sayfası: www.t3.se
Telia
Telefon: 020-755 766
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.00–16.00
Teknik destek: Pazartesi–Cuma 08.00–20.00,
Cumartesileri 10.00–18.00, Pazarları kapalı
Ağ sayfası: www.telia.se
Tyfon
Telefon: 08-546 000 00
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Cuma 08.30–17.00, hafta sonları ve tatil günleri
kapalı
Teknik destek: Her gün saat 22:00’ye dek
Ağ sayfası: www.tyfon.net
Universal Telecom
Telefon: 0771-85 00 00
Dağıtım ve ısmarlamaya ilişkin sorular:
Pazartesi–Perşembe 09.00–20.00, Cuma 09.00–19.00,
Cumartesi 10.00–14.00
Teknik destek: Pazartesi–Perşembe 09.00–20.00,
Cuma 09.00–19.00, Cumartesi 10.00–14.00
Ağ sayfası: www.universal.se

Benzer belgeler

• •

• • İtalya’da Apple Store satın alımlarına ilişkin promosyon düzenleyicisinin adı ve adresi şöyledir: Apple Retail Italia S.r.L.; Foro Buonaparte 70; 20121 Milano; İtalya; Birleşik Krallık’ta Apple Sto...

Detaylı

Müşteriler için Hüküm ve Koşullar PROMOSYON DÖNEMİ

Müşteriler için Hüküm ve Koşullar PROMOSYON DÖNEMİ Milano; İtalya. Birleşik Krallık’ta Apple Store’dan satın alımlara ilişkin promosyon düzenleyicisinin adı ve adresi şöyledir: Apple Retail UK Ltd.; 5. Kat; 6 St. Andrew Street; Londra; EC4A 3AE; Bi...

Detaylı