nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi

Transkript

nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
1 / 30
İŞLETME NÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
08.30-09.15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [205]
Çarşamba
Perşembe
Cuma
09.30-10.15
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [306]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [306]
10.30-11.15
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [306]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [306]
11.30-12.15
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [306]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [306]
13.00-13.45
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
14.00-14.45
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
15.00-15.45
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
İŞLETME NÖ 2 A
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
08.30-09.15
09.30-10.15
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [308]
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
10.30-11.15
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [308]
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
11.30-12.15
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [308]
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
2 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
3 / 30
İŞLETME NÖ 2 B
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
İstatistik I A. ALKAYA [105]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [KS1]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
10.30-11.15
İstatistik I A. ALKAYA [105]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [KS1]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
11.30-12.15
İstatistik I A. ALKAYA [105]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Mikroekonomi A. ASLAN [302]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [KS1]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
13.00-13.45
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [105]
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[306]
14.00-14.45
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [105]
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[306]
15.00-15.45
Reading and Speaking in Foreign
Language Y. KIZILAY [105]
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[205]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[306]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
4 / 30
İŞLETME NÖ 3
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [201]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[304]
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [201]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[304]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[304]
08.30-09.15
09.30-10.15
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
10.30-11.15
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
11.30-12.15
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [201]
13.00-13.45
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [303]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
14.00-14.45
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [303]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
15.00-15.45
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [303]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
5 / 30
İŞLETME NÖ 4
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[204]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [204]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H. CİNGÖZ [KS1]
ÇETENAK [204]
10.30-11.15
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[204]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [204]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H. CİNGÖZ [KS1]
ÇETENAK [204]
11.30-12.15
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[204]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [204]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H. CİNGÖZ [KS1]
ÇETENAK [204]
12.15-13.00
13.00-13.45
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[204]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
14.00-14.45
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[204]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[204]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
6 / 30
İŞLETME İÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
18.15-19.00
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
19.15-20.00
Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [205]
İşletme Matematiği I N. Ö. DOĞAN
[205]
İktisada Giriş I O. ÖCAL [205]
Hukuka Giriş B. ÇATAKOĞLU [205]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[205]
20.15-21.00
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [205]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [205]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [205]
21.15-22.00
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [205]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [205]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [205]
22.15-23.00
Davranış Bilimleri M. KAPLAN [205]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [205]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
İŞLETME İÖ 2 A
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
14.00-14.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
15.00-15.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
16.00-16.45
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
17.15-18-00
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
18.15-19.00
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
19.15-20.00
İşletme Yönetimi Ş. ÖZGENER [308]
İstatistik I A. ALKAYA [308]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
20.15-21.00
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
21.15-22.00
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Pazarlama I M. AKTAN [308]
22.15-23.00
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [308]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [308]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[308]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Not :
7 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
8 / 30
İŞLETME İÖ 2 B
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
14.00-14.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
15.00-15.45
Techn. and Innovation Man. G.
SEÇME [102]
16.00-16.45
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
17.15-18-00
İstatistik I A. ALKAYA [302]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[302]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [302]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
18.15-19.00
İstatistik I A. ALKAYA [302]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[302]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [302]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [308]
19.15-20.00
İstatistik I A. ALKAYA [302]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[302]
Mikroekonomi A. ASLAN [308]
İşletme Yönetimi F. ÜSTÜN [302]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
20.15-21.00
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [302]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
21.15-22.00
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [302]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
22.15-23.00
Pazarlama I C. BOZPOLAT [302]
Envanter ve Bilanço İ. BEKCİ [302]
Reading and Speaking in Foreign
Language N. KALAY [302]
Şirketler Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[105]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
9 / 30
İŞLETME İÖ 3
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
14.00-14.45
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
15.00-15.45
Data Analysis and Stat. Softwares G.
SEÇME [L02]
16.00-16.45
17.15-18-00
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [301]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
18.15-19.00
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [301]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
19.15-20.00
Örgütsel Davranış M. KAPLAN [303]
İşletme Finansmanı I E. H.
ÇETENAK [303]
Üretim ve İşlemler Yönetimi I G.
SEÇME [301]
Yöneylem Araştırması I N. YALÇIN
[303]
İdare Hukuku İ. ARAS [303]
20.15-21.00
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[307]
21.15-22.00
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[307]
22.15-23.00
Professional Foreign Language II N.
Ö. DOĞAN [303]
Maliyet Muhasebesi I Ş. G. TANÇ
[303]
Organizational Behavior H. V.
ERKUTLU [303]
Sermaye Piyasası ve Borsa U. ÜNLÜ
[303]
Reklam ve Halkla İlişkiler M. AKTAN
[307]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
İŞLETME İÖ 4
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
14.00-14.45
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
15.00-15.45
Supply Chain Man. and Logistics G.
SEÇME [304]
16.00-16.45
17.15-18-00
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
CİNGÖZ [KS1]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [307]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[307]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
18.15-19.00
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
CİNGÖZ [KS1]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [307]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[307]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
19.15-20.00
İnsan Kaynakları Yönetimi A.
CİNGÖZ [KS1]
İhtisas Muhasebesi İ. BEKCİ [304]
Muhasebe Denetimi A. TANÇ [307]
Araştırma Yöntemleri N. YALÇIN
[304]
Tüketici Davranışı C. BOZPOLAT
[307]
Pazarlama Araştırmaları Su ÇOBAN
[304]
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[307]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H.
ÇETENAK [204]
21.15-22.00
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[307]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H.
ÇETENAK [204]
22.15-23.00
İş Ahlakı Ş. ÖZGENER [304]
Statistical Process Control N. Ö.
DOĞAN [304]
Uluslararası İşletmecilik A. CİNGÖZ
[307]
Portföy Yönetimi U. ÜNLÜ [304]
Professional English III H. V.
ERKUTLU [304]
Yatırım ve Proje Değerlendirme E. H.
ÇETENAK [204]
20.15-21.00
Not :
Cuma
6.10.2016
10 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
İKTİSAT NÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [KS1]
10.30-11.15
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [KS1]
11.30-12.15
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [KS1]
13.00-13.45
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [KS1]
14.00-14.45
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [KS1]
15.00-15.45
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I F.
ABANOZ [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [KS1]
16.00-16.45
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I F.
ABANOZ [KS1]
12.15-13.00
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
11 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
12 / 30
İKTİSAT NÖ 2 A
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
09.30-10.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
10.30-11.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
11.30-12.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
12.15-13.00
13.00-13.45
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [302]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [302]
İstatistik I T. KAYA [306]
14.00-14.45
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [302]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [302]
İstatistik I T. KAYA [306]
15.00-15.45
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [302]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [302]
İstatistik I T. KAYA [306]
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
13 / 30
İKTİSAT NÖ 2 B
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
09.30-10.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
10.30-11.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
11.30-12.15
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [205]
13.00-13.45
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
14.00-14.45
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
15.00-15.45
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
14 / 30
İKTİSAT NÖ 3
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
10.30-11.15
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
11.30-12.15
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
13.00-13.45
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [203]
14.00-14.45
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [203]
15.00-15.45
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [203]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
Saat / Gün Pazartesi
6.10.2016
15 / 30
İKTİSAT NÖ 4
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
09.30-10.15
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
10.30-11.15
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
11.30-12.15
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
13.00-13.45
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
14.00-14.45
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
15.00-15.45
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
08.30-09.15
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
16 / 30
İKTİSAT İÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [105]
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [306]
18.15-19.00
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [105]
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [306]
19.15-20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I F.
ABANOZ [105]
Hukuka Giriş İ. ARAS [KS1]
Davranış Bilimleri H. V. ERKUTLU
[KS1]
İktisada Giriş I A. ASLAN [KS1]
Matematik I T. KAYA [306]
20.15-21.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I F.
ABANOZ [105]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[306]
21.15-22.00
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[306]
22.15-23.00
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Genel Muhasebe I A. TANÇ [KS1]
Genel İşletme K. KARACAOĞLU
[306]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
İKTİSAT İÖ 2 A
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
16.00-16.45
17.15-18-00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
İstatistik I T. KAYA [306]
18.15-19.00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
İstatistik I T. KAYA [306]
19.15-20.00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Mikroekonomi I Se ÇOBAN [306]
İstatistik I T. KAYA [306]
20.15-21.00
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [306]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
21.15-22.00
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [306]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
22.15-23.00
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [306]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [306]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [306]
Not :
Cuma
6.10.2016
17 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
18 / 30
İKTİSAT İÖ 2 B
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
17.15-18-00
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
18.15-19.00
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
19.15-20.00
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
G. SEÇME [L01]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [105]
İstatistik I T. KAYA [105]
Makroekonomi I S. ÖZTÜRK [105]
İktisat Tarihi Ö. Ö. ÇETENAK [105]
20.15-21.00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
21.15-22.00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
22.15-23.00
Oyun Teorisi Ş. APAYDIN [101]
Mikroekonomi I A. ASLAN [105]
Çevre Ekonomisi M. DUYAR [306]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
19 / 30
İKTİSAT İÖ 3
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
18.15-19.00
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
19.15-20.00
Maliyet Muhasebesi Ş. G. TANÇ
[202]
Ekonometri I A. ASLAN [202]
Para Teorisi S. ÖZTÜRK [202]
Uluslararası İktisat I Ö. Ö. ÇETENAK
[202]
Mesleki İngilizce II H. KUM [202]
20.15-21.00
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [102]
21.15-22.00
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [102]
22.15-23.00
İşletme Finansmanı E. ERSOY [202]
Araştırma Yöntemleri O. ÖCAL [202]
İktisat Politikası A. ÖZEN [202]
Dış Ticaret İşlemleri I H. KUM [202]
Kamu Maliyesi A. ÖZEN [102]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
20 / 30
İKTİSAT İÖ 4
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
18.15-19.00
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
19.15-20.00
İktisadi Düşünceler Tarihi Ö. Ö.
ÇETENAK [305]
Türkiye Ekonomisi I S. ÖZTÜRK
[305]
Türk Vergi Sistemi A. ÖZEN [305]
Mesleki İngilizce III H. KUM [305]
Çalışma Ekonomisi İ. GÜLLÜ [103]
20.15-21.00
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
21.15-22.00
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
22.15-23.00
Bölgesel İktisat Se ÇOBAN [305]
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar H.
KUM [305]
İktisadi Krizler M. DUYAR [305]
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
21 / 30
KY NÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [308]
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [302]
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [308]
11.30-12.15
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [302]
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [308]
13.00-13.45
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [301]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [306]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
14.00-14.45
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [301]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [306]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
15.00-15.45
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [306]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [308]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
KY NÖ 2 A
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] İstatistik A. ALKAYA [201]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [---]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
[201]
10.30-11.15
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] İstatistik A. ALKAYA [201]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [---]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
[201]
11.30-12.15
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] İstatistik A. ALKAYA [201]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [---]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
[201]
13.00-13.45
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
14.00-14.45
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
15.00-15.45
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
KIZILAY [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
Cuma
6.10.2016
22 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
KY NÖ 2 B
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [101]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
[101]
KIZILAY [101]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [101]
10.30-11.15
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [101]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
[101]
KIZILAY [101]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [101]
11.30-12.15
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [101]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Y.
[101]
KIZILAY [101]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [101]
12.15-13.00
13.00-13.45
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [101] İstatistik A. ALKAYA [101]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [101]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [101]
14.00-14.45
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [101] İstatistik A. ALKAYA [101]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [101]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [101]
15.00-15.45
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [101] İstatistik A. ALKAYA [101]
Mikro İktisat Se ÇOBAN [101]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [101]
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
Cuma
6.10.2016
23 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
24 / 30
KY NÖ 3
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
Yönetim Psik. ve Örgütsel Davranış
H. S. AKILLI [301]
Ceza Hukuku C. G. ÖZBİLGİÇ [301]
Türkiye nin Yönetim Yapısı M.
ARSLAN [301]
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi M.
ARSLAN [102]
Türk Anayasa Düzeni G. BİRİNCİ
[301]
10.30-11.15
Yönetim Psik. ve Örgütsel Davranış
H. S. AKILLI [301]
Ceza Hukuku C. G. ÖZBİLGİÇ [301]
Türkiye nin Yönetim Yapısı M.
ARSLAN [301]
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi M.
ARSLAN [102]
Türk Anayasa Düzeni G. BİRİNCİ
[301]
11.30-12.15
Yönetim Psik. ve Örgütsel Davranış
H. S. AKILLI [301]
Ceza Hukuku C. G. ÖZBİLGİÇ [301]
Türkiye nin Yönetim Yapısı M.
ARSLAN [301]
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi M.
ARSLAN [102]
Türk Anayasa Düzeni G. BİRİNCİ
[301]
13.00-13.45
Kentleşme Politikaları H. AKILLI [301]
Türk Siyasal Hayatı I L. KAHRAMAN
[102]
Siyaset Sosyolojisi L. KAHRAMAN
[102]
Mesleki İngilizce II N. Ö. DOĞAN
[307]
İdari Yargı M. ARSLAN [203]
Uygulamalı İstatistik E. İSLAMOĞLU
[301]
14.00-14.45
Kentleşme Politikaları H. AKILLI [301]
Türk Siyasal Hayatı I L. KAHRAMAN
[102]
Siyaset Sosyolojisi L. KAHRAMAN
[102]
Mesleki İngilizce II N. Ö. DOĞAN
[307]
İdari Yargı M. ARSLAN [203]
Uygulamalı İstatistik E. İSLAMOĞLU
[301]
15.00-15.45
Türk Siyasal Hayatı I L. KAHRAMAN
Kentleşme Politikaları H. AKILLI [301]
[102]
Siyaset Sosyolojisi L. KAHRAMAN
[102]
Mesleki İngilizce II N. Ö. DOĞAN
[307]
İdari Yargı M. ARSLAN [203]
Uygulamalı İstatistik E. İSLAMOĞLU
[301]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
25 / 30
KY NÖ 4
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Çevre Hukuku H. AKILLI [305]
Kadın ve Siyaset L. KAHRAMAN
[304]
Mesleki İngilizce III H. V. ERKUTLU
[102]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[307]
Politik Ekonomi M. DUYAR [203]
Avrupa Bir. Siyasi ve Hukuki Yapısı İ.
ARAS [202]
Çevre Hukuku H. AKILLI [305]
Kadın ve Siyaset L. KAHRAMAN
[304]
Mesleki İngilizce III H. V. ERKUTLU
[102]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[307]
Politik Ekonomi M. DUYAR [203]
Avrupa Bir. Siyasi ve Hukuki Yapısı İ.
ARAS [202]
Çevre Hukuku H. AKILLI [305]
Kadın ve Siyaset L. KAHRAMAN
[304]
Mesleki İngilizce III H. V. ERKUTLU
[102]
Ticaret Hukuku B. ÇATAKOĞLU
[307]
Politik Ekonomi M. DUYAR [203]
Avrupa Bir. Siyasi ve Hukuki Yapısı İ.
ARAS [202]
13.00-13.45
E-Devlet Uygulamaları H. S. AKILLI
[305]
Çevre Politikaları ve Sorunları H.
AKILLI [103]
Kamu Personel Yönetimi M. ARSLAN Çağdaş Siyasal Düşünceler G. BİRİ[203]
NCİ [204]
Kamu Maliyesi M. DUYAR [307]
14.00-14.45
E-Devlet Uygulamaları H. S. AKILLI
[305]
Çevre Politikaları ve Sorunları H.
AKILLI [103]
Kamu Personel Yönetimi M. ARSLAN Çağdaş Siyasal Düşünceler G. BİRİ[203]
NCİ [204]
Kamu Maliyesi M. DUYAR [307]
15.00-15.45
E-Devlet Uygulamaları H. S. AKILLI
[305]
Çevre Politikaları ve Sorunları H.
AKILLI [103]
Kamu Personel Yönetimi M. ARSLAN Çağdaş Siyasal Düşünceler G. BİRİ[203]
NCİ [204]
Kamu Maliyesi M. DUYAR [307]
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
KY İÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [306]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [302]
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [308]
18.15-19.00
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [306]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [302]
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [308]
19.15-20.00
Hukukun Temel Kavramları M.
ARSLAN [306]
Siyaset Bilimine Giriş I L.
KAHRAMAN [306]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
İktisada Giriş I Se ÇOBAN [308]
20.15-21.00
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [KS1]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [308]
21.15-22.00
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Türk Dili I İ. E. ÖZKAN [KS1]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [308]
22.15-23.00
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [KS1]
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
M. ÖZTÜRK [L01]
Uygarlık Tarihi G. BİRİNCİ [308]
Not :
Cuma
6.10.2016
26 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
KY İÖ 2
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] Mikro İktisat Se ÇOBAN [201]
İstatistik A. ALKAYA [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
18.15-19.00
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] Mikro İktisat Se ÇOBAN [201]
İstatistik A. ALKAYA [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
19.15-20.00
Medeni Hukuk C. G. ÖZBİLGİÇ [201] Mikro İktisat Se ÇOBAN [201]
İstatistik A. ALKAYA [201]
Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemleri H.
S. AKILLI [201]
20.15-21.00
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma B.
ERİÇOK [201]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
[201]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
21.15-22.00
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma B.
ERİÇOK [201]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
[201]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
22.15-23.00
Yabancı Dilde Okuma ve Yazma B.
ERİÇOK [201]
Siyasi Düşünceler Tarihi I G. BİRİNCİ
Yönetim Bilimi M. ARSLAN [201]
[201]
Anayasa Hukuku İ. ARAS [201]
Not :
Cuma
6.10.2016
27 / 30
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
28 / 30
B. F. NÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [203]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[308]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [203]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [203]
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [203]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[308]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
11.30-12.15
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [203]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [203]
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [203]
Genel İşletme I K. KARACAOĞLU
[308]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
13.00-13.45
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [203]
Hukuka Giriş
İ. ARAS [203]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [302]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [201]
14.00-14.45
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [203]
Hukuka Giriş
İ. ARAS [203]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [302]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [201]
15.00-15.45
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [203]
Hukuka Giriş
İ. ARAS [203]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [302]
Yabancı Dil I U. ÜNALIR [201]
12.15-13.00
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
6.10.2016
29 / 30
B. F. İÖ 1
Saat / Gün Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
Hukuka Giriş
İ. ARAS [301]
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [101]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [101]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [301]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
18.15-19.00
Hukuka Giriş
İ. ARAS [301]
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [101]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [101]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [301]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
19.15-20.00
Hukuka Giriş
İ. ARAS [301]
Genel Muhasebe I Ş. G. TANÇ [101]
Mikro İktisada Giriş M. DUYAR [101]
Yabancı Dil I E. ÖZZADE [301]
Matematik I
[201]
E. İSLAMOĞLU
20.15-21.00
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [301]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [101]
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [101]
Genel İşletme I F. ÜSTÜN [301]
21.15-22.00
Türk Dili I C. B. KORKMAZ [301]
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I A.
ÖZDAĞ [101]
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [101]
Genel İşletme I F. ÜSTÜN [301]
Bankacılığa Giriş E. ERSOY [101]
Genel İşletme I F. ÜSTÜN [301]
22.15-23.00
Not :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
m_Pro
Bölüm
Saat / Gün Pazartesi
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.15-18-00
18.15-19.00
19.15-20.00
20.15-21.00
21.15-22.00
22.15-23.00
Not :
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6.10.2016
30 / 30

Benzer belgeler

T Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler NEVŞEHİR

T Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler NEVŞEHİR Türk Kamu Yönetiminde Güncel Politika ve Uygulamalar

Detaylı

Spor Yöneticiliği Bölümü - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 1.SINIF (NORMAL ÖĞRETİM) GÜNLER SAATLER

Detaylı