İndir

Transkript

İndir
Ormanlarla ilgili New York Deklarasyonu1
23 Eylül 2014
Ormanlar geleceğimiz için gereklidir. 1.6 milyardan fazla insan; gıda, su, yakacak, ilaç, geleneksel kültür ve geçim
kaynakları için ormanlara bağımlıdır. Aynı zamanda ormanlar, karasal biyolojik çeşitliliğin % 80’ini oluşturmakta ve
doğal yolla karbon tutarak iklimi korumada hayati öneme sahip olmaktadır. Buna rağmen her yıl, ortalama 13 milyon
hektarlık orman, toplumlar ve yerli halkın tahrip edici etkileri nedeniyle yok olmaktadır. Soya, palmiye yağı, sığır eti ve
kâğıt gibi ticari malların üretimi için ormanların dönüştürülmesi küresel ormansızlaşmanın kabaca yarısına karşılık
gelmektedir. Altyapı, kentlerin genişlemesi, enerji, madencilik ve yakacak odun toplama (gibi faaliyetler bu değişime)
çeşitli ölçülerde katkı sağlamaktadır.
Eşzamanlı olarak herkes için gıda güvenliğini arttırırken, küresel orman kaybını yavaşlatma, durdurma ve geriye
çevirme vizyonunu paylaşmaktayız. Ormansızlaşma kaynaklı emisyonların azaltılması ve orman restorasyonlarının
arttırılması, küresel ısınmayı 2°C ile sınırlamada son derece önemli olacaktır. Ormanlar günümüzde, en geniş (ve) en
uygun maliyetli iklim çözümleri sunmaktadır. Ormanları koruyacak, yönetecek ve restore edecek faaliyetler; ekonomik
kalkınma, yoksulluğun azalması, hukuk kuralları, gıda güvenliği, iklimin eski halini alma yeteneği (resilience) ve
biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır. (Ayrıca bu) faaliyetler, kararlar alınırken yerel toplulukların
katılımlarını arttırırken, ormana bağımlı yerli halkın haklarının güvence altına alınmasına (da) yardımcı olmaktadır.
Değişen görev alanlarımız, yeteneğimiz ve koşullarımızla (birlikte, karşılaşılan) zorlukların büyüklüğü nispetinde güçlü
ve geniş ölçekli ekonomik teşvikler sağlayarak, ortaklaşa bir şekilde, aşağıdaki sonuçları elde etmeyi taahhüt
etmekteyiz:










2020’ye kadar, küresel doğal orman kayıp oranının en az yarıya indirmek ve 2030’a kadar da doğal orman
kaybının sona erdirmek için çabalamak.
2020’den daha önce, soya, palmiye yağı, kağıt ve sığır eti ürünleri gibi tarımsal ticari madde üretimi yoluyla
ormansızlaşmayı ortadan kaldırmakla ilgili özel sektör amacını desteklemek ve yardımcı olmak, ve pek çok
şirketin daha iddialı hedefleri olduğunun farkında olmak.
2020’ye kadar, diğer ekonomik sektörlerin (ortaya çıkardığı) ormansızlaştırmayı önemli ölçüde azaltmak.
Yoksulluğu azaltarak ve sürdürülebilir ve adil kalkınmayı arttırarak, (ticari olmayan,) kendi ihtiyacını karşılamak
için yapılan tarım ve enerji (ihtiyacını karşılamak) için toplanan yakacak odun gibi) temel ihtiyaçları (karşılarken
meydana gelen) ormansızlaşmaya (karşı belirlenen) alternatifleri desteklemek.
2020’ye kadar, 150 milyon hektarlık bozuk peyzaj ve orman alanını restore etmek, ve daha sonra, 2030’a kadar
(ise) ek olarak en az 200 milyon hektarı restore ederek küresel restorasyon oranını önemli ölçüde arttırmak.
Yeni uluslararası sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bir parçası olarak, 2015 sonrası küresel kalkınma çerçevesi
içinde, 2030 için iddialı (ve) niceliksel orman korunması ve restorasyon hedeflerine dahil olmak (hedefleri
sahiplenmek).
Uluslararası kabul edilmiş kurallara göre ve 2°C’lik ısınmayı aşmama amacıyla tutarlı bir şekilde, (ve de) 2020
sonrası küresel iklim anlaşmasının bir parçası olarak, 2015’de ormansızlaştırma ve orman bozulmasından
meydana gelen emisyonları azaltmak için bir karar almak.
Orman emisyonlarını azaltacak stratejilerini geliştirmek ve uygulamak üzere destek sağlamak.
Doğruluğu kanıtlanmış emisyon azaltma (yöntemleri) ve özel sektörün ürettiği ticari mallarıyla ilgili ödemeleri
arttırmak için, özellikle kamu politikaları yoluyla harekete geçerek, orman emisyonlarını azaltan ülke ve
hükümetleri ödüllendirmek.
Toplumları güçlendirirken ve yerli halkın haklarını kabul ederken, özellikle toprakları ve kaynaklarıyla ilgili olarak,
orman yönetişimi, şeffaflık ve hukuk kurallarını güçlendirmek.
Bu sonuçları elde etmek, 2030 yılına kadar her yıl emisyonları 4.5 – 8.8 milyar tona kadar düşürebilir. İşbirliği halinde
çalışarak, bu amaçlara ulaşabilir ve herkesin yararına olacak şekilde, sağlıklı ormanları korumak, restore etmek ve
yönetmeye doğru yeni bir çalışma planı çıkartabiliriz. İnsanların ve ormanların birlikte büyüdükleri bir dünyayı
oluşturmak için diğerlerini bize katılmaya davet ediyoruz.
Deklarasyon’u Yayımlayanlar: 27 Ulusal Hükümet, 8 Alt-ulusal Hükümet, 34 Şirket, 16 Yerli Halk, 45 NGO/CSO’lar:
Bu gayrı resmi tercüme Orman Müh. S. Serdar Yegül tarafından yapılmıştır. Parantez içindeki ifadeler, metnin daha iyi anlaşılması
amacıyla tercüme eden tarafından metne dâhil edilmiştir.
1
27 Ulusal Hükümet: Belçika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etopya,
Fransa, Almanya,Guyana, Endonezya, Japonya, Kenya, Liberya, Lituanya, Meksika, Moğolistan, Nepal, Hollanda,
Norveç, Peru, Filipinler, Kore Cumhuriyeti, Togo, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam.
8 Alt-ulusal Hükümet: Akre-Brezilya; Amozonlar-Peru; Katolonya-İspanya; Huanocu-Peru; Loreto-Peru; Madre de
Dios-Peru; San Martin-Peru; Ucayali-Peru.
34 Şirketler: Asia Pulp and Paper; Barclays; Boston Common Asset Management; Calvert Investment management;
Cargill; Clarmondial; Danone; Delhaize; Deutsche Bank; Golden Agri-Resources; General Mills; Grupo Bimbo;
Johnson & Johnson; Fao; Kellogg's; L'Oreal; Mark & Spencer; Miller/Howard Investment, Inc.; McDonalds; Mondelez;
Nestle; Permian Global; procter & Gamble; Pick n Pay; PT Rimba Makmur Utama; Royal Ahold; SC Johnson; Sobeys;
Trillium Asset Mangement LLC; Unilever; Walmart; Westpac; Wilmar International; Ynes Rocher Group.
16 Yerli Halk: AMAN - Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (Indonesia); Asamblea Mixe para el Desarrollo
Sostenible A.C.; Asia Indigenous Women’s Network; Bangladesh Indigenous Peoples Network on Climate Change and
Biodiversity (BIPNet); CADPI - The Center for Autonomy and Development of Indigenous Peoples; Chirapaq- Centro de
Culturas Indígenas del Perú; COICA - Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin; Community
Research and Development (CORDS); Dignité Pygmée (DIPY); ECMIA - Continental Network of Indigenous Women of
the Americas; Indigenous Peoples’ Global Partnership on Climate Change, Forests and Sustainable Development;
Indigenous Peoples Links (PIPLinks); Maleya Foundation; Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN);
Tebtebba, Asia Indigenous; The Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment.
45 Hükümetdışı Kuruluş (NGOs) ve Sivil Toplum Kuruluşu (CSOs): Avoided Deforestation Partners; Birdlife
International; Carbon Disclosure Project; CARE USA; Centre of Research & Development in Upland Area (CERDA), Viet
Nam; CIAM - Consejo Interregional Amazonico (Peru); Code REDD Campaign; Earth Innovation Institute; Ecological
Footprint Network; Ecological Society of the Philippine; Environmental Defense Fund; Farm Africa; Forest Ethics; Forest
Heroes; Forest Trends; Forest Sciences Center of Catalonia (CFTC); Global Canopy Programme; IDESAM; IDH - The
Sustainable Trade Initiative; Interfaith Center on Corporate Responsibility; IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia/the Amazon Environmental Research Institute; International Union for Conservation of Nature (IUCN);
Kemitraan; National Wildlife Federation; Natural Resources Defense Council; NGO Coalition for Environment (NGOCE);
PEFC International; Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM); Pronatura Sur; Rainforest Alliance; Rare;
Reforestamos Mexico; Royal Society for the Protection of Birds; Sierra Club; Solidaridad Network; Sustainable
Development Policy Institute (SDPI); The Energy and Resources Institute (TERI) and TERI University; The Nature
Conservancy; Union of Concerned Scientists; Verified Carbon Standard; Women Organizing for Change in Agriculture
and Natural Resource Management (WOCAN); Woods Hole Research Center; World Resources Institute; WWF; Yves
Rocher Foundation-Institut de France.

Benzer belgeler