3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı

Transkript

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.96
Ekonomik
Kodlar
830
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
02
830
830
830
830
03
830
03
830
830
Ekonomik
3.833.904,18
GİDERLER HESABI
830
Ay:
PERSONEL GİDERLERİ
2.526.991,36
800 03
2.356.024,87
800 03
166.050,00
4.916,49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
360.720,22
02
01
Memurlar
340.178,00
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
20.090,00
452,22
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
821.948,02
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
234.925,36
03
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
830
05
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Cari Transferler
830
05
01
Görev Zararları
830
05
03
28.665,42
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
18.865,84
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
72.983,00
17.954,18
550.687,44
973,50
32.395,74
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
3.316.434,50
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
42.205,30
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
37.814,50
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 05
4.390,80
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2.569.058,28
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
2.569.058,28
Diğer Gelirler
705.170,92
682.441,82
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
291,90
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 05
810 05
01
956,79
21.480,41
3.316.434,50
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
102.366,26
Diğer Gelirler
102.366,26
Faiz Gelirleri
102.366,26
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
102.366,26
91.848,84
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
25/04/2016 11:37
17.407,54
3.730,32
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
(A- D):
3.833.904,18
3.214.068,24
619.835,94
Sayfa 1 / 1

Benzer belgeler

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187 TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI( BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI

Detaylı

1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Öğretim Planı Üniversitemiz Senatosunun 23/02/2016 tarih ve 454/03 sayılı karar ile kabul edilen şeklidir.

Detaylı

tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu

tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2016 Adı :

Detaylı