Seçilmiş Senaryolar için Çözümler

Transkript

Seçilmiş Senaryolar için Çözümler
ProductReel
Seçilmiş Senaryolar için Çözümler
Petrol sızıntısı
çözüm uzmanınız
Lamor (Larsen Marine Oil Recovery) Corporation petrol sızıntıları durumunda en etkin Müdahale ve geri kazanım çözümleri sunar. Dünyanın hemen
her yerinde stratejik konuma sahip büroları ve ekipmanları, Lamor’un
olay yerine hızla ve etkin intikaline, hükümetlerin, şirketlerinin ve halkın
çevresel ihtiyaçlarını en seçkin hizmetle karşılarken çevrede bırakılan izleri
asgariye indirmesine ve eko sistemleri kurtarmasına izin verir.
Şirket mevcut en iyi teknoloji ürünü petrol sızıntısı toplama ekipmanı ve
hizmetleri geliştirir, üretir ve sunar. Lamor’un sunduğu çözüm imkânları
acil durum planlaması, risk değerlendirmesi, ekipman bakım ve servisiyle
birlikte, bunlarla ilgili eğitimi de kapsar.
Genel merkezi Finlandiya’da olan Lamor’un ABD, Çin ve Birleşik Krallık’ta
%100 oranında sahip olduğu iştiraklerinin yanı sıra, Rusya, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Umman’da iştirakleri bulunmaktadır. Dahası, Lamor, 90’ı aşkın
ülkeyi kapsayan bir temsilci ve distribütör ağına sahiptir. Geçen 20 yıl süresinde 120’yi aşkın ülkeye ekipman satışı gerçekleştirmiştir.
2
LAMORNEWSREEL
LAMOR
PRODUCT REEL
İçindekiler
Giriş: Lamor Ürünleri
4
Seçilmiş Senaryolar için Çözümler
6
Sıyırıcılar
Sıyırıcı Sistemleri Küçük
Sıyırıcı Sistemleri Orta
Sıyırıcı Sistemleri Büyük
8
14
16
2|
Teleskopik Hortumlu Tambur
30
3|
Petrol Bariyerleri
Aksesuarlar
32
41
4|
Pompalar
44
5|
Güç Sistemleri
46
Konteynerli Sistemler
52
Çıkarma Tekneleri, Hizmet Tekneleri ve
Petrol Toplama Gemileri
58
Dönüşüm Tablosu
70
1|
6|
7|
Lamor ProductReel Yayıncı Lamor Corporation, Urakoitsijantie 12 , FI-06450 Porvoo, Finlandiya, Tel:+358 20 7650 100, [email protected],
www.lamor.com © Lamor Corporation, Tüm Hakları Saklıdır Editör Thomas Barbieri (www.input.fi), Ann-Charlotte Fogde Sayfa Düzeni
Heku Baskı Finlandiya, Kyriiri Oy, Kapak Kâğıt Kalitesi MaxiSilk 300g/m2, İç Sayfalara MaxiSilk 115g/m2. Kapak Resmi Lamor Serbest Yüzen
Açık Deniz Sıyırıcı LFF 100.
Lamor Ürünleri
Lamor dünyanın her
yerinde petrol sızıntılarına
müdahale, toplama ve
temizleme çalışmalarına
hazırdır.
Uzmanlığımızın yanı sıra, çevreyi ve ekosistemimizi koruyan
çözümler sunuyoruz. Gelişmiş petrol temizleme ekipmanı konusundaki derin bilgimiz ve yatırımlarımız her türlü senaryo ve iklim
koşullarında kendini kanıtlamıştır.
Patentli ve tescilli çözümlerimiz her ortamda güvenilir ve etkin petrol toplama teminatı olup, eğitim
programlarımızın MCA ve DTI eğitim standartlarına
uygunluğu Denizcilik Enstitüsü tarafından tanınmıştır.
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Seviye 1-3 Petrol Sızıntısı
Müdahale eğitim programlarıyla birlikte, müşterilerimizin özel
isteklerine göre hazırlanmış eğitim programları da sunmaktayız.
Lamor ISO 9001 sertifikasına sahiptir; bütün ürünlerimizin
kapasitesi Ar-Ge ve test tesislerimizde Bureau Veritas tarafından
denetlenip tescil edilen ASTM ve MAX standartlarına göre teker
teker belgelenmektedir.
Dünya üzerideki resmî kurumlarla işbirliği alanında
geniş tecrübe sahibiyiz. Bu kurumlar arasında İsveç Sahil
Koruma, Kuzey Amerika yetkilileri ve temsilci kurumları, Rusya
yetkilileri ve bakanlıkları, Avrupa Birliği çevre yöneticileri, Avrupa
Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA), Çin hükümet ve deniz yetkilileri,
Ortadoğu’da birçok ülkede çevre ve temsil kurumları sayılabilir.
4
LAMOR PRODUCTREEL
Lamor’un ürün portföyü yüzlerce farklı boyut, kapasite ve
işlevi kapsar. Ekte Lamor’un yaygın petrol sızıntı temizlik
ekipmanından sadece birkaç örnek bulunmaktadır. Lamor’un
ürün portföyü ürünlerin yanı sıra onaylı eğitim, acil durum
planlaması, servis ve bakım, LRT vb. alanlarda uzmanlık ve bilgi
desteği de sunar.
Lamor Response Team (LRT-Lamor Müdahale Timi) üyeleri
sayısız petrol sızıntısında olay yeri komutanı olarak hareket
etmiş, LRT açık deniz, kara ve çöl iklimi gibi farklı ortam ve hava
koşulunda petrol sızıntısı kazalarında geniş yönetim tecrübesi
kazanmıştır.
Ürünlerimize ve çözümlerimize, örneğin Petrol Sızıntısı Müdahale teknolojisine (Oil Spill Response - OSR) sürekli yatırım
yapıyoruz. Lamor mevcut en iyi teknoloji (Best Available Technology – BAT) de dahil, petrol sızıntısı temizleme faaliyetlerinde
geniş tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Ar-Ge alanına yatırım
etkin ve verimli petrol sızıntı senaryoları için büyük önem taşır.
Hangi alan (Arktik, çöl, açık deniz vb.) ve iklim olursa olsun,
Lamor petrol sızıntısı müdahale ürünleri her yerde ve her zaman
kullanılabilir. Uzun ömürlü ve kullanıcı dostu olan bu ürünler
fazla bakım ve servis gerektirmez.
Tüm Lamor sıyırıcı ve pompalarının Bureau Veritas tarafından
kapasite açısından test edilip onaylanması geliştirilen ürün ve
hizmetler için de devamlı bir süreçtir. Lamor Production, Kalite
Yönetim Sistemi için ISO Standart 9001:2000 onayı almıştır.
İhtiyaç ve şartlarınıza en uygun çözümü belirlemek
için lütfen Lamor ile temasa geçin.
Petrol Sızıntısı Müdahale
Ekipmanı
Aşağıdaki simgeler
metin içinde ürün ve
kullanım alanlarını
belirtmek amacıyla
kullanılmaktadır.
Sıyırıcı
küçük
Sıyırıcı
orta
Sıyırıcı
büyük
Pompa
Güç
Sistemi
Depolama
Treylerler
Tekneler
Hizmetler
Nehir
Kıyı Şeridi
Tercih edilen kullanım
alanları
Arktik
Açık Deniz
Yakın Kıyı
Limanı
Gölet
Sanayi
Kara
LAMOR PRODUCTREEL
5
KULLANIM ALANLARI İÇİN KULLANILAN SİMGELERİN AÇIKLAMASI
Seçilmiş Senaryolar
için Çözümler
Arktik Uygulamalar
Açık Deniz ve Tekne Üstü Sistemler
Lamor Kutup bölgesinde petrol toplama için eksiksiz bir
ekipman dizisi sunmaktadır. Örneğin Baltık Denizi’ndeki
buzkıranlarda kullanılan kanıtlanmış teknolojiler birçok
Arktik petrol limanında da uygulanmaktadır.
Lamor’un Tekneye Monte Petrol Toplama Sistemleri, açık
deniz petrol sızıntısı temizleme operasyonlarında olabilecek en yüksek performansı sunan, kanıtlanmış fırçalı konveyör teknolojisini temel alır.
Arktik Okyanusunda petrol arama ve petrol tahmini hızla
artarken, o bölgenin iklim koşulları şiddetini sürdürmektedir. Lamor Arktik bölgesinde petrol müdahale ve toplama
faaliyetlerinde yıllara dayanan bir deneyime sahiptir.
Geri kazanım sisteminin konuşlanmasıyla, bütün tekne bir
“petrol işleme tesisine” dönüşür. Lamor’un dünya üzerinde
1.000’i aşkın tekne ve hizmet teknesine monte ettiği tekne
üstü sistemleri kanıtlanmış bir teknolojinin ürünüdür.
Lamor tekne üstü sistemlerine ek olarak, geniş bir açık
deniz sıyırıcısı ve ağır hizmet petrol bariyerleri de sunar.
Dahası, Lamor yeni ve etkin petrol temizleme çözümleri
geliştirmek için Ar-Ge alanında hatırı sayılır yatırımlarını
sürdürmektedir. Tüm sıyırıcılarımızın, pompa ve güç ünitelerimizin kapasitelerini Finlandiya’da Bureau Veritas’a test
ettirmenin yanı sıra, Amerika’nın New Jersey eyaletinde,
Ohmsett’te yeni kuşak sıyırıcılarımız için kapsamlı bir araştırma programına da başlamış bulunuyoruz.
6
LAMOR PRODUCTREEL
Hangi senaryo ya da ortam olursa olsun, Lamor en etkin petrol sızıntısı müdahalesi için en doğru çözümü sunar. Lamor
çözümleri sıyırıcılardan, bariyerlerden, pompalardan, güç ünitelerinden, çıkarma ve hizmet teknelerinden ve yardımcı
ekipmandan oluşan eksiksiz bir paket içerir.
Liman, Nehir ve Kıyı Şeridi Uygulamaları
Sanayi Uygulamaları
Konteynerli liman sistemleri belirli koşullara cevap verebilmek için özel olarak hazırlanır. Yeri, akıntılar, ölü dalgalar,
gelgitler ve işlenen ürünler nedeniyle, her liman farklı koşullar sunar.
Lamor sanayi çözümlerinin geniş kapsamı petrol toplamada, yangın tehlikesi önlemede azamî etki sağladığı gibi
zararlı kokuları ve hidrokarbon salımlarını en aza indirir.
Tecrübelerimiz her liman için oraya özel olarak tasarlanmış
bir çözüm sunmamıza imkân verir.
Toprak İyileştirme Uygulamaları
Nehir temizleme operasyonlarının etkinliğinde hızlı tepki
süresi çok önemlidir. Lamor özel tasarlanmış, hızlı ve akıntıya dirençli bariyerler ve döküntü toplama özelliğine sahip, yüksek akış sıyırıcıları sunar.
Lamor’un toprak iyileştirme uygulamaları çöl ve bataklık
operasyonları kadar, sanayi kirliliği yaşanan bölgeler için
de geliştirilmiştir. Lamor tehlikeli maddeler için anahtar
teslimi çözümler de geliştirir.
Lamor’un sahil ve sahil şeridi önleme ve geri kazanım
ekipmanı basit ve taşınabilir olmanın yanı sıra, dayanıklı ve
kullanımı kolaydır. Her tip sahil şeridi için konteynırlı müdahale aletleri mevcuttur.
LAMOR PRODUCTREEL
7
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Lamor küçük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TAŞINABİLİR | KÜÇÜK BOYUT | FARKLI KAPASİTELER | KULLANMASI KOLAY
Lamor Minimax (LMM) 12
LMM 12 kıyı şeritlerini, limanları, nehir
ve gölleri petrolden temizlemek için
tasarlanmış bir emme tipi petrol sıyırıcıdır. LMM 12 yüksek petrol toplama kapasitesiyle düşük su toplama oranını
birleştiren, kanıtlanmış Lamor fırça bandı teknolojisini kullanır. LMM 12 yüzlerce
petrol sızıntısında, her türlü koşulda ve
farklı petrol tiplerinde etkinliğini kanıtla-
mıştır. Dahası, kapasitesi de Bureau Veritas tescillidir.
LMM 12, sadece 28 kg ağırlığında,
saatte 19,6 m³ (ASTM F 631-99) toplama
kapasitesine sahip, elle taşınabilir bir
sıyırıcıdır. İdeal koşullarda tescilli azamî
kapasitesi 45.4 m³/saattir. Fırça bantları
sıvı halinde kalmış bütün yüzen petrolü
toplayacaktır.
Teknik Özellikler
Tavsiye edilen çözüm paketi
Uzunluk, mm
840
Genişlik, mm
665
Yükseklik, mm
370
Ağırlık, kg
Su kesimi, mm
Tescilli kapasite, m3/saat
120
<5
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
1–3
Güç gereği, kW
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
LAMOR PRODUCTREEL
Sıyırıcı
LMM12
Güç Ünitesi Lamor
Power Pack
(LPP 6 HA/C75)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT TSC 7.6)
45,4*
Toplanan serbest su, %
Hidrolik basınç, bar
8
28
Tümüyle hidrolik LMM 12, dizel yakıtla çalışan bir güç ünitesi ve gerekli
tüm yardımcı ekipmanla birlikte eksiksiz
teslim edilir. Ünitenin etkin bir emme
pompasına ya da vakum sistemine bağlanması gerekir. Güç ünitesinin isteğe
bağlı olarak elektrik, benzin ve dizelle
çalışan seçenekleri de mevcuttur.
Tercih edilen kullanım alanları
60–100
0.3
Arktik
Kara
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Lamor Kaya Temizleyici (LRC)
LRC kayalık sahillerde, limanlarda, petrol
terminallerinde vb. petrol toplama operasyonları için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir bir tutamağı vardır ve bir kemerle
ergonomik açıdan rahat bir şekilde taşınabilir. Lamor kıyı temizleme kavramının
önemli bir parçası olan LRC’nin çeşitli
viskozitelerdeki petrolleri toplama kapa-
Teknik Özellikler
1.500
Genişlik, mm
400
Ağırlık, kg
6,5
9,7*
Toplanan serbest su, %
<5
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
1–3
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
mak için LRC’nin bir Lamor Çamur Sandığı (Stone Catcher) ile kullanılması tavsiye
edilir. LRC birçok farklı güç ünitesine,
vakum pompasına, ya da vidanjöre bağlanabilir. Paslanmaz çelik ve alüminyumdan üretildiği için, LRC çeşitli kimyasal
temizleme operasyonlarında da kullanılabilir.
Tavsiye edilen çözüm paketi
Uzunluk, mm
Tescilli kapasite, m³/saat
sitesi Bureau Veritas tescillidir.
Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, Lamor sert fırça teknolojisi küçük boyutlarıyla yeni olanaklar yaratır,
böylelikle sadece sudan değil, topraktan,
betondan, asfalttan, petrol bariyerlerinden vb. petrol toplanmasına imkân verir.
Kullanılan emme pompasını koru-
Çamur
Sandığı
Sıyırıcı LRC
Güç Ünitesi Lamor
Power Pack
(LPP 6 HA/C75)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
Tercih edilen kullanım alanları
60–100
0,3
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
Kıyı Şeridi
Gölet
Yakın Kıyı
Limanı
Kara
Arktik
LAMOR PRODUCTREEL
9
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Lamor küçük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TAŞINABİLİR | KÜÇÜK BOYUT | FARKLI KAPASİTELER | KULLANMASI KOLAY
Lamor Savaklı Sıyırıcılar
(LWS) 500/800
Hafif ve kendinden ayarlı LWS sıyırma
sürecinde operatöre kesin denetim imkânı sağlar ve her türlü çalışma koşulunda yüksek geri kazanma kapasitesi sağlar.
LWS’nin büyük çaplı, serbestçe yüzen bendi çırpıntılı dalgalara göre hare-
10
LAMOR PRODUCTREEL
ket eder. Bu özellik sıyırıcının yüksek
yüzme/ağırlık oranı ve düşük kitlesi ile
birleşince, bu yeni kuşak savaklı sıyırıcılara mükemmel denizde tutunma özellikleri kazandırır.
LWS yıllar boyu güvenilir ve esnek
hizmet sunmak için tasarlanmış, hazne
ve şamandıra kolları denize uygun alüminyum ve paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kollar üzerinde özel tasarlanmış, benzersiz üç polietilen şamandıra ve tek bir
kaldırma noktası bulunur.
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Tavsiye edilen çözüm paketi
Teknik Özellikler
LWS
500
800
Uzunluk, mm
2,200
2,540
Genişlik, mm
2.300
2.530
Yükseklik, mm
790
850
Çap, savak, mm
500
800
54
73
70*
112*
<30%
<30%
Ağırlık, kg
Tescilli kapasite, m³/saat
Serbest su içeriği, %
Sıyırıcı LWS
500 & LWS
800
Pompa Lamor
(GTA 70 & GTA115)
Güç Ünitesi Lamor
Power Pack
(LPP 35L & LPP 58)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT 9)
Tercih edilen kullanım alanları
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
LAMOR PRODUCTREEL
11
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Lamor küçük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TAŞINABİLİR | KÜÇÜK BOYUT | FARKLI KAPASİTELER | KULLANMASI KOLAY
Savak Sıyırıcılar (LWS) için Lamor
Fırça Adaptörü (LBA) 500/800
LBA (patent bekleniyor) bir savaklı sıyırıcının haznesine çabuk ve kolay takılmak
üzere tasarlanmış, fırçalı tip bir toplama
modülüdür. Aletin amacı genel toplama
etkinliğini arttırmak, diğer bir deyimle
petrolle birlikte toplanan serbest su oranını düşürmek ve çok yüksek viskoziteli
petrollerde performansı yükseltmektir.
12
LAMOR PRODUCTREEL
LBA’nın dört sıra fırçası petrol tabakasının içinde aşağıya doğru dönerek
güçlü bir iç akış yaratır. Fırça adaptörlerinin 25 mm kalınlığındaki orta viskoziteli
bir petrol tabakasından Bureau Veritas
tescilli toplama kapasitesi saatte 240
m³’ün üzerindedir.
LBA fırça sıraları merkezî kaldırma
halkalı, sağlam bir alüminyum şasi üzerine monte edilmiştir. Fırçaları hareket
ettiren, tek bir hidrolik devreden güç
alan iki hidrolik motordur.
LWS 800’e uygun bir fırça adaptörünün teknik özellikleri aşağıdadır:
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - KÜÇÜK
Teknik Özelliklers
Tavsiye edilen çözüm paketi
LBA
500
800
Uzunluk, mm
800
970
Genişlik, mm
800
970
Yükseklik, mm
420
420
Ağırlık, kg
46
60
Tescilli kapasite, m³/saat
180
240*
Toplanan serbest su, %
<5
<5
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
8
8
170
170
2,2
2,2
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
LBA
Sıyırıcı LWS
Pompa
(GTA 70 & GTA 115)
Lamor Güç Ünitesi
(LPP35 & LPP58)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT 9)
Tercih edilen kullanım alanları
Arktik
Kara
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
LAMOR PRODUCTREEL
13
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - ORTA
Lamor orta sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
SERT FIRÇA TEKNOLOJİSİ | DAYANIKLI | AZ BAKIM GEREKTİRİR | KULLANMASI KOLAY
Lamor Minimax (LMM) 30
toplamakla birlikte, iklim tesirinde kalmış petrollerde, yüksek viskoziteli bunker petrolü, emülsiyonlarda, yüksek petrollü döküntü yoğunluklarında özellikle
etkilidir hemen hiç serbest su toplamaz.
Petrol ve petrollü döküntü ayrıştırılır,
kaldırılır ve bir döküntü sepetiyle toplama haznesine aktarılır. Bu sıyırıcının toplama verimi %95’tir.
LMM 30 hızlı akan nehirlerde, petrol göletlerinde, limanlarda petrol ve kirlenmiş
döküntü toplamak, hareketli yan süpürücü olarak kullanılmak üzere tasarlanmış,
sert fırçalı konveyör tipli bir petrol sıyırıcısıdır. Yüzey suyu, petrol ve döküntü petrolü fırça sistemine iten bir su emme pervanesiyle sıyırıcıya çekilir.
Fırçalı konveyör her çeşit petrolü
Teknik Özellikler
Tavsiye edilen çözüm paketi
Uzunluk, mm
2.400
Genişlik, mm
1.720
Yükseklik, mm
1.400
Ağırlık, kg
180
Ağırlık, pompa ile, kg
230*
Tescilli kapasite, m³/saat
53,1*
Serbest su içeriği, %
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
<5%
Skimmer
Minimax 30
(LMM 30)
Pompa
Lamor GTA 50
LAMOR PRODUCTREEL
Güç Ünitesi
Lamor Power Pack
(LPP 58D)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT TSC 11.4)
Tercih edilen kullanım alanları
10–15
60–150
4
Arktik
Kara
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
*Pompa seçimi için gerekli
14
Tescilli V-fırça bandı yüksek petrol
toplama kapasitesini düşük serbest su
toplama oranıyla birleştirir. Petrol toplama kapasitesi saatte 30m³’tür. Buna rağmen, Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen kapasite testleri 53.1m³/saatlik
bir toplama kapasitesini tescillemiştir.
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
LAMOR SIYIRICI SİSTEMİ - ORTA
Lamor Multimax (LAM) 50
kadar tüm petrol cinsleri için hareketli ya
da hareketsiz sıyırma işlevine uygun çok
sayıda operasyonda kullanılabilir.
Yağ emici konveyör bandı petrolü
sudan ayırıp özel tasarlanmış fırçalı temizleyiciye doğru kaldırır; petrol buradan bir transfer pompasına aktarılır. Fırçalı konveyör petrol bulaşığı buz ve
döküntüleri de toplama haznesine aktarır. Arktik koşullar için toplama haznesi
LMM 50 hızlı akan nehirlerde, petrol
göletlerinde, limanlarda petrol ve kirlenmiş döküntü toplamak, hareketli yan
süpürücü olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, sert fırçalı konveyör tipli bir petrol sıyırıcısıdır. Konveyör bandı sert fırçalı
üç zincirden oluşur. Fırçalı konveyör iki
yöne de çevrilebileceği gibi, tescilli çift
etkili fırçalı temizleyiciye ek olarak, viskozitesi hafiften son derece yükseğe
Teknik Özellikler
Tavsiye edilen çözüm paketi
Uzunluk, mm
1.215
Genişlik, mm
1.335
Yükseklik, mm
1,100
Ağırlık, kg
122
Ağırlık, pompa ile, kg
170*
Tescilli kapasite, m³/saat
51,2*
Serbest su içeriği, %
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği azami, kW
*Pompa seçimi için gerekli
ısıtıcılı olarak da donatılabilir.
Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen tescilli kapasite testlerinde saatte
51,2 m³’lük bir toplama miktarına ulaşılmıştır.
<5%
Skimmer
Multimax 50
(LAM50)
Pompa
Lamor GTA 50
Güç Ünitesi
Lamor Power Pack
(LPP 58D)
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT TSC 11.4)
Tercih edilen kullanım alanları
10–15
60–150
4
Arktik
Gölet
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
LAMOR PRODUCTREEL
15
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-ORTA/BÜYÜK
Lamor orta sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
SERT FIRÇA TEKNOLOJİSİ | DAYANIKLI | AZ BAKIM GEREKTİRİR | KULLANMASI KOLAY
Lamor Multi Skimmer (LMS)
olduğu gibi açık deniz operasyonlarında
da iyi sonuç verir. Yüzey suyu ve petrol,
sıyırıcı aletlerin aşağıya yönelik dönüşleriyle sıyırıcı içine çekilir, böylece tüm
petrol yağ emici yüzeylere yapışır ve
kazınarak toplama haznesine aktarılır.
LMS toplama modülleri dizel, yeni
LMS üç köşeli bir konfigürasyon içinde
değiştirilebilir fırça, disk ve tambura sahip, esnek, yüksek kapasiteli ve kendiliğinden yüzen bir sıyırıcıdır. LMS üç ayrı
sıyırıcı ünitesiyle, ya da her üçünün bir
bileşimiyle donatılabilir.
LMS yakın kıyı ve sığ su sıyırmasında
Teknik Özellikler
Tavsiye edilen çözüm paketi
Uzunluk, mm
1.565
Genişlik, mm
1.645
Yükseklik, mm
1.224
Ağırlık, kg
Ağırlık, pompa ile, kg
Su kesimi, mm
ASTM tescilli kapasite, m³/saat
Toplanan serbest su, %
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
150
Sıyırıcı LMS
199*
Pompa
Lamor GTA 50
Depolama Lamor
Katlanabilir Tank
(LCT TSC 11.4)
Tercih edilen kullanım alanları
<5%
5
Hidrolik basınç, bar
70–150
Güç gereği, kW
0,6–2,5
LAMOR PRODUCTREEL
Güç Ünitesi
Lamor Power Pack
(LPP 58D)
500
150,6*
Arktik
Kara
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
*Pompa seçimi için gerekli
16
hampetrol, yüksek viskoziteli bunker
petrolü ve emülsiyonları dahil, her çeşit
petrolde azami verim sağlar ve hemen
hiç serbest su toplamaz. En geniş petrol
çeşitlerinde en yüksek toplama kapasitesi sunan fırça modülleri standart olarak
sağlanır.
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Petrol Toplama
Kovası (LRB)
LRB tekne üstünde vinçle, ya da bir ekskavatörde kolaylıkla kullanılabilir. Çukur
temizliği, ya da karada, kıyı şeritlerinde,
bataklık alanlarda veya buzlu sularda
meydana gelen petrol sızıntılarında pratik bir ekipmandır.
LRB Lamor’un kanıtlanmış sert fırça
bandı teknolojisini temel alır ve petrol
toplama operasyonlarında en yüksek
performans ve güvenlik seviyesini sağlar.
Lamor Fırça Bandının etkin temizlemesini Lamor’un isteğe bağlı sonsuz dişli
Arşimet tipi dişli pompasının kanıtlanmış
pompalama performansıyla pekiştirir.
Petrol cinsine bağlı olarak, sıyırıcı fırçası her iki yönde de çalıştırılabilir. LRB
sistemi petrol sızıntılarında genellikle karşılaşılan yüzer döküntülerden etkilenmez.
LRB 150
Sıyırıcı, petrolü, emülsiyon ve petrol
bulaşığı döküntüyü deniz suyu ve topraktan otomatik olarak ayırır. Toplanmış
petrol genel olarak %5’in altında serbest
su içerir.
Sıyırıcı, örneğin gemi vincinden çalıştırıldığı durumlarda, buzdan petrol toplama operasyonları için idealdir. Sıyırıcı tipik
olarak uzaktan kontrolle yönetilir.
LRB 250
Teknik Özellikler
40
150
250
Uzunluk, mm
880
1.800
2.796
Genişlik, mm
680
1.500
2.360
Yükseklik, mm
800
1.200
1.320
75
900
1,600
LRB
Ağırlık, kg
Tescilli kapasite, m³/saat
Serbest su içeriği, %
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
19*
115*
140*
<5%
<5%
<5%
20
30
30
180
210
210
10
15
15
LRB 40
LAMOR PRODUCTREEL
17
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Arktik Sıyırıcı (LAS)
LAS aşırı soğuk ve buzlu koşullarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş
bir petrol toplama sistemidir. LAS genel
olarak vinç veya mataforayla kullanılsa
da, gerektiğinde isteğe bağlı şamandıraları sayesinde serbest yüzen bir sıyırıcı
olarak da iş görür.
LAS petrolü ayırıp toplamak için
1.850
Genişlik, mm
1.414
Yükseklik, mm
2.182
Ağırlık, kg
870
Ağırlık, pompa ile, kg
950*
Tescilli kapasite, m³/saat
125*
Serbest su içeriği, %
<5%
Hidrolik basınç, bar
150–200
Güç gereği, kW
LAS Arktik koşullarda toplamayı arttırmak için bir sıcak su enjeksiyon sistemiyle donatılmıştır.
LAS, Arktik koşullarda toplamaya
etkin ve pratik çözümler getiren ekipman gelişiminde çok önemli bir atılımı
ifade eder.
Tavsiye edilen çözüm paketi
Teknik Özellikler
Uzunluk, mm
statik buz saptırma boruları ve fırça
bantlarıyla donatılmıştır. İki fırça bandı
petrolü sudan ayırıp toplar, karşılaşılan
buz parçacıkları hazne içindeki bu kırıcı
burgularca parçalanır; aynı burgular petrolü sisteme dahil etkili Lamor GT A pozitif deplasmanlı Arşimet tipi petrol
transfer pompasına besler.
Vinç
Sıyırıcı LAS
Pompa GTA 115
Güç Ünitesi
LPP 77
Tercih edilen kullanım alanları
20–30
*Pompa seçimi için gerekli
Arktik
18
LAMOR PRODUCTREEL
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
Buhar
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor Pruva Kolektörü (LBC)
LBC petrol ve döküntüyü etkili biçimde
toplayan, sert fırçalı bir konveyör ünitesidir. LBC en etkin performansı azami 4
knot hızla ilerleyen gemilerde gösterir.
Teknenin ileri hareketi yüzeydeki petrol
ve döküntüyü ayrıştırma ve toplanma
için fırçalı konveyöre doğru yoğunlaştırır.
LBC her tip ve viskozitedeki petrolleri toplar, çalkantılı sular çalışmasını etkilemez, fırçalı konveyörü petrolleri, emül-
siyon ve kirli döküntüleri sudan
otomatik olarak ayrıştırıp toplar ve güverte üzerine verir. Toplanmış petrol
%5’in altında serbest su içerir.
Fırça ya zincir, ya da bant şeklindedir. Fırça sayısı 2 ve 6 arasında değişir.
Konveyör uzunluğu istenen kapasiteye
ve teknenin büyüklüğüne göre değişir.
Sıyırıcı modülü hidrolik güçle hareket
eder ve içindekiler bir emici pompa, Ar-
Teknik Özellikler
LBC
Uzunluk, mm
Genişlik, mm
Tavsiye edilen çözüm paketi
2C/3000
6B/3750
3.000
3.750
400
1.010
3.300
3.480
280
310
Tescilli kapasite, m³/saat
101*
203*
Serbest su içeriği, %
<5%
<5%
Hidrolik akış, l/dak.
10–15
10–15
Hidrolik basınç, bar
150
150
Güç gereği, kW
3–5
3–5
Süpürme genişliği, mm
Ağırlık, kg
Geçici
depolama
Orta Sıyırıcı
LBC
Güç Ünitesi
LPP 7 HA/C75
Tercih edilen kullanım alanları
Arktik
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
şimet dişli pompa, santrifüj pompa veya
doğrudan bir havuz/tanka akarak boşaltılır. Sistem taşınabilir güç üniteleriyle
teslim edilebileceği gibi, teknenin hidrolik devresiyle de çalıştırılabilir. Sıyırıcıda
depolama ve operasyon konumu arasında değiştirmek üzere bir eğim silindiri
bulunur.
Teknik özellikler LCB ve tekne boyutlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
LAMOR PRODUCTREEL
19
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Serbest
Yüzer Sıyırıcı (LFF) 100
LFF100 açık okyanus petrol toplama
operasyonları için tasarlanmış, çok yüksek kapasiteli serbest yüzer bir sıyırıcıdır.
LFF100 hafiften yüksek viskoziteye kadar
bütün yüzer petrol tiplerini ve emülsiyonları etkin olarak toplamak üzere iki
adet V-zincir cep fırçası tipi konveyörle
donatılmıştır. Her fırçalı zincir konveyörü
dört fırça zincirinden oluşur.
Yeni nesil Fırça Konveyörü LF100 için
geliştirilmiş, çift etkili bir sıyırma sistemidir. Çift etkili fırçalı konveyör her iki yönde de döndürülebilir ve her çeşit petrolde çift etkili olabilmesi için çift fırça bir
kazıyıcıyla donatılır. Petrollerin ayrışmasında seçiciliği pekiştirmek için, sistem
düşük, orta ve yüksek viskoziteli petrolleri toplama sırasında akış kontrolü için
ayarlanabilir bir arka panoya sahiptir.
Yeni sıyırıcı tasarımı su yüzeyindeki
petrolü toplanmak üzere fırça sistemine
aktarır. Fırça konveyör sisteminde iki
farklı kıl uzunluğu bulunması, konveyör
üzerinde cepler oluşturarak çok miktarda yüzer döküntü olan durumlarda bile
her türlü petrolün toplanmasına imkan
verir. Sıyırıcı elverişsiz hava ve deniz koşullarında performansından hiçbir şey
yitirmeden çalışır, %5’ten daha az serbest su toplayarak, değerli depo hacminin azami derecede kullanılmasını sağlar.
Toplanan 500,000 cSt ve üzeri viskozitedeki petrol 115 veya 140 m³/saat
kapasiteli, yüksek hacimli bir Lamor GTA
pompayla boşaltılır. Test edilmiş tescilli
sıyırma kapasitesi 1 milyon cSt bitüm
için 102,6 m³/saat, IFO 40 fuel oil için
111 m³/saattir.
20
LAMOR PRODUCTREEL
Sıyırıcı hidrolik tahriklidir ve operatörün sızıntının en yoğun olduğu yere
yöneltebilmesi içini iki iticiyle donatılır.
Sıyırıcı tipik olarak radyoyla uzaktan kumanda edilir (hem EX, hem EX dışı).
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Teknik Özellikler
Uzunluk, mm
Tavsiye edilen çözüm paketi
2.290
Genişlik, mm
2.250
Yükseklik, mm
1.946
Ağırlık, kg
850
Ağırlık, pompa ile, kg
920*
Tescilli kapasite, m³/saat
405*
Serbest su içeriği, %
<5%
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
210
Hidrolik iticiler, kW
2 x 13,5
*Pompa seçimi için gerekli
Sıyırıcı
LFF100
LPP
Pompa
GTA 115 Dairesel Su
Enjeksiyonlu
Tercih edilen kullanım alanları
40–60
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
LUT
30
Arktik
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
LAMOR PRODUCTREEL
21
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Savaklı Sıyırıcı (LWS) 1300
Serbest yüzer açık deniz LFF 1300 açık
okyanus petrol toplama operasyonları
için tasarlanmış, çok yüksek kapasiteli bir
sıyırıcıdır. Petrolü ayrıştırıp haznede
toplamak için tam otomatik yüzer bir
savakla donatılmıştır. Kendinden ayarlı
savak sıyırma sürecinde operatöre kesin
denetim imkânı verir ve her türlü çalışma koşulunda yüksek geri kazanma kapasitesi sağlar. Toplanan petrolün viskozitesine bağlı olarak, toplama
kapasitesini arttırma amacıyla sıyırıcının
farklı boşaltma pompalarıyla donatılması mümkündür. Sıyırıcı kafası, MSP santri-
füj vidalı pompayla GT A pozitif deplasmanlı Arşimet vidalı pompanın çabuk ve
kolay değiştirilebilmesine göre tasarlanmıştır.
MSP 150 petrol transfer pompası
viskozitesi yüksek sıvıları, iri ve katı cisimleri ve kesmeye duyarlı sıvıları etkin
biçimde aktaracak, yüksek kapasiteli bir
pompa ünitesidir. Lamor MSP 150 santrifüj pompa bir eksenel hidrolik motorla
hareket eder, sadece güçlü bir emme
basıncı değil, yüksek bir çıkış basıncı da
sağlar. Tehlikeli bölgelerde kullanılmaya
elverişlidir.
Sıyırıcı hidrolik tahriklidir ve operatörün sızıntının en yoğun olduğu yere yöneltebilmesi içini iki iticiyle donatılır.
Radyo kontrollü uzaktan kumanda sıyırıcya 200 metre mesafede çalıştırılabilir.
LWS1300 Fırça
Adaptörlü
22
LAMOR PRODUCTREEL
RODUCTREEL
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Teknik Özellikler
Tavsiye edilen çözüm paketi
LWS (fırça adaptörlü)
1300
Uzunluk, mm
2.650
Genişlik, mm
2.215
Yükseklik, mm
1.830
Ağırlık, kg
240
Ağırlık (fırça adaptörü ve pompa
dahil), kg
720
Tescilli kapasite, m³/saat
Hidrolik iticiler, kW
Sıyırıcı
LWS 1300
LUT
Depolama
Pompa
Lamor (GTA 140)
Tercih edilen kullanım alanları
360*
2x13,5
Hidrolik akış, l/dak.
35
Hidrolik basınç, bar
210
Güç gereği, kW
Güç Ünitesi
Lamor
Power Pack
(LPP 58)
13
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
LAMOR PRODUCTREEL
23
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Borda Kolektörü (LSC)
LSC römorkör ve hizmet teknelerinde ve
büyük tekneler için bordaya monte edilen, ilerleyen bir sıyırıcı sistemidir. Hizmet teknesinin bir ya da iki bordasındaki
sıyırıcı ünitesine ek olarak, toplam LSC
sistemi tipik olarak manüel ya da otomatik çıkıntılı bir vinç kolundan ve süpürücü bariyerlerden meydana gelir.
LSC sistemi kanıtlanmış sert fırça
teknolojisini temel alır. Yakın kıyı ve açık
deniz petrol toplama işlemlerinde yüksek performans ve güvenlik sağlar. LSC
dört knota kadar tekne hızlarında etkin
performans vererek, mükemmel manevra yeteneği ve petrole rastladığında yüksek toplama oranları sunar:
Yeni nesil fırçalı konveyör bandı LSC
için çift etkili bir sıyırma sistemidir. Çift
etkili fırçalı konveyör iki yönde de döndürülebilir ve en düşükten en yüksek
viskoziteye kadar bütün petrollerin toplanmasında çift yönlü operasyona izin
veren çifte fırçalı bir kazıyıcı ile donanır.
Dahası, petrollerin ayrışmasında seçiciliği pekiştirmek için, sistem düşük, orta ve
yüksek viskoziteli petrolleri toplama
sırasında akış kontrolü için ayarlanabilir
bir arka panoya sahiptir.
Karşılaşılan petrol sıyırıcıya yönlendirilir daha sonra sisteme dahil petrol
transfer pompasına aktarılır. Fırça zinciri
sayısı tekne boyuna ve istenen kapasiteye göre belirlenir.
Sistem yüksek toplama hızı sayesinde, denizde yayılan sızıntı alanından
azami bölümünü temizler; olay yerine
vardıktan sadece birkaç dakika sonra
sıyırma işlemine başlayabilir, çok az özel
eğitim almış küçük bir ekip tarafından
çalıştırılır.
Sistem, tekne özellikleri, gerekli kapasite ve benzeri etkenler göz önünde
tutularak, en yüksek verim, operasyon ve
güvenlik sağlamak amacıyla her tekne
için özel olarak tasarlanır.
LSC sistemi her boy ve tipte tekneye
uyarlanarak, bu teknelerin petrol toplama teknesi olarak görev yapmasını sağlar. Yeni teknelere olduğu gibi, mevcut
teknelere de monte edilebilir. Burada
verilen teknik özelliklerin tek bordalı
sistem örnekleri olduğunu lütfen not
ediniz.
Teknik Özellikler
LSC
Uzunluk, mm
Genişlik, mm
Yükseklik, mm
Ağırlık, kg
930 / 880
yakl. 1.400
1.590 / 2.155
2.800–3.500
365 / 550
1.000
152*
255*
Serbest su içeriği, %
<5%
<5%
1–4 knot
1–4 knot
20–40
20–40
210
210
10
10
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
LAMOR PRODUCTREEL
5C
3.000–3.500
Tescilli kapasite, m³/saat
Toplama hızı
24
3C
1.700 / 2.370
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Tavsiye edilen çözüm paketi
Tedarik kapsamı örneği
Vinç kolu Manüel/
Vinç kolu
Otomatik A 10
Sıyırıcı
LSC 3C
LPP
Pompa
GTA 50
Tercih edilen kullanım alanları
Arktik
Nehir
Süpürücü
bariyer
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LSC
Şasi
Vinç
GT A Pompa
Hidrolik hortumlar
Petrol transfer hortumları
Vinç kolu (manüel/otomatik)
Süpürücü bariyer (köpük/hava doldurulmuş)
Süpürücü bariyer sarıcı
Lamor güç ünitesi (LSC/pompaya bağlı)
Düz Raf
(Hava üfleyici)
Aksesuarlar
LAMOR PRODUCTREEL
25
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Yerleşik Petrol Toplama
Sistemi (LORS)
LORS tekneye monte edilmiş, ileri hareketli bir sıyırma sistemidir. Sistem 15 - 35
metre arası boylarda orta büyüklükte
hizmet tekneleri ve römorkörler için uygun olduğu gibi, 100 - 300 metre arasındaki büyük teknelerde de kullanılır. Toplam LORS sistemi sıyırma ünitesine ek
olarak sabit ya da teleskopik çıkıntılı vinç
kollarından, sarıcılı ya da sarıcısız süpürücü bariyerlerden, petrol transfer pompası ve radyo kontrollü uzaktan kumandalı ya da kumandasız kontrol
panelinden oluşur.
Dünya üzerinde ileri Lamor teknolojili hareketli sıyırıcı sistemleriyle donatıl-
26
LAMOR PRODUCTREEL
mış 1,000’i aşkın tekne vardır. Bunlardan
500’ü LORS sistemi taşır. Son zamanlarda
teslim edilen sistemlerin çoğu tümüyle
hidrolik tahrikli olup, manüel montaj ya
da söküm gerektirmemesi intikal ve toplama işlemlerinin daha hızlı ve güvenli
olmasını sağlar.
LORS sisteminin konuşlanmasıyla,
bütün tekne bir “petrol işleme tesisine”
dönüşür. Tescilli LORS sistemi, vinç kolu
ve süpürücü bariyerden oluşan toplama
alanındaki yüzey suyunu ve petrolü saptırıp, toplama sürecine kazandırmak için
teknenin ileri hareketinden yararlanır.
Suyun akıntısı petrolü toplama kanalına
taşır; petrol burada bir fırçalı sıyırıcıyla
sudan etkin biçimde ayrıştırılıp uzaklaştırılır.
Yeni nesil fırçalı konveyör bandı
LORS için çift etkili bir sıyırma sistemidir.
Çift etkili fırçalı konveyör iki yönde de
döndürülebilir ve en düşükten en yüksek viskoziteye kadar bütün petrollerin
toplanmasında çift yönlü operasyona
izin veren çifte fırçalı bir kazıyıcı ile donanır. Petrollerin ayrışmasında seçiciliği
pekiştirmek için, sistem düşük, orta ve
yüksek viskoziteli petrolleri toplama
sırasında akış kontrolü için ayarlanabilir
bir arka panoya sahiptir.
Döner fırçalar eski bunker yakıtı ve
emülsiyonlar da dahil her tip petrolü
toplarken, su miktarının düşük olması,
teknedeki tank kapasitesinin etkin kullanılmasını sağlar. Fırçalı sıyırıcı sistemi
petrol sızıntılarında genellikle karşılaşılan yüzer döküntülerden etkilenmez.
Fırça sırası sayısı tekne boyuna ve istenen kapasiteye göre belirlenebilir. Sistemler tipik olarak 2-6 sıradan oluşur, her
bordada 10’a kadar sırası olan sistemler
de üretilmiştir.
LORS sistemi küçük bir mürettebatla
kısa sürede hazırlanıp faaliyete geçirilebilir. Basit ve sezgisel operasyon çok az
özel eğitim gerektirir. Sistem kullanılmadığı zaman, ambara alınır ve böylelikle
teknenin diğer işlevlerinden bağımsız
olur.
Teknik özelliklerin sadece tek bordalık bir sistemin boyut ve rakamlarını gösterdiğini ve yaygın bir LORS dizisinden
sadece örnekler verdiğini lütfen unutmayınız.
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Teknik Özellikler
LORS
Özellik ve Yararları
4C
5C
Uzunluk, mm
2.500–4.500
3.500–5.000
Genişlik, mm
1.000
1.500
Yükseklik, mm
2.000
2.000–3.000
Sistem ağırlığı, kg
2.500
3.000
10
10
Tescilli kapasite, m³/saat
203*
260*
Serbest su içeriği, %
<5%
<5%
1 - 4 knot
1 - 4 knot
20–40
20–40
210
210
Güç gereği
(sadece sıyırıcı),kW.
Toplama hızı
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
Hidrolik basınç, bar
*Pompa seçimi için gerekli kapasite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Güvenli, hızlı ve kolay hazırlık
4 knot’a kadar çalışma hızı
Çok yüksek petrol rastlama oranı
Tüm koşullarda yüksek toplama verimi
<%5’ten az serbest su
Aşırı su toplamadan, çırpıntılı sularda etkili
En yüksek viskoziteli yağlara ve emülsiyonlara kadar her tip petrolü toplar
Mükemmel buz, döküntü ve yosun ayrıştırma özelliği
Basit ve güvenilir kullanım
Tedarik kapsamı örneği (tek borda)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fırçalı sıyırıcı
Akış plakası ve makaraları
Akış pervanesi
Süpürücü bariyeri ve uç şamandırası (köpük ya da havayla doldurulmuş)
Süpürücü bariyer sarıcı
Vinç kolu (manüel / sabit hidrolik / teleskopik)
Kontrol Paneli
Uzaktan radyolu kumanda, gerekirse Ex ZONE1
Petrol transfer pompası
Aksesuarlar (ön ip, hava üfürücü vb.)
Tasarım
LAMOR PRODUCTREEL
27
1|
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Lamor büyük sıyırıcı sistemleri çoklu kullanım ve senaryolar için tasarlanmıştır.
TEKNEYE MONTE | SERBEST YÜZER | UZAKTAN KONTROLLÜ | DÜŞÜK BAKIM | KULLANIMI KOLAY
Lamor Sert Süpürücü
Kolu (LSS) 12 m/15 m
LSS kendini kanıtlamış sert fırçalı petrol
toplama teknolojisini ve isteğe bağlı
olarak değiştirilebilir modüller olarak
savaklı sıyırıcıyı da içerir. Tasarım yakın
kıyı ve açık deniz petrol toplama işlemlerinde yüksek performans ve güvenlik
sağlar.
LSS sisteminin konuşlanmasıyla,
bütün tekne bir “petrol işleme tesisine”
28
LAMOR PRODUCTREEL
dönüşür. Teknenin ileri hareketi, süpürücü kol tarafından oluşturulmuş alandaki
yüzey suyu ve petrolü süpürücü kolla
tekne gövdesi arasındaki toplama sürecine saptırır. Bu akış petrolü ya Lamor 6
zincir fırçalı sıyırıcıyla, ya da savaklı sıyırıcıyla donatılmış, petrol transfer pompasına sahip toplama modülüne aktarır.
Fırça destekli sert süpürge sistemi-
nin avantajı, fırçalı konveyörün petrolü
serbest akan sudan etkin olarak ayrıştırmasıdır. Toplanan petroldeki su oranı
%5’ten azdır.
Konveyör bandı LSS’in tepesine
monte edilir. Sistem kullanılmadığı zaman güvertede depolanarak, teknenin
başka birçok biçimde kullanılmasına izin
verir.
LAMOR SIYIRICI SİSTEMLERİ-BÜYÜK
Teknik Özellikler
LSS
Uzunluk, mm
Özellik ve Yararları
12 m
15 m
11.860
15.350
• Sağlam yapı. Hızlı kurulum.
• fırçalı sıyırıcı modülüyle toplanan petrol içinde
serbest su oranı %5’ten az.
• Her çeşit petrolün etkin toplanmasına uygun.
Genişlik, mm
3.232
3.600
Yükseklik, mm
2.120
2.120
Tedarik kapsamı örneği
Ağırlık, kg
4.335
5.390
Sıyırıcı
6c
6c
Hidrolik akış
(sadece sıyırıcı), l/dak.
20
20
210
210
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidrolik basınç, bar
Güç gereği, kW
Serbest su içeriği, %
7
7
<5
<5
LSS
Sıyırıcı modülü
GT A Pompa
Hidrolik hortumlar
Petrol transfer hortumları
Lamor güç ünitesi (pompaya bağlı)
Aksesuarlar
İki noktadan kaldırmalı özel vinç.
LAMOR PRODUCTREEL
29
2|
LAMOR TELESKOPİK HORTUMLU TAMBUR
Lamor Teleskopik
Hortumlu Tambur (LUT)
Teleskopik Vinç Kolu ile
Sıyırıcıyı kurmak için başka bir vinç kullanmak yerine, LUT tek kişi tarafından
yönetilebilecek bir teleskopik kollu vinç
ile donatılabilir. Teleskopik vinç kolu bordadaki bir kapak sayesinde güverte altından da kuruluma izin veren NOFO
standardına göre üretilmiştir.
Hidrolik ve petrol transfer hortumları, hortumlara sürekli olarak ve bütün
30
LAMOR PRODUCTREEL
uzunlukları boyunca güç verebilmek
amacıyla döner mafsallarla makaranın
merkezindeki bir manifolda bağlanır.
LUT, freni hidrolik olarak devre dışı
bırakılan bir hidrolik motorla is çalıştırılır.
İsteğe bağlı olarak, makara Zone 1 EX
proof belgesi gereklerine uygun olarak
teslim edilebilir. Hareketli mafsal Finlandiya’da Teknik Araştırma Merkezinde
(VTT) + 90ºC ısıda, %90 nem oranı altında dört haftalık ve –40 ºC ısıda iki günlük
birer testten geçmiştir.
Petrol transfer ve hidrolik hortumları
çeşitli boylarda olabilir.
LAMOR TELESKOPİK HORTUMLU TAMBUR
Teknik Özellikler
Uzunluk, mm
6.057
Genişlik, mm
2.700
Yükseklik, mm
Hafif, kg
Kapasite, m
Standart uzanımda yük, kg
Standart uzanım, m
40 derecede kaldırma kapasitesi
Dönüş
Rotasyon torku, kNm
3.465
12.100
90
1.900
16,5
3 ton
360 derece
40
Hidrolik akış, l/dak.
40
Hidrolik basınç, bar
350
LAMOR PRODUCTREEL
31
3|
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Kullanım amacı ve senaryoya bağlı olarak, Lamor petrol bariyerleri çeşitli boyutta ve çeşitli malzemeyle üretilir.
RULO VEYA RAF HALİNDE TESLİM EDİLİR | MORÖTESİNE DİRENÇLİ | POLYESTER, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK, VB.
| LAMOR BARİYER YIKAYICISIYLA YENİDEN KULLANILABİLİR | HAZIRLANMASI HIZLI VE KOLAYDIR
Lamor Otomatik
Bariyerleri (LAB)
LAB’ın benzersiz tasarımı tek bir ruloyla
600 metreye kadar bariyer depolanmasına imkan verir. Bariyer tamburdan salındıkça, bariyer sonuna bağlı tek bir hava
kaynağınca otomatik olarak şişirilir. Şişme işlemi tamamlanınca, tescilli iç tasarım şamandıra hücrelerini otomatik olarak ayırır.
Her şamandıra hücresi diğerlerinden
ayrılır. Bir hücrenin hasar görmesi, ya da
sönmesi durumunda, yanındaki hücreler
etkilenmeyecek ve şişmiş kalacaktır. Her
hücrede ilave batmama özelliği sağlamak amacıyla, bir kat kapalı hücre köpüğü kullanılır.
Otomatik Bariyerler
Ürün
32
Ürün
Bölüm
(m)
Sönük
Yükseklik
(mm)
Ağırlık
(kg/m)
Hava payı
(mm)
Su kesimi
(mm)
Balast
(kg/m)
Liman Modeli
30
800
3,8
305
460
2.5
Açık Deniz Modeli
30
1.090
6
460
640
3,6
Derin Deniz Modeli
30
1.630
6,8
610
910
3,6
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Tavsiye edilen çözüm paketi
Teknik Özellikler
Bölüm uzunluğu, m
30
Hava payı, mm
305–610
Su kesimi, mm
460–910
Toplam yükseklik, mm
3,8–6,8
Balast ağırlığı, kg/m
2,5–3,6
Demirleme
SETİ
Hava
Üfürücü
HAB200
Sıyırıcı
Makarası
LPP14
Tercih edilen kullanım alanları
3,7
Kaplama
Üretan/
Neopren
Taban dokusu
Polyester
Arktik
Şişme basıncı, mbar
Çekme
SETİ
800–1.630
Ağırlık (toplam
operasyonel), kg/m
Hava hücresi uzunluğu, m
LAB
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
34
LAMOR PRODUCTREEL
33
3|
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Kullanım amacı ve senaryoya bağlı olarak, Lamor petrol bariyerleri çeşitli boyutta ve çeşitli malzemeyle üretilir.
RULO VEYA RAF HALİNDE TESLİM EDİLİR | MORÖTESİNE DİRENÇLİ | POLYESTER, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK, VB.
| LAMOR BARİYER YIKAYICISIYLA YENİDEN KULLANILABİLİR | HAZIRLANMASI HIZLI VE KOLAYDIR
Lamor Köpük Doldurulmuş
Petrol Bariyerleri (FOB) 350-1500
FOB petrol sızıntısını sınırlamak için hızlı
ve güvenilir bir yöntem olarak tasarlanmış olup, hızlı hazırlanır, kullanımı kolaydır, hafif ve dayanıklıdır. FOB limanlarda
ve petrol terminallerinde acil durumlara
veya sürekli kullanıma elverişlidir. Yükseklikleri 350 ile 1.500 mm arasında değişir. 25 metrelik bölümler halinde teslim
edilmekle birlikte, farklı uzunluklarda da
hazırlanabilir.
FOB görünmesi kolay kırmızı PVC
kaplı, petrol ve güneş ışığına dirençli,
örgülü 1100 dtex polyesterden üretilir.
Her bölüm reflektörler içerdiği gibi, ışıklı
cepler ve radar tespiti için alüminyum
folyolarla donatılır. Yüzdürme özelliği
dirençli köpük dolu kapalı hücrelerden
sağlanır ve bariyerin eteklerine balast
zinciri eklenir.
FOB depolanacak raflar halinde tes-
lim edilerek, bölümlerin kolaylıkla önceden bitiştirilip bariyerin hızla hazırlanmasına izin verir; ya da kolayca sağılıp
geri toplanması için tahrikli makaralarla
sevk edilir.
Köpük Doldurulmuş Petrol Bariyerleri
Ürün
34
Bölüm (m)
Toplam
Yükseklik
(mm)
Operasyonel
Ağırlık
(kg/m)
Hava payı
(mm)
Su çekimi
(mm)
Ballast
(kg/m)
FOB 350/25m
25
350
3,5
150
200
1,9
FOB 500/25m
25
500
3,8
200
300
1,9
FOB 750/25m
25
750
4,2
250
500
1,9
FOB 900/25m
25
900
5,3
300
600
3
FOB 1000/25m
25
1,000
5,7
350
650
3
FOB 1200/25m
25
1.200
6,2
425
775
3
FOB 1500/25m
25
1.500
7,5
500
1.000
3
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Teknik Özellikler
Bölüm uzunluğu, m
Yükseklik, mm
Ağırlık
(toplam operasyonel), kg/m
Tavsiye edilen çözüm paketi
25
350–1500
150–500
Su kesimi, mm
200–1.000
Isıya direnç
Taban dokusu
Dokunun Çekme Mukavemeti
Demirleme
seti
AS FOB
Çekme seti
TS FOB
3,5–7,5
Hava payı, mm
Balast ağırlığı, kg/m
FOB
Bariyer
depolama konteynırı
20” LCO 20
Tercih edilen kullanım alanları
1,9–3
-35...+70 °C
1100 dtex
polyester
4000 N/5 cm
Arktik
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
LAMOR PRODUCTREEL
35
3|
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Kullanım amacı ve senaryoya bağlı olarak, Lamor petrol bariyerleri çeşitli boyutta ve çeşitli malzemeyle üretilir.
RULO VEYA RAF HALİNDE TESLİM EDİLİR | MORÖTESİNE DİRENÇLİ | POLYESTER, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK, VB.
| LAMOR BARİYER YIKAYICISIYLA YENİDEN KULLANILABİLİR | HAZIRLANMASI HIZLI VE KOLAYDIR
Lamor Şişirilebilir Hafif Bariyerler
(ILB) 500-1200
ILB görülmesi kolay portakal renkli PVC
kaplı, petrole ve güneş ışığına dirençli,
dokunmuş dtex 1100’den üretilir. ILB
standart olarak 500-1.200 mm yüksekliğinde ve 25 m.lik boylarda teslim edilir.
İstek durumunda, farklı yükseklik ve
boylar da mevcuttur.
Her bölümde dört hava hücresi ve
yüksek kaliteli dört Monsun XG 1” hava
valfı bulunur. Eteğin alt tarafındaki galvanize zincir balast görevi görür. ILB hızla sağılıp geri toplanmasına imkan veren
ve 250 metre bariyer taşıyan tahrikli sarıcılar üzerinde depolanabilir. Bir başka
seçenek de, kolay erişim için bariyer torbalarına kısa parçalar yerleştirmektir. ILB
depo sarıcısından sadece iki operatör
tarafından hızla, tipik olarak 250 metresi
10-15 dakikada sağılabilir. ILB bariyeri
kullanımdan sonra deterjanla, basınçlı
sıcak ya da soğuk suyla, ya da Lamor
Bariyer Yıkama Makinesiyle kolayca temizlenir.
Şişirilebilir Hafif Bariyerler
Ürün
36
Bölüm (m)
Çalışma
Yüksekliği
(mm)
Ağırlık
(kg/m)
Hava payı
(mm)
Su çekimi
(mm)
Balast
(kg/m)
ILB 500/25m
25
500
3
230
270
1
ILB 750/25m
25
750
3,5
300
450
1
ILB 1000/25m
25
1.000
5,7
300
700
1
ILB 1200/25m
25
1.200
6
400
800
1
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Teknik Özellikler
Bölüm uzunluğu, m
Yükseklik
Ağırlık
(toplam operasyonel), kg/m
Tavsiye edilen çözüm paketi
25
500–1.200
3–6
Hava Payı
230–400
Su kesimi
270–800
Balast ağırlığı, kg/m
Isıya direnç
Taban dokusu
Dokunun Çekme Mukavemeti
Hava hücresi uzunluğu, m
Valf
ILB
Çekme seti
TS ILB
Demirleme
seti AS ILB
Hava Üfürücü
HAB200
Sıyırıcı
Makarası
HSR L
Güç Ünitesi
LPP 7 HA/B8
1
-35...+70 °C
1100 dtex
polyester
Tercih edilen kullanım alanları
4.000 N/5 cm
4,85
Monsun G1”
Gölet
Sanayi
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
LAMOR PRODUCTREEL
37
3|
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Kullanım amacı ve senaryoya bağlı olarak, Lamor petrol bariyerleri çeşitli boyutta ve çeşitli malzemeyle üretilir.
RULO VEYA RAF HALİNDE TESLİM EDİLİR | MORÖTESİNE DİRENÇLİ | POLYESTER, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK, VB.
| LAMOR BARİYER YIKAYICISIYLA YENİDEN KULLANILABİLİR | HAZIRLANMASI HIZLI VE KOLAYDIR
Lamor Heavy Duty Petrol
Bariyerleri (HDB) 900-2000
HDB özellikle açık denizlere, limanlara
ve petrol terminalleri ve güç santralleri
gibi sürekli kullanıma uygun bariyerlere
giderek artan talebi karşılar. HDB 9002.000mm arasında değişen yükseklikler
ve 50-100 metre uzunluğunda bölümler
halinde üretilir.
HDB en kaliteli malzeme kullanılarak
üretilir ve iki kat sentetik kumaşın sentetik petrole dayanıklı kauçuktan dış yüzeylerle birlikte sertleşeceği şekilde imal
edilir. HDB pop perçin kullanmadan,
tümüyle sertleştirilmiş kauçuk kaynak
parçalarıyla üretilir. Sentetik kaplamalı
dış yüz HDB’ye petrol ve morötesi etkilerine karşı mükemmel direnç sağlar.
HDB tescilli Lamor F1 hava ventili ve
bir Lamor Hava Üfleyici kullanarak, hızla
şişirilebilir. Şişirme sırasında hava ventili
tek bir kişi tarafından kullanılabilir.
HDB’nin kendine özel hidrolik tahrikli bir
makaraya sarılması, böylelikle 200 metresinin yaklaşık 15 dakikada sarılmasına
imkan verilmesi tavsiye edilir.
Heavy Duty Petrol Bariyerleri
Ürün
38
Bölüm
(m)
Sönük
Yükseklik
(mm)
Ağırlık
(kg/m)
Hava payı
(mm)
Su kesimi
(mm)
Yüzme/
ağırlık
oranı
HDB 900/50m
50
900
8,1
350
450
11:1
HDB 900/100m
100
900
8,1
350
450
11:1
HDB 1000/50m
50
1.000
9,2
380
410
10.7:1
HDB 1000/100m
100
1.000
9,2
380
410
10.7:1
HDB 1200/50m
50
1.200
10,0
440
560
10:1
HDB 1200/100m
100
1.200
10,0
440
560
10:1
HDB 1300/50m
50
1.300
11,3
440
660
10:1
HDB 1300/100m
100
1.300
11,3
440
660
10:1
HDB 1500/50m
50
1.500
13,5
425
865
12:1
HDB 1500/100m
100
1.500
13,5
425
865
12:1
HDB 1600/50m
50
1,600
14,6
425
965
13,5:1
HDB 1600/100m
100
1,600
14,6
425
965
13,5:1
HDB 1800/50m
50
1.800
15,6
560
960
13:1
HDB 1800/100m
100
1.800
15,6
560
960
13:1
HDB 2000/50m
50
2.000
17,1
560
1.160
12,5:1
HDB 2000/100m
100
2.000
17,1
560
1.160
12,5:1
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Tavsiye edilen çözüm paketi
Teknik Özellikler
Bölüm uzunluğu, m
Yükseklik, mm
50 veya 100
900–2.000
Ağırlık (toplam operasyonel),
kg/m
7,4–23,5
Hava payı, mm
350–560
Su kesimi, mm
450–1.160
Balast ağırlığı, kg/m
Isıya direnç
Taban dokusu
Dokunun Çekme
Mukavemeti
Hava hücresi uzunluğu, m
Hava Valfi
HDB
Çekme
Demirleme
seti AS HDB
Hava
üfleyici
Makara
LPP 7–14
1,5–4,5
-40...+60 °C
EP 315 ve 400
Tercih edilen kullanım alanları
15.750–20.000 N/
5 cm
3
F1
Arktik
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
LAMOR PRODUCTREEL
39
3|
LAMOR PETROL BARİYERİ SİSTEMİ
Kullanım amacı ve senaryoya bağlı olarak, Lamor petrol bariyerleri çeşitli boyutta ve çeşitli malzemeyle üretilir.
RULO VEYA RAF HALİNDE TESLİM EDİLİR | MORÖTESİNE DİRENÇLİ | POLYESTER, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK, VB.
| LAMOR BARİYER YIKAYICISIYLA YENİDEN KULLANILABİLİR | HAZIRLANMASI HIZLI VE KOLAYDIR
Lamor Katı Yüzer
Bariyer (SFB)
SFB hızlı hazırlanmayla bütünleşmiş
maddi sürdürülebilirliğe yönelik tüm
mevcut talepleri karşılamak için tasarlanmıştır. SFB’nin son derecede dayanıklı
malzemeden üretilmiş, düşük ağırlıklı bir
bariyer olması kullanımını kolaylaştırır,
yüzen petrol ve döküntüyü toplayıp tutmasına izin verir.
SFB sanayi merkezlerinden nehir ve
limanlara kadar birçok senaryoda kullanıma hazır olmanın maliyet-etken bir
yöntemidir. Köpük şamandıralı, üstten
gergi halatlı, balast zincirli ve konektörlü
olup, PVC kumaştan üretilen bu çok yönlü sistem müşterinin özel ihtiyaçlarına
göre hazırlanır.
SFB 150 mm (6”) ile 635 mm (24”)
arasında değişen toplam yükseklikte
üretilir. Kapalı hücre köpük kütükleri
1.800 mm (6 ft) uzunluğundadır. En çok
sipariş edileni, bölüm uzunluğu 30 m,
hava payı 150 mm, su kesimi 305 mm,
yüksekliği 455 mm, ağırlığı 3 kg/m olan
SBF 18” dir.
Tavsiye edilen çözüm paketi
Teknik Özellikler
Taban dokusu
Polyester
Dokunun Çekme Mukavemeti
2.800 N/5 cm
Isıya direnç
-30 + 70 °C
SFB 18”
Depolama
torbası BSB
Tercih edilen kullanım alanları
Arktik
40
LAMOR PRODUCTREEL
Nehir
Yakın Kıyı
Limanı
Kıyı Şeridi
Açık Deniz
AKSESUARLAR
Bariyerler için Lamor Hidrolik
Depo Tamburları (HSR)
HSR, köpük doldurulmuş petrol bariyeri
(FOB), şişirilebilir hafif petrol bariyeri
(ILB), kendi kendini şişiren Lamor otomatik bariyer (LAB) veya heavy duty petrol
bariyerlerinin sarılması için tasarlanmıştır.
Makaralar hidrolik motorlar ve planet dişli vites kutularıyla tahrik edilir. Çok
insan gücü kullanılarak kolaylıkla sağılmalarına ve geri toplanmalarına imkan
veren, LPP 6, 7 veya 14kW’lik hidrolik
Lamor güç üniteleriyle çalıştırılır.
Hafif makara şasisi çelikten, makara
da denize mukavim alüminyumdan imal
edilir. Tambur şasisi standart olarak hem
denizde hem de karada kolaylıkla kaldırılmaya imkan veren forklift kanalları ve
4 noktadan kaldırma noktasıyla donatılır.
İstendiğinde, deniz tipi dönme kilit
ve konteynır köşe kılavuzu da takılabilir.
Teslimat kapsamındaki branda depolanmış bariyere azami koruma sağlar.
Teknik Özellikler
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
SIYIRICI TAMBURLARI
HSR 1514
HSR 1817
HSR 1822
HSR 1830
Uzunluk, mm
2.020
2.400
2.900
3.654
Genişlik, mm
1.627
1.800
1.800
1.800
Yükseklik, mm
1.800
2.100
2.100
2.100
500
704
790
840
Makara çapı, mm
1.500
1.800
1.800
1.800
Makara iç genişliği, mm
1.400
1.700
2.200
3.000
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik
Var
Var
Var
Var
Hidrolik akış, l/dak.
15
15
15
15
Hidrolik basınç, bar
150–210
150–210
150–210
150–210
Ağırlık, kg
Makara malzemesi, makara
Şasi malzemesi
Forklift kanalı
LAMOR PRODUCTREEL
41
AKSESUARLAR
Lamor Hava Üfleyiciler
Hidrolik Hava Üfleyici (HAB) 200
HAB 200 bariyer şişirmek için kullanılır.
Hava üfleyici taşınabilir bir alüminyum
şasiye yerleştirilmiş bir hidrolik motordan ve hava üfleyiciden oluşur.
Cihaz TEMA hidrolik çabuk ayırma
kaplinleriyle donatılmıştır. HAB 200 iç
kısımları bir emme filtresiyle korunur.
Lamor HAB 200’ün ayarlı çıkış basıncı
petrol bariyerinin şişirme sırasında hasar
görmesini önler. Bunun dışında, HAB
200 bariyer söndürmede emme gücü
sağlayacak şekilde de tasarlanabilir.
Lamor HAB 200 Lamor hidrolik güç
DAB
42
LAMOR PRODUCTREEL
ünitesi ailesinden biriyle, ya da tekne
hidroliğiyle tahrik edilebilir.
Lamor Dizel Hava
Üfleyici (DAB) 200
DAB 200 kayışla çalışan radyal bir pervanedir. Dizel motoruyla çalıştırılan hava
üfleyici DAB 200 bariyer şişirmede kullanılır. Hava üfleyici bir dizel motoru ve bir
hava üfleyiciden oluşur.
Üfleyici, motor ve arkaya kıvrık kanatlı, sac pervane boyanmış çelikten bir
mahfaza içine yerleştirilmiştir. DAB 200
iç kısımları bir emme filtresiyle korunur.
LPP 14 - DAB ile
Lamor DAB 200’ün ayarlı çıkış basıncı
petrol bariyerinin şişirme sırasında hasar
görmesini önler. Bunun dışında, DAB
200 bariyer söndürmede emme gücü
sağlayacak şekilde de tasarlanabilir.
Hidrolik Hava Üfleyicili (HAB)
Lamor Güç Ünitesi (LPP) 14
Entegre HAB 200’lü LPP 14 heavy duty
petrol bariyerlerini makaradan sağmak
için ideal bir cihazdır. HAB 200’ün bariyer şişirmede kullanılacağı durumlarda
çalıştırılacak hidrolik bir çıkış vardır.
Üfleyici hidrolik güç altında değilken,
AKSESUARLAR
Teknik Özellikler
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
HAB 200 hava üfleyicinin hava girişi mekanik olarak kapatılabilir, böylelikle her
iki hidrolik çıkış başka cihazlara güç vermede kullanılabilir.
Lamor HAB 200’ün ayarlı çıkış basıncı
petrol bariyerinin şişirme sırasında hasar
görmesini önler.
Dizel motor, hidrolik pompa ve hava
üfleyici, tutamak ve tekerlekleri olan sağlam bir çelik şasi üzerine yerleştirilmiştir.
HAB 200
DAB 200
LPP 14
HAB 200 ile
Uzunluk, mm
550
1.170
1.200
Genişlik, mm
410
540
860
Yükseklik, mm
600
780
830
HAVA ÜFLEYİCİLER
Ağırlık, kg
Hava akımı, m3/saat
Hava basıncı, bar
40
85
56
256
400
400
400
0,1
0,1
0,1
Hidrolik gereği, l/dak.
25–40
–
–
Hidrolik akış, l/dak.
0
25–40
–
20
Hidrolik basınç, bar
150
–
210
Motor gücü, kw
–
3,5
14
Yakıt tank kapasitesi, l
–
5
–
Hidrolik yağ tank kapasitesi,, l
30
LPP 7 HAB ile
LAMOR PRODUCTREEL
43
4|
POMPA SİSTEMLERİ
Lamor pompa sistemleri birçok kapasiteye göre tasarlanır.
BENZERSİZ VE ÖZEL TASARIM | POZİTİF DEPLASMAN POMPALARI | FARKLI PETROL TİP VE VİSKOZİTELERİ
GT A Petrol Transfer Pompaları
GT A 20–30, GT A 50–70, GT A 115 –140
Lamor’un kendi tasarımı olan petrol
transfer pompaları vardır: GT A, 20 140m³/saat kapasiteleri kapsayan Arşimet tipi vidalı bir dalgıç pompa serisidir.
Tasarım, petrollü suyu emülsiyon
haline getirmeyecek sakin bir pompalama işlemi gerçekleştirir ve malzemenin
etkin hareketini sağlar. Bu pompalar
petrol transferinde kullanılmanın yanı
Özellik ve Yararları
• Viskoziteleri son derecede
yüksek petrol ve döküntü
elleçleme yeteneği
• 20 - 140 m³/saat arası kapasiteler (88 - 616 USGPM)
• Suda bile 12 barlık yüksek
çıkış basıncı
• Aşınmaya karşı tam koruma
• Basitleştirilmiş bakım ve
onarım
44
LAMOR PRODUCTREEL
sıra, ağır ham petrol, bitüm gibi acil boşaltma uygulamalarına, tank temizliği,
boru hattı bakımına vb. de elverişlidir.
GT A pompalarının performansı girişe standart olarak eklenen bir su/buhar
enjeksiyonuyla ve yosun, plastik ve ip
gibi katı maddeler için döküntü kesme
bıçağıyla arttırılmıştır.
Pompa gövdeleri denize mukavim
sağlam alüminyumdan, iç aksamı aside
mukavim paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, pompanın “kuru” kalması için
özel contalar kullanılmıştır.
Pompa sahada yoğun olarak denenmiş ve farklı viskozitelerde petrolleri
toplama kapasiteleri Bureau Veritas tarafından tescil edilmiştir.
Teknik Özellikler
Pompa
model
U
(mm)
G
(mm)
Y
(mm)
Ağırlık
(kg)
Kapasite
(m3/saat)
Çıkış
basıncı
(bar)
Hidrolik
akış,
azami
(l/dak.)
Hidrolik
basıncı
azami
(bar)
GT A 20
300
195
435
25
20
12
80
210
GT A 30
300
195
435
26
30
12
75
210
GT A 50
400
250
500
49
50
12
160
210
GT A 70
400
250
500
47
70
12
92
210
GT A 115
500
300
598
71
115
12
160
210
GT A 140
500
300
598
71
140
12
160
210
POMPA SİSTEMLERİ
Tavsiye edilen çözüm paketi
Tercih edilen kullanım alanları
Pompa GT A
20–30
Su
enjeksiyon
LWI
Hortum
ırgatı
Güç Ünitesi
LPP 23D
Pompa GT A
50
Su
enjeksiyon
LWI
Hortum
ırgatı LWW
60/2 Al
Güç Ünitesi
LPP 58D
Pompa GT A
70
Pompa GT A
115–140
Su
enjeksiyon
LWI
Su
enjeksiyon
LWI
Hortum
ırgatı LWW
60/2 Al
Hortum
ırgatı LWW
60/2 Al
Güç Ünitesi
LPP 36D
Arktik
Kara
Nehir
Yakın Kıyı
Liman
Gölet
Kıyı Şeridi
Sanayi
Açık
Deniz
Güç Ünitesi
LPP 58D
LAMOR PRODUCTREEL
45
5|
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ
Lamor sıyırıcı sistemleri, petrol çevreleme bariyer makaraları vb. gibi petrol
sızıntısıyla mücadele ekipmanının esnek ve etkin çalışabilmeleri için geniş
bir dizi taşınabilir ve mobil güç ünitesi
sunar.
Senaryoya, iklim koşullarına ve
toplama operasyonlarına bağlı olarak,
çok sayıda çok amaçlı hidrolik, elektrik
ve ex-proof elektrik güç üniteleri mevcut olup, bu üniteler güçlü petrol transfer pompaları, Chalwyn valfları, kıvılcım tutucular, konteynır köşeleri,
paslanmaz çelik kaplinler, uzaktan
kontrol cihazları gibi çeşitli teknik parametrelerle bir arada teslim edilebilir.
Güç kapasiteleri örneğin 3 kW ile
200 kW arasında değişir. Tipik üniteler
hava soğutmalı veya turbo-şarjlıdır ve
su soğutmalı dizel motorları tahrik
eder. Tüm güç üniteleri yüksek kaliteli
ve dayanıklı malzemeden üretilir, böylelikle uzun bir hizmet ömrü sağlar;
kısa sürede yedek parça temin eden
dünya çapında bir bakım ağıyla desteklenir.
Burada güç ünitelerinden bir seçki
sunulmaktadır; tüm ürün yelpazesi çok
daha fazla modeli, seçeneği ve özel
çözümü kapsar.
Lamor dünya üzerindeki sıkı salım
kuralları nedeniyle yepyeni bir güç
ünitesi dizisi geliştirmekte, böylelikle
çevreye bırakılan izleri azaltmaktadır.
Yeni güç ünitesi dizisinin farklı uzaktan
kumanda modlarıyla çalışması sıyırıcı,
petrol bariyeri makarası gibi çeşitli petrol sızıntısı mücadele (PSM) ekipmanından bazılarının aynı anda kullanılmasına izin verecek, böylelikle farklı
işlevler ve PSM ekipmanı için birkaç
farklı güç ünitesi yerine tek bir güç
kaynağına ihtiyaç olacaktır. Dahası, son
model güç üniteleri daha düşük gürültü emisyonuna sahiptir.
46
LAMOR PRODUCTREEL
POMPALI GÜÇ ÜNİTELERİ
Lamor Hidrolik
Güç Ünitesi (LPP)
6 HA ve 7 HA ile C75
LPP 6 HA/C75, güçlü bir transfer pompasına bağlanmış, çok amaçlı, toplu
bir hidrolik güç ünitesidir. Gücünü
3.600 dev/dak.da 5,4 kW üreten tek
silindirli, hava soğutmalı bir dizel motorundan alır.
LPP 6 HA/C75 standart olarak
elektrikli marş ve yedek bir manüel
marşla donatılır. LPP 6 HA kıvılcım tutucu ve Chalwyn emniyet valfıyla de
teslim edilebilir.
LPP6 HA/C75 150 bar basınçta 3 l/
dak. pompalayabilen bir hidrolik devreye sahiptir. Hidrolik akışı hidrolik
pompa gövdesindeki bir valfla kontrol
edilir.
LPP 6 HA/C75 Lamor sıyırıcı dizisini çalıştırmak için yeterli güç üretir.
LPP 6 HA/C75 Lamor Hafif Bariyer Ma-
karasına güç aktarmak için de kullanılabilir. Yekpare Spate C75 pompa çift diyaframlı ve kendinden emişli bir
pompadır. 63,5 mm/2,5 inç (75 mm/3
inç seçeneği de mevcuttur) girişi ve çıkış
Camlock kaplinleriyle 30 m³/saat azami
kapasite üretir. Spate C75 6 mm.ye kadar katı maddelerde etkindir; karşılaşılan her çeşit petrolden korunmak için
bütün contalar sentetik kauçuktan üretilir.
LPP6 HA/C75 çift tekerlekli, kolay
kullanılması için katlanabilir tutamaklı
sağlam ve taşınabilir bir şasiye monte
edilir. Daha fazla kapasite ve güce gerek
duyulan, ama yekpare Spate C75 pompa
ve özelliklerinden vazgeçilmeyen durumlarda, Hidrolik Güç Ünitesi LPP 7HA
ve C75 bileşimi önerilir.
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ
LPP 6 HA C75 ve LPP 7 HA C75 Teknik Özellikleri
LPP
Özellik ve Yararları
LPP 6 HA C75
LPP 7 HA C75
Uzunluk, mm
895
940
Genişlik, mm
900
985
Yükseklik, mm
730
780
Ağırlık, kg
130
150
Hidrolik devre, adet
1
1
Hidrolik akış, l/dak.
3
10
Hidrolik basınç, bar
150
150
Güç, kW
5,4
7,3
3
8
Hidrolik yağ tank kapasitesi, l
Yakıt tank kapasitesi, l
Basma yüksekliği, m
5
5
30
30
Emiş, m
9,1
9,1
Tekerlek
Var
Var
İsteğe bağlı
İsteğe bağlı
Otomatik kapatma
•
•
•
•
çok amaçlı, toplu, hidrolik güç ünitesi
entegre petrol transfer pompası
taşınabilir, tekerlekli
Minimax sıyırıcıları hafif bariyer
makaralarını tahrik edebilir.
• Bureau Veritas tarafından test edilmiş
kapasite
LAMOR PRODUCTREEL
47
5|
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ KÜÇÜK
Lamor Hidrolik Güç Üniteleri
(LPP) 7, 14 ve 16
LPP 7 ve 14, sıyırıcı dizisi ve küçük hidrolik ekipman için güç kaynağı olarak
kullanılır. LPP 7 ve 14 tekerlekli ve sert
çelik borudan imal edilmiş mobil bir
şasiye yerleştirilen 7,3/14 kW’lik tek silindirli, hava soğutmalı bir dizel motoruna
bağlıdır. LPP 7 ve 14 üzerinde iki hidrolik
devre bulunur.
LPP 7 ve 14 uzak yerlerde kullanılan
hidrolik ekipman için hafif ve kolayca
taşınabilecek bir güç çözümüdür. Kolay
kullanım için standart olarak elektrikli
marş ve yedek bir manüel marş bulunur.
48
LAMOR PRODUCTREEL
LPP 7 ve 14 kıvılcım tutucu ve Chalwyn
emniyet valfıyla de teslim edilebilir. Motor gürültüsünün sorun olabileceği ortamlar için, LPP 7 ve 14 isteğe bağlı olarak sessiz modda da sağlanabilir.
İki hidrolik devreye sahip LP 16, aynı
anda örneğin sıyırıcı ve petrol transfer
pompası gibi birden fazla ekipmanı tahrik etmek için kullanılabilir. Lamor LPP 16
su soğutmalı dizel motora iyi dolaşım
sağlayacak şekilde tasarlanmış bir çelik
şasiye yerleştirilir. Elektrik marşla donatılan LPP 16 üzerinde kolay erişilebilir bir
kontrol paneli ve bir hidrolik yağ soğutucu bulunur. Sistem yük duyarlı olduğu
için, basıncın tüketime bağlı olarak oynaması durumunda bile akış hep sabit kalır.
Hidrolik güç ünitesi güvenlik nedenleriyle bir otomatik stop sistemiyle donatılır.
Bir arıza anında, motor faaliyeti durdurulur.
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ KÜÇÜK
Teknik Özellikler (Küçük)
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
Özellik ve Yararları
GÜÇ ÜNİTESİ
LPP 7
LPP 14
LPP 16
Uzunluk, mm
945
930
1.000
Genişlik, mm
850
770
601
Yükseklik, mm
785
800
1.000
Ağırlık, kg
370
140
195
Hidrolik akış, l/dak.
28
39
50
Hidrolik basınç, bar
170
180
150
Güç, kW
7.3
14
16
Tekerlek
Var
Var
Yok
İsteğe bağlı
Standart
Standart
Otomatik kapatma
• hafif, kolay taşınabilir güç çözümü
• bir dizi Lamor sıyırıcı ve nispeten küçük
hidrolik ekipman için kanıtlanmış güç
kaynağı
• elektrik marş standart
• sessiz modda teslim edilebilir
LAMOR PRODUCTREEL
49
5|
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ ORTA/BÜYÜK
Lamor Hidrolik Güç Üniteleri
(LPP) 23, 35 ve 58
Lamor LPP 23 hava soğutmalı dizel motora iyi dolaşım sağlayacak şekilde tasarlanmış bir çelik şasiye yerleştirilir. Güç
ünitesi elektrik marşla donatılmıştır (yaylı
veya hidrolik marş isteğe bağlıdır) ve
standart olarak kontrol paneli, hidrolik
yağ soğutucusu ve kıvılcım tutucuya da
sahiptir. LPP 23’ün güç verdiği ekipmana
sağlanan yağ akımının kolayca ayarlanabilmesi için bir hidrolik denge valfı sistemi kullanılır. Basıncın tüketime bağlı olarak oynaması durumunda bile akış hep
ayarlandığı gibi kalır.
LPP 23’ün dört nokta kaldırma halkası ve forklift kanallarıyla donatılmış olması karada veya denizde elleçlenmesini
kolaylaştırır. Hidrolik güç ünitesi güvenlik
nedenleriyle bir otomatik stop sistemiyle
donatılır. Bir arıza anında, motor faaliyeti
durdurulur.
Lamor Hidrolik Güç Üniteleri
(LPP) 77, 119, 150 ve 200
Lamor yüksek kapasiteli ve çok amaçlı
güç üniteleri birçok hidrolik petrol sızıntısı temizleme ekipmanının esnek çalıştırılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
4/6-silindirli motorlar sıralı düzende
olup, tam yetkili elektronik kontrollerle
donatılmıştır. Bir Yüksek Basınç Tutuculu
Püskürtme (High Pressure Common Rail
- HPCR) yakıt sistemi her devir/dakikada
daha fazla güç üretir. Düşey merkezli
yakıt enjeksiyonu ve simetrik bir silindir
haznesi sayesinde, daha düşük emisyon
ve gelişmiş yakıt verimiyle birlikte olağanüstü düşük tork üretir. Ek tork ve daha
hızlı kumanda tepkisi, güç ünitesinin
birçok uygulama için kusursuz seçim
olmasını sağlar.
Motorlar şu emisyon sertifikalarına
göre tescil edilmiştir: U.S. EPA Tier 3,
50
LAMOR PRODUCTREEL
CARB Tier 3 ve EU Stage IIIA. 3-6/11 hidrolik devreye sahip güç üniteleri aynı
anda pompalar, sıyırıcılar ve bariyer makaraları gibi birden fazla ekipmanı tahrik
etmek için kullanılabilir.
Güç üniteleri, ünite şasisi içinde iyi
hava dolaşımı sağlamak üzere tasarlanmış bir çelik şasiye monte edilir. Dört
nokta kaldırma halkası ve forklift kanalları ünitelerin karada veya denizde elleçlenmesini kolaylaştırır. Elektrik marşla
donatılan ünitelerin üzerinde kontrol
panelleri ve bir hidrolik yağ soğutucuları
bulunur.
Bir PVG-100 hidrolik denge valfı sistemi güç verilen ekipmana sağlanan yağ
akımının kolayca ayarlanmasını sağlar.
Basıncın tüketime bağlı olarak oynaması
durumunda bile akış hep ayarlandığı gibi
kalır. Hidrolik güç ünitesi güvenlik nedenleriyle bir otomatik stop sistemiyle
donatılır. Bir arıza anında, motor faaliyeti
durdurulur. Güç ünitesinin hidrolik donanımı isteğe bağlı olarak uzaktan radyo ile
kumanda edilebilir.
LAMOR GÜÇ ÜNİTELERİ ORTA/BÜYÜK
Teknik Özellikler
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
GÜÇ ÜNİTESİ
LPP 23
LPP 35
LPP 58
Uzunluk, mm
1,345
1,330
1,600
Genişlik, mm
810
800
1,050
1,100
1,000
1,340
530
570
900
Hidrolik akış, l/dak.
73
110
160
Hidrolik basınç, bar
180
180
210
23
35
58
Yükseklik, mm
Ağırlık, kg
Güç, kW
Teknik Özellikler
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
GÜÇ ÜNİTESİ
LPP 77
LPP 119
LPP 150
LPP 200
Uzunluk, mm
2.000
2.300
2.650
2.650
Genişlik, mm
1.300
1.400
1.440
1.440
Yükseklik, mm
1.600
1.800
1.900
1.900
Ağırlık, kg
1.480
2.000
2.300
2.300
77
120
150
200
Hidrolik akış, l/dak.
230
320
315
420
Hidrolik basınç, bar
280
280
280
280
Güç, kW
LAMOR PRODUCTREEL
51
6|
KONTEYNIRLI SİSTEMLER
Konteynırlı Sistemler
Konteynır 20 ft (yan ve uçlarda kapı)
Lamor petrol sızıntısı müdahale operasyonları sırasında yıllar süren olay yeri
deneyimlerine dayanarak geliştirilen,
geniş bir çelik ve alüminyum konteynır
dizisi üretmektedir. Lamor 20 ft.lik konteynırlar petrol sızıntısı müdahale ekipmanına ihtiyaç duyan operatörlere
anahtar seçimi bir çözüm sunar.
Konteynırlar birçok kapı erişim seçeneğiyle, katlanabilir tavanla, hidrolik
tahrikli zeminlerle, klimayla, ısıtmayla ve
geniş çeşitlilikte döşeme seçeneğiyle
donatılabilir. Lamor tropikal yağmur
ormanlarından tehlikeli Arktik bölgesine
kadar tüm senaryo ve iklim koşullarına
göre özel geliştirilecek en uygun petrol
sızıntısı müdahale çözümüne sahiptir.
Konteynır açık denizde kolaylıkla
devreye alınması için deniz nakliyesi
52
LAMOR PRODUCTREEL
tescilli, yeni yapılmış 20 ft.lik bir ISO konteynırdan uyarlanır. Ekipman nakliyesine
ek olarak, petrol sızıntısı müdahale ekipmanının depolanması ve hazırlanması
için özel olarak tasarlanmış konteynırın
dış boyası isteğe bağlıdır.
Konteynırın içindeki zemin kontrplaktan imal edilmiştir. Talep halinde, pasa
mukavim, kaydırmaz basamak sacından
zemin kaplaması fiyatı verilebilir. Konteynır içinde gerekli hava dolaşımı sağlamak için filtreli dört doğal havalandırma
noktası bulunur. Isıtmalı ve/veya klimalı,
döşeli ve yalıtımlı konteynırlar da mevcuttur.
Temel kapsam zemin ve havalandırma ızgaralarını içerir. Bireysel ihtiyaca
göre raf ve bağlama noktaları da sağlanabilir.
Teknik Özellikler
Uzunluk, mm
6.050
Genişlik, mm
2.500
Yükseklik, mm
2.590
Ağırlık, kg
3.250
İç uzunluk, mm
5.890
İç genişlik, mm
2.330
İç yükseklik, mm
2.370
Kapasite, m³
32,60
KONTEYNIRLI SİSTEMLER
Konteynırlı sistemin hızlı intikali.
Fırçalı sıyırıcı ve açık deniz petrol bariyer sistemi
Adet
Parça
Adet
Parça
1
20 ft.luk Donanımlı Konteynır / uzun yanlarda iki (2) kapı ile
6
1
Katlanabilir ISO Konteynır Yatağı
1
HDB -1500 için Bariyer onarım kiti
1
Fassi Vinç F30CY/22
1
Bariyer Makarası Ağır Konstrüksiyon HSR H 1817
1
Hidrolik Güç Ünitesi LPP 58 D/57cc
1
HSR L/H için Hidrolik Hortum Seti
1
LPP 58 için Yedek Parça kit 1
1
Hidrolik Hava Üfleyici HAB 200
1
Çoklu Sıyırıcı LMS/GTA 50/70
1
HAB 200 için Hidrolik Hortum Seti
3
LMS için Fırça Modülü
1
HAB 200 için yedek parça kit 1
2
LMS için Hidrolik Hortum Seti
1
Heavy Duty Alet Kutusu ve Sarf malzemesi
1
LMS için yedek parça kit 1
2
Demir Tırmık Tahta saplı
1
Petrol transfer pompası GT A 50
2
Emici Bariyer LSB 20/3x4
2
GT A 50 H için Hidrolik Hortum Seti
2
Emici ped 19x17/100
6
GT A 50 H Petrol Transfer Hortum Seti
1
PVC Eldiven K/W, Petrole mukavim, 10'luk paket
1
GT A 50 için yedek parça kit 1
10
2" - 3" lik hortumlar için Hortum şamandırası 800x300mm
10
HDB 1200-1600 için demirleme seti
Yumuşak saplı emniyet gözlüğü
Hortum ırgatı LHW 60/2-Al
1
1
Tek kullanımlık maske 50'lik paket
Patlamaz El Feneri
5
Heavy Duty Petrol Bariyeri HDB 1500/50m
3
4-nokta Tescilli Kaldırma Sapanı LLS 4600/2.8
2
Çekme Seti HDB 1500
1
LAMOR PRODUCTREEL
53
6|
54
KONTEYNIRLI SİSTEMLER
LAMOR PRODUCTREEL
KONTEYNIRLI SİSTEMLER
Konteynırlı sistemin
hızlı intikali.
Savaklı sıyırıcı ve açık deniz petrol bariyer sistemi
Adet
Parça
Adet
10
Parça
1
20 ft.luk Donanımlı Konteynır / uzun yanlarda iki (2) kapı ile
1
Katlanabilir ISO Konteynır Yatağı
1
2" - 3" lik hortumlar için Hortum şamandırası 800x300mm
Hortum ırgatı LHW 60/2-Al
1
Fassi Vinç F30CY/22
5
Heavy Duty Petrol Bariyeri HDB 1500/50m
1
Hidrolik Güç Ünitesi LPP 58 D/57cc
2
Çekme Seti HDB 1500
1
LPP 58 için Yedek Parça kit 1
6
HDB 1200-1600 için demirleme seti
1
Savaklı sıyırıcı LWS 800/GTA 115
1
HDB -1500 için Bariyer onarım kiti
1
LWS 800 için Fırça Adaptörü - Quattro for LWS 800
1
Bariyer Makarası Ağır Konstrüksiyon HSR H 1817-C
2
LBA-Q/LHS 3C için Hidrolik Hortum Seti
1
HSR L/H için Hidrolik Hortum Seti
1
LWS 800 için yedek parça kit 1
1
Hidrolik Hava Üfleyici HAB 200
1
LBA-Q için yedek parça kit 1
1
HAB 200 için Hidrolik Hortum Seti
1
Petrol transfer pompası GT A 115
1
HAB 200 için yedek parça kit 1
2
GT A 115 H için Hidrolik Hortum Seti
1
Heavy Duty Alet Kutusu ve Sarf malzemesi
6
GT A 115 H Petrol Transfer Hortum Seti
2
Demir Tırmık Tahta saplı
1
GT A 115 için yedek parça kit 1
2
Emici Bariyer LSB 20/3x4
LAMOR PRODUCTREEL
55
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor Çıkarma Teknesi (LLC)
6500/7500/9000 Cabin ve 10000 Cabin
Lamor çıkarma teknelerinin ana grubu
deniz suyuna mukavim alüminyumdan
üretilir ve su kesimi düşük LLC tasarımıdır; su tahliyeli bir güverteye ve 6,5 ile
10,5 metre arasında çeşitli boylara sahiptir. Müşteri motor ve tahrik sistemini
belirleyebilir; benzinli ya da dizel, dıştan
takma, kuyruklu veya hidrojet motorlar
seçebilir.
LLC zahmetsiz yükleme ve boşaltma
için pruva pasarellasıyla donatılmıştır.
56
LAMOR PRODUCTREEL
Çıkarma tekneleri müşterilerin zahmetli
ve çok amaçlı taleplerini karşılamak
amacıyla özel olarak üretilir. Az su çeken
V-biçimi gövde LLC’nin sert denizlerde
bile son derecede iyi hareket etmesini
sağlar. Bariyer elleçleme operasyonları
için ideal bir çözüm olan bu tekneler,
Lamor pruva kolektörü ile donatıldığında petrol sızıntısı müdahale operasyonlarında çok etkin hizmet verir.
Tekne serisinin standart özelliklerine
ek olarak, kabinli LLC yüksek kaliteli öğelerle donatılmış, kötü havaya dayanıklı
bir kabin taşır. LLC Cabin hidrolik dümen, seyir fenerleri, sintine pompası,
ırgat vb. gibi geniş kapsamlı standart
malzemeyle sunulmaktadır.
Standart donanım sahil elektrik bağlantısı, motor bloku ısıtıcısı ve Finlandiya
Deniz Birliği (FMA) kurallarına uygun
standart ekipmanı içerir.
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Teknik Özellikler
Lamor ürün dizisinden birkaç örnek.
LLC 6500
Dıştan Takma
LLC 7500 Cabin
Kuyruklu
LLC 9000 Cabin
Kuyruklu
LLC 10000 Cabin
Kuyruklu
Uzunluk, mm
6.500
7.500
9.000
10.000
Genişlik, mm
2.360
2.600
3.100
3.000
Çıkarma Teknesi
Su kesimi (motor ile), mm
700
900
800
1.000
Ağırlık, kg
1.500
2.300
3.200
5.100
Taşıma kapasitesi, kg
1,100
1.710
2.860
2.960
6
2/6
6
6
1 x 150 veya 2 x 90
1 x 300
1 x 350 veya 2 x 200
1 x 350 veya 2 x 200
C-Kıyı
C-Kıyı
C-Kıyı
C-Kıyı
Mürettebat/yolcu, kişi adedi
Güç, hp
Tasarım Kategorisi
LAMOR PRODUCTREEL
57
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor Bariyer Çekme
Teknesi (LBTW) 9500
LBTW 9500 sert denizlerde ağır iş için
özel olarak geliştirilmiştir. Teknenin ortasındaki koruyucu kontrol istasyonu mürettebata her yönde görüş imkanı verir.
Bu teknelerin tasarımında başlıca hedef
olarak kabul edilen bariyer elleçleme
özellikleri, yaklaşık 2,8 tonluk yüksek
çekiş gücü, mükemmel manevra kabiliyeti, güvenli çalışma koşulları, çabuk
ayrılan çekme kelepçesi ve güvenilir
teknik parçalar gibi avantajları da içerir.
LBTW 9500 çeşitli deniz malzemesi
ve petrol bariyerini çekip itmek için tasarlanmıştır. Tekne kıyı bölgelerinde ve
dış deniz limanlarında, ya da bir ana gemiyle bağlantılı olarak çalışacak şekilde
geliştirilmiştir. Denize mukavim alüminyumdan imal edilen bu tekne Kuzey
Hizmet Tekneleri Standardına (NBS) göre
58
LAMOR PRODUCTREEL
inşa edilir ve cemiyetin tescilli bir sertifikasıyla teslim edilir.
Mükemmel bir manevra kabiliyeti
sağlamak için, teknenin ana tahrik sistemi deniz tipi redüksiyon kutusu ve şaft
düzeneğiyle sabit hatveli iki pervaneye
bağlanmış iki dizel motordan oluşur.
Tekne an az 1,5 metre derin suda, 1
- 1,5 metrelik kısa dalga aralıklarında
kullanılmaya uygundur.
LBTW 9500 2.100 dev/dak. hızda 306
kW (410 hp) üreterek 5 ton çekim gücüne ulaşan iki dizel motoruyla donatılmıştır. Çift diskli M G5075A2.88:1 SAE2 şanzıman. Egzoz pupadan verilecek ve
uygun boyutta bir susturucuyla tamamlanacaktır. Makine aksamı DNV tescillidir.
Motor omurgadan soğutulur. Seyir fenerleri, seyir cihazları, elektrik ve aydın-
latma sistemleri onaylanan tescil belgesine göre sağlanır.
Kıç güverte üzerinde bulunan çekme
kolu, 5 tonluk çekişte tekne ve mürettebat güvenliğini sağlamak için yaklaşık
117 derece döner. Çekme kolu dümen
köşkünden kumanda edilebilen, tescilli
bir manüel güvenli bırakma sistemiyle
donatılmıştır. Kıç güverteden kanatlı kapılarla ulaşılan yüksek dümen köşkü ısı
yalıtımlıdır ve operasyon ve navigasyon
cihazlarını içeren bir konsola sahiptir.
Teknenin kuru ağırlığı 8.100 kg. olup,
dolu tank ve iki mürettebatla bu ağırlık
yaklaşık 9.150 kg.a çıkar. Alçak (güvertenin 1.850mm üzerinde) kaldırmalı dört
noktalı kaldırma düzeneği mevcuttur.
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Teknik Özellikler
LBTW
9.500
Uzunluk, mm
9.500
Genişlik, mm
3.300
Kuru ağırlık, kg
8.100
Su kesimi, mm
1.300
Yakıt tank kapasitesi, l
Hız
Güç, hp
300 l
15 knot
2 x 410 hp
LAMOR PRODUCTREEL
59
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor Petrol Toplama
Teknesi (LORB) 15000
Her iki bordasında LORS petrol toplama
sistemi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne yakın kıyılarda, limanlarda, nehirlerde ve kanal bölgelerinde petrol ve
petrolle ilgili ürünleri toplarken, aynı
zamanda da su yüzündeki küçük döküntüleri de temizler. Tekne bariyer yerleştirmek, seyreltici püskürtmek, hizmet görevleri ve devriye botu gibi çok amaçlı
çalışmalar için de idealdir.
Teknede gövdeye monte edilmiş
fırça paketlerinin varlığı, toplanan petrolün transfer pompası kullanmaya gerek
kalmadan doğruca tekne ortasındaki
toplanmış petrol depolarına aktarılmasını sağlar. Bir başka avantaj da fırça konveyörlerinin su yüzeyinden petrole doğrudan temas etmeleri, böylelikle yüksek
viskoziteli petrol ve döküntü toplama
özelliği, iskelet yapısıyla su geçirmez dört
bölme sayesinde sağlanır: ön ambar, boş
bölme, toplanmış petrol tankı ve makine
dairesi. Makine dairesi dışındaki bölmelerden birinin suyla dolduğu acil durumlarda tekne su üstüne kalır ve tatmin
edici bir denge sağlar.
Teknenin manevra kabiliyetini sağlayan 300 derece dönebilen mekik tipi
tahrik düzeneğidir. Dümen köşkü standart donanımı: kontrol paneli, ergonomik dümenci koltuğu, mini mutfak, duş,
dolaplar, tuvalet, klima/buz çözme sistemi ve isteğe bağlı 1-3 yatak. Gövde inşaat çizimleri, Kuzey Tekne Standardına
(hizmet tekneleri) uygun olarak Finlandiya Deniz Yönetimi tarafından denetlenir.
işleminin sorunsuz yapılmasıyla birlikte
hafif yağların da toplanabilmesidir.
Petrolün boşaltılması için transfer
pompaları için ayrıca fiyat verilebilir;
ancak bu pompalar sıyırıcılara da uyarlanarak örneğin toplanan petrolün yüzer
depolara, ya da barç üzerindeki tanklara
pompalanması sağlanabilir.
Tekne denize mukavim çelikten imal
edilmiş, kapalı bir gövdesi olacak şekilde
tasarlanmıştır. LORB, iki kompartımanlı
dümen köşkünün baş tarafta bulunduğu, düz güverteli ve batmaz özellikte bir
teknedir. Su geçirmez bir bölüm olarak
tasarlanmış makine dairesi, dizel güç
ünitesi, mekik ya da geleneksel pervane
düzeneği kıçta yer alır.
Tekne seyir hızında iki günlük bağımsızlığa sahiptir. Teknenin batmaz
Teknik Özellikler
LORB
15.000
Uzunluk, mm
15.000
Genişlik, mm
26.000
Su kesimi, mm
2.000
Yakıt tank kapasitesi, l
Hız
Güç, hp
60
LAMOR PRODUCTREEL
5.000
Kuru ağırlık, kg
3.000
10 knot
350
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor KM-ICE2 R3 Buz
Sınıfı Çok Amaçlı Petrol
Toplama Teknesi
Her iki bordasında LORS petrol toplama
sistemi (2 x 20 m³) bulunduran petrol
toplama teknesi genellikle talepler doğrultusunda, özel olarak inşa edilir. Bu
hizmet teknesi petrol toplamaya ek olarak bariyer yerleştirme, inceltici püskürtme, hizmet görevleri ve devriye gibi çok
amaçlı tekne olarak da kullanılabilir.
Teknede gövdeye monte edilmiş
fırça paketlerinin varlığı, toplanan petrolün transfer pompası kullanmaya gerek
kalmadan doğruca tekne ortasındaki
toplanmış petrol depolarına aktarılmasını sağlar. Bir başka avantaj da fırça konveyörlerinin su yüzeyinden petrole doğrudan temas etmeleri, böylelikle yüksek
viskoziteli petrol ve döküntü toplama
işlemini belirgin biçimde iyileştirmesiyle
birlikte, Arktik koşullarda hafif yağların
da toplanabilmesidir. Tekne farklı buz
sınıfı taleplerine göre inşa edilir ve kullanılacağı bölgenin ilgili yetkililerince tescil
edilir. Aşağıda, genel teknik özelliklerden
kısa bir alıntı yer almaktadır:
LAMOR PRODUCT REEL
61
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor KM-ICE2 R3 Buz Sınıfı
Çok Amaçlı Petrol Toplama Teknesis
Teknenin sınıflandırılması
Teknik destek teknesi şu amaçlar için kullanılır:
•
denizde petrol sızıntısına müdahale
•
su bölgesini petrolden ve yüzen çöplerden temizleme
•
bariyer nakliyesi ve yerleştirme
•
toplam 5 tona kadar çeşitli malzemenin yüklenmesi ve nakliyesi
Faaliyet alanları
Tekne Rus limanlarının su bölgelerinde faaliyet gösterecektir.
Tasarım tipi
Alüminyumdan yapılmış tek bir kasaraya, enine beş bölmeyle su geçirmez altı bölüme ayrılmış bir gövdeye ve çift dizel motorlu ve şaftlı
tahrik düzeneğine sahip, çelikten inşa edilmiş, deplasmanlı tip silme
güverteli tekne.
Sınıfı
Rus Deniz Gemileri Sicili KM-ICE2 R3 sınıfına göre tasarlanmıştır.
Genel teknik özellikler
Başlıca boyutlar:
Toplam boy, m
En geniş yeri, kalıp, m
Vasat derinliği, m
Kargo yükle su kesimi, m
Toplanmış petrol yüküyle su kesimi, m
19,0
5,3
2,7
yaklaşık 1,2
yaklaşık 1,6
Deplasman
Yüklü deplasman 93 tondur
10 knot süratle menzili 200 milden az değildir
Tatlı su ve erzak kapasitesi 3 günlük bir kendine yetme süresi sağlar.
Yazlık yük çizgisinde teknenin dedveyti yaklaşık 31 tondur. Kargo
tanklarının toplam kapasitesi 20 m³’tür.
Sarf malzemesi tankının kapasitesi:
Dizel, m³
Tatlı su, m³
Yük ambarı yaklaşık 11 m³ kapasiteye sahiptir.
Sicil kurallarına göre gros tonajı yaklaşık 50’dir.
62
LAMOR PRODUCTREEL
3,8
1,0
Denize elverişlilik
Koşullar: tam donanımlı ve yüksüz, 2x330 kW’lık ana makineleriyle
1.800 dev/dakika motor hızıyla, azami 10 Beaufort denizde, azami 2o
Beaufort rüzgar hızında, asgari 20 m su derinliğinde ve temiz gövdeyle hızı yaklaşık 10 knot’tur. Bu süratin bütün hız denemesi süresince,
ölçülmüş bir rotada gerçekleştirilmesi gerekir.
Tahrik ünitesi bütün hız dizisinde herhangi bir sabit hız sağlar.
Mürettebat ve imkanlar
Tekne 2 mürettebat gerektirir.
Teknedeki mürettebat için bir görev odası ayrılacak ve yemek ısıtma
imkanıyla donatılacaktır.
Çalışma sırasında, gemiye 4 üyeden oluşan bir acil durum ekibi alınabilir.
Genel düzen ve mimari
Teknede bir güverte ve baş tarafta tek bir kasara bulunur. Su geçirmez
beş enine bölme tekneyi su geçirmez altı bölüme ayırır.
Yangından korunma önlemleri Rus Deniz Gemileri Sicili Kurallarına
uygundur.
Özel amaçlı ekipman
Amaçlanan kullanıma uyması için, tekne aşağıdaki ekipmanla donanmıştır:
•
bir kollu vinç
•
200 m.lik bariyer makarası
•
Fırça dişliler, usturmaça bumbaları ve kontrol paneli
Özel amaçlı tüm üniteler hidrolikle tahrik edilecektir.
Kargo elleçleme çalışmaları, çöp konteynırlarının tahmil ve tahliyesi
için hidrolik tahrikli bir vinç kontrolü sağlanmıştır. Vinç teknenin ortasına, toplanmış petrol tankının üzerine yerleştirilmiştir. 4,0 m.lik kol
uzanımında vincin kaldırma kapasitesi 0,7 tondur.
Tekne 1 metreye kadar dalga yüksekliğinde kullanılacak, köpük doldurulmuş FOB1200 bariyeriyle donatılmıştır.
FOB1200 açık su bölgelerinde, limanlarda ve liman ve petrol terminallerinde sabit tesisat olarak kullanılabilir.
Bariyer 200 metreye kadar kapasiteye sahip bir hidrolik makara üzerinde depolanır. Vinçle kaldırılabilmesi için, makaranın dört köşesinde
birer halka bulunur.
Bariyer makarası kıç tarafta, makine dairesinin üzerine yerleştirilir.
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Ana özellikler:
KM-Ice2 R3
Sınıfı RMRS
Toplam boy, m
19,0
Genişlik, m
5,3
Su kesimi, m
1,6
Deplasman, ton
93
Dedveyt, ton
31
Hız
10 knot
Güç, kW
0
2x330
3
6
9
12
15
5
18
21
24
27
30
33
36
MAIN DECK
2700 ab. BL
FRESH
F
SH
H
WATER
WA
AT R
FUEL
500
0
3
6
9
12
15
5
RE
REC
RE
EC
CO
CO
OV
V
VER
VE
ERE
ER
RE
RED
ED
D
OIIL
OIL
OI
L
18
18
RE
REC
RE
EC
CO
C
O
OV
V
VER
VE
ER
ERE
RE
RED
ED
D
OIIL
OIL
OI
L
FUEL
2700
DAYROOM
21
COFFERDAM
CARGO
HOLD
FRESH
RE
E H
WATER
W
TER
27
30
33
3
36
CREW'S CABIN
TOILET
LAMOR PRODUCTREEL
63
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Makine dairesi
Makine dairesi şunlardan oluşur:
• ana makineler sabit pervanelere güç aktaran, 1.800 dev/dakikada
330 kW üreten dört silindirli iki Scania DI 12 59M makineden
• ve yaklaşık 28 kW üreten bir dizel jeneratörü kapsayan bir yedek
güç ünitesinden meydana gelir.
Tahrik üniteleri
Teknenin tahrik sistemi iki ana makineden, aktarma dişlilerinden ve
sabit hatveli pervanelerden oluşur.
Güç İstasyonu
Güç kaynakları:
• zincirleme bağlı, her biri 180 A/saat 12 volt elektrik üreten iki ana
akümülatör
• ana motorlar üzerinde 28V, 65A üreten iki jeneratör
• 400 V, 50 Hz, yaklaşık 25 kW üreten, otomatik voltaj kontrolü ve
AREP uyarıya sahip, üç fazlı bir dizel jeneratör
• ana dizelleri ve dizel jeneratörü çalıştırmak için zincirleme bağlı, her
biri 180 A/saat 12 volt elektrik üreten iki marş akümülatörü
• acil durumda elektrik ekipmanlara güç sağlamak için kullanılan,
zincirleme bağlı ve her biri 180 A/saat 12 volt elektrik üreten iki acil
durum akümülatörü.
Navigation equipment
Güvenli seyir sağlamak için tekne aşağıdaki cihazlarla donatılmıştır:
• manyetik ana pusula
• radyo seyir sistemi için bir alıcı endikatör
• radar reflektörü
• dümen köprüsü üzerinde bir ışıldak
• prizmatik dürbün
• el iskandili
• eğim ölçer
Teknedeki ekipmanlar
Tekne RMRS kuralları uyarınca acil durum, yangın önleme ve seyir
ekipmanıyla donatılmıştır.
Seyir cihazları
A1 deniz alanlarında seyir için tekneye aşağıdaki ekipman monte
edilmiştir:
• bir VHF telsiz seti
• KOSPAS-SARSAT sisteminden bir acil durum pozisyon telsiz
şamandırası
• radar transponderi
• iki yönlü telsiz telefon iletişimi için bir VHF seti
Yerleşik Lamor petrol toplama
sisteminin (LORS) yerleştirilmesi.
64
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Lamor KM-ICE2 R3
Buz Sınıfı Çok Amaçlı
Hizmet Teknesi 18700
Aşağıda, genel teknik özelliklerden kısa bir alıntı yer almaktadır:
Teknenin Genel Tanımı
• Hizmet teknesi yüzer bariyerlerin nakliye ve yerleştirilmesi, acil
durum timleri ve çevresel ekipmanın intikali için kullanılacaktır.
• Tekne tek güverteli kapalı tip yapıda olup kasarası baş taraftadır.
Ana parametreler
Toplam boy
Genişlik
Su kesimi
Derinlik
Deplasman
18,7 m
4,9 m
1,5 m
2,5 m
54
Yük ambar kapasitesi: 12 m³
LAMOR PRODUCTREEL
65
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Mürettebat
Mürettebat 6 kişiden oluşur.
Dayanıklılık
Mürettebat ve özel personel için yeterli erzak ve içme suyu olması
halinde, tekne 24 saatlik seyir yapabilir.
Tahrik, Hız ve Yakıt Tüketimi
İki ana makine, SCANIA DI12 59M 2 x 330 kW’lık bir azami sürekli güç
üretebilir durumdadır.
• Derin suda, 1,4 su kesimiyle trimsiz teknenin tam yol hızı (deneme
hızı) deneme hızı koşullarında en az 12 knot olacaktır.
Kural ve Sınıflandırma
Sınıf Kuralları
Tekne RMRS Sınıflandırma ve Deniz Tekneleri İnşa Kurallarına göre inşa
edilmiştir.
Tekne şu sınıf tesciline sahiptir: Rus Deniz Gemileri Sicili, KM-ICE2 R3.
İç Donatım
• Güverte altında üç kişilik bir kamara. Kamara alet dolapları, üç yatak, iskemle ve dolap ile döşenmiştir.
• Bir tuvalet/yıkanma odası sağlanacaktır.
Makine aksamı
Teknenin makine aksamı teknenin hareketini ve manevra yapmasını
sağlamak için bir ana makine grubundan ve tekneye elektrik gücü
sağlayacak bir yardımcı güç kaynağından oluşur.
Ana ve yardımcı makineleri çalıştırmak için dizel yakıt ve SAE 30 veya
SAE 40 viskoziteli motor yağı kullanılacaktır.
Dizel Ana Makineler
• Ana makine grubu, makine dairesinde bulunan iki ana makineden
oluşur.
• Ana makineler bütün gerekli kontrol ve izleme cihazlarıyla, hava
filtreleriyle, eşanjörlerle, pompalarla, ince yakıt filtreleriyle ve su
ayrıştırıcı ön yakıt filtreleri ve yağ filtreleriyle eksiksizdir.
• Ana makineler NOx salımları konusunda IMO 2000 gereklerini yere
getirmektedir.
• Özel yakıt tüketimi tam güçte yaklaşık 200 g/kWs, tasarruf modundaysa yaklaşık 195 g/kWsaattir.
• Güç-hız öngörüsü tanıtılmaktadır.
66
LAMOR PRODUCTREEL
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Ana özellikler:
Sınıfı RMRS
Toplam boy, m
KM-Ice2 R3
18,7
Genişlik, m
4,9
Su kesimi, m
1,5
Buz Kesimi Azami
Ta (kıç), m
Tf (baş), m
Deplasman, ton
Hız
1,6
1,5
54
10–12 knot
Güç, kW
2x331
Buz sınıfı
ICE 2
Servis alanı
R3
LAMOR PRODUCTREEL
67
7|
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Tahrik Sistemi
• Tekne sabit hatveli iki pervaneyle donatılmıştır.
• Redüksiyon kutuları ve şaftlar mevcuttur.
Yardımcı makineler
• Yardımcı makine grubu ISO 3046 uyarınca ortam koşullarında 26
kW güç üreten bir Nanni Diesel GE V-3300 dizel jeneratöründen
oluşur.
• Dizel jeneratör tüm gerekli kontrol ve izleme cihazlarıyla eksiksizdir.
Dizel jeneratörü elektrik marşlıdır.
Elektrik tesisatı
Teknenin tüm elektrik tesisatı bu şartnamede belirtilen Kurallara ve
İnşacının standartlarına göre tasarlanıp uygulanmıştır. Malzeme üreticinin standardına göredir.
Besleme Voltajı
Parça
Sahil bağlantısı
Jeneratörler
Aydınlatma
Telsiz, hoparlörler
68
LAMOR PRODUCTREEL
Voltaj (V)
380
380
230/24
24
Faz
3
3
Frekans (Hz)
50
50
50/DC
DC
Elektrik Güç Üretimi
Aşağıdakiler, teknenin birincil elektrik enerjisi kaynağı olarak nitelendirilir:
• Teknenin tüm faaliyet biçimlerinde tüm gerekli ekipmana güç sağlayan yaklaşık 20 kW güç çıkışına sahip bir dizel jeneratör. Dizel
jeneratörü makine dairesindedir. Dizel jeneratörleri akümülatör
odasından elektrik marşla çalıştırılır. AB şarjı dizel jeneratörü şarj
jeneratöründen sağlanır.
Seyir ve İletişim Sistemi
Tekne aşağıdaki seyir cihazlarıyla donatılmıştır:
• Manyetik Pusula
• Alıcı-endikatör FURUNO
• Telsiz konumlandırma istasyonu FURUNO
Telsiz ekipmanı
Tekne, A1 bölgesi için konvansiyonel ekipman hakkında GMDSS kurallarına uygun, FURUNO üretimi telsiz istasyon ve telsiz gereçleriyle
donatılmıştır.
Telsiz ekipmanı dümen köşkündedir. Anten aksamı dümen köşküne ve
direğin tepesine yerleştirilmiştir.
LAMOR ÇIKARMA VE HİZMET TEKNELERİ
Kurallara uyan diğer (ya da benzeri) telsiz ekipmanı:
• 25 W yayın gücüne sahip, (dijital seçimli arama cihazı DSC’ya sahip)
VHF-seti.
• Radar vericisi ve Epirb
• Taşınabilir VHF telsiz telefon istasyonu, 2 kit
• Telsiz ekipmanına güç 24 V doğru akım devresinden.
Otomasyon ve Kontrol
Tekne sistemlerinin kontrol, endikatör ve alarmları bu şartnamede
belirtildiği gibi düzenlenecektir. Dümen köprüsünde, en azından aşağıdaki sistemler için bir kontrol konsolu sağlanacaktır:
• Yangın boğma
• Sintine suyu
• Tatlı su
• Güverte drenajı
• Havalandırma
• Yangın algılama
• Makine Kontrol
LAMOR PRODUCTREEL
69
8|
DÖNÜŞÜM TABLOSU
Birimler
varil
galon
santimetre
inç
metre
foot
metre küp
foot küp
kilometre
mil
metre kare
yarda kare
kilogram
ons
libre
knot
beygir gücü
kilowat
Petrol hacimleri
varil x 42
varil x 35
Amerikan galonu x 0,833
Amerikan galonu x 3,785
Amerikan galonu x 0,0238
Amerikan galonu x 0,0034
metrik ton x 294
metre küp x 264,2
foot küp x 7,481
Yüz ölçümleri
akr x 0,004047
akr x 0,4047
kilometre kare x 0,386
mil kare x 2,59
Yüz ölçümleri
akr x 0,004047
akr x 0,4047
kilometre kare x 0,386
mil kare x 2,59
kilometers x 0.6214
Mesafeler
metre x 3,21
deniz mili x 1,1516
deniz mili x 6,076
deniz mili x 1,852
kilometre x 0,6214
Isı dönüşümleri
(°F – 32) x 5/9
(°C x 1,8) + 32
Hız dönüşümleri
knot x 1,852
knot x 1,151
mil (kara)/saat x 0,8684
Basınç dönüşümleri
bar
psi
kilopascal (kPa) = 0,01 bar
Su ısısı 39,2 °F (=4 °C)
100 psi (6,895 bar)
Atmosfer
100 psi (6,895 bar)
70
LAMOR PRODUCTREEL
42 Amerikan galonu
0,02838 varil
03937 inç veya 0,0328 foot
2,54 santimetre
3,28 foot
30,48 santimetre
35,31 foot küp
0,02832 metre küp
0,622 mil
1.609 kilometre
1,196 yarda kare
0,8361 metre kare
2,2 libre veya 37,27 ons
0,02835 kilogram
0,454 kilogram
1,151 mil/saat
0,746 kilowat
1,341 beygir gücü
Amerikan galonu
İngiliz galonu
İngiliz galonu
litre
varil
metrik ton
Amerikan galonu
Amerikan galonu
Amerikan galonu
kilometre kare
hektar
mil kare
kilometre kare
kilometre kare
hektar
mil kare
kilometre kare
statute miles
foot
kara mili
foot
kilometre
kara mili
°C
°F
kilometre/saat
kara mili/saat
knot
14,5 libre/inç kare (psi)
0,06895 bar
0,145 psi
2,768 inç (70,31 metre)
6.805 atm
www.lamor.com
Lamor Gelecek Kuşak Sıyırıcı (LNXG 100)
Lamor Finlandiya
Urakoitsijantie 12
06450 Porvoo, Finlandiya
tel: +358 20 765 0100
faks: +358 20 765 0129
e-posta: [email protected]
www.lamor.com
Lamor ABD
155 Hill Street
Milford, CT 06460
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: +1 203 888 7700
Faks: +1 203 888 7720
e-posta: [email protected]
Lamor Birleşik Krallık
3 Medina Court, Arctic Road
Cowes, Isle of Wight, PO31 7XD,
United Kingdom
Tel: +44 1983 280 185
Faks: +44 1983 280 056
e-posta: [email protected]
Lamor China
Xiaguangli No. 66
Chaoyang District
100027 Beijing, Çin
Tel: +86 10 8446 7400
Faks: +86 10 8446 7440
e-posta: [email protected]

Benzer belgeler

Bu sayımızda

Bu sayımızda mükemmel şekilde yapılmasına da olanak tanıyarak kazaların çevresel ayak izlerini en aza indirmekte ve ekosistemleri en üst düzeyde korumaktadır. Şirket en yüksek teknoloji ürünü petrol döküntğsğ m...

Detaylı