2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuruları

Transkript

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuruları
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirme Sonuçları
Sıra
No
Ad-Soyad
Başvuru
yaptığı
sınıf
Sıralama
Puanı
SONUÇ
Açıklama
1
Melek Özdemir
2
92,70055
l.A sil
* Şartlı uygun görülmüştür
2
Melih Kavaklı
2
91,22406
2.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
3
Sena Kırca
2
91,14175
3.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
4
Sencer Ateş
2
90,40674
4.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
5
Serdar Altürk
2
89,05193
5. Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
6
Tayyibe Sueda
Toros
2
89,05066
6.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
7
Feyza Akgün
2
88,91815
l.Y edek
* Şartlı uygun görülmüştür
8
Birsen Çelik
2
88,59493
2.Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
2
87,64647
3.Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
2
86,84342
4. Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
2
86,49948
5. Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
2
85,72740
6. Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
2
2
85,52721
84,85634
Sıralamaya giremedi
Sıralamaya giremedi
2
84,31539
Sıralamaya giremedi
2
2
84,47088
83,45312
Sıralamaya giremedi
Sıralamaya giremedi
2
82,83838
Sıralamaya giremedi
2
82,89648
Sıralamaya giremedi
2
82,60736
Sıralamaya giremedi
2
82,47168
Sıralamaya giremedi
2
81,41534
Sıralamaya giremedi
2
80,45827
Sıralamaya giremedi
2
79,30941
Sıralamaya giremedi
2
2
2
2
2
78,43954
74,87569
74,05918
69,59439
66,14721
Sıralamaya
Sıralamaya
Sıralamaya
Sıralamaya
Sıralamaya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Türkü
Karakütük
Şule Gündoğan
Gökçenaz Orak
Muhammed
Berat Akan
Burak Korkmaz
Baran Demirbaş
Muhammet
Abdullah Kiki
Beyzanur Keskin
Yağmur Çetin
Buket
Temürlenk
Mehmet
Duzcuosmanoğ
Efe Can Tokaç
Durdu
Tatlıcıoğlu
Turhan
Aliyazıcıoğlu
Merve Nur
Kendigelen
Ayçin Deniz
Cantürk
Emre Aydınlık
Berk Gergit
İlgaz Maral
Burak Başaran
Rıdvan Çelenk
30
Muhammet
İhsan Uyar
2
31
Gültekin Atanur
Kasım
2
3E
giremedi
giremedi
giremedi
giremedi
giremedi
Genel ağırlıklı not ortalaması
100’lük sistemde 60’ın altında
olduğu için değerlendirmeye
alınmamıştır
Genel ağırlıklı not ortalaması
100’lük sistemde 60’m altında
olduğu için değerlendirmeye
alınmamıştır
Sıra
No
1
Ad-Soyad
Sezer Yıldız
Başvuru
yaptığı
sınıf
Sıralama
Puanı
SONUÇ
Açıklama
3
82,55793
l.A sil
* Şartlı uygun görülmüştür
2
Türkan Zelal
Türkoğlu
3
81,42458
2.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
3
Elif Gül Yıldız
3
81,2835
3.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
4
Gamze Selvi
3
80,80559
4.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
5
Yağmur Haney
3
80,60665
5. Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
6
7
8
9
10
Elif Aslan
Eren Öztürk
Tugçe Nur Özdal
Ahmet Aktaş
Tuncer Okuyucu
Özge
Bayramoğlu
Zeyneb Esra
Arslan
Erhan Çoşkun
Duygucan
Başaran
3
3
3
3
3
80,51505
80,34833
80,1427
79,85454
79,1981
6.Asil
l.Y edek
2.Yedek
3. Yedek
4. Yedek
*
*
*
*
*
3
79,054788
5. Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
3
78,7397
6.Yedek
* Şartlı uygun görülmüştür
3
78,1279
Sıralamaya giremedi
3
77,98206
Sıralamaya giremedi
15
Hande Şirin
3
77,4145
Sıralamaya giremedi
16
Selenay Kara
3
77,12331
Sıralamaya giremedi
17
Ali Elaman
3
74,56177
Sıralamaya giremedi
Sıra
No
Ad-Soyad
Başvuru
yaptığı
sınıf
Sıralama
Puanı
SONUÇ
Açıklama
1
Oğuzhan
Gömleksiz
4
85,86662
l.A sil
* Şartlı uygun görülmüştür
2
Şamil Gültekin
Tüfekcioğlu
4
83,45524
2.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
3
Merve
Efendioğlu
4
79,52939
3.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
4
79,48943
4.Asil
* Şartlı uygun görülmüştür
4
4
4
79,09688
73,56841
70,72717
5. Asil
6.Asil
l.Y edek
* Şartlı uygun görülmüştür
* Şartlı uygun görülmüştür
* Şartlı uygun görülmüştür
(disiplin cezası olduğundan
değerlendirmeye alınmamıştır)
11
12
13
14
4
5
6
7
8
Zehra Nur
Aydın
Hilal Şentürk
Çağlar Özdemir
Emre Elçi
Sinem Topacık
4
Şartlı
Şartlı
Şartlı
Şartlı
Şartlı
uygun
uygun
uygun
uygun
uygun
görülmüştür
görülmüştür
görülmüştür
görülmüştür
görülmüştür
♦Fakültemizde yıl esasına göre örgün öğretim yapılmakta ve sınıf geçme esasına dayalı eğitim-öğretim
verilmektedir. Fakültemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesine göre eğitim-öğretim programında yer alan
dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı zorunlu derslerdir. Zorunlu derslerin
tamamından başarılı olmayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin
başvurdukları sınıfa geçmeden önce fakültemiz eğitim-öğretim programmda yer alan fakat geldikleri kurumda
almadıkları dersleri almaları gerekmektedir. Dolayısı ile yatay geçiş başvuruları sonucu asil ve yedek sıradan
kabul edilen öğrencilerin fakültemize kayıt yaptırdıkları taktirde bu dersleri alabilmesi için eğitimine yatay geçiş
için başvurdukları sınıftan değil yönergemiz ve ders programımıza uygun birinci sınıftan başlamalarına, AKTS
ve ders içerikleri uygun olan derslerinden muaf sayılmalarına karar verilmiştir.