Bulten_Sayi_37

Transkript

Bulten_Sayi_37
Mayıs 2013
Securitas Çalışanlarıdır
İş Ortaklarımızla
Aynı Noktada
Securitas çalışanlarıdır...
25 Mayıs 2013 - Ankara
Detaylı bilgi için İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.
gelişim programıdır.
İÇİNDEKİLER
HABERLER
HABERLER
HABERLER
Ocak Ayındaki Çeyrek Toplantısı ile
2012 Yılını Kapattık
2013 Yılı Ortak Nokta İş Ortakları
Buluşması: İnovasyona Giden Yolda Buluştuk
Securitas Bilgi Platformu, 2013
Yılında Hız Kazandı
Securitas Türkiye, 2012 yılının son
Çeyrek Toplantısı, 25 Ocak 2013
tarihinde Ankara, Büyükhanlı Otel’de
düzenledi.
Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen
Ortak Nokta İş Ortakları Buluşması,
15-16 Mart 2013 tarihlerinde, Antalya-Belek, Rixos Otel’de düzenlendi.
Securitas Bilgi Platformu faaliyete
başladığı 2012 yılı Ağustos ayından
bu yana 8 toplantı gerçekleştirdi.
devamı 8-11. sayfada
devamı 17-19. sayfada
devamı 14-16. sayfada
HABERLER
YAZI DİZİSİ
ÇALIŞANLARIMIZDAN
Securitas Türkiye Marmara Depremi Projesi: MADEP
Ofiste Mutlu
Olmanın Yolları
İşin
Yanı Sıra
2011 yılında Securitas Türkiye içerisinde Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu başkanlığında oluşturulan çalışma
grubunun ele aldığı MADEP...
Her gün saatlerimizi geçirdiğimiz iş
ortamında mutlu olabilmek hayatımızın önemli bir bölümünü de etkiliyor.
Bu sayımızla birlikte hayata geçirdiğimiz “İşin yanı sıra“ isimli mini röportaj
köşemizde çalışanlarımızla kısa söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
devamı 15. sayfada
devamı 26. sayfada
devamı 32-33. sayfada
HABERLER
Bölge Müdürleri Toplantısı’nda
Alper Seyhan, bu ziyaretlerden elde ettikleri izlenimleri katılımcılara aktardılar.
Elemanlı güvenlik dışındaki ürün ve konseptlerin
büyük bir bölümünü gördüklerini belirten katılımcıların ortak görüşü, bu anlamda Securitas dünyası içerisindeki uygulamaların Türkiye’de üzerinde
çalışılan çözüm paketleri kurgusuna fayda sağlayacağı yönünde oldu.
Yılın ilk Bölge Müdürleri Çalıştayı ve Toplantısı, 14-15 Şubat tarihlerinde, Ankara’da
gerçekleştirildi. Ağırlıkla finansal verilerin
ele alındığı toplantıda, Genel Müdürlük’ten
katılan departman yöneticileri de yeni çalışmaları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdiler.
Çalıştay, Hukuk Müşaviri Burcu Yılmaz tarafından gerçekleştirilen “Personel İşlemlerinde Uygulanan Yol” konulu sunum ile başladı. Yılmaz,
sunumunda işlemlerin şu an iyi bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak çalışanlar ile yapılan
protokollerin önem kazandığını ve yapılan bu işlemlerin içeriklerinin detaylı ve açıklayıcı olması
gerektiğini belirtti.
Çalıştay’ın ana konusu ise, Ülke Başkanı Murat
Kösereisoğlu’nun Securitas Türkiye’den bazı yöneticiler ile Stockholm ve Berlin’e gerçekleştirdikleri ‘Çözüm Paketleri’ne yönelik iş gezisi oldu. Güvenlik Sistemleri ve Alarm İzleme Genel Müdürü
Emre Erdal, İç Anadolu Bölge Müdürü Nihat Ertan, Marmara Avrupa Bölge Müdürü Tümay Gündoğdu, Marmara Anadolu Bölge Müdürü Memet
Hanlıoğlu ve Genel Müdürlük Bilgi İşlem Uzmanı
Devriye Ekibinden Anahtar Hizmeti
Katılımcılar tarafından aktarılan hizmetlerden biri,
mobil devriye ekibinin anahtarla açma/kapama ve
kontrol hizmeti oldu. Devriye ekiplerinin, belirli bir
güzergâh üzerinde, hizmet verdikleri bina/işyeri
vb alanları kontrol etmek üzere devriyeye çıktıkları ancak anahtarın nereye ait olduğunu ancak
devriyeye çıktıktan belli bir süre sonra anahtar
üzerindeki barkodu okutarak görebildikleri aktarıldı. Anahtarlı devriye hizmetinin yazlık bölgelerdeki evler için de sıklıkla verildiği dile getirildi.
Bir diğer hizmet çeşidi ise, açma/kapama sırasındaki refakat hizmeti oldu. Özellikle dükkânlarını
yalnız kapatmak istemeyenlerin daha güvende
olmak adına refakat hizmeti aldıkları anlatıldı.
HABERLER
Stockholm ve Berlin Gezisinden İlginç Notlar
• Stockhom’de kuzey, güney ve orta olmak üzere bir operasyonel yapılanma
var.
• Her Şube Müdürü, farklı güvenlik hizmetleri sunulan yaklaşık 500 iş ortağından sorumlu bulunuyor.
• Teknoloji ve elemanlı güvenlik hizmetini içeren kombine satışlarına büyük
önem veriliyor.
• Satış ekibi, kullandıkları tabletlere yüklenen bir program sayesinde, iş ortakları ile yaptıkları görüşmelerde, birlikte
risk analizlerini yapabiliyor ve anında
teklif verebiliyorlar.
• Devriye hizmetleri gecede 110 araçla
yapılıyor.
Müdahale Hizmeti Yükselişte
Katılımcılar tarafından aktarılan dikkat çekici bir
diğer hizmet ise, müdahale hizmeti oldu. Bu hizmet ise, şöyle; yüksek düzeyde güvenlik önlemi
alınan bir yerde muhafaza edilen anahtarların
üzerinde adres yazmıyor ve müdahale gerektiğinde çipli sistem sayesinde gereken anahtar,
yalnızca belirlenen kişi/kişiler tarafından alınıyor.
Müdahale tamamlandıktan sonra anahtar, daha
önce alınan yerine değil, boş bir anahtar haznesine yerleştiriliyor. Sistem, anahtarın üzerindeki çip
sayesinde adresi algılıyor. Böylece anahtar odasında saklanan anahtarların yerleri her seferinde
değiştiği için, anahtarın nereye ait olduğu kimse
tarafından bilinmiyor.
• Yalnızca Stockholm’de 25 bin iş ortağına devriye hizmeti veriliyor.
• Devriye araçları yılda ortalama 80 bin
kilometre mesafe kat ediyor. Araç değişimleri ise, 120 bin kilometrede yapılıyor.
• Güvenlik görevlisi kartı 4 yıl geçerliliğe
sahip.
• Güvenlik görevlisi olmak için önce
stajyerlik döneminin başarı ile tamamlanması gerekiyor. Ardından uzmanlık
alanlarına göre, 5’er günlük eğitimden
geçiyorlar. Her uzmanlık alanını temsilen bir bröveyi üniformalarının üzerinde
taşıyorlar.
Bölge Müdürleri Toplantısı’ndan Kısa Kısa...
Çalıştay’ın ardından ikinci gün gerçekleştirilen
Bölge Müdürleri toplantısının ilk bölümünde,
Bölge Müdürleri’nin sunumları yer aldı. Ardından
Finans Koordinatörü Berna Köker; finansal veriler,
bölge nakit akış tabloları ve alacaklar hakkında
katılımcılara güncel bilgiler sundu. Ardından İdari İşler Müdürü Salih Çakır, 2013 yılında planlamaları yapılan ve hayata geçirilen “İleri Sürüş
Tekniklerinde Eğiticinin Eğitimi” hakkında detaylı
bilgi verdi. Çakır, 2013 yılı içerisinde, bu eğitimi
alan iç eğitmenler ile birlikte, hem araç kullanılan
projelerde hem de idari kadroya ‘Güvenli Sürüş
Eğitimi’ planladıklarını da vurguladı. 2010-2012
yılları arasında araçlarımızın gerçekleştirdiği trafik
3
HABERLER
kazaları hakkında istatistiki bilgi veren Çakır, bu
eğitim sayesinde can ve mal kaybının önlenmesi
ve trafik cezalarının azaltılmasının hedeflendiğini
belirtti.
Devamında Milli Projeler Koordinatörü Aygen
Ündan, “Milli Projeler Yönetim Prosedürü ve Kılavuzu” sunumunda koordinasyon kontrolünün
çok daha verimli bir şekilde sağlanacağını belirtti. Prosedürde yer alan ana maddelerin; güvenlik
yönetimi, insan kaynakları süreçleri, risk yönetimi,
genel müdürlük destek planları, lojistik ve koordinasyon olduğunu belirten Ündan, tüm maddelere
ait bölüm, metodoloji, sorumluluk ve beklentileri
katılımcılarla paylaştı.
Sonrasında Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı
Refik Çoban “Drill Pilot Uygulamaları”nı aktardı.
Bu uygulamalarla amacın; hizmet kalitesinin ölçümünü sağlamak, drill için bir örnek model oluşturmak, risklerimizi minimize etmek ve hizmet
kalitemizi artırmak olduğunu vurgulayan Çoban,
örnekler vererek uygulamaları aktarırken, bu süreçteki beklentilerini de katılımcılara anlattı.
Bölge Müdürleri Toplantısı’nda sunum yapan, İnsan Kaynakları Müdür Neşe Bilgin ise, 2013 yılında İK alanında gerçekleşecek; çalışan anketi,
istihdam modülü, revize edilen STGE, etik kod,
iş sağlığı ve güvenliği, kokpit ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri ile performans görüşmeleri gibi konularda hangi aşamada olunduğunu ve ilerideki
planlamalarını aktardı.
Toplantının devamında Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı Volkan Aksu İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda gelinen noktayı bölgeler bazında aktardı. Son olarak İletişim Müdürü Gamze Sarıkoca
Mart ayında gerçekleştirilen Ortak Nokta – İş Ortakları Buluşması organizasyonu ile ilgili detayları
paylaştı. Tüm sunumların ardından Ülke Başkanı
Murat Kösereisoğlu’nun kapanış konuşması ile
toplantı sona erdi.
HABERLER
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Bölge’nin, 15 idari kadrosu, 1.561 güvenlik görevlisi bulunuyor. Bölge, 98 hizmet noktasında
faaliyet gösteriyor.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
Bölge’de, 30 idari kadro, 5 yedek kadro, 1.461
güvenlik görevlisi hizmet veriyor ve 302 hizmet
noktası bulunuyor.
Çukurova Bölge Müdürlüğü
Bölge’de, 13 idari kadro, 1 yedek kadro ve 785
güvenlik görevlisi hizmet veriyor ve 164 hizmet
noktası bulunuyor.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü
Bölge’de, 32 idari kadro, 3 yedek kadro, 1.709
güvenlik görevlisi hizmet veriyor ve 273 hizmet
noktası bulunuyor.
Ege Bölge Müdürlüğü
Bölge’de, 22 idari kadro, 2 yedek kadro, 978
güvenlik görevlisi hizmet veriyor. Öte yandan,
Bölge’nin 274 hizmet noktası bulunuyor.
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Bölge, 30,5 idari kadro, 3 yedek kadro ve 1.592
güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor. İç Anadolu
Bölgesi’nin 406 hizmet noktası bulunuyor.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Bölge’nin, 5 idari kadrosu, 1 yedek kadrosu ve
334 güvenlik görevlisi bulunuyor. Bölge, 110
hizmet noktasında faaliyet gösteriyor.
5
HABERLER
İsveç Sürdürülebilir İş Lansmanı
başlatılan Swedish Sustainable Bussiness (İsveç Sürdürülebilir İş) programında Securitas
Türkiye de yer aldı.
Programının lansmanında düzenlenen seramoni ile Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ve Swedish Sustainable Bussiness
(İsveç Sürdürülebilir İş) projesine katılan diğer
firmalardan temsilciler, kurumsal sosyal sorumluluk alanında ortak çalışmak üzere belirlenen
ilkeler için imza attılar.
İsveç Sürdürülebilir İş Lansmanı, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir
Has Üniversitesi işbirliği ile 16 Ocak’ta Cibali
Kampüsü’nde gerçekleşti.
İsveç Ticaret Bakanı Dr. Ewa Björling’in katıldığı, Türkiye’de sürdürülebilir, sorumlu ticaret yapılması ve kurumsal sorumluluk alanında ortak
temel prensipler oluşturulması amacıyla İsveç
Başkonsolosluğu Ticaret Merkezi tarafından
Perakende Günleri, Sensormatic’in
Sponsorluğunda Gerçekleşti
Bu sene 12’ncisi düzenlenen Perakende Günleri, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.
personel seçimine; reklam kampanyalarındaki
stratejilerden, bir markanın büyüme sürecine,
kadar birçok konu konuşuldu.
Turkmall, Finansbank ve Markafoni markalarının ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda, Resmi Güvenlik Sistemleri sponsoru
olarak Sensormatic yer aldı.
Organizasyonun son gününde ise “Perakende
Güneşi Ödülleri” sahiplerini buldu. 2012 senesinin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü, LC Waikiki
Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük alırken,
“Perakende Güneşi Özel Ödülünü” Eczacıbaşı
İntema Mağazası’nın İntemaLive Projesi aldı.
Perakende Günleri’nde alanlarında uzman birçok yerli ve yabancı konuşmacının oturumlarına
katılım oldukça yoğun oldu. İş yönetiminden,
İMAJ YAZI DİZİSİ
Çalışan Kadınlar İmaj Peşinde
Etek- pantolon takımlar, gömlekle kombine edilmiş etek ve pantolonlar, düz kesim elbiseler ideal
olanlardır.
Ofisteki tarzınız çalıştığınız kurumun imajına
paralel bir görünüm sergiliyorsa, verdiğiniz
mesaj o işyerine ‘ait olduğunuz’ algısını yaratıyor.
İmaj yazı dizisinde şimdiye kadar üzerinde
durduğumuz konular doğrultusunda bu sayıda klasik giyimde şıklığın püf noktalarını da
sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Bu sayımızda
kadınlar için öneriler üzerinde duracağız.
İyi Giyinmesini Bilen Kadın
İyi giyinmesini bilen bir kadın, öncelikle kendisine
uyan kıyafet tarzını bilen, moda hakkında yeterli bilgi sahibi olan, ayrıca yenilik ve değişikliklere
dikkat edendir. Temiz ve güzel giyinen bir kadın
kendisine yakışan renk ve giysileri, saç ve makyaj stilini belirler ve zamanla kazandığı tecrübe ile
nerede nasıl giyinmesi gerektiğini öğrenir.
Moda
Kadın giyiminde moda şüphesiz önemli bir ağırlık taşımaktadır. İyi ve şık giyinen kadınlar körü
körüne modayı izleyenler değil; hangi elbisenin
kendilerine yakıştığını, ne zaman ve nerede, neleri giyebileceğini bilenlerdir. Öyle kadınlar vardır
ki, yıllardan beri giyimlerinde temel değişiklikler
yapmasalar da kıyafetleri durmadan esen moda
rüzgârına rağmen hiç bir zaman yadırganmaz.
Bunun sebebi, bu kadınların kendilerine en çok
uygun kıyafeti ve tarzı bulmuş olmalarıdır. Giysiler insanın kişiliğini yansıttığından, sadece güzel
ve şık olmakla kalmamalı, amaca, çevreye ve zaman dilimine de uymalıdır.
Çalışan Kadın İçin Giyim Rehberi
İş hayatında giyinmenin altın kuralı, iş kolunuzun
geleneklerine uygun ama kendinizi yansıtan bir
tarz belirlemenizdir. İşinize ciddiyetle yaklaşımınızı ve becerinizi vurgulayacak zarif, temiz,
uyumlu ve iyi dikilmiş kıyafetler seçin.
Renk paleti: Çok canlı renkler seçmeyin ama
kendinizi gri tonları içine de hapsetmeyin. Evet,
gri, iş hayatında çok alışıldık ve ağırlık veren bir
renk ama aynı etkiyi bırakabilecek başka renkler
de var. Yeşil, bordo, lacivert, siyah, kahverengi,
bej, toprak tonları ve lal gibi renklerle gardırobunuzu çeşitlendirin.
Detaya dikkat: Ayakkabılarınız topuklu veya topuksuz olabilir ama mutlaka temiz ve cilalı olmalı.
Çantanız hem kıyafetinizle uyumlu hem de çalıştığınız iş koluna ve konumunuza uygun olmalıdır.
Abartısız ve zarif takılar kullanın.
Makyaj önemli: Canlı renklerden, koyu ve yoğun
uygulamalardan mutlaka kaçının... Sade ve doğal
bir makyaj yapın... Gözlere hafif gölgeler, 2 kat rimel, biraz allık ve ruj... Hepsi o kadar...
Ya saçlar? Saç, genel görünümde son derece etkilidir. Asla yağlı, kirli ve boyası gelmiş bir saçla
işe gitmeyin. Rahat etmek için saçınızı toplayın
böylece sürekli düzeltmek zorunda da kalmazsınız. Kibar, kıyafet renginizle uyumlu tokalar tercih
edin: Payetli kelebek tokaları günlük hayatınıza
bırakın!
Parfüm seçerken: Asla ağır kokular kullanmayın.
Hafif, çiçeksi aromalardan yapılmış parfümleri tercih edin. Mutlaka sizi ifade eden teninize uygun
bir parfümünüz olmalı. Ancak parfümünüzü sık
sık tazelemekten ve abartılı kullanmaktan kaçının.
Alıntı:
www.sizdensize.milliyet.com.tr
http://www.kigem.com/kadinlar-is-hayatinda-nasil-giyinmeli.html
7
HABERLER
Ocak Ayındaki Çeyrek Toplantısı ile
2012 Yılını Kapattık
Securitas Türkiye, 2012 yılının son Çeyrek
Toplantısını, 25 Ocak 2013 tarihinde Ankara,
Büyükhanlı Otel’de düzenledi.
Toplantının sunuculuğunu üstlenen İletişim Uzmanı Özlem Bakacak’ın gündemi katılımcılarla
paylaştığı bölümün ardından, İnsan Kaynakları
Uzman Yardımcısı Güzin Gün, Securitas ailesine
yeni katılan ve terfi eden çalışanlarımızı tanıttı.
Securitas Türkiye’nin insan kaynakları politikalarının sonucunda, sahadan idari kadroya terfi
eden çok sayıda yeni katılımcı toplantıya renk
kattı.
2012’yi Geride Bırakırken…
Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer,
2012 yılını değerlendirdiği sunumunda bölgeler bazında net satışları, yeni, artan ve azalan işleri değerlendirdi. Ayrıca trafik kazaları ve cezaları üzerinde duran Dönmezer, bölgeler bazında
verileri katılımcılarla paylaştı.
Ardından Finans Koordinatörü Berna Köker,
2012 yılında gerçekleşen satışlara göre, yüzde
6,4’lük büyüme gerçekleştiğini belirtti. Ciro ve
büyüme hakkında verileri de paylaşan Köker,
alacak takip hızının (DSO) önemini tekrar hatır-
lattı. Bölgesel bazda kâr 1 ve kâr 2 dağılımlarını
aktaran Köker, 2011 ve 2012 yılları karşılık bakiyelerinin karşılaştırmasını katılımcılarla paylaştı.
HABERLER
Teknolojiyi Daha Yüksek Bir Hızda
Geliştirmek…
Toplantının ikinci bölümü, Tedarikçi Günü filminin gösterimiyle başladı. Ardından Bilgi İşlem
Müdürü Aykut Yılmaz, Smart Birim Kurgusu
hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak sunumu Şube Müdürü Murat Kurşunoğlu’na bıraktı.
Kurşunoğlu, her şubenin rutin olarak yaptığı evrak işlerinden Smart Birim Kurgusu sayesinde
kurtulacağımızı vurguladı. Kurşunoğlu, Smart
Birim Kurgusu sayesinde, vardiya planlama ve
çizelgelerinin, puantaj ve ayni kesinleştirmelerin
ve raporların artık sistem üzerinden yapılacağını
ve bunun Şubeler üzerinden ciddi bir iş yükünü
alacağını anlattı.
Ardından İnsan Kaynakları Müdürü Neşe Bilgin
ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Güzin
Gün, uzun süredir çalışmaları devam eden ve
yine sektörde bir ilke imza atan, Securitas İstihdam Modülü’nü katılımcılara tanıttılar.
Bu bölümün sonunda ise Ülke Başkanı Murat
Kösereisoğlu, Aralık ayında gerçekleştirilen Ülke
Başkanları Toplantısı hakkında notlarını paylaştı.
Global yol haritasında; segmentasyon, güvenlik
çözümleri, mobil devriye ve müdahale, uzaktan
koruma hizmetleri, izleme hizmetleri, teknik
çözümler, danışmanlık ve tahkikat ve bilgi paylaşımı başlıklarının yer aldığını belirten Kösereisoğlu, hepsinin büyüme ve kâra odaklandığını
vurguladı. Büyümek için en belirgin yolun ise,
“Segmentler” olduğunu sözlerine ekleyen Ülke
Başkanı, 2012-2013 yılları faaliyet odaklarını katılımcılara aktardı. Bu noktada zihniyetin
(mindset) ortadan kaldırılması ve yeniliklere açık
olunması gerektiğinin altını çizen Kösereisoğlu, artık harekete geçme zamanı olduğunu da
söyledi. Önümüzdeki süreçte Grup tarafından
belirlenen üç belirgin hedef olduğuna değinen
Kösereisoğlu, bunların; kârı artırmak, Avrupa’da
iç verimliliği ve etkileşimi artırmak ve teknolojiyi daha yüksek bir hızda geliştirmek olduğunu
aktardı. Eylemler, zaman planı ve tasarruflar
konuları üzerinde duran Ülke Başkanı, Ocak
9
HABERLER
2013’ten itibaren Grup organizasyon yapısının
nasıl olacağını da paylaştı.
çeyreğinde Türkiye’nin %3,2 büyüyerek 2011
yılına göre 3 puanlık bir yavaşlama yaşadığını
aktaran Köker, büyümede bu yavaşlama olurken
iç talepteki büyümenin eksiye döndüğünü, esas
katkının dış talepten geldiğini söyledi. Satınalma
ve birleşmelere bakıldığında ise, Türkiye’nin parlak bir yıl geçirdiğini belirtti.
Çalışan Anketi Sonuçları
2012 yılın son Çeyrek Toplantısı’nda söz alan
İnsan Kaynakları Müdürü Neşe Bilgin, Securitas Çalışan Anketi 2012 sonuçlarını katılımcılara aktardı. Securitas Türkiye’den katılımın
%81 oranında olduğunu belirten Bilgin, Alarm
Hizmetleri’nde %100, Sensormatic’te %90 ve
ICTS’te %77 oranlarında katılım olduğunu açıkladı.
Ekonominin Rotası
Öğle yemeğinin ardından toplantı Saha Yöneticileri Buluşması filmi ile başladı. Sonrasında
İletişim Uzmanı Özlem Bakacak, 2013 yılı takviminin üzerinden geçerek, Lotus’ta Takvim TR
üzerinden tüm toplantı ve organizasyonların
takip edilebileceğini hatırlattı. Devamında Berna
Köker, 2012 yılının son çeyreği için ekonomik
verileri paylaştı. 2012 global ekonomisi kapanırken ortamın hassas görünümünü koruduğunu
belirten Köker, ABD’de mali uçurum yaşanmasının ve Euro bölgesinde devam eden sorunların
ekonomi için önemli riskler olduğunu belirtti.
2012-2013 yılları için global büyüme tahminlerinin Temmuz ayı itibariyle düştüğüne dikkat çeken Köker, IMF’nin Türkiye için büyüme beklentisinin %3,2 olduğunu aktardı. 2012 yılının ilk 3
Anket sonuçlarının genel özetini katılımcılarla
paylaşan Bilgin, ana faktörlerin 2010 yılı anketi
ile karşılaştırmalarına göre öne çıkan; güven ve
görünürlük liderliği, verimlilik sınırları, çalışan tutundurma ve ayrımcılık sonuçlarına sunumunda
yer verdi. Bilgin, demografik verilere göre, ankete katılan 1.687 kişinin 1-2 yıldır Securitas bünyesinde çalıştığını, 4.505 kişinin 25-34 yaş aralığında olduğunu ve 5.644 kişi erkek olduğunu
belirtti. Ayrıca Bilgin, anketin sonucuna göre de
katılımcıların %73’ünün Securitas’ta çalışmak
konusunda motive olduğunu da belirtti.
İnovasyona Giden Yol
Çeyrek Toplantısı’nda özel olarak ele alınan
‘İnovasyon’ başlıklı bölümde, Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü Proje ve Risk Uzmanı Aysun Alp “Pazarlama Araçları”nı aktardığı
bir sunum gerçekleştirdi. Alp, “Aylık Güvenlik
Değerlendirmeleri”nin mevcut ve potansiyel iş
ortaklarımızın nasıl ilgisini çektiğine değinerek,
pazarlama konusunda önemli olanın ‘fark yaratmak’ ve ‘akılda kalmak’ olduğunu vurguladı.
Ardından Genel Müdürlük Proje ve Risk Uzmanı
Nazlı Altınkaynak “İş Gücü Pazar Analiz Aracı”nı
anlattı. Altınkaynak; işgücü piyasasında meyda-
HABERLER
na gelen değişim ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin güvenlik sektörü işgücü
piyasasına olabilecek etkilerini ortaya çıkartmak
amacıyla başlatılan işgücü pazar analizi aracının
artık kullanımda olduğunu duyurdu.
Bu konunun devamında Altınkaynak, “Güvenlik
Görevlisi Ücret Tespit Aracı” hakkında bilgi verdi. Altınkaynak güvenlik görevlilerine verilmesi
gereken net ücretin bu araçla belirlenebileceğini
aktararak aracın, personel özellikleri, iş güçlülüğü/kolaylığı, yöresel işsizlik ve ücret bölümlerinden oluştuğunu katılımcılarla paylaştı. Altınkaynak, iş gücü pazar analiz aracının, mevcut
projeler üzerinde yapılan deneme çalışmalarında yüzde 90’ın üzerinde doğruluk ile çalıştığını
da açıkladı.
Toplantının son bölümünde Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı Refik Çoban ve İK Müdürü
Neşe Bilgin, 2013 yılı “Securitas Temel Güvenlik
Eğitimi”nin ajandasını paylaştılar. Eğitimde yasallık, kurumsal uygulamalar, farkındalık, güvenlik sistemleri, olağanüstü haller ve acil durumlar,
temel ilkyardım, silah bilgisi ve atış teknikleri
konularının yer alacağını belirttiler. Eğitmenlerden beklentilerinin ortak mesaj verilmesi, notlar
sayfasına hâkimiyet, işe girişten sonra 1 ay içinde eğitim verilmesi ve kayıtların dosyalanması
olduğunu vurguladılar.
Ardından İletişim Uzmanı Elif Koca, “İmaj Kapıda
Başlar” projesi ile güvenlik görevlilerinin imajları
konusunda atılan adımları aktardı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Modern, Garanti Salt
Beyoğlu ve Garanti Salt Galata ile başlayan pilot
projeler hakkında bilgi veren Koca, projenin kapsamını ve ilk adımı oluşturan eğitimlerin içeriğini
ve ilk ölçümleme sonuçlarını açıkladı.
Devamında Neşe Bilgin “Securitas Dürüstlük
Hattı” hakkında bilgi vererek, dürüstlük raporlama politikası ve kod eğitimlerinin işleyişini aktardı.
Son sunumu ise, Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı Volkan Aksu gerçekleştirdi. 6311 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası doğrultusunda,
işyeri hekimi ve sağlık personeli hizmeti, 50
kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde çalışan
temsilcisi bulundurma ve her çalışanın iş sağlığı
ve güvenliği konusunda eğitim alması gerekliliğini vurgulayan Aksu, Securitas Türkiye içerisinde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve aksiyona
geçildiğini vurguladı.
Çözüm Paketleri
Toplantının son bölümünde ise Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu kapanış konuşması öncesinde
çözüm paketlerini perakende segmentinde yer
alan bir iş ortağımıza sunulan teklif üzerinden
aktardı. Devriye kontrol, açılış/kapanış hizmeti,
anahtar emanet hizmeti, alarm sistemi, kamera
sistemi, kamera ile doğrulama, kamera ile refakat,
araç takip, denetim ve eğitim gibi hizmetlerin pilot bölge önerileriyle birlikte sunulduğunu aktaran
Kösereisoğlu tüm günü özetleyen kapanış konuşmasını da gerçekleştirerek toplantıyı sonlandırdı.
11
HABERLER
Smart E-Eğitimleri Devam Ediyor
Belirlenen konular hakkında gerçekleştirilen
e-eğitim, 27 Ağustos 2012 tarihinde Smart
üzerinden başladı. Smart bulunan her birime
gönderilen sorular, kullanıcılar tarafından
kendi kullanıcı ad ve şifrelerini girerek cevaplanıyor. Cevaplanan sorularda yanlış cevaplar olduğunda sistem doğru cevabı göstererek eğitimin tamamlanmasını sağlıyor.
Uygulamada şimdiye kadar yasallık, kurumsal
uygulamalar, farkındalık, güvenlik sistemleri, iş
sağlığı ve güvenliği, olağanüstü haller ve acil
durumlar, temel ilk yardım, silah bilgisi ve atış
teknikleri, Securitas’ın değerleri ve etik kodu,
5188 sorumlulukları ve Securitas disiplin cetveli
konularında 200’den fazla soru soruldu. Sorular
3.400 Smart kullanıcısına gönderildi ve 2.750
kişinin soruları sürekli cevapladığı görüldü.
Kokpit Eğitimleri Devam Ediyor
“Şubenizi Uçurun” mesajından yola çıkarak gelir kalemleri, genel yönetim giderleri ve personel çalışma düzenleri başlıkları altında önemli
finansal kalemleri vurgulayan Kokpit, 2013 yılı
boyunca yıllık eğitim planının bir parçası haline
getirildi. Finans Koordinatörlüğünün liderliğinde
verilen eğitimler diğer Bölge Müdürlüklerinin
katılımıyla İ ç Anadolu ve Marmara Anadolu Bölge Müdürlüklerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
HABERLER
Yılın Operatörü ve Teknisyeni Anketi Sonuçlandı
Securitas Güvenlik Sistemleri ve Alarm İzleme A.Ş. bünyesinde her yıl smart üzerinden
gerçekleştirilen “Yılın Teknisyeni” anketinde
birinci Fevzi Daleymez, ikinci Ali Aydın oldu.
“Yılın Operatörü” anketinde ise, birinciliği Sedat
Korkmaz ve Mustafa Alpay paylaşırken, ikinciliği
Mustafa Tanrıverdi aldı.
Securitas Ailesi olarak, çalışanlarımızı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
Fevzi Dalyemez
Sedat Korkmaz
Mustafa Alpay
Mustafa Tanrıverdi
Ali Aydın
Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri Devam Ediyor
İdari İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri kapsamında Nisan
ayı içerisinde Anagold Madencilik Erzincan İliç projemiz ve Eti Bakır A.Ş. Murgul İşletmesi Artvin
projemiz ziyaret edildi.
Anadolu Madencilik
İliç-Erzincan
ETİ Bakır A.Ş.
Murgul-Artvin
13
SECURITAS BİLGİ PLATFORMU
Securitas Bilgi Platformu, 2013 Yılında
Hız Kazandı
Securitas Bilgi Platformu faaliyete başladığı
2012 yılı Ağustos ayından bu yana 8 toplantı
gerçekleştirdi. Toplantılarda Bilgi Platformu
ana başlıkları altında yer verilecek faaliyetler
hakkında görüşmeler gerçekleştirilerek belirlenen faaliyetler hakkında sorumlu olan kişiler toplantı tutanakları ve zaman çizelgelerini Bilgi Platformu için oluşturulan şablonlar
üzerinden tutmaya başladılar. Böylece aynı
standartta oluşturulan notlar ve zaman çizelgelerinin arşivlenmesi ve Securitas Türkiye
idari kadrosunun bu faaliyetlerle ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşmaları sağlandı.
Bilgi Platformu çatısı altında yer alacak faaliyet
başlıkları için ekleme ve düzenlemeler devam
ediyor olsa da netleşen başlıklar hakkında çalışmalar başladı. Bilgi Platformu çalışma grupları faaliyet başlıkları hakkında çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ederken Bilgi Platformu üyeleri
de aylık olarak düzenli gözden geçirme toplantılarına devam ediyorlar.
Securitas Bilgi Platformu kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 2013 yılında yürütülecek faaliyetler arasında;
•
•
•
•
•
5 Organizasyon
8 Sürdürülebilirlik Projesi
5 Gelişim Programı
13 Yayın
9 İnovasyon Projesi yer alıyor.
Finans Segmentinde
İlk Masabaşı Tatbikatı
Gerçekleştirildi
Bilgi Platformu organizasyonları kapsamında düzenlenen Masabaşı Tatbikatları; Securitas Türkiye’nin, farklı endüstrilerin güvenlik alanında ihtiyaçları ile ilgili uzmanlaşma
hedefi, segmentlere yönelik düzenlenen
çalışmalar ile ilerlemeye devam ediyor. Son
olarak Finans Segmentinde gerçekleştirilen
Masabaşı Tatbikatı, farklı 6 bankdan temsilciler ve Securitas Türkiye operasyonel kadrosundan üst düzey katılımcılar eşliğinde
gerçekleştirildi.
Finans Segment Lideri Yücel Elgümüş
koordinasyonunda gerçekleştirilen Masabaşı
Tatbikatı’nda ele alınan senaryolar arasında;
paranın toplu halde bulunduğu banka şubeleri,
bilişim suçlarından silahlı soygun girişimlerine
kadar çok çeşitli güvenlik tehditleri yer aldı.
Güvenlik ihtiyaçları bakımından risk düzeyi yüksek olan Finans sektöründe alınabilecek önlemler üzerine bir araya gelinen tatbikatın amacı,
güvenlik ile ilgilenen sorumluların/ kişilerin yönetim sahalarında meydana gelmesi muhtemel
güvenlik ihlali ile ilgili hadiseleri, bir senaryo
dâhilinde ele almalarını sağlayarak, benzer vakalarda en kısa sürede, en etkin ve en doğru kararları almalarını sağlayacak kriz yönetim becerilerinin geliştirilmesine katkı vermek oldu.
SECURITAS BİLGİ PLATFORMU
Securitas Türkiye
Marmara Depremi
Projesi: MADEP
2011 yılında Securitas Türkiye içerisinde Ülke
Başkanı Murat Kösereisoğlu başkanlığında
oluşturulan çalışma grubunun ele aldığı MADEP; olası bir Marmara Depremi’nde ciddi olarak etkilenecek Marmara Avrupa ve Marmara
Anadolu Bölgeleri’nde hazırlıklı olmanın sağlanması ve zararın minimuma indirilebilmesi
için çalışılmasını amaçlıyor. Planın oluşturulmasının ardından daimi olarak uygulanması
büyük önem taşıyor.
ayında tamamlanması ve revizyonların yapılmasıyla birlikte Temmuz ayında son halini alarak
2013 yılı ikinci Çeyrek Toplantısı’nda paylaşılması
planlanıyor.
Bunları Biliyor muydunuz?
• İstanbul Anadolu Yakasının 6 km. yakınından geçen fay hattının Kırılma İhtimali %
84!
• Olası depremin 80’ ile 3 dakika arasında
süreceği ve 7,2 ila 7,8 şiddetinde olacağı
tahmin ediliyor.
Ya önlem alacağız ya da yenileceğiz!
Securitas Bilgi Platformu faaliyetleri altında sürdürülebilirlik programı olarak yer alan MADEP için
Genel Müdürlük departmanları toplantıları 2013
yılı başında gerçekleştirilmeye başlandı. Çalışma
grubunda yer alan Kalite ve Risk Koordinatörü
Zihni Çelik, bu toplantılar sonucunda tüm departmanların iş etki analizlerini belirleyerek planlamayı buna göre yönlendirecek.
Çalışma grubunun diğer üyeleri olan Marmara Avrupa Bölge Müdürü Tümay Gündoğdu ve
Marmara Anadolu Bölge Müdürü Memet Hanlıoğlu tarafından bölge müdürlüklerinde “MADEP
Farkındalık Toplantıları” düzenlendi. Toplantılarda
MADEP’in amacı, kapsamı, sorumluları, yöntemi,
evreleri ve faaliyetleri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi ve iş etki analizi hazırlık süreci
aktarıldı. Toplantıların ardından bölge binalarında
oluşturulan “Deprem Panoları”nda fikir paylaşımları yapılmaya başlandı. Bölgelerde oluşturulan
“MADEP Komiteleri” de çalışma grubu gibi düzenli toplantılar gerçekleştirerek fikirler paylaşılmaya
başladı. Bu toplantılar sonucunda her kata afişler
ve deprem düdükleri asıldı. Olası bir depremde
doğru sayım yapabilmek ve herkesin birbirinden
sorumlu olmasını sağlamak adına “Buddy”ler belirlendi ve MADEP ilk yardım çantaları hazırlandı.
Aynı zamanda tüm bölgelerde de farkındalık yaratılması amacıyla MADEP afişleri asıldı.
Devam eden iş etki analizi çalışmalarının Mayıs
15
HABERLER
Bilgi Platformu Gelişim Programları
ve Organizasyon Afişleri Dağıtıldı
İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen, hem idari kadro hem de saha kadrosunun kurum içindeki gelişimlerini, yetkinliklerini artırmayı hedefleyen gelişim programları 2013 yılında da devam ediyor.
Bu yıl, ilk defa Securitas Bilgi Platformu çatısı altında gerçekleştirilen gelişim programları için, Plaform için
belirlenen konsepte uygun olarak hazırlanan afişler 2013 yılının ilk Çeyrek Toplantısı sonunda Bölgelere
dağıtıldı.
“Çalışanlarımızla aynı noktada”
Saha Yöneticileri Buluşması...
Marmara Avrupa ve Marmara Anadolu
16 Kasım 2013
İç Anadolu ve Karadeniz
Securitas çalışanlarıdır...
14 Eylül 2013
Çukurova
2 Kasım 2013
1. Adım
20 Nisan 2013 - Ankara
Akdeniz
Securitas çalışanlarıdır...
21 Aralık 2013
2. Adım
21 Eylül 2013 - Ankara
Ege
2 Aralık 2013
18 Mayıs 2013 - Ankara
Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğünüz ile irtibata geçiniz.
Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğünüz
ile irtibata geçiniz.
Detaylı bilgi için İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.
gelişim programıdır.
organizasyonudur.
gelişim programıdır.
“Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü”
Bu Yıl da Securitas’ın Oldu!
Securitas, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl
da Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık
görüldü. Kariyer.net tarafından geleneksel
olarak her yıl düzenlenen Kariyer.net İnsana Saygı Ödül Töreni, 13 Şubat 2013’te
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’de, insan kaynakları alanındaki başarılı
projeleri öne çıkarmak ve sektör duayenlerini insan kaynakları profesyonelleriyle bir araya
getirmek amacı ile gerçekleştirilen zirve kapsamında, Kariyer.net tarafından geleneksel olarak
her yıl düzenlenen “12.Kariyer.net İnsana Saygı
Ödülleri”, 13 Şubat 2013 tarihinde yapılan tören ile sahiplerini buldu.
Ödül töreninde, Securitas İnsan Kaynakları Müdürü Neşe Bilgin ve Securitas İnsan Kaynakları ekibi sahneye birlikte çıkarak “İnsana Saygı
Ödülü”nü Securitas adına aldı.
HABERLER
2013 Yılı Ortak Nokta İş Ortakları Buluşması:
İnovasyona Giden Yolda Buluştuk
Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Ortak
Nokta İş Ortakları Buluşması, 15-16 Mart
2013 tarihlerinde, Antalya-Belek, Rixos
Otel’de düzenlendi. Ulusal ve uluslararası
birçok markanın üst düzey yöneticilerini ve
Securitas idari kadrosunu bir araya getiren
organizasyonda bu yıl, ‘inovasyon’ konusu ele
alındı.
zın imajlarına katkı sağlamanın yanı sıra iş ortaklarımızın iç ve dış müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olumlu katkılarının da olduğunu ifade
etti. Projenin pilot uygulamasında yer alan İKSV
adına, Bina ve Güvenlik Yöneticisi Ersin Kılıçkan,
İmaj Kapıda Başlar Projesi’nin İKSV’ye katkılarının
neler olduğunu paylaştı.
İki gün süren programın sunuculuğunu birçok özel
kanalda haber spikerliği yapan Ece Özbek üstlendi. Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer’in
“Hoşgeldiniz” konuşması ile başlayan program,
İnsan Kaynakları Müdürü Neşe Bilgin tarafından
gerçekleştirilen ve geçen yılın konseptine atıfta
bulunan “Etik Kod” ve “Çalışan Anketi” sunumları ile devam etti. Bilgin,”Etik Kod” kapsamında
Securitas’ın iş ortaklarını ilgilendiren bölümlerin
üzerinden geçti ve ardından da 2012 yılı “Çalışan
Anketi” sonuçlarını aktararak 2010 yılında düzenlenen anket sonuçları ile karşılaştırmalar yaptı.
Ardından İletişim Uzmanı Elif Koca, güvenlik
sektöründe bir ilke imza atan “İmaj Kapıda Başlar” projesini ve ilk uygulamaları ile ilgili sonuçları
paylaştı. 2011 yılındaki Ortak Nokta’da ele alınan
‘İmaj Kapıda Başlar’ projesi kapsamında, üniformalar ile ilgili iyileştirmelerle başlayan adımların,
güvenlik görevlileri için belirlenen farklı eğitimler
ile devam ettiğini belirtti. Projenin, iş ortaklarımı-
Güvenlikte Çözüm Paketleri Dönemi
Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu sunumun ardından Kalite ve Risk Koordinatörü Zihni
Çelik’in Çözüm Paketleri” sunumu yer aldı. Dünyadaki özel güvenlik hizmeti trendinin artık ‘çözüm paketleri’ni içerdiğini açıklayan Çelik, bugüne
kadar özel güvenlik hizmetinde alışılagelmedik
birçok ürün ve hizmetle ilgili örnekler sundu. Çözüm paketlerini yüzlerce rengi içeren renk paletlerine benzeten Çelik, her kurum ve kuruluşun
ihtiyacı ve güvenlik bütçesine özel farklı ürün ve
hizmet gruplarından oluşan güvenlik çözüm paketlerine Securitas Türkiye’nin de sahip olduğunu
belirtti.
Ortak Nokta İş Ortakları Buluşması, Milli Projeler
Koordinatör Yardımcısı Hüseyin Erim’in “Securitas
Müşteri Portalı” uygulamasındaki yenilikleri aktardığı sunumu ile devam etti. Securitas Müşteri
Portalı’nın yaratıcı ekibinin başında bulunan Bilgi
İşlem Müdürü Aykut Yılmaz’ın eşlik ettiği sunumda, portal üzerinden birçok bilgiye ulaşılabilece-
17
HABERLER
ği, on-line olarak Portal’a bağlanarak katılımcılarla
paylaşıldı.
İlk günün akşamında otelin içerisinde yer alan
“Fransız Sokağı”nda, sokak festivali konseptinde gerçekleştirilen “Gala Yemeği”nde katılımcılar
arasında gösteri yapan jonglör ve akordeoncu oldukça ilgi çekti. Devamında sahneye çıkan Hollymood Grubu katılımcılara müzik ziyafeti sağladı.
Sahneye çıkan sihirbazın gösterisi ile Gala Yemeği baştan sona herkes için eğlenceli ve unutulmaz bir hatıra oldu.
takip edilebildiği sistemin, İş Ortaklarımız için
ne gibi avantajlar sağladığını aktaran Erdal’ın sunumuyla günün ilk bölümü tamamlandı.
Programın son bölümde ise, Yaratıcılık alanında
Türkiye’de ve dünyada önemli bir konuşmacı ve
eğitmen olan Mehmet Kocabaş katılımcılar ile
buluştu. Kocabaş, özel ilgi alanı olan “İnovasyon”
konusunda katılımcıları çoğunlukla gülümseten,
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Securitas’ın
program boyunca “İnovasyon” sayesinde hizmetlerinde yarattığı farkı paylaştığı katılımcılar,
Mehmet Kocabaş ile iş hayatının içinde ve dışında
inovasyon hakkında farklı bakış açılarını yakalama
fırsatı buldular.
Bu sohbet ile tamamlanan program, Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’nun kapanış konuşması
ile son buldu. Kösereisoğlu konuşmasına başlamadan önce Securitas’ın idari kadrosunda yer
alan kadın çalışanları sahneye davet ederek teşekkür etti ve kadınlar gününü kutladı. Kösereisoğlu, “2013- 2016 hedeflerimiz doğrultusunda
inovasyonu iş süreçlerimizin değişmez bir parçası haline getirdik. Securitas olarak, özel güvenlik sektörü liderliğinin verdiği sorumluluk ile
her yıl yeni projeler geliştirerek siz değerli iş ortaklarımızın karşısında olmaya devam edeceğiz.
Tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte, önümüzdeki yıl da Securitas dünyasına ilişkin yenilikleri aynı
heyecan ile paylaşacağız.” dedi.
Securitas Türkiye’den Ödüllü, İnovatif
Uygulamalar
Programın ikinci günü, Enerji Segment Lideri Anıl Akalın’ın “Secupoly” sunumu ile başladı. Özel güvenlik sektöründe kullanılan tüm
güvenlik enstrümanlarının manyetik bir board
üzerinde kullanıldığı ve kombine güvenlik çözümlerinin üretilmesine yardımcı olan Secupoly,
Securitas Avrupa tarafından düzenlenen İnovasyon Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştı. Güvenlik Sistemleri ve Alarm İzleme Genel
Müdürü Emre Erdal ise, bir süredir yazılım ve
hizmet ayağında yapılan çalışmalarından ardından pilot uygulamaya geçilen, “Hizmet İzleme
Sistemi”ni katılımcılara aktardı. Güvenlik görevlilerine atanan her görevin yapılıp yapılmadığının
Kösereisoğlu, Securitas’ın asıl uzmanlığının, elde
edilen deneyimleri, farklı iş ortaklarımıza aktarmak olduğunu belirtti. İnovasyona giden yolda
ancak uzmanlaşma sonucunda inovasyon sağlanabileceği üzerinde duran Kösereisoğlu, uzmanlık ve inovasyonun aynı bahçede yeşerebileceğini sözlerine ekleyerek 4. Ortak Nokta İş
Ortakları Buluşması’nı kapadı.
Tüm katılımcılara teşekkür eden Kösereisoğlu,
gençlerin geleceğin inovatif liderleri olmalarına
katkıda bulunmak için toplantının anısına, Securitas tarafından iş ortakları adına bir ilköğretim
okuluna yapılan bilgisayarların bağışını müjdeleyerek konuşmasını sonlandırdı.
HABERLER
19
HABERLER
Teknoloji Yarışması
Güvenlik endüstrisinde, teknoloji, çeşitli güvenlik çözümleri ve uzaktan video çözümleri,
gelecek yıllarda oyunu değiştirecek unsurlar
olacak. Sahadaki güvenlik görevlilerimizi teknoloji, güvenlik çözümleri ve uzaktan video ile
değiştirdiğimizde ya da desteklediğimizde, bizim kârlarımız artacak. Bu yüzden bu gelişime
öncülük etmekten hoşlanıyoruz, biz yönlendireceğiz, sizlerin zihniyeti de hızı ve başarıyı belirleyecek.
Einstein’ın söylediği gibi; “Farklı sonuçlar arıyorsanız, aynı şeyi yapmayın”. Şiddetle inanıyorum ki; aktif davranıp güvenlik endüstrisinde
bu örnek değişikliğe öncülük etmezsek, birkaç
yıl içinde kolaylıkla liderlikten hiç seviyesine düşebiliriz.
Securitas’ta başarıyı yükseltmek için daha fazla
teknoloji ve koruma/güvenlik çözümleri satmalıyız. Sözleşmelerimizin büyük kısmını güvenlik
çözümlerine dönüştürmeliyiz. Bunu yapmanın
yolu, yatırım yapmak, eğitmek ve müşterimize
iyileştirmeler önererek satış yapmak. Bu yeni
bir haber değil. Bir tartışma konusu değil. Artık
daha fazla stratejimizi açıklamaya, strateji toplantıları yapmaya, izleyeceğimiz yolu anlatan
power point sunumlarına ihtiyacımız yok – artık
satmak zorundayız.
Hissedarlarımıza üç yıl içinde Teknoloji ve Güvenlik Çözümleri satışlarımızı üçe katlayacağımızın sözünü verdim. Bunu yapmam için yardımınız şart. Bu gelişime öncülük etmemiz için
gerekli tüm yatırımı yapacağım ve gücümüzün
avantajını kullanarak sözleşmelerimizi adım
adım elemanlı güvenlikten güvenlik çözümlerine dönüştüreceğiz. Bunu yapabiliriz!
Satışlardaki gelişmeleri Şube, Bölge ve Ülke
bazında takip edebilmek için, Teknoloji ve Güvenlik Çözümleri Yeni Satışları ve Kâr 1’lerini
Avrupa Güvenlik Hizmetleri’ne bağlı tüm Şube,
Bölge ve Ülkelerin raporlamasını isteyeceğim ve
herkesi Avrupa genelinde kıyaslayarak derecelendireceğim. En çok satanlar listenin başında,
satamayanlar ise listenin sonunda yer alacaklar.
Teknoloji ve Güvenlik Çözümleri Yeni Satışlarında en iyilerin sıralandığı ülke, bölge ve şube
“Gold Club”ları yaratacağım. Yıl sonunda, Gold
Club’lardaki en iyiler + Teknoloji Direktörleri ya
HABERLER
da bir Satış Müdürü veya bir satış görevlisi ya
da Teknik Müdür/destek v.b. sizin Gold Club’da
olmanıza gerçekten katkı sağlamış bir kişi, eşi ile
birlikte özel bir bölgedeki her şey dahil bir tatil
ile ödüllendirilecek. (Ülke bazında iki kazananımız olacak: Birisi TL bazında yeni satışlar birincisi, diğeri tüm yeni satışlardaki satış yüzdesi
oranı birincisi. Gold Club’da 3 Bölge Müdürü ve
10 Şube Müdürü yer alacak.)
İlk sıralama listesi Haziran’da, ikincisi Eylül’de,
üçüncüsü Kasım’da ve sonuncusu Şubat’ta yayınlanıp, kazananlar duyurulacak. 1 Ocak 2013
itibarıyla gerçekleşen satışlar sıralamaya dahil
edilecek, böylece 2013 yılındaki tüm satışları
kayda almış olacağız. 2014 yılında ve sonraki
yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz ve her
yıl o yıla ait yeni satışların dahil edileceği yeni bir
yarışma düzenleyeceğiz.
Gold Club’ın alt kısmında, satış yapan ve
Securitas’ı güçlü bir şekilde doğru yöne hareket ettirerek hissedarlarımıza verdiğim üç yılda
satışları üçe katlama sözümü tutabilmem için
bana yardımcı olan kişilerin yer alacağı “Geliştiriciler” bölümü bulunacak.
Çok yavaş bir hızda da olsa, en azından bir şeyler satanların yer alacağı “Yavaş Satanlar” bölümü, ve son olarak, henüz satışlara başlamamış
ve desteğini beklediğimiz kişilerden oluşan “Satamayanlar” bölümü de yer alacak.
Haziran ayından itibaren tüm bu sıralamayı paylaşacağım ve bazı yorumlarımı ekleyeceğim. En
iyi uygulamaları ve başarı hikayelerini paylaşacağım. Sizlerden sıralamamıza ilişkin yönetici
yorumlarınızı göndermenizi isteyeceğim; örneğin, kısa bir süre sonra yeni satışlarda görünecek olan yeni imzalanmış sözleşmeleriniz var
ise, bunu bildirmeniz ve dahil etmeniz ilgi çekici olacaktır. Bu şekilde örneğin Nisan’da x tutarında bir satış yaptığınızı ve örneğin Ağustos
ayında bu tutarın yeni satışlarınıza dahil olacağını görebileceğiz. Eğer başarı hikayeleriniz ve
diğerlerine yardımı olabilecek sözleşmeleriniz
var ise, bunu da bildirmeniz ilgi çekici olacaktır.
Bu sebeple, Şube Müdürleri yorumlarını Bölge Müdürleri’nin onayına gönderecek, Bölge
Müdürleri de Ülke Başkanları’na gönderdikten
sonra, bizler Ülke Başkanları üzerinden bilgileri
alacağız. Sonuçta, ben, Erik-Jan ve Aime yorumlarınızın bir sonraki sıralamada dahil edilip edilmeyeceğine karar vereceğiz. Sıralama listesi,
My Securitas’ta yayınlanacak ve sadece sizlerin
giriş yetkisi olan bir community kurulacak. Aynı
zamanda tarafınıza e-mail ile de ulaştırılacak.
Eğer yeni gelişmeler olursa, çeyrekler arasında
sizleri bilgilendireceğiz.
Teknoloji ve Güvenlik Çözümlerinin ne olduğunun tanımını yaptık ve Ocak ayı itibarıyla Avrupa Güvenlik Hizmetleri’nde Yeni Satışlar ve Kâr
1’i raporlarken kullanmaya başladık. Buna bağlı
kalacağız. Şunu açıklamakta fayda var; portföyünüzdeki bir elemanlı güvenlik sözleşmenizi
bir güvenlik çözümleri sözleşmesine dönüştürebilmeyi başarırsanız, projeden azalışlar/yeni
satışlar olarak muhasebeleşecek ve rapora dahil
edilecektir, bu nedenle değer.
İlaveten, bir fiziki güvenlik sözleşmesini güvenlik çözümleri sözleşmesine dönüştürdüğünüz
zaman, yeni kombine sözleşmenin Kâr 1 oranının klasik fiziki güvenlik sözleşmesindekinden
daha yüksek olması gerekiyor. Aynı zamanda,
sözleşmelerin de genellikle en az üç yıllık yapılmasını bekliyoruz.
21
HABERLER
Üç yılda satışları üçe katlamak demek, şu anda
satışların %6’sını oluşturan Teknoloji ve Güvenlik Çözümleri satışlarının %18’e çıkması demektir. Bugün %6 oranında satışı olan kişilerin en
azından üç katını yapmaya odaklanmaları gerekiyor. Hiç satışı olmayanların en az %15-20’lere
çıkması gerekirken, %30’lardakilerin de %4045’leri hedeflemesi gerekiyor.
Bazıları bunun imkansız olduğunu söyleyecektir. Ben bunun tamamen zihniyetinizle alakalı
olduğunu söylüyorum. Bunu yapabileceğinize
inanırsanız, yaparsınız. Size yardım edeceğiz,
destek olacağız, ancak bunu sizin yerinize hiç
kimse yapamaz. Bunun gibi bir değişim süreci
ne gereğinden fazla demokrasi, ne fikir birliği
sağlama çabaları ne de müşteriler tarafından
yönlendirilemez. Bu sadece sizin tarafınızdan
yönlendirilebilir!
Securitas’ı güvenlik şirketi olmaktan Güvenlik Çözümleri şirketi olmaya taşıyacağız ve bu,
bunu sağlamanın yeni ve alışılmadık bir yolu.
Eminim ki, bu sıra dışı ve heyecan verici bir yolculuk olacak, bizimle birlikte olduğunuzdan
emin olun. Tren istasyondan ayrılıyor.
Saygılarımla
ALF / Erik-Jan / Aime
HABERLER
Securitas Grup’tan Liman Segmentinde
SUPPORTs Projesi
Projede gelinen aşama nedir?
Bilgi altyapısı için yapılan çalışmalar tamamlanarak, bununla ilgili sanal platformun geliştirilmesi
aşamasına gelindi. Geçen hafta yapılan çalışmada
bu platformun denenmesi ve işlevselliğinin kontrol edilmesi yönünde oldu.
Toplantıda nasıl bir çalışma gerçekleştirildi?
Çalışma dört ayrı grup halinde planlanmıştı. Benim
de katıldığım grup içinde İsveç ve Finlandiya’nın
da Segment Liderleri ve limanların güvenlik yöneticisi (PFSO) ile çalışma gerçekleştirildi.
Nisan ayında gerçekleştirilen “SUPPORTs Projesi” hakkında Mete Yazman’la kısa bir sohbet
gerçekleştirdik.
Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan platform;
Port Security Management System (PSMS) (Liman Güvenliği Yönetim Sistemi) olarak adlandırıldı. Halen yazılımı bir Güney Kıbrıs şirketi tarafından geliştirilen platform 4 bölümden oluşuyor.
Programı bize kısaca açıklar mısınız?
Limanlarda güvenlik hizmetinin geliştirilmesi
amacıyla 2010 yılında Securitas’ın koordinatörlüğünde başlayan SUPPORTs (Security UPgrade
for PORTs) projesi 17 partner ile birlikte yürütülüyor.
Birinci bölüm; “Liman Güvenlik Yöneticisi”nin
limandaki risk ve tehditleri tanımlayabileceği bir
risk analizi bölümü… Bu bölümde PFSO; limanla
ilgili tüm bilgileri ve risk senaryolarını belirleyerek
bu tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli adımları analiz edebilecek.
Program Securitas içerisinde kimler tarafından koordine ediliyor?
Dört yıllık bir program olan projenin 2014 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje, Securitas
bünyesinde “Danışman” olarak görev yapan Henk
Van Unnik’in koordinatörlüğünde yürütülüyor.
Daha önce Supply Chain Competence Center
(Tedarik Zinciri Yetkinlik Merkezi) bünyesinde bu
projenin yürütülmesine forum üyesi segment liderleri tarafından aktif olarak destek verilmekte
ve yapılan Segment toplantıları içinde en az bir
gün bu projeye ayrılmaktaydı. Ancak yetkinlik
merkezinin kapatılmasının ardından SUPPORTs
Projesi, Henk Van Unnik ve segment çalışmalarını
yarı zamanlı olarak koordine eden İsveç Limanlar
Segment Lideri Johan Ohlsson tarafından yürütülmeye başlandı.
İkinci bölüm; eğitim modülü... Bu modül ISPS
kod kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin
yürütülmesi ve değerlendirilmelerini sağlayacak.
Üçüncü bölüm; kurumsal güvenlik modülü… Bu
modül ile ISPS kod’a göre yapılan uygulamaların;
AEO, ISO 28.001, TAPA ve C-TPAT standartlarına göre de uygunluğunun kontrolü ve bu standartların hayata geçirilmesi sağlanacak.
Dördüncü Bölüm; ise bilgi modülü… Limanlarda
meydana gelen olay ve gelişmeler paylaşılacak.
Programın ne zaman tamamlanması planlanıyor?
Söz konusu program 2014 yılında tamamlanacak ve sonunda ortaya çıkacak ürün tamamen
Securitas’a ait olacak. Bu sayede limanlarda fark
yaratacak bir ürüne sahip olacağımızı söyleyebilirim.
23
HABERLER
Securitas Teknoloji Liderleri Brüksel’de Buluştu
Securitas Avrupa bünyesindeki ilk “Teknoloji
Liderleri Buluşması”, 5-6 Şubat tarihlerinde
Belçika’nın Brüksel şehrinde gerçekleştirildi.
Securitas’ın Avrupa ve Grup yönetiminden de
üst düzey katılım sağlanan toplantıda 17 ülkenin
teknoloji liderleri yer aldı. Securitas Türkiye’den
ise, Güvenlik Sistemleri ve Alarm İzleme Genel
Müdürü Emre Erdal, ICTS Genel Müdürü Berti
Bora ve Sensormatic Stratejik Planlama Direktörü
Onur İlköz katılım gösterdi.
“Güvenlik Çözümleri” Nedir?
• İçerisinde güvenlik görevlileri, teknoloji, fiziksel önlemler, prosedür ve kuralların yer
aldığı, tek bir sözleşme altında iş ortaklarına sunulan bir iş modeli
• Mümkünse her ay yapılacak ödemelerle
tüm hizmet bedeli tek bir seferde tahsil
edilmeli
• Müşterinin hizmet aldığı yerde, Securitas’a
ait mutlaka bir teknoloji uygulaması olmalı
ve/veya bu müşteriye kamera ya da alarm
sistemi ile uzaktan izleme hizmeti verilmeli
• Müşteri için tek bir kontak noktası olmalıdır. Tüm sistemlerin yönetimi ve servisi
Securitas’a ait olmalı
• Güvenlik çözümleri; beraber ve tek bir hizmet açıklaması altında faturalandırılmalı,
hizmet noktası/noktaları için önerilen tüm
çözümleri (güvenlik görevlisi, güvenlik
sistemleri, alarm izleme, video izleme…)
kapsamalı
Teknolojiden bahsedince, aşağıdaki üç uygulamayı anlıyoruz:
• Yeni bir güvenlik sistemi kurulması
• Alarm sistemi ya da kamera sistemi ile
uzaktan izleme hizmeti verilmesi
• Kurulu güvenlik sistemlerine periyodik bakım ve servis hizmeti verilmesi
Securitas’ın Gündeminde Teknoloji Var
Securitas, Avrupa’nın güvenlik hizmetleri konusundaki en büyük firması. Asıl işi olan “sabit ve
devriye gezen güvenlik görevlileri ile güvenlik
hizmeti” vermeye devam edecek. Ama önümüzdeki yıllarda bu hizmetini inovatif yeniliklerle her
daim güncel tutmak zorunda. Farklılaşmalı ve
yeni katma değerler yaratmalı. Bunun da ilk adımı; sadece güvenlik görevlileri ile verilen güvenlik hizmetinden güvenlik çözümlerine doğru bir
yolculuğa çıkılarak, 2013 yılının başından itibaren
atıldı.
Güvenlik çözümlerinin sağlanmasında,
Securitas’ın güçlü yönleri olduğu gibi zayıf
yönleri de vardır.
Güçlü Yönleri:
• Mevcut müşteri portföyü üzerinde çapraz satış yapılabilir: Güvenlik hizmeti alan
müşterilerimize teknoloji, sadece teknoloji
alanlara güvenlik görevlisi önerilebilir.
• Securitas’ın çok güçlü bir marka değeri var.
• Teknolojiye yatırım yapabilecek finansal
güce sahip.
• Teknoloji ürünleri kullanımı açısından ba-
HABERLER
ğımsızdır; istediği ürünü kullanarak en uygun ve optimum sistemi müşteriye sunmakta özgür.
Zayıf Yönleri:
• Bir teknoloji firması olarak algılanmıyor..
Bilinirliği, güvenlik görevlileri ile verilen
güvenlik hizmetinden geliyor.
• Bir bilgi boşluğu vardır. 2006 yılında Niscayah (Securitas Systems)’ın ayrılmasından sonraki süreçte, tüm teknoloji işleri
Niscayah’a bırakılmıştı ve teknolojik bir
ihtiyaç olduğunda herşeyi Niscayah çözüyordu. 2011 yılında geri alınmaya çalışıldı,
ama Niscayah başka bir firma tarafından
satın alınınca, bir açık oluştu.
• Satış konusunda bir birikim ve altyapı yok.
Teknik satışlar için mutlaka sağlam ve etkili bir yapı kurulmalı.
Güvenlik çözümleri, Securitas için bir çok fırsatı da beraberinde getirmektedir. En önemlisi,
müşteriye toplam maliyeti düşük ve daha kaliteli
hizmet sunulmaktadır. Ayrıca müşterinin bağlılı-
ğı artmaktadır. Teknoloji ağırlıklı şirketlerin satın
alınması da önümüze başka bir fırsat olarak çıkmaktadır. Niscayah gibi büyük olmayan lokal iyi
firmalar bularak, Securitas bünyesindeki teknoloji
kapasitesini ve kabiliyetini hızlı bir şekilde istenilen seviyelere çıkarabiliriz.
Evet bundan sonra hayatımızda artık yeni
bir çocuğumuz var. İsmi “güvenlik çözümleri”. Onu ilgiyle, sevgiyle ve fedakarlıkla hep
beraber büyüteceğiz. Kimi zaman zorlanacağız, ciddi vakit ve emek harcayacağız. Kimi
zaman sürekli ilgi göstermekten bunalacak,
kaçıp gitmek isteyeceğiz. Ama yeterince sabır
gösterip, gerekli donanım ve eğitimi ona verdikten sonra, bir bakmışız büyümüş... Hem
vazgeçilmez bir parçamız olmuş, hem de kendi hayatını kazanmaya başlamış; üstelik evin
ekonomisine de ciddi katkıda bulunuyor…
Umarım bu süreç hepimiz için sağlıklı bir biçimde
gelişir. Hızlı bir şekilde adaptasyon evresini atlatır
ve böylecedaha kârlı işlere imzamızı hep beraber
atmaya başlarız.
25
İŞ HAYATI YAZI DİZİSİ
İş Ortamı ve Mutluluk
aklınıza getirin; sinirlendiğinizde, bir işi bitirmekte
güçlük çektiğinizde o anı gözünüzün önüne getirmeyi deneyin.
Her gün saatlerimizi geçirdiğimiz iş ortamında mutlu olabilmek hayatımızın önemli bir
bölümünü de etkiliyor. Bu nedenle daha mutlu bir iş ortamı yaratmak için küçük ipuçlarını
paylaşmaya devam ediyoruz.
Kafanızdaki tanımlamalardan kurtulun
Ömrümüz başımıza gelenleri ‘iyi’ ya da ‘kötü’ diye
tanımlamakla geçiyor. Yapılan araştırmalar; gerçekte kötü olmayan bir şeyin kötü olduğunu düşündüğünüzde, onun etkisinin de kötü olduğunu
gösteriyor. Bu nedenle kafamızda yarattığımız
bu tanımlamalardan ve önyargılardan kurtulmak
mutlu bir iş için atılacak adımlar arasında yer alıyor.
Sorunlara çok fazla takılmayın
Sizi sinirlendiren bir şeyi hızlıca aklınızdan çıkartabilirseniz, iş yerinde daha mutlu olabilirsiniz.
Yapılacaklar listesi hazırlayın
Çalışmak için kendinizde yeterli gücü bulamadığınız zamanlarda, en azından yapılacaklar listesi
hazırlayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaştıkça üzerini
karalayacağınız bir liste, kontrolü elinize aldığınızı
hissettirecektir.
İşinize odaklanın
İş yerinde yaptığınız işe odaklanırsanız bitirmeniz
gereken işlerinizi daha kısa sürede tamamlayabilir ve günlük iş planınız içerisinde kendinize zihninizi tazeleyecek zamanlar yaratabilirsiniz.
Kafanızdaki karmaşıklığı silin
Olumsuz düşünceler, insanı mutsuz olmaya iter.
Kafanızdaki kargaşaya son verin. Güzel bir anınızı
Kendinize zaman ayırmaya çalışın
Stresle baş edebilmek için, gün içinde sizi enerjik
kılacak aktivitelere yönelin. Örneğin; öğle yemeklerini biraz daha kısa tutup, size ayrılan sürede
kısa bir yürüyüş yapmak ya da sessiz bir yerde
dinlenmek, çalışma saatlerinizi daha verimli kılabilir ve gün içerisindeki stresinizi azaltabilir.
Araştırmalar, yüksek tempolu olmasa da fiziksel
aktivitenin ve oksijenin stresten uzaklaşmaya iyi
geldiğini gösteriyor.
Değerlerinizi benimseyin
Çalıştığı şirketin misyonuna kendini daha yakın
hisseden ve yaptığı işin değerli olduğunu düşünenler, ofis yaşamında daha mutlu olan insanlardır.
Düzenli bilgi akışı sağlayın
İş yerinde bilgi akışının sağlıklı olması işi yapmak
kadar önemlidir. Bir işi yaptığınız zaman onu raporlamak da işin bir parçasıdır. Aksi takdirde işin
yapıldığını ya da nasıl yapıldığını kimse bilmiyorsa
işin yapılmış olması hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ayrıca zamanında yapılan bilgi akışı, gerekli
ve acil durumlarda birlikte çalıştığınız insanlara işi
devretmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Çalıştığınız ortamı kişiselleştirin
Çalıştığın odayı, masayı yani ortamı benimsemek
ve içinde rahat edebileceğiniz şekilde kişiselleştirmek önemlidir. Odanızı ya da masanızı sizi
mutlu edecek araç gereçlerle, eşyalarla renklendirmeyi deneyin.
24 saat çalışır halde olmayın
Tabii ev ile işi birbirinden ayırabilmek için 7/24
çalışır halde olmamak gerek. Günlük işlerinizi,
bir plan çerçevesinde yürüttüğünüz ve zamanı
verimli kullandığınız takdirde kendinize ayıracak
zaman bulabilirsiniz. Hayatın işten ibaret olmadığının bilincinde olun ve kendinize, ailenize ve
sevdiğiniz şeylere zaman ayırın.
Kış Bitti Bahar Geldi: Enerjinizi Geri Kazanın!
kayetlerin başlıca nedeni ise, vücudun eksikliğini duyduğu enerji azalmasıdır. Baharda enerjiyi
toplamak için enerji verecek besinleri, B ve C
vitaminleri, folik asit, magnezyum, demir, potasyum ve çinkodan zengin gıdaları içeren mevsimin sebze ve meyvelerinden tüketmek yararlı
olur. Ispanak, mısır, muz, kayısı, çilek, kepekli un,
kepekli pirinç, yulaf, balık, yumurta, süt ve süt
ürünleri, üzüm, badem, fındık öğünlerinizdeki
tercihleriniz arasında yer almalıdır.
Kışı geride bıraktık, peki ya rehavetini? Baharın enerjisine ayak uydurmak için kışın
karamsar etkisinde kurtulmak gerek. İşte
bunun için ipuçları…
Baharda vücudun enerji depolamasına özen
gösterin
İlkbaharla birlikte doğa kış uykusundan uyanır,
yeşillenmeye, ağaçlar çiçek açmaya başlar. Bizlerde de baharın gelmesiyle birlikte değişimler
olur. Bunlar tabii ki fiziksel görünümümüze yansımaz ama ruh halimizde doğanın yenilenmesine paralel olarak bir canlanma ve çoşku yaşanır. Mevsim geçişleri, metabolizmamızda bazı
değişikliklere sebep olduğu gibi, yorgunluğa
ve ruhsal sıkıntılara da neden olabilir. Baharın
gelişi ile enerji ve canlanmadan söz ederken,
tersine gelişmeleri de yaşarız. Bu döneme özgü
şikayetlerin başında ise bahar yorgunluğu gelir. Baharın gelişiyle, eklem ve kas ağrıları artar,
konsantrasyon bozukluğu, depresyon ve isteksizlik, sinirlilik, uyku bozuklukları görülür. Bu şi-
C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir
Baharla birlikte havanın ısı ve nem miktarlarındaki değişiklikler insan sağlığı için bazı mevsimsel riskleri de beraberinde getirmektedir.
Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemi zayıflar,
üst solunum yollarında görülen hastalıklar da bu
nedenle artar. İnsan vücudu dış etkenlere karşı
duyarlıdır. İç ve dış etkenler bu biyolojik yapıyı
yakından etkilerler. C vitaminlerinden zengin bir
beslenme bağışıklık sistemini daha güçlü kılar. C
vitamini yüksek kivi, portakal, biber, maydanoz,
yeşil salata yemeye çalışın. Canlanan, yeşillenen, çiçeklenen doğayla artan polenler, alerjik
tabloların artmasında da önemli bir rol oynar.
Baharda sık görülen rahatsızlıklardan birisi de
mide ve bağırsak şikayetlerinin artmasıdır.
Zindeliğin Tarifi
Pek çok kişi daha fazla meyve sebze tüketmeye karar verdiğinde bunu genellikle bir zorunluluk olarak algılar ve hevesin kaçmasıyla birlikte
bunu uygulamak oldukça zorlaşır. Diğer yandan
da önerilen günlük oranlara ulaşmak için çok
fazla miktarda çiğ sebze tüketilmesi gereklidir.
Ancak her gün sebze salatası yemek herkese
uygun olmayabilir. İşte size güzel bir çözüm; bir
mikser kullanarak yeşil sebze ve meyvelerden
ferahlatıcı içecekler yapın! Hoşunuza gidecek
bir lezzet yakalayabilir ve bunu oldukça kolay
bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu günlük
vitamin takviyesiyle kendinizi çok kısa bir zamanda oldukça zinde hissedeceksiniz.
27
RÖPORTAJ
Securitas Türkiye Eğitim Bursları
Securitas Türkiye Eğitim Bursu, çalışanların
mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, bilgi ve deneyimlerinin derinleşmesine
olanak sağlamak ve öğrenimi desteklemek
amacıyla 2007 yılından bu yana veriliyor.
Buna göre beş yılda 50 Securitas çalışanı,
toplamda 120 bin TL değerindeki burstan
faydalandı.
Securitas Türkiye Eğitim Bursu, kurumsal aidiyet
duygusunun gelişimine ve çalışanların Securitas
Türkiye bünyesinde kariyer yapmak istedikleri
alanlara yönelik eğitimler alarak kendilerini hazırlayabilmelerine adına 2007 yılından itibaren destek oluyor.
Securitas Türkiye Eğitim Bursu ilgili prosedürde
belirtilen koşulları sağlayan tüm idari çalışanlar
başvurabiliyor. İki ana başlıkta sağlanan burstan,
uzun süreli (USEB) ve kısa süreli/seminer (KEB)
olarak adlandırılıyor.
Bu doğrultuda eğitim dönemi üç aydan daha
uzun süren, düzenli veya düzensiz aralıklarla belli
zaman dilimleri içerisinde devam eden eğitim-
ler USEB başlığı altında değerlendiriliyor. USEB;
Meslek Yüksek Okulu, Ön Lisans, Lisans, Yüksek
Lisans ve doktora eğitimlerini kapsıyor. KEB ise,
ağırlıkla kişisel gelişim ve uzmanlaşma konularında, bilgisayar sertifika programları gibi eğitim ve
gelişim programlarını içeriyor.
USEB’e nasıl başvurulacağı, başvuru süreci, hangi giderlerin
karşılandığı, burs bedelleri ve ödemeleri ve benzeri tüm konularla ilgili detayları Lotus Arşiv\ İnsan Kaynakları Müdürlüğü \ Yetenek Yönetimi \ Eğitim Ve Gelişim \ Eğitim Bursları \
Securitas Türkiye Eğitim Bursu\ Uygulama Prensipleri başlığı
altından ulaşabilirsiniz.
Eda Erdem, USEB’le Sosyoloji Bölümü’nde
Okuyor
USEB’den yararlanmadan önce İstanbul Üniversitesi Savunma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Eda Erdem, USEB ile Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji
Bölümü’nde eğitimine devam etmeye başladı.
Meslek Yüksek Okulu’nda okurken yaptığı staj
başvurusunun kabul edilmesiyle Dak Güvenlik’le
yolları kesişen Erdem, mezun olduktan sonra
yaptığı iş başvurusu sonucunda 2004 yılında
TOBB ETÜ Projesi’nde Saha Yöneticisi olarak
RÖPORTAJ
çalışmaya başladı. 2005 yılında İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde İnsan Kaynakları Asistanlığı’na
atanarak kariyerine devam etti. Ardından İnsan
Kaynakları Uzman Yardımcılığına terfi etti, ancak
şube bazında yürütülen işlerin kendisine daha
uygun olduğunu fark ederek Şube Şefi olmak isteğini dile getiren Erdem, 2011 yılında Şube Şefi
görevine atandı.
Securitas’ın kendisine sunduğu fırsatları kişisel
gelişim fırsatlarının öneminin farkında olduğunu
belirten Erdem, bu fırsatların kişisel gelişimine
olduğu kadar profesyonel yaşamına da olumlu
etkileri olduğunu belirtiyor.
Securitas Türkiye Eğitim Bursu’ndan yararlanan Eda Erdem’le Bülten okuyucularımız için
görüştük.
Güvenlik sektörüne nasıl girdiniz ve
Securitas’la yollarınız nasıl kesişti?
Üniversite tercihimde İstanbul Üniversitesi Savunma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu’na yerleştirilmekle sektöre adım atmış oldum. İstanbul
Üniversitesi Savunma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu’nda okurken staj programımı tamamlamak için Dak Güvenlik’e başvuruda bulunmak
için geldim.
O dönem İnsan Kaynakları Müdürü olan Zihni Çelik ile görüştüm. Yönetim Kurulu değerlendirmesi
sonucu staja kabul edildim ve böylece Securitas
serüvenim başlamış oldu. Staj programında ilk yıl
Proje Risk Departmanı’nda ikinci yıl Operasyon
Departmanı’nda çeşitli eğitimler aldım. O dönemin Operasyon Müdürü Nihat Ertan’ın büyük
katkılarıyla çok verimli bir staj dönemi geçirdiğimi
düşünüyorum.
Stajın etkisiyle, üniversiteden mezun olduktan
sonra da Dak Güvenlik’te çalışmaya devam etmek istedim. Hem bu işin okulundan mezun olmam, hem de sektörün çok yeni ve gelişen bir
alan olmasını görmüş olmamdan dolayı güvenlik
sektöründe devam etmem gerektiğine inandım.
İstanbul Üniversitesi Savunma ve Güvenlik
Meslek Yüksek Okulu’nda almış olduğunuz
eğitimin profesyonel hayatınıza katkısı sizce
nedir?
Meslek Yüksek Okulu eğitimim boyunca iş kanunu, güvenlik kanunu, hukuk, güvenlik sektörü ve
güvenlik görevlisi yönetimi ile ilgili çeşitli dersler
aldım. Bu derslerin iş hayatımın başlangıcında
sektöre kolay adapte olmamı ve işimi daha iyi
kavramamı sağladığını düşünüyorum.
USEB’den yararlanarak kişisel gelişiminize
nasıl fayda sağladığınızı düşünüyorsunuz?
Profesyonel hayatıma bir katkı sağlaması beklentisinde olmadığım bir bölüm okuyorum. Sosyoloji okuyarak hem kişisel gelişimime hem de bakış
açıma katkıda bulunabileceğimi düşündüm.
Securitas’ın da bu konuda çalışanlarına destek olması beni bu yönde teşvik etti. Halen eğitimime
devam ediyorum. Eğitimin son derece önemli olduğunu, bu çalıştığımız kurumun bu alanda bize
sağladığı fırsatlar olması nedeniyle oldukça şanslı
olduğumuzu ve fırsatlar bize bu kadar yakınken
kesinlikle yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum.
29
SAĞLIK KÖŞESİ
Bilgisayarınıza Göz Kırpın!
Yardımcı, belirtilerin çalışma şartları, çalışma alışkanlıkları ve gözlerde kırma kusuru gibi rahatsızlıkların varlığına paralel olarak değişiklik gösterdiğini söylüyor.
Op. Dr. Kubilay Yardımcı |
Göz Hastalıkları Uzmanı
Bilgisayar karşısında fazla durmak göz kuruluğu,
gözlerde yanma, batma ve bulanık görmeye yol
açıyor. Uzmanlar, ekran önünde göz kırpma alışkanlığının normalden 3 kez daha az olduğunu ve
bunun önemine dikkat çekiyor. Uzun süre bilgisayar önünde çalışanlarda ortaya çıkabilen göz
kuruluğu, gözlerde yanma ve batma ve bulanık
görme gibi sorunların, ekran önündeyken bilinçli
kırpma alışkanlığı edinilmesi ile önlenebiliyor.
Medicana International Ankara Hastanesi Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kubilay Yardımcı, günümüzde milyonlarca insanın yoğun bir şekilde
kullanmak zorunda olduğu bilgisayarların göz
sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.
Özellikle işi nedeniyle günde 3-4 saatten fazla
bilgisayar kullanmak zorunda olan yazılımcı, bankacı, grafiker gibi meslek gruplarındaki kişilerde
genellikle bilgisayarın yol açtığı sendrom ile karşılaşıldığını belirten Yardımcı, baş ağrısı, göz yorgunluğu, geçici bulanık görme, kuruluk veya batma hissi, ışık hassasiyeti, boyun ve sırt ağrıları, ışık
hassasiyeti, çift görme, göz ağrısı, odaklanma
güçlükleri, göz sulanması ve gözlerde kızarıklık
ile kendini gösterdiğini ifade ediyor.
Bilgisayar Kullanırken Aydınlatma Nasıl Olmalı?
Bilgisayar kullanan bir kişinin normalden 3 kez
daha az gözlerini kırptığını anlatan Yardımcı’nın
verdiği bilgiye göre, bu durum gözyaşının gözü
yeterince ıslatamamasına, gözlerde yanma, batma ve bulanık görmeye yol açıyor. Bu durumun
önlenmesi için gözlere bilinçli kırpma alışkanlığı
kazandırılması gerekiyor. Çalışma aralarında mola
verilmesi ve ara sıra preservan madde içermeyen
suni gözyaşı damlaları kullanılması öneriliyor.
Rahatsız edici yansımaların giderilmesi isteniyor.
Ofis aydınlatmaları ve gün ışığı monitörü üzerinde aşırı yansımalara neden olabiliyor. Pencerenin,
monitörün önünde veya arkasında değil yanında yer alması uygun görülüyor. Masa lambasının
ışığının monitör üzerinde yansıma yapmaması
isteniyor. Antirefle kaplamalı gözlüklerin faydalı
olduğu vurgulanıyor.
Göz Bozukluğu İhmal Edilmemeli
Monitör ayarlarının, gün içinde değişen ışık koşullarına göre ayarlanması ve monitörün göze uzaklığının 50-65 cm olması tavsiye ediliyor. Monitörün üst kenarının göz hizasına gelecek şekilde
konumlandırılması önem taşıyor.
Ekranın temiz olması ve çözünürlüğünün gözü
yormayacak düzeyde (70Hz ve üstü) olması isteniyor. Önceden mevcut göz bozukluğunun
derecesine göre 35-50 yaşlarında okuma ve bilgisayar için ayrı birer gözlük kullanılması tavsiye
ediliyor.
KİŞİSEL GELİŞİM
Olumlamalar ile Hayatınızı Değiştirin!
şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş Ranga Guru. Ama bu defa yanına bir palet
dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça ile
birlikte... Ve yanına insanlardan beğenmedikleri
yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı ile birlikte
bırakmasını istemiş. Raciçi denileni yapmış.
Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki
resmine hiç dokunulmamış, fırçalar da, boyalar da kullanılmamış. Çok sevinmiş ve koşarak
Ranga Guru’ya gitmiş ve resme dokunulmadığını
anlatmış.
Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış, herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul
edecek kadar beğenirmiş ve onu ‘Renklerin
Ustası’ anlamına gelen ‘Ranga Çeleri’ olarak
tanır ve kısaca Ranga Guru derlermiş
Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raciçi ise artık
eğitimini tamamlamış. Son resmini yaparak Ranga Guru’ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş.
Ranga Guru ise; “Sen artık ressam sayılırsın
Raciçi. Artık senin resmini halk değerlendirecek”
diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına
götürmesini ve en görünen yerine koymasını
istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak
halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını
rica eden bir yazı bırakmasını istemiş.
Ranga Guru ise; “Sevgili Raciçi, sen birinci
konumda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar
acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar
dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci
konumda onlardan hatalarını düzeltmelerini
istedin, yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak
eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu
düzeltmeye kalkmadı, cesaret edemedi.
Sevgili Raciçi, mesleğinde usta olman yetmez,
bilge de olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiç bir değeri
yoktur.”
“Emeğini bilmeyenlerle asla tartışma, emeğini
bilmeyenler değerini değiştiremezler…”
Raciçi denileni yapmış ve birkaç gün sonra
resme bakmaya gittiğinde görmüş ki, tüm resim
çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor bir
haldeymiş. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı
tablo kırmızıdan bir duvar haline dönmüş sanki.
Resmi alıp Ranga Guru’ya götürmüş ve ne kadar
üzgün olduğunu belirtmiş.
Ranga Guru üzülmemesini ve yeniden resme
devam etmesini önermiş. Raciçi yeniden yapmış
resmi ve tekrar Ranga Guru’ya götürmüş. Tekrar
31
RÖPORTAJ
İşin Yanı Sıra
Mayıs 2013 sayımızla birlikte hayata geçirdiğimiz “İşin Yanı Sıra” isimli mini röportaj
köşemizde çalışanlarımızla kısa söyleşiler
yapacağız. Amacımız Securitas Ailesi olarak
birbirimizin farklı yönlerini keşfetmek, tanımadığımız isimleri bir nebze de olsun tanıma
fırsatı yakalamak.
İlk konuklarımız Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğümüze bağlı İdari İşler Şefi Savaş Dönmezer ve Ege Bölge Müdürlüğümüze bağlı
Personel Asistanımız Ayten Bazo oldu. Kendilerine bizi kırmayıp sorularımızı cevapladıkları için teşekkür ediyoruz.
Bölge Müdürlüğümdeki görevime şuanda Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğünde devam ediyorum. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli illerinde ofis
kurulumları ve modernizasyonlarını yapıyor ve
bundan büyük keyif alıyorum.
Peki Savaş Dönmezer, iş dışında neler yapar?
Eşim Reyhan ve 25 yaşındaki avukat olan oğlum Emre ile güzel bir aile yaşantımız var. 4 yıldır
resim ve heykel yapıyorum. Yirmiye yakın yağlı
boya tablom ve çeşitli ebatlarda heykellerim var.
Doğayı, hayvanları çok seviyorum, bu sene ayrıca fotoğrafçılığa da başladım.
Sizi 3 kelimeyle tanıtsak, bunlar neler olurdu?
Yapı olarak tez canlı, titiz ve inatçıyım. Sanırım
hayattaki yeni keşiflerimi bu özelliklerime borçluyum.
Birbirinden güzel tabloları ve Savaş beyi farklı bir
yönüyle tanımış olmanın, onun eserlerinden bazılarını buradan paylaşıyor olmanın mutluluğu ile
sohbetimizi burada bitiriyoruz.
İşin Yanı Sıra’nın ikinci konuğu ise Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğümüze bağlı İdari İşler Şefimiz Savaş Dönmezer. Mesai saatleri dışında
yağlı boyaların, çamurların, tuvallerin arasında bir
hayatı olan Savaş Dönmezer ile keyifli bir röportaj
yaptık.
İlk olarak iş hayatınızdan kısaca başlayalım,
sonra renkli boyaların olduğu dünyanıza geçelim dilerseniz. Bize iş hayatınızdan kısaca
bahseder misiniz?
2005 senesinde özel sektöre adım attım. 2008
yılından beri Securitas Türkiye’de İdari İşler Müdürlüğüne bağlı çalışıyorum. Marmara Avrupa
RÖPORTAJ
Hobileriniz var mı? Boş zamanlarınızda neler
yapmayı seversiniz?
Ev, iş derken bir de çocuk varsa hobiye pek zaman kalmıyor. Ben de bu sebeple evimi temizlemeyi, yemek pişirmeyi hobi haline getirdim. Fırsat
buldukça da çarşıya çıkmayı, gezmeyi seviyorum.
Satış destek elemanlığından güvenlik görevliliğine ardan personel asistanlığına uzaman
bir kariyer hikâyeniz var. Bu çok güzel bir başarı hikâyesi aslında… Bunu nasıl sağladınız?
Satış destek elamanı olarak çalışırken güvenliğin
özelleşeceğini duydum. Ben güvenlik görevlisi
olacağım dedim, yaparım, neden olmasın dedim
kendi kendime. Kafama koydum ve araştırmaya
başladım, bir ay sonra gazetede ilanı gördüm ve
aynı gün başvuruda bulundum ve 18 Aralık 1999
tarihinde resmi kıyafetlerimle mağazada göreve
başladım ve Securitas’a ilk adımımı böyle atmış
oldum.
Öncelikle yaptığım iş ne olursa olsun severek yapıyorum, sahiplenme duygum çok yüksek. Direkt
çözüme odaklanıyorum, böylece yoluma daha
rahat devam ediyorum. Başarımı bu özelliklerime
borçluyum diye düşünüyorum.
İzmir’de bir zücaciye mağazasında satış elemanı
olarak iş hayatına ilk adımı atan Ayten Bazo, 14
yıldır Securitas Ailesinin bir üyesi. Güvenlik Görevlisi olarak girdiği Securitas’ta yaklaşık 5 yıldır
Personel Asistanlığı görevini yürüten Ayten Bazo,
bülten söyleşimizin ilk konukları arasında yer alıyor. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz kısa röportajımızda bakın bizimle neler paylaştı.
Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız?
Evli ve bir çocuk annesiyim. Şahin adında, 15 yaşında bir oğlum var. 14 yıldır Securitas’ta çalışıyorum. Malatya’lıyım ama uzun yıllardır İzmir’de
yaşıyorum. İşten geldikten sonra ev işlerinden
zaman buldukça gezmeye, alışveriş yapmaya gidiyorum.
Birazda İzmir’den bahsedelim. İzmir’de ne
yenmeli, nerelere gidilmeli?
Kışın neredeyse hiç yaşanmadığı İzmir’de yapacağınız bir sabah kahvaltısında boyoz, yumurta,
kaşar peyniri ayrılmaz bir üçlü, yemenizi tavsiye edebilirim, Ben Malatyalı olduğum için İzmir
‘in yemek kültürü çok farklı sebze yemekleri ön
planda her çeşit yeşilliği ve yemeğini bulmanız
mümkün. Gezmek için Selçuk, Kuşadası ve Çeşmeyi tavsiye ederim.
İzmir’e gidip ve Ayten Hanım’la alışverişe çıkmayı
bekleyerek İşin Yanı Sıra’nın ikinci röportajını da
sonlandırıyoruz. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
Röp: Elif Koca
33
SECURITAS TÜRKİYE BASINDA
SECURITAS TÜRKİYE BASINDA
35
ÇALIŞANLARIMIZDAN
Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Securitas Türkiye’nin Sevgili Kadın Çalışanları,
Türkiye’nin lider güvenlik şirketi olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü siz değerli kadın
çalışanlarımızla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel güvenlik gibi zorlu bir sektöre
farklı bakış açılarıyla birbirinden güzel değerler kattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek
az. Türkiye’nin aydınlık yarınlarında gurur kaynağımız olmaya devam edeceğinize gönülden
inanıyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Murat Kösereisoğlu
Securitas Türkiye Ülke Başkanı
Genel
Müdürlük
Akdeniz
Karadeniz
Ege
Marmara
Anadolu
ÇALIŞANLARIMIZDAN
Mutluluklar Dileriz
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü Muhasebe asistanımız
Ayşegül Özçelik nişanlandı.
Alarm İzleme ve Elektronik Sistemler Genel Müdürümüz Emre
Erdal’ın,
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü Şube Şefimiz Ünal Kan’ın,
Çukurova Bölge Müdürü Asistanı Melike Olgar’ın
bebekleri oldu.
Çukurova Bölge Müdürü Asistanı Melike Olgar’ın Bebeği
YÖNETİM YERİ
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.
Cevat Muratal İş Merkezi 112/15 Balgat
ANKARA
EDİTÖR
Gamze Sarıkoca
GENEL YAYIN SORUMLUSU
Özlem Bakacak
TASARIM
dwt l mandalina
Securitas Ailesi olarak hepsine sağlıklı bir ömür dileriz.
www.mandalina.com.tr
BASKI
Mert Kopyalama Ofis Kırtasiye
Cinnah Cad. 34/A Çankaya - ANKARA
0312 468 51 58-59
• Securitas Türkiye'nin süreli yayınıdır.
• Yayında geçen yazı ve fotoğraflar izin alınmadan kullanılamaz.
SECURİTAS GÜVENLİK
HİZMETLERİ A.Ş.
ADINA SAHİBİ
E. Murat Kösereisoğlu
securitas.com.tr

Benzer belgeler

Bulten_Sayi_38

Bulten_Sayi_38 Securitas Türkiye, 2013 yılının ilk Çeyrek Toplantısı’nı 19 Nisan’da, ikinci Çeyrek Toplantısı’nı ise 26 Temmuz’da Ankara, Büyükhanlı Otel’de düzenledi. İlk toplantının gündemini ilk çeyreğin değer...

Detaylı

Bulten_Sayi_32

Bulten_Sayi_32 iş sağlığı ve güvenliği, kokpit ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri ile performans görüşmeleri gibi konularda hangi aşamada olunduğunu ve ilerideki planlamalarını aktardı. Toplantının devamında K...

Detaylı

Bulten_Sayi_36

Bulten_Sayi_36 2011 yılında Securitas Türkiye içerisinde oluşturulan çalışma grubunun ele aldığı Marmara Depremi (MADEP) ilk kez, Bölge Müdürleri Toplantısı’nda diğer çalışanlar ile paylaşıldı. Bir yıldır devam e...

Detaylı

Bulten_Sayi_41

Bulten_Sayi_41 devamı 16-17. sayfada

Detaylı

Bulten_Sayi_39

Bulten_Sayi_39 sürüş teknikleri eğitimlerinin sağladığı faydaları paylaştı. Ümit Ertem ise araç takip sistemlerini ve

Detaylı

8_16_Sayi_13

8_16_Sayi_13 • Güvenlik görevlisi kartı 4 yıl geçerliliğe sahip. • Güvenlik görevlisi olmak için önce stajyerlik döneminin başarı ile tamamlanması gerekiyor. Ardından uzmanlık alanlarına göre, 5’er günlük eği...

Detaylı

Bulten_Sayi_34

Bulten_Sayi_34 Toplantısını, 25 Ocak 2013 tarihinde Ankara, Büyükhanlı Otel’de düzenledi. Toplantının sunuculuğunu üstlenen İletişim Uzmanı Özlem Bakacak’ın gündemi katılımcılarla paylaştığı bölümün ardından, İns...

Detaylı

Denizli`nin Misafirperverliği - 2 Yenilenen 8/16`yı Keşfedin

Denizli`nin Misafirperverliği - 2 Yenilenen 8/16`yı Keşfedin stimülasyonları tercih edilir. Tedavide uzman hekim tarafından uygulanan tetik nokta enjeksiyonları oldukça etkilidir. Egzersizin fibromiyalji sendromunda önemli bir yeri vardır. Yürüyüş, yüzme, bi...

Detaylı

Bulten_Sayi_44

Bulten_Sayi_44 Bölge Müdürleri Toplantısı’nda sunum yapan, İnsan Kaynakları Müdür Neşe Bilgin ise, 2013 yılında İK alanında gerçekleşecek; çalışan anketi, istihdam modülü, revize edilen STGE, etik kod, iş sağlığı...

Detaylı